KENNISCENTRUM (KUST)TOERISME. Toerisme in de Delta. Ontwikkeling JAARGANG 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNISCENTRUM (KUST)TOERISME. Toerisme in de Delta. Ontwikkeling 2004-2008 JAARGANG 1"

Transcriptie

1 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling JAARGANG 1

2

3 Inhoudsopgave Inleiding Aanbod verblijfsaccommodaties in de Delta Nederlandse toeristen in de Delta Vakanties en overnachtingen van Nederlanders Vakantieduur Accommodatiekeuze Vakantiespreiding Activiteiten tijdens de vakantie Bestedingen van Nederlandse vakantiegangers in de Delta Kenmerken van Nederlandse vakantiegangers in de Delta Herkomst toeristische gast Leeftijd toeristische gast Gezinssamenstelling toeristische gast Sociale klasse toeristische gast Reisgezelschap toeristische gast Nederlandse vaste gasten in de Delta Profiel vaste gast Klanttevredenheid Nederlandse toeristen in de Delta Buitenlandse gasten in de Delta Bijlage 1: Indeling regio s Bijlage 2: Omschrijving sociale klasse KENNISCENTRUM (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

4

5 Inleiding In 2005 werd het nieuwe gebiedsgerichte economische beleid van Nederland geformuleerd: Pieken in de Delta. Dit beleid is erop gericht om van Nederland een concurrerende en dynamische economie te maken in een sterk en innovatief Europa. Pieken in de Delta werd uitgewerkt in zes regionale programma's voor de periode Deze programma's zijn opgesteld door het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheden, en worden gezamenlijk uitgevoerd. Voor elke regio zijn een aantal sectoren benoemd die door extra stimulering een grote bijdrage kunnen leveren aan de regionale en nationale economie. Eén van deze regio s is Zuidwest-Nederland, Zeeland en West-Brabant, ook wel bekend als de Delta. De economische uitdaging voor Zuidwest-Nederland is te profiteren van de strategische ligging tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen. Hiervoor wil men de economische kansen van de drie pieken procesindustrie, logistiek en toerisme benutten. De inzet voor toerisme is om een trendbreuk te realiseren door nieuwe aansprekende en verrassende product-marktcombinaties te initiëren en de kennisinfrastructuur te versterken en te ontsluiten. Voordat deze ambitie werd geformuleerd, werd in het voorjaar van 2005 eerst een rapport opgesteld over de positie van toerisme in Zuidwest-Nederland. In dat rapport werden allerlei gegevens bijeengebracht die allen betrekking hadden op het jaar Nu is het 2009 en zijn er inmiddels diverse projecten voor de piek toerisme uitgevoerd. Het is tijd om toerisme in de regio weer eens tegen het licht te houden. In dit rapport worden gegevens van de jaren 2004, 2006 en 2008 getoond, zodat de ontwikkeling over een periode van vijf jaar in beeld wordt gebracht. Dit rapport is het eerste in een reeks themarapporten. Het Kenniscentrum (Kust)toerisme brengt vanaf dit jaar vier keer per jaar een themarapport uit over allerhande onderwerpen gerelateerd aan toerisme. Het Kenniscentrum (Kust)toerisme, tot stand gekomen dankzij een bijdrage van Pieken in de Delta, hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan de kennis over de ontwikkelingen in de toeristische sector in Zuidwest-Nederland. Een bijdrage waarmee overheden en ondernemers onderbouwde beslissingen kunnen nemen waarmee toerisme in de regio weer verder gestimuleerd kan worden. (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

6

7 Aanbod verblijfsaccommodaties in de Delta In dit rapport wordt het verblijfstoerisme van Nederlanders in drie deelgebieden van de Delta met elkaar vergeleken. Dit toerisme wordt echter sterk bepaald door het aanwezige aanbod. De structuur van het aanbod is immers bepalend voor de ontwikkeling van het toerisme. Het type aanbod heeft direct gevolgen voor zaken als seizoensspreiding en bestedingen. Zo is het kampeerproduct sterk gebonden aan de periode april t/m oktober, een jaarrond exploitatie komt bij kampeerbedrijven slechts in beperkte mate voor. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor jachthavens. Daarom allereerst een globaal overzicht van het accommodatieaanbod in de Delta. Zeeland Zeeuwse Zeeuws Zeeuwse Zeeuws kust binnenland kust binnenland Hotelbedden Toeristische kampeerplaatsen Vaste kampeerplaatsen onbekend onbekend Bedden in vakantiewoningen (excl. tweede woningen) Bedden in groepsaccommodaties Ligplaatsen in jachthavens Kijkend naar de tabel valt op dat het hotelaanbod in de Zeeuwse kustregio wat afgenomen is, in het Zeeuwse binnenland is daarentegen sprake van een toegenomen aantal hotelbedden. Voor de watersport is sprake van een omgekeerd beeld; in het Zeeuwse binnenland is het aantal ligplaatsen wat gedaald, in de Zeeuwse kustregio is het aanbod juist gegroeid. Voor het overige toeristische aanbod is het niet mogelijk om de gegevens te splitsen naar kust en binnenland. In het geheel geldt dat het aanbod is toegenomen en dat komt overeen met het landelijke beeld. Uitzondering zijn de groepsaccommodaties; in Zeeland nam het aantal bedden in groepsaccommodaties toe, landelijk is er sprake van een daling. De Zeeuwse aanbodgegevens zijn ontleend aan diverse gegevensbronnen. Gegevens over de hotelcapaciteit zijn afkomstig van het bedrijfschap Horeca & Catering; hotels, pensions en bed & breakfastaccommodaties zijn namelijk verplicht zich hier te registreren zodat het bedrijfschap altijd een volledig en actueel aanbodoverzicht heeft. Het aantal ligplaatsen in Zeeuwse jachthavens is in het najaar van 2008 geïnventariseerd ten behoeve van de jaarlijkse Deltagids. De overige gegevens zijn afkomstig van het CBS, dat een overzicht van toeristische accommodaties in Nederland beheert. (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

8 West-Brabant Hotelbedden Toeristische kampeerplaatsen 3.650* Vaste kampeerplaatsen 8.850* Vakantiewoningen (tweede woningen is slechts ten dele 750* inbegrepen, exact aantal is onbekend) Bedden in groepsaccommodaties 1.950* Ligplaatsen in jachthavens West-Brabant zag het hotelaanbod in de afgelopen vijf jaar flink toenemen. Het aantal bedden nam toe met 12%, landelijk was dat slechts 5%. De capaciteit in jachthavens nam wat af, dit is opmerkelijk gezien de grote beleidsmatige aandacht voor watersport in de regio. Voor de overige accommodaties lijkt sprake van een forse groei, helaas zijn de gegevens over 2004 slechts indicatief. Pas vanaf 2007 was er sprake van een complete aanbodinventarisatie voor wat betreft deze accommodaties. Gegevens over het West-Brabantse aanbod zijn eveneens afkomstig uit verschillende bronnen. De hotelgegevens zijn evenals de Zeeuwse data ontleend aan het bedrijfschap Horeca & Catering. De overige gegevens komen uit de aanboddatabase van het Brabants Bureau voor Toerisme (per opgegaan in Uit in Brabant); in 2007 heeft hiertoe een uitgebreide nulmeting van het aanbod in de provincie plaatsgevonden. 4 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

9 Nederlandse toeristen in de Delta In dit themarapport wordt onder de Delta het volgende gebied verstaan: de gehele provincie Zeeland (onderverdeeld in Zeeuwse kust en Zeeuws binnenland) en West-Brabant. In bijlage 1 wordt de exacte gebiedsafbakening getoond. Onderstaande afbeelding toont de Delta en het aantal Nederlandse toeristen dat het gebied in 2008 bezocht. = Zeeuwse kust 1,1 miljoen vakanties 6,5 miljoen overnachtingen = Zeeuws binnenland vakanties 1,4 miljoen overnachtingen = West-Brabant vakanties 2,8 miljoen overnachtingen (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

10 Vakanties en overnachtingen van Nederlanders Onderstaande diagrammen tonen het aantal vakanties en vakantie-overnachtingen van Nederlanders in de Delta-regio s voor de jaren 2004, 2006 en Hiermee wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de afgelopen vijf jaar. In de diagrammen wordt onderscheid gemaakt tussen toeristen en vaste gasten. Vaste gasten zijn mensen met een eigen accommodatie op een vaste locatie, zoals een stacaravan, een seizoensplaats op een camping, een tweede woning of een boot op een vaste ligplaats. Voor vaste gasten geldt dat kan worden aangenomen dat hun aantal relatief stabiel is, de locatie van een stacaravan of tweede woning ligt immers voor vele jaren achtereen vast. Het aantal vaste gasten verandert dus niet zozeer, maar het aantal vakanties dat zij in hun accommodatie doorbrengen wel. 6 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

11 Voor toeristische ondernemers geldt dat zij een basisinkomen ontlenen aan vaste gasten. Deze gasten betalen immers een vast bedrag per jaar, ongeacht het aantal keren dat men gebruik maakt van de eigen accommodatie. Wel is het bestedingspatroon tijdens het verblijf ter plaatse vaak beperkt. Om een goede indruk te krijgen van de ontwikkeling van een bestemming, wordt meestal vooral gekeken naar de ontwikkeling van het aantal vakanties en overnachtingen van toeristen. Door hun gebondenheid aan een bestemming is het vakantiegedrag van vaste gasten immers in mindere mate te beïnvloeden door toeristische productontwikkeling en promotie. Om de ontwikkelingen in het Deltagebied in een perspectief te plaatsen, is het van belang de ontwikkeling van het totale binnenlands toerisme te kennen. Het totaal aantal vakanties in eigen land nam in de periode af met 3%. Vooral het verblijf in de eigen accommodaties kende een afnemende populariteit: -14%. Het aantal toeristische vakanties in eigen land bleef stabiel, maar de verblijfsduur werd steeds korter. De toeristische overnachtingen namen af in aantal met 9%. (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

12 Zeeuwse kust De Zeeuwse kustregio zag het binnenlandse toerisme teruglopen: het aantal vakanties van toeristen daalde met 3%, hun overnachtingenaantal daalde fors met 19%. Het verblijf van vaste gasten in deze regio bleef op peil. Zeeuws binnenland In het Zeeuwse binnenland is sprake van een halvering van het aantal toeristische overnachtingen, vooral veroorzaakt door de omslag naar steeds kortere vakanties. Het aantal toeristen herstelde zich in 2008, maar was nog steeds 13% lager dan in De vaste gasten lieten een grillig patroon zien. West-Brabant West-Brabant is sterk afhankelijk van vaste gasten. Hun vakanties en overnachtingen namen in aantal af. Dit wordt gecompenseerd door het toenemende aantal vakanties van Nederlandse toeristen in de regio. Vakantieduur Onderstaand diagram toont de ontwikkeling van de gemiddelde vakantieduur voor toeristische en vaste vakanties tezamen. De verblijfsduur is aan de Zeeuwse kust het hoogst, maar laat wel een behoorlijke daling zien. West-Brabant heeft de kortste verblijfsduur. 8 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

13 De verhouding tussen korte, middellange en lange vakanties wordt hieronder weergegeven. Aan de Zeeuwse kust worden relatief veel lange(re) vakanties doorgebracht, West-Brabant telt vooral veel korte verblijven. (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

14 Accommodatiekeuze Dit hoofdstuk gaat in op het accommodatiegebruik per regio. 10 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

15 Het accommodatiegebruik verschilt sterk binnen de Delta. In Zeeland overheersen het toeristisch kamperen en de toeristisch verhuurde vakantiewoningen. Aan de Zeeuwse kust is er daarnaast een grote rol voor kamperen op de vaste standplaats weggelegd, in het Zeeuwse binnenland is er een aanzienlijke rol weggelegd voor de hotels en pensions. In West-Brabant overheerst het kamperen op vaste standplaatsen. Kijkend naar de periode valt op dat in de Zeeuwse kustregio weinig grote verschuivingen zijn te constateren. Wel is een verschuiving van vast kamperen naar tweede woningen zichtbaar. In het Zeeuwse binnenland valt het grote belang van toeristische vakantiewoningen op. Het gaat hier met name om toeristisch verhuurde particuliere woningen en appartementen. Het toeristisch kamperen heeft in belang afgenomen, kamperen op de vaste standplaats is daarentegen toegenomen. West-Brabant heeft het belang van toeristische vakantiewoningen enorm zien toenemen. Dit komt voort uit een fors groter aanbod, aanbod dat bovendien jaarrond benut kan worden en derhalve snel aan belang kan winnen ten opzichte van meer seizoensgebonden accommodaties zoals campings. (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

16 Vakantiespreiding Op deze twee pagina s wordt het aantal vakanties (zowel toeristisch als vast) per maand weergegeven voor de drie regio s in de Delta. Opvallend is dat de zomerpiek in het Zeeuwse binnenland groter is dan aan de Zeeuwse kust. In West-Brabant zijn de maanden april t/m september van evenredig groot belang, in deze regio zijn de vakanties het best gespreid. 12 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

17 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

18 Activiteiten tijdens de vakantie In onderstaande grafiek wordt weergegeven welk percentage van de toeristische vakantiegangers bepaalde activiteiten onderneemt tijdens een vakantie in de Delta. Activiteiten van vaste gasten zijn niet onderzocht. De verschillen in het activiteitenpatroon van toeristen aan de Zeeuwse kust en in het Zeeuwse binnenland zijn relatief klein. Het verschil in het activiteitenpatroon is vooral waarneembaar in het percentage vakantiegangers dat bezienswaardige gebouwen bezoekt. In vergelijking met 2006 is voornamelijk de activiteit Funshopping afgenomen aan de Zeeuwse kust. In het Zeeuwse binnenland is voornamelijk het ondernemen van tochtjes met de auto in 2008 afgenomen in vergelijking met Vakantiegangers in West-Brabant hebben wel een afwijkend vakantiegedrag: aan vrijwel alle activiteiten wordt in deze regio minder deelgenomen. Uitzonderingen zijn zwemmen en het bezoek aan pretparken. De hogere deelname aan pretparkbezoek kan worden verklaard door de nabije ligging van de Efteling en Het Land van Ooit. 14 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

19 Bestedingen van Nederlandse vakantiegangers in de Delta In 2008 werd in het Deltagebied zo n 274 miljoen euro uitgegeven door Nederlandse vakantiegangers. Onderstaande diagrammen tonen de bestedingen per toerist voor de drie deelgebieden. De genoemde bedragen omvatten álle bestedingen tijdens de vakantie; dus inclusief de kosten van hun accommodatie, kosten van boodschappen, dagjes uit en alle andere activiteiten die tijdens een vakantie worden ondernomen. Helaas is de verdeling van de bestedingen over de verschillende kostenposten niet bekend. Let wel: het bedrag is per persoon, dus de kosten van bijv. de accommodatie worden verdeeld over het reisgezelschap. (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

20 Voor vergelijkingen zijn de bestedingen per vakantiedag het meest geschikt, op deze wijze wordt het effect van de verblijfsduur eruit gefilterd. De bestedingen aan de Zeeuwse kust zijn in 2008 aanzienlijk toegenomen en benaderen nu het landelijk gemiddelde bestedingsniveau. Ook de bestedingen in West-Brabant zijn gegroeid, dit wordt mede veroorzaakt door het toenemende belang van vakantiewoningen en het afnemende belang van kamperen op de vaste standplaats. In het Zeeuwse binnenland zijn de bestedingen lager dan in 2004, maar er is sprake van enig herstel ten opzichte van (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

21 Kenmerken van Nederlandse vakantiegangers in de Delta Bij de kenmerken van Nederlandse vakantiegangers wordt onderscheid gemaakt tussen toeristische en vaste gasten. Het profiel van de vaste gasten wordt aan het einde van dit hoofdstuk geschetst, eerst wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de toeristische gasten in de deelregio s van de Delta. Herkomst toeristische gast In deze tabel wordt de top-5 van herkomstprovincies weergegeven. Brabant, Zuid-Holland en Gelderland zijn voor Zeeuwse regio s de belangrijkste herkomstprovincies. In West-Brabant is Zuid-Holland een zeer belangrijk herkomstgebied, evenals Noord-Holland en Noord-Brabant. Zeeuwse kust Zeeuws binnenland West-Brabant 1. Brabant (27%) Brabant (32%) Zuid-Holland (36%) 2. Zuid-Holland (20%) Gelderland (17%) Noord-Holland (15%) 3. Gelderland (14%) Zuid-Holland (16%) Noord-Brabant (14%) 4. Limburg (8%) Limburg (12%) Gelderland (8%) 5. Overijssel (7%) Utrecht (9%) Limburg (7%) (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

22 Leeftijd toeristische gast In onderstaand diagram wordt de leeftijd van Nederlandse vakantiegangers in de Delta weergegeven voor de drie deelregio s en vergeleken met de leeftijd van de gemiddelde vakantieganger in eigen land. Meest opvallend is de grote oververtegenwoordiging van 0-12 jarigen in West-Brabant. Ook aan de Zeeuwse kust is sprake van een groot aandeel kinderen t/m 12 jaar. De kustregio is bovendien populair bij de leeftijdscategorie 18 t/m 34 jaar. Het Zeeuwse binnenland trekt relatief veel tieners van 13 t/m 17 jaar, jarigen en senioren. 18 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

23 Gezinssamenstelling toeristische gast Onderstaand diagram toont de gezinssamenstelling van Nederlandse vakantiegangers in de Delta-regio s versus de gezinssamenstelling van de gemiddelde Nederlander die in eigen land op vakantie gaat. Opvallend is de oververtegenwoordiging van jonge gezinnen in West-Brabant. Voor de gehele Delta geldt dat er relatief veel gezinnen met tieners hun vakantie vieren. Vergeleken met de rest van Nederland valt op dat de Delta in mindere mate populair is bij senioren. (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

24 Sociale klasse toeristische gast Hieronder worden vakantiegangers in de Delta ingedeeld naar hun sociale klasse, gebaseerd op de beroepsgroep en de opleiding van de hoofdkostwinner. Een toelichting op deze indeling bevindt zich in bijlage 2. Voor de gehele Delta geldt dat de regio relatief meer mensen uit de lagere sociale klasse CD trekt, dit is vooral van toepassing voor het Zeeuwse binnenland en West-Brabant. Het Zeeuwse binnenland trekt daarnaast veel vakantiegangers uit de hoge sociale klasse A. De Zeeuwse kust wordt relatief veel bezocht door de sociale klasse B-boven. 20 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

25 Reisgezelschap toeristische gast Hieronder wordt weergegeven met hoeveel personen men in Nederland en de Delta-regio s op vakantie gaat. Opvallend is het aanzienlijke aandeel grote groepen in West-Brabant en het grote aandeel stellen in het Zeeuwse binnenland. Een en ander leidt tot een gemiddelde groepsgrootte, die hieronder wordt getoond. De Delta trekt gemiddeld iets grotere reisgezelschappen dan elders in Nederland, dit geldt met name voor West-Brabant. Gemiddelde groepsgrootte Zeeuwse kust 4,3 Zeeuws binnenland 3,9 West-Brabant 5,2 NL gem 4,0 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

26 Nederlandse vaste gasten in de Delta Vaste gasten zijn mensen met een eigen accommodatie op een vaste locatie, zoals een stacaravan, een seizoensplaats op een camping, een tweede woning of een boot op een vaste ligplaats. Gegevens over vaste gasten voor de Delta-regio s zijn beschikbaar vanaf Bij het samenstellen van deze publicatie waren de gegevens over 2008 nog niet voorhanden, daarom worden de gegevens over de jaren 2005 en 2007 getoond. Zo n Nederlanders hadden in 2007 een eigen accommodatie in de Delta, met name aan de Zeeuwse kust en in West-Brabant. In 2005 waren dit nog Nederlanders. In 2007 brachten de vaste gasten zo n vakanties door in de Delta: gemiddeld 5,5 vakanties per persoon. In 2005 waren dat nog gemiddeld 4,5 vakanties per persoon. Het diagram toont welke accommodaties de Nederlandse vaste gast in de Delta bezit. Aan de Zeeuwse kust nemen de tweede woningen in belang toe. Het Zeeuwse binnenland kent vooral veel vaste gasten met seizoensplaatsen op de camping. In West-Brabant overheersen de stacaravans het beeld. 22 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

27 Profiel vaste gast De indeling naar persoonskenmerken is voor vaste gasten niet zo gedetailleerd als voor toeristische gasten. De groep vaste gasten is immers relatief beperkt in omvang en is daarom onderzoekstechnisch niet groot genoeg voor een zeer diepgaande analyse. Daarom volgt hier een beschrijving op hoofdlijnen van de persoonskenmerken van vaste gasten. Herkomstprovincie Het merendeel van de vaste gasten komt uit de Delta en de omliggende regio s. Het aantal vaste gasten uit Noord-Holland is wat gedaald sinds 2005, evenals de vaste gasten uit verder weg gelegen provincies. Zeeuwse kust Zeeuws binnenland West-Brabant 1. Brabant (47%) Brabant (85%) Zuid-Holland (74%) 2. Zeeland (34%) Gelderland (13%) Noord-Brabant (11%) 3. Zuid-Holland (13%) Overig (2%) Gelderland (9%) 4. Noord-Holland (3%) Zeeland (7%) 5. Overig (3%) Leeftijd en gezinssamenstelling (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

28 De drie Delta-regio s trekken ieder hun eigen publiek. De Zeeuwse kust heeft relatief veel jonge gezinnen en senioren als vaste gast. Het Zeeuwse binnenland trekt daarmee vergeleken nog meer senioren. In West-Brabant is er ook sprake van gezinnen met tieners. 24 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

29 Klanttevredenheid Nederlandse toeristen in de Delta De vakantiegangers zijn gevraagd een rapportcijfer te geven voor een aantal aspecten van hun vakantie in de Delta. Er is gevraagd naar de kwaliteit van de dienstverlening / service, bijvoorbeeld op de receptie, in winkels en in horecagelegenheden. Daarnaast is gevraagd naar de kwaliteit van de accommodatie waar men overnacht heeft en een oordeel over het prijsniveau van horeca en boodschappen. Ten slotte heeft de vakantieganger een algemeen oordeel over de vakantie gegeven. De kwaliteit van de dienstverlening wordt in de gehele Delta wat lager beoordeeld dan het Nederlands gemiddelde. De kwaliteit van de accommodaties is in de Zeeuwse regio s gelijk aan het Nederlands gemiddelde, West-Brabant blijft hier wat achter. Het prijsniveau van de horeca en de boodschappen wijkt in de Delta niet noemenswaardig af van het Nederlands gemiddelde. Het algemene oordeel over de vakantie in de Zeeuwse regio s is een mooie 8,1. West-Brabant krijgt eveneens een prima voldoende 7,9. Kwaliteit Kwaliteit Prijsniveau Prijsniveau Algemeen dienstverlening accommodatie horeca boodschappen oordeel Zeeuwse kust 7,6 7,8 7,0 7,0 8,1 Zeeuws binnenland 7,4 7,8 7,0 7,1 8,1 West-Brabant 7,3 7,6 7,0 6,9 7,9 NL gem. 7,8 7,8 7,0 6,9 8,1 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

30 Buitenlandse gasten in de Delta Gegevens over buitenlandse gasten in Nederland worden verzameld door het CBS. Het CBS registreert alleen gasten in toeristische accommodaties, waardoor vaste gasten buiten beschouwing blijven. Het CBS presenteert haar gegevens alleen op provinciaal niveau, waardoor het niet mogelijk is de gegevens te tonen voor de Delta. Daarom worden hier de gegevens voor de provincie Zeeland getoond. bron: CBS bron: CBS 26 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

31 In 2008 ontving Zeeland buitenlandse toeristen, die gezamenlijk 2,93 miljoen overnachtingen maakten. De ontwikkeling van het inkomend toerisme naar Zeeland kent een grillig verloop. Het aantal buitenlandse toeristen is in 2008 zo n 7% hoger dan in bron: CBS Het cirkeldiagram toont de herkomstlanden van buitenlandse toeristen in Zeeland. Duitsland is het belangrijkste herkomstland voor Zeeland met een aandeel van 68%. België is het tweede belangrijke herkomstland met een aandeel van 23%. Het aantal Belgische gasten is in de afgelopen vijf jaar enorm toegenomen, het aantal Duitse gasten is gestabiliseerd. KENNISCENTRUM (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

32 Bijlage 1: Indeling regio s De Delta is in deze rapportage verdeeld in Zeeuwse kust, Zeeuws binnenland en West-Brabant. Onderstaand kaartje toont de indeling. = Zeeuwse kust = Zeeuws binnenland = West-Brabant 28 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

33 Bijlage 2: Omschrijving sociale klasse Zoals reeds eerder beschreven komt de indeling naar sociale klasse tot stand op basis van twee criteria: beroepsgroep hoofdkostwinner; opleiding hoofdkostwinner. Er worden vijf klassen onderscheiden, hieronder wordt weergegeven welk percentage van de Nederlandse bevolking tot de betreffende klasse behoort: A (hoog) 16 % B-boven (tamelijk hoog) 35 % B-onder (middenklasse) 19 % C (tamelijk laag) D (laag) 31 % } Het onderstaande schema geeft een globale omschrijving van de afzonderlijke klassen: Toelichting van gebruikte afkortingen voor opleiding HW: Wetenschappelijk onderwijs (doctoraal) HB: Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs (kandidaats) HA: Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs MB: Middelbaar beroeps onderwijs MA: Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs LB: Lager beroeps onderwijs LA: Lager onderwijs (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling

34

35 Colofon Dit themarapport is een uitgave van het Kenniscentrum (Kust)toerisme en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Pieken in de Delta Zuidwest-Nederland. Met speciale dank aan Uit in Brabant, die de gegevens over binnenlands toerisme in West-Brabant ter beschikking heeft gesteld. Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan, mits met bronvermelding. Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorgvuldigheid betracht, het Kenniscentrum (Kust)toerisme is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de aangeboden informatie uit deze publicatie. Voor meer informatie: Kenniscentrum (Kust)toerisme Internet: Grafische vormgeving: Druk: Drukkerij Gijsemberg Oplage: 250 stuks Mei 2009

36 In 2005 werd het nieuwe gebiedsgerichte economische beleid van Nederland geformuleerd: Pieken in de Delta. Dit beleid is erop gericht om van Nederland een concurrerende en dynamische economie te maken in een sterk en innovatief Europa. In Zuidwest-Nederland is toerisme één van de speerpunten in het beleid. Voordat ambities voor toerisme werden geformuleerd, werd in het voorjaar van 2005 eerst een rapport opgesteld over de positie van toerisme in Zuidwest- Nederland. Nu is het 2009 en zijn er inmiddels diverse projecten voor de piek toerisme uitgevoerd. Het is tijd om toerisme in de regio weer eens tegen het licht te houden. In dit rapport worden gegevens over de periode getoond. Dit rapport is een uitgave van het Kenniscentrum (Kust)toerisme en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Pieken in de Delta Zuidwest-Nederland. Met dit rapport wordt een bijdrage geleverd aan de kennis over de ontwikkelingen in de toeristische sector in Zuidwest-Nederland. Kenniscentrum (kust)toerisme KENNISCENTRUM (KUST)TOERISME NHTV Breda Postbus DX Breda T (076) E Hogeschool Zeeland Postbus AJ Vlissingen T (0118) E Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Pieken in de Delta Zuidwest-Nederland

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Toeristische Trendrapportage Zeeland 2004/05

Toeristische Trendrapportage Zeeland 2004/05 Toeristische Trendrapportage Zeeland 2004/05 Toeristische Trendrapportage Zeeland 2004/05 Opdrachtgever: Provincie Zeeland Opdracht: Jaarlijkse rapportage over het Zeeuwse aanbod van verblijfsaccommodaties,

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Toeristische Trendrapportage Limburg 2003. Opdrachtgever:

Toeristische Trendrapportage Limburg 2003. Opdrachtgever: Toeristische Trendrapportage 2003 Toeristische Trendrapportage 2003 Opdrachtgever: Opdracht: Uitgevoerd door: Uitgave: juni 2004 Jaarlijkse rapportage over het se aanbod van verblijfsaccommodaties, de

Nadere informatie

VERBLIJFSTOERISME TOERISTISCHE GASTEN IN WEST-BRABANT

VERBLIJFSTOERISME TOERISTISCHE GASTEN IN WEST-BRABANT VERBLIJFSTOERISME HERKOMST 0- % NOORD 8- - -6 - was dit nagenoeg gelijk, waarbij 9% OOST 0% VAKANTIE OP VASTE STANDPLAATS iets minder mensen uit West-Nederland 6%) kwamen en iets meer toeristen uit Zuid-Nederland

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni Margot Tempelman

Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni Margot Tempelman Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni 2007 Margot Tempelman Kenniscentrum bij HZ KC vanaf 1 september 2006 bij Hogeschool Zeeland Trendrapport en Trendkrant ook in 2007 uitgegeven Continuïteit van

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Bureau voor Ruimte 8i Vrije Tijd, 2018 A. Alle vakanties Vakanties van binnenlandse (Nederlandse) gasten, zowel toeristisch als op vaste

Nadere informatie

Kenniscentrum Toerisme & Recreatie Diana Korteweg Maris Telefoon: (0118)

Kenniscentrum Toerisme & Recreatie Diana Korteweg Maris Telefoon: (0118) Toeristische Trendrapportage Zeeland 2003 Toeristische Trendrapportage Zeeland 2003 Opdrachtgever: Opdracht: Uitgevoerd door: Provincie Zeeland Uitgave: juni 2004 Jaarlijkse rapportage over het Zeeuwse

Nadere informatie

Toeristische Trendrapportage Zeeland 2005/06

Toeristische Trendrapportage Zeeland 2005/06 Toeristische Trendrapportage Zeeland 2005/06 Toeristische Trendrapportage Zeeland 2005/06 Opdrachtgever: Opdracht: Uitgevoerd door: Provincie Zeeland Jaarlijkse rapportage over het Zeeuwse aanbod van verblijfsaccommodaties,

Nadere informatie

Toeristische Trendrapportage Zeeland 2006/07

Toeristische Trendrapportage Zeeland 2006/07 Toeristische Trendrapportage Zeeland 2006/07 Toeristische Trendrapportage Zeeland 2006/07 Opdrachtgever: Provincie Zeeland/ Hogeschool Zeeland Opdracht: Jaarlijkse rapportage over het Zeeuwse aanbod van

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

INZICHT IN TOERISME SCHOUWEN-DUIVELAND. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 1 april 2019

INZICHT IN TOERISME SCHOUWEN-DUIVELAND. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 1 april 2019 INZICHT IN TOERISME SCHOUWEN-DUIVELAND Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 1 april 2019 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Onderdeel van HZ University of Applied

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 Jeugdlogies en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven

Nadere informatie

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Onderdeel van HZ University of Applied

Nadere informatie

Toeristische Trendrapportage Limburg 2005/06

Toeristische Trendrapportage Limburg 2005/06 Toeristische Trendrapportage Limburg 2005/06 Toeristische Trendrapportage Limburg 2005/06 Opdrachtgever: Opdracht: Jaarlijkse rapportage over het Limburgse aanbod van verblijfsaccommodaties, de vakanties

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties

Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties Vakanties van Nederlanders in 2009 Door: Rob Dirven Voor de beschrijving van de vakantiebesteding van de Nederlandse bevolking is in het Trendrapport toerisme,

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Flevoland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76,

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

VOORKANT!TOEVOEGEN!!!

VOORKANT!TOEVOEGEN!!! VOORKANTTOEVOEGEN VrijetijdseconomieDrenthe Feitenencijfers 2015 (versie2september2015) Colofon DitiseenuitgavevandeProvincieDrenthe Auteur:MonicaWagenaar,DeAfdelingOnderzoekwww.deafdelingonderzoek.nl

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

Monitor Texelbezoek 2008

Monitor Texelbezoek 2008 Monitor Texelbezoek Inleiding Het Monitor onderzoek bestaat uit twee delen: het kwantitatief onderzoek en het kwalitatief onderzoek. In Deel I staan de resultaten uit het kwantitatief onderzoek dat onder

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST

TRENDRAPPORT KUST TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 Jeugdlogies en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven

Nadere informatie

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Belang van de Belgische markt Reisverkeer vanuit België naar Nederland Vakanties (4n+) (2012): 328.000 Korte vakanties (1-3n) (2012):

Nadere informatie

Voorlopige uitkomsten onderzoek Vaste gast

Voorlopige uitkomsten onderzoek Vaste gast Corsanr. 17B.05408 Voorlopige uitkomsten onderzoek Vaste gast Aanpak Het onderzoek is op 22 oktober jl. afgesloten, na een veldwerkperiode vanaf medio juni 2017. Inzet was om respondenten zoveel mogelijk

Nadere informatie

Toeristische Trendrapportage Brabant 2007/08

Toeristische Trendrapportage Brabant 2007/08 Toeristische Trendrapportage Brabant 2007/08 Toeristische Trendrapportage Brabant 2007/08 Opdrachtgever: Opdracht: Uitgevoerd door: Uitgave: juni 2008 Provincie Noord-Brabant / Brabants Bureau voor Toerisme

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen 3,4 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST

TRENDRAPPORT KUST TRENDRAPPORT KUST 2012-2013 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven en vakantieparken...

Nadere informatie

Toeristische Trendrapportage Zeeland 2008/09

Toeristische Trendrapportage Zeeland 2008/09 1 Toeristische Trendrapportage Zeeland 2008/09 Opdrachtgever: Opdracht: Provincie Zeeland/ Hogeschool Zeeland Jaarlijkse rapportage over het Zeeuwse aanbod van verblijfsaccommodaties, het verblijf van

Nadere informatie

Meer Duitse toeristen

Meer Duitse toeristen Meer Duitse toeristen Inspiratiedag 15 november 2018 1 / 21 Duitsland is nummer 1 Belangrijkste herkomstland inkomend toerisme 2017: bijna 18 miljoen overnachtingen in NL Groei van bijna 20% t.o.v. 2015

Nadere informatie

IN DE PEILING. Trendmonitor Toerisme Noord-Beveland

IN DE PEILING. Trendmonitor Toerisme Noord-Beveland IN DE PEILING Trendmonitor Toerisme Noord-Beveland 2002 IN DE PEILING Trendmonitor Toerisme Noord-Beveland 2002 door Kamer van Koophandel Zeeland & Bureau voor Toerisme Zeeland in opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

h e t t o e r i s m e i n ( Z u i d - ) L i m b u r g

h e t t o e r i s m e i n ( Z u i d - ) L i m b u r g E n k e l e k e n g e t a l l e n m. b. t. h e t t o e r i s m e i n ( Z u i d - ) L i m b u r g M e i 2 0 0 6 Copyright Anya Niewierra 1 Marktpositie toerisme in Zuid-Limburg Vakanties Nederlanders buitenlanders

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Toerisme in Caribisch Nederland 2016

Toerisme in Caribisch Nederland 2016 Paper Toerisme in Caribisch Nederland 216 Juli 217 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 Inhoud 1. Bonaire 3 1.1 Samenvatting 216 3 1.2 Toeristen per vliegtuig 4 1.3

Nadere informatie

Inleiding... 1. 1. Aanbodinventarisatie West-Brabant... 2

Inleiding... 1. 1. Aanbodinventarisatie West-Brabant... 2 Inhoud Inleiding... 1 1. Aanbodinventarisatie West-Brabant... 2 2. Vakantiegedrag in West-Brabant... 4 2.1 Vakanties van Nederlanders in West-Brabant... 4 2.2 Vakanties van buitenlanders in West-Brabant...

Nadere informatie

Toeristische Trendrapportage Limburg 2006/07

Toeristische Trendrapportage Limburg 2006/07 Toeristische Trendrapportage Limburg 2006/07 Toeristische Trendrapportage Limburg 2006/07 Opdrachtgever: Opdracht: Jaarlijks rapport over het Limburgse aanbod van verblijfsaccommodaties, de vakanties van

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 3-meting december 2011 Rapportage: januari 2012 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458

Nadere informatie

Recreatie en Toerisme Gelderland

Recreatie en Toerisme Gelderland Recreatie en Toerisme Gelderland Inleiding Gelderland is een populaire provincie voor een vakantie. Jaarlijks worden gemiddeld bijna 3,5 miljoen vakanties in deze provincie doorgebracht. In 2006 bedroeg

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Cijfers Limburg 2017

provincie limburg Toeristische Cijfers Limburg 2017 provincie limburg Overnachtingen Accommodaties & Slaapplaatsen Economische Betekenis Stijgers & Dalers Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.707.000 gasten 1.293.000 gasten 11,0

Nadere informatie

REISOVERZICHT ZOMER 2016

REISOVERZICHT ZOMER 2016 REISOVERZICHT ZOMER 2016 Europa Wat kost een nacht in..? Mediaanprijzen vakantieverblijven in Europa Zomer 2016 De duurste bestemming is Zwitserland Een overnachting in Zwitserland kost gemiddeld 141.

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Leidschendam 10-7-2012 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 2-meting december Rapportage: januari 2011 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

Sloten. Bron:

Sloten. Bron: Sloten Bron: www.flickr.com Sloten Het Friese Sloten (Sleat) maakte jarenlang deel uit van de gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân- Slaet). Sinds 1 januari 2014 is deze gemeente opgegaan in een groter

Nadere informatie

Factsheet toerisme Vergelijking Utrecht met de G4 en Maastricht

Factsheet toerisme Vergelijking Utrecht met de G4 en Maastricht Foto: Renzo Gerritsen. Het wed, binnenstad Utrecht. Factsheet toerisme Vergelijking Utrecht met de G en Maastricht Utrecht.nl/onderzoek 1 13 1 15 16 17 1 13 1 15 16 17 Hotelgasten & overnachtingen Ontwikkeling

Nadere informatie

Binnenlandse kustvakanties

Binnenlandse kustvakanties Binnenlandse kustvakanties Ontwikkelingen & trends Landelijke Kustdagen 12 november 2014 Kees van der Most Inhoud presentatie Ontwikkelingen en trends binnenlandse kustvakanties Uitdaging Nederlandse kust:

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Noord-Holland COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam Marketing in samenwerking met De Afdeling Onderzoek. De opdracht tot

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

TRENDRAPPORT DE PANNE

TRENDRAPPORT DE PANNE TRENDRAPPORT DE PANNE 2015-2016 Inhoudsopgave Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 3 Hotels... 4 Gastenkamers... 6 en vakantiecentra... 7 Kampeerbedrijven en vakantieparken... 8 Vakantiewoningen...

Nadere informatie

Toeristische Trendrapportage

Toeristische Trendrapportage KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Toeristische Trendrapportage Zeeland in cijfers 2010 2011 2 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Toeristische Trendrapportage Zeeland 2010/2011 Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Provincie

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Visitor Management Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Persconferentie 8 april 2015 Opvolging bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Forse

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax:

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax: Toerisme in Cijfers 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

Toerisme in Nederland 2012

Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

FACTS & FIGURES

FACTS & FIGURES FACTS & FIGURES - 2016 Toerisme in de stad TOERISTISCH DAGBEZOEK DAGBEZOEK VAN NEDERLANDSE BEZOEKERS AAN UTRECHT 2015 NBTC NIPO TOERISTISCH BEZOEK AAN STEDEN 2013 aantal bezoeken: 4.528.000 (positie 4

Nadere informatie

Kustforum. Onze kust : een petanque kust?

Kustforum. Onze kust : een petanque kust? Onze kust : een petanque kust? - BELANG VAN KUSTTOERISME - IS DE KUST EEN BESTEMMING VOOR OUDEREN? - KUST: MINDER GOED IMAGO BIJ JONGEREN - ACTIES VOOR HIP EN JONG IMAGO BELANG VAN KUSTTOERISME 2008 5,1

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen Geldshop, intermediair in consumptieve leningen, heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen uit en in Nederland uitgevoerd. In totaal

Nadere informatie

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Inhoud Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017... 1 Introductie... 2 De respondenten... 3 Algemeen beeld... 4 Meer of minder gasten?... 4 Meer of minder

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDKRANT Limburg weer aan de top! Effecten provinciaal beleid: nog niet direct zichtbaar

TOERISTISCHE TRENDKRANT Limburg weer aan de top! Effecten provinciaal beleid: nog niet direct zichtbaar De Limburgse toeristisch-recreatieve sector in cijfers gevangen TOERISTISCHE TRENDKRANT 2003 INHOUD Bron grafieken: CVO Uitdaging Provincie Limburg - Gedeputeerde Eurlings 1 - Provincie Limburg 2 - Samenwerkende

Nadere informatie

Praktische-opdracht door een scholier 1597 woorden 28 januari keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Inleiding

Praktische-opdracht door een scholier 1597 woorden 28 januari keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Inleiding Praktische-opdracht door een scholier 1597 woorden 28 januari 2003 5 39 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding Wij doen ons werkstuk over de afkomst van toeristen in Walcheren. Jaarlijks komen er

Nadere informatie

TOERISTISCH BELEID MAKEN VOOR ZEELAND. Masterclass voor portefeuillehouders & beleidsmedewerkers 28 november 2018

TOERISTISCH BELEID MAKEN VOOR ZEELAND. Masterclass voor portefeuillehouders & beleidsmedewerkers 28 november 2018 TOERISTISCH BELEID MAKEN VOOR ZEELAND Masterclass voor portefeuillehouders & beleidsmedewerkers 28 november 2018 WELKOM NAMENS DE TUA TUA = Toeristische UitvoeringsAlliantie Netwerkorganisatie waarin Kenniscentrum

Nadere informatie

Meer inzicht in Duitse vakantiegangers Rapportage multicliëntonderzoek Duitsland 2017 voor Nationale Parken

Meer inzicht in Duitse vakantiegangers Rapportage multicliëntonderzoek Duitsland 2017 voor Nationale Parken Meer inzicht in Duitse vakantiegangers Rapportage multicliëntonderzoek Duitsland 2017 voor Nationale Parken Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Nederland algemeen 4 1.1 Nederland als bestemming voor vakantie

Nadere informatie

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT Kantorenmarkt Weert Tot 2020 zeer beperkte behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Weert, er is al meer dan voldoende aanbod van kantoorruimte, toevoegen van

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Toerisme in Vlaanderen

Toerisme in Vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2011 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2011) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaams Gewest 23.466.371 65% 8.041.529

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2016

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2016 Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2016 Analyse aankomsten & overnachtingen - Kernpunten Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Toelichting bij de cijfers Basis van de

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Leidschendam 30-1-2012 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en

Nadere informatie

Onderzoekmemorandum Innovatie en de Lissabonagenda

Onderzoekmemorandum Innovatie en de Lissabonagenda Onderzoekmemorandum Innovatie en de Lissabonagenda Inleiding Nederland werkt, net als de andere Europese landen aan de Lissabon-doelstellingen van de EU om te komen tot een dynamische en concurrerende

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief 5.6 Het s hoger onderwijs in internationaal perspectief In de meeste landen van de is de vraag naar hoger onderwijs tussen 1995 en 2002 fors gegroeid. Ook in gaat een steeds groter deel van de bevolking

Nadere informatie

Toeristische Trendrapportage Zeeland 2007/08

Toeristische Trendrapportage Zeeland 2007/08 Toeristische Trendrapportage Zeeland 2007/08 - TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE ZEELAND 2007/2008 - Toeristische Trendrapportage Zeeland 2007/08 Opdrachtgever: Opdracht: Uitgevoerd door: Uitgave: juni 2008

Nadere informatie

TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING

TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING Hotelgasten en overnachtingen Het aantal hotelovernachtingen blijft toenemen in Amsterdam: in de eerste tien maanden van is % meer overnachtingen geregistreerd dan

Nadere informatie

Onderzoek Gebruik van vaste standplaatsen op kustcampings 2008

Onderzoek Gebruik van vaste standplaatsen op kustcampings 2008 Onderzoek Gebruik van vaste standplaatsen op kustcampings 2008 Context KiTS-project met onder andere als doelstelling: het volwaardig in kaart brengen van het kusttoerisme in alle onderdelen dus niet enkel

Nadere informatie

Toeristische rapportage Goeree- Overflakkee

Toeristische rapportage Goeree- Overflakkee Toeristische rapportage Goeree- Overflakkee 2008 2009 1 Toeristische rapportage Goeree- Overflakkee 2008/09 Opdrachtgever: Opdracht: VEERO Rapportage over het verblijf van Nederlanders op Goeree-Overflakkee,

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2008

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2008 Augustus 2009 ugu Feitenblad 2009/1b Toeristisch bezoek aan in 2008 Sinds vijf jaar doet mee aan het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), een samenwerking tussen het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 UPDATE CIJFERS TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toeristische rapportage Goeree Overflakkee

Toeristische rapportage Goeree Overflakkee Toeristische rapportage Goeree Overflakkee 2009 2010 Toeristische rapportage Goeree Overflakkee 2009/2010 Opdrachtgever: Opdracht: VEERO Rapportage over het verblijf van Nederlanders op Goeree Overflakkee,

Nadere informatie