Betere registratie voor betere zorg. Toelichting op de Basisdataset Jeugdgezondheidszorg. Fotograaf Arie Kievit Hollandse Hoogte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betere registratie voor betere zorg. Toelichting op de Basisdataset Jeugdgezondheidszorg. Fotograaf Arie Kievit Hollandse Hoogte"

Transcriptie

1 Betere registratie voor betere zorg Toelichting op de Basisdataset Jeugdgezondheidszorg Fotograaf Arie Kievit Hollandse Hoogte

2 Betere registratie voor betere zorg Toelichting op de Basisdataset Jeugdgezondheidszorg

3 inhoudsopgave Inleiding Betere zorg 4 Basisdataset Jeugdgezondheidszorg Aspecten van gezondheid en ontwikkeling 5 Structuur Rubrieken, elementen en antwoordmogelijkheden 6 Gebruik Registreren volgens de Basisdataset 8 Privacy Bescherming van medische gegevens 11 Beheer Uitgangspunten en verantwoordelijkheden 13 Bijlage Basisdataset

4 Inleiding Betere zorg De Basisdataset Jeugdgezondheidszorg (BDS JGZ) maakt uniforme registratie, gelijke kwaliteit en continuïteit in zorg mogelijk. De ontwikkeling van de BDS JGZ is gebaseerd op tientallen jaren ervaring in de jeugdgezondheidszorg. Het doel dat de jeugdgezondheidszorg samen met ouders en kinderen nastreeft: betere registratie voor betere zorg. Deze toelichting op de BDS JGZ versie is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en assistenten binnen de jeugdgezondheidszorg, die dagelijks de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jeugdigen bezig zijn. Voor beleidsmakers en leidinggevenden in de jeugdgezondheidszorg biedt deze toelichting een handvat voor strategisch gebruik van de BDS JGZ. Tenslotte is deze toelichting op de BDS JGZ toegankelijk voor ouders en andere geïnteresseerde lezers, die inzicht willen in de manier waarop het DD JGZ wordt samengesteld en ingevuld. De jeugdgezondheidszorg is transparant en duidelijk over de wijze waarop zij met medische gegevens omgaat. Dit is de eerste versie van de Basisdataset die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van wijzigingsvoorstellen vanuit het veld, advisering door de Redactieraad, waarin de beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn, en goedkeuring door de Accorderingscommissie, met vertegenwoordigers van ActiZ en GGD Nederland. Ferdinand Strijthagen Directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid toelichting op de basisdataset jeugdgezondheidszorg inleiding 4

5 Basisdataset Jeugdgezondheidszorg Aspecten van gezondheid en ontwikkeling De jeugdgezondheidszorg volgt al ruim 100 jaar de gezondheid en ontwikkeling van kinderen in Nederland. Gegevens die van belang zijn voor de ontwikkeling en gezondheid van een kind, worden door zijn arts of verpleegkundige genoteerd in een medisch dossier. De BDS JGZ vormt de inhoudelijke basis voor het digitale medisch dossier: een overzicht van aspecten van de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 19 jaar. Gebruik door de jeugdgezondheidszorg De arts en verpleegkundige vermelden de gegevens die zij nodig hebben om de ontwikkeling en gezondheid van kinderen te volgen volgens de BDS JGZ. De zorgverlener noteert standaardgegevens, zoals lengte en gewicht, en zaken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind op een bepaald moment. Als de arts of verpleegkundige signaleert dat een kind zorg of begeleiding nodig heeft, zal het medisch dossier meer gegevens gaan bevatten dan bij kinderen bij wie dat niet het geval is. Het medisch dossier van een kind is uitsluitend toegankelijk voor zijn arts, verpleegkundige en (dokters) assistente binnen de jeugdgezondheidszorg. Zorgverleners buiten de jeugdgezondheidszorg, zoals de huisarts, het ziekenhuis of jeugdzorg, hebben geen toegang. Kwaliteit en continuïteit in zorg Goede registratie draagt bij aan de continuïteit van zorg die door verschillende JGZorganisaties, disciplines en medewerkers wordt verleend. Standaardisering van medische dossiers maakt begeleiding van kinderen over een lange periode mogelijk. De Basisdataset zorgt voor structuur en eenheid van taal in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). De BDS JGZ ondersteunt uniforme kwaliteit van zorg. Uitgangspunten van de Basisdataset 1 Zorg voor het kind staat voorop bij registratie in het dossier. 2 Alleen registreren wat nodig is voor goede zorg. 3 De zorgverlener beoordeelt zelf wat hij onderzoekt en registreert. 4 Activiteiten (huisbezoek, consult bij JGZ etc.) bepalen de structuur van het dossier. 5 Per activiteit worden alleen relevante elementen getoond in het dossier. 6 eenmalig vastleggen en meervoudig vertonen van gegevens binnen het dossier. 7 Naast BDS-elementen is registratie van aanvullende aspecten mogelijk. 8 eenheid van taal maakt dossiers overdraagbaar binnen de jeugdgezondheidszorg. 9 Bij overdracht van zorg wordt met toestemming van de cliënt het gehele dossier overgedragen. toelichting op de basisdataset jeugdgezondheidszorg basisdataset 5

6 Structuur Rubrieken, elementen en antwoordmogelijkheden De Basisdataset omvat de maximale verzameling van elementen en antwoordmogelijkheden voor de vorming van een medisch dossier in de jeugdgezondheidszorg. De JGZ-organisatie bepaalt samen met de leverancier van haar DD JGZ op welke wijze de rubrieken en elementen worden vertoond en ook welke elementen uit de BDS in het DD JGZ worden opgenomen. Basisdataset op internet U kunt de BDS JGZ raadplegen op Rubrieken, elementen en antwoordmogelijkheden De rubrieken bevatten elementen, voorzien van antwoordmogelijkheden (keuzelijsten of vrije tekstvelden). Voorbeelden A De rubriek persoonsgegevens bevat het element geslacht met de antwoordmogelijkheden man en vrouw. B De rubriek hartonderzoek bevat het element geruis intensiteit met de antwoordmogelijkheden graad 1/6 tot en met graad 6/6 Rubrieken voor constante en longitudinale gegevens De structuur van de BDS JGZ is opgebouwd uit twee soorten rubrieken: constante gegevens en longitudinale gegevens. De constante gegevens worden in principe eenmalig vastgelegd en worden incidenteel gewijzigd. Longitudinale gegevens worden afhankelijk van de leeftijd van het kind bij de verschillende contactmomenten geregistreerd en zijn alleen geldig op het moment van registratie. De rubrieken van de BDS JGZ zijn gebaseerd op het Basistakenpakket JGZ (BTP JGZ). De namen van rubrieken en elementen zijn afgeleid van het Handboek Eenheid van Taal. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid: De namen van rubrieken, elementen en antwoordmogelijkheden moeten in elk digitaal dossier hetzelfde zijn. Alleen dan is uniformiteit gewaarborgd. Wel kan de structuur anders worden gepresenteerd in het DD JGZ, afhankelijk van de werkwijze van de JGZ-organisatie die het heeft laten inrichten. De JGZ-organisatie verzorgt training en toelichting voor gebruikers, die is toegesneden op het eigen DD JGZ. toelichting op de basisdataset jeugdgezondheidszorg structuur 6

7 Rubrieken voor constante gegevens Dossierinformatie Persoonsgegevens Gezinssamenstelling Zorggegevens Verantwoordelijke JGZ-organisatie Huisarts Andere betrokken organisaties/hulpverleners Ontvangen zorg Voor- of buitenschoolse voorzieningen/school Informatie over werkwijze JGZ Externe documenten Zwangerschap Bevalling Pasgeborene en eerste levensweken Zorgplan Rubrieken voor longitudinale gegevens Erfelijke belasting en ouderkenmerken Bedreigingen uit de directe omgeving Activiteit Meldingen Terugkerende anamnese Algemene indruk Functioneren Huid/haar/nagels Hoofd/hals Romp Bewegingsapparaat Genitalia/puberteitsontwikkeling Groei Psychosociale en cognitieve ontwikkeling Motorische ontwikkeling Spraak- en taal ontwikkeling Inschatten verhouding draaglast-draagkracht Voorlichting, advies, instructie en begeleiding Hielprik pasgeborenen Oogonderzoek Hartonderzoek Gehooronderzoek Rijksvaccinatieprogramma en andere vaccinaties Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek BFMT Screening psychosociale problemen SDQ 7-12 Niet gespecificeerde gegevens (niet BDS-gegevens) Conclusie en vervolgstappen Screening logopedie Elementen toevoegen Het is mogelijk om gegevens op te nemen die niet in de BDS JGZ voorkomen door een element (een invulmogelijkheid) toe te voegen in het digitaal dossier. De gegevens die hier worden ingevuld, behoren tot het medisch dossier en gaan mee als het dossier wordt overgedragen aan een andere zorgverlener. toelichting op de basisdataset jeugdgezondheidszorg structuur 7

8 Gebruik Registreren volgens de Basisdataset Het DD JGZ koppelt elementen aan activiteiten, zoals een consult bij de JGZ en huisbezoeken. Bij elke activiteit vertoont het DD JGZ alleen de elementen en antwoordmogelijkheden die op dat moment relevant zijn. Bij een 2-jarige zijn andere aspecten van belang dan bij een 14-jarige. Zoals hiervoor is aangegeven, bepaalt de JGZ-organisatie bij de ontwikkeling van het eigen DD JGZ welke elementen en antwoordmogelijkheden in het scherm verschijnen bij de verschillende activiteiten. Uniform registreren De BDS JGZ maakt standaardisering van digitale dossiers mogelijk. Voorwaarde daarvoor is niet alleen een uniforme structuur van rubrieken en elementen. Ook de wijze waarop gegevens worden geregistreerd vraagt om uniformiteit. De belangrijkste afspraken over uniforme registratie staan hieronder toegelicht. Aanmelden Voordat invoer van gegevens over de ontwikkeling en gezondheid van een kind mogelijk is, moet de zorgverlener zich aanmelden voor beveiligde toegang tot het DD JGZ en moeten eerst gegevens over de activiteit worden ingevoerd. Eenmalige registratie Gegevens worden op één plek in de BDS JGZ vastgelegd ook al horen ze soms bij meerdere onderwerpen. Ze kunnen op meerdere plekken worden getoond in het digitaal dossier. Voorbeeld Het element Bijzonderheden kleur huid staat in de BDS JGZ in de rubriek Algemene indruk. Dit element is in de praktijk ook onderdeel van het Hartonderzoek. Een DD JGZ applicatie kan Bijzonderheden kleur huid tonen bij Algemene indruk en bij Hartonderzoek. Registratie van bijzonderheden In de BDS JGZ worden zo mogelijk alleen de bijzonderheden genoteerd. Op rubrieksniveau wordt aangegeven of de elementen uit een rubriek nagevraagd zijn. Zijn er bijzonderheden bij een van de elementen in de rubriek, dan moeten die worden vermeld. Voorbeeld De rubriek Hartonderzoek bevat onder andere het element Bijzonderheden harttonen. Als alle elementen uit de rubriek zijn onderzocht, kan dit in één keer worden aangevinkt. Als geen bijzonderheden gevonden zijn, dan vindt geen verdere registratie plaats. Als de arts een bijzonderheid constateert, zal zij de kenmerken daarvan registreren. toelichting op de basisdataset jeugdgezondheidszorg gebruik 8

9 Volgorde van registratie De BDS JGZ gaat uit van een vaste volgorde van registratie per activiteit. Elke registratie zal gekoppeld worden aan een activiteit. Een registratie start met de registratie van gegevens over de activiteit. Daarna kan de inhoudelijke informatie uit de activiteit geregistreerd worden. Tenslotte wordt de rubriek Conclusie en Vervolgstappen ingevuld. Leeftijdsafhankelijk tonen van antwoordmogelijkheden In de BDS JGZ staan de antwoordmogelijkheden van elementen voor de leeftijdscategorieën bij elkaar en door elkaar. De JGZ-organisatie kan van de leverancier vragen in het DD JGZ de antwoordmogelijkheden te tonen die specifiek voor die leeftijd van de cliënt relevant zijn. Antwoordmogelijkheden bij Anders De antwoordmogelijkheid Anders is alleen bedoeld voor antwoorden die niet in de keuzelijst voorkomen. Het vrije tekstveld bij Anders is niet bedoeld voor een toelichting. Voorbeeld Wel: Antwoord Volledige zuigelingenvoeding Anders Sojamelk Niet: Antwoord Melkvoeding Anders 10 maal per dag Gebruik van Notitieblad Dit is een element met een vrij tekstveld waarin bevindingen of adviezen geregistreerd kunnen worden die niet of niet zo uitgebreid bij andere elementen geregistreerd kunnen worden. Dit veld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het noteren van: gegevens over follow-up, gericht onderzoek, (telefonisch) spreekuurcontact of huisbezoek; gegevens waarvoor in de vrije tekstvelden onvoldoende ruimte is; informatie van bijvoorbeeld kindercentra en leerkracht, die niet met een volledig onderzoek in verband staan. Geen werkaantekeningen Bij overdracht van het DD JGZ aan een andere zorgverlener wordt de gehele inhoud overgedragen. Het is niet mogelijk om aantekeningen in het DD JGZ te maken die alleen voor persoonlijk gebruik van de zorgverlener zijn, zogenoemde werkaantekeningen. toelichting op de basisdataset jeugdgezondheidszorg gebruik 9

10 Registratie in toegevoegde elementen Een organisatie kan ervoor kiezen elementen aan de eigen applicatie toe te voegen. Dit mogen alleen elementen zijn die nog niet in de BDS JGZ staan. Bij de overdracht aan een andere JGZ-organisatie gaan deze aanvullende elementen mee als vrije tekst (als vraag en antwoord). De koppeling met een bepaalde rubriek en activiteit waarin het element geregistreerd is blijft behouden bij de overdracht. Voorbeeld Aan een BDS-element over bewegen en vrije tijd kan bijvoorbeeld de vraag worden toegevoegd: Lid van sportvereniging met als antwoordmogelijkheden Ja/nee. In de rubriek Vervolgstappen zou dan verwijzing kunnen worden opgenomen naar een project zoals Beweegkriebels, waarbij kinderen worden uitgedaagd om meer te bewegen. toelichting op de basisdataset jeugdgezondheidszorg gebruik 10

11 Privacy Bescherming van medische gegevens De Basisdataset JGZ is ontwikkeld voor de aanleg van medische dossiers binnen de jeugdgezondheidszorg van kinderen en jeugdigen van 0 tot 19 jaar. De wettelijke bescherming van deze gegevens is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en meer specifiek in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Voor de naleving van de Wbp zijn JGZ-organisaties verplicht een privacyreglement op te stellen en te hanteren. De wettelijke eisen aan bescherming van medische gegevens zijn door de digitalisering van dossiers in de jeugdgezondheidszorg niet veranderd. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) De Wbp bepaalt dat persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en volgens de wet moeten worden behandeld. Voor gebruik van medische gegevens in bespreking met anderen, heeft de zorgverlener, waar mogelijk, de toestemming van de ouder/verzorger of het kind (vanaf 12 jaar) nodig. Dit geldt alleen voor bespreking met anderen buiten de JGZ-organisatie, zoals leerkrachten, een buurtnetwerk of een ander samenwerkingsverband. Gegevens mogen volgens de Wbp alleen worden verstrekt aan derden als dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens nodig zijn. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) De WGBO stelt eisen aan de bescherming van medische gegevens onder andere door bepalingen over de zwijgplicht van de arts of verpleegkundige. Het College Bescherming Persoonsgegevens stelt dat van een veronderstelde toestemming niet kan worden uitgegaan. De zorgverlener heeft voor het verbreken van zijn zwijgplicht de uitdrukkelijke toestemming nodig. Dat geldt voor het verstrekken van medische gegevens uit het dossier aan derden, bijvoorbeeld de behandelende kinderarts, of de overdracht van het digitale dossier aan een andere zorgverlener binnen de jeugdgezondheidszorg. Er zijn omstandigheden waaronder de arts of verpleegkundige zijn zwijgplicht mag doorbreken, als volgens zijn inschatting dat het kind een ernstig risico loopt. Start behandelrelatie en dossiervorming De arts of verpleegkundige geeft bij het eerste contact van de ouder met de jeugdgezondheidszorg uitleg over het doel van het medisch dossier, inzagerecht en privacybescherming. Het moet daarbij voor de cliënt duidelijk zijn welke JGZ-organisatie verantwoordelijk is voor de privacybescherming. De zorgverlener vraagt toestemming voor de overdracht van het dossier binnen de jeugdgezondheidszorg en vermeldt in het dossier met wie en op welke datum dit is besproken. toelichting op de basisdataset jeugdgezondheidszorg privacy 11

12 Ouders kunnen bezwaar maken tegen het vastleggen van gegevens in een medisch dossier en geen gebruik maken van de jeugdgezondheidszorg. In het DD JGZ mag dat worden aangetekend vanwege de zorgplicht die de arts en verpleegkundige hebben. Bij vaccinatie of andere handelingen die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van het kind moet er altijd een aantekening worden gemaakt. Recht op inzage, correctie en verwijdering Ouders en kinderen hebben recht op inzage, correctie, verwijdering van gegevens. ouders hebben dit recht zelfstandig tot hun kind 12 jaar is. Vanaf 12 jaar heeft het kind deze rechten zelfstandig. Ouders hebben zelfstandig recht op correctie en verwijdering van gegevens tot hun kind 16 jaar is; vanaf 16 jaar heeft het kind dit recht zelfstandig. De zorgverlener kan meewerken aan deze rechten, tenzij dat strijdig is met zijn wettelijke zorgplicht voor het kind. De zorgverlener mag inzage weigeren in het belang van de persoonlijke levenssfeer van het kind of een van de ouders, bijvoorbeeld bij echtscheiding. Uitgangspunt is altijd het belang van het kind. Deze rechten zijn gelijk aan de rechten voor het papieren dossier. Technische bescherming van persoonsgegevens Net als met papieren dossiers moet de JGZ-organisatie zorgen dat de gegevens veilig worden verwerkt en bewaard. Computersystemen die voor het DD JGZ worden gebruikt, moeten aan de strenge beveiligingseisen voldoen van het Goed Beheerd Zorgsysteem voor de JGZ en verschillende NEN-normen, met name 7510 en Verantwoordelijkheid voor het dossier De arts of verpleegkundige die het kind in zorg heeft, is verantwoordelijk voor de inhoud van het dossier. De JGZ-organisatie waar het kind in zorg is, is verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy. Deze organisatie is in de taal van de wetgever de houder van de persoonsregistratie. Ouders kunnen met vragen of klachten terecht bij de arts of verpleegkundige en de JGZ-organisatie. toelichting op de basisdataset jeugdgezondheidszorg privacy 12

13 Beheer Uitgangspunten en verantwoordelijkheden ActiZ en GGD Nederland zijn verantwoordelijk voor de Basisdataset. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid voert de regie over het beheer van de BDS JGZ. Volgens Basistakenpakket en Richtlijnen De BDS JGZ is gebaseerd op het Basistakenpakket JGZ (BTP JGZ) en de Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg. Het BTP is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid en bepaalt welke taken de jeugdgezondheidszorg moet verrichten. De Richtlijnen geven aan op welke wijze dat moet gebeuren. De Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg zijn onder regie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid vastgesteld door de beroepsorganisaties Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en Nederlandse Vereniging voor doktersassistenten (NVDA). Beheercyclus van de Basisdataset De BDS JGZ wordt jaarlijks geactualiseerd. Elke leverancier van een DD JGZ neemt de actuele versie van de BDS JGZ op in zijn softwarepakket. De beheercyclus van de BDS JGZ omvat de volgende stappen: 1 Inhoudelijke voorbereiding door de redactieraad. Artsen, verpleegkundigen, ICTdeskundigen en beleidsmakers bespreken aanpassingen van de BDS JGZ. Zij adviseren de accorderingscommissie. 2 Besluitvorming door de accorderingscommissie. ActiZ en GGD Nederland besluiten welke wijzigingen worden doorgevoerd en zijn bestuurlijk verantwoordelijk. 3 Technische beoordeling door Nictiz. Deze organisatie beoordeelt of de aanpassingen technisch mogelijk zijn. 4 Invoering door de leveranciers van het DD JGZ. De leveranciers voeren de gewijzigde BDS JGZ door in de nieuwe releases van hun digitale dossiers. Nictiz en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid begeleiden hen daarbij. Beheer door het Centrum Jeugdgezondheid Het NCJ is verantwoordelijk voor gecoördineerd, gedragen en transparant beheer van de BDS JGZ. Het NCJ onderhoudt hiertoe contacten op alle niveaus binnen de jeugdgezondheidszorg (van gebruikers tot bestuurders), andere belanghebbenden en softwareleveranciers. Wijzigingsvoorstellen indienen Iedereen die betrokken is bij de invoering en het gebruik van het DD JGZ, kan wijzigingen in de BDS JGZ voorstellen. Op de website basisdataset.ncj.nl kunt u een wijzigingsformulier invullen. De wijzigingsverzoeken worden behandeld door toelichting op de basisdataset jeugdgezondheidszorg beheer 13

14 de redactieraad. Op deze website kunt u ook andere informatie vinden en zien welke andere wijzigingsvoorstellen zijn ingediend en wat hun status is. Voor vragen kunt u ook een mail sturen naar toelichting op de basisdataset jeugdgezondheidszorg beheer 14

15 Bijlage Basisdataset Rubrieken Dossierinformatie 17 Niet gespecificeerde gegevens 17 Persoonsgegevens 17 Gezinssamenstelling 17 Zorggegevens 18 Betrokken JGZ-organisatie 18 Huisarts 18 Andere betrokken organisaties/hulpverleners 19 Ontvangen zorg 19 Voor- of buitenschoolse voorzieningen/school 19 Informatie over werkwijze JGZ 19 Externe documenten 20 Erfelijke belasting en ouderkenmerken 19 Bedreigingen uit de directe omgeving 20 Zwangerschap 20 Bevalling 20 Pasgeborene en eerste levensweken 20 Zorgplan 20 Activiteit 20 Meldingen 20 Terugkerende anamnese 21 Algemene indruk 21 Functioneren 21 Huid/haar/nagels 22 Hoofd/hals 22 Romp 22 Bewegingsapparaat 22 Genitalia/puberteitsontwikkeling 22 Groei 22 Psychosociale en cognitieve ontwikkeling 22 Motorische ontwikkeling 22 Spraak- en taalontwikkeling 23 >

16 Inschatten verhouding draaglast-draagkracht 23 Voorlichting, advies, instructie en begeleiding 23 Hielprik pasgeborenen 23 Oogonderzoek 23 Hartonderzoek 24 Gehooronderzoek 23 Rijksvaccinatieprogramma en andere vaccinaties 24 Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek 25 BFMT 25 Screening psychosociale problemen 26 SDQ Conclusies en vervolgstappen 27 Screening logopedie 27

17 Rubrieken en elementen Rubriek Elementgroep of Element [soort waarden] Dossierinformatie Dossiernummer [vrij tekstveld] Dossier status [keuzelijst] Niet gespecificeerde gegevens Element [vrij tekstveld] Waarde [vrij tekstveld] Contactmoment ID [vrij tekstveld] Rubriek ID [keuzelijst] Persoonsgegevens BSN [nummer] Officiële naam Voornaam [vrij tekstveld] Voorvoegsel geslachtsnaam [vrij tekstveld] Geslachtsnaam [vrij tekstveld] Naam Roepnaam [vrij tekstveld] Voorvoegsel achternaam [vrij tekstveld] Achternaam [vrij tekstveld] Geslacht [keuzelijst] Geboortedatum [datum] Datum overlijden [datum] Woonverbandnummer [vrij tekstveld] Adres Soort adres [keuzelijst] Indicatie geheim adres [ja/nee] Gemeente van inschrijving [nummer] Woonplaats [vrij tekstveld] Straatnaam [vrij tekstveld] Huisnummer [nummer] Huisletter [vrij tekstveld] Huisnummertoevoeging [vrij tekstveld] Aanduiding bij huisnummer [keuzelijst] Postcode [vrij tekstveld] Locatiebeschrijving [vrij tekstveld] Land [nummer] Periode geldigheid adres kind Land vanwaar ingeschreven [nummer] Datum vestiging in Nederland [datum] Datum vertrek uit Nederland [datum] Geboorteplaats [nummer] Geboorteland [nummer] Nationaliteit [nummer] Contactgegevens Telefoonnummer [vrij tekstveld] Soort telefoonnummer [keuzelijst] [vrij tekstveld] Ziektekostenverzekering [ja/nee] Indicatie gezag minderjarige [keuzelijst] Indicatie geheim [keuzelijst] Asielzoekerkind [ja/nee] Laag- of niet geletterde [keuzelijst] WID controle kind Controle uitgevoerd [ja/nee] Vergewissen uitgevoerd [ja/nee] Datum [datum] Aard [keuzelijst] Nummer [vrij tekstveld] Contactpersoon kind Naam [vrij tekstveld] Rol [vrij tekstveld] Telefoonnummer [vrij tekstveld] [vrij tekstveld] Periode geldigheid contactpersoon Gezinssamenstelling Woonverband ID [vrij tekstveld] Bijzonderheden [vrij tekstveld] Gezinssamenstelling [keuzelijst] basisdataset rubrieken en elementen 17

18 Ouder/verzorger Relatie tot kind [keuzelijst] Woonverband ID [vrij tekstveld] BSN [nummer] Bijzonderheden [vrij tekstveld] Voornaam [vrij tekstveld] Voorvoegsel achternaam [vrij tekstveld] Achternaam [vrij tekstveld] Geboortedatum [datum] Geboorteland ouder [nummer] Overleden [ja/nee] Datum overlijden ouder [datum] Doodsoorzaak ouder [vrij tekstveld] Inhoud beroep [vrij tekstveld] Opleiding [keuzelijst] Spreektaal ouder [nummer] Levensovertuiging [vrij tekstveld] Datum vestiging in Nederland [datum] Datum vertrek uit Nederland [datum] Werk [keuzelijst] Adres Soort adres [keuzelijst] Gemeente van inschrijving [nummer] Woonplaats [vrij tekstveld] Straatnaam [vrij tekstveld] Huisnummer [nummer] Huisletter [vrij tekstveld] Huisnummertoevoeging [vrij tekstveld] Aanduiding bij huisnummer [keuzelijst] Postcode [vrij tekstveld] locatiebeschrijving [vrij tekstveld] land [nummer] Contactgegevens Telefoonnummer [vrij tekstveld] Soort telefoonnummer [keuzelijst] e mail [vrij tekstveld] WID controle uitgevoerd [ja/nee] Datum [datum] Aard [keuzelijst] Nummer [vrij tekstveld] Broer/zus Relatie tot kind [keuzelijst] Woonverband ID [vrij tekstveld] Bijzonderheden [vrij tekstveld] Voornaam [vrij tekstveld] Voorvoegsel achternaam [vrij tekstveld] Achternaam [vrij tekstveld] Geslacht [keuzelijst] Geboortedatum [datum] Zoon/dochter Woonverband ID [vrij tekstveld] Bijzonderheden [vrij tekstveld] Voornaam [vrij tekstveld] Voorvoegsel achternaam [vrij tekstveld] Achternaam [vrij tekstveld] Geslacht [keuzelijst] Geboortedatum [datum] Zorggegevens Status in zorg [keuzelijst] Datum start zorg [datum] Zorgbeëindiging [keuzelijst] Datum zorgbeëindiging [datum] Toestemming verpleegkundige voor vaccinaties Toestemming [ja/nee] Datum [datum] Arts [nummer] Samenvatting 0-4 [vrij tekstveld] Betrokken JGZ-organisaties Uitvoerende JGZ-organisatie ID [nummer] Uitvoerende JGZ-professional ID [nummer] Periode geldigheid uitvoerende JGZ organisatie Verantwoordelijke JGZ-organisatie ID [nummer] Verantwoordelijke JGZ-professional ID [nummer] Periode geldigheid uitvoerende JGZ organisatie Huisarts Huisarts [nummer] Huisartsenpraktijk [nummer] Huisarts/huisartsenpraktijk [vrij tekstveld] Periode geldigheid huisarts basisdataset rubrieken en elementen 18

19 Andere betrokken organisaties/hulpverleners Andere betrokken hulpverleners [nummer] Andere betrokken organisaties [nummer] Andere betrokken organisaties/hulpverleners [vrij tekstveld] Periode geldigheid [periode] Contactpersoon betrokken hulpverlening Naam [vrij tekstveld] Functie [vrij tekstveld] Telefoon [vrij tekstveld] [vrij tekstveld] Periode geldigheid contactpersoon/betrokken hulpverlener Ontvangen zorg Zorg ontvangen in gezin [ja/nee] Ontvangen zorg Type zorg [keuzelijst] Periode zorg Afgesloten [ja/nee] Zorg voor [keuzelijst] Toelichting zorg [vrij tekstveld] Reden [vrij tekstveld] Doel [vrij tekstveld] Voor- of buitenschoolse voorzieningen/school Voor- of buitenschoolse voorziening Gebruik [ja/nee] Naam [vrij tekstveld] Soort [keuzelijst] Deelname VVE [ja/nee] Reden geen deelname aan VVE [keuzelijst] Aantal dagdelen [nummer] Periode geldigheid voor- of buitenschoolse voorziening Contactpersoon voor- of buitenschoolse voorziening Naam [vrij tekstveld] Functie [vrij tekstveld] Telefoon [vrij tekstveld] e mail [vrij tekstveld] Periode geldigheid contactpersoon voor- of buitenschoolse voorziening Reden geen deelname aan peuterspeelzaal [keuzelijst] School Leerling/onderwijsnummer [vrij tekstveld] Schoolnummer [nummer] Soort onderwijs [keuzelijst] Groep/klas [nummer] Naam groep/klas [vrij tekstveld] Periode geldigheid school Contactpersoon school Naam [vrij tekstveld] Functie [vrij tekstveld] Telefoon [vrij tekstveld] e mail [vrij tekstveld] Periode geldigheid contactpersoon school Informatie over werkwijze JGZ Informatie verstrekt over werkwijze JGZ [ja/nee] Toestemming overdracht dossier binnen JGZ Toestemming [ja/nee] Bron [keuzelijst] Datum [datum] Toestemming aanmelding LSP Toestemming [ja/nee] Bron [keuzelijst] Datum [datum] Toestemming verstrekking informatie aan derden Toestemming [ja/nee] Bron [keuzelijst] Datum [datum] Toelichting [vrij tekstveld] Afschrift JGZ-dossier verstrekt Afschrift verstrekt aan [keuzelijst] Datum [datum] Toelichting [vrij tekstveld] basisdataset rubrieken en elementen 19

20 Bezwaar wetenschappelijk onderzoek Bezwaar [ja/nee] Bron [keuzelijst] Datum [datum] Alcohol gebruik tijdens de zwangerschap [ja/nee] Drugsgebruik tijdens de zwangerschap [ja/nee] Type drugsgebruik tijdens de zwangerschap [keuzelijst] Bijzonderheden (vorige) zwangerschap [vrij tekstveld] Externe documenten Papieren JGZ-dossier aanwezig [ja/nee] Locatie papieren JGZ-dossier [vrij tekstveld] Extern document Bestand [document] Soort [keuzelijst] Afzender [vrij tekstveld] Datum [datum] Erfelijke belasting en ouderkenmerken Erfelijke belasting en ouderkenmerken nagevraagd [ja/nee] Erfelijke belasting Erfelijke bepaalde ziekte in de familie [keuzelijst] Familielid [keuzelijst] Ouderkenmerken Ouderkenmerken [keuzelijst] Vader/moeder [keuzelijst] Lengte Lengte biologische moeder [nummer] Methode lengtemeting moeder [keuzelijst] Lengte biologische vader [nummer] Methode lengtemeting vader [keuzelijst] Bijzonderheden lengte ouders [vrij tekstveld] Bedreigingen uit de directe omgeving Bedreigingen nagevraagd [ja/nee] Bedreiging sociaal milieu [keuzelijst] Bedreiging fysiek milieu [keuzelijst] VGV Risico-inventarisatie VGV [keuzelijst] Risico-inschatting VGV op dit moment [keuzelijst] Verklaring tegen VGV meegegeven [ja/nee] Bijzonderheden VGV [vrij tekstveld] Zwangerschap Graviditeit [nummer] Pariteit [nummer] Zwangerschapsduur [nummer] Medicijnen soort [keuzelijst] Roken tijdens de zwangerschap [ja/nee] Bevalling Duur bevalling [nummer] Duur uitdrijving [nummer] Stuitligging laatste trimester [ja/nee] Ligging bij geboorte [keuzelijst] Wijze van geboorte [vrij tekstveld] Kleur vruchtwater [keuzelijst] 3 Navelvaten [ja/nee] Bijzonderheden bevalling [vrij tekstveld] Bijzonderheden kraamperiode/kraamverzorging [vrij tekstveld] Pasgeborene en eerste levensweken Meerling [vrij tekstveld] Volgnummer bij meerling [nummer] Geboortegewicht [nummer] Laagste gewicht [nummer] Geboortelengte [nummer] Hoofdomtrek bij geboorte [nummer] Prematuur/serotien [berekend veld] Dysmatuur [ja/nee] Apgar score na 1 min [nummer] Apgar score na 5 min [nummer] Toelichting Apgar score [vrij tekstveld] Aangeboren afwijkingen [vrij tekstveld] Bijzonderheden temperatuurverloop [vrij tekstveld] Bijzonderheden ademhaling [vrij tekstveld] Bijzonderheden drinken [vrij tekstveld] Melkvoeding op geboortedag [keuzelijst] Melkvoeding op 8e dag [keuzelijst] Vitamine K toegediend/voorgeschreven [ja/nee] Gammaglobuline toegediend tegen Hepatitis B [ja/nee] Vaccinatie tegen Hepatitis B [ja/nee] Periode geel zien Oorzaak geel zien [keuzelijst] Therapie [keuzelijst] basisdataset rubrieken en elementen 20

21 Couveuse [ja/nee] Bijzonderheden pasgeborene [vrij tekstveld] Zorgplan Probleemomschrijving [vrij tekstveld] Oorzaak [vrij tekstveld] Zich uitend in [vrij tekstveld] Doelen [vrij tekstveld] Interventies [vrij tekstveld] Duur zorg op maat Evaluatie [vrij tekstveld] Activiteit Activiteit ID [vrij tekstveld] Soort activiteit [keuzelijst] Datum activiteit [datum] Status activiteit [keuzelijst] Toelichting niet verschenen [keuzelijst] Verzoeker activiteit [keuzelijst] Indicatie activiteit [keuzelijst] Uitvoerende activiteit [nummer] Begeleider [keuzelijst] Contact met [vrij tekstveld] Meldingen Aanmelding VIR Aanmelder [nummer] Datum aanmelding [datum] Datum afmelding [datum] Bijzonderheden [vrij tekstveld] Aanmelding AMK Aanmelder [nummer] Datum [datum] Bijzonderheden [vrij tekstveld] Consultatie AMK Uitvoerende [nummer] Datum [datum] Bijzonderheden [vrij tekstveld] Terugkerende anamnese Anamnese nagevraagd [ja/nee] Anamnese [vrij tekstveld] Ervaren gezondheid [keuzelijst] Bijzonderheden eetgedrag/eetlust [vrij tekstveld] Melkvoeding op dit moment [keuzelijst] Vitamine K [ja/nee] Vitamine D [ja/nee] Toelichting vitamine [vrij tekstveld] Bijzonderheden slapen/waken [vrij tekstveld] Bijzonderheden mondgedrag [keuzelijst] Poetsen gebit [keuzelijst] Tandartsbezoek [keuzelijst] Passief roken in huis [keuzelijst] Bijzonderheden lichaamsbeweging [vrij tekstveld] Bijzonderheden vrijetijdsbesteding [vrij tekstveld] Zwemdiploma [ja/nee] Zwemles [keuzelijst] Reden opname ziekenhuis [vrij tekstveld] Datum opname ziekenhuis [datum] Duur opname ziekenhuis [nummer] Consult huisarts/specialist/derden [vrij tekstveld] (Kinder-)ziekten [vrij tekstveld] Operaties [vrij tekstveld] Ongevallen [vrij tekstveld] Medicijn gebruik [vrij tekstveld] Ingrijpende gebeurtenissen [vrij tekstveld] Algemene indruk Algemene indruk verkregen [ja/nee] Interactie ouder/kind [vrij tekstveld] Interactie kind/jgz-professional [vrij tekstveld] Gedrag [vrij tekstveld] Stemming [vrij tekstveld] Verzorging/hygiëne [vrij tekstveld] Ziek [vrij tekstveld] Voorkeurshouding [vrij tekstveld] Lichaamskant voorkeurshouding [keuzelijst] Bijzonderheden kleur huid [keuzelijst] Snel vermoeid [vrij tekstveld] Snel transpireren [vrij tekstveld] Anders [vrij tekstveld] Functioneren Lichamelijk functioneren Lichamelijk functioneren nagevraagd [ja/nee] Zindelijkheid [keuzelijst] basisdataset rubrieken en elementen 21

22 Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid [vrij tekstveld] Seksueel actief [ja/nee] Anticonceptie [keuzelijst] Adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag Adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag nagevraagd [ja/nee] Bijzonderheden hechting [vrij tekstveld] Bijzonderheden ouder-kind relatie [vrij tekstveld] Bijzonderheden gedrag/temperament [vrij tekstveld] Bijzonderheden karakter/persoonlijkheid [vrij tekstveld] Bijzonderheden zelfbeeld [vrij tekstveld] Bijzonderheden stemming/angsten [vrij tekstveld] Bijzonderheden ontdekkingsdrang [vrij tekstveld] Bijzonderheden zelfstandigheid [vrij tekstveld] Bijzonderheden begrijpen [vrij tekstveld] Bijzonderheden wilsontwikkeling [vrij tekstveld] Bijzonderheden omgaan met broer/zus/leeftijdgenoten [keuzelijst] Bijzonderheden contact met volwassenen [vrij tekstveld] Bijzonderheden omgaan met nieuwe situaties [vrij tekstveld] Bijzonderheden geweld/delinquent gedrag [vrij tekstveld] Bijzonderheden verslavingsrisico [keuzelijst] Toelichting verslavingsrisico [vrij tekstveld] Functioneren op school Functioneren op school nagevraagd [ja/nee] Bijzonderheden functioneren in de klas [vrij tekstveld] Bijzonderheden indruk school [vrij tekstveld] Bijzonderheden schoolverzuim [vrij tekstveld] Huid/haar/nagels Huid/haar/nagels onderzocht [ja/nee] Bijzonderheden huid/haar/nagels [keuzelijst] Toelichting huidaandoening [vrij tekstveld] Hoofd/hals Hoofd/hals onderzocht [ja/nee] Bijzonderheden hoofd (R/L) [keuzelijst] Bijzonderheden uiterlijk oor (R/L) [keuzelijst] Bijzonderheden trommelvlies (R/L) [keuzelijst] Bijzonderheden neus [vrij tekstveld] Bijzonderheden mond/tong [keuzelijst] Bijzonderheden tonsillen [vrij tekstveld] Bijzonderheden hals [keuzelijst] Bijzonderheden gebit/kaak [keuzelijst] Romp Romp onderzocht [ja/nee] Bijzonderheden thorax [keuzelijst] Bijzonderheden longen [keuzelijst] Bijzonderheden abdomen [vrij tekstveld] Bijzonderheden navel [keuzelijst] Bijzonderheden lies (R/L) [keuzelijst] Bewegingsapparaat Bewegingsapparaat onderzocht [ja/nee] Bijzonderheden wervelkolom [keuzelijst] Lichaamskant bijzonderheden wervelkolom [keuzelijst] Hoogteverschil gibbus bij scoliose [nummer] Scoliose hoekmeting (R/L) [keuzelijst] Bijzonderheden heupen (R/L) [keuzelijst] Toelichting bijzonderheden heupen (R/L) [vrij tekstveld] Bijzonderheden bovenste extremiteiten (R/L) [vrij tekstveld] Bijzonderheden handen (R/L) [vrij tekstveld] Bijzonderheden onderste extremiteiten (R/L) [keuzelijst] Beenlengteverschil [hoeveelheid] Bijzonderheden voeten (R/L) [keuzelijst] Genitalia/puberteitsontwikkeling Genitalia/puberteitsontwikkeling onderzocht [ja/nee] Bijzonderheden genitalia/puberteitsontwikkeling [vrij tekstveld] Ontwikkeling meisje Bijzonderheden vulva [keuzelijst] Borstontwikkeling meisje [keuzelijst] Methode onderzoek borstontwikkeling meisje [keuzelijst] Pubesbeharing meisje [keuzelijst] Methode onderzoek pubesbeharing meisje [keuzelijst] Datum menarche [datum] Bijzonderheden menstruatie [vrij tekstveld] Ontwikkeling jongen Bijzonderheden penis [keuzelijst] Scrotale testes [ja/nee] Bijzonderheden testis (R/L) [keuzelijst] Bijzonderheden scrotum (R/L) [keuzelijst] Ontwikkeling genitalia jongen [keuzelijst] Methode onderzoek ontwikkeling genitalia jongen [keuzelijst] Pubesbeharing jongen [keuzelijst] Methode onderzoek pubesbeharing jongen [keuzelijst] Bijzonderheden anus [vrij tekstveld] basisdataset rubrieken en elementen 22

23 Groei Taalomgeving stimulerend [keuzelijst] Bijzonderheden groei [vrij tekstveld] Taalsignaleringsinstrument Lengte Signaleringsinstrument [keuzelijst] Lengte [nummer] Score [vrij tekstveld] Methode lengtemeting [keuzelijst] Beoordeling [keuzelijst] Groeicurve lengte naar leeftijd [berekend veld] Bijzonderheden [vrij tekstveld] Target height [berekend veld] Aard bijzonderheden spraak- en taalontwikkeling [keuzelijst] Target Height Range [berekend veld] Toelichting aard bijzonderheden [vrij tekstveld] Gewicht Totaalscore screeningslijst voor stotteren (SLS) [nummer] Gewicht [nummer] Beoordeling spraak- en taalontwikkeling Nederlands [keuzelijst] Methode gewichtsmeting [keuzelijst] Groeicurve gewicht naar leeftijd [berekend veld] Inschatten verhouding draaglast-draagkracht Groeicurve gewicht naar lengte [berekend veld] Verhouding draaglast-draagkracht onderzocht [ja/nee] Indruk JGZ professional gewicht/lengte [keuzelijst] Balans [keuzelijst] BMI [berekend veld] Bijzonderheden verhouding draaglast-draagkracht [vrij tekstveld] BMI-curve [berekend veld] Gewichtsklasse op basis van BMI [berekend veld] Voorlichting, advies, instructie en begeleiding Middelomtrek [hoeveelheid] Gegeven voorlichting [keuzelijst] Hoofdomtrek Voorlichtingsmateriaal [vrij tekstveld] Hoofdomtrek [hoeveelheid] Groeicurve hoofdomtrek naar leeftijd[berekend veld] Hielprik pasgeborene Hielprik afgenomen [ja/nee] Psychosociale en cognitieve ontwikkeling Type hielprik [keuzelijst] Psychosociale en cognitieve ontwikkeling onderzocht [ja/nee] Datum hielprik [datum] Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling [vrij tekstveld] Bijzonderheden hielprikafname [vrij tekstveld] Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling [vrij tekstveld] Reden niet afgenomen hielprik [keuzelijst] Menstekening [nummer] Reden herhaling/tweede hielprik [keuzelijst] Uitslag [keuzelijst] (Neuro)motorische ontwikkeling Setnummer vorige hielprik [vrij tekstveld] Motorische ontwikkeling onderzocht [ja/nee] Naam uitvoerende persoon [vrij tekstveld] Bijzonderheden motorische ontwikkeling [vrij tekstveld] Reden herhaling/tweede hielprik [keuzelijst] Bijzonderheden tonus [keuzelijst] Bijzonderheden centraal zenuwstelsel [vrij tekstveld] Virus- en oogonderzoek Lateralisatie [keuzelijst] Oogonderzoek uitgevoerd [ja/nee] Bijzonderheden sensibiliteit [vrij tekstveld] Bril/lenzen dragend [keuzelijst] Proef van Romberg [nummer] Visusbepaling Kruis van Reitan [nummer] APK-kaart uitslag (R/L) [keuzelijst] APK-TOV-kaart 5 meter uitslag (R/L) [keuzelijst] Spraak- en taalontwikkeling APK-TOV-kaart 4 meter uitslag (R/L) [keuzelijst] Spraak- en taalontwikkeling onderzocht [ja/nee] APK-TOV-kaart 3 meter uitslag (R/L) [keuzelijst] Meertaligheid [keuzelijst] LH-kaart uitslag (R/L) [keuzelijst] Taal Landolt-C-kaart uitslag (R/L) [keuzelijst] Taal [nummer] Conclusie visusbepaling [keuzelijst] Dialect [vrij tekstveld] Bijzonderheden visusbepaling [vrij tekstveld] Eerste/tweede taal [keuzelijst] basisdataset rubrieken en elementen 23

24 VOV-onderzoek Reflexbeeldjes (R/L) [keuzelijst] Fundusreflex (R/L) [keuzelijst] Afdektest: geen instel beweging (R/L) [keuzelijst] Afdektest: geen herstel beweging (R/L) [keuzelijst] Volgbeweging binoculair (R/L) [keuzelijst] Volgbeweging monoculair (R/L) [keuzelijst] Pupil zwart (R/L) [keuzelijst] Pupil rond (R/L) [keuzelijst] Pupilreactie (R/L) [keuzelijst] Bijzonderheden VOV-onderzoek [vrij tekstveld] Bijzonderheden inspectie oog [vrij tekstveld] Ishiharatest [keuzelijst] Dieptezien [vrij tekstveld] Uitslag oogarts/orthoptist [vrij tekstveld] Hartonderzoek Hartonderzoek uitgevoerd [ja/nee] Geruis intensiteit [keuzelijst] Methode meting [keuzelijst] Geruis timing [keuzelijst] Lokalisatie [vrij tekstveld] Voortgeleiding [vrij tekstveld] Bijzonderheden harttonen [vrij tekstveld] Bijzonderheden hartritme [vrij tekstveld] Bloeddruk [hoeveelheid] Afkapwaarde bloeddruk [hoeveelheid] Lever [keuzelijst] Milt [keuzelijst] A. femorales (R/L) [keuzelijst] Overige bijzonderheden hartonderzoek [vrij tekstveld] Gehooronderzoek Gehooronderzoek uitgevoerd [ja/nee] Bijzonderheden gehooronderzoek [vrij tekstveld] Neonatale gehoorscreening Screeningsinstrument [keuzelijst] Uitslag 1e screening (R/L) [keuzelijst] Uitslag 2e screening (R/L) [keuzelijst] Uitslag 3e screening (R/L) [keuzelijst] Gescreend in NICU [ja/nee] Diagnose Audiologisch Centrum gehoor (R/L) [nummer] Interventie Audiologisch Centrum [nummer] Toelichting Interventie Audiologisch Centrum [vrij tekstveld] Gehoorscreening Testtoon aangeboden [keuzelijst] Testtoon 500/1000/2000/3000/4000/6000 Hz (R/L) [keuzelijst] Uitslag [keuzelijst] Drempelonderzoek Testtoon 500/1000/2000/3000/4000/6000 Hz (R/L) [keuzelijst] Audiogram [berekend veld] Uitslag [keuzelijst] Rijksvaccinatieprogramma en andere vaccinaties Vaccinatie Soort vaccinatie [keuzelijst] Datum vaccinatie [datum] Type oproepkaart [keuzelijst] Bezwaar [keuzelijst] Reden van enting [keuzelijst] Partijnummer [vrij tekstveld] Toelichting afwijkende plaats vaccinatie [vrij tekstveld] Uitvoerende instantie vaccinatie [vrij tekstveld] Naam uitvoerdende persoon [vrij tekstveld] Locatie uitvoerende organisatie [vrij tekstveld] Periode reactie Reactie op vaccinatie Verschijnselen [vrij tekstveld] Reactie gemeld aan bijgevoegde instantie datum [datum] Reactie gemeld aan bijgevoegde instantie datum [nummer] Uitslag serologisch onderzoek Hepatitis B [keuzelijst] BCG litteken [keuzelijst] Reden afwijkend schema [keuzelijst] Toelichting afwijkend schema [vrij tekstveld] Vaccinatieschema Datum verkrijgen vaccinatieschema [datum] Geplande vaccinatie Soort geplande vaccinatie [keuzelijst] Minimale uitvoerdatum vaccinatie [datum] Streefdatum vaccinatie [datum] basisdataset rubrieken en elementen 24

25 Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek Gedragstoestand [keuzelijst] Interactie [keuzelijst] 1 ogen fixeren [keuzelijst] 2 Volgt met ogen èn hoofd 30º-0º-30º (R/L) [keuzelijst] 3 Handen af en toe open (R/L) [keuzelijst] 4 Kijkt naar eigen handen [keuzelijst] 5 Speelt met handen middenvoor [keuzelijst] 6 Pakt in rugligging voorwerp binnen bereik (R/L) [keuzelijst] 7 Pakt blokje over [keuzelijst] 8 Houdt blokje vast, pakt er nog een in andere hand [keuzelijst] 9 Speelt met beide voeten (R/L) [keuzelijst] 10 Pakt propje met duim en wijsvinger (R/L) [keuzelijst] 11 Doet blokje in/uit doos (R/L) [keuzelijst] 12 Speelt geven en nemen [keuzelijst] 13 Stapelt 2 blokjes (R/L) [keuzelijst] 14 Gaat op onderzoek uit [keuzelijst] 15 Stapelt 3 blokjes (R/L) [keuzelijst] 16 Doet anderen na [keuzelijst] 17 Stapelt 6 blokjes [keuzelijst] 18 Plaatst ronde vorm in stoof [keuzelijst] 19 Trekt kledingstuk uit [keuzelijst] 20 Bouwt vrachtauto na [keuzelijst] 21 Plaatst 3 vormen in stoof [keuzelijst] 22 Tekent verticale lijn na [keuzelijst] 23 Bouwt brug na [keuzelijst] 24 Plaatst 4 vormen in stoof [keuzelijst] 25 Trekt eigen kledingstuk aan [keuzelijst] 26 Tekent cirkel na [keuzelijst] 27 Houdt potlood met vingers vast [keuzelijst] Rechterhand/linkerhand [keuzelijst] 28 Tekent kruis na [keuzelijst] 29 Reageert op toespreken [keuzelijst] 30 Lacht terug [keuzelijst] lacht eerste keer terug [nummer] 31 Maakt geluiden terug [keuzelijst] 32 Maakt gevarieerde geluiden [keuzelijst] 33 Zegt dada-baba of gaga [keuzelijst] 34 Brabbelt bij zijn spel [keuzelijst] 35 Reageert op mondeling verzoek [keuzelijst] 36 Zwaait dag, dag [keuzelijst] 37 Zegt 2 geluidswoorden met begrip [keuzelijst] 38 Begrijpt enkele dagelijks gebruikte zinnen [keuzelijst] 39 Zegt 3 woorden [keuzelijst] 40 Begrijpt spelopdrachtjes [keuzelijst] 41 Zegt zinnen van 2 woorden [keuzelijst] 42 Wijst 6 lichaamsdelen aan bij pop [keuzelijst] 43 Noemt zichzelf mij en ik [keuzelijst] 44 Wijst 5 plaatjes aan in boek [keuzelijst] 45 Zegt zinnen van 3 of meer woorden [keuzelijst] 46 Is verstaanbaar voor bekenden [keuzelijst] 47 Praat spontaan over gebeurtenissen thuis/speelzaal [keuzelijst] 48 Stelt vragen naar wie, wat, waar, hoe [keuzelijst] 49 Is goed verstaanbaar voor onderzoeker [keuzelijst] 50 Stelt vragen naar hoeveel, wanneer, waarom [keuzelijst] 51 Begrijpt analogieën en tegenstellingen [keuzelijst] 52 Beweegt armen evenveel (R/L) [keuzelijst] 53 Beweegt benen evenveel (R/L) [keuzelijst] 54 Blijft hangen bij optillen onder de oksels [keuzelijst] 55 Reacties bij optrekken tot zit [keuzelijst] 56 Heft kin even van onderlaag [keuzelijst] 57 Heft in buikligging hoofd tot 45º [keuzelijst] 58 Kijkt rond met 90º geheven hoofd [keuzelijst] 59 Benen gebogen of trappelen bij verticaal zwaaien (R/L) [keuzelijst] 60 Rolt zich om van rug naar buik en omgekeerd [keuzelijst] 61 Kan hoofd goed ophouden in zit [keuzelijst] 62 Zit op billen met gestrekte benen [keuzelijst] 63 Zit stabiel los [keuzelijst] 64 Kruipt vooruit, buik op de grond [keuzelijst] 65 Trekt zich op tot staan [keuzelijst] 66 Kruipt vooruit [keuzelijst] 67 Loopt langs [keuzelijst] 68 Loopt los / loopt goed los / loopt soepel [keuzelijst] eerste keer los lopen [nummer] 69 Gooit bal zonder om te vallen [keuzelijst] 70 Raapt vanuit hurkzit iets op [keuzelijst] 71 Schopt bal weg (R/L) [keuzelijst] 72 Kan in zit soepel roteren [keuzelijst] 73 Fietst (op driewieler) [keuzelijst] 74 Springt met beide voeten tegelijk [keuzelijst] 75 Kan minstens 5 seconden op één been staan (R/L) [keuzelijst] Bijzonderheden onderzoek [vrij tekstveld] BFMT Gebruikt hand [keuzelijst] Observatie bij oefeningen [vrij tekstveld] Scan van oefeningenblad [document] basisdataset rubrieken en elementen 25

26 Kwantitatief 1 Figuren natekenen [keuzelijst] 2 lijntrekken [keuzelijst] 3 Stippen zetten [keuzelijst] 4 Vinger-duim oppositie (R/L) [keuzelijst] 5 oogbewegingen [keuzelijst] 6 Top-neus proef (R/L) [keuzelijst] 7 Diadochokinese (R/L) [keuzelijst] 8 Veter strikken [keuzelijst] 9 eén been staan (R/L) [keuzelijst] 10 Hielen lopen [keuzelijst] 11 Streeplopen [keuzelijst] 12 Hinkelen (R/L) [keuzelijst] 13 Springen [keuzelijst] Kwaliteit fijne motoriek 2 lijntrekken [keuzelijst] 3 Pengreep [keuzelijst] 4 Vinger-duim oppositie [keuzelijst] 5 oogbewegingen [keuzelijst] 7 Diadochokinese [keuzelijst] Kwaliteit grove motoriek 9 eén been staan [keuzelijst] 10 Hielen lopen [keuzelijst] 11 Streeplopen [keuzelijst] 12 Hinkelen [keuzelijst] 13 Springen [keuzelijst] Is er sprake van fysieke belemmeringen [ja/nee] Bijzonderheden fysieke belemmeringen [vrij tekstveld] Is er sprake van negatieve kindfactoren [ja/nee] Bijzonderheden negatieve kindfactoren [vrij tekstveld] Is er sprake van negatieve omgevingsfactoren [ja/nee] Bijzonderheden negatieve omgevingsfactoren [vrij tekstveld] Kwantiteitscore [berekend veld] Percentiel [keuzelijst] Kwaliteitscore fijne motoriek [berekend veld] Kwaliteitscore grove motoriek [berekend veld] Bijzonderheden BFMT [vrij tekstveld] Screening psychosociale problemen Screeningsinstrument [keuzelijst] Datum afname [datum] Ingevuld door [keuzelijst] Plaats van afname [keuzelijst] Bijzonderheden [vrij tekstveld] Conclusie [vrij tekstveld] Overall risicoinschatting SPARK [vrij tekstveld] SDQ Houdt rekening met gevoelens van anderen [keuzelijst] 2 Is rusteloos [keuzelijst] 3 Klaagt vaak over hoofdpijn [keuzelijst] 4 Deelt makkelijk met andere kinderen [keuzelijst] 5 Heeft vaak driftbuien of woede-uitbarstingen [keuzelijst] 6 Is nogal op zichzelf [keuzelijst] 7 Is doorgaans gehoorzaam [keuzelijst] 8 Heeft veel zorgen [keuzelijst] 9 Is behulpzaam als iemand zich heeft bezeerd [keuzelijst] 10 Is constant aan het wiebelen of wriemelen [keuzelijst] 11 Heeft minstens één goede vriend of vriendin [keuzelijst] 12 Vecht vaak met andere kinderen of pest ze [keuzelijst] 13 Is vaak ongelukkig [keuzelijst] 14 Wordt over het algemeen aardig gevonden door andere kinderen [keuzelijst] 15 Is gemakkelijk afgeleid [keuzelijst] 16 Is zenuwachtig of zich vastklampend in nieuwe situaties [keuzelijst] 17 Is aardig tegen jongere kinderen [keuzelijst] 18 Liegt of bedriegt vaak [keuzelijst] 19 Wordt getreiterd of gepest door andere kinderen [keuzelijst] 20 Biedt vaak vrijwillig hulp aan anderen [keuzelijst] 21 Denkt na voor iets te doen [keuzelijst] 22 Pikt dingen thuis [keuzelijst] 23 Kan beter opschieten met volwassenen dan met andere kinderen [keuzelijst] 24 Is voor heel veel bang [keuzelijst] 25 Maakt opdrachten af [keuzelijst] Heeft u opmerkingen? [vrij tekstveld] Denkt u over het geheel genomen dat uw kind moeilijkheden heeft op één of meer van de volgende gebieden: emoties, concentratie, gedrag of vermogen om niet andere mensen op te schieten? [keuzelijst] Hoe lang bestaan deze moeilijkheden? [keuzelijst] Maken de moeilijkheden uw kind overstuur of van slag? [keuzelijst] Belemmering thuis [keuzelijst] Belemmering vriendschappen [keuzelijst] Belemmering leren in de klas [keuzelijst] Belemmering activiteiten in de vrije tijd [keuzelijst] Belasten de moeilijkheden u of het gezin als geheel? [keuzelijst] basisdataset rubrieken en elementen 26

27 Score emotionele problemen [nummer] Score gedragsproblemen [nummer] Score problemen leeftijdsgenoten [nummer] Score hyperactiviteit [nummer] SDQ totaal score [nummer] Score pro-sociaal gedrag [nummer] SDQ impactscore [nummer] Conclusies en vervolgstappen Conclusie [vrij tekstveld] Extra zorg/interventie [ja/nee] Indicatie [keuzelijst] Interventie [keuzelijst] Advies en verwijzing naar [keuzelijst] Notitieblad [vrij tekstveld] Screening logopedie 0 Stoornis [ja/nee] 1 Hoorstoornis [keuzelijst] 2 Stemstoornis [keuzelijst] 3 Taalstoornis [keuzelijst] 5 Articulatie [keuzelijst] 6 Nasaliteit [keuzelijst] 7 Stoornis in vloeiendheid [keuzelijst] 8 Afwijkend mondgedrag [keuzelijst] 9 overig [keuzelijst] Toelichting aard bijzonderheden screening logopedie [vrij tekstveld] basisdataset rubrieken en elementen 27

28 Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Churchilllaan GV Utrecht basisdataset.ncj.nl Colofon Deze brochure is een uitgave van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. De uitgave is bestemd voor professionals en andere betrokkenen bij de organisatie en uitvoering van jeugdgezondheidszorg. NCJ, februari 2013

BDSi BDS JGZ versie 323 van Rubriek <fix later> Dossierinformatie Dossiernummer (vrij tekstveld) Dossier status (keuzelijst)

BDSi BDS JGZ versie 323 van Rubriek <fix later> Dossierinformatie Dossiernummer (vrij tekstveld) Dossier status (keuzelijst) BDSi BDS JGZ versie 323 van 01 03 2016 Rubriek Dossierinformatie Dossiernummer (vrij tekstveld) Dossier status (keuzelijst) Niet gespecificeerde gegevens Niet gespecificeerde gegevens Element

Nadere informatie

Betere registratie voor betere zorg Toelichting op de Basisdataset Jeugdgezondheidszorg

Betere registratie voor betere zorg Toelichting op de Basisdataset Jeugdgezondheidszorg Betere registratie voor betere zorg Toelichting op de Basisdataset Jeugdgezondheidszorg Betere registratie voor betere zorg Toelichting op de Basisdataset Jeugdgezondheidszorg Inhoud 5 Inleiding Betere

Nadere informatie

BDS-protocol JGZ-richtlijn Psychosociale ontwikkeling bij kinderen

BDS-protocol JGZ-richtlijn Psychosociale ontwikkeling bij kinderen BDS-protocol JGZ-richtlijn Psychosociale ontwikkeling bij kinderen Versie BDS: 3.2.3 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg

Nadere informatie

Huisarts: Team: Park.pl. Buiten werkgeb (- geen medewerkers -) Laatste wijziging: :47 FWOL

Huisarts: Team: Park.pl. Buiten werkgeb (- geen medewerkers -) Laatste wijziging: :47 FWOL Cliëntgegevens Persoonlijke gegevens Intern registratienummer: 152780 Achternaam: XXX_Liere Roepnaam: G Voorletters: G. Geboortedatum: 13-10-2010 Geslacht: Meisje Huisarts: Team: Park.pl. Buiten werkgeb.

Nadere informatie

BDS protocol. JGZ richtlijn ADHD

BDS protocol. JGZ richtlijn ADHD BDS protocol JGZ richtlijn ADHD Versie BDS: 3.2.3 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform de meest actuele

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Gehoor

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Gehoor BDS-protocol JGZ-richtlijn Gehoor Versie BDS: 3.2.2 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform de meest

Nadere informatie

1 Inleiding Wijzigingen eerste kwalificatieset BDS... 3

1 Inleiding Wijzigingen eerste kwalificatieset BDS... 3 BDS JGZ aanpassingen versie 3.2.2 ten opzichte van versie 3.2.1 Documentversie: 1.0 Datum: 19 september 2013 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wijzigingen eerste kwalificatieset BDS... 3 2.1 Diverse wijzigingen

Nadere informatie

Huisarts: Team: Park.pl. Buiten werkgeb (- geen medewerkers -) Laatste wijziging: :46 RLIN

Huisarts: Team: Park.pl. Buiten werkgeb (- geen medewerkers -) Laatste wijziging: :46 RLIN Cliëntgegevens Persoonlijke gegevens Intern registratienummer: 151064 Achternaam: XXX_Berkhout Roepnaam: M Voorletters: M Geboortedatum: 13-10-2010 Geslacht: Jongen Huisarts: Team: Park.pl. Buiten werkgeb.

Nadere informatie

BDS-protocol JGZ-richtlijn Depressie

BDS-protocol JGZ-richtlijn Depressie BDS-protocol JGZ-richtlijn Depressie Versie BDS: 3.2.3 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform de meest

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte BDS-protocol JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte Versie BDS: 3.2.3 Versie protocol: 1.1 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte BDS-protocol JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte Versie BDS: 3.2.2 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen

Nadere informatie

JGZ-richtlijn Voeding en eetgedrag BDS-protocol

JGZ-richtlijn Voeding en eetgedrag BDS-protocol JGZ-richtlijn Voeding en eetgedrag BDS-protocol Versie BDS: 3.2.3 Versie protocol: 1.1 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek op school

Gezondheidsonderzoek op school Gezondheidsonderzoek op school Kinderen rond de leeftijd van 10/11 jaar Deze vragenlijst maakt deel uit van het gezondheidsonderzoek van kinderen van 10/11 jaar op de basisschool. Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen BDS-protocol JGZ-richtlijn Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen Versie BDS: 3.2.2 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen

Nadere informatie

Het adres is: Vinkeweg 70, 2223 JR Katwijk aan den Rijn Een routebeschrijving is bijgevoegd

Het adres is: Vinkeweg 70, 2223 JR Katwijk aan den Rijn Een routebeschrijving is bijgevoegd Stempel huisartsenpraktijk: Betreft: afspraak Praktijkondersteuner GGZ Beste Je bent door je huisarts verwezen naar de praktijkondersteuner GGZ. Met deze brief willen we je graag uitleggen wat je van haar

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar

Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar BDS-protocol JGZ-richtlijn Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar Versie BDS: 3.2.3 Versie protocol: 1.1 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek op school

Gezondheidsonderzoek op school Gezondheidsonderzoek op school Kinderen rond de leeftijd van 5/6 jaar Deze vragenlijst maakt deel uit van het gezondheidsonderzoek van kinderen van 5/6 jaar op de basisschool. Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

RIVM/Centrum Jeugdgezondheid november Registratieprotocollen JGZ indicatoren voor de IGZ

RIVM/Centrum Jeugdgezondheid november Registratieprotocollen JGZ indicatoren voor de IGZ RIVM/Centrum Jeugdgezondheid november 2010 Registratieprotocollen JGZ indicatoren voor de IGZ Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toelichting registratieprotocollen... 4 3 Algemene registratie en BDS-elementen...

Nadere informatie

De praktijkondersteuner is bereikbaar op telefoonnummer: Wanneer zij niet kan opnemen kunt u de voice- mail inspreken.

De praktijkondersteuner is bereikbaar op telefoonnummer: Wanneer zij niet kan opnemen kunt u de voice- mail inspreken. Stempel huisartsenpraktijk: Betreft: afspraak Praktijkondersteuner GGZ Geachte heer/mevrouw, U bent samen met uw zoon of dochter door uw huisarts verwezen naar de praktijkondersteuner GGZ. Wij willen u

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar BDS-protocol JGZ-richtlijn Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar Versie BDS: 3.2.2 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten

Nadere informatie

Basisdataset Jeugdgezondheidszorg versie 3.2.2 Handleiding, 16 december 2013

Basisdataset Jeugdgezondheidszorg versie 3.2.2 Handleiding, 16 december 2013 Basisdataset Jeugdgezondheidszorg versie 3.2.2 Handleiding, 16 december 2013 Rubrieken Rubriek... 2 Dossierinformatie... 2 Nietgespecificeerde gegevens... 2 Persoonsgegevens... 2 Gezinssamenstelling...

Nadere informatie

Rapport Activiteiten BTP per Contactmoment RIVM/Centrum Jeugdgezondheid februari 2008

Rapport Activiteiten BTP per Contactmoment RIVM/Centrum Jeugdgezondheid februari 2008 ! "!#! $%&' 2 Rapport en BTP per Contactmoment RIVM/Centrum Jeugdgezondheid februari 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Doelstelling 5 1.2 Procedure 5 1.3 Afbakening 6 1.4 Opbouw. 6 2 Doel Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

U ontvangt deze brief omdat uw kind bekend is met ADHD.

U ontvangt deze brief omdat uw kind bekend is met ADHD. Betreft: controlespreekuur ADHD Beste ouder (s) en/ of verzorger (s), In Katwijk is een project gestart (ADHD@ease) gericht op het verbeteren van de zorg voor kinderen van 6-18 jaar met ADHD. Het betreft

Nadere informatie

Vragenlijst BaO2. voor ouders/verzorgers

Vragenlijst BaO2. voor ouders/verzorgers Vragenlijst BaO2 voor ouders/verzorgers 2013 2 Inleiding Deze vragenlijst gaat over de gezondheid en het welzijn van uw kind. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Het is belangrijk dat u bij alle vragen

Nadere informatie

Activiteiten Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar per Contactmoment

Activiteiten Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar per Contactmoment Het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van de inhoud en de uitvoering van het Basistakenpakket Jeugdgezondheid 0-19 jaar. Tevens voert het beheerstaken uit op het

Nadere informatie

Activiteiten Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar per Contactmoment

Activiteiten Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar per Contactmoment Het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van de inhoud en de uitvoering van het Basistakenpakket Jeugdgezondheid 0-19 jaar. Tevens voert het beheerstaken uit op het

Nadere informatie

BDSi BDS JGZ versie 323 van

BDSi BDS JGZ versie 323 van BDSi BDS JGZ versie 323 van 01032016 Rubriek Dossierinformatie Dossiernummer (vrij tekstveld) Dossier status (keuzelijst) Actief Gesloten Nietgespecificeerde gegevens Niet gespecificeerde gegevens

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-handreiking Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen

BDS-protocol. JGZ-handreiking Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen BDSprotocol Versie BDS: 3.. Versie protocol:. Status: DEFINITIEF Dit BDSprotocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform de meest actuele versie van Basisdataset

Nadere informatie

BDS-protocol. kinderen

BDS-protocol. kinderen BDS-protocol JGZ-handreiking Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen Versie BDS: 3..3 Versie protocol:. Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten

Nadere informatie

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Spreektaal thuis: :.

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Spreektaal thuis: :. Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de basisscholen van het Samenwerkingsverband Kampen Aanmeldformulier voor basisschool ndergetekenden

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg PGO BaO Vragenlijst voor ouder(s) / verzorger(s) van kinderen in het basisonderwijs I Gegevens van uw zoon/dochter Achternaam Roepnaam Huisadres Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Rubrieken Huisarts Informatie. Activiteit Romp Groei BFMT Screening SDQ

Rubrieken Huisarts Informatie. Activiteit Romp Groei BFMT Screening SDQ Basisdataset Jeugdgezondheidszorg versie 3.11 Layout handleiding, 28 januari 2011 Rubrieken Dossierinformatie... 2 Niet gespecificeerde gegevens... 2 Persoonsgegevens... 2 Gezinssamenstelling... 4 Zorggegevens...

Nadere informatie

Aanmelding van leerlingen op een basisschool

Aanmelding van leerlingen op een basisschool Aanmelding van leerlingen op een basisschool Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Schoolbesturen hebben dan de zorgplicht en moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden.

Nadere informatie

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Telefoonnummer : Telefoonnummer 2:.

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Telefoonnummer : Telefoonnummer 2:. Stichting penbaar nderwijs Kampen Noordweg 87 8262 BP Kampen Tel: (038) 333 22 43 www.ookkampen.nl Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de

Nadere informatie

Achternaam :... Roepnaam :... Spreektaal thuis: Indien van toepassing: sinds wanneer is het kind woonachtig in Nederland?...

Achternaam :... Roepnaam :... Spreektaal thuis: Indien van toepassing: sinds wanneer is het kind woonachtig in Nederland?... Gevers Endegeeststraat 2, 8265 ZD Kampen (038) 3332085 Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de basisscholen van het Samenwerkingsverband Kampen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Vragenlijst voor ouder(s) / verzorger(s) van kinderen in het basisonderwijs I Gegevens van uw zoon/dochter Achternaam Roepnaam Huisadres Postcode Woonplaats Telefoonnummer (vast) Telefoonnummer

Nadere informatie

Algemene informatie Naam van uw kind:... jongen / meisje Geboortedatum:... Zorgverzekeraar:... Adresgegevens:... BSN nr:... Relatienr:...

Algemene informatie Naam van uw kind:... jongen / meisje Geboortedatum:... Zorgverzekeraar:... Adresgegevens:... BSN nr:... Relatienr:... Oudervragenlijst Ingevuld op datum:. Algemene informatie Naam van uw kind:... jongen / meisje Geboortedatum:... Zorgverzekeraar:... Adresgegevens:... BSN nr:...... Relatienr:... Gegevens ouders: Moeder

Nadere informatie

Aanmelding van leerlingen op een basisschool

Aanmelding van leerlingen op een basisschool Aanmelding van leerlingen op een basisschool Per 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start. Schoolbesturen hebben dan de zorgplicht en moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden. Voor

Nadere informatie

BDS protocol Algemeen

BDS protocol Algemeen BDS protocol Algemeen Versie BDS: 3.2. Versie protocol: 1.1 Status: DEFINITIEF Een registratieprotocol geeft aan waar in de Basisdataset JGZ (BDS) voor het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) geregistreerd moeten

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy Jeugd gezond heids zorg en uw privacy 5032 Hoe gaat Jeugdgezond heidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? JGZ en uw privacy Hoe gaat Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? Bij de Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

Procedure aanmelding leerling

Procedure aanmelding leerling Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn, dat u belangstelling heeft getoond voor onze school. Via een gesprek met de directie van de school, de website, de schoolgids

Nadere informatie

Aanmelding van leerlingen op een basisschool

Aanmelding van leerlingen op een basisschool Aanmelding van leerlingen op een basisschool Per 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start. Schoolbesturen hebben dan de zorgplicht en moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden. Voor

Nadere informatie

BDS protocol Algemeen

BDS protocol Algemeen BDS protocol Algemeen Versie BDS: 3.2.2 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Een registratieprotocol geeft aan waar in de Basisdataset JGZ (BDS) voor het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) geregistreerd

Nadere informatie

Procedure aanmelding leerling

Procedure aanmelding leerling Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn, dat u belangstelling heeft getoond voor onze school. Via een gesprek met de directie van de school, de website, de schoolgids

Nadere informatie

Volgens hetzelfde artikel moet het Platform Jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze helderheid geven.

Volgens hetzelfde artikel moet het Platform Jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze helderheid geven. 1. Inleiding Op 1 januari 2003 is het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (BTP) van kracht geworden. Dit Basistakenpakket is gebaseerd op de Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV). Het BTP

Nadere informatie

Digitaal Dossier JGZ. Bettie Carmiggelt. Alexander Henket

Digitaal Dossier JGZ. Bettie Carmiggelt. Alexander Henket Digitaal Dossier JGZ Bettie Carmiggelt Alexander Henket 1 10-12-2011 Programma NCJ en informatisering JGZ DD JGZ Basisdataset JGZ Rol HL7 in beheer BDS JGZ 2 10-12-2011 Jeugdgezondheidszorg Publieke zorg

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn dat

Nadere informatie

Verloskundig Samenwerkings- Verband s- Hertogenbosch e.o.

Verloskundig Samenwerkings- Verband s- Hertogenbosch e.o. Verloskundig Samenwerkings- Verband s- Hertogenbosch e.o. Overdracht van gegevens tijdens zwangerschap en na de geboorte Geachte mevrouw, Tijdens uw zwangerschap en na de geboorte van uw kind vragen verschillende

Nadere informatie

Afwezig met bericht: Lucy Smit, Riemke Rip, Carla van Bemmel, Alexander Henket

Afwezig met bericht: Lucy Smit, Riemke Rip, Carla van Bemmel, Alexander Henket Notulen Redactieraad BDS JGZ Datum: 16 maart 2012 Tijd : 10.00 13.00 uur Locatie: Churchilllaan 11, 7 de etage (NCJ) Aanwezig: Suzanne den Heijer, Jeroen de Wilde, Annette Looman, Henriëtte Duys, Gijs

Nadere informatie

Vragen over privacy bij VVE

Vragen over privacy bij VVE Vragen over privacy bij VVE Oberon 1, december 2013 Om de toeleiding naar VVE goed te organiseren en te monitoren is het nodig gegevens over de doelgroepkinderen te delen tussen de betrokken partijen.

Nadere informatie

Notulen Redactieraad BDS JGZ

Notulen Redactieraad BDS JGZ Notulen Redactieraad BDS JGZ Datum: 7 september 2012 Tijd : 10.00 13.00 uur Locatie: Churchilllaan 11, 7 de etage (NCJ) Aanwezig: Bettie Carmiggelt, Josette Bijlsma, Gijs de Haan, Suzanne den Heijer, Alexander

Nadere informatie

Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27

Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27 Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27 SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) Meet de psychosociale aanpassing van de jeugdige. De SDQ wordt ingevuld door jeugdigen zelf (11-17 jaar) en ouders

Nadere informatie

Heeft uw kind een peuterspeelzaal / kinderopvang / gastouder/ DJK bezocht?

Heeft uw kind een peuterspeelzaal / kinderopvang / gastouder/ DJK bezocht? 1. Aanmeldformulier Ondergetekenden melden hun kind aan bij basisschool: (naam / school) Respecteert u de grondslag van onze school? Gegevens kind Achternaam : Roepnaam: Geboortedatum : Nationaliteit:

Nadere informatie

RIVM Gegevensrichtlijn Neonatale Hielprikscreening

RIVM Gegevensrichtlijn Neonatale Hielprikscreening RIVM Gegevensrichtlijn Neonatale Hielprikscreening Bericht 5: opdrachtverstrekking hielprik 30 oktober 2014, versie 2.2 Documenthistorie Versie Datum Wijziging betreft 2.1 22-03-12 Voorblad: RIVM/RCP is

Nadere informatie

Procedure aanmelding leerling

Procedure aanmelding leerling Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), Per 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Dit houdt o.a. in dat ouders hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze

Nadere informatie

U kunt u kind aanmelden door een aanmeldformulier met uitgebreide informatie in te vullen en vervolgens een inschrijfformulier.

U kunt u kind aanmelden door een aanmeldformulier met uitgebreide informatie in te vullen en vervolgens een inschrijfformulier. Uw kind aanmelden op de Parkschool. Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Na aanmelding beoordeelt de Parkschool of zij aan de ondersteuningsvraag

Nadere informatie

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat Beste ouder(s) en of verzorger(s), Via dit protocol

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn Privacy reglement 28 juli 2011 I. Algemene bepalingen In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg PGO BaO Vragenlijst voor ouder(s) / verzorger(s) van kinderen in het basisonderwijs Invuldatum I Gegevens van uw zoon/dochter Achternaam Roepnaam Huisadres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel:

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel: Privacyreglement Huisartenpraktijk MIR Datum: 11-04-2017 J. Abdulraheam Dordrechtweg 14 6843 DM Arnhem Tel: 026-3814465 www.huisartsenpraktijk-mir@praktijkinfo.nl Privacyreglement Uw persoonsgegevens en

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

Werkinstructie en procedure W22 Versie 1.1. Pagina 1 / 7. Privacyregeling Samenvatting

Werkinstructie en procedure W22 Versie 1.1. Pagina 1 / 7. Privacyregeling Samenvatting Pagina 1 / 7 Samenvatting Deze regeling behandelt de wijze waarop er om moet worden gegaan met zorg- en persoonsgegevens. Het omvat onder meer voorwaarden betreffende het opnemen van zorg- en persoonsgegevens,

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst. Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Geachte ouder(s)/verzorger(s), Fijn dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. In deze brief leest u hoe de aanmelding in z n werk gaat. Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Schoolbesturen

Nadere informatie

leeskliniek schoolbreed

leeskliniek schoolbreed leeskliniek schoolbreed Dyslexie onderzoek Leeskliniek Schoolbreed naar ernstige enkelvoudige dyslexie Vragenlijst ouders/verzorgers Wilt u de onderstaande vragen zo zorgvuldig mogelijk beantwoorden? Uiteraard

Nadere informatie

Peuterestafette. Peuterestafette

Peuterestafette. Peuterestafette Peuterestafette Peuterestafette Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en Onderwijsadvies, versie okt 2014 1 Gegevens peuterspeelzaal / kinderdagverblijf Peuterspeelzaal/kinderdagverblijf

Nadere informatie

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Aanmeldingsformulier Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie

Nadere informatie

Handleiding bij de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) Nederlandstalige versie Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden

Handleiding bij de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) Nederlandstalige versie Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden Handleiding bij de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) Nederlandstalige versie Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden Oorsprong De SDQ is van oorsprong een Engelse vragenlijst die in 1997

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Let op: lees eerst de toelichting behorend bij dit formulier (zie pagina 3 t/m 5) Als patiënt kunt u een kopie van (een deel van)

Nadere informatie

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere behandelaar* nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van

Nadere informatie

Aanmelding zij-instroom

Aanmelding zij-instroom Uw kind aanmelden op de Parkschool Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in onze school. Dit formulier is bedoeld voor leerlingen, die hiervoor al op een andere school hebben gezeten. Het

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR

AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR AANMELDINGSFORMULIER SCHOOLJAAR 2017-2018 NAAM:... Betreft aanmelding voor: VAN MAERLANT BOSSCHE VAKSCHOOL Alleen in te vullen als een leerling afkomstig is van het voortgezet onderwijs: Aanvangsdatum

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut.

Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut. Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut. Beste ouder(s) / verzorger(s), Op 1 augustus 2014 is de Wet passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt o.a. in dat elke school bij aanmelding zorgplicht

Nadere informatie

Melding bij Veilig Thuis Twente (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)

Melding bij Veilig Thuis Twente (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) Melding bij Veilig Thuis Twente (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) Voordat u over gaat tot het doen van een melding van vermoedens van kindermishandeling, wordt u geacht de stappen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier leerling

Aanmeldingsformulier leerling Wereldkidz Achtbaan Appelvink 1 3906 AD Veenendaal 0318-516324 info@achtbaanveenendaal.nl Aanmeldingsformulier leerling Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet

Nadere informatie

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam:

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam: Aanmeldingsformulier Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) Onderwijs sinds: Datum van

Nadere informatie

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6 Privacyreglement Synthese Synthese gaat overeenkomstig de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) zorgvuldig met uw medisch dossier om. In dit reglement leest u hoe we dat doen. Versie 1.0 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Adres 1 Adres 2 (als afwijkend/toekomstig)

Adres 1 Adres 2 (als afwijkend/toekomstig) Inschrijf / Aanmeldformulier Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen. * doorhalen wat niet van toepassing is Gegevens Ouders / Verzorgers Ouder/Verzorger 1 Ouder/Verzorger 2 Geslacht : Geslacht

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Kennisgeving van aanmelding ================================================================================== Gegevens kind

Kennisgeving van aanmelding ================================================================================== Gegevens kind Kennisgeving van aanmelding ================================================================================== Gegevens kind BSN-nummer:.. Achternaam:. Plaats in het gezin: Oudste / Middelste / Jongste

Nadere informatie

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014)

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Advies Commissie De Winter Opmerkingen uit standpunt staatssecretaris Van Rijn Zat al in BTP Zat nog niet in BTP, maar deed JGZ al Nieuw

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier vierjarigen

Aanmeldingsformulier vierjarigen Aanmeldingsformulier vierjarigen Gegevens van Uw kind Achternaam: Roepnaam:. Voornamen: Jongen / Meisje Geboortedatum: Geboorteland:. Adres:.. Woonplaats:... Geboorteplaats. Nationaliteit:. Postcode:....

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Om goed te kunnen onderzoeken of een leerling plaatsbaar is heeft de school gegevens over het kind nodig. Deze gegevens komen van:

Om goed te kunnen onderzoeken of een leerling plaatsbaar is heeft de school gegevens over het kind nodig. Deze gegevens komen van: Beste ouder(s)/ verzorger(s), Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt o.a. in dat ouders hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze en dat die school dan

Nadere informatie

Achternaam. Voorvoegsels. Roepnaam. Voornamen

Achternaam. Voorvoegsels. Roepnaam. Voornamen r.k. basisschool St. Victor Pilarenlaan 33 2211LH Noordwijkerhout tel. 0252-372699 directie@ stvictorschool. nl www.stvictorschool.nl In te vullen door de school: Vragenformulier voor de leerlingenadministratie

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Inschrijfformulier (Op basis van de "Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs" CFI maart 2006)

Inschrijfformulier (Op basis van de Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs CFI maart 2006) Inschrijfformulier (p basis van de "Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs" CFI maart 2006) Inschrijfformulier t.b.v. de inschrijving voor de Prot. Chr. Basisschool De Brug te Aalsmeer. 1. Sofinummer

Nadere informatie

De regisseur verwijdert dit voorblad alvorens het overdrachtsformulier te verzenden naar het NCJ.

De regisseur verwijdert dit voorblad alvorens het overdrachtsformulier te verzenden naar het NCJ. Bijlage II: Overdrachtsformulieren II.I Overdrachtsformulier Utrecht NAW-gegevens (1 en 2) Naam moeder Naam vader Geboortedatum moeder Adres Telefoonnummer Tijdelijke verblijfplaats moeder en kind Burgerservicenummer

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Sterrenschool Het Universum Max Planckstraat 74-76 1341 DA Almere 036 7671562 administratie@universum.asg-almere.nl In te vullen door school: Eerste schooldag: Komt in groep: Leerling

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw gegevens in veilige handen Algemeen De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens

Nadere informatie