Betere registratie voor betere zorg Toelichting op de Basisdataset Jeugdgezondheidszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betere registratie voor betere zorg Toelichting op de Basisdataset Jeugdgezondheidszorg"

Transcriptie

1 Betere registratie voor betere zorg Toelichting op de Basisdataset Jeugdgezondheidszorg

2

3 Betere registratie voor betere zorg Toelichting op de Basisdataset Jeugdgezondheidszorg

4 Inhoud 5 Inleiding Betere zorg 7 Basisdataset Jeugdgezondheidszorg Aspecten van gezondheid en ontwikkeling 9 Structuur Rubrieken, elementen en antwoordmogelijkheden 13 Gebruik Registreren volgens de Basisdataset 17 Privacy Bescherming van medische gegevens 21 Beheer Uitgangspunten en verantwoordelijkheden 23 Bijlage 1 Basisdataset versie 3.0

5 Betere zorg De Basisdataset Jeugdgezondheidszorg (BDS JGZ) maakt uniforme registratie, gelijke kwaliteit en continuïteit in zorg mogelijk. De ontwikkeling van de BDS JGZ is gebaseerd op tientallen jaren ervaring in de jeugdgezondheidszorg. Ons gezamenlijk doel met de BDS JGZ is betere registratie voor betere zorg. Deze toelichting op de BDS JGZ versie 3.0 is allereerst bestemd voor artsen, verpleegkundigen en assistenten binnen de jeugdgezondheidszorg, die dagelijks de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jeugdigen volgen. Hoe kunt u de BDS optimaal gebruiken zodat een eenduidig, overdraagbaar dossier wordt gevormd? Voor beleidsmakers en leidinggevenden in de jeugdgezondheidszorg biedt deze kennismaking een handvat voor strategisch gebruik van de BDS JGZ. Hoe kunt u een digitaal dossier inrichten volgens de BDS JGZ én volgens de prioriteiten en inzichten die binnen uw organisatie leven? Tenslotte is deze toelichting op de BDS JGZ toegankelijk gemaakt voor ouders en andere geïnteresseerde lezers, want de jeugdgezondheidszorg is helder en duidelijk over de wijze waarop zij met medische gegevens omgaat. 4 5 De BDS JGZ is ontwikkeld onder regie van het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid, het kenniscentrum van de jeugdgezondheidszorg. Nieuwe inzichten worden hier ontwikkeld en gedeeld ten dienste van circa 75 JGZ-organisaties en circa zorgverleners die de publieke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 19 jaar mogelijk maken. ActiZ en GGD Nederland zijn verantwoordelijk voor de BDS JGZ. Jaarlijks wordt de BDS JGZ geactualiseerd met inbreng van artsen, verpleegkundigen en wetenschappers. Heeft u vragen over de inhoud of het beheer van de BDS JGZ, dan willen wij die graag beantwoorden. Wike Lijs-Spek, arts M&G Hoofd Centrum Jeugdgezondheid

6

7 Basisdataset Jeugdgezondheidszorg Aspecten van gezondheid en ontwikkeling De jeugdgezondheidszorg volgt al ruim 100 jaar de gezondheid en ontwikkeling van kinderen in Nederland. Gegevens die van belang zijn voor de ontwikkeling en gezondheid van een kind, worden door zijn arts of verpleegkundige genoteerd in een medisch dossier. De BDS JGZ vormt de inhoudelijke basis voor het digitale medisch dossier: een overzicht van aspecten van de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 19 jaar. Gebruik door de jeugdgezondheidszorg De arts en verpleegkundige vermelden de gegevens die zij nodig hebben om de ontwikkeling, de gezondheid en het welzijn van kinderen te volgen volgens de BDS JGZ. De zorgverlener noteert standaard gegevens, zoals lengte en gewicht, en zaken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Als de arts of verpleegkundige signaleert dat een kind zorg of begeleiding nodig heeft, zal het medisch dossier meer gegevens gaan bevatten dan bij kinderen waarbij dat niet het geval is. Het medisch dossier van een kind is uitsluitend toegankelijk voor zijn arts, verpleegkundige en (dokters)assistente binnen de jeugdgezondheidszorg. Zorgverleners buiten de jeugdgezondheidszorg, zoals de huisarts, het ziekenhuis of jeugdzorg, hebben geen toegang. 6 7 Kwaliteit en continuïteit in zorg Goede registratie draagt bij aan de continuïteit van zorg die door verschillende JGZ-organisaties, disciplines en medewerkers wordt verleend. Standaardisering van medische dossiers maakt begeleiding van kinderen over een lange periode mogelijk. De Basisdataset zorgt voor structuur en eenheid van taal in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). De BDS JGZ ondersteunt uniforme kwaliteit van zorg. Uitgangspunten van de Basisdataset Zorg voor het kind staat voorop bij registratie in het dossier. Alleen registreren wat nodig is voor goede zorg. De zorgverlener beoordeelt zelf wat hij onderzoekt en registreert. Activiteiten (huisbezoek, consult bij JGZ etc.) bepalen de structuur van het dossier. Per activiteit worden alleen relevante elementen getoond in het dossier. Eenmalig vastleggen en meervoudig vertonen van gegevens binnen het dossier. Naast BDS-elementen is registratie van aanvullende aspecten mogelijk. Eenheid van taal maakt dossiers overdraagbaar binnen de jeugdgezondheidszorg.

8

9 Structuur Rubrieken, elementen en antwoordmogelijkheden De Basisdataset omvat de maximale verzameling van elementen en antwoordmogelijkheden voor de vorming van een medisch dossier in de jeugdgezondheidszorg. De JGZ-organisatie bepaalt samen met de leverancier van haar DD JGZ op welke wijze de rubrieken en elementen worden vertoond en ook welke elementen uit de BDS in het DD JGZ worden opgenomen. U kunt de digitale handleiding van de BDS JGZ raadplegen op: Rubrieken, elementen en antwoordmogelijkheden De rubrieken bevatten elementen, voorzien van antwoordmogelijkheden (keuzelijsten of vrije tekstvelden). Voorbeelden: A De rubriek Persoonsgegevens bevat het element Geslacht met de antwoordmogelijkheden man en vrouw. B De rubriek Hartonderzoek bevat het element Geruis intensiteit met de antwoordmogelijkheden graad 1/6 tot en met graad 6/6. Rubrieken voor constante en longitudinale gegevens De structuur van de BDS JGZ is opgebouwd uit twee soorten rubrieken: constante gegevens en longitudinale gegevens. De constante gegevens worden in principe eenmalig vastgelegd en worden incidenteel gewijzigd. Longitudinale gegevens worden afhankelijk van de leeftijd van het kind bij de verschillende contactmomenten geregistreerd en zijn alleen geldig op het moment van registratie. De rubrieken van de BDS JGZ zijn gebaseerd op het Basistakenpakket JGZ (BTP JGZ). De namen van rubrieken en elementen zijn afgeleid van het Handboek Eenheid van Taal. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Centrum Jeugdgezondheid: De namen van rubrieken, elementen en antwoordmogelijkheden moeten in elk digitaal dossier hetzelfde zijn. Alleen dan is uniformiteit gewaarborgd. Wel kan de structuur anders worden gepresenteerd in het DD JGZ, afhankelijk van de werkwijze van de JGZ-organisatie die het heeft laten inrichten. De JGZ-organisatie verzorgt training en toelichting voor gebruikers, die is toegesneden op het eigen DD JGZ.

10 Rubrieken voor constante gegevens Rubrieken voor longitudinale gegevens Dossierinformatie Persoonsgegevens Gezinssamenstelling Zorggegevens Verantwoordelijke JGZ-organisatie Huisarts Andere betrokken organisaties/hulpverleners Ontvangen zorg Voor- of buitenschoolse voorzieningen/school Informatie over werkwijze JGZ Externe documenten Erfelijke belasting en ouderkenmerken Bedreigingen uit de directe omgeving Zwangerschap Bevalling Pasgeborene en eerste levensweken Zorgplan Activiteit Meldingen Terugkerende anamnese Algemene indruk Functioneren Huid/haar/nagels Hoofd/hals Romp Bewegingsapparaat Genitalia/seksuele ontwikkeling Groei Psychosociale en cognitieve ontwikkeling Motorische ontwikkeling Spraak en taalontwikkeling Screening logopedie Inschatten verhouding draaglast draagkracht Voorlichting, advies, instructie en begeleiding Hielprik pasgeborene Oogonderzoek Hartonderzoek Gehooronderzoek Rijksvaccinatieprogramma en andere vaccinaties Van Wiechen Ontwikkelingsonderzoek Baecke-Fassaert Motoriektest Screening psychosociale problemen SDQ 7-12 Niet gespecificeerde gegevens (niet BDSgegevens) Conclusie en vervolgstappen Elementen toevoegen Het is mogelijk om gegevens op te nemen die niet in de BDS JGZ voorkomen door een element (een invulmogelijkheid) toe te voegen in het digitaal dossier. De gegevens die hier worden ingevuld, behoren tot het medisch dossier en gaan mee als het dossier wordt overgedragen aan een andere zorgverlener.

11 10 11

12

13 Gebruik Registreren volgens de Basisdataset Het DD JGZ koppelt elementen aan activiteiten, zoals een consult bij de JGZ en huisbezoeken. Bij elke activiteit vertoont het DD JGZ alleen de elementen en antwoordmogelijkheden die op dat moment relevant zijn. Bij een 2-jarige zijn andere aspecten van belang dan bij een 14-jarige. Zoals hiervoor is aangegeven, bepaalt de JGZ-organisatie bij de ontwikkeling van het eigen DD JGZ welke elementen en antwoordmogelijkheden in het scherm verschijnen bij de verschillende activiteiten. Uniform registreren De BDS JGZ maakt standaardisering van digitale dossiers mogelijk. Voorwaarde daarvoor is niet alleen een uniforme structuur van rubrieken en elementen. Ook de wijze waarop gegevens worden geregistreerd vraagt om uniformiteit. De belangrijkste afspraken over uniforme registratie staan hieronder toegelicht Aanmelden Voordat invoer van gegevens over de ontwikkeling en gezondheid van een kind mogelijk is, moet de zorgverlener zich aanmelden voor beveiligde toegang tot het DD JGZ en moeten eerst gegevens over de activiteit worden ingevoerd. Eenmalige registratie Gegevens worden op één plek in de BDS JGZ vastgelegd ook al horen ze soms bij meerdere onderwerpen. Ze kunnen op meerdere plekken worden getoond in het digitaal dossier. Voorbeeld: Het element Bijzonderheden kleur huid staat in de BDS JGZ in de rubriek Terugkerende anamnese. Dit element is in de praktijk ook onderdeel van het Hartonderzoek. Een DD JGZ applicatie kan Bijzonderheden kleur huid tonen bij Terugkerende anamnese en bij Hartonderzoek. Registratie van bijzonderheden In de BDS JGZ worden zo mogelijk alleen de bijzonderheden genoteerd. Op rubrieksniveau wordt aangegeven of de elementen uit een rubriek nagevraagd zijn. Zijn er bijzonderheden bij een van de elementen in de rubriek, dan moeten die worden vermeld.

14 Voorbeeld: De rubriek Romp bevat onder andere het element Bijzonderheden longen. Als alle elementen uit de rubriek zijn onderzocht, kan dit in één keer worden aangevinkt. Als geen bijzonderheden gevonden zijn, dan vindt geen verdere registratie plaats. Als de arts bijzonderheden bij het onderzoek aan de longen constateert, zal hij de kenmerken daarvan registreren. Volgorde van registratie De BDS JGZ gaat uit van een vaste volgorde van registratie per activiteit. Elke registratie zal gekoppeld worden aan een activiteit. Een registratie start met de registratie van gegevens over de activiteit. Daarna kan de inhoudelijke informatie uit de activiteit geregistreerd worden. Tenslotte wordt de rubriek Conclusie en vervolgstappen ingevuld. Leeftijdsafhankelijk tonen van antwoordmogelijkheden In de BDS JGZ staan de antwoordmogelijkheden van elementen voor de leeftijdscategorieën bij elkaar en door elkaar. De JGZ-organisatie kan van de leverancier vragen in het DD JGZ de antwoordmogelijkheden te tonen die specifiek voor die leeftijd van de cliënt relevant zijn. Antwoordmogelijkheden bij Anders De antwoordmogelijkheid Anders is alleen bedoeld voor antwoorden die niet in de keuzelijst voorkomen. Het vrije tekstveld bij Anders is niet bedoeld voor een toelichting. Voorbeeld: Wel: Antwoord: Volledige zuigelingenvoeding Anders: Sojamelk Niet: Antwoord: Melkvoeding Anders: 10 maal per dag Gebruik van Notitieblad Dit is een element met een vrij tekstveld waarin bevindingen of adviezen geregistreerd kunnen worden die niet of niet zo uitgebreid bij andere elementen geregistreerd kunnen worden. Dit veld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het noteren van: gegevens over follow-up, gericht onderzoek, (telefonisch) spreekuurcontact of huisbezoek; gegevens waarvoor in de vrije tekstvelden onvoldoende ruimte is; informatie van bijvoorbeeld kindercentra en leerkracht, die niet met een volledig onderzoek in verband staan.

15 Geen werkaantekeningen Bij overdracht van het DD JGZ aan een andere zorgverlener wordt de gehele inhoud overgedragen. Het is niet mogelijk om aantekeningen in het DD JGZ te maken die alleen voor persoonlijk gebruik van de zorgverlener zijn, zogenoemde werkaantekeningen. Registratie in toegevoegde elementen Een organisatie kan ervoor kiezen elementen aan de eigen applicatie toe te voegen. Dit mogen alleen elementen zijn die nog niet in de BDS JGZ staan. Bij de overdracht aan een andere JGZ-organisatie gaan deze aanvullende elementen mee als vrije tekst (als vraag en antwoord). De koppeling met een bepaalde rubriek en activiteit waarin het element geregistreerd is blijft behouden bij de overdracht Voorbeeld: Aan een BDS-element over bewegen en vrije tijd kan bijvoorbeeld de vraag worden toegevoegd: Lid van sportvereniging met als antwoordmogelijkheden Ja/nee. In de rubriek Vervolgstappen zou dan verwijzing kunnen worden opgenomen naar een project zoals Beweegkriebels, waarbij kinderen worden uitgedaagd om meer te bewegen.

16

17 Privacy Bescherming van medische gegevens De Basisdataset JGZ is ontwikkeld voor de aanleg van medische dossiers binnen de jeugdgezondheidszorg van kinderen en jeugdigen van 0 tot 19 jaar. De wettelijke bescherming van deze gegevens is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en meer specifiek in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Voor de naleving van de Wbp zijn JGZ-organisaties verplicht een privacyreglement op te stellen en te hanteren. De wettelijke eisen aan bescherming van medische gegevens zijn door de digitalisering van dossiers in de jeugdgezondheidszorg niet veranderd Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) De Wbp bepaalt dat persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en volgens de wet moeten worden behandeld. Voor gebruik van medische gegevens in bespreking met anderen, heeft de zorgverlener, waar mogelijk, de toestemming van de ouder/verzorger of het kind (vanaf 12 jaar) nodig. Dit geldt alleen voor bespreking met anderen buiten de JGZ-organisatie, zoals leerkrachten, een buurtnetwerk of een ander samenwerkingsverband. Gegevens mogen volgens de Wbp alleen worden verstrekt aan derden als dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens nodig zijn. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) De WGBO stelt eisen aan de bescherming van medische gegevens onder andere door bepalingen over de zwijgplicht van de arts of verpleegkundige. Het College Bescherming Persoonsgegevens stelt dat van een veronderstelde toestemming niet kan worden uitgegaan. De zorgverlener heeft voor het verbreken van zijn zwijgplicht de uitdrukkelijke toestemming nodig. Dat geldt voor het verstrekken van medische gegevens uit het dossier aan derden, bijvoorbeeld de behandelende kinderarts, of de overdracht van het digitale dossier aan een andere zorgverlener binnen de jeugdgezondheidszorg. Er zijn omstandigheden waaronder de arts of verpleegkundige zijn zwijgplicht mag doorbreken, als volgens zijn inschatting dat het kind een ernstig risico loopt.

18 Start behandelrelatie en dossiervorming De arts of verpleegkundige geeft bij het eerste contact van de ouder met de jeugdgezondheidszorg uitleg over het doel van het medisch dossier, inzagerecht en privacybescherming. Het moet daarbij voor de cliënt duidelijk zijn welke JGZ-organisatie verantwoordelijk is voor de privacybescherming. De zorgverlener vraagt toestemming voor de overdracht van het dossier binnen de jeugdgezondheidszorg en vermeldt in het dossier met wie en op welke datum dit is besproken. Ouders kunnen bezwaar maken tegen het vastleggen van gegevens in een medisch dossier en geen gebruik maken van de jeugdgezondheidszorg. In het DD JGZ mag dat worden aangetekend vanwege de zorgplicht die de arts en verpleegkundige hebben. Bij vaccinatie of andere handelingen die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van het kind moet er altijd een aantekening worden gemaakt. Recht op inzage, correctie en verwijdering Ouders en kinderen hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens. Ouders hebben zelfstandig recht op inzage tot hun kind 12 jaar is; vanaf 12 jaar heeft het kind dit recht zelfstandig. Ouders hebben zelfstandig recht op correctie en verwijdering van gegevens tot hun kind 16 jaar is; vanaf 16 jaar heeft het kind dit recht zelfstandig. De zorgverlener kan meewerken aan deze rechten, tenzij dat strijdig is met zijn wettelijke zorgplicht voor het kind. De zorgverlener mag inzage weigeren in het belang van de persoonlijke levenssfeer van het kind of een van de ouders, bijvoorbeeld bij echtscheiding. Uitgangspunt is altijd het belang van het kind. Deze rechten zijn gelijk aan de rechten met betrekking tot het papieren dossier. Technische bescherming van persoonsgegevens Net als met papieren dossiers moet de JGZ-organisatie zorgen dat de gegevens veilig worden verwerkt en bewaard. Computersystemen die voor het DD JGZ worden gebruikt, moeten aan de strenge beveiligingseisen voldoen van het Goed Beheerd Zorgsysteem voor de JGZ en verschillende NEN-normen, met name 7510 en Verantwoordelijkheid voor het dossier De arts of verpleegkundige die het kind in zorg heeft, is verantwoordelijk voor de inhoud van het dossier. De JGZ-organisatie waar het kind in zorg is, is verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy. Deze organisatie is in de taal van de wetgever de houder van de persoonsregistratie. Ouders kunnen met vragen of klachten terecht bij de arts of verpleegkundige en de JGZ-organisatie.

19 18 19

20

21 Beheer Uitgangspunten en verantwoordelijkheden ActiZ en GGD Nederland zijn verantwoordelijk voor de Basisdataset. Het Centrum Jeugdgezondheid voert de regie over het beheer van de BDS JGZ. Volgens Basistakenpakket en Richtlijnen De BDS JGZ is gebaseerd op het Basistakenpakket JGZ (BTP JGZ) en de Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg. Het BTP is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid en bepaalt welke taken de jeugdgezondheidszorg moet verrichten. De Richtlijnen geven aan op welke wijze dat moet gebeuren. De Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg zijn onder regie van Centrum Jeugdgezondheid vastgesteld door de beroepsorganisaties Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en Nederlandse Vereniging voor doktersassistenten (NVDA) Beheercyclus van de Basisdataset De BDS JGZ wordt jaarlijks geactualiseerd. Elke leverancier van een DD JGZ neemt de actuele versie van de BDS JGZ op in zijn softwarepakket. De beheercyclus van de BDS JGZ omvat de volgende stappen: 1. Inhoudelijke voorbereiding door de redactieraad. Artsen, verpleegkundigen, ICT-deskundigen en beleidsmakers bespreken aanpassingen van de BDS JGZ. Zij adviseren de accorderingscommissie. 2. Besluitvorming door de accorderingscommissie. ActiZ en GGD Nederland besluiten welke wijzigingen worden doorgevoerd en zijn bestuurlijk verantwoordelijk. 3. Technische beoordeling door Nictiz. Deze organisatie beoordeelt of de aanpassingen technisch mogelijk zijn. 4. Invoering door de leveranciers van het DD JGZ. De leveranciers voeren de gewijzigde BDS JGZ door in de nieuwe releases van hun digitale dossiers. Nictiz en het Centrum Jeugdgezondheid begeleiden hen daarbij. Beheer door Centrum Jeugdgezondheid Het Centrum Jeugdgezondheid is verantwoordelijk voor gecoördineerd, gedragen en transparant beheer van de BDS JGZ. Het Centrum onderhoudt hiertoe contacten op alle niveaus binnen de jeugdgezondheidszorg (van gebruikers tot bestuurders), andere belanghebbenden en softwareleveranciers. Wijzigingsvoorstellen indienen Iedereen die betrokken is bij de invoering en het gebruik van het DD JGZ, kan wijzigingen in de BDS JGZ voorstellen. Op de website is een wijzigingsformulier te downloaden. De wijzigingsverzoeken worden behandeld door de redactieraad. Voor meer informatie kijk op of stuur een mail naar

22

23 Bijlage 1 Basisdataset versie 3.0 De Basisdataset is ingedeeld in rubrieken, elementen en antwoordmogelijkheden. De onderstaande opsomming toont een overzicht van alle rubrieken, gevolgd door een overzicht van de rubrieken gekoppeld aan de elementen/elementgroepen en soorten antwoordmogelijkheden. Rubrieken Dossierinformatie 25 Niet gespecificeerde gegevens 25 Persoonsgegevens 25 Gezinssamenstelling 25 Zorggegevens 25 Verantwoordelijke JGZ-organisatie 26 Huisarts 26 Andere betrokken organisaties/hulpverleners 26 Ontvangen zorg 26 Voor- of buitenschoolse voorzieningen/school 26 Informatie over werkwijze JGZ 26 Externe documenten 26 Erfelijke belasting en ouderkenmerken 26 Bedreigingen uit de directe omgeving 26 Zwangerschap 26 Bevalling 26 Pasgeborene en eerste levensweken 26 Zorgplan 27 Activiteit 27 Meldingen 27 Terugkerende anamnese 27 Algemene indruk 27 Functioneren 27 Huid/haar/nagels 27 Hoofd/hals 27 Romp 28 Bewegingsapparaat 28 Genitalia/seksuele ontwikkeling 28 Groei 28 Psychosociale en cognitieve ontwikkeling

24 Motorische ontwikkeling 28 Spraak- en taalontwikkeling 28 Inschatten verhouding draaglast-draagkracht 28 Voorlichting, advies, instructie en begeleiding 28 Hielprik pasgeborenen 28 Oogonderzoek 28 Hartonderzoek 29 Gehooronderzoek 29 Rijksvaccinatieprogramma en andere vaccinaties 29 Van Wiechen Ontwikkelingsonderzoek 29 Baecke-Fassaert Motoriektest 29 Screening psychosociale problemen 30 SDQ Conclusies en vervolgstappen 30 Screening logopedie 30

25 Rubrieken en elementen Structuur: Rubriek Element of Elementgroep (antwoordmogelijkheid) Dossierinformatie Dossiernummer (vrij tekstveld) Dossier status (keuzelijst) Niet gespecificeerde gegevens Element14-9 (vrij tekstveld) Waarde (vrij tekstveld) Contactmoment ID (vrij tekstveld) Rubriek ID (keuzelijst) Persoonsgegevens BSN (nummer) Officiële naam Voornaam (vrij tekstveld) Voorvoegsel geslachtsnaam (vrij tekstveld) Geslachtsnaam (vrij tekstveld) Naam Roepnaam (vrij tekstveld) Voorvoegsel achternaam (vrij tekstveld) Achternaam (vrij tekstveld) Geslacht (keuzelijst) Geboortedatum (datum) Datum overlijden (datum) Woonverbandnummer (vrij tekstveld) Adres Soort adres (keuzelijst) Indicatie geheim adres (ja/nee) Gemeente van inschrijving (nummer) Woonplaats (vrij tekstveld) Straatnaam (vrij tekstveld) Huisnummer (nummer) Huisletter (vrij tekstveld) Huisnummertoevoeging (vrij tekstveld) Aanduiding bij huisnummer (keuzelijst) Postcode (vrij tekstveld) Locatiebeschrijving (vrij tekstveld) Land (nummer) Periode geldigheid (periode) Land vanwaar ingeschreven (nummer) Datum vestiging in Nederland (datum) Datum vertrek uit Nederland (datum) Geboorteplaats (nummer) Geboorteland (nummer) Nationaliteit (nummer) Contactgegevens Telefoonnummer (vrij tekstveld) Soort telefoonnummer (keuzelijst) (vrij tekstveld) Ziektekostenverzekering (ja/nee) Indicatie gezag minderjarige (keuzelijst) Indicatie geheim (keuzelijst) Asielzoekerkind (ja/nee) Laag- of niet geletterde (keuzelijst) WID controle kind Controle uitgevoerd (ja/nee) Vergewissen uitgevoerd (ja/nee) Datum (datum) Aard (keuzelijst) Nummer (vrij tekstveld) Contactpersoon kind Naam (vrij tekstveld) Rol (vrij tekstveld) Telefoonnummer (vrij tekstveld) (vrij tekstveld) Gezinssamenstelling Woonverband ID (vrij tekstveld) Bijzonderheden (vrij tekstveld) Gezinssamenstelling (keuzelijst) Ouder/verzorger Relatie tot kind (keuzelijst) Woonverband ID (vrij tekstveld) BSN (nummer) Bijzonderheden (vrij tekstveld) Voornaam (vrij tekstveld) Voorvoegsel achternaam (vrij tekstveld) Achternaam (vrij tekstveld) Geboortedatum (datum) Geboorteland biologische ouder (nummer) Overleden (ja/nee) Datum overlijden ouder (datum) Doodsoorzaak ouder (vrij tekstveld) Inhoud beroep (vrij tekstveld) Opleiding (keuzelijst) Spreektaal ouder (nummer) Levensovertuiging (vrij tekstveld) Datum vestiging in Nederland (datum) Datum vertrek uit Nederland (datum) Werk (keuzelijst) Adres Soort adres (keuzelijst) Gemeente van inschrijving (nummer) Woonplaats (vrij tekstveld) Straatnaam (vrij tekstveld) Huisnummer (nummer) Huisletter (vrij tekstveld) Huisnummertoevoeging (vrij tekstveld) Aanduiding bij huisnummer (keuzelijst) Postcode (vrij tekstveld) Locatiebeschrijving (vrij tekstveld) Land (nummer) Contactgegevens Telefoonnummer (vrij tekstveld) Soort telefoonnummer (keuzelijst) (vrij tekstveld) WID controle Uitgevoerd (ja/nee) Datum (datum) Aard (keuzelijst) Nummer (vrij tekstveld) Broer/zus Relatie tot kind (keuzelijst) Woonverband ID (vrij tekstveld) Bijzonderheden (vrij tekstveld) Voornaam (vrij tekstveld) Voorvoegsel achternaam (vrij tekstveld) Achternaam (vrij tekstveld) Geslacht (keuzelijst) Geboortedatum (datum) Zoon/dochter Woonverband ID (vrij tekstveld) Bijzonderheden (vrij tekstveld) Voornaam (vrij tekstveld) Voorvoegsel achternaam (vrij tekstveld) Achternaam (vrij tekstveld) Geslacht (keuzelijst) Geboortedatum (datum) Zorggegevens Status in zorg (keuzelijst) Datum start zorg (datum) Zorgbeëindiging (keuzelijst) 24 25

26 Datum zorgbeëindiging (datum) Toestemming verpleegkundige voor vaccinaties Toestemming (ja/nee) Datum (datum) Arts (nummer) Samenvatting 0-4 (vrij tekstveld) Verantwoordelijke JGZ-organisatie JGZ-organisatie (nummer) Verantwoordelijke JGZ-professional (nummer) Periode geldigheid (periode) Huisarts Huisarts (nummer) Huisartsenpraktijk (nummer) Huisarts/huisartsenpraktijk (vrij tekstveld) Periode geldigheid (periode) Andere betrokken organisaties/hulpverleners Andere betrokken hulpverleners (nummer) Andere betrokken organisaties (nummer) Andere betrokken hulpverleners/organisaties (vrij tekstveld) Periode geldigheid (periode) Contactpersoon betrokken hulpverlening Naam (vrij tekstveld) Functie (vrij tekstveld) Telefoon (vrij tekstveld) (vrij tekstveld) Ontvangen zorg Zorg ontvangen in gezin (ja/nee) Ontvangen zorg Type zorg (keuzelijst) Periode (periode) Afgesloten (ja/nee) Zorg voor (keuzelijst) Toelichting zorg (vrij tekstveld) Reden (vrij tekstveld) Doel (vrij tekstveld) Voor- of buitenschoolse voorzieningen/school Voor- of buitenschoolse voorziening Gebruik (ja/nee) Naam (vrij tekstveld) Soort (keuzelijst) Aantal dagdelen (nummer) Periode geldigheid (periode) Contactpersoon voor- of buitenschoolse voorziening Naam (vrij tekstveld) Functie (vrij tekstveld) Telefoon (vrij tekstveld) (vrij tekstveld) Reden geen deelname aan peuterspeelzaal (keuzelijst) School Leerling/onderwijsnummer (vrij tekstveld) Schoolnummer (nummer) Soort onderwijs (keuzelijst) Groep/klas (nummer) Naam groep/klas (vrij tekstveld) Periode geldigheid school (periode) Contactpersoon school Naam (vrij tekstveld) Functie (vrij tekstveld) Telefoon (vrij tekstveld) (vrij tekstveld) Informatie over werkwijze JGZ Informatie verstrekt over werkwijze JGZ (ja/nee) Toestemming overdracht dossier binnen JGZ Toestemming (ja/nee) Bron (keuzelijst) Datum (datum) Toestemming aanmelding LSP Toestemming (ja/nee) Bron (keuzelijst) Datum (datum) Toestemming verstrekking informatie aan derden Toestemming (ja/nee) Bron (keuzelijst) Datum (datum) Toelichting (vrij tekstveld) Afschrift JGZ-dossier verstrekt Afschrift verstrekt aan (keuzelijst) Datum (datum) Toelichting (vrij tekstveld) Bezwaar wetenschappelijk onderzoek Bezwaar (ja/nee) Bron (keuzelijst) Datum (datum) Externe documenten Papieren JGZ-dossier aanwezig (ja/nee) Locatie papieren JGZ-dossier (vrij tekstveld) Extern document Bestand (document) Soort (keuzelijst) Afzender (vrij tekstveld) Datum (datum) Erfelijke belasting en ouderkenmerken Erfelijke belasting en ouderkenmerken nagevraagd (ja/nee) Erfelijke belasting Erfelijke bepaalde ziekte in de familie (keuzelijst) Familielid (keuzelijst) Ouderkenmerken Ouderkenmerken (keuzelijst) Vader/moeder (keuzelijst) Lengte Lengte biologische moeder (nummer) Methode lengtemeting moeder (keuzelijst) Lengte biologische vader (nummer) Methode lengtemeting vader (keuzelijst) Bijzonderheden lengte ouders (vrij tekstveld) Bedreigingen uit de directe omgeving Bedreigingen nagevraagd (ja/nee) Bedreiging eerste milieu (keuzelijst) Bedreiging tweede milieu (keuzelijst) Risicoinventarisatie meisjesbesnijdenis (keuzelijst) Zwangerschap Graviditeit (nummer) Pariteit (nummer) Zwangerschapsduur (nummer) Medicijnen soort (keuzelijst) Roken tijdens de zwangerschap (ja/nee) Alcohol gebruik tijdens de zwangerschap (ja/nee) Drugsgebruik tijdens de zwangerschap (ja/nee) Type drugsgebruik tijdens de zwangerschap (keuzelijst) Bijzonderheden (vorige) zwangerschap (vrij tekstveld) Bevalling Duur bevalling (nummer) Duur uitdrijving (nummer) Stuitligging laatste trimester (ja/nee) Ligging bij geboorte (keuzelijst) Wijze van geboorte (vrij tekstveld) Kleur vruchtwater (keuzelijst) 3 Navelvaten (ja/nee) Bijzonderheden bevalling (vrij tekstveld) Bijzonderheden kraamperiode/kraamverzorging (vrij tekstveld) Pasgeborene en eerste levensweken Meerling (vrij tekstveld)

27 Volgnummer bij meerling (nummer) Geboortegewicht (nummer) Laagste gewicht (nummer) Geboortelengte (nummer) Hoofdomtrek bij geboorte (nummer) Prematuur/serotien (berekend veld) Dysmatuur (ja/nee) Apgar score na 1 min (nummer) Apgar score na 5 min (nummer) Toelichting Apgar score (vrij tekstveld) Aangeboren afwijkingen (vrij tekstveld) Bijzonderheden temperatuurverloop (vrij tekstveld) Bijzonderheden ademhaling (vrij tekstveld) Bijzonderheden drinken (vrij tekstveld) A. femorales (R/L) (keuzelijst) Melkvoeding op geboortedag (keuzelijst) Melkvoeding op 8e dag (keuzelijst) Vitamine K toegediend/voorgeschreven (ja/nee) Gammaglobuline toegediend tegen Hepatitis B (ja/nee) Vaccinatie tegen Hepatitis B (ja/nee) Geel zien (periode) Oorzaak geel zien (keuzelijst) Therapie (keuzelijst) Opname kinderafdeling (periode) Couveuse (ja/nee) Bijzonderheden pasgeborene (vrij tekstveld) Zorgplan Probleemomschrijving (vrij tekstveld) Oorzaak (vrij tekstveld) Zich uitend in (vrij tekstveld) Doelen (vrij tekstveld) Interventies (vrij tekstveld) Duur zorg op maat (periode) Evaluatie (vrij tekstveld) Activiteit Activiteit ID (vrij tekstveld) Soort activiteit (keuzelijst) Datum activiteit (datum) Status activiteit (keuzelijst) Toelichting niet verschenen (keuzelijst) Uitvoerende activiteit (nummer) Begeleider (keuzelijst) Contact met (vrij tekstveld) Meldingen Aanmelding VIR Aanmelder (nummer) Datum aanmelding (datum) Datum afmelding (datum) Bijzonderheden (vrij tekstveld) Aanmelding AMK Aanmelder (nummer) Datum (datum) Bijzonderheden (vrij tekstveld) Consultatie AMK Uitvoerende (nummer) Datum (datum) Bijzonderheden (vrij tekstveld) Terugkerende anamnese Anamnese nagevraagd (ja/nee) Anamnese (vrij tekstveld) Ervaren gezondheid (keuzelijst) Bijzonderheden eetgedrag/eetlust (vrij tekstveld) Melkvoeding op dit moment (keuzelijst) Vitamine K (ja/nee) Vitamine D (ja/nee) Toelichting vitamine (vrij tekstveld) Bijzonderheden slapen/waken (vrij tekstveld) Passief roken in huis (keuzelijst) Bijzonderheden lichaamsbeweging (vrij tekstveld) Bijzonderheden vrijetijdsbesteding (vrij tekstveld) Zwemdiploma (ja/nee) Zwemles (keuzelijst) Reden opname ziekenhuis (vrij tekstveld) Duur opname ziekenhuis (nummer) Consult huisarts/specialist/derden (vrij tekstveld) (Kinder-)ziekten (nummer) Operaties (vrij tekstveld) Ongevallen (vrij tekstveld) Medicijn gebruik (vrij tekstveld) Ingrijpende gebeurtenissen (keuzelijst) Algemene indruk Algemene indruk verkregen (ja/nee) Interactie ouder/kind (vrij tekstveld) Interactie kind/jgz-professional (vrij tekstveld) Gedrag (vrij tekstveld) Stemming (vrij tekstveld) Verzorging/hygiëne (vrij tekstveld) Ziek (vrij tekstveld) Voorkeurshouding (vrij tekstveld) Lichaamskant voorkeurshouding (keuzelijst) Bijzonderheden kleur huid (keuzelijst) Snel vermoeid (vrij tekstveld) Snel transpireren (vrij tekstveld) Anders (vrij tekstveld) Functioneren Lichamelijk functioneren Lichamelijk functioneren nagevraagd (ja/nee) Zindelijkheid (keuzelijst) Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid (vrij tekstveld) Seksueel actief (ja/nee) Anticonceptie (keuzelijst) Adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag Adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag nagevraagd (ja/nee) Bijzonderheden hechting (vrij tekstveld) Bijzonderheden ouder-kind relatie (vrij tekstveld) Bijzonderheden gedrag/temperament (vrij tekstveld) Bijzonderheden karakter/persoonlijkheid (vrij tekstveld) Bijzonderheden zelfbeeld (vrij tekstveld) Bijzonderheden stemming/angsten (vrij tekstveld) Bijzonderheden ontdekkingsdrang (vrij tekstveld) Bijzonderheden zelfstandigheid (vrij tekstveld) Bijzonderheden begrijpen (vrij tekstveld) Bijzonderheden wilsontwikkeling (vrij tekstveld) Omgaan met broer/zus/leeftijdgenoten (keuzelijst) Bijzonderheden contact met volwassenen (vrij tekstveld) Bijzonderheden omgaan met nieuwe situaties (vrij tekstveld) Bijzonderheden geweld/delinquent gedrag (vrij tekstveld) Bijzonderheden verslavingsrisico (keuzelijst) Toelichting verslavingsrisico (vrij tekstveld) Functioneren op school Functioneren op school nagevraagd (ja/nee) Bijzonderheden functioneren in de klas (vrij tekstveld) Bijzonderheden indruk school (vrij tekstveld) Bijzonderheden schoolverzuim (vrij tekstveld) Huid/haar/nagels Huid/haar/nagels onderzocht (ja/nee) Bijzonderheden huid/haar/nagels (keuzelijst) Toelichting huidaandoening (vrij tekstveld) Hoofd/hals Hoofd/hals onderzocht (ja/nee) Bijzonderheden hoofd (R/L) (keuzelijst) Bijzonderheden uiterlijk oor (R/L) (keuzelijst) Bijzonderheden trommelvlies (R/L) (keuzelijst) Bijzonderheden neus (vrij tekstveld) Bijzonderheden mondgedrag (keuzelijst) Bijzonderheden mond/tong (keuzelijst) 26 27

28 Bijzonderheden tonsillen (vrij tekstveld) Bijzonderheden hals (keuzelijst) Poetsen gebit (keuzelijst) Tandartsbezoek (keuzelijst) Bijzonderheden gebit (keuzelijst) Romp Romp onderzocht (ja/nee) Bijzonderheden thorax (keuzelijst) Bijzonderheden longen (keuzelijst) Bijzonderheden abdomen (vrij tekstveld) Bijzonderheden navel (keuzelijst) Bijzonderheden lies (R/L) (keuzelijst) Bewegingsapparaat Bewegingsapparaat onderzocht (ja/nee) Bijzonderheden wervelkolom (keuzelijst) Lichaamskant bijzonderheden wervelkolom (keuzelijst) Hoogteverschil gibbus bij scoliose (nummer) Scoliose hoekmeting (R/L) (keuzelijst) Bijzonderheden heupen (R/L) (keuzelijst) Bijzonderheden bovenste extremiteiten (R/L) (vrij tekstveld) Bijzonderheden onderste extremiteiten (R/L) (keuzelijst) Beenlengteverschil (nummer) Bijzonderheden voeten (R/L) (keuzelijst) Genitalia/seksuele ontwikkeling Genitalia/seksuele ontwikkeling onderzocht (ja/nee) Bijzonderheden genitalia/seksuele ontwikkeling (vrij tekstveld) Ontwikkeling meisje Bijzonderheden vulva (keuzelijst) Borstontwikkeling meisje (keuzelijst) Methode onderzoek borstontwikkeling meisje (keuzelijst) Pubesbeharing meisje (keuzelijst) Methode onderzoek pubesbeharing meisje (keuzelijst) Datum menarche (datum) Bijzonderheden menstruatie (vrij tekstveld) Ontwikkeling jongen Bijzonderheden penis (keuzelijst) Scrotale testis (ja/nee) Bijzonderheden testis (R/L) (keuzelijst) Bijzonderheden scrotum (R/L) (keuzelijst) Ontwikkeling genitalia jongen (keuzelijst) Methode onderzoek ontwikkeling genitalia jongen (keuzelijst) Pubesbeharing jongen (keuzelijst) Methode onderzoek pubesbeharing jongen (keuzelijst) Bijzonderheden anus (vrij tekstveld) Groei Bijzonderheden groei (vrij tekstveld) Lengte Lengte (nummer) Methode lengtemeting (keuzelijst) Groeicurve lengte naar leeftijd (berekend veld) Target height (berekend veld) Target range (berekend veld) Gewicht Gewicht (nummer) Methode gewichtsmeting (keuzelijst) Groeicurve gewicht naar leeftijd (berekend veld) Groeicurve gewicht naar lengte (berekend veld) Indruk JGZ professional gewicht/lengte (keuzelijst) BMI (berekend veld) BMI-curve (berekend veld) Hoofdomtrek Hoofdomtrek (nummer) Groeicurve hoofdomtrek naar leeftijd (berekend veld) Psychosociale en cognitieve ontwikkeling Psychosociale en cognitieve ontwikkeling onderzocht (ja/nee) Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling (vrij tekstveld) Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling (vrij tekstveld) Motorische ontwikkeling Motorische ontwikkeling onderzocht (ja/nee) Bijzonderheden motorische ontwikkeling (vrij tekstveld) Bijzonderheden tonus (keuzelijst) Bijzonderheden centraal zenuwstelsel (vrij tekstveld) Lateralisatie (keuzelijst) Spraak- en taalontwikkeling Spraak- en taalontwikkeling onderzocht (ja/nee) Meertaligheid (keuzelijst) Taal Taal (nummer) Dialect (vrij tekstveld) Eerste/tweede taal (keuzelijst) Taalomgeving stimulerend (keuzelijst) Taalsignaleringsinstrument Signaleringsinstrument (keuzelijst) Uitslag (keuzelijst) Bijzonderheden (vrij tekstveld) Aard bijzonderheden spraak- en taalontwikkeling (keuzelijst) Toelichting aard bijzonderheden (vrij tekstveld) Totaalscore screeningslijst voor stotteren (SLS) (nummer) Beoordeling spraak- en taalontwikkeling Nederlands (keuzelijst) Inschatten verhouding draaglast-draagkracht Verhouding draaglast-draagkracht onderzocht (ja/nee) Balans (keuzelijst) Bijzonderheden verhouding draaglast-draagkracht (vrij tekstveld) Voorlichting, advies, instructie en begeleiding Gegeven voorlichting (keuzelijst) Voorlichtingsmateriaal (vrij tekstveld) Hielprik pasgeborenen Hielprik afgenomen (ja/nee) Reden niet afgenomen hielprik (keuzelijst) Datum hielprik (datum) Uitvoerende instantie hielprik (vrij tekstveld) Type hielprik (keuzelijst) Reden herhaling/tweede hielprik (keuzelijst) Uitslag (keuzelijst) Oogonderzoek Oogonderzoek uitgevoerd (ja/nee) Bril/lenzen dragend (keuzelijst) Visusbepaling Visus-kaart type (keuzelijst) APK-kaart uitslag (R/L) (keuzelijst) APK-TOV kaart uitslag (R/L) (keuzelijst) LH kaart uitslag (R/L) (keuzelijst) Landolt-C kaart uitslag (R/L) (keuzelijst) Conclusie visusbepaling (keuzelijst) Bijzonderheden visusbepaling (vrij tekstveld) VOV-screening Reflexbeeldjes (R/L) (keuzelijst) Fundusreflex (R/L) (keuzelijst) Afdek tekst: geen instel beweging (R/L) (keuzelijst) Afdek tekst: geen herstel beweging (R/L) (keuzelijst) Volgbeweging binoculair (R/L) (keuzelijst) Volgbeweging monoculair (R/L) (keuzelijst) Pupil zwart (R/L) (keuzelijst) Pupil rond (R/L) (keuzelijst) Pupilreactie (R/L) (keuzelijst) Bijzonderheden VOV-screening (vrij tekstveld) Inspectie oog Cornea (R/L) (keuzelijst) Conjuctiva (R/L) (keuzelijst) Pupilgrootte (R/L) (keuzelijst) Ooglid (R/L) (keuzelijst) Grootte van het oog (R/L) (keuzelijst) Bijzonderheden inspectie oog (vrij tekstveld) Ishiharatest (keuzelijst)

29 Dieptezien (vrij tekstveld) Uitslag oogarts/orthoptist (vrij tekstveld) Hartonderzoek Hartonderzoek uitgevoerd (ja/nee) Geruis intensiteit (keuzelijst) Methode meting (keuzelijst) Geruis timing (keuzelijst) Lokalisatie (vrij tekstveld) Voortgeleiding (vrij tekstveld) Bijzonderheden harttonen (vrij tekstveld) Bijzonderheden hartritme (vrij tekstveld) Lever (keuzelijst) Milt (keuzelijst) Overige bijzonderheden hartonderzoek (vrij tekstveld) Gehooronderzoek Gehooronderzoek uitgevoerd (ja/nee) Bijzonderheden gehooronderzoek (vrij tekstveld) Neonatale gehoorscreening Screeningsinstrument (keuzelijst) Uitslag 1e screening (R/L) (keuzelijst) Uitslag 2e screening (R/L) (keuzelijst) Uitslag 3e screening (R/L) (keuzelijst) Gehoorscreening Testtoon aangeboden (keuzelijst) Testtoon 500/1000/2000/3000/4000/6000 Hz (R/L) (keuzelijst) Uitslag (keuzelijst) Drempelonderzoek Testtoon 500/1000/2000/3000/4000/6000 Hz (R/L) (keuzelijst) Audiogram (berekend veld) Uitslag (keuzelijst) Rijksvaccinatieprogramma en andere vaccinaties Vaccinatie Soort vaccinatie (keuzelijst) Type oproepkaart (keuzelijst) Bezwaar (keuzelijst) Reden van enting (keuzelijst) Partijnummer (vrij tekstveld) Toelichting afwijkende plaats vaccinatie (vrij tekstveld) Uitvoerende instantie vaccinatie (vrij tekstveld) Reactie op vaccinatie Periode reactie (periode) Verschijnselen (vrij tekstveld) Gemeld aan RIVM datum (datum) Gemeld aan RIVM door (nummer) Uitslag serologisch onderzoek Hepatitis B (keuzelijst) BCG litteken (keuzelijst) Reden afwijkend schema (keuzelijst) Toelichting afwijkend schema (vrij tekstveld) Van Wiechen Ontwikkelingsonderzoek Gedragstoestand (keuzelijst) Interactie (keuzelijst) 1. Ogen fixeren (keuzelijst) 2. Volgt met ogen èn hoofd 30º-0º-30º (R/L) (keuzelijst) 3. Handen af en toe open (R/L) (keuzelijst) 4. Kijkt naar eigen handen (keuzelijst) 5. Speelt met handen middenvoor (keuzelijst) 6. Pakt in rugligging voorwerp binnen bereik (R/L) (keuzelijst) 7. Pakt blokje over (keuzelijst) 8. Houdt blokje vast, pakt er nog een in andere hand (keuzelijst) 9. Speelt met beide voeten (R/L) (keuzelijst) 10. Pakt propje met duim en wijsvinger (R/L) (keuzelijst) 11. Doet blokje in/uit doos (R/L) (keuzelijst) 12. Speelt geven en nemen (keuzelijst) 13. Stapelt 2 blokjes (R/L) (keuzelijst) 14. Gaat op onderzoek uit (keuzelijst) 15..Stapelt 3 blokjes (R/L) (keuzelijst) 16. Doet anderen na (keuzelijst) 17. Stapelt 6 blokjes (keuzelijst) 18. Plaatst ronde vorm in stoof (keuzelijst) 19. Trekt kledingstuk uit (keuzelijst) 20. Bouwt vrachtauto na (keuzelijst) 21. Plaatst 3 vormen in stoof (keuzelijst) 22. Tekent verticale lijn na (keuzelijst) 23. Bouwt brug na (keuzelijst) 24. Plaatst 4 vormen in stoof (keuzelijst) 25. Trekt eigen kledingstuk aan (keuzelijst) 26. Tekent cirkel na (keuzelijst) 27. Houdt potlood met vingers vast (keuzelijst) Rechterhand/linkerhand (keuzelijst) 28. Tekent kruis na (keuzelijst) 29. Reageert op toespreken (keuzelijst) 30. Lacht terug (keuzelijst) Lacht eerste keer terug (nummer) 31. Maakt geluiden terug (keuzelijst) 32. Maakt gevarieerde geluiden (keuzelijst) 33. Zegt dada-baba of gaga (keuzelijst) 34. Brabbelt bij zijn spel (keuzelijst) 35. Reageert op mondeling verzoek (keuzelijst) 36. Zwaait dag, dag (keuzelijst) 37. Zegt 2 geluidswoorden met begrip (keuzelijst) 38. Begrijpt enkele dagelijks gebruikte zinnen (keuzelijst) 39. Zegt 3 woorden (keuzelijst) 40. Begrijpt spelopdrachtjes (keuzelijst) 41. Zegt zinnen van 2 woorden (keuzelijst) 42. Wijst 6 lichaamsdelen aan bij pop (keuzelijst) 43. Noemt zichzelf mij en ik (keuzelijst) 44. Wijst 5 plaatjes aan in boek (keuzelijst) 45. Zegt zinnen van 3 of meer woorden (keuzelijst) 46. Is verstaanbaar voor bekenden (keuzelijst) 47. Praat spontaan over gebeurtenissen thuis/speelzaal (keuzelijst) 48. Stelt vragen naar wie, wat, waar, hoe (keuzelijst) 49. Is goed verstaanbaar voor onderzoeker (keuzelijst) 50. Stelt vragen naar hoeveel, wanneer, waarom (keuzelijst) 51. Begrijpt analogieën en tegenstellingen (keuzelijst) 52. Beweegt armen evenveel (R/L) (keuzelijst) 53. Beweegt benen evenveel (R/L) (keuzelijst) 54. Blijft hangen bij optillen onder de oksels (keuzelijst) 55. Reacties bij optrekken tot zit (keuzelijst) 56. Heft kin even van onderlaag (keuzelijst) 57. Heft in buikligging hoofd tot 45º (keuzelijst) 58. Kijkt rond met 90º geheven hoofd (keuzelijst) 59. Benen gebogen of trappelen bij verticaal zwaaien (R/L) (keuzelijst) 60. Rolt zich om van rug naar buik en omgekeerd (keuzelijst) 61. Kan hoofd goed ophouden in zit (keuzelijst) 62. Zit op billen met gestrekte benen (keuzelijst) 63. Zit stabiel los (keuzelijst) 64. Kruipt vooruit, buik op de grond (keuzelijst) 65. Trekt zich op tot staan (keuzelijst) 66. Kruipt vooruit (keuzelijst) 67. Loopt langs (keuzelijst) 68. Loopt los / loopt goed los / loopt soepel (keuzelijst) Eerste keer los lopen (datum) 69. Gooit bal zonder om te vallen (keuzelijst) 70. Raapt vanuit hurkzit iets op (keuzelijst) 71. Schopt bal weg (R/L) (keuzelijst) 72. Kan in zit soepel roteren (keuzelijst) 73. Fietst (op driewieler) (keuzelijst) 74. Springt met beide voeten tegelijk (keuzelijst) 75. Kan minstens 5 seconden op één been staan (R/L) (keuzelijst) Bijzonderheden onderzoek (vrij tekstveld) Baecke-Fassaert Motoriektest Gebruikt hand (keuzelijst) Observatie bij oefeningen (vrij tekstveld) Scan van oefeningenblad (document) Kwantitatief 1. Figuren natekenen (keuzelijst) 2. Lijntrekken (keuzelijst) 3. Stippen zetten (keuzelijst) 28 29

30 4. Vinger-duim oppositie (R/L) (keuzelijst) 5. Oogbewegingen (keuzelijst) 6. Top-neus proef (R/L) (keuzelijst) 7. Diadochokinese (R/L) (keuzelijst) 8. Veter strikken (keuzelijst) 9. Eén been staan (R/L) (keuzelijst) 10. Hielen lopen (keuzelijst) 11. Streeplopen (keuzelijst) 12. Hinkelen (R/L) (keuzelijst) 13. Springen (keuzelijst) Kwaliteit fijne motoriek 2. Lijntrekken (keuzelijst) 3. Pengreep (keuzelijst) 4. Vinger-duim oppositie (keuzelijst) 5. Oogbewegingen (keuzelijst) 7. Diadochokinese (keuzelijst) Kwaliteit grove motoriek 9. Eén been staan (keuzelijst) 10. Hielen lopen (keuzelijst) 11. Streeplopen (keuzelijst) 12. Hinkelen (keuzelijst) 13. Springen (keuzelijst) Is er sprake van fysieke belemmeringen (ja/nee) Bijzonderheden fysieke belemmeringen (vrij tekstveld) Is er sprake van negatieve kindfactoren (ja/nee) Bijzonderheden negatieve kindfactoren (vrij tekstveld) Is er sprake van negatieve omgevingsfactoren (ja/nee) Bijzonderheden negatieve omgevingsfactoren (vrij tekstveld) Kwantiteitscore (berekend veld) Percentiel (keuzelijst) Kwaliteitscore fijne motoriek (berekend veld) Kwaliteitscore grove motoriek (berekend veld) Bijzonderheden BFMT (vrij tekstveld) Screening psychosociale problemen Screeningsinstrument (keuzelijst) Datum afname (datum) Ingevuld door (keuzelijst) Plaats van afname (keuzelijst) Bijzonderheden (vrij tekstveld) Conclusie (vrij tekstveld) Denkt u over het geheel genomen dat uw kind moeilijkheden heeft op één of meer van de volgende gebieden: emoties, concentratie, gedrag of vermogen om niet andere mensen op te schieten? (keuzelijst) Hoe lang bestaan deze moeilijkheden? (keuzelijst) Maken de moeilijkheden uw kind overstuur of van slag? (keuzelijst) Belemmering thuis (keuzelijst) Belemmering vriendschappen (keuzelijst) Belemmering leren in de klas (keuzelijst) Belemmering activiteiten in de vrije tijd (keuzelijst) Belasten de moeilijkheden u of het gezin als geheel? (keuzelijst) Score emotionele problemen (nummer) Score gedragsproblemen (nummer) Score problemen leeftijdsgenoten (nummer) Score hyperactiviteit (nummer) SDQ totaal score (nummer) Score pro-sociaal gedrag (nummer) Conclusies en vervolgstappen Conclusie (vrij tekstveld) Extra zorg/interventie (ja/nee) Indicatie (keuzelijst) Interventie (keuzelijst) Verwijzing naar (keuzelijst) Notitieblad (vrij tekstveld) Screening logopedie 0. Stoornis (ja/nee) 1. Hoorstoornis (keuzelijst) 2. Stemstoornis (keuzelijst) 3. Taalstoornis (keuzelijst) 5. Articulatie (keuzelijst) 6. Nasaliteit (keuzelijst) 7. Stoornis in vloeiendheid (keuzelijst) 8. Afwijkend mondgedrag (keuzelijst) 9. Overig (keuzelijst) Toelichting aard bijzonderheden screening logopedie (vrij tekstveld) SDQ Houdt rekening met gevoelens van anderen (keuzelijst) 2. Is rusteloos (keuzelijst) 3. Klaagt vaak over hoofdpijn (keuzelijst) 4. Deelt makkelijk met andere kinderen (keuzelijst) 5. Heeft vaak driftbuien of woede-uitbarstingen (keuzelijst) 6. Is nogal op zichzelf (keuzelijst) 7. Is doorgaans gehoorzaam (keuzelijst) 8. Heeft veel zorgen (keuzelijst) 9. Is behulpzaam als iemand zich heeft bezeerd (keuzelijst) 10. Is constant aan het wiebelen of wriemelen (keuzelijst) 11. Heeft minstens één goede vriend of vriendin (keuzelijst) 12. Vecht vaak met andere kinderen of pest ze (keuzelijst) 13. Is vaak ongelukkig (keuzelijst) 14. Wordt over het algemeen aardig gevonden door andere kinderen (keuzelijst) 15. Is gemakkelijk afgeleid (keuzelijst) 16. Is zenuwachtig of zich vastklampend in nieuwe situaties (keuzelijst) 17. Is aardig tegen jongere kinderen (keuzelijst) 18. Liegt of bedriegt vaak (keuzelijst) 19. Wordt getreiterd of gepest door andere kinderen (keuzelijst) 20. Biedt vaak vrijwillig hulp aan anderen (keuzelijst) 21. Denkt na voor iets te doen (keuzelijst) 22. Pikt dingen thuis (keuzelijst) 23. Kan beter opschieten met volwassenen dan met andere kinderen (keuzelijst) 24. Is voor heel veel bang (keuzelijst) 25. Maakt opdrachten af (keuzelijst) Heeft u opmerkingen? (vrij tekstveld)

31

32 Colofon Deze brochure is een uitgave van het Centrum Jeugdgezondheid van het RIVM. De uitgave is bestemd voor professionals en andere betrokkenen bij de organisatie en uitvoering van jeugdgezondheidszorg. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Jeugdgezondheid Postbus BA Bilthoven

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Gehoor

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Gehoor BDS-protocol JGZ-richtlijn Gehoor Versie BDS: 3.2.2 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform de meest

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte BDS-protocol JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte Versie BDS: 3.2.2 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek op school

Gezondheidsonderzoek op school Gezondheidsonderzoek op school Kinderen rond de leeftijd van 10/11 jaar Deze vragenlijst maakt deel uit van het gezondheidsonderzoek van kinderen van 10/11 jaar op de basisschool. Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Activiteiten Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar per Contactmoment

Activiteiten Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar per Contactmoment Het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van de inhoud en de uitvoering van het Basistakenpakket Jeugdgezondheid 0-19 jaar. Tevens voert het beheerstaken uit op het

Nadere informatie

Activiteiten Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar per Contactmoment

Activiteiten Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar per Contactmoment Het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van de inhoud en de uitvoering van het Basistakenpakket Jeugdgezondheid 0-19 jaar. Tevens voert het beheerstaken uit op het

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar BDS-protocol JGZ-richtlijn Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar Versie BDS: 3.2.2 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten

Nadere informatie

U ontvangt deze brief omdat uw kind bekend is met ADHD.

U ontvangt deze brief omdat uw kind bekend is met ADHD. Betreft: controlespreekuur ADHD Beste ouder (s) en/ of verzorger (s), In Katwijk is een project gestart (ADHD@ease) gericht op het verbeteren van de zorg voor kinderen van 6-18 jaar met ADHD. Het betreft

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-handreiking Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen

BDS-protocol. JGZ-handreiking Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen BDSprotocol Versie BDS: 3.. Versie protocol:. Status: DEFINITIEF Dit BDSprotocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform de meest actuele versie van Basisdataset

Nadere informatie

Basisdataset Jeugdgezondheidszorg versie 3.2.2 Handleiding, 16 december 2013

Basisdataset Jeugdgezondheidszorg versie 3.2.2 Handleiding, 16 december 2013 Basisdataset Jeugdgezondheidszorg versie 3.2.2 Handleiding, 16 december 2013 Rubrieken Rubriek... 2 Dossierinformatie... 2 Nietgespecificeerde gegevens... 2 Persoonsgegevens... 2 Gezinssamenstelling...

Nadere informatie

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Spreektaal thuis: :.

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Spreektaal thuis: :. Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de basisscholen van het Samenwerkingsverband Kampen Aanmeldformulier voor basisschool ndergetekenden

Nadere informatie

Volgens hetzelfde artikel moet het Platform Jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze helderheid geven.

Volgens hetzelfde artikel moet het Platform Jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze helderheid geven. 1. Inleiding Op 1 januari 2003 is het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (BTP) van kracht geworden. Dit Basistakenpakket is gebaseerd op de Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV). Het BTP

Nadere informatie

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Telefoonnummer : Telefoonnummer 2:.

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Telefoonnummer : Telefoonnummer 2:. Stichting penbaar nderwijs Kampen Noordweg 87 8262 BP Kampen Tel: (038) 333 22 43 www.ookkampen.nl Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

Procedure aanmelding leerling

Procedure aanmelding leerling Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn, dat u belangstelling heeft getoond voor onze school. Via een gesprek met de directie van de school, de website, de schoolgids

Nadere informatie

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn dat

Nadere informatie

Vragen over privacy bij VVE

Vragen over privacy bij VVE Vragen over privacy bij VVE Oberon 1, december 2013 Om de toeleiding naar VVE goed te organiseren en te monitoren is het nodig gegevens over de doelgroepkinderen te delen tussen de betrokken partijen.

Nadere informatie

Aanmelding van leerlingen op een basisschool

Aanmelding van leerlingen op een basisschool Aanmelding van leerlingen op een basisschool Per 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start. Schoolbesturen hebben dan de zorgplicht en moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden. Voor

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Procedure aanmelding leerling

Procedure aanmelding leerling Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), Per 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Dit houdt o.a. in dat ouders hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat Beste ouder(s) en of verzorger(s), Via dit protocol

Nadere informatie

Heeft uw kind een peuterspeelzaal / kinderopvang / gastouder/ DJK bezocht?

Heeft uw kind een peuterspeelzaal / kinderopvang / gastouder/ DJK bezocht? 1. Aanmeldformulier Ondergetekenden melden hun kind aan bij basisschool: (naam / school) Respecteert u de grondslag van onze school? Gegevens kind Achternaam : Roepnaam: Geboortedatum : Nationaliteit:

Nadere informatie

JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind

JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind E. van den Akker, A. Westmaas RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Jeugdgezondheid Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind Samenvatting

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27

Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27 Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27 SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) Meet de psychosociale aanpassing van de jeugdige. De SDQ wordt ingevuld door jeugdigen zelf (11-17 jaar) en ouders

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier vierjarigen

Aanmeldingsformulier vierjarigen Aanmeldingsformulier vierjarigen Gegevens van Uw kind Achternaam: Roepnaam:. Voornamen: Jongen / Meisje Geboortedatum: Geboorteland:. Adres:.. Woonplaats:... Geboorteplaats. Nationaliteit:. Postcode:....

Nadere informatie

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014)

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Advies Commissie De Winter Opmerkingen uit standpunt staatssecretaris Van Rijn Zat al in BTP Zat nog niet in BTP, maar deed JGZ al Nieuw

Nadere informatie

Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut.

Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut. Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut. Beste ouder(s) / verzorger(s), Op 1 augustus 2014 is de Wet passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt o.a. in dat elke school bij aanmelding zorgplicht

Nadere informatie

Peuterestafette. Peuterestafette

Peuterestafette. Peuterestafette Peuterestafette Peuterestafette Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en Onderwijsadvies, versie okt 2014 1 Gegevens peuterspeelzaal / kinderdagverblijf Peuterspeelzaal/kinderdagverblijf

Nadere informatie

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam:

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam: Aanmeldingsformulier Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) Onderwijs sinds: Datum van

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je?

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je? Eerst wat algemene gegevens. 1. In welke klas zit je? 2. Bij wie woon je de meeste dagen van de week? Je mag één antwoord geven. Ik woon: Bij mijn vader en moeder (samen) Ongeveer de helft van de tijd

Nadere informatie

Uw kind ook onze zorg

Uw kind ook onze zorg Uw kind ook onze zorg Veelzijdig in zorg Jeugdgezondheidszorg Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen. Thuis en in uw

Nadere informatie

Basispakket JGZ en landelijke werkdocumenten

Basispakket JGZ en landelijke werkdocumenten (maart 2014) Basispakket JGZ en landelijke werkdocumenten (onder voorbehoud van overeenkomstige besluitvorming door het ministerie van VWS in het najaar van 2014) Het Basispakket JGZ dat vanaf 1 januari

Nadere informatie

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Aanmeldingsformulier Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie

Nadere informatie

Handleiding bij de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) Nederlandstalige versie Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden

Handleiding bij de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) Nederlandstalige versie Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden Handleiding bij de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) Nederlandstalige versie Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden Oorsprong De SDQ is van oorsprong een Engelse vragenlijst die in 1997

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn Privacy reglement 28 juli 2011 I. Algemene bepalingen In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Adres 1 Adres 2 (als afwijkend/toekomstig)

Adres 1 Adres 2 (als afwijkend/toekomstig) Inschrijf / Aanmeldformulier Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen. * doorhalen wat niet van toepassing is Gegevens Ouders / Verzorgers Ouder/Verzorger 1 Ouder/Verzorger 2 Geslacht : Geslacht

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw gegevens in veilige handen Algemeen De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens

Nadere informatie

De regisseur verwijdert dit voorblad alvorens het overdrachtsformulier te verzenden naar het NCJ.

De regisseur verwijdert dit voorblad alvorens het overdrachtsformulier te verzenden naar het NCJ. Bijlage II: Overdrachtsformulieren II.I Overdrachtsformulier Utrecht NAW-gegevens (1 en 2) Naam moeder Naam vader Geboortedatum moeder Adres Telefoonnummer Tijdelijke verblijfplaats moeder en kind Burgerservicenummer

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Melding bij Veilig Thuis Twente (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)

Melding bij Veilig Thuis Twente (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) Melding bij Veilig Thuis Twente (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) Voordat u over gaat tot het doen van een melding van vermoedens van kindermishandeling, wordt u geacht de stappen

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie Inzage of kopie van uw patiëntendossier Afdeling Patiënteninformatie 0 1 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts en andere professionals die zijn betrokken bij uw behandeling, een dossier

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Beste ouder(s) / verzorger(s).

Inschrijfformulier. Beste ouder(s) / verzorger(s). Inschrijfformulier Beste ouder(s) / verzorger(s). Voor u ligt het inschrijfformulier van onze school. Wij willen u vragen dit volledig in te vullen. We vragen alleen de gegevens die we wettelijk gezien

Nadere informatie

1 Inschrijfformulier Basisschool De Meent

1 Inschrijfformulier Basisschool De Meent 1 Inschrijfformulier Basisschool De Meent Gegevens kind Burgerservicenummer Achternaam kopie ID of paspoort bijvoegen Roepnaam Voornamen Plaats in gezin (aantal kinderen, naam en geboortedatum graag invullen

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER DE WITTE SCHOOL

INSCHRIJFFORMULIER DE WITTE SCHOOL INSCHRIJFFORMULIER DE WITTE SCHOOL Kloosterstraat 85 A 6824 RC Arnhem Telefoon: 026-4426479 Website: www.dewitteschoolarnhem.nl e-mail: directie@dewitteschoolarnhem.nl Ondergetekende verzoekt middels het

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Personalia leerling: Achternaam: Voorna(a)m(en): Roepnaam: Man/ vrouw

Aanmeldformulier. Personalia leerling: Achternaam: Voorna(a)m(en): Roepnaam: Man/ vrouw Pagodedreef 4 en 49 3564 XS Utrecht 030-2610616 info.johannes@ksu-utrecht.nl Aanmeldformulier Personalia leerling: Voorna(a)m(en): Roepnaam: Geslacht : Sofinummer/BSN: Religie: Nationaliteit: Land van

Nadere informatie

Bijlage VI aangepast overdrachtsformulier

Bijlage VI aangepast overdrachtsformulier Bijlage VI: aangepast overdrachtsformulier Overdrachtsformulier van gegevens tussen verloskundigen, kraamverzorgende en de jeugdgezondheidszorg NAW-gegevens Naam/achternaam kind Burgerservicenummer (BSN)

Nadere informatie

Geboortedatum: BSN-nummer: Roepnaam en achternaam vader:.

Geboortedatum: BSN-nummer: Roepnaam en achternaam vader:. 1. Kind gegevens Roepnaam en achternaam: Geboortedatum: BSN-nummer: jongen/meisje 2. Gezins gegevens Roepnaam en achternaam moeder: Hoogst genoten opleiding moeder: Beroep moeder: Telefoonnummer mobiel

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerlingen. U kunt een afspraak maken met de locatiedirecteur voor een oriënterend gesprek

Inschrijfformulier nieuwe leerlingen. U kunt een afspraak maken met de locatiedirecteur voor een oriënterend gesprek Inschrijfformulier nieuwe leerlingen. U kunt een afspraak maken met de locatiedirecteur voor een oriënterend gesprek U bent van harte welkom met uw zoon en/of dochter. Inschrijfformulier Calvijnschool

Nadere informatie

Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers

Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers Praktijk Dekker & Dooyeweerd Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers (Met dank voor het invullen) 1. Informatie over uw kind en gezin Graag aankruisen wat van toepassing is 0. Indien een vraag niet van

Nadere informatie

Basis Dataset Jeugdgezondheidszorg versie 2.0, 3 mei 2007

Basis Dataset Jeugdgezondheidszorg versie 2.0, 3 mei 2007 Basis Dataset Jeugdgezondheidszorg versie 2.0, 3 mei 2007 Rubrieken BDS Uniek BDS-elementen Waardendomein BDS MOA Dossierinformatie 695 Dossiernummer 696 Dossier status 1 = Actief 2 = Geblokkeerd, mogelijk

Nadere informatie

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: a. Het College van Bestuur: het bestuur van de Stichting Carmelcollege.

Nadere informatie

Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: a. persoonsgegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien Startpunt voor gezond en veilig opgroeien GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg is het startpunt voor gezond en veilig opgroeien van Friese kinderen van 0 tot 18 jaar. We volgen de gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal Diagnose, advies en behandeling

Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal Diagnose, advies en behandeling Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal Diagnose, advies en behandeling Marslaan 7 T (0164) 26 65 99 E acbergenopzoom@auris.nl 4624 CT Bergen op Zoom F (0164) 23 81 73 W www.audiologischcentrum.nl

Nadere informatie

RIVM Centrum Jeugdgezondheid Marja Verwoerd. Landelijke kop JGZ. Kenniskring Jeugdgezondheidszorg 26 mei 2008

RIVM Centrum Jeugdgezondheid Marja Verwoerd. Landelijke kop JGZ. Kenniskring Jeugdgezondheidszorg 26 mei 2008 RIVM Centrum Jeugdgezondheid Marja Verwoerd Landelijke kop JGZ Kenniskring Jeugdgezondheidszorg 26 mei 2008 Historie EKD 2001 2002: Werkgroep Registratie Monitoring en Elektronisch dossier 2004 2006: Programma

Nadere informatie

* Voornaam : * Roepnaam : Jongen/Meisje. * Geboortedatum : / / Geboorteplaats: * Nationaliteit : Geboorteland: * Straat + huisnummer :

* Voornaam : * Roepnaam : Jongen/Meisje. * Geboortedatum : / / Geboorteplaats: * Nationaliteit : Geboorteland: * Straat + huisnummer : Aanmelding Vestercollege, Hendrikstafweg, Ede Inschrijfformulier Persoonsgegevens leerling: * Achternaam : * Voornaam : * Roepnaam : Jongen/Meisje * Geboortedatum : / / Geboorteplaats: * Nationaliteit

Nadere informatie

Basis O. Basis Observatieformulier

Basis O. Basis Observatieformulier Basis O Basis Observatieformulier Gegevens kind Voornaam: Achternaam: Geboortedatum: Geslacht jongen / meisje Geboorteland kind: Kind woont bij vader en moeder / vader / moeder / anders Aantal kinderen:

Nadere informatie

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s)

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s) Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen tot 19 jaar Folder voor ouder(s)/verzorger(s) U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een goede gezondheid. Als ouder speelt u daarbij

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

3) Zijn er tijdens de zwangerschap ziekten of ander complicaties geweest? Ja/nee Zo ja, welke ziekte/complicatie en in welke maand?

3) Zijn er tijdens de zwangerschap ziekten of ander complicaties geweest? Ja/nee Zo ja, welke ziekte/complicatie en in welke maand? Patiëntensticker ALGEMENE ANAMNESE ALGEMENE VRAGEN 1) Wat is de reden voor het bezoek aan de polikliniek kinderneurologie? 2) Hoe lang bestaat het probleem al? MEDISCHE VOORGESCHIEDENIS S.v.p het juiste

Nadere informatie

Mocht u nog geen gesprek hebben gehad met een van de leidinggevenden, dan bent u van harte welkom.

Mocht u nog geen gesprek hebben gehad met een van de leidinggevenden, dan bent u van harte welkom. Aan belangstellenden voor Het Kristal Fijn dat u belangstelling heeft voor Het Kristal. Hierbij ontvangt u een aanmeldingspakket. Het pakketje bevat een aanmeldingsformulier en een aantal bijlagen. Mocht

Nadere informatie

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Functie: Integraal manager: Regiomanager Maatschappelijke

Nadere informatie

GBA gegevens tbv inlezen door GSD Professional

GBA gegevens tbv inlezen door GSD Professional Voornamen ClientSuwi Voornamen x Voorvoegsel ClientSuwi Voorvoegsel x Significant deel van de achternaam ClientSuwi SignificantDeelVanDeAchternaam x Geboortedatum ClientSuwi Geboortedat x servicenummer

Nadere informatie

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014 Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente 1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan

Nadere informatie

aanmeldformulier obs de Bongerd

aanmeldformulier obs de Bongerd Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van uw kind zo adequaat mogelijk te

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Inschrijfformulier Basisschool De Korenbloem

Inschrijfformulier Basisschool De Korenbloem Gegevens van het kind BSN nummer: Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voornamen: Man / vrouw: Geboortedatum: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Extra telefoonnummer: Nationaliteit:

Nadere informatie

ondersteuning in het onderwijs

ondersteuning in het onderwijs ondersteuning in het onderwijs School is een centraal onderdeel van het leven van kinderen en jongeren. Ervaringen op school zijn vormend en het wel of niet afmaken van school is bepalend voor hun toekomst.

Nadere informatie

* Achternaam : * Voorn(a)am(en) : * Roepnaam : Jongen/Meisje. * Geboortedatum : / / Geboorteplaats: * Nationaliteit : Geboorteland:

* Achternaam : * Voorn(a)am(en) : * Roepnaam : Jongen/Meisje. * Geboortedatum : / / Geboorteplaats: * Nationaliteit : Geboorteland: Aanmelding: De Fonkel Jachtlaan 14 6713 KM Ede Inschrijfformulier Persoonsgegevens leerling: * Achternaam : * Voorn(a)am(en) : * Roepnaam : Jongen/Meisje * Geboortedatum : / / Geboorteplaats: * Nationaliteit

Nadere informatie

GBS de Calvijnschool. Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor:

GBS de Calvijnschool. Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor: Onze school is onderdeel van: Meppel, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u het aanmeldingsformulier voor: Wilt u de formulieren zo volledig mogelijk en naar waarheid invullen en zo spoedig mogelijk

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

Privacyreglement. een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon

Privacyreglement. een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon Privacyreglement Artikel 1. Begripsbepalingen -Instelling: St.ROZA zorg -Persoonsgegevens: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe leerlingen

Intakeformulier nieuwe leerlingen Intakeformulier nieuwe leerlingen Alphen aan den Rijn, Aan de ouder(s)/verzorger(s) van. Zoals u hebt kunnen lezen, is invullen van het intakeformulier onderdeel van de toelatingsprocedure op de scholen

Nadere informatie

Geachte ouders/ jeugdige,

Geachte ouders/ jeugdige, Geachte ouders/ jeugdige, U heeft een verwijzing van de huisarts of een beschikking van de gemeente om uzelf (jongeren tussen de 16-18 jaar) of uw kind aan te melden. Om deze verwijzing of beschikking

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT NKA

PRIVACYREGLEMENT NKA PRIVACYREGLEMENT NKA INHOUD 1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?... 3 2. DOEL PRIVACYREGLEMENT... 3 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?... 3 4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?...

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Inschrijfformulier basisschool de Bareel

Inschrijfformulier basisschool de Bareel Inschrijfformulier basisschool de Bareel Achternaam Roepnaam Geslacht M / V Voorna(a)m(e)n BSN nummer Kopie document bijvoegen! Geboortedatum Postcode Woonplaats Land Telefoon Mobiel: Geheim Ja/Nee Nationaliteit

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Voorvoegsels: Indien afwijkend of toekomstig adres: Naam: Broer / zus Naam: Geb. datum

Inschrijfformulier. Voorvoegsels: Indien afwijkend of toekomstig adres: Naam: Broer / zus Naam: Geb. datum Inschrijfformulier Leerling Geslacht: Jongen / meisje Inschrijfdatum: In groep: Roepnaam: Indien afwijkend of toekomstig adres: Voornamen: Burgerservicenummer: Huisarts: Naam: Geboorteland: Tandarts: Voertaal

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG

TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG Een casus wordt ingebracht in het casus-overleg door middel van het formulier Schriftelijke aanmelding casus-overleg. Dit formulier wordt

Nadere informatie

Privacyreglement 2015

Privacyreglement 2015 Het doel van dit privacyreglement betreft een praktische uitwerking geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen Wbp. Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen p. 2 2. Reikwijdte

Nadere informatie

Achternaam en roepnaam van je partner:... Geboortedatum partner:. Welke achternaam gebruik je?.

Achternaam en roepnaam van je partner:... Geboortedatum partner:. Welke achternaam gebruik je?. Voor je ligt de vragenlijst van Verloskundigenpraktijk Zuid. Tijdens de eerste controle willen we graag wat meer te weten komen over je medische achtergrond, je eventuele eerdere zwangerschappen en je

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier ouder(s)/verzorger(s) dyslexieonderzoek. Datum invullen. Ingevuld door. Gegevens ouder/verzorger/voogd* Achternaam.

Aanmeldingsformulier ouder(s)/verzorger(s) dyslexieonderzoek. Datum invullen. Ingevuld door. Gegevens ouder/verzorger/voogd* Achternaam. Aanmeldingsformulier ouder(s)/verzorger(s) dyslexieonderzoek Datum invullen Ingevuld door Gegevens ouder/verzorger/voogd* Achternaam Voorletters Telefoonnummer Mobiele nummer E-mail adres Gegevens kind

Nadere informatie

een kopie van het officiële document

een kopie van het officiële document Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt het aanmeldingsformulier van onze school. Wij willen u vragen dit volledig in te vullen. Uiteraard gelden voor alle door u verstrekte gegevens de regels van de wet

Nadere informatie

OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl

OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl Aanmeldformulier Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u

Nadere informatie

Aanmeldformulier (Voorlopige inschrijving)

Aanmeldformulier (Voorlopige inschrijving) Estafette SIDI Directie Bevest. ouders Inv. ParnasSys Inschrijving map Aanmeldformulier (Voorlopige inschrijving) Basisschool de Zeppelin Anna Polaktuin 27 1705 JS Heerhugowaard Tel: 072 5726782 e-mail:

Nadere informatie

Aanmeldformulier OBS de Rietgors

Aanmeldformulier OBS de Rietgors Aanmeldformulier OBS de Rietgors Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van

Nadere informatie