Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs"

Transcriptie

1 OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste en tweede lid, van de Wet op het en wetenschappelijk onderzoek en artikel VI, onderdeel G, van de Wet van 2 juli 1997, Stb. 322; Algemeen verbindend voorschrift Datum: 7 februari 2003 Kenmerk: HBO/AS-2003/1589 Datum inwerkingtreding: zie artikel III Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag: art. 7.25, eerste en tweede lid, van de WHW Relatie tot eerdere mededelingen: de Regeling nadere vooropleidingseisen, gepubliceerd met kenmerk HBO-1998/23977 in Uitleg OCenW-Regelingen 21, op 23 september 1998, en de wijziging van deze regeling, gepubliceerd met kenmerk HBO/AS-2002/21331 in Uitleg OCenW-Regelingen 18, op 31 juli Informatie verkrijgbaar bij: CFI/ICO/BVH, Besluit Artikel I. Wijziging per 1 september 2003 De Regeling nadere vooropleidingseisen 1998 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage B wordt opnieuw vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel II. Bekendmaking Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW- Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Artikel III. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september Mede namens de staatsecretaris van landbouw, natuurbeheer en visserij De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. A.D.S.M. Nijs, MBA NUMMER 4/ februari 2003

2 Toelichting Artikelsgewijze toelichting Algemeen Artikel I De regeling die met de voorliggende regeling wordt gewijzigd, is de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998, gepubliceerd met kenmerk HBO- 1998/23977 in Uitleg OCenW-Regelingen 21, op 23 september De wijziging betreft de herziening van Bijlage B die de HBO-bacheloropleidingen betreft. In dit deel van de bijlage zijn een aantal nieuwe en geconverteerde HBObacheloropleidingen en hun vooropleidingseisen ingevoegd, en voor een aantal reeds opgenomen HBO-bacheloropleidingen zijn de eisen gewijzigd. De invoeging, alsmede eerder bekendgemaakte naamswijzigingen met handhaving van een alfabetische volgorde per onderdeel leiden ertoe dat ten opzichte van de voorgaande regeling voor vele reeds bestaande bacheloropleidingen een vernummering heeft plaatsgevonden. Door de bijlage als geheel opnieuw vast te stellen, wordt de inzichtelijkheid en bruikbaarheid bevorderd. In de bijlage zijn toegevoegd de bacheloropleidingen die sedert de eerste vaststelling van de regeling in 1998 zijn gestart en de bacheloropleidingen die in september 2003 van start gaan, met hun vooropleidingseisen. Voor enkele bacheloropleidingen die reeds in de bijlage waren opgenomen, worden de eisen aangepast. Voor de bacheloropleidingen die tussen 1998 en 2002 van start zijn gegaan, geldt dat eventuele nadere vooropleidingseisen op een zodanig moment van kracht worden dat er rekening mee kan worden gehouden op het gebruikelijk moment van vakkenpakketkeuze. Voor bacheloropleidingen die per 1 september 2003 van start gaan, worden eventuele nadere vooropleidingseisen direct van kracht. De aanpassing van de nadere vooropleidingseisen bij bestaande bacheloropleidingen betreft in alle gevallen een verruiming van de toegang. Deze wijziging gaat daarom ook in met ingang van het studiejaar Het gaat hier om de bacheloropleidingen in het onderdeel Gezondheidszorg en de bacheloropleiding Small Business and retailmanagement in het onderdeel Economie. De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. A.D.S.M. Nijs, MBA Bijlage B Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs 1. Instroom met havo-diploma Economie (instroom met havo-diploma) 1 Accountancy EC1 EC1 * WIA12 OF WIB1 2 Bedrijfseconomie EC1 EC1 * WIA12 OF WIB1 3 Bedrijfskundige informatica * * * * 4 Bedrijfskundige informatica, kort-hbo * * * * NUMMER 4/ februari 2003

3 5 Bestuurskunde/overheidsmanagement EC1 EC1 * * 6 Boekhandel en uitgeverij EC1 EC1 * * 7 Commerciële economie EC1 EC1 * * 8 Communicatie EC1 EC1 * * 9 Communicatiesystemen EC1 EC1 * * 10 Facility Management EC1 EC1 * * 11 Facility Management, kort-hbo EC1 EC1 * * 12 Financial services management EC1 EC1 * WIA12 OF WIB1 13 Fiscale economie EC1 EC1 * WIA12 OF WIB1 14 Food And business * * * * 15 Hbo-juridische opleiding * * * * 16 Hogere Europese beroepenopleiding 2EMVT12 2EMVT12 2EMVT12 * 17 Hoger hotelmanagement 2EMVT12 2EMVT12 2EMVT12 * 18 Hoger toeristisch en recreatief onderwijs EC1+2EMVT12 EC1+2EMVT12 * * 19 Hoger toeristisch en recreatief onderwijs, EC1+2EMVT12 EC1+2EMVT12 * * kort-hbo 20 Informatiedienstverlening en -management * * * * 21 Integrale veiligheid * * * * 22 Integrale veiligheidskunde EC1 EC1 * * 23 International business and languages EC1 EC1 * * 24 International business and management * * * * studies International business and management EC1 OF EC1 OF * * studies 2EMVT12 2E MVT12 per 1/9/ Journalistiek * * * * 26 Logistiek en economie EC1 EC1 * * 27 Kunst en economie * * * * 28 Management, economie en recht, EC1 EC1 * * opleiding voor NUMMER 4/ februari 2003

4 29 Media and entertainment management * * * * 30 Office management * * * * Office management 2EMVT12 2EMVT12 2EMVT12 * Per 1/9/ Oriëntaalse talen en communicatie * * * * 32 Small business & retail management EC1 EC1 * * 33 Sportmanagement * * * * 34 Tolk-vertaler, opleiding * * * * 35 Trade management Azië EC1+2EMVT12 EC1+2EMVT12 * * 36 Vastgoed en makelaardij * * * * Vastgoed en makelaardij EC1 EC1 * * per 1/9/ Vormgeving en management * * * * 38 Vrijetijdsmanagement EC1+2EMVT12 EC1+2EMVT12 * * Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma) 1 Antroposofische gezondheidszorg * * * * 2 Bewegingsagogie/psychomotorische therapie, * * * * opleiding 3 Bewegingstechnologie * * * * 4 Ergotherapie, opleiding voor * * * * 5 Farmakunde * * * * 6 Fysiotherapeut, opleiding tot * * * * 7 Huidtherapie * * * * 8 Logopedie, opleiding voor * * * * 9 Medisch beeldvormende en * * * * radio-therapeutische technieken NUMMER 4/ februari 2003

5 10 Mondhygiëne, opleiding * * * * 11 Oefentherapie Cesar, opleiding * * * * 12 Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot * * * * 13 Optometrie * * * * 14 Orthoptist, opleiding tot * * * * 15 Podotherapie, opleiding * * * * 16 Sport, gezondheid en management * * * * 17 Verpleegkundige, opleiding tot * * * * 18 Voeding en diëtetiek * * * * Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma) 1 Creatieve therapie * * * * 2 Culturele en maatschappelijke vorming * * * * 3 Godsdienst-pastoraal werk * * * * 4 Integrale veiligheid * * * * 5 Integrale veiligheidskunde EC1 EC1 * * 6 Maatschappelijke werk en dienstverlening * * * * 7 Pedagogiek * * * * 8 Personeel en arbeid * * * * 9 Sociaal-juridische dienstverlening * * * * 10 Sociaal pedagogische hulpverlening * * * * 11 Sport en bewegen * * * * 12 Sport en bewegingseducatie * * * * NUMMER 4/ februari 2003

6 Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma) 1 Accountancy en agribusiness * * * WIA12 OF WIB1 2 Bedrijfskunde en agribusiness * * * WIA12 OF WIB1 3 Biotechnologie * WIB12 # # 4 Bos- en natuurbeheer * * * WIA12 OF WIB1 5 Dier- en veehouderij * * SK # 6 Diermanagement * * BI OF SK # Diermanagement per 1/9/2005 * * BI # 7 Educatie en kennismanagement groene * * * * sector 2 8 Kust- en zeestudies * * * WIA12 9 Laboratoriumtechniek * * # # 10 Land-, en watermanagement * * SK # 11 Milieukunde * * SK # 12 Milieutechnologie * WIB12 # # 13 Plattelandsvernieuwing * * * * 14 Tropische landbouw * * SK # 15 Tuin- en akkerbouw * * SK # 16 Tuin- en landschapsinrichting * * * WIA12 OF WIB1 17 Voedingsmiddelentechnologie * * SK+WIB1 # Noot: 2 Opleiding tot leraar VO van de tweede graad NUMMER 4/ februari 2003

7 Onderwijs (instroom met havo-diploma) 1 Aardrijkskunde 2 * * * * 2 Algemene economie 2 EC1 EC1 * * 3 Allochtone levende talen, opleiding tot leraar * * * * 4 Arabisch 2 * * * * 5 Basisonderwijs, opleiding tot leraar * * * * 6 Beeldende kunst en vormgeving, docent * * * * 7 Bedrijfseconomie 2 EC1 EC1 * * 8 Biologie 2 * * BI BI 9 Bouwkunde 2 * * WIB1 WIB1 10 Bouwtechniek 2 * * WIB1 WIB1 11 Consumptieve techniek 2 * * * * 12 Dans, docent * * * * 13 Drama, docent * * * * 14 Duits 2 DU12 DU12 DU12 DU12 15 Engels 2 * * * * 16 Elektrotechniek 2 * * WIB1 WIB1 17 Frans 2 FA12 FA12 FA12 FA12 18 Fries 2 * * * * 19 Geschiedenis 2 * * * * 20 Gezondheidszorg en welzijn 2 * * * * 21 Godsdienst 2 * * * * 22 Grafische techniek 2 * * * * 23 Installatietechniek 2 * * WIB1 WIB1 24 Islam-godsdienst 2 * * * * 25 Lichamelijke oefening * * * * 26 Maatschappijleer 2 * * * * NUMMER 4/ februari 2003

8 27 Mens en maatschappij 2 * * * * 28 Mechanische techniek 2 * * WIB1 WIB1 29 Motorvoertuigentechniek 2 * * WIB1 WIB1 30 Muziek, docent * * * * 31 Natuurkunde 2 * * # # 32 Nederlands 2 * * * * 33 Nederlandse gebarentaal/ doventolk 2 * * * * 34 Omgangskunde 2 * * * * 35 Opleidingskunde * * * * 36 Pedagogiek 2 * * * * 37 Russisch 2 RUS RUS RUS RUS 38 Scheikunde 2 * * # # 39 Spaans 2 * * * * 40 Techniek 2 * * # # 41 Turks 2 * * * * 42 Verzorging/huishoudkunde 2 * * * * 43 Verzorging/gezondheidskunde 2 * * * * 44 Werktuigbouwkunde 2 * * WIB1 WIB1 45 Wiskunde2 * WIB12 WIB12 WIB12 Noot: 2 Opleiding tot leraar VO van de tweede graad in NUMMER 4/ februari 2003

9 Techniek (instroom met havo-diploma) 1 Aot-techniek * * # # 2 Aquatische ecotechnologie * * # # 3 Autotechniek * * # # 4 Aviation * * Na1 # 5 Bedrijfskader, opleiding voor * * * wia12 of wib1 6 Bio-informatica * * * * Bio-informatica * * * WiA12 of per 1/9/2005 WiB1 of Na1 7 Biologie en medisch laboratoriumonderzoek * * # # 8 Biometrie * * * * Biometrie * * WiB1 WiB1 per 1/9/ Biotechnologie * * # # 10 Bouwkunde * * # # 11 Bouwmanagement en vastgoed * * * WIA12 OF WIB1 12 Bouwtechnische bedrijfskunde * * # # 13 Business engineering and management * * * * 14 Chemie * * # # 15 Chemische technologie * * # # 16 Civiele techniek * * # # 17 Commercieel ingenieur * * * * 18 Communication and multimedia design * * * * 19 Elektrotechniek * * # # 20 Engineering, design and innovation * * NA1 # 21 Geodesie * * # # NUMMER 4/ februari 2003

10 22 Gezondheidszorgtechnologie * * * * Gezondheidszorgtechnologie * * * # per 1/9/ Grafimediatechnologie * * * * 24 Human technology * * * * 25 Hydrografie * * # # 26 Industrieel product ontwerpen * * # # 27 Industriële automatisering * * * * Industriële automatisering * * # # per 1/9/ Informatica * * * * 29 Informatica, kort-hbo * * * * 30 Kunst en techniek * * * * 31 Logistiek, kort-hbo * * WIB1+NA1 WIB1+NA1 32 Logistiek en technische vervoerskunde * * * (WIB1 OF WIA12)+NA1 33 Luchtvaarttechnologie * * # # 34 Maritiem officier * * # # 35 Milieugerichte materiaaltechnologie * * # # 36 Milieukunde * * # # 37 Milieutechnologie * * # # 38 Netwerk infrastructuur design * * * WIB1 39 Orthopedische technologie * * * * Orthopedische technologie * * # # per 1/9/ Petroleum en gastechnologie * * # # 41 Ruimtelijke ordening en planologie * * * wib1+na1 42 Scheepsbouwkunde * * # # NUMMER 4/ februari 2003

11 43 Technische bedrijfskunde * * * # 44 Technische commerciële confectiekunde * * * (WIA12 OF WIB1) + (SK OF NA1 OF EC12) 45 Technische commerciële textielkunde * * * (WIA12 OF WIB1) + (SK OF NA1 OF EC12) 46 Technische informatica * * WIB1 WIB1 47 Technische natuurkunde * * # # 48 Verkeerskunde * * * WIB1+NA1 49 Werktuigbouwkunde * * # # 50 Wiskunde * * WIB12 WIB12 Taal en cultuur (instroom met havo-diploma) 1 Autonome beeldende kunst * * * * 2 Dans * * * * 3 Film en televisie * * * * 4 Media and entertainment management * * * * 5 Museologie * * * * 6 Muziek * * * * 7 Theater * * * * 8 Vormgeving * * * * NUMMER 4/ februari 2003

12 2. Instroom met vwo-diploma Economie (instroom met vwo-diploma) 1 Accountancy EC1 EC1 * EC1 2 Bedrijfseconomie ec1 EC1 * EC1 3 Bedrijfskundige informatica * * * * 4 bedrijfskundige informatica, kort-hbo * * * * 5 Bestuurskunde/overheidsmanagement EC1 EC1 * EC1 6 Boekhandel en uitgeverij EC1 EC1 * EC1 7 Commerciële economie EC1 EC1 * EC1 8 Communicatie EC1 EC1 * EC1 9 Communicatiesystemen EC1 EC1 * EC1 10 Facility management EC1 EC1 * EC1 11 Facility management, kort-hbo EC1 EC1 * EC1 12 Financial services management EC1 EC1 * EC1 13 Fiscale economie EC1 EC1 * EC1 14 Food and business * * * * 15 Hbo-juridische opleiding * * * * 16 Hogere Europese beroepenopleiding EC1 OF EC1 OF * * 2EMVT12 2EMVT12 Hogere Europese beroepenopleiding 2EMVT12 2EMVT12 2EMVT12 * per 1/9/ Hoger hotelmanagement EC1 OF EC1 OF * * 2E MVT12 2E MVT12 Hoger hotelmanagement per 1/9/2006 2EMVT12 2EMVT12 2EMVT12 * 18 Hoger toeristisch en recreatief onderwijs EC1 EC1 * * 19 Hoger toeristisch en recreatief onderwijs, EC1 EC1 * * kort-hbo 20 Informatiedienstverlening en -management * * * * 21 Integrale veiligheid * * * * NUMMER 4/ februari 2003

13 22 Integrale veiligheidskunde EC1 EC1 * EC1 23 International business and languages EC1 EC1 * EC1 24 International business and * * * * managementstudies International business and EC1 OF EC1 OF * * managementstudies per 1/9/2006 2E MVT12 2E MVT12 25 Journalistiek * * * * 26 Kunst en economie * * * * 27 Logistiek en economie EC1 EC1 * EC1 28 Management, economie en recht, EC1 EC1 * EC1 opleiding voor 29 Media and entertainmentmanagement * * * * 30 Office-management * * * * Office-management 2E MVT12 2E MVT12 2E MVT12 * per 1/9/ Oriëntaalse talen en communicatie * * * * 32 Small business & retail management EC1 EC1 * EC1 33 Sportmanagement * * * * 34 Tolk-vertaler, opleiding * * * * 35 Trade management Azië EC1 EC1 * EC1 36 Vastgoed en makelaardij * * * * Vastgoed en makelaardij EC1 EC1 * EC1 per 1/9/ Vormgeving en management * * * * 38 Vrijetijdsmanagement EC1 EC1 * * NUMMER 4/ februari 2003

14 Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma) 1 Aantroposofische gezondheidszorg * * * * 2 Bewegingsagogie/psychomotorische * * * * therapie, opleiding 3 Bewegingstechnologie * * * * 4 Ergotherapie, opleiding voor * * * * 5 Farmakunde * * * * 6 Fysiotherapeut, opleiding tot * * * * 7 Huidtherapie * * * * 8 Logopedie, opleiding voor * * * * 9 Medisch beeldvormende en * * * * radiotherapeutische technieken 10 Mondhygiëne, opleiding * * * * 11 Oefentherapie Cesar, opleiding * * * * 12 Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot * * * * 13 Optometrie * * * * 14 Orthoptist, opleiding tot * * * * 15 Podotherapie, opleiding * * * * 16 Sport, gezondheid en management * * * * 17 Verpleegkundige, opleiding tot * * * * 18 Voeding en diëtetiek * * * * NUMMER 4/ februari 2003

15 Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma) 1 Creatieve therapie * * * * 2 Culturele en maatschappelijke vorming * * * * 3 Godsdienst-pastoraal werk * * * * 4 Integrale veiligheid * * * * 5 Integrale veiligheidskunde EC1 EC1 * EC1 6 Maatschappelijke werk en dienstverlening * * * * 7 Pedagogiek * * * * 8 Personeel en arbeid * * * * 9 Sociaal-juridische dienstverlening * * * * 10 Sociaal pedagogische hulpverlening * * * * 11 Sport en bewegen * * * * 12 Sport en bewegingseducatie * * * * Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma) 1 Accountancy en agribusiness * * * * 2 Bedrijfskunde en agribusiness * * * * 3 Biotechnologie * * # # 4 Bos- en natuurbeheer * * * * 5 Dier- en veehouderij * * SK1 # 6 Diermanagement * * SK1 OF BI1 # Diermanagement per 1/9/2006 * * BI1 # 7 Educatie en kennismanagement * * * * groene sector 2 8 Kust- en zeestudies * * * WIA12 9 Laboratoriumtechniek * * SK1 SK1 NUMMER 4/ februari 2003

16 Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma)/vervolg 10 Land- en watermanagement * * SK1 SK1 11 Milieukunde * * SK1 # 12 Milieutechnologie * * # # 13 Plattelandsvernieuwing * * * * 14 Tropische landbouw * * SK1 # 15 Tuin- en akkerbouw * * SK1 # 16 Tuin- en landschapsinrichting * * * * 17 Voedingsmiddelentechnologie * * Sk1+WiB1 # Noot: 2 Opleiding tot leraar VO van de tweede graad Onderwijs (instroom met vwo-diploma) 1 Aardrijkskunde 2 * * * * 2 Algemene economie 2 EC1 EC1 * EC1 3 Allochtone levende talen, opleiding * * * * tot leraar 4 Arabisch 2 * * * * 5 Basisonderwijs, opleiding tot leraar * * * * 6 Beeldende kunst en vormgeving, docent * * * * 7 Bedrijfseconomie 2 EC1 EC1 * EC1 8 Biologie 2 * * BI12 BI12 9 Bouwkunde 2 * * * WIA12 10 Bouwtechniek 2 * * * WIA12 11 Consumptieve techniek 2 * * * * 12 Dans, docent * * * * 13 Drama, docent * * * * NUMMER 4/ februari 2003

17 Onderwijs (instroom met vwo-diploma)/vervolg 14 Duits 2 * * * * 15 Engels 2 * * * * 16 Elektrotechniek 2 * * * WIA12 17 Frans 2 * * * * 18 Fries 2 * * * * 20 Geschiedenis 2 * * * * 21 Gezondheidszorg en welzijn 2 * * * * 22 Godsdienst 2 * * * * 23 Grafische techniek 2 * * * * 24 Installatietechniek 2 * * * WIA12 25 Islam-godsdienst 2 * * * * 26 Lichamelijke oefening * * * * 27 Mechanische techniek 2 * * * WIA12 28 Maatschappijleer 2 * * * * 29 Mens en maatschappij * * * * 30 Motorvoertuigentechniek 2 * * * WIA12 31 Muziek, docent * * * * 32 Natuurkunde 2 * * NA1+SK1 WIA12 +NA1 +SK1 33 Nederlands 2 * * * * 34 Nederlandse gebarentaal/doventolk * * * * 35 Omgangskunde 2 * * * * 36 Opleidingskunde * * * * 37 Pedagogiek 2 * * * * 38 Russisch 2 RUS RUS RUS RUS 39 Scheikunde 2 * * NA1+SK1 WIA12 +NA1 +SK1 NUMMER 4/ februari 2003

18 Onderwijs (instroom met vwo-diploma)/vervolg 40 Spaans 2 * * * * 41 Techniek 2 * * NA1+SK1 WIA12 +NA1 +SK1 42 Turks 2 * * * * 43 Verzorging/huishoudkunde 2 * * * * 44 Verzorging/gezondheidskunde 2 * * * * 45 Werktuigbouwkunde 2 * * * WIA12 46 Wiskunde 2 * * WIB1 WIB1 Noot: 2 Opleiding tot leraar VO van de tweede graad Techniek (instroom met vwo-diploma) 1 Aot-techniek * * NA1 WIA12+NA1 2 Aquatische ecotechnologie * * # # 3 Autotechniek * * NA1 WIA12+NA1 4 aviation * * NA1 WIA12+NA1 5 Bedrijfskader, opleiding voor * * * WIA12 6 Bio-informatica * * * * 7 Biologie en medisch laboratoriumonderzoek * * # # 8 Biometrie * * * * 9 Biotechnologie * * SK1 SK1 10 Bouwkunde * * NA1 WIA12+NA1 11 Bbouwmanagement en vastgoed * * * * 12 Bouwtechnische bedrijfskunde * * NA1 WIA12+NA1 13 Business engineering and management * * * * 14 Chemie * * # # NUMMER 4/ februari 2003

19 Techniek (instroom met vwo-diploma)/vervolg 15 Chemische technologie * * NA1 WIA12+NA1 16 Civiele techniek * * NA1 WIA12+NA1 17 Commercieel ingenieur * * * * 18 Communication and multimedia design * * * * 19 Elektrotechniek * * NA1 WIA12+NA1 20 Engineering, design and innovation * * NA1 WIA12+NA1 21 Geodesie * * NA1 WIA12+NA1 22 Gezondheidszorgtechnologie * * * * Gezondheidszorgtechnologie * * * WIA12 per 1/9/ Grafimediatechnologie * * * * 24 Human technology * * * * 25 Hydrografie * * NA1 WIA12+NA1 26 Industriële automatisering * * * * Industriële automatisering * * NA1 WIA12+NA1 per 1/9/ Industrieel product ontwerpen * * NA1 WIA12+NA1 28 Informatica * * * * 29 Informatica, kort-hbo * * * * 30 Kunst en techniek * * * * 31 Logistiek, kort-hbo * * NA1 WIA12+NA1 32 Logistiek en technische vervoerskunde * * * (WIB1 OF WIA12) +NA1 33 Luchtvaarttechnologie * * NA1 WIA12+NA1 34 Maritiem officier * * NA1 WIA12+NA1 35 Milieugerichte materiaaltechnologie * * WIB1+ WIB1+(SK1 (SK1 OF NA1) OF NA1) NUMMER 4/ februari 2003

20 Techniek (instroom met vwo-diploma)/vervolg 36 Milieukunde * * SK1 WIA12+SK1 37 Milieutechnologie * * WIB1+SK1 WIB1+SK1 38 Netwerk infrastructuur design * * * WIA12 39 Orthopedische technologie * * * * Orthopedische technologie * * NA1 WIA12+NA1 per 1/9/ Petroleum en gastechnologie * * NA1 WIA12+NA1 41 Ruimtelijke ordening en planologie * * * WIA12+NA1 42 Scheepsbouwkunde * * NA1 WIA12+NA1 43 Technische bedrijfskunde * * * WIA12+NA1 44 Technische commerciële confectiekunde * * * WIA12 + (SK1 OF NA1 OF EC1) 45 Technische commerciële textielkunde * * * WIA12+(SK1 OF NA1 OF EC1) 46 Technische informatica * * * * 47 Technische natuurkunde * * NA1 WIA12+NA1 48 Verkeerskunde * * * WIA12+NA1 49 Werktuigbouwkunde * * NA1 WIA12+NA1 50 Wiskunde * * WIB1 WIB1 NUMMER 4/ februari 2003

21 Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma) 1 Autonome beeldende kunst * * * * 2 Dans * * * * 3 Film en televisie * * * * 4 Media and entertainment management * * * * 5 Museologie * * * * 6 Muziek * * * * 7 Theater * * * * 8 Vormgeving * * * * NUMMER 4/ februari 2003

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage D Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe vo-profielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden Bijlage B (Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger

Nadere informatie

Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO

Vooropleidingseisen HBO Vooropleidingseisen HBO Instroommogelijkheden met een HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Advanced Business Creation Nee Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfseconomie Ja Nee

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

VWO HBO doorstroomeisen

VWO HBO doorstroomeisen VWO HBO doorstroomeisen N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia Wic/ a na bi ec gs sk sk Keuzevak/ ken (aantal) 2 2 3 3 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. HAVO - HBO Zonder meer: Academie voor LO Archeologie Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Audiologie Beeldende Kunst en Vormgeving Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Circus

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 (Tekst geldend op: 27-03-2014) Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

vwo WO doorstroomeisen

vwo WO doorstroomeisen vwo WO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

havo HBO doorstroomeisen

havo HBO doorstroomeisen havo HBO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM:

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo 2016-2017 Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo X X L A = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998

Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 OCW Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595, tot wijziging van de

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd.

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd. Mededeling OCW Voorlichtingspublicatie Datum 13 september 200 Kenmerk HO/BL-2006/33802 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-323444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 205 269 22 22oktober 2008 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2008, nr. HO&S/59402,

Nadere informatie

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden 1 Onderwijs 14 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; totaal 140 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; algemeen 14003 Pedagogisch-didactische studies 14006 Leraar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17816 31 augustus 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.4 Afgestudeerden 3.4.1 Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2007-2008 t/m 2009-2010 in aantal jaren Economie Accountancy 36 38 39 5,00 5,63 4,44

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

HBO- opleidingen die mogelijk zijn na een afgeronde MBO niveau 4- opleiding

HBO- opleidingen die mogelijk zijn na een afgeronde MBO niveau 4- opleiding HBO- opleidingen die mogelijk zijn na een afgeronde MBO niveau 4- opleiding Je kunt veel opleidingen volgen op het HBO als men je daar bij de intake geschikt voor vindt. Vanaf 2017 komt er een keuzeonderdeel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

Informatieboekje. Tweede Fase HAVO. Maerlant. Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1

Informatieboekje. Tweede Fase HAVO. Maerlant. Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1 Informatieboekje Tweede Fase HAVO Maerlant 2015 Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1 Voorwoord Aan de leerling In de derde klas kies je een profiel voor de Tweede Fase. De Tweede Fase is de naam

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2017/2018

havo Carrousel schooljaar 2017/2018 Carrousel schooljaar 2017/2018 Dit schooljaar organiseert jouw school een Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-. Tijdens twee bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer je welke opleidingen

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998

Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c scholen voor havo en vwo; c instellingen voor hoger onderwijs. verbindend voorschrift Datum: 10 september 1998 Kenmerk: HBO-1998/23977 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs OCenW-Regelingen Bestemd voor: c instellingen voor hoger onderwijs. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 7 juni 1999 Kenmerk: HBO/SB-1999/16893 Datum inwerkingtreding: zie artikel 5 Geldigheidsduur beleidsregel:

Nadere informatie

Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College 3 HAVO 2014 2015 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Traject profielkeuze blz. 2 De Tweede Fase in het HAVO blz. 3 Examen blz. 4 Regels profielkeuze blz. 5 Overzicht profielen blz.

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2016/2017

havo Carrousel schooljaar 2016/2017 havo Carrousel schooljaar 2016/2017 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Studie & Werk Tabellen HBO

Studie & Werk Tabellen HBO Studie & Werk 2017 Tabellen HBO Amsterdam, juni 2017 In opdracht van Elsevier Weekblad Studie & Werk 2017 De arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-alumni Statistische bijlage: tabellen hbo ers Paul Bisschop

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Bijlagen A en C bevatten de opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs; bijlagen B en D die van het hoger beroepsonderwijs.

Bijlagen A en C bevatten de opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs; bijlagen B en D die van het hoger beroepsonderwijs. TOELICHTING Algemeen Met deze regeling worden de bijlagen behorende bij de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 vervangen door vier nieuwe bijlagen. Vervanging van de bijlagen is nodig

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met april 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. Nr. 697 0 maart 202 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 202 nr. WJZ/78486(096)

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

!!!! STUDIEKEUZE)) HAVO)5)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!!

!!!! STUDIEKEUZE)) HAVO)5)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!! STUDIEKEUZE)) HAVO)5)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015& Inhoudsopgave) 1 Inleiding...3 2 Studiekiezen...3 2.1 Studie2oriëntatieverlof...5 2.2 Studeren...5 2.3 Tussenjaarofbuitenland...5 2.4 Oktober/november:Tussentijdsestudiekeuzecheck...6

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO

Overzicht Lotingstudies HBO Overzicht Lotingstudies HBO Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Laatste wijziging: 16-aug-2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met januari 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie