MASTERCLASS ONDERNEMERSCHAP IN DE BOUW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MASTERCLASS ONDERNEMERSCHAP IN DE BOUW"

Transcriptie

1 Deze masterclass wordt aanbevolen door: MASTERCLASS ONDERNEMERSCHAP IN DE BOUW ruimte voor een nieuwe generatie professionals

2 inhoudsopgave Voorwoord Een masterclass voor u? De vijf modules Algemene informatie Ondernemerschap in de bouw

3 voorwoord Iedereen is het erover eens dat de bouw definitief is veranderd. De vertrouwde bedrijfsaanpak voldoet niet meer. De vraag is natuurlijk wat je hieraan kunt doen. Eén ding is duidelijk: stil zitten of verdedigen is verliezen. Daarom investeren alle branches in de bouw meer dan ooit in nieuwe kennis, in competenties en in nieuwe samenwerkingsvormen. Visionairs ontmoeten elkaar in de Innovatie-estafette (Dag van Maarssen), in ConsulTable, ConstrucTable, in Vernieuwing Bouw, de Bouwcampus en dergelijke. Opleidingsinstituten als de BOB en Fundeon, maar ook organisaties als SBRCURnet, CROW, STABU en RISNET faciliteren de inbedding van de nieuwe competenties op de werkvloer. Maar wie richt zich op de leiders van de toekomst, op de mensen die de verandering moeten vormgeven? Op de high potentials van nu? Universiteit Nyenrode heeft de krachten gebundeld om, in samenwerking met diverse marktpartijen uit de bouw, juist het thema ondernemerschap op te pakken en zich te richten op deze selecte groep toekomstige leiders. Elke groep wordt zorgvuldig samengesteld om een brede verankering in de brede keten te waarborgen. Wij bevelen deelname van één of meer van uw high potentials aan deze Masterclass van harte aan, omdat u hiermee niet alleen investeert in uw mensen, maar door de opzet ervan ook onmiddellijk investeert in de toekomst van uw bedrijf. Ed Nijpels, Voorzitter NLingenieurs Martin van Pernis, President KIVI NIRIA Koene Talsma, Voorzitter Raad van Commissarissen BOB Opleiding, Training en Advies Jacqueline Schlangen, Directeur Vernieuwing Bouw Peter de Mönnink, CEO Reed Business BV Ondernemerschap in de bouw 3

4 een masterclass voor u? Doelgroep Deze masterclass is bedoeld voor professionals van ingenieursbureaus, installatiebedrijven, bouwondernemingen, toeleveranciers en adviesbureaus die zich richten op bouwen en wonen. We willen vooral de nieuwe generatie professionals aanspreken zeg tussen 35 en 45 jaar oud die nieuw elan en onderschap binnen hun bedrijven willen en kunnen brengen. De gedachte achter deze masterclass is dat deze professionals nieuwe initiatieven ontwikkelen en binnen afzienbare tijd in een directiefunctie ook verantwoordelijk zijn voor de realisatie. Beoogd resultaat De deelnemers gaan aan de slag met een concreet vraagstuk. Dat kan een vraagstuk zijn dat door de directie van de betreffende deelnemer is meegegeven. Het kan ook een onderwerp zijn dat deelnemer zelf bepaald. Zo n concreet vraagstuk kan van alles zijn, zolang het een duidelijke relatie heeft met externe productiviteitsverbetering (hogere omzet, betere marge). Bijvoorbeeld: de ontwikkeling van een nieuwe dienst; creëren van echte toegevoegde waarde; samenwerking met andere partijen; etcetera. Opzet van deze masterclass De masterclass bestaat uit vijf werkcolleges rond de kernthema s van ondernemerschap. Na inschrijving volgt een telefonisch intakegesprek. Elk college start met een theoretisch kader en wordt gevolgd door praktijkcases. Tussen de colleges door wordt in intervisiegroepen gewerkt aan eigen vraagstukken onder begeleiding van een supervisor. Daarnaast worden er bezoeken gebracht aan inspirerende bedrijven uit andere sectoren dan building en engineering (bijvoorbeeld het Miele Inspirience Centre). Na afloop van de masterclasses bestaat de gelegenheid om in intervisiegroepen (5 à 6 personen) een vervolg te geven aan de in deze serie masterclasses opgedane ervaring. Aantal deelnemers Het maximaal aantal deelnemers per Masterclass is 20. De samenstelling van de deelnemers van Masterclass is heterogeen en weerspiegelt idealiter de keten in de bouw. Gedurende de masterclass krijgen de deelnemers kennis, inspiratie, praktijk cases en ondersteuning om hun case zo goed mogelijk vorm te geven. Tijdens de laatste module worden de bevindingen van de deelnemers aan hun eigen directie gepresenteerd. Theorie en de praktijk van het eigen bedrijf worden aan elkaar gekoppeld. Het eind doel is inspiratie voor de eerste stappen op weg naar een beter resultaat. 4 Ondernemerschap in de bouw

5 de vijf modules Module 1 De veranderende markt: kansen voor ondernemerschap ontdekken Prof. dr. Frank Kwakman Drs. Marjet Rutten Ir. Marc Unger Frank Kwakman is hoogleraar marketing en strategie van professionele dienstverlening aan Nyenrode Business Universiteit. Hij begint deze module met een schets van ontwikkelingen in de markt en de nieuwe eisen die deze aan bedrijven en professinonals stelt. Marjet Rutten is veelgevraagd spreker en kenner van de bouw. Zij geeft inzicht in de wijze waarop de sector aan het veranderen is en op welke manier je daar als organisatie op in kunt spelen. Marc Unger, hoofd Inkoopbureau (AKI) van Prorail staat stil bij de veranderende rol van opdrachtgevers en opdrachtnemers en de prominente plaats van klanten en eindgebruikers. Naar aanleiding van deze module maakt u een analyse van de positie van uw eigen bedrijf in de markt. Dit op basis van markttrends en kenmerken van met succes opererende bedrijven. Literatuur: F. Kwakman en C. Zomerdijk, De ondernemende professional, waarde creëren in een veranderende markt, Van Duuren Management Module 2 Nieuwe businessmodellen: groei creëren door waardecreatie Drs. Yousri Mandour Ing. Phillip Smits MBA Ir. Geert Fuchs Yousri Mandour is partner bij marketing en strategie bureau ICSB en start deze module met een overzicht van 12 businessmodellen en illustratieve cases daarbij uit diverse branches. Aansluitend presenteert Phillip Smits, CEO bij projectontwikkelaar Blauwhoed, een praktijkvoorbeeld van een compleet doorgevoerd nieuw businessmodel (De eindklant als beginklant). Ter afsluiting neemt Geert Fuchs, leading professional assetmanagement bij ingenieursbureau Royal Haskoning DHV, u mee in de casus Chemelot, waarvoor het bureau een compleet nieuw model voor dienstverlening heeft ontwikkeld en geïmplementeerd. Naar aanleiding van deze module ontwikkelt u een nieuw businessmodel voor (een deel van) uw bedrijfsactviteiten en maakt zichtbaar welke veranderingen daarin vanuit het huidige model noodzakelijk zijn. Literatuur: Y. Mandour, K. Brees en R. Wenting, Groeimodellen, Creëer nieuwe business, Van Duuren Management Module 3 Over grenzen heen ondernemen: nieuwe verbindingen maken Dr. Ing. Jan Jurriëns Dr. Alan Mossman Leon van de Pas In deze module laat Jan Jurriens, adviseur en lector ondernemen in netwerken aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, zien hoe je samenwerking over sectoren heen op gang brengt, welke modellen daarvoor zijn en wat de effecten van samenwerking zijn. Aansluitend presenteert Alan Mossman, visiting lecturer & Advisory Board member, Centre for Lean Projects, Nottingham-Trent University, enkele praktijkvoorbeelden van nieuwe samenwerkingsvormen, consortia en contracten in de bouwpraktijk. Leon van de Pas, General Manager Connected Lamps bij Philips Lighting, gaat ter afsluiting van deze module in op boosting international business en geeft prikkelende voorbeelden van creatief tenderen. Naar aanleiding van deze module gaat u op zoek naar voorbeelden waar over sectoren of landsgrenzen heen nieuwe kansen worden gecreëerd en beschrijft u op basis daarvan drie ideeën voor het eigen bedrijf ( cross overs ). Literatuur: M. Lanting, De slimme organisatie. De toekomst van werk, leiderschap en innovatie, Business Contact 2013.» Ondernemerschap in de bouw 5

6 Module 4 De nieuwe professional: ruimte creëren voor eigen ondernemerschap Drs. Bart van Emden Age Vermeer Drs. Marieke van Gerner Het zijn de mensen die het moeten doen! In deze module geeft Bart van Emden, b-to-b marketing consultant voor technische bedrijven bij Van Emden Marketing Consultancy, uitleg over hoe je een organisatie in beweging kunt krijgen. Over hoe je het verschil maakt tussen praten over strategie en het daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Hoe geef je zo n veranderproces precies vorm? Waar moet je op letten? Hoe stuur je dit aan? En wat voor gereedschap heb je nodig? De module wordt aangevuld met succesvolle voorbeelden uit de praktijk: binnen de sector (Age Vermeer, divisie directeur Infra Dura Vermeer / Marieke van Gerner, marketing manager divisie Infra Dura Vermeer) en daarbuiten. Naar aanleiding van deze module gaat u stappen zetten om de stof concreet in uw eigen organisatie toe te passen. U beschrijft bevindingen en blokkades en hoe deze worden overwonnen. Literatuur: F. Kwakman en R. Rosenmöller, Ik maak het verschil, waarde creeren voor uw klanten, uw team en uw loopbaan, Van Duuren Management 2013 (in voorbereiding). Module 5 Innovatie en productontwikkeling: verankering in de bedrijfscultuur Prof. dr. Jan van den Ende Dr. Ir. Ruud Smeulders Deze module wordt geopend door Jan van den Ende, hoogleraar innovatie aan de Erasmus Universiteit. Hij gaat op basis van onderzoek en concrete cases in op de vraag hoe je met succes nieuwe producten en diensten ontwikkelt en in de markt zet. Aansluitend volgt een praktische workshop door Ruud Smeulders van BrilliantBrains over creativiteit, toekomstbeelden en innovatiemanagement. Zonder een goed beeld van je eigen toekomst kun je niet gericht innoveren. In de workshop leer je out-of-the-box na te denken over trends en de toekomst van de bouw. Je creativiteit kun je gebruiken om ideeën te vergaren om een duurzaam toekomstbeeld van je bedrijf samen te stellen. En met enkele hulpmiddelen en modellen voor innovatie leer je hoe je deze toekomst ook daadwerkelijk kunt realiseren. Praktische voorbeelden zullen dit illustreren. De deelnemers gaan zelf aan het werk om te oefenen met de innovatie modellen. In de aanloop naar deze module hebben de deelnemers een innovatiecase voor de eigen organisatie opgesteld. Deze wordt in het afsluitende deel van dit college gepresenteerd aan de eigen directie. Literatuur: Kwakman, F. en Smeulders, R., Groot Innovatie Modellenboek, 40 innovatiemodellen voor het versterken van ondernemerschap bij bedrijfsleven en overheid, Van Duuren Management Ondernemerschap in de bouw

7 algemene informatie Programmastaf Prof. Dr. Frank Kwakman, Nyenrode Business Universiteit Drs. Bart van Emden, Programmamanager en Directeur Van Emden Marketing Consultancy bv Kees Warmerdam MHD, Directeur BOB Opleiding, Training en Advies Ing. Marc Jonkman, Voorzitter Afdeling Commercieel Ingenieur KIVI NIRIA Ir. Paul Oortwijn, Directeur NLingenieurs Drs. Mike Sudmeyer, Uitgever Bouwplannen Reed Business Media Data en tijden 1 e module: 11 november e module: 9 december e module: 13 januari e module: 10 februari e module: 10 maart 2014 Het programma staat onder leiding van Frank Kwakman en Bart van Emden. Prijs Prijs: 4.950,- (excl. btw), eventueel in twee delen te betalen (eerste deel in 2013, tweede deel in 2014). 10% korting voor leden van participerende organisaties. Prijs is inclusief boekenpakket van vijf boeken. Elk college start om uur en eindigt om uur (tijdens pauze licht buffet). Laatste college start om uur. Locatie De masterclasses vinden plaats in de collegezalen op het landgoed van Nyenrode Business Universiteit. Certificaat van deelname Na afloop ontvangt u een waardevol deelnamecertificaat van Nyenrode Business Universiteit. Informatie en aanmelding Aanmelden kan door het bijgevoegde inschrijfformulier (ook te downloaden via in te vullen. Na inschrijving volgt een telefonisch intakegesprek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natasja Derwort: T e Voor vragen over het programma kunt u mailen naar programmamanager Bart van Emden: e Ondernemerschap in de bouw 7

8 Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25, 3621 BG Postbus 130, 3620 AC BREUKELEN t e

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt start op 7 mei 2013 inhoudsopgave Inleiding Collegereeks Actualiteiten

Nadere informatie

Masterclass Klantgericht Management

Masterclass Klantgericht Management Masterclass Klantgericht Management interactieve en praktische masterclass met best practices en een vertaalslag naar uw eigen praktijk Nieuwe masterclass Met o.a. Het Klantbelang Centraal, Business modellen,

Nadere informatie

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT INTERACTIEVE EN PRAKTISCHE MASTERCLASS MET BEST PRACTICES EN EEN VERTAALSLAG NAAR UW EIGEN PRAKTIJK LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP INNOVATIEVE MASTERCLASS

Nadere informatie

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT INTERACTIEVE EN PRAKTISCHE MASTERCLASS MET BEST PRACTICES EN EEN VERTAALSLAG NAAR UW EIGEN PRAKTIJK LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP INNOVATIEVE MASTERCLASS

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Impactvolle marketinganalist

Impactvolle marketinganalist Impactvolle marketinganalist Deeltijdopleiding van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen www.impactvolleanalist.nl Haal het maximale uit je analysecompetenties Betere bedrijfsbeslissingen

Nadere informatie

Productmanagement. Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten. Collegereeks. 3 maart t/m 21 april 2009 - Nyenrode Business Universiteit

Productmanagement. Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten. Collegereeks. 3 maart t/m 21 april 2009 - Nyenrode Business Universiteit Collegereeks Productmanagement Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten Prof. dr Henry Robben Jos Burgers Hilde Roothart Gijs van Wulfen Roland van Kralingen Kris Brees Emiel Schiphorst

Nadere informatie

Groot Innovatie Modellenboek

Groot Innovatie Modellenboek FRANK KWAKMAN RUUD SMEULDERS (RED.) Groot Innovatie Modellenboek 40 innovatiemodellen voor het versterken van ondernemerschap bij bedrijfsleven en overheid Inhoud Overzicht van de modellen en de auteurs

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie

Lean leren, Lean leiden, Lean zijn

Lean leren, Lean leiden, Lean zijn Lean leren, Lean leiden, Lean zijn LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP nyenrode. A reward for life Lean leren, Lean leiden, Lean zijn Om als organisatie te groeien zult u voortdurend de kwaliteit

Nadere informatie

ONLINE MARKETING STRATEGIE

ONLINE MARKETING STRATEGIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS ONLINE MARKETING STRATEGIE HOE ZET JE INTERNET IN BINNEN HET MARKETINGBELEID? In deze expert class gaan we in op trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT PRAKTISCHE MASTERCLASS OVER ALLE RELEVANTE EN ACTUELE ASPECTEN IN AGILE MANAGEMENT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 2 Masterclass

Nadere informatie

interactieve en praktische leergang bedrijfskunde voor jonge talentvolle managers in telecom

interactieve en praktische leergang bedrijfskunde voor jonge talentvolle managers in telecom Telecom Mini MBA interactieve en praktische leergang bedrijfskunde voor jonge talentvolle managers in telecom In 6 dagen helemaal up to date met nieuwe inzichten en actuele visies op strategie, sales &

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS 1 What if alliances and partnerships are more than buzz words? Wat gebeurt er als......allianties en partnerships meer zijn

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2016 3

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT HET FORMULEREN EN REALISEREN VAN EEN GOEDE STRATEGIE! Deze expert class helpt organisaties direct om

Nadere informatie

LEREN ONTMOETEN VERBINDEN VERNIEUWEN

LEREN ONTMOETEN VERBINDEN VERNIEUWEN LEREN ONTMOETEN VERBINDEN VERNIEUWEN Aangeboden: Baanbrekers in de Bouw Baanbrekers is de opleiding voor vernieuwingsgezinde en ambitieuze professionals in de bouw. De opleiding Baanbrekers in de Bouw

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017 PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2017 3 Modules 2015-2017

Nadere informatie

DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert

DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert Inhoud Overzicht van de modellen en de auteurs 9 Voorwoord 10 Introductie 13 DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert 1 2 3 4 5 6 7

Nadere informatie

Intitute for Service Leadership

Intitute for Service Leadership Intitute for Service Leadership Service Leadership Course Een duurzame verbinding met klanten als passie Topopleiding met de volgende docenten: Prof. dr. Frank Go (Erasmus Universiteit), Prof. dr. ing.

Nadere informatie

PART-TIME MSc IN MANAGEMENT KENNIS VERDIEPEN EN VERBREDEN. Doctoraal Programma Bedrijfskunde

PART-TIME MSc IN MANAGEMENT KENNIS VERDIEPEN EN VERBREDEN. Doctoraal Programma Bedrijfskunde PART-TIME MSc IN MANAGEMENT KENNIS VERDIEPEN EN VERBREDEN Doctoraal Programma Bedrijfskunde Introductie Als programmadirecteur van de PTMSc Bedrijfskunde en schrijver van dit voorwoord moet ik een bekentenis

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

FM MANAGEMENT COURSE SAMENWERKEN

FM MANAGEMENT COURSE SAMENWERKEN 09 15 12 15 FM MANAGEMENT COURSE SAMENWERKEN In de tweede helft van 2015 organiseren wij de FM Management Course Samenwerken exclusief voor facilitair managers van de grotere organisaties in Nederland.

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Introductieprogramma Presence en Theory U

Introductieprogramma Presence en Theory U Introductieprogramma Presence en Theory U Reos Partners biedt in samenwerking met SoL Nederland een programma aan rondom de boeken Presence en Theory U. De training ondersteunt het werken aan diepgaande

Nadere informatie