Informatisering van de Spoedeisende Hulp E.care ED

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatisering van de Spoedeisende Hulp E.care ED"

Transcriptie

1 Informatisering van de Spoedeisende Hulp E.care ED Productvoorstelling 1

2 E.care ED: volledige controle over de spoedeisende hulp De eisen die aan het personeel van de spoedeisende hulp wordt gesteld, worden steeds hoger. De patiënt van vandaag is mondiger en verwacht kwaliteit en snelheid in de dienstverlening. Dit betekent dat artsen en verplegend personeel snel en gemakkelijk over alle nodige informatie moet kunnen beschikken, ook van andere afdelingen, administratie of labo. Bovendien willen ze in elke fase van het behandelingsproces de volledige controle behouden. De overheid tracht de gezondheidszorg te stroomlijnen en eist uitgebreide rapporten en statistieken alvorens subsidies uit te keren. De normen die gesteld worden zijn nieuw en strenger. En de economische realiteit dwingt een ziekenhuis tot een perfecte registratie van verbruikte medicatie en diensten. Duidelijke doelstellingen, efficiënte uitwerking Uit een lange en doorgedreven behoefte-analyse distilleerden we uw vraag : Geef de spoedeisende hulp een gebruiksvriendelijk hulpmiddel : - om de kwaliteit van het proces te bewaken - om informatie te verstrekken over patiënten, behandelingen en medicatie - om het registreren van wachttijden en verbruik mogelijk te maken - om de noodzakelijke documenten voor patiënt, arts, ziekenhuis en ministerie gemakkelijk te kunnen creëren - om wettelijk vereiste rapportering te genereren - om op meer rendabele manier de afdeling te runnen E.care ED voldoet aan volgende algemene normen die we ons voor de onwikkeling oplegden: - Het pakket is toegankelijk voor niet-informatici. E.care ED is gebruiksvriendelijk, visueel en praktisch. U bent nooit verder dan 2 kliks verwijderd van de informatie die u wenst. - E.care maakt gebruik van spitstechnologie die voldoet aan industry standards (.NET framework, MS SQL, MS Reporting Services). - Omdat draadloze verbindingen en het gebruik van pencomputers tot de mogelijkheden behoort, wordt typwerk zo veel mogelijk vermeden en is E.care ED zelfs bruikbaar zonder toetsenbord. - E.care ED is een pakket dat autonoom op de afdeling kan draaien, maar dat perfect gekoppeld kan worden aan het centraal systeem van het ziekenhuis of op een intelligente en transparante wijze kan communiceren met andere departementele servers (labo, RX, administratie, enz.) Alle IT-standaarden en toonaangevende communicatietalen, waaronder HL7, worden ondersteund. - De informatie en informatiestroom is beveiligd, van toegang tot het systeem via SmartCard tot de elektronische handtekening. - E.care ED is klaar voor de toepassing van nieuwe technologiën zoals spraakherkenning of automatisch voorraadbeheer. - Door gebruik te maken van MS Reporting Services ontsluit E.care ED alle informatie in de vorm van periodieke rapportering, ad hoc rapportering of een web-view, en dit alles op maat van wie de informatie wenst: van een overzicht over de actuele situatie tot statistische rapportering als basis voor beleidsbeslissingen. 2

3 De modules Vanaf de opname tot het ontslag van de patiënt, worden op eenvoudige wijze en met inbegrip van timing alle handelingen, onderzoeken, aanvragen enz. geregistreerd. Gedurende heel het traject is er oog voor de registratie van gegevens die later zullen moeten gerapporteerd worden aan de overheid of aan het ziekenhuis. Een volledige historiek is met één klik opvraagbaar en de belangrijkste gegevens met betrekking tot het zorgproces worden onmiddellijk inzichtelijk via het dispatchscherm. Doorheen de verschillende modules wordt altijd het principe gehanteerd dat registratie gebeurt in functie van het zorgproces, niet in functie van de rapportering. Het rapport is het gevolg van een goede registratie. Registratie mag niet het gevolg zijn van een nieuw rapport. Het cockpitscherm De verpleging krijgt een visueel overzicht van de dienst en ziet onmiddellijk wie zich waar bevindt. Elke patiënt krijgt een statusbalk waarop met het gebruik van kleuren, afhankelijk van welk traject hij zal doorlopen, duidelijk te zien is in welke status en op welke plaats de patiënt zich bevindt. Pas als de statusbalk volledig groen is, kan het dossier afgesloten worden en weet men zeker dat alles (ook de registratie van medicatie of het afprinten van de nodige documenten) in orde is. De urgentie waarmee de patiënt dient behandeld te worden, is duidelijk zichtbaar, 3

4 net als de overschrijding van vooropgezette tijdslimieten. Naast de wachtkamer, zijn ook de externe diensten waar een patiënt zich kan bevinden visueel voorgesteld en krijgt de zorgverlener ook een overzicht van patiënten die de afdeling fysiek al verlaten hebben, maar waarvan het dossier nog niet vervolledigd is. Ook patiënten die nog niet aanwezig zijn maar wel werden aangekondigd door de huisarts of ambulance, kunnen al geregistreerd worden in de prehospitale wachtkamer van waar ze bij aankomst onmiddellijk verplaatst worden naar de behandelkamer of shockroom. Het basisscherm In het basisscherm vinden we in de eerste plaats alle personalia van de patiënt. De relevante gegevens die te maken hebben met de aard van de opname, kunnen er worden geregistreerd op het ogenblik dat de gegevens beschikbaar worden. Op een eenvoudige wijze kunnen opmerkingen die gerelateerd zijn aan de opname worden ingegeven en ook speciale opmerking die belangrijk zijn voor toekomstige opnames, kan men hier kwijt (denk bv. aan een vermoeden van mishandeling of aan geweldpleging op de afdeling). Bepaalde terugkerende opmerkingen kunnen in lijsten gedefinieerd worden, zodat er later ook statistisch onderzoek op mogelijk wordt. Triage E.care heeft geen opinie over de zin van Triage, noch over de te gebruiken triagemethodiek. In E.care ED zijn wel de verschillende methodieken mogelijk, gaande van een eenvoudige keuze tussen 5 urgentiegraden zonder meer, tot het gebruik van genormeerde systemen zoals het MTS (Manchester-model) of het ESI (Bostonmodel). Ook het implementeren van een zelf ontwikkelde methodiek op basis van een beslissingsboom behoort tot de mogelijkheden. Triage heeft alles te maken met timestamping. Omdat E.care ED alle registratietijden, prestaties en uitvoerders netjes registreert, is niet enkel een melding bij overschrijding van doeltijden, maar ook het opstellen van gedetailleerde rapporten een logisch gevolg. 4

5 Opdrachten Deze module, ook wel zorglijst genoemd, maakt het gebruik van keuzelijsten en het geven van (verpleegkundige) opdrachten erg eenvoudig. Ook de frequentie en de tijdsintervallen kunnen worden meegegeven. Bij het afwerken van een opdracht is, waar nodig, een rapporteringstool voorzien. Ook deze zorgopdrachten worden zichtbaar in de statusbalk van de patiënt. Ze zijn niet enkel een herinnering voor de verpleegkundige maar maken een gestructureerde werkplanning mogelijk doordat men gelijksoortige taken bij verschillende patiënten gebundeld kan uitvoeren. Klinische registratie Onder klinische registratie zit zowel de medische en de verpleegkundige verslaglegging als de diagnosestelling vervat. E.care ED implementeert zo goed mogelijk de bestaande onderzoeks- en verslagleggingsmethode. Deze verschilt sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis maar is als volgt op te delen: - vrij schrijfveld (gebruikt door de arts of ingevuld via dictafoon) - voorgedefinieerde verslagen (templates), eventueel te wijzigen of aan te vullen - aangeboden checklists - beslissingsboom met meerdere niveaus, eventueel gekoppeld aan opdrachten of clinical pathways. Elk van de bovenstaande methodieken of een combinatie ervan kan men gebruiken binnen E.care ED. De rubricering van de verslaglegging maakt de rapportering en een structurele gegevensoverdracht naar andere systemen eenvoudig. 5

6 Ook de methodiek van diagnosestelling verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis. E.care ED biedt elke arts zijn shortlist van meest gestelde diagnoses, gekoppeld aan ICD9, ICD10 (en voor België RIZIV-code). Er wordt ook een zoekmachine aangeboden om rechtstreeks in de ICD9 of ICD10 codes te zoeken, volledig met synoniemenlijst en aangevuld met diagnoses voor kleine traumatologie. Voor Nederland is ook de berekening van de DBC beschikbaar. Technische onderzoeken Op een visuele wijze (aanduiding op een corpus) wordt de aanvraag van medische beeldvorming, maar ook van andere onderzoeken, zeer eenvoudig. Soort onderzoek, urgentie ervan, opmerkingen en zelfs grafische aanduidingen zijn door één klik te registreren. Na de evaluatie door de urgentiearts kan het zorgproces worden verder gezet. Nadien volgt een vergelijk tussen de voorlopige diagnose en het finale protocol. Wie de herkenbaarheid van bestaande aanvraagdocumenten prefereert, kiest de onderzoeken uit een lijst. Lab Ook de aanvraag van laboratoriumonderzoek is zo eenvoudig mogelijk gemaakt: de gebruikte lijst van onderzoeken wordt eenvoudigweg overgenomen in E.care ED en de aanvrager kan onderzoek per onderzoek aanduiden of sets defiëren van verschillende onderzoeken. Door een koppeling met het labsysteem wordt het hele proces via de statusbalk van de patiënt inzichtelijk en wordt de controle van printer of resultatenviewer overbodig. De arts wordt verwittigd bij het publiceren van het 6

7 eerste tussenresultaat. Dit is vooral in een urgente setting van groot belang. Wanneer bepaalde tijdslimieten binnen dit proces overschreden worden (bv omdat een bloedstaal niet tot in het lab geraakt), volgt er ook een melding. Medicatie E.care ED bevat een medicatiemodule die toediening op de spoedafdeling en ook het voorschrijven voor een zorgafdeling of thuis bevat. Er kan waar nodig geput worden uit de departementele apotheek, de ziekenhuisapotheek of het nationaal bestand van medicatie. Alle info over medicatie kan beschikbaar gesteld worden (toedieningstabellen, nevenwerkingen, toedieningsinstructies,.) Bij toediening (of stopzetting) kan de verpleegkundige het aantal toegediende eenheden registreren. Ook hier kunnen combinaties gedefinieerd worden (automatisch registreren van infuus of definiëren van bepaalde cocktails). Hiermee wordt een oplossing gegeven voor het feit dat juist de registratie van toebehoren te wensen overlaat. Documenten Op de dienst spoedgevallen worden tal van documenten aangemaakt en ingevuld. Om deze administratieve rompslomp te vereenvoudigen, biedt E.care ED de mogelijkheid om deze documenten in het programma te integreren. Een document opgemaakt in MS Word wordt ingelezen als E.care-sjabloon. Vervolgens wordt het aangevuld met tags : dit zijn verwijzingen naar informatie afkomstig uit de database. Deze documenten worden aan de zorgverlener op de juiste wijze ter beschikking gesteld: in lijstvorm, gekoppeld aan een bepaalde knop of zelfs automatisch gegenereerd bij bepaalde actie (zoals het verlaten van de afdeling of de aanvraag van een onderzoek) en het document wordt opgemaakt. Indien nodig wordt de brief vervolledigd en/of elektronisch getekend en dan geprint of digitaal verstuurd. Documenten blijven bij het dossier bewaard in.doc- of pdf-formaat. Pure tijdswinst en een verhoging van de kwaliteit zijn het gevolg. Prestaties Onder deze module krijgt men een overzicht van de automatisch geregistreerde prestaties (consult, toeslag, toediening medicatie, uitgevoerde onderzoeken,.) en kan men uit keuzelijsten nog andere prestaties of gebruikte materialen kiezen. Deze worden dan, afhankelijk van de ziekenhuisregels, wel of niet doorgestuurd naar tarificatie. Scanmodule The paperless office is in veel ziekenhuizen nog een verre droom. Andere ziekenhuizen kiezen er bewust voor om bepaalde documenten te behouden. E.care respecteert de verschillende visies hieromtrent en biedt met E.care ED de mogelijkheid om de hardcopy documenten toch te integreren in het elektronisch dossier. Documenten worden voorzien van een barcode (op het document of etiketten geprint) en de door E.care ontwikkelde scanmodule zorgt ervoor dat alle documenten zeer snel en in batch elektronisch aan het dossier worden toegevoegd. Hierna kunnen ze geraadpleegd en eventueel opnieuw geprint worden, maar de zoektocht naar geklasseerde documenten is voorbij. 7

Cadeaubonnen. <2013> Sage TML nv

Cadeaubonnen. <2013> Sage TML nv 23/05/2013 Contents 3 Table of Contents Foreword Part I Cadeaubon module 0 4 1 Installatie... cadeaubon module 5 Param eters... cadeaubon m odule 6 2 Cadeaubon... template 8 Cadeaubon... als betalingsm

Nadere informatie

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V.

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V. Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl 2008, Mattic Software B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Algemene INFO Versie 4.05

Algemene INFO Versie 4.05 Algemene INFO Versie 4.05 Quasydoc wat staat voor QUALITY SYSTEM DOCUMENTATION is een internetsoftware voor het beheer van kwaliteitssystemen type ISO9001, ISO17025, HACCP, BRC, IFS, ISO22000, Autocontrole

Nadere informatie

Ordas. Handel & Industrie

Ordas. Handel & Industrie Ordas Handel & Industrie Inhoud Enterprise Resource Planning........................... 4 CRM........................................................... 5 Producten en Diensten....................................

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Document Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML DocRoom connector SAGE DBFACT 26/04/2013 Contents 3 Table of Contents Foreword Digitaal Archief (DocRoom 5) 0 4 1 Starten... met het Archief (DOMA 5) 6 Installatie DocRoom... 7 Param eters... DBFACTw

Nadere informatie

portimagazine BRIO4YOU oktober 2014 Klaar voor Twin Peaks II

portimagazine BRIO4YOU oktober 2014 Klaar voor Twin Peaks II portimagazine oktober 2014 BRIO4YOU Klaar voor Twin Peaks II 3 Edito Twin Peaks II 4 Met BRIO4YOU bent u klaar voor de uitdagingen van Twin Peaks II! Twin Peaks II & BRIO4YOU 4 Informatieplicht: slechts

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server versie 6 Eenvoud, kracht en snelheid Document Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com 2003 2015 OpenSesame ICT BV www.osict.com

Nadere informatie

ChipSoft Bedrijfsprofiel

ChipSoft Bedrijfsprofiel ChipSoft Bedrijfsprofiel!"#$% &%'!"#$% (!"#$)* #+, )-./000 1*12 ChipSoft ZIS B.V. (ChipSoft). Deze uitgave blijft eigendom van ChipSoft. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal BIBIS Library Portal, is ontwikkeld om de medewerkers van een modern informatiecentrum optimaal te ondersteunen bij hun dagelijkse

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Zorgadministratie. e p d. j a a rgang 31 juni 2005. Klinisch pad als sturend proces Zorg voor de regie Het verpleegkundig deel EPD S P E C I A L

Zorgadministratie. e p d. j a a rgang 31 juni 2005. Klinisch pad als sturend proces Zorg voor de regie Het verpleegkundig deel EPD S P E C I A L Zorgadministratie en Informatie e p d S P E C I A L 120 j a a rgang 31 juni 2005 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie Klinisch pad als sturend proces Zorg voor de

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Handleiding SoftN - MyCareNet

Handleiding SoftN - MyCareNet Handleiding SoftN - MyCareNet 1 e P a g i n a Inhoudsopgave Korte Beschrijving 4 Voorafgaande vereisten 5 Werken met eid 6 Installatie 7 Updates 8 Algemene werking 9 Navigatie 9 Pincode 9 Login scherm

Nadere informatie

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD?

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD? Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier DISCUSSIEDOCUMENT Welke toekomst voor het EMD? Prof. em. dr. Jan Van Damme jan.vandamme@med.kuleuven.be COPYRIGHT: alles van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Handleiding voor de toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via internet"

Handleiding voor de toepassing Neerlegging van jaarrekeningen via internet Balanscentrale Handleiding voor de toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via internet" Versie 4.1 De informatie opgenomen in deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Service Manager

UNIT4 Multivers Service Manager UNIT4 Multivers Service Manager UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 MULTIVERS Service Manager UNIT4 Multivers Service Manager Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet

Nadere informatie

Digitaal zaakgericht werken bij de overheid De rol van WPW4all

Digitaal zaakgericht werken bij de overheid De rol van WPW4all Copyright 2008, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl oaltijd n l ien n overal e g eactuele b o u gebouweninformatie we n b e h e e r Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55

Nadere informatie

OLS. Logistieke Dienstverlening

OLS. Logistieke Dienstverlening OLS Logistieke Dienstverlening Inhoud Totale Automatisering............................... 4 OLS CSRM............................................ 7 OLS Forwarding......................................

Nadere informatie

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Comeniusstraat 7a 1817 MS Alkmaar T 072-506 8100 F 072-506 8101 I www.hrsoft.nl Datum Versie Auteur Wijzigingsreden 10 juni 2008 1.0 Cica Speerstra

Nadere informatie

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Academiejaar 2007-2008 juni 2008 Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Eindwerk voorgedragen door Geirnaert Oele en Guisset Peter tot het behalen van het diploma Bachelor in het informatiemanagement

Nadere informatie

OP Med : HET VLAGGENSCHIP VAN ONZE GEÏNTEGREERDE OPLOSSING H.-HARTZIEKENHUIS LIER NEEMT STRATEGISCHE BESLISSING

OP Med : HET VLAGGENSCHIP VAN ONZE GEÏNTEGREERDE OPLOSSING H.-HARTZIEKENHUIS LIER NEEMT STRATEGISCHE BESLISSING INNOVATIE MOET DE BASIS VORMEN OP Med : MEDISCH DOSSIER - PRAKTIJKERVARING IMPLEMENTATIE De laatste jaren werden er al verschillende oplossingen voorgesteld om de gezondheidszorg in België te verbeteren.

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

Elektronisch Voorschrijf systeem. academisch ziekenhuis Maastricht

Elektronisch Voorschrijf systeem. academisch ziekenhuis Maastricht Request For Information Elektronisch Voorschrijf systeem academisch ziekenhuis Maastricht RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief 14-8-2014 Pagina 1 van 19 VOORWOORD Geachte gegadigde, Hierbij ontvangt

Nadere informatie