ContinuVakantieOnderzoek 2015 Maatwerkrapportage binnenland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ContinuVakantieOnderzoek 2015 Maatwerkrapportage binnenland"

Transcriptie

1 ContinuVakantieOnderzoek 2015 Maatwerkrapportage binnenland

2 Inhoudsopgave 1 Vakantiekengetallen 9 2 Kenmerken toeristische vakanties 24 3 Informatiebronnen en boekingsgedrag Profiel van de vakantieganger 52 6 Verwachting vakantiejaar Bijlagen Bestedingen 46 2

3 NBTC-NIPO Research Postadres Postbus JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 74, Amsterdam T I Alle in dit document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder toestemming van NBTC-NIPO Research beslist niet toegestaan. 3

4 Voorwoord Maatwerkrapportage binnenland 2015 Voor u ligt de Maatwerkrapportage binnenland van het ContinuVakantieOnderzoek van NBTC-NIPO Research. In dit rapport wordt het vakantiegedrag van de Nederlander in eigen land beschreven. Basis vormen vakanties waarvan het vertrek lag in de periode oktober 2014 tot en met september De resultaten in dit rapport worden uitgesplitst naar alle Nederlandse provincies. Het gaat hierbij om de bestemmingsprovincie; de provincie waar de vakantie is doorgebracht. Naast dit tekstrapport ontvangt u een tabellenrapportage van de binnenlandse vakanties en de belangrijkste kenmerken. Neem voor vragen of meer informatie contact met ons op. Den Haag, februari 2016 Marloes de Vries Kees van der Most

5 Leeswijzer Bij de interpretatie van de resultaten dient met onderstaande rekening te worden gehouden: Alleen binnenlandse vakanties De steekproef is representatief voor de Nederlandse bevolking (uitgezonderd de instituutsbevolking en buitenlanders in Nederland). Verblijven van buitenlandse toeristen blijven derhalve buiten beschouwing. Ook zakelijk verblijf is uitgesloten in de resultaten. Aantal ondervraagden Het aantal vakanties varieert per provincie. Dat betekent dat het aantal waarnemingen in het ContinuVakantieOnderzoek ook verschilt per provincie. Wanneer het aantal waarnemingen - waarop de uitkomsten zijn gebaseerd - lager is dan 50, zijn de resultaten meer indicatief. Toeristisch vs. vaste standplaats Vakanties op een vaste standplaats zijn vakanties die zijn ondernomen in een eigen tweede woning, boot, stacaravan et cetera. Alle overige vakanties zijn toeristische vakanties. Voor het bepalen van de marktomvang is het totaal aantal ondernomen vakanties een prima uitgangspunt. Om de ontwikkeling in de tijd aan te geven adviseren wij echter om uit te gaan van de toeristische vakanties. In de vaste standplaatsvakanties kunnen namelijk van jaar tot jaar schommelingen voorkomen, die te maken hebben met wisselingen in de steekproef. Het aantal personen in Nederland dat de beschikking heeft over een vaste standplaats is namelijk relatief beperkt (minder dan 10 van de bevolking). Kenmerkend voor deze groep is dat ze wel relatief vaak naar hun vaste standplaats toe gaan. Het wel of niet voorkomen van een respondent in de steekproef die een vaste standplaats in een bepaalde provincie/regio heeft, kan daardoor een grote impact hebben op de uitkomsten voor de betreffende provincie/regio. De reden dat wij wel vaste standplaatsvakanties opnemen in het totaal, is dat er behoefte bestaat vanuit de markt om een totaalcijfer te kunnen noemen. De behoefte daaraan was aanwezig bij provincies met relatief veel vaste standplaatsvakanties. Vandaar dat wij voor de huidige opzet hebben gekozen. Deze rapportage richt zich met name op de toeristische vakanties. Links onderaan iedere pagina wordt de basis weergegeven. 5

6 Enkele belangrijke omstandigheden vakantiejaar 2015 Vakantiejaar 2015 Het vakantiejaar 2015 heeft betrekking op de periode oktober 2014 t/m september

7 Nederlandse economie in het vakantiejaar 2015 Economie Nederlandse economie groeit weer, +2 in 2015 Beroepsbevolking Werkloosheid nam licht af in het vakantiejaar 2015 Consumentenvertrouwen Sinds maart 2015 is het consumentenvertrouwen weer positief Koopkracht De koopkracht stijgt in 2015 licht Consumptie huishoudens Consumenten hebben in 2015 meer uitgegeven dan in 2014 Huizenprijzen Huizenmarkt trekt aan (huizenprijzen in de plus t.o.v. 2014) Bronnen: CBS, CPB decemberraming 2015 Vakantiejaar 2015 Het vakantiejaar 2015 heeft betrekking op de periode oktober 2014 t/m september

8 Weer in Nederland in het vakantiejaar 2015 Herfst oktober 2014: zeer zacht, vrij droog en de normale hoeveelheid zon november 2014: zeer zacht, zeer zonnig en droog Winter december 2014: vrij zacht, gemiddelde hoeveelheid neerslag en uren zonneschijn januari 2015: zacht, nat en normale hoeveelheid zon februari 2015: zonnig, normale temperatuur en normale hoeveelheid neerslag Lente maart 2015: normale temperatuur, zonnig en aan de droge kant april 2015: zeer zonnig, droog en aan de koude kant mei 2015: vrij koel, vrij droog en vrij zonnig Zomer juni 2015: normale temperatuur, gemiddeld over het land droog en zonnig juli 2015: vrij warm, vrij nat en vrij zonnig augustus 2015: warm, zeer nat en aan de zonnige kant Herfst september 2015: koel, normale hoeveelheid neerslag en aantal uren zon Bron: KNMI Vakantiejaar 2015 Het vakantiejaar 2015 heeft betrekking op de periode oktober 2014 t/m september

9 1 Vakantiekengetallen

10 Inleiding In dit eerste hoofdstuk wordt een beeld van de totale binnenlandse vakantiemarkt geschetst. Alle toeristische en vaste standplaatsvakanties die in Nederland zijn doorgebracht worden hierin meegenomen. De totale marktomvang, de vakantieparticipatie, vakantiefrequentie, het totaal aantal vakanties en de vakantieduur komen aan bod. Niet alleen voor heel Nederland maar ook per provincie. Tenslotte wordt inzicht gegeven in de bestedingen aan vakanties binnen de verschillende provincies. 10

11 Participatie binnenlandse vakanties 51,4 van de Nederlanders heeft in het vakantiejaar 2015 een vakantie in Nederland ondernomen. Dit is een stijging ten opzichte van ,7 53,2 52,7 50,5 51, vakantieparticipatie binnenland (in ) Basis: totale populatie die een of meer binnenlandse vakanties heeft ondernomen Bron: CVO 2015 Definitie vakantieparticipatie Bij vakantieparticipatie gaat het om de personen die op vakantie zijn geweest: de vakantiegangers. 11

12 Participatie binnenlandse vakanties naar provincie De vakantieparticipatie blijft het hoogst in Gelderland. Gelderland 13 Limburg 11 Noord-Holland 10 Drenthe Noord-Brabant 8 8 Overijssel 7 Zuid-Holland Zeeland Friesland Utrecht 3 Flevoland Groningen (in ) Basis: totale populatie die een of meer binnenlandse vakanties heeft ondernomen Bron: CVO 2015 Definitie vakantieparticipatie Bij vakantieparticipatie gaat het om de personen die op vakantie zijn geweest: de vakantiegangers. 12

13 Frequentie binnenlandse vakanties In 2015 hebben binnenlandse vakantiegangers gemiddeld 2,09 vakanties in eigen land ondernomen. Dit is een lichte daling ten opzichte van ,11 2,17 2,10 2,15 2, aantal vakanties per vakantieganger Basis: personen die in het betreffende vakantiejaar ten minste één keer op vakantie in Nederland zijn geweest Bron: CVO 2015 Definitie vakantiefrequentie De vakantiefrequentie drukt het gemiddelde aantal vakanties per jaar per vakantieganger uit. 13

14 Frequentie binnenlandse vakanties naar provincie De vakantiefrequentie is met 1,51 vakanties per vakantieganger het hoogst in Noord-Brabant. Noord-Brabant Zeeland Gelderland Overijssel Friesland Utrecht Flevoland Noord-Holland Groningen Zuid-Holland Limburg Drenthe 1,51 1,45 1,42 1,40 1,33 1,31 1,29 1,28 1,26 1,24 1,22 1, Basis: personen die in het betreffende vakantiejaar ten minste één keer op vakantie in Nederland zijn geweest Bron: CVO 2015 Definitie vakantiefrequentie De vakantiefrequentie drukt het gemiddelde aantal vakanties per jaar per vakantieganger uit. 14

15 Totaal aantal binnenlandse vakanties Het totaal aantal binnenlandse vakanties is licht gedaald ten opzichte van 2014 (-1). In 2015 zijn er bijna 17,0 miljoen vakanties binnen de landsgrenzen ondernomen aantal vakanties (x 1.000) Basis: binnenlandse vakanties Bron: CVO

16 Totaal aantal binnenlandse vakanties naar provincie Gelderland blijft de meest populaire provincie voor het ondernemen van een vakantie in Nederland. Gelderland Limburg Noord-Holland Noord-Brabant Drenthe Overijssel Zeeland Zuid-Holland Friesland Utrecht Flevoland Groningen (x vakanties) Basis: totaal binnenlandse vakanties (inclusief seizoen- en jaarplaatsen) Bron: CVO 2015 Totaal aantal vakanties Op basis van de vakantieparticipatie en de vakantiefrequentie wordt het totaal aantal doorgebrachte vakanties berekend. 16

17 Aantal toeristische en vaste standplaats vakanties (1) De daling van het aantal binnenlandse vakanties in 2015 is volledig toe te schrijven aan de daling van het aantal vakanties op een vaste standplaats (-10). Het aantal binnenlandse toeristische vakanties is in 2015 zelfs licht gestegen (1). Er zijn met name minder vaste standplaats vakanties ondernomen in het voorjaar, wat een relatief koud seizoen was in toeristische vakanties vakanties op vast standplaats (x 1.000) Basis: totaal binnenlandse vakanties (inclusief seizoen- en jaarplaatsen) Bron: CVO 2015 Definitie vaste standplaats vakanties Vakanties op een vaste standplaats worden doorgebracht in een eigen accommodatie, zoals een tweede woning, (sta) caravan op seizoen- of jaarplaats, volkstuin-huisje of boot met een vaste ligplaats. 17

18 Aantal toeristische en vaste standplaats vakanties (2) Zeeland en Noord-Brabant ontvangen naar verhouding het hoogste aandeel vaste standplaats vakanties. Limburg Zuid-Holland Drenthe Noord-Holland Utrecht Friesland Groningen Gelderland Overijssel Flevoland Noord-Brabant Zeeland toeristische vakanties (x 1.000) vaste standplaats vakanties (x 1.000) Basis: totaal binnenlandse vakanties (inclusief seizoen- en jaarplaatsen) Bron: CVO 2015 Definitie vaste standplaats vakanties Vakanties op een vaste standplaats worden doorgebracht in een eigen accommodatie, zoals een tweede woning, (sta) caravan op seizoen- of jaarplaats, volkstuinhuisje of boot met een vaste ligplaats. 18

19 Aantal vakanties naar verblijfsduur In 2015 hebben Nederlanders minder vaak gebruik gemaakt van hun vaste standplaats. Dit is terug te zien in een daling van het aantal korte vakanties (2-4 dagen). Zuid-Holland Utrecht Groningen Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Flevoland Friesland Gelderland Limburg Drenthe Zeeland totaal Nederland totaal Nederland dagen 5-8 dagen 9-15 dagen 16+ dagen (x vakanties) Basis: totaal binnenlandse vakanties (inclusief seizoen- en jaarplaatsen) Bron: CVO

20 Verblijfsduur in dagen De totale verblijfsduur in Nederland in dagen is weer gestegen ( in 2015 versus in 2014). Gelderland Limburg Noord-Holland Noord-Brabant Drenthe Overijssel Zeeland Friesland Zuid-Holland Utrecht Flevoland Groningen (x vakantiedagen) Basis: totaal binnenlandse vakanties (inclusief seizoen- en jaarplaatsen) Bron: CVO

21 Bestedingen binnenlandse vakanties In totaal is er in 2015 circa 2,96 miljard euro uitgegeven aan binnenlandse vakanties; dit is een stijging van 4 ten opzichte van vorig jaar. 2,85 2,85 2,84 2, vakantiebestedingen (x miljard ) Basis: totaal binnenlandse vakanties (inclusief seizoen- en jaarplaatsen) Bron: CVO

22 Bestedingen binnenlandse vakanties naar provincie (1) De meeste vakantiebestedingen worden gedaan in Gelderland. Gelderland Limburg Noord-Holland Drenthe Noord-Brabant Friesland Overijssel Zeeland Zuid-Holland Utrecht Groningen Flevoland De bestedingen zijn o.a. afhankelijk van het type vakantie dat ondernomen is (vaste standplaats of toeristisch). Zo wordt tijdens vakanties op een vaste standplaats beduidend minder uitgegeven (x ) Basis: totaal binnenlandse vakanties (inclusief seizoen- en jaarplaatsen) Bron: CVO

23 Bestedingen binnenlandse vakanties naar provincie (2) In totaal gaf men 174 euro per persoon per vakantie uit in 2015 (incl. vakanties op vaste standplaatsen). Gemiddeld besteed per persoon per vakantie 2015 ( ) Totaal besteed bedrag 2015 (x 1.000) Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal binnenland Basis: totaal binnenlandse vakanties (inclusief seizoen- en jaarplaatsen) Bron: CVO

24 2 Kenmerken toeristische vakanties

25 Inleiding In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kenmerken van binnenlandse toeristische vakanties beschreven. Kenmerken die worden uitgelicht zijn achtereenvolgens verblijfsduur, vertrekperiode, vervoermiddel, accommodatie, type vakantie, ondernomen activiteiten en de waardering voor de vakantie. Het eerste hoofdstuk van dit rapport betrof alle binnenlandse vakanties tezamen (zowel de toeristische als de vaste standplaats vakanties, waarbij ook de seizoen- en jaarplaatsen zijn meegeteld). Vanaf dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld op basis van alleen de toeristische vakanties doorgebracht in eigen land. In 2015 waren dit er bijna 14,0 miljoen, een stijging van circa vakanties ten opzichte van

26 Verblijfsduur In totaal zijn er in 2015 bijna 81 miljoen toeristische vakantiedagen in Nederland doorgebracht. Dit is een stijging van 1 t.o.v De meeste vakantiedagen worden net als voorgaande jaren in Gelderland gespendeerd. Provinciale verdeling verblijfsdagen () Gemiddelde verblijfsduur in dagen Groningen ,2 5,3 5,8 5,0 Friesland ,5 7,1 6,5 5,7 Drenthe ,0 6,6 6,0 5,9 Overijssel ,3 7,2 6,3 6,3 Flevoland ,8 5,6 5,7 5,9 Gelderland ,9 6,4 6,0 6,0 Utrecht ,7 5,6 5,1 5,7 Noord-Holland ,1 5,7 5,5 5,3 Zuid-Holland ,0 4,4 4,2 4,7 Zeeland ,8 6,7 6,6 6,7 Noord-Brabant ,8 5,3 5,5 6,0 Limburg ,3 5,7 6,0 5,8 Totaal binnenland (=100) ,8 6,0 5,8 5,8 Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Significante afwijkingen ten opzichte van alle toeristische vakanties in Nederland. 26

27 Vertrekperiode* In Groningen zijn relatief veel vakanties in de winter van 2015 ondernomen. Gron Fries Dren Over Flev Geld Utr N-H Z-H Zeel N-B Limb Totaal Najaar Winter Voorjaar Zomer Totaal * De vertrekken naar vertrekmaand zijn samengenomen tot de vier seizoenen, waarbij: najaar = oktober, november en december 2014 winter = januari, februari en maart 2015 voorjaar = april, mei en juni 2015 zomer = juli, augustus en september 2015 Voor een overzicht van verschillen naar vertrekmaand, zie de tabellen in de bijlage. Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Significante afwijkingen ten opzichte van alle toeristische vakanties in Nederland. 27

28 Vervoermiddel Voor een binnenlandse vakantie is de auto al jaren het meest gebruikte vervoermiddel. Zuid- Holland wordt relatief vaak met de trein bereikt. Auto Trein Fiets Anders Totaal Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal binnenland Naar Friesland worden relatief veel vakanties met de boot ondernomen (9 tegenover 1 in heel Nederland). Twee derde van deze bootvakanties naar Friesland betreft een overtocht naar één van de Friese Waddeneilanden. Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Enkele opvallende significante afwijkingen ten opzichte van alle toeristische vakanties in Nederland. Voor een compleet overzicht, zie de tabellen in de bijlage. 28

29 Accommodatie Vakantiebungalow op een park en hotel/motel zijn de meest populaire accommodatietypes in Nederland. Tussen provincies zijn er veel verschillen waar te nemen. Gron Fries Dren Over Flev Geld Utr N-H Z-H Zeel N-B Limb Totaal Hotel, motel B&B Woning van particulier Appartement Vakantiebungalow op park Caravan Stacaravan Tent Jeugdherberg, groepsaccommodatie Overig 10 17* Totaal * In Friesland worden relatief veel vakanties met de boot (zeilboot/motorjacht) ondernomen (respectievelijk 5 tegenover 1 in heel Nederland). Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Enkele opvallende significante afwijkingen ten opzichte van alle toeristische vakanties in Nederland. Voor een compleet overzicht, zie de tabellen in de bijlage. 29

30 Top 10 vakantietypen De top 3 meest ondernomen vakantietypes zijn vakanties met vrienden/familie/collega s, de natuurvakantie en sportieve/actieve vakanties. Gron Fries Dren Over Flev Geld Utr N-H Z-H Zeel N-B Limb Totaal Vakantie met vrienden/familie/ collega s Natuurvakantie Ander type sportieve/actieve vakantie Relaxvakantie Stedenvakantie Strandvakantie Bezoek familie/vrienden/ kennissen T.g.v. bijzondere gebeurtenis Bezoek aan evenement Cultuurvakantie Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Enkele opvallende significante afwijkingen ten opzichte van alle toeristische vakanties in Nederland. Voor een compleet overzicht van significante verschillen en ondernomen type vakanties, zie de tabellen in de bijlage. 30

31 Bezoek aan bezienswaardigheden e.d. Tijdens binnenlandse vakanties worden relatief vaak natuurgebieden, bezienswaardige gebouwen (zoals monumenten, oude steden, kerken en kastelen) en het strand bezocht. Gron Fries Dren Over Flev Geld Utr N-H Z-H Zeel N-B Limb Totaal Bezoek aan: Natuurreservaat, natuurgebied Bezienswaardige gebouwen Strand Museum/oudheidkamer Pret-/attractiepark Dieren-/safaripark/dolfinarium Theater/schouwburg/bioscoop Folkloristisch evenement Sportevenement Bloemenpark, bloementuin/botanische tuin Concertgebouw/musicals Geen van deze Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Enkele opvallende significante afwijkingen ten opzichte van alle toeristische vakanties in Nederland. Voor een compleet overzicht, zie de tabellen in de bijlage. 31

32 Ondernomen sportieve activiteiten Tijdens binnenlandse vakanties worden relatief vaak wandelingen gemaakt. Ook zwemmen en fietsen zijn veel ondernomen sportieve activiteiten. Gron Fries Dren Over Flev Geld Utr N-H Z-H Zeel N-B Limb Totaal Wandelingen maken Zwemmen Fietsen Vissen Roeien/kanoën Paardrijden, ponyrijden Golf Zeilen Tennis/squash Windsurfen/kitesurfen/golfsurfen Deltavliegen/zweefvliegen/sportdui ken/rafting/parachutespringen/ bungyjumpen Geen van deze Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Enkele opvallende significante afwijkingen ten opzichte van alle toeristische vakanties in Nederland. Voor een compleet overzicht, zie de tabellen in de bijlage. 32

33 Ondernomen overige activiteiten* Tijdens bijna twee derde van de binnenlandse vakanties is uit eten gaan in een restaurant een van de ondernomen activiteiten. Gron Fries Dren Over Flev Geld Utr N-H Z-H Zeel N-B Limb Totaal Uit eten (in restaurant) Funshopping (winkelen voor plezier) Boottocht/rondvaart Uitgaan (café/disco) Zonnebaden Sauna Gebruik van beauty/wellness faciliteiten Wellness behandeling Geen van deze * Exclusief bezoeken aan bezienswaardigheden e.d. en ondernomen sportieve activiteiten. Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Enkele opvallende significante afwijkingen ten opzichte van alle toeristische vakanties in Nederland. Voor een compleet overzicht, zie de tabellen in de bijlage. 33

34 Algemeen oordeel vakantie De gemiddelde algemene waardering voor alle provincies is stabiel en hoog. Met name Utrecht, Friesland en Overijssel ontvangen een hoge waardering. Utrecht Friesland Overijssel Gelderland Zuid-Holland Noord-Holland Drenthe Groningen Noord-Brabant Zeeland Limburg Flevoland 7,9 8,5 8,4 8,4 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2 8,1 8,1 totaal Nederland 8, (rapportcijfer van 1-10) Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO

35 Waardering prijs en kwaliteit (1) Het prijsniveau wordt in Flevoland relatief het laagst beoordeeld. Groningen Friesland Drenthe algemeen oordeel: 8,2 dienstverlening/service: 7,9 accommodatie: 7,9 prijsniveau horeca: 7,6 prijsniveau boodschappen: 7,7 algemeen oordeel: 8,4 dienstverlening/service: 8,0 accommodatie: 8,0 prijsniveau horeca: 7,4 prijsniveau boodschappen: 7,3 algemeen oordeel: 8,2 dienstverlening/service: 7,9 accommodatie: 8,0 prijsniveau horeca: 7,2 prijsniveau boodschappen: 7,1 Overijssel algemeen oordeel: 8,4 dienstverlening/service: 8,0 accommodatie: 8,0 prijsniveau horeca: 7,5 prijsniveau boodschappen: 7,4 Flevoland algemeen oordeel: 7,9 dienstverlening/service: 7,6 accommodatie: 7,4 prijsniveau horeca: 6,8 prijsniveau boodschappen: 6,8 Gelderland algemeen oordeel: 8,3 dienstverlening/service: 7,9 accommodatie: 7,9 prijsniveau horeca: 7,3 prijsniveau boodschappen: 7,4 Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 (schaal: rapportcijfer van 1-10) 35

36 Waardering prijs en kwaliteit (2) De dienstverlening/service en de accommodaties worden relatief hoog gewaardeerd in Provincie Utrecht. Utrecht algemeen oordeel: 8,5 dienstverlening/service: 8,1 accommodatie: 8,2 prijsniveau horeca: 7,4 prijsniveau boodschappen: 7,5 Noord-Holland algemeen oordeel: 8,2 dienstverlening/service: 7,8 accommodatie: 7,9 prijsniveau horeca: 7,1 prijsniveau boodschappen: 7,3 Zuid-Holland algemeen oordeel: 8,3 dienstverlening/service: 7,8 accommodatie: 7,9 prijsniveau horeca: 7,2 prijsniveau boodschappen: 7,2 Zeeland algemeen oordeel: 8,1 dienstverlening/service: 7,7 accommodatie: 7,8 prijsniveau horeca: 7,2 prijsniveau boodschappen: 7,1 Noord-Brabant algemeen oordeel: 8,2 dienstverlening/service: 7,8 accommodatie: 7,7 prijsniveau horeca: 7,1 prijsniveau boodschappen: 7,0 Limburg algemeen oordeel: 8,1 dienstverlening/service: 7,8 accommodatie: 7,7 prijsniveau horeca: 7,0 prijsniveau boodschappen: 6,9 Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 (schaal: rapportcijfer van 1-10) 36

37 3 Informatiebronnen en boekingsgedrag

38 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft allereerst de gebruikte informatiebronnen ter voorbereiding op de vakantie. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop de vakantie is georganiseerd. Tot slot komt de reserveringsmaand aan bod. Voor de wijze van boeken maken we gebruik van een indeling die we organisatiegraad noemen. Een toelichting op de structuur en samenstelling van de organisatiegraad is terug te vinden in de bijlage. 38

39 Gebruikte informatiekanalen ter voorbereiding op de vakantie In 2015 zijn websites met beoordelingen van andere reizigers voor 21 van de vakanties geraadpleegd; in 2011 was dit nog slechts 6. Gron Fries Dren Over Flev Geld Utr N-H Z-H Zeel N-B Limb Totaal Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer Website met beoordelingen van andere reizigers VVV Reisbureau/touroperator Vrienden/familie/kennissen/ collega s ANWB Uit ervaring/reeds bekend Rechtstreeks bij vervoersmaatschappij Ergens anders Weet niet/door iemand anders gedaan Vooraf geen informatie ingewonnen Totaal Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Enkele opvallende significante afwijkingen ten opzichte van alle toeristische vakanties in Nederland. Voor een compleet overzicht, zie de tabellen in de bijlage. 39

40 Organisatiegraad binnenlandse vakanties Net als vorig jaar is voor ruim de helft van het aantal toeristische vakanties in Nederland alleen verblijf via een intermediair georganiseerd. pakketreis samengestelde reis alleen vervoer georganiseerd subtotaal geheel georganiseerd (2) subtotaal georganiseerd via intermediair (59*) alleen verblijf georganiseerd* 57 alleen verblijf rechtstreeks bonnefooi subtotaal zelf georganiseerd (41) * Inclusief boekingen die gedaan zijn bij hotel-en bungalowketens Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Een toelichting op de structuur en samenstelling van de organisatiegraad is terug te vinden in de bijlage. 40

41 Organisatiegraad per provincie Vakanties naar de provincie Flevoland worden het vaakst via een bemiddelende instantie geregeld (74). Flevoland 74 Drenthe 67 Limburg 63 Noord-Holland 61 Overijssel 60 Noord-Brabant 59 Gelderland 58 Zuid-Holland 57 Utrecht Groningen Zeeland Friesland totaal binnenland Bij de organisatiegraad weergegeven in het figuur hiernaast gaat het om het percentage van de toeristische vakanties waarvan het vervoer en/of verblijf via een bemiddelende instantie in de reiswereld is geregeld. Boekingen gedaan via hotel- en bungalowketens worden hier ook toe gerekend (in) Basis: totaal binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Een toelichting op de structuur en samenstelling van de organisatiegraad is terug te vinden in de bijlage. 41

42 Boekingswijze accommodatie Bij drie op de vier binnenlandse toeristische vakanties* wordt de accommodatie via internet geregeld. Dit aandeel is de afgelopen jaren licht toegenomen (73 in 2013, 74 in 2014). Gron Fries Dren Over Flev Geld Utr N-H Z-H Zeel N-B Limb Totaal Via internet Telefonisch Aan de balie Anders Weet niet Totaal * Bovenstaande tabel is gebaseerd op alle 11,3 miljoen toeristische binnenlandse vakanties waarvan de accommodatie van tevoren is vastgelegd (via reiswereld of rechtstreeks bij de accommodatieverschaffer). Basis: vooraf geregelde toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Enkele opvallende significante afwijkingen ten opzichte van alle vooraf geregelde toeristische vakanties in Nederland. Voor een compleet overzicht, zie de tabellen in de bijlage. 42

43 Boekingsinstantie accommodatie via internet geboekt De meeste online boekingen worden op de website van de accommodatieverschaffer gemaakt. Via internetsite van: Gron Fries Dren Over Flev Geld Utr N-H Z-H Zeel N-B Limb Totaal de accommodatieverschaffer de reisorganisatie/ touroperator een online bemiddelende organisatie Landal GreenParks een veilingsite/dealsite een andere verhuur organisatie van vakantie bungalows/huisjes/villa s een hotelketen Center Parcs een VVV een reisbureau een andere bemiddelingsinstantie weet niet/ door ander gereserveerd Totaal Basis: vooraf geregelde toeristische binnenlandse vakanties, waarvan de accommodatie van tevoren via internet vastgelegd is (via reiswereld of rechtstreeks bij de accommodatieverschaffer) - dit zijn 8,5 miljoen toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Enkele opvallende significante afwijkingen ten opzichte van alle vooraf geregelde toeristische vakanties in Nederland. Voor een compleet overzicht, zie de tabellen in de bijlage. 43

44 Boekingsinstantie accommodatie niet via internet geboekt De meeste offline boekingen worden rechtstreeks bij de accommodatieverschaffer gedaan. Gron Fries Dren Over Flev Geld Utr N-H Z-H Zeel N-B Limb Totaal Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer Direct bij de reisorganisatie Boekingscentrale Landal GreenParks Boekingscentrale van Center Parcs Boekingscentrale van hotelketen Boekingscentrale van een andere verhuurorganisatie/vakantiebungalows/huisjes/villa s Bij het reisbureau Bij andere bemiddelingsinstantie Weet niet/door ander gereserveerd Totaal Basis: vooraf geregelde toeristische binnenlandse vakanties, waarvan de accommodatie van tevoren niet via internet vastgelegd is (via reiswereld of rechtstreeks bij de accommodatieverschaffer) - dit zijn 2,8 miljoen toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Enkele opvallende significante afwijkingen ten opzichte van alle toeristische vakanties in Nederland. Voor een compleet overzicht, zie de tabellen in de bijlage. 44

45 Reserveringsmaand accommodatie Binnenlandse vakanties worden verspreid over het jaar geboekt. Gron Fries Dren Over Flev Geld Utr N-H Z-H Zeel N-B Limb Totaal Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Weet niet meer Totaal Basis: vooraf geregelde toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Enkele opvallende significante afwijkingen ten opzichte van alle toeristische vakanties in Nederland. Voor een compleet overzicht, zie de tabellen in de bijlage. 45

46 4 Bestedingen

47 Inleiding Dit hoofdstuk gaat dieper in op de bestedingen die gedaan worden tijdens binnenlandse toeristische vakanties. Per ondernomen vakantie (in de periode oktober 2014 tot en met september 2015) zijn de uitgaven voor binnenlandse vakanties bekend. Het gaat hierbij om de totale uitgaven, dus inclusief de bestedingen voorafgaand aan de vakantie bij een (eventuele) boeking. 47

48 Bestedingen per provincie De gemiddelde bestedingen per persoon per vakantie in Nederland zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar (+3). Gemiddeld besteed per Gemiddeld besteed per Totaal besteed bedrag Totaal besteed bedrag persoon per vakantie persoon per vakantie ( ) 2015 ( ) (x 1.000) (x 1.000) Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal binnenland Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO

49 Bestedingen per persoon per dag De gemiddelde bestedingen per persoon per dag tijdens een toeristische vakantie in Nederland bedragen 33 euro; dit is vergelijkbaar met Gemiddelde verblijfsduur Gemiddelde verblijfsduur Gemiddeld besteed per Gemiddeld besteed per 2014 (in dagen) 2015 (in dagen) persoon per dag 2014 ( ) persoon per dag 2015 ( ) Groningen 5,8 5, Friesland 6,5 5, Drenthe 6,0 5, Overijssel 6,3 6, Flevoland 5,7 5, Gelderland 6,0 6, Utrecht 5,1 5, Noord-Holland 5,5 5, Zuid-Holland 4,2 4, Zeeland 6,6 6, Noord-Brabant 5,5 6, Limburg 6,0 5, Totaal binnenland 5,8 5, Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO

50 Bestedingen aan vakanties (1) Groningen vervoer naar best.: 23,29 verblijf: 83,63 vervoer op bestemming: 5,65 horeca: 45,22 excursies/entree: 8,46 winkels: 22,91 overig: 8,26 Friesland vervoer naar best.: 30,07 verblijf: 119,12 vervoer op bestemming: 10,01 horeca: 49,47 excursies/entree: 7,51 winkels: 28,95 overig: 8,54 Drenthe vervoer naar best.: 17,98 verblijf: 117,08 vervoer op bestemming: 5,13 horeca: 34,18 excursies/entree: 7,65 winkels: 23,12 overig: 5,64 Overijssel vervoer naar best.: 20,23 verblijf: 110,46 vervoer op bestemming: 4,63 horeca: 34,39 excursies/entree: 5,14 winkels: 22,72 overig: 8,25 Flevoland vervoer naar best.: 10,63 verblijf: 95,21 vervoer op bestemming: 2,96 horeca: 30,90 excursies/entree: 6,46 winkels: 20,55 overig: 5,40 Gelderland vervoer naar best.: 16,36 verblijf: 96,81 vervoer op bestemming: 5,10 horeca: 35,40 excursies/entree: 7,50 winkels: 22,70 overig: 7,33 Gemiddelde bestedingen per persoon in euro Basis: toeristische binnenlandse vakanties, waarvan de onderverdeling in uitgaven bekend was (niet van alle vakanties is de verbijzondering naar besteding categorieën bekend. De som van de categorieën komt daardoor niet overeen met het totaal gemiddelde) Bron: CVO 2015 Totaal Nederland vervoer naar bestemming: 18,98 verblijf: 100,77 vervoer op bestemming: 5,79 horeca: 40,05 excursies/entree: 7,54 winkels: 24,09 overig: 7,82 50

51 Bestedingen aan vakanties (2) Utrecht vervoer naar best.: 18,49 verblijf: 72,07 vervoer op bestemming: 5,50 horeca: 36,39 excursies/entree: 5,87 winkels: 24,32 overig: 8,33 Noord-Holland vervoer naar best.: 20,95 verblijf: 100,27 vervoer op bestemming: 6,68 horeca: 49,44 excursies/entree: 9,75 winkels: 27,16 overig: 9,56 Zuid-Holland vervoer naar best.: 16,87 verblijf: 73,94 vervoer op bestemming: 4,77 horeca: 41,77 excursies/entree: 9,04 winkels: 16,72 overig: 7,95 Zeeland vervoer naar best.: 18,78 verblijf: 112,74 vervoer op bestemming: 7,15 horeca: 42,65 excursies/entree: 5,78 winkels: 27,84 overig: 7,47 Noord-Brabant vervoer naar best.: 15,12 verblijf: 90,96 vervoer op bestemming: 4,18 horeca: 32,50 excursies/entree: 5,69 winkels: 22,94 overig: 8,07 Limburg vervoer naar best.: 19,28 verblijf: 105,95 vervoer op bestemming: 6,33 horeca: 44,26 excursies/entree: 8,65 winkels: 26,12 overig: 7,95 Gemiddelde bestedingen per persoon in euro Basis: toeristische binnenlandse vakanties, waarvan de onderverdeling in uitgaven bekend was (niet van alle vakanties is de verbijzondering naar besteding categorieën bekend. De som van de categorieën komt daardoor niet overeen met het totaal gemiddelde) Bron: CVO 2015 Totaal Nederland vervoer naar bestemming: 18,98 verblijf: 100,77 vervoer op bestemming: 5,79 horeca: 40,05 excursies/entree: 7,54 winkels: 24,09 overig: 7,82 51

52 5 Profiel van de vakantieganger

53 Inleiding Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan de vraag: wie is de vakantieganger die een provincie bezoekt? Hierbij wordt per provincie een socio-economisch en demografisch profiel van de binnenlandse vakantieganger geschetst. Daarnaast wordt het gezelschap waarmee de vakantieganger de provincie bezoekt weergegeven. Ook in dit hoofdstuk wordt uitgegaan van de toeristische vakanties in eigen land. 53

54 Geslacht en leeftijd Gelderland en Overijssel ontvangen relatief veel vakantiegangers van 65 jaar en ouder. In Flevoland worden relatief veel vakanties met jonge kinderen ondernomen. Gron Fries Dren Over Flev Geld Utr N-H Z-H Zeel N-B Limb Totaal Geslacht Man Vrouw Leeftijd 0 t/m 12 jaar t/m 17 jaar t/m 24 jaar t/m 34 jaar t/m 44 jaar t/m 54 jaar t/m 64 jaar jaar of ouder Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Enkele opvallende significante afwijkingen ten opzichte van alle toeristische vakanties in Nederland. Voor een compleet overzicht, zie de tabellen in de bijlage. 54

55 Welstandsklasse* Noord-Brabant en Limburg ontvangen relatief minder vakantiegangers in de hoogste welstandsklasse. Gron Fries Dren Over Flev Geld Utr N-H Z-H Zeel N-B Limb Totaal Sociale klasse A B-boven B-onder C/D Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Significante afwijkingen ten opzichte van alle toeristische vakanties in Nederland. * De toewijzing van de klasse is gebaseerd op de beroepsgroep en opleiding van de hoofdkostwinner. 55

56 Gezinscyclus Personen die de vakantie in Flevoland of Drenthe doorbrengen, behoren relatief vaak tot gezinnen met jonge kinderen. Gron Fries Dren Over Flev Geld Utr N-H Z-H Zeel N-B Limb Totaal Alleenstaand (<35 jaar) Alleenstaand (35+ jaar) Gezin zonder kinderen (<35 jaar) Gezin zonder kinderen (>35 jaar) Gezin met kinderen, jongste <6 jaar Gezin met kinderen, jongste 6 t/m 12 jaar Gezin met kinderen, jongste >12 jaar Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO 2015 Enkele opvallende significante afwijkingen ten opzichte van alle toeristische vakanties in Nederland. Voor een compleet overzicht, zie de tabellen in de bijlage. 56

57 Provincie van herkomst (1) Noord- en Zuid-Holland zijn voor de meeste provincies de belangrijkste provincies van herkomst van de vakantiegangers Groningen 4 2 Friesland 13 4 Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO

58 Provincie van herkomst (2) Noord- en Zuid-Holland zijn voor de meeste provincies de belangrijkste provincies van herkomst van de vakantiegangers Utrecht 5 4 Noord-Holland 4 3 Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Basis: toeristische binnenlandse vakanties Bron: CVO

59 Groepssamenstelling Flevoland en Drenthe ontvangen gemiddeld gezien het meeste aantal personen per reisgezelschap. Gron Fries Dren Over Flev Geld Utr N-H Z-H Zeel N-B Limb Totaal Groepsgrootte 1 persoon personen personen personen personen personen personen personen of meer Totaal Gemiddelde groepsgrootte 2,9 3,6 4,1 3,7 4,5 3,7 3,6 3,3 3,2 3,9 4,0 3,7 3,7 Basis: toeristische binnenlandse vakanties Significante verschillen met alle buitenlandse vakanties worden weergegeven met een + of -. Bron: CVO

60 6 Verwachting vakantiejaar 2016

61 Intentie vakantieparticipatie Voor het eerst sinds jaren zijn meer Nederlanders van plan om in de komende twaalf maanden een of meer vakanties te ondernemen. in 78,2 72,6 72,0 70,5 74,1 12,8 14,4 15,2 14,8 14,1 14,7 13,0 12,8 9,1 11,8 ja misschien nee Basis: Nederlandse bevolking 18+, n= Bron: CVO vakantiesentiment, meetmomenten december 2011 t/m 2015 Vraagstelling: Bent u van plan om in de komende twaalf maanden een of meerdere vakanties te ondernemen? 61

62 Intentie vakantiefrequentie Meer Nederlanders zijn in 2016 van plan om vaker of even vaak op vakantie te gaan in vergelijking met in vaker minder vaak even vaak weet (nog) niet Basis: Nederlandse bevolking 18+ die in 2016 zeker, waarschijnlijk of misschien op vakantie wil, n= Bron: CVO vakantiesentiment, meetmomenten december 2011 t/m 2015 Vraagstelling: Verwacht u de komende twaalf maanden vaker, minder vaak of even vaak op vakantie te gaan in de vergelijking met de afgelopen twaalf maanden? 62

63 Verwachtingen vakantiejaar 2016 NBTC-NIPO Research verwacht dat het aantal vakanties en de bestedingen aan vakanties van Nederlanders weer groeien in het vakantiejaar groei stabilisatie krimp 2015 licht herstel 2016 groei aantal vakanties aantal vakanties aantal vakanties aantal vakanties aantal vakanties (zowel kort als stabiliseert daalt stabiliseert stijgt lang) stijgt men gaat korter bestedingen bestedingen bestedingen bestedingen aan men gaat minder dalen/stabiliseren stijgen stijgen vakanties stijgen ver men geeft minder geld uit 63

64 7 Bijlagen

65 Bijlage - opzet ContinuVakantieOnderzoek Hieronder vindt u een overzicht van de specificaties die gelden voor het onderzoek. Element Methode: Doelgroep: Steekproefbron: Steekproefgrootte: Onderzoeksperiode: Metingen: Weging: Beschrijving Het onderzoek is online uitgevoerd. De Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder. De steekproef is afkomstig uit TNS Nipobase; het access panel van TNS Nipo. Netto n=6.512, representatief voor de gehele Nederlandse bevolking. Dit is het aantal respondenten dat vier kwartalen heeft geparticipeerd in het onderzoek. De resultaten van het vakantiejaar 2015 hebben betrekking op vakanties die zijn ondernomen in de periode oktober 2014 t/m september Vier metingen per jaar (ieder kwartaal), waarin wordt gevraagd naar het vakantiegedrag over de drie maanden daaraan voorafgaand. De steekproef is herwogen op basis van de CBS-ideaalcijfers van 1 januari 2015 op de kenmerken leeftijd, geslacht, woonprovincie en stedelijkheid. Daarnaast is de steekproef herwogen op sociale klasse (bron: Gouden Standaard). 65

66 Bijlage - vakantiedefinitie Definitie van vakantie In het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) wordt het begrip vakantie sinds 2002 gedefinieerd als: Een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier voor ten minste één overnachting. Ook logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder het begrip vakantie. Een verblijf in de woning van familie, vrienden of kennissen in Nederland telt niet mee als vakantie, tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren. Ook vakanties in eigen accommodatie, zoals tweede woning, (sta)caravan op seizoen- of jaarplaats, volkstuinhuisje en boot met een vaste ligplaats tellen mee. Vaste standplaats en toeristische vakantie Onder een vaste standplaatsvakantie wordt verstaan: Een vakantie in een accommodatie op een vaste seizoen- of jaarplaats, in het bezit van u of iemand anders binnen uw huishouden. Hieronder vallen: eigen vakantiebungalow, -huisje of -villa, tweede woning; eigen stacaravan; eigen toercaravan, vouwcaravan, vouwwagen op een vaste seizoen- of jaarplaats; eigen tent of bungalowtent op een vaste seizoen- of jaarplaats; eigen volkstuinhuisje waarin men kan overnachten; eigen kajuitboot met vaste ligplaats. Alle overige vakanties zijn toeristische vakanties. De bovengenoemde definitie wordt sinds 2002 op gelijke wijze gehanteerd. 66

67 Bijlage - toelichting op organisatiegraad (1) In het ContinuVakantieOnderzoek zijn georganiseerde vakanties als volgt gedefinieerd: Georganiseerde vakanties zijn vakanties waarvan vóór vertrek gebruik is gemaakt van een bemiddelingsinstantie of boekingskantoor voor het reserveren van het verblijf en/of vervoer. Om de structuur en samenstelling van de organisatiegraad toe te lichten, is in onderstaand figuur schematisch weergegeven. Vervolgens worden de categorieën op de volgende pagina toegelicht. D Totaal Subtotaal georganiseerd via reiswereld Subtotaal geheel georganiseerd Alleen vervoer georganiseerd Alleen verblijf georganiseerd E F Samengestelde reis Subtotaal pakketreis Pakketreis Pakketreis met rondreis Modulaire pakketreis A B C Zelf georganiseerd Verblijf rechtstreeks G Op de bonnefooi H 67

68 Bijlage - toelichting op organisatiegraad (2) A B C D E F G H Pakketreis Vakanties uit brochures van reisorganisaties waarbij voor vertrek voor het verblijf en het vervoer één prijs wordt betaald en waarbij op één plaats wordt overnacht. Pakketreis met rondreis Pakketreizen als in A, waarin een rondreis is opgenomen waarvan het reisschema door de reisorganisatie is vastgesteld. Modulaire Pakketreis Pakketreizen als in A, waarbij de consument zelf het reisschema heeft ingedeeld met behulp van losse modules, die de reisorganisatie aanbiedt in haar programma (hotels, transfers en/of bouwstenen). Subtotaal Pakketreis: De som van de categorieën A, B, C. Samengestelde reis Vakanties waarbij voor vertrek het vervoer en verblijf los van elkaar zijn geboekt. Subtotaal geheel georganiseerd: De som van de categorieën A, B, C & D. Alleen vervoer georganiseerd Vakanties waarvan alleen het vervoer vooraf is geboekt bij een boekingsinstantie of boekingskantoor. Uitzondering: vakanties waarvoor voor vertrek alleen losse treinkaartjes zijn gekocht vallen buiten de georganiseerde vakantie onder categorie E. Alleen verblijf gereserveerd via boekingsinstantie Vakanties waarvan alleen het verblijf voor vertrek is geboekt of gereserveerd via een bemiddelingsinstantie of boekingskantoor. Ook bungalowvakanties rechtstreeks geboekt bij de bungalowpark organisatie worden beschouwd als georganiseerde vakanties. Subtotaal georganiseerd via reiswereld : De som van de categorieën A t/m F. Alleen verblijf rechtstreeks geregeld Vakanties waarvan alleen het verblijf rechtstreeks is geregeld met de individuele accommodatieverschaffer. Op de bonnefooi Vakanties waarvan voor vertrek noch het vertrek, noch het vervoer, noch het verblijf is geregeld. Zelf georganiseerd: de som van de categorieën G en H. 68

69 Bijlage - over NBTC-NIPO Research TNS NIPO & NBTC Holland Marketing bundelen de krachten ContinuVakantie- Onderzoek nieuwe stijl (CVO) NBTC-NIPO Research presenteert haar visie op de toekomst van de vakantiemarkt NBTC-NIPO Research voert 250 e project op maat uit NBTC-NIPO Research wordt kennispartner van de vakantiebeurs Presentatie rapport Trends & mythes op de Nederlandse vakantiemarkt NBTC-NIPO Research gaat verder met de MuseumMonitor ContinuVrijeTijds- Onderzoek (CVTO) ContinuZakenreisOnderzoek (CZO) NBTC-NIPO Research breidt haar portfolio uit met internationaal en kwalitatief onderzoek 2x per jaar inzicht in innovatie in reizen Locatie Amsterdam Ad Schalekamp online onderzoek onder uw eigen klanten of via ons grote access panel onze onderzoeken zijn geschikt om in te vullen op mobiele devices bezoekersonderzoeken op locatie Locatie Den Haag Kees van der Most groepsdiscussies of single interviews om het echte waarom en de emoties te achterhalen, zowel online als offline mogelijk wij kunnen wereldwijd onderzoek doen 69

70 Bijlage tabellen totaal vakanties

71 Basis: alle vakanties in Nederland Vakantieduur Bestemmingsprovincies Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Nederland abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 2-4 dagen (=korte vakantie) * * * * * * * dagen * * * * * * dagen * dagen * 100 8* * Totaal vakanties (*1000) Steekproef tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot Totaal aantal nachten KORTE vakanties (*1.000) * * * 1416* 2027* 2308* Totaal aantal nachten LANGE vakanties (*1.000) * 7623* Totaal aantal nachten (*1.000) * 7696* Totaal aantal dagen KORTE vakanties (*1.000) * * * 2046* 3091* 3323* Totaal aantal dagen LANGE vakanties (*1.000) * 8660* Totaal aantal dagen (*1.000) * 9018* gem gem gem gem gem gem gem gem gem gem gem gem gem Aantal nachten per KORTE vakantie ,0 2,1 2,3* 2,1 2,2 2,0 1,8* 2,0 1,8* 2,2* 1,9* 2,3* 2,1 Aantal nachten per LANGE vakantie ,3 8,1 8,2 9,0 9,5 8,7 10,5 8,8 8,6 9,1 9,7* 7,3* 8,7 Aantal nachten per vakantie ,8 5,0 5,3 5,3 5,7 5,3 5,0 5,1 3,9* 5,8* 5,2 4,8 5,1 Aantal dagen per KORTE vakantie ,0 3,1 3,3* 3,1 3,2 3,0 2,8* 3,0 2,8* 3,2* 2,9* 3,3* 3,1 Aantal dagen per LANGE vakantie ,3 9,1 9,2 10,0 10,5 9,7 11,5 9,8 9,6 10,1 10,7* 8,3* 9,7 Aantal dagen per vakantie ,8 6,0 6,3 6,3 6,7 6,3 6,0 6,1 4,9* 6,8* 6,2 5,8 6,1 Type vakantie abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs Toeristische vakantie * * * * * * * * Vakantie op vaste standplaats * * * * * * * 150 7* Totaal vakanties (*1000) Steekproef * Percentage is significant afwijkend van de overige categorieen (95 betrouwbaarheid) ContinuVakantieOnderzoek oktober 2014-september 2015 Provincies Nederland NBTC-NIPO Research 1

Vakanties van Nederlanders in de provincie Gelderland ContinuVakantieOnderzoek 2015

Vakanties van Nederlanders in de provincie Gelderland ContinuVakantieOnderzoek 2015 Vakanties van ers in de provincie Gelderland ContinuVakantieOnderzoek 2015 Voorwoord ContinuVakantieOnderzoek 2015 Voor u liggen de resultaten van het ContinuVakantieOnderzoek 2015 van NBTC-NIPO Research.

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Flevoland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76,

Nadere informatie

ContinuVakantieOnderzoek 2016 Maatwerkrapportage Provincies

ContinuVakantieOnderzoek 2016 Maatwerkrapportage Provincies ContinuVakantieOnderzoek 2016 Maatwerkrapportage Provincies Inhoudsopgave 1 Vakantiekengetallen 6 2 Kenmerken toeristische vakanties 24 3 4 Verwachting vakantiejaar 2017 5 Bijlagen 67 60 Profiel van de

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in de provincie ContinuVakantieOnderzoek 2016

Vakanties van Nederlanders in de provincie ContinuVakantieOnderzoek 2016 Vakanties van ers in de provincie ContinuVakantieOnderzoek 2016 Voorwoord ContinuVakantieOnderzoek 2016 Voor u liggen de resultaten van het ContinuVakantieOnderzoek 2016 van NBTC-NIPO Research. Deze resultaten

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland 2016 ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland 2016 ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van ers in Zuid-Holland 2016 ContinuVakantieOnderzoek Inhoudsopgave 1 Totaaloverzicht marktomvang vakanties 7 3 Profiel van de vakantieganger 33 2 Kenmerken toeristische vakanties 15 4 Bijlagen

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in de provincie ContinuVakantieOnderzoek 2016

Vakanties van Nederlanders in de provincie ContinuVakantieOnderzoek 2016 Vakanties van Nederlanders in de provincie ContinuVakantieOnderzoek 2016 NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

BSR-segment Rood Geel Lime Groen Aqua Blauw Paars Niet bekend

BSR-segment Rood Geel Lime Groen Aqua Blauw Paars Niet bekend Vakantieduur BSR-segment Rood Geel Lime Groen Aqua Blauw Paars Niet bekend 2-4 dagen (=korte vakantie) --- 28 66 85 56 49 71 49 61 81 65 64 65 20 66 1 100 377 63 5-8 dagen ----------------------- 6 15

Nadere informatie

BSR-segment Rood Geel Lime Groen Aqua Blauw Paars Niet bekend

BSR-segment Rood Geel Lime Groen Aqua Blauw Paars Niet bekend Vakantieduur BSR-segment Rood Geel Lime Groen Aqua Blauw Paars Niet bekend 2-4 dagen (=korte vakantie) --- 28 66 59 51 49 74 46 64 81 68 37 69 20 66 1 100 321 64 5-8 dagen ----------------------- 6 15

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in de provincie ContinuVakantieOnderzoek 2015

Vakanties van Nederlanders in de provincie ContinuVakantieOnderzoek 2015 Vakanties van ers in de provincie ContinuVakantieOnderzoek 2015 NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 74,

Nadere informatie

Basis: alle vakanties. Selektie: Kampeervakanties en bungalowvakanties. BSR-segment. Vakantieduur

Basis: alle vakanties. Selektie: Kampeervakanties en bungalowvakanties. BSR-segment. Vakantieduur Vakantieduur 2-4 dagen (=korte vakantie) ------------ 125 40 162 39 71 42 38 24* 120 44 516 39 5-8 dagen -------------------------------- 137 44 180 43 65 38 87 56* 113 41 581 44 9-15 dagen -------------------------------

Nadere informatie

Basis: toeristische vakanties. Selektie: Kampeervakanties en bungalowvakanties. BSR-segment. Vakantieduur

Basis: toeristische vakanties. Selektie: Kampeervakanties en bungalowvakanties. BSR-segment. Vakantieduur Vakantieduur 2-4 dagen (=korte vakantie) ------------ 81 37 144 41 49 35 36 28 110 50* 420 40 5-8 dagen -------------------------------- 112 51 149 43 62 44 74 58 78 35* 475 45 9-15 dagen -------------------------------

Nadere informatie

Basis: alle vakanties. BSR-segment. Vakantieduur

Basis: alle vakanties. BSR-segment. Vakantieduur Vakantieduur 2-4 dagen (=korte vakantie) ------------ 207 49 247 45 122 53 102 45 188 50 867 48 5-8 dagen -------------------------------- 158 37 220 40 67 29 95 42 139 37 679 38 9-15 dagen -------------------------------

Nadere informatie

ContinuZakenreisOnderzoek 2016 samenvatting Gelderland Meerdaagse binnenlandse zakenreizen

ContinuZakenreisOnderzoek 2016 samenvatting Gelderland Meerdaagse binnenlandse zakenreizen ContinuZakenreisOnderzoek 2016 samenvatting Gelderland Meerdaagse binnenlandse zakenreizen Samenvatting Gelderland- uitgevoerd in opdracht van provincie Gelderland Datum: juni 2017 Contents 1 Kengetallen

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Binnenlandse kustvakanties

Binnenlandse kustvakanties Binnenlandse kustvakanties Ontwikkelingen & trends Landelijke Kustdagen 12 november 2014 Kees van der Most Inhoud presentatie Ontwikkelingen en trends binnenlandse kustvakanties Uitdaging Nederlandse kust:

Nadere informatie

Provincie Utrecht: Regio's. abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

Provincie Utrecht: Regio's. abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vakantieduur Provincie Utrecht: Regio's 2-4 dagen (=korte vakantie) ------ 41 62 56 86* 206 60 26 56 48 64 377 63 9180 52 5-8 dagen -------------------------- 21 32 7 10* 80 23 11 25 19 26 138 23 5715

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

Provincie Utrecht: Regio's. abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % Totaal aantal dagen KORTE. gem gem gem gem gem gem gem

Provincie Utrecht: Regio's. abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % Totaal aantal dagen KORTE. gem gem gem gem gem gem gem Vakantieduur Provincie Utrecht: Regio's Stad Utrecht omstreken Utrechtse Heuvelrug Vecht en plassen Polders 2-4 dagen (=korte vakantie) ------ 47 79 59 88* 169 62* 24 87 48 80 347 71 7481 54 5-8 dagen

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31

RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31 RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31 64 COMFORTABEL EN LUXE BLAUW 10,4% Verzorgd en verwend worden Tijd voor mezelf Exclusiviteit, luxe omgeving Autovakantie/Cruisevakantie

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen op de Nederlandse vakantiemarkt

Trends en ontwikkelingen op de Nederlandse vakantiemarkt Trends en ontwikkelingen op de Nederlandse vakantiemarkt TravelPRESSentation 28 oktober 2016 Ad Schalekamp NBTC-NIPO Research; een joint-venture tussen TNS NIPO en NBTC Holland Marketing en specialist

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

Provincie Utrecht: Regio's. abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

Provincie Utrecht: Regio's. abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vakantieduur Provincie Utrecht: Regio's Stad Utrecht omstreken Utrechtse Heuvelrug Vecht en plassen Polders 2-4 dagen (=korte vakantie) ------ 38 61 51 85* 160 60 23 63 48 65 321 64 7454 52 5-8 dagen --------------------------

Nadere informatie

Binnenlandse hotelvakanties Het groeisegment op de Nederlandse vakantiemarkt

Binnenlandse hotelvakanties Het groeisegment op de Nederlandse vakantiemarkt Binnenlandse hotelvakanties 2013 Het groeisegment op de Nederlandse vakantiemarkt Inhoudsopgave Aanleiding p.3 1. Inhoud nieuw themarapport p.4 Positie binnenlandse hotelmarkt Distributiekanalen van hotelvakanties

Nadere informatie

Zicht op de markt. Presentatie t.b.v. RECRON-congres: Een nieuwe toekomst voor kampeer- en bungalowbedrijven

Zicht op de markt. Presentatie t.b.v. RECRON-congres: Een nieuwe toekomst voor kampeer- en bungalowbedrijven Zicht op de markt Presentatie t.b.v. RECRON-congres: Een nieuwe toekomst voor kampeer- en bungalowbedrijven NBTC-NIPO Research Kees van der Most 23 september 2014 Inhoud presentatie 1. STAND VAN ZAKEN

Nadere informatie

ContinuZakenreisOnderzoek 2010-2011

ContinuZakenreisOnderzoek 2010-2011 ContinuZakenreisOnderzoek 00-0 Meerdaagse binnenlandse zakenreizen Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Datum: februari 0 Bestemd voor: provincie Gelderland NBTC NIPO

Nadere informatie

ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) 2015 Tussentijdse rapportage jaarmeting

ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) 2015 Tussentijdse rapportage jaarmeting ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) 2015 Tussentijdse rapportage jaarmeting Inzicht in participatie en frequentie van het uithuizige vrijetijdsgedrag van Nederlanders NBTC-NIPO Research Postadres Postbus

Nadere informatie

Nederland MarketScan 2011

Nederland MarketScan 2011 Nederland MarketScan 2011 NBTC Research Leidschendam Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) is dé marketing- en promotieorganisatie van Nederland.

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Inzicht in omvang en kenmerken van bezoek Nederlanders aan de 4 prijswinnende Nationale Parken

Inzicht in omvang en kenmerken van bezoek Nederlanders aan de 4 prijswinnende Nationale Parken Inzicht in omvang en kenmerken van bezoek Nederlanders aan de 4 prijswinnende Nationale Parken Contents 1 Inleiding 5 2 Binnenlandse vakantiemarkt 7 3 Uithuizige vrijetijdsmarkt 36 4 Bijlagen 53 2 NBTC-NIPO

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties

Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties Vakanties van Nederlanders in 2009 Door: Rob Dirven Voor de beschrijving van de vakantiebesteding van de Nederlandse bevolking is in het Trendrapport toerisme,

Nadere informatie

Monitor Texelbezoek 2008

Monitor Texelbezoek 2008 Monitor Texelbezoek Inleiding Het Monitor onderzoek bestaat uit twee delen: het kwantitatief onderzoek en het kwalitatief onderzoek. In Deel I staan de resultaten uit het kwantitatief onderzoek dat onder

Nadere informatie

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Den Haag, juli 2016 Aanleiding & doel onderzoek Per jaar komen

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan steden 2009

Toeristisch bezoek aan steden 2009 Toeristisch bezoek aan steden 2009 april 2010 Bestemd voor: participanten Grote Bickersstraat 74 Postbus 247 1000 AE Amsterdam T (020) 522 57 89 I www.nbtcniporesearch.nl Alle in dit document vermelde

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale branche!'

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale branche!' De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale branche!' Index 1. De Nederlandse vakantiemarkt in 2020 2. Bestaande en potentiële markt voor special interest

Nadere informatie

Trendsymposium NBTC-NIPO Research

Trendsymposium NBTC-NIPO Research Trendsymposium NBTC-NIPO Research NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76, Amsterdam T 070 370 52 94 I

Nadere informatie

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas CBOT Gastenonderzoek Eindrapport Tolplas KennispuntOost Zwolle, 20 december 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Respondenten... 3 2 De bezoeker... 4 2.1 Leefstijlsegmenten... 4 2.1.1 Toelichting... 4 2.1.2

Nadere informatie

Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland

Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland Nieuw onderzoek naar inkomend toerisme door NBTC Door: Ton Vermeulen, NRIT Onderzoek Het inkomend toerisme levert de Nederlandse economie

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze?

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? Zwolle, 7 april 2016 Algemene info België Belgische bevolking 2015 Vlaanderen : 57% Wallonië : 32% Brussel : 11% Totaal : 11,3 milljoen

Nadere informatie

KENNISCENTRUM (KUST)TOERISME. Toerisme in de Delta. Ontwikkeling 2004-2008 JAARGANG 1

KENNISCENTRUM (KUST)TOERISME. Toerisme in de Delta. Ontwikkeling 2004-2008 JAARGANG 1 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling 2004-2008 2009 1 JAARGANG 1 Inhoudsopgave Inleiding............................................................1 Aanbod verblijfsaccommodaties in de Delta.............................3

Nadere informatie

VOORKANT!TOEVOEGEN!!!

VOORKANT!TOEVOEGEN!!! VOORKANTTOEVOEGEN VrijetijdseconomieDrenthe Feitenencijfers 2015 (versie2september2015) Colofon DitiseenuitgavevandeProvincieDrenthe Auteur:MonicaWagenaar,DeAfdelingOnderzoekwww.deafdelingonderzoek.nl

Nadere informatie

Toeristische Trendrapportage Limburg 2003. Opdrachtgever:

Toeristische Trendrapportage Limburg 2003. Opdrachtgever: Toeristische Trendrapportage 2003 Toeristische Trendrapportage 2003 Opdrachtgever: Opdracht: Uitgevoerd door: Uitgave: juni 2004 Jaarlijkse rapportage over het se aanbod van verblijfsaccommodaties, de

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2008

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2008 Augustus 2009 ugu Feitenblad 2009/1b Toeristisch bezoek aan in 2008 Sinds vijf jaar doet mee aan het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), een samenwerking tussen het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

Nadere informatie

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Feitenblad Toeristisch bezoek aan Leiden 2007-2015 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016 Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer Amersfoort, 16 juni 2016 Uitbreiden monitoringsscope van inzoomen per gebied naar combineren met uitzoomen naar streek bij vergelijkbare opzet en tijdstip Vraag naar

Nadere informatie

Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme & Vrijetijdscongres, Breda 2011

Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme & Vrijetijdscongres, Breda 2011 Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme & Vrijetijdscongres, Breda 2011 Opbouw presentatie Trends in het vakantiegedrag van Nederlanders

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Noord-Holland COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam Marketing in samenwerking met De Afdeling Onderzoek. De opdracht tot

Nadere informatie

Rembrandt 400. Rapport. Priscilla van der Plaats, Hidde Moerman en Judith van den Bos. april 2007. Consumer & Media

Rembrandt 400. Rapport. Priscilla van der Plaats, Hidde Moerman en Judith van den Bos. april 2007. Consumer & Media Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rembrandt 400 Priscilla van der Plaats,

Nadere informatie

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze?

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? Arcen, 9 juni 2016 België, land van. Maar ook van. België, land van. Maar ook van. En van groooote sportlui!!! Algemene info België Belgische

Nadere informatie

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet.

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet. 1 Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%). Bijna 1,2 miljard omzet op zondag in supermarkten. Avond omzet valt terug en afgelopen 2 jaren daling van de vrijdag/zaterdag omzetaandelen.

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

REISOVERZICHT ZOMER 2016

REISOVERZICHT ZOMER 2016 REISOVERZICHT ZOMER 2016 Europa Wat kost een nacht in..? Mediaanprijzen vakantieverblijven in Europa Zomer 2016 De duurste bestemming is Zwitserland Een overnachting in Zwitserland kost gemiddeld 141.

Nadere informatie

Aanleiding & doelstelling

Aanleiding & doelstelling Aanleiding & doelstelling De Nederlandse vakantiemarkt is sterk ontwikkeld: Nederland behoort tot de meest reislustige landen van Europa Een aantal belangrijke kengetallen is de laatste jaren vrij stabiel

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan steden Themarapport CVO

Toeristisch bezoek aan steden Themarapport CVO Toeristisch bezoek aan steden 2014 Themarapport CVO NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76, Amsterdam

Nadere informatie

Recreatie en Toerisme Gelderland

Recreatie en Toerisme Gelderland Recreatie en Toerisme Gelderland Inleiding Gelderland is een populaire provincie voor een vakantie. Jaarlijks worden gemiddeld bijna 3,5 miljoen vakanties in deze provincie doorgebracht. In 2006 bedroeg

Nadere informatie

KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2013 - GRONINGEN

KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2013 - GRONINGEN KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2013 - GRONINGEN Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN LEESWIJZER... 1 1.1 Achtergrond... 1 1.2 Monitoringsvraag... 2 1.3 Keuze voor landelijk beschikbare cijfers... 2 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new La France

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new La France Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new La France Bunnik, 23 april 2015 (x1,000) Aankomsten 2010-2014 Ontwikkeling Franse bezoekers aan Nederland (2010-2014)

Nadere informatie

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new Italië

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new Italië Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new Italië Bunnik, 23 april 2015 (x1,000) Aankomsten 2010-2014 Ontwikkeling Italiaanse bezoekers aan Nederland

Nadere informatie

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane bekendheid Welke toeristische

Nadere informatie

ContinuZakenreisOnderzoek 2010-2011 Eindrapportage na 4 (kwartaal)metingen

ContinuZakenreisOnderzoek 2010-2011 Eindrapportage na 4 (kwartaal)metingen ContinuZakenreisOnderzoek 010-011 Eindrapportage na 4 (kwartaal)metingen Bestemd voor: Toerisme Utrecht NBTC NIPO Research postadres Postbus 48 60 MG Leidschendam bezoekadres Vlietweg 1 66 KA Leidschendam

Nadere informatie

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Stichting Landelijk Fietsplatform Postbus 846 3800 AV Amersfoort 033-4653656 info@fietsplatform.nl Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Kerncijfers fietsdagtochten 2012/2013 Aantal fietsdagtochten

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Week 04 2016 1 Geen omzetgroei supermarkten in januari 2016 Zondag opening supermarkten ingeburgerd: ruim 2 op de 3 huishoudens maakt er frequent gebruik van (8,8x per jaar).

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

VAKANTIEGANGERS IN COMMERCIEEL LOGIES. Wie komt op vakantie in commercieel logies? Onderzoek 2011 IPK project enquêtes

VAKANTIEGANGERS IN COMMERCIEEL LOGIES. Wie komt op vakantie in commercieel logies? Onderzoek 2011 IPK project enquêtes VAKANTIEGANGERS IN COMMERCIEEL LOGIES Wie komt op vakantie in commercieel logies? Onderzoek 2011 IPK project 3 066 enquêtes 27% van de vakantiegangers is < 18 jaar Kinderen tot 6 jaar Kinderen 6 tot 11

Nadere informatie

Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020

Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 4 nritmagazine Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 Door: Irene Viergever Hoe ziet de Nederlandse vakantiemarkt er over 10 jaar uit? Welke ontwikkelingen zien we in de reismarkt en hoe denkt de

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Hotels - cijfermatige trends (tot 2013)

Hotels - cijfermatige trends (tot 2013) Hotels - cijfermatige trends (tot 2013) 1 Inhoudsopgave Gebruikte termen... 4 Methodologie... 6 1. Commerciële logies in Vlaanderen... 8 1.1. Vlaanderen... 8 1.1.1. Evolutie aantal aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME - GRONINGEN

KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME - GRONINGEN 2014 KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME - GRONINGEN Foto: Marketing Groningen Provincie Groningen Afdeling ECP April 2015 KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2014 - GRONINGEN Inhoudsopgave TOERISME IN GRONINGEN

Nadere informatie

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België Bunnik, 23 april 2015 (x1.000) Aankomsten 2010-2014 Ontwikkeling Belgische bezoekers aan Nederland (2010-2014)

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Duurzame vakantie: ver van mijn bed of dicht bij huis?

Duurzame vakantie: ver van mijn bed of dicht bij huis? Presentatie Bijeenkomst Duurzaam toeristisch ondernemen in de praktijk januari 010 Vakantiebeurs, Utrecht Ad Schalekamp Directeur NBTC-NIPO Research Doel van het onderzoek Inzicht verkrijgen in de houding

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK. Landal Rabbit Hill. Grevenhout 21 Nieuw-Milligen (Uddel)

MARKTONDERZOEK. Landal Rabbit Hill. Grevenhout 21 Nieuw-Milligen (Uddel) MARKTONDERZOEK Landal Rabbit Hill Grevenhout 21 Nieuw-Milligen (Uddel) Marktonderzoek Landal Rabbit Hill Grevenhout 21 te Nieuw-Milligen (Uddel) in de gemeente Apeldoorn Opsteller: Landal GreenParks Postbus

Nadere informatie

Hotelgastenenquête Leiden 2005

Hotelgastenenquête Leiden 2005 Hotelgastenenquête Leiden 2005 Colofon Serie Statistiek 2006/07 Gemeente Leiden Concernstaf, Strategie & Beleid BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl

Nadere informatie

Themarapport: Wellness

Themarapport: Wellness Actuele en praktische informatie ten behoeve van beleid en marketing Themarapport: Wellness Kansen voor het binnenlands en uitgaand toerisme Steeds meer vakantiegangers blijken de vakantie te gebruiken

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie