GRIP. Prof. Dr. Dirk-Jan F. Kamann. NEVI leerstoel Inkoop RijksUniversiteitGroningen, Faculteit Bedrijfskunde 20 april 2001 Business Strategy Course

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRIP. Prof. Dr. Dirk-Jan F. Kamann. NEVI leerstoel Inkoop RijksUniversiteitGroningen, Faculteit Bedrijfskunde 20 april 2001 Business Strategy Course"

Transcriptie

1 Groningen Research Institute of Purchasing Inkoop binnen de waardeketen Prof. Dr. Dirk-Jan F. Kamann NEVI leerstoel Inkoop RijksUniversiteitGroningen, Faculteit Bedrijfskunde 20 april 2001 Business Strategy Course Groningen, RuG

2 Opzet De keten van keten naar netwerken wat is een netwerk Onderneming <> omgeving: BOP-model De organisatie in een netwerk stroomopwaarts: Kraljic stroomafwaarts: Porter >> Kraljic afnemer

3 Maar eerst... Waarom aandacht voor inkoop?

4 Inkoopbesparing >> winst Elke gulden besparing is een volle gulden extra winst lagere kosten wegnemen opportunity costs = meer opbrengsten DuPont chart

5 ROI 9.9% *12.4% rood = 2% besparing GRIP omloopsnelheid 2.1 x winstmarge 4.7% *5.9% omzet 105 mio totale activa 50 mio winst 5 mio *6.2 mio omzet 105 mio omzet 105 mio kosten 100 mio *98.8 mio DuPont overige kosten 40 mio inkoop 60 mio *58.8 mio

6 Met andere woorden.. Een besparing van 2% levert bij de meeste bedrijven een winstverhoging met 25% op De ROI gaat tevens met 25% omhoog Uitgaande van 4.7% winstmarge...

7 Waardeketen supply chain De waardeketen beslaat het hele traject waarin de goederen van klant tot zand gaan Bedrijfsextern Bedrijfsintern Voorraden, leveringsmomenten kwaliteitscontrole juistheid aantallen en specs

8 Porter s value chain Inkomende Logistiek Infrastructuur Personeelsbeleid Ontwikkeling technologie Inkoop Operations Uitgaande logistiek Marketing & Verkoop Nazorg Marge Gezamenlijke ontwikkeling technologie Gezamenlijke logistiek Gezamenlijke training Gezamenlijke verkoop Inkomende Logistiek Infrastructuur Personeelsbeleid Ontwikkeling technologie Inkoop Operations Uitgaande logistiek Marketing & Verkoop Nazorg Marge

9 Porter s value chain (2) Infrastructuur Personeelsbeleid Ontwikkeling technologie Inkomende Logistiek Inkoop Operations Uitgaande logistiek Marketing & Verkoop Nazorg Marge Inbesteding ontwikkeling technologie Uitbesteding logistiek Gezamenlijke training Gezamenlijke verkoop elders Infrastructuur Personeelsbeleid Ontwikkeling technologie Inkomende Logistiek Inkoop Operations Uitgaande logistiek Marketing & Verkoop Nazorg Marge

10 Voorbeeld: SAS Catering Airline Reserv. Buyer step 4 step 3 step 1 Singapore Airport Hotel step 5 Ticket step 6 step 8 step 2 Taxi step 7

11 Na de reorganisatie: Catering Airline Reserv. Buyer step 2a Singapore Airport step 2b Hotel step 3a step 1 step 3b step 2c step 2d Limo

12 Met andere woorden: stem je value chains zo op elkaar af dat de eindklant voor jouw clubje kiest en niet voor een concurrerend clubje wat is value added voor de eindklant: korte time to market & lead time betrouwbaarheid meedenken...

13 Samen, in/uitbesteden, leren Bundel activiteiten (productie, distributie..) Wat laat je de ander doen Wat doe je voor de ander Leer van de ander (fusies, overnames) Leer aan de ander

14 Van keten naar netwerk Verwevenheid productieketens tot netwerken Productiekolom/keten: binnen de sector Netwerk: overschrijdt de sectorgrenzen

15 Filière EINDPRODUKT = Kapiatalgoed sub-sector 00Y HALFFABRIKAAT PRODUKT 1 (OOA) GRONDSTOFFEN (sector 00A) exploratie exploitatie transport HALFFABRIKAAT PRODUKT 2 (OOA) HALFFABRIKAAT PRODUKT N (OOA) EINDPRODUKT = Component sub-sector 00B EINDPRODUKT = Kapitaalgoed sub-sector 00Z CONSULTANTS R & D INSTITUTEN EINDPRODUKTIE/ ASSEMBLAGE (OOA) MARKET OUTLETS EINDPRODUKT = Component sub-sector 00G EINDPRODUKT = Component sub-sector 00X DIENSTEN finance logistics software hardware juridisch

16 Essentie netwerk: De prestaties van de individuele onderneming worden bepaald door de kwaliteit van de netwerkpartners en de manier waarop deze met elkaar omgaan De inhoud van de relaties

17 Het Zweedse zaagblad G F E A B C D

18 Dit betekent: Niet alleen directe afnemers/leveranciers Afnemers van de afnemers etc. Leveranciers van leveranciers etc. Verder kijken dan je neus lang is

19 Verder dan je neus lang is... 90% 10%

20 Werking netwerk Middelen en activiteiten worden verdeeld over deelnemende bedrijven Continue aanpassingsproces Dynamisch

21 Håkansson Productieactiviteit Uitwisselingsactiviteit Bron: Håkansson

22 Positie organisatie in netwerk Hoe stem je nu die waardeketens op elkaar af? category management > stroomafwaarts supply management > stroomopwaarts Samenhang inkoop <> verkoop

23 Samenhang leveranciers inkoop npd verkoop afnemers productie

24 Inkoop Zorgen dat alles wat nodig is er op tijd is tegen de juiste prijs Alles waar een factuur tegenover staat Inkoop heeft tot doel om effectief en efficiënt bij te dragen aan de ondernemingsstrategie in het bedienen van de afnemers

25 Relatiemanagement en rol inkoper: In de gaten houden wat er elders gebeurt in het netwerk Interface die nieuwe ontwikkelingen in de gaten houdt Steeds meer gatekeeper

26 Reactief >>> Pro-actief Niet meer reageren op wat productie wil Pro-actief meedenken en signaleren Nieuwe mogelijkheden aandragen Processen, halffabrikaten, recepten Zich afvragen hoe iets nieuws van de leverancier kan bijdragen tot een betere bediening van een afnemer( s afnemer)

27 Inkoopafdeling -functie De inkoopfunctie is meer dan de inkoopafdeling

28 De inkoopfunctie: 9 stappen initiële inkoop bewustwording markt scanning specificatie leveranciers selectie tenderen/ contracteren bestellen expediting registratie betalen evaluatie operationele inkoop

29 De inkoopfunctie: 9 stappen leveranciers literatuur stakeholders inkoop inkoop inkoop bewustwording markt scanning specificatie leveranciers selectie tenderen/ contracteren gebruiker initiële inkoop stakeholders inkoop bestellen expediting registratie betalen evaluatie operationele inkoop

30 Inkoop.. Make/buy beslissingen Eindspecificatie goederen/diensten (Eind)selectie leveranciers Tenderen / contracteren Nazorg/evaluatie

31 Relatie met stakeholders Inkoop treedt vaak op als adviseur, als facilitator bij interdisciplinaire teams Buyer teams <> seller teams

32 techneuten marketeers onderaannemers leveranciers co-makers installateurs inkoop als coordinator, activator, filter en facilitator interne stakeholders (gebruikers) externe stakeholders interne stakeholders (aanpalende disciplines) financieel management

33 Regulerend facilitator Binnen het buyer team Tussen buyer en seller team

34 Vervolgens Van facilitator tot onderhandelaar regelaar shark partner

35 Kader Welk kader gebruik ik nu om het juiste supply management te voeren Hoe moet ik nu de inkoopfunctie organiseren? wie doet wat op welke wijze t.o.v. welke categorie leveranciers

36 Beleid, Organisatie, Processen B.O.P. ORGANISATIE BELEID kennis PROCESSEN PMC 1 Kamann Consultancy B.V.

37 Porter s marktstrategie Kwaliteit Lage kosten

38 marktstrategieën ORGANISATIE kennis BELEID PMC 1 BOP PROCESSEN Input soort 1 Input soort 2 inkorganisatie inkbeleid inkkennis inkprocessen inkoopstrategieën Input soort 3 Input soort 4

39 Centraal of decentraal? kostenleider of differentiator? Strategie/ Beleid Centraal of decentraal? Organisatie Proces klanten, concurrenten, stakeholders leveranciers, partners Inkooporganisatie Inkoopproces Inkoopbeleid uitknijpen of samenwerken?

40 marktstrategieën ORGANISATIE kennis BELEID PMC 1 BOP PROCESSEN Input soort 1 Input soort 2 inkorganisatie inkbeleid inkkennis inkprocessen inkoopstrategieën Input soort 3 Input soort 4

41 Kans op interne frictie Als je op twee T.PMC s zit die zodanig verschillen dat de individuele elementen BOP en de ibioip (+kennis/cultuur) niet overeenkomen Als er daardoor verschillen ontstaan in de strategie t.a.v. een bepaalde categorie leveranciers

42 ORGANISATIE kennis PROCESSES BELEID PMC 1 PMC 1 Input soort 1 inkorganisatie inkbeleid inkkennis inkprocesses BELEID ORGANISATIE kennis PROCESSES Input soort 2 inkoopstrategieën Input soort 3 Input soort 4 inkorganisatie inkbeleid inkkennis inkprocesses Input soort 1 inkoopstrategieën Input soort 2 Input soort 4 Input soort 3

43 dynamics complexity production technology innovativeness strategy purchasing POP POP influence from external factors influence from internal factors

44 type IV: "critical partners" process- & discrete production type III: "squeezers" standard leverage buyers with innovative partners standard leverage buyers high level of innovation outsourcing innovative partners standard leverage buyers with preferred suppliers for project'unique' products low level of innovation type I: "teams" project oriented type II: "calculating friends"

45 Zijn al mijn leveranciers en afnemers nu partners? Moet ik alle leveranciers (en afnemers) op dezelfde manier behandelen? Moet ik tegen alle deelnemers aan het netwerk altijd aardig zijn?

46 Leverancier = leverancier De ene leverancier is niet hetzelfde als de andere! Kraljic-matrix: de portfolio van ingekochte goederen/diensten Portfolio van leveranciersrelaties

47 Leverancier = leverancier De ene leverancier kijkt anders tegen MIJ aan dan de andere >> Hughes et. al Kamann s Inkoopkubus

48 Afnemer = afnemer De ene afnemer is niet hetzelfde als de andere.. Anders gezegd: wat ik ben voor een bepaalde afnemer? Is mijn strategie passend bij wat die afnemer volgens zijn Kraljic-matrix van mij verwacht?

49 Stroomopwaarts Kraljic: verschillende soorten producten verschillende soorten leveranciers verschillende manieren om met die leveranciers om te gaan gedifferentieerd leveranciersbeleid

50 Kraljic groot belang inkoop (waarde) gering gering Materials Management hefboomproducten Purchasing Management routineproducten complexiteit van supply markt Supply Management strategische producten Sourcing Management knelpuntproducten hoog

51 Purchasing Materials Karakterisering Sourcing Supply Procurement focus Noncritical items (steel rods, energy, office supplies) Leverage items (electric motors, heating oil, EDP hardware) Bottleneck items (electronic parts, catalyst materials, ouside srvices) Strategic items (high value components, scarce metals) Key performance Functional efficiency Cost/price materials flow management Cost managem. & reliable short time sourcing Longterm availability Typical sources Established local suppliers Multiple suppliers chiefly local Global, new suppl. with new technol. Established global suppliers Time horizon Limited (< 12 months) Varied; (12-24 months) Variable Up to 10 years Items purchased Commodities; some specified materials Mix of commodities and specified Mainly specified materials Scarce/high value materials Supply Decision authority Abundant Decentralized Abundant Mostly decentralized Production based scarcity Decentralized; centrally coordinated Natural scarcity Centralized

52 Dat betekent: met een leverancier van routine producten ga je anders om dan met een strategische leverancier early supplier involvement scheppen van main supplier strategisch routine (kantoorbenodigdheden)

53 De inkoper? Specialist! Sjonnie Shark does the killing Eduard Empaat doet het relatiewerk Tinus Techneut neust bij leveranciers Rinus Ritselaar regelt knelpunten Maria Manager coördineert/communiceert Pietje Precies beheert contractbase

54 Kraljic groot belang inkoop (waarde) hefboomproducten routineproducten strategische producten knelpuntproducten gering gering complexiteit van supply markt hoog

55 Het peloton Hefboomleveranciers: zorg dat er één uit het peloton ontsnapt laat het gat met het peloton niet te groot worden als het peloton de koploper(s) heeft ingehaald, begint het spel opnieuw

56 groot belang inkoop (waarde) GRIP Kraljic leverancier hefboomproducten bundeling routineproducten strategische producten afnemer knelpuntproducten gering gering hoog complexiteit van supply markt

57 type IV critical partners leverage strategic type I teams leverage strategic routine bottleneck routine bottleneck type III squeezers leverage strategic type II calculating friends leverage strategic bottleneck routine bottleneck routine

58 Vertaalbaar naar... Gemeenten admistratieve diensten versus uitvoerende Ziekenhuizen Dienstverleners hoe innovatief? procesgericht of projectgericht?

59 Wat we tegen komen... Bij veel dienstverleners/overheden: maverick buying ofwel shoppen hangt samen met budgetbeleid wildgroei van kleine leveranciers zee van facturen Verwervingskosten/factuur: NLG !

60 Reductie leveranciers per se Eerst vaststellen over welke categorie het gaat Dan voor die categorie de passende strategie vaststellen

61 Voorbeeld 1 Bouwonderneming 3 leveranciers; 1 mio naar 1 leverancier >> 10-15% korting betere afstemming planning en belevering tot besparing factuur gulden besparing factuurkosten 0.1% minder faalkosten: minuten telefoontje om uit te vinden totaal tot gulden (=10% winst)

62 Voorbeeld 2 Procesindustrie 3 weken 1% besparing op inkoop 1 mio = 100% meer winst

63 Voorbeeld 3 Kantoorartikelen van 20 naar 1 leverancier 30% korting extra OCOO met circa 600*100 omlaag nog meer potential: niet misgrijpen 1 factuur; 0.00 OCOO

64 Voorbeeld 4 Gemeente gemiddeld 400 gulden per factuur reductie leveranciers invoeren raamscontracten minder facturen besparing op organisatie > 12 miljoen besparing op fcatuurprijs > 8 miljoen

65 Anders specificeren Nooit misgrijpen 250 ppm Tuin fatsoenlijk eruit zien reduceren overleg, facturen (Aspa) Elke auto stoelen (Volvo)

66 Total cost of ownership Selectie, scanning en contractkosten Verwervingskosten (factuurprijs) Administratieve verwerking factuur Onderhoud Verwijdering

67 Verwijder Onderhoud Administr. Factuur voor Kraljic raam contract om de hoek

68 Te reduceren kosten Initiele inkoopkosten Bestelkosten Factuurkosten kortom: OCOO Faalkosten

69 OCOO Initiele inkoop (bladeren, neuzen..) Overleg Factuurkosten: alleen al afhandeling: vinken- of parafencultuur handmatig 150 gulden per factuur geautomatiseerd 50 gulden per factuur per E-commerce circa 7-10 gulden (claim) purchasing card etc.

70 Tomaat of tennisbal? logistiek product administratie service

71 Uniek >> supply risk Vragen waarom die helpt te bepalen of producten/leveranciers links of rechts in Kraljic horen

72 Leverancier = leverancier De ene leverancier kijkt anders tegen MIJ aan dan de andere >> Hughes et. al Kamann s Inkoopkubus

73 Leveranciers standpunt bron: Hughes et. al aantal kopers gezien vanuit leverancier hoog laag generiek tailorized veel proprietary custom design aantal leveranciers weinig

74 complexiteit van de kopersmarkt financieel beslag op middelen veel kopers 1 koper hoog laag veel aanbieders tailorized hefboom routine generiek strategisch knelpunt proprietary custom design complexiteit van de aanbiedersmarkt 1 aanbieder

75 generiek propriety tailorized hefboom custom design strategisch hefboom routine strategisch knelpunt routine knelpunt

76 complexiteit van de kopersmarkt veel kopers financieel beslag op middelen 1 koper hoog laag generiek tailorized hefboom routine proprietary custom design knelpunt strategisch complexiteit van de aanbiedersmarkt veel aanbieders 1 aanbieder

77 Fisher (1970) financieel beslag op middelen hoog hefboom strategisch routine knelpunt laag complexiteit van het product laag hoog

78 veel kopers complexiteit van de kopersmarkt financieel beslag op middelen 1 koper hoog laag tailorized hefboom routine complexiteit van de aanbiedersmarkt veel aanbieders 1 aanbieder complexiteit van het product laag generiek JVA proprietary custom design hoog strategisch knelpunt

79 complexiteit van de kopersmarkt veel kopers financieel beslag op middelen 1 koper hoog laag complexiteit van de aanbiedersmarkt veel aanbieders 1 aanbieder complexiteit van het product laag generiek tailorized hefboom routine proprietary JVA hoog strategisch knelpunt

80 Afnemer = afnemer De ene afnemer is niet hetzelfde als de andere.. Anders gezegd: wat ik ben voor een bepaalde afnemer? Is mijn strategie passend bij wat die afnemer volgens zijn Kraljic-matrix van mij verwacht?

81 Wat ben je voor je afnemer? Kruip in de huid van de inkoper van de afnemer

82 Als je weet wat je voor je afnemer bent, kun je je eigen B<>O<>P en de ib<>io<>ip daarop afstemmen Dynamiek: van routineleverancier via hefboomleverancier naar strategisch partner

83 Wil je zitten waar je zit Kun je zitten waar je wilt zitten Kennis, B.O.P. Human Capital en systemen

84 Maar... Het blijft mensenwerk Dat betekent...

85 Vraag: Kinderen spelen op straat Wat doe je aan die spelende kinderen op straat?

86 Doel: Wij herontwerpen de omgeving zodanig dat iedereen kan doen wat hij/zij graag doet en goed in is, EN wat de organisatie als geheel het beste dient Minimum aan verboden; minimum aan geboden Inspelen op natuurlijk gedrag

87 Wanneer je de inkoopfunctie goed inricht, gaan de mensen in de organisatie zich vanzelf zo gedragen dat er weinig tegendraads gedrag komt Het woonerf van inkoop

88 Voorwaarde (1): Goede communicatie over wat de bedoeling is Goede communicatie dat het geen bedreiging is Je pakt niets af, je maakt het alleen gemakkelijker

89 Voorwaarde (2) Bedoeling duidelijk maken waarom wie wat waar hoe

90 Get vanaf begin mei vernieuwd in Flash5 Lutkenieuwstraatje AX Groningen tel: / fax:

Logistiek. D-cluster DKMBBD2A.1

Logistiek. D-cluster DKMBBD2A.1 Logistiek D-cluster DKMBBD2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou

Nadere informatie

Faber-de Lange, Pieters en Weijers (red) SERIE Werken met logistiek. Inkoop. Werken vanuit een ketenbenadering. Eerste druk

Faber-de Lange, Pieters en Weijers (red) SERIE Werken met logistiek. Inkoop. Werken vanuit een ketenbenadering. Eerste druk Faber-de Lange, Pieters en Weijers (red) SERIE Werken met logistiek Inkoop Werken vanuit een ketenbenadering Eerste druk Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering Brigitte Faber-de Lange Reinder Pieters

Nadere informatie

Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst. Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van der Heijde Mevr. Ir. I.M.P.

Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst. Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van der Heijde Mevr. Ir. I.M.P. Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van Mevr. Ir. I.M.P. Meuwissen 1 Inleiding 2 Beleid- & strategievorming in inkoop 3 De inkooporganisatie

Nadere informatie

Levertijd reductie. Bachelor thesis S. Fontijn

Levertijd reductie. Bachelor thesis S. Fontijn Levertijd reductie Bachelor thesis S. Fontijn Onderzoek naar het verkorten van de levertijd van onderdelen voor Product A bij leveranciers van Thales Nederland Bachelor thesis Universiteit Twente Bachelor:

Nadere informatie

Kennis over Markten. Rapportage

Kennis over Markten. Rapportage Kennis over Markten Rapportage Kennis over Markten Rapportage April 2011 Pagina 2 van 52 Colofon Opgesteld in opdracht van: Opgesteld door: Rijkswaterstaat Decisio BV in samenwerking met SOLVINT Supply

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

Inaugural Address. Inkoop, Leveranciers en Innovatie: van VOC tot Space Shuttle. Erasmus Research Institute of Management.

Inaugural Address. Inkoop, Leveranciers en Innovatie: van VOC tot Space Shuttle. Erasmus Research Institute of Management. Inaugural Address Inaugural Address Erasmus Research Institute of Management Inkoop, Leveranciers en Innovatie: van VOC tot Space Shuttle Finn Wynstra Erasmus University Rotterdam RSM Erasmus University

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Voorwoord. Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student,

Voorwoord. Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student, Voorwoord Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student, Misschien ben je vorig jaar ook al aan een studie begonnen, maar was het toch niets voor jou, of misschien kom je wel rechtstreeks van de middelbare

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

Hogere bedrijfswaarde door netwerkregie

Hogere bedrijfswaarde door netwerkregie Hogere bedrijfswaarde door netwerkregie Karin Kleingeld, Alfred Griffioen Succesvol ondernemen vindt in toenemende mate plaats door samenwerking in netwerken en met partners. Standalone bedrijven zullen

Nadere informatie

Logistiek management. www.avansplus.nl. Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Logistiek management. www.avansplus.nl. Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Logistiek management Logistiek management Logistiek management is ontstaan vanuit de behoefte goederenstromen beter, sneller en goedkoper te laten verlopen. Iedere organisatie wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

Invloed van keten en netwerkintegratie op prestatie van bedrijven: dynamiek en complexiteit doen ertoe. Een conceptueel model.

Invloed van keten en netwerkintegratie op prestatie van bedrijven: dynamiek en complexiteit doen ertoe. Een conceptueel model. Invloed van keten en netwerkintegratie op prestatie van bedrijven: dynamiek en complexiteit doen ertoe. Een conceptueel model. A.T.C. Onstein, Hogeschool van Amsterdam (Domein Techniek) a.t.c.onstein@hva.nl

Nadere informatie

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema Inleiding sales Een introductie in een veelzijdig vakgebied Stefan Renkema Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Omslagontwerp: Cunera Joosten, Amsterdam Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag 2015 Stefan

Nadere informatie

NEVI Connects! NEVI Jaarthemaboek 2013-2014. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door

NEVI Connects! NEVI Jaarthemaboek 2013-2014. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door NEVI Jaarthemaboek 2013-2014 Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door Duurzaam kantoor. Uw kantoorbenodigdheden CO 2 neutraal geleverd. Naast vele initiatieven om de CO 2 uitstoot van onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Waardecreatie & innovatie in Business-to-Business

Waardecreatie & innovatie in Business-to-Business 'Waardecreatie & innovatie in Business-to-Business' Op basis van:. 'Waardecreatie en innovatie in de industrie', van P. Matthyssens e.a., ISBN 90334 5531-5, Acco, Leuven, België. Strategische en Operationele

Nadere informatie

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk 1 Auteurs van de artikelen, redactie en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen

Nadere informatie

Account Management. Alphonse Degryse, ADC commv

Account Management. Alphonse Degryse, ADC commv ACCOUNT MANAGEMENT Alphonse Degryse, ADC commv 1314 ACCOUNT MANAGEMENT ADC commv VEWA 2013 Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging voor Wetenschappelijke en Educatieve Auteurs.

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Concurrentiekracht door eprocurement: nu of nooit?

Concurrentiekracht door eprocurement: nu of nooit? pag.: van 2 Concurrentiekracht door eprocurement: nu of nooit? Bron: Holland Management Review, nr. 76, 200 Auteur(s): A. van Weele & T. Veth De afgelopen jaren is een breed scala aan elektronische oplossingen

Nadere informatie

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden Prof. dr. J.H.A. (Jeroen) Harink jeroen.harink@significant.nl 06 513 510 89 Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Significant Agenda Strategische

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie