Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.5. Slim en eenvoudig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.5. Slim en eenvoudig"

Transcriptie

1 Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.5 Slim en eenvoudig Elk halfjaar brengt PinkRoccade Healthcare een nieuwe major release uit van mijncaress, hét ECD voor de ouderenen gehandicaptenzorg in Nederland. Met deze uitleveringen biedt mijncaress u belangrijke vernieuwingen in het ECD, passen we wet- en regelgeving toe en biedt mijncaress u nieuwe modules. Deze versie biedt u belangrijke vernieuwingen om de cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals meer regie te geven. Daarnaast past PinkRoccade Healthcare mijncaress Basis aan om te zorgen voor slimmere verwerking van informatie. Hierdoor heeft u minder administratielast. De belangrijkste vernieuwingen leest u in de volgende paragrafen. Voor zorgprofessionals krijgt u deze versie een verbeterde layout voor meer gebruiksgemak. Daarnaast zorgt het nieuwe cliëntdashboard voor een beter overzicht van het cliëntdossier. Tot slot lanceren we de Werkstroommodule die u ondersteunt bij het uitzetten en opvolgen van taken. Voor de cliënten en mantelzorgers biedt het systeem u inzage in het zorgteam voor optimale transparantie over de betrokken zorgprofessionals. Verder zorgt de synchronisatie van de privé-afspraken voor een betere afstemming van de agenda van de informele afspraken en de afspraken van de professionele zorg. In de backoffice profiteert u van diverse uitbreidingen en verbeteringen in de ondersteuning van wet- en regelgeving (DBC-GRZ, HLZ, GZ), kunt u gebruik maken van de Mediquest export voor de verantwoording in de GHZ en bevat mijncaress een tweetal nieuwe koppelingen om uw connectiviteit met andere systemen te vergroten. In dit document leest u de belangrijkste informatie over deze vernieuwingen.

2 1 Het mijncaress Medewerkerportaal stelt zorgprofessionals in staat hun werk zelf te organiseren en optimaal vorm te geven. Inmiddels is het portaal ruim twee jaar live. Wij evalueren onze software continu met onze klanten en hun eindgebruikers. Zo is gebleken dat het Medewerkerportaal een optimalisatieslag verdiende om het gebruikersgemak te verbeteren. Op deze manier werken zorgprofessionals nog eenvoudiger met het Medewerkerportaal. Verbeterde weergave, meer gebruiksgemak Met mijncaress 4.5 is de layout van het Medewerkerportaal vereenvoudigd. Zo zijn de kleuren beter afgestemd op de verschillende gebruikersgroepen en apparaten, is het contrast verhoogt en wordt de ruimte op het scherm optimaler benut. Verder is er een aantal navigatieelementen toegevoegd om het gebruik op een tablet eenvoudiger te maken. Tot slot is een aantal belangrijke functionaliteiten zoals de berichtenfunctie en de agenda aangepast zodat deze meer lijken op bekende agenda- en berichttoepassingen. Eenvoudiger navigeren en dus tijd besparen! Sneller en intiuïtiever informatie vinden en bijwerken Gebruikt u het Medewerkerportaal nog niet? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden!

3 2Introductie cliëntdashboard Als u op het Medewerkerportaal inlogt ziet u al jaren uw eigen dashboard. Om naast uw eigen gegevens ook cliëntinformatie beter inzichtelijk te maken, is in versie 4.5 het cliëntdashboard toegevoegd. Zo kan de zorgprofessional vanuit het portaal zijn eigen cliëntdashboard samenstellen en deze vanaf zijn startpagina direct openen. Naast het dashboard van de medewerker krijgt u in versie 4.5 ook een dashboard van de cliënt. De cliënten zoekt u via de intuïtieve zoekfunctie, die u met eenvoudige filters en categorieën helpt om de voor u relevante cliënten te selecteren. Met vrij te kiezen onderdelen zoals de rapportages, cliëntagenda, medicatie, vrijheidsbeperkende maatregelen en taken stelt u eenvoudig een dashboard samen. Klikt u op een item in het dasboard? Dan navigeert u rechstreeks naar het relevante onderdeel in het dossier. Ook krijgt u het cliëntprikbord en de berichten uit het Cliëntportaal rechtstreeks beschikbaar. Zo krijgen zorgprofessionals meer inzicht in de informele en formele communicatie rondom de cliënt en kunnen zij hier actief aan bijdragen en meeschrijven. Een overzichtelijk dashboard per cliënt Zelf in te stellen, dus precies op maat Sneller in het dossier zoeken en signaleren Inzage in informele communicatie, en dus actief deelnemen aan het netwerk van de cliënt Gebruikt u het Medewerkerportaal nog niet? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden!

4 3Introductie Werkstroommodule Zorgprofessionals moeten steeds vaker zelfsturend en decentraal taken uitvoeren die voorheen centraal Eenduidige processen worden mogelijk op decentraal niveau. Zo krijgt uw organisatie op een eenvoudige werden georganiseerd. Denk hierbij aan taken zoals wachtlijstbeheer, administratieve intakes en formalisering van zorgcontracten. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, moeten meerdere mensen samenwerken. Om deze samenwerking te faciliteren hebben wij de Werkstroommodule ontwikkeld. manier één proces met digitale ondersteuning Zorgprofessionals worden ondersteund met een stappenplan per werkstroom en een overzicht van de openstaande taken. Zo kunnen ze gestructureerd werken en helpt het systeem ze om de volgende stap op tijd en juist uit te voeren Met de Werkstroommodule richt u eenvoudig zelf Heeft u interesse in de nieuwe module Werkstromen? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden! processen in. Met verschillende stappen die u koppelt aan medewerkers, cliënten, vragenlijsten of instructies, begeleidt mijncaress uw proces. Hierdoor wordt het eenvoudig om decentraal complexe processen uit te voeren, die toch eenduidig en efficiënt zijn.

5 4Inzichtelijk maken van privé-afspraken Het mijncaress Cliëntportaal is het ideale communicatiemiddel tussen uw zorgorganisatie en (het netwerk van) uw cliënten. Dit portaal maakt het onder andere mogelijk om de geplande zorgafspraken digitaal aan uw cliënten te laten zien. Om de afstemming van deze planning te verbeteren, is het ook handig om inzicht te hebben in de privé-afspraken die de cliënt zelf heeft toegevoegd. Daarom worden deze afspraken nu rechstreeks inzichtelijk in de cliëntagenda van de planners en zorgprofessionals. Deze afspraken worden rechstreeks getoond in de planningsmodules en cliëntagenda van mijncaress. Een betere afstemming van de agenda van de cliënt met de professionele zorg Inzage in de afspraken van de cliënt en dus nooit meer dubbele afspraken inplannen Gebruikt u het Cliëntportaal nog niet? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden! De cliënt of mantelzorger voert eenvoudig de privéafspraken op in de agenda van het Cliëntportaal. Met een start- en eindtijd en een korte omschrijving maakt de cliënt kenbaar wat de reden is van de afwezigheid.

6 5Inzage in het zorgteam van de cliënt Onze klanten zetten steeds vaker het mijncaress Cliëntportaal in om hun dossier te delen met hun cliënten. Hierin staan bijvoorbeeld de rapportages en zorgplannen van de cliënten. In het mijncaress Cliëntportaal is inzichtelijk welke zorgprofessionals betrokken zijn bij de zorg en behandeling. Deze betrokkenen zijn ook de vaste contactpersonen van de cliënten en mantelzorgers. Om dit nog inzichtelijker te maken, hebben wij het zorgteam toegevoegd aan het Cliëntportaal. dossier, de agenda en de berichten. Zo is goed inzichtelijk wie de zorg en behandeling van de cliënt uitvoert. Op deze manier weet de cliënt en het mantelzorgnetwerk precies wie er wanneer langkomt. Inzage in het professionele zorgnetwerk van de cliënt zorgt voor betere communicatie tussen de zorgorganisatie en de mantelzorg Transparante communicatie over en met dit netwerk In release 4.5 is het onderdeel Mijn Gegevens uitgebreid met het tabblad Zorgteam. Hierin staan de direct betrokken contactpersonen van de cliënt. De namen, functies en foto s van deze zorgprofessionals worden ook getoond in de andere onderdelen van het Cliëntportaal, het Gebruikt u het Cliëntportaal nog niet? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden!

7 6Connectiviteit: POINT en Multifunctional Ketencommunicatie wordt steeds belangrijker. Zo wordt de samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen en zorgorganisaties steeds intensiever. Het (digitaal) delen van het dossier is onderdeel van uw dagelijkse praktijk. Daarom heeft PinkRoccade Healthcare twee nieuwe koppelingen ontwikkeld. Namelijk de koppeling met POINT, het regioportaal voor ketencommunicatie, en de koppeling met Multifunctionals voor documentscanning. Zo kunt u digitale dossiers eenvoudig uitwisselen, en papieren dossiers eenvoudig inscannen. Hierdoor kunnen zorgprofessionals rechstreeks vanuit mijncaress dossier van POINT inzien en documenten versturen. Daarnaast is de koppeling Multifunctional ontwikkeld. Hiermee kunnen zorgprofessionals rechtstreeks vanaf de scanner een papieren document inscannen en koppelen aan het cliëntdossier. Eenvoudige uitwisseling van dossiers via POINT Papieren dossier en documenten snel en efficiënt koppelen aan het digitale dossier Door het werken met internationale berichtenstandaarden voor elektronische uitwisseling (waaronder EDIFACT) is in een zeer korte tijd de koppeling met POINT ontwikkeld. Heeft u interesse in deze koppelingen? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden!

8 7 mijncaress biedt al jaren ondersteuning voor allerlei financieringsvormen in de Care. Zo kunt u als zorgorganisatie binnen één integraal systeem al uw declaraties doen én blijven voldoen aan wet- en regelgeving. Sinds 1 januari 2015 is de eerstelijns psychologie onderdeel van de declaratiestandaard voor de basis GGZ. Om ook deze zorg via mijncaress te kunnen declararen, is deze GZ321/322 standaard beschikbaar vanaf versie 4.5. Declaratie eerstelijns psychologie van de codes voor eerstelijns psychologie. Deze kunt u in de bekende schermen van legitimaties, toekenningen en agenda s gebruiken om de bestede zorg te registreren. mijncaress neemt vervolgens deze registraties mee in de facturering. Zo heeft uw administratieve afdeling geen extra cursus of instructie nodig om ook de eerstelijns psychologie te factureren volgens de GZ321 standaard. Eenduidig en binnen één systeem ook uw eerstelijns psychologie declareren Binnen mijncaress is het gehele proces van aanmelding tot declaratie gestandaardiseerd. Dit betekent dat het niet uitmaakt welke financiële stroom de zorg betreft voor het vastleggen van registraties, legitimaties en de facturatie. Vanaf versie 4.5 kunt u standaard gebruik maken Heeft u interesse in de ondersteuning van de declaratie voor eerstelijns psychologie? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden!

9 8Geheime plaatsing van een cliënt Soms is het in de zorg veiliger om bij de plaatsing van een cliënt de locatie voor de relaties van de cliënt geheim te houden. Daarom is de geheime plaatsing in Nederland ingevoerd. Dit houdt in dat een cliënt wordt geplaatst in een zorgorganisatie, zonder dat de relaties op de hoogte worden gebracht waar dit is. In versie 4.5 ondersteunen wij deze geheime plaatsing. Zo kan bij een cliënt worden aangegeven of dit een geheime plaatsing betreft. In Nederland kunnen bepaalde overheidsinstanties zoals Bureau Jeugdzorg een cliënt uit huis plaatsen. In die situaties is het noodzakelijk dat de relaties van de cliënt niet weten waar het kind verblijft. Bij de invoer van een nieuwe cliënt kunt u vanaf versie 4.5 kiezen of dit een geheime plaatsing betreft. Wanneer u dit doet, wordt het dossier geoormerkt als geheim. De zorgprofessionals en administratie worden hier ook actief op genotificeerd zodat zij altijd op de hoogte zijn. Omdat het altijd het streven is om een geheime plaatsing zo kort mogelijk te laten duren, kunt u ook direct inzgage krijgen in de actuele cliënten met een geheime plaatsing en in de tijd dat zij al opgenomen zijn. Inzage en signalering op geheime plaatsingen zodat u altijd op de hoogte bent van de geheim geplaatste cliënten

10 9Aanlevering kwaliteitskader GHZ pijler 2a Sinds enkele jaren biedt MediQuest een standaard kwaliteitsmeting voor zorgorganisaties. Recentelijk is de standaard uitgebreid tot een digitaal portaal waarop metingen in de gehandicaptenzorg kunnen worden aangeleverd. Met versie 4.5 ondersteunen wij deze aanlevering van gegevens zodat u rechtreeks vanuit mijncaress uw kwaliteitsmetingen kunt uitvoeren. Direct vanuit mijncaress op een door ons onderhouden standaard uw kwaliteitsmetingen aanleveren en hiermee tijd besparen De standaard vragenlijst voor kwaliteitsmeting in de gehandighaptenzorg ondersteunen wij al enkele versies in mijncaress. Deze informatie moest echter nog door organisaties zelf uit het systeem worden gehaald voor de aanlevering aan MediQuest. Dankzij de standaard van MediQuest en onze nieuwe export functionaliteit levert u met één druk op de knop uw kwaliteitsmetingen aan.

11 10 Uitbreidingen voor de DBC-GRZ De DBC-GRZ is in 2013 ingevoerd in de geriatrische revalidatiezorg. Deze standaard is aan verandering onderhevig en wordt nog voortdurend bijgeschaaft. Daarom voeren wij in versie 4.5 een aantal essentiële veranderingen door. Zo blijft de ondersteuning van de DBC-GRZ optimaal. De belangrijkste vernieuwing is het DBC overzichtsscherm. Hierin toont mijncaress alle subtrajecten volgens het RSADmodel. Daarbij wordt bij elke fase weergegeven of de status groen (akkoord), oranje (behoeft aandacht) of rood (heeft fouten) is. Zo krijgt u in één overzicht inzage in de status van de subtrajecten. Verder zijn er een drietal vernieuwingen doorgevoerd in de declaratie. Zo ondersteunen wij met versie 4.5 de Grouper versie 7.0, het privacy statement en is de controle op accordering toegevoegd bij de vewerking naar de Grouper. Zo blijft u voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving omtrent DBC-GRZ. Eenvoudig inzicht in de status van alle DBC-subtrajecten Voldoen aan actuele wet- en regelgeving voor de geriatrische revalidatiezorg Gebruikt u mijncaress nog niet voor de declaratie van de DBC-GRZ? Neem dan contact op met uw accountmanager voor de mogelijkheden.

12 11 Optimalisaties HLZ De Hervorming van de Langdurige Zorg vraagt van zorgorganisaties veel aanpassingen in de administratieveen declaratieprocessen. Om hieraan te kunnen blijven voldoen, is de ondersteuning van deze processen verder geoptimaliseerd. Zo verhoogt u de efficiëntie van uw administratieve proces, en profiteert u van een eenvoudig en eenduidig proces voor alle financieringsvormen. Eenvoudiger opvoeren van legitimaties voor wijkverpleging, en dus minder kans op fouten Een overzichtelijke set aan producten voor gebruik in het primaire proces en dus meer gebruiksgemak Flexibiliteit bij de legitimatie en declaratie van zorg zodat dit naadloos aansluit bij de zorg- en dienstverlening van uw organisatie mijncaress kent hetzelfde proces voor verschillende vormen van financiering. Tegelijkertijd biedt mijncaress veel mogelijkheden om verschillende declaratievormen te ondersteunen. Dit zorgt voor meer transparantie, vermindert de kans op fouten en biedt flexibiliteit.

13 Meer informatie Dit waren de elf belangrijkste vernieuweingen van mijncaress versie 4.5. Bent u op zoek naar algemene info over mijncaress? Dan kunt u terecht op: De mijncaress Productpagina Bent u benieuwd naar het complete overzicht van alle vernieuwingen? Bekijk dan de releasenotes op de Supportal (beschikbaar vanaf de release van mijncaress 4.5). Heeft u vragen naar aanleiding van dit document, of behoefte aan meer informatie over deze onderwerpen? Neem contact op met Gerben Roebersen (adviseur mijncaress) op telefoonnummer

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk

Nadere informatie

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova is een product van VCD Healthcare Vinova, hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Amyyon Care. De vraag is op dit moment: hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie klaar is voor de toekomst?

Amyyon Care. De vraag is op dit moment: hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie klaar is voor de toekomst? Amyyon Care De ontwikkelingen in de zorgsector volgen elkaar in rap tempo op. Functiegerichte bekostiging, ZZP s, DBC s, marktwerking, vraaggestuurde zorg, etc. Zorgorganisaties zitten soms klem tussen

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl oaltijd n l ien n overal e g eactuele b o u gebouweninformatie we n b e h e e r Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55

Nadere informatie

Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus

Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus Smart Paper Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus SmartCare: Drie speerpunten naar excellente informatievoorziening in de zorg www.smartcare.imtech.com Inhoudsopgave 3 7 12 14 15 SmartCare Stap

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4

SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4 SUITE4SOCIALE REGIE Productinformatie release 4 Productinformatie Suite4Sociale Regie Release 4 (Documentversie 4.0 28 augustus 2014) 1 Inleiding en leeswijzer... 5 2 Over de Suite4Sociale Regie... 6 3

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Centix4 Modules Workflow Management

Centix4 Modules Workflow Management 1 Gestructureerd beheer van uw werkprocessen Efficiënter inzetten van operationele medewerkers Voert uw organisatie activiteiten uit waarvoor u mensen moet inplannen, zoals het afhandelen van klachten

Nadere informatie

Automatische verwerking inkoopfacturen

Automatische verwerking inkoopfacturen Automatische verwerking inkoopfacturen - Whitepaper DDi Factuur - DDi Automatische verwerking inkoopfacturen Whitepaper DDi Factuur 10 december 2014 I B A N N L 1 4 R A B O 0 3 4 5 8 6 3 0 0 3 K. v. K.

Nadere informatie

JOURNAALNUMMER 9. Een schat aan bedrijfsinformatie komt de kwaliteit ten goede

JOURNAALNUMMER 9. Een schat aan bedrijfsinformatie komt de kwaliteit ten goede Elektronisch Cliënten Dossier JOURNAALNUMMER 9 APRIL 2007 De brug tussen kwaliteit en kwantiteit Het ECD als bron van informatie voor elke medewerker Een schat aan bedrijfsinformatie komt de kwaliteit

Nadere informatie

Releaseplan Zorg 2014

Releaseplan Zorg 2014 Releaseplan Zorg 2014 Inleiding De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgprofessional. Door noodzakelijke bezuinigingen en de vergrijzing is verandering onvermijdelijk.

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V.

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V. Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl 2008, Mattic Software B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt Winter 2013 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 36 Een van de belangrijkste eisen was dat het systeem gebruiksvriendelijk is Omdat we nog twee gescheiden

Nadere informatie

W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N

W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N OTYS Recruiting Technology helpt u met kandidaat tracking, communicatie

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Hospitality in een digitaal tijdperk

Hospitality in een digitaal tijdperk 1 HOSPITALITY IN EEN DIGITAAL TIJDPERK Hospitality in een digitaal tijdperk Onze visie op facility management Service Management Simplified INHOUDSOPGAVE 04 PRODUCTEN- EN DIENSTENCATALOGUS, DE ETALAGE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20 Concept publicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Totstandkoming van dit document... 7 3. Leeswijzer... 8 4. ECD grondtonen en ontwikkeling... 9 5. Het primaire proces, de basis

Nadere informatie

Een Introductie van Vendor Management Software voor Procurement managers

Een Introductie van Vendor Management Software voor Procurement managers www.asknetive.nl Een Introductie van Vendor Management Software voor Procurement managers Over Nétive VMS BV Nétive VMS BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

W H I T E P A P E R. Meer maatwerk, dichterbij de burgers, meer efficiency en samenhang. Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen

W H I T E P A P E R. Meer maatwerk, dichterbij de burgers, meer efficiency en samenhang. Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen W H I T E P A P E R Meer maatwerk, dichterbij de burgers, meer efficiency en samenhang Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen In 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp naar gemeenten.

Nadere informatie

7 effecten. van AFAS Software. HRM/Payroll Software

7 effecten. van AFAS Software. HRM/Payroll Software 7 effecten van AFAS Software HRM/Payroll Software inhoud De 7 effecten van AFAS software Eén softwarepakket voor uw hele organisatie! Inhoud Als u nieuwe software aanschaft voor de personeels- en salarisadministratie,

Nadere informatie

1 Overzicht digitale platforms

1 Overzicht digitale platforms Bijlagen 1 Overzicht digitale platforms... 2 2 Meetinstrument versie 1... 3 3 Definitief meetinstrument... 6 4 Codeerschema... 8 5 Interview Yvonne de Jong... 11 6 Weggevallen platforms... 14 7 Analyse

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Extended. Unit 4 Multivers. De financiële en logistieke. oplossing voor. handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners

Unit 4 Multivers Extended. Unit 4 Multivers. De financiële en logistieke. oplossing voor. handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners Unit 4 Multivers Extended Unit 4 Multivers De financiële en logistieke oplossing voor handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners 2 U NIT 4 MULTIVERS E XTENDED 3 I NHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 Unit 4 Multivers

Nadere informatie