Leveranciersrelatiemanagement: relatietypen volgens Bensaou

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leveranciersrelatiemanagement: relatietypen volgens Bensaou"

Transcriptie

1 pag.: 1 van 5 Leveranciersrelatiemanagement: relatietypen volgens Bensaou Wil leveranciersrelatiemanagement effectief zijn, dan moet inkoop vanuit de eigen organisatie (Kraljic-portfolio) én vanuit de leverancier (accountportfolio) kunnen denken. Een manier om de samenhang tussen beide perspectieven te visualiseren, is met het matrixmodel van Bensaou. Dit model is ontstaan na een diepgaande studie binnen de automotive sector en geeft antwoord op twee essentiële vragen: Wat is de meest effectieve manier om de relatie vorm te geven? Op welke manier kunnen de verschillende relatietypen worden bestuurd? In het model wordt bij de indeling uitgegaan van de specifieke investeringen die door beide partijen (klant en worden gedaan in de relatie. De specifieke investeringen in de relatie bepalen de mate van afhankelijkheid en deze investeringen kunnen zowel financieel als niet financieel zijn. Enkele voorbeelden van relatiespecifieke investeringen zijn weergegeven in afbeelding 1. Aldus ontstaat een viertal relatietypen (afbeelding 2). afbeelding 1: voorbeelden van relatiespecifieke investeringen Relatiespecifieke investeringen vanuit inkoop financieel gebouwen machines en equipement informatiesystemen niet financieel kennisuitwisseling van personeel training onderhouden van informele relatie Relatiespecifieke investeringen vanuit leveranciers gebouwen inrichting logistieke centra specifieke productie- of informatiesystemen gezamenlijke ontwikkelingsprogramma s afstemmen informatiesystemen (bijvoorbeeld EDI) afbeelding 2: vier soorten klant-leveranciersrelaties (Bensaou,1999, p. 36; vertaald) buyer captive strategische relatie relatiespecifieke investeringen van de afnemer marktuitwisseling supplier captive relatiespecifieke investeringen van de leverancier

2 pag.: 2 van 5 Marktuitwisseling Geen van beide partijen zal specifieke investeringen doen in de samenwerking met de andere partij of deze zijn geheel niet nodig omdat er sprake is van standaard producten of diensten. De kosten om te switchen naar een andere partij zijn doordat er geen specifieke investeringen in de relatie zijn gedaan. Het niveau van vertrouwen zal zijn, mede omdat er sprake is van uitwisseling van standaard goederen of diensten die geen intensieve communicatie of coördinatie vraagt. Intensieve communicatie beperkt zich tot de sourcingfase en het niveau van toetsen of de leverancier aan de gestelde kwalificatie-eisen voldoet. De gewenste uitkomsten van de relatie zijn vastgelegd in standaard overeenkomsten. Buyer captive en supplier captive In deze segmenten zit een van de partijen als het ware gevangen; hij zit vast aan de ander doordat er specifieke investeringen zijn gedaan in die ander, terwijl de ander juist relatief eenvoudig in staat is om te switchen. Deze situatie kan optreden voor de leverancier en voor de klant. Dergelijke relaties kenmerken zich door een vorm van competitie waarbij macht en vertrouwen het stuurmechanisme vormen binnen de relatie. Beide partijen kunnen de noodzaak hebben om de samenwerking te continueren waardoor een basisvorm van samenwerking is gelegd. Dan is er sprake van een gevangenendilemma. Bij het managen van buyer captive relaties zijn verschillende bedrijfsfuncties van de inkopende organisatie betrokken. Zij delen gedetailleerd informatie en communiceren op alle niveaus, van operationeel tot en met strategisch. De inkoper zal veel tijd moeten investeren om dit relatietype tot een succes te maken. De afhankelijkheid van de leverancier is groot. Vanuit inkoopperspectief zitten we in het strategische segment of het knelpuntsegment. Er is sprake van een supplier captive relatie als de leverancier specifieke kennis of technologie levert. De leverancier moet grote investeringen doen om zijn positie in zijn markt te behouden of uit te bouwen. Hij zal naar zijn klanten en voor het onderhouden van de relatie alles willen doen om zijn positie te behouden. Vanuit verkoopperspectief zitten we tenslotte in het kernsegment of exploitatiesegment. Strategische relatie Strategische relaties ontstaan als beide partijen binnen de samenwerking specifieke investeringen hebben gedaan en/of over unieke kennis en vaardigheden beschikken. Het niveau van de investeringen kent een grote mate van samenhang met het aanwezige vertrouwen en de mate van samenwerking. Binnen deze intensieve en gecoördineerde samenwerkingsrelatie delen beide partijen intensief kennis en informatie. Ze hebben regelmatig face to face contact op alle niveaus binnen de organisatie. Uitwisseling van kennis kan zelfs plaatsvinden door de fysieke aanwezigheid van leveranciersmedewerkers op de locatie van de klant en vice versa. Het topmanagement is aangesloten en stemt aan beide zijden de (middel)langetermijn op elkaar af. Succesvol samenwerken is niet de resultante van één organisatie, maar de uitkomst van de samenwerking tussen twee partijen. Dit vraagt om specifieke veranderingen in samenwerkingspatronen met leveranciers en om commitment van het topmanagement.

3 pag.: 3 van 5 We hebben de specifieke vormen van samenwerking tussen coördinatie of coöperatie herleid naar de vier verschillende relatietypen (afbeelding 3). afbeelding 3: beheerselementen leveranciersrelatie Beheerselement Marktuitwisseling Buyer captive Supplier captive Strategische relatie informatie en communicatie beperkt, in één richting coöperatief, realiseren van coöperatief op een beperkt aantal issues volledig geïntegreerd gemeenschappelijke bereiken van doelen alignment van met name kostengeoriënteerd volledige alignment; strategische coördinatie en planning inkoopfocus zekerstellen leveringen focus op proces bij leverancier ad hoc, commerciële focus continu betrokken in multifunctionele teams kostenfocus (offerte-) prijsvergelijking belangrijkste kostenelementen kostenelementen en TCO TCO prestatieindicatoren beperkte set kosten en kwaliteit als kosten en kwaliteit met doorlopende bijstelling naar boven waardecreatie probleem oplossing ad hoc, bij incidenten wederzijdse probleemoplossing (initiatief door feitelijk en proactief (door commitment meerdere leveranciers single source of beperkt aantal leveranciers meerdere leveranciers, leverancier onderscheid zich door performance single source tijdlijn spotbuying, <1 jaar doorlopende herijking 1-3 jaar open einde Het kijken naar niveaus van wederzijdse afhankelijkheid is een wezenlijk andere manier van denken over en kijken naar leveranciersrelaties dan gebruikelijk vanuit de inkoopportfolio. Daarin domineert namelijk het machtsdenken. De keuze voor de meest optimale leveranciersrelatie vraagt om diepere zienswijze vanuit de inkoopportfolio. We zullen dit aan de hand van twee voorbeelden toelichten (zie kaders). praktijkvoorbeeld Soms worden verschillende producten of diensten van één enkele leverancier betrokken, die in verschillende segmenten van de inkoopportfolio geplaatst moeten worden. Het dilemma is dan: wat is het meest effectieve relatietype waarmee deze ene leverancier van deze twee totaal verschillende productgroepen bestuurd kan worden? Zie voor een voorbeeld afbeelding 4.

4 pag.: 4 van 5 afbeelding 4: inkoopportfolio ICT bankbedrijf hefboomproducten strategische producten invloed op financieel resultaat off the shelf software onderhoud datauitwijkcentra routineproducten knelpuntproducten toeleveringsrisico praktijkvoorbeeld Voor een en dezelfde inkoopproductgroep kunnen twee of meer totaal verschillende marktomstandigheden gelden. Denk bijvoorbeeld aan een organisatie die haar stroomvoorziening centraal koopt voor al haar wereldwijde vestigingen. Binnen de landen waar dit bedrijf actief is, kunnen door regulering of concurrentie het aanbod en de structuur waarin de stroomvoorziening wordt aangeboden compleet verschillen. Zie voor een voorbeeld afbeelding 5. afbeelding 5: inkoopportfolio duurzaam geproduceerde energie hefboomproducten strategische producten Scandinavië invloed op financieel resultaat Oost-Europa routineproducten knelpuntproducten toeleveringsrisico

5 pag.: 5 van 5 De keuze van een leveranciersrelatietype vraagt dus om een maatwerkbenadering en om diepgaande kennis van de in te kopen diensten of producten, de daarbij behorende marktomstandigheden en de daaruit afgeleide afhankelijkheidsposities. Vraagstukken die Bensaou zich stelde rondom coördinatie, informatie- en kennisuitwisseling met huidige of toekomstige leveranciers laten zich eenvoudig verklaren met behulp van het volgende model (afbeelding 6). afbeelding 6: managen van een relatieportfolio (Bensaou,1999, p. 43; vertaald) onderontwerp match relationele eisen match overontwerp relationele capaciteiten Er zijn twee typen succesvolle relaties: hoge relationele eisen met sterke relationele capaciteiten en geringe relationele eisen met geringe relationele capaciteiten. Er bestaan ook twee typen minder succesvolle relaties: hoge relationele eisen met geringe relationele capaciteiten (onderontwerp van de relatie) en geringe relationele eisen met sterke relationele capaciteiten (overontwerp van de relatie). Het (her)ontwerpen van leveranciersrelaties vraagt een eenvoudige, stapsgewijze benadering: Stap 1: bepalen van de klant-leveranciersrelatie op basis van de portfoliobenadering. Stap 2: vaststellen van het bijpassende besturingsmechanisme (afbeelding 3). Stap 3: checken of er sprake is van een matchende relatie of dat deze bijsturing vraagt. Eventuele aandachtspunten kunnen later worden opgenomen in de verbeteragenda binnen het SRM. Literatuur Bensaou, M. (1999). Portfolio of buyer-supplier relationships. Sloan Management review. Summer 1999, pp

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning Mediatheekformulier Naam: J. Nellen Datum: 14-08-08 Opleiding Logistiek en economie Soort verslag Afstuderen Auteur J. Nellen Titel en ondertitel Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk Een marktverkenning

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen nodig Gerbrand Rustenburg 1 Inhoudsopgave Over de auteur GERBRAND RUSTENBURG heeft verschillende functies bekleed op (internationaal) managementniveau

Nadere informatie

Kennis over Markten. Rapportage

Kennis over Markten. Rapportage Kennis over Markten Rapportage Kennis over Markten Rapportage April 2011 Pagina 2 van 52 Colofon Opgesteld in opdracht van: Opgesteld door: Rijkswaterstaat Decisio BV in samenwerking met SOLVINT Supply

Nadere informatie

Sourcing model op basis van cloud computing

Sourcing model op basis van cloud computing Sourcing model op basis van cloud computing Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie

IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie HVeel Hoe kunnen organisaties de beoogde businessvoordelen van IT-standaardisatie realiseren? Een bedrijven

Nadere informatie

Regie: succesfactor bij outsourcing

Regie: succesfactor bij outsourcing dossier demand & supply Het belang van demand & supply bij uitbesteding Regie: succesfactor bij outsourcing De meeste outsourcingcontracten lopen nu een aantal jaren en zijn in meer of mindere mate ingeregeld.

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Cloud sourcing model

Cloud sourcing model Cloud sourcing model Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele IT-afdelingen zichzelf

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Enschede, november 2011 A.H.G. Zoontjes Universiteit Twente Bacheloropdracht

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

MASTER THESIS. Coördinatie van alliantieportfolio s in het Midden en Kleinbedrijf. De rol van sociale netwerken

MASTER THESIS. Coördinatie van alliantieportfolio s in het Midden en Kleinbedrijf. De rol van sociale netwerken MASTER THESIS Coördinatie van alliantieportfolio s in het Midden en Kleinbedrijf De rol van sociale netwerken Jeroen Haak Capelle a d IJssel Scriptiebegeleiding door Dr Raymond van Wijk Meelezer Ir Maarten

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Daphne Depassé White paper in opdracht van: Bachelor Toegepaste Informatica (lessen: Analyse) Doel: Het begrijpen van het belang

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk 1 Auteurs van de artikelen, redactie en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen

Nadere informatie

Vijf signalen waar men alert op moet zijn

Vijf signalen waar men alert op moet zijn lean Vijf signalen waar men alert op moet zijn De onderstroom van Lean trajecten Het zijn turbulente tijden. In de markt ontstaat een nog grotere druk op organisaties en nog meer focus op kostenreductie.

Nadere informatie

Samenwerking in klantleverancierrelaties

Samenwerking in klantleverancierrelaties Regie White Paper Samenwerking in klantleverancierrelaties By Roel de Graaf & Ronald Israëls Succes wordt bepaald door kwaliteit samenwerking Binnen en buiten organisaties is de kwaliteit van de samenwerking

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Geslaagd GRC binnen handbereik

Geslaagd GRC binnen handbereik 8 Geslaagd GRC binnen handbereik Brigitte Beugelaar RE RA en drs. Willem van Loon RA CIA Mw. B. Beugelaar RE RA is director bij KPMG IT Advisory en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de service

Nadere informatie