VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO"

Transcriptie

1 Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden. In deze lijst wordt per opleiding aangegeven welke eisen worden gesteld aan de inschrijving. Betekenis van gebruikte symbolen en afkortingen in de bijlagen: * : toegangsrecht tot de opleiding met bijbehorend profiel, zonder nadere vooropleidingseis. # : geen toegangsrecht met bijbehorend profiel tot deze opleiding. Eén of meer vakaanduidingen betekenen dat er met bijbehorend profiel toegangsrecht is tot de opleiding indien aan de vakeis(en) is voldaan. ( ): uit de tussen haken vermelde vakken kan worden gekozen. Eén van de genoemde vakken is voldoende. bi: biologie du: Duits fa: Frans m&o: management en organisatie na: natuurkunde nl&t: natuur, leven & technologie sk: scheikunde sp: Spaans wia: wiskunde A wib: wiskunde B 2 e mvt: tweede moderne vreemde taal B = Bachelor, Ad = Assosiated degree Economie (instroom met vwo diploma) 1. B Accountancy 3 ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 2. B Bedrijfseconomie ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 3. B Bedrijfskundige informatica 3 4. B Bestuurskunde/overheidsmanagement ec ec * ec 5. B Boekhandel en uitgeverij ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 6. B Commercieel Management * * * ec of m&o 7. B Commerciële economie 3 ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 8. B Communicatie 3 ec of m&o ec of m&o * 9. B Communicatiesystemen ec of m&o ec of m&o * ec of mw of m&o ec of mw of m&o 10. B Facility management 3 ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 11. B Financial services management ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 12. B Fiscale economie 3 ec ec * ec 13. B Food and business

2 14. B Functiegerichte Bachelor in toerisme en 3 * * * ec of m&o recreatie 15. B Hborechten 16. B Hogere Europese beroepenopleiding 2e mvt 2e mvt 2e mvt * 17. B Hogere Juridische opleiding 18. B Hoger hotelonderwijs¹ 2e mvt 2e mvt 2e mvt * 19. B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs * * * ec of m&o 20. B Informatiedienstverlening en Management B Informationmanagement 22. B Integrale veiligheid 23. B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec 24. B International business and languages ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 25. B International business and managementstudies ec of m&o of 2e mvt ec of m&o of 2e mvt * * 26. B Journalistiek 27. B Kunst en economie 28. B Logistiek en economie ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 29. B Management, economie en recht, opleiding voor 3 ec of m&o ec of m&o * ec of mw of m&o 30. B Media and entertainment management * * * ec of m&o 31. B Media, informatie en communicatie ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 32. B Officemanagement 2e mvt 2e mvt 2e mvt * 33. B Oriëntaalse talen en communicatie 34. B People and Business Management 35. B Small business & retail management 3 ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 36. B Sport, management en ondernemen 37. B Trade management Azië ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 38. B Vastgoed en makelaardij ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 39. B Vertaalacademie 2e mvt² 2e mvt² 2e mvt² * 40. B Vormgeving en management 41. B Vrijetijdsmanagement 3 * * * ec of m&o 2 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen

3 Gedrag en maatschappij (instroom met vwodiploma) 1. B Creatieve therapie¹ 2. B Culturele en maatschappelijke vorming 3. B Godsdienstpastoraal werk 4. B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec 5. B Maatschappelijke werk en dienstverlening 6. B Pedagogiek 7. B Personeel en arbeid 3 8. B Sociaaljuridische dienstverlening 9. B Sociaal pedagogische hulpverlening 10. B Social work 11. B Sport en bewegen¹ 12. B Sport en bewegingseducatie 13. B Toegepaste psychologie Gezondheidszorg (instroom met vwodiploma) 1. B Audiologie 2. B Bewegingsagogie/ psychomotorische therapie, opleiding¹ 3. B Ergotherapie, opleiding voor 4. B Farmakunde 5. B Fysiotherapeut, opleiding tot 6. B Huidtherapie 7. B Kunstzinnige therapie 8. B Logopedie, opleiding voor ¹ 9. B Management in de zorg 1,3 10. B Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken 11. B Mondzorgkunde

4 12. B Oefentherapie Cesar 13. B Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot 14. B Optometrie 15. B Orthoptie 16. B Podotherapie, opleiding 17. B Sport, gezondheid en management B Verpleegkundige, opleiding tot B Voeding en diëtetiek Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwodiploma) 1. B Accountancy en agribusiness 2. B Bedrijfskunde en agribusiness 3 3. B Biotechnologie * * # # 4. B Bos- en natuurbeheer 5. B Dieren veehouderij 3 * * sk # 6. B Diermanagement * * bi # 7. B Educatie en kennismanagement groene sector 2,3 8. B Food design and Innovation 9. B Kust- en zeemanagement * * * wia of wib 10. B Laboratoriumtechniek * * sk sk 11. B Land- en watermanagement * * sk of nl&t sk of nl&t 12. B Milieukunde 3 * * sk of nl&t # 13. B Plattelandsvernieuwing 14. B Tropische landbouw * * sk of nl&t # 15. B Tuinbouw en akkerbouw 3 * * sk of nl&t # 16. B Tuin- en landschapsinrichting 17. B Voedingsmiddelentechnologie * * wia+sk # 2 opleiding tot leraar VO van de tweede graad

5 Onderwijs (instroom met vwodiploma) 1. B Aardrijkskunde² 2. B Algemene economie² ec of m&o ec of m&o * ec B Allochtone levende talen, opleiding tot leraar B Basisonderwijs, opleiding tot leraar B Beeldende kunst en vormgeving, docent ¹ 6. B Bedrijfseconomie² ec of m&o ec of m&o * ec 7. B Biologie² * * bi of nl&t bi of nl&t 8. B Bouwkunde² * * * wia of wib 9. B Bouwtechniek² * * * wia of wib 10. B Consumptieve techniek ² 11. B Dans, docent¹ 12. B Drama, docent¹ 13. B Duits² 14. B Elektrotechniek² * * * wia of wib 15. B Engels² 16. B Frans² 17. B Fries² 18. B Geschiedenis² 19. B Gezondheidszorg en welzijn² 20. B Godsdienst² 21. B Grafische techniek² * * * wia of wib 22. B Infomatie en communicatietechnologie. Docent² * * * wia of wib 23. B Installatietechniek² * * * wia of wib 24. B Islamgodsdienst² 25. B Lichamelijke oefening ¹ 26. B Maatschappijleer² 27. B Mechanische techniek ² * * * wia of wib 28. B Mens en maatschappij²

6 29. B Mime, opleiding tot docentschap¹ 30. B Motorvoertuigentechniek² * * * wia of wib 31. B Muziek, docent ¹ 32. B Natuurkunde² * na of nl&t na of nl&t # 33. B Nederlands² 34. B Nederlandse gebarentaal/ tolkenopleiding 1,3 35. B Omgangskunde² 36. B Opleidingskunde 37. B Pedagogiek² 38. B Scheikunde² * * sk of nl&t # 39. B Spaans² 40. B Techniek² * * na of nl&t # 41. B Turks¹, ² 42. B Verpleegkunde ¹, ² 43. B Verzorging/huishoudkunde² 44. B Verzorging/gezondheidskunde² 45. B Werktuigbouwkunde² * * * wia of wib 46. B Wiskunde² * * * wia of wib 2 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad in Taal en cultuur (instroom met vwodiploma) 1. B Autonome beeldende kunst ¹ 2. B Circus Arts 1 3. B Dans¹ 4. B Film en televisie 5. B Museologie 6. B Muziek 1,3 7. B Muziektherapie 1

7 8. B Theater¹ 9. B Vormgeving 1,3 Techniek (instroom met vwodiploma) 1. B Aottechniek * na of nl&t na # 2. B Aquatische ecotechnologie * * # # 3. B Autotechniek * na of nl&t na # 4. B Aviation * na of nl&t na # 5. B Bedrijfsmanagement mkb * * * wia of wib 6. B Bedrijfswiskunde * * * wia of wib 7. B Bewegingstechnologie 8. B Bioinformatica * * * wia of wib 9. B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 3 * * # # 10. B Biometrie 11. B Biotechnologie * * # # 12. B Bouwkunde 3 * na of nl&t na # 13. B Bouwmanagement en vastgoed 14. B Bouwtechnische bedrijfskunde 3 * na of nl&t na # 15. B Business engineering * na of nl&t na # 16. B Chemie * * # # 17. B Chemische technologie 3 * * # # 18. B Civiele techniek 3 * na of nl&t na # 19. B Commercieel ingenieur 20. B Communication and multimedia design 21. B Elektrotechniek 3 * na of nl&t na # 22. B Engineering, design and innovation * na of nl&t na # 23. B Forensisch onderzoek * na of nl&t # # 24. B Game architecture and design

8 25. B Geodesie * na of nl&t na # 26. B Gezondheidszorgtechnologie * * * wia of wib 27. B Grafimediatechnologie 28. B Human technology 29. B Hydrografie * na of nl&t na # 30. B Industrieel product ontwerpen 3 * * * # 31. B Industriële automatisering * * * # 32. B Informatica 33. B Kunst en techniek¹ 34. B Logistiek en technische vervoerskunde * * * # 35. B Luchtvaarttechnologie * na of nl&t na # 36. B Maritiem officier¹ * na of nl&t na # 37. B Medisch ingenieur * * # # 38. B Milieukunde 3 * * sk # 39. B Netwerk infrastructuur design * * * wia of wib 40. B Orthopedische technologie * * na of nl&t # 41. B Ruimtelijke ordening en planologie * * * # 42. B Scheepsbouwkunde * na of nl&t na # 43. B Technische bedrijfskunde 3 * * * # B Technisch commerciële confectiekunde B Technische commerciële textielkunde * * * ec of m&o 46. B Technische informatica B Technische natuurkunde * na of nl&t na # 48. B Verkeerskunde * * * # 49. B Werktuigbouwkunde 3 * na of nl&t na #

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Studeren aan een hogeschool

Studeren aan een hogeschool Studeren aan een hogeschool Hogescholen in Nederland bieden vele opleidingen aan: van archeologie tot verpleegkunde en van engineering tot pedagogiek. Met dit overzicht kun je in één oogopslag zien waar

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 studies: Geneeskunde best bekeken studie schooljaar 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas de prestaties (clicks

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 opleidingen: Verpleegkunde - verloskunde van HZ University best bekeken opleiding 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel Rapportage studies per Gender Nivo Profiel www.qompas.nl 2012-2013 Top 25 studies per Gender Nivo Profiel Surrounded by Talent Inleiding In dit overzicht laten we de top-25 meest bekeken studies zien van

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor!

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Kopopleiding Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Leraar worden met een kopopleiding van een jaar Een interessante kans voor hbo-bachelors en wo-bachelors: word leraar! Als werken met jongeren

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Van Natuur en Techniek naar Science & Technology

Van Natuur en Techniek naar Science & Technology Van Natuur en Techniek naar Science & Technology Rapport van de onafhankelijke Commissie Nulmeting Bèta en Techniek in opdracht van het Platform Bèta Techniek Amsterdam, mei 2006 Van Natuur en Techniek

Nadere informatie

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting *

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * Bachelors FEM CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * EC afstudeerrichting Graad** Afkorting 34406 B Accountancy B Accountancy vt,du Bachelor of Economics

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Bestuurs- en beheersreglement van de Hogeschool van Amsterdam. uitgaande van de stichting Hogeschool van Amsterdam

Bestuurs- en beheersreglement van de Hogeschool van Amsterdam. uitgaande van de stichting Hogeschool van Amsterdam Bestuurs en beheersreglement van de Hogeschool van Amsterdam uitgaande van de stichting Hogeschool van Amsterdam 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Organen van bestuur, advies en inspraak...

Nadere informatie

Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland

Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs Hoger Beroeps Onderwijs Schooljaren 2005/2006 t/m 2009/2010 1 INHOUD Inleiding...3 Primair Onderwijs in Zeeland (PO)...4 Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie