BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007"

Transcriptie

1 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf augustus 2007 worden aangeboden. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel economie en maatschappij CM: profiel cultuur en maatschappij biol: biologie dutl: Duitse taal en cultuur fatl: Franse taal en cultuur econ: economie m&o: management en organisatie maw: maatschappijwetenschappen nat: natuurkunde nlt: natuur, leven & technologie schk: scheikunde wisa: wiskunde A wisb: wiskunde B 2 e mvt: tweede moderne vreemde taal Ad: Associate degree 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding. Instroom met HAVO diploma Economie (instroom met havo-diploma). B Accountancy econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + 2. B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) +. B Bedrijfseconomie * econ of m&o * (econ of m&o) + 4. B Bestuurskunde /overheidsmanagement econ econ * econ 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt econ of m&o 5. B Business Administration in Hotel Management 6. B Business IT & Management 7. B B Commercieel Management * * * (econ of m&o) + 8. B Commerciële economie econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + 9. B Communicatie * * * wisa of wisb 0. B Communicatiesystemen * * * wisa of wisb. B European Studies 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 2. B Facility management econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) +. B Financial services management econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + 4. B Fiscaal Recht en Economie econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + 5. B Food and business * * * (econ of m&o) + 6. B Functiegerichte bachelor in toerisme en recreatie * * * econ of m&o 7. B Hbo-Rechten 8. B Hogere Juridische opleiding 9. B Hoger Hotelonderwijs, 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt econ of m&o 20. B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs * * * econ of m&o 2. B Informatiedienstverlening en -management 2 Staatscourant 20 nr januari 20

2 22. B Informationmanagement * * * econ of m&o 2. B Information Security Management 24. B Integrale veiligheid 25. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 26. B International Business * * * econ of m&o of wisa 27. B International business and languages econ of m&o econ of m&o * * 28. B International business and econ of m&o of econ of m&o of * econ of m&o management studies 2 e mvt 2 e mvt 29. B Journalistiek 0. B Kunst en economie. B Lifestyle 2. B Logistiek en economie econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + econ of m&o econ of m&o * econ of maw of. B Management, economie en recht, opleiding voor m&o 4. B Media and entertainment Management 5. B Media, informatie en communicatie econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 6. B Oriëntaalse talen en communicatie 7. B People and Business Management 8. B Security Management 9. B Small business & retail management econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 40. B Sport, management en ondernemen * * * wisa of wisb 4. B Toegepaste Bedrijfskunde 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 42. B Trade management Azië econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 4. B Vastgoed en makelaardij * * * (econ of m&o) B Vertaalacademie 5 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 45. B Vitaliteitsmanagement & Toerisme 46. B Vrijetijdsmanagement * * * econ of m&o 47. B Windesheim Honours College * * * wisa of wisb 5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma). B Creatieve therapie 2. B Culturele en maatschappelijke vorming. B Godsdienst-pastoraal werk 4. B Human Resource Management 5. B Imam/Islamitisch geestelijk werker 6. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 7. B Maatschappelijk werk en dienstverlening 8. B Pedagogiek 9. B Pedagogisch Management Kinderopvang 0. B Sociaal-juridische dienstverlening. B Sociaal pedagogische hulpverlening 2. B Social work. B Sport en bewegen 4. B Sport en bewegingseducatie 5. B Toegepaste psychologie * * * wisa of wisb 24 Staatscourant 20 nr januari 20

3 Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma). B Audiologie 2. B Ergotherapie, opleiding voor. B Farmakunde 4. B Fysiotherapeut, opleiding tot 5. B Huidtherapie 6. B Kunstzinnige therapie 7. B Logopedie, opleiding voor 8. B Management in de zorg, 9. B Medisch beeldvormende en radiotherapeutische * * * wisa of wisb technieken 0. B Medische Hulpverlening. B Mondzorgkunde 2. B Oefentherapie Cesar. B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot 4. B Optometrie * * * wisa of wisb 5. B Orthoptie * * * wisa of wisb 6. B Podotherapie, opleiding 7. B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie 8. B Sport, gezondheid en management 9. B Toegepaste gerontologie 20. B Verloskunde biol * biol + schk biol + schk + 2. B Verpleegkundige, opleiding tot 22. B Voeding en diëtetiek Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma). B Bedrijfskunde en agribusiness * * * wisa of wisb 2. B Biotechnologie * * # #. B Bos- en natuurbeheer * * * wisa of wisb 4. B Dier- en veehouderij * * schk # 5. B Diermanagement * * biol # 6. B Educatie en kennismanagement groene sector 2, 7. B Food Commerce & Technology * * wisa of wisb wisa of wisb 8. B Food design and Innovation * * * wisa 9. B Greenport Business & Retail * * * wisa of wisb 0. B Kust- en zeemanagement * * * wisa. B Land- en watermanagement * * schk # 2. B Landscape and Environment Management * * * econ of wisa of wisb. B Milieukunde * * schk # 4. B Plattelandsvernieuwing * * * wisa of wisb 5. B Toegepaste Biologie * * schk # 6. B Tropische landbouw * * * # 7. B Tuinbouw en akkerbouw * * schk # 8. B Tuin- en landschapsinrichting * * * wisa of wisb 9. B Voedingsmiddelentechnologie * * wisa+schk # 20. B Watermanagement * * * # 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Onderwijs (instroom met havo-diploma). B Aardrijkskunde 2 25 Staatscourant 20 nr januari 20

4 2. B Algemene economie 2 econ of m&o econ of m&o * econ. B Basisonderwijs, opleiding tot leraar 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent 5. B Bedrijfseconomie 2, econ of m&o econ of m&o * econ 6. B Biologie 2 * * biol of nlt biol of nlt 7. B Bouwkunde I en II 2, * * * wisa of wisb 8. B Bouwtechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 9. B Consumptieve techniek I en II 2, 0. B Dans, docent. B Duits 2 dutl dutl dutl dutl 2. B Economie 2 econ of m&o econ of m&o * econ. B Elektrotechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 4. B Engels 2, 5. B Frans 2 fatl fatl fatl fatl 6. B Fries 2 7. B Geschiedenis 2 8. B Gezondheidszorg en welzijn 2, 9. B Godsdienst B Informatie en communicatie technologie, docent 2, * * * wisa of wisb 2. B Installatietechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 22. B Islam-godsdienst 2 2. B Lichamelijke opvoeding 24. B Maatschappijleer B Mechanische techniek I en II 2, * * * wisa of wisb 26. B Mens en maatschappij 2, 27. B Mens en Technologie 2 * * * wisa of wisb 28. B Motorvoertuigentechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 29. B Muziek, docent 0. B Natuurkunde 2 * nat of nlt # #. B Nederlands 2 2. B Omgangskunde 2,. B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/ Bacheloropleiding tot Tolk NGT,2, 4. B Opleidingskunde 5. B Pedagogiek 2 6. B Scheikunde 2 * * # # 7. B Spaans 2 8. B Techniek 2, * * # # 9. B Technisch Beroepsonderwijs * * * wisa of wisb 40. B Theater, docent 4. B Verzorging/ huishoudkunde B Verzorging/ gezondheidskunde 2 4. B Werktuigbouwkunde I en II 2, * * * wisa of wisb 44. B Wiskunde 2 * wisb wisb wisb Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Taal en cultuur (instroom met havo-diploma). B Autonome beeldende kunst 2. B Circus and Performance Art. B Circus Arts 4. B Cultureel Erfgoed 5. B Dans, 6. B Film en televisie 26 Staatscourant 20 nr januari 20

5 7. B Muziek, 8. B Muziektherapie 9. B Theater 0. B Vormgeving, Techniek (instroom met havo-diploma). B Advanced Sensor Applications * wisb # # 2. B Applied science * * # #. B Aquatische ecotechnologie * * # # 4. B Archeologie 5. B Autotechniek * nat of nlt # # 6. B Automotive * nat of nlt # # 7. B Aviation * nat of nlt nat # 8. B Bedrijfsmanagement mkb * * * wisa of wisb 9. B Bedrijfswiskunde * * wisb wisb 0. B Bewegingstechnologie * * * wisa of wisb. B Bio-informatica * * * wisa of wisb of nat 2. B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek * * # #. B Biometrie * * * wisa of wisb 4. B Biotechnologie * * # # 5. B Bouwkunde * nat of nlt wisb + nat # 6. B Bouwmanagement en vastgoed * * * econ + (wisa of wisb) 7. B Bouwtechnische bedrijfskunde * * * # 8. B Built environment * nat of nlt # # 9. B Business engineering * nat of nlt # # 20. B Business Management econ of m&o econ of m&o * maw, econ of m&o 2. B Chemie * * # # 22. B Chemische technologie * * # # 2. B Civiele techniek * nat of nlt # # 24. B Climate & Management * * * wisa of wisb 25. B Communication and multimedia design * * * wisa of wisb 26. B Elektrotechniek * nat of nlt # # 27. B Embedded Systems Engineering * nat of nlt # # 28. B Energie- en Procestechnologie (AOT) * nat of nit # # 29. B Engineering, design and * nat of nlt nat # Innovation 0. B Forensisch onderzoek * nat of nlt # #. B Game architecture and design 2. B Geodesie * * * #. B Gezondheidszorgtechnologie * * * # 4. B Human technology * * * wisa of wisb 5. B Industrieel produkt ontwerpen * nat of nlt nat # 6. B Industriële automatisering * nat of nlt nat # 7. B Informatica 8. B International Maintenance Management * * * # 9. B Kunst en techniek * * * wisa of wisb 40. B Logistiek en technische vervoerskunde * * * # 4. B Luchtvaarttechnologie * nat of nlt # # 42. B Maritiem officier * nat of nlt # # 4. B Mechatronica * nat of nlt # # 44. B Mediatechnologie * * * wisa of wisb 45. B Milieugerichte materiaaltechnologie * * # # 27 Staatscourant 20 nr januari 20

6 46. B Milieukunde * * schk # 47. B Mobiliteit * * * # 48. B Netwerk infrastructuur design * * * wisa of wisb 49. B Ocean Technology * nat of nlt # # 50. B Orthopedische technologie * * # # 5. B Ruimtelijke ordening en planologie * * * # 52. B Scheepsbouwkunde * nat of nlt # # 5. B Stedenbouwkundig Ontwerpen 54. B Technische bedrijfskunde * * * # 55. B Technische commerciële confectiekunde * * * (econ of m&o) B Technische commerciële textielkunde * * * wisa of wisb 57. B Technische informatica * * wisb wisb 58. B Technische natuurkunde * nat of nlt # # 59. B Werktuigbouwkunde * nat of nlt # # Sectoroverstijgend (instroom met havo-diploma). B Delta Management * * * # 4. B HBO-ICT 2. Instroom met VWO diploma Economie (instroom met vwo-diploma). B Accountancy 2. B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o * econ of m&o. B Bedrijfseconomie 4. B Bestuurskunde/overheids-management econ econ * econ 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 5. B Business Administration in Hotel Management 6. B Business IT & Management 7. B Commercieel Management * * * econ of m&o 8. B Commerciële economie econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 9. B Communicatie 0. B Communicatiesystemen. B European Studies 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 2. B Facility management econ of m&o econ of m&o * econ of m&o. B Financial services management econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 4. B Fiscaal Recht en Economie 5. B Food and business 6. B Functiegerichte Bachelor in toerisme en recreatie * * * econ of m&o 7. B Hbo-rechten 8. B Hogere Juridische opleiding 9. B Hoger Hotelonderwijs, 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 20. B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs * * * econ of m&o 2. B Informatiedienstverlening en - Management 22. B Informationmanagement 2. B Information Security Management 24. B Integrale veiligheid 25. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 26. B International Business * * * econ of m&o of wisa 27. B International business and Languages econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 28 Staatscourant 20 nr januari 20

7 28. B International business and Managementstudies econ of m&o of 2 e mvt econ of m&o of 2 e mvt * * 29. B Journalistiek 0. B Kunst en economie. B Lifestyle 2. B Logistiek en economie econ of m&o econ of m&o * econ of m&o econ of m&o econ of m&o * econ of maw. B Management, economie en recht, opleiding voor of m&o 4. B Media and entertainment management 5. B Media, informatie en communicatie econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 6. B Toegepaste Bedrijfskunde 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 7. B Oriëntaalse talen en communicatie 8. B People and Business Management 9. B Security Management 40. B Small business & retail management econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 4. B Sport, management en ondernemen 42. B Trade management Azië econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 4. B Vastgoed en makelaardij * * * econ of m&o 44. B Vertaalacademie 5 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 45. B Vitaliteitsmanagement & Toerisme 46. B Vrijetijdsmanagement * * * econ of m&o 47. B Windesheim Honours College * * * wisa of wisb 5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma). B Creatieve therapie 2. B Culturele en maatschappelijke vorming. B Godsdienst-pastoraal werk 4. B Human Resource Management 5. B Imam/Islamitisch geestelijk werker 6. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 7. B Maatschappelijke werk en dienstverlening 8. B Pedagogiek 9. B Pedagogisch Management Kinderopvang 0. B Sociaal-juridische dienstverlening. B Sociaal pedagogische hulpverlening 2. B Social work. B Sport en bewegen 4. B Sport en bewegingseducatie 5. B Toegepaste psychologie Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma). B Audiologie 2. B Ergotherapie, opleiding voor. B Farmakunde 4. B Fysiotherapeut, opleiding tot 5. B Huidtherapie 6. B Kunstzinnige therapie 7. B Logopedie, opleiding voor 8. B Management in de zorg, 29 Staatscourant 20 nr januari 20

8 9. B Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken 0. B Medische Hulpverlening. B Mondzorgkunde 2. B Oefentherapie Cesar. B Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot 4. B Optometrie 5. B Orthoptie 6. B Podotherapie, opleiding 7. B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie 8. B Sport, gezondheid en management 9. B Toegepaste gerontologie 20. B Verloskunde biol * biol + schk biol + schk 2. B Verpleegkundige, opleiding tot 22. B Voeding en diëtetiek Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma). B Bedrijfskunde en agribusiness 2. B Biotechnologie * * # #. B Bos- en natuurbeheer 4. B Dier- en veehouderij * * schk # 5. B Diermanagement * * biol # 6. B Educatie en kennismanagement groene sector 2, 7. B Food Commerce and Technology * * wisa of wisb wisa of wisb 8. B Food design and Innovation 9. B Greenport Business & Retail * * * wisa of wisb 0. B Kust- en zeemanagement * * * wisa of wisb. B Land- en watermanagement * * schk of nlt schk of nlt 2. B Landscape and Environment Management * * * econ of wisa of wisb. B Milieukunde * * schk of nlt # 4. B Plattelandsvernieuwing 5. B Toegepaste Biologie * * schk # 6. B Tropische landbouw * * * # 7. B Tuinbouw en akkerbouw * * schk of nlt # 8. B Tuin- en landschapsinrichting 9. B Voedingsmiddelentechnologie * * wisa + schk # 20. B Watermanagement * * * # 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Onderwijs (instroom met vwo-diploma). B Aardrijkskunde 2 2. B Algemene economie 2 econ of m&o econ of m&o * econ. B Basisonderwijs, opleiding tot leraar 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent 5. B Bedrijfseconomie 2, econ of m&o econ of m&o * econ 6. B Biologie 2 * * biol of nlt biol of nlt 7. B Bouwkunde I en II 2, * * * wisa of wisb 8. B Bouwtechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 9. B Consumptieve techniek I en II 2, 0. B Dans, docent 0 Staatscourant 20 nr januari 20

9 . B Duits 2 2. B Economie 2 econ of m&o econ of m&o * econ. B Elektrotechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 4. B Engels 2, 5. B Frans 2 6. B Fries 2 7. B Geschiedenis 2 8. B Gezondheidszorg en welzijn 2, 9. B Godsdienst B Informatie en communicatietechnologie, docent 2, * * * wisa of wisb 2. B Installatietechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 22. B Islam-godsdienst 2 2. B Lichamelijke opvoeding 24. B Maatschappijleer B Mechanische techniek I en II 2, * * * wisa of wisb 26. B Mens en maatschappij 2, 27. B Mens en Technologie 2 * * * wisa of wisb 28. B Motorvoertuigentechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 29. B Muziek, docent 0. B Natuurkunde 2 * nat of nlt nat of nlt #. B Nederlands 2 2. B Omgangskunde 2,. B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/ Bacheloropleiding tot Tolk NGT,2, 4. B Opleidingskunde 5. B Pedagogiek 2 6. B Scheikunde 2 * * schk of nlt # 7. B Spaans 2 8. B Techniek 2, * * nat of nlt # 9. B Technisch Beroepsonderwijs * * * wisa of wisb 40. B Theater, docent 4. B Verzorging/huishoudkunde B Verzorging/gezondheidskunde 2 4. B Werktuigbouwkunde I en II 2, * * * wisa of wisb 44. B Wiskunde 2 * * * wisa of wisb 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma). B Autonome beeldende kunst 2. B Circus and Performance Art. B Circus Arts 4. B Cultureel Erfgoed 5. B Dans, 6. B Film en televisie 7. B Muziek, 8. B Muziektherapie 9. B Theater 0. B Vormgeving, Staatscourant 20 nr januari 20

10 Techniek (instroom met vwo-diploma). B Advanced Sensor Applications * wisb # # 2. B Applied science * * # #. B Aquatische ecotechnologie * * # # 4. B Archeologie 5. B Autotechniek * nat of nlt nat # 6. B Automotive * nat of nlt nat # 7. B Aviation * nat of nlt nat # 8. B Bedrijfsmanagement mkb * * * wisa of wisb 9. B Bedrijfswiskunde * * * wisa of wisb 0. B Bewegingstechnologie. B Bio-informatica * * * wisa of wisb 2. B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek * * # #. B Biometrie 4. B Biotechnologie * * # # 5. B Bouwkunde * nat of nlt nat # 6. B Bouwmanagement en vastgoed 7. B Bouwtechnische bedrijfskunde * * * # 8. B Built Environment * nat of nlt nat # 9. B Business engineering * nat of nlt nat # 20. B Business Management econ of m&o econ of m&o * maw, econ of m&o 2. B Chemie * * # # 22. B Chemische technologie * * # # 2. B Civiele techniek * nat of nlt nat # 24. B Climate & Management 25. B Communication and multimedia design 26. B Elektrotechniek * nat of nlt nat # 27. B Embedded Systems Engineering * nat of nlt # # 28. B Energie- en Procestechnologie (AOT) * nat of nit nat # 29. B Engineering, design and * nat of nlt nat # innovation 0. B Forensisch onderzoek * nat of nlt # #. B Game architecture and design 2. B Geodesie * * * wisa of wisb. B Gezondheidszorgtechnologie * * * wisa of wisb 4. B Human technology 5. B Industrieel product ontwerpen * * * # 6. B Industriële automatisering * * * # 7. B Informatica 8. B International Maintenance Management * * * # 9. B Kunst en techniek 40. B Logistiek en technische vervoerskunde * * * # 4. B Luchtvaarttechnologie * nat of nlt nat # 42. B Maritiem officier * nat of nlt nat # 4. B Mechatronica * nat of nlt nat # 44. B Mediatechnologie 45. B Milieugerichte materiaaltechnologie * * wib + (schk of nat) wib + (schk of nat) 46. B Milieukunde * * schk # 47. B Mobiliteit * * * # 48. B Netwerk infrastructuur design * * * wisa of wisb 49. B Ocean Technology * nat of nlt nat # 50. B Orthopedische technologie * * nat of nlt # 5. B Ruimtelijke ordening en planologie * * * # 52. B Scheepsbouwkunde * nat of nlt nat # 5. B Stedenbouwkundig Ontwerpen 54. B Technische bedrijfskunde * * * # 55. B Technische commerciële confectiekunde 2 Staatscourant 20 nr januari 20

11 56. B Technische commerciële textielkunde 57. B Technische informatica 58. B Technische natuurkunde * nat of nlt nat # 59. B Werktuigbouwkunde * nat of nlt nat # Sectoroverstijgend (instroom met vwo-diploma). B Delta Management * * * # 2. B HBO-ICT Staatscourant 20 nr januari 20

12 TOELICHTING Algemeen Met deze regeling worden de bijlagen behorende bij de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 vervangen door vier nieuwe bijlagen. Vervanging van de bijlagen is nodig vanwege diverse aanpassingen (o.a. nieuwe opleidingen en gewijzigde nadere vooropleidingseisen). Bijlagen A en B bevatten de eisen behorend bij de VO-profielen zoals die tot augustus 2007 werden aangeboden. Bijlagen C en D bevatten de eisen behorend bij de VO-profielen zoals die vanaf augustus 2007 worden aangeboden. Bijlagen A en C bevatten de opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs; bijlagen B en D die van het hoger beroepsonderwijs. Daarnaast wordt met deze regeling bijlage de Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs 2007 aangepast. Administratieve lasten Omdat deze regeling uitsluitend betreft het bijstellen van de bijlagen vooropleidingseisen en er geen informatieverplichtingen voor het bestuur aan de overheid uit voortvloeien, zijn er geen gevolgen voor de administratieve lasten. Artikelsgewijze toelichting Artikel I In de nieuwe bijlagen A, B, C en D bij de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 zijn opgenomen: nieuwe opleidingen en de daarvoor geldende nadere vooropleidingseisen; wijzigingen in de nadere vooropleidingseisen; naamswijzigingen van bestaande opleidingen; opleidingen met einde instroom per september 202 of daarvoor; overige wijzigingen. In de hierna volgende overzichten worden de aard en inhoud van de wijzigingen weergegeven.. Nieuwe opleidingen en bijbehorende (nadere) vooropleidingseisen Bijlage Sector Naam opleiding Globale omschrijving van het toegangsrecht Eventuele toelichting A en C Gedrag en Maatschappij B Geografie, Planologie en Milieu Alle profielen toegangsrecht B en D Onderwijs B Technisch Beroepsonderwijs Oude profielen Havo: NT; NG: EM+wb en CM+wb Vwo: NT; NG; EM en CM+wa2 Nieuwe profielen Havo en vwo: NT; NG; EM en CM+(wisA of wisb) A en C Techniek B Nanobiologie Oude profielen NT+bi2 en NG+ +wb2: toegang. CM en EM: geen toegang Nieuwe profielen NT+biol en NG+nat+wisB: toegang. CM en EM: geen toegang Voor deze opleiding gelden dezelfde eisen als voor de opleiding B Sociale Geografie en Planologie Er gelden dezelfde eisen als voor vergelijkbare technische opleidingen in de sector onderwijs. 4 Staatscourant 20 nr januari 20

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste

Nadere informatie

Studeren aan een hogeschool

Studeren aan een hogeschool Studeren aan een hogeschool Hogescholen in Nederland bieden vele opleidingen aan: van archeologie tot verpleegkunde en van engineering tot pedagogiek. Met dit overzicht kun je in één oogopslag zien waar

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 studies: Geneeskunde best bekeken studie schooljaar 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas de prestaties (clicks

Nadere informatie

INSTROOMNOTA 2014-2015. De Fontein & Goois Lyceum

INSTROOMNOTA 2014-2015. De Fontein & Goois Lyceum INSTROOMNOTA 2014-2015 De Fontein & Goois Lyceum INSTROOMNOTA vmbot 4havo Deze nota is bedoeld voor leerlingen die in mei 2015 examen vmbot doen en daarna hun havodiploma willen halen. INHOUD pagina Inleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11514 24 april 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014, nr. 540459 inzake

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Februari 2014 - maart 2014 - april 2014 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel Rapportage studies per Gender Nivo Profiel www.qompas.nl 2012-2013 Top 25 studies per Gender Nivo Profiel Surrounded by Talent Inleiding In dit overzicht laten we de top-25 meest bekeken studies zien van

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 opleidingen: Verpleegkunde - verloskunde van HZ University best bekeken opleiding 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

Profielkeuze C10 1 8/30/2014

Profielkeuze C10 1 8/30/2014 Profielkeuze C10 1 8/30/2014 PROFIELKEUZE C10 HBO/WO ORIENTATIE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Monique Janssen Profielkeuze C10 2 8/30/2014 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Monique Janssen School/instelling

Nadere informatie