Waarom bent u huurderswerk gaan doen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom bent u huurderswerk gaan doen?"

Transcriptie

1 1

2 Tijdens de laatst gehouden Huurdersraadvergadering hebben we jullie deelgenoot gemaakt van onze bevindingen tijdens de cursus Hoe betrek ik de achterban Voorzitter Rien Stek, secretaris Joop Kuipers en penningmeester Jan Heijkoop die gezamenlijk de training hebben bijgewoond, brachten in de vergadering naar voren van wat er te wachten staat voor Huurdersraden en of bewonerscommissies. Aangegeven is dat we het volgende jaar (2014) weer een Algemene Huurdersvergadering willen organiseren. Ook nieuw is dat we jaarlijks een eigen folder willen uitgeven, en we dit als dagelijks bestuur niet alleen kunnen. Ook heeft de vergadering aangegeven meer betrokken te worden bij beleidsstukken, deze wens hebben we bij Omnivera aangekaart, zie de notulen van vrijdag 12 december In een vorige poging om uit de Huurdersraad commissie in te stellen om bepaalde zaken uit zoeken zullen we niet meer aan de orde stellen. Wel willen we jullie vragen voor jezelf de volgende vragen te beantwoorden. Vraag jezelf af wat kan ik meer doen dan alleen vergaderingen bezoeken, en wil ik dat? Waarom bent u huurderswerk gaan doen? Ik ben gevraagd Omdat ik het belangrijk vind Ik ben erin gerold Het is interessant Vrijwilliger, toen en nu....klassieke vrijwilliger Nieuwe vrijwilliger Inspiratie Collectieve noden Individuele noden Organisatiekeuze Verankerd in traditie Persoonlijke interesse Keuze activiteiten Behoefte van organisatie Ontplooiing en kosten-baten Intensiteit Langdurig, frequent Beperkt, afgebakend Hoe zou je jezelf willen neerzetten en tevens je inzet willen benoemen in een veranderende omgeving als bij een Huurdersraad/bewonerscommissie en woningcorporatie? Motivatie. Invloed kunnen uitoefenen Bepaalde mate van zelfstandigheid Behoefte aan verbondenheid, gewaardeerd worden Motivatie komt van binnenuit Je gewaardeerd voelen 2

3 Jouw Huurdersraad/bewonerscommissie. Wat vindt de buitenwereld van jouw Huurdersraad/bewonerscommissie? Imago ontstaat door een mix van - Eigen ervaring - Gehoord van anderen - (on)bewust ontvangen van informatie van de eigen organisatie en/of anderen Huurdersraad/Bewonerscommissie. De vrijwilliger. Een zaak van voortdurende afstemming 5 x B Organisatie Vrijwilliger Wat hebben wij vrijwilligers te bieden? Vrijwilliger Organisatie Waar is een vrijwilliger naar opzoek? Binnenhalen Begeleiden Belonen Behouden Beëindigen Binnenhalen. Stel jezelf 5 vragen - Waarom zou jij of iemand vrijwilliger bij een Huurdersraad/ bewonerscommissie willen worden? - Welke kwaliteiten wordt gevaagd van een vrijwilliger? - Past wat ik wil bij wat de vrijwilliger wil? - Welke communicatiemiddelen kan ik gebruiken? - Kunnen we met elkaar overweg? Begeleiden. Zo die is binnen! NEE, nu begint het pas Welke oefenruimte bied ik mijn nieuwe vrijwilliger? Voor welke aanpassingen, trainingen, deskundigheid moet ik zorgen? Bij wie kan de vrijwilliger terecht? Is er wet- en regelgeving van toepassing? Wat doen we met ervaringen van vrijwilligers? Belonen. Resultaten voor de inspanningen van de vrijwilliger Wat wil de vrijwilliger uit zijn of haar werk halen? Wat heb ik als vrijwilliger te bieden? Wie is verantwoordelijk voor belonen? 3

4 Hoe zit het met onkosten, reizen, verzekering? Wanneer is de vrijwilliger tevreden? Behouden. (betrekken belangrijk om mee te blijven doen) Blijf checken Zijn het werk en de organisatie nog interessant genoeg voor de vrijwilliger? Past de organisatie zich aan als de omstandigheden van de vrijwilliger veranderen? Welke vrijwilligerscarrière en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden kan ik de vrijwilliger bieden? Wat mist de vrijwilliger? Denkt de organisatie mee over de Next Step van de vrijwilliger. (denk hierbij aan onderzoek van), ook als die op een ander terrein in vrijwilligersverband zich wil ontplooien? Beëindigen. Aan alles komt een einde Waarom wil/moet de vrijwilliger stoppen? Hoe wil de vrijwilliger stoppen Wat laat de vrijwilliger achter, hoe worden zaken geregeld? Wat kan uw organisatie nog doen voor de vrijwilliger? Hoe komt de vrijwilliger terug als hij of zij dat wil? Een gesprek. 90% van de vrijwilligers is gevraagd Onbekend maakt onbemind Positieve toon Dus niet: het is moeilijk om mensen te vinden en dus vraag ik jou. Creatieve oplossingen zoeken. Andere tijden, andere oplossingen Felxivol. Vrijwilligerswerk van nu is FLEXIVOL F: Flexibel in engagement L: Levendig in stimuleren E: Eenvoudig toegankelijk X: Experimenteren is mogelijk I: Imago is positief V: Variatie in activiteiten en taken O: Organisatie is vlot L: Lachen is belangrijk en gezond 4

5 Nieuwe bestuursleden? Kwestie van doen of juist niet? Stap 1: Vraag de rest van het bestuur of ze nieuwe bestuursleden willen. Bij JA Hanteer deze methode Binnen drie maanden telt de bestuursvergadering met behulp van alle bestuursleden minstens twee nieuwe bestuursleden!!!!! Namen zoeken en afspraken maken Ieder bestuurslid spreekt minsten twee mensen aan uit eigen brede kring Nieuwe mensen verwelkomen Stap 1, namen en afspraken tijdens bestuursvergaderingen. Zoeken we mensen voor bepaalde taken? Voor welke taken? Stap 2, spreek de mensen aan. Kies een goed moment Vertel dat je op zoek bent naar Leg uit wat het inhoudt Vertel waarom jij zelf meedoet Vertel dat het niet moeilijk is je te engageren Vraag: wil je het eens proberen, een half jaar? Beloof een goede verwelkoming Stap 3, warm welkom in de bestuursvergadering Hartelijk welkom, bloemetje misschien? Vertel wie de andere bestuursleden zijn Vragen te zeggen wie ze zijn Kort vertellen wat de plannen zijn of ideeën zijn Documentatie geven (een nog nader in te vullen info-pakket) Na twee vergaderingen: Hoe vind je het? Ga in op hun antwoord Waar hebben we op gewezen tijdens het overleg met Omnivera. Zaken die besproken zijn in onze reguliere bestuursvergadering zijn vertaald naar regels die we met elkaar afspreken, en ook wijzend naar de overlegwet. Afgesproken is dat we elkaar over en weer informeren om de procedures en tijdspanne die nodig zijn niet te frustreren, en daarbij wordt in het vervolg rekening mee gehouden: Zo gaan we de regels die daarvoor zijn opgesteld aanhouden, mocht blijken dat de één van de gesprekspartners meer tijd nodig heeft, men elkaar dan de ruimte geeft om het verder uit te werken, dan wel te motiveren. Er van uitgaande dat alles binnen de gestelde tijd klaar moet/kan zijn, gaan we als volgt te werk: 5

6 - Omnivera maakt plannen, bijvoorbeeld voor Groot Onderhoud of verbeteringsplannen. - Omnivera stuurt informatie over de plannen schriftelijk naar de Huurdersraad. - Nu start de periode van 6 weken. - De Huurdersraad overlegt, en nodigt zo nodig de betrokken bewonerscommissie uit. - De Huurdersraad beraad zich op de plannen. - De Huurdersraad verzoekt om overleg met Omnivera over de plannen. - Verhuurder en Huurdersraad overleggen over de Onderhouds- en verbeteringsplannen. - Huurdersraad brengt advies uit. - Begin periode van 2 weken. - Omnivera beraad zich op advies Huurdersraad. - Einde periode van 2 weken. - Omnivera volgt advies van de Huurdersraad op, of motiveert waarom ze het niet opvolgt. - De Huurdersraad ontvangt bericht van Omnivera. - Na 3 dagen. - Omnivera mag beginnen (en begint met informeren van de bewoners)! Het niet uitschrijven van een algemene Huurdersvergadering zoals het in het jaar 2013 moeten we niet weer willen. Het is zelf wettelijk gezien verplicht om deze wel te houden. In de vergadering van dinsdag 9 december is besproken dat voor 2014 een Algemene Huurdersvergadering wordt uitgeschreven. Er is aan het voltallige bestuur gevraagd mee te denken over de inhoud voor deze vergadering. Welke onderwerpen en of thema s moeten op de agenda. Wil je één hoofdthema, en daarom heen informerende agendapunten. Hierbij kunnen natuurlijk ook Omnivera uitnodigen om hun plannen voor de komende jaren te presenteren. We kunnen ook kiezen voor een specialist die een bepaald item komt uit leggen. We willen jullie voorstellen om op woensdag 17 september de Algemene Huurdersvergadering te plannen. Locatie nog nader te bepalen. Bij het vaststellen van die datum, willen we in de week vooraf aan de 17 de een in drukwerk uit te brengen Huurdersraad Journaal uitbrengen, hiervoor zoeken we enthousiaste bestuursleden, die dit op zich willen nemen. We denken aan een uitgaven in de vorm van RondOmnivera hun magazine uitbrengt. Ideeën en voorstellen zijn welkom, wie wordt de creatieve editor? OVERLEG MET DE BEWONERSCOMMISSIE VAN DE DIVERSE COMPLEXEN EN OVERLEG MET DE HUURDERSRADEN VAN DE OM ONS LIGGENDE GEMEENTEN EN DE ALGEMENE HUURDERSVERGADERING Wat willen we bereiken met de Algemene Huurdersvergadering en de onderlinge verstandsverhouding met de diverse bewonerscommissies, en de overleggen met de Huurdersraden van corporaties in de plaatsen om ons heen. - Goed bezochte bijeenkomsten. - Meer contact met de huurders. - Meer handen en meer interesse in wat we doen. 6

7 Algemene Huurdersvergadering - Kiezen voor een inhoudelijk onderwerp (wat sluit aan bij de bewoners) - Een programma opstellen dat de bezoeker aanzet tot actief mee doen en mee praat. - De voorbereiding van de Huurdersraad moet optimaal zijn. - Uitnodigen van een deskundige spreker(s). - De uitnodiging. (maak het aantrekkelijk om de uitnodiging aan te nemen. - De agenda niet te algemeen, ook hamerstukken/beslispunten. De genoemde punten kunnen naadloos worden ingepast de gesprekken met bewonerscommissie. De plannen van de Huurdersraad worden ook bij de bewonerscommissie bekend gemaakt. Aan de besturen wordt gevraagd mee te denken over de onderwerpen. Ontwerpen die mogelijk ook voor de Algemene Huurdersvergadering van belang zijn. Zijn het specifieke onderwerpen die alleen het complex aangaan kan er voor gekozen worden, om in gezamenlijkheid een extra ontmoeting te beleggen waar de bewoners persoonlijk voor worden uitgenodigd. Wat doen we met de inbreng, uitkomsten en terugkoppeling van de vergadering - Bespreken in de Huurdersraad kort na een bijeenkomst. - Uitkomsten verwerken. - Uitkomsten terugkoppelen naar Omnivera. - Bedenktijd van Omnivera binnen een onderling vastgestelde termijn. - Terugkoppeling naar het dagelijks bestuur van de bewonerscommissie. - Bij twijfel over de beantwoording, kan mogelijk (nog) een enquête mogelijk zijn, om verhelderende vragen te stellen aan de huurder. Digitale tijdperk Ja, hier is het onderwerp weer, voor velen in onze Huurdersraad een crime, voor anderen een vorm van informatie die niet meer is weg te denken uit het digitale tijdperk. Steeds meer mensen zijn actief op Twitter, Facebook, LinkedIn en WhatsApp. En dus ook op internet en gebruiken . Het zal voor nu, maar zeker voor de komende jaren van belang zijn dat zoveel als mogelijk van huurders hun adres gevraagd zal worden, uitnodigen worden veel vaker aangekondigd via . 3 januari 2014 Secretaris Joop Kuipers 7

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken Vrijwilligers Vrijwilligers zoeken Vacature opmaken Wat? Een vacature helpt je om goed te verwoorden waarvoor je een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken

De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken PRAKTIJKMANAGEMENT De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken Mr. M. Jongebreur- Ruskamp Praktijk- en personeelsadviseur P.P.M. Partner in Praktijkmanagement J.M. Vinke Trainer personeelsmanagement,

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf multifunctioneel Anno 2012 zijn sociale media een nieuwe klanten binnen te halen, wat er speelt en het gesprek aangaan.

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Omgaan met je manager

Omgaan met je manager Omgaan met je manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Modellen 4 2.1 Spiral Dynamics 7 2.2 Belbin 9 2.2.1 Bedrijfsman 10 2.2.2 Brononderzoeker 10 2.2.3 Monitor 11 2.2.4 Plant 11 2.2.5 Groepswerker

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl Laat leren werken over leertransfer in de praktijk Durf te excelleren isesadvies.nl LAAT LEREN WERKEN over leertransfer in de praktijk 1 Hoe laat u leren ook echt wérken? Deze waaier helpt u en uw collega

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie