NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 5 jaar Platform, een jubileum! Jaargang 5, nr. 3, december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 5 jaar Platform, een jubileum! Jaargang 5, nr. 3, december 2013"

Transcriptie

1 Jaargang 5, nr. 3, december 2013 Agenda Bestuursvergaderingen 28 januari maart mei september november 2014 Algemene Leden Vergadering 10 april th Annual Conference for Formalities Officers 10 april 2014 Examen opleiding Formalities Officers 20 mei 2014 Masterclass september/november 2014 Nieuws vanuit het bestuur 5 jaar Platform, een jubileum! Op 3 april 2014 is het precies 5 jaar geleden dat het Platform Formalities Officers is opgericht met zeer ambitieuze plannen door een al even zo ambitieus bestuur. De oprichtingsdatum 3 april 2009 vormde niet alleen een nieuw begin, maar ook een afsluiting van een intensieve voorbereidingsperiode. Historie Hoe zijn we eigenlijk in vijf jaar uitgegroeid naar een vereniging met bijna 300 leden? Het Platform komt voort uit een informeel overleg van teamleiders van octrooiadministraties werkzaam in de industrie. In dit overleg werd regelmatig gesproken over een opleiding voor Formalities Officers en over mogelijkheden om een brede groep mensen met elkaar te verbinden om ervaringen uit te wisselen. Drie mensen (John Vroomen (DSM), René Driedonks (Unilever) en Henk Spraakman (Shell)) kregen de taak te gaan onderzoeken of een vereniging van Formalities Officers bestaansrecht zou hebben. Er werd gesproken met de achterban, werkgevers en, misschien wel het belangrijkste, de Orde van Octrooigemachtigden. Alle partijen waren zeer positief en in 2008 werd er ook contact gelegd met vertegenwoordigers uit de private practice de octrooibureaus die ook enthousiast waren. Op dus naar de volgende stap; de Orde van Octrooigemachtigden gaf ons een financiële steun in de rug van 5.000,- en vroeg Ton Hulsebos om ons in deze voorbereidingsperiode te adviseren met betrekking tot de oprichting van de vereniging en het formuleren van de statuten en een huishoudelijk reglement. Gelijktijdig ondersteunde Ton onze start om een opleiding op poten te zetten. Ons bestuur in oprichting dat in 2009 werd samengesteld, bestond uit Erwin Ehrenburg (NLO), Ronald van Egmond (VO), Carolien Paternot (Arnold & Siedsma), Shanna Grotenhuis (nu LIOC, toen Solvay), Dolinda de Proost (AOMB), Ellen Offenberg (EP&C) en Henk Spraakman (Shell). Het bestuur in oprichting begon met het opstellen van een missie, visie, statuten, reglementen, ontwerpen van een website, brochures en duizend en één andere zaken. Parallel aan de oprichting werd er een commissie gevormd om een opleiding en een examen op poten te zetten. Een zeer ambitieus plan met een zeer ambitieus tijdspad. Namelijk om in januari 2011 te beginnen met de opleiding en in mei 2011 het eerste examen af te nemen. Het plan slaagde.

2 Blz. 2 Niet alleen konden we in 2009 een eerste vergadering beleggen bij het Octrooicentrum Nederland (toen nog aan de Patentlaan in Rijswijk), maar ook konden we daar in 2011 het eerste examen afnemen. Uit Nieuwsbrief december 2009 De opleiding Tijdens de oprichtingsbijeenkomst die werd gehouden op 14 mei 2009 hebben we voor de eerste keer publiekelijk gesproken over een opleiding en een examen. Via de eerste Nieuwsbrief van augustus 2009 hebben we voor het eerst uitvoerig gecommuniceerd aan de leden wat onze bedoelingen waren met betrekking tot de opleiding. De commissie Opleiding formuleerde exameneisen en deze werden al in 2010 door het bestuur doorgenomen. Kort daarop werd de Examencommissie samengesteld onder leiding van Arthur van Steenbergen (Unilever). De Examencommissie bestond verder uit Daan Damen (Phillips), Rob Kambeel (TNO), Ton Hulsebos en Dolinda de Proost (AOMB). Met DeltaPatents (Eindhoven) zijn wij een uitstekende samenwerking aangegaan om een goede en degelijke opleiding op te zetten. DeltaPatents heeft jarenlange ervaring met het geven van opleidingen en het samenstellen van studiemateriaal. De afgelopen drie jaren hebben zij ervoor gezorgd dat kandidaten goed werden afgeleverd voor het examen Aantal kandidaten Aantal geslaagden 27 (69,2%) 23 (76,7%) 41 (77,4%) Gem. cijfer geslaagden 6,2 7,2 7,0 Gem. cijfer alle kandidaten 5,5 6,6 6,3 Uit Nieuwsbrief september 2013 Er is veel werk verricht door de commisie Opleidingen en de Examencommissie. We hebben veel moeten uitleggen aan de leden, maar, en dat moet ook gezegd worden, ondanks de opbouwende kritiek vanuit de achterban heeft het bestuur zich altijd gesteund gevoeld. Communicatie Communicatie naar de leden is een pijler onder het welslagen en het succes van de vereniging. Ellen Offenberg (EP&C) en Shanna Grotenhuis (LIOC) hebben aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de website en hebben zich als redactie ontfermd over de Nieuwsbrief. De eerste Nieuwsbrief werd verstuurd in augustus 2009 en vandaag ontvang je nummer 3 van de 5e jaargang. Debby de Brouwer (DeltaPatents) heeft zich inmiddels als eindredacteur onmisbaar gemaakt en de redactie bestaat verder uit Melanie Custers (Crucell Holland B.V.), Ellen Offenberg (samenstelling) en Shanna Grotenhuis. Uit Nieuwsbrief december 2010

3 Blz. 3 De redactie is nog steeds op zoek naar leden die mee willen schrijven aan de Nieuwsbrief of andere hand- en spandiensten op zich willen nemen. Op dit moment zijn Shanna en Ellen druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website en we hopen dat deze in januari 2014 online is. Een website die moderner wordt van opzet en interactieve mogelijkheden biedt. Uit Nieuwsbrief december 2011 En verder Wat is er in de afgelopen 5 jaar nog meer gebeurd? We hebben samenwerking gezocht met het EPO en het Octrooicentrum Nederland. We hebben samen met WIPO een masterclass georganiseerd. Met de BBIE hebben we twee workshops merken georganiseerd en internationaal hebben we ook contacten gelegd. Er is nu intensief contact met onze zusterorganisaties in Noorwegen, Denemarken en in de UK, en in de toekomst hopen wij deze samenwerking nog meer uit te bouwen. Recent hebben we samen met de BBMM (Beneluxstichting Beroepsopleiding Merken en Modellen) een zeer geslaagde Merken Masterclass kunnen organiseren. Wij willen deze samenwerking in 2014 nog meer uitbouwen met als doel de Merken paralegals een plaats te geven in onze vereniging. We hebben in de afgelopen 5 jaar een beroep kunnen doen op organisaties die ons hebben gefaciliteerd zodat we tegen geringe kosten conferenties en masterclasses konden organiseren. Het EPO, V.O. (Vereenigde), Octrooicentrum Nederland, BBIE, STW (Utrecht) en Shell zijn organisaties die ons hebben ondersteund. Daarnaast hebben we een beroep kunnen doen op leden en nietleden. De commissie Permanente Educatie bestaande uit Saskia Marcus (De Vries & Metman), Ed Verkaaik (Shell) en Melanie Custers (Crucell Holland) heeft het bestuur geholpen met een uitgebreide studie en aanbevelingen. Ook de vele nationale en internationale sprekers tijdens onze evenementen willen wij dank zeggen voor hun deskundige inbreng en inzet. Uit Nieuwsbrief december 2012 Een jaar geleden stond de teller op 285 leden en tijdens de laatste bestuursvergadering informeerde Dolinda de Proost (secretaris) het bestuur dat het Platform nu 295 leden heeft.

4 Blz. 4 De toekomst De toekomst zit nog vol met ambitie, en met 295 leden betekent dat een behoorlijke verantwoordelijkheid en veel werk. De website, de Nieuwsbrief, het examen, de Examencommissie, artikelen schrijven, ledenlijsten, ALV, masterclasses organiseren, internationale contacten, financieel de boel op orde houden, en ga zo maar door. Het bestuur werkt er hard aan, maar hulp is nodig. We willen in 2014 een commissie oprichten die zich gaat richten op de Merken paralegals, en het ideale plaatje zou zijn als we ook een commissie Octrooien zouden kunnen samenstellen die zich gaat bezighouden met de verdere ontwikkeling van masterclasses en conferenties speciaal gericht op octrooien. Alles natuurlijk ondersteund vanuit het bestuur. Een tweetrapsraket: Octrooien en Merken. Op 10 april 2014 organiseren wij bij het EPO onze 5 e conferentie. Een lustrum dus en daar willen wij uiteraard bij stil staan tijdens de conferentie. We hopen dan ook dat de opkomst op deze dag gigantisch zal zijn. Ook onze andere evenementen die wij gaan organiseren in 2014 zullen een lustrumtintje meekrijgen. De samenstelling van het bestuur is nog hetzelfde als toen wij in 2009 begonnen. Als voorzitter van dit bestuur kan ik zeggen dat ik trots ben op wat er gedaan is, maar dit kon alleen maar slagen door een optimale samenwerking met de overige leden van het bestuur Shanna Grotenhuis, Dolinda de Proost, Erwin Ehrenburg, Ronald van Egmond, Ellen Offenberg en Carolien Paternot. Kritisch maar altijd opbouwend. Ik zie je graag op 10 april 2014 bij de lustrumreceptie die wij organiseren als afsluiting van de 5 th Annual Conference for Formalities Officers bij het EPO in Rijswijk. Namens het Bestuur Henk Spraakman Voorzitter De 5e conferentie Op 10 april 2014 organiseren we voor het 5e jaar op rij de Annual Formalities Officers Conference. De conferentie wordt gehouden bij het EPO in Rijswijk en wordt voorafgegaan door de Algemene Leden Vergadering. Noteer 10 april alvast in je agenda. Je ontvangt tijdig nog een uitnodiging van ons. Platform viert eerste lustrum! Volgend jaar bestaat het Platform 5 jaar en dat gaan we het hele jaar vieren! Zo zullen we een lustrumreceptie organiseren tijdens de Annual Conference for Formalities Officers en zullen ook onze andere evenementen een lustrumtintje krijgen. We houden je op de hoogte!

5 Blz. 5 Nieuwe website Het Platform bestaat 5 jaar. Een goede reden om onze verouderde website eens grondig aan te pakken! Inmiddels is het Platform uitgegroeid tot een professionele organisatie en daar hoort een frisse website bij die voldoet aan de hedendaagse eisen. Niet alleen de layout wordt aangepast, maar ook de functionaliteit, zodat onze leden gemakkelijker hun weg kunnen vinden op de site. De werkzaamheden zijn nu nog in volle gang, maar we hopen de nieuwe website begin januari te lanceren. Houd het net dus in de gaten! Opleiding gestart Op 19 november jl. is de opleiding van DeltaPatents ter voorbereiding op het examen 2014 gestart. Omdat er 29 cursisten zijn die de hele opleiding volgen, zijn er wederom 2 groepen, één in Eindhoven en één in Den Haag; daar zijn de cursisten dit jaar te gast in het nieuwe onderkomen van het NL Octrooicentrum. Tijdens de jaarlijkse evaluatie van de opleiding en het examen is besloten de module Trademarks & Designs vanaf dit jaar uit te breiden naar 2 dagen, waardoor de hele opleiding nu uit 9 dagen bestaat. Daarnaast biedt DeltaPatents dit jaar in aanvulling op de opleiding een optionele dag examentraining aan. Iedereen die klassikaal een examen wil oefenen en coaching wil krijgen m.b.t. de aanpak van het examen, kan zich inschrijven. De opleiding loopt van november 2013 tot en met april Het is nog mogelijk je in te schrijven voor komende modules en de examentraining. Kijk voor meer informatie op de website van Delta- Patents: Tips & Tricks Er zijn dit keer geen tips binnengekomen. Mocht je voor de volgende Nieuwsbrief een handige tip hebben, deel die dan die dan met je vakgenoten. Als je tip wordt geplaatst, krijg je van ons een leuke attentie toegestuurd. Mail je tips naar:

6 Jaargang 5 nr. 3, december 2013 Blz. 6 Wist je dat. - het NLOC twee vormgebrekenoverzichten heeft opgesteld? Deze overzichten zijn in overleg met de Orde van Octrooigemachtigden tot stand gekomen, en geven per vormgebrek aan op welke wijze NLOC deze interpreteert. Het eerste overzicht betreft de Nederlandse octrooiaanvragen. Het tweede overzicht betreft de vertalingen van de Europese octrooien. Kijk voor de actuele overzichten op: nederland/indienen en octrooien-aanvragen/europa/vertaling - het Official Journal van het EPO vanaf 1 januari 2014 alleen nog online verschijnt? Zie: - het EPO de 24-maandsperiode voor indiening van divisionals schrapt per 1 april 2014? Dit betekent dat je divisionals kunt indienen voor Europese aanvragen die op 1 april 2014 pending zijn. Zie: - het USPTO de fees verandert per 1 januari 2014? Zo wordt bijv. de verleningstakse fors verlaagd en de takse voor registratie van een overdrachtsakte afgeschaft (indien online ingediend). Zie: - het London Agreement sinds 1 september 2013 ook van kracht is in Albanië? Er hoeft geen vertaling van de conclusies en/of beschrijving te worden ingediend. Zie: Even voorstellen Ik ben Sandi Ni en ik ben werkzaam als Patent administrator / Office coördinator bij Haseltine Lake LLP in Den Haag. Haseltine Lake bestaat sinds 1850 en heeft momenteel 5 vestigingen: Bristol, München, Den Haag, Guangzhou en Londen. Onze afdeling in Den Haag is in beweging. Op dit moment bestaat deze uit 1 gemachtigde en mijzelf en begin 2014 komen er 2 gemachtigden vanuit ons hoofdkantoor in Bristol bij en nog een Belgisch gekwalificeerd gemachtigde. En daarbij zijn we nog op zoek naar een Nederlands/Europees gekwalificeerd gemachtigde. Binnen de afdeling bewaak ik het reilen en zeilen van het Nederlands kantoor, ik verzorg de termijnbewaking, facturatie, de communicatie met klanten namens de gemachtigde en ik beantwoord vragen waar mogelijk. De diversiteit aan klanten en het onderhouden van klantcontacten spreken me aan in mijn werk. Van de PCT-procedure word ik iets minder enthousiast. Ik werk nu 3 jaar in het IP-vak en heb een heel gevarieerde achtergrond. Zo heb ik MBO Handel en HBO Facility/Building Management gestudeerd. En een greep uit mijn voorgaande functies: Office Manager/Recruiter/Sales Support bij een Amerikaans arbeidsbemiddeling bureau gespecialiseerd in Finance en Office coördinator/project assistent bij een bedrijf in de olie- en gasindustrie. Nadat mijn contract bij mijn laatste werkgever niet werd verlengd door financiële omstandigheden, ben ik het IP-vak ingerold. Toen ik bij Haseltine Lake begon, raadde een gemachtigde me aan lid van het Platform te worden. Voor het Platform zie ik, naast LinkedIn, vooral de rol weggelegd van verbinder van de leden: het is fijn als je onder je beroepsgenoten een sparring partner kunt vinden als je bijvoorbeeld met vragen zit waarop een gemachtigde geen antwoord heeft. Ik geef de pen graag door aan Julie Willems van Galápagos NV.

7 Blz. 7 Octrooiclassificatie: IPC of CPC? Op 1 januari 2014 komt de eerstvolgende editie van de IPC van kracht (zie Hieronder een uitleg over hoe dat nou zit met octrooiclassificaties. Classificatie van de technische informatie uit octrooipublicaties is onmisbaar voor het terugvinden van octrooipublicaties, bijvoorbeeld voor het doen van onderzoek naar nieuwheid en inventiviteit of om de ontwikkelingen op een bepaald vakgebied te kunnen volgen. Er wordt vooral gewerkt met twee systemen, de Internationale octrooiclassificatie (IPC) en de Coöperatieve octrooiclassificatie (CPC). IPC De internationale octrooiclassificatie (IPC) vindt zijn ontstaan in het Verdrag van Staatsburg uit 1971, en voorziet in een hiërarchisch systeem voor de classificatie van octrooien volgens de verschillende gebieden van de technologie. Het systeem gebruikt daarvoor taal onafhankelijke symbolen. De IPC verdeelt technologie in acht secties A H, met ongeveer onderverdelingen. Elk onderdeel heeft een symbool bestaande uit Arabische cijfers en letters van het Latijnse alfabet. De IPC wordt gepubliceerd in de twee authentieke talen: het Engels en het Frans. Een vertaling van de IPC in de Nederlandse taal is beschikbaar. Elk land of lidstaat dat het verdrag van Straatsburg heeft ondertekend, geeft op elk van zijn octrooidocumenten de daarbij behorende IPC symbolen aan. In het afgelopen decennium werden in totaal meer dan IPC symbolen per jaar aan de octrooidocumenten toegekend. Om de IPC up-to-date te houden, wordt deze jaarlijks herzien. De herzieningen wordt uitgevoerd door het comité van experts van de IPC unie, en wordt geadministreerd door WIPO. Bij Espacenet en bij het Nederlandse octrooiregister kun je zoeken op IPC. Er kan bij beide sites een RSS-feed abonnement genomen worden op het zoekresultaat, om zo op de hoogte te blijven van actuele publicaties binnen een bepaalde classificatie. Er gelden hierbij wel limieten op de aantallen die gemonitord kunnen worden. CPC De coöperatieve octrooiclassificatie (CPC) vindt zijn ontstaan door een samenwerking van het USPTO en het EPO. Het EPO en het USPTO hadden allebei zeer goed ontwikkelde patent classificatiesystemen, de Europese classificatie (ECLA) en de United States Patent Classification (USPC). CPC is het resultaat van een ambitieus harmonisatieprogramma om de beste delen van beide classificatiesystemen te verenigen. De CPC is gebaseerd op de IPC en heeft ongeveer onderverdelingen. De CPC wordt uitsluitend in de Engelse taal gepubliceerd. De eerste versie werd op 1 januari 2013 van kracht. De CPC wordt frequenter dan de IPC herzien. Tot dusver zijn er echter slechts minimale aanpassingen in de CPC aangebracht. Het USPTO en het EPO kennen de CPC symbolen toe aan hun octrooidocumenten. Een aantal landen (waaronder China, Korea, Japan, Engeland en Noorwegen) heeft aangegeven de CPC ook aan hun octrooidocumenten toe te gaan kennen. Met invoering van de CPC worden geen nieuwe ECLA-classificaties meer toegekend. Het CPC schema is beschikbaar via In Espacenet kan gezocht worden op CPC-classificatie. Wil je meer weten over octrooiclassificaties en hoe je hierop kunt zoeken? Neem contact op met Octrooicentrum Nederland, via de publieksvoorlichting ( ) of Robert Schouwenaars Octrooicentrum Nederland

8 Blz. 8 Wapperen maar! - een terugblik op de Masterclass Merken Op 21 november jl. organiseerden wij in samenwerking met de docenten van de paralegal cursus van de Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigden een Masterclass Merken bij Technologiestichting STW in Utrecht. Hieronder een verslag van 2 deelnemers. Nadat de aanwezigen door Henk Spraakman waren verwelkomd, werden de missie en het doel van het Platform belicht, waarbij ook de toekomstplannen, zoals meer samenwerking tussen het Platform en het BBMM, werden besproken. Vervolgens werd de masterclass door Johan Dedeckel afgetrapt met een presentatie over de drie stappen naar bescherming van een merk. Een goede opfrisser met veel voorbeelden en humor waarnaar zowel leken als ook de meer ervaren paralegals geboeid en geamuseerd zaten te luisteren. Ellen Gevers ging daarna dieper op jurisprudentie in; zij behandelde de IP translator uitspraak. De veranderingen die deze uitspraak teweeg heeft gebracht werden leuk toegelicht door het verleden, heden en toekomst van classificatie met elkaar te vergelijken. Vooral het onderdeel toekomst bleek spannend te zijn, het toeval wilde namelijk dat net die dag het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) met een mededeling kwam die grote gevolgen heeft voor het samenstellen van classificaties in de dagelijkse praktijk. Door diezelfde dag nog contact op te hebben genomen met het BBIE, kon Ellen ons zelfs voorzien van quotes van het BBIE! Onder leiding van Arnaud Bos begon het volgende gedeelte van de cursus waarin de uitspraak in de Onel/Omel-zaak werd besproken. Extra interessant hieraan was dat hij ons achtergrondinformatie kon geven omdat hij zelf bij Onel werkt. De laatste presentatie werd wederom door Ellen verzorgd. Zij omschreef de verandering van de depotstrategie in de loop der jaren aan de hand van verschillende uitspraken. Knap was hoe zij ingewikkelde materie makkelijk maakte aan de hand van voorbeelden. Tijdens alle presentatie konden de cursisten actief meedenken door met hun rode of groene kaartjes te wapperen bij de leuke quizzen die de docenten hadden bedacht. Helaas kwam ook aan deze middag een eind. Henk bedankte namens het Platform alle docenten voor hun inzet waarna de borrel begon en paralegals met elkaar konden netwerken. Een afsluiter van een leuke en leerzame dag. Hopelijk kunnen er in de toekomst meer Masterclasses gegeven worden! Kirsten Manuel en Zoe North (V.O.)

9 Blz. 9 Diploma-uitreiking Hieronder vertelt één van onze leden hoe zij het examen, de voorbereiding daarop en de diplomauitreiking heeft beleefd. Na 8 jaar als Formalities Officer te hebben gewerkt, eerst bij octrooibureau LIOC en sinds 2011 bij DeltaPatents, besloot ik om de Formalities Opleiding en het examen te gaan doen. Tot nu toe had ik het vak op de werkvloer geleerd en wel eens een cursus gevolgd, maar nog nooit een volledige opleiding gedaan waarin het werk van de Formalities Officer centraal staat. Daarbij komt dat ik bij DeltaPatents ook verantwoordelijk ben voor de organisatie van de Formalities Opleiding en door zelf de opleiding te volgen zie je beter wat er allemaal bij komt kijken en heb je nauw contact met de cursisten. Van mijn twee collega s had ik al begrepen dat de opleiding en het examen geen makkie zouden zijn. De beste start is tijdens de opleiding te studeren en niet vlak voor het examen, werd er op kantoor geroepen. Ik heb toen een plan de campagne bedacht, want hoe combineer je dat met een 4-daagse werkweek en twee kleine kinderen? Gelukkig wilden mijn ouders wekelijks op mijn parttime dag komen oppassen, al had mijn vader er soms wel moeite mee dat hij een dag niet kon gaan golfen. Zo kon ik die dag in de bieb gaan studeren. Van deze tijdrovende aanpak heb ik achteraf geen spijt gehad. Ik zat naast de opleidingsdagen één dag in de week in de boeken en was dan de rest van de week klaar met studeren. Het volgen van de opleiding heb ik als erg leuk en leerzaam ervaren. Voor sommige onderwerpen is het een soort opfriscursus als je al bekend bent met het vak en voor andere onderwerpen leer je de finesses en de achtergronden. Je verzamelt tijdens de opleiding flink wat ordners die je later nog als naslagwerk kunt gebruiken. Daarnaast bouw je een band op met je medecursisten. Je zit allemaal in hetzelfde schuitje en bent gefocust op hetzelfde doel, namelijk het behalen van het examen. Ik heb gemerkt dat deze contacten ook na het examen blijvend zijn. De laatste opleidingsdag breekt aan op 23 april. We hebben nu nog een maand om ons voor te bereiden op het examen. Ik sluit me de week voor het examen op om de stof te herhalen en eigen ordners samen te stellen met materiaal dat ik als naslag wil meenemen. Mijn partner kijkt mij af en toe vragend aan: heb je nog niet genoeg tijd in die opleiding gestoken?. Ik beantwoord zijn blik met laat mij nu maar, dit is mijn aanpak. Lichtelijk gespannen reis ik af naar het EPO in Rijswijk. Ik ben goed voorbereid, heb oude examens geoefend, maar het is sinds mijn rechtenstudie toch een tijd geleden dat ik een examen onder tijdsdruk heb gemaakt. Bij de start van het examen wordt geadviseerd te beginnen met de vragen waar je de meeste punten voor krijgt, maar eigenwijs als ik ben, begin ik toch vooraan met 21 multiple choice vragen. Dat valt meteen tegen. De vragen zijn echte puzzels met veel leestekst en op bijna alle vragen weet ik niet meteen het antwoord, maar moet ik gaan spitten in mijn meegebrachte materiaal. Na twee uur ben ik klaar met de multiple choice vragen en raak ik enigszins in paniek, omdat er nog maar 1 uur rest voor de 4 open vragen. Die kosten me veel tijd en mijn handschrift wordt steeds slordiger. Ik verlaat de examenzaal en heb geen idee of ik het heb gehaald; het examen is voor mijn gevoel niet vergelijkbaar met de voorgaande examens. Het wachten op de uitslag duurt lang en op donderdag 25 juli ligt dan eindelijk om 16:00 uur de uitslag in de brievenbus. Ik maak de envelop in mijn eentje open en durf bijna niet te kijken. Het staat er echt, ik ben geslaagd. Er volgen felicitaties, bonbons en twee mooie bossen bloemen van collega s en het thuisfront, die me hebben gesteund. De dagen erna druppelen de uitslagen van de medecursisten binnen. Ik ben blij voor degenen die het examen ook hebben gehaald, maar het raakt me dat sommigen het niet hebben gered.

10 Blz. 10 De diploma-uitreiking vond plaats op een heuglijke dag, namelijk onze trouwdag. Op 16 september werden alle geslaagden door het Platform feestelijk onthaald. Met een mooie hoed op de foto en een borrel met lekkere hapjes werd een half jaar studeren op gepaste wijze afgesloten. De organisatie van het vierde seizoen van de Formalities Opleiding loopt alweer even. Het is raar om niet meer zelf te hoeven blokken. En nu eens zien hoe de nieuwe lichting cursisten het ervan af gaat brengen. Succes! Simone Koster DeltaPatents B.V. IPAG Conferentie Londen 3 en 4 oktober 2013 Op 3 en 4 oktober organiseerde IPAG (Intellectual Property Administrators Group) in Londen haar jaarlijkse conferentie. Namens het Platform waren Erwin Ehrenburg en Dolinda de Proost aanwezig. Op de eerste dag stonden het Unitary Patent, US Formalities, PCT Formalities en de ontwikkelingen bij EPO Online Services op het programma. De tweede dag stond geheel in het teken van Merken en Domeinnamen. In het kader van internationalisering waren wij, DAIPA (The Danish Association of IP Administrators) en NAIPA (The Norwegian Association of IP Administrators) uitgenodigd om tijdens deze conferentie een presentatie te geven over het Nederlandse, Deense en Noorse Platform. De presentaties werden gegeven door Dolinda de Proost, Anne Taucher van NAIPA en Brigitte Helleshoj van DAIPA.

11 Jaargang 5, 2, nr. 3, december Blz Rebus H+ -p P+ -wo+ - v+f+ -st -v + -ee+a j+ -k+ - lo+. V+ -m v+ -w+ -re+d j+ -s+r h+ - p -n+ -r l+ -b+ -ap+u+ -an -s+t -z+s m+ -n+.

12 Jaargang 5 nr. 3, december 2013 Blz. 12 Rebus Mail je oplossing van de rebus voor 15 januari 2014 naar en maak kans op een boekenbon. Vacatures Op onze website is onderstaande vacature geplaatst: - Formalities Officer bij Muller & Eilbracht in Leidschendam De volledige vacaturetekst tref je in de bijlage aan. Heeft jouw bedrijf interesse in het plaatsen van een vacature op de website en/of in de nieuwsbrief, neem dan contact met ons op via Contactgegevens Redactie: Platform Formalities Officers T.a.v. het secretariaat p/a Postbus AP EINDHOVEN Lid worden Een aanmeldingsformulier is te vinden op onze website (www.formalitiesofficers.nl). Als lid ontvang je automatisch deze nieuwsbrief. Opzeggen Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een naar: COLOFON 5 e jaargang, nr 3 december 2013 Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de leden van het Platform Formalities Officers. Redactie Melanie Custers (Crucell Holland B.V.), Shanna Grotenhuis (Octrooibureau LIOC B.V.) Ellen Offenberg (EP&C) Samenstelling Ellen Offenberg (EP&C) Eindredactie Debby de Brouwer (DeltaPatents B.V.) Aan dit nummer werkten mee: Henk Spraakman (Shell International B.V.) Sandy Ni (Haseltine Lake LLP) Robert Schouwenaars (NLOC) Kirsten Manuel en Zoe North (V.O.) Simone Koster (DeltaPatents B.V.) Dolinda de Proost (AOMB) Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s) en redacteur(en) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan

13

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Lustrumjaar afgesloten. Jaargang 6, nr. 3, december 2014

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Lustrumjaar afgesloten. Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Agenda Bestuursvergaderingen 27 januari 2015 17 maart 2015 9 juni 2015 8 september 2015 1 december 2015 Algemene Leden Vergadering 23 april 2015 6th Annual Conference for

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur Jaargang 2, nr. 1, april 2010 NIEUWSBRIEF Agenda Bestuursvergaderingen 15 april 2010 7 mei 2010 2 juli 2010 3 september 2010 5 november 2010 Masterclass IP Formalities Africa and Middle East 17 juni 2010

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania TBK Magazine Nummer 5/ Mei 2013 Studiereis Wenen een fantatische week En verder... Het lean principe in de praktijk Demand Planning in de praktijk Slim produceren met Lean Manufacturing Afgelopen & Komende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

DIENSTENPAKKET IDEEËNCENTRUM IN KI(S)T

DIENSTENPAKKET IDEEËNCENTRUM IN KI(S)T een uitgave van Ideeëncentrum, vereniging voor innovatie en ideeënmanagement Inhoud Dienstenpakket Ideeëncentrum in KI(s)T Eerste gratis IDsessie op 3 oktober 1/2/3 3 DIENSTENPAKKET IDEEËNCENTRUM IN KI(S)T

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering 2 Best Practices Colofon Deze brochure is een uitgave van: Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De productie is verzorgd door: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Vooruitblik. Presentatietraining Jerre Maas Een verslag van de lezing. Bas Bouman. bij Eriks Hoe is het om stage te lopen bij Eriks?

Vooruitblik. Presentatietraining Jerre Maas Een verslag van de lezing. Bas Bouman. bij Eriks Hoe is het om stage te lopen bij Eriks? TBK Magazine Nummer 6/ November 2013 Stage in Kenia Dave de Wit op Avontuur Continu verbeteren met drive Bart, Michel en Dirk over hun stage Introweek 2013 een zonovergoten topweek En verder... Excursie

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #2

Ambassadors Club Nieuwsbrief #2 Ambassadors Club Nieuwsbrief #2 Beste leden, In de eerste nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen hoe de Ambassadors Club tot stand is gekomen, hoe de ledenstructuur eruit ziet en wat de voordelen zijn

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10 Woord vooraf Deze reader is bedoeld als studiemateriaal voor de opleiding tot Secretaresse. Daarbij hebben we vooral rekening gehouden met cursisten die al in de praktijk werkzaam zijn en zich verder willen

Nadere informatie

Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro

Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro In deze nieuwsbrief 1 Roxit en Gemnet gaan officieel partnerschap aan 2 Roxit en Dezta samen verder 3 Goede doel profiteert van klantonderzoek 4 Gebruiksgemak centraal in update 5 Koppeling is meer dan

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

TBK Magazine. Het geheim achter de star bottle. studiereis Newcastle. de implementatie van de groene fles. te gast in een bruisende stad.

TBK Magazine. Het geheim achter de star bottle. studiereis Newcastle. de implementatie van de groene fles. te gast in een bruisende stad. TBK Magazine Nummer 7/ Mei 2014 Het geheim achter de star bottle de implementatie van de groene fles studiereis Newcastle te gast in een bruisende stad Niek en Rowy over hun stage Veranderingen in het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie