NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 5 jaar Platform, een jubileum! Jaargang 5, nr. 3, december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 5 jaar Platform, een jubileum! Jaargang 5, nr. 3, december 2013"

Transcriptie

1 Jaargang 5, nr. 3, december 2013 Agenda Bestuursvergaderingen 28 januari maart mei september november 2014 Algemene Leden Vergadering 10 april th Annual Conference for Formalities Officers 10 april 2014 Examen opleiding Formalities Officers 20 mei 2014 Masterclass september/november 2014 Nieuws vanuit het bestuur 5 jaar Platform, een jubileum! Op 3 april 2014 is het precies 5 jaar geleden dat het Platform Formalities Officers is opgericht met zeer ambitieuze plannen door een al even zo ambitieus bestuur. De oprichtingsdatum 3 april 2009 vormde niet alleen een nieuw begin, maar ook een afsluiting van een intensieve voorbereidingsperiode. Historie Hoe zijn we eigenlijk in vijf jaar uitgegroeid naar een vereniging met bijna 300 leden? Het Platform komt voort uit een informeel overleg van teamleiders van octrooiadministraties werkzaam in de industrie. In dit overleg werd regelmatig gesproken over een opleiding voor Formalities Officers en over mogelijkheden om een brede groep mensen met elkaar te verbinden om ervaringen uit te wisselen. Drie mensen (John Vroomen (DSM), René Driedonks (Unilever) en Henk Spraakman (Shell)) kregen de taak te gaan onderzoeken of een vereniging van Formalities Officers bestaansrecht zou hebben. Er werd gesproken met de achterban, werkgevers en, misschien wel het belangrijkste, de Orde van Octrooigemachtigden. Alle partijen waren zeer positief en in 2008 werd er ook contact gelegd met vertegenwoordigers uit de private practice de octrooibureaus die ook enthousiast waren. Op dus naar de volgende stap; de Orde van Octrooigemachtigden gaf ons een financiële steun in de rug van 5.000,- en vroeg Ton Hulsebos om ons in deze voorbereidingsperiode te adviseren met betrekking tot de oprichting van de vereniging en het formuleren van de statuten en een huishoudelijk reglement. Gelijktijdig ondersteunde Ton onze start om een opleiding op poten te zetten. Ons bestuur in oprichting dat in 2009 werd samengesteld, bestond uit Erwin Ehrenburg (NLO), Ronald van Egmond (VO), Carolien Paternot (Arnold & Siedsma), Shanna Grotenhuis (nu LIOC, toen Solvay), Dolinda de Proost (AOMB), Ellen Offenberg (EP&C) en Henk Spraakman (Shell). Het bestuur in oprichting begon met het opstellen van een missie, visie, statuten, reglementen, ontwerpen van een website, brochures en duizend en één andere zaken. Parallel aan de oprichting werd er een commissie gevormd om een opleiding en een examen op poten te zetten. Een zeer ambitieus plan met een zeer ambitieus tijdspad. Namelijk om in januari 2011 te beginnen met de opleiding en in mei 2011 het eerste examen af te nemen. Het plan slaagde.

2 Blz. 2 Niet alleen konden we in 2009 een eerste vergadering beleggen bij het Octrooicentrum Nederland (toen nog aan de Patentlaan in Rijswijk), maar ook konden we daar in 2011 het eerste examen afnemen. Uit Nieuwsbrief december 2009 De opleiding Tijdens de oprichtingsbijeenkomst die werd gehouden op 14 mei 2009 hebben we voor de eerste keer publiekelijk gesproken over een opleiding en een examen. Via de eerste Nieuwsbrief van augustus 2009 hebben we voor het eerst uitvoerig gecommuniceerd aan de leden wat onze bedoelingen waren met betrekking tot de opleiding. De commissie Opleiding formuleerde exameneisen en deze werden al in 2010 door het bestuur doorgenomen. Kort daarop werd de Examencommissie samengesteld onder leiding van Arthur van Steenbergen (Unilever). De Examencommissie bestond verder uit Daan Damen (Phillips), Rob Kambeel (TNO), Ton Hulsebos en Dolinda de Proost (AOMB). Met DeltaPatents (Eindhoven) zijn wij een uitstekende samenwerking aangegaan om een goede en degelijke opleiding op te zetten. DeltaPatents heeft jarenlange ervaring met het geven van opleidingen en het samenstellen van studiemateriaal. De afgelopen drie jaren hebben zij ervoor gezorgd dat kandidaten goed werden afgeleverd voor het examen Aantal kandidaten Aantal geslaagden 27 (69,2%) 23 (76,7%) 41 (77,4%) Gem. cijfer geslaagden 6,2 7,2 7,0 Gem. cijfer alle kandidaten 5,5 6,6 6,3 Uit Nieuwsbrief september 2013 Er is veel werk verricht door de commisie Opleidingen en de Examencommissie. We hebben veel moeten uitleggen aan de leden, maar, en dat moet ook gezegd worden, ondanks de opbouwende kritiek vanuit de achterban heeft het bestuur zich altijd gesteund gevoeld. Communicatie Communicatie naar de leden is een pijler onder het welslagen en het succes van de vereniging. Ellen Offenberg (EP&C) en Shanna Grotenhuis (LIOC) hebben aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de website en hebben zich als redactie ontfermd over de Nieuwsbrief. De eerste Nieuwsbrief werd verstuurd in augustus 2009 en vandaag ontvang je nummer 3 van de 5e jaargang. Debby de Brouwer (DeltaPatents) heeft zich inmiddels als eindredacteur onmisbaar gemaakt en de redactie bestaat verder uit Melanie Custers (Crucell Holland B.V.), Ellen Offenberg (samenstelling) en Shanna Grotenhuis. Uit Nieuwsbrief december 2010

3 Blz. 3 De redactie is nog steeds op zoek naar leden die mee willen schrijven aan de Nieuwsbrief of andere hand- en spandiensten op zich willen nemen. Op dit moment zijn Shanna en Ellen druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website en we hopen dat deze in januari 2014 online is. Een website die moderner wordt van opzet en interactieve mogelijkheden biedt. Uit Nieuwsbrief december 2011 En verder Wat is er in de afgelopen 5 jaar nog meer gebeurd? We hebben samenwerking gezocht met het EPO en het Octrooicentrum Nederland. We hebben samen met WIPO een masterclass georganiseerd. Met de BBIE hebben we twee workshops merken georganiseerd en internationaal hebben we ook contacten gelegd. Er is nu intensief contact met onze zusterorganisaties in Noorwegen, Denemarken en in de UK, en in de toekomst hopen wij deze samenwerking nog meer uit te bouwen. Recent hebben we samen met de BBMM (Beneluxstichting Beroepsopleiding Merken en Modellen) een zeer geslaagde Merken Masterclass kunnen organiseren. Wij willen deze samenwerking in 2014 nog meer uitbouwen met als doel de Merken paralegals een plaats te geven in onze vereniging. We hebben in de afgelopen 5 jaar een beroep kunnen doen op organisaties die ons hebben gefaciliteerd zodat we tegen geringe kosten conferenties en masterclasses konden organiseren. Het EPO, V.O. (Vereenigde), Octrooicentrum Nederland, BBIE, STW (Utrecht) en Shell zijn organisaties die ons hebben ondersteund. Daarnaast hebben we een beroep kunnen doen op leden en nietleden. De commissie Permanente Educatie bestaande uit Saskia Marcus (De Vries & Metman), Ed Verkaaik (Shell) en Melanie Custers (Crucell Holland) heeft het bestuur geholpen met een uitgebreide studie en aanbevelingen. Ook de vele nationale en internationale sprekers tijdens onze evenementen willen wij dank zeggen voor hun deskundige inbreng en inzet. Uit Nieuwsbrief december 2012 Een jaar geleden stond de teller op 285 leden en tijdens de laatste bestuursvergadering informeerde Dolinda de Proost (secretaris) het bestuur dat het Platform nu 295 leden heeft.

4 Blz. 4 De toekomst De toekomst zit nog vol met ambitie, en met 295 leden betekent dat een behoorlijke verantwoordelijkheid en veel werk. De website, de Nieuwsbrief, het examen, de Examencommissie, artikelen schrijven, ledenlijsten, ALV, masterclasses organiseren, internationale contacten, financieel de boel op orde houden, en ga zo maar door. Het bestuur werkt er hard aan, maar hulp is nodig. We willen in 2014 een commissie oprichten die zich gaat richten op de Merken paralegals, en het ideale plaatje zou zijn als we ook een commissie Octrooien zouden kunnen samenstellen die zich gaat bezighouden met de verdere ontwikkeling van masterclasses en conferenties speciaal gericht op octrooien. Alles natuurlijk ondersteund vanuit het bestuur. Een tweetrapsraket: Octrooien en Merken. Op 10 april 2014 organiseren wij bij het EPO onze 5 e conferentie. Een lustrum dus en daar willen wij uiteraard bij stil staan tijdens de conferentie. We hopen dan ook dat de opkomst op deze dag gigantisch zal zijn. Ook onze andere evenementen die wij gaan organiseren in 2014 zullen een lustrumtintje meekrijgen. De samenstelling van het bestuur is nog hetzelfde als toen wij in 2009 begonnen. Als voorzitter van dit bestuur kan ik zeggen dat ik trots ben op wat er gedaan is, maar dit kon alleen maar slagen door een optimale samenwerking met de overige leden van het bestuur Shanna Grotenhuis, Dolinda de Proost, Erwin Ehrenburg, Ronald van Egmond, Ellen Offenberg en Carolien Paternot. Kritisch maar altijd opbouwend. Ik zie je graag op 10 april 2014 bij de lustrumreceptie die wij organiseren als afsluiting van de 5 th Annual Conference for Formalities Officers bij het EPO in Rijswijk. Namens het Bestuur Henk Spraakman Voorzitter De 5e conferentie Op 10 april 2014 organiseren we voor het 5e jaar op rij de Annual Formalities Officers Conference. De conferentie wordt gehouden bij het EPO in Rijswijk en wordt voorafgegaan door de Algemene Leden Vergadering. Noteer 10 april alvast in je agenda. Je ontvangt tijdig nog een uitnodiging van ons. Platform viert eerste lustrum! Volgend jaar bestaat het Platform 5 jaar en dat gaan we het hele jaar vieren! Zo zullen we een lustrumreceptie organiseren tijdens de Annual Conference for Formalities Officers en zullen ook onze andere evenementen een lustrumtintje krijgen. We houden je op de hoogte!

5 Blz. 5 Nieuwe website Het Platform bestaat 5 jaar. Een goede reden om onze verouderde website eens grondig aan te pakken! Inmiddels is het Platform uitgegroeid tot een professionele organisatie en daar hoort een frisse website bij die voldoet aan de hedendaagse eisen. Niet alleen de layout wordt aangepast, maar ook de functionaliteit, zodat onze leden gemakkelijker hun weg kunnen vinden op de site. De werkzaamheden zijn nu nog in volle gang, maar we hopen de nieuwe website begin januari te lanceren. Houd het net dus in de gaten! Opleiding gestart Op 19 november jl. is de opleiding van DeltaPatents ter voorbereiding op het examen 2014 gestart. Omdat er 29 cursisten zijn die de hele opleiding volgen, zijn er wederom 2 groepen, één in Eindhoven en één in Den Haag; daar zijn de cursisten dit jaar te gast in het nieuwe onderkomen van het NL Octrooicentrum. Tijdens de jaarlijkse evaluatie van de opleiding en het examen is besloten de module Trademarks & Designs vanaf dit jaar uit te breiden naar 2 dagen, waardoor de hele opleiding nu uit 9 dagen bestaat. Daarnaast biedt DeltaPatents dit jaar in aanvulling op de opleiding een optionele dag examentraining aan. Iedereen die klassikaal een examen wil oefenen en coaching wil krijgen m.b.t. de aanpak van het examen, kan zich inschrijven. De opleiding loopt van november 2013 tot en met april Het is nog mogelijk je in te schrijven voor komende modules en de examentraining. Kijk voor meer informatie op de website van Delta- Patents: Tips & Tricks Er zijn dit keer geen tips binnengekomen. Mocht je voor de volgende Nieuwsbrief een handige tip hebben, deel die dan die dan met je vakgenoten. Als je tip wordt geplaatst, krijg je van ons een leuke attentie toegestuurd. Mail je tips naar:

6 Jaargang 5 nr. 3, december 2013 Blz. 6 Wist je dat. - het NLOC twee vormgebrekenoverzichten heeft opgesteld? Deze overzichten zijn in overleg met de Orde van Octrooigemachtigden tot stand gekomen, en geven per vormgebrek aan op welke wijze NLOC deze interpreteert. Het eerste overzicht betreft de Nederlandse octrooiaanvragen. Het tweede overzicht betreft de vertalingen van de Europese octrooien. Kijk voor de actuele overzichten op: nederland/indienen en octrooien-aanvragen/europa/vertaling - het Official Journal van het EPO vanaf 1 januari 2014 alleen nog online verschijnt? Zie: - het EPO de 24-maandsperiode voor indiening van divisionals schrapt per 1 april 2014? Dit betekent dat je divisionals kunt indienen voor Europese aanvragen die op 1 april 2014 pending zijn. Zie: - het USPTO de fees verandert per 1 januari 2014? Zo wordt bijv. de verleningstakse fors verlaagd en de takse voor registratie van een overdrachtsakte afgeschaft (indien online ingediend). Zie: - het London Agreement sinds 1 september 2013 ook van kracht is in Albanië? Er hoeft geen vertaling van de conclusies en/of beschrijving te worden ingediend. Zie: Even voorstellen Ik ben Sandi Ni en ik ben werkzaam als Patent administrator / Office coördinator bij Haseltine Lake LLP in Den Haag. Haseltine Lake bestaat sinds 1850 en heeft momenteel 5 vestigingen: Bristol, München, Den Haag, Guangzhou en Londen. Onze afdeling in Den Haag is in beweging. Op dit moment bestaat deze uit 1 gemachtigde en mijzelf en begin 2014 komen er 2 gemachtigden vanuit ons hoofdkantoor in Bristol bij en nog een Belgisch gekwalificeerd gemachtigde. En daarbij zijn we nog op zoek naar een Nederlands/Europees gekwalificeerd gemachtigde. Binnen de afdeling bewaak ik het reilen en zeilen van het Nederlands kantoor, ik verzorg de termijnbewaking, facturatie, de communicatie met klanten namens de gemachtigde en ik beantwoord vragen waar mogelijk. De diversiteit aan klanten en het onderhouden van klantcontacten spreken me aan in mijn werk. Van de PCT-procedure word ik iets minder enthousiast. Ik werk nu 3 jaar in het IP-vak en heb een heel gevarieerde achtergrond. Zo heb ik MBO Handel en HBO Facility/Building Management gestudeerd. En een greep uit mijn voorgaande functies: Office Manager/Recruiter/Sales Support bij een Amerikaans arbeidsbemiddeling bureau gespecialiseerd in Finance en Office coördinator/project assistent bij een bedrijf in de olie- en gasindustrie. Nadat mijn contract bij mijn laatste werkgever niet werd verlengd door financiële omstandigheden, ben ik het IP-vak ingerold. Toen ik bij Haseltine Lake begon, raadde een gemachtigde me aan lid van het Platform te worden. Voor het Platform zie ik, naast LinkedIn, vooral de rol weggelegd van verbinder van de leden: het is fijn als je onder je beroepsgenoten een sparring partner kunt vinden als je bijvoorbeeld met vragen zit waarop een gemachtigde geen antwoord heeft. Ik geef de pen graag door aan Julie Willems van Galápagos NV.

7 Blz. 7 Octrooiclassificatie: IPC of CPC? Op 1 januari 2014 komt de eerstvolgende editie van de IPC van kracht (zie Hieronder een uitleg over hoe dat nou zit met octrooiclassificaties. Classificatie van de technische informatie uit octrooipublicaties is onmisbaar voor het terugvinden van octrooipublicaties, bijvoorbeeld voor het doen van onderzoek naar nieuwheid en inventiviteit of om de ontwikkelingen op een bepaald vakgebied te kunnen volgen. Er wordt vooral gewerkt met twee systemen, de Internationale octrooiclassificatie (IPC) en de Coöperatieve octrooiclassificatie (CPC). IPC De internationale octrooiclassificatie (IPC) vindt zijn ontstaan in het Verdrag van Staatsburg uit 1971, en voorziet in een hiërarchisch systeem voor de classificatie van octrooien volgens de verschillende gebieden van de technologie. Het systeem gebruikt daarvoor taal onafhankelijke symbolen. De IPC verdeelt technologie in acht secties A H, met ongeveer onderverdelingen. Elk onderdeel heeft een symbool bestaande uit Arabische cijfers en letters van het Latijnse alfabet. De IPC wordt gepubliceerd in de twee authentieke talen: het Engels en het Frans. Een vertaling van de IPC in de Nederlandse taal is beschikbaar. Elk land of lidstaat dat het verdrag van Straatsburg heeft ondertekend, geeft op elk van zijn octrooidocumenten de daarbij behorende IPC symbolen aan. In het afgelopen decennium werden in totaal meer dan IPC symbolen per jaar aan de octrooidocumenten toegekend. Om de IPC up-to-date te houden, wordt deze jaarlijks herzien. De herzieningen wordt uitgevoerd door het comité van experts van de IPC unie, en wordt geadministreerd door WIPO. Bij Espacenet en bij het Nederlandse octrooiregister kun je zoeken op IPC. Er kan bij beide sites een RSS-feed abonnement genomen worden op het zoekresultaat, om zo op de hoogte te blijven van actuele publicaties binnen een bepaalde classificatie. Er gelden hierbij wel limieten op de aantallen die gemonitord kunnen worden. CPC De coöperatieve octrooiclassificatie (CPC) vindt zijn ontstaan door een samenwerking van het USPTO en het EPO. Het EPO en het USPTO hadden allebei zeer goed ontwikkelde patent classificatiesystemen, de Europese classificatie (ECLA) en de United States Patent Classification (USPC). CPC is het resultaat van een ambitieus harmonisatieprogramma om de beste delen van beide classificatiesystemen te verenigen. De CPC is gebaseerd op de IPC en heeft ongeveer onderverdelingen. De CPC wordt uitsluitend in de Engelse taal gepubliceerd. De eerste versie werd op 1 januari 2013 van kracht. De CPC wordt frequenter dan de IPC herzien. Tot dusver zijn er echter slechts minimale aanpassingen in de CPC aangebracht. Het USPTO en het EPO kennen de CPC symbolen toe aan hun octrooidocumenten. Een aantal landen (waaronder China, Korea, Japan, Engeland en Noorwegen) heeft aangegeven de CPC ook aan hun octrooidocumenten toe te gaan kennen. Met invoering van de CPC worden geen nieuwe ECLA-classificaties meer toegekend. Het CPC schema is beschikbaar via In Espacenet kan gezocht worden op CPC-classificatie. Wil je meer weten over octrooiclassificaties en hoe je hierop kunt zoeken? Neem contact op met Octrooicentrum Nederland, via de publieksvoorlichting ( ) of Robert Schouwenaars Octrooicentrum Nederland

8 Blz. 8 Wapperen maar! - een terugblik op de Masterclass Merken Op 21 november jl. organiseerden wij in samenwerking met de docenten van de paralegal cursus van de Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigden een Masterclass Merken bij Technologiestichting STW in Utrecht. Hieronder een verslag van 2 deelnemers. Nadat de aanwezigen door Henk Spraakman waren verwelkomd, werden de missie en het doel van het Platform belicht, waarbij ook de toekomstplannen, zoals meer samenwerking tussen het Platform en het BBMM, werden besproken. Vervolgens werd de masterclass door Johan Dedeckel afgetrapt met een presentatie over de drie stappen naar bescherming van een merk. Een goede opfrisser met veel voorbeelden en humor waarnaar zowel leken als ook de meer ervaren paralegals geboeid en geamuseerd zaten te luisteren. Ellen Gevers ging daarna dieper op jurisprudentie in; zij behandelde de IP translator uitspraak. De veranderingen die deze uitspraak teweeg heeft gebracht werden leuk toegelicht door het verleden, heden en toekomst van classificatie met elkaar te vergelijken. Vooral het onderdeel toekomst bleek spannend te zijn, het toeval wilde namelijk dat net die dag het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) met een mededeling kwam die grote gevolgen heeft voor het samenstellen van classificaties in de dagelijkse praktijk. Door diezelfde dag nog contact op te hebben genomen met het BBIE, kon Ellen ons zelfs voorzien van quotes van het BBIE! Onder leiding van Arnaud Bos begon het volgende gedeelte van de cursus waarin de uitspraak in de Onel/Omel-zaak werd besproken. Extra interessant hieraan was dat hij ons achtergrondinformatie kon geven omdat hij zelf bij Onel werkt. De laatste presentatie werd wederom door Ellen verzorgd. Zij omschreef de verandering van de depotstrategie in de loop der jaren aan de hand van verschillende uitspraken. Knap was hoe zij ingewikkelde materie makkelijk maakte aan de hand van voorbeelden. Tijdens alle presentatie konden de cursisten actief meedenken door met hun rode of groene kaartjes te wapperen bij de leuke quizzen die de docenten hadden bedacht. Helaas kwam ook aan deze middag een eind. Henk bedankte namens het Platform alle docenten voor hun inzet waarna de borrel begon en paralegals met elkaar konden netwerken. Een afsluiter van een leuke en leerzame dag. Hopelijk kunnen er in de toekomst meer Masterclasses gegeven worden! Kirsten Manuel en Zoe North (V.O.)

9 Blz. 9 Diploma-uitreiking Hieronder vertelt één van onze leden hoe zij het examen, de voorbereiding daarop en de diplomauitreiking heeft beleefd. Na 8 jaar als Formalities Officer te hebben gewerkt, eerst bij octrooibureau LIOC en sinds 2011 bij DeltaPatents, besloot ik om de Formalities Opleiding en het examen te gaan doen. Tot nu toe had ik het vak op de werkvloer geleerd en wel eens een cursus gevolgd, maar nog nooit een volledige opleiding gedaan waarin het werk van de Formalities Officer centraal staat. Daarbij komt dat ik bij DeltaPatents ook verantwoordelijk ben voor de organisatie van de Formalities Opleiding en door zelf de opleiding te volgen zie je beter wat er allemaal bij komt kijken en heb je nauw contact met de cursisten. Van mijn twee collega s had ik al begrepen dat de opleiding en het examen geen makkie zouden zijn. De beste start is tijdens de opleiding te studeren en niet vlak voor het examen, werd er op kantoor geroepen. Ik heb toen een plan de campagne bedacht, want hoe combineer je dat met een 4-daagse werkweek en twee kleine kinderen? Gelukkig wilden mijn ouders wekelijks op mijn parttime dag komen oppassen, al had mijn vader er soms wel moeite mee dat hij een dag niet kon gaan golfen. Zo kon ik die dag in de bieb gaan studeren. Van deze tijdrovende aanpak heb ik achteraf geen spijt gehad. Ik zat naast de opleidingsdagen één dag in de week in de boeken en was dan de rest van de week klaar met studeren. Het volgen van de opleiding heb ik als erg leuk en leerzaam ervaren. Voor sommige onderwerpen is het een soort opfriscursus als je al bekend bent met het vak en voor andere onderwerpen leer je de finesses en de achtergronden. Je verzamelt tijdens de opleiding flink wat ordners die je later nog als naslagwerk kunt gebruiken. Daarnaast bouw je een band op met je medecursisten. Je zit allemaal in hetzelfde schuitje en bent gefocust op hetzelfde doel, namelijk het behalen van het examen. Ik heb gemerkt dat deze contacten ook na het examen blijvend zijn. De laatste opleidingsdag breekt aan op 23 april. We hebben nu nog een maand om ons voor te bereiden op het examen. Ik sluit me de week voor het examen op om de stof te herhalen en eigen ordners samen te stellen met materiaal dat ik als naslag wil meenemen. Mijn partner kijkt mij af en toe vragend aan: heb je nog niet genoeg tijd in die opleiding gestoken?. Ik beantwoord zijn blik met laat mij nu maar, dit is mijn aanpak. Lichtelijk gespannen reis ik af naar het EPO in Rijswijk. Ik ben goed voorbereid, heb oude examens geoefend, maar het is sinds mijn rechtenstudie toch een tijd geleden dat ik een examen onder tijdsdruk heb gemaakt. Bij de start van het examen wordt geadviseerd te beginnen met de vragen waar je de meeste punten voor krijgt, maar eigenwijs als ik ben, begin ik toch vooraan met 21 multiple choice vragen. Dat valt meteen tegen. De vragen zijn echte puzzels met veel leestekst en op bijna alle vragen weet ik niet meteen het antwoord, maar moet ik gaan spitten in mijn meegebrachte materiaal. Na twee uur ben ik klaar met de multiple choice vragen en raak ik enigszins in paniek, omdat er nog maar 1 uur rest voor de 4 open vragen. Die kosten me veel tijd en mijn handschrift wordt steeds slordiger. Ik verlaat de examenzaal en heb geen idee of ik het heb gehaald; het examen is voor mijn gevoel niet vergelijkbaar met de voorgaande examens. Het wachten op de uitslag duurt lang en op donderdag 25 juli ligt dan eindelijk om 16:00 uur de uitslag in de brievenbus. Ik maak de envelop in mijn eentje open en durf bijna niet te kijken. Het staat er echt, ik ben geslaagd. Er volgen felicitaties, bonbons en twee mooie bossen bloemen van collega s en het thuisfront, die me hebben gesteund. De dagen erna druppelen de uitslagen van de medecursisten binnen. Ik ben blij voor degenen die het examen ook hebben gehaald, maar het raakt me dat sommigen het niet hebben gered.

10 Blz. 10 De diploma-uitreiking vond plaats op een heuglijke dag, namelijk onze trouwdag. Op 16 september werden alle geslaagden door het Platform feestelijk onthaald. Met een mooie hoed op de foto en een borrel met lekkere hapjes werd een half jaar studeren op gepaste wijze afgesloten. De organisatie van het vierde seizoen van de Formalities Opleiding loopt alweer even. Het is raar om niet meer zelf te hoeven blokken. En nu eens zien hoe de nieuwe lichting cursisten het ervan af gaat brengen. Succes! Simone Koster DeltaPatents B.V. IPAG Conferentie Londen 3 en 4 oktober 2013 Op 3 en 4 oktober organiseerde IPAG (Intellectual Property Administrators Group) in Londen haar jaarlijkse conferentie. Namens het Platform waren Erwin Ehrenburg en Dolinda de Proost aanwezig. Op de eerste dag stonden het Unitary Patent, US Formalities, PCT Formalities en de ontwikkelingen bij EPO Online Services op het programma. De tweede dag stond geheel in het teken van Merken en Domeinnamen. In het kader van internationalisering waren wij, DAIPA (The Danish Association of IP Administrators) en NAIPA (The Norwegian Association of IP Administrators) uitgenodigd om tijdens deze conferentie een presentatie te geven over het Nederlandse, Deense en Noorse Platform. De presentaties werden gegeven door Dolinda de Proost, Anne Taucher van NAIPA en Brigitte Helleshoj van DAIPA.

11 Jaargang 5, 2, nr. 3, december Blz Rebus H+ -p P+ -wo+ - v+f+ -st -v + -ee+a j+ -k+ - lo+. V+ -m v+ -w+ -re+d j+ -s+r h+ - p -n+ -r l+ -b+ -ap+u+ -an -s+t -z+s m+ -n+.

12 Jaargang 5 nr. 3, december 2013 Blz. 12 Rebus Mail je oplossing van de rebus voor 15 januari 2014 naar en maak kans op een boekenbon. Vacatures Op onze website is onderstaande vacature geplaatst: - Formalities Officer bij Muller & Eilbracht in Leidschendam De volledige vacaturetekst tref je in de bijlage aan. Heeft jouw bedrijf interesse in het plaatsen van een vacature op de website en/of in de nieuwsbrief, neem dan contact met ons op via Contactgegevens Redactie: Platform Formalities Officers T.a.v. het secretariaat p/a Postbus AP EINDHOVEN Lid worden Een aanmeldingsformulier is te vinden op onze website (www.formalitiesofficers.nl). Als lid ontvang je automatisch deze nieuwsbrief. Opzeggen Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een naar: COLOFON 5 e jaargang, nr 3 december 2013 Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de leden van het Platform Formalities Officers. Redactie Melanie Custers (Crucell Holland B.V.), Shanna Grotenhuis (Octrooibureau LIOC B.V.) Ellen Offenberg (EP&C) Samenstelling Ellen Offenberg (EP&C) Eindredactie Debby de Brouwer (DeltaPatents B.V.) Aan dit nummer werkten mee: Henk Spraakman (Shell International B.V.) Sandy Ni (Haseltine Lake LLP) Robert Schouwenaars (NLOC) Kirsten Manuel en Zoe North (V.O.) Simone Koster (DeltaPatents B.V.) Dolinda de Proost (AOMB) Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s) en redacteur(en) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan

13

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Jaargang 8, nr. 3, december 2016

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Jaargang 8, nr. 3, december 2016 Jaargang 8, nr. 3, december 2016 Agenda Bestuursvergaderingen 19 januari 2017 14 maart 2017 13 juni 2017 5 september 2017 7 december 2017 Masterclass Octrooien 31 januari 2017 Algemene Leden Vergadering

Nadere informatie

Nieuws vanuit het bestuur. Uitslag examen 31 mei 2011

Nieuws vanuit het bestuur. Uitslag examen 31 mei 2011 Agenda Bestuursvergaderingen 5 september 2011 7 november 2011 Nieuws vanuit het bestuur Uitslag examen 31 mei 2011 Diploma-uitreiking 26 september 2011 Het eerste examen Formalities Officers van 31 mei

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Een woordje van de voorzitter. Diploma-uitreiking en masterclass US Patent Formalities

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Een woordje van de voorzitter. Diploma-uitreiking en masterclass US Patent Formalities Agenda Bestuursvergaderingen 5 november 2013 Diploma-uitreiking 16 september 2013 Masterclass US Patent Formalities Update 16 september 2013 Masterclass Merken 21 november 2013 Nieuws vanuit het bestuur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Lustrumjaar afgesloten. Jaargang 6, nr. 3, december 2014

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Lustrumjaar afgesloten. Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Agenda Bestuursvergaderingen 27 januari 2015 17 maart 2015 9 juni 2015 8 september 2015 1 december 2015 Algemene Leden Vergadering 23 april 2015 6th Annual Conference for

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur Jaargang 7, nr. 3, december 2015 Agenda Bestuursvergaderingen 19 januari 2016 15 maart 2016 7 juni 2016 13 september 2016 6 december 2016 Masterclass Octrooien 26 januari 2016 Algemene Leden Vergadering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Algemene Leden Vergadering. Jaargang 3, nr. 1, mei 2011

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Algemene Leden Vergadering. Jaargang 3, nr. 1, mei 2011 Agenda Bestuursvergaderingen 5 september 2011 7 november 2011 Examen opleiding Formalities Officers 31 mei 2011 Nieuws vanuit het bestuur Algemene Leden Vergadering De 2 e ALV met aansluitend de jaarlijkse

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Even bijpraten. Jaargang 8, nr. 2, oktober 2016

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Even bijpraten. Jaargang 8, nr. 2, oktober 2016 Jaargang 8, nr. 2, oktober 2016 Agenda Bestuursvergaderingen 6 december 2016 10 januari 2017 14 maart 2017 13 juni 2017 5 september 2017 7 december 2017 Masterclass Merken 29 november 2016 Masterclass

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 4e Algemene Leden Vergadering. Jaargang 5, nr. 1, mei 2013

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 4e Algemene Leden Vergadering. Jaargang 5, nr. 1, mei 2013 Agenda Bestuursvergaderingen 3 september 2013 5 november 2013 Examen opleiding Formalities Officers 23 mei 2013 Masterclass september/november 2013 Nieuws vanuit het bestuur 4e Algemene Leden Vergadering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Eind goed, al goed. Jaargang 2, nr. 3, december 2010

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Eind goed, al goed. Jaargang 2, nr. 3, december 2010 Agenda Bestuursvergaderingen 10 januari 2011 14 maart 2011 16 mei 2011 5 september 2011 7 november 2011 Algemene Leden Vergadering 14 april 2011 2nd Annual Conference for Formalities Officers 14 april

Nadere informatie

Nieuws vanuit het bestuur. 5e Algemene Leden Vergadering

Nieuws vanuit het bestuur. 5e Algemene Leden Vergadering Jaargang 6, nr. 1, mei 2014 Agenda Bestuursvergaderingen 6 mei 2014 2 september 2014 18 november 2014 Examen opleiding Formalities Officers 20 mei 2014 Masterclass Octrooien 25 september 2014 Masterclass

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Even bijpraten. Jaargang 7, nr. 2, september 2015

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Even bijpraten. Jaargang 7, nr. 2, september 2015 NIEUWSBRIEF Jaargang 7, nr. 2, september 2015 Agenda Bestuursvergaderingen 1 december 2015 19 januari 2016 15 maart 2016 7 juni 2016 13 september 2016 6 december 2016 Masterclass Merken 26 november 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011

Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011 Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011 Het Bètasteunpunt van de Hanzehogeschool is in 2009 opgezet om o.a. hulp te bieden aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs die bezig zijn met hun profielwerkstuk.

Nadere informatie

patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer

patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer Octrooidatabases worden met het jaar completer. Het analyseren van de hierin aanwezige informatie, ook wel landscaping

Nadere informatie

In 2009 is het bestuur 8 keer bijeengekomen voor bestuursvergadering. Op deze vergaderingen zijn met name de volgende zaken behandeld:

In 2009 is het bestuur 8 keer bijeengekomen voor bestuursvergadering. Op deze vergaderingen zijn met name de volgende zaken behandeld: Algemeen 2009 Het jaar 2009 stond in het teken van 30 jaar UNIFIL. Het bestuur is eind 2008 al begonnen met een aantal zaken voor te bereiden. Er waren contacten met een aantal organisaties zoals het VI,(Veteranen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Jaargang 8, nr. 1, mei 2016

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Jaargang 8, nr. 1, mei 2016 Jaargang 8, nr. 1, mei 2016 Agenda Bestuursvergaderingen 7 juni 2016 13 september 2016 6 december 2016 Diploma-uitreiking 29 september 2016 Masterclass Octrooien 29 september 2016 Masterclass Merken november

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur Jaargang 2, nr. 1, april 2010 NIEUWSBRIEF Agenda Bestuursvergaderingen 15 april 2010 7 mei 2010 2 juli 2010 3 september 2010 5 november 2010 Masterclass IP Formalities Africa and Middle East 17 juni 2010

Nadere informatie

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Korte interactieve lezing over een boeiend onderwerp. Lekker Luisteren! Locatie: Het Kook College Wijchen, Nieuwe weg 303(Woondrôme Wijchen) Datum: Dinsdag 30 augustus

Nadere informatie

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs Dinsdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl e-mail: directie@obsduizendpoot.nll Woensdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl E-mail: directie@obsduizendpoot.nl Woensdag 27 mei 2015 Internet:

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFNIEUWS

NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFNIEUWS 10 12 NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFNIEUWS De Burton Owners Club presenteert hiermee alweer de tweede nieuwsbrief nieuwe stijl. We willen met regelmaat allerhande zaken met jullie als leden delen. Technische

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Nieuwsbrief Octrooiregistratie. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Nieuwsbrief Octrooiregistratie. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Nieuwsbrief Octrooiregistratie In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Nieuwsbrief octrooiregistratie maart 2016 Hierbij ontvangt u als relatie van team Octrooiregister (voortaan: ORE), onderdeel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Platform onder leiding van een nieuwe voorzitter. Jaargang 6, nr.

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Platform onder leiding van een nieuwe voorzitter. Jaargang 6, nr. Agenda Bestuursvergaderingen 2 december 2014 Diploma-uitreiking 25 september 2014 Masterclass Octrooien 25 september 2014 Masterclass Merken 27 november 2014 (onder voorbehoud) Nieuws vanuit het bestuur

Nadere informatie

Werkzoekende van de maand februari

Werkzoekende van de maand februari 1e jaargang nummer 4, Netwerkgroep JobRunners Rijswijk bestaat uit gemotiveerde maart 2015 40+ leden die elkaar ondersteunen bij het vinden van werk. Uitgangspunt is het versterken van de positie om zodoende

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief: Beste VvP-leden,

In deze Nieuwsbrief: Beste VvP-leden, Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie. Beste VvP-leden, Na het droeve bericht van het overlijden van Hanny Huntjens (zie onderstaand het 'in memoriam') pakken we met elkaar ook

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

P A T E N T I N 6 S T A P P E N N A A R J E E I G E N P A T E N T H O E K U N J E E E N O C T R O O I A A N V R A G E N?

P A T E N T I N 6 S T A P P E N N A A R J E E I G E N P A T E N T H O E K U N J E E E N O C T R O O I A A N V R A G E N? P A T E N T I N 6 S T A P P E N N A A R J E E I G E N P A T E N T H O E K U N J E E E N O C T R O O I A A N V R A G E N? I N H O U D 5E R V A R I N G W A T J E O V E R O N S M O E T W E T E N B i j o n

Nadere informatie

Hallo mogen wij ons even voorstellen

Hallo mogen wij ons even voorstellen Hallo mogen wij ons even voorstellen Wij zijn Verkeersschool Janssen en bedanken je voor het benaderen van informatie over jou rijopleiding. Denk je nog steeds dat het behalen van je rijbewijs duur en

Nadere informatie

Ondernemen met IP in de praktijk

Ondernemen met IP in de praktijk Ondernemen met IP in de praktijk Inhoud Wat is IE? Hoe werkt IE? o c t rooien m e rk e n m o d e llen a d v o c a t uu r Waarom IE beschermen? Alternatieven voor het beschermen van IE? Welke verschillende

Nadere informatie

Workshop Octrooien, uitvindingen, merken en modellen 23 november 2011 HAVO/VWO-4

Workshop Octrooien, uitvindingen, merken en modellen 23 november 2011 HAVO/VWO-4 Workshop Octrooien, uitvindingen, merken en modellen 23 november 2011 HAVO/VWO-4 Evenement Op 23 november brachten 18 leerlingen van 1 school uit de regio een bezoek aan De High Tech Campus en kregen de

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen.

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. NIEUWSBRIEF / november 2012 IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. WERVING NIEUWE LEERLINGEN Met

Nadere informatie

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines De stappen Module kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken naar andere organisaties en actuele

Nadere informatie

Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012.

Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012. Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012. In totaal legden 42 mensen deze enquête af. Statistieken voor vraag 1 : Heb je dit schooljaar contact gehad met Kans? Ja 90.48% Nee 9.52% Statistieken

Nadere informatie

Schema klachtenregelingen studenten MBO Utrecht

Schema klachtenregelingen studenten MBO Utrecht Schema klachtenregelingen studenten MBO Utrecht Aard van geschil concrete voorbeelden commissie / instantie reglement Zie Klacht over examens Oneens met uitslag Commissie van beroep voor Regeling beroep

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

8/9 19:00 uur - 20:45 Ouderavond groep 5, Rots en Water. 15/9 19:30 uur Nieuwjaars borrel 16/9 Taakwerk met je kind 18/9 OR-vergadering

8/9 19:00 uur - 20:45 Ouderavond groep 5, Rots en Water. 15/9 19:30 uur Nieuwjaars borrel 16/9 Taakwerk met je kind 18/9 OR-vergadering 1 Wekelijkse nieuwsbrief van de openbare daltonbasisschool de Tandem voor ouders/verzorgers en leerlingen. REDACTIE Rob van de Geer 0 1 rvdgeer@detandem.nl Op maandag tot 12:00 uur bereikbaar op school

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF augustus 2013

NIEUWSBRIEF augustus 2013 Merwedestraat 1A 1823 VK Alkmaar 072 515 65 21 info@boekhoudopleiding.nl www.boekhoudopleiding.nl NIEUWSBRIEF augustus 2013 In deze nieuwsbrief Nieuw: Praktijkdiploma Secretariaat Totale aanbod Student

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar 2017-2018 Integrand Groningen Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Algemeen 4. Wat houdt een bestuursjaar Integrand Groningen in? a.

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 STAGEVERSLAG 3 (WEEK 10 T/M 14) Student: Jolien Vrolijk, 10022090 College jaar: 2012-2013 Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 Lokatie: Technological Educational Institute of Crete in Sitia (TEI) Jaar:

Nadere informatie

Workshop Octrooien, uitvindingen, merken en modellen

Workshop Octrooien, uitvindingen, merken en modellen Workshop Octrooien, uitvindingen, merken en modellen 5 februari 2013 VWO-4 Evenement Op 23 november brachten 18 leerlingen van 1 school uit de regio een bezoek aan De High Tech Campus en kregen de mogelijkheid

Nadere informatie

Reflectieverslag Master pedagogiek

Reflectieverslag Master pedagogiek Reflectieverslag Master pedagogiek Voor + achternaam: Jan- Hessel Boermans Studentnummer: 277827 Soort verslag: reflectieverslag Master Pedagogiek Cohortjaar: 2013 Opleiding: Master Pedagogiek, Leren en

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a.

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 12, Nummer 51, December 2013 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. De voorzitter aan het woord... 3 3. FNRS Wedstrijd

Nadere informatie

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Studiehandleiding Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk januari 2010 2 e druk, augustus 2011 001204040 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel?

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel? Voor zover mensen mij nog niet kennen ik ben Els van Esch, manager van het Personeelsdiensten Centrum Boxtel Werken in Boxtel is een initiatief van het PDC. Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Beste ouder /verzorger

Beste ouder /verzorger 17 Nieuwsbrief 29 mei 2015 Beste ouder /verzorger Juni staat voor de deur en dat betekent dat het einde van het schooljaar in zicht komt. Voor een aantal leerlingen zal het nog spannend worden: lukt het

Nadere informatie

Total Commander NL Help project

Total Commander NL Help project Total Commander NL Help project Ik had al aangekondigd dat er een Nederlandstalig helpbestand voor Total Commander zou komen. Nu, het is er! Toen ik vorig jaar de lezing Total Commander gaf en ik na het

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Een octrooi (ook wel patent) is een juridisch document waarin de beschermingsomvang van een technische uitvinding of idee is vastgelegd. Met een octrooi kunt u derden, die daartoe niet gerechtigd zijn,

Nadere informatie

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Aantal gerealiseerde stages/projecten: 29 (intern: 2, extern: 27). 13 studenten hebben een evaluatieformulier ingevuld

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Masterclass arbeidsrecht

Masterclass arbeidsrecht & Masterclass arbeidsrecht U weet zelf als geen ander hoezeer het arbeidsrecht in beweging is. De regelgeving wordt telkens complexer en lang bestaande uitgangspunten blijken niet meer zeker. Toch wordt

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 3)

Luisteren: muziek (B2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Bevriend met Bram of met een autist

Bevriend met Bram of met een autist Bevriend met Bram of met een autist Eerste druk, januari 2010 2010 Nanno Ymus isbn: 978-90-484-0990-7 nur: 283 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl De namen, plaatsen en gebeurtenissen

Nadere informatie

JAARGANG 23 NR 1 VOORJAAR 2016

JAARGANG 23 NR 1 VOORJAAR 2016 JAARGANG 23 NR 1 VOORJAAR 2016 Beste tennisliefhebbers, Hierbij ontvangen jullie de eerste digitale versie van ons clubblad SMASH. Het zal even wennen zijn,maar de tijden veranderen en zo ook de SMASH.

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

HOE ZIT HET MET HET VAK INFORMATICA IN DE BOVENBOUW?

HOE ZIT HET MET HET VAK INFORMATICA IN DE BOVENBOUW? Beste F.A.M. Peeters, lidnummer 1207 van i&i Nu in heel Nederland de lessen weer zijn begonnen vragen we graag een minuutje van uw tijd. Uw vakvereniging wil voorop lopen in de slag om de leraarskwaliteit.

Nadere informatie

Evaluatie PvKO Mastersessie 10 april 2014

Evaluatie PvKO Mastersessie 10 april 2014 Verwachting en aanbeveling Evaluatie PvKO Mastersessie 10 april 2014 Heeft de PvKO Mastersessie aan jouw verwachting voldaan? Toelichting: De link met Big Data was me niet echt duidelijk, titel dekte de

Nadere informatie

De meeuwen van de Afsluitdijk

De meeuwen van de Afsluitdijk De meeuwen van de Afsluitdijk Eerste druk, oktober 2011 2011 Ellen D. IJzendoorn Kleuringbewerking cover: Kasper Smoolenaars ISBN: 978-90-484-9016-5 NUR: 277 Uitgever: Literoza, Zoetermeer www.literoza.nl

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c Bedrijven safari Daphne Meijer 0821393 CMD 1c TamTam Korte historie van het bedrijf Tam Tam is in 1996 opgericht door Paul en Bart Manuel. Paul en Bart zijn als partners aan Tam Tam verbonden en spelen

Nadere informatie

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen 1. Inleiding De SERV werd op 3 november 2006 om advies

Nadere informatie

Jaarverslag secretaris 2008 Nederlandse UNIFIL Vereniging

Jaarverslag secretaris 2008 Nederlandse UNIFIL Vereniging Nederlandse UNIFIL Vereniging Algemeen De eerste helft van het verenigingsjaar 2008 kan worden gekenschetst als een rustig begin met daarin een aantal evenementen die jaarlijks terug keren. De 2 e helft

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2012

NIEUWSBRIEF APRIL 2012 NIEUWSBRIEF APRIL 2012 Beste adviseurs van Way2Talent, Het is alweer een aantal maanden geleden dat jullie van ons een nieuwsbrief hebben ontvangen. Het is ons voornemen om jullie een keer per kwartaal

Nadere informatie

mind heart body food home

mind heart body food home Inleiding 7 Een moment voor jezelf 11 Retreat your mind 16 Retreat your heart 36 Retreat your body 50 Retreat your food 82 Retreat your home 106 Extra tips 118 Dankwoord 125 Retreat Yourself_binnenwerk2.indd

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 november 2014

Nieuwsbrief 3 november 2014 Nieuwsbrief 3 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Sommige ouders gaven aan de nieuwsbrief snel te lezen. Daarom nog even een tip: Kijk altijd

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Montessori Nieuws. No. 2 November 2011. Dit nummer is helemaal gewijd aan het tweetalig onderwijs, onze TTO-stroom.

Montessori Nieuws. No. 2 November 2011. Dit nummer is helemaal gewijd aan het tweetalig onderwijs, onze TTO-stroom. 1 No. 2 November 2011 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hier is alweer het tweede nummer van het. Dit nummer is helemaal gewijd aan het tweetalig onderwijs, onze TTO-stroom. Op dat gebied is er een aantal

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

International Association of Facilitators

International Association of Facilitators International Association of Facilitators Overzicht van het Certificeringsproces De International Association of Facilitators (IAF TM ) is een internationale organisatie met als doel het professioneel

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2010

Nieuwsbrief juli 2010 SeniorWeb Zuid Friesland Redactieadres: Eppie Delfsma Wilfred Berrystraat 20 8474 CT Oldeholtpade e-mail: webmasterzf@home.nl Internet: http://zuidfriesland.seniorweb.nl Nieuwsbrief juli 2010 5e jaargang

Nadere informatie

Hotsheet Oktober - December 2012

Hotsheet Oktober - December 2012 Hotsheet Oktober - December 2012 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.841.739 Aantal bezoeken 1.377.466 Unieke bezoekers 948.607 Aantal vacatures 3.597

Nadere informatie

Hogeschool. NL Octrooicentrum. NL Octrooicentrum

Hogeschool. NL Octrooicentrum. NL Octrooicentrum Hogeschool NL Octrooicentrum Octrooien en het innovatieproces Ontwikkelproces idee concept prototype product markt introductie octrooi = bescherming en octrooi = informatie monitoren concurrenten + vakgebied

Nadere informatie

Commercieel Duits voor de Binnendienst

Commercieel Duits voor de Binnendienst Taaltrainingen & Workshops Duits 2013 Commercieel Duits voor de Binnendienst Unser Angebot an Sie! & Training Commercieel Duits In 4 dagdelen naar een effectieve binnendienst en meer Duitse klanten Medewerkers

Nadere informatie

Hogeschool. NL Octrooicentrum. NL Octrooicentrum

Hogeschool. NL Octrooicentrum. NL Octrooicentrum Hogeschool NL Octrooicentrum Het sociale aspect van het octrooisysteem Publiceer uitvinding Krijg exclusiviteit Zodat anderen er van kunnen leren en kunnen verbeteren! Octrooien en het innovatieproces

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Welkom. Alumnikringen Maastricht University

Welkom. Alumnikringen Maastricht University Welkom Alumnikringen Maastricht University Inhoud Alumni Wederzijds belang Alumnikringen Ervaringen Alumni Maastricht University Alumnus/alumna, alumni Iemand die, bekostigd of privaat gefinancierd, het

Nadere informatie

Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen

Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen Datum: 3 juni 2012 Versie: 1.0 Integrated Service Management Inhoud De ISM Foundation Examentraining... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud...

Nadere informatie

Question 1 Multiple Choice De informatie over de mogelijkheid om deel te nemen aan de minor Sporttechnologie heeft mij tijdig bereikt

Question 1 Multiple Choice De informatie over de mogelijkheid om deel te nemen aan de minor Sporttechnologie heeft mij tijdig bereikt Evaluatie minor SportTechnologie 2006 Respons: 20 van 25 deelnemers (80%) Question 1 Multiple Choice De informatie over de mogelijkheid om deel te nemen aan de minor Sporttechnologie heeft mij tijdig bereikt

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie