Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.6. Slim en eenvoudig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.6. Slim en eenvoudig"

Transcriptie

1 Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.6 De zorg verandert snel. Naast grote aanpassingen in wet- en regelgeving die blijven doorgaan wordt uw organisatie steeds vaker geconfronteerd met wijzigingen in het zorgproces. Ketenpartijen zoals de inspectie en zorgverzekeraars sturen steeds sterker op kwaliteit en resultaatgerichte zorg. U zult daarom in uw werkwijze en zorgproces moeten voldoen aan een aantal belangrijke eisen zoals: Slim en eenvoudig 1. Gebruik maken van een digitaal classificatiesysteem (verschil per financieringsstroom) 2. Digitaal uw dossiers delen met uw cliënten (verschilt per verzekeraar) 3. Werken volgens de eisen van brancheverenigingen zoals Verenso en KNGF (verschil per verzekeraar) 4. Een minimale score op de CQ-index voor cliënttevredenheid (verschilt per verzekeraar) Dit is slechts een aantal voorbeelden van eisen die op u afkomen. De verwachting is dat dit gaat toenemen in de toekomst. Daarom is het belangrijk om uw ECD continu te blijven vernieuwen zodat het aan blijft sluiten bij de eisen en wensen van ketenpartners en eindgebruikers. Om hieraan te kunnen voldoen heeft u uiteraard ook ondersteuning nodig van uw ECD-leverancier. Daarom presenteren we een aantal belangrijke vernieuwingen in mijncaress 4.6 zoals: 1. Methodisch werken volgens Omaha en eisen van behandelaars 2. Beter digitaal communiceren met cliënten, zorgprofessionals en ketenpartners met het Medewerkerportaal en Cliëntportaal 3. Voldoen aan wet- en regelgeving per In dit document leest u de belangrijkste informatie over deze vernieuwingen.

2 Behandeldossier Waarom?1 Als integrale zorgaanbieder met zorg en behandeling heeft u te maken met zeer diverse vragen vanuit uw medewerkers. Zo heeft bijvoorbeeld iedere discipline eisen en wensen vanuit hun eigen beroepsgroep die het werk eenvoudiger en betrouwbaarder maken. Daarnaast wilt u waarborgen dat uw cliënten één dossier hebben en dat dit dossier eenvoudig in te zien is door de verschillende disciplines. Om beter te voorzien in deze twee belangen - monodisciplinaire eisen en multidisciplinaire samenwerking - hebben wij samen met behandelaars van onze klanten een geïntegreerd behandeldossier ontwikkeld. Er is een gemene deler tussen de werkwijze van de verschillende behandelaars, namelijk een methodische aanpak volgens het cyclisch redeneren. Hoewel de stappen en de invulling van deze stappen afwijken per discipline is dit heel goed te vatten in één standaard werkwijze. Daarom leveren we met mijncaress 4.6 een nieuwe opzet van het dossier volgens het methodisch werken. Daarnaast hebben we samen met de disciplines fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek gezorgd voor de details van deze dossiers zoals standaard formulieren per processtap. De disciplines die gebruik van het behandeldossier maken worden in de volgende versies van mijncaress uitgebreid. Methodisch werken met mijncaress Voldoen aan de eisen van de beroepsgroepen Multidisciplinair samenwerken in één dossier Interesse? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden!

3 2 Omaha Waarom? De inzichten in zorgland veranderen snel. Zo snel dat er steeds andere informatie van de zorgprofessional en zorgorganisatie wordt gevraagd. Eén van de recente ontwikkelingen is het werken met een classificatiesysteem. Dit heeft een aantal redenen, bijvoorbeeld het vergroten van meetbaarheid, uniformiteit en resultaatgerichtheid van de zorg. Eén van de meest bekende en meest gebruikte classificatiesystemen in de ouderenzorg is Omaha. Zo biedt Omaha tools voor de intake, het in kaart brengen van de probleemgebieden en het opstellen van een plan. Tot slot meet Omaha de voortgang op een vijfpuntsschaal. Hierdoor wordt de zorg beter meetbaar en vergelijkbaar. Omaha bestaat uit een methodische werkwijze. Daarom hebben wij samen met wijkverpleegkundigen van onze klanten ervoor gekozen dit op te nemen in het nieuwe methodische werken binnen mijncaress Medewerkerportaal 4.6. In deze versie leveren we de standaard werkwijze volgens Omaha op waarmee u klaar bent voor de certificering door Omaha Systems Europe. Hiermee voldoet u dus aan de eisen van veel zorgverzekeraars om per een gedigitaliseerd classificatiesysteem te gebruiken. Methodisch werken volgens het verpleegkundig proces Geconfigureerde inrichting volgens het Omaha Eenvoudig uw dossiers bijhouden volgens de stappen in de zorgverlening inclusief het cyclisch redeneren Nu al voldoen aan de eisen van 2017 Gebruikt u het Medewerkerportaal nog niet? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden!

4 3 Beschikbaarheid via internet Waarom? hoge wachtwoordeisen. Daarnaast laten wij het portaal Steeds vaker werken zorgorganisaties met devices van elke release testen door professionele hackers zodat u medewerkers zelf. Zo moet er thuis kunnen worden verzekerd bent dat potentiële gevaren worden opgelost ingelogd om de agenda even te bekijken of in te tekenen voordat u het Medewerkerportaal in productie krijgt. Zo op openstaande diensten. Daarnaast wordt steeds meer heeft u altijd een veilige omgeving beschikbaar. gewerkt met Bring Your Own Device (BYOD) waardoor apparaten niet meer rechtstreeks zijn aangesloten op het netwerk van uw organisatie. Daarom hebben we na het Cliëntportaal en icaress ook het Medewerkerportaal beschikbaar gesteld via het internet. Om uw gegevens via het internet te mogen raadplegen moet u aan een aantal eisen voldoen zoals beschreven in de NEN Om uw organisatie daarbij te ondersteunen leveren wij hier standaard functionaliteit voor zoals een twee-weg authenticatie met behulp van SMS en standaard Veilig en eenvoudig uw medewerkers voorzien van een login vanaf elke plek en elk apparaat Voldoen aan de eisen van de NEN 7510 Inloggen via Maakt u nog geen gebruik van het Medewerkerportaal? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden!

5 Waarom? 4Eén plek om cliëntdossiers te zoeken Binnen het dossier heeft u verschillende ingangen gehad om de cliëntdossiers te vinden. Zo kon u bijvoorbeeld werken via de cliënten op uw afdeling, uit het behandelteam of door in de gehele lijst te zoeken. Om u hier beter bij te ondersteunen is er nu één plek waar u op alle verschillende manieren de cliëntdossiers kunt vinden. Dit helpt u om vanuit deze functie altijd snel de juiste cliënt en vervolgens het onderdeel uit het dossier te raadplegen. In uw dashboard van het Medewerkerportaal vindt u vanaf versie 4.6 de cliëntselectie aan de rechterkant van uw scherm. Deze knop is altijd in beeld, waar u ook bent in het Medewerkerportaal. Vervolgens kunt u hier zoeken op alle kenmerken van de cliënt NAW-gegevens zoals: naam, BSN, nummer of geboortedatum, een soort Google Search functie. Ook kunt u hier filteren op uw afdeling, het behandelteam en uw laatst bezochte cliënten. Tot slot biedt deze functie nog een aanvullende handigheid. U kunt namelijk nu meerdere dossiers naast elkaar openen. Met het plusje opent u een dossier naast een geopend dossier. U krijgt dan direct het gewenste onderdeel van het dossier van die specifieke cliënt in beeld. Sneller uw cliëntdossiers vinden Vanuit één plek alle mogelijkheden hebben om te werken zoals u gewend was Meerdere dossiers tegelijk openen Direct door naar het cliëntdashboard en het dossier Gebruikt u het Medewerkerportaal nog niet? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden!

6 Waarom? 5Integratie met het dossier Eén portaal waarin een zorgverlener alles kan doen wat nodig is voor het werk. Dat is wat onze klanten vaak aan ons vragen. Met het oog op deze wens is de ontwikkeling van het Medewerkerportaal gestart. Omdat het zorgdossier vroeger een los portaal was, hebben wij dit in versie 4.4 geïntegreerd in het Medewerkerportaal. Toch gaven onze klanten nog terug ddat er nog niet voldoende gegevens met elkaar uitgewisseld werden en het nog niet voelde als één systeem. Daarom is het zorgdossier nu volledig geïntegreerd met het Medewerkerportaal in mijncaress 4.6. zijn er diverse links aangelegd tussen de verschillende functionaliteiten zodat u rechtstreeks kunt doorklikken naar dat onderdeel uit het dossier. Werken in één portaal met alle functies die u nodig heeft Uniforme werkwijze en navigatie Gebruikt u het Medewerkerportaal nog niet? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden! In release 4.6 zijn de navigatieonderdelen uit het dossier verplaatst naar het Medewerkerportaal. Zo kunt u nog maar op één plek cliëntdossiers openen en de verschillende onderdelen uit het portaal raadplegen. Verder

7 Waarom? 6Eén tijdlijn van het dossier Dossiers van cliënten zijn in verloop van tijd steeds uitgebreider geworden. Daarom is het ook steeds lastiger geworden om één overzicht van dit dossier te krijgen. De informatie zit vaak in en achter andere functies. Tegelijk kan deze informatie ook niet allemaal in één keer in beeld worden gebracht, daar is het teveel voor. Daarom beschikt mijncaress 4.6 over een tijdslijnfunctie waarin alle onderdelen die in het dossier van de cliënt zijn geplaatst onder elkaar verschijnen. Zo ziet u snel wat er is aangepast door wie en bent u in één klik in dat onderdeel van het dossier. Net als u gewend bent van oplossingen zoals Facebook en LinkedIn. beschikking. Dit paneel, de tijdslijn, toont u alle wijzigingen die in het dossier hebben plaatsgevonden. Wanneer u dit wilt, kunt u kiezen voor specifieke wijzigingen in de tijdlijn zodat u gerichter kunt zoeken. Wilt u weten wat er in detail is gewijzigd, dan klikt u op de gebeurtenis. U gaat dan direct naar het betreffende dossieronderdeel. In de volgende versie van mijncaress kunt u in de tijdslijn ook de details lezen. Altijd op de hoogte van alle wijzigingen in het dossier Direct doorklikken naar het betreffende dossieronderdeel Op het cliëntdashboard heeft u een nieuw paneel tot uw Heeft u het Medewerkerportaal nog niet in gebruik? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden!

8 7 Waarom? Sinds een aantal versies kunt u eenvoudig berichten Het prikbord en berichten van de cliënt uitwisselen met cliënten via de berichtenbox in het Medewerkerportaal. Deze berichten komen dan aan in het Cliëntportaal. Om deze communicatie nog eenvoudiger te maken en alle berichten die u met een cliënt uitwisselt bij elkaar te tonen, hebben wij de berichtenfunctie uitgebreid. Zo kunt u nu vanuit het cliëntdashboard het prikbord en de berichten van de cliënt tonen. Zo kunt u in één keer een bericht sturen naar het gehele netwerk van de cliënt, én kunt u alle berichten van de cliënt in één oogopslag zien. Met mijncaress 4.6 beschikt u over de nieuwe functie Berichten binnen het cliëntdossier. Wanneer u hier op klikt heeft u twee opties, namelijk de berichten en het prikbord. De berichten zijn uw berichten aan en van de cliënt. U kunt hier eenvoudig alle berichten inzien en nieuwe berichten sturen aan de cliënt. Het prikbord toont u de informele communicatie van het netwerk van de cliënt. U kunt hier de mededelingen lezen en aanvullen met uw eigen mededelingen. Het gehele netwerk van de cliënt kan dit vervolgens lezen via het Cliëntportaal. Op één plek alle informele communicatie met de cliënt en mantelzorgers tonen en schrijven Heeft u interesse in het Cliëntportaal of het Medewerkerportaal? Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden!

9 Waarom? 8Berichten versturen aan het zorgteam Sinds het Cliëntportaal beschikbaar is kunnen cliënten en mantelzorgers berichten sturen aan elkaar. Ook is het al mogelijk om als zorgverlener een bericht te sturen aan gebruikers van het Cliëntportaal. Omdat onze klanten hebben aangegeven dat cliënten en mantelzorgers ook actief contact op willen nemen met hun zorgverleners, hebben we deze functie uitgebreid. Vanaf mijncaress 4.6 is het namelijk mogelijk om ook berichten te sturen aan het zorgteam vanuit het Cliëntportaal. Op deze manier krijgt de cliënt een selecte groep contactpersonen en blijft het contact dus op een eenvoudige manier via het Cliëntportaal verlopen. de zorg. De cliënt ziet deze contactpersonen en kan contact opnemen met de leden van het zorgteam. De zorgverleners krijgen deze berichten binnen in het Medewerkerportaal en kunnen hierop reageren. Omdat het zorgteam kan wijzigen en er altijd meerdere leden aanwezig zijn, loopt u niet het risico dat een bericht onnodig lang blijft liggen. Eenvoudig berichten sturen aan het professionele zorgnetwerk Heeft u interesse in het Cliëntportaal? Neem dan contact op met uw accountmanager! In het Cliëntportaal wordt het zorgteam getoond. Dit zijn de zorgverleners van de organisatie die betrokken zijn bij

10 Waarom? 9Uitwisseling labuitslagen via MEDLAB Er wordt steeds vaker elektronisch informatie uitgewisseld in de keten van zorgorganisaties, ziekenhuizen en huisartsen. Eén van de veelgehoorde wensen is geautomatiseerde uitwisseling van labuitslagen. Omdat hier een internationale standaard voor is (EDIFACT MEDLAB),is dit relatief eenvoudig te realiseren. Het ziekenhuis krijgt de aanvraag voor onderzoek en stuurt vanuit haar systeem een bericht naar de zorgorganisatie. Vanaf versie 4.6 kan mijncaress deze berichten automatisch inlezen, koppelen bij de juiste cliënt en in een overzichtelijk scherm tonen. Zo beschikt u binnen het ECD over de labuitslagen van de cliënt. organisatie de labuitslagen elektronisch binnen. mijncaress herkent deze berichten wanneer deze klaarstaan en koppelt deze meteen aan het juiste cliëntdossier. Vanuit het Medewerkerportaal krijgt u een signalering dat er nieuwe labuitslagen beschikbaar zijn. U kunt de labuitslagen vervolgens openen. Deze worden overzichtelijk in één scherm getoond in chronologische volgorde. Afwijkende waarden worden direct gesignaleerd en weergegeven met een uitroepteken. Vanuit het ECD labuitslagen overzichtelijk inzien Directe signalering op metingen en afwijkende waarden Met behulp van de internationale standaard MEDLAB en via de beveiligde berichtenservice van Zorgmail krijgt uw Wilt u ook geautomatiseerd labuitslagen inlezen? Neem dan contact op met uw accountmanager.

11 10 Waarom? Aanpassingen istandaarden 2016 Vanaf 1 januari 2016 is nieuwe wet- en regelgeving van kracht voor de elektronische berichtenuitwisseling. Om hier op tijd klaar voor te zijn, leveren we in mijncaress 4.6 alle aanpassingen die hiervoor nodig zijn. Denk hierbij aan de aanpassingen in de iwlz-standaard (versie 1.1, XML berichten), de nieuwe iwmo-standaard (versie 2.0) en de nieuwe ijw-standaard (versie 2.0). Houdt u voor de iwmo rekening met de wijzigingen in de afspraken die u met de gecontracteerde gemeentes moet maken, zoals afspraken over facturatie en declaratie of de vanaf 1 januari aangepaste producten. overgegaan op een nieuwe taal in de keten, namelijk XML. In de praktijk zullen uw processen hier niet van veranderen, maar de berichten zullen er wel anders uitzien. Voor de iwmo en ijw wordt overgegaan op versie 2.0. Naast kleine wijzigingen in de berichten is de belangrijkste aanpassing in de standaard dat u nu een verzoek tot beschikking kunt versturen aan gemeentes. Dit nieuwe bericht (WMO315/ JW315) stelt u in staat om de gemeente op de hoogte te brengen van een nieuwe zorgvraag. Nu al voldoen aan de wet- en regelgeving van 1 januari Per 1 januari dient u declaraties via de istandaarden volgens de nieuwe versies in te dienen. Voor de iwlz is dit versie 1.1. De belangrijkste vernieuwing hier is dat wordt Benieuwd naar de details van deze wijzigingen? Neem dan contact op met uw accountmanager voor de mogelijkheden.

12 Meer informatie Dit waren de tien belangrijkste vernieuwingen van mijncaress versie 4.6. Bent u op zoek naar algemene info over mijncaress? Dan kunt u terecht op: De mijncaress productpagina Bent u benieuwd naar het complete overzicht van alle vernieuwingen? Bekijk dan de releasenotes op de Supportal (beschikbaar vanaf de release van mijncaress 4.6). Heeft u vragen naar aanleiding van dit document? Of heeft u behoefte aan meer informatie over deze onderwerpen? Neem contact op met Gerben Roebersen (adviseur mijncaress) op telefoonnummer

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.5. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.5. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.5 Slim en eenvoudig Elk halfjaar brengt PinkRoccade Healthcare een nieuwe major release uit van mijncaress, hét ECD voor de ouderenen gehandicaptenzorg in Nederland.

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.3. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.3. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.3 Slim en eenvoudig Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal van Marente

Gebruikershandleiding Cliëntportaal van Marente Gebruikershandleiding Cliëntportaal van Marente Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Inloggen op het cliëntportaal... 2 3. Mijn Afspraken... 4 4. Mijn Dossier... 6 5. Mijn Berichten... 8 6. Mijn Gegevens... 9 7.

Nadere informatie

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care Betere zorg door betere informatie Quality In Care Inhoud 03 05 13 15 19 23 25 27 29 30 Samen met u Het Elektronisch Cliëntendossier: QIC QIC App inclusief Omaha classificatiesysteem QIC Mobile inclusief

Nadere informatie

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Inhoud Handleiding clientportaal..... 2 Registreren... 3 Inloggen... 6 Cliëntgegevens bekijken... 8 Persoonlijke instellingen... 9 Uitloggen... 9 Vragen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Cliëntportaal. Procedure. Inloggen

Cliëntportaal. Procedure. Inloggen Cliëntportaal In het elektronisch zorgdossier (EZD) rapporteren onze medewerkers over de zorg, behandeling en ondersteuning die u van ons ontvangt. Daarnaast bevat het dossier al uw persoonlijke gegevens.

Nadere informatie

Nedap Ons App NEDAP ONS APP. Nedap Ons App Pagina 1

Nedap Ons App NEDAP ONS APP. Nedap Ons App Pagina 1 NEDAP ONS APP Nedap Ons App 18-4-2016 Pagina 1 Configuratie van de Nedap Ons app (Android) Dit artikel geeft uitleg wat nodig is om de Nedap Ons app te kunnen gebruiken op een mobiel apparaat van Google

Nadere informatie

Handleiding Cliëntportaal

Handleiding Cliëntportaal Oktober 2015 Handleiding Cliëntportaal Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Het cliëntportaal geeft u toegang tot de belangrijkste informatie uit uw zorgdossier (het Elektronisch Cliënt Dossier). U hebt

Nadere informatie

RELEASE NIEUWS. mijnquarant 3.1: het EPD als communicatieve schakel

RELEASE NIEUWS. mijnquarant 3.1: het EPD als communicatieve schakel RELEASE NIEUWS mijnquarant 3.1: het EPD als communicatieve schakel GGZ-instellingen sturen steeds meer op efficiëntieverhoging van de behandeling. De kwaliteitseisen nemen toe, maar dat geldt ook voor

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Versie 1 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Cliëntportaal TMZ... 4 3. Voorbeeld Cliëntportaal TMZ... 7 4. Mijn afspraken... 8 5. Mijn Dossier...

Nadere informatie

Digitaal ZorgDossier - Inleiding

Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier Digitaal ZorgDossier is een ECD voor de thuiszorg. Speciaal ontwikkeld voor de klantgerichte zorgprofessional die graag meer tijd en aandacht besteed

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Releasenotes. Verslagleggingsrichtlijn Logopedie versie 10. Intramed versie 7.0

Releasenotes. Verslagleggingsrichtlijn Logopedie versie 10. Intramed versie 7.0 Releasenotes Verslagleggingsrichtlijn Logopedie versie 10 Intramed versie 7.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Releasenotes verslaglegging Logopedie...1 1.1 Algemene nieuwe mogelijkheden...1 1.2 Aanpassingen

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Portaal openen... - 4-3. Registreren... - 6-4. Inloggen... - 10-5. Wachtwoord verlopen... - 12-6. Wachtwoord vergeten... -

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwing mijncaress. Beste relatie, eenvoud niet genoeg.

Highlights. Vernieuwing mijncaress. Beste relatie, eenvoud niet genoeg. Highlights Vernieuwing mijncaress Beste relatie, Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Het nieuwe werken in de zorg doet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Corine Bos Goes, 21 januari 2016

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Corine Bos Goes, 21 januari 2016 Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Corine Bos Goes, 21 januari 2016 Inhoud - Introductie istandaarden - Hoe werkt de Berichtenconverter? - Veelgestelde vragen Berichtenconverter istandaarden algemeen Beleid

Nadere informatie

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare 2 Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici ICP Vragenlijstmodule Medicatie (FarmedRX) MIC Zorginhoudelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.1

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.1 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.1 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 3.1 Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Handleiding RealHosting Controle Paneel

Handleiding RealHosting Controle Paneel Handleiding RealHosting Controle Paneel Inloggen. Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

software voor samenwerken en verbinden

software voor samenwerken en verbinden software voor samenwerken en verbinden gemaakt door het team van Nedap. Onze missie is om mooie tools te maken die het belangrijkste beroep in Nederland helpt en ondersteunt in het werk. Een beroep waar

Nadere informatie

Digitaal ZorgDossier - Inleiding

Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier Digitaal ZorgDossier is een ECD voor de thuiszorg. Speciaal ontwikkeld voor de klantgerichte zorgprofessional die graag meer tijd en aandacht besteed

Nadere informatie

Bijlage: Voorbeeld van praktijkautomatisering voor zelfstandig gevestigde paramedici: Prosoftware

Bijlage: Voorbeeld van praktijkautomatisering voor zelfstandig gevestigde paramedici: Prosoftware Bijlage: Voorbeeld van praktijkautomatisering voor zelfstandig gevestigde paramedici: Prosoftware We willen u kennis laten maken met de mogelijkheden die er zijn om eenvoudig en doeltreffend uw praktijkadministratie

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Handleiding ZWIP. Zorg- en WelzijnsInfoPortaal. ZWIP Handleiding - mei

Handleiding ZWIP. Zorg- en WelzijnsInfoPortaal. ZWIP Handleiding - mei Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal ZWIP Handleiding - mei 2014 1 Inleiding Deze handleiding dient ter verduidelijking van het gebruik van de ZWIP applicatie. De mogelijkheden van de applicatie

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Het cliëntportaal van Carintreggeland

Het cliëntportaal van Carintreggeland Het cliëntportaal van Carintreggeland Instructie voor onze cliënten Met het Cliëntportaal krijgt u inzage in uw digitale zorgdossier. In dit zorgdossier staan alle afspraken die u met Carintreggeland maakt

Nadere informatie

RESPONDER-APP. Mopas-app voor ios en Android. Gebruikershandleiding Mopas-app

RESPONDER-APP. Mopas-app voor ios en Android. Gebruikershandleiding Mopas-app Gebruikershandleiding RESPONDER-APP Mopas-app voor ios en Android V3.0 1 september 2016 Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Mopas-app voor ios en Android. Wij hebben met de grootste zorg deze

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN INLOGGEN OP HET PORTAAL VOOR (NIEUWE)GEBRUIKERS Versie 1.0 Datum December 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Knooppuntdiensten en het portaal

Nadere informatie

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding voor zorgverleners ZWIP Handleiding april 2015 1 1 Inleiding Deze handleiding dient ter verduidelijking van het gebruik van de ZWIP applicatie.

Nadere informatie

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Datum : 5-1-2015 Versie : 1.1 Copyright

Nadere informatie

Aanmelden en registreren voor CMR3

Aanmelden en registreren voor CMR3 Aanmelden en registreren voor CMR3 Ga naar www.vim-digitaal.nl Selecteer in het midden van het scherm waar u werkzaam bent Aan de rechterkant van het scherm kiest u vervolgens : 1. Aanmelden 2. Melden

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSBEHEER Versie 1.0 Datum December 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Knooppuntdiensten en het portaal van het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

Online assessment en kandidaten management systeem.

Online assessment en kandidaten management systeem. Mijn Thomas handleiding Online assessment en kandidaten management systeem. Dankzij onze vernieuwde gebruikerswebsite Mijn Thomas is het beheer van kandidaten en assessments eenvoudiger dan ooit. Inhoud

Nadere informatie

RELEASENIEUWS. mijnquarant 3.2: verbeteringen vanuit het veld

RELEASENIEUWS. mijnquarant 3.2: verbeteringen vanuit het veld RELEASENIEUWS mijnquarant 3.2: verbeteringen vanuit het veld Maart 2016 Na de grote releases van de afgelopen jaren op weg naar het casusgestuurd EPD, met veel nieuwe modules en functionaliteiten, voert

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE. Portaal voor het Sociaal Domein. (Mijn Inkomen en Mijn Regie)

PRODUCTINFORMATIE. Portaal voor het Sociaal Domein. (Mijn Inkomen en Mijn Regie) PRODUCTINFORMATIE Portaal voor het Sociaal Domein (Mijn Inkomen en Mijn Regie) Versie: 1.4 Datum: december 2015 Auteur: Niels van der Plas, productmanager Afdeling: Werk, Inkomen en Zorg Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Caren Sensire klanten en naasten

Handleiding Caren Sensire klanten en naasten Sensire klanten en naasten Inhoudsopgave Meerwaarde Caren voor klanten en naasten...3 Stap 1: https://sensire.carenzorgt.nl...3 Stap 2: Activeren van uw code op Caren...4 Stap 3: Aanmelden op Caren...5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding RESPONDER-APP. Mopas-app voor ios en Android

Gebruikershandleiding RESPONDER-APP. Mopas-app voor ios en Android Gebruikershandleiding RESPONDER-APP Mopas-app voor ios en Android Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Mopas-app voor ios en Android. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie ontwikkeld,

Nadere informatie

Handleiding LUMC Patiëntportaal

Handleiding LUMC Patiëntportaal Handleiding LUMC Patiëntportaal JANUARI 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat hebt u nodig? 3 3 DigiD aanvragen 3 4 Inloggen en uitloggen 4 5 Hoe werken de verschillende onderdelen? 7 5.1 Nieuwe afspraak

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Responder App. Mopas-app voor ios en Android.

Gebruikershandleiding Responder App. Mopas-app voor ios en Android. Gebruikershandleiding Responder App Mopas-app voor ios en Android www.mopas.eu Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Mopas-app voor ios en Android. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

Zorgmail in PodoFile

Zorgmail in PodoFile Zorgmail in PodoFile Handleiding bij de extra module Zorgmail-aansluiting -kortweg aangeduid als extra module Zorgmail - (vanaf PodoFile versie 4.5.4) 1 INHOUD 2 Wat is Zorgmail?... 3 3 Wat heeft een pedicure

Nadere informatie

Mopas handleiding Responder App. Mopas-app voor ios en Android.

Mopas handleiding Responder App. Mopas-app voor ios en Android. Mopas handleiding Responder App Mopas-app voor ios en Android www.mopas.eu Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Mopas app voor ios en Android. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie

Nadere informatie

Handleiding Portal HHNK medewerkers

Handleiding Portal HHNK medewerkers Handleiding Portal HHNK medewerkers Heerhugowaard, mei 2014 Versie: 1.0 Auteur: T. Tromp Inleiding HHNK maakt gebruik van externe dienstverlening t.b.v. het callcenter. Het callcenter maakt gebruik van

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Verklarende woorden:

Notitie. Inleiding. Verklarende woorden: Notitie Van Projectleider en beheerder MammoXL regio Datum December 2013 Onderwerp Gebruikershandleiding MammXL Inleiding Verklarende woorden: MammoXL IBOB IMS Beelden Rapporten Systeem voor uitwisselen

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Relatiedag Softwareleveranciers 2015 Delen is vermenigvuldigen. Jan Hein Willemse, directeur VECOZO

Relatiedag Softwareleveranciers 2015 Delen is vermenigvuldigen. Jan Hein Willemse, directeur VECOZO Relatiedag Softwareleveranciers 2015 Delen is vermenigvuldigen Jan Hein Willemse, directeur VECOZO Waarom Delen is Vermenigvuldigen? Wijzigingen in het zorglandschap Complexiteit van de keten neemt toe

Nadere informatie

Handleiding Reseller Controle Paneel

Handleiding Reseller Controle Paneel Handleiding Reseller Controle Paneel Inloggen Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social media

Nadere informatie

Je sollicitatie bij Cedrah

Je sollicitatie bij Cedrah Je sollicitatie bij Cedrah Welkom! Beste sollicitant, Als je deze handleiding leest, betekent het dat je een (open) sollicitatie bij Cedrah hebt gedaan. Uiteraard weten we op dit moment nog niet of we

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Handleiding CareView cliënt(vertegenwoordiger)

Handleiding CareView cliënt(vertegenwoordiger) Handleiding CareView cliënt(vertegenwoordiger) Inhoudsopgave handleiding CareView cliënt(vertegenwoordiger): Wat is CareView Zorg CareView Zorg en veiligheid Werken in CareView Zorg Inloggen Berichten

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Releasenotes: 3.2.0.4

Releasenotes: 3.2.0.4 K.P. van der Mandelelaan 68-70 3062 MB Rotterdam NL T: +31 (0)10 41 33 906 F: +31 (0)10 24 47 411 info@connexys.com www.connexys.com Releasenotes: 3.2.0.4 Beste Connexys gebruiker, ABN AMRO: NL33ABNA0439955009

Nadere informatie

IntraZis basis handleiding.

IntraZis basis handleiding. IntraZis basis handleiding. Inloggen Het begin: aanmelden in het login scherm: Vul gebruikersnaam en wachtwoord in. Selecteer de juiste locatie (voor locatie specifieke zaken zoals b.v. alerts). Klik op

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met je internetbrowser (https://berichtenapp.vng.nl)

Nadere informatie

VitalHealth KIS RELEASE 3.0. software for collaborative health management

VitalHealth KIS RELEASE 3.0. software for collaborative health management VitalHealth KIS RELEASE 3.0 software for collaborative health management INTRO INDEX ZORG OVERZICHT 5 CONSULT 7 MENU STRUCTUUR 9 PERSOONLIJK PROFIEL 11 De zorg is in beweging. Ketenzorg ontwikkelt zich

Nadere informatie

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Berichten uitwisselen via VECOZO Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Wat komt voorbij? Kennismaking met VECOZO Hoe sluit een zorgaanbieder aan op berichtenverkeer met gemeenten? Overgang naar Wmo-

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de gebruiker 4.8

Portal Handleiding voor de gebruiker 4.8 Portal Handleiding voor de gebruiker 4.8 Deze handleiding beschrijft op gebruikersniveau de basisfuncties van de portal. Version: x.x MOBIDM Gebruikershandleiding Pagina 1 Index Introductie 2 Help-bestanden

Nadere informatie

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning Inleiding Vanaf 1 juni 2009 is het gebruik van het BurgerServiceNummer (BSN) in de zorg verplicht. Deze handleiding beschrijft de reguliere bevraging van de cliëntgegevens zoals deze binnen PlanCare Dossier

Nadere informatie

Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016

Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016 Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016 Wie ben ik? Maarten Wittop Koning Product Developer bij Meddex Positionering van het PGD +316 1009 4870 mwittopkoning@meddex.nl

Nadere informatie

MULTIsignaal. MULTIsignaal R1.25.1. Release Notes

MULTIsignaal. MULTIsignaal R1.25.1. Release Notes MULTIsignaal MULTIsignaal R1.25.1 Release Notes Inhoud Inleiding... 3 1. Meldingen overzicht... 4 2. Wijzigingen in het Publicatiebord... 6 3. Nieuwe functionaliteiten... 6 3.1 Inzien van nog niet beoordeelde

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo.nl

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo.nl Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo.nl voor aanbieders (Versie juli 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 3 Over de handleiding... 4 Deel I - Uitleg

Nadere informatie

Berichten uitwisselen via VECOZO

Berichten uitwisselen via VECOZO Berichten uitwisselen via VECOZO Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Frank Ooms, productowner/projectmanager iwmo, ijw, iwlz. Wat komt voorbij? Korte kennismaking met VECOZO Hoe sluit een zorgaanbieder

Nadere informatie

Online behandeling. Informatie voor patiënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Online behandeling. Informatie voor patiënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Online behandeling Informatie voor patiënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde U heeft met uw psycholoog afgesproken om naast de afspraken bij SEIN ook een deel van uw behandeling via

Nadere informatie

Orbis Software. Portal4U. Release Notes1.5. Dit document bevat de Release Notes van Portal4U V1.5

Orbis Software. Portal4U. Release Notes1.5. Dit document bevat de Release Notes van Portal4U V1.5 Orbis Software ortal4u Release Notes1.5 Dit document bevat de Release Notes van ortal4u V1.5 Inhoudsopgave 1. 0 1. 1 1. 2 1. 3 Belangrijkste nieuwe functionaliteiten Zoekschermen voor formuliervelden toevoegen

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking

iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking 3 juli 2017 Functionele uitwerking iwmo en ijw release 2.1 1 /10 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Gebruik van XML en XSLT s 4 2.1 Voordelen van XSLT s 4 2.2 Hogere kwaliteit,

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Handleiding managerlogin HR en salaris online

Handleiding managerlogin HR en salaris online Handleiding managerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Verlof 5 4 Verzuim 7 5 Kalender 9 6 Declaraties 11 7 Uitloggen 13 1 Inleiding Met uw managerlogin is het mogelijk

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service POLARIS Nova Handleiding Employee Self Service Versie: 2.0 Datum: 01-03-2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4 2.1 Vraag & antwoord... 4 2.2 Wachtwoord wijzigen... 5 2.3 Wachtwoord vergeten...

Nadere informatie

Aan de slag met MijnZorgnet.nl!

Aan de slag met MijnZorgnet.nl! Aan de slag met MijnZorgnet.nl! Vanaf vandaag kunt u gratis gebruik maken van MijnZorgnet.nl. Op deze nieuwe en beveiligde website kunt u gemakkelijk contact leggen met patiënten, mantelzorgers en zorgverleners.

Nadere informatie

releasenieuws 3.5 mijnquarant 3.5: samen verder met het casusgestuurd EPD

releasenieuws 3.5 mijnquarant 3.5: samen verder met het casusgestuurd EPD releasenieuws 3.5 mijnquarant 3.5: samen verder met het casusgestuurd EPD De GGZ is constant in beweging. Denk aan de digitalisering, de herstructurering van de Nederlandse zorg en herzieningen van zienswijzen

Nadere informatie

Handleiding voor ketenpartners

Handleiding voor ketenpartners Handleiding voor ketenpartners Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Nieuwe consultatie of verwijzing... 2 3. Gegevens van de patiënt bekijken... 3 4. Vraag of verwijzing beantwoorden... 5 5. Consult invoeren

Nadere informatie

Demonstratie Machtigingenportaal. 14 mei 2013

Demonstratie Machtigingenportaal. 14 mei 2013 Demonstratie Machtigingenportaal 14 mei 2013 Inhoud Inleiding Het digitale aanvraagproces Demonstratie van het machtigingenportaal Koppeling met uw eigen informatiesysteem Support Inleiding Van papier

Nadere informatie

R E L E A S E N O T E S

R E L E A S E N O T E S R E L E A S E N O T E S VitalHealth KIS versie 1.4.2 Software for personalized health management Eigenaar document Gijsbert Roordink Datum 10-04-2014 Versie document 1.1 Versies KIS modules Diabetes 3.6.4.2,

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

DE HEER SOFTWARE. Inhoudsopgave

DE HEER SOFTWARE. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 De voorbereidingen... 3 Aan de slag met PlanCare Dossier Connect... 4 Rechten toekennen binnen PlanCare Dossier... 4 Activeren van knop op dossier... 5 Postbusbeheer en intern

Nadere informatie

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.7 24-10-2014 Datum: 24-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding Incura. Incura Pro app gebruik

Handleiding Incura. Incura Pro app gebruik Handleiding Incura Incura Pro app gebruik Incura 1 van 10 Inleiding Deze handleiding beschrijft het gebruik van de Incura Pro app. De volgende functionaliteiten binnen Incura zijn via de app beschikbaar:

Nadere informatie

Korte introductie gebaseerd op Roadshow mei juni 2015

Korte introductie gebaseerd op Roadshow mei juni 2015 Korte introductie gebaseerd op Roadshow mei 2015 1 8 juni 2015 De sterke punten van Nedap ONS helpen bij het realiseren van onze visie Ondersteuning van zelfredzaamheid medewerker Ondersteuning van zelfsturende

Nadere informatie

Handleiding Tabelbeheer

Handleiding Tabelbeheer Handleiding Tabelbeheer Versie 1.1 Datum 22 juli 2015 Status Eindproduct Colofon Volgnummer 2015083676 Contactgegevens Afdeling Beheerteam istandaarden Eekholt 4, 1112 XH Diemen info@istandaarden.nl 020

Nadere informatie

Vraag en Antwoord https://aanvragen.nza.nl

Vraag en Antwoord https://aanvragen.nza.nl https://aanvragen.nza.nl Versie 1 d.d. 24 augustus 2015 (Na versie 1: De met * gemarkeerde vragen zijn nieuw of gewijzigd t.o.v. de vorige versie.) Dit document is onderverdeeld in 3 thema s: 1. Inloggen

Nadere informatie