Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen"

Transcriptie

1

2 Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen

3 Stand van zaken bezuinigingen Presentatie gaat in op: Doel presentatie Terugblik Eenvoudig gerealiseerde opdrachten Stand van zaken overige opdrachten en bijkomende effecten Samenvatting in relatie tot opgave

4 Terugblik Gekoppeld aan begroting 2012 bezuinigingsvoorstellen tot bedrag van 2,7 mln., zijnde 150% van te realiseren bedrag Marge voldeed aan opdracht raad van 130% Behandeling door raad Bijstelling keuzes college Uiteindelijke bezuinigingsopdracht

5 Eenvoudig te realiseren opdrachten - Openbaar toegankelijke schoolpleinen (1.2) - Huurbedrag peuterspeelzaal/bso W stad (1.7) - Verhogen uurtarief gebruik gem. gymzalen (1.9) - Afschaffen budget dorpsplannen, incl. opfleuren (3.6) - Afschaffen budget werkzaamheden ihkv veiligheid (4.3) - Beëindiging deelname millenniumgemeente (6.4) - Taakstelling uitgaven college (6.6) - Verhoging toeristenbelasting (6.7) - Verhoging leges rijbewijzen (6.9) - Extra verhoging 1% OZB 2012 (6.10) Totaal

6 1.3 Parkeervoorziening havenfront Willemstad ( ) Onderzoek aankoop terrein (éénmalige uitgaaf) Betaald parkeren niet alleen voor dit terrein; wordt breder opgepakt voor beleid gehele gemeente. Verwacht Vrachtwagenparkeerplaatsen ( 3.000) Enquête uitgezet Overleg met chauffeurs; 2 kernen mogelijk vereniging. 3e kern openbaar maken. Realisatie Realisatie

7 1.6 Verhuur buitensportaccommodaties ( ) Harmonisatiegedachte: verenigingen waar gemeente onderhoud pleegt, dan vergoeding gaan betalen. Vergoeding gerelateerd aan bespelingsuren per veldtype. Bedrag per natuurgrasveld, wetra, kunstgras voor voetbalen korfbalsport Bedrag voor kunststofbanen atletiek September/november gesprekken verenigingen 1.8 Verhogen huursom gem.schapshuizen ( 2.000) Financiële positie (exploitatieresultaten/reserves) in beeld gebracht Conclusie: doorvoeren huurverhoging mogelijk Knelpunt: exploitaties kwetsbaar en afhankelijk van klein aantal vaste huurders Nevenmaatregel: huurverhoging eindgebruikers mogelijk maken

8 1.10 Verkoop peilhuisje en vuurtoren ( 5.000) Besparing betreft exploitatielasten verkoop via inschrijving bij notaris; éénmalige inkomst Overig af te stoten vastgoed: Schaapskooi, mortuaria 1.11 Huurverhoging scoutinggebouwen ( 2.000) Nog niet opgepakt Scouting Willemstad bezig met heroriëntatie Bezuiniging wordt in 2013 niet gerealiseerd 1.12 Gebouw speeltuin Westerkwartier ( 3.000) MOP in begroting onjuist ( 700 ipv 4.200) Besparing obv zelfredzaamheid vereniging

9 1.13 Kinderboerderij De Drieploeg ( 1.500) Veel overleg geweest Realisatie 2013: Dierenpark Klundert ( 1.500) Breed overleg, o.a. Sovak en buurt Inzet op: oprichten beheersstichting en open terrein voor extensieve recreatie Realisatie 2013: Verkoop gem. woningen ( 6.000) Betreft 4 woningen Thans 1 te koop Overige afhankelijk van afloop verhuurde staat Realisatie 2013: éénmalige inkomst

10 1.16 Kostendekkende huur Fort de Hel ( -) M.i.v. 2015, gelet op verloop huurcontract Sluiten 2 zwembaden ( ) Veelvuldig overleg Sportplaza, stadsraden Willemstad en Zevenbergen Meerdere varianten thans in beeld Initiatieven stadsraden eind september binnen Besluitvorming raad in januari 2013 Realisatie 2013: afhankelijk van besluitvorming

11 2.3 Liggelden havens/privatisering ( ) Privatisering: Inventarisatie havengebied Willemstad Aantal opstallen niet cf bestemmingsplan Uitgangspunt: formaliseren strijdigheden tbv opbrengstmogelijkheden Liggelden 2013 taakstelling gerealiseerd door kostenreductie en doorrekenen kosten aan derden 2014 e.v. havengelden uit retributiesfeer halen 2.4 Winstuitkering Havenschap ( -) Bepaald dat winstuitkering afhankelijk is van realisatie ratio s 2013: begrotingstechnisch ratio s niet gehaald 2014: raming verwerkt als incidentele inkomst

12 3.3 efficiencyslag kleine subsidies ( ) / taakstelling grote subsidies ( ) Efficiencyslag kleine subsidies gerealiseerd grote subsidies: 2012 extra bedrag gerealiseerd thans uitwerking met subsidie-instellingen Inschatting: taakstelling 2013 wordt gehaald 3.4 inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO ( ) Koppelen aan wijziging verordening per , uitgangspunt kanteling WMO; jurisprudentie; Overigen: aanbesteding trapliften; besparing Realisatie:

13 3.5 Subsidie muziekschool / muziek/cultuur bijdrage ( -) Bezwaar Amadeus tegen besluit afschaffen subsidie Commissie bezwaar en beroep gemeente in gelijk gesteld Met muziekverenigingen en scholen in gesprek omtrent invulling bijdrage voor muziek en cultuur vanaf 2014 Taakstelling wordt gerealiseerd Voorstel inzet middelen muziek/cultuurbijdrage raad dec. 6.3 Verhogen kostendekkendheid producten bevolking en burgerlijke stand ( ) Kostenbesparing nauwelijks mogelijk Besparing te realiseren op inzet personeel; effecten op dienstverlening Volledige realisatie 2013? Ook relatie met opzetten KCC

14 6.5 beëindiging stedenband ( ) September 2012 laatste activiteit in 2012 Hierna gesprek Vermoedelijk stopt stichting Taakstelling wordt gerealiseerd

15 Samenvatting in relatie tot opgave Effect gewikt en gewogen Taakstelling voor 2013: : -gerealiseerd nog uit te werken Realisatie (verwachting) 2013: Meerjarenperspectief taakstelling gerealiseerd nog uit te werken

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2012

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2012 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage 2012 Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting 2 Totaal financieel overzicht 2012 4 Voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 8 Programma 1 Wonen en leven

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

- C O N C E P T - B.G.M. Cornel, afdeling FPJ

- C O N C E P T - B.G.M. Cornel, afdeling FPJ - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN INZAKE DE 2 E BEZUINIGINGSTRANCHE, GEHOUDEN OP DINSDAG 13 OKTOBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2

Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2 Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2 Bijlage 1: Overzicht begrotingswijzigingen Dit overzicht geeft de begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD

1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD 1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD Gemaakt op: 22 mei 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Managementsamenvatting speerpunten, ombuigingen en moties... 2 3.0 BAR

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Gemeente Neerijnen. Najaarsnota 2013. Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën. Datum : 02 oktober 2013. Versie : 1.

Gemeente Neerijnen. Najaarsnota 2013. Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën. Datum : 02 oktober 2013. Versie : 1. 2013 Gemeente Neerijnen Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën Datum : 02 oktober 2013 Versie : 1.02 Document : 2425_1.ODT Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ontwikkelingen algemeen...4

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Uitwerkingsrapportage. Taakstelling sport Gemeente Soest

Uitwerkingsrapportage. Taakstelling sport Gemeente Soest Uitwerkingsrapportage Taakstelling sport Gemeente Soest Uithoorn, 19 augustus 2015 Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Inhoud en Proces 3 1.3 Leeswijzer 4 Hoofdstuk 2. Uitwerking

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Oost Gelre

JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Oost Gelre JAARSTUKKEN 2013 Gemeente Oost Gelre Inhoud Voorwoord 4 1 Jaarverslag 6 Inleiding 6 Financieel resultaat 2013 6 Resultaatbepaling 6 Bestemming resultaat 7 Analyse van het rekeningresultaat 7 Programma

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

BEGROTING 2011 DEEL 1

BEGROTING 2011 DEEL 1 BEGROTING 2011 DEEL 1 ALGEMEEN DEEL PARAGRAFEN FINANCIËLE BEGROTING EN TOELICHTINGEN Versie 5 oktober 2010 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Benaming

Nadere informatie

Boek 1 Jaarverslag 2009

Boek 1 Jaarverslag 2009 Boek 1 Jaarverslag 2009 INHOD Blz. 1. Financiële paragraaf 3 2. Lokale beleidskaders, voorgang projecten en 12 collegewerkprogramma 3. Bedrijfsvoering en Sociaal jaarverslag 90 4. Financiering 103 5. Grondbeleid

Nadere informatie

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9 Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 SDR111220 FIN/54 Amsterdam Zuidoost, 25 oktober 2011 Aan de stadsdeelraad, Inleiding

Nadere informatie

Hardenberg, 18 oktober 2011

Hardenberg, 18 oktober 2011 Zaak kenmerk: 244800 Raad: 8 november 2011 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2011 annex vaststelling 28 e wijziging van de begroting 2011 Document kenmerk: 244808 Hardenberg,

Nadere informatie

Toelichting fiches uitwijkpakket

Toelichting fiches uitwijkpakket Toelichting fiches uitwijkpakket REEDS EERDER BESLOTEN, nu administratief te verwerken 1. Stoppen subsidie niet-geïndiceerde dagopvang (De Wever, Zonnehof en Bijsterstede) Product: Bevorderen zelfredzaamheid

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN ONDERWERP Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COMMUNICATIE (OPENBAARHEID)

Nadere informatie

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

FINANCIEEL TUSSENBERICHT FINANCIEEL TUSSENBERICHT 2012 Goirle, 27 november 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2.1. Programma 1 Bestuur... 6 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid... 8 2.3. Programma 3 Ontwikkeling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie