Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding)"

Transcriptie

1 Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding) Stichting Patiënt- en Medicatieveiligheid / CMR - juli 2012

2 Inhoudsopgave: 1. Quickstart Introductie Waarom incidenten melden aan de CMR? Welke incidenten melden aan de CMR? Wat is een medicatie-incident? Wat is een goede melding? Welke meldingen wil de CMR graag ontvangen? Wanneer is uw melding een alert melding? Wie melden incidenten aan de CMR? Hoe incidenten melden aan de CMR? Bijlage Bijlage 1: Voorbeelden van minder goede omschrijvingen van een incident Bijlage 2: Voorbeelden van mogelijk betrokkenen binnen het meldproces Bijlage 3: Hoe incidenten aan de CMR melden? Bijlage 4: Implementatie van incident melden aan de CMR Bijlage 5: Vragen op het meldformulier Bron: Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Overname van tekst, gegevens, tabellen - 2 -

3 1. Quickstart Wat is een medicatie-incident? Een medicatie-incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het medicatieproces (van voorschrijven t/m toedienen van een geneesmiddel), dat tot schade aan de patiënt heeft geleid of zou kunnen leiden. Een bijna-incident is een medicatie-incident dat de patiënt niet heeft bereikt. Bijvoorbeeld een verkeerde dosering die is afgeleverd aan de afdeling maar door de verpleging voor toediening is ontdekt. Of een verkeerde bereiding die bij een extra controle wordt ontdekt. Wat is een goede melding? Een goede melding voldoet aan de volgende punten: Incident is beschreven in een open tekstveld Het allerbelangrijkste is dat de melding andere lezers voldoende inzicht geeft wat er precies is misgegaan. In de open tekstveld krijgt de melder de gelegenheid om uitgebreid het incident te beschrijven. Onderstaande hulpvragen kunnen de melder helpen bij het beschrijven van het incident in een open tekstveld. o Wat is er misgegaan? o Waarom is het incident opgetreden, m.a.w. wat zijn de oorzaken die ten grondslag liggen aan het incident? o Welke (acute) maatregelen) zijn bij dit incident genomen? o Hoe is het incident afgelopen? o Hoe is dit incident in het vervolg te voorkomen? Melding is anoniem De gegevens in de melding zijn niet herleidbaar tot een persoon of instelling. Correct ingevulde CMR-classificaties De CMR heeft een indeling gemaakt wat betreft zwaarte voor fouten, oorzaken en schade. Deze classificaties moeten correct zijn ingevuld. Geneesmiddelnaam Bij het kiezen van geneesmiddelen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de suggestielijst van de G-standaard. Indien u via de website meldt verschijnt de suggestielijst automatisch in een pop-up. Als u gebruik maakt van een technische koppeling dient u hiervoor zelf een contract aan te gaan met de Z-index, hier zijn kosten aan verbonden. In bijlage 1 is een aantal voorbeelden van goede en minder goede beschrijvingen van incidenten weergegeven. Bron: Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Overname van tekst, gegevens, tabellen - 3 -

4 Welke meldingen wil de CMR graag ontvangen? Elke goed ingevulde melding van een medicatie-incident is welkom. Mocht dit (bijvoorbeeld door tijdgebrek) voor uw organisatie niet mogelijk zijn dan geeft de CMR organisatie de voorkeur voor onderstaande meldingen: Meldingen met ernstige schade Onder meldingen met een ernstige schade verstaat de CMR overlijden, ernstig permanent letsel en ernstig tijdelijk letsel. Meldingen met een grote kans op herhaling Met een grote kans op herhaling worden incidenten bedoeld waarvan u denkt dat ze op korte termijn opnieuw plaats kunnen vinden. In uw ziekenhuis of in een ander ziekenhuis. Meldingen met educatieve waarde Meldingen waarvan u denkt dat collegae kunnen leren. Wanneer is uw melding een alert melding? Als u uw melding, om welke reden dan ook, een alert melding vindt kunt u dit onderaan het meldformulier aanvinken. De CMR organisatie zal dan contact met u opnemen over de melding. Mocht u twijfelen of uw melding een alert melding kan zijn, dan kunt u onderstaande criteria gebruiken om een inschatting te maken of uw melding mogelijk een alertmelding betreft. Er is een grote kans op herhaling van het incident. Er is grote (potentiële) schade voor de patiënt. De melding heeft een grote educatieve waarde voor uw collega s. Bron: Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Overname van tekst, gegevens, tabellen - 4 -

5 2. Introductie Dit praktijkadvies (inclusief handleiding) is bedoeld voor alle ziekenhuizen in Nederland en is opgesteld door de Centrale Medicatie-incidenten Registratie. Het kan gezien worden als een hulpmiddel bij het melden van medicatie-incidenten in de database van de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Het doel van dit praktijkadvies is: Ondersteuning bieden bij het implementeren van CMR binnen uw ziekenhuis om de kwaliteit van de meldingen te verhogen. om het aantal meldingen dat aan de CMR wordt gemeld te vergroten. Achtergrond De CMR is in 2006 gestart door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) in opdracht van de Vereniging van ziekenhuizen (NVZ) om medicatie-incidenten van alle ziekenhuizen centraal te verzamelen. Inmiddels wordt de CMR uitgebreid naar andere typen zorginstellingen en naar de eerste lijn. Door landelijk incidenten van alle zorgverleners die met medicatie te maken hebben te verzamelen en te analyseren, wordt het mogelijk belangrijke risico s in het medicatieproces te benoemen en mogelijk te voorkomen. Bron: Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Overname van tekst, gegevens, tabellen - 5 -

6 3. Waarom incidenten melden aan de CMR? Door medicatie-incidenten landelijk te registreren en classificeren wordt inzicht verkregen in de wijze waarop fouten ontstaan en hoe deze leiden tot schade. Hierdoor kan de CMR zorgaanbieders ondersteunen bij het reduceren van risico's in het medicatieproces. Bij het melden van incidenten gaat het om vermijdbaar en niet om verwijtbaar gedrag! De CMR heeft twee hoofddoelen: Bekend maken van meldingen met grote kans op herhaling, grote (potentiële) schade en veel educatieve waarde. Analyse van trends en risico s op het gebied van medicatieveiligheid. De CMR koppelt informatie terug in de vorm van: Alertmeldingen met aanbevelingen Nieuwsbrief o Trendanalyse met aanbevelingen o Bijzondere meldingen met aanbevelingen o Lijst verwisseling medicatie o Landelijke verbeterresultaten Rapportage (terugkoppeling van meldingen naar een melder/ meldend instituut en benchmark ten opzichte van landelijke cijfers). Artikelen / thema onderwerpen Website Bron: Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Overname van tekst, gegevens, tabellen - 6 -

7 4. Welke incidenten melden aan de CMR? De CMR verzamelt anonieme medicatie-incidenten in een landelijke databank. 4.1 Wat is een medicatie-incident? Een medicatie-incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het medicatieproces (van voorschrijven t/m toedienen van een geneesmiddel), dat tot schade aan de patiënt heeft geleid of zou kunnen leiden. Een bijna-incident is een medicatie-incident dat de patiënt niet heeft bereikt. Bijvoorbeeld een verkeerde dosering die is afgeleverd aan de afdeling maar door de verpleging voor toediening is ontdekt. Of een verkeerde bereiding die bij een extra controle wordt ontdekt. 4.2 Wat is een goede melding? Een goede melding voldoet aan de volgende punten: Incident is beschreven in een open tekstveld Het allerbelangrijkste is dat de melding andere lezers voldoende inzicht geeft wat er precies is misgegaan. In het open tekstveld krijgt de melder de gelegenheid om uitgebreid het incident te beschrijven. Onderstaande hulpvragen kunnen de melder helpen bij het beschrijven van het incident in een open tekstveld. o Wat is er misgegaan? o Waarom is het incident opgetreden, m.a.w. wat zijn de oorzaken die ten grondslag liggen aan het incident? o Welke (acute) maatregelen zijn bij dit incident genomen? o Hoe is het incident afgelopen? o Hoe is dit incident in het vervolg te voorkomen? Melding is anoniem De gegevens in de melding zijn niet herleidbaar tot een persoon of instelling. Correct ingevulde CMR-classificaties De CMR heeft een indeling gemaakt wat betreft zwaarte voor fouten, oorzaken en schade. Deze classificaties moeten correct zijn ingevuld. Geneesmiddelnaam Bij het kiezen van geneesmiddelen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de suggestielijst van de G-standaard. Indien u via de website meldt verschijnt de suggestielijst automatisch in een pop-up. Als u gebruik maakt van een technische koppeling dient u hiervoor zelf een contract aan te gaan met de Z-index, hier zijn kosten aan verbonden. In bijlage 1 is een aantal voorbeelden van goede en minder goede beschrijvingen van incidenten weergegeven. Bron: Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Overname van tekst, gegevens, tabellen - 7 -

8 4.3 Welke meldingen wil de CMR graag ontvangen? Elke goed ingevulde melding van een medicatie-incident is welkom. Mocht dit (bijvoorbeeld door tijdgebrek) voor uw organisatie niet mogelijk zijn dan geeft de CMR organisatie de voorkeur voor onderstaande meldingen: Meldingen met ernstige schade Onder meldingen met een ernstige schade verstaat de CMR overlijden, ernstig permanent letsel en ernstig tijdelijk letsel. Meldingen met een grote kans op herhaling Met een grote kans op herhaling worden incidenten bedoeld waarvan u denkt dat ze op korte termijn opnieuw plaats kunnen vinden. In uw ziekenhuis of in een ander ziekenhuis. Meldingen met educatieve waarde Meldingen waarvan u denkt dat collegae kunnen leren. 4.4 Wanneer is uw melding een alert melding? Als u uw melding, om welke reden dan ook, een alert melding vindt kunt u dit onderaan het meldformulier aanvinken. De CMR organisatie zal dan contact met u opnemen over de melding. Mocht u twijfelen of uw melding een alert melding kan zijn, dan kunt u onderstaande criteria gebruiken om een inschatting te maken of uw melding mogelijk een alertmelding betreft. Er is een grote kans op herhaling van het incident. Er is grote (potentiële) schade voor de patiënt. De melding heeft een grote educatieve waarde voor uw collega s. Een multidisciplinaire adviesgroep besluit vervolgens of de melding daadwerkelijk als alert melding wordt verspreid. Reeds verschenen alertmeldingen kunt u vinden op Bron: Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Overname van tekst, gegevens, tabellen - 8 -

9 5. Wie melden incidenten aan de CMR? Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken wie mogen melden, en wie de meldingen doorstuurt naar de CMR. In bijlage 2 vindt u voorbeelden van mogelijke betrokkenen bij meldingen binnen uw ziekenhuis. Iedereen die werkzaam is binnen het ziekenhuis kan incidenten aan de CMR melden. Zorg er wel voor dat de melding compleet en duidelijk is (zie hiervoor het hoofdstuk Wat is een goede melding ). De CMR organisatie geeft er voorkeur aan dat een apotheker betrokken is bij de meldingen van medicatie-incidenten aan de CMR, omdat deze een compleet beeld heeft van het medicatieproces 6. Hoe incidenten melden aan de CMR? In bijlage 2 staan voorbeelden van mogelijk betrokkenen binnen het meldproces weergegeven. Zie bijlage 3 voor de drie verschillende manieren waarop u incidenten kunt doorsturen naar de CMR. De instelling is verantwoordelijk om het melden van incidenten te faciliteren en (in het geval van een technische koppeling) te zorgen voor een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk meldformulier. Hiervoor kunnen de vragen van het CMR meldformulier de basis zijn. In bijlage 4 staan beslissingen weergegeven die moeten worden genomen om implementatie van incident melden aan de CMR te realiseren. In bijlage 5 staan de vragen van het meldformulier weergegeven. Bron: Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Overname van tekst, gegevens, tabellen - 9 -

10 7. Bijlage Bijlage 1: Voorbeelden van minder goede omschrijvingen van een incident. Bij opname van de patiënt is reeds gestaakte thuismedicatie (bij vorig ontslag van de afdeling) door arts gestart. Bovenstaande melding roept de volgende vragen op bij de CMR organisatie: Waarom is de reeds gestaakte thuismedicatie weer herstart? Waardoor komt dit? Hoe kan dit in de toekomst voorkomen worden? Patiënt heeft twee dagen een te hoge dosis dexamethason gekregen. moest dexa krijgen vanwege een chemokuur. In het kuurschema zag ik gister dat dhr 40mg moest krijgen. In het EVS stond dat dhr 80mg moest krijgen. Bovenstaande melding roept de volgende vragen op bij de CMR organisatie: Wat is de oorzaak van het verschil in dosering op verschillende plaatsen? Wat zijn de interne afspraken voor te ondernemen acties? Hoe kan dit in de toekomst voorkomen worden? Bron: Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Overname van tekst, gegevens, tabellen

11 Bijlage 2: Voorbeelden van mogelijk betrokkenen binnen het meldproces Hieronder staan mogelijke routes van medicatiegerelateerde meldingen binnen het ziekenhuis, schematisch weergegeven. Medicatiegerelateerde melding VIM Commissie CMR database Medicatiegerelateerde melding VIM Commissie Apotheker CMR database Medicatiegerelateerde melding Unit coördinator VIM Commissie Apotheker CMR database Medicatiegerelateerde melding Unit coördinator VIM Commissie CMR database Medicatiegerelateerde melding Unit coördinator CMR database VIM Commissie Apotheker Bron: Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Overname van tekst, gegevens, tabellen

12 Bijlage 3: Hoe incidenten aan de CMR melden? In deze bijlage staat weergegeven op welke manieren u incidenten kunt melden aan de CMR. Er zijn drie mogelijkheden om uw incidenten aan de CMR te melden. U kunt de incidenten melden via de website U kunt gebruik maken van een interne koppeling van uw kwaliteitssysteem met de CMR database U kunt de incidenten vanuit Excel op de website importeren. Indien uw ziekenhuis wil melden volgens de laatste twee methode dan dient u van te voren uw kwaliteitssysteem technisch aan te passen. U kunt deze documenten opvragen via Melden via de website U kunt uw meldingen invoeren en verzenden met behulp van het meldformulier op een beveiligd gedeelte van de website Het is mogelijk om binnen de website verschillende analyses uit te voeren op de ingevoerde meldingen. Op de website vindt u, indien u bent ingelogd, een uitgebreide handleiding onder de knop werkinstructie. Melden met behulp van een koppeling met uw kwaliteitssysteem Het meldformulier voor de CMR database wordt door de softwareleverancier in uw kwaliteitsysteem ingebouwd. Alle medicatiegerelateerde incidenten worden binnen uw kwaliteitsysteem automatisch op een CMR formulier gemeld. Met behulp van een technisch wachtwoord wordt uw kwaliteitsysteem aan de CMR database gekoppeld. Er kan per instelling een keuze worden gemaakt hoe deze meldingen verder te behandelen. Technische informatie om te koppelen kunt u opvragen via Met één druk op de knop kunnen de meldingen naar de CMR database worden doorgestuurd. De meldingen blijven, ook na het doorsturen naar de CMR database, beschikbaar in uw kwaliteitssysteem voor analyses binnen de instelling. Als u via een technische koppeling incidenten aan de CMR meldt zult u het geneesmiddel in een vrije tekst veld moeten typen. Er hangt niet automatisch een bestand van de G- standaard achter. Het is mogelijk om geneesmiddelen vanuit de G-standaard te kiezen maar hiervoor zult u apart contract met de Z-index aan moeten gaan. Meldingen importeren in de CMR database U kunt meldingen vanuit uw interne meldsysteem exporteren naar Excel. Als u van dit Excel bestand een CSV bestand maakt (.csv), kunt u via de knop importeren de meldingen vanaf uw eigen computer importeren in de website. De knop importeren vind u in de groene menubalk als u bent ingelogd op de website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via Bron: Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Overname van tekst, gegevens, tabellen

13 Bijlage 4: Implementatie van incident melden aan de CMR. Onderstaande vragen zijn van belang bij de implementatie van incident melden aan de CMR binnen uw organisatie. Bepaal wie het initiatief voor het melden aan de CMR neemt. Bepaal wie het implementeren van het melden aan de CMR gaat coördineren. Bepaal als coördinator wie het melden aan de CMR gaat implementeren en op welke manier u aan de CMR gaat melden: 1. Met behulp van een koppeling. Beslis wie er verantwoordelijk is voor de realisatie van de koppeling: Beslis op welke termijn deze koppeling gerealiseerd moet zijn: Beslis op welke moment medicatiegerelateerde meldingen naar de CMR worden doorgestuurd: 2. Web-based, formulier op de website invullen. Bepaal wie er verantwoordelijk is voor het invullen van het formulier: Bepaal welke meldingen u gaat melden bij de CMR Bepaal wanneer u meldingen gaat melden bij de CMR 3. Web-based, meldingen naar de CMR database exporteren vanuit uw VIM systeem via Excel. Bepaal wie er verantwoordelijk is voor het exporteren van de meldingen vanuit uw VIM systeem naar de CMR database. Bepaal welke meldingen u gaat melden bij de CMR Bepaal wanneer u meldingen gaat melden bij de CMR Bron: Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Overname van tekst, gegevens, tabellen

14 Bijlage 5: Vragen op het meldformulier. Op deze pagina staan de vragen van het CMR meldformulier weergegeven, daarbij is aangegeven de vraag verplicht of optioneel is. Algemene informatie 1. Datum CMR melding dd/mm/jjjj (verplicht) 2. Administratief kenmerk van de zorgaanbieder 3. Administratieve kenmerken van het incident Gegevens van patiënt 4. Geboortejaar (jjjj) 5. Geslacht Informatie over het incident 6. Geef een beschrijving van het incident. (verplicht) 7. Op welke geneesmiddel / product heeft het incident rechtstreeks betrekking? (verplicht) 8. Waar (in het proces) is het voor het éérst mis gegaan? EN Wat ging er mis? (verplicht) 9. Is het eerste incident gemaakt bij een overdrachtsmoment? 10. Wat is de oorzaak van het incident? 11. Bij wie ging het mis? (verplicht) 12. Tot welke discipline behoort de betrokken zorgverlener? 13. Wat is het kenmerk van de betrokkene die het eerste incident heeft gemaakt? 14. Heeft de patiënt het geneesmiddel gebruikt / ingenomen? (verplicht) 15. Wat is de schade (het gevolg) van het incident voor de patiënt? (verplicht) 16. Had dit incident potentieel ernstige gevolgen voor de patiënt kunnen hebben wanneer de patiënt het geneesmiddel wel had gebruikt (of wanneer het incident de patiënt wel had bereikt)?(verplicht) Alertmelding 17. Is de kans groot op herhaling van het gemelde incident? (verplicht) 18. Kunnen andere zorgverleners iets van dit gemelde incident leren? 19. Wenselijkheid van een alertmelding. Bron: Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Overname van tekst, gegevens, tabellen

Najaar 2012. Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR voor openbare apotheken (inclusief handleiding)

Najaar 2012. Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR voor openbare apotheken (inclusief handleiding) Najaar 2012 Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR voor openbare apotheken (inclusief handleiding) Inhoud Quickstart 2 Achtergrond 4 Waarom incidenten melden aan de CMR? 5 Welke incidenten melden

Nadere informatie

Aandachtspunten om succesvol te kunnen aansluiten op en melden in de CMR van de NVZA.

Aandachtspunten om succesvol te kunnen aansluiten op en melden in de CMR van de NVZA. Aandachtspunten om succesvol te kunnen aansluiten op en melden in de CMR van de NVZA. Versie 1. 3. Voor; Ontwikkelgroep Programma Patiëntveiligheid 2008-2011 GGZ Nederland. Leden Netwerk van Geneesmiddelencommissies

Nadere informatie

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2013

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2013 Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2013 Algemeen april 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aantal incidenten op basis van melddatum ziekenhuizen in 2013 per

Nadere informatie

Aandachtspunten Voor succesvol te kunnen aansluiten op de CMR van de NVZA. Versie 1. 2.

Aandachtspunten Voor succesvol te kunnen aansluiten op de CMR van de NVZA. Versie 1. 2. Aandachtspunten Voor succesvol te kunnen aansluiten op de CMR van de NVZA. Versie 1. 2. Voor: Ontwikkelgroep Programma Patiëntveiligheid 2008-2011 GGZ Nederland. Leden Netwerk van Geneesmiddelencommissies

Nadere informatie

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2012. Algemeen

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2012. Algemeen Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2012 Algemeen April 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aantal incidenten op basis van melddatum ziekenhuizen in 2012 per

Nadere informatie

19701 meldingen Ziekenhuis GGZ Openbaar apotheek Totaal 2 (0,3%)*

19701 meldingen Ziekenhuis GGZ Openbaar apotheek Totaal 2 (0,3%)* Nummer 2 2013 CMR Nieuwsbrief In deze editie: 1. CMR alertmelding 2. Risicoproces: Opname en ontslag ziekenhuis 3. Aanbevelingen toedienen via een infuuspomp 4. Verwisseling epinefrine en efedrine blijft

Nadere informatie

8 jaar landelijk incidenten melden. Annemarie Haverkamp farmakundige, verpleegkundige Arianne van Rhijn apotheker

8 jaar landelijk incidenten melden. Annemarie Haverkamp farmakundige, verpleegkundige Arianne van Rhijn apotheker 8 jaar landelijk incidenten melden Annemarie Haverkamp farmakundige, verpleegkundige Arianne van Rhijn apotheker Themaconferentie medicatieveiligheid Utrecht - 8 december 2014 Planning Introductie/ achtergrond

Nadere informatie

CMR ALERT. Verwisseling met Paronal (Asparaginase) en Oncaspar (Pegaspargase)

CMR ALERT. Verwisseling met Paronal (Asparaginase) en Oncaspar (Pegaspargase) CMR ALERT Verwisseling met Paronal (Asparaginase) en Oncaspar (Pegaspargase) Datum incident: meerdere incidenten in 2006, 2007 en 2008 Meldingen betreffen: voorschrijffout of afleverfout Samenvatting incidenten

Nadere informatie

Aanmelden en registreren voor CMR3

Aanmelden en registreren voor CMR3 Aanmelden en registreren voor CMR3 Ga naar www.vim-digitaal.nl Selecteer in het midden van het scherm waar u werkzaam bent Aan de rechterkant van het scherm kiest u vervolgens : 1. Aanmelden 2. Melden

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE / VIM PROCEDURE PROTOCOL STICHTING BRAAZO

KLACHTENPROCEDURE / VIM PROCEDURE PROTOCOL STICHTING BRAAZO KLACHTENPROCEDURE / VIM PROCEDURE PROTOCOL STICHTING BRAAZO KLACHTEN / VIM 1 MELDING VAN KLACHT OF INCIDENT Wat is het verschil tussen een klacht en een (bijna) incident? Een klacht is een probleem die

Nadere informatie

Medicatiefouten: Voorkomen is beter dan genezen (als er tenminste nog iets te genezen is)

Medicatiefouten: Voorkomen is beter dan genezen (als er tenminste nog iets te genezen is) Medicatiefouten: Voorkomen is beter dan genezen (als er tenminste nog iets te genezen is) Reinier van Hest Ziekenhuisapotheker HagaZiekenhuis Den Haag 19 maart 2009 Indeling VMS: Veilig melden van incidenten

Nadere informatie

CMR Nieuwsbrief. Risicoproces: toedienen via een infusiepomp. Nummer 3 2012

CMR Nieuwsbrief. Risicoproces: toedienen via een infusiepomp. Nummer 3 2012 Nummer 3 2012 CMR Nieuwsbrief In deze editie: 1. CMR Alert Conserveermiddel in Duratears parallel en origineel verschillend 2. Risicoproces: toedienen via een infusiepomp 3. Opvallende meldingen: Let op:

Nadere informatie

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0 Handleiding Curasoft Het cliëntenportaal Versie 2.0 Inleiding Het cliëntenportaal is ontwikkeld om cliënten gemakkelijk online toegang te geven tot zijn of haar vragenlijsten, afspraken en informatie over

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

CMR Nieuwsbrief. Nummer

CMR Nieuwsbrief. Nummer Nummer 1 2011 CMR Nieuwsbrief In deze editie: 1. CMR Alert Penicillineallergie gemist op de spoedeisende hulp 2. Risicoproces: Medicatieoverdracht 3. Opvallende meldingen - Voorschrijven van metoclopramide

Nadere informatie

In april en juni heeft de CMR onderstaande signalen verspreid. Zie ook verder in deze Nieuwsbrief onder Nieuws van de CMR.

In april en juni heeft de CMR onderstaande signalen verspreid. Zie ook verder in deze Nieuwsbrief onder Nieuws van de CMR. Nummer 2-2014 CMR Nieuwsbrief In deze editie: 1. CMR-Signalen Nitro-Dur Signaal Infanrix-hexa Signaal 2. Eén digitaal voorschrijf-, doseer- en toediensysteem van insulines en coumarines in ziekenhuizen

Nadere informatie

CMR Nieuwsbrief. Nummer 2 OA-2015

CMR Nieuwsbrief. Nummer 2 OA-2015 Nummer 2 OA-2015 CMR Nieuwsbrief In deze editie: 1.. Nieuws van de CMR. Unieke RVG nummers voor methotrexaat voorgevulde spuiten Aanvullende informatie n.a.v. Nieuwsbrief 2015-1 2.. Uw reactie gevraagd

Nadere informatie

Richtlijn Goed beheerd Geneesmiddelbestand

Richtlijn Goed beheerd Geneesmiddelbestand Richtlijn Goed beheerd Geneesmiddelbestand Rob Knijff Consultant G-Standaard Informatieanalist Schone lei 12 december 2013 Seminar 'De nieuwe generatie medicatiebewaking' Aanleiding In de praktijk worden

Nadere informatie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie 1 Internet explorer 1. Systeemeisen Om via het webbased formulier te kunnen registreren dient u te beschikken over een webbrowser.

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

Transmuraal Incident Melden. 15 maart 2016 marieke de boer, sen. adviseur kwaliteit en veiligheid Isala jules ten berg, coördinator MCC Klik

Transmuraal Incident Melden. 15 maart 2016 marieke de boer, sen. adviseur kwaliteit en veiligheid Isala jules ten berg, coördinator MCC Klik Transmuraal Incident Melden 15 maart 2016 marieke de boer, sen. adviseur kwaliteit en veiligheid Isala jules ten berg, coördinator MCC Klik Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Klik (1991) heeft als doel

Nadere informatie

Hoe bereidt een ziekenhuisapotheek zich voor op JCI? Apr Sylvie Martens 11 februari 2014

Hoe bereidt een ziekenhuisapotheek zich voor op JCI? Apr Sylvie Martens 11 februari 2014 Hoe bereidt een ziekenhuisapotheek zich voor op JCI? Apr Sylvie Martens 11 februari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Voorbereiding 3. Hoofdstukken standaarden - meetpunten 4. Overzicht standaarden binnen MMU

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Zorgverlenersrapportages Plaats: Utrecht Datum: 3-7-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Handleiding LROI-webforms Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

Handleiding LROI-webforms Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Handleiding LROI-webforms Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Inleiding Patient Reported Outcome Measures (PROMs) beschrijven uitkomsten van zorg vanuit het perspectief van de patiënt. In

Nadere informatie

Handleiding KIJK! webbased

Handleiding KIJK! webbased Handleiding KIJK! webbased 1 Copyright Bazalt november 2013 Inhoud Welkom... 3 1. Inloggen en uitloggen... 4 2. Gebruikers invoeren... 5 3. Groepen invoeren... 6 4. Gebruikers koppelen aan groepen... 7

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Nummer-1-2014. 1. LET OP! Verkeerde vertaling generieke combinatie naar spécialité in KNMP Kennisbank

Nummer-1-2014. 1. LET OP! Verkeerde vertaling generieke combinatie naar spécialité in KNMP Kennisbank CMR Nieuwsbrief In deze editie: Nummer-1-2014 1. LET OP! Verkeerde vertaling generieke combinatie naar spécialité in KNMP Kennisbank 2. Medicatie in eigen beheer 3. EVS en dienstwaarneming 4. Procedure

Nadere informatie

sound/read-alikes). sound/read-alikes zoals handgeschreven recepten, beperkte kennis van Lamictal in plaats van Lamisil

sound/read-alikes). sound/read-alikes zoals handgeschreven recepten, beperkte kennis van Lamictal in plaats van Lamisil Lamictal in plaats van Lamisil Verwisselingen door op elkaar lijkende namen door Ka-Chun Cheung, Arianne van Rhijn, Marc de Leeuw - 15-09-2011 De CMR krijgt regelmatig meldingen van geneesmiddelverwisselingen.

Nadere informatie

Werkinstructie TRIP meldingen (Sanquin en IGZ)

Werkinstructie TRIP meldingen (Sanquin en IGZ) Werkinstructie TRIP meldingen (Sanquin en IGZ) Inleiding Onder de EU Richtlijn Bloed (2002/98/EG) moeten ernstige ongewenste bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen die mogelijk te maken hebben

Nadere informatie

Handleiding GVV-web medewerker Locatie

Handleiding GVV-web medewerker Locatie Handleiding GVV-web medewerker Locatie Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Zoeken reiziger 4 2 Muteren reiziger 4 2.1 Acties 5 3 Opvragen gegevens reiziger 6 3.1 Personalia 6 3.2 Mutaties 7 3.3 Dagelijkse planning

Nadere informatie

Richtlijn Melden van ernstige bijwerkingen van Vitamine K-antagonisten door de Nederlandse trombosediensten bij Lareb

Richtlijn Melden van ernstige bijwerkingen van Vitamine K-antagonisten door de Nederlandse trombosediensten bij Lareb Richtlijn Melden van ernstige bijwerkingen van Vitamine K-antagonisten door de Nederlandse trombosediensten bij Lareb Deze richtlijn is een initiatief van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Bijlage I: notitie gestuurd naar respondenten ter voorbereiding op interview. Bijlage III: informatieblad centrale medicatiefouten registratie (CMR)

Bijlage I: notitie gestuurd naar respondenten ter voorbereiding op interview. Bijlage III: informatieblad centrale medicatiefouten registratie (CMR) Bijlagen Bijlage I: notitie gestuurd naar respondenten ter voorbereiding op interview Bijlage II: landelijke initiatieven Bijlage III: informatieblad centrale medicatiefouten registratie (CMR) Bijlage

Nadere informatie

T.a.v. Datum 11 november 2015 Onderwerp Meldingen lichaamsmateriaal. Geachte heer, mevrouw,

T.a.v. Datum 11 november 2015 Onderwerp Meldingen lichaamsmateriaal. Geachte heer, mevrouw, > Retouradres Postbus 2680, 3500 GR Utrecht T.a.v. Inspectie voor de gezondheidszorg Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen

Nadere informatie

Patiëntveiligheid. "Medicatieveiligheid en incidentmeldingssystemen" Claudine Ligneel Marc De Beukeleer

Patiëntveiligheid. Medicatieveiligheid en incidentmeldingssystemen Claudine Ligneel Marc De Beukeleer Patiëntveiligheid "Medicatieveiligheid en incidentmeldingssystemen" Claudine Ligneel Marc De Beukeleer Programma Incidentmeldsysteem Overheid Systeem UZ Brussel Discussieforum Praktijk Casus Behandeling

Nadere informatie

Afgeleide contraindicatieaard

Afgeleide contraindicatieaard IR V-2-2-1 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Leonora Grandia

Nadere informatie

Bijzondere Kenmerken: Let op toxiciteit methotrexaat' en Let op dosering & mogelijk stopperiode oncolyticum

Bijzondere Kenmerken: Let op toxiciteit methotrexaat' en Let op dosering & mogelijk stopperiode oncolyticum 1/9 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

Verbetertraject Medicatieveiligheid in de GGZ. Marijke Wigboldus, Marjolein van Vliet Vilans Informatiebijeenkomst Amersfoort, 23 februari 2010

Verbetertraject Medicatieveiligheid in de GGZ. Marijke Wigboldus, Marjolein van Vliet Vilans Informatiebijeenkomst Amersfoort, 23 februari 2010 Verbetertraject Medicatieveiligheid in de GGZ Marijke Wigboldus, Marjolein van Vliet Vilans Informatiebijeenkomst Amersfoort, 23 februari 2010 Inhoud presentatie Inleiding Doel van het traject Werkwijze

Nadere informatie

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes module. Inhoud Pagina Hoofdstuk 1 Algemeen 3 1.1. Inloggen en discipline wisselen. 3 1.2. Patiënt oproepen.

Nadere informatie

Handleiding Storybuilder Bouw. bouwongeval.nl ongevallen eenvoudig online registreren

Handleiding Storybuilder Bouw. bouwongeval.nl ongevallen eenvoudig online registreren Handleiding Storybuilder Bouw bouwongeval.nl ongevallen eenvoudig online registreren Inhoud Inleiding... 2 Opstarten... 3 Eerste keer inloggen... 3 Inloggen met account... 5 Inloggegevens vergeten... 6

Nadere informatie

TIM heeft Zin. Miriam Eliel Westfriesland/Jules ten Berg, Zwolle e.o

TIM heeft Zin. Miriam Eliel Westfriesland/Jules ten Berg, Zwolle e.o TIM heeft Zin Miriam Eliel Westfriesland/Jules ten Berg, Zwolle e.o Aanleiding TIM West Friesland Melding door huisarts aan Bestuur WFG Na pilot, start TIM ( 2009): Eerst enkele, later alle zorgverleners

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Handleiding Leerplatform EVA 3IMSA http://dev.lerendoejezelf.be/dev_eva_drupal/

Handleiding Leerplatform EVA 3IMSA http://dev.lerendoejezelf.be/dev_eva_drupal/ Handleiding Leerplatform EVA 3IMSA http://dev.lerendoejezelf.be/dev_eva_drupal/ Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Een account registreren en beheren... 4 3 Oefen je kennis... 8 4 Portfolio... 10 5 Overzichten

Nadere informatie

Handleiding Indicatorenportaal LROI-dashboard

Handleiding Indicatorenportaal LROI-dashboard Handleiding Indicatorenportaal LROI-dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Inleiding Op 1 november 2014 is overeenstemming bereikt over de manier waarop de kwaliteit van orthopedische

Nadere informatie

Registratie en onderzoek (bijna-)ongevallen

Registratie en onderzoek (bijna-)ongevallen Registratie en onderzoek (bijna-)ongevallen Handboek Documenteigenaar/contactpersoon Sietse Smit Afdeling OV Vastgesteld MT Regionaal Bureau Vaststellingsdatum 23 mei 2011 Naam document Registratie en

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Handleiding GRAS (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Juli 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Account registreren

Nadere informatie

Handleiding. imailingtool. Introductie

Handleiding. imailingtool. Introductie Handleiding imailingtool Handleiding...1 imailingtool...1 Introductie...1 2 Aan de slag!...2 2.1 Inloggen...2 2.2 Dashboard / Homepage...2 2.2.1 Uitleg dashboard...3 3 Adressenlijst...0 3.1 Een nieuwe

Nadere informatie

Handleiding. Versienummer 1.2 Pagina 1/21

Handleiding. Versienummer 1.2 Pagina 1/21 1/21 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Handleiding applicatie zorgverzekeraars

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

imailingtool Handleiding

imailingtool Handleiding imailingtool Handleiding 1 Inhoud 1 Introductie imailingtool 3 2 Aan de slag met imailingtool 3 2.1 Log-in 3 2.2 Homepage 4 3 Adressenlijst 5 3.1 Een nieuwe adreslijst aanmaken 5 3.1.1 Een adres toevoegen

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Symposium Patiëntveiligheid maart 2014 1 Vragen Waarom naar deze workshop?

Nadere informatie

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren.

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren. Hoofdstuk 1 Om gebruik te maken van de Fastguide koppeling in Intramed moet u een aantal instellingen doen: de Fastguide Plugin installeren; uw Fastguide account toevoegen in Intramed. Vervolgens kunt

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G S P O R T T R A C K

H A N D L E I D I N G S P O R T T R A C K H A N D L E I D I N G S P O R T T R A C K Speler Volg Systeem (SVS) KVV Losser Scouting KVV Losser November 2012 HANDLEIDING SPORTTRACK KVV LOSSER 0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...2 2. AANMELDEN SPORTTRACK...4

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

Handleiding invoeren webforms ICON studie

Handleiding invoeren webforms ICON studie Handleiding invoeren webforms ICON studie 1 Internet explorer 1. Systeemeisen Om via het webbased formulier te kunnen registreren dient u te beschikken over een webbrowser. De registratie is geoptimaliseerd

Nadere informatie

1 Inleiding... 3. 2 Voorbereiding jaarovergang uitvoeren... 4. 3 Groepsindeling nieuwe schooljaar... 5. 4 Nieuwe groepen maken in C3LO...

1 Inleiding... 3. 2 Voorbereiding jaarovergang uitvoeren... 4. 3 Groepsindeling nieuwe schooljaar... 5. 4 Nieuwe groepen maken in C3LO... Handleiding Jaarovergang C3LO 2011-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding jaarovergang uitvoeren... 4 3 Groepsindeling nieuwe schooljaar... 5 4 Nieuwe groepen maken in C3LO... 6 5 Start de

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

U kunt ook gebruik maken van diverse standaard code-groepen voor de diverse tabellen. De te kiezen tabellen zijn afhankelijk van taal en jargon.

U kunt ook gebruik maken van diverse standaard code-groepen voor de diverse tabellen. De te kiezen tabellen zijn afhankelijk van taal en jargon. 12.5 Menu-item Tabellen De beschikbaarheid van de verschillende opties is afhankelijk van de aan de gebruiker toegekende rechten. Over het algemeen zullen alleen gebruikers met beheerrechten werkzaamheden

Nadere informatie

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen.

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen. Algemene inleiding Een onderdeel van de gezondheidswet is dat er uitvoering gegeven moet worden aan de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Hiervoor heeft Schouder

Nadere informatie

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren U bent door uw organisatie gevraagd op te treden als contactpersoon voor het FreeStyle Libre register van het Zilveren Kruis. De patiënt vult

Nadere informatie

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken -

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - 5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - In deze vragenlijst wordt uw mening gevraagd over onderwerpen op het gebied van patiëntveiligheid, onbedoelde gebeurtenissen, fouten en het melden van incidenten

Nadere informatie

Examenorganisatie Toets Verpleegkundig Rekenen

Examenorganisatie Toets Verpleegkundig Rekenen Examenorganisatie Toets Verpleegkundig Rekenen U krijgt toegang tot de Cito Portal met alle applicaties die u nodig heeft om de Toets Verpleegkundig Rekenen af te kunnen nemen. Met de applicatie TestPlanner

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. M.

Nadere informatie

Handleiding Mijn USG MarComSales Voor Interim Professionals

Handleiding Mijn USG MarComSales Voor Interim Professionals Handleiding Mijn USG MarComSales Voor Interim Professionals 1. Inloggen 2. Persoonlijke gegevens 3. Werkurenbriefjes invoeren en doorsturen 4. Afgewezen werkurenbriefjes 5. Declaraties 6. Salarisspecificaties

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 3 4. Stap 2: Certificaat installeren... 4 5. Stap 3: URL registreren... 5 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding personeelsdossier

Gebruikershandleiding personeelsdossier Gebruikershandleiding personeelsdossier Inhoud Handleiding personeelsdossier... 1 1. Inleiding personeelsdossier... 3 2. Inloggen Personeelsdossier... 3 3. Het digitale personeelsdossier... 4 4. De taakbalk

Nadere informatie

Introductie Waardoor gaan dingen verkeerd, hoe wordt daarop gereageerd en wat kunnen we ervan leren. Inventarisatie

Introductie Waardoor gaan dingen verkeerd, hoe wordt daarop gereageerd en wat kunnen we ervan leren. Inventarisatie Melden en analyseren van risico s en incidenten Introductie Waardoor gaan dingen verkeerd, hoe wordt daarop gereageerd en wat kunnen we ervan leren Omdat het moet, of omdat het kan? Symposium Bio, hemo

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

Verkorte handleiding uitstelregeling

Verkorte handleiding uitstelregeling Verkorte handleiding uitstelregeling Log in op Accept SBR en kies voor SBR Dossier Het SBR dossier programma wordt nu gestart. Het dossier dient als opslag voor uw SBR documenten. Druk hiervoor op de knop

Nadere informatie

Pay history. Pay History v3.3.0 - Handleiding v1.0

Pay history. Pay History v3.3.0 - Handleiding v1.0 Pay history Pay History v3.3.0 - Handleiding v1.0 1 Inhoud Pay history... 1 Afsluiten... 3 Taal... 3 Login... 3 Instellingen... 4 Ingenomen... 5 Doorgestuurd... 7 Huidige situatie... 8 Niet Leden... 9

Nadere informatie

Handleiding LCC Benchmarking Tool

Handleiding LCC Benchmarking Tool Handleiding LCC Benchmarking Tool Stap1. De tool http://benchmarking.zorgenbouw.nl opent met de onderstaande pagina. Op de openingspagina voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u van de beheerder

Nadere informatie

Magister. Inleiding. Eerste keer inloggen

Magister. Inleiding. Eerste keer inloggen Magister Inleiding Op het Nova College maken we gebruik van Magister als Cursisten Informatie Systeem. In deze applicatie wordt alle informatie van een cursist geplaatst. Als docent gebruik je Magister

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DICE

Gebruikershandleiding DICE Gebruikershandleiding DICE Database Incidentenregistratie Cultureel Erfgoed Inlichtingen Kenniscentrum Veiligheid Cultureel Erfgoed (KVCE) p/a Koninklijke Bibliotheek Postbus 90407 2509 LK Den Haag T 070

Nadere informatie

Handleiding. MijnDICA/Transparantieportaal

Handleiding. MijnDICA/Transparantieportaal Handleiding MijnDICA/Transparantieportaal Inhoudsopgave MijnDICA... 3 Transparantieportaal... 3 Updaten van gegevens... 3 MijnDICA... 3 Transparantieportaal... 3 Autorisatie accounts... 3 Accountgegevens...

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.4 Versiedatum: 2015-04-15 Status: definitief Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.4 Versiedatum: 2015-04-15 Status: definitief Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.4 Versiedatum: 2015-04-15 Status: definitief Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van

Nadere informatie

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding voor de startfase Versie 1.0 Hengelo, 18 december 2008 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

Bijzondere Kenmerken: Gezondheidsrisico bij verwerken IR V-1-2-1

Bijzondere Kenmerken: Gezondheidsrisico bij verwerken IR V-1-2-1 1/8 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteurs: Drs. L. Grandia S. F. Harkes-Idzinga

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht: uitdaging of vanzelfspekendheid? Medicatieveiligheid Institute of Medicine To Err is Human 44.000-98.000 doden a.g.v.

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem

Handleiding registratiesysteem Handleiding registratiesysteem Deze handleiding geeft u uitleg over het registratiesysteem van Bas. De stappen die doorlopen moeten worden om via het klachtenformulier een klacht of vraag in te dienen

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud

Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren 2 1.1 Voordat u begint 2 1.2 Een account aanmaken 2 1.3 Geen account? Registreer nu! 2 1.4 Bevestig uw account 3 1.5 Gefeliciteerd, u heeft uw

Nadere informatie

Procesevaluatie Regionale Traumaregistratie

Procesevaluatie Regionale Traumaregistratie Procesevaluatie Regionale Traumaregistratie Danique Hesselink 21-08-2014 1 PROCESEVALUATIE REGIONALE TRAUMAREGISTRATIE INLEIDING Traumaregistratie is verplicht voor ieder ziekenhuis in Nederland. Traumapatiënten

Nadere informatie

MEDEWERKERS GAAN ZELF WERKEN IN/MET HET SYSTEEM. Persoonlijke afhandeling van incidenten in het systeem. Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW

MEDEWERKERS GAAN ZELF WERKEN IN/MET HET SYSTEEM. Persoonlijke afhandeling van incidenten in het systeem. Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW EINDFASE MEDEWERKERS GAAN ZELF WERKEN IN/MET HET SYSTEEM Persoonlijke afhandeling van incidenten in het systeem Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW Handleiding voor de eindfase Versie 1.0 d.d.21

Nadere informatie

Het Verzamelen en Evalueren van Medicatie-incidenten in Nederland. Aanpak en Ervaringen van de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR):

Het Verzamelen en Evalueren van Medicatie-incidenten in Nederland. Aanpak en Ervaringen van de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR): Het Verzamelen en Evalueren van Medicatie-incidenten in Nederland Aanpak en Ervaringen van de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR): Wat kan de hemovigilantie hiervan leren? Prof.dr. Peter AGM

Nadere informatie

Algemene beschrijving en instructie ACS registratie tool en Dashboard

Algemene beschrijving en instructie ACS registratie tool en Dashboard Algemene beschrijving en instructie ACS registratie tool en Dashboard versienummer datum reden Versie 1.6 April 2014 Interfacewijziging Versie 1.7 3 juni 2014 Interface wijziging Versie 1.8 30 juni 2014

Nadere informatie