Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd."

Transcriptie

1 Mededeling OCW Voorlichtingspublicatie Datum 13 september 200 Kenmerk HO/BL-2006/33802 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger onderwijs bvh Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd. Bestemd voor universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra. Datum inwerkingtreding n.v.t. Geldigheidsduur n.v.t. Juridische grondslag artikel 25, eerste en tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) Officiële publicatie n.v.t.. Relatie tot eerdere publicaties n.v.t. Nadere vooropleidingseisen Hoger Onderwijs bij de nieuwe profielen van Pagina het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd. 1 / 2

2 Mededeling OCW Datum 13 september 200 Kenmerk HO/BL-2006/33802 Algemeen In deze voorlichtingspublicatie wordt informatie gegeven over de nadere vooropleidingseisen voor het hoger onderwijs die naar verwachting met ingang van 2009 kunnen gelden voor de abituriënten van het voortgezet onderwijs die zijn opgeleid volgens de nieuwe VO-profielen die in 2007 worden ingevoerd. Deze nadere vooropleidingseisen gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die kunnen voortvloeien uit het overleg met de Tweede Kamer over het Examen-en Inrichtingsbesluit voortgezet onderwijs. Wanneer dit laatste Besluit is gepubliceerd, kan een regeling tot wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen worden vastgesteld waarbij deze nadere vooropleidingseisen worden vastgelegd. In de in deze publicatie opgenomen Bijlage C zijn de voorgenomen nadere vooropleidingseisen voor de opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs opgenomen. In bijlage D die van het hoger beroepsonderwijs. Deze bijlagen worden de komende jaren indien nodig uiteraard geactualiseerd. Toegangsrecht tot het hoger onderwijs met oude profielen. Voor wat betreft aspirant-studenten met een vwo-diploma van het voortgezet onderwijs volgens de profielen die tot 1 augustus 2007 gelden, is het voornemen om in de definitieve regeling op te nemen dat zij tot en met 31 juli 2014 toegangsrecht zullen hebben tot het hoger onderwijs indien voldaan wordt aan de nadere vooropleidingseisen zoals die in de vigerende bijlage A bij de regeling nadere vooropleidingseisen zijn opgenomen. Voor aspirant-studenten met een havo-diploma van het voortgezet onderwijs volgens de profielen die tot 1 augustus 2007 gelden, zullen tot en met 31 juli 2013 toegangsrecht hebben tot het hoger onderwijs indien voldaan wordt aan de nadere vooropleidingseisen zoals die in de vigerende bijlage B bij de regeling nadere vooropleidingseisen zijn opgenomen. Deze bijlagen A en B zijn laatstelijk gepubliceerd op 28 april 2006 (met kenmerk HO/BL-2006/8595 en te vinden op Ook deze bijlagen zullen de komende jaren indien nodig worden geactualiseerd. Na de genoemde data in 2013 en 2014 beslissen de instellingen over de inschrijving op grond van een beoordeling van de gelijkwaardigheid van deze diploma s met de geldende diploma s op grond van WHW art. 28 tweede lid, tweede volzin. De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap, B. Bruins Nadere vooropleidingseisen Hoger Onderwijs bij de nieuwe profielen van Pagina het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd. 2 / 2

3 Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen in het WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS,voor de aspirantstudenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 in het voortgezet onderwijs worden aangeboden. Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * toegangsrecht # geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. (): uit de tussen haken vermelde vakken kan worden gekozen. Eén van de genoemde vakken is voldoende. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie sk: scheikunde wia: wiskunde A wib: wiskunde B Economie B Accountancy en Controlling * * * wia of wib B Actuariële wetenschappen * wib wib Wib B Algemene economie * * * wia of wib B Bedrijfseconomie * * * wia of wib B Bedrijfskunde * * * wia of wib B Bedrijfswetenschappen * * * wia of wib B Business administration/ Bedrijfskunde * * * wia of wib 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib Wib 10. B Econometrics and Operations Research * wib wib Wib 1 B Econometrie en Besliskunde * wib wib Wib 1 B Econometrie en Operationele research * wib wib Wib 1 B Economics * * * wia of wib 1 B Economie * * * wia of wib 1 B Economie en Bedrijfseconomie * * * wia of wib 1 B Economie en Bedrijfskunde * * * wia of wib 1 B Economie en Informatica * * * wia of wib 18. B Economie en management * * * wia of wib 19. B Fiscale economie * * * wia of wib

4 20. B International Business * * * wia of wib 2 B International Business Administration * * * wia of wib 2 B International Economics and Business * * * wia of wib 2 B International Economics and Finance * * * wia of wib 2 B Technologie management * * * wia of wib Gedrag en Maatschappij B Algemene sociale wetenschappen B Antropologie B Bachelor University College Maastricht B Bestuur en organisatie B Bestuurskunde B Communicatiewetenschap B Criminologie 8. B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie 9. B Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies 10. B Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen 1 B European Studies 1 B Gedrag en samenleving 1 B Milieu-maatschappij-wetenschappen 1 B Onderwijskunde 1 B Organisatiewetenschappen 1 B Pedagogische wetenschappen 1 B Personeelwetenschappen 18. B Planologie 19. B Politicologie 20. B Psychologie 2 B Sociaal-Culturele Wetenschappen 2 B Sociale Geografie 2 B Sociale Geografie en Planologie 2 B Sociologie 2 B Technische Planologie * * * wia of wib 2 B Vrijetijdwetenschappen

5 Gezondheidszorg B Algemene gezondheidswetenschappen B Bewegingswetenschappen bi na # # B Biomedische wetenschappen bi na # # Diergeneeskunde bi na # # B European Public Health Geneeskunde, bi na # # B Geneeskunde bi na # # 8. B Gezondheidswetenschappen 9. B Klinische technologie bi na # # 10. B Medische Informatiekunde bi na wib + na wib + na 1 B Tandheelkunde bi na # # Landbouw en Natuurlijke omgeving B Agrotechnologie * na wib + na + (sk of bi) wib + na + (sk of bi) B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen * * * wia of wib B Biologie bi na # # B Biotechnologie * * 2 uit na,sk en bi na + sk + bi B Bodem, Water en Atmosfeer * wib + na wib + na + sk wib + na + sk B Bos- en natuurbeheer * * bi of ak wia + (bi of ak) B Dierwetenschappen * * Sk (wia of wib) + sk 8. B Economie en Beleid * * * wia of wib 9. B Gezondheid en Maatschappij * * * wia of wib 10. B Internationaal Land- en Waterbeheer * wib + na wib + na wib + na 1 B Internationale Ontwikkelingsstudies * * * wia of wib 1 B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning * * * (wia of wib)+ (ak of bi) 1 B Levensmiddelentechnologie * * wib + na + sk wib + na + sk 1 B Milieukunde * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 1 B Moleculaire Levens-wetenschappen * na of (wib+nl&t) wib + na + sk wib + na + sk 1 B Plantenwetenschappen * * 2 uit wib, na en bi + na + sk

6 sk 1 B Toegepaste Communicatiewetenschap 18. B Voeding en Gezondheid * * sk + bi sk + bi Natuur B Aardwetenschappen * wib + na wib + na + sk wib + na + sk B Algemene natuurwetenschappen * wib + na wib + na + sk wib + na + sk B Bedrijfswiskunde en Informatica * wib Wib wib B Beta-gamma * wib + na wib + na + sk wib + na + sk B Bio-exact bi wib + na # # B Biofarmaceutische wetenschappen bi * bi + na + sk # B Biologie bi na # # 8. B Farmaceutische wetenschappen * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 9. B Farmacie * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 10. B Informatica¹ * wib Wib wib 1 B Informatica/Kennistechnologie/ICT * wib Wib wib 1 B Informatiekunde * * * wia of wib 1 B Kunstmatige Intelligentie * * * wia of wib 1 B Life Science and Technology * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 1 B Medische Natuurwetenschappen * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 1 B Milieu-natuurwetenschappen * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 1 B Moleculaire Levenswetenschappen * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 18. B Molecular Science and Technology * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 19. B Natuur- en Sterrenkunde¹ * wib + na wib + na wib + na 20. B Natuurkunde * wib + na wib + na wib + na 2 B Natuurwetenschappen * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 2 B Psychobiologie bi * # # 2 B Scheikunde * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 2 B Sterrenkunde * wib + na wib + na wib + na 2 B Wiskunde¹ * wib Wib wib ¹ Voor de opleidingen Natuur- en Sterrenkunde, Informatica en Wiskunde geldt wat betreft de eis wib bij het profiel Natuur en Gezondheid, dat de instelling aan de student met dit profiel de gelegenheid kan geven om aan deze eis uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

7 Recht nr opleidingen N+T N+G E+M C+M B Bestuurskunde B European Law School B Fiscaal recht B Internationaal en Europees Recht B Law in Europe B Nederlands Recht B Notarieel Recht 8. B Recht en Bestuur 9. B Recht en ICT 10. B Recht en Management 1 B Rechtsgeleerdheid Taal en Cultuur B Algemene Cultuurwetenschappen B American Studies B Arabische Taal en Cultuur B Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen B Archeologie B Archeologie en Prehistorie B Communicatie- en Informatiewetenschappen 8. B Cultuurwetenschappen 9. B Documentaire Informatiewetenschap 10. B Duitse Taal en Cultuur 1 B Egyptische Taal en Cultuur 1 B Engelse Taal en Cultuur 1 B Europese Studies 1 B Finoegrische Talen en Culturen 1 B Franse Taal en Cultuur 1 B Friese Taal en Cultuur 1 B Geschiedenis 18. B Godgeleerdheid¹ la+gr la+gr la+gr la+gr 19. B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur la+gr la+gr la+gr la+gr 20. B Hebreeuwse en Aramese Talen en Culturen 2 B Hebreeuwse Taal en Cultuur 2 B Internationale Organisaties en Internationale Betrekkingen 2 B Italiaanse Taal en Cultuur

8 2 B Islamitische theologie 2 B Keltische Talen en cultuur 2 B Kunsten, Cultuur en Media 2 B Kunstgeschiedenis 28. B Latijnse Taal en Cultuur 29. B Liberal Arts en Sciences 30. B Literatuurwetenschap 3 B Media en Cultuur 3 B Muziekwetenschap 3 B Nederlandkunde/ Dutch studies 3 B Nederlandse Taal en Cultuur 3 B Nieuwgriekse Taal en Cultuur 3 B Oudheidkunde 3 B Portugese Taal en Cultuur 38. B Religie en levensbeschouwing 39. B Religiestudies 40. B Roemeense Taal en Cultuur 4 B Romaanse Talen en Culturen 4 B Ruslandkunde 4 B Scandinavische Talen en Culturen 4 B Slavische Talen en Culturen 4 B Spaanse Taal en Cultuur 4 B Taal en Cultuurstudies 4 B Taalwetenschap 48. B Talen en Culturen van Afrika 49. B Talen en Culturen van China 50. B Talen en Culturen van het Nabije en Midden Oosten 5 B Talen en Culturen van Japan 5 B Talen en Culturen van Korea 5 B Talen en Culturen van Latijns Amerika/Spaans 5 B Talen en Culturen van Mesopotamië en Anatolië 5 B Talen en Culturen van India en Tibet 5 B Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië 5 B Theater- Film en Televisiewetenschap 58. B Theaterwetenschap 59. B Theologie 60. B Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap 6 B Wereldgodsdiensten 6 B Wetenschap van Godsdienst en levensbeschouwing 6 B Wijsbegeerte 6 B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied ¹ Voor wat betreft de eis la+gr geldt dat de instelling aan de student de gelegenheid kan geven om aan deze eis uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

9 Techniek nr Opleidingen N+T N+G¹ E+M C+M B Bedrijfsinformatietechnologie * wib Wib wib B Biomedische technologie * wib + na wib + na wib + na B Bouwkunde * wib + na wib + na wib + na B Civiele Techniek * wib + na wib + na wib + na B Elektrotechniek * wib + na wib + na wib + na B Industrial design * wib + na wib + na wib + na B Industrieel Ontwerpen * wib + na wib + na wib + na 8. B Life Science & Technology * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 9. B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek * wib + na wib + na wib + na 10. B Maritieme Techniek * wib + na wib + na wib + na 1 B Scheikundige Technologie * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 1 B Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie 1 B Sustainable Molecular Science and Technology * wib + na wib + na + sk wib + na + sk * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 1 B Technische Aardwetenschappen * wib + na wib + na wib + na 1 B Technische Bedrijfskunde * wib Wib wib 1 B Technische Bestuurskunde * wib + na wib + na wib + na 1 B Technische Informatica * wib Wib wib 18. B Technische Innovatiewetenschappen * wib Wib wib 19. B Technische Natuurkunde * wib + na wib + na wib + na 20. B Technische Wetenschappen * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 2 B Technische Wiskunde * wib Wib wib 2 B Telematica * wib Wib wib 2 B Werktuigbouwkunde * wib + na wib + na wib + na ¹ Voor wat betreft de eis wib bij het profiel NG geldt dat de instelling aan de student de gelegenheid kan geven om aan deze eis uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

10 Bijlage D Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe vo-profielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen in HET HOGER BEROEPSONDERWIJS, voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 in het voortgezet onderwijs worden aangeboden. Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. () : uit de tussen haken vermelde vakken kan worden gekozen. Eén van de genoemde vakken is voldoende. bi: biologie ec: economie m&o: management en organisatie mw: maatschappijwetenschappen mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie sk: scheikunde wia: wiskunde A wib: wiskunde B INSTROOM MET HAVO-DIPLOMA Economie (instroom met havo-diploma) B Accountancy ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) (wia of wib) B Bedrijfseconomie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) B Bedrijfskundige informatica * * * (ec of m&o) + (wia of wib) B Bestuurskunde ec ec * ec /overheidsmanagement B Boekhandel en uitgeverij ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) B Commerciële economie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) B Communicatie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o of mw)+ (wia of wib) B Communicatiesystemen ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o of mw) + (wia of wib) B Facility management ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) +

11 (wia of wib) B Financial services management ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) B Fiscale economie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) B Food and business * * * (ec of m&o) + (wia of wib) B Functiegerichte bachelor in # # * ec of m&o toerisme en recreatie B Hbo-Rechten B Hogere Europese beroepenopleiding 2e mvt 2e mvt 2e mvt * B Hoger hotelonderwijs¹ 2e mvt 2e mvt 2e mvt ec of m&o B Hoger toeristisch en recreatief # # * ec of m&o onderwijs B Informatiedienstverlening en management B Integrale veiligheid B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec B International business and ec of m&o ec of m&o * * languages 2 B International business and ec of m&o of ec of m&o of * ec of m&o management studies 2e mvt 2e mvt 2 2 B Journalistiek B Kunst en economie B Logistiek en economie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) B Management, economie en recht, ec of m&o ec of m&o * ec of mw of opleiding voor m&o B Media and entertainment * * * ec of mw of management m&o B Media, informatie en ec ec * ec communicatie B Office management 2e mvt 2e mvt 2e mvt * B Oriëntaalse talen en communicatie B Small business & retail ec of m&o ec of m&o ec of m&o management * B Sport, management en * * * ec of m&o ondernemen B Trade management Azië ec of m&o ec of m&o * ec of m&o

12 3 3 B Vastgoed en makelaardij ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) B Vertaalacademie 2e mvt² 2e mvt² 2e mvt² * 3 B Vormgeving en management * * * ec of m&o 3 B Vrijetijdsmanagement # # * ec of m&o ¹ voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ² Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma) B Creatieve therapie¹ B Culturele en maatschappelijke vorming B Godsdienst-pastoraal werk B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec B Maatschappelijk werk en dienstverlening B Pedagogiek B Personeel en arbeid 8. B Sociaal-juridische dienstverlening 9. B Sociaal pedagogische hulpverlening 10. B Social work 1 B Sport en bewegen¹ 1 B Sport en bewegingseducatie ¹ voor deze opleiding gelden aanvullende eisen Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma) B Audiologie B Bewegingsagogie/ psychomotorische therapie, opleiding¹ B Ergotherapie, opleiding voor B Farmakunde B Fysiotherapeut, opleiding tot B Huidtherapie B Kunstzinnige therapie 8. B Logopedie, opleiding voor¹

13 B Management in de zorg¹ B Medisch beeldvormende en radio- * * * wia of wib therapeutische technieken B Mondzorgkunde B Oefentherapie Cesar B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot B Optometrie * * * wia of wib B Orthoptie * * * wia of wib B Podotherapie, opleiding B Sport, gezondheid en management B Verpleegkundige, opleiding tot B Voeding en diëtetiek ¹ voor deze opleiding gelden aanvullende eisen Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma) B Accountancy en agribusiness * * * wia of wib B Bedrijfskunde en agribusiness * * * wia of wib B Biotechnologie * * # # B Bos- en natuurbeheer * * * wia of wib B Dier- en veehouderij * * sk # B Diermanagement * * bi # B Educatie en kennismanagement groene sector² 8. B Kust- en zeemanagement * * * wia 9. B Laboratoriumtechniek * * # # 10. B Land- en watermanagement * * sk # 1 B Milieukunde * * sk # 1 B Plattelandsvernieuwing * * * wia of wib of ec 1 B Tropische landbouw * * sk # 1 B Tuinbouw en akkerbouw * * sk # 1 B Tuin- en landschapsinrichting * * * wia of wib 1 B Voedingsmiddelentechnologie * * wib+sk # 2 opleiding tot leraar VO van de tweede graad

14 Onderwijs (instroom met havo-diploma) B Aardrijkskunde² B Algemene economie² ec of m&o ec of m&o * ec B Allochtone levende talen, opleiding tot leraar B Basisonderwijs, opleiding tot leraar B Beeldende kunst en vormgeving, docent¹ B Bedrijfseconomie² ec of m&o ec of m&o * ec B Biologie² * * bi of nl&t bi of nl&t B Bouwkunde² * * * wia of wib B Bouwtechniek² * * * wia of wib B Consumptieve techniek² B Dans, docent¹ B Drama, docent¹ B Duits² du du du du B Elektrotechniek² * * * wia of wib B Engels² B Frans² fa fa fa fa B Fries² B Geschiedenis² B Gezondheidszorg en welzijn² B Godsdienst² B Grafische techniek² * * * wia of wib B Informatie en communicatie technologie, docent² * * * wia of wib B Installatietechniek² * * * wia of wib B Islam-godsdienst² B Lichamelijke oefening¹ B Maatschappijleer² B Mechanische techniek² * * * wia of wib B Mens en maatschappij² B Mime, opleiding tot docentschap¹ B Motorvoertuigentechniek² * * * wia of wib B Muziek, docent¹ B Natuurkunde² * na of nl&t # # B Nederlands² B Nederlandse gebarentaal/

15 tolkenopleiding¹, ² B Omgangskunde² B Opleidingskunde B Pedagogiek² B Scheikunde² * * # # B Spaans² B Techniek² * * # # B Turks ¹,² B Verpleegkunde¹,² B Verzorging/ huishoudkunde² B Verzorging/ gezondheidskunde² B Werktuigbouwkunde² * * * wia of wib B Wiskunde² * * wib wib ¹ voor deze opleiding gelden aanvullende eisen 2 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad in Taal en cultuur (instroom met havo-diploma) B Autonome beeldende kunst¹ B Dans¹ B Film en televisie B Museologie B Muziek¹ B Theater¹ B Vormgeving¹ ¹ voor deze opleiding gelden aanvullende eisen Techniek (instroom met havo-diploma) B Aot-techniek * na of nl&t # # B Aquatische ecotechnologie * * # # B Autotechniek * na of nl&t # # B Aviation * na of nl&t na # B Bedrijfsmanagement mkb * * * wia of wib B Bedrijfswiskunde * * wib wib B Bewegingstechnologie * * * wia of wib 8. B Bio-informatica * * * wia of 9. wib of na B Biologie en medisch * * # #

16 10. laboratoriumonderzoek B Biometrie * * * Wia of wib B Biotechnologie * * # # B Bouwkunde * na of nl&t wib + na # B Bouwmanagement en vastgoed * * * ec + (wia of wib) B Bouwtechnische bedrijfskunde * na of nl&t wib + na # B Business engineering * na of nl&t # # B Chemie * * # # B Chemische technologie * * # # B Civiele techniek * na of nl&t # # B Commercieel ingenieur * * * ec of wia of wib B Communication and multimedia * * * wia of wib design B Elektrotechniek * na of nl&t # # B Engineering, design and * na of nl&t Na # innovation B Forensisch onderzoek * na of nl&t # # B Game architecture and design * * # # B Geodesie * na of nl&t # # B Gezondheidszorgtechnologie * * * # B Grafimediatechnologie * * * wia of wib B Human technology * * * wia of wib B Hydrografie * na of nl&t # # B Industrieel produkt ontwerpen * na of nl&t na # B Industriële automatisering * na of nl&t na # B Informatica * * * wia of wib B Kunst en techniek¹ * * * wia of wib B Logistiek en technische * * * # vervoerskunde B Luchtvaarttechnologie * na of nl&t # # B Maritiem officier¹ * na of nl&t # # B Medisch ingenieur * * # # B Milieukunde * * sk # B Netwerk infrastructuur design * * * wia of wib B Orthopedische technologie * * # # B Ruimtelijke ordening en planologie * * * # B Scheepsbouwkunde * na of nl&t # # B Technische bedrijfskunde * * * # B Technische commerciële * * * # confectiekunde B Technische commerciële textielkunde * * * #

17 B Technische informatica * * wib wib B Technische natuurkunde * na of nl&t # # B Verkeerskunde * * * # B Werktuigbouwkunde * na of nl&t # # ¹ voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

18 INSTROOM MET VWO-DIPLOMA Economie (instroom met vwo-diploma) B Accountancy ec of m&o ec of m&o * ec of m&o B Bedrijfseconomie ec of m&o ec of m&o * ec of m&o B Bedrijfskundige informatica B Bestuurskunde/overheidsmanagement ec ec * ec B Boekhandel en uitgeverij ec of m&o ec of m&o * ec of m&o B Commerciële economie ec of m&o ec of m&o * ec of m&o B Communicatie ec of m&o ec of m&o * ec of mw of m&o 8. B Communicatiesystemen ec of m&o ec of m&o * ec of mw of m&o 9. B Facility management ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 10. B Financial services management ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 1 B Fiscale economie ec ec * ec 1 B Food and business 1 B Functiegerichte Bachelor in toerisme ec of m&o ec of m&o * * en recreatie 1 B Hbo-rechten 1 B Hogere Europese beroepenopleiding 2e mvt 2e mvt 2e mvt * 1 B Hoger hotelonderwijs¹ 2e mvt 2e mvt 2e mvt * 1 B Hoger toeristisch en recreatief ec of m&o ec of m&o * * onderwijs 18. B Informatiedienstverlening en management 19. B Integrale veiligheid 20. B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec 2 B International business and ec of m&o ec of m&o * ec of m&o languages 2 B International business and ec of m&o of ec of m&o of * * managementstudies 2e mvt 2e mvt 2 B Journalistiek 2 B Kunst en economie 2 B Logistiek en economie ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 2 B Management, economie en recht, opleiding voor ec of m&o ec of m&o * ec of mw of m&o 2 B Media and entertainment management * * * ec of m&o 28. B Media, informatie en communicatie ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 29. B Office-management 2e mvt 2e mvt 2e mvt *

19 B Oriëntaalse talen en communicatie B Small business & retail management ec of m&o ec of m&o * ec of m&o B Sport, management en ondernemen B Trade management Azië ec of m&o ec of m&o * ec of m&o B Vastgoed en makelaardij ec of m&o ec of m&o * ec of m&o B Vertaalacademie 2e mvt² 2e mvt² 2e mvt² * B Vormgeving en management B Vrijetijdsmanagement ec of m&o ec of m&o * * ¹ voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ² Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma) B Creatieve therapie¹ B Culturele en maatschappelijke vorming B Godsdienst-pastoraal werk B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec B Maatschappelijke werk en dienstverlening B Pedagogiek B Personeel en arbeid B Sociaal-juridische dienstverlening B Sociaal pedagogische hulpverlening B Social work B Sport en bewegen¹ B Sport en bewegingseducatie ¹ voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

20 Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma) B Audiologie B Bewegingsagogie/ psychomotorische therapie, opleiding¹ B Ergotherapie, opleiding voor B Farmakunde B Fysiotherapeut, opleiding tot B Huidtherapie B Kunstzinnige therapie 8. B Logopedie, opleiding voor ¹ 9. B Management in de zorg¹ 10. B Medisch beeldvormende en radio- therapeutische technieken 1 B Mondzorgkunde 1 B Oefentherapie Cesar 1 B Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot 1 B Optometrie 1 B Orthoptie 1 B Podotherapie, opleiding 1 B Sport, gezondheid en management 18. B Verpleegkundige, opleiding tot 19. B Voeding en diëtetiek ¹ voor deze opleiding gelden aanvullende eisen Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma) B Accountancy en agribusiness B Bedrijfskunde en agribusiness B Biotechnologie * * # # B Bos- en natuurbeheer B Dier- en veehouderij * * sk # B Diermanagement * * bi # B Educatie en kennismanagement groene sector² 8. B Kust- en zeemanagement * * * wia of wib 9. B Laboratoriumtechniek * * sk sk 10. B Land- en watermanagement * * sk of nl&t sk of nl&t 1 B Milieukunde * * sk of nl&t #

21 B Plattelandsvernieuwing B Tropische landbouw * * sk of nl&t # B Tuinbouw en akkerbouw * * sk of nl&t # B Tuin- en landschapsinrichting B Voedingsmiddelentechnologie * * wib+sk # 2 opleiding tot leraar VO van de tweede graad Onderwijs (instroom met vwo-diploma) B Aardrijkskunde² B Algemene economie² ec of m&o ec of m&o * ec B Allochtone levende talen, opleiding tot leraar B Basisonderwijs, opleiding tot leraar B Beeldende kunst en vormgeving, docent ¹ B Bedrijfseconomie² ec of m&o ec of m&o * ec B Biologie² * * bi of nl&t bi of nl&t B Bouwkunde² * * * wia of wib B Bouwtechniek² * * * wia of wib B Consumptieve techniek ² B Dans, docent¹ B Drama, docent¹ B Duits² B Elektrotechniek² * * * wia of wib B Engels² B Frans² B Fries² B Geschiedenis² B Gezondheidszorg en welzijn² B Godsdienst² B Grafische techniek² * * * wia of wib B Infomatie en communicatietechnologie. Docent² * * * wia of wib B Installatietechniek² * * * wia of wib B Islam-godsdienst² B Lichamelijke oefening ¹ B Maatschappijleer² B Mechanische techniek ² * * * wia of wib B Mens en maatschappij² B Mime, opleiding tot docentschap¹ B Motorvoertuigentechniek² * * * wia of wib

22 B Muziek, docent ¹ B Natuurkunde² * na of nl&t na of nl&t # B Nederlands² B Nederlandse gebarentaal/tolkenopleiding¹ B Omgangskunde² B Opleidingskunde B Pedagogiek² B Scheikunde² * * sk of nl&t # B Spaans² B Techniek² * * na of nl&t # B Turks¹, ² B Verpleegkunde ¹, ² B Verzorging/huishoudkunde² B Verzorging/gezondheidskunde² B Werktuigbouwkunde² * * * wia of wib B Wiskunde² * * wib wib ¹ voor deze opleiding gelden aanvullende eisen 2 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad in Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma) B Autonome beeldende kunst ¹ B Dans¹ B Film en televisie B Museologie B Muziek¹ B Theater¹ B Vormgeving¹ ¹ voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

23 Techniek (instroom met vwo-diploma) B Aot-techniek * na of nl&t na # B Aquatische ecotechnologie * * # # B Autotechniek * na of nl&t na # B Aviation * na of nl&t na # B Bedrijfsmanagement mkb * * * wia of wib B Bedrijfswiskunde * * * wia of wib B Bewegingstechnologie 8. B Bio-informatica * * * wia of wib 9. B Biologie en medisch * * # # laboratoriumonderzoek 10. B Biometrie 1 B Biotechnologie * * # # 1 B Bouwkunde * na of nl&t na # 1 B Bouwmanagement en vastgoed 1 B Bouwtechnische bedrijfskunde * na of nl&t na # 1 B Business engineering * na of nl&t na # 1 B Chemie * * # # 1 B Chemische technologie * * # # 18. B Civiele techniek * na of nl&t na # 19. B Commercieel ingenieur 20. B Communication and multimedia design 2 B Elektrotechniek * na of nl&t na # 2 B Engineering, design and * na of nl&t na # innovation 2 B Forensisch onderzoek * na of nl&t # # 2 B Game architecture and design * * # # 2 B Geodesie * na of nl&t na # 2 B Gezondheidszorgtechnologie * * * wia of wib 2 B Grafimediatechnologie 28. B Human technology 29. B Hydrografie * na of nl&t na # 30. B Industrieel product ontwerpen * * * # 3 B Industriële automatisering * * * # 3 B Informatica 3 B Kunst en techniek¹ 3 B Logistiek en technische * * * # vervoerskunde 3 B Luchtvaarttechnologie * na of nl&t na # 3 B Maritiem officier¹ * na of nl&t na #

24 B Medisch ingenieur * * # # B Milieukunde * * sk # B Netwerk infrastructuur design * * * wia of wib B Orthopedische technologie * * na of nl&t # B Ruimtelijke ordening en planologie * * * # B Scheepsbouwkunde * na of nl&t na # B Technische bedrijfskunde * * * # B Technische commerciële * * * # confectiekunde B Technische commerciële textielkunde B Technische informatica B Technische natuurkunde * na of nl&t na # B Verkeerskunde * * * # B Werktuigbouwkunde * na of nl&t na # ¹ voor deze opleiding gelden aanvullende eisen

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage D Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe vo-profielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor

Nadere informatie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Nadere informatie

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage C, behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende dere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/468783, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

VWO WO doorstroomeisen

VWO WO doorstroomeisen VWO WO doorstroomeisen Wil je na VWO naar HBO? Haal dan in het decanaat een lijst met doorstroomeisen van VWO naar HBO N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia wic na bi ec Gs sk sk Keuzevak/

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ VWO-WO BIJLAGE 3(a) Zonder meer. Literatuurwetenschap Toegepaste Commuinicatiewetenschappen Media en Cultuur Uniformberoepen: leger, politie, e.d. Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Opdracht LOB Hoofdstuk 1, opdracht 1.A

Opdracht LOB Hoofdstuk 1, opdracht 1.A Opdracht LOB Hoofdstuk 1, opdracht 1.A Opdracht door een scholier 353 woorden 13 februari 2006 3,3 9 keer beoordeeld Vak LOB Hoofdstuk1 Opdracht 1.A Welk profiel heb je gekozen of ga je waarschijnlijk

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO

Vooropleidingseisen HBO Vooropleidingseisen HBO Instroommogelijkheden met een HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Advanced Business Creation Nee Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfseconomie Ja Nee

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 205 269 22 22oktober 2008 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2008, nr. HO&S/59402,

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden Bijlage B (Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

VWO HBO doorstroomeisen

VWO HBO doorstroomeisen VWO HBO doorstroomeisen N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia Wic/ a na bi ec gs sk sk Keuzevak/ ken (aantal) 2 2 3 3 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. HAVO - HBO Zonder meer: Academie voor LO Archeologie Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Audiologie Beeldende Kunst en Vormgeving Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Circus

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 (Tekst geldend op: 27-03-2014) Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

vwo WO doorstroomeisen

vwo WO doorstroomeisen vwo WO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998

Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 OCW Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595, tot wijziging van de

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

havo HBO doorstroomeisen

havo HBO doorstroomeisen havo HBO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM:

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Opleidingen NT NG EM CM. B Accountancy * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Bedrijfskunde econ of m&o econ of m&o * econ of maw of m&o

Opleidingen NT NG EM CM. B Accountancy * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Bedrijfskunde econ of m&o econ of m&o * econ of maw of m&o Bachelorinstroom hbo met havo-diploma geldend vanaf 21 juni 2018 Economie (instroom met havo-diploma) B Accountancy * econ of m&o * (econ of m&o) + B Bedrijfskunde econ of m&o econ of m&o * econ of maw

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1.In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: NG: EM: CM: ak: biol: econ: grtl: latl: : nlt: : wisa: wisb: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

BIJLAGE B NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS D Bijlage B wordt vervangen door een nieuwe bijlage B, luidende: BIJLAGE B NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo qompas.nl Vooropleidingseisen Van vwo naar wo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van vwo naar wo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs. Geldend van 29-09-207 t/m heden Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs. In deze bijlage wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

HAVO naar bachelor HBO

HAVO naar bachelor HBO HAVO naar bachelor HBO Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo 2016-2017 Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo X X L A = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

VWO naar bachelor HBO

VWO naar bachelor HBO VWO naar bachelor HBO Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger roepsonderwijs. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17816 31 augustus 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda Studeren aan de UNIVERSITEIT 2012 / 2013 Overzicht bacheloropleidingen Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding voltijd

Nadere informatie

Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van t/m heden

Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van t/m heden Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 01-09-2018 t/m heden Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie