NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Lustrumjaar afgesloten. Jaargang 6, nr. 3, december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur. Lustrumjaar afgesloten. Jaargang 6, nr. 3, december 2014"

Transcriptie

1 Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Agenda Bestuursvergaderingen 27 januari maart juni september december 2015 Algemene Leden Vergadering 23 april th Annual Conference for Formalities Officers 23 april 2015 Examen Formalities Officers 21 mei 2015 Masterclass Octrooien september 2015 november 2015 Masterclass Merken datum nog te bepalen Nieuws vanuit het bestuur Lustrumjaar afgesloten 2014 stond in het teken van ons 1 e lustrum. Het was een jaar waarin we met het bestuur met regelmaat hebben stilgestaan bij wat we in de afgelopen jaren allemaal met elkaar en met de leden hebben bereikt. Ten tijde van de oprichting was één van de belangrijkste pijlers het opzetten van een opleiding en een examen. Daarnaast wilden we masterclasses organiseren, en de leden een Platform bieden om kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit alles met het doel om het kennisniveau van alle Formalities Officers te bevorderen. Ook wilden we graag een gesprekspartner worden op nationaal en internationaal niveau. Nu, 5 jaar later, kan ik je mededelen dat we 312 leden hebben en dat we aardig wat evenementen hebben georganiseerd: 5 conferenties gecombineerd met 5 Algemene Ledenvergaderingen, 9 masterclasses - 5 op het gebied van octrooien en 4 op het gebied van merken en modellen - en 4 examens. In totaal hebben 160 kandidaten deelgenomen aan het examen, waarvan er 113 zijn geslaagd. Daarnaast hebben we met deze Nieuwsbrief meegeteld 17 Nieuwsbrieven uitgebracht. We hebben met regelmaat contact met onze zusterorganisaties in Noorwegen, Denemarken en Engeland. Kortom een prachtige lijst met resultaten waarvan we in 2009 tijdens de oprichting van het Platform alleen nog maar konden dromen. Het is mooi om te zien dat het ons allemaal is gelukt. We zijn als bestuur zeer trots op alles wat we tot nu toe hebben bereikt en willen nogmaals alle mensen die mee hebben geholpen aan dit succes heel hartelijk danken voor hun inzet! Daarnaast willen we ook alle leden bedanken voor het vertrouwen dat wij in de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen. Het 1 e lustrumjaar zit er alweer bijna op. We zijn dit jaar begonnen met een jubileumconferentie op 15 april 2014 in het auditorium van het EPO. Naast de Algemene Ledenvergadering waarin ook onze nieuwe website werd gelanceerd hebben we tijdens het middagprogramma naar een aantal interessante presentaties mogen luisteren van zowel het EPO als van Shell. De conferentie werd afgesloten met een surprise-act van Professor Flip van der Wal. Het examen volgde op 20 mei kandidaten hebben dit jaar aan het examen deelgenomen, 22 kandidaten zijn dit jaar geslaagd. Ook het examen werd gehouden in het auditorium van het EPO. Via deze weg willen wij het EPO nogmaals heel hartelijk danken voor de organisatie van deze twee evenementen. Na de vakantieperiode was het tijd voor de eerste masterclass van dit jaar. Op 25 september 2014 waren we te gast bij KPN in Den Haag voor een Masterclass Octrooien. Het OCNL heeft tijdens deze masterclass een aantal interessante presentaties gegeven. Deze middag werd afgesloten met de diploma-uitreiking. Ook KPN willen we via deze weg nogmaals hartelijk danken voor het organiseren van dit evenement.

2 Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Blz. 2 Het laatste evenement van dit jaar was de Masterclass Merken die wij op 26 november 2014 in samenwerking met de docenten van de Paralegal opleiding van BBMM hebben georganiseerd. Ook tijdens deze masterclass konden de deelnemers luisteren naar een aantal interessante presentaties. Wij zijn zeer verheugd dat alle evenementen ook dit jaar weer goed zijn bezocht! Voor jullie ligt alweer de 3 e Nieuwsbrief van dit jaar. Ik wil graag alle redactieleden van de Nieuwsbrief heel hartelijk danken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Een blik op de toekomst In mei van dit jaar hebben we binnen het bestuur de taken van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester anders ingedeeld. Ronald heeft de taak van vice-voorzitter overgenomen van Carolien, Henk heeft de taak van penningmeester overgenomen van Ronald, ikzelf heb de taak van voorzitter overgenomen van Henk en tenslotte heeft Carolien de taak van secretaris van mij overgenomen. Helaas heeft Carolien onlangs aangegeven het bestuur te willen gaan verlaten. Carolien zal officieel aftreden tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering die op 23 april 2015 zal plaatsvinden. Naast Carolien zal ook Shanna aftreden tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Shanna is sinds kort werkzaam bij EP&C en het bestuur heeft besloten dat het niet wenselijk is dat er 2 bestuursleden van één bedrijf in het bestuur zitting hebben. Shanna heeft wel aangegeven lid te willen blijven van de Commissie Communicatie binnen het Platform. Achter de schermen zijn wij al druk met het zoeken naar nieuwe bestuursleden. Melanie Custers van Crucell Holland BV en Arthur van Steenbergen van Unilever Patent Group hebben in de afgelopen jaren al aangegeven plaats te willen nemen in het bestuur van het Platform. Zij hebben bij ons aangegeven dat zij zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Mochten er nog meer leden zijn die ook interesse hebben in een bestuursfunctie binnen het Platform, dan kunnen zij zich uiteraard melden bij het secretariaat van het Platform. Zoals ik in de Nieuwsbrief van september al aangaf, zijn we met het bestuur naar de toekomst van het Platform aan het kijken. Waar willen we in 2019 staan? Welke plannen willen we verwezenlijken? We willen in ieder geval onze samenwerking met onze zusterorganisaties in Noorwegen, Denemarken en Engeland intensiveren. Verder staat officiële certificering van het examen op ons verlanglijstje. We zijn volop bezig om deze plannen meer concreet te maken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering die op 23 april 2015 zal worden gehouden zal ik daar uitgebreid op terugkomen. We hebben de intentie om in 2015 twee Masterclasses op het gebied van octrooien en één Masterclass op het gebied van merken en modellen te organiseren. Ook het examen staat op het programma in 2015, en wel op donderdag 21 mei 2015 bij het EPO in Rijswijk. En natuurlijk ontbreekt de jaarlijkse conferentie niet. Deze zal, gecombineerd met de ALV, op donderdag 23 april 2015 worden gehouden, eveneens bij het EPO. Noteer de data alvast in je agenda! Ik wens je namens het bestuur van het Platform heel fijne feestdagen en een mooi, gezond en succesvol 2015! Dolinda de Proost Voorzitter Platform Formalities Officers

3 Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Blz. 3 Opleiding gestart 19 cursisten zijn in november gestart met de volledige opleiding van DeltaPatents om zich voor te bereiden op het examen van 21 mei Er is dit jaar 1 groep en de lessen worden gegeven bij Aristo in Eindhoven. Bij iedere module schuiven ook wat losse deelnemers aan; zij volgen niet het hele programma. Dit jaar is er bij iedere les een afgevaardigde van de examencommissie aanwezig om de sfeer te proeven en de les te volgen. De opleiding loopt van november 2014 tot en met april Het is nog mogelijk je in te schrijven voor losse modules en de examentraining. Volg je de opleiding niet, maar krijg je wel graag ondersteuning voor het examen? Het is mogelijk je alleen in te schrijven voor deze examentraining. Kijk voor meer informatie op de website van DeltaPatents: Het examen: inschrijving geopend en regels rond inschrijving examen voortaan strikter nageleefd Het examen voor gecertificeerd Formalities Officer wordt gehouden op 21 mei 2015 en zoals gebruikelijk zal het EPO in Rijswijk het decor vormen. Het bestuur en de examencommissie zullen zich in 2015 strikt aan de regels houden wat betreft betaling en inschrijving. Alle kandidaten moeten zich aanmelden via een naar en de betaling moet binnen zijn vóór de examendatum (21 mei 2015). Als je op de dag van het examen niet op de kandidaatlijst staat (dus geldig ingeschreven en betaald), dan kan het bestuur je weigeren om deel te nemen aan het examen. Zorg er dan ook voor dat je altijd je inschrijving en betaling zelf controleert en neem een bewijs van inschrijving en betaling mee. Wij willen nu al de inschrijving voor het examen openstellen. Hieronder volgen de regels: Het examengeld bedraagt 100,- voor leden en 200 voor niet leden. Om deel te kunnen nemen moet er een gestuurd worden naar: met de volgende gegevens: Naam (de volledige naam komt op het diploma) Contactgegevens (voorkeur adres) Lid/geen lid van het Platform Tevens dient het examengeld uiterlijk voor 21 mei 2015 te zijn bijgeschreven op de rekening van het Platform Formalities Officers, Den Haag ABN-AMRO bank IBAN: NL18ABNA Swift/BIC: ABNANL2A, onder vermelding van EXAMEN en naam van de kandidaat. Er komt geen factuur, en iedereen is dus zelf verantwoordelijk voor de betaling. Evenementen Het komende jaar organiseren we weer een aantal evenementen voor je en we breiden zelfs uit! Er komt een 2 e Masterclass octrooien.

4 Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Blz. 4 Wist je dat. - het EPO een overzicht heeft gemaakt waarin alle online indieningsmogelijkheden die door het EPO worden aangeboden worden vergeleken? e-pct ontwikkeld door het WIPO - is hierin niet meegenomen. Zie: CDC FD4C1257D9B00344B6E/$File/ EPO_online_filing_options_comparison_table_en.pdf - het per 1 november jl. mogelijk is PCT aanvragen in te dienen via e-pct bij het EPO als Receiving Office? Een indiening kan alleen via e-pct private services, dus het is nodig hiervoor een account aan te maken. Zie: - per 1 november jl. R.164 EPC is gewijzigd? Kort gezegd betekent dit dat het voortaan mogelijk is na regional entry in Europa (na PCT) een uitnodiging te krijgen van het EPO m.b.t. het betalen van additional search fees. Een aanvrager is daardoor niet langer verplicht een divisional in te dienen na entry voor alle inhoud die nog niet onderzocht is. Zie: en https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=249 - het per 1 november jl. mogelijk is bij indiening van een PCT-aanvraag als deze wordt ingediend bij het EPO als Receiving Office een informele reactie te geven op het nieuwheidsrapport uit de prioriteitsaanvraag? Het nieuwheidsonderzoek in de eerdere aanvraag moet dan zijn uitgevoerd door het EPO. Dit heet PCT Direct. Zie: - het EPO en de Israelische Octrooiraad een pilot starten onder de Patent Prosecution Highway (PPH)? Dit maakt versnelde inhoudelijke beoordeling mogelijk vanaf januari Het EPO heeft onlangs vergelijkbare afspraken gemaakt met Canada, Mexico en Singapore. Vanaf januari 2014 loopt al de IP5-PPH waarin het EPO samenwerkt met Japan, Korea, China en de Verenigde Staten. Zie:

5 Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Blz. 5 Even voorstellen Mijn naam is Maria T Seyen en ik werk als senior Formalities Officer bij Janssen Infectious Diseases Diagnostics BVBA, een dochteronderneming van Johnson & Johnson, in Beerse (België). Tijdens mijn opleiding bachelor industriële scheikunde heb ik stage gelopen bij Janssen Pharmaceutica in Beerse in een analyse labo. Na het beëindigen van mijn studie heb ik 8 maanden als laborante gewerkt maar uiteindelijk bleek labowerk toch niets voor mij te zijn. Toen ik in 1985 de kans kreeg om op de patentafdeling van Janssen Pharmaceutica te starten heb ik daar niet over getwijfeld. Mijn eerste job bestond uit het uittypen van synthese-overzichten van stoffen die in de labo s van Janssen Pharmaceutica gemaakt werden. Na enkele jaren mocht ik proeven van het echte paralegal werk. Toen ik op de patentafdeling startte werden de typmachines net vervangen door een tekstverwerker - een grote machine waar alleen teksten mee konden worden getypt - en vervolgens kwamen er PC s die steeds krachtiger werden. Nu sturen we alle correspondentie elektronisch naar onze agenten, maar enkele jaren geleden deden we dat nog via fax of de post. In 2000 kreeg ik de kans om samen met een octrooigemachtigde een patentafdeling op te richten bij Tibotec-Virco BVBA in Mechelen. Dit bedrijf ontwikkelt aids-medicijnen en brengt diagnosemiddelen voor aids/hiv op de markt. De IP die het bedrijf toen bezat werd beheerd door een extern patentkantoor. Het was onze taak om alle IP van dit jonge bedrijf in kaart te brengen, een database te implementeren, nieuwe patentaanvragen in te dienen en de prosecutie te verzorgen. Vrij snel groeide de afdeling uit tot 4 octrooigemachtigden en 2 Formalities Officers. In 2002 werd Tibotec-Virco overgenomen door de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson en maakte ik opnieuw deel uit van dezelfde familie als Janssen Pharmaceutica. In 2010 besliste het moederbedrijf dat we zouden verhuizen van Mechelen naar de lokatie van Janssen Pharmaceutica in Beerse. Momenteel bestaat onze afdeling uit 10 octrooigemachtigden, 9 FO s en 1 administratief medewerker. Mijn hoofdtaak bestaat eruit om de inkomende post te verwerken, data entry in onze patent management database te verzorgen, indienen van nieuwe patentaanvragen bij het Europees of het Internationaal patentbureau, opvolgen van actierapporten van onze octrooigemachtigden, elektronisch documentbeheer en allerlei andere patentgerelateerde opdrachten. Na 30 jaar doe ik mijn job nog steeds graag. Door de jaren heen is er wel een heel grote evolutie waar te nemen. Door de technologische vooruitgang gaat alles veel sneller en kan er, indien nodig, kort op de bal gespeeld worden. Er komen regelmatig nieuwe software applicaties uit (bijv. epct, CMS) en ik vind het een uitdaging om telkens weer deze nieuwe toepassingen onder de knie te krijgen. Het up-to-date blijven met de nieuwste wetgeving wereldwijd blijft steeds boeiend. Tijdens mijn beginjaren was er praktisch geen externe opleiding voor patent paralegals. Je leerde het vak van je collega s. Momenteel is het aanbod iets uitgebreider (KVIV-cursus in Antwerpen, trainingen bij DeltaPatents, Masterclasses bij het Platform). Ik heb ook enkele Advanced PCT seminars in Londen gevolgd. De user days bij het EPO en de PCT advanced seminars bij WIPO zijn ook zeer boeiende en leerrijke mogelijkheden om je kennis up-to-date te houden. Enkele jaren geleden heeft één van mijn collega s een artikel gelezen waar het Formalities Platform werd toegelicht en het leek ons nuttig om hiervan lid te worden. Jaarlijks proberen we deel te nemen aan een masterclass of de jaarvergadering, maar vooral in de nieuwsbrieven zijn nuttige tips terug te vinden. Een grote dankjewel aan alle medewerkers die het Formalities Platform gemaakt hebben tot wat het vandaag is. Ik geef de pen graag door aan Jeroen Helfrich van EP&C.

6 Jaargang 6 nr. 3, december 2014 Blz. 6 Masterclass Merken; weer wat geleerd! Op 26 november jl. organiseerden wij samen met docenten van de paralegal cursus van de Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigden een Masterclass Merken. Hieronder een verslag van een van de deelnemers. Heel erg benieuwd was ik naar deze Masterclass, want er stonden interessante onderwerpen op het programma. Ik ben al enige jaren werkzaam binnen deze branche en denk er inmiddels toch wel het één en ander van af te weten, maar toch heb ik er weer waardevolle kennis opgepikt. Dolinda de Proost, voorzitter van Platform, heette ons van harte welkom en had voor iedere deelnemer een aantal presentjes wegens het lustrum van het Platform. Erg attent! Als eerste werd de nieuwe Chinese Merkenwet besproken. Wat mij vooral is bijgebleven, is dat je je cliënten altijd in overweging moet geven om je merk in China te registeren, ook al verkoop je je producten daar niet, maar worden ze daar wel geproduceerd. Doe je dit niet, dan zou je nog wel eens voor onaangename verrassingen kunnen komen te staan. Daarna een onderwerp dat erg actueel is, deponeer je je logo als merk in kleur of in zwart/wit? Welke merken je moet deponeren hangt af van hoe het beeldmerk gebruikt wordt. Is dat altijd in een bepaalde kleurcombinatie, dan is een depot van het beeldmerk in deze kleurcombinatie verstandig. Gebruik je diverse kleurcombinaties? Dan was voorheen het advies om het beeldmerk in zwart /wit (of in grijstinten) te deponeren zodat je vrij was in het kleurgebruik. Inmiddels is het beleid bij een groot aantal Europese merkenbureaus gewijzigd en is een depot van de merken in alle kleurvariaties verstandiger. Een beeldmerk kan uiteraard ook in zwart/wit of in grijstinten gebruikt worden. Is dit van toepassing, dan is een depot in zwart/wit of grijstinten aan te bevelen. Laat het budget niet toe om meerdere merkdepots te doen en moet de klant kiezen? Dan is een depot van het meest gebruikte beeldmerk verstandig en kan een aanvullend modeldepot een oplossing zijn om diverse variaties te beschermen. Toevallig was dat dan ook het volgende onderwerp van deze Masterclass, je logo als model beschermen. Er zijn verschillende redenen waarom je hiervoor zou kunnen kiezen, denk aan een laag budget (productverpakking, -opmaak en verschillende (kleur)varianten van het logo kunnen in één enkel meervoudig modeldepot worden opgenomen) en aan een brede bescherming (alle producten vallen binnen deze registratie). Als laatste onderwerp werd bescherming in de Verenigde Staten besproken. Ook hier werd weer duidelijk dat de US een eigen, strikt, beleid heeft, met veel haken en ogen. En hoe goed je je ook voorbereidt, het lijkt of je altijd een vormgebrek krijgt. Desalniettemin wederom goed te horen waar je op moet letten en wat je mogelijk te wachten staat. Afgesloten werd er met een borrel, waar helaas maar weinig mensen voor bleven. Hier kon je nog even met de organisatie, docenten en mede-cursisten napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Esther Seijkens, Paralegal AOMB Masterclass octrooien - in samenwerking met Octrooicentrum Nederland - afgesloten met feestelijke diploma-uitreiking Het is inmiddels een traditie geworden dat het Platform elk jaar een goed bezochte Masterclass Octrooien organiseert. 25 september jl. hebben wij in samenwerking met het Octrooicentrum Nederland een Masterclass georganiseerd bij KPN N.V. in Den Haag. Het is goed om als beroepsgroep voor octrooi administrateurs nauw samen te werken met autoriteiten zoals het Octrooicentrum Nederland, en voor hen was het een goed moment om het Benelux Patent Platform aan een grote groep gebruikers te tonen.

7 Jaargang 6, nr. 3, december 2014 Blz. 7 Het Octrooicentrum had drie presentaties voorbereid waarbij de nadruk lag op een aantal juridische aspecten. Koen Korving gaf een presentatie over het Benelux Patent Platform (BPP), een samenwerking tussen de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse octrooiraden. Het BPP, dat nog in ontwikkeling is, gaat centraal de registratie en het beheer van octrooiaanvragen uitvoeren en daarnaast komt er een koppeling met het financieel systeem en met de autoriteiten zoals EPO en WIPO. Voor de gebruikers (front office) zal het register zichtbaar zijn maar er komt ook een MyPage onderdeel waarin men als eigenaar of representative inzicht krijgt in eigen zaken. Ook komt er een portal die het webbased indienen van aanvragen mogelijk maakt. Als laatste onderdeel van de presentatie gaf Koen Korving een demo van het systeem zelf. De tweede presentatie was in handen van Anouska Hunck met als onderwerp Inschrijving Akten in het Octrooiregister. Anouska gaf uitleg over waarom en wanneer een inschrijving nodig is. De algemene opbouw van een inschrijvingsverzoek zoals het verzoek, de bijlagen en de kosten, en de rol van het octrooiregister werden besproken. Door middel van een heldere uitleg met voorbeelden toonde Anouska hoe een inschrijving bij het OCNL verwerkt wordt. In de presentatie werd ook verwezen naar het document Leidraad inschrijvingen in het octrooiregister. Dit document een soort handboek voor inschrijvingsverzoeken - is te vinden op de website van het OCNL en is van grote praktische waarde voor FO s. De laatste presentatie was in handen van Clea Witteman. Clea is juriste en houdt zich voornamelijk bezig met herstelzaken; een zeer lastige tak van sport. Niet alleen voor het OCNL, maar ook voor de klanten. Clea ging met tal van voorbeelden diep op de materie in. Wanneer kan een herstelzaak worden aangevraagd? Wat zijn de kansen op succes, en wat zijn de termijnen? Herstelzaken zijn een lastig en intensief onderdeel in het hele proces van Intellectuele Eigendom, maar de presentatie van Clea was zeer verhelderend en werd uitstekend ontvangen door de aanwezige Formalities Officers. Het bestuur van het Platform, OCNL en met name Koen Korving, Anouska Hunck, Clea Witteman en Karin Streng kunnen terugkijken op een uitstekende Masterclass. Zeer grote dank is ook verschuldigd aan KPN N.V. die deze Masterclass mogelijk heeft gemaakt. Wil je de presentaties nog eens nalezen? De presentaties van Anouska en Koen staan op onze website; Diploma s uitgereikt Een hoogtepunt van de middag was natuurlijk de diploma-uitreiking aan de geslaagden die nu de titel Certified Formalities Officer mogen voeren. Hard werken wordt beloond en Arthur van Steenbergen - voorzitter van de Examencommissie memoreerde hier nog eens aan in zijn inleidend betoog. Helaas waren niet alle geslaagden aanwezig tijdens deze ceremonie, maar Dolinda de Proost - secretaris van de examencommissie - en Arthur van Steenbergen konden toch een groot aantal geslaagden in het zonnetje zetten. Wij willen alle geslaagden nogmaals van harte feliciteren met het behaalde resultaat. De geslaagden die aanwezig waren staan natuurlijk op de foto met de Graduation Hat en het diploma. Als afsluiting werd er geproost op het succes van de Masterclass en op de geslaagden. Henk Spraakman Namens het bestuur

8 Jaargang 6, 2, nr. 3, december Blz. 82 Rebus H+ -p -n+ -r l+ -b+ - ap+u+ -an z+ -e+ -v -mi+ + O+ -vli n+ -e+ -ro+w+ -i l+ + -o+g n+ -s+r h+ -p v+ - w+ -re+d+ -i+ Mail je oplossing voor 23 januari naar en maak kans op een leuke attentie.

9 Jaargang 6 nr. 3, december 2014 Blz. 9 Vacatures Op onze website is momenteel onderstaande vacature geplaatst: - Formalities Officer bij De Vries & Metman in Arnhem. De volledige vacaturetekst is bijgesloten. Heeft jouw bedrijf interesse in het plaatsen van een vacature op de website en/of in de nieuwsbrief, neem dan contact met ons op via Contactgegevens Redactie: Platform Formalities Officers T.a.v. het secretariaat p/a Postbus AP EINDHOVEN Lid worden Een aanmeldingsformulier is te vinden op onze website (www.formalitiesofficers.nl). Als lid ontvang je automatisch deze nieuwsbrief. Opzeggen Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een naar: COLOFON 6 e jaargang, nr 3 december 2014 Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de leden van het Platform Formalities Officers. Redactie Melanie Custers (Crucell Holland B.V.), Shanna Grotenhuis (EP&C) Ellen Offenberg (EP&C) Samenstelling Ellen Offenberg (EP&C) Eindredactie Debby de Brouwer (DeltaPatents B.V.) Aan dit nummer werkten mee: Dolinda de Proost (AOMB) Henk Spraakman (Shell International B.V.) Maria T Seyen (Janssen Infectious Diseases Diagnostics BVBA) Esther Seijkens (AOMB) Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s) en redacteur(en) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan

10 DESKUNDIGHEID EN PERSOONLIJKE INZET, DAAR STAAT DE VRIES & METMAN VOOR. De Vries & Metman, opgericht in 1995, is een vooraanstaand octrooibureau met goed bereikbare kantoren in Amsterdam, Arnhem en Oss. Het kantoor heeft ruim dertig medewerkers, waaronder vijftien octrooigemachtigden. Voor onze vestiging in Arnhem zijn wij op zoek naar een Formalities Officer DE WERKZAAMHEDEN OMVATTEN: - het verzorgen van indieningen van octrooiaanvragen in Nederland, Europa en PCT en alle voorkomende formaliteiten gedurende de verleningsprocedure - het verzorgen van correspondentie met cliënten, agenten en diverse instanties - het ondersteunen van de octrooigemachtigden - overige voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden FUNCTIE EISEN: - affiniteit met juridische procedures - goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift - HBO werk- en denkniveau - accuraat en zelfstandig kunnen werken - pro-actieve, kwaliteitsgerichte en flexibele instelling WIJ BIEDEN: De Vries & Metman biedt je een gevarieerde baan in een prettige werkomgeving met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Saskia Marcus, Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie per sturen naar

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur

NIEUWSBRIEF. Agenda. Nieuws vanuit het bestuur Jaargang 2, nr. 1, april 2010 NIEUWSBRIEF Agenda Bestuursvergaderingen 15 april 2010 7 mei 2010 2 juli 2010 3 september 2010 5 november 2010 Masterclass IP Formalities Africa and Middle East 17 juni 2010

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #2

Ambassadors Club Nieuwsbrief #2 Ambassadors Club Nieuwsbrief #2 Beste leden, In de eerste nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen hoe de Ambassadors Club tot stand is gekomen, hoe de ledenstructuur eruit ziet en wat de voordelen zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

De FSA heeft een nieuw onderkomen!

De FSA heeft een nieuw onderkomen! www.fsa.nl OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 De FSA heeft een nieuw onderkomen! AMSTERDAM, RICHARD JONKMAN EN WILLEM ALBERTS Zoals velen van jullie al gemerkt hebben zijn de afgelopen zomermaanden

Nadere informatie

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook

HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. DEEL DIT ebook ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 4 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4 2 5 EEN WEBINAR Wat kost het eigenlijk? Pagina 8 3 6 JE WEBINAR IN DE SOEP In 12

Nadere informatie

MOOI 2011 JAARPLANNING 2012. 3 e JAARGANG NR. 7 JANUARI 2012. www.ccma.nl MAGAZINE VAN DE CONTACT CENTER MANAGERS ASSOCIATION

MOOI 2011 JAARPLANNING 2012. 3 e JAARGANG NR. 7 JANUARI 2012. www.ccma.nl MAGAZINE VAN DE CONTACT CENTER MANAGERS ASSOCIATION CMAGAZINE 3 e JAARGANG NR. 7 JANUARI 2012 MAGAZINE VAN DE CONTACT CENTER MANAGERS ASSOCIATION WWW.VCCMA.NL www.ccma.nl Adreswijziging doorgeven? www.vccma.nl/wijziging Retouradres: Postbus 279, 3990 GB

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania TBK Magazine Nummer 5/ Mei 2013 Studiereis Wenen een fantatische week En verder... Het lean principe in de praktijk Demand Planning in de praktijk Slim produceren met Lean Manufacturing Afgelopen & Komende

Nadere informatie

Vooruitblik. Presentatietraining Jerre Maas Een verslag van de lezing. Bas Bouman. bij Eriks Hoe is het om stage te lopen bij Eriks?

Vooruitblik. Presentatietraining Jerre Maas Een verslag van de lezing. Bas Bouman. bij Eriks Hoe is het om stage te lopen bij Eriks? TBK Magazine Nummer 6/ November 2013 Stage in Kenia Dave de Wit op Avontuur Continu verbeteren met drive Bart, Michel en Dirk over hun stage Introweek 2013 een zonovergoten topweek En verder... Excursie

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Griet Wils De professionele wensen en

Nadere informatie

Oriëntatie op beroepenveld

Oriëntatie op beroepenveld Oriëntatie op beroepenveld Naam: Liza Ossewaarde Klas: 1N Studierichting: Communicatie Docent: Dewi de Hoon Datum: 19-11-2013 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vacatures + jouw analyse

Nadere informatie

TBK Magazine. Het geheim achter de star bottle. studiereis Newcastle. de implementatie van de groene fles. te gast in een bruisende stad.

TBK Magazine. Het geheim achter de star bottle. studiereis Newcastle. de implementatie van de groene fles. te gast in een bruisende stad. TBK Magazine Nummer 7/ Mei 2014 Het geheim achter de star bottle de implementatie van de groene fles studiereis Newcastle te gast in een bruisende stad Niek en Rowy over hun stage Veranderingen in het

Nadere informatie

TESTNET NIEUWS. Van de Voorzitter. Wat een feest!!! IN DIT NUMMER

TESTNET NIEUWS. Van de Voorzitter. Wat een feest!!! IN DIT NUMMER TESTNET NIEUWS Juni 2007 Jaargang 11, Nummer 2 1 10 Vereniging TestNet, p/a Fuut 11, 3626 CR Kockengen www.testnet.org secretaris@testnet.org Van de redactie Door Meile Posthuma tnn@testnet.org Testen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

KLARE TAAL OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD DE UITSLAG IS BEKEND DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN

KLARE TAAL OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD DE UITSLAG IS BEKEND DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD ABC-tje NIEUWSBRIEF Nr. 5 6 e jaargang - oktober/november 2006 DE UITSLAG IS BEKEND In deze nieuwsbrief: Uitslag OR-verkiezingen 2006 blz.1+2 Stelling van de maand

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10 Woord vooraf Deze reader is bedoeld als studiemateriaal voor de opleiding tot Secretaresse. Daarbij hebben we vooral rekening gehouden met cursisten die al in de praktijk werkzaam zijn en zich verder willen

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie