Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.5. Slim en eenvoudig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.5. Slim en eenvoudig"

Transcriptie

1 Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.5 Slim en eenvoudig Elk halfjaar brengt PinkRoccade Healthcare een nieuwe major release uit van mijncaress, hét ECD voor de ouderenen gehandicaptenzorg in Nederland. Met deze uitleveringen biedt mijncaress u belangrijke vernieuwingen in het ECD, passen we wet- en regelgeving toe en biedt mijncaress u nieuwe modules. Deze versie biedt u belangrijke vernieuwingen om de cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals meer regie te geven. Daarnaast past PinkRoccade Healthcare mijncaress Basis aan om te zorgen voor slimmere verwerking van informatie. Hierdoor heeft u minder administratielast. De belangrijkste vernieuwingen leest u in de volgende paragrafen. Voor zorgprofessionals krijgt u deze versie een verbeterde layout voor meer gebruiksgemak. Daarnaast zorgt het nieuwe cliëntdashboard voor een beter overzicht van het cliëntdossier. Tot slot lanceren we de Werkstroommodule die u ondersteunt bij het uitzetten en opvolgen van taken. Voor de cliënten en mantelzorgers biedt het systeem u inzage in het zorgteam voor optimale transparantie over de betrokken zorgprofessionals. Verder zorgt de synchronisatie van de privé-afspraken voor een betere afstemming van de agenda van de informele afspraken en de afspraken van de professionele zorg. In de backoffice profiteert u van diverse uitbreidingen en verbeteringen in de ondersteuning van wet- en regelgeving (DBC-GRZ, HLZ, GZ), kunt u gebruik maken van de Mediquest export voor de verantwoording in de GHZ en bevat mijncaress een tweetal nieuwe koppelingen om uw connectiviteit met andere systemen te vergroten. In dit document leest u de belangrijkste informatie over deze vernieuwingen.

2 1 Het mijncaress Medewerkerportaal stelt zorgprofessionals in staat hun werk zelf te organiseren en optimaal vorm te geven. Inmiddels is het portaal ruim twee jaar live. Wij evalueren onze software continu met onze klanten en hun eindgebruikers. Zo is gebleken dat het Medewerkerportaal een optimalisatieslag verdiende om het gebruikersgemak te verbeteren. Op deze manier werken zorgprofessionals nog eenvoudiger met het Medewerkerportaal. Verbeterde weergave, meer gebruiksgemak Met mijncaress 4.5 is de layout van het Medewerkerportaal vereenvoudigd. Zo zijn de kleuren beter afgestemd op de verschillende gebruikersgroepen en apparaten, is het contrast verhoogt en wordt de ruimte op het scherm optimaler benut. Verder is er een aantal navigatieelementen toegevoegd om het gebruik op een tablet eenvoudiger te maken. Tot slot is een aantal belangrijke functionaliteiten zoals de berichtenfunctie en de agenda aangepast zodat deze meer lijken op bekende agenda- en berichttoepassingen. Eenvoudiger navigeren en dus tijd besparen! Sneller en intiuïtiever informatie vinden en bijwerken Gebruikt u het Medewerkerportaal nog niet? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden!

3 2Introductie cliëntdashboard Als u op het Medewerkerportaal inlogt ziet u al jaren uw eigen dashboard. Om naast uw eigen gegevens ook cliëntinformatie beter inzichtelijk te maken, is in versie 4.5 het cliëntdashboard toegevoegd. Zo kan de zorgprofessional vanuit het portaal zijn eigen cliëntdashboard samenstellen en deze vanaf zijn startpagina direct openen. Naast het dashboard van de medewerker krijgt u in versie 4.5 ook een dashboard van de cliënt. De cliënten zoekt u via de intuïtieve zoekfunctie, die u met eenvoudige filters en categorieën helpt om de voor u relevante cliënten te selecteren. Met vrij te kiezen onderdelen zoals de rapportages, cliëntagenda, medicatie, vrijheidsbeperkende maatregelen en taken stelt u eenvoudig een dashboard samen. Klikt u op een item in het dasboard? Dan navigeert u rechstreeks naar het relevante onderdeel in het dossier. Ook krijgt u het cliëntprikbord en de berichten uit het Cliëntportaal rechtstreeks beschikbaar. Zo krijgen zorgprofessionals meer inzicht in de informele en formele communicatie rondom de cliënt en kunnen zij hier actief aan bijdragen en meeschrijven. Een overzichtelijk dashboard per cliënt Zelf in te stellen, dus precies op maat Sneller in het dossier zoeken en signaleren Inzage in informele communicatie, en dus actief deelnemen aan het netwerk van de cliënt Gebruikt u het Medewerkerportaal nog niet? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden!

4 3Introductie Werkstroommodule Zorgprofessionals moeten steeds vaker zelfsturend en decentraal taken uitvoeren die voorheen centraal Eenduidige processen worden mogelijk op decentraal niveau. Zo krijgt uw organisatie op een eenvoudige werden georganiseerd. Denk hierbij aan taken zoals wachtlijstbeheer, administratieve intakes en formalisering van zorgcontracten. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, moeten meerdere mensen samenwerken. Om deze samenwerking te faciliteren hebben wij de Werkstroommodule ontwikkeld. manier één proces met digitale ondersteuning Zorgprofessionals worden ondersteund met een stappenplan per werkstroom en een overzicht van de openstaande taken. Zo kunnen ze gestructureerd werken en helpt het systeem ze om de volgende stap op tijd en juist uit te voeren Met de Werkstroommodule richt u eenvoudig zelf Heeft u interesse in de nieuwe module Werkstromen? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden! processen in. Met verschillende stappen die u koppelt aan medewerkers, cliënten, vragenlijsten of instructies, begeleidt mijncaress uw proces. Hierdoor wordt het eenvoudig om decentraal complexe processen uit te voeren, die toch eenduidig en efficiënt zijn.

5 4Inzichtelijk maken van privé-afspraken Het mijncaress Cliëntportaal is het ideale communicatiemiddel tussen uw zorgorganisatie en (het netwerk van) uw cliënten. Dit portaal maakt het onder andere mogelijk om de geplande zorgafspraken digitaal aan uw cliënten te laten zien. Om de afstemming van deze planning te verbeteren, is het ook handig om inzicht te hebben in de privé-afspraken die de cliënt zelf heeft toegevoegd. Daarom worden deze afspraken nu rechstreeks inzichtelijk in de cliëntagenda van de planners en zorgprofessionals. Deze afspraken worden rechstreeks getoond in de planningsmodules en cliëntagenda van mijncaress. Een betere afstemming van de agenda van de cliënt met de professionele zorg Inzage in de afspraken van de cliënt en dus nooit meer dubbele afspraken inplannen Gebruikt u het Cliëntportaal nog niet? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden! De cliënt of mantelzorger voert eenvoudig de privéafspraken op in de agenda van het Cliëntportaal. Met een start- en eindtijd en een korte omschrijving maakt de cliënt kenbaar wat de reden is van de afwezigheid.

6 5Inzage in het zorgteam van de cliënt Onze klanten zetten steeds vaker het mijncaress Cliëntportaal in om hun dossier te delen met hun cliënten. Hierin staan bijvoorbeeld de rapportages en zorgplannen van de cliënten. In het mijncaress Cliëntportaal is inzichtelijk welke zorgprofessionals betrokken zijn bij de zorg en behandeling. Deze betrokkenen zijn ook de vaste contactpersonen van de cliënten en mantelzorgers. Om dit nog inzichtelijker te maken, hebben wij het zorgteam toegevoegd aan het Cliëntportaal. dossier, de agenda en de berichten. Zo is goed inzichtelijk wie de zorg en behandeling van de cliënt uitvoert. Op deze manier weet de cliënt en het mantelzorgnetwerk precies wie er wanneer langkomt. Inzage in het professionele zorgnetwerk van de cliënt zorgt voor betere communicatie tussen de zorgorganisatie en de mantelzorg Transparante communicatie over en met dit netwerk In release 4.5 is het onderdeel Mijn Gegevens uitgebreid met het tabblad Zorgteam. Hierin staan de direct betrokken contactpersonen van de cliënt. De namen, functies en foto s van deze zorgprofessionals worden ook getoond in de andere onderdelen van het Cliëntportaal, het Gebruikt u het Cliëntportaal nog niet? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden!

7 6Connectiviteit: POINT en Multifunctional Ketencommunicatie wordt steeds belangrijker. Zo wordt de samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen en zorgorganisaties steeds intensiever. Het (digitaal) delen van het dossier is onderdeel van uw dagelijkse praktijk. Daarom heeft PinkRoccade Healthcare twee nieuwe koppelingen ontwikkeld. Namelijk de koppeling met POINT, het regioportaal voor ketencommunicatie, en de koppeling met Multifunctionals voor documentscanning. Zo kunt u digitale dossiers eenvoudig uitwisselen, en papieren dossiers eenvoudig inscannen. Hierdoor kunnen zorgprofessionals rechstreeks vanuit mijncaress dossier van POINT inzien en documenten versturen. Daarnaast is de koppeling Multifunctional ontwikkeld. Hiermee kunnen zorgprofessionals rechtstreeks vanaf de scanner een papieren document inscannen en koppelen aan het cliëntdossier. Eenvoudige uitwisseling van dossiers via POINT Papieren dossier en documenten snel en efficiënt koppelen aan het digitale dossier Door het werken met internationale berichtenstandaarden voor elektronische uitwisseling (waaronder EDIFACT) is in een zeer korte tijd de koppeling met POINT ontwikkeld. Heeft u interesse in deze koppelingen? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden!

8 7 mijncaress biedt al jaren ondersteuning voor allerlei financieringsvormen in de Care. Zo kunt u als zorgorganisatie binnen één integraal systeem al uw declaraties doen én blijven voldoen aan wet- en regelgeving. Sinds 1 januari 2015 is de eerstelijns psychologie onderdeel van de declaratiestandaard voor de basis GGZ. Om ook deze zorg via mijncaress te kunnen declararen, is deze GZ321/322 standaard beschikbaar vanaf versie 4.5. Declaratie eerstelijns psychologie van de codes voor eerstelijns psychologie. Deze kunt u in de bekende schermen van legitimaties, toekenningen en agenda s gebruiken om de bestede zorg te registreren. mijncaress neemt vervolgens deze registraties mee in de facturering. Zo heeft uw administratieve afdeling geen extra cursus of instructie nodig om ook de eerstelijns psychologie te factureren volgens de GZ321 standaard. Eenduidig en binnen één systeem ook uw eerstelijns psychologie declareren Binnen mijncaress is het gehele proces van aanmelding tot declaratie gestandaardiseerd. Dit betekent dat het niet uitmaakt welke financiële stroom de zorg betreft voor het vastleggen van registraties, legitimaties en de facturatie. Vanaf versie 4.5 kunt u standaard gebruik maken Heeft u interesse in de ondersteuning van de declaratie voor eerstelijns psychologie? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden!

9 8Geheime plaatsing van een cliënt Soms is het in de zorg veiliger om bij de plaatsing van een cliënt de locatie voor de relaties van de cliënt geheim te houden. Daarom is de geheime plaatsing in Nederland ingevoerd. Dit houdt in dat een cliënt wordt geplaatst in een zorgorganisatie, zonder dat de relaties op de hoogte worden gebracht waar dit is. In versie 4.5 ondersteunen wij deze geheime plaatsing. Zo kan bij een cliënt worden aangegeven of dit een geheime plaatsing betreft. In Nederland kunnen bepaalde overheidsinstanties zoals Bureau Jeugdzorg een cliënt uit huis plaatsen. In die situaties is het noodzakelijk dat de relaties van de cliënt niet weten waar het kind verblijft. Bij de invoer van een nieuwe cliënt kunt u vanaf versie 4.5 kiezen of dit een geheime plaatsing betreft. Wanneer u dit doet, wordt het dossier geoormerkt als geheim. De zorgprofessionals en administratie worden hier ook actief op genotificeerd zodat zij altijd op de hoogte zijn. Omdat het altijd het streven is om een geheime plaatsing zo kort mogelijk te laten duren, kunt u ook direct inzgage krijgen in de actuele cliënten met een geheime plaatsing en in de tijd dat zij al opgenomen zijn. Inzage en signalering op geheime plaatsingen zodat u altijd op de hoogte bent van de geheim geplaatste cliënten

10 9Aanlevering kwaliteitskader GHZ pijler 2a Sinds enkele jaren biedt MediQuest een standaard kwaliteitsmeting voor zorgorganisaties. Recentelijk is de standaard uitgebreid tot een digitaal portaal waarop metingen in de gehandicaptenzorg kunnen worden aangeleverd. Met versie 4.5 ondersteunen wij deze aanlevering van gegevens zodat u rechtreeks vanuit mijncaress uw kwaliteitsmetingen kunt uitvoeren. Direct vanuit mijncaress op een door ons onderhouden standaard uw kwaliteitsmetingen aanleveren en hiermee tijd besparen De standaard vragenlijst voor kwaliteitsmeting in de gehandighaptenzorg ondersteunen wij al enkele versies in mijncaress. Deze informatie moest echter nog door organisaties zelf uit het systeem worden gehaald voor de aanlevering aan MediQuest. Dankzij de standaard van MediQuest en onze nieuwe export functionaliteit levert u met één druk op de knop uw kwaliteitsmetingen aan.

11 10 Uitbreidingen voor de DBC-GRZ De DBC-GRZ is in 2013 ingevoerd in de geriatrische revalidatiezorg. Deze standaard is aan verandering onderhevig en wordt nog voortdurend bijgeschaaft. Daarom voeren wij in versie 4.5 een aantal essentiële veranderingen door. Zo blijft de ondersteuning van de DBC-GRZ optimaal. De belangrijkste vernieuwing is het DBC overzichtsscherm. Hierin toont mijncaress alle subtrajecten volgens het RSADmodel. Daarbij wordt bij elke fase weergegeven of de status groen (akkoord), oranje (behoeft aandacht) of rood (heeft fouten) is. Zo krijgt u in één overzicht inzage in de status van de subtrajecten. Verder zijn er een drietal vernieuwingen doorgevoerd in de declaratie. Zo ondersteunen wij met versie 4.5 de Grouper versie 7.0, het privacy statement en is de controle op accordering toegevoegd bij de vewerking naar de Grouper. Zo blijft u voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving omtrent DBC-GRZ. Eenvoudig inzicht in de status van alle DBC-subtrajecten Voldoen aan actuele wet- en regelgeving voor de geriatrische revalidatiezorg Gebruikt u mijncaress nog niet voor de declaratie van de DBC-GRZ? Neem dan contact op met uw accountmanager voor de mogelijkheden.

12 11 Optimalisaties HLZ De Hervorming van de Langdurige Zorg vraagt van zorgorganisaties veel aanpassingen in de administratieveen declaratieprocessen. Om hieraan te kunnen blijven voldoen, is de ondersteuning van deze processen verder geoptimaliseerd. Zo verhoogt u de efficiëntie van uw administratieve proces, en profiteert u van een eenvoudig en eenduidig proces voor alle financieringsvormen. Eenvoudiger opvoeren van legitimaties voor wijkverpleging, en dus minder kans op fouten Een overzichtelijke set aan producten voor gebruik in het primaire proces en dus meer gebruiksgemak Flexibiliteit bij de legitimatie en declaratie van zorg zodat dit naadloos aansluit bij de zorg- en dienstverlening van uw organisatie mijncaress kent hetzelfde proces voor verschillende vormen van financiering. Tegelijkertijd biedt mijncaress veel mogelijkheden om verschillende declaratievormen te ondersteunen. Dit zorgt voor meer transparantie, vermindert de kans op fouten en biedt flexibiliteit.

13 Meer informatie Dit waren de elf belangrijkste vernieuweingen van mijncaress versie 4.5. Bent u op zoek naar algemene info over mijncaress? Dan kunt u terecht op: De mijncaress Productpagina Bent u benieuwd naar het complete overzicht van alle vernieuwingen? Bekijk dan de releasenotes op de Supportal (beschikbaar vanaf de release van mijncaress 4.5). Heeft u vragen naar aanleiding van dit document, of behoefte aan meer informatie over deze onderwerpen? Neem contact op met Gerben Roebersen (adviseur mijncaress) op telefoonnummer

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.6. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.6. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.6 De zorg verandert snel. Naast grote aanpassingen in wet- en regelgeving die blijven doorgaan wordt uw organisatie steeds vaker geconfronteerd met wijzigingen in

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.3. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.3. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.3 Slim en eenvoudig Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren

Nadere informatie

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care Betere zorg door betere informatie Quality In Care Inhoud 03 05 13 15 19 23 25 27 29 30 Samen met u Het Elektronisch Cliëntendossier: QIC QIC App inclusief Omaha classificatiesysteem QIC Mobile inclusief

Nadere informatie

RELEASENIEUWS. mijnquarant 3.2: verbeteringen vanuit het veld

RELEASENIEUWS. mijnquarant 3.2: verbeteringen vanuit het veld RELEASENIEUWS mijnquarant 3.2: verbeteringen vanuit het veld Maart 2016 Na de grote releases van de afgelopen jaren op weg naar het casusgestuurd EPD, met veel nieuwe modules en functionaliteiten, voert

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

releasenieuws 3.5 mijnquarant 3.5: samen verder met het casusgestuurd EPD

releasenieuws 3.5 mijnquarant 3.5: samen verder met het casusgestuurd EPD releasenieuws 3.5 mijnquarant 3.5: samen verder met het casusgestuurd EPD De GGZ is constant in beweging. Denk aan de digitalisering, de herstructurering van de Nederlandse zorg en herzieningen van zienswijzen

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

software voor samenwerken en verbinden

software voor samenwerken en verbinden software voor samenwerken en verbinden gemaakt door het team van Nedap. Onze missie is om mooie tools te maken die het belangrijkste beroep in Nederland helpt en ondersteunt in het werk. Een beroep waar

Nadere informatie

Handleiding Cliëntportaal

Handleiding Cliëntportaal Oktober 2015 Handleiding Cliëntportaal Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Het cliëntportaal geeft u toegang tot de belangrijkste informatie uit uw zorgdossier (het Elektronisch Cliënt Dossier). U hebt

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwing mijncaress. Beste relatie, eenvoud niet genoeg.

Highlights. Vernieuwing mijncaress. Beste relatie, eenvoud niet genoeg. Highlights Vernieuwing mijncaress Beste relatie, Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Het nieuwe werken in de zorg doet

Nadere informatie

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Inhoud Handleiding clientportaal..... 2 Registreren... 3 Inloggen... 6 Cliëntgegevens bekijken... 8 Persoonlijke instellingen... 9 Uitloggen... 9 Vragen...

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare 2 Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici ICP Vragenlijstmodule Medicatie (FarmedRX) MIC Zorginhoudelijke

Nadere informatie

Handleiding Remote Pro

Handleiding Remote Pro Handleiding Remote Pro 1. Opstarten Remote Pro App De Remote Pro App kun je op twee manieren opstarten in Chrome: via https://mijnportaal.carinova.nl In het menu van Mijn Carinova Portaal kiezen voor Remote

Nadere informatie

RELEASE NIEUWS. mijnquarant 3.1: het EPD als communicatieve schakel

RELEASE NIEUWS. mijnquarant 3.1: het EPD als communicatieve schakel RELEASE NIEUWS mijnquarant 3.1: het EPD als communicatieve schakel GGZ-instellingen sturen steeds meer op efficiëntieverhoging van de behandeling. De kwaliteitseisen nemen toe, maar dat geldt ook voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BrabantZorg cliëntportaal

Gebruikershandleiding BrabantZorg cliëntportaal Gebruikershandleiding BrabantZorg cliëntportaal Versie 2.4 oktober 2017 Inloggen op het cliëntportaal Ga naar de website www.brabantzorg.eu en klik op de knop Direct inloggen cliëntportaal. U krijgt het

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

CAREN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op

CAREN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op CAREN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 30-11-2017 Table of Contents Caren... 3 Handleiding Caren... 4 Koppeling Caren en Ons... 5 Overzicht van de cliënten met een Caren-uitnodiging bekijken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal

Gebruikershandleiding Cliëntportaal Gebruikershandleiding Cliëntportaal Augustus 2017, versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inloggen in het Cliëntportaal... 2 1.1 Inloggen... 3 1.2 Accepteren van een uitnodiging... 4 1.3 Wachtwoord vergeten?... 4

Nadere informatie

Groepsadministratie in MC EPD

Groepsadministratie in MC EPD Groepsadministratie in MC EPD Eenvoudig en tijdbesparend registeren van groepen en MDO s Verslaglegging vanuit één scherm Ook te gebruiken voor het MDO verslag Eenvoudig groepsleden toevoegen of afmelden

Nadere informatie

JOEP. Handleiding - cliënt

JOEP. Handleiding - cliënt JOEP. Handleiding - cliënt Versie 1.0 Oktober 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

releasenieuws mijnquarant releases: het EPD als favoriete collega mijnquarant mijnquarant Backoffice Geniq 2.8.1

releasenieuws mijnquarant releases: het EPD als favoriete collega mijnquarant mijnquarant Backoffice Geniq 2.8.1 releasenieuws mijnquarant 3.5.1 mijnquarant Backoffice 7.2.1 Geniq 2.8.1 mijnquarant releases: het EPD als favoriete collega Het verhogen van het gebruikersgemak, daar draait het in deze releases om. Samen

Nadere informatie

Elektronisch Cliënten Dossier

Elektronisch Cliënten Dossier Elektronisch Cliënten Dossier ZorgPlus Systemen Sinds 1997 ontwikkelt en levert ZorgPlus Systemen oplossingen voor Elektronische Cliënten Dossiers ten behoeve van de care-sector. ZorgPlus Systemen levert

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Cliëntportaal. Procedure. Inloggen

Cliëntportaal. Procedure. Inloggen Cliëntportaal In het elektronisch zorgdossier (EZD) rapporteren onze medewerkers over de zorg, behandeling en ondersteuning die u van ons ontvangt. Daarnaast bevat het dossier al uw persoonlijke gegevens.

Nadere informatie

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg VVE- UP Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg, 17 mei 2013 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 Versiebeheer...2 2 Inleiding...3 3 Instellingen VVE- UP...4 4 Beheer...5 5 Smartobject

Nadere informatie

Cliëntportaal. G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Amersfoort Versie 6.0

Cliëntportaal. G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Amersfoort Versie 6.0 Cliëntportaal G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Amersfoort 11-04-2017 Versie 6.0 Inhoudsopgave 1 INLOGGEN OP HET CLIËNTPORTAAL... 3 1.1 Wachtwoord wijzigen... 5 2 STARTPAGINA... 7 3 MIJN AFSPRAKEN...

Nadere informatie

De eerste keer krijgt u vervolgens een sms met een code die u in het codeveld moet invullen en vervolgens klikt u op Code controleren.

De eerste keer krijgt u vervolgens een sms met een code die u in het codeveld moet invullen en vervolgens klikt u op Code controleren. Cliëntportaal In het elektronisch zorgdossier (EZD) rapporteren onze medewerkers over de zorg, behandeling en ondersteuning die u van ons ontvangt. Daarnaast bevat het dossier al uw persoonlijke gegevens.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Versie 1 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Cliëntportaal TMZ... 4 3. Voorbeeld Cliëntportaal TMZ... 7 4. Mijn afspraken... 8 5. Mijn Dossier...

Nadere informatie

MijnHilverZorg Gebruikersinstructies

MijnHilverZorg Gebruikersinstructies hilverzorg.nl MijnHilverZorg Gebruikersinstructies Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Mijnhilverzorg.nl 2 2.1 Inloggen 2 2.2 Wachtwoord wijzigen 4 2.3 Dashboard 6 2.4 Afsluiten 9 2.5 Mijn Afspraken 10 2.6

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Het cliëntportaal van Carintreggeland

Het cliëntportaal van Carintreggeland Het cliëntportaal van Carintreggeland Instructie voor onze cliënten Met het Cliëntportaal krijgt u inzage in uw digitale zorgdossier. In dit zorgdossier staan alle afspraken die u met Carintreggeland maakt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.1

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.1 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.1 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 3.1 Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE. Portaal voor het Sociaal Domein. (Mijn Inkomen en Mijn Regie)

PRODUCTINFORMATIE. Portaal voor het Sociaal Domein. (Mijn Inkomen en Mijn Regie) PRODUCTINFORMATIE Portaal voor het Sociaal Domein (Mijn Inkomen en Mijn Regie) Versie: 1.4 Datum: december 2015 Auteur: Niels van der Plas, productmanager Afdeling: Werk, Inkomen en Zorg Inhoudsopgave

Nadere informatie

Méér tijd en aandacht voor goede zorg

Méér tijd en aandacht voor goede zorg De Zorgapp Méér tijd en aandacht voor goede zorg Efficiënter werken Méér cliënttijd, minder administratie De cliënttijd verhogen en de administratieve vastlegging beperken, is de wens van iedere zorgverlener.

Nadere informatie

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen CASE STUDY 01-2016 EFFICIËNTIESLAG BIJ jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen DE WSG DOOR bij het ontwikkelen en opstellen INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE Een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Versie: 20161206 Inhoud Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl... 1 Inloggen... 3 Homepage... 3 Navigeren... 4 Cliëntoverzicht... 4 Profiel... 5 Cliëntplan... 5 Rapportages...

Nadere informatie

FORENSISCHE ZORG Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op

FORENSISCHE ZORG Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op FORENSISCHE ZORG Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 18-11-2016 Table of Contents Forensische zorg... 3 Forensische zorg: algemene uitleg en inschakelen... 4 Tariefcomponenten en labels instellen...

Nadere informatie

Gebruikersinstructie klantportaal Roessen & Roessen bedrijfsdiensten B.V.

Gebruikersinstructie klantportaal Roessen & Roessen bedrijfsdiensten B.V. Gebruikersinstructie klantportaal Roessen & Roessen bedrijfsdiensten B.V. versie 1.1 Deze handleiding behandelt de verschillende mogelijkheden binnen ons klantenportaal. Mocht u vragen hebben die niet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Nedap Ons App NEDAP ONS APP. Nedap Ons App Pagina 1

Nedap Ons App NEDAP ONS APP. Nedap Ons App Pagina 1 NEDAP ONS APP Nedap Ons App 18-4-2016 Pagina 1 Configuratie van de Nedap Ons app (Android) Dit artikel geeft uitleg wat nodig is om de Nedap Ons app te kunnen gebruiken op een mobiel apparaat van Google

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

RELEASENIEUWS. mijnquarant 3.3: slim en eenvoudig

RELEASENIEUWS. mijnquarant 3.3: slim en eenvoudig RELEASENIEUWS mijnquarant 3.3: slim en eenvoudig Juli 2016 De GGZ-markt staat voor enorme uitdagingen. Zorg moet efficiënter, dichterbij en beter. De consument wordt kritischer en het aantal zorginkopers

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal van Marente

Gebruikershandleiding Cliëntportaal van Marente Gebruikershandleiding Cliëntportaal van Marente Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Inloggen op het cliëntportaal... 2 3. Mijn Afspraken... 4 4. Mijn Dossier... 6 5. Mijn Berichten... 8 6. Mijn Gegevens... 9 7.

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Handleiding Caren Sensire klanten en naasten

Handleiding Caren Sensire klanten en naasten Sensire klanten en naasten Inhoudsopgave Meerwaarde Caren voor klanten en naasten...3 Stap 1: https://sensire.carenzorgt.nl...3 Stap 2: Activeren van uw code op Caren...4 Stap 3: Aanmelden op Caren...5

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

In deze presentatie leggen we de belangrijkste en meest handige tools kort uit.

In deze presentatie leggen we de belangrijkste en meest handige tools kort uit. Algemeen/ intro De club heeft de beschikking over de mobiele app en LISATeam. Beide applicaties verbinden de leden in een team, de teams in de club en alle clubs met elkaar. Coaches kunnen via de app &

Nadere informatie

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova is een product van VCD Healthcare Vinova, hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog

Nadere informatie

TRACKMANAGER. software voor skibaanbeheer. Postbus 97646 2509 GA Den Haag Nederland info@thicor.com www.trackmanager.nl THICOR SERVICES BV

TRACKMANAGER. software voor skibaanbeheer. Postbus 97646 2509 GA Den Haag Nederland info@thicor.com www.trackmanager.nl THICOR SERVICES BV software voor skibaanbeheer THICOR SERVICES BV Postbus 97646 2509 GA Den Haag Nederland info@thicor.com www.trackmanager.nl Professionele software voor skibaanbeheer Op bijna elke indoorskibaan doet men

Nadere informatie

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Portaal openen... - 4-3. Registreren... - 6-4. Inloggen... - 10-5. Wachtwoord verlopen... - 12-6. Wachtwoord vergeten... -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Handleiding Roosterbord

Handleiding Roosterbord Handleiding Roosterbord Datum: 18 november 2014 1 Inhoud Leeswijzer... 4 Wat is roosterbord.... 4 Opbouw:... 4 Cliënten en medewerkers... 5 Activiteiten... 5 Standaard rooster en dagrooster verschil...

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers 2006 KISS4KIDS Kinderopvangregeling Online Postbus 505 5460 AM Veghel tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 info@kiss4kids.nl

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Releasenotes. Versie 6.8. Intramed versie 6.8

Releasenotes. Versie 6.8. Intramed versie 6.8 Releasenotes Versie 6.8 Intramed versie 6.8 Inhoudsopgave Releasenotes versie 6.8 Hoofdstuk 1 Releasenotes...1 1.1 Conversie naar versie 6.8...6 V Hoofdstuk 1 Releasenotes Een nieuwe versie van Intramed:

Nadere informatie

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 is een bijzondere. We voegen een nieuwe module

Nadere informatie

Release notes DigiInkoop Juni 2013

Release notes DigiInkoop Juni 2013 Release notes DigiInkoop Juni 2013 Datum 10 juni 2013 De Juni release van DigInkoop gaat op 12 juni 2013 naar productie. De release bestaat uit: 11 Bugfixes nav openstaande JIRA bugs. 4 Octopus wijzigingen.

Nadere informatie

Soepel door de schooldag

Soepel door de schooldag Soepel door de schooldag Met de Elektronische leeromgeving (ELO) van Magister heb je alles bij de hand om jouw lessen te maken, te delen en te toetsen. Magister Web voor docenten en mentoren Magister Web

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Handleiding gebruik Questmanager QRNS

Handleiding gebruik Questmanager QRNS Handleiding gebruik Questmanager QRNS Aanmelden en inloggen Een account (voor een collega) aanvragen kan via de QRNS Servicedesk. Een ingevuld aanmeldformulier dient te worden opgestuurd naar servicedesk-qrns@sivz.nl.

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Release Notes Carta 15.0

Release Notes Carta 15.0 Release Notes Carta 15.0 Datum: 15-03-2015 Auteur: Hans Wijntjes Project: Carta 15.0 Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Importfunctie verbeterd... 3 3 Samenvoegen, mailen en export... 3 3.1 Samenvoegen

Nadere informatie

Releasenotes: 3.0.1.1

Releasenotes: 3.0.1.1 Releasenotes: 3.0.1.1 3 januari 2013, Rotterdam Planning: 2013 Week 1, avond van 2 januari Releasenotes: 3.0.1.1 Beste Connexys gebruiker, Als gebruiker van de Connexys Recruitment applicatie informeren

Nadere informatie

Handleiding LROI PROMs portaal

Handleiding LROI PROMs portaal Handleiding LROI PROMs portaal Datum: 4 september 2017 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Digitaal PROMs meten bij uw patiënten... 4 PROMs afnemen op de poli...

Nadere informatie

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit Generiek Platform Zaken 23 november 2006 Tom Steenbakkers Mario Smit 1 Agenda Introductie CIBER Wat is Generiek Platform Zaken? De case van de gemeente Zwolle Vragen 2 Wie is CIBER? Wereldwijde IT dienstverlener

Nadere informatie

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De salarispraktijk vraagt om een nieuwe aanpak. Onze efficiënte verwerking en kostenbesparende oplossingen bieden volop mogelijkheden voor de toekomst.

Nadere informatie

Grip op declaraties in de langdurige zorg. Case GGZ Noord-Holland Noord

Grip op declaraties in de langdurige zorg. Case GGZ Noord-Holland Noord Grip op declaraties in de langdurige zorg Case GGZ Noord-Holland Noord In 2015 is de ABWZ omgevormd tot de Wet Langdurige Zorg en is het belangrijke deel van de extramurale zorg gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

ONS DOSSIER APP Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op

ONS DOSSIER APP Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op ONS DOSSIER APP Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 16-08-2017 Table of Contents Installatie en configuratie... 3 Algemene informatie over de Ons Dossier app... 4 Configuratie van de Ons Dossier

Nadere informatie

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software Productsheet Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject van flexibele arbeid te digitaliseren en automatiseren,

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk.

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk. Q Een Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) ondersteunt uw bedrijf en uw medewerkers. Doordat alle afspraken, contactgegevens, wensen, lopende acties, etc. worden vastgelegd in één systeem,

Nadere informatie

Handleiding MyCaRe. Klantportaal. Concept. Rineke Keizer. datum 28 november 2015. status versie 1.0 auteur(s)

Handleiding MyCaRe. Klantportaal. Concept. Rineke Keizer. datum 28 november 2015. status versie 1.0 auteur(s) Handleiding MyCaRe Klantportaal datum 28 november 2015 status versie 1.0 auteur(s) Concept Rineke Keizer Inhoud 1. Inloggen in het Clientportaal... 3 2. Home-pagina... 4 2.1. Knoppen Home-pagina... 4 2.2.

Nadere informatie

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie.

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. Welkom bij Yoobi Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. De Yoobi webversie is beschikbaar via je browser

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Verwerken van DBC-declaraties en -facturen

Handleiding. Curasoft. Verwerken van DBC-declaraties en -facturen Handleiding Verwerken van DBC-declaraties en -facturen -1/5- Verwerken van DBC-declaraties en -facturen Voor DBC-declaraties en facturen is het mogelijk om: De gemaakte declaraties en facturen in te zien.

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Essentials Zorgplanner. Versie: Beheerders

Handleiding voor het gebruik van de Essentials Zorgplanner. Versie: Beheerders Handleiding voor het gebruik van de Essentials Zorgplanner Versie: Beheerders Inleiding en visie Essentials Zorgplanner (EZ) is ontwikkeld om de kwaliteit van zorg in de thuiszorg te vergroten. Een systeem

Nadere informatie

Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal

Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal Via de website van SBOH (Pagina Formulieren onder uw opleidingspagina) of via URL: portal.sboh.nl kunt u inloggen op de beveiligde webportal van

Nadere informatie

JOEP. Handleiding - hulpverlener

JOEP. Handleiding - hulpverlener JOEP. Handleiding - hulpverlener Versie 1.0 Oktober 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

DE HEER SOFTWARE. Inhoudsopgave

DE HEER SOFTWARE. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 De voorbereidingen... 3 Aan de slag met PlanCare Dossier Connect... 4 Rechten toekennen binnen PlanCare Dossier... 4 Activeren van knop op dossier... 5 Postbusbeheer en intern

Nadere informatie

Grip op zorgdeclaraties. Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise

Grip op zorgdeclaraties. Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise Grip op zorgdeclaraties Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise 2 Jouw uitdagingen Het belang van foutloze registratie blijft onverminderd groot voor ziekenhuizen.

Nadere informatie

Thuiszorg Meest gestelde vragen over

Thuiszorg Meest gestelde vragen over Veilig medicijngebruik en verbeterde therapietrouw Thuiszorg Meest gestelde vragen over CareXS Medicatiezorg Inhoudsopgave: Cliënten 1. Hoe maak ik een nieuwe cliënt aan? Pagina 4 2. Hoe kan ik een cliënt

Nadere informatie

Opzet van mijn bijdrage

Opzet van mijn bijdrage Opzet van mijn bijdrage Enkele facts and figures over indicaties Vernieuwingsprogramma CIZ Werken aan indicatiestromen Brainstorm over indicatie in de zorgketen Indicatieproces Op weg naar eindplaatje

Nadere informatie

Toolkit Bedrijfsvoering. Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor

Toolkit Bedrijfsvoering. Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Toolkit Bedrijfsvoering Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Van transitie naar transformatie Continu goede én betaalbare zorg leveren? Vraagstukken op een

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

NEXUS / NEWS. Editie GGZ - September 2015. Uw zorg geregeld!

NEXUS / NEWS. Editie GGZ - September 2015. Uw zorg geregeld! NEXUS / NEWS Editie GGZ - September 2015 Uw zorg geregeld! Klanten aan het woord GGZ Westelijk Noord-Brabant lanceert cliëntenportaal: We willen toe naar meer regie voor de cliënt. Inhoudsopgave Klanten

Nadere informatie

Handleiding ParnasSys Ouderportaal

Handleiding ParnasSys Ouderportaal Handleiding ParnasSys Ouderportaal obs Piet Hein 2016 Inhoud INLEIDING... 3 TOEGANG TOT HET OUDERPORTAAL... 3 1. EISEN BROWSER... 3 2. EERSTE KEER INLOGGEN... 4 3. INLOGGEN... 4 4. GEBRUIKERSNAAM... 5

Nadere informatie

Handleiding gebruik QuestManager QRNS

Handleiding gebruik QuestManager QRNS Handleiding gebruik QuestManager QRNS 1. Aanmelden en inloggen Een account (voor een collega) aanvragen kan via de QRNS Servicedesk. Een ingevuld aanmeldformulier dient te worden opgestuurd naar servicedesk-qrns@sivz.nl.

Nadere informatie