Bijlage 2. Hoofdstuk 4 Verstrekkingenboek Wmo (Woonvoorzieningen) Voorzieningenlijst woonvoorzieningen. Onderwerpen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2. Hoofdstuk 4 Verstrekkingenboek Wmo (Woonvoorzieningen) Voorzieningenlijst woonvoorzieningen. Onderwerpen:"

Transcriptie

1 Bijlage 2 Hoofdstuk 4 Verstrekkingenboek Wmo (Woonvoorzieningen) Voorzieningenlijst woonvoorzieningen Onderwerpen: Airconditioning 2 Antislipvloer 3 Badlift 4 Berging (tbv scootmobiel) 5 Bezoekbaar maken van een woning 6 Deuropeners 7 Douchebrancard 8 Douchestoel 9 Douche/toiletstoel 10 Drempelhulpen 11 Dubbele woonlasten / Tijdelijk huisvesting 12 Garages (verbouwing en aanpassing aan) 13 Gemeenschappelijke ruimten 14 Keukenaanpassingen 15 Kranen 18 Natte Cel 19 Papegaai (wand/plafond) / bedgalg 20 Sanering woning 21 Tillift (patiëntenlift) 23 Toiletaanpassing 24 Toilet op etage 25 Toiletdouche föhninstallatie 26 Toiletstoel 27 Traplift 28 Unit (tijdelijke) 29 Uitraaskamer 30 Verhuiskostenvergoeding 31 Verlichting 33 Woonwagen/woonschip aanpassen 34 1

2 Airconditioning Apparaat of installatie waarmee het klimaat in een vertrek kan worden beïnvloed. Is in diverse vormen op de markt. Er zijn verplaatsbare apparaten en vaste inbouw installaties. Verplaatsbare apparaten zijn altijd algemeen gebruikelijk, omdat dit geen specifiek voor een gehandicapte ontwikkelde voorziening is, die bovendien voor een vrij gering bedrag kan worden aangeschaft. Inbouwapparaten bieden meer mogelijkheden tot klimaatbeheersing maar zijn dermate duur, dat deze niet altijd als algemeen gebruikelijk kunnen worden aangemerkt. In sommige (uitzonderlijke) situaties kan dit worden aangemerkt als een Wmowoonvoorziening. Voor een dergelijke aanvraag is altijd een extern medisch advies nodig dat gebaseerd is op informatie van de behandelend specialist. Dit advies zal de bijzondere eisen aan het klimaat moeten bevatten en voor welke ruimtes deze eisen gelden. Bijvoorbeeld luchtvochtigheid en temperatuur, alleen in slaapkamer of in de gehele woning. Tevens moet duidelijkheid worden geboden ten aanzien van het eventueel bestaan van een contra - indicatie voor verblijf in een ruimte met een airco-installatie. Daarbij dient ook een uitspraak te worden gedaan of temperatuur/klimaat wisselingen binnenshuis niet schadelijk kunnen zijn in relatie tot de ziekte. Er worden belemmeringen ondervonden in het gebruik van bepaalde ruimtes in de woning. Deze belemmeringen worden aantoonbaar veroorzaakt door het klimaat in de woning, waardoor belanghebbende in de woning niet kan functioneren en. Er moet sprake zijn van een ernstige belemmering dan wel levensbedreigende situatie en/of het risico van blijvende schade, bijvoorbeeld ten gevolge van uitvalsverschijnselen. Een en ander moet worden vastgesteld middels een extern medisch advies en De woning moet voldoen aan de huidige wettelijke eisen voor sociale woningbouw, voor wat betreft dak - en raamisolatie. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud op dit punt. Bovendien moet het probleem zich langdurig voordoen en niet oplosbaar zijn met verplaatsbare algemeen gebruikelijke airco s Als financiële tegemoetkoming 2

3 Antislipvloer Ook wel stap-vast vloeren genoemd. Dit zijn vloeren, veelal in de natte cel, die als gevolg van de combinatie vocht en zeep, niet glijden waardoor valgevaar voorkomen kan worden. Deze voorziening kan bestaan uit het aanbrengen van nieuwe antisliptegels of het (chemisch) bewerken van de bestaande vloer. Beide voorzieningen zijn adequaat, echter, de situatie is bepalend welke oplossing de goedkoopste is. De algemene stelregel is dat in bestaande situaties een behandeling (Slidex) de goedkoopste oplossing is. Bijkomend voordeel hierbij is dat het aanbrengen zeer snel gebeurd. In nieuwbouw situaties is het aanbrengen van antisliptegels algemeen gebruikelijk en conform de richtlijnen van aanpasbaar bouwen. In dergelijke situaties wordt daarvoor geen vergoeding gegeven, tenzij het nieuwbouw betreft van een speciaal voor de gehandicapte te creëren extra bad/douche ruimte. : Betreft aanvraag om een woningaanpassing, waarbij rekening kan worden gehouden met de draagkracht op grond van het inkomen. : De aanvrager heeft als gevolg van verminderde sensibiliteit in de voeten problemen bij het grip krijgen op de vloer bij het opstaan of gaan zitten. Als financiële tegemoetkoming. 3

4 Badlift Een op waterdruk werkende zitlift, die in het bad geplaatst moet worden. Met deze voorziening kan iemand zelfstandig in en uit bad komen. Voorbeelden: Aquatec minor vitalift Opties: draaischijf op zitting als transferhulpmiddel. Behandelen als aanvraag woonvoorziening Het gebruik van een bad moet medisch gezien de enige mogelijkheid zijn voor lichaamsreiniging, bijvoorbeeld doordat er een contra-indicatie is voor lichaamsreiniging onder een douchestraal. 1. Een badlift biedt langdurig de goedkoopst en adequaat oplossing in vergelijking met andere aanpassingen, en 2. Een badplank is niet adequaat. 3. Belanghebbende is in staat zijn om zelfstandig te gaan zitten en de benen over de rand van het bad te heffen. Als natura woonvoorziening in bruikleen of PGB Opmerkingen In de regel zal een zitvoorziening voor gebruik van de douche worden geadviseerd. Een bad is slechts bij hoge uitzondering medisch noodzakelijk. Er zijn gevallen bekend waarbij belanghebbende niet tegen waternevels kunnen of door brandwonden de waterstraal niet kunnen verdragen. Het is mogelijk dat de kranen bij het (bestaande) bad verplaatst moeten worden omdat de lift een vrije doorloop moet hebben en bestaande kranen in de weg kunnen zitten. 4

5 Berging (ten behoeve van stalling vervoermiddel) Extra ruimte die geschikt is voor het stallen van een Wmo-vervoermiddel indien de bestaande berging niet bruikbaar is voor dit doel en er geen andere ruimte beschikbaar is om het middel te stallen. Alvorens dit aan de orde is, dient belanghebbende zelf alle maatregelen te hebben getroffen om ruimte te creëren voor de stalling van het vervoermiddel. Vervolgens worden de volgende oplossingsmogelijkheden volgens onderstaande volgorde afgewogen op goedkoopst adequaat. 1. Afdakje op een beschutte(binnen)plaats. 2. Eenvoudig houten schuurtje (bouwpakket) 3. Als bovengenoemde punten niet te realiseren zijn, dient de verstrekking van de scootmobiel opnieuw op adequaatheid te worden beoordeeld. Verstrekking van een eenvoudige (compacte) elektrische rolstoel is dan het enige alternatief. Behandelen als een aanvraag voor een woningaanpassing waarvoor op grond van het inkomen een eigen aandeel in de kosten kan worden opgelegd. 1. Aanvrager heeft recht op een Wmo-vervoermiddel op grond van beperkte mobiliteit 2. De bestaande berging is niet met eenvoudige ingrepen als het verbreden van de toegangsdeur en/of het nivelleren van drempels geschikt te maken om als stalling te dienen; en 3. Er is geen enkele andere acceptabele mogelijkheid om de scootmobiel nabij de woning te stallen Als financiële tegemoetkoming met verrekening van een eigen aandeel (eigenaar) dan wel eigen bijdrage (huurder). De tegemoetkoming te baseren op de kosten van aanschaf en plaatsing een eenvoudige houten berging, eventueel inclusief bestrating en aanleg stopcontact t.b.v. de oplader. Opmerkingen Een schuurtje moet de volgende minimale afmetingen hebben: Minimaal 1.55 x 2.05 mtr. Minimale hoogte 190 cm Dagmaat deur 80 cm Er dient een geaard stopcontact aanwezig te zijn De berging is bij voorkeur van hout. 5

6 Bezoekbaar maken van een woning Aanpassingen aan of in één woonruimte ten behoeve van: a. een gehandicapte die zijn hoofdverblijf heeft in een AWBZ-instelling heeft; b. gehandicapte kinderen van gescheiden ouders; ad. b: verblijft het gehandicapte kind in een AWBZ-instelling en hebben de ouders wettelijk een co-ouderschap vastgesteld, dan kunnen beide woningen bezoekbaar worden gemaakt. Verblijft het gehandicapte kind niet in een AWBZ-instelling dan wordt de hoofdwoning aangepast, de andere woning kan bezoekbaar gemaakt worden. Onder bezoekbaar maken van een woonruimte wordt verstaan: aanpassingen aan de toegang van de woning, zodat de woonkamer bereikbaar is voor de gehandicapte; het bereikbaar maken van één toiletvoorziening mits de toiletruimte zonder ingrijpende aanpassing reeds geschikt is voor gebruik door de gehandicapte. Aanvraag om een woningaanpassing waarvoor een eigen aandeel/eigen bijdrage kan gelden. De aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente waar de woonruimte zich bevindt. Om te voorkomen dat de gehandicapte in méér dan een gemeente een aanvraag doet voor het bezoekbaar maken van een woonruimte, wordt bij de gemeente waar de gehandicapte zijn hoofdverblijf heeft, nagegaan of bekend is of er reeds een woonruimte bezoekbaar is gemaakt. Ook wordt de aanvraag en de beschikking hierop toegestuurd aan de gemeente waar de gehandicapte zijn hoofdverblijf heeft. Voor het aanbrengen van de voorziening moet toestemming van de eigenaar van de woonruimte zijn verkregen. Er dient een medisch indicatie te zijn voor deze beperkte woningaanpassing. Daarbij moet worden beoordeeld welke aanpassingen nodig zijn voor kortdurend verblijf in de woning. Dit wil zeggen dat belanghebbende op medische gronden ergonomische belemmeringen in de woning ondervindt en zonder de aanpassingen de te bezoeken woonruimte niet kan bereiken en/of de toiletruimte/toilet niet kan bereiken. Het moet gaan om frequent en essentieel bezoek, bijvoorbeeld aan ouders of partner Voor de kosten van de voorzieningen wordt een financiële tegemoetkoming gegeven. De tegemoetkoming bedraagt 100 % van de kosten mits het inkomen ligt onder de in Haaksbergen gehanteerde inkomensgrens ligt. Boven deze inkomensgrens wordt een eigen aandeel in de kosten (eigneaar) of eigen bijdrage (huurder) opgelegd, mits daarvoor draagkracht aanwezig is. Uitbetaling vindt plaats aan de eigenaar van de woning. 6

7 Deuropeners, automatische Een woonvoorziening waarbij toegangsdeuren van een woning of wooncomplex automatisch geopend en gesloten kunnen worden, hetzij middels een drukknop of een afstandbediening. Belangrijk element hierbij is dat er een verschil bestaat tussen het niet kunnen gebruiken van een sleutel om de deur te ontgrendelen of het niet kunnen open duwen van een deur. Hierbij gaat het om respectievelijk een automatische deurontgrendelaar of automatische deuropener. Deze voorziening wordt meestal toegepast t.b.v. rolstoel of scootmobiel gebruikers. Vaak bestaat er de combinatie met een intercom, welke via de AWBZ vergoed wordt. De verordening sluit dergelijke aanpassingen uit als het gaat om de toegang van wooncomplexen voor ouderen en/of mensen met beperkingen. Behandelen als aanvraag om een woningaanpassing waarvoor mogelijk een eigen aandeel in de kosten/eigen bijdrage geldt. Ondanks het feit dat een afstandbediening wordt verstrekt wordt de gehele installatie aangemerkt als een woningaanpassing. Een gehandicapte ondervindt ergonomische beperkingen ten aanzien van het zelfstandig openen van deuren, om zo de eigen woonruimte te betreden, én Belanghebbende woont niet in een wooncomplex specifiek voor ouderen en/of gehandicapten. Als financiële tegemoetkoming, eventueel onder aftrek van het eigen aandeel in de kosten, mits daarvoor voldoende draagkracht aanwezig is. De tegemoetkoming moet aan de eigenaar van de woning uitbetaald worden. Afstandbedienbare openers voor een wooncomplex worden in bruikleen verstrekt, in verband met hergebruik volgende bewoner. Opmerkingen Deze woonvoorziening moet, zoals elke andere voorziening, op het individu gericht zijn. Bewoners van wooncomplexen moet vaak meerdere deuren door om bij hun eigen voordeur te komen. Indien er een indicatie bestaat voor een dergelijke voorziening, dan dienen al die deuren automatisch geopend te kunnen worden. Er is dan (tevens) sprake van een aanpassing aan de gemeenschappelijke ruimte. De verordening geeft hier een beperking aan als het speciaal voor de doelgroep gebouwde woningen betreft en waarbij deze voorzieningen zonder noemenswaardige meerkosten tijdens de bouw of renovatie hadden kunnen meegenomen (artikelen 17 en 18) 7

8 Douchebrancard Een woonvoorziening die bedoeld is om ergonomische belemmeringen bij het staande en/of zittend douchen te verminderen of op te heffen. Dit kan een vaste voorziening zijn, te bevestiging aan de wand of op de vloer, of een verplaatsbare voorziening. Deze laatste categorie is weer onder te verdelen in douchebrancards, die in hoogte verstelbaar zijn of een vaste hoogte hebben. Er zijn verschillende maatvoeringen mogelijk met diverse aanpassingen en opties. Bij het verstrekken van een een (verrijdbare)douchebrancard (als natura) woonvoorziening kan een passing vooraf nodig zijn. Verrijdbare voorzieningen worden in bruikleen verstrekt. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage. Een vaste douchebrancard wordt als een woningaanpassing (in eigendom) verstrekt en hiervoor kan op grond van het inkomen een eigen aandeel in de kosten gelden. De gehandicapte ondervindt langdurig belemmeringen om staande en/of zittende te kunnen douchen. Indien belanghebbende afhankelijk is van hulp bij het douchen en de douchebrancard ook als verplaatsingsvoorziening gebruikt moet worden, wordt bij voorkeur een verrijdbare douchebrancard verstrekt. Hierdoor kan het aantal transfers beperkt worden. Indien er sprake is van rolstoelgebruik, en de transfers verlopen via staan, dan is bij verstrekking van een verrijdbare douchebrancard vaak een in hoogte verstelbaar bed aanwezig. Indien dit niet zo is zal een in hoogte verstelbare douchebrancard noodzakelijk zijn (de transfer via een tillift is dan niet nodig). Indien in de thuissituatie een tillift gebruikt wordt of gaat worden, kan een vaste voorziening worden verstrekt. De tillift biedt dan al de mogelijkheden tot horizontale en verticale verplaatsing. Voorbeelden Situatie transfers staand mogelijk, een in hoogte verstelbaar bed aanwezig transfers staand mogelijk, vaste bedhoogte transfers niet staand mogelijk, tillift aanwezig: Oplossing douchebrancard vaste hoogte douchebrancard kan indien nodig in hoogte verstelbaar verstrekt worden douchebrancard vaste hoogte (over het algemeen onroerend) Indien de aanvrager op medische gronden belemmeringen ondervindt bij het gebruik van een standaard douchebrancard dan kan een douchebrancard voorzien van douchebak verstrekt worden. Indien de langdurige noodzaak van de voorziening een punt van discussie is, kan een losse voorziening de meest economische keus zijn. Een vaste wanddouchebrancard (opklapbaar) is echter vaak de meest adequate en op termijn de goedkoopste voorziening, zeker in kleine ruimten. (afhankelijk van type voorziening): Als tegemoetkoming in de kosten voor het aanbrengen van een onroerende woonvoorziening aan de eigenaar van de woning, met inachtneming van een eigen aandeel in de kosten mits daarvoor draagkracht aanwezig is, of Als natura voorziening in bruikleen. 8

9 Douchestoel Een woonvoorziening die wordt ingezet indien om de ergonomische belemmeringen bij het staande douchen te verminderen of op te heffen. Dit kan een vaste voorziening zijn, te bevestiging aan de wand of een verplaatsbare - roerende - voorziening. Deze laatste categorie is weer onder te verdelen in douchestoelen zonder wielen, met geremde zwenkwielen of voorzien van grote wielen (zelfbeweger). Elk type douchestoel kan naar individuele maatvoering besteld worden met diverse aanpassingen en opties. In sommige situaties kan een douche- toiletstoel meer adequaat zijn. Een passing kan nodig zijn om de meest geschikte voorziening te selecteren. Natura voorzieningen worden in bruikleen verstrekt. Daarbij wordt een bruikleenovereenkomst in tweevoud getekend, waarvan één exemplaar achterblijft bij de cliënt. Aanvrager ondervindt belemmeringen bij het staande douchen Opgemerkt hierbij dient te worden dat een douchestoel veel ruimte kan innemen in een natte cel. Is belanghebbende ernstig beperkt en krijgt hulp bij het douchen dan kan indien de ruimte te krap is gekozen worden voor het verstrekken van een vaste douchezit eventueel voorzien van rugleuning en armleggers. Deze is opklapbaar en geeft meer ruimte voor verzorging. Het primaat ligt bij het verstrekken van een losse douchestoel. Dit is de goedkoopst adequate voorziening. Dergelijke stoel is een roerende (natura) voorziening. Deze wordt meestal in eigendom verstrekt, zonder eigen aandeel in de kosten. Duurdere, duurzame douchestoelen worden in bruikleen verstrekt. Een vaste douchezitting is een onroerende woonvoorziening. Daarvoor geldt een financiële tegemoetkoming, eventueel met in acht neming van een eigen aandeel in de kosten. Opmerkingen Bij de keuze voor een vaste of een verplaatsbare voorziening dienen ook de belemmeringen bij het gebruik van het toilet afgewogen te worden. Als roerende woonvoorziening is de douchestoel tegen geringe meerkosten ook als toiletstoel aan te passen, waardoor gecombineerd gebruik mogelijk is (bijvoorbeeld als douchestoel en 's nachts als toiletstoel naast het bed). Eveneens bestaat er de mogelijkheid om zogenaamde steunpoten te leveren bij vaste voorzieningen; deze wordt voor aan de zitting gemonteerd voor extra steun tijdens het gaan zitten bij zwaardere cliënten. Indien belanghebbende zelfstandig zittend kan douchen, dient de douchekop op een lager niveau te hangen. De goedkoopst adequate oplossing hierbij is het verstrekken van een tweede ophangpunt voor de douchekop, zodanig aan te brengen dat de gebruiker zowel de kraan als de douchekop kan bereiken vanaf de stoel. 9

10 Douche/toiletstoel Woonvoorziening die is bedoeld om de belemmeringen die aanvrager ondervindt bij het staand douchen, staan bij de wastafel, of het opstaan of het gaan zitten t.b.v. het toiletgebruik, op te heffen of te verminderen. Meestal is het een verrijdbare voorziening, waardoor het aantal transfer momenten tot een minimum beperkt wordt. Behandelen als aanvraag natura woonvoorzieningen, waarvoor geen eigen aandeel in de kosten geldt. Aanvrager is zeer beperkt in zijn/ haar mobiliteit; én ondervindt problemen bij het staande douchen, bij het staan aan de wastafel, en bij het opstaan en gaan zitten t.b.v. het toiletgebruik, én het maken van transfers geeft zodanige problemen dat deze momenten tot een minimum beperkt moeten worden. Als natura-voorziening in bruikleen. 10

11 Drempelhulpen Een woonvoorziening om de toegankelijkheid /doorgankelijkheid van een woning of leefruimte te bevorderen. De meest ondervonden problemen zijn de afhankelijkheid van een loophulpmiddel of rolstoel in combinatie met te hoge drempels. Bij rollatorgebruikers wordt afgewogen of de belemmering weggenomen kan worden door het (in eigen beheer) plaatsen van een zogenaamde bob-up, een accessoire aan de rollator waardoor drempels, maar ook stoepranden gemakkelijker kunnen worden genomen. Drempelhulpen zijn een alternatief voor het verwijderen van drempels of het ophogen van de tegels bij de deur. Naast het uitgangspunt goedkoopst adequaat, dient hierbij onderscheid te worden gemaakt tussen huurwoningen en woningen in eigendom. Voor deze laatste kan het verstrekken van drempelhulpen zinvol zijn, indien het een woning betreft die niet specifiek geschikt is voor ouderen. De voorziening kan ingenomen worden, als de woning verkocht wordt. Voor huurwoningen die specifiek geschikt zijn voor ouderen en/of mensen met beperkingen, zal eerder voor een meer permanente oplossing gekozen worden, aangezien de woning daarmee blijvend geschikt wordt voor de doelgroep. Behandelen als aanvraag voor een natura woonvoorziening. Aanvrager ondervindt ergonomische belemmeringen bij het verlaten en binnengaan van de eigen woning of leefruimten. De drempelhulp is de goedkoopst adequate oplossing in relatie tot het verwijderen van (de) drempel(s) of het laten ophogen van de bestrating. Bij huurwoningen die bijzonder geschikt zijn voor ouderen, verdient het laten aanbrengen van een permanente voorziening de voorkeur. Hetzij in bruikleen (huurwoningen) hetzij in eigendom (eigenaren) Opmerkingen Vaak bestaat de aanvraag uit het verwijderen van de drempels in de woning ; hierbij moet nagegaan worden of het noodzakelijk is om alle drempels in een woning te verwijderen. In principe moet alleen de voordeur of alleen de achterdeur van een oprijdplaat worden voorzien. Een individuele afweging is hierbij aan de orde. 11

12 Dubbele woonlasten/tijdelijke huisvesting Vergoeding van kosten van tijdelijke huisvesting en/of dubbele woonlasten omdat belanghebbende niet in zijn/haar woning kan blijven wonen of nog niet een nieuwe woning kan betrekken gedurende de tijd dat de woning aangepast wordt en nog niet bewoonbaar is. Grondslag voor verstrekking is artikel 15 Wmo-verordening. Belanghebbende ondervindt op medische gronden ergonomische belemmeringen in de woning en de woning moet ingrijpend aangepast worden. Op medische gronden is het niet mogelijk dat de belanghebbende in de aan te passen woning kan gaan/blijven wonen. Indien dit heeft tot gevolg heeft dat de bewoner gedurende een bepaalde periode dubbele woonlasten moet betalen, kan een financiële tegemoetkoming worden verleend indien: a. de hoofdbewoner redelijkerwijs niet kan voorkomen dat hij deze dubbele woonlasten heeft; b. de tijdelijke huisvesting langer dan één maand*) duurt, en indien deze kosten gemaakt worden in verband met het aanpassen van de woning. c. tijdelijk betrekken of langer moeten aanhouden van zelfstandige woonruimte of d. tijdelijk betrekken of langer moeten aanhouden van een niet zelfstandige woonruimte. *) Bij verhuizing is één maand dubbele woonlasten algemeen gebruikelijk. Als tijdelijke tegemoetkoming in de extra woonlasten voor maximaal drie maanden. Deze termijn kan eenmalig met drie maanden worden verlengd. In het Wmo-besluit zijn hiervoor normbedragen opgenomen. 12

13 Garages (verbouwingen en aanpassingen aan) Een bouwkundige en/of bouwtechnische aanpassing aan de garage. Een garage valt niet onder de primaire woongedeelten van een woning op het noveau van de sociale woningbouw en aanpassingen daaraan vallen dus in principe niet onder de Wmo, tenzij de garage de enige toegang tot de woning is. Ook het kunnen stallen van de auto in de garage valt niet onder de zorgplicht van de Wmo. Bovendien zijn elektronische garagedeuropeners algemeen gebruikelijke voorzieningen. Slechts bij grote uitzondering kan tot toekenning van een dergelijke aanvraag worden overgegaan. Denk hierbij aan het verbouwen van de garage tot een uitraaskamer, een slaapkamer en/ of een natte cel. : Behandelen als een aanvraag om een woningaanpassing waarvoor een eigen aandeel in de kosten kan gelden. Belanghebbende ondervindt op medische gronden ergonomische belemmeringen in de woning. Deze belemmeringen worden met name ondervonden in de toegankelijkheid van de woning; het openen en sluiten van deuren, en aanpassing van bijv. de garagedeur is de goedkoopst adequate oplossing om belemmeringen op te heffen. Belanghebbende is op medische gronden volledig afhankelijk van gebruik eigen auto, en gebruik van collectief systeem of individuele (rolstoel)taxi is op medische gronden niet mogelijk.; én belanghebbende is op medische gronden niet in staat om zijn buitenshuis geparkeerde auto te bereiken. Als tegemoetkoming in de aanpassingskosten eventueel onder aftrek van een eigen aandeel in de kosten. Uitbetaling vindt plaats aan de eigenaar van de woning. 13

14 Gemeenschappelijke ruimten (aanpassingen aan) Deze wordt alleen verstrekt indien door het realiseren van de aanpassing de woning van de gehandicapte bereikbaar wordt en het woongebouw niet een specifiek wooncomplex voor ouderen en gehandicapten betreft. Aanpassingen aan woongebouwen die speciaal bestemd zijn voor de huisvesting van ouderen en gehandicapten, en die zonder noemenswaardige meerkosten bij nieuwbouw of renovatie hadden kunnen worden meegenomen vallen niet onder de verordening. Het betreft uitsluitend de aanpassingen zoals genoemd in artikel 17 van de Wmo-verordening. Dit is een limitatieve opsomming. Behandelen als een aanvraag woningaanpassing waarvoor mogelijk een eigen aandeel in de kosten aan de orde kan zijn. Elektronische deuropeners gelden als woningaanpassing. Belanghebbende ondervindt op medische gronden ergonomische belemmeringen in het bereiken van de eigen woning en zonder aanpassing van de gemeenschappelijke ruimte(n) is de eigen woonruimte ontoegankelijk. De woning is niet gelegen in een wooncomplex voor ouderen en/of gehandicapten. Een aanpassing van de gemeenschappelijke ruimte kan verstrekt worden als: natura woonvoorziening in bruikleen aan de gehandicapte (bv. Oprijdplaat of drempelsysteem), bij woningaanpassing waarbij de subsidiabele kosten worden vergoed. vindt betaling plaats aan de eigenaar van de woning. Bij een inkomen boven een bepaalde inkomensgrens geldt hiervoor kan een eigen aandeel in de kosten. Natura voorzieningen, oprijdplaten en drempelhulpen, worden in bruikleen verstrekt aan de belanghebbende. 14

15 Keukenaanpassingen Een aanpassing en/of verbouwing van de keuken, bijvoorbeeld: verhoging/verlaging van het aanrecht; het ophangen van keukenkastjes op een andere hoogte; het gedeeltelijk onderrijdbaar maken van het aanrecht (weghalen van kastje); het in hoogte verstelbaar maken van het aanrecht; het aanbrengen van werklicht met een hoge lux-waarde (bij slechtzienden); en indien van toepassing het creëren van vervangende kastruimte; verrijdbare kasten. Voordat de keukenaanpassing verstrekt wordt, kunnen de volgende alternatieven eerst worden nagegaan: Indeling en situering van kasten en/of de koelkast; Welke praktische oplossing zonder kosten realiseerbaar is, bijvoorbeeld verplaatsen van meubelstukken, een tafeltje bijzetten, etc. De mogelijkheden van de hoofdgebruiker *) De aanwezigheid van meerdere personen in huis en daarmee de noodzaak tot het zelf bereiden van maaltijden. Bij (oudere) alleenstaanden kan tevens het aanbod van de maaltijdvoorziening binnen HvT bij de afweging worden betrokken. Deze vorm van dienstverlening is juist bedoeld is om het zelfstandig wonen van mensen met beperkingen mogelijk te maken. Aangezien de aanpassing van de keuken een kostbare oplossing is, speelt tevens de medische prognose een rol betreffende alle functiebeperkingen van belanghebbende in relatie tot de vaardigheden / mogelijkheden tot het zelfstandig doen van boodschappen en/of het onderhouden van sociale contacten. *) Hoofdgebruiker De keuken wordt alleen aangepast als het een aanpassing is die betrekking heeft op de lichamelijke beperkingen van de hoofdgebruiker van de keuken. Voor een keukenaanpassing geldt dat deze noodzakelijk is voor degene die hoofdzakelijk gebruik maakt van de keuken voor het bereiden van de maaltijd en afwassen. Eenvoudige verrichtingen zoals koffie/thee zetten en brood klaarmaken kunnen (in een andere, aangrenzende ruimte) aan een tafel worden uitgevoerd. Afhankelijk van de woningindeling en de beperkingen van de cliënt vinden deze eenvoudige verrichtingen in de keuken of in een andere ruimte plaats. Uitvoering keuken Uitgangspunten bij de aanpassing zijn de eisen van de sociale woningbouw. Uitgegaan wordt van een maximumprijs voor een basiskeuken voor de sociale woningbouw ad 1.200,00 exclusief montagekosten. Deze basiskeuken bevat geen extra ladenblok en is voorzien van een standaard RVS- aanrechtblad (afmeting tussen 1.80 mtr en 2.30 mtr) De eisen en afmetingen zijn omschreven in het Wmo-verstrekkingenbesluit. Alle overige extra s die de gehandicapte wenst, en die niet noodzakelijk zijn in het kader van de Wmo, komen niet voor vergoeding in aanmerking. (Inbouw) apparatuur valt niet onder de Wmo, omdat dit algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn. De maximum levensduur van een keuken is 15 jaar (beleid woningbouwver.). Uitgangspunt is dat een keuken tot 10 jaar oud, niet aan vervanging toe is. Maar de vervanging na 10 jaar leidt wel tot een voordeel voor de eigenaar. Dit voordeel wordt verrekend met de tegemoetkoming. Bij vervanging in verband met de handicap geldt altijd het uitgangspunt prijsniveau sociale woningbouw. 15

16 Te onderscheiden situaties en daarbij behorende uitgangspunten: a. De te vervangen keuken is nog geen 10 jaar oud: Op basis van prijsniveau sociale woningbouw, conform voorwaarden artikel 6 Wmoverstrekkingenbesluit, tegemoetkoming vaststellen op 100% van de kosten. a. De te vervangen keuken is tussen de 10 jaar en 15 jaar oud: Tegemoetkoming berekenen volgens sub a, doch onder aftrek van 500,00 dat wordt aangemerkt als algemeen gebruikelijke kosten van de eigenaar van de woning. Dit uitgangspunt dient met de woningstichting per geval te worden overeengekomen. b. De te vervangen keuken is ouder dan 15 jaar: Dan zijn de totale kosten (keuken + montage) voor de woningeigenaar, met uitzondering van de meerkosten t.g.v. de handicap. Renovatie / vervanging Indien de keukenaanpassing samenvalt (of kan samenvallen) met een renovatie of vervanging van een economisch afgeschreven keuken, komen de kosten van de nieuwe keuken voor rekening van de woningeigenaar. Slechts de meerkosten t.o.v de standaard keuken (kwaliteit en uitvoering niveau sociale woningbouw) worden dan vergoed. Vervanging van keukenapparatuur valt niet onder de compensatieplicht, omdat deze worden aangemerkt als algemeen gebruikelijk. In uitzonderlijke gevallen kan (op hardheidsclausule) een inductiekookplaat voor een deel vergoed worden; indien hiervoor een indicatie is. In dat geval worden de meerkosten ten opzichte van een keramisch kookplaat vergoed. Indien inbouwapparatuur voor eigen rekening van de cliënt wordt geplaatst, zijn tevens de kosten van aansluiting en plaatsing voor rekening van de cliënt. Behandelen als aanvraag woningaanpassing waarvoor eventueel een eigen aandeel in de kosten geldt. Voor het vaststellen van eisen van een standaard keuken wordt uitgegaan van de normen voor de sociale woningbouw. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in het Wmo-besluit. Bij een verbouwing van de ruimte gelden tevens de uitgangspunten van het bouwbesluit. Afhankelijk van de gebruiksduur van de huidige keuken of in geval van renovatie gelden andere regels inzake het bepalen van de tegemoetkoming Belanghebbende is in staat om de gebruikelijke werkzaamheden in een aangepaste keuken uit te voeren en dit ook meerdere malen per dag te doen; én Belanghebbende is de aangewezen persoon voor het bereiden van de maaltijden en kan dit niet van de andere aanwezige huisgenoten verlangen; én Belanghebbende kan redelijkerwijs geen beroep doen op de maaltijdvoorziening; én De medische situatie is zodanig stabiel dat de aangepaste keuken belanghebbende langdurig in staat stelt de gebruikelijke werkzaamheden te verrichten; én Belanghebbende kan een aantal van de overige in het huishouden te vervullen taken nog uitvoeren. Toelichting Indien gebruik wordt gemaakt van een trippelstoel (hoog/laag verstelbaar), is een in hoogte verstelbare keuken niet noodzakelijk, maar kan volstaan worden met het gedeeltelijk onderrijdbaar maken van het aanrecht. Vaak kan volstaan worden met het verwijderen van een kastdeurtje. Eventueel kan aan de voorkant van het aanrecht een beugel aangebracht worden, indien aanvrager niet met de voeten bij de grond kan komen om zich voort te bewegen. 16

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving 24 februari 2011 1 Inhoud 1. Wijzingen in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning... 2 2. Wijzigingen

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de (maximale) eigen bijdrage per voorziening wordt vastgesteld. Deze

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Woonvoorzieningen voor de doorgankelijkheid

Hoofdstuk 3: Woonvoorzieningen voor de doorgankelijkheid Inhoud Hoofdstuk 1: Woonvoorzieningen algemeen... 2 1.1. Inleiding... 2 1.2. Cliëntonderzoek: analyseren van gegevens... 2 1.3. Ziektebeelden en woonvoorzieningen... 3 Veel voorkomende ziektebeelden...

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014;

De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Millingen aan de Rijn. Nr. 18997 7 april 2014 De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

Uitleenhulpmiddelen. Care for Comfort HULPMIDDELEN. Liggen & zitten. Hoog/laag bed. Anti-decubitus matras. Anti-decubitus zitkussen.

Uitleenhulpmiddelen. Care for Comfort HULPMIDDELEN. Liggen & zitten. Hoog/laag bed. Anti-decubitus matras. Anti-decubitus zitkussen. ULPMIDDELEN Uitleenhulpmiddelen Liggen & zitten oog/laag bed Een elektrisch hoog/laag bed wordt gebruikt bij cliënten die op bed verzorgd worden. et bed is standaard uitgerust met onrusthekken en een papegaai.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeenteblad nr. 10 1 Gemeente Wijk bij Duurstede, versie december 2014 Gemeenteblad nr. 10 2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN

VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN TOELICHTING VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN Inleiding Dit is de tweede verordening nadat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vanaf 1 januari 2007 van toepassing is. In de eerste

Nadere informatie

Verordening voorzieningen gehandicapten

Verordening voorzieningen gehandicapten Wettelijke grondslag: artikel 2 van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg); artikel 149 Gemeentewet Verordening voorzieningen gehandicapten HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

De Wmo. en de woonvoorzieningen gehandicapten. januari 2013

De Wmo. en de woonvoorzieningen gehandicapten. januari 2013 De Wmo en de woonvoorzieningen gehandicapten januari 2013 De Wmo en de woonvoorzieningen gehandicapten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget 2016 Begeleiding individueel en Persoonlijke verzorging Uurtarieven die als basis dienen voor het jaarbudget

Persoonsgebonden budget 2016 Begeleiding individueel en Persoonlijke verzorging Uurtarieven die als basis dienen voor het jaarbudget ); Persoonsgebonden budget 2016 Begeleiding individueel en Persoonlijke verzorging Uurtarieven die als basis dienen voor het budget Formele hulp Informele hulp Omvang totaal geïndiceerde begeleiding individueel

Nadere informatie

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Inleiding. Naast een Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Verstrekkingenboek Wmo is er ook een gemeentelijke Financieel Besluit Wmo. In dit besluit

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Gebruik van een douche

Gebruik van een douche Gebruik van een douche Een douche kan zowel in een sanitaire cel als in een gemeenschappelijke badkamer voorzien worden. Ruimtelijk verschillen zij niet sterk van elkaar. In een sanitaire cel zal de douche

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen:

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen: Gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren en personen met een handicap. TECHNISCHE NOTA 1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

In het algemeen kan worden gesteld dat iets algemeen gebruikelijk is wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:

In het algemeen kan worden gesteld dat iets algemeen gebruikelijk is wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden: Bijlage wijzigingen VERSTREKKINGENBOEK WMO Toegevoegd Het huidige Verstrekkingenboek heeft geen inhoudsopgave. Er is een inhoudsopgave opgenomen in het concept Verstrekkingenboek WMO (pagina 1). In het

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Begripsbepalingen Algemeen gebruikelijk

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Overzicht hulpmiddelen en voorzieningen

Overzicht hulpmiddelen en voorzieningen Overzicht hulpmiddelen en voorzieningen Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte hulpmiddelen en voorzieningen, met daarbij vermeld of deze vergoed wordt door: de Gemeente (Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR1408_1 29 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 De Raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verantwoordelijke afdeling Welzijn, Educatie en Zorg. telefoon (0184) 495912 De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013 H 1. Algemeen. Artikel 1. Norminkomen De norminkomens bedragen in 2013: Leefvorm Norminkomen Gehuwden beiden tot 65 jaar 16.037,04 Alleenstaande

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 35d 26 435 Wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met de tweede evaluatie van die wet BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE

Nadere informatie

Tarief ( ) per eenheid. Tarief eenheid

Tarief ( ) per eenheid. Tarief eenheid Omschrijving soort ondersteuning Tarief eenheid Tarief ( ) per eenheid Huishoudelijke hulp uur 21,05 Huishoudelijke hulp met regie uur 24,43 Begeleiding individueel uur 40,00 Begeleiding individueel zorg

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH

VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH AGORIA 2012 Ivo De Raeymaeker OPLOSSINGEN VERTICAAL TRANSPORT TRAP NEMEN Oplossingen die de trap volgen Traplift Hefplatform

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Datum: augustus 2006 Status: definitief Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de gemeenteraad van Kapelle bij besluit van, nummer 2014/ heeft

Nadere informatie

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Zaaknummer: OWZCM12 Onderwerp aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Collegevoorstel Inleiding Eind 2010 zijn, in het kader van de bezuinigingen, de nieuwe verordening Wet maatschappelijk

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, H-I- Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. (Concept 16 oktober 2006) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen?

Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen? Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen? Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die op 1 januari 2012 ingaan: Hulp bij het huishouden Normtijden: zo mogelijk verlaagd Tot nu toe wordt bij

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014 H 1. Algemeen. Artikel 1. Norminkomen Inkomensgrenzen bedragen in 2014: huishouden + leeftijd maximale periodebijdrage inkomensgrens Eenpersoonshuishouden,

Nadere informatie

Overzicht hulpmiddelen en voorzieningen

Overzicht hulpmiddelen en voorzieningen Overzicht hulpmiddelen en voorzieningen Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte hulpmiddelen en voorzieningen in de ouderenzorg, met daarbij vermeldt of deze vergoed worden: de Gemeente

Nadere informatie

Geriatrie. Veiligheid en valpreventie in en om het huis

Geriatrie. Veiligheid en valpreventie in en om het huis Geriatrie Veiligheid en valpreventie in en om het huis In deze folder treft u algemene adviezen die kunnen bijdragen aan de veiligheid in huis. Het doel is om risicosituaties te verkleinen en risicogedrag

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR88040_1 15 november 2016 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen VERORDENING VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Heeft u beperkingen of problemen bij het normale gebruik van uw huis, dan kunt u een

voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Heeft u beperkingen of problemen bij het normale gebruik van uw huis, dan kunt u een Wmo-informatieblad Woonvoorzieningen voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Voor wie? Heeft u beperkingen of problemen bij het normale gebruik van uw huis, dan kunt u een woonvoorziening aanvragen.

Nadere informatie

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Verordening voorzieningen gehandicapten 2005

Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Verordening voorzieningen gehandicapten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2006, nr. 20; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Modelverordening maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk

Nadere informatie

vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hengelo

vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hengelo Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; overwegende dat het wenselijk is om regels te stellen ten behoeve van het beleid, te verstrekken voorzieningen, financiële tegemoetkomingen, eigen bijdrage

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verstrekkingenboek Wmo (Verplaatsen in en rond de woning)

Hoofdstuk 6 Verstrekkingenboek Wmo (Verplaatsen in en rond de woning) Bijlage 4 Hoofdstuk 6 Verstrekkingenboek Wmo (Verplaatsen in en rond de woning) Voorzieningenlijst rolstoelen Onderwerpen Aankoppel deel rolstoel (Tracker / vijfde wiel) 2 Accessoires 3 Anti-decubituskussen

Nadere informatie

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 Raadsbesluit nr. 8 Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 29 juli

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Vs(27-06-2011) . De Raad van de gemeente Breda, gelezen het voorstel van het College, gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Badkamer. Badkamer. In en rondom het bad

Badkamer. Badkamer. In en rondom het bad Badkamer Badkamer In detail enkele hulpmiddelen voor in de badkamer waar u veilig en comfortabel bij kunt douchen, tot slot een aantal handgrepen, wij adviseren u deze niet te nemen met zuignappen. In

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelet op de Wet voorzieningen gehandicapten en artikel 149 van de Gemeentewet, besluit vast te stellen de VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN AFDELING I ALGEMEEN

Nadere informatie

Wijzigingen ten opzichte van de concept-verordening van juli 2006

Wijzigingen ten opzichte van de concept-verordening van juli 2006 Bijlage V Wijzigingen ten opzichte van de concept-verordening van juli 2006 Artikel 1.1 begripsbepalingen: Artikel 1.1 lid 1 sub b: compensatiebeginsel compensatieplicht In de algemene toelichting (p.17,

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Wet 3 College 3 Lid 3. Compensatieplicht 3 Lid 4. Aanmelding 3 Lid

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen voorzieningen gehandicapten

Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen voorzieningen gehandicapten Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen betalingen voorzieningen gehandicapten Burgemeester en wethouders van Grave, Gelet op artikel 5 lid 2 tot en met 4 en artikel 6 van de Wet voorzieningen gehandicapten

Nadere informatie

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De te bereiken resultaten...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 2 HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS 2 artikel 2.1 Rechten en plichten 2

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, stb. 2006, nr. 351; gelet op artikel 149

Nadere informatie