NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 4e Algemene Leden Vergadering. Jaargang 5, nr. 1, mei 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 4e Algemene Leden Vergadering. Jaargang 5, nr. 1, mei 2013"

Transcriptie

1 Agenda Bestuursvergaderingen 3 september november 2013 Examen opleiding Formalities Officers 23 mei 2013 Masterclass september/november 2013 Nieuws vanuit het bestuur 4e Algemene Leden Vergadering 18 april jl. heeft het bestuur voor de 4e keer de Algemene Leden Vergadering (ALV) en de jaarlijkse conferentie georganiseerd. Met wisselend succes moeten wij dit keer constateren. Tijdens de ALV stond een aantal formele zaken op de agenda zoals de verkiezing van nieuwe bestuursleden, nieuwe leden voor de commissie Opleiding en Examen (Examencommissie), en het verslag van de Kascommissie over het boekjaar Bestuursleden Shanna Grotenhuis en Erwin Ehrenburg moesten volgens het rooster dit keer aftreden en hebben zich opnieuw kandidaat gesteld voor een nieuwe periode van 4 jaar. Er waren geen tegenkandidaten en dat betekent dat Shanna en Erwin opnieuw toetreden tot het bestuur. Kevita Ramkisoensing en Karel de Jong waren voorgedragen als nieuwe leden voor de Examencommissie en omdat er verder geen tegenkandidaten waren, nemen zij nu plaats in de Examencommissie voor een maximale periode van 3 jaar. Het bestuur wil in deze Nieuwsbrief ook even stilstaan bij de verdiensten van Ton Hulsebos. Ton is al sinds 2008 adviseur van het bestuur. Hij heeft zich in de afgelopen 5 jaar voornamelijk bezig gehouden met alle formaliteiten betreffende de oprichting van de vereniging. Hij is betrokken geweest bij het schrijven van de statuten, de uitwerking van het huishoudelijke reglement en heeft ons tijdens de periode van voorbereiding voorzien van uitstekende adviezen. Na de oprichting van de vereniging heeft hij zich bezig gehouden met de commissie Opleiding en Examen. Ton heeft samen met het bestuur gewerkt aan de exameneisen, heeft ons geadviseerd met betrekking tot de keuze van de opleider, heeft zich 3 jaar lang ingezet voor de Examencommissie en was mede verantwoordelijk voor het maken van de examenvragen in 2011, 2012 en Ton heeft nu aangegeven dat hij een stap terug zet. Het bestuur is Ton zeer erkentelijk voor alles wat hij voor ons en de vereniging heeft gedaan. Ton is niet de persoon om even in het zonnetje gezet te worden, dus hij was niet aanwezig op de ALV van 18 april. Maar natuurlijk zullen wij hem niet alleen met woorden bedanken! Tijdens de ALV stond ook het onderwerp permanente educatie op de agenda. Het bestuur heeft uitgelegd dat de commissie Permanente Educatie het advies heeft gegeven dat het bestuur wel de taak heeft om educatie te faciliteren maar de verantwoordelijkheid om de vakkennis bij te houden toch primair bij het lid zelf ligt en natuurlijk bij de werkgever. De commissie Permanente Educatie heeft ervoor gezorgd dat tijdens de ALV en de conferentie alle aanwezigen een bewijs van deelname uitgereikt kregen. De commissie zal ervoor zorgdragen dat bij alle door het Platform georganiseerde workshops of masterclasses een certificaat van deelname wordt uitgereikt.

2 Blz. 2 Een aantal weken voor de ALV heeft het bestuur een enquête rond gestuurd. Tijdens de ALV heeft Shanna Grotenhuis hierover een presentatie gegeven. Uitkomst van de enquête is dat het overgrote deel van de leden positief is over hoe de vereniging zich ontwikkelt. Het bestuur heeft aangegeven dat de uitkomst nog nader wordt bestudeerd en dat we alle aandachtspunten meenemen in de verdere ontwikkeling van het Platform. Eén van de belangrijkste momenten van de ALV is het verslag van de Kascommissie over het financiële boekjaar. Ron de Vos las tijdens de ALV een verklaring voor waarbij de penningmeester werd bedankt en waarin hij voorstelde om het bestuur te dechargeren. De ALV nam het advies van Ron unaniem over. Het bestuur kan spreken van een goed verlopen jaarvergadering en wil alle leden bedanken voor de zeer positieve inbreng bij alle beslissingen die genomen moesten worden. Wij zijn al weer in de 5e maand van 2013, en we hebben het eerste evenement afgesloten, en we gaan ons nu voorbereiden op de masterclasses in september en november. Natuurlijk is er ook een ander hoogtepunt, namelijk de uitreiking van het diploma. Dit jaar wordt het examen gehouden op 23 mei en we hopen in september iedereen van een diploma te kunnen voorzien. Vorig jaar hebben wij al aangegeven dat het bestuur zich zou gaan beraden over hoe we certified members op basis van de Grand Father regeling kunnen onderscheiden. Hierover zal een beslissing worden genomen voor het einde van het 2e kwartaal van dit jaar en we hopen je te kunnen informeren in de volgende Nieuwsbrief. In één van de eerste zinnen van dit artikel stond dat de conferentie een wisselend succes was. Het bestuur kreeg nogal wat feedback die betrekking had op de presentaties van de conferentie. Die feedback is voor ons zeer belangrijk. De conferentie moet een toegevoegde waarde hebben voor de leden die aanwezig zijn, en het moet in principe het visitekaartje zijn van onze vereniging. Als bestuur staan wij natuurlijk achter de presentaties zoals ze op de agenda stonden. Deze presentaties waren gericht op het formalitieswerk van onze leden, en wij vonden het belangrijk om eens een keer in de keuken te kijken van een bedrijf. Hoe werken ze op een IP-afdeling en hoe ziet de route er uit van patent naar product? De feedback die wij van jullie kregen was opbouwend en positief, maar wel met een ondertoon dat het bestuur nog meer op zoek moet gaan naar presentaties en uitwisseling van best practices die aansluiten bij onze beroepsgroep. Wij gaan daar op de eerstvolgende bestuursvergadering (14 mei) al mee aan de slag. Voor jou, als lid, moet de conferentie er één zijn waar je altijd naar uitkijkt en daar zal het bestuur aan gaan werken. Examen 2013 Het examen staat voor de deur! Het examen wordt afgenomen op 23 mei a.s. bij het EPO in Rijswijk. Er hebben zich dit jaar 41 kandidaten aangemeld. Wij wensen alle kandidaten succes met de voorbereidingen en het examen! Masterclasses Octrooien en Merken Hoewel de datum, lokatie en kosten op dit moment nog niet bekend zijn, willen we toch alvast melden dat we in september en november 2013 twee masterclasses op het gebied van Octrooien en Merken zullen organiseren. Houd de Nieuwsbrief in de gaten voor meer details!

3 Blz. 3 Commissie Permanente Educatie brengt advies uit aan bestuur Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 12 april 2012 is de commissie Permanente Educatie (PE) in het leven geroepen met als (eerste) doel voor eind 2012 het bestuur een advies te geven over hoe het Platform vorm zou kunnen/moeten geven aan permanente educatie van gecertificeerde Formalities Officers. Leden van de commissie zijn: Saskia Marcus (De Vries & Metman), Ed Verkaaik (Shell), Melanie Custers (Crucell) en Henk Spraakman (namens het bestuur). Op 22 mei 2012 is de commissie bijeengekomen. Er werd afgesproken bij de werkgever na te vragen hoe deze tegenover dit onderwerp staat. Ook is de Orde van Octrooigemachtigden gevraagd om zich hierover uit te laten. Hier volgt een korte samenvatting van het advies dat de commissie PE op 28 juni 2012 aan het bestuur heeft uitgebracht: 1) Het Platform dient permanente educatie te stimuleren. De commissie PE adviseert het Platform een punt over permanente educatie op te nemen in haar huishoudelijk reglement. 2) De administratie van permanente educatie van de leden is de verantwoordelijkheid van de leden zelf, niet van het Platform. 3) De commissie is van mening dat permanente educatie en de administratie daarvan een inspanningsverplichting is van de werkgever en de werknemer. 4) De commissie PE adviseert het Platform permanente educatie op te nemen als één van haar doelstellingen en het belang van permanente educatie aan te kaarten bij haar leden. 5) De commissie ziet het als de taak van het Platform om permanente educatie te faciliteren om zo de kwaliteit van het werk van de Formalities Officer op de langere termijn te waarborgen. 6) De commissie is van mening dat het Platform een certificaat dient uit te geven voor de workshops/masterclasses die het organiseert. De commissie PE ziet het als haar taak om het bestuur te helpen bij de uitvoering hiervan. 7) Anders dan bij octrooigemachtigden is er geen wettelijke verplichting voor Formalities Officers om aan permanente educatie te doen en dit bij te houden. Daarom kunnen er ook geen sancties worden opgelegd aan de Formalities Officer die hier niet aan voldoet. Het bestuur heeft aangegeven dat o.a. in het huishoudelijke reglement wordt verwezen naar het organiseren van seminars, workshops en conferenties en het verbreden en bevorderen van de vakkennis ten aanzien alle aspecten van het Intellectuele Eigendomsrecht. Het bestuur heeft de commissie om een vervolgadvies gevraagd over eventuele aansprakelijkheid bij uitgifte van certificaten. De commissie heeft ook hierin het bestuur geadviseerd; het certificaat dat wordt overhandigd betreft een deelnamecertificaat en bevestigt slechts dat een persoon op een bepaalde datum aan een activiteit van het Platform heeft deelgenomen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Tijdens de ALV en conferentie van 18 april 2013 zijn de eerste deelnamecertificaten uitgereikt.

4 Blz. 4 Platform bezoekt zusterorganisatie in Noorwegen Op 12 april 2013 vierde NAIPA (Norwegian Association of Intellectual Property Administrators) haar eerste lustrum. NAIPA had ons uitgenodigd om hun lustrumviering bij te wonen en had gevraagd of wij een presentatie wilden geven over het Nederlandse Platform voor Formalities Officers. Dolinda de Proost is namens het bestuur van het Platform afgereisd naar Oslo. NAIPA is in 2008 opgericht en telt op dit moment 106 leden (104 vrouwen en 2 mannen). Tijdens de lustrumviering stond er in de middag een bezoek aan NIPO (Norwegian Industrial Property Office) gepland. Veel leden waren nog niet eerder bij NIPO geweest. We kregen daar een rondleiding en een aantal presentaties van medewerkers van NIPO over het Noorse register en het digitaal indienen van octrooi- en merkaanvragen. Na afloop van het bezoek aan NIPO werden we naar een restaurant in het centrum van Oslo gebracht waar we hartelijk werden ontvangen met een heerlijk glaasje prosecco. Voorafgaand aan de jaarvergadering van NAIPA hebben wij een presentatie gegeven over het Nederlandse Platform. Iedereen was zeer onder de indruk van wat wij allemaal al in korte tijd bereikt hebben en zij waren erg geïnteresseerd in de opleiding en het examen. Certificering staat hoog op het verlanglijstje van NAIPA maar dat hebben ze tot op heden nog niet van de grond gekregen. Verder willen zij in de nabije toekomst net als wij hun website laten vertalen naar het Engels en ook willen zij in de toekomst nieuwsbrieven gaan uitbrengen. Daarna volgde de jaarvergadering. Het bestuur van NAIPA bestond uit 10 bestuursleden; 5 bestuursleden zijn afgetreden en er zijn 2 nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur. Het hoogtepunt van de jaarvergadering was de onthulling van het nieuwe logo. NAIPA had bij de leden het verzoek neergelegd voor een ontwerp voor een nieuw logo. Onder de vele inzendingen had een commissie die hiervoor was ingesteld een winnaar gekozen en dat was Petter Andresen van Oslo Patentkontor AS. Het bestuur had een prachtige taart laten maken met het nieuwe logo van NAIPA. Ook had het bestuur voor de leden papaplu s laten maken met het nieuwe logo. Na afloop van de jaarvergadering werd de dag afgesloten met een heerlijk diner. Dolinda de Proost Secretaris Lustrumtaart met nieuw logo NAIPA

5 Blz. 5 Uitslag examen De uitslag van het examen wordt in de laatste week van juli schriftelijk bekend gemaakt aan de kandidaten. Diploma uitreiking De kandidaten die het examen succesvol afleggen krijgen ook dit jaar weer hun certificaten ceremonieel overhandigd. De datum en lokatie zijn nog niet bekend. Uiteraard krijgen alle geslaagden een persoonlijke uitnodiging voor dit evenement. Houd de Nieuwsbrief in de gaten voor meer details. Wist je dat. het NLOC op korte termijn (planning juni 2013) enkele procedurele wijzigingen zal gaan doorvoeren, o.a. m.b.t. de vormgebreken? Houd het Bijblad en de website in de gaten voor meer informatie. Zie: er een webinar te volgen is over epct? Zie: je makkelijk op de hoogte kunt blijven van recente en toekomstige wijzigingen op PCT-gebied via PCT Brief. Je kunt je inschrijven voor de mailing list. Zie: het EPO op zijn website een heldere uitleg met voorbeelden geeft over wat te doen als je vroegtijdig een Euro-PCT aanvraag wil indienen (request for early processing)? Zie: het EPO per 28 juni 2013 transparanter zal communiceren over de startdatum van de search en examination? Dit is relevante informatie voor de aanvrager om in te kunnen schatten hoeveel officiële taksen kunnen worden teruggevorderd bij bijv. intrekking van de aanvraag. Zie: je informatie over de stand van zaken van het Europese Unitary Patent op de website van het EPO kunt vinden? Zie: het EPO een Facebook pagina heeft? Zie: https://www.facebook.com/europeanpatentoffice het EPO bezig is de klantenservice te verbeteren? Zie:

6 Blz. 6 Even voorstellen... Ik ben Miranda Siaila en ik ben werkzaam als Legal Assistant bij Technologiestichting STW in Utrecht. Voordat ik bij STW kwam werken heb ik jaren bij Sociale Zaken Utrecht gewerkt in verschillende functies. Tijdens die periode was ik begonnen met de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool van Utrecht. Ik kwam er toen achter dat ik de juridische kant van de opleiding erg leuk vond en ben toen op zoek gegaan naar een andere baan. Zo ben ik terecht gekomen op de Legal Department IP & Technology Transfer van Technologiestichting STW waar ik alweer 10 jaar werkzaam ben. De Legal Department IP & Technology Transfer is, net als onze hele organisatie, de afgelopen jaren aardig gegroeid en bestaat op dit moment uit 6 juristen, een contract coördinator, een management assistent en mijzelf. Technologiestichting STW is een organisatie die kennisoverdracht realiseert tussen technische wetenschappen en gebruikers. Dat doen wij door excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek te financieren en op elk project onderzoekers en gebruikers bij elkaar te brengen. Onze afdeling biedt juridische ondersteuning binnen STW en houdt zich met name bezig met de juridische en commerciële aspecten van de bescherming en exploitatie van de onderzoeksresultaten uit STW projecten. In mijn functie als Legal Assistant houd ik mij vooral bezig met octrooibeheer, bereid ik concept contracten voor ter ondersteuning van de juristen en ben ik functioneel beheerder van ons nieuwe IP-management en beheer systeem (IPMS). STW dient zelf geen octrooiaanvragen in, maar schakelt hiervoor octrooibureaus in. Maar als Legal Assistant ben ik vanaf het begin betrokken bij het hele octrooiproces. Zodra er een vinding is op een onderzoeksproject wordt onze afdeling ingeschakeld. Wij fungeren vaak samen met de universiteiten als tussenpersoon voor de uitvinders. Ik heb met verschillende mensen contact (universiteiten, bedrijven) en dat maakt mijn werk ook erg leuk. Daarnaast is het een afwisselende baan. Elke dag is weer anders. Ook ben ik intensief betrokken geweest bij de aanschaf en implementatie van het nieuwe systeem IPMS voor STW. Wij hebben hiervoor onder andere al onze werkprocessen in kaart gebracht. Deze operatie is uiterst nuttig geweest, omdat we stilstonden bij de vraag waarom we bepaalde dingen op een bepaalde manier doen. Het is een intensief proces geweest, maar met de implementatie van IPMS kunnen we nu nog beter ons octrooi- en contractenproces beheren. De reden waarom ik lid ben geworden van het Platform is met name om mijn kennis te verbreden. Ik heb veel geleerd door veel vragen te stellen aan de juristen en de octrooigemachtigde (learning on the job), maar ik had ook de behoefte om mijn kennis binnen dit werk te verdiepen en te verbreden. Daarvoor was eigenlijk geen geschikte opleiding of training te vinden. Maar dankzij het Platform heb ik al een aantal losse modules van de opleiding en een masterclass kunnen volgen. Daarnaast vind ik het ook leuk om tijdens de jaarlijkse conferentie een aantal bekenden te ontmoeten en kennis uit te wisselen, maar ook om weer nieuwe mensen te ontmoeten. Ik geef de pen door aan Sebastiaan Ruinard van Leiden University Research and Innovation Services (LURIS)

7 Blz. 7 Tips & Tricks Er zijn dit keer geen tips binnengekomen. Mocht je voor de volgende Nieuwsbrief een handige tip hebben, deel die dan met je vakgenoten. Als je tip wordt geplaatst, krijg je van ons een leuke attentie toegestuurd. Mail je tips naar: Vacatures Op onze website zijn momenteel onderstaande vacatures geplaatst: - Formalities Officer bij NLO in Eindhoven - Assistent Formaliteiten verantwoordelijke bij Janssen Pharmaceutica NV te Beerse (BE). De volledige vacatureteksten zijn bijgesloten. Heeft jouw bedrijf interesse in het plaatsen van een vacature op de website en/of in de nieuwsbrief, neem dan contact met ons op via OPROEPEN Via de Nieuwsbrief kun je contact zoeken met je vakgenoten. Wil je je vakgenoten inschakelen, stuur dan een naar Het Platform is altijd blij met input van zijn leden. Heb jij bijvoorbeeld een goed voorstel voor een Masterclass, of wil je een Masterclass bij jou op kantoor organiseren, neem dan contact met ons op via Ook kennis of weetjes die je hebt opgedaan op je werk en die je graag wilt delen zijn van harte welkom. Of wil je misschien een (achtergrond)artikel schrijven in de Nieuwsbrief? Mail ons dan op GEZOCHT Voor advisering en het oprichten van een Commissie Merken is het Platform dringend op zoek naar mensen die werkzaam zijn in trademarks en die hiervoor binnen het Platform een rol zouden willen spelen. Heb je hier interesse in, meld je dan aan via

8 Jaargang 5, 2, nr. 1, 3, mei december Blz. 82 Nieuwe Key account manager bij het EPO Lena Brockhuis-Kuurstra (1977) is de nieuwe Key Accountmanager (KAM) bij het European Patent Office voor de Benelux accounts en opvolgster van Han Hijzelendoorn. Bij het EPO werkte zij op de afdeling IT en als Marketing en Events Coördinator van de EPO Online Services, voordat zij als KAM aan de slag is gegaan. Ook kent ze het bedrijfsleven; door haar studie International Business heeft zij bij bedrijven als Robert Bosch GmbH (Stuttgart), Bertelsmann (New York) en Post NL (Den Haag) gewerkt. Over haar nieuwe functie zegt Lena: Mijn passie is het werken met en verbinden van inspirerende mensen in de IP business, en ik zie daarvoor mooie kansen bij mijn klanten in de samenwerking met het EPO. Het EPO is altijd met nieuwe ontwikkelingen bezig en ik kan daarin de ambassadeur zijn naar de klant toe. Ik zie het als een belangrijk onderdeel van mijn functie om te kunnen adviseren over de huidige Online Services en up-to-date kennis van nieuwe producten te hebben (bijv. Mailbox en MyFiles) zodat ik mijn accounts passende en juiste informatie kan verstrekken. Binnen het EPO werk ik o.a. nauw samen met collega's binnen het team en daar buiten, met vele anderen door de projecten waarbij ik betrokken ben. Op de onlangs gehouden conferentie van het Platform heb ik al vele leden kunnen ontmoeten en ik kijk uit naar een (hernieuwde) kennismaking. WATTÛH... HAN HIJZELENDOORN MET PENSIOEN? Onze Key Account Manager heeft stokje inmiddels overgedragen Wat is dit nu weer? We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar het is echt waar. Na een dienstverband van 38 jaar, waarvan 3 bij het Institut International des Brevets (IIB), heeft Han Hijzelendoorn (60 jaar) op 31 december van vorig jaar de deuren van het EPO voor de laatste keer achter zich dichtgedaan. Dat wil zeggen; na een werkdag. Voor velen onder ons kwam dit afscheid toch best onverwacht. Een goede reden om hem eens op te zoeken. Eind april vond hij eindelijk een gaatje in zijn agenda. Echt een bewuste keuze "Welnee, helemaal niet", reageert Han op de vraag of het niet stiekem een gedwongen vertrek betrof, "integendeel eigenlijk. Zoals heel veel collega's van mijn leeftijd nog wel doen, nog een paar jaar blijven, heb ik er bewust voor gekozen om me nu op andere zaken te focussen." De wereld zag er op 1 januari 1975 wel een beetje anders uit, dan tegenwoordig. Niemand had nog gehoord van Account Managers, laat staan van Key Account Managers. "Dat kan je wel stellen, ja, hahaha", lacht Han Hijzelendoorn breed en luid, "alleen de laatste 10 jaar mocht ik in die rol het EPO vertegenwoordigen. Han in 1974, een half jaar voordat hij bij het IIB begon

9 Jaargang 5, 2, nr. 1, 3, mei december Blz. 92 Op die koude dag begon ik bij de documentatie. Liep ik 's morgens langs de mij toevertrouwde Examiners om het door hen gebruikte 'search' materiaal op orde te brengen en weer te archiveren. 's Middags ging ik dan op sjouw om het nieuwe spul op te bergen. Klinkt eenvoudig en dat was het ook. Als je ervoor openstond, dan was het echter wel degelijk leerzaam. Ik was destijds ook al een echt mensenmens en, hoewel nog onbewust, bouwde ik toen ook al aan mijn dierbare netwerk." Formalities Officer Na een jaar of zes vond Han het tijd om iets anders te doen. "Het IIB was net opgegaan in het EPO en de gevolgen daarvan bleven niet onopgemerkt", aldus ons vertrouwde contact hierover, "er kwamen ook wat mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Gaandeweg heb ik er een paar van die kansen mogen grijpen. Zo werd ik eerst Cheffie op de afdeling PCT/EURO-PCT Registratie. Dat bleek na verloop van tijd een prachtige plek om een prima en bijzonder bruikbare helikopterview te ontwikkelen. Zowel voor wat betreft de IP-wereld, maar ook voor wat betreft onze eigen organisatie." "Na weer zes jaar werd ik Formalities Officer. Toen was het nog de enige kans om een volgende promotie te maken. Dat heb ik zo'n zestien jaar volgehouden. Op enig moment was ik thuis in alle procedures. EP's, EURO-PCT's, Internationale Aanvragen en, de laatste paar jaar, zelfs Examination en Oppositie." Key Account Manager Waarom heeft het EPO eigenlijk Key Account Managers in het leven geroepen? Han krabt eens op zijn hoofd en graaft in zijn herinneringen: "Eigenlijk was epoline daarvoor verantwoordelijk. In die beginperiode werd er getest. Ook door een paar van onze relaties. Dat ging samen met heel veel dagelijkse contacten. Om die gebruikers enthousiast te houden, moest er vaak en snel gehandeld worden. Goed bedoeld, bleek op een bepaald moment dat er drie of vier verschillende collega's bezig waren hetzelfde probleem op te lossen voor één en dezelfde relatie en dat zonder het van elkaar te weten. Aan een mogelijke chaos bij honderden gebruikers wilden we niet denken. Er moest gewoon structuur in komen, want we hadden het toen pas over een handjevol klanten. Eén enkel contact voor alle vragen - ook procedurele - binnen onze organisatie werd zelfs een uitstekend argument om de aanvragers van het nut van het gebruik van epoline - en dan met name het digitaal indienen - te overtuigen. Ik moest er wel op solliciteren, maar ik werd de gelukkige voor de Benelux landen." Dan hebben we het over tien jaar geleden! "Ik weet ook niet waar de tijd is gebleven, maar die tien jaar zijn voorbij gevlogen! Het was nieuw en ik mocht het invullen naar behoefte. Niet naar die van mij, maar die van jullie! Hoop dan ook dat ik daarin ben geslaagd. De opgedane contacten blijven me dierbaar en eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat er een flink aantal vrienden zullen blijven. Alhoewel ik lid blijf van het Platform en nog wat doe voor de jaarlijkse conferentie, is het stokje inmiddels overgedragen aan Lena Brockhuis-Kuurstra. Zij moet het vooral op haar eigen manier doen en jullie een beetje kennende zullen jullie daar begrip voor opbrengen. Mocht het nodig zijn, dan kan ze op mijn steun rekenen. Ook nu ik met pensioen ben. Ben voorlopig niet van plan snel dit ondermaanse voor het eeuwige in te wisselen hoor! Hoop jullie dan ook zo af en toe eens te zien. Waar en wanneer dan ook!" Han tijdens zijn afscheidsreceptie met zijn kleinkinderen

10 Blz. 10 Fourth Rebus annual conference for Formalities Officers Met alweer de vierde Algemene Leden Vergadering (ALV) is het lustrumjaar in zicht. Ook dit keer zijn er meer dan 100 leden afgekomen op de ALV en de conferentie, waaronder ook Belgische collega s Formalities Officers. zijn bijdrage dan ook met Go European! Bert Lockhart is wederom onze Master of Ceremony en kondigt stipt om uur de eerste gastspreker aan. Het ochtendprogramma wordt officieel geopend door Guillaume Minnoye Vice President DG1 en Site Manager bij het EPO in Den Haag. Hij heet iedereen van harte welkom en benadrukt nog eens dat het goed is om een eigen beroepsgroep te hebben die samenwerkt met collega Formalities Officers van het EPO. Dat het Platform zich internationaal aan het oriënteren is, vindt hij erg belangrijk en hij eindigt De ALV wordt geleid door voorzitter Henk Spraakman en er wordt een korte samenvatting gegeven wat er in 2012 allemaal is gedaan: Na het opzetten van de opleiding en het examen is er in 2012 een goede bestuursstructuur neergezet en is gezocht naar een juiste stabilitieit in de activiteiten die door het Platform worden aangeboden. Er zijn in ieder geval drie activiteiten die jaarlijks gaan terugkomen; de ALV in april, de Masterclass Octrooien in september en de Masterclass Merken in November. Het afgelopen jaar is de commissie Permanente Educatie geïnstalleerd. De commissie heeft het bestuur voorzien van advies ten aanzien van Permanente Educatie. Henk legt kort uit wat er met de commissie is besproken. (Voor meer informatie, zie het stukje van de commissie Permanente Educatie in deze Nieuwsbrief). Ook is het tweede examen afgenomen. Er zijn 23 gecertificeerde Formalities Officers bij gekomen. De jaarvergadering wordt keurig op tijd afgesloten. Iedereen kan onder het genot van een lekkere lunch bijpraten en netwerken en na de lunch begint de conferentie met diverse sprekers. Pietro Cremona, Registrar bij het EPO in München is de eerste spreker en geeft een korte introductie over the Boards of Appeal. Er ontstaat een levendige discussie over het indienen van een appeal, wat niet met de SmartCard van de Formalities Officer mag worden gedaan. Daarna volgt een korte opfriscursus van Christina van Hövel over de regels rond missing parts, Rule 71(3) EPC (intention to grant) en het indienen van voluntary/mandatory divisional applications. Dominique Furst-Fontaine, Project Manager Unitary Patent bij het EPO, vertelt vervolgens wat de status is van het Europese Unitary Patent. Achter de schermen moet nog een hoop gebeuren op hoger politiek niveau. Wat het Unitary Patent inhoudt voor ons werk als Formalities Officers is niet duidelijk geworden, mede doordat er nog zo weinig echt vastligt. De volgende spreker is Joris Van Vught, Patent Counsel bij Vanderlande Industries. Hij legt uit hoe de dagelijkse gang van zaken is op octrooigebied bij een Business-to-Business marktleider op het gebied van transportbanden. Marleen Kuiper, Public Relation Officer bij het Benelux Office for IP, benadrukt in haar vlotte en animerende presentatie nog eens het belang van merken voor bedrijven en hoe het BBIE merkbewustzijn onder de aandacht wil brengen. Dit doet het BBIE bijvoorbeeld met Regi the Brand Guru, een coach die je op weg kan helpen bij het registreren van je merk. Zoals gewoonlijk wordt de dag afgesloten met een netwerkborrel. Het was een goed jaar, op naar de lustrumconferentie!

11 Jaargang 5 nr. 1, mei 2013 Blz. 11 Rebus De oplossing van de rebus in de vorige editie van de Nieuwsbrief is: Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in je vakgebied, doe aan permanente educatie De winnaar van de boekenbon is Laura Willemse, Patent Assistant bij EP&C. Laura schrijft in een reactie: Kerstvakantie; even wat meer tijd om leuke dingen te doen, zoals een rebusje oplossen. Dat viel overigens nog niet mee. Vooral de dollartekens vormden een probleem. Het bleek geld te zijn en toen was de oplossing snel daar. Opsturen maar! Begin februari; een brief van het Platform ter attentie van mij? Je hebt een antwoord ingestuurd naar aanleiding van de rebus in de Nieuwsbrief van december Oh ja! We hebben een winnaar getrokken en die winnaar dat ben jij. Nou ja, wat een leuke verrassing. Zeker als je nooit iets wint.. Een boekenbon voor iemand die altijd aan het lezen is, het had niet beter terecht kunnen komen. Begin maart; er liggen nog stapels boeken op mijn nachtkastje, allemaal verkregen via kringloopwinkels en boekenmarkten. Wat oudere boeken die ik altijd al eens had willen lezen, maar nu heb ik een boekenbon om te besteden aan een nieuw boek. De keuze heb ik nog niet gemaakt. Er is zoveel moois en ik heb geen haast. Ik wil een oproep doen aan alle leden van het Platform. Doe gezellig allemaal mee aan het oplossen van de volgende rebus, dat is best leuk en (als je wint) wat is er mooier dan het lezen van een goed boek? Veel plezier allemaal en Platform: bedankt! Bedankt Laura voor je enthousiaste reactie en geniet van het boek!

12 Jaargang 5 nr. 1, mei 2013 Blz. 12 COLOFON 5 e jaargang, nr. 1 mei 2013 Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de leden van het Platform Formalities Officers. Contactgegevens Redactie: Platform Formalities Officers T.a.v. het secretariaat p/a Postbus AP EINDHOVEN Lid worden Een aanmeldingsformulier is te vinden op onze website (www.formalitiesofficers.nl). Als lid ontvang je automatisch deze nieuwsbrief. Opzeggen Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een naar: Redactie Melanie Custers (Crucell Holland B.V.), Shanna Grotenhuis (Octrooibureau LIOC B.V.) Ellen Offenberg (EP&C) Samenstelling Ellen Offenberg (EP&C) Eindredactie Debby de Brouwer (DeltaPatents B.V.) Aan dit nummer werkten mee: Henk Spraakman (Shell International B.V.) Dolinda de Proost (AOMB) Miranda Siaila (Technologiestichting STW) Lena Brockhuis-Kuurstra (EPO) Han Hijzelendoorn Laura Willemse (EP&C) Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s) en redacteur(en) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan

13 Fortified with you Wegens uitbereiding van onze klantenportefeuille in Eindhoven zijn wij per direct op zoek naar een Formalities Officer Samen met je team, bestaande uit 3 formalities officers en 8 octrooigemachtigden ben je verantwoordelijk voor de administratieve begeleiding van octrooiprocedures in binnen- en buitenland. Je verzorgt de octrooi-indieningen en je ziet erop toe dat aan alle formaliteiten gedurende de verleningsprocedure wordt voldaan. Daarnaast bewaak je de termijnen en zorg je voor de juiste verwerking van gegevens in het digitale dossier. Je onderhoudt contacten met klanten, agenten en instanties in binnen-en buitenland. Ook verwerk je de correspondentie t.b.v. van de octrooiportefeuille. Jouw profiel Afgeronde HBO opleiding, rechten of HEBO; Tenminste 3 jaar recente werkervaring in de zakelijke dienstverlening; Gecertificeerd Formalities Officer of de bereidheid deze opleiding te volgen; Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; Accuraat, gestructureerd en zelfstandig kunnen werken binnen teamverband; Je bent klantgericht en hebt een flexibele instelling; Affiniteit met juridische procedures. Ons aanbod Het betreft een fulltime functie met uitzicht op een vast dienstverband. Parttime (minimaal 4 dagen) is bespreekbaar. NLO biedt een uitstekend en concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een aantrekkelijke bonus- en pensioenregeling. Onze organisatie kenmerkt zich door een no-nonsense attitude en de bedrijfscultuur is open en informeel. Over NLO Ervaring. Expertise. Innovatie. Teamwork. Passie. Creativiteit. Daar staat NLO voor. Al bijna 125 jaar. Dat dit geen holle frasen zijn, bewijzen onze 140 professionals iedere dag weer. Door hun kennis, kunde en ervaring te bundelen in klantgerichte teams. Door klanten een zo compleet mogelijk advies te geven. Met slimme oplossingen en een scherp oog voor de business waarin de klant opereert. Door permanent te investeren in innovatieve oplossingen en systemen waardoor klanten nog beter worden bediend. Het resultaat van al deze inspanningen mag er zijn. NLO is een van de grootste toonaangevende adviesbureaus in Europa. Met een klantenlijst waarop zowel multinationals als grote en middelgrote Nederlandse en internationale bedrijven staan. NLO heeft vestigingen in Den Haag (hoofdkantoor), Ede en Eindhoven. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Colette Holst, HR Adviseur, op telefoonnummer of kijk op Jouw sollicitatie voorzien van motivatie en curriculum vitae ontvangen wij graag per

14 VACATURE : Binnen de J&J patentafdeling te Beerse zijn we op zoek naar een assistent formaliteiten verantwoordelijke. U geeft ondersteuning aan de octrooigemachtigden en formaliteiten verantwoordelijken. Specifieke taken zijn : klassement (voornamelijk electronisch); stand-van-de-techniek overzichten maken + bijhorende referenties opzoeken; opstellen en versturen van standaardbrieven naar patentagenten; voorbereiden of opstellen van formele documenten voor de overdracht van rechten, deze documenten tijdig laten ondertekenen en eventueel laten legaliseren; ondersteuning van het formaliteiten aspect bij indiening van nationale, internationale en prioriteitspatentaanvragen; algemene administratieve ondersteuning. Gewenst profiel : U heeft een Bachelor diploma of minimum een jaar ervaring in soortgelijke job. Praktische kennis binnen het takendomein is een voordeel. Kennis van chemie is een voordeel. U werkt nauwgezet, correct en hecht veel belang aan betrouwbaarheid van gegevens. U heeft kennis van courant gebruikte computerprogramma's: Excel, Word, Outlook, en bent vlot in het aanleren van nieuwe systemen. U schrijft, leest en spreekt vlot Engels. U kan vlot samenwerken in teamverband en bent constructief en flexibel ingesteld. Interesse? Gelieve dan te solliciteren via onderstaande link met gemotiveerd schrijven en CV Patentafdeling-J&J-Beerse/ / Vragen? Lies Vervoort : of

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Een woordje van de voorzitter. Diploma-uitreiking en masterclass US Patent Formalities

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Een woordje van de voorzitter. Diploma-uitreiking en masterclass US Patent Formalities Agenda Bestuursvergaderingen 5 november 2013 Diploma-uitreiking 16 september 2013 Masterclass US Patent Formalities Update 16 september 2013 Masterclass Merken 21 november 2013 Nieuws vanuit het bestuur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Jaargang 8, nr. 3, december 2016

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Jaargang 8, nr. 3, december 2016 Jaargang 8, nr. 3, december 2016 Agenda Bestuursvergaderingen 19 januari 2017 14 maart 2017 13 juni 2017 5 september 2017 7 december 2017 Masterclass Octrooien 31 januari 2017 Algemene Leden Vergadering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 5 jaar Platform, een jubileum! Jaargang 5, nr. 3, december 2013

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 5 jaar Platform, een jubileum! Jaargang 5, nr. 3, december 2013 Jaargang 5, nr. 3, december 2013 Agenda Bestuursvergaderingen 28 januari 2014 18 maart 2014 6 mei 2014 2 september 2014 18 november 2014 Algemene Leden Vergadering 10 april 2014 5th Annual Conference for

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Lustrumjaar afgesloten. Jaargang 6, nr. 3, december 2014

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Lustrumjaar afgesloten. Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Agenda Bestuursvergaderingen 27 januari 2015 17 maart 2015 9 juni 2015 8 september 2015 1 december 2015 Algemene Leden Vergadering 23 april 2015 6th Annual Conference for

Nadere informatie

Nieuws vanuit het bestuur. Uitslag examen 31 mei 2011

Nieuws vanuit het bestuur. Uitslag examen 31 mei 2011 Agenda Bestuursvergaderingen 5 september 2011 7 november 2011 Nieuws vanuit het bestuur Uitslag examen 31 mei 2011 Diploma-uitreiking 26 september 2011 Het eerste examen Formalities Officers van 31 mei

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur Jaargang 7, nr. 3, december 2015 Agenda Bestuursvergaderingen 19 januari 2016 15 maart 2016 7 juni 2016 13 september 2016 6 december 2016 Masterclass Octrooien 26 januari 2016 Algemene Leden Vergadering

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk!

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief De 10 Stappen Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief: De 10 Stappen! Dit stappenplan is bestemd voor iedereen die opzoek is naar een betaalde baan/stageplek en wil

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Even bijpraten. Jaargang 8, nr. 2, oktober 2016

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Even bijpraten. Jaargang 8, nr. 2, oktober 2016 Jaargang 8, nr. 2, oktober 2016 Agenda Bestuursvergaderingen 6 december 2016 10 januari 2017 14 maart 2017 13 juni 2017 5 september 2017 7 december 2017 Masterclass Merken 29 november 2016 Masterclass

Nadere informatie

International Association of Facilitators

International Association of Facilitators International Association of Facilitators Overzicht van het Certificeringsproces De International Association of Facilitators (IAF TM ) is een internationale organisatie met als doel het professioneel

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Welkom bij de Ambassadors Club!

Welkom bij de Ambassadors Club! Welkom bij de Ambassadors Club! Je ontvangt dit bericht omdat jij je hebt aangemeld bij de World Travel Academy Ambassadors Club. Hoewel wij helaas met enige vertraging te kampen hadden en sommige leden

Nadere informatie

Werkzoekende van de maand februari

Werkzoekende van de maand februari 1e jaargang nummer 4, Netwerkgroep JobRunners Rijswijk bestaat uit gemotiveerde maart 2015 40+ leden die elkaar ondersteunen bij het vinden van werk. Uitgangspunt is het versterken van de positie om zodoende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Algemene Leden Vergadering. Jaargang 3, nr. 1, mei 2011

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Algemene Leden Vergadering. Jaargang 3, nr. 1, mei 2011 Agenda Bestuursvergaderingen 5 september 2011 7 november 2011 Examen opleiding Formalities Officers 31 mei 2011 Nieuws vanuit het bestuur Algemene Leden Vergadering De 2 e ALV met aansluitend de jaarlijkse

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent waarom deze handleiding? We krijgen vaak de vraag hoe je je nu het beste kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

International Study Project

International Study Project International Study Project International Study Project Het International Study Project (ISP) is een studie project in het buitenland, waarbij een groep van 24 laatstejaars bachelor- en masterstudenten

Nadere informatie

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0 Jobbersguide - 2015 Jobbersguide 2015 0 Introductie Jobbersguide Om ervoor te zorgen dat jij als Jobber succesvol aan de slag kan en niet tegen verrassingen aanloopt hebben wij deze Jobbersguide gemaakt.

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid Medewerker personeel en arbeid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

PERSONEEL ARCHITECTUUR & BOUW = VASTGOED BEL VOOR INFO: 020 65 88 888 WWW.LAROTONDA.COM

PERSONEEL ARCHITECTUUR & BOUW = VASTGOED BEL VOOR INFO: 020 65 88 888 WWW.LAROTONDA.COM PERSONEEL Interim Team Mascotte Excursies Bedrijsuitjes Arbeidsvoorwaarden Opleidingen Erkend leerbedrijf Stageplaatsen Vacatures Solliciteer Contact INTERIM PERSONEEL La Rotonda Projectondersteuning biedt

Nadere informatie

Boekpromotie via facebook

Boekpromotie via facebook Boekpromotie via facebook een boek om trots op te zijn! E-book met tips over het inzetten van facebook bij je boekpromotie E-book Boekpromotie via Facebook Facebook is een mooi middel om op een makkelijke,

Nadere informatie

Linkedin; nut en gebruik. 19 april 2011. Frits Gubbels

Linkedin; nut en gebruik. 19 april 2011. Frits Gubbels Linkedin; nut en gebruik 19 april 2011 Frits Gubbels Programma De ontvangen vragen Social media Linkedin; wat heb ik eraan? Linkedin als Public Relations en reclame Wat zet je erop? Hoe kom ik erop? Bekijken

Nadere informatie

STW-gebruikerscommissie

STW-gebruikerscommissie STW-gebruikerscommissie Versie: november 2013 Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Definities... 3 02. Toepasselijkheid... 3 03. Taak... 4 04. Uitvoering project... 4 05. Samenstelling... 4

Nadere informatie

Hotsheet Oktober - December 2012

Hotsheet Oktober - December 2012 Hotsheet Oktober - December 2012 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.841.739 Aantal bezoeken 1.377.466 Unieke bezoekers 948.607 Aantal vacatures 3.597

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Traineeship Hemmink B.V. Pagina 2 Is dit iets voor jou? Dit traineeship biedt je een unieke kans om het werkveld, jezelf en Hemmink te ontdekken. Je doet

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk.

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk. Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) 9 8 7 6 5 4 1 Anders, namelijk. o op bezoek geweest bij de boerderij o leden vergadering o tijdens

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Hoe maak ik een goed CV?

Hoe maak ik een goed CV? Hoe maak ik een goed CV? De Nationale Adviesbalie biedt in samenwerking met Randstad deze informatie aan. Een goed en volledig CV is belangrijk wanneer je gaat solliciteren. Door jouw CV krijgt een werkgever

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit Randstad Randstad Roeselare Sint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare Medewerker Calculatiedienst U genoot bij voorkeur een bacheloropleiding in een administratieve of financiële

Nadere informatie

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot.

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. Fase.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. 1 In fase 1 heb je geoefend met het schrijven van teksten. Je hebt ook geleerd

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Onze focus? Jouw persoonlijke ambities overtreffen. De beste zijn in ons vakgebied. Dat is waar de specialisten

Nadere informatie

Customer Value Management bij Congressen

Customer Value Management bij Congressen Customer Value Management bij Congressen Welkom bij Event 13 Welkom bij de CLC-VECTA workshop Ed Peelen Karoline Wiegerink 27 maart 2013 De waarde zit niet in het product of de dienst Maar in het individu

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) biedt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent waarom deze handleiding? We krijgen vaak de vraag hoe je je nu het beste kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening

brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening Je weet dat je vooruit wilt maar je zoekt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Informatiebrief. In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

Informatiebrief. In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

Waarom bent u huurderswerk gaan doen?

Waarom bent u huurderswerk gaan doen? 1 Tijdens de laatst gehouden Huurdersraadvergadering hebben we jullie deelgenoot gemaakt van onze bevindingen tijdens de cursus Hoe betrek ik de achterban Voorzitter Rien Stek, secretaris Joop Kuipers

Nadere informatie

Support Engineer There are no translations available.

Support Engineer There are no translations available. Support Engineer Wij zoeken een gemotiveerde, enthousiaste collega die goed kan luisteren en doorvragen om de klantvraag helder te krijgen en die de sociale vaardigheden heeft om de vele soorten klanten

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Beste leden, ouders/verzorgers en begunstigers, Voor je ligt de nieuwsbrief 17 van het bestuur van Reddingsbrigade IJsselstein. Met deze nieuwsbrief vertelt

Nadere informatie

Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand Amsterdam in? 4. Functies a. Voorzitter

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Vacature: Spoelkeukenmedewerker

Vacature: Spoelkeukenmedewerker Vacature: Spoelkeukenmedewerker Functienaam Spoelkeukenmedewerker Soort Permanent Afwasser gezocht voor het bedrijfsrestaurant van ASML in Veldhoven. Fysiek inspannend werk (kratten met borden) waardoor

Nadere informatie

Vacature: Spoelkeukenmedewerker

Vacature: Spoelkeukenmedewerker Vacature: Spoelkeukenmedewerker Functienaam Spoelkeukenmedewerker Soort Permanent Afwasser gezocht voor het bedrijfsrestaurant van ASML in Veldhoven. Fysiek inspannend werk (kratten met borden) waardoor

Nadere informatie

EEN BRIEF NAAR DE DOCENT

EEN BRIEF NAAR DE DOCENT EEN BRIEF NAAR DE DOCENT Je hebt een vraag en je schrijft een brief naar je docent. Wat moet je doen? 1. Lees de e-mail op blad 2. Beantwoord de vragen. 2. Lees de e-mail op blad 3. Beantwoord de vragen.

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement VAN DIERENARTSEN WORDT TEGENWOORDIG NIET ALLEEN EEN ROL VERWACHT IN HET BETER MAKEN

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

Sollicitatie hints & tips

Sollicitatie hints & tips Sollicitatie hints & tips Sollicitatietips Solliciteren is een vak apart. Schiet je met hagel of schiet je gericht op een voor jou passende vacature. Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij om gericht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor leerlingen

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor leerlingen Jobbank Zuiddag 2012 Handleiding voor leerlingen Inhoudstafel Account aanmaken Job zoeken in de jobbank Je wordt aanvaard voor een job Post je job op Facebook Je wordt geweigerd voor een job Een werkgever

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Secretarieel Jaarverslag H.E.M.A.-bond Nederland

Secretarieel Jaarverslag H.E.M.A.-bond Nederland Secretarieel arverslag H.E.M.A.-bond Nederland arlijks presenteert de secretaris tijdens de ALV een algemene stand van zaken van de bond. Na het eerste bestaansjaar van de bond is dit dan ook het moment

Nadere informatie

DOELGERICHT LEZEN EN SAMENVATTEN KWALITATIEF ONDERZOEK ENGELS GRAMMAR CREATIEF DENKEN

DOELGERICHT LEZEN EN SAMENVATTEN KWALITATIEF ONDERZOEK ENGELS GRAMMAR CREATIEF DENKEN STUDIELOOPBAANBEGELEIDING DOELGERICHT LEZEN EN SAMENVATTEN KWALITATIEF ONDERZOEK ENGELS GRAMMAR CREATIEF DENKEN BUSINESS BENCHMARK COMMUNICATIEMIDDELEN INLEIDING COMMUNICATIE PROJECTMATIG WERKEN PRESENTEREN

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gesolliciteerd naar een baan? Hoe deed je dat? Heb je een curriculum vitae? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Milouska en Bayu kijken hoe je kunt

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar!

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar! Over De Veenbrug Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014 Deze eerste Over De Veenbrug van 2014 willen we natuurlijk niet beginnen zonder u en jullie allemaal eerst: alle goeds en gezondheid en natuurlijk

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Inleiding Be good & sell it! Goed dat je dit e-book hebt gedownload! Hoe belangrijk is het voor jou om helder te communiceren

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

ONTSLA JEZELF Jouw Eerste Stap Naar Werken Met Energie En Voldoening Dit rapport is geschreven voor iedereen die al lang op zoek is naar werk dat echt voldoening gaat geven en in een ideale wereld het

Nadere informatie

Evaluatie PvKO Mastersessie 10 april 2014

Evaluatie PvKO Mastersessie 10 april 2014 Verwachting en aanbeveling Evaluatie PvKO Mastersessie 10 april 2014 Heeft de PvKO Mastersessie aan jouw verwachting voldaan? Toelichting: De link met Big Data was me niet echt duidelijk, titel dekte de

Nadere informatie

Groeien 2.0. Studentenbedrijf wordt volwassen. Waarom wachten? Geen antwoord

Groeien 2.0. Studentenbedrijf wordt volwassen. Waarom wachten? Geen antwoord Groeien 2.0 Studentenbedrijf wordt volwassen Waarom wachten? De oprichters van Dirict ontdekten dat er voor groei meer nodig is dan alleen technische kennis. Met hulp van een coach hebben ze hun ambities

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen Hand-out behorende bij de training Werkoverleg Voor iedereen, door iedereen Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level Level 14 5617 BC

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

Katalysator voor netwerkend ICT

Katalysator voor netwerkend ICT Katalysator voor netwerkend ICT Nieuwsbrief uitgave juni 2014 ONDERWERPEN 1. 2. 3. 4. 5. Nieuwe website Regitel Nieuw bestuurslid Ledenvergadering juli 2014 komt eraan Stagiair gestart voor Regitel Stand

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

DE SOLLICITATIEBRIEF. Fokke van der Wal

DE SOLLICITATIEBRIEF. Fokke van der Wal DE SOLLICITATIEBRIEF Fokke van der Wal MOGELIJKE EXAMENOPDRACHT, DE SOLLICITATIEBRIEF Je hebt waarschijnlijk de afgelopen jaren meerdere sollicitatiebrieven geschreven en op school is daar in de lessen

Nadere informatie