NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Lustrumjaar afgesloten. Jaargang 6, nr. 3, december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Lustrumjaar afgesloten. Jaargang 6, nr. 3, december 2014"

Transcriptie

1 Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Agenda Bestuursvergaderingen 27 januari maart juni september december 2015 Algemene Leden Vergadering 23 april th Annual Conference for Formalities Officers 23 april 2015 Examen Formalities Officers 21 mei 2015 Masterclass Octrooien september 2015 november 2015 Masterclass Merken datum nog te bepalen Nieuws vanuit het bestuur Lustrumjaar afgesloten 2014 stond in het teken van ons 1 e lustrum. Het was een jaar waarin we met het bestuur met regelmaat hebben stilgestaan bij wat we in de afgelopen jaren allemaal met elkaar en met de leden hebben bereikt. Ten tijde van de oprichting was één van de belangrijkste pijlers het opzetten van een opleiding en een examen. Daarnaast wilden we masterclasses organiseren, en de leden een Platform bieden om kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit alles met het doel om het kennisniveau van alle Formalities Officers te bevorderen. Ook wilden we graag een gesprekspartner worden op nationaal en internationaal niveau. Nu, 5 jaar later, kan ik je mededelen dat we 312 leden hebben en dat we aardig wat evenementen hebben georganiseerd: 5 conferenties gecombineerd met 5 Algemene Ledenvergaderingen, 9 masterclasses - 5 op het gebied van octrooien en 4 op het gebied van merken en modellen - en 4 examens. In totaal hebben 160 kandidaten deelgenomen aan het examen, waarvan er 113 zijn geslaagd. Daarnaast hebben we met deze Nieuwsbrief meegeteld 17 Nieuwsbrieven uitgebracht. We hebben met regelmaat contact met onze zusterorganisaties in Noorwegen, Denemarken en Engeland. Kortom een prachtige lijst met resultaten waarvan we in 2009 tijdens de oprichting van het Platform alleen nog maar konden dromen. Het is mooi om te zien dat het ons allemaal is gelukt. We zijn als bestuur zeer trots op alles wat we tot nu toe hebben bereikt en willen nogmaals alle mensen die mee hebben geholpen aan dit succes heel hartelijk danken voor hun inzet! Daarnaast willen we ook alle leden bedanken voor het vertrouwen dat wij in de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen. Het 1 e lustrumjaar zit er alweer bijna op. We zijn dit jaar begonnen met een jubileumconferentie op 15 april 2014 in het auditorium van het EPO. Naast de Algemene Ledenvergadering waarin ook onze nieuwe website werd gelanceerd hebben we tijdens het middagprogramma naar een aantal interessante presentaties mogen luisteren van zowel het EPO als van Shell. De conferentie werd afgesloten met een surprise-act van Professor Flip van der Wal. Het examen volgde op 20 mei kandidaten hebben dit jaar aan het examen deelgenomen, 22 kandidaten zijn dit jaar geslaagd. Ook het examen werd gehouden in het auditorium van het EPO. Via deze weg willen wij het EPO nogmaals heel hartelijk danken voor de organisatie van deze twee evenementen. Na de vakantieperiode was het tijd voor de eerste masterclass van dit jaar. Op 25 september 2014 waren we te gast bij KPN in Den Haag voor een Masterclass Octrooien. Het OCNL heeft tijdens deze masterclass een aantal interessante presentaties gegeven. Deze middag werd afgesloten met de diploma-uitreiking. Ook KPN willen we via deze weg nogmaals hartelijk danken voor het organiseren van dit evenement.

2 Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Blz. 2 Het laatste evenement van dit jaar was de Masterclass Merken die wij op 26 november 2014 in samenwerking met de docenten van de Paralegal opleiding van BBMM hebben georganiseerd. Ook tijdens deze masterclass konden de deelnemers luisteren naar een aantal interessante presentaties. Wij zijn zeer verheugd dat alle evenementen ook dit jaar weer goed zijn bezocht! Voor jullie ligt alweer de 3 e Nieuwsbrief van dit jaar. Ik wil graag alle redactieleden van de Nieuwsbrief heel hartelijk danken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Een blik op de toekomst In mei van dit jaar hebben we binnen het bestuur de taken van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester anders ingedeeld. Ronald heeft de taak van vice-voorzitter overgenomen van Carolien, Henk heeft de taak van penningmeester overgenomen van Ronald, ikzelf heb de taak van voorzitter overgenomen van Henk en tenslotte heeft Carolien de taak van secretaris van mij overgenomen. Helaas heeft Carolien onlangs aangegeven het bestuur te willen gaan verlaten. Carolien zal officieel aftreden tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering die op 23 april 2015 zal plaatsvinden. Naast Carolien zal ook Shanna aftreden tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Shanna is sinds kort werkzaam bij EP&C en het bestuur heeft besloten dat het niet wenselijk is dat er 2 bestuursleden van één bedrijf in het bestuur zitting hebben. Shanna heeft wel aangegeven lid te willen blijven van de Commissie Communicatie binnen het Platform. Achter de schermen zijn wij al druk met het zoeken naar nieuwe bestuursleden. Melanie Custers van Crucell Holland BV en Arthur van Steenbergen van Unilever Patent Group hebben in de afgelopen jaren al aangegeven plaats te willen nemen in het bestuur van het Platform. Zij hebben bij ons aangegeven dat zij zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Mochten er nog meer leden zijn die ook interesse hebben in een bestuursfunctie binnen het Platform, dan kunnen zij zich uiteraard melden bij het secretariaat van het Platform. Zoals ik in de Nieuwsbrief van september al aangaf, zijn we met het bestuur naar de toekomst van het Platform aan het kijken. Waar willen we in 2019 staan? Welke plannen willen we verwezenlijken? We willen in ieder geval onze samenwerking met onze zusterorganisaties in Noorwegen, Denemarken en Engeland intensiveren. Verder staat officiële certificering van het examen op ons verlanglijstje. We zijn volop bezig om deze plannen meer concreet te maken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering die op 23 april 2015 zal worden gehouden zal ik daar uitgebreid op terugkomen. We hebben de intentie om in 2015 twee Masterclasses op het gebied van octrooien en één Masterclass op het gebied van merken en modellen te organiseren. Ook het examen staat op het programma in 2015, en wel op donderdag 21 mei 2015 bij het EPO in Rijswijk. En natuurlijk ontbreekt de jaarlijkse conferentie niet. Deze zal, gecombineerd met de ALV, op donderdag 23 april 2015 worden gehouden, eveneens bij het EPO. Noteer de data alvast in je agenda! Ik wens je namens het bestuur van het Platform heel fijne feestdagen en een mooi, gezond en succesvol 2015! Dolinda de Proost Voorzitter Platform Formalities Officers

3 Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Blz. 3 Opleiding gestart 19 cursisten zijn in november gestart met de volledige opleiding van DeltaPatents om zich voor te bereiden op het examen van 21 mei Er is dit jaar 1 groep en de lessen worden gegeven bij Aristo in Eindhoven. Bij iedere module schuiven ook wat losse deelnemers aan; zij volgen niet het hele programma. Dit jaar is er bij iedere les een afgevaardigde van de examencommissie aanwezig om de sfeer te proeven en de les te volgen. De opleiding loopt van november 2014 tot en met april Het is nog mogelijk je in te schrijven voor losse modules en de examentraining. Volg je de opleiding niet, maar krijg je wel graag ondersteuning voor het examen? Het is mogelijk je alleen in te schrijven voor deze examentraining. Kijk voor meer informatie op de website van DeltaPatents: Het examen: inschrijving geopend en regels rond inschrijving examen voortaan strikter nageleefd Het examen voor gecertificeerd Formalities Officer wordt gehouden op 21 mei 2015 en zoals gebruikelijk zal het EPO in Rijswijk het decor vormen. Het bestuur en de examencommissie zullen zich in 2015 strikt aan de regels houden wat betreft betaling en inschrijving. Alle kandidaten moeten zich aanmelden via een naar en de betaling moet binnen zijn vóór de examendatum (21 mei 2015). Als je op de dag van het examen niet op de kandidaatlijst staat (dus geldig ingeschreven en betaald), dan kan het bestuur je weigeren om deel te nemen aan het examen. Zorg er dan ook voor dat je altijd je inschrijving en betaling zelf controleert en neem een bewijs van inschrijving en betaling mee. Wij willen nu al de inschrijving voor het examen openstellen. Hieronder volgen de regels: Het examengeld bedraagt 100,- voor leden en 200 voor niet leden. Om deel te kunnen nemen moet er een gestuurd worden naar: met de volgende gegevens: Naam (de volledige naam komt op het diploma) Contactgegevens (voorkeur adres) Lid/geen lid van het Platform Tevens dient het examengeld uiterlijk voor 21 mei 2015 te zijn bijgeschreven op de rekening van het Platform Formalities Officers, Den Haag ABN-AMRO bank IBAN: NL18ABNA Swift/BIC: ABNANL2A, onder vermelding van EXAMEN en naam van de kandidaat. Er komt geen factuur, en iedereen is dus zelf verantwoordelijk voor de betaling. Evenementen Het komende jaar organiseren we weer een aantal evenementen voor je en we breiden zelfs uit! Er komt een 2 e Masterclass octrooien.

4 Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Blz. 4 Wist je dat. - het EPO een overzicht heeft gemaakt waarin alle online indieningsmogelijkheden die door het EPO worden aangeboden worden vergeleken? e-pct ontwikkeld door het WIPO - is hierin niet meegenomen. Zie: CDC FD4C1257D9B00344B6E/$File/ EPO_online_filing_options_comparison_table_en.pdf - het per 1 november jl. mogelijk is PCT aanvragen in te dienen via e-pct bij het EPO als Receiving Office? Een indiening kan alleen via e-pct private services, dus het is nodig hiervoor een account aan te maken. Zie: - per 1 november jl. R.164 EPC is gewijzigd? Kort gezegd betekent dit dat het voortaan mogelijk is na regional entry in Europa (na PCT) een uitnodiging te krijgen van het EPO m.b.t. het betalen van additional search fees. Een aanvrager is daardoor niet langer verplicht een divisional in te dienen na entry voor alle inhoud die nog niet onderzocht is. Zie: en https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=249 - het per 1 november jl. mogelijk is bij indiening van een PCT-aanvraag als deze wordt ingediend bij het EPO als Receiving Office een informele reactie te geven op het nieuwheidsrapport uit de prioriteitsaanvraag? Het nieuwheidsonderzoek in de eerdere aanvraag moet dan zijn uitgevoerd door het EPO. Dit heet PCT Direct. Zie: - het EPO en de Israelische Octrooiraad een pilot starten onder de Patent Prosecution Highway (PPH)? Dit maakt versnelde inhoudelijke beoordeling mogelijk vanaf januari Het EPO heeft onlangs vergelijkbare afspraken gemaakt met Canada, Mexico en Singapore. Vanaf januari 2014 loopt al de IP5-PPH waarin het EPO samenwerkt met Japan, Korea, China en de Verenigde Staten. Zie:

5 Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Blz. 5 Even voorstellen Mijn naam is Maria T Seyen en ik werk als senior Formalities Officer bij Janssen Infectious Diseases Diagnostics BVBA, een dochteronderneming van Johnson & Johnson, in Beerse (België). Tijdens mijn opleiding bachelor industriële scheikunde heb ik stage gelopen bij Janssen Pharmaceutica in Beerse in een analyse labo. Na het beëindigen van mijn studie heb ik 8 maanden als laborante gewerkt maar uiteindelijk bleek labowerk toch niets voor mij te zijn. Toen ik in 1985 de kans kreeg om op de patentafdeling van Janssen Pharmaceutica te starten heb ik daar niet over getwijfeld. Mijn eerste job bestond uit het uittypen van synthese-overzichten van stoffen die in de labo s van Janssen Pharmaceutica gemaakt werden. Na enkele jaren mocht ik proeven van het echte paralegal werk. Toen ik op de patentafdeling startte werden de typmachines net vervangen door een tekstverwerker - een grote machine waar alleen teksten mee konden worden getypt - en vervolgens kwamen er PC s die steeds krachtiger werden. Nu sturen we alle correspondentie elektronisch naar onze agenten, maar enkele jaren geleden deden we dat nog via fax of de post. In 2000 kreeg ik de kans om samen met een octrooigemachtigde een patentafdeling op te richten bij Tibotec-Virco BVBA in Mechelen. Dit bedrijf ontwikkelt aids-medicijnen en brengt diagnosemiddelen voor aids/hiv op de markt. De IP die het bedrijf toen bezat werd beheerd door een extern patentkantoor. Het was onze taak om alle IP van dit jonge bedrijf in kaart te brengen, een database te implementeren, nieuwe patentaanvragen in te dienen en de prosecutie te verzorgen. Vrij snel groeide de afdeling uit tot 4 octrooigemachtigden en 2 Formalities Officers. In 2002 werd Tibotec-Virco overgenomen door de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson en maakte ik opnieuw deel uit van dezelfde familie als Janssen Pharmaceutica. In 2010 besliste het moederbedrijf dat we zouden verhuizen van Mechelen naar de lokatie van Janssen Pharmaceutica in Beerse. Momenteel bestaat onze afdeling uit 10 octrooigemachtigden, 9 FO s en 1 administratief medewerker. Mijn hoofdtaak bestaat eruit om de inkomende post te verwerken, data entry in onze patent management database te verzorgen, indienen van nieuwe patentaanvragen bij het Europees of het Internationaal patentbureau, opvolgen van actierapporten van onze octrooigemachtigden, elektronisch documentbeheer en allerlei andere patentgerelateerde opdrachten. Na 30 jaar doe ik mijn job nog steeds graag. Door de jaren heen is er wel een heel grote evolutie waar te nemen. Door de technologische vooruitgang gaat alles veel sneller en kan er, indien nodig, kort op de bal gespeeld worden. Er komen regelmatig nieuwe software applicaties uit (bijv. epct, CMS) en ik vind het een uitdaging om telkens weer deze nieuwe toepassingen onder de knie te krijgen. Het up-to-date blijven met de nieuwste wetgeving wereldwijd blijft steeds boeiend. Tijdens mijn beginjaren was er praktisch geen externe opleiding voor patent paralegals. Je leerde het vak van je collega s. Momenteel is het aanbod iets uitgebreider (KVIV-cursus in Antwerpen, trainingen bij DeltaPatents, Masterclasses bij het Platform). Ik heb ook enkele Advanced PCT seminars in Londen gevolgd. De user days bij het EPO en de PCT advanced seminars bij WIPO zijn ook zeer boeiende en leerrijke mogelijkheden om je kennis up-to-date te houden. Enkele jaren geleden heeft één van mijn collega s een artikel gelezen waar het Formalities Platform werd toegelicht en het leek ons nuttig om hiervan lid te worden. Jaarlijks proberen we deel te nemen aan een masterclass of de jaarvergadering, maar vooral in de nieuwsbrieven zijn nuttige tips terug te vinden. Een grote dankjewel aan alle medewerkers die het Formalities Platform gemaakt hebben tot wat het vandaag is. Ik geef de pen graag door aan Jeroen Helfrich van EP&C.

6 Jaargang 6 nr. 3, december 2014 Blz. 6 Masterclass Merken; weer wat geleerd! Op 26 november jl. organiseerden wij samen met docenten van de paralegal cursus van de Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigden een Masterclass Merken. Hieronder een verslag van een van de deelnemers. Heel erg benieuwd was ik naar deze Masterclass, want er stonden interessante onderwerpen op het programma. Ik ben al enige jaren werkzaam binnen deze branche en denk er inmiddels toch wel het één en ander van af te weten, maar toch heb ik er weer waardevolle kennis opgepikt. Dolinda de Proost, voorzitter van Platform, heette ons van harte welkom en had voor iedere deelnemer een aantal presentjes wegens het lustrum van het Platform. Erg attent! Als eerste werd de nieuwe Chinese Merkenwet besproken. Wat mij vooral is bijgebleven, is dat je je cliënten altijd in overweging moet geven om je merk in China te registeren, ook al verkoop je je producten daar niet, maar worden ze daar wel geproduceerd. Doe je dit niet, dan zou je nog wel eens voor onaangename verrassingen kunnen komen te staan. Daarna een onderwerp dat erg actueel is, deponeer je je logo als merk in kleur of in zwart/wit? Welke merken je moet deponeren hangt af van hoe het beeldmerk gebruikt wordt. Is dat altijd in een bepaalde kleurcombinatie, dan is een depot van het beeldmerk in deze kleurcombinatie verstandig. Gebruik je diverse kleurcombinaties? Dan was voorheen het advies om het beeldmerk in zwart /wit (of in grijstinten) te deponeren zodat je vrij was in het kleurgebruik. Inmiddels is het beleid bij een groot aantal Europese merkenbureaus gewijzigd en is een depot van de merken in alle kleurvariaties verstandiger. Een beeldmerk kan uiteraard ook in zwart/wit of in grijstinten gebruikt worden. Is dit van toepassing, dan is een depot in zwart/wit of grijstinten aan te bevelen. Laat het budget niet toe om meerdere merkdepots te doen en moet de klant kiezen? Dan is een depot van het meest gebruikte beeldmerk verstandig en kan een aanvullend modeldepot een oplossing zijn om diverse variaties te beschermen. Toevallig was dat dan ook het volgende onderwerp van deze Masterclass, je logo als model beschermen. Er zijn verschillende redenen waarom je hiervoor zou kunnen kiezen, denk aan een laag budget (productverpakking, -opmaak en verschillende (kleur)varianten van het logo kunnen in één enkel meervoudig modeldepot worden opgenomen) en aan een brede bescherming (alle producten vallen binnen deze registratie). Als laatste onderwerp werd bescherming in de Verenigde Staten besproken. Ook hier werd weer duidelijk dat de US een eigen, strikt, beleid heeft, met veel haken en ogen. En hoe goed je je ook voorbereidt, het lijkt of je altijd een vormgebrek krijgt. Desalniettemin wederom goed te horen waar je op moet letten en wat je mogelijk te wachten staat. Afgesloten werd er met een borrel, waar helaas maar weinig mensen voor bleven. Hier kon je nog even met de organisatie, docenten en mede-cursisten napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Esther Seijkens, Paralegal AOMB Masterclass octrooien - in samenwerking met Octrooicentrum Nederland - afgesloten met feestelijke diploma-uitreiking Het is inmiddels een traditie geworden dat het Platform elk jaar een goed bezochte Masterclass Octrooien organiseert. 25 september jl. hebben wij in samenwerking met het Octrooicentrum Nederland een Masterclass georganiseerd bij KPN N.V. in Den Haag. Het is goed om als beroepsgroep voor octrooi administrateurs nauw samen te werken met autoriteiten zoals het Octrooicentrum Nederland, en voor hen was het een goed moment om het Benelux Patent Platform aan een grote groep gebruikers te tonen.

7 Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Blz. 7 Het Octrooicentrum had drie presentaties voorbereid waarbij de nadruk lag op een aantal juridische aspecten. Koen Korving gaf een presentatie over het Benelux Patent Platform (BPP), een samenwerking tussen de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse octrooiraden. Het BPP, dat nog in ontwikkeling is, gaat centraal de registratie en het beheer van octrooiaanvragen uitvoeren en daarnaast komt er een koppeling met het financieel systeem en met de autoriteiten zoals EPO en WIPO. Voor de gebruikers (front office) zal het register zichtbaar zijn maar er komt ook een MyPage onderdeel waarin men als eigenaar of representative inzicht krijgt in eigen zaken. Ook komt er een portal die het webbased indienen van aanvragen mogelijk maakt. Als laatste onderdeel van de presentatie gaf Koen Korving een demo van het systeem zelf. De tweede presentatie was in handen van Anouska Hunck met als onderwerp Inschrijving Akten in het Octrooiregister. Anouska gaf uitleg over waarom en wanneer een inschrijving nodig is. De algemene opbouw van een inschrijvingsverzoek zoals het verzoek, de bijlagen en de kosten, en de rol van het octrooiregister werden besproken. Door middel van een heldere uitleg met voorbeelden toonde Anouska hoe een inschrijving bij het OCNL verwerkt wordt. In de presentatie werd ook verwezen naar het document Leidraad inschrijvingen in het octrooiregister. Dit document een soort handboek voor inschrijvingsverzoeken - is te vinden op de website van het OCNL en is van grote praktische waarde voor FO s. De laatste presentatie was in handen van Clea Witteman. Clea is juriste en houdt zich voornamelijk bezig met herstelzaken; een zeer lastige tak van sport. Niet alleen voor het OCNL, maar ook voor de klanten. Clea ging met tal van voorbeelden diep op de materie in. Wanneer kan een herstelzaak worden aangevraagd? Wat zijn de kansen op succes, en wat zijn de termijnen? Herstelzaken zijn een lastig en intensief onderdeel in het hele proces van Intellectuele Eigendom, maar de presentatie van Clea was zeer verhelderend en werd uitstekend ontvangen door de aanwezige Formalities Officers. Het bestuur van het Platform, OCNL en met name Koen Korving, Anouska Hunck, Clea Witteman en Karin Streng kunnen terugkijken op een uitstekende Masterclass. Zeer grote dank is ook verschuldigd aan KPN N.V. die deze Masterclass mogelijk heeft gemaakt. Wil je de presentaties nog eens nalezen? De presentaties van Anouska en Koen staan op onze website; Diploma s uitgereikt Een hoogtepunt van de middag was natuurlijk de diploma-uitreiking aan de geslaagden die nu de titel Certified Formalities Officer mogen voeren. Hard werken wordt beloond en Arthur van Steenbergen - voorzitter van de Examencommissie memoreerde hier nog eens aan in zijn inleidend betoog. Helaas waren niet alle geslaagden aanwezig tijdens deze ceremonie, maar Dolinda de Proost - secretaris van de examencommissie - en Arthur van Steenbergen konden toch een groot aantal geslaagden in het zonnetje zetten. Wij willen alle geslaagden nogmaals van harte feliciteren met het behaalde resultaat. De geslaagden die aanwezig waren staan natuurlijk op de foto met de Graduation Hat en het diploma. Als afsluiting werd er geproost op het succes van de Masterclass en op de geslaagden. Henk Spraakman Namens het bestuur

8 Jaargang 6, 2, nr. 3, december Blz. 82 Rebus H+ -p -n+ -r l+ -b+ - ap+u+ -an z+ -e+ -v -mi+ + O+ -vli n+ -e+ -ro+w+ -i l+ + -o+g n+ -s+r h+ -p v+ - w+ -re+d+ -i+ Mail je oplossing voor 23 januari naar en maak kans op een leuke attentie.

9 Jaargang 6 nr. 3, december 2014 Blz. 9 Vacatures Op onze website is momenteel onderstaande vacature geplaatst: - Formalities Officer bij De Vries & Metman in Arnhem. De volledige vacaturetekst is bijgesloten. Heeft jouw bedrijf interesse in het plaatsen van een vacature op de website en/of in de nieuwsbrief, neem dan contact met ons op via Contactgegevens Redactie: Platform Formalities Officers T.a.v. het secretariaat p/a Postbus AP EINDHOVEN Lid worden Een aanmeldingsformulier is te vinden op onze website (www.formalitiesofficers.nl). Als lid ontvang je automatisch deze nieuwsbrief. Opzeggen Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een naar: COLOFON 6 e jaargang, nr 3 december 2014 Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de leden van het Platform Formalities Officers. Redactie Melanie Custers (Crucell Holland B.V.), Shanna Grotenhuis (EP&C) Ellen Offenberg (EP&C) Samenstelling Ellen Offenberg (EP&C) Eindredactie Debby de Brouwer (DeltaPatents B.V.) Aan dit nummer werkten mee: Dolinda de Proost (AOMB) Henk Spraakman (Shell International B.V.) Maria T Seyen (Janssen Infectious Diseases Diagnostics BVBA) Esther Seijkens (AOMB) Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s) en redacteur(en) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan

10 DESKUNDIGHEID EN PERSOONLIJKE INZET, DAAR STAAT DE VRIES & METMAN VOOR. De Vries & Metman, opgericht in 1995, is een vooraanstaand octrooibureau met goed bereikbare kantoren in Amsterdam, Arnhem en Oss. Het kantoor heeft ruim dertig medewerkers, waaronder vijftien octrooigemachtigden. Voor onze vestiging in Arnhem zijn wij op zoek naar een Formalities Officer DE WERKZAAMHEDEN OMVATTEN: - het verzorgen van indieningen van octrooiaanvragen in Nederland, Europa en PCT en alle voorkomende formaliteiten gedurende de verleningsprocedure - het verzorgen van correspondentie met cliënten, agenten en diverse instanties - het ondersteunen van de octrooigemachtigden - overige voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden FUNCTIE EISEN: - affiniteit met juridische procedures - goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift - HBO werk- en denkniveau - accuraat en zelfstandig kunnen werken - pro-actieve, kwaliteitsgerichte en flexibele instelling WIJ BIEDEN: De Vries & Metman biedt je een gevarieerde baan in een prettige werkomgeving met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Saskia Marcus, Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie per sturen naar

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur Jaargang 7, nr. 3, december 2015 Agenda Bestuursvergaderingen 19 januari 2016 15 maart 2016 7 juni 2016 13 september 2016 6 december 2016 Masterclass Octrooien 26 januari 2016 Algemene Leden Vergadering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Jaargang 8, nr. 3, december 2016

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Jaargang 8, nr. 3, december 2016 Jaargang 8, nr. 3, december 2016 Agenda Bestuursvergaderingen 19 januari 2017 14 maart 2017 13 juni 2017 5 september 2017 7 december 2017 Masterclass Octrooien 31 januari 2017 Algemene Leden Vergadering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 5 jaar Platform, een jubileum! Jaargang 5, nr. 3, december 2013

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 5 jaar Platform, een jubileum! Jaargang 5, nr. 3, december 2013 Jaargang 5, nr. 3, december 2013 Agenda Bestuursvergaderingen 28 januari 2014 18 maart 2014 6 mei 2014 2 september 2014 18 november 2014 Algemene Leden Vergadering 10 april 2014 5th Annual Conference for

Nadere informatie

Nieuws vanuit het bestuur. Uitslag examen 31 mei 2011

Nieuws vanuit het bestuur. Uitslag examen 31 mei 2011 Agenda Bestuursvergaderingen 5 september 2011 7 november 2011 Nieuws vanuit het bestuur Uitslag examen 31 mei 2011 Diploma-uitreiking 26 september 2011 Het eerste examen Formalities Officers van 31 mei

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Een woordje van de voorzitter. Diploma-uitreiking en masterclass US Patent Formalities

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Een woordje van de voorzitter. Diploma-uitreiking en masterclass US Patent Formalities Agenda Bestuursvergaderingen 5 november 2013 Diploma-uitreiking 16 september 2013 Masterclass US Patent Formalities Update 16 september 2013 Masterclass Merken 21 november 2013 Nieuws vanuit het bestuur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Even bijpraten. Jaargang 7, nr. 2, september 2015

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Even bijpraten. Jaargang 7, nr. 2, september 2015 NIEUWSBRIEF Jaargang 7, nr. 2, september 2015 Agenda Bestuursvergaderingen 1 december 2015 19 januari 2016 15 maart 2016 7 juni 2016 13 september 2016 6 december 2016 Masterclass Merken 26 november 2015

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Even bijpraten. Jaargang 8, nr. 2, oktober 2016

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Even bijpraten. Jaargang 8, nr. 2, oktober 2016 Jaargang 8, nr. 2, oktober 2016 Agenda Bestuursvergaderingen 6 december 2016 10 januari 2017 14 maart 2017 13 juni 2017 5 september 2017 7 december 2017 Masterclass Merken 29 november 2016 Masterclass

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 4e Algemene Leden Vergadering. Jaargang 5, nr. 1, mei 2013

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. 4e Algemene Leden Vergadering. Jaargang 5, nr. 1, mei 2013 Agenda Bestuursvergaderingen 3 september 2013 5 november 2013 Examen opleiding Formalities Officers 23 mei 2013 Masterclass september/november 2013 Nieuws vanuit het bestuur 4e Algemene Leden Vergadering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Algemene Leden Vergadering. Jaargang 3, nr. 1, mei 2011

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Algemene Leden Vergadering. Jaargang 3, nr. 1, mei 2011 Agenda Bestuursvergaderingen 5 september 2011 7 november 2011 Examen opleiding Formalities Officers 31 mei 2011 Nieuws vanuit het bestuur Algemene Leden Vergadering De 2 e ALV met aansluitend de jaarlijkse

Nadere informatie

Welkom bij de Ambassadors Club!

Welkom bij de Ambassadors Club! Welkom bij de Ambassadors Club! Je ontvangt dit bericht omdat jij je hebt aangemeld bij de World Travel Academy Ambassadors Club. Hoewel wij helaas met enige vertraging te kampen hadden en sommige leden

Nadere informatie

Nieuws vanuit het bestuur. 5e Algemene Leden Vergadering

Nieuws vanuit het bestuur. 5e Algemene Leden Vergadering Jaargang 6, nr. 1, mei 2014 Agenda Bestuursvergaderingen 6 mei 2014 2 september 2014 18 november 2014 Examen opleiding Formalities Officers 20 mei 2014 Masterclass Octrooien 25 september 2014 Masterclass

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Even bijpraten. Jaargang 9, nr. 2, oktober 2017

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Even bijpraten. Jaargang 9, nr. 2, oktober 2017 Jaargang 9, nr. 2, oktober 2017 Agenda Bestuursvergaderingen 7 december 2017 16 januari 2018 13 maart 2018 12 juni 2018 4 september 2018 4 december 2018 Masterclass Merken 30 november 2017 ALV + conferentie

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #3

Ambassadors Club Nieuwsbrief #3 Ambassadors Club Nieuwsbrief #3 Beste leden, Allereerst excuses voor het wachten! Terwijl deze nieuwsbrief een mooie afsluiting van het nieuwe jaar had moeten zijn is dit door omstandigheden een nieuwsbrief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Octrooiregistratie. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Nieuwsbrief Octrooiregistratie. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Nieuwsbrief Octrooiregistratie In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Nieuwsbrief octrooiregistratie maart 2016 Hierbij ontvangt u als relatie van team Octrooiregister (voortaan: ORE), onderdeel

Nadere informatie

patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer

patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer patent Landscaping: waardevolle analyses voor strategische informatie Auteur: Sanne Pfeifer Octrooidatabases worden met het jaar completer. Het analyseren van de hierin aanwezige informatie, ook wel landscaping

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuws vanuit het bestuur. Agenda. Even bijpraten. Jaargang 9, nr. 1, mei 2017

NIEUWSBRIEF. Nieuws vanuit het bestuur. Agenda. Even bijpraten. Jaargang 9, nr. 1, mei 2017 Jaargang 9, nr. 1, mei 2017 Agenda Bestuursvergaderingen 13 juni 2017 5 september 2017 7 december 2017 Examen 30 mei 2017 Diploma-uitreiking 28 september 2017 Masterclass Octrooien 28 september 2017 Nieuws

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Opleiding Formalities Officers start in Bestuursvergaderingen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Opleiding Formalities Officers start in Bestuursvergaderingen Agenda Bestuursvergaderingen 5 november 2010 Masterclass IP Patent and Trademark Formalities in the US 16 november 2010 Nieuws vanuit het bestuur Opleiding Formalities Officers start in 2011 Na 15 maanden

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1. www.denhaagdoet.nl 1 2. Inloggen of account aanmaken 1 3. Account aanmaken 2 4. Het organisatieaccount 3 5. Mijn vacatures 3 6. Sollicitaties en sollicitanten 4 7. Mijn

Nadere informatie

Samenwerking wordt veelal gestart ter voorkoming of beëindiging van gedoe! Zelfstandig ondernemen binnen de franchiseformule, het vervolg

Samenwerking wordt veelal gestart ter voorkoming of beëindiging van gedoe! Zelfstandig ondernemen binnen de franchiseformule, het vervolg MKW bericht 32, mei 2011 Gastcorporaties Kijk bij elkaar!dag Op woensdag 28 september 2011 wordt weer de jaarlijkse Kijk bij elkaar! dag georganiseerd. De bijeenkomst biedt de deelnemers gelegenheid een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Eind goed, al goed. Jaargang 2, nr. 3, december 2010

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Eind goed, al goed. Jaargang 2, nr. 3, december 2010 Agenda Bestuursvergaderingen 10 januari 2011 14 maart 2011 16 mei 2011 5 september 2011 7 november 2011 Algemene Leden Vergadering 14 april 2011 2nd Annual Conference for Formalities Officers 14 april

Nadere informatie

Bossche ZwemVereniging

Bossche ZwemVereniging Bossche ZwemVereniging Februari 2015 Heb jij een nieuwtje voor de nieuwsbrief mail hem naar secretariaat@bzv.nl en wie weet staat hij volgende maand in deze nieuws brief. Onze nieuwsbrief Onze nieuwsbrief

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Een octrooi (ook wel patent) is een juridisch document waarin de beschermingsomvang van een technische uitvinding of idee is vastgelegd. Met een octrooi kunt u derden, die daartoe niet gerechtigd zijn,

Nadere informatie

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier.

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier. Schoolresultaten 2013-2014 21 september 2014 De schoolresultaten mogen er zijn. 10 studenten zijn afgelopen jaar geslaagd. En dat is mede dankzij uw hulp mogelijk gemaakt. De pagina's van de schoolkinderen

Nadere informatie

Administratie. novacollege.nl/zakelijk. Juridisch. Secretarieel. Zakelijk 2015/2016

Administratie. novacollege.nl/zakelijk. Juridisch. Secretarieel. Zakelijk 2015/2016 novacollege.nl/zakelijk Administratie Juridisch Secretarieel Zakelijk 2015/2016 Mijn droom is onderdrukte mensen in Irak te helpen. Daar gaan veel mensen onterecht de gevangenis in, omdat ze geen geld

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF augustus 2013

NIEUWSBRIEF augustus 2013 Merwedestraat 1A 1823 VK Alkmaar 072 515 65 21 info@boekhoudopleiding.nl www.boekhoudopleiding.nl NIEUWSBRIEF augustus 2013 In deze nieuwsbrief Nieuw: Praktijkdiploma Secretariaat Totale aanbod Student

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014 Nieuwsbrief Prins Clausschool nr. 01 week 40 29 september 2014 29 september intro-gesprekken (groep 3-8) 30 september intro-gesprekken (groep 3-8) 01 oktober feestelijke opening Kinderboekenweek Theatervoorstellen

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011

Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011 Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011 Het Bètasteunpunt van de Hanzehogeschool is in 2009 opgezet om o.a. hulp te bieden aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs die bezig zijn met hun profielwerkstuk.

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013

Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013 Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013 BESTE ALUMNI, Aan het begin van 2013 kijken we terug op twee mooie jaren waarin NOSO weer langzaam opbloeide. Na deze taak volbracht te hebben vonden Manon, Jeffrey en Bram

Nadere informatie

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B.

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B. Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk -------- Beschikking A. - B. 1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Beste leden, ouders/verzorgers en begunstigers, Voor je ligt de nieuwsbrief 17 van het bestuur van Reddingsbrigade IJsselstein. Met deze nieuwsbrief vertelt

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Al getagd ERVE TUINDORP

Al getagd ERVE TUINDORP Al getagd ERVE TUINDORP Nieuwsbrief nummer 2 van 2014 blad 1 Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij de tweede nieuwsbrief van ons Kinderdagverblijf Erve Tuindorp voor 2014. In de nieuwsbrieven willen we

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Secretarieel Jaarverslag H.E.M.A.-bond Nederland

Secretarieel Jaarverslag H.E.M.A.-bond Nederland Secretarieel arverslag H.E.M.A.-bond Nederland arlijks presenteert de secretaris tijdens de ALV een algemene stand van zaken van de bond. Na het eerste bestaansjaar van de bond is dit dan ook het moment

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Jaargang 8, nr. 1, mei 2016

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Jaargang 8, nr. 1, mei 2016 Jaargang 8, nr. 1, mei 2016 Agenda Bestuursvergaderingen 7 juni 2016 13 september 2016 6 december 2016 Diploma-uitreiking 29 september 2016 Masterclass Octrooien 29 september 2016 Masterclass Merken november

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

International Study Project

International Study Project International Study Project International Study Project Het International Study Project (ISP) is een studie project in het buitenland, waarbij een groep van 24 laatstejaars bachelor- en masterstudenten

Nadere informatie

Wij zoeken een proactieve en flexibele secretaresse / receptioniste, die affiniteit heeft met P&O. Het betreft een functie voor 28 36 uren per week.

Wij zoeken een proactieve en flexibele secretaresse / receptioniste, die affiniteit heeft met P&O. Het betreft een functie voor 28 36 uren per week. Elzinga bv is een specialistisch spuitbedrijf in het hart van Friesland en opereert op een kwalitatief hoogwaardig niveau. Schadeherstel, carrosserieonderhoud, schilderwerken, jachtcoating, stralen en

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8 Nieuwsbrief nr. 79 jaargang 7 december 2011 Hallo allemaal, We kunnen terugkijken op een geslaagde feestavond waar je in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen! Verder staan er diverse vacatures open binnen

Nadere informatie

MSP Opleidingen staat voor perspectief bieden aan haar cursisten en partners en we gaan daar graag het komend jaar samen met elkaar mee door!

MSP Opleidingen staat voor perspectief bieden aan haar cursisten en partners en we gaan daar graag het komend jaar samen met elkaar mee door! Beste allemaal, Hierbij mail ik je, zo vlak voor de zomer, de 3 e nieuwsbrief van 2013. De nieuwsbrief is samen met onze website, de berichtjes of facebook (ben je al "vriend" op facebook) en twitter (volg

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de VASMO

Huishoudelijk Reglement van de VASMO Huishoudelijk Reglement van de VASMO Artikel 1. Algemeen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement zoals bedoeld in artikel 21, lid 1 van de statuten d.d. 30 juni 1999 van de Vereniging van Ambtelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN. Voorwoord: Wedstrijdbal:

SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN. Voorwoord: Wedstrijdbal: SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN Bestuursamenstelling Voorzitter: Eddy Spraakman Tel: 0522-242444 Email: e.spraakman@planet.nl Secretariaat: Bertus Spijkerman Tel: 0522-462650 Email: Bertusspijkerman@hetnet.nl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën.

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - juli-aug. 2017 - nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. Zowel vanuit de begeleiding als vanuit de deelnemers leven ideeën om workshops te

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3. Agenda. Welkom! 11 maart: lezing bij CMS Derks Star Busmann te Arnhem. Alles over de Vaststellingsovereenkomst

Nieuwsbrief 3. Agenda. Welkom! 11 maart: lezing bij CMS Derks Star Busmann te Arnhem. Alles over de Vaststellingsovereenkomst Nieuwsbrief 3 Welkom! Hierbij de derde nieuwsbrief van Rozon. In deze versie alles over het juridisch loket, toegankelijkheid sectie sociaal recht, de nieuwe voorzittersvergadering en de aankondiging van

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 6 NOTA VAN

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl.

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl. Van de redactie Het is nu alweer een jaar geleden dat we zijn begonnen met deze nieuwsbrief. Er is in het afgelopen sportseizoen veel gebeurt. Veel nieuwe banden, slips en ook natuurlijk niet te vergeten

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2014

Nieuwsbrief Februari 2014 Nieuwsbrief Februari 2014 Inhoud - Tip van de helpdesk: Windows 7 of 8? - Onderwerp van de maand maart: attentielijst - Webinar vrijdag 7 maart: TMR voeren - Project met NAJK: Rendement Ranking - Nieuws

Nadere informatie

Allereest de beste wensen voor 2014. Hopelijk wordt het voor jullie allemaal een goed, gezond en natuurlijk een sportief turnjaar.

Allereest de beste wensen voor 2014. Hopelijk wordt het voor jullie allemaal een goed, gezond en natuurlijk een sportief turnjaar. Vogelwaarde, januari 2014. Beste ouders/verzorgers en leden, Allereest de beste wensen voor 2014. Hopelijk wordt het voor jullie allemaal een goed, gezond en natuurlijk een sportief turnjaar. Even terugkijken

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Platform onder leiding van een nieuwe voorzitter. Jaargang 6, nr.

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Platform onder leiding van een nieuwe voorzitter. Jaargang 6, nr. Agenda Bestuursvergaderingen 2 december 2014 Diploma-uitreiking 25 september 2014 Masterclass Octrooien 25 september 2014 Masterclass Merken 27 november 2014 (onder voorbehoud) Nieuws vanuit het bestuur

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud ! Week 17 Datum: 22 april 2015 Nieuwsbrief Inhoud 1. Rekentoets en overgangsregeling 1 2. Huiswerkbegeleiding Over t IJ 1. Examentraining wiskunde 2 4. Controle schoolexamencijfers 2 5. Openingstijden

Nadere informatie

Deze cursus wordt uitgegeven door. Copyright. Centrum voor Afstandsonderwijs. Mechelsesteenweg 102. 2018 Antwerpen

Deze cursus wordt uitgegeven door. Copyright. Centrum voor Afstandsonderwijs. Mechelsesteenweg 102. 2018 Antwerpen MAROKKAANS ARABISCH Deze cursus wordt uitgegeven door Centrum voor Afstandsonderwijs Mechelsesteenweg 102 2018 Antwerpen Copyright CVA, Mechelsesteenweg 102, 2018 Antwerpen Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts nieuwsbrief@bridgedocent.nl Bekijk het archief online Nieuwsbrief 53 december 2016 Kerst- en Nieuwjaarsgroet Beste bridgedocent(e), Met veel plezier kijken we graag samen

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie

NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN

NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN www.inaday.eu WIJ ZIJN INADAY, SPECIALIST IN MERKEN & PATENTEN Inaday maakt merk- en patentbescherming begrijpelijk en bereikbaar. Dit doen we door de procedures voor merk-

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam.

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam. Formeel en informeel Tijdens je stage praat je veel met mensen. Soms is het een officieel gesprek, soms een gezellig praatje met een collega. Dit noem je formele en informele gesprekken. Formeel betekent

Nadere informatie

Helder schrijven voor juridische beroepen. Taaltrainingen op maat van elke juridische professional

Helder schrijven voor juridische beroepen. Taaltrainingen op maat van elke juridische professional Helder schrijven voor juridische beroepen Taaltrainingen op maat van elke juridische professional Tekstredactie: (her)schrijven, eindredactie en correcties "De juridische taal is waarschijnlijk de enige

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Persoonlijke correspondentie Gelukwensen Nederlands-Nederlands

bab.la Uitdrukkingen: Persoonlijke correspondentie Gelukwensen Nederlands-Nederlands Gelukwensen : Huwelijk Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gelukwensen aan een vers Gefeliciteerd en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

Nieuwsbrief community 3/4

Nieuwsbrief community 3/4 Nieuwsbrief community 3/4 " # $ "" % ' ( Pagina 1 )* ' + ',-'.' %/ 0% 11# ' ' +2 ) +.1# 1 3- ' 0+ 4 454664230 leden. -, #7, # 8) 7 * Je kunt natuurlijk ook op onze pagina kijken bij forum. % '" () * "#$

Nadere informatie