Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties"

Transcriptie

1 Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties Vakanties van Nederlanders in 2009 Door: Rob Dirven Voor de beschrijving van de vakantiebesteding van de Nederlandse bevolking is in het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2009/2010 weer gebruikgemaakt van het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research. De cijfers geven een breed overzicht van de ontwikkelingen die zich voordoen in de vakanties van Nederlanders. In het Trendrapport wordt het topje van de ijsberg belicht van de totale beschikbare database, waarin al zo n 30 jaar lang onderzoeksdata over het vakantiegedrag van de Nederlander wordt verzameld. Het CVO is een panelonderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een voor de Nederlandse bevolking representatief panel van bijna personen. Deze panelleden verstrekken ieder kwartaal diverse gegevens over hun vakantiegedrag gedurende de afgelopen drie maanden. In dit artikel komen enkele highlights uit het betreffende 14 nritmagazine

2 Onder het begrip vakantie wordt in het CVO het volgende verstaan: Een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste één overnachting. Het gaat daarbij zowel om binnenals buitenlandse vakanties. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder het begrip vakantie. Een verblijf bij familie, vrienden of kennissen in Nederland telt hier echter niet mee, tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren. Ook vakanties waarbij wordt overnacht in een eigen accommodatie, zoals tweede woning, (sta)caravan op seizoen- of jaarplaats, volkstuinhuisje en boot met een vaste ligplaats, tellen mee. Een korte vakantie telt maximaal 3 aaneengesloten overnachtingen en een lange vakantie 4 of meer aaneengesloten overnachtingen. Nederlanders gaan meer in de winter op vakantie hoofdstuk in het Trendrapport over vakanties van Nederlanders aan bod, zowel wat betreft vakanties in eigen land als die naar het buitenland. In concreto gaat het hier om aspecten als de deelname aan vakanties (vakantieparticipatie), het jaarlijkse aantal vakanties per vakantieganger (vakantieintensiteit), verhouding binnenland-buitenland, de vakantieduur, vakantie-uitgaven enzovoorts. Vakanties en overnachtingen Net als in voorgaande jaren is ook in 2009 het totaal aantal vakanties van Nederlanders in lichte mate toegenomen. Was dit in 2008 nog in combinatie met een toename van het aantal overnachtingen, in 2009 zijn deze laatste met eenzelfde percentage afgenomen. Was de groei in 2008 uitsluitend van toepassing op het lange vakantiesegment, in 2009 is alleen het aantal korte vakanties toegenomen. De lichte toename van het aantal vakanties is vooral toe te schrijven aan de korte wintervakanties in binnen- en buitenland. In alle deelsegmenten zien we een toename van de wintervakanties in combinatie met een afname van het aantal zomervakanties. Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie is het aandeel van de bevolking dat in een bepaald jaar minimaal één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie jarenlang gestaag toegenomen, met name in de jaren zestig en zeventig. Het afgelopen decennium is deze gestabiliseerd tussen de 80% en 82%. Redelijkerwijs gesproken is een verdere substantiële groei van de vakantieparticipatie niet meer mogelijk. Er zijn immers altijd mensen die in een bepaald jaar niet met vakantie (kunnen) gaan, vanwege bijvoorbeeld ziekte, financiën, ouderdom, verbouwing/verhuizing. In 2008 kwam de vakantieparticipatie van de Nederlandse bevolking met 81,6% na enkele jaren van groei bijna weer op het niveau van In 2009 was met een vakantieparticipatie van 81,3% echter weer sprake van een kleine terugval, vooral ten gevolge van de wereldwijde financiële crisis. Dit komt in absolute zin neer op ongeveer 12,6 miljoen Nederlanders. Ondanks deze afname van de vakantieparticipatie zijn in 2009, gecompenseerd door de toename van de Nederlandse bevolking, ongeveer evenveel Nederlanders met vakantie geweest als in nritmagazine 15

3 Figuur 1 Vakanties en overnachtingen van Nederlanders naar duur, bestemming en seizoen (aantal in 2009 in miljoenen, ontwikkeling in %) Zomer vakanties: 4,6 (-1,5%) overnachtingen: 9,9 (-0,6%) 12,6 miljoen Nederlanders gingen in 2009 op vakantie Kort vakanties: 13,1 (+6,5%) overnachtingen: 29,0 (+6,4%) Binnenland vakanties: 9,3 (+3,9%) overnachtingen: 20,2 (+4,0%) Winter vakanties: 4,7 (+9,7%) overnachtingen: 10,3 (+8,9%) Zomer vakanties: 1,4 (-0,8%) overnachtingen: 3,3 (-3,1%) Buitenland vakanties: 3,8 (+13,5%) overnachtingen: 8,8 (+12,3%) Totaal vakanties: 36,4 (+1,3%) overnachtingen: 276,4 (-1,3%) Winter vakanties: 2,4 (+24,0%) overnachtingen: 5,5 (+23,9%) Zomer vakanties: 5,6 (-3,4%) overnachtingen: 53,2 (-3,1%) Binnenland vakanties: 8,7 (+1,9%) overnachtingen: 73,6 (+1,6%) Lang vakanties: 23,3 (-1,4%) overnachtingen: 247,4 (-2,2%) Winter vakanties: 3,1 (+13,4%) overnachtingen: 20,4 (+16,5%) Zomer vakanties: 8,9 (-10,9%) overnachtingen: 120,3 (-7,6%) Buitenland vakanties: 14,6 (-3,3%) overnachtingen: 173,9 (-3,7%) Winter vakanties: 5,6 (+11,7%) overnachtingen: 53,5 (+6,5%) De meeste Nederlandse vakantiegangers ondernemen in ieder geval een lange vakantie. Daarom is de participatie van lange vakanties (alleen lang + kort en lang) bijna gelijk aan de totale vakantieparticipatie. Ruim de helft van de vakantiegangers (53%) onderneemt in ieder geval een korte vakantie, meestal in combinatie met een of meer lange vakanties. Een minderheid gaat uitsluitend kort met vakantie. Aantal vakanties Reeds een vijftal jaren is het totaal aantal vakanties van Nederlanders jaarlijks toegenomen, met slechts geringe groeipercentages. Zo ook in 2009, in weerwil van de economische crisis en ondanks de afname van de vakantieparticipatie. Deze toename kon dit jaar uitsluitend worden bereikt dankzij de bevolkingsgroei. Uiteindelijk is het aantal vakanties van Nederlanders in 2009 toegenomen met 1,3%. In totaliteit hebben de Nederlandse vakantiegangers in ,4 miljoen vakanties genoten. 16 nritmagazine

4 Een tegengestelde ontwikkeling kan worden geconstateerd voor het totaal aantal vakantieovernachtingen, die ten opzichte van 2008 daalden met 1,3%. Het lange vakantiesegment is grotendeels verantwoordelijk voor het totale vakantievolume in ons land. In 2009 was dat een kleine twee derde deel (64%). Dit betreft ongeveer 90% van het totaal aantal vakantieovernachtingen. In 2009 is het aantal lange vakanties ten opzichte van 2008 afgenomen met 1,4% ( lange vakanties). Bovendien is men gemiddeld langer met vakantie geweest, waardoor het aantal overnachtingen sterker is afgenomen dan het aantal vakanties (-2,2%). Ruim een derde deel (36%) van het totale vakantiesegment bestaat uit korte vakanties. Deze 36% staat voor in totaal slechts 10% van het aantal vakantieovernachtingen. In 2009 is het aantal korte vakanties toegenomen (+6,5% oftewel korte vakanties). Dit geldt ook voor het aantal overnachtingen, al was de toename daarvan vanwege de iets kortere vakantieduur minder sterk (+6,4%). Verhouding binnenland-buitenland De laatste jaren heeft het buitenland gaandeweg steeds meer terrein gewonnen als vakantiebestemming voor de Nederlandse vakantieganger. In 2009 is dat echter vanwege de financiële crisis niet meer het geval geweest. Werd in 2006 nog zo n 51,5% van alle vakanties doorgebracht in eigen land, in 2007 is dit afgenomen tot 50,1% en in 2008 zelfs tot 48,6%. In 2009 vond een lichte toename plaats tot 49,4%. Ten aanzien van de overnachtingen is deze ontwikkeling duidelijker waar te nemen: een afname van het aandeel van het binnenland van 37,1% in 2006 via 35,4% in 2007 tot 32,8% in In 2009 is het binnenlands aandeel weer toegenomen tot 33,9%. Vakantieduur In de afgelopen decennia zijn lange vakanties gemiddeld korter van duur geworden. Men gaat immers steeds vaker met vakantie, waardoor in samenhang met een gelijk aantal vakantiedagen deze vakanties wel iets korter móeten duren. Daarbij hebben korte vakanties de neiging wat langer van duur te worden. Met name de laatste jaren is deze tendens echter wat afgezwakt. De rek lijkt er een beetje uit te zijn. In 2009 kunnen we opnieuw spreken van een daling van de gemiddelde vakantieduur bij de lange vakanties, maar dan alleen in het buitenland. In het binnenland is deze gelijk gebleven ten opzichte van De korte vakanties zijn in het binnenland eveneens gemiddeld ongeveer van gelijke duur geweest, en in het buitenland licht gedaald. Vakantie-uitgaven In 2009 werd door alle Nederlandse vakantiegangers tezamen in totaal ongeveer 15,1 miljard euro aan vakanties uitgegeven, zo n 160 miljoen euro minder dan in 2008 (-1,0%). In 2008 was nog sprake van een forse toename van deze vakantie-uitgaven (+10,5%). In vergelijking daarmee alsmede tegen het licht van de ontwikkeling van het aantal vakanties (+1,3%) en vakantieovernachtingen (-1,3%) kunnen we spreken van een behoorlijke afname. Deze daling van de uitgaven kan helemaal worden toegeschreven aan de lange vakanties naar het buitenland. De uitgaven in de andere vakantiesegmenten waren in 2009 hoger, als gevolg van zowel meer vakanties als hogere gemiddelde bestedingen per vakantie. Bij lange binnenlandse vakanties zijn de nationale bestedingen bijna het dubbele van die bij korte binnenlandse vakanties, terwijl het aantal lange vakanties bijna gelijk is aan het aantal korte. Tijdens lange binnenlandse vakanties, die gemiddeld ongeveer drie Vakanties worden korter nritmagazine 17

5 Gemiddelde uitgaven per persoon per binnenlandse vakantie en totale vakantie-uitgaven, 2002, Tabel 1 Kort Lang Nationale bestedingen (mln ) Totaal aantal vakanties (mln) 9,51 8,92 9,26 9,20 8,53 8,70 Uitgaven per vakantie ( ) Duur (dagen) 3,15 3,2 3,2 10,5 9,5 9,5 Uitgaven per dag ( ) Tabel 2 Gemiddelde uitgaven per persoon per buitenlandse vakantie en totale vakantie-uitgaven, 2002, Kort Lang Nationale bestedingen (mln ) Totaal aantal vakanties (mln) 3,59 3,36 3,82 13,17 15,09 14,59 Uitgaven per vakantie ( ) Duur (dagen) 3,29 3,3 3,3 13,0 13,0 12,9 Uitgaven per dag ( ) keer zo lang duren, wordt ongeveer twee maal zoveel uitgegeven per vakantie. Daarbij zijn de uitgaven per dag tijdens een lange vakantie evenwel lager dan tijdens een korte vakantie. kust, in het bijzonder de Noordzeebadplaatsen. Ook de Waddeneilanden zijn bijzonder in trek, al is het aantal vakanties hier geringer vanwege hun perifere ligging en relatief kleine oppervlakte. Nederlanders geven minder geld uit aan vakanties Op de buitenlandse markt nemen lange vakanties ongeveer 93% van de nationale bestedingen voor hun rekening (in 2008 nog 94%). Daarbij vinden bijna vier maal zoveel lange als korte vakanties plaats. Een lange buitenlandse vakantie duurt gemiddeld bijna vier keer zo lang als een korte, waarbij ruim drie maal zoveel per vakantie wordt uitgegeven. Evenals bij de binnenlandse vakanties wordt ook tijdens korte vakanties in het buitenland gemiddeld per vakantiedag duidelijk meer uitgegeven dan tijdens lange vakanties. Vakanties in Nederland Een vakantie in eigen land wordt bij voorkeur doorgebracht aan de Nederlandse In 2009 werd zo n 12% van alle binnenlandse overnachtingen doorgebracht in de Noordzeebadplaatsen. In 2008 was dat eveneens 12%. Ten opzichte van de landelijke ontwikkeling is het aantal overnachtingen in de Noordzeebadplaatsen fors toegenomen (+4,5%). Kon in 2008 de tweede plaats nog worden toegeschreven aan de Veluwe, in 2009 kwam deze positie voor rekening van de Groningse, Friese en Drentse zandgronden, met een marktaandeel van 12% van de binnenlandse vakantieovernachtingen. Het totaal aantal overnachtingen van Nederlanders op de Groningse, Friese en Drentse zandgronden nam in 2009 toe met 12,8%. Neemt de Veluwe als toeristengebied in Nederland 18 nritmagazine

6 Top 10 binnenlandse vakantiebestemmingen 2002, (aandeel in vakantieovernachtingen) Figuur 2 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Noordzeebadplaatsen Groningse, Friese en Drentse zandgronden Veluwe (rand) 9,4% 9,6% 12,9% 11,8% 12,1% 10,6% 11,7% 10,9% 11,7% O-Brabant, N- en M-Limburg en Rijk van Nijmegen West- en Midden-Brabant Twente, Salland en Vechtstreek 8,6% 9,2% 9,9% 9,8% 9,0% 8,6% 8,3% 8,2% 8,0% Waddeneilanden 6,2% 6,7% 6,5% Kustgebieden blijven favoriet Deltagebied IJsselmeerkust Zuid-Limburg 3,2% 5,1% 4,5% 5,1% 5,4% 5,0% 4,7% 4,9% 4,6% meestal de tweede plaats in na de Noordzeebadplaatsen, in 2009 moest dit worden prijsgegeven aan de Groningse, Friese en Drentse zandgronden. Het marktaandeel van dit toeristengebied is evenwel toegenomen van 11% naar 12%. Per saldo heeft de Veluwe in 2009 in toeristisch opzicht toch een goed jaar achter de rug: een toename van het totaal aantal overnachtingen met 9,2% ten opzichte van Het toeristengebied Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg en Rijk van Nijmegen is in 2009 op dezelfde positie blijven staan als in Het aantal overnachtingen is daarbij toegenomen met 10,3%. Vakanties in het buitenland Na een aantal jaren gekampt te hebben met dalende aantallen overnachtingen van Nederlanders is Frankrijk desondanks duidelijk marktleider gebleven in de reeks van populaire vakantielanden. Sinds 2008 kan weer worden gesproken van een herstel in het aantal overnachtingen van Nederlandse vakantiegangers. In 2009 betrof dit een toename van 2,9%. Daarbij is het aandeel van Frankrijk op de Nederlandse markt toegenomen van 17% in 2008 tot 18% in Bleef Duitsland tot en met 2008 steevast goed voor de derde plaats, in 2009 heeft dit vakantieland de tweede plaats veroverd op concurrent Spanje. Haar marktaandeel qua vakantieovernachtingen lag in 2009 op ruim 11%. In 2008 was dit nog een kleine 10%. Deze positieve ontwikkeling is het gevolg van de toename van het aantal overnachtingen met maar liefst 10,0%. Tot 2008 was Spanje op ruime afstand van Frankrijk nog het op een na populairste vakantieland voor de Nederlanders. Het aandeel van dit land is evenwel gedaald van 11% in 2008 tot een kleine 10% in Het totaal aantal overnachtingen is daarbij fors afgenomen, met -13,5% ten opzichte van Reeds een aantal jaren is het aantal vakanties van Nederlanders naar de gezamenlijke Aziatische landen behoorlijk gegroeid. In 2009 was dat, ondanks de nritmagazine 19

7 Figuur 3 Top 10 buitenlandse vakantiebestemmingen 2002, (aandeel in vakantieovernachtingen) 0% 5% 10% 15% 20% 25% Frankrijk 17,1% 18,2% 23,4% Duitsland 9,1% 9,8% 11,1% Frankrijk blijft duidelijk marktleider Spanje Italië Oostenrijk 6,6% 6,8% 6,9% 6,3% 6,0% 6,7% 12,2% 11,0% 9,8% België 6,6% 5,3% 5,2% Azië Turkije 2,3% 4,0% 4,6% 4,2% 4,7% 4,1% VS en Canada Griekenland 3,1% 4,0% 3,9% 4,2% 4,4% 3,8% financiële crisis, opnieuw het geval. Het aantal overnachtingen lag in dat jaar maar liefst 10,8% hoger dan in Het aandeel van deze groep landen is daarbij toegenomen van 4% in 2008 tot een kleine 5% in In de eerste helft van dit decennium is Turkije sterk opgeklommen op de lijst van favoriete vakantielanden. In 2006 is daar echter behoorlijk de klad in gekomen. Dat jaar kon dit vakantieland niet verder komen dan de negende plaats (in 2005 nog de vijfde plaats). Na enig herstel zien we uiteindelijk in 2009 weer een daling in het aantal overnachtingen van Nederlanders, en is Turkije weer gezakt naar de achtste plaats. Een duidelijk inzicht in de totale feitelijke vakantiedruk vanuit Nederland op vakantielanden, met inbegrip van de daar aanwezige verblijfsaccommodaties, kan worden ontleend aan het totaal aantal vakantieovernachtingen van Nederlanders. De bovenstaande figuur geeft een overzicht van de tien door Nederlanders meestbezochte vakantielanden in 2002, 2008 en 2009 in termen van aantallen overnachtingen. Vakanties naar logiesvorm Meer nog dan menig Europeaan brengt de Nederlander graag de vakantie door in een verblijfsaccommodatie binnen de kampeer- en bungalowsector, zoals met name de vakantiebungalow, de caravan en - in mindere mate - de tent. Na een in het algemeen positieve ontwikkeling van de binnenlandse kampeer- en bungalowvakanties in eerdere jaren heeft zich hierin sinds 2005 een duidelijke kentering voorgedaan. Bedroeg het aandeel van dergelijke logiesvormen in 2006 nog 72% van alle binnenlandse overnachtingen, in 2007 is dit weer toegenomen tot 74%. In 2008 vond opnieuw een daling plaats (71%), gevolgd door een toename naar 73% in Het aantal overnachtingen steeg daarbij in 2009 met 4,7%. Kijken we naar de vakanties, dan blijkt uit een aandeel van 65% in 2009 dat de gemiddelde verblijfsduur in deze logiesvormen relatief lang is. Al enkele jaren stijgt het marktaandeel van de meest favoriete logiesvorm van de Nederlandse vakantieganger, het zomerhuisje/de tweede woning. Zo ook van 37,8% in 2008 naar 38,3% in Dit betekent een voortzetting van het herstel na een aantal jaren waarin geen sprake meer was van een onverdeeld positieve ontwikkeling, maar veeleer van een verzadigings- 20 nritmagazine

8 markt. Het totaal aantal overnachtingen steeg ten opzichte van 2008 met 3,3%. Ook de caravan is tijdens de vakantie in eigen land een favoriete logiesvorm, zowel op vaste als op toeristische standplaatsen. Het marktaandeel van deze logiesvormen is bovendien toegenomen van respectievelijk 17,3% en 10,9% van het totale aantal binnenlandse overnachtingen in 2008 tot respectievelijk 17,9% en 11,8% in Het totaal aantal overnachtingen is daarbij toegenomen met 5,8% voor vaste en 9,7% voor toeristische standplaatsen. Hoewel Nederlanders vooral gebruikmaken van een hotel of pension tijdens vakanties in het buitenland, is dit ook voor een binnenlandse vakantie een belangrijke logiesvorm. In 2009 kwam een kleine 10% van het aantal binnenlandse overnachtingen voor rekening van hotel/pension. Het totaal aantal overnachtingen is toegenomen met 1,5%. De onderstaande figuur bevat de top vijf van de meest gebruikte logiesvormen tijdens binnenlandse vakanties van Nederlanders. Het gaat hierbij om het totaal aantal doorgebrachte overnachtingen, dus die in het kader van korte en lange binnenlandse vakanties tezamen. Ten opzichte van het binnenland zien we voor wat betreft het logiesvormgebruik tijdens buitenlandse vakanties van Nederlanders een duidelijk afwijkend beeld. Zo is in het buitenland het gebruik van kampeeren bungalowaccommodaties duidelijk beperkter. In 2009 bedroeg het gezamenlijk aandeel van de logiesvormen binnen de kampeer- en bungalowsector een kleine 38% van het totaal aantal overnachtingen. De laatste jaren beweegt dit aandeel tussen de 36% en 38%. Daarentegen geniet het hotel, pension een duidelijke voorkeur, met een aandeel van 33% van alle buitenlandse overnachtingen in Dit aandeel bevindt zich de laatste jaren op een stabiel niveau van 33% à 34%. Nam het aantal buitenlandse hotelovernachtingen de laatste jaren fors toe, in 2009 was evenwel sprake van een afname van -6,6%. Figuur 4 Top 5 logiesaccommodaties binnenlandse vakanties, 2002, (aandeel in vakantieovernachtingen) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Zomerhuisje, tweede woning Caravan vast Caravan toeristisch 12,3% 10,9% 11,8% 20,6% 17,3% 17,9% 33,3% 37,8% 38,3% Meeste binnenlandse overnachtingen in kampeer- en bungalowsector Hotel, pension 8,5% 9,7% 9,6% 2002 Tent toeristisch 5,5% 4,7% 4,5% nritmagazine 21

9 Op de tweede plaats staat het zomerhuisje met een aandeel van 15% in het totaal aantal buitenlandse overnachtingen. Dit aandeel neemt jaarlijks toe. Het totaal aantal bungalowovernachtingen is in 2009 met +1,6% toegenomen. Het appartement genoemd, staat steevast op de derde positie, direct na het zomerhuisje. Het aandeel van deze logiesvorm op de buitenlandse vakantiemarkt schommelt daarbij tussen de 11% à 12%. Het toeristisch jaar 2009 is voor het appartement bijzonder goed verlopen, met 4,9% meer overnachtingen ten opzichte van het voorgaande jaar. In het buitenland wordt door Nederlanders relatief beduidend minder gekampeerd dan in eigen land. In 2009 werd een kleine 10% van de buitenlandse vakantieovernachtingen doorgebracht in een caravan in het kader van een toeristische kampeervakantie (evenals in voorgaande jaren). Daarnaast heeft de toeristische tentvakantie een aandeel van nog eens 6%. Dit aandeel is de laatste jaren dalende. Een mogelijke verklaring voor de verminderende belangstelling voor het toeristisch kamperen in de caravan, zowel in eigen land als in het buitenland, kan worden gevonden in een toenemende voorkeur voor andere logiesvormen. Zo is de laatste jaren de kampeerauto duidelijk in opkomst. Vooral (jonge) senioren, waarvan de kinderen uit huis zijn, gaan meer en meer over op vervanging van de caravan door een kampeerauto. Men gebruikt de kampeerauto hoofdzakelijk in het kader van een (trek)vakantie in het buitenland. Figuur 5 Top 5 logiesaccomodaties buitenlandse vakanties 2002, (aandeel in vakantieovernachtingen) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Hotel, pension 26,3% 34,2% 32,9% In buitenland is het hotel favoriet Zomerhuisje, tweede woning Appartement, kamers zonder pension 14,7% 13,8% 14,5% 13,0% 11,4% 12,3% Caravan toeristisch Familie/kennissen 11,1% 9,8% 9,9% 9,4% 8,7% 7,3% nritmagazine

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders 2012

Vakanties van Nederlanders 2012 Vakanties van Nederlanders 2012 Vakanties van Nederlanders 2012 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders,

Vakanties van Nederlanders, Indicator 10 november 2016 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Al ruim een decennium lang

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders 2010

Vakanties van Nederlanders 2010 Vakanties van Nederlanders 2010 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Kerncijfers TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Vakanties van Nederlanders Ontwikkeling vakantieparticipatie* (%) van de Nederlandse bevolking 81% 82% 81% 4 28% 29% 28% 31% 33% 33% 21% 21% Alleen in buitenland

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders 2011

Vakanties van Nederlanders 2011 Vakanties van Nederlanders 2011 Vakanties van Nederlanders 2011 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

Recreatie en Toerisme Gelderland

Recreatie en Toerisme Gelderland Recreatie en Toerisme Gelderland Inleiding Gelderland is een populaire provincie voor een vakantie. Jaarlijks worden gemiddeld bijna 3,5 miljoen vakanties in deze provincie doorgebracht. In 2006 bedroeg

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders 2007

Vakanties van Nederlanders 2007 Vakanties van Nederlanders 2007 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is minder dan

Nadere informatie

Binnenlandse kustvakanties

Binnenlandse kustvakanties Binnenlandse kustvakanties Ontwikkelingen & trends Landelijke Kustdagen 12 november 2014 Kees van der Most Inhoud presentatie Ontwikkelingen en trends binnenlandse kustvakanties Uitdaging Nederlandse kust:

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders 2006

Vakanties van Nederlanders 2006 Vakanties van Nederlanders 2006 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Facilitair bedrijf Druk OBT bv,

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders 2008

Vakanties van Nederlanders 2008 Vakanties van Nederlanders 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is minder dan

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders 2004

Vakanties van Nederlanders 2004 Vakanties van Nederlanders 2004 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Druk Centraal Bureau voor de Statistiek Facilitair Beheer Omslagontwerp WAT

Nadere informatie

VERBLIJFSTOERISME TOERISTISCHE GASTEN IN WEST-BRABANT

VERBLIJFSTOERISME TOERISTISCHE GASTEN IN WEST-BRABANT VERBLIJFSTOERISME HERKOMST 0- % NOORD 8- - -6 - was dit nagenoeg gelijk, waarbij 9% OOST 0% VAKANTIE OP VASTE STANDPLAATS iets minder mensen uit West-Nederland 6%) kwamen en iets meer toeristen uit Zuid-Nederland

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders 2005

Vakanties van Nederlanders 2005 Vakanties van Nederlanders 2005 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Facilitair bedrijf Druk OBT bv,

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders 2009

Vakanties van Nederlanders 2009 Vakanties van Nederlanders 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

Toerisme in Nederland 2012

Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders 2003

Vakanties van Nederlanders 2003 Vakanties van Nederlanders 2003 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Druk Centraal Bureau voor de Statistiek Facilitair Beheer Omslagontwerp WAT

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Flevoland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76,

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Trends & ontwikkelingen Overijssel

Trends & ontwikkelingen Overijssel Trends & ontwikkelingen Overijssel Alice Hulshof Teamleider Annemiek Riefel Adviseur Kennis & Onderzoek Wat gaan we vertellen: 1. Trends Overijssel 2. Cijfers Overijssel op een rijtje 3. Landelijke trends

Nadere informatie

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH M A A R T 2 0 1 1 TOERISME IN PERSPECTIEF

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH M A A R T 2 0 1 1 TOERISME IN PERSPECTIEF N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH M A A R T 2 0 1 1 TOERISME IN PERSPECTIEF 2011 ONTWIKKELINGEN MBT T OT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISM E NADER BEKEKEN Toerisme in perspectief 2011 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme & Vrijetijdscongres, Breda 2011

Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme & Vrijetijdscongres, Breda 2011 Toekomst van de binnenlandse vakantiemarkt Na regen komt...? Kees van der Most, NBTC-NIPO research Toerisme & Vrijetijdscongres, Breda 2011 Opbouw presentatie Trends in het vakantiegedrag van Nederlanders

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

Aanleiding & doelstelling

Aanleiding & doelstelling Aanleiding & doelstelling De Nederlandse vakantiemarkt is sterk ontwikkeld: Nederland behoort tot de meest reislustige landen van Europa Een aantal belangrijke kengetallen is de laatste jaren vrij stabiel

Nadere informatie

Toerisme in Nederland 2011

Toerisme in Nederland 2011 Toerisme in Nederland 2011 Toerisme in Nederland Het gebruik van logiesaccommodaties 2011 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Hotels - cijfermatige trends (tot 2013)

Hotels - cijfermatige trends (tot 2013) Hotels - cijfermatige trends (tot 2013) 1 Inhoudsopgave Gebruikte termen... 4 Methodologie... 6 1. Commerciële logies in Vlaanderen... 8 1.1. Vlaanderen... 8 1.1.1. Evolutie aantal aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Naam: Vakantie. Vraag 1. Ben je weleens op vakantie geweest? Waarheen? Werkblad vakantie - Aardrijkskunde groep 5 - Niveau blauw.

Naam: Vakantie. Vraag 1. Ben je weleens op vakantie geweest? Waarheen? Werkblad vakantie - Aardrijkskunde groep 5 - Niveau blauw. Naam: Vakantie _ Een groot aantal Nederlanders gaat ieder jaar één keer op vakantie. Vaak gaat de reis naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Duitsland, Frankrijk, Spanje, of nog verder. Maar Nederlanders

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

2008 2012 % Groei verblijf locaties 11% Groei aantal hotel kamers 4% Groei van marktaandeel in de logies verstrekkende markt -6%

2008 2012 % Groei verblijf locaties 11% Groei aantal hotel kamers 4% Groei van marktaandeel in de logies verstrekkende markt -6% Inleiding Hieronder zult u een opsomming zien van trends in de Nederlandse hotel markt. Ook geeft het een beknopt verslag van de verschillende ontwikkelingen in deze markt. Ook de regio waar het hotel

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Leidschendam 10-7-2012 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Vakantiecentra Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor een of meerdere overnachtingen. Het gaat hierbij veelal om een recreatief verblijf. Tot de branche

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 3-meting december 2011 Rapportage: januari 2012 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 2-meting december Rapportage: januari 2011 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Bureau voor Ruimte 8i Vrije Tijd, 2018 A. Alle vakanties Vakanties van binnenlandse (Nederlandse) gasten, zowel toeristisch als op vaste

Nadere informatie

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. Inhoud Deze S.M.A.R.T Update bevat de volgende gegevens: Overzicht totaal logies overnachtingen Noord-holland Overzicht verblijfs-recreatieve

Nadere informatie

KENNISCENTRUM (KUST)TOERISME. Toerisme in de Delta. Ontwikkeling 2004-2008 JAARGANG 1

KENNISCENTRUM (KUST)TOERISME. Toerisme in de Delta. Ontwikkeling 2004-2008 JAARGANG 1 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling 2004-2008 2009 1 JAARGANG 1 Inhoudsopgave Inleiding............................................................1 Aanbod verblijfsaccommodaties in de Delta.............................3

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in cijfers 2013

Toerisme en recreatie in cijfers 2013 Toerisme en recreatie in cijfers 2013 Toerisme en recreatie in cijfers 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni Margot Tempelman

Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni Margot Tempelman Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni 2007 Margot Tempelman Kenniscentrum bij HZ KC vanaf 1 september 2006 bij Hogeschool Zeeland Trendrapport en Trendkrant ook in 2007 uitgegeven Continuïteit van

Nadere informatie

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH N O V E M B E R 2 0 1 0 TOERISME IN PERSPECTIEF

N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH N O V E M B E R 2 0 1 0 TOERISME IN PERSPECTIEF N B T C A F D E L I N G R E S E A R CH N O V E M B E R 2 0 1 0 TOERISME IN PERSPECTIEF 2010 ONTWIKKELINGEN MBT T OT INKOMEND EN BINNENLANDS TOERISM E NADER BEKEKEN Toerisme in perspectief 2010 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Verouderde bungalowparken hebben het moeilijk, verhuurorganisaties richten hun pijlen op nieuwe ontwikkelingen;

Verouderde bungalowparken hebben het moeilijk, verhuurorganisaties richten hun pijlen op nieuwe ontwikkelingen; Vakantiecentra Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor een of meerdere overnachtingen. Het gaat hierbij om een recreatief verblijf. Tot de branche behoren

Nadere informatie

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 4 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 6 Regiomonitor 6 Werkwijze 6 2 Dagrecreatie 8 Ondernomen activiteiten 8 Bestedingen tijdens activiteiten

Nadere informatie

10 oktober 2013: Tweede wonen groeit tijdens crisis

10 oktober 2013: Tweede wonen groeit tijdens crisis 10 oktober 2013: Tweede wonen groeit tijdens crisis Geurt Keers RIGO Research en Advies Geurt.Keers@rigo.nl De groei van het tweede woningbezit van Nederlanders gaat door ondanks de crisis. Het aantal

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Leidschendam 30-1-2012 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en

Nadere informatie

Recron en Gastvrij Nederland - Recreantenatlas 1

Recron en Gastvrij Nederland - Recreantenatlas 1 Recron en Gastvrij Nederland - Recreantenatlas 1 Voorwoord RecRon is in 2008 gestart met Gastvrij nederland. Het onderzoek Gastvrij nederland bracht fundamentele vragen en opgaven voor de hele verblijfsrecreatiesector

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Bron: FOD Economie_ ADSEI Aankomsten en overnachtingen in hotels, kampeerlogies (exclusief

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2010

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2010 Toerisme in Nederland Het gebruik van logiesaccommodaties 2010 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (! Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen 2016 Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!) cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen, april 2017 1 ALGEMEEN OOST-

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop

Nadere informatie

Zicht op de markt. Presentatie t.b.v. RECRON-congres: Een nieuwe toekomst voor kampeer- en bungalowbedrijven

Zicht op de markt. Presentatie t.b.v. RECRON-congres: Een nieuwe toekomst voor kampeer- en bungalowbedrijven Zicht op de markt Presentatie t.b.v. RECRON-congres: Een nieuwe toekomst voor kampeer- en bungalowbedrijven NBTC-NIPO Research Kees van der Most 23 september 2014 Inhoud presentatie 1. STAND VAN ZAKEN

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax:

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax: Toerisme in Cijfers 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

CSPE GL minitoets bij opdracht 1

CSPE GL minitoets bij opdracht 1 SPE GL 2009 consumptief bakken - consumptief horeca - consumptief breed minitoets bij opdracht 1 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). -

Nadere informatie

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane bekendheid Welke toeristische

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

Verdieping Fietsvakanties

Verdieping Fietsvakanties Verdieping Fietsvakanties (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

Analyse instroom

Analyse instroom Instroomontwikkeling 2016 2017 In 2016 was er een instroomtoename van 5,5% bij de hbo-bachelor- en ad-opleidingen, opgebouwd uit: Een toename van de directe doorstroom vanuit havo, mbo en vwo met 1,0%

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Recreatiecijfers bij de hand

Recreatiecijfers bij de hand Recreatiecijfers bij de hand Colofon Kenniscentrum Recreatie November 2008 Met subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Platteland Auteurs: ir. Femke Huis, ir. Karin

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in cijfers 2004

Toerisme en recreatie in cijfers 2004 Toerisme en recreatie in cijfers 2004 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Facilitair Bedrijf Druk OBT

Nadere informatie

Onderzoek naar vakantiewoningen aan de Belgische Kust

Onderzoek naar vakantiewoningen aan de Belgische Kust Onderzoek naar vakantiewoningen aan de Belgische Kust SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership Juli 2012 Contact Details Darline Vandaele Department for Knowledge Management Westtoer

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen 3,4 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juli

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juli Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juli 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-september

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-september Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-september 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-september

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-september Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-september 2016 Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen, januari 2017

Nadere informatie

Recreatiedruk per provincie

Recreatiedruk per provincie Indicator 12 februari 2010 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Recreatie geeft een verhoogde

Nadere informatie

Ontwikkeling vakantieparticipatie (%) van de Nederlandse bevolking

Ontwikkeling vakantieparticipatie (%) van de Nederlandse bevolking Drankensector Fastfoodsector Restaurantsector Kerncijfers fsrecreatieve accommodaties landers als buitenlanders) 3.521 Toerisme & recreatie algemeen 1.428 23 24 25 26 5.524 s, huisjes Groeps- en jeugdaccommodaties

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Vakantiegedrag zomer 2006 Juni 2006

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Vakantiegedrag zomer 2006 Juni 2006 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Vakantiegedrag zomer 2006 Juni 2006 Respons Van 29 mei tot en met 15 juni 2006 is aan 1.220 Brabantpanelleden een vragenlijst voorgelegd over hun vakantieplannen voor

Nadere informatie

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2008

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2008 Toerisme in Nederland Het gebruik van logiesaccommodaties 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

Economische analyse Waterrecreatie en -toerisme

Economische analyse Waterrecreatie en -toerisme Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Economische analyse Waterrecreatie en -toerisme werkdocument RIKZ/AB/2001.109x Colofon RIKZ

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-augustus

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-augustus Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-augustus 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010)

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Er zijn enkele voorzichtig positieve ontwikkelingen waar te nemen op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Dat is kort gezegd de conclusie

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juni

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juni Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-juni 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

Cijfermatige trends in de hotelsector

Cijfermatige trends in de hotelsector Cijfermatige trends in de hotelsector 1 Inhoudsopgave Gebruikte termen... 4 Methodologie... 6 1. Commerciële logies in Vlaanderen... 9 1.1. Vlaanderen... 9 1.1.1. Evolutie aantal aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Voorwoord 4. Inleiding 7. Toerisme internationaal, in Europa en Vlaanderen 9. 1. Internationale context 10

Voorwoord 4. Inleiding 7. Toerisme internationaal, in Europa en Vlaanderen 9. 1. Internationale context 10 toerisme in cijfers g 29 toerisme in cijfers g 29 Voorwoord 4 Inleiding 7 Toerisme internationaal, in Europa en Vlaanderen 9 1. Internationale context 1 2. Economische situatie en vakantiegedrag buurlanden

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Den Haag 18-1-2013 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in Caribisch Nederland 2016

Toerisme in Caribisch Nederland 2016 Paper Toerisme in Caribisch Nederland 216 Juli 217 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 Inhoud 1. Bonaire 3 1.1 Samenvatting 216 3 1.2 Toeristen per vliegtuig 4 1.3

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Noord-Holland COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam Marketing in samenwerking met De Afdeling Onderzoek. De opdracht tot

Nadere informatie

Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020

Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 4 nritmagazine Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 Door: Irene Viergever Hoe ziet de Nederlandse vakantiemarkt er over 10 jaar uit? Welke ontwikkelingen zien we in de reismarkt en hoe denkt de

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 Jeugdlogies en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven

Nadere informatie

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 UPDATE CIJFERS TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

fjj; K provincie ^S& groningen

fjj; K provincie ^S& groningen fjj; K provincie ^S& groningen m bezoekadres: Martinilcerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Recreatiedruk per provincie,

Recreatiedruk per provincie, Indicator 26 november 2014 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Dagrecreatie en toerisme geven

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie