Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)"

Transcriptie

1 Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202)

2 NBTCNIPO Research Postadres Postbus JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76, Amsterdam T I Alle in dit document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder toestemming van NBTCNIPO Research beslist niet toegestaan.

3 Inhoudsopgave Verantwoording Samenvatting. Spontane bekendheid. toeristische regio s Nederland.2 toeristische regio s Overijssel.3 Hanzesteden 2. Geholpen bekendheid 2. toeristische regio s Overijssel 2.3 Hanzesteden 3. Overweging bezoek 3. Twente en Salland 3.2 Waterreijk, Weerribben, Wieden en Vechtdal Overijssel 3.3 IJsseldelta 3.4 Type vakantie in Overijssel 3.5 Reden geen bezoek Overijssel 3.6 Hanzesteden 3.7 Reden geen bezoek Hanzesteden Bijlagen. Vragenlijst 2. Tabellen naar geslacht en leeftijd (in klassen) 3. Tabellen naar sociale klasse 4. Tabellen naar gezinscyclus 5. Tabellen naar woonprovincie 6. Tabellen naar Nielsenregio s en gezinsgrootte 7. Tabellen naar WINsegmenten (waarden in Nederland, segmentatiemodel TNS NIPO) 8. Tabellen naar vakantieparticipatie: vakantie ondernomen in binnen en/of buitenland 9. Tabellen naar vorige metingen ( ) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage 4 e meting NBTCNIPO Research Auteurs Evelien Jonker Bedrijfsnaam klant Provincie Overijssel Datum NBTCNIPO Research

4 Verantwoording Aanleiding Om het economische beleid van de provincie Overijssel te monitoren op het gebied van recreatie en toerisme, wil de provincie jaarlijks inzicht in de naamsbekendheid van de verschillende regio s binnen de provincie Overijssel. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door NBTCNIPO Research. Het onderzoek is een herhaling van voorgaande jaren. De eerste meting vond plaats in december 2008, de huidige meting betreft de 5 e meting. In het onderzoek wordt de naamsbekendheid van de volgende toeristische regio s gemeten: Waterreijk, Weerribben, Wieden (voorheen Kop van Overijssel), IJsseldelta, Salland, Vechtdal Overijssel en Twente (zie afbeelding ). Naast inzicht in de naamsbekendheid van de Overijsselse regio s wenst de provincie deze meting ook inzicht te krijgen in de bekendheid van de Hanzesteden; Deventer, Zutphen, Zwolle, Doesburg, Hasselt, Hattem en Kampen. De vraagstelling is (indien mogelijk) gelijk gehouden aan de vraagstelling naar de bekendheid van de Overijsselse regio s. Onderzoeksopzet Het onderzoek heeft plaatsgevonden in december 202 onder het panel van de ContinuVakantieOnderzoek (CVO). Uit het CVO panel is een representatieve steekproef getrokken van Nederlanders 8 jaar en ouder. In totaal hebben N = 2886 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. Vragenlijst De vragenlijst is opgebouwd in verschillende stappen. Allereerst wordt de spontane bekendheid uitgevraagd van de toeristische regio s in Nederland en Overijssel. Daarna wordt de geholpen bekendheid gemeten van de toeristische regio s in Overijssel. Vervolgens wordt er ingegaan op de intentie om de deze regio s te gaan bezoeken voor een vakantie of dagtocht en welk type vakantie men in dat geval wil ondernemen. Wie niet van plan is om Overijssel te bezoeken krijgt een vervolg vraag over de beweegreden waarom er geen bezoek wordt gebracht. Voor de Hanzesteden is een vergelijkbare opbouw gehanteerd. Rapportage Naast de vergelijking met de vorige metingen, laat het rapport ook interessante of (significant) onderscheidende resultaten zien op diverse achtergrondkenmerken. In de bijlage zijn de volgende tabellen te vinden met de achtergrondkenmerken: Geslacht en leeftijd (in klassen); Sociale klasse; Gezinscyclus; Woonprovincie; Nielsen gezinsgrootte WINsegmenten (segmentatiemodel TNS NIPO) Vakantieparticipatie; vakantie ondernomen in binnen en/of buitenland Voorafgaande metingen (2008t/m 202) Afbeelding : onderzochte Overijsselse regio s en Hanzesteden Deventer 2. Zutphen 3. Zwolle 4. Doesburg 5. Hasselt 6. Hattem 7. Kampen 4

5 Samenvatting Samenvatting Bijna 9 op de 0 Nederlanders geeft aan toeristische regio s in Nederland te kennen. Net als de vorige meting wordt de Veluwe het meest genoemd als toeristische regio in Nederland. Ondanks dat relatief veel Nederlanders aangeven toeristische regio s te kennen, noemen Nederlanders vaak ook provincies en steden in plaats van de juiste toeristische regio s. Indien er naar Overijsselse toeristische regio s wordt gevraagd geeft ongeveer de helft van de Nederlanders aan deze regio s te kennen. Van de toeristische regio s in Overijssel worden Twente en Salland het meest spontaan genoemd. De geholpen bekendheid van de toeristische regio s is vergelijkbaar met de vorige meting. Ook bij de geholpen bekendheid scoort Twente en Salland het hoogst. De meeste Nederlanders kennen de regio s vooral van naam. Indien er een vakantie wordt overwogen in één van de toeristische regio s dan betreft dit vaak een bungalow vakantie (net als vorige meting). Ten opzichte van vorig jaar zien we echter wel een lichte daling in het aantal bungalowvakanties. Er wordt vaker een kampeer of hotelvakantie overwogen. De Hanzesteden worden minder vaak overwogen voor een dagtocht/vakantie in vergelijking tot de toeristische regio s. Deventer en Zwolle worden nog het meest overwogen, maar dan vooral voor een dagtocht. Afbeelding 2 Bij de Hanzesteden geeft ongeveer de helft van de Nederlanders aan Hanzesteden te kennen. Deventer, Zwolle, Zutphen en Kampen worden spontaan het meest genoemd. Indien geholpen kent circa 9 op de 0 Nederlanders deze Hanzesteden. Hasselt en Hattem zijn iets minder bekend, echter kent nog steeds driekwart deze Hanzesteden. Ook bij de Hanzesteden kennen de meeste Nederlanders de steden van naam of van een dagje uit (vooral Deventer en Zwolle). De overweging voor een bezoek aan de toeristische regio s in Overijssel is voor de meeste regio s vergelijkbaar met vorige meting. Waterreijk Weerribben Wieden wordt met 27% het meest overwogen voor een dagtocht/vakantie voor het komende jaar. Bij Twente en Salland zien we een lichte daling in absolute aantallen. Over het algemeen overwegen voornamelijk de 65+ers de toeristische regio s in Overijssel. De regio s zijn minder populair voor een dagtocht en/of vakantie onder 824 jarigen.

6 .Spontane bekendheid Bekendheid Overijsselse regio s

7 . Spontane bekendheid toeristische regio s Nederland Veluwe wederom meest genoemde toeristische regio Bijna 9 op de 0 Nederlanders geeft aan bekend te zijn met een toeristische regio. Echter worden er vaak niet alleen toeristische regio s genoemd maar ook vaak provincies en steden. Van alle Nederlanders die bekend zijn met een toeristische regio wordt de Veluwe, net als de vorige meting, het meest spontaan genoemd. De andere regio s die vaak genoemd worden zijn (zuid) Limburg, Zeeland, Twente en de Achterhoek. 2% van de Nederlanders wist geen toeristische regio te noemen. In de onderstaande wordcloud zijn de meest genoemde regio s te zien. Hoe groter het woord, hoe vaker de (toeristische) regio genoemd is. niet bekend met toeristische regio's; 2% bekend met toeristische regio's; 88% Nederlanders die op vakantie zijn geweest zijn over het algemeen meer bekend met de toeristische regio s, dan Nederlanders die niet op vakantie zijn geweest. Dit geldt ook voor Nederlanders woonachtig in het Flevoland, Groningen, Overijssel en Gelderland. Nederlanders tussen de 824 jaar zijn het minst bekend met de toeristische regio s. Vraag: Nederland kent een aantal toeristische regio s. Welke regio s kent u zoal? (basis Nederlandse bevolking 8+)

8 .2 Spontane bekendheid toeristische regio s Overijssel Twente en Salland meest genoemde regio s van Overijssel Ruim de helft van de Nederlanders kent één of meerdere toeristische regio s in Overijssel. Twente en Salland worden net als de vorige meting het vaakst spontaan genoemd. Ook de Weerribben wordt relatief vaak genoemd. Van de Overijsselse toeristische regio s worden Ijsselstreek en Vechtdal het minst spontaan genoemd. Opvallend is dat de Gelderse toeristische regio s Veluwe en Achterhoek ook vaak genoemd worden. In de onderstaande wordcloud zijn de meest genoemde regio s te zien. Hoe groter het woord, hoe vaker de (toeristische) regio genoemd is. kent geen regio's in Overijssel; 48% kent wel regio's in Overijssel; 52% Ook hier geldt dat vakantiegangers, vooral de vakantiegangers in eigen land, beter bekend zijn met de toeristische regio s dan Nederlanders die niet op vakantie zijn geweest. Een hogere bekendheid geldt ook voor 65+ers, Nederlanders woonachtig in de Overijsselse provincie en de hogere sociale klassen. Vraag: De provincie Overijssel kent een aantal toeristische regio s. Welke regio s binnen Overijssel kent u? (basis Nederlandse bevolking 8+)

9 .3 Spontane bekendheid Hanzesteden Deventer, Zwolle, Kampen en Zutphen meest bekende Hanzesteden Circa de helft van de Nederlanders geeft aan bekend te zijn met de Nederlandse Hanzesteden. Deventer is de meest genoemde Hanzestad. Daarnaast worden de Hanzesteden Kampen, Zwolle en Zutphen relatief vaak genoemd. Hattem en Hasselt zijn de Hanzesteden die het minst vaak spontaan genoemd worden. Opvallend is dat naast de juiste Hanzesteden ook andere steden genoemd worden. Van deze steden wordt Groningen en Hardewijk het meest genoemd als een Hanzestad. In de onderstaande wordcloud zijn de meest genoemde Hanzesteden te zien. Hoe groter het woord, hoe vaker de (toeristische) regio genoemd is. Weet niet; 7% Nee; 4% Ja; 52% Nederlanders die op vakantie zijn geweest, zijn meer bekend met de Hanzesteden dan niet vakantiegangers. De bekendheid van de Hanzesteden is ook relatief hoger onder 65+ers en Nederlanders woonachtig in Gelderland, Utrecht en Overijssel. Vraag: Bent u bekend met de Nederlandse Hanzesteden? Zo ja, welke Nederlandse Hanzesteden kent u? (basis Nederlanders 8+) Vraagstelling wijkt iets af van de vorige spontane bekendheid vragen.

10 2. Geholpen bekendheid Bekendheid Overijsselse regio s

11 2. Geholpen bekendheid toeristische regio s Overijssel Twente hoogste geholpen bekendheid Figuur 4: (geholpen) bekendheid toeristische regio s in Overijssel Twente Salland Vechtdal Overijssel Waterreijk Weerribben Wieden Ken ik niet IJsseldelta Ken ik alleen van naam 3% 29% 38% 28% 50% 5% Ken ik een beetje, nooit geweest Ken ik, (ooit) voor dagje uit geweest Ken ik, (ooit) voor vakantie geweest 0% 3% 22% 2% 6% 7% 6% 4% 6% 7% 5% 6% 7% 2% 6% 8% 3 0% 5% 2% 5% 6% 2 36% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Ken ik, (ooit) geweest maar niet voor dagje uit of vakantie Ik woon in deze regio Tabel : Spontane en geholpen bekendheid toeristische regio s Overijssel van 2009 t/m 202 Spontane bekendheid Geholpen bekendheid Twente wederom meest bekende toeristische regio De geholpen bekendheid van de toeristische regio s in Overijssel is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Twente blijft de meest bekende toeristische regio in Overijssel. Slechts 3% kent deze regio niet. Na Twente is Salland het meest bekend, 7% kent Salland geholpen. Nederlanders die bekend zijn met de toeristische regio s kennen de regio s vooral van naam. Regio Waterreijk Weerribben Wieden en IJsseldelta zijn het minst bekend. Opvallend is dat Waterreijk Weerribben Wieden relatief vaak bezocht wordt voor een dagje uit. Vooral onder 55+ is Waterreijk Weeribben Wieden bekend vanwege een dagje uit. Duidelijk verschil in bekendheid van regio s tussen 8 34 jarigen en 55+ ers. De toeristische regio s zijn het minst bekend in de leeftijdsgroep 834 jaar. De bekendheid van de toeristische regio s is bij de 55+ veel hoger. Vooral bij Waterreijk Weerribben Wieden en IJsseldelta is het verschil in bekendheid het grootst. Bij beide regio s geeft ongeveer een derde van de 834 jarigen aan de regio s te kennen, bij de 55+ers ligt de bekendheid van deze regio s rond de 70%. Bekendheid het grootst binnen eigen regio Nederlanders woonachtig in de regio Overijssel zijn het meest bekend met de toeristische regio s. Provincie Noord Brabant en Limburg zijn het minst bekend met de regio s. Twente 2% 20% 8% 7% 87% 88% 89% 90% Salland 6% 8% 5% 4% 7% 72% 70% 77% WWW 9% 0% 7% 2% 50% 50% 47% 66% Vechtdal Overijssel 3% 4% 2% % 62% 6% 56% 63% IJsseldelta (IJsselstreek) % 2% 3% % 49% 49% 47% 52% Vraag: Kunt u aangeven in hoeverre u bekend bent met de volgende regio s? (basis: Nederlandse bevolking 8+)

12 2.2 Geholpen bekendheid Hanzesteden Deventer, Zwolle en Zutphen meest bekende Hanzesteden Bekendheid Hanzesteden voornamelijk van naam De geholpen bekendheid van de Hanzesteden ligt hoog. Bijna 9 op de 0 Nederlanders kennen de Hanzesteden Zutphen, Deventer, Zwolle en Kampen. Ruim driekwart van de Nederlanders kennen de Hanzesteden Doesburg, Hasselt en Hattem. Deventer en Zwolle zijn voornamelijk bekend vanwege een dagje uit in deze steden. De overige Hanzesteden zijn vooral bekend van naam. Opvallend is dat de bekendheid van Kampen en Zutphen relatief vaak komt door een dagje uit in deze stad. Duidelijk verschil in bekendheid van Hanzesteden tussen verschillende leeftijdsgroepen 824 jaar, minder bekend met Doesburg, Hattem en Kampen 2434 jaar, minder bekend met Doesburg, maar wel meer bekend met Zwolle. 44 jaar, meer bekend met Hasselt en Hattem jaar, meer bekend met Zutphen en Kampen jaar, meer bekend met Doesburg. 65+, minder bekend met Zwolle. Spontane bekendheid (basis: indien bekend met Hanzesteden) Geholpen bekendheid (basis: iedereen) Doesburg 0% 76% Zutphen 39% 90% Deventer 60% 93% Zwolle 53% 93% Kampen 52% 89% Hasselt 4% 75% Doesburg Zutphen Deventer Zwolle Kampen Hasselt Hattem 0% 7% 7% % 24% 25% 24% 3% 26% 4% 38% 0% 0% 48% 46% 42% % 3% 40% 39% 6% % 29% 28% 4% 7% 5% % 4% 2% 6% 3% 9% 3% 2% 3 8% % % 4% 3% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Ken ik niet Ken ik alleen van naam Ken ik een beetje, nooit geweest Ken ik, (ooit) voor dagje uit geweest Ken ik, (ooit) voor vakantie geweest Ken ik, (ooit) geweest maar niet voor dagje uit of vakantie Ik woon in deze regio Hoge bekendheid Hanzesteden vooral in provincie Gelderland, Overijssel en Drenthe De geholpen bekendheid van de Hanzesteden is over het algemeen het hoogste in de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe. Nederlanders woonachtig in Zeeland, NoordBrabant, Limburg en Noord Holland zijn over het algemeen minder bekend met Hattem. Hattem 5% 76% Vraag: Kunt u aangeven in hoeverre u bekend bent met de volgende Hanzesteden? (Basis: Nederlanders 8+)

13 3. Overweging bezoek Bekendheid Overijsselse regio s

14 3. Overweging bezoek Twente en Salland Lichte daling in overweging Twente en Salland Twente; 87% van de Nederlanders is bekend met Twente (0,8 miljoen Nederlanders) 20% overweegt Twente voor een dagtocht en/of vakantie komend jaar (2,2 miljoen Nederlanders) 20% % 2% 5% 4% 3% 5% 4% 5% 4% 5% 6% 6% 50% 50% 50% 5% 3% 28% 24% 23% Van de Nederlanders (8+) die bekend zijn met Twente geeft 20% aan in het komende jaar een vakantie en/of dagtocht naar Twente te overwegen. Dit komt overeen met 2,2 miljoen Nederlanders. Ten opzichte van 20 is de overweging licht gedaald. In 20 overwoog 2,4 miljoen Nederlanders Twente voor een vakantie en/of dagtocht. 0% 20% 40% 60% 80% 00% Voor vakantie Voor dagtocht Voor vakantie en dagtocht Nee, ik overweeg deze regio niet Weet niet Van alle leeftijdsgroepen overwegen 65+ers vaker een dagtocht naar Twente en Salland. Nederlanders woonachtig in Overijssel overwegen relatief vaker deze regio s voor een dagtocht. Salland; 7% van de Nederlanders is bekend met Salland (8,8 miljoen Nederlanders) 9% overweegt Salland voor een dagtocht en/of vakantie komend jaar (,6 miljoen Nederlanders) % 2% 3% 4% 9% 3% 4% 5% 6% 4% 4% 5% 6% 48% 50% 5% 50% 33% 30% 26% 25% 9% van de Nederlanders die Salland kennen geven aan in het komende jaar een vakantie en/of dagtocht naar deze regio te overwegen. Dit komt overeen met,6 miljoen Nederlanders. Ten opzichte van 20 is de overweging licht gedaald. In 20 overwoog,7 miljoen Nederlanders Salland voor een vakantie en/of dagtocht. 0% 20% 40% 60% 80% 00% Vraag: Overweegt u in het komende jaar een vakantie of dagtocht te ondernemen in één of meerdere van de volgende regio s? (basis Nederlanders 8+ en bekend met respectievelijk Twente en/of Salland)

15 3.2 Overweging bezoek Waterreijk Weerribben Wieden en Vechtdal Overijssel WWW vooral overwogen voor een dagtocht WWW; 50% van de Nederlanders is bekend met Waterreijk Weerribben en Wieden (6,2 miljoen Nederlanders) 27% overweegt WWW voor een dagtocht en/of vakantie komend jaar (,7 miljoen Nederlanders) 27% % 2% 2% 2% 22% 4% 22% 4% 28% 8% 4% 4% 40% 43% 42% 49% 33% 30% 24% 26% WWW wordt met name overwogen voor een dagtocht. 22% van de Nederlanders die WWW kennen overwegen deze regio voor een dagtocht. Het aantal Nederlanders die WWW overweegt is vergelijkbaar met de vorige meting. Nederlanders woonachtig in Friesland, Drenthe en Overijssel overwegen over het algemeen vaker een dagtocht naar WWW. 0% 20% 40% 60% 80% 00% Voor vakantie Voor dagtocht Voor vakantie en dagtocht Nee, ik overweeg deze regio niet Weet niet Vechtdal en WWW worden het minst overwogen door 824 jarigen. 55+ers overwegen Vechtdal en WWW het meest. Vechtdal; 62% van de Nederlanders is bekend met Vechtdal (7,6 miljoen Nederlanders) 20% overweegt Vechtdal voor een dagtocht en/of vakantie komend jaar (,5 miljoen Nederlanders) 20% % 3% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 45% 46% 47% % 32% 28%,5 miljoen Nederlanders overwegen een bezoek aan Vechtdal. Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar (,7 miljoen Nederlanders). Nederlanders woonachtig in Overijssel overwegen vaker Vechtdal voor een dagtocht % 6% 6% 46% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Vraag: Overweegt u in het komende jaar een vakantie of dagtocht te ondernemen in één of meerdere van de volgende regio s? (basis Nederlanders 8+ en bekend met respectievelijk WWW en/of Vechtdal)

16 3.3 Overweging bezoek IJsseldelta Bijna op de 5 overweegt IJsseldelta voor dagtocht en/of vakantie IJsseldelta; 49% van de Nederlanders is bekend met IJsseldelta (6,2 miljoen Nederlanders) 9% overweegt IJsseldelta voor een dagtocht en/of vakantie komend jaar (,2 miljoen Nederlanders) 9% % % 2% 5% 3% 4% 3% 8% 3% 45% 47% 50% 37% % 28% 9% van de Nederlanders die bekend is met de IJsseldelta overweegt deze regio voor een vakantie en/of dagtocht. Dit komt overeen met circa,2 miljoen Nederlanders. De meeste overwegen een dagtocht in deze regio % 20% 4% 47% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Voor vakantie Voor dagtocht Voor vakantie en dagtocht Nee, ik overweeg deze regio niet Weet niet De overweging van IJsseldelta voor een dagtocht is het hoogst onder 65+ers. 20% van de 65+ ers die bekend is met de regio IJsseldelta overweegt deze regio voor een dagtocht. De overweging is het laagst onder 824 jarigen, slechts 3% overweegt deze regio. Vraag: Overweegt u in het komende jaar een vakantie of dagtocht te ondernemen in één of meerdere van de volgende regio s? (basis Nederlanders 8+ en bekend met IJsseldelta)

17 3.4 Overweging type vakantie Overijssel Vaker hotelvakantie en kampeervakantie overwogen Indien Nederlanders een vakantie overwegen in Overijssel is dit met name voor een bungalowvakantie (4%). Ten opzichte van vorig jaar overwegen minder Nederlanders een bungalowvakantie in Overijssel. Wel wordt er vaker een kampeervakantie of hotelvakantie overwogen % 46% 29% 26% 3% 26% 2% 4% 4% 3% Hotelvakanties worden vooral vaak overwogen door 65+ers. Bungalowvakanties worden vooral vaak overwogen door 44 jarigen en huishoudens met kinderen onder de 2 jaar. De kampeervakanties in Overijssel worden vooral door 4554 jarigen overwogen en huishoudens met kinderen onder de 2 jaar % 24% 29% 2% 4% % 25% 27% 3% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Bungalowvakantie Kampeervakantie Hotelvakantie Anders Weet (nog) niet Vraag: U heeft aangegeven in één of meerdere regio s in Overijssel een vakantie te willen ondernemen. Wat voor type vakantie overweegt u hier te ondernemen? (basis alle Nederlanders 8+ die een vakantie overwegen in één of meerdere regio s)

18 3.5 Reden geen bezoek Overijssel Interesse voor andere regio of land reden voor geen bezoek aan Overijssel Ongeveer op de 3 heeft geen specifieke reden om geen vakantie en/of dagtocht te ondernemen in één of meerdere Overijsselse regio s. De voorkeur voor een andere regio of ander land zijn de belangrijkste redenen om geen vakantie en/of dagtocht te ondernemen in Overijssel. Daarnaast weet 4% niet precies wat er allemaal in de regio mogelijk is. Andere Nederlandse regio's trekken meer 8% 8% 8% 7% Geen interesse in vakanties in Nederland 6% 5% 7% 6% Onbekend met mogelijkheden, ken de regio's onvoldoende 5% 4% 4% 4% Aanbod sluit onvoldoende aan bij wat ik zoek 4% 4% 5% 4% Ben recentelijk geweest, geef nu voorkeur aan andere regio Slechte ervaring tijdens eerder bezoek Anders 4% 3% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 4% 2% Geen specifieke reden 30% 32% 28% 32% 0% 5% 0% 5% 20% 25% 30% % Vraag: Overweegt u in het komende jaar een vakantie of dagtocht te ondernemen in één of meerdere van de volgende regio s? (basis Alle Nederlanders 8+ die geen vakantie overwegen in één of meerdere regio s)

19 3.6 Overweging bezoek Hanzesteden Hanzesteden minder vaak overwogen voor een dagtocht en/of vakantie In vergelijking met de toeristische regio s worden de Hanzesteden minder vaak overwogen voor een dagtocht en/of vakantie. Deventer en Zwolle wordt van alle Hanzesteden het meest overwogen. Voornamelijk voor een dagtocht. Hattem en Hasselt worden het minst overwogen. Bij alle Hanzesteden geeft ongeveer de helft aan deze stad niet te overwegen. Hattem 5% % 54% 39% Hasselt 4% % 55% 40% Kampen 8% 2% 54% 36% Zwolle 4% 3% 50% 33% Deventer 5% 4% 48% 33% Zutphen 0% 2% 53% % Doesburg 7% % 54% 39% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Voor vakantie Voor dagtocht Voor vakantie en dagtocht Nee, ik overweeg deze regio niet Weet niet Vraag: Overweegt u in het komende jaar een vakantie of dagtocht te ondernemen in één of meerdere van de volgende regio s? (basis Alle Nederlanders 8+ die bekend zijn met de Hanzesteden)

20 3.7 Reden geen bezoek Hanzesteden Vaak geen specifieke reden voor geen bezoek aan de Hanzesteden Van alle Nederlanders die de Hanzesteden niet overwegen voor een vakantie en/of dagtocht geeft 4% geen specifieke reden hiervoor. 6 % heeft geen interesse in een vakantie naar Nederland en nog eens 5% geeft aan dat andere regio s aantrekkelijker zijn. Geen specifieke reden 4% Geen interesse in vakanties in Nederland Andere Nederlandse regio's trekken meer Onbekend met mogelijkheden, ken de regio's onvoldoende Anders Aanbod sluit onvoldoende aan bij wat ik zoek Ben recentelijk geweest, geef nu voorkeur aan andere regio Slechte ervaring tijdens eerder bezoek 6% 5% 0% 0% 6% 2% 0% 0% 0% 20% 30% 40% 50% Vraag: Waarom overweegt u niet op vakantie te gaan in één of meerdere Hanzesteden? (basis alle Nederlanders die geen interesse hebben in een bezoek aan één of meerdere Hanzesteden)

21 Bijlagen. Vragenlijst 2. Tabellen naar geslacht en leeftijd (in klassen) 3. Tabellen naar sociale klasse 4. Tabellen naar gezinscyclus 5. Tabellen naar woonprovincie 6. Tabellen naar Nielsenregio s en gezinsgrootte 7. Tabellen naar WINsegmenten (waarden in Nederland, segmentatiemodel TNS NIPO) 8. Tabellen naar vakantieparticipatie: vakantie ondernomen in binnen en/of buitenland 9. Tabellen naar vorige metingen ( )

22 Onderzoek naar bekendheid regio s in Overijssel NBTCNIPO research, December 202 Steekproef representatief NL bevolking: n= Nederland kent een aantal toeristische regio s. Welke regio s kent u zoal? <open>, ruimte voor max 0 antwoorden 2. De provincie Overijssel kent een aantal toeristische regio s. Welke regio s binnen Overijssel kent u? <open>, ruimte voor max 5 antwoorden 3. Kunt u aangeven in hoeverre u bekend bent met de volgende regio s? <kaartje laten zien met de regio s en enkele herkenningspunten erin> a. Waterreijk Weerribben Wieden b. Salland c. Vechtdal Overijssel d. Twente e. IJsseldelta Antwoordcategorieën:. Deze regio ken ik niet 2. Deze regio ken ik alleen van naam 3. Deze regio ken ik een beetje, maar ik ben er nog nooit geweest 4. Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) voor een dagje uit geweest 5. Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) voor een vakantie geweest 6. Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) geweest maar niet voor een dagje uit of vakantie 7. Ik woon in deze regio 4. Overweegt u in het komende jaar een vakantie of dagtocht te ondernemen in één of meerdere van de volgende regio s? <kaartje laten zien met de regio s en enkele herkenningspunten erin> a. Waterreijk Weerribben Wieden b. Salland c. Vechtdal Overijssel d. Twente e. IJsseldelta Antwoordcategorieën:. Ja, voor een vakantie 2. Ja, voor een dagtocht 3. dagtocht 4. Nee, ik overweeg deze regio (nog) niet voor een vakantie of dagtocht 5. Weet niet Als 4 a t/m e = of 3 5. U heeft aangegeven in één of meerdere van de regio s in Overijssel een vakantie te willen ondernemen. Wat voor type vakantie overweegt u hier te ondernemen? a. Bungalowvakantie b. Hotelvakantie

23 c. Kampeervakantie d. Anders Als 4 a tot en met e = 2, 4 of 5 6. Waarom overweegt u niet op vakantie te gaan in één of meerdere van de regio s in Overijssel? Kiest u de belangrijkste reden hiervoor. Geen interesse in vakanties in Nederland Andere regio s van Nederland trekken mij meer voor een vakantie Ik weet niet goed wat je er kunt doen/ ik ken de regio s niet goed genoeg Het aanbod in deze regio s sluit onvoldoende aan bij wat ik zoek tijdens een vakantie Ik ben recentelijk al op vakantie geweest in Overijssel en geef daarom de voorkeur aan een andere bestemming Een slechte ervaring tijdens een eerder bezoek aan Overijssel Geen specifieke reden Anders Nieuwe vragen per 202: 7. Nederland kent diverse Hanzesteden. Hanzesteden zijn van oorsprong steden die een samenwerkingsverband vormden voor handel tijdens de middeleeuwen. Tegenwoordig richten de Hanzesteden zich op toerisme met name op historie, cultureel, landschappelijk en artistiek gebied. Bent u bekend met deze Nederlandse steden? Ja Nee Weet niet 8. Welke Nederlandse Hanzesteden kent u? Open Weet niet 9. Kunt u aangeven in hoeverre u bekend bent met de volgende Hanzesteden? a. Doesburg b. Zutphen c. Deventer d. Zwolle e. Kampen f. Hasselt g. Hattem <kaartje laten zien met de Hanzesteden en enkele herkenningspunten erin> Antwoordcategorieën:. Deze Hanzestad ken ik niet 2. Deze Hanzestad ken ik alleen van naam 3. Deze Hanzestad ken ik een beetje, maar ik ben er nog nooit geweest 4. Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) voor een dagje uit geweest 5. Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) voor een vakantie geweest 6. Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) geweest maar niet voor een dagje uit of vakantie 7. Ik woon in deze Hanzestad

24 0. Overweegt u in het komende jaar een vakantie of dagtocht te ondernemen in één of meerdere Hanzesteden? Antwoordcategorieën:. Ja, voor een vakantie 2. Ja, voor een dagtocht 3. dagtocht 4. Nee, ik overweeg deze regio (nog) niet voor een vakantie of dagtocht 5. Weet niet Als 0 a tot en met e = 2, 4 of 5 6. Waarom overweegt u niet op vakantie te gaan in één of meerdere Hanzesteden? Kiest u de belangrijkste reden hiervoor. Geen interesse in vakanties in Nederland Andere steden/regio s van Nederland trekken mij meer voor een vakantie Ik weet niet goed wat je er kunt doen/ ik ken de regio s niet goed genoeg Het aanbod in deze Hanzesteden sluit onvoldoende aan bij wat ik zoek tijdens een vakantie Ik ben recentelijk al op vakantie geweest in Overijssel/één van de Hanzesteden en geef daarom de voorkeur aan een andere bestemming Een slechte ervaring tijdens een eerder bezoek aan Overijssel/één van de Hanzesteden Geen specifieke reden Anders

25 Sekse & Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vraag 0: Nederland kent een aantal toeristische regio s. Welke regio s kent u zoal? Weet niet Totaal antwoorden Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 20: De provincie Over ijssel kent een aantal toeristis che regio s. Welke regio s binnen Overijssel kent u? Weet niet Totaal antwoorden Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 30: Waterreijk Weerribben _ Wieden Deze regio ken ik niet Deze regio ken ik alleen van naam Deze regio ken ik een beetje, maar ik ben er nog nooit geweest Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) voor een dagje geweest Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) voor een vakantie geweest Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) geweest maar niet voor een dagje uit of vakantie Ik woon in deze regio Totaal personen (*.000) Ongewogen basis _ Vraag 30: Salland Deze regio ken ik niet Deze regio ken ik alleen van naam Deze regio ken ik een beetje, maar ik ben er nog nooit geweest Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) voor een dagje geweest Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) voor een vakantie geweest Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) geweest maar niet voor een dagje uit of vakantie Ik woon in deze regio Totaal personen (*.000) Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Bekendheid Overijsselse regio's 202 G5324 TNS NIPO 82202

26 Sekse & Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vraag 30: Vechtdal Overijssel Deze regio ken ik niet Deze regio ken ik alleen van naam Deze regio ken ik een beetje, maar ik ben er nog nooit geweest Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) voor een dagje geweest Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) voor een vakantie geweest Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) geweest maar niet voor een dagje uit of vakantie Ik woon in deze regio Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 30: Twente _ Deze regio ken ik niet Deze regio ken ik alleen van naam Deze regio ken ik een beetje, maar ik ben er nog nooit geweest Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) voor een dagje geweest Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) voor een vakantie geweest Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) geweest maar niet voor een dagje uit of vakantie Ik woon in deze regio Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 30: IJsseldelta Deze regio ken ik niet Deze regio ken ik alleen van naam Deze regio ken ik een beetje, maar ik ben er nog nooit geweest Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) voor een dagje geweest Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) voor een vakantie geweest Deze regio ken ik, ik ben er (ooit) geweest maar niet voor een dagje uit of vakantie Ik woon in deze regio Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag : Bekend met regio('s) Waterreijk Weerribben Wieden Salland Vechtdal Overijssel Twente IJsseldelta Totaal antwoorden Totaal personen (*.000) Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Bekendheid Overijsselse regio's 202 G5324 TNS NIPO

27 Sekse & Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vraag 40: Waterreijk Weerribben _ Wieden Ja, voor een vakantie Ja, voor een dagtocht dagtocht Nee, ik overweeg deze regio (nog) niet voor een vakantie of dagtocht Weet niet Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag _ 40: Salland Ja, voor een vakantie Ja, voor een dagtocht dagtocht Nee, ik overweeg deze regio (nog) niet voor een vakantie of dagtocht Weet niet Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 40: Vechtdal Overijssel Ja, voor een vakantie Ja, voor een dagtocht dagtocht Nee, ik overweeg deze regio (nog) niet voor een vakantie of dagtocht Weet niet Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 40: Twente _ Ja, voor een vakantie Ja, voor een dagtocht dagtocht Nee, ik overweeg deze regio (nog) niet voor een vakantie of dagtocht Weet niet Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 40: IJsseldelta Ja, voor een vakantie Ja, voor een dagtocht dagtocht Nee, ik overweeg deze regio (nog) niet voor een vakantie of dagtocht Weet niet Totaal personen (*.000) Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Bekendheid Overijsselse regio's 202 G5324 TNS NIPO

28 Sekse & Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vraag 45: Willen vakantie ondernemen in regio('s) Waterreijk Weerribben Wieden Salland Vechtdal Overijssel Twente IJsseldelta Totaal antwoorden Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 50: U heeft aangegeven in één of meerdere van de re gio s in Overijssel een vakantie te willen ondernemen. Wat voor type(n) vakantie(s) over weegt _ u hier te ondernemen? _ Bungalowvakantie Hotelvakantie Kampeervakantie Diversen Weet (nog) niet Totaal antwoorden Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 60: Waarom overweegt u niet op vakantie te gaan in één of meerdere van de regio s in Overijssel? Kiest u de belangrijkste reden hiervoor. Geen interesse in vakanties in Nederland Andere regio s van Nederland trekken mij meer voor een vakantie Ik weet niet goed wat je er kunt doen\ik ken de regio s niet goed genoeg Het aanbod in deze regio s sluit onvoldoende aan bij wat ik zoek tijdens een vakantie Ik ben recentelijk al op vakantie geweest in Overijssel en geef daarom de voorkeur aan een andere bestemming Een slechte ervaring tijdens een eerder bezoek aan Overijssel Diversen Geen specifieke reden Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 70: Nederland kent diver se Hanzesteden. Hanzesteden zijn van oorsprong steden die een samenwerkingsverband vormden voor handel tijdens de middeleeuwen. Tegenwoordig richten de Hanzesteden zich op toerisme met name op historie, cultureel, landschappelijk en artistiek gebied. Bent u bekend met _ deze Nederlandse steden? Ja Nee Weet niet Totaal personen (*.000) Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Bekendheid Overijsselse regio's 202 G5324 TNS NIPO

29 _ Sekse & Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vraag 80: Welke Nederlandse Hanzesteden kent u? Vraag 80: Welke Nederlandse Hanzesteden kent u? Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 90: In hoeverre bekend met _ Doesburg _ Deze Hanzestad ken ik niet Deze Hanzestad ken ik alleen van naam Deze Hanzestad ken ik een beetje, maar ik ben er nog nooit geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) voor een dagje uit geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) voor een vakantie geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) geweest maar niet voor een dagje uit of vakantie Ik woon in deze Hanzestad Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 90: In hoeverre bekend met Zutphen Deze Hanzestad ken ik niet Deze Hanzestad ken ik alleen van naam Deze Hanzestad ken ik een beetje, maar ik ben er nog nooit geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) voor een dagje uit geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) voor een vakantie geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) geweest maar niet voor een dagje uit of vakantie Ik woon in deze Hanzestad Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 90: In hoeverre bekend met Deventer Deze Hanzestad ken ik niet Deze Hanzestad ken ik alleen van naam Deze Hanzestad ken ik een beetje, maar ik ben er nog nooit geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) voor een dagje uit geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) voor een vakantie geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) geweest maar niet voor een dagje uit of vakantie Ik woon in deze Hanzestad Totaal personen (*.000) Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Bekendheid Overijsselse regio's 202 G5324 TNS NIPO

30 Sekse & Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vraag 90: In hoeverre bekend met Zwolle Deze Hanzestad ken ik niet Deze Hanzestad ken ik alleen van naam Deze Hanzestad ken ik een beetje, maar ik ben er nog nooit geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) voor een dagje uit geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) voor een vakantie geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) geweest maar niet voor een dagje uit of vakantie Ik woon in deze Hanzestad Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 90: In hoeverre bekend met Kampen Deze Hanzestad ken ik niet Deze Hanzestad ken ik alleen van naam Deze Hanzestad ken ik een beetje, maar ik ben er nog nooit geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) voor een dagje uit geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) voor een vakantie geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) geweest maar niet voor een dagje uit of vakantie Ik woon in deze Hanzestad Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 90: In hoeverre bekend met Hasselt Deze Hanzestad ken ik niet Deze Hanzestad ken ik alleen van naam Deze Hanzestad ken ik een beetje, maar ik ben er nog nooit geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) voor een dagje uit geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) voor een vakantie geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) geweest maar niet voor een dagje uit of vakantie Ik woon in deze Hanzestad Totaal personen (*.000) Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Bekendheid Overijsselse regio's 202 G5324 TNS NIPO

31 Sekse & Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vraag 90: In hoeverre bekend met Hattem Deze Hanzestad ken ik niet Deze Hanzestad ken ik alleen van naam Deze Hanzestad ken ik een beetje, maar ik ben er nog nooit geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) voor een dagje uit geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) voor een vakantie geweest Deze Hanzestad ken ik, ik ben er (ooit) geweest maar niet voor een dagje uit of vakantie Ik woon in deze Hanzestad Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 95: Bekendheid met Hanzesteden Doesburg Zutphen Deventer Zwolle Kampen Hasselt Hattem Totaal antwoorden Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 00: Overweegt in het komende jaar een vakantie of dagtocht te ondernemen in Doesburg _ Ja, voor een vakantie Ja, voor dagtocht dagtocht Nee, ik overweeg deze regio (nog) niet voor een vakantie of dagtocht Weet niet Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 00: Overweegt in het komende jaar een vakantie of dagtocht te ondernemen in Zutphen _ Ja, voor een vakantie Ja, voor dagtocht dagtocht Nee, ik overweeg deze regio (nog) niet voor een vakantie of dagtocht Weet niet Totaal personen (*.000) Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Bekendheid Overijsselse regio's 202 G5324 TNS NIPO

32 Sekse & Leeftijd Totaal ondervraagden Man Vrouw _ abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % Vraag 00: Overweegt in het komende jaar een vakantie of dagtocht te ondernemen in Deventer _ Ja, voor een vakantie Ja, voor dagtocht dagtocht Nee, ik overweeg deze regio (nog) niet voor een vakantie of dagtocht Weet niet Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 00: Overweegt in het komende jaar een vakantie of dagtocht te ondernemen in Zwolle _ Ja, voor een vakantie Ja, voor dagtocht dagtocht Nee, ik overweeg deze regio (nog) niet voor een vakantie of dagtocht Weet niet Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 00: Overweegt in het komende jaar een vakantie of dagtocht te ondernemen in Kampen _ Ja, voor een vakantie Ja, voor dagtocht dagtocht Nee, ik overweeg deze regio (nog) niet voor een vakantie of dagtocht Weet niet Totaal personen (*.000) Ongewogen basis Vraag 00: Overweegt in het komende jaar een vakantie of dagtocht te ondernemen in Hasselt _ Ja, voor een vakantie Ja, voor dagtocht dagtocht Nee, ik overweeg deze regio (nog) niet voor een vakantie of dagtocht Weet niet Totaal personen (*.000) Ongewogen basis \ = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau Bekendheid Overijsselse regio's 202 G5324 TNS NIPO

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 3-meting december 2011 Rapportage: januari 2012 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 2-meting december Rapportage: januari 2011 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

FEITEN & CIJFERS FACTSHEET

FEITEN & CIJFERS FACTSHEET FEITEN & CIJFERS FACTSHEET REGIOMONITOR 215 MarketingOost & Twents Bureau voor Toerisme INLEIDING De vrijetijdssector is een onmisbare sector in Overijssel. Vanuit Marketing Impuls Toerisme Overijssel

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

70% van de overnachtingen in IJsseldelta is hotel: deze regio stijgt het sterkst. +15% in de periode FACTSHEET REGIOMONITOR 2016 OVERIJSSEL

70% van de overnachtingen in IJsseldelta is hotel: deze regio stijgt het sterkst. +15% in de periode FACTSHEET REGIOMONITOR 2016 OVERIJSSEL FACTSHEET REGIOMONITOR 2016 OVERIJSSEL De regiomonitor is geüpdatet. Waar voorheen de cijfers afhankelijk waren van consumentenonderzoek CVO, zijn deze per 2016 gekoppeld aan het bedrijvenonderzoek van

Nadere informatie

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane bekendheid Welke toeristische

Nadere informatie

ContinuZakenreisOnderzoek

ContinuZakenreisOnderzoek ContinuZakenreisOnderzoek 2012-2013 Meerdaagse binnenlandse zakenreizen Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van provincie Gelderland Datum: Juni 2015 Bestemd voor: provincie Gelderland NBTC-NIPO

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Flevoland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76,

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Duitsland

Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Duitsland Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Geholpen bekendheid Hanzesteden in Nederland Gevraagd naar het begrip Hanzesteden in Nederland weet bijna

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane en geholpen bekendheid

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

Binnenlandse kustvakanties

Binnenlandse kustvakanties Binnenlandse kustvakanties Ontwikkelingen & trends Landelijke Kustdagen 12 november 2014 Kees van der Most Inhoud presentatie Ontwikkelingen en trends binnenlandse kustvakanties Uitdaging Nederlandse kust:

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Trends & ontwikkelingen Overijssel

Trends & ontwikkelingen Overijssel Trends & ontwikkelingen Overijssel Alice Hulshof Teamleider Annemiek Riefel Adviseur Kennis & Onderzoek Wat gaan we vertellen: 1. Trends Overijssel 2. Cijfers Overijssel op een rijtje 3. Landelijke trends

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen Geldshop, intermediair in consumptieve leningen, heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen uit en in Nederland uitgevoerd. In totaal

Nadere informatie

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 4 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 6 Regiomonitor 6 Werkwijze 6 2 Dagrecreatie 8 Ondernomen activiteiten 8 Bestedingen tijdens activiteiten

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan steden 2009

Toeristisch bezoek aan steden 2009 Toeristisch bezoek aan steden 2009 april 2010 Bestemd voor: participanten Grote Bickersstraat 74 Postbus 247 1000 AE Amsterdam T (020) 522 57 89 I www.nbtcniporesearch.nl Alle in dit document vermelde

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) 2015 Tussentijdse rapportage jaarmeting

ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) 2015 Tussentijdse rapportage jaarmeting ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) 2015 Tussentijdse rapportage jaarmeting Inzicht in participatie en frequentie van het uithuizige vrijetijdsgedrag van Nederlanders NBTC-NIPO Research Postadres Postbus

Nadere informatie

Meer inzicht in Duitse vakantiegangers Rapportage multicliëntonderzoek Duitsland 2017 voor Nationale Parken

Meer inzicht in Duitse vakantiegangers Rapportage multicliëntonderzoek Duitsland 2017 voor Nationale Parken Meer inzicht in Duitse vakantiegangers Rapportage multicliëntonderzoek Duitsland 2017 voor Nationale Parken Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Nederland algemeen 4 1.1 Nederland als bestemming voor vakantie

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord- Groningen Auteur: Dr. Karel Jan Alsem Juni 2013 Kenniscentrum Ondernemerschap

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Basisscholen in krimpgebieden in schooljaar 2017/2018

Basisscholen in krimpgebieden in schooljaar 2017/2018 Basisscholen in krimpgebieden in 2017/2018 In welke provincies sluiten de meeste basisscholen? Aan het begin van 2017/2018 zijn in Groningen, Zeeland, Limburg en Flevoland rond 2% van de basisscholen gesloten

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

Binnenlandse hotelvakanties Het groeisegment op de Nederlandse vakantiemarkt

Binnenlandse hotelvakanties Het groeisegment op de Nederlandse vakantiemarkt Binnenlandse hotelvakanties 2013 Het groeisegment op de Nederlandse vakantiemarkt Inhoudsopgave Aanleiding p.3 1. Inhoud nieuw themarapport p.4 Positie binnenlandse hotelmarkt Distributiekanalen van hotelvakanties

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013

Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Uitgevoerd door: Ayla de Bone Marjoes van der Knokke Deltion WaterReijk Academie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Rapportage bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) In opdracht van NBTC Holland Marketing

Rapportage bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) In opdracht van NBTC Holland Marketing Rapportage bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) In opdracht van NBTC Holland Marketing Inhoudsopgave Management summary 7 Bekendheid van en spontane associaties

Nadere informatie

Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers

Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in de provincie Gelderland ContinuVakantieOnderzoek 2015

Vakanties van Nederlanders in de provincie Gelderland ContinuVakantieOnderzoek 2015 Vakanties van ers in de provincie Gelderland ContinuVakantieOnderzoek 2015 Voorwoord ContinuVakantieOnderzoek 2015 Voor u liggen de resultaten van het ContinuVakantieOnderzoek 2015 van NBTC-NIPO Research.

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni 2016 Diede van Delft Diede.vandelft@samr.nl 0683792609 Favoriete culturele uitstapjes + deze zomer ondernemen Museumbezoek over algemeen meest favoriete

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Boot Holland 2013

Consumentenonderzoek Boot Holland 2013 Consumentenonderzoek Boot Holland 2013 Uitgevoerd door: Ayla de Bone Marjoes van der Knokke Deltion WaterReijk Academie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Onderzoeksopzet... 3

Nadere informatie

Uitkomst vragenlijst Behoefte Bezinningshuis

Uitkomst vragenlijst Behoefte Bezinningshuis Uitkomst vragenlijst Behoefte Bezinningshuis 1 Analyse kwantitatief onderzoek Stichting Het Bezinningshuis Er heeft een kwantitatief onderzoek plaatsgevonden in mei 2017. Er zijn 29 respondenten. Dit betreft

Nadere informatie

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Integratieonderzoek Ronald Baden E9787/88 november 2007

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Bijlagen hoofdstuk 2 Demografie en ruimtegebruik Carola Simon

Bijlagen hoofdstuk 2 Demografie en ruimtegebruik Carola Simon Thuis op het platteland. De leefsituatie van platteland en stad vergeleken. Anja Steenbekkers, Carola Simon, Vic Veldheer (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2006 Bijlagen hoofdstuk

Nadere informatie

ContinuZakenreisOnderzoek 2016 samenvatting Gelderland Meerdaagse binnenlandse zakenreizen

ContinuZakenreisOnderzoek 2016 samenvatting Gelderland Meerdaagse binnenlandse zakenreizen ContinuZakenreisOnderzoek 2016 samenvatting Gelderland Meerdaagse binnenlandse zakenreizen Samenvatting Gelderland- uitgevoerd in opdracht van provincie Gelderland Datum: juni 2017 Contents 1 Kengetallen

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 00 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

Sinterklaasonderzoek 2009

Sinterklaasonderzoek 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Sinterklaasonderzoek 2009 Roos Huver

Nadere informatie

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies Stichting Duurzame Samenleving www.gdindex.nl info@gdindex.nl 0317-750645 1 De GDI omvat de 3 dimensies van duurzaamheid: Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Samenvatting Zwerfafval anno 2005 Een onderzoek onder afval-

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: Februari 2018 Voor vragen: Feiten en cijfers 2017 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: Februari 2018 Voor vragen: Feiten en cijfers 2017 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: Februari 2018 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2017 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

4 maart 2019 Auteur: Jeroen Kester. Onderzoek: Binding met provincie

4 maart 2019 Auteur: Jeroen Kester. Onderzoek: Binding met provincie 4 maart 2019 Auteur: Jeroen Kester Onderzoek: Binding met provincie Samenvatting Provinciale politici nauwelijks bekend bij inwoners Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Maar inwoners

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan steden Themarapport CVO

Toeristisch bezoek aan steden Themarapport CVO Toeristisch bezoek aan steden 2014 Themarapport CVO NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76, Amsterdam

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Rapport Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Slechts zwakke stijging opkomstintentie, meerderheid VVD, PvdA en C3 ver weg De spanning voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2018 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Statistische bijlage 4 Toelichting WW 23 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan steden 2019 Voorstel

Toeristisch bezoek aan steden 2019 Voorstel Toeristisch bezoek aan steden 2019 Voorstel Inhoudsopgave 1 Onderzoeksaanpak 4 2 3 Investering en planning 14 Uw inzichten 11 2 Inleiding In het vrijetijdsgedrag van Nederlanders spelen steden een belangrijke

Nadere informatie

Voor het wachtlijstonderzoek is de wachttijd per kind onderzocht en gewerkt met het bestand kinderen.

Voor het wachtlijstonderzoek is de wachttijd per kind onderzocht en gewerkt met het bestand kinderen. Bijlage 7 behorend bij eindrapport Wachtlijsten en tijden in de kinderopvang door NIPO i.s.m. Vyvoj, 17 december 2003 Wachtlijstonderzoek via ouderbevraging Ouderbevraging op basis van een representatieve

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in de provincie ContinuVakantieOnderzoek nieuwe afbakening

Vakanties van Nederlanders in de provincie ContinuVakantieOnderzoek nieuwe afbakening Vakanties van ers in de provincie ContinuVakantieOnderzoek 2017 - nieuwe afbakening Voorwoord ContinuVakantieOnderzoek 2017 Voor u liggen de resultaten van het ContinuVakantieOnderzoek 2017 van NBTC-NIPO

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in de provincie ContinuVakantieOnderzoek 2018

Vakanties van Nederlanders in de provincie ContinuVakantieOnderzoek 2018 Vakanties van ers in de provincie ContinuVakantieOnderzoek 2018 Voorwoord ContinuVakantieOnderzoek 2018 Voor u liggen de resultaten van het ContinuVakantieOnderzoek 2018 van NBTC-NIPO Research. Deze resultaten

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Rapportage installed base van kachels en (open) haarden en hun gebruikersintensiteit in Nederland 2018

Rapportage installed base van kachels en (open) haarden en hun gebruikersintensiteit in Nederland 2018 Rapportage installed base van kachels en (open) haarden en hun gebruikersintensiteit in Nederland 2018 Right Marktonderzoek en Advies B.V. Telefoon : 038-4212185 Projectleider : de heer G. Hamstra Projectnummer

Nadere informatie

Rapport BLIK OVER DE GRENS. Peiling over grensverkeer met Duitsland vanuit de Nederlandse EUREGIO-gemeenten Mei

Rapport BLIK OVER DE GRENS. Peiling over grensverkeer met Duitsland vanuit de Nederlandse EUREGIO-gemeenten Mei Rapport BLIK OVER DE GRENS Peiling over grensverkeer met Duitsland vanuit de Nederlandse EUREGIO-gemeenten Mei 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Statiegeld tegen zwerfafval

Statiegeld tegen zwerfafval Grote Bickersstraat 74 113 KS Amsterdam Postbus 247 1 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Tabellenrapport Statiegeld tegen zwerfafval Publieke opinie over zwerfafval

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: Februari 2019 Voor vragen: Feiten en cijfers 2018 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: Februari 2019 Voor vragen: Feiten en cijfers 2018 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: Februari 2019 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2018 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week t/m week Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week t/m week Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers Rapport monitor Opvang asielzoekers week 52 2016 t/m week 13 2017 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 13 april 2017 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

De Stemming van 9 juni 2019

De Stemming van 9 juni 2019 De Stemming van 9 juni Er zijn geen verschuivingen deze week waargenomen. De peiling is gelijk aan die van de vorige week. Wel zijn er naast deze rapportage twee aparte gescheiden rapportages. De ene over

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat zie je als oplossing voor de sterfte van de grote grazers tijdens de winter?...2 2 Wat moet er gebeuren op de lange termijn?...3 3 Hoeveel hectare denk je dat

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst

Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst Vrijetijdseconomie? Alle (concentraties van) publieksverzorgende, commerciële vrijetijdsvoorzieningen met een (boven-) stedelijke verzorgingsfunctie. Hierbij gaat

Nadere informatie