Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig"

Transcriptie

1 Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk onderdeel van het nieuwe werken. Slim en eenvoudig In de ontwikkeling van mijncaress staat dialooggestuurde zorg centraal: de interactie tussen cliënt, het netwerk van de cliënt en de zorgprofessional staat voorop. Het ondersteunen van deze relatie is leidend in de huidige vernieuwing. Belangrijke uitgangspunten voor de vernieuwing van mijncaress zijn daarbij de eenvoud en het gebruikersgemak voor eindgebruikers in het primaire proces met een verbonden en tevreden medewerker als resultaat. Rekening houdend met steeds veranderende wet- en regelgeving is eenvoud niet genoeg. Een naadloze verbinding tussen planning, registratie en de declaratie met diverse partijen binnen diverse financieringsstromen is een randvoorwaarde. Wij nemen onze ruime ervaring in de gezondheidszorg mee in de oplossingen die wij bieden in de verpleging, verzorging, thuiszorg en gehandicaptenzorg. In mijncaress versie 4.2 introduceren we een aantal belangrijke vernieuwingen. Belangrijke vernieuwingen zijn bijvoorbeeld het nieuwe Cliëntportaal, verrijkingen in het Medewerkerportaal, ondersteuning van AZR 3.2 en uitbreiding van de DBC-functionaliteit. In dit document lichten wij de belangrijkste vernieuwingen toe.

2 Introductie mijncaress Cliëntportaal 1Waarom? De ontwikkeling van mijncaress staat in het teken van Dialooggestuurde zorg. De cliënt, mantelzorger en zorgprofessional zijn continu met elkaar in dialoog om de zorg rondom een cliënt zo goed mogelijk te organiseren. Het beter informeren van de cliënt en het direct toegang geven tot zijn/haar dossier versterkt de zorg. Alleen dan kan de beste zorg voor de cliënt worden gerealiseerd. cliëntagenda en een prikbord. Daarnaast is het mogelijk direct berichten uit te wisselen met zorgprofessionals en andere cliënten via een persoonlijke berichtenfunctie. Een verdere ondersteuning van de zorgdialoog Altijd en overal toegang tot het digitale dossier zonder ondersteuning van zorgprofessionals Een nieuw communicatieplatform tussen de cliënt en zijn/haar netwerk en de professionele zorgverlening Met de introductie van het mijncaress Cliëntportaal zijn de cliënt, familie en mantelzorgers actief verbonden met de zorgprofessionals van de zorgorganisatie. In het Cliëntportaal hebben de cliënten en hun netwerk direct digitaal inzicht in een aantal belangrijke onderdelen uit het dossier. Dit zijn de gegevens van de cliënt, de

3 Verbeteringen mijncaress Medewerkerportaal 2Waarom? Sinds versie 4.0 heeft mijncaress het Medewerkerportaal. In dit portaal worden nieuwe en bestaande onderdelen uit mijncaress Basis of Zorgdossier op een vernieuwende en gebruiksvriendelijke wijze aan de zorgprofessional aangeboden. De zorgprofessionals worden hierbij op een slimme en eenvoudige manier ondersteund in onder andere het plannen en het bijhouden en sturen op dagelijkse taken. Daarnaast kan de zorgprofessional vanuit het portaal communiceren met collega s en gebruikers van het Cliëntportaal. van de persoonlijke startpagina en de verschillende smartsearch velden zijn uitgebreid voor meer gebruiksgemak. Daarnaast zijn er op het gebied van informatiebeveiliging verbeteringen doorgevoerd en wordt het mogelijk het portaal direct via het internet aan te bieden aan eindgebruikers. Altijd en overal toegang tot mijncaress Optimaal gebruiksgemak voor eindgebruikers Met versie 4.2 worden naast een aantal nieuwe functionaliteiten veel verbeteringen op het gebied van gebruik doorgevoerd. Onder andere het beheer, het indelen

4 OE Rooster 3Waarom? Plannen in de zorg is één van de belangrijkste onderdelen van het primaire proces. Het plannen van de juiste medewerkers op de juiste plek is een dagelijkse uitdaging voor de zorg. Hierbij moet rekening worden gehouden met de wensen van cliënten, medewerkers en de organisatie. Eén van de laatste trends is het zelfsturend werken. Hierdoor wordt het steeds belangrijker voor medewerkers om inzicht en invloed te krijgen op hun planning. Het vooraf inplannen van medewerkers volgens contractafspraken en voorkeuren is vaak de eerste stap. Sinds versie 4.1 werd het voor medewerkers mogelijk om via het Medewerkerportaal hun beschikbaarheden door te geven. Vanaf deze versie is het mogelijk om in het Medewerkerportaal het rooster van de afdeling in te zien. Medewerkers kunnen in het portaal direct inzicht krijgen in het actuele rooster van hun team en zien wie werkt en wie niet. Daarnaast kunnen gautoriseerde medewerkers diensten in het rooster wijzigen, toevoegen en fiatteren. Op deze manier kunnen kleine teams inzicht verkrijgen in en invloed uitoefenen op hun eigen rooster. Altijd op de hoogte wie aanwezig of beschikbaar is Decentraal invloed op het rooster met voorbereidingen voor zelfroosteren in de volgende versie van mijncaress

5 Decentraal plannen 4Waarom? Zowel in de intramurale als extramurale zorg wordt steeds gebruikelijker gewerkt met geplande activiteiten in looproutes. Het maken van deze detailplanning van activiteiten wordt vaak binnen het team belegd waarbij een zorgmedewerker de planrol krijgt. Voor het maken van een planning in een klein team is de benodigde informatie afwijkend van de centrale planning. Om deze decentrale planning optimaal te ondersteunen bevat het Medewerkerportaal vanaf versie 4.0 een gebruiksvriendelijke planmodule voor het inplannen van cliënten. In versie 4.2 is dit planbord uitgebreid met enkele handige opties waaronder het kunnen inplannen van incidentele zorgafspraken en het weergeven van de route in een kaartweergave. Samen met de cliënt wordt op basis van de indicatie (intern) een reeks van zogenaamde zorgafspraken gemaakt. Deze afspraken verwoorden de afstemming tussen de wensen van de cliënt en de ruimte binnen de indicatie. Daarna worden deze zorgafspraken in de routeplanning ingepland. Middels visuele ondersteuning op tijd (past de afspraak in de route?) en afstand (kaartweergave) wordt de planner geholpen om de beste routes samen te stellen. De ingeplande activiteiten komen direct terecht in de agenda van de betreffende medewerker en cliënt. Eenvoudig decentraal plannen Inzicht in planning van eigen team

6 5 Mobiele ondersteuning: icaress Waarom? door middel van een systeembericht. Zo kan icaress Steeds meer zorgorganisaties gebruiken icaress als bijvoorbeeld een bericht tonen bij aanpassingen in ondersteunende oplossing voor extramurale zorgverleners. zorgplan, bij medicatieveranderingen of bij aflopende icaress maakt het mogelijk om zorginformatie op te vragen, indicaties. De bestaande berichtenfunctionaliteit van zorgactiviteiten te registreren en de actuele planning in mijncaress wordt hiermee ook binnen icaress mogelijk. te zien. Om medewerkers steeds beter te ondersteunen, is het vanaf versie 4.2 mogelijk om berichten te versturen via icaress. Eenvoudige onderlinge communicatie tussen zorgverleners Altijd in contact met de organisatie, ook onderweg Vanaf deze versie kunnen gebruikers van icaress eenvoudig Direct notificaties uit mijncaress ontvangen op een berichten uitwisselen met collega s. Deze collega s kunnen dit bericht dan in icaress of in het Medewerkerportaal lezen. Persoonlijke berichten en groepsberichten maken onderlinge communicatie nog makkelijker. Bij belangrijke gebeurtenissen stelt icaress de gebruiker op de hoogte smartphone

7 Registratie vrijheidsbeperking (BOPZ) 6Waarom? Vrijheidsbeperkende maatregelen die vallen onder de WGBO en BOPZ moeten door zorgorganisaties op een correcte en volledige wijze worden geregistreerd. Omdat deze middelen vaak een grote impact hebben op het leven van een cliënt moet er een aantal verplichte onderdelen worden vastgelegd. Daarnaast wordt er een aantal wijzigingen verwacht in de wet Zorg en Dwang. Met de nieuwe functionaliteit in mijncaress wordt de medewerker ondersteund met een eenduidige registratie en verantwoording van vrijheidsbeperkende maatregelen. Het wordt in mijncaress mogelijk om vast te stellen welke middelen en maatregelen worden ingezet, deze te registreren, diagnose en evaluatie vast te leggen. Daarnaast wordt de actuele juridische status geregistreerd, waarbij rekening wordt gehouden met verwachte wetswijzigingen (wijzigingen omtrent: zorg en dwang). Tot slot is de inrichting flexibel om de vrijheidsdbeperkende middelen zo vast te kunnen leggen als binnen uw organisatie gewenst is. Standaardfunctionaliteiten voor registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen en de benodigde verantwoording Inzicht in de geregistreerde maatregelen per cliënt Eenvoudige ondersteuning voor registratie, evaluatie diagnose en afsluiten omtrent het toepassen van middelen en maatregelen

8 Registratie dagactiviteiten 7Waarom? Registratie aan de bron en de decentralisatie van administratieve handelingen zijn belangrijke trends in de zorg. Het zelf aanleveren van volledige en digitale registratie wordt steeds vaker van een zorgteam verwacht. De registratie van dagactiviteiten is bij afdelingen die zorg in dagdelen leveren een dagelijkse aangelegenheid die nu nog veelal bij de cliëntadministratie gelegd wordt. Met mijncaress 4.2 wordt het mogelijk deze registratie decentraal en direct aan de bron uit te voeren vanuit het Medewerkerportaal. centraal in mijncaress Basis of decentraal in mijncaress Planywhere. Vanaf versie 4.2 is het mogelijk de registratie decentraal in het Medewerkerportaal vast te leggen. Op deze manier kan de aan- of afwezigheid van cliënten direct op de afdeling worden vastgelegd. Direct en actueel inzicht in de cliënten die zorg in dagdelen ontvangen Decentrale registratie aan de bron De registratie van dagactiviteiten is bedoeld voor cliënten die zorg in dagdelen ontvangen bij uw zorgorganisatie. De registratie van deze activiteiten gebeurde tot nu toe veelal

9 8Integratie met BI: Geniq Waarom? Met het decentraal beleggen van verantwoordelijkheden rijst ook de vraag naar middelen om te sturen. Geniq is de BI-tool van PinkRoccade Healthcare die naadloos verbindt met mijncaress. Vanaf versie 4.1 is het mogelijk Geniq rapportages direct in te zien vanuit het mijncaress Medewerkerportaal. Daarmee wordt het zelfsturende team uitgerust met een uitgebreide set aan rapportages om direct inzicht te hebben in belangrijke KPI s en productieoverzichten. mijncaress ontsluit middels een Geniq Rapportage widget vanaf versie 4.1 managementinformatie uit Geniq. De applicatiebeheerder van mijncaress kan rapporten van Geniq koppelen aan mijncaress (middels type autorisatie). Hiermee kan dus worden bepaald welke medewerkers welke informatie kunnen inzien. De medewerker kan vervolgens de gewenste widgets op zijn dashboard plaatsen en daar direct en actueel de stuurinformatie vanuit Geniq inzien. Op deze manier wordt managementinformatie ook decentraal ingezet om te sturen op dezelfde KPI s. Direct inzicht in stuurinformatie voor medewerkers Integratie van stuurinformatie in het primaire proces Gebruik maken van dezelfde definities en KPI s voor strategisch, tactisch en operationeel niveau

10 9Optimalisatie Zorgdossier Waarom? mijncaress staat vanaf versie 4.0 voor dialooggestuurde zorg. Daarmee zijn onder andere registratie aan de bron en fomulieren gebruik te maken van spraakherkenning (in Google Chrome-browser). Deze functie maakt het invoeren van tekst sneller en eenvoudiger door de automatische en het delen van informatie middels portalen belangrijke omzetting van spraak naar getypte tekst. Daarnaast is het ontwikkelpijlers geworden. mijncaress Zorgdossier opvoeren van zorgafspraken verbeterd. Deze functie was is op dit moment het centrale onderdeel voor de vanaf 4.0 de optie voor het invoeren van cliëntvoorkeuren zorgprofessional en bevat daarmee belangrijke onderdelen voor het leveren van zorg. Vanaf 4.2 is de module voor het vormgeven van deze ondersteuning van de uitgebreid zodat het arrangeren, ook extramuraal, beter zorgdialoog. Met deze release is er een aantal belangrijke wordt ondersteund. verbeteringen doorgevoerd. Zo is het fysiotherapeutisch dossier verbeterd en wordt het maken van zorgafspraken eenvoudiger. Tot slot is een nieuwe functionaliteit toegevoegd, namelijk de integratie van spraakherkenning. Eenvoudig rapportages opvoeren Zorgafspraken beter kunnen vastleggen Vanaf mijncaress 4.2 is het mogelijk om in rapportages

11 10 Wet- en regelgeving Waarom? Wet- en regelgeving wijzigt continu in de zorg. Dit Op het gebied van DBC s is een aantal belangrijke zorgt ervoor dat zorgorganisaties steeds rekening uitbreidingen gedaan. Een aantal voorbeelden hiervan is moeten houden met de wijzigingen op het gebied van de bevoorschotting (export ZH310/ZH311), ondersteuning financiering en de aanlevering van declaraties. PinkRoccade OHW-grouper, aanlevering en de aanlevering aan Healthcare volgt deze veranderingen en verwerkt deze DIS. Daarnaast is AZR-berichtenverkeer 3.2 volledig tijdig in de software zodat u altijd up-to-date bent voor doorgevoerd in de software zodat vanaf 1 januari 2014 de laatste wijzigingen. Voor de release 4.2 zijn onder voldaan kan worden aan deze nieuwe standaard. andere grote wijzigingen doorgevoerd voor uw AWBZen DBC-declaraties en ondersteuning voor de nieuwe versie van het AZR-berichtenverkeer, versie 3.2. Naast de wijzigingen in wet- en regelgeving zijn uiteraard ook algemene verbeteringen doorgevoerd voor uw administratieve processen. Altijd up-to-date voor laatste wijzigingen in wet- en regelgeving Tijdige implementatie van deze wijzigingen om voorbereid te zijn op ingang per

12 Meer informatie De afgelopen maanden publiceerden we volop rondom de vernieuwingen van mijncaress, samenwerkingen met klanten en nieuwe initiatieven. Een greep uit de publicaties vindt u hieronder. Onze klanten vertelden ook over mijncaress in: De komende maanden houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in mijncaress. Heeft u vragen? Neem contact op met Mark Byrman op telefoonnummer

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova is een product van VCD Healthcare Vinova, hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog

Nadere informatie

Amyyon Care. De vraag is op dit moment: hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie klaar is voor de toekomst?

Amyyon Care. De vraag is op dit moment: hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie klaar is voor de toekomst? Amyyon Care De ontwikkelingen in de zorgsector volgen elkaar in rap tempo op. Functiegerichte bekostiging, ZZP s, DBC s, marktwerking, vraaggestuurde zorg, etc. Zorgorganisaties zitten soms klem tussen

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

ChipSoft Bedrijfsprofiel

ChipSoft Bedrijfsprofiel ChipSoft Bedrijfsprofiel!"#$% &%'!"#$% (!"#$)* #+, )-./000 1*12 ChipSoft ZIS B.V. (ChipSoft). Deze uitgave blijft eigendom van ChipSoft. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus

Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus Smart Paper Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus SmartCare: Drie speerpunten naar excellente informatievoorziening in de zorg www.smartcare.imtech.com Inhoudsopgave 3 7 12 14 15 SmartCare Stap

Nadere informatie

1 Overzicht digitale platforms

1 Overzicht digitale platforms Bijlagen 1 Overzicht digitale platforms... 2 2 Meetinstrument versie 1... 3 3 Definitief meetinstrument... 6 4 Codeerschema... 8 5 Interview Yvonne de Jong... 11 6 Weggevallen platforms... 14 7 Analyse

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? helpline B.V., 20 maart 2014, versie 1.0 Dellaertweg 9 C 2316 WZ Leiden 071-523

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Het managen van professionals staat al vele jaren op de managementagenda. In dit artikel laten we zien hoe internettechnologie de

Nadere informatie

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl oaltijd n l ien n overal e g eactuele b o u gebouweninformatie we n b e h e e r Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55

Nadere informatie

HEALTHCARE. Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen

HEALTHCARE. Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen HEALTHCARE Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen. Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen gebaseerd op het Microsoft

Nadere informatie

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.2

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.2 Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier Versie 3.2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 5 1.1 Aanleiding voor het project ECD... 6 1.2 Wat verandert er nu in de kern... 8 2 Tot stand

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

Inleiding. Totstandkoming en opzet van deze beslisnotitie

Inleiding. Totstandkoming en opzet van deze beslisnotitie DGOBR/DIR/TBGI Inleiding Het huidige Rijksportaal stamt alweer uit 2007. De wereld is sindsdien sterk veranderd, terwijl de bestaande voorziening onvoldoende met die veranderingen is meegegroeid. Dit is

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Hospitality in een digitaal tijdperk

Hospitality in een digitaal tijdperk 1 HOSPITALITY IN EEN DIGITAAL TIJDPERK Hospitality in een digitaal tijdperk Onze visie op facility management Service Management Simplified INHOUDSOPGAVE 04 PRODUCTEN- EN DIENSTENCATALOGUS, DE ETALAGE

Nadere informatie

Software voor optimale personeelsplanning

Software voor optimale personeelsplanning Software voor optimale personeelsplanning Monaco uw partner in planning Een goede personeelsplanning vraagt behoorlijk wat creativiteit, puzzel werk en tijd. Uw medewerkers willen zien of in het rooster

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

Whitepaper Intranet 2

Whitepaper Intranet 2 Intranet 2 Maakt uw oranisatie kleiner Inleiding - Wat is Intranet 2? Laat u direct uit de droom helpen: Intranet 2 is niet iets fundamenteel nieuws. Uiteindelijk is het nog steeds een middel om bepaalde

Nadere informatie

Ultimo Facility. Management. Facility. Managemen. ManagementFacility. Facility. Management. Facility. Management

Ultimo Facility. Management. Facility. Managemen. ManagementFacility. Facility. Management. Facility. Management Ultimo Managemen Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare oplossing.

Nadere informatie