Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs"

Transcriptie

1 OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste en tweede lid, van de Wet op het en wetenschappelijk onderzoek en artikel VI, onderdeel G, van de Wet van 2 juli 1997, Stb. 322; Algemeen verbindend voorschrift Datum: 7 februari 2003 Kenmerk: HBO/AS-2003/1589 Datum inwerkingtreding: zie artikel III Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag: art. 7.25, eerste en tweede lid, van de WHW Relatie tot eerdere mededelingen: de Regeling nadere vooropleidingseisen, gepubliceerd met kenmerk HBO-1998/23977 in Uitleg OCenW-Regelingen 21, op 23 september 1998, en de wijziging van deze regeling, gepubliceerd met kenmerk HBO/AS-2002/21331 in Uitleg OCenW-Regelingen 18, op 31 juli Informatie verkrijgbaar bij: CFI/ICO/BVH, Besluit Artikel I. Wijziging per 1 september 2003 De Regeling nadere vooropleidingseisen 1998 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage B wordt opnieuw vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel II. Bekendmaking Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW- Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Artikel III. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september Mede namens de staatsecretaris van landbouw, natuurbeheer en visserij De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. A.D.S.M. Nijs, MBA NUMMER 4/ februari 2003

2 Toelichting Artikelsgewijze toelichting Algemeen Artikel I De regeling die met de voorliggende regeling wordt gewijzigd, is de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998, gepubliceerd met kenmerk HBO- 1998/23977 in Uitleg OCenW-Regelingen 21, op 23 september De wijziging betreft de herziening van Bijlage B die de HBO-bacheloropleidingen betreft. In dit deel van de bijlage zijn een aantal nieuwe en geconverteerde HBObacheloropleidingen en hun vooropleidingseisen ingevoegd, en voor een aantal reeds opgenomen HBO-bacheloropleidingen zijn de eisen gewijzigd. De invoeging, alsmede eerder bekendgemaakte naamswijzigingen met handhaving van een alfabetische volgorde per onderdeel leiden ertoe dat ten opzichte van de voorgaande regeling voor vele reeds bestaande bacheloropleidingen een vernummering heeft plaatsgevonden. Door de bijlage als geheel opnieuw vast te stellen, wordt de inzichtelijkheid en bruikbaarheid bevorderd. In de bijlage zijn toegevoegd de bacheloropleidingen die sedert de eerste vaststelling van de regeling in 1998 zijn gestart en de bacheloropleidingen die in september 2003 van start gaan, met hun vooropleidingseisen. Voor enkele bacheloropleidingen die reeds in de bijlage waren opgenomen, worden de eisen aangepast. Voor de bacheloropleidingen die tussen 1998 en 2002 van start zijn gegaan, geldt dat eventuele nadere vooropleidingseisen op een zodanig moment van kracht worden dat er rekening mee kan worden gehouden op het gebruikelijk moment van vakkenpakketkeuze. Voor bacheloropleidingen die per 1 september 2003 van start gaan, worden eventuele nadere vooropleidingseisen direct van kracht. De aanpassing van de nadere vooropleidingseisen bij bestaande bacheloropleidingen betreft in alle gevallen een verruiming van de toegang. Deze wijziging gaat daarom ook in met ingang van het studiejaar Het gaat hier om de bacheloropleidingen in het onderdeel Gezondheidszorg en de bacheloropleiding Small Business and retailmanagement in het onderdeel Economie. De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. A.D.S.M. Nijs, MBA Bijlage B Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs 1. Instroom met havo-diploma Economie (instroom met havo-diploma) 1 Accountancy EC1 EC1 * WIA12 OF WIB1 2 Bedrijfseconomie EC1 EC1 * WIA12 OF WIB1 3 Bedrijfskundige informatica * * * * 4 Bedrijfskundige informatica, kort-hbo * * * * NUMMER 4/ februari 2003

3 5 Bestuurskunde/overheidsmanagement EC1 EC1 * * 6 Boekhandel en uitgeverij EC1 EC1 * * 7 Commerciële economie EC1 EC1 * * 8 Communicatie EC1 EC1 * * 9 Communicatiesystemen EC1 EC1 * * 10 Facility Management EC1 EC1 * * 11 Facility Management, kort-hbo EC1 EC1 * * 12 Financial services management EC1 EC1 * WIA12 OF WIB1 13 Fiscale economie EC1 EC1 * WIA12 OF WIB1 14 Food And business * * * * 15 Hbo-juridische opleiding * * * * 16 Hogere Europese beroepenopleiding 2EMVT12 2EMVT12 2EMVT12 * 17 Hoger hotelmanagement 2EMVT12 2EMVT12 2EMVT12 * 18 Hoger toeristisch en recreatief onderwijs EC1+2EMVT12 EC1+2EMVT12 * * 19 Hoger toeristisch en recreatief onderwijs, EC1+2EMVT12 EC1+2EMVT12 * * kort-hbo 20 Informatiedienstverlening en -management * * * * 21 Integrale veiligheid * * * * 22 Integrale veiligheidskunde EC1 EC1 * * 23 International business and languages EC1 EC1 * * 24 International business and management * * * * studies International business and management EC1 OF EC1 OF * * studies 2EMVT12 2E MVT12 per 1/9/ Journalistiek * * * * 26 Logistiek en economie EC1 EC1 * * 27 Kunst en economie * * * * 28 Management, economie en recht, EC1 EC1 * * opleiding voor NUMMER 4/ februari 2003

4 29 Media and entertainment management * * * * 30 Office management * * * * Office management 2EMVT12 2EMVT12 2EMVT12 * Per 1/9/ Oriëntaalse talen en communicatie * * * * 32 Small business & retail management EC1 EC1 * * 33 Sportmanagement * * * * 34 Tolk-vertaler, opleiding * * * * 35 Trade management Azië EC1+2EMVT12 EC1+2EMVT12 * * 36 Vastgoed en makelaardij * * * * Vastgoed en makelaardij EC1 EC1 * * per 1/9/ Vormgeving en management * * * * 38 Vrijetijdsmanagement EC1+2EMVT12 EC1+2EMVT12 * * Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma) 1 Antroposofische gezondheidszorg * * * * 2 Bewegingsagogie/psychomotorische therapie, * * * * opleiding 3 Bewegingstechnologie * * * * 4 Ergotherapie, opleiding voor * * * * 5 Farmakunde * * * * 6 Fysiotherapeut, opleiding tot * * * * 7 Huidtherapie * * * * 8 Logopedie, opleiding voor * * * * 9 Medisch beeldvormende en * * * * radio-therapeutische technieken NUMMER 4/ februari 2003

5 10 Mondhygiëne, opleiding * * * * 11 Oefentherapie Cesar, opleiding * * * * 12 Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot * * * * 13 Optometrie * * * * 14 Orthoptist, opleiding tot * * * * 15 Podotherapie, opleiding * * * * 16 Sport, gezondheid en management * * * * 17 Verpleegkundige, opleiding tot * * * * 18 Voeding en diëtetiek * * * * Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma) 1 Creatieve therapie * * * * 2 Culturele en maatschappelijke vorming * * * * 3 Godsdienst-pastoraal werk * * * * 4 Integrale veiligheid * * * * 5 Integrale veiligheidskunde EC1 EC1 * * 6 Maatschappelijke werk en dienstverlening * * * * 7 Pedagogiek * * * * 8 Personeel en arbeid * * * * 9 Sociaal-juridische dienstverlening * * * * 10 Sociaal pedagogische hulpverlening * * * * 11 Sport en bewegen * * * * 12 Sport en bewegingseducatie * * * * NUMMER 4/ februari 2003

6 Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma) 1 Accountancy en agribusiness * * * WIA12 OF WIB1 2 Bedrijfskunde en agribusiness * * * WIA12 OF WIB1 3 Biotechnologie * WIB12 # # 4 Bos- en natuurbeheer * * * WIA12 OF WIB1 5 Dier- en veehouderij * * SK # 6 Diermanagement * * BI OF SK # Diermanagement per 1/9/2005 * * BI # 7 Educatie en kennismanagement groene * * * * sector 2 8 Kust- en zeestudies * * * WIA12 9 Laboratoriumtechniek * * # # 10 Land-, en watermanagement * * SK # 11 Milieukunde * * SK # 12 Milieutechnologie * WIB12 # # 13 Plattelandsvernieuwing * * * * 14 Tropische landbouw * * SK # 15 Tuin- en akkerbouw * * SK # 16 Tuin- en landschapsinrichting * * * WIA12 OF WIB1 17 Voedingsmiddelentechnologie * * SK+WIB1 # Noot: 2 Opleiding tot leraar VO van de tweede graad NUMMER 4/ februari 2003

7 Onderwijs (instroom met havo-diploma) 1 Aardrijkskunde 2 * * * * 2 Algemene economie 2 EC1 EC1 * * 3 Allochtone levende talen, opleiding tot leraar * * * * 4 Arabisch 2 * * * * 5 Basisonderwijs, opleiding tot leraar * * * * 6 Beeldende kunst en vormgeving, docent * * * * 7 Bedrijfseconomie 2 EC1 EC1 * * 8 Biologie 2 * * BI BI 9 Bouwkunde 2 * * WIB1 WIB1 10 Bouwtechniek 2 * * WIB1 WIB1 11 Consumptieve techniek 2 * * * * 12 Dans, docent * * * * 13 Drama, docent * * * * 14 Duits 2 DU12 DU12 DU12 DU12 15 Engels 2 * * * * 16 Elektrotechniek 2 * * WIB1 WIB1 17 Frans 2 FA12 FA12 FA12 FA12 18 Fries 2 * * * * 19 Geschiedenis 2 * * * * 20 Gezondheidszorg en welzijn 2 * * * * 21 Godsdienst 2 * * * * 22 Grafische techniek 2 * * * * 23 Installatietechniek 2 * * WIB1 WIB1 24 Islam-godsdienst 2 * * * * 25 Lichamelijke oefening * * * * 26 Maatschappijleer 2 * * * * NUMMER 4/ februari 2003

8 27 Mens en maatschappij 2 * * * * 28 Mechanische techniek 2 * * WIB1 WIB1 29 Motorvoertuigentechniek 2 * * WIB1 WIB1 30 Muziek, docent * * * * 31 Natuurkunde 2 * * # # 32 Nederlands 2 * * * * 33 Nederlandse gebarentaal/ doventolk 2 * * * * 34 Omgangskunde 2 * * * * 35 Opleidingskunde * * * * 36 Pedagogiek 2 * * * * 37 Russisch 2 RUS RUS RUS RUS 38 Scheikunde 2 * * # # 39 Spaans 2 * * * * 40 Techniek 2 * * # # 41 Turks 2 * * * * 42 Verzorging/huishoudkunde 2 * * * * 43 Verzorging/gezondheidskunde 2 * * * * 44 Werktuigbouwkunde 2 * * WIB1 WIB1 45 Wiskunde2 * WIB12 WIB12 WIB12 Noot: 2 Opleiding tot leraar VO van de tweede graad in NUMMER 4/ februari 2003

9 Techniek (instroom met havo-diploma) 1 Aot-techniek * * # # 2 Aquatische ecotechnologie * * # # 3 Autotechniek * * # # 4 Aviation * * Na1 # 5 Bedrijfskader, opleiding voor * * * wia12 of wib1 6 Bio-informatica * * * * Bio-informatica * * * WiA12 of per 1/9/2005 WiB1 of Na1 7 Biologie en medisch laboratoriumonderzoek * * # # 8 Biometrie * * * * Biometrie * * WiB1 WiB1 per 1/9/ Biotechnologie * * # # 10 Bouwkunde * * # # 11 Bouwmanagement en vastgoed * * * WIA12 OF WIB1 12 Bouwtechnische bedrijfskunde * * # # 13 Business engineering and management * * * * 14 Chemie * * # # 15 Chemische technologie * * # # 16 Civiele techniek * * # # 17 Commercieel ingenieur * * * * 18 Communication and multimedia design * * * * 19 Elektrotechniek * * # # 20 Engineering, design and innovation * * NA1 # 21 Geodesie * * # # NUMMER 4/ februari 2003

10 22 Gezondheidszorgtechnologie * * * * Gezondheidszorgtechnologie * * * # per 1/9/ Grafimediatechnologie * * * * 24 Human technology * * * * 25 Hydrografie * * # # 26 Industrieel product ontwerpen * * # # 27 Industriële automatisering * * * * Industriële automatisering * * # # per 1/9/ Informatica * * * * 29 Informatica, kort-hbo * * * * 30 Kunst en techniek * * * * 31 Logistiek, kort-hbo * * WIB1+NA1 WIB1+NA1 32 Logistiek en technische vervoerskunde * * * (WIB1 OF WIA12)+NA1 33 Luchtvaarttechnologie * * # # 34 Maritiem officier * * # # 35 Milieugerichte materiaaltechnologie * * # # 36 Milieukunde * * # # 37 Milieutechnologie * * # # 38 Netwerk infrastructuur design * * * WIB1 39 Orthopedische technologie * * * * Orthopedische technologie * * # # per 1/9/ Petroleum en gastechnologie * * # # 41 Ruimtelijke ordening en planologie * * * wib1+na1 42 Scheepsbouwkunde * * # # NUMMER 4/ februari 2003

11 43 Technische bedrijfskunde * * * # 44 Technische commerciële confectiekunde * * * (WIA12 OF WIB1) + (SK OF NA1 OF EC12) 45 Technische commerciële textielkunde * * * (WIA12 OF WIB1) + (SK OF NA1 OF EC12) 46 Technische informatica * * WIB1 WIB1 47 Technische natuurkunde * * # # 48 Verkeerskunde * * * WIB1+NA1 49 Werktuigbouwkunde * * # # 50 Wiskunde * * WIB12 WIB12 Taal en cultuur (instroom met havo-diploma) 1 Autonome beeldende kunst * * * * 2 Dans * * * * 3 Film en televisie * * * * 4 Media and entertainment management * * * * 5 Museologie * * * * 6 Muziek * * * * 7 Theater * * * * 8 Vormgeving * * * * NUMMER 4/ februari 2003

12 2. Instroom met vwo-diploma Economie (instroom met vwo-diploma) 1 Accountancy EC1 EC1 * EC1 2 Bedrijfseconomie ec1 EC1 * EC1 3 Bedrijfskundige informatica * * * * 4 bedrijfskundige informatica, kort-hbo * * * * 5 Bestuurskunde/overheidsmanagement EC1 EC1 * EC1 6 Boekhandel en uitgeverij EC1 EC1 * EC1 7 Commerciële economie EC1 EC1 * EC1 8 Communicatie EC1 EC1 * EC1 9 Communicatiesystemen EC1 EC1 * EC1 10 Facility management EC1 EC1 * EC1 11 Facility management, kort-hbo EC1 EC1 * EC1 12 Financial services management EC1 EC1 * EC1 13 Fiscale economie EC1 EC1 * EC1 14 Food and business * * * * 15 Hbo-juridische opleiding * * * * 16 Hogere Europese beroepenopleiding EC1 OF EC1 OF * * 2EMVT12 2EMVT12 Hogere Europese beroepenopleiding 2EMVT12 2EMVT12 2EMVT12 * per 1/9/ Hoger hotelmanagement EC1 OF EC1 OF * * 2E MVT12 2E MVT12 Hoger hotelmanagement per 1/9/2006 2EMVT12 2EMVT12 2EMVT12 * 18 Hoger toeristisch en recreatief onderwijs EC1 EC1 * * 19 Hoger toeristisch en recreatief onderwijs, EC1 EC1 * * kort-hbo 20 Informatiedienstverlening en -management * * * * 21 Integrale veiligheid * * * * NUMMER 4/ februari 2003

13 22 Integrale veiligheidskunde EC1 EC1 * EC1 23 International business and languages EC1 EC1 * EC1 24 International business and * * * * managementstudies International business and EC1 OF EC1 OF * * managementstudies per 1/9/2006 2E MVT12 2E MVT12 25 Journalistiek * * * * 26 Kunst en economie * * * * 27 Logistiek en economie EC1 EC1 * EC1 28 Management, economie en recht, EC1 EC1 * EC1 opleiding voor 29 Media and entertainmentmanagement * * * * 30 Office-management * * * * Office-management 2E MVT12 2E MVT12 2E MVT12 * per 1/9/ Oriëntaalse talen en communicatie * * * * 32 Small business & retail management EC1 EC1 * EC1 33 Sportmanagement * * * * 34 Tolk-vertaler, opleiding * * * * 35 Trade management Azië EC1 EC1 * EC1 36 Vastgoed en makelaardij * * * * Vastgoed en makelaardij EC1 EC1 * EC1 per 1/9/ Vormgeving en management * * * * 38 Vrijetijdsmanagement EC1 EC1 * * NUMMER 4/ februari 2003

14 Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma) 1 Aantroposofische gezondheidszorg * * * * 2 Bewegingsagogie/psychomotorische * * * * therapie, opleiding 3 Bewegingstechnologie * * * * 4 Ergotherapie, opleiding voor * * * * 5 Farmakunde * * * * 6 Fysiotherapeut, opleiding tot * * * * 7 Huidtherapie * * * * 8 Logopedie, opleiding voor * * * * 9 Medisch beeldvormende en * * * * radiotherapeutische technieken 10 Mondhygiëne, opleiding * * * * 11 Oefentherapie Cesar, opleiding * * * * 12 Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot * * * * 13 Optometrie * * * * 14 Orthoptist, opleiding tot * * * * 15 Podotherapie, opleiding * * * * 16 Sport, gezondheid en management * * * * 17 Verpleegkundige, opleiding tot * * * * 18 Voeding en diëtetiek * * * * NUMMER 4/ februari 2003

15 Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma) 1 Creatieve therapie * * * * 2 Culturele en maatschappelijke vorming * * * * 3 Godsdienst-pastoraal werk * * * * 4 Integrale veiligheid * * * * 5 Integrale veiligheidskunde EC1 EC1 * EC1 6 Maatschappelijke werk en dienstverlening * * * * 7 Pedagogiek * * * * 8 Personeel en arbeid * * * * 9 Sociaal-juridische dienstverlening * * * * 10 Sociaal pedagogische hulpverlening * * * * 11 Sport en bewegen * * * * 12 Sport en bewegingseducatie * * * * Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma) 1 Accountancy en agribusiness * * * * 2 Bedrijfskunde en agribusiness * * * * 3 Biotechnologie * * # # 4 Bos- en natuurbeheer * * * * 5 Dier- en veehouderij * * SK1 # 6 Diermanagement * * SK1 OF BI1 # Diermanagement per 1/9/2006 * * BI1 # 7 Educatie en kennismanagement * * * * groene sector 2 8 Kust- en zeestudies * * * WIA12 9 Laboratoriumtechniek * * SK1 SK1 NUMMER 4/ februari 2003

16 Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma)/vervolg 10 Land- en watermanagement * * SK1 SK1 11 Milieukunde * * SK1 # 12 Milieutechnologie * * # # 13 Plattelandsvernieuwing * * * * 14 Tropische landbouw * * SK1 # 15 Tuin- en akkerbouw * * SK1 # 16 Tuin- en landschapsinrichting * * * * 17 Voedingsmiddelentechnologie * * Sk1+WiB1 # Noot: 2 Opleiding tot leraar VO van de tweede graad Onderwijs (instroom met vwo-diploma) 1 Aardrijkskunde 2 * * * * 2 Algemene economie 2 EC1 EC1 * EC1 3 Allochtone levende talen, opleiding * * * * tot leraar 4 Arabisch 2 * * * * 5 Basisonderwijs, opleiding tot leraar * * * * 6 Beeldende kunst en vormgeving, docent * * * * 7 Bedrijfseconomie 2 EC1 EC1 * EC1 8 Biologie 2 * * BI12 BI12 9 Bouwkunde 2 * * * WIA12 10 Bouwtechniek 2 * * * WIA12 11 Consumptieve techniek 2 * * * * 12 Dans, docent * * * * 13 Drama, docent * * * * NUMMER 4/ februari 2003

17 Onderwijs (instroom met vwo-diploma)/vervolg 14 Duits 2 * * * * 15 Engels 2 * * * * 16 Elektrotechniek 2 * * * WIA12 17 Frans 2 * * * * 18 Fries 2 * * * * 20 Geschiedenis 2 * * * * 21 Gezondheidszorg en welzijn 2 * * * * 22 Godsdienst 2 * * * * 23 Grafische techniek 2 * * * * 24 Installatietechniek 2 * * * WIA12 25 Islam-godsdienst 2 * * * * 26 Lichamelijke oefening * * * * 27 Mechanische techniek 2 * * * WIA12 28 Maatschappijleer 2 * * * * 29 Mens en maatschappij * * * * 30 Motorvoertuigentechniek 2 * * * WIA12 31 Muziek, docent * * * * 32 Natuurkunde 2 * * NA1+SK1 WIA12 +NA1 +SK1 33 Nederlands 2 * * * * 34 Nederlandse gebarentaal/doventolk * * * * 35 Omgangskunde 2 * * * * 36 Opleidingskunde * * * * 37 Pedagogiek 2 * * * * 38 Russisch 2 RUS RUS RUS RUS 39 Scheikunde 2 * * NA1+SK1 WIA12 +NA1 +SK1 NUMMER 4/ februari 2003

18 Onderwijs (instroom met vwo-diploma)/vervolg 40 Spaans 2 * * * * 41 Techniek 2 * * NA1+SK1 WIA12 +NA1 +SK1 42 Turks 2 * * * * 43 Verzorging/huishoudkunde 2 * * * * 44 Verzorging/gezondheidskunde 2 * * * * 45 Werktuigbouwkunde 2 * * * WIA12 46 Wiskunde 2 * * WIB1 WIB1 Noot: 2 Opleiding tot leraar VO van de tweede graad Techniek (instroom met vwo-diploma) 1 Aot-techniek * * NA1 WIA12+NA1 2 Aquatische ecotechnologie * * # # 3 Autotechniek * * NA1 WIA12+NA1 4 aviation * * NA1 WIA12+NA1 5 Bedrijfskader, opleiding voor * * * WIA12 6 Bio-informatica * * * * 7 Biologie en medisch laboratoriumonderzoek * * # # 8 Biometrie * * * * 9 Biotechnologie * * SK1 SK1 10 Bouwkunde * * NA1 WIA12+NA1 11 Bbouwmanagement en vastgoed * * * * 12 Bouwtechnische bedrijfskunde * * NA1 WIA12+NA1 13 Business engineering and management * * * * 14 Chemie * * # # NUMMER 4/ februari 2003

19 Techniek (instroom met vwo-diploma)/vervolg 15 Chemische technologie * * NA1 WIA12+NA1 16 Civiele techniek * * NA1 WIA12+NA1 17 Commercieel ingenieur * * * * 18 Communication and multimedia design * * * * 19 Elektrotechniek * * NA1 WIA12+NA1 20 Engineering, design and innovation * * NA1 WIA12+NA1 21 Geodesie * * NA1 WIA12+NA1 22 Gezondheidszorgtechnologie * * * * Gezondheidszorgtechnologie * * * WIA12 per 1/9/ Grafimediatechnologie * * * * 24 Human technology * * * * 25 Hydrografie * * NA1 WIA12+NA1 26 Industriële automatisering * * * * Industriële automatisering * * NA1 WIA12+NA1 per 1/9/ Industrieel product ontwerpen * * NA1 WIA12+NA1 28 Informatica * * * * 29 Informatica, kort-hbo * * * * 30 Kunst en techniek * * * * 31 Logistiek, kort-hbo * * NA1 WIA12+NA1 32 Logistiek en technische vervoerskunde * * * (WIB1 OF WIA12) +NA1 33 Luchtvaarttechnologie * * NA1 WIA12+NA1 34 Maritiem officier * * NA1 WIA12+NA1 35 Milieugerichte materiaaltechnologie * * WIB1+ WIB1+(SK1 (SK1 OF NA1) OF NA1) NUMMER 4/ februari 2003

20 Techniek (instroom met vwo-diploma)/vervolg 36 Milieukunde * * SK1 WIA12+SK1 37 Milieutechnologie * * WIB1+SK1 WIB1+SK1 38 Netwerk infrastructuur design * * * WIA12 39 Orthopedische technologie * * * * Orthopedische technologie * * NA1 WIA12+NA1 per 1/9/ Petroleum en gastechnologie * * NA1 WIA12+NA1 41 Ruimtelijke ordening en planologie * * * WIA12+NA1 42 Scheepsbouwkunde * * NA1 WIA12+NA1 43 Technische bedrijfskunde * * * WIA12+NA1 44 Technische commerciële confectiekunde * * * WIA12 + (SK1 OF NA1 OF EC1) 45 Technische commerciële textielkunde * * * WIA12+(SK1 OF NA1 OF EC1) 46 Technische informatica * * * * 47 Technische natuurkunde * * NA1 WIA12+NA1 48 Verkeerskunde * * * WIA12+NA1 49 Werktuigbouwkunde * * NA1 WIA12+NA1 50 Wiskunde * * WIB1 WIB1 NUMMER 4/ februari 2003

21 Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma) 1 Autonome beeldende kunst * * * * 2 Dans * * * * 3 Film en televisie * * * * 4 Media and entertainment management * * * * 5 Museologie * * * * 6 Muziek * * * * 7 Theater * * * * 8 Vormgeving * * * * NUMMER 4/ februari 2003

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Studeren aan een hogeschool

Studeren aan een hogeschool Studeren aan een hogeschool Hogescholen in Nederland bieden vele opleidingen aan: van archeologie tot verpleegkunde en van engineering tot pedagogiek. Met dit overzicht kun je in één oogopslag zien waar

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 studies: Geneeskunde best bekeken studie schooljaar 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas de prestaties (clicks

Nadere informatie

Van Natuur en Techniek naar Science & Technology

Van Natuur en Techniek naar Science & Technology Van Natuur en Techniek naar Science & Technology Rapport van de onafhankelijke Commissie Nulmeting Bèta en Techniek in opdracht van het Platform Bèta Techniek Amsterdam, mei 2006 Van Natuur en Techniek

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 opleidingen: Verpleegkunde - verloskunde van HZ University best bekeken opleiding 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor!

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Kopopleiding Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Leraar worden met een kopopleiding van een jaar Een interessante kans voor hbo-bachelors en wo-bachelors: word leraar! Als werken met jongeren

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland

Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs Hoger Beroeps Onderwijs Schooljaren 2005/2006 t/m 2009/2010 1 INHOUD Inleiding...3 Primair Onderwijs in Zeeland (PO)...4 Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24293 30 augustus 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2013, nr. DL/537302

Nadere informatie

Bestuurs- en beheersreglement van de Hogeschool van Amsterdam. uitgaande van de stichting Hogeschool van Amsterdam

Bestuurs- en beheersreglement van de Hogeschool van Amsterdam. uitgaande van de stichting Hogeschool van Amsterdam Bestuurs en beheersreglement van de Hogeschool van Amsterdam uitgaande van de stichting Hogeschool van Amsterdam 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Organen van bestuur, advies en inspraak...

Nadere informatie

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel Rapportage studies per Gender Nivo Profiel www.qompas.nl 2012-2013 Top 25 studies per Gender Nivo Profiel Surrounded by Talent Inleiding In dit overzicht laten we de top-25 meest bekeken studies zien van

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting *

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * Bachelors FEM CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * EC afstudeerrichting Graad** Afkorting 34406 B Accountancy B Accountancy vt,du Bachelor of Economics

Nadere informatie