Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr oktober 2008 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2008, nr. HO&S/59402, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Gelet op artikel 7.25, eerste, tweede en vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Besluit: ARTIKEL I De Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 wordt als volgt gewijzigd: A De bijlagen A tot en met D worden vervangen door de bijlagen A tot en met D behorende bij deze regeling. B In artikel 2, eerste lid, wordt voorscriften vervangen door: voorschriften. ARTIKEL II Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.A. Plasterk. 1 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

2 BIJLAGE A BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, EERSTE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel economie en maatschappij CM: profiel cultuur en maatschappij bi: biologie bi1: biologie 1 bi12: biologie 1,2 du12: Duits 1,2 ec1: economie 1 ec12: economie 1,2 fa12: Frans 1,2 gr: Grieks la: Latijn na1: natuurkunde 1 na12: natuurkunde 1,2 sk: scheikunde sk1: scheikunde 1 sk12: scheikunde 1,2 wia12: wiskunde A 1,2 wib1: wiskunde B 1 wib12: wiskunde B 1,2 2 e mvt12: tweede moderne vreemde taal 1,2 Ad: Associate degree 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding Economie 1. B Accountancy en Controlling ec1 ec1 * ec1+ (wia12 of wib1) 2. B Actuariële wetenschappen * * wib1 wib1 3. B Algemene economie ec1 ec1 * ec1+ (wia12 of wib1) 4. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * ec1+ (wia12 of wib1) 5. B Bedrijfskunde ec1 ec1 * ec1+ (wia12 of wib1) 6. B Bedrijfswetenschappen ec1 ec1 * ec1+ (wia12 of wib1) 7. B Business administration/ Bedrijfskunde * * * wia12 of wib1 8. B Business Studies ec1 ec1 * ec1+ (wia12 of wib1) 9. B Econometrics * * wib1 wib1 10. B Econometrics and Operations Research * * wib1 wib1 11. B Econometrie en Besliskunde * * wib1 wib1 12. B Econometrie en Operationele research * * wib1 wib1 13. B Economics ec1 ec1 * ec1+ (wia12 of wib1) 14. B Economie ec1 ec1 * ec1+ (wia12 of wib1) 15. B Economie en Bedrijfseconomie * * * wia12 of wib1 16. B Economie en Bedrijfskunde * * * wia12 of wib1 17. B Economie en Informatica ec1 ec1 * ec1+ (wia12 of wib1) 18. B Economie en Management ec1 ec1 * ec1+ (wia12 of wib1) 19. B Fiscale economie ec1 ec1 * ec1+ (wia12 of wib1) 20. B International Business ec1 ec1 * ec1+ (wia12 of wib1) 21. B International Business Administration * * * wia12 of wib1 2 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

3 22. B International Economics and Business ec1 ec1 * ec1+ (wia12 of wib1) 23. B International Economics and Finance ec1 ec1 * ec1+ (wia12 of wib1) 24. B Technologie Management ec1 ec1 * ec1+ (wia12 of wib1) Gedrag en Maatschappij 1. B Algemene Sociale Wetenschappen 2. B Bachelor University College Maastricht 3. B Bestuur en Organisatie 4. B Bestuurskunde 5. B Communicatiewetenschap 6. B Criminologie 7. B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie 8. B Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies 9. B Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen 10. B European Studies 11. B Gedrag en Samenleving 12. B Milieu-maatschappij-wetenschappen 13. B Onderwijskunde 14. B Organisatiewetenschappen 15. B Pedagogische Wetenschappen 16. B Personeelwetenschappen 17. B Planologie 18. B Politicologie 19. B Psychologie 20. B Sociaal-Culturele Wetenschappen 21. B Sociale Geografie 22. B Sociale Geografie en Planologie 23. B Sociologie 24. B Technische Planologie 25. B Vrijetijdwetenschappen Gezondheidszorg 1. B Algemene Gezondheidswetenschappen 2. B Bewegingswetenschappen * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 3. B Biomedische Wetenschappen bi12 * # # 4. Diergeneeskunde bi12 * # # 5. B European Public Health 6. Geneeskunde bi12 * # # 7. B Geneeskunde bi12 * # # 8. B Gezondheid en Leven bi1 * bi1 +sk1 # 9. B Gezondheidswetenschappen 10. B Klinische technologie bi1 * # # 11. B Medische Informatiekunde * * wib1 + na1 wib1 + na1 12. B Tandheelkunde bi12 * # # Landbouw en Natuurlijke omgeving 1. B Agrotechnologie * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 2. B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen ec1 ec1 * (wia12 of wib1) + ec1 3. B Biologie bi12 * # # 3 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

4 4. B Biotechnologie * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 5. B Bodem, Water en Atmosfeer * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 6. B Bos- en Natuurbeheer * * * wia12+(ak of bi12) 7. B Dierwetenschappen * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 8. B Economie en Beleid ec1 ec1 * (wia12 of wib1) + ec1 9. B Gezondheid en Maatschappij * * * wia12 of wib1 10. B Internationaal Land- en Waterbeheer * * na1 of sk1 of bi12 wia12 + (bi12 of na1 of sk1) 11. B Internationale Ontwikkelingsstudies * * * wia12 of wib1 12. B Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning * * * wia12 + (ak of bi12) 13 B Levensmiddelentechnologie * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 14. B Milieukunde * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 15. B Moleculaire Levenswetenschappen * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 16. B Plantenwetenschappen * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 17. B Toegepaste Communicatiewetenschap * * * wia12 of wib1 18. B Voeding en Gezondheid * * wib1+sk1 wib1 +sk1 Natuur 1. B Aarde en economie * * * wia12 of wib1 2. B Aardwetenschappen * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 3. B Algemene Natuurwetenschappen * * wib1+ (na1 of sk1) wib1+ (na1 of sk1) 4. B Bedrijfswiskunde en Informatica * * wib1 # 5. B Beta-gamma * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 6. B Bio-exact bi12 * # # 7. B Biofarmaceutische Wetenschappen * * wib1+bi1+sk1 wib1+bi1+sk1 8. B Biologie bi12 * # # 9. B Farmaceutische Wetenschappen * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 10. B Farmacie * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 11. B Informatica^ * wib12 wib12 wib B Informatica/Kennistechnologie/ICT * * wib12 wib B Informatiekunde * * * wia12 of wib1 14. B Kunstmatige Intelligentie * * * wia12 of wib1 15. B Life Science and Technology * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 16. B Medische Natuurwetenschappen * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 17. B Milieu-natuurwetenschappen * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 18. B Moleculaire Levenswetenschappen * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 19. B Molecular Science and Technology * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 20. B Natuur- en Sterrenkunde 1 * wib12 wib12+na12 wib12+na B Natuurkunde Rijksuniversiteit Groningen * wib12 wib12 +na12 wib12 +na12 Universiteit Leiden * wib12 wib12+na1 wib12+na1 22. B Natuurwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen * * wib1+sk1+na1 wib1+sk1+na1 Universiteit van Amsterdam * * wib12+na12 wib12+na B Psychobiologie bi12 * # # 24. B Scheikunde * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 25. B Sterrenkunde Universiteit Leiden * wib12 wib12+ na12 wib12+ na12 Rijksuniversiteit Groningen * wib12 wib12+na1 wib12+na1 26. B Wiskunde 1 * wib12 wib12 wib12 1 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eis wib12 uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen. 4 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

5 Recht 1. B Bestuurskunde 2. B European Law School 3. B Fiscaal recht 4. B Internationaal en Europees Recht 5. B Law in Europe 6. B Nederlands Recht 7. B Notarieel Recht 8. B Recht en Bestuur 9. B Recht en ICT 10. B Recht en Management 11. B Rechtsgeleerdheid Taal en Cultuur 1. B Algemene Cultuurwetenschappen 2. B American Studies 3. B Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 4. B Arabische Taal en Cultuur 5. B Archeologie 6. B Archeologie en Prehistorie 7. B Communicatie- en Informatiewetenschappen 8. B Cultuurwetenschappen 9. B Documentaire Informatiewetenschap 10. B Duitse Taal en Cultuur 11. B Egyptische Taal en Cultuur 12. B Engelse Taal en Cultuur 13. B Europese Studies 14. B Finoegrische Talen en Culturen 15. B Franse Taal en Cultuur 16. B Friese Taal en Cultuur 17. B Geschiedenis 18. B Godgeleerdheid 19. B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur la of gr la of gr la of gr la of gr 20. B Hebreeuwse en Aramese Talen en Culturen 21. B Hebreeuwse Taal en Cultuur 22. B Internationale betrekkingen en internationale organisatie 23. B Islamitische Theologie 24. B Italiaanse Taal en Cultuur 25. B Keltische Talen en cultuur 26. B Kunsten, Cultuur en Media 27. B Kunstgeschiedenis 28. B Latijnse Taal en Cultuur 29. B Liberal Arts en Sciences 30. B Literatuurwetenschap 31. B Media en Cultuur 32. B Muziekwetenschap 33. B Nederlandkunde/ Dutch studies 34. B Nederlandse Taal en Cultuur 35 B Nieuwgriekse Taal en Cultuur 36. B Oudheidkunde 37. B Portugese Taal en Cultuur 38. B Religie en Levensbeschouwing 39. B Religiestudies 40. B Roemeense Taal en Cultuur 41. B Romaanse Talen en Culturen 42. B Ruslandkunde 5 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

6 43. B Scandinavische Talen en Culturen 44. B Slavische Talen en Culturen 45. B Spaanse Taal en Cultuur 46. B Taal en Cultuurstudies 47. B Talen en Culturen van Afrika 48. B Talen en Culturen van China 49. B Talen en Culturen van het Midden Oosten 50. B Talen en Culturen van India en Tibet 51. B Talen en Culturen van Japan 52. B Talen en Culturen van Korea 53. B Talen en Culturen van Latijns Amerika/Spaans 54. B Talen en Culturen van Mesopotamië en Anatolië 55. B Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië 56. B Taalwetenschap 57. B Theater- Film en Televisiewetenschap 58. B Theaterwetenschap 59. B Theologie 60. B Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap 61. B Wereldgodsdiensten 62. B Wijsbegeerte 63. B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Techniek Nr Opleidingen NT NG 1 EM CM 1. B Technische Wetenschappen * wib12 wib12+na1+sk1 wib12+na1+sk1 2. B Bedrijfsinformatietechnologie * wib12 wib12 wib12 3. B Biomedische technologie * * wib12+na1 wib12+na1 4. B Bouwkunde * wib12 wib12+na1 wib12+na1 5. B Civiele Techniek 2 * wib12 wib12+na12 wib12+na12 6. B Elektrotechniek * wib12 wib12+na12 wib12+na12 7. B Industrial design * wib12 wib12+na12 wib12+na12 8. B Industrieel Ontwerpen * wib12 wib12+na12 wib12+na12 9. B Life Science & Technology * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 10. B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek * wib12 wib12+na12 wib12+na B Maritieme Techniek * wib12 wib12+na12 wib12+na B Scheikundige Technologie * wib12 wib12+na1+sk1 wib12+na1+sk1 13. B Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie * wib12 wib12+na12 wib12+na B Sustainable Molecular Science and Technology * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1 15. B Technische Aardwetenschappen * wib12 wib12+na12 wib12+na B Technische Bedrijfskunde * * wib1+na1 wib1+na1 17. B Technische Bestuurskunde * wib12 wib12+na12 wib12+na B Technische Informatica * wib12 wib12 wib B Technische Innovatiewetenschappen * * wib1+na1 wib1+na1 20. B Technische Natuurkunde * wib12 wib12+na12 wib12+na B Technische Wiskunde * wib12 wib12 wib B Telematica * wib12 wib12 wib B Werktuigbouwkunde 2 * wib12 wib12+na12 wib12+na12 1 Voor alle betrokken opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eis wib12 uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen. 2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen na12 en wib12 uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen. 6 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

7 BIJLAGE B BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, DERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel economie en maatschappij CM: profiel cultuur en maatschappij bi: biologie bi1: biologie 1 bi12: biologie 1,2 du12: Duits 1,2 ec1: economie 1 ec12: economie 1,2 fa12: Frans 1,2 gr: Grieks la: Latijn na1: natuurkunde 1 na12: natuurkunde 1,2 sk: scheikunde sk1: scheikunde 1 sk12: scheikunde 1,2 wia12: wiskunde A 1,2 wib1: wiskunde B 1 wib12: wiskunde B 1,2 2 e mvt12: tweede moderne vreemde taal 1,2 Ad: Associate degree 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding 1. Instroom met HAVO diploma Economie (instroom met havo-diploma) Nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy 3 ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 3. B Bedrijfskundige Informatica 3 4. B Bestuurskunde / overheidsmanagement ec1 ec1 * * 5. B Business Administration in Hotel Management 1 2 e mvt12 2 e mvt12 2 e mvt12 * 6. B Commercieel Management 7. B Commerciële Economie 3 ec1 ec1 * * 8. B Communicatie 3 9. B Communicatiesystemen 10. B Facility Management 3 ec1 ec1 * * 11. B Financial Services Management ec1 ec1 * wia12 of wib1 12. B Fiscale Economie 3 ec1 ec1 * wia12 of wib1 13. B Food And Business 14. B Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie 3 ec1 +2 e mvt ec1 +2 e mvt * * 15. B Hbo-Rechten 16. B Hogere Europese Beroepenopleiding 2 e mvt12 2 e mvt12 2 e mvt12 * 17. B Hogere Juridische opleiding 18. B Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs ec1+ 2 e mvt12 ec1 * * +2 e mvt B Informatiedienstverlening en -management B Informationmanagement 21. B Information Security Management 22. B Integrale Veiligheid 23. B Integrale Veiligheidskunde ec1 ec1 * * 24. B International Business and Languages ec1 ec1 * * 7 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

8 Nr Opleiding NT NG EM CM 25. B International Business and Management Studies ec1 of 2 e mvt12 ec1 of * * 2 e mvt B Journalistiek 27. B Kunst en Economie 28. B Logistiek en Economie ec1 ec1 * * 29. B Management, Economie en Recht, opleiding voor 3 ec1 ec1 * * 30. B Media and Entertainment Management 21. B Media, Informatie en Communicatie ec1 ec1 * * 32. B Office Management 2 e mvt12 2 e mvt12 2 e mvt12 * 33. B Oriëntaalse Talen en Communicatie 34. B People & Business management 35. B Small Business & Retail Management 3 ec1 ec1 * * 36. B Sport, Management en Ondernemen B Trade Management Azië ec1 ec1 * * 38. B Vastgoed en Makelaardij ec1 ec1 * * 39. B Vertaalacademie 2 e mvt e mvt e mvt12 2 * 40. B Vrijetijdsmanagement 3 ec1+ 2 e mvt12 ec1+ 2 e mvt12 * * 2 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. 4 Voor deze opleiding is regelgeving in voorbereiding op grond waarvan per aanvullende eisen ex artikel 7.26 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zullen kunnen gelden. Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma) Nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Creatieve Therapie 1 2. B Culturele en Maatschappelijke Vorming 3. B Godsdienst-pastoraal werk 4. B Imam / Islamitisch geestelijk werker 5. B Integrale Veiligheidskunde ec1 ec1 * * 6. B Maatschappelijk werk en dienstverlening 7. B Pedagogiek 8. B Personeel en Arbeid 3 9. B Sociaal-Juridische Dienstverlening 10. B Sociaal Pedagogische Hulpverlening 11. B Social work 12. B Sport en Bewegen B Sport en Bewegingseducatie 14. B Toegepaste psychologie Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma) Nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Audiologie 2. B Bewegingsagogie/ Psychomotorische Therapie, Opleiding 1 3. B Ergotherapie, opleiding voor 4. B Farmakunde 5. B Fysiotherapeut, opleiding tot 6. B Huidtherapie 7. B Kunstzinnige Therapie 8. B Logopedie, opleiding voor 1 9. B Management in de zorg 1,3 10. B Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken 11. B Mondzorgkunde, opleiding 12. B Oefentherapie Cesar 13. B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot 14. B Optometrie 8 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

9 Nr Opleiding NT NG EM CM 15. B Orthoptie 16. B Podotherapie, opleiding 17. B Sport, Gezondheid en Management B Verloskunde bi12 * bi12 +sk1 bi12 +sk1 19. B Verpleegkundige, opleiding tot B Verpleegkundige in de Maatschappelijke Gezondheidszorg, opleiding tot B Voeding en Diëtetiek 1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma) Nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy en Agribusiness * * * wia12 of wib1 2. B Bedrijfskunde en Agribusiness 3 * * * wia12 of wib1 3. B Biotechnologie * wib12 # # 4. B Bos- en Natuurbeheer * * * wia12 of wib1 5. B Dier- en Veehouderij 3 * * sk # 6. B Diermanagement * * bi # 7. B Educatie en Kennismanagement groene sector 2,3 8. B Food design and Innovation 9. B Kust- en Zeemanagement * * * wia B Laboratoriumtechniek * * # # 11. B Land-, en Watermanagement * * sk # 12. B Milieukunde 3 * * sk # 13. B Plattelandsvernieuwing 14. B Tropische Landbouw * * sk # 15. B Tuinbouw en Akkerbouw 3 * * sk # 16. B Tuin- en Landschapsinrichting * * * wia12 of wib1 17. B Voedingsmiddelentechnologie * * sk+wib1 # 2 Opleiding tot leraar VO van de tweede graad. Onderwijs (instroom met havo-diploma) Nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Aardrijkskunde 2 2. B Algemene Economie 2 ec1 ec1 * * 3. B Basisonderwijs, opleiding tot leraar 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent 1 5. B Bedrijfseconomie 2 ec1 ec1 * * 6. B Biologie 2 * * bi bi 7. B Bouwkunde 2 * * wib1 wib1 8. B Bouwtechniek 2 * * wib1 wib1 9. B Consumptieve techniek B Dans, docent B Drama, docent B Duits 2 du12 du12 du12 du B Elektrotechniek 2 * * wib1 wib1 14. B Engels B Frans 2 fa12 fa12 fa12 fa B Fries B Geschiedenis B Gezondheidszorg en welzijn B Godsdienst B Grafische techniek B Informatie en communicatie technologie, docent 2 * * wib1 wib1 22. B Installatietechniek 2 * * wib1 wib1 23. B Islam-godsdienst 2 9 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

10 Nr Opleiding NT NG EM CM 24. B Lichamelijke oefening B Maatschappijleer B Mechanische techniek 2 * * wib1 wib1 27. B Mens en maatschappij B Mime, opleiding tot docentschap B Motorvoertuigentechniek 2 * * wib1 wib1 30. B Muziek, docent B Natuurkunde 2 * * # # 32. B Nederlands B Nederlandse gebarentaal/ tolkenopleiding 1,2,3 34. B Omgangskunde B Opleidingskunde 36. B Pedagogiek B Scheikunde 2 * * # # 38. B Spaans B Techniek 2 * * # # 40. B Turks 1,2 41. B Verpleegkunde 1,2 42. B Verzorging/huishoudkunde B Verzorging/gezondheidskunde B Werktuigbouwkunde 2 * * wib1 wib1 45. B Wiskunde 2 * wib12 wib12 wib12 1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 2 Opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad. Taal en cultuur (instroom met havo-diploma) Nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Autonome beeldende kunst 1 2. B Circus Arts 1 3. B Dans 1 4. B Film en televisie 5. B Museologie 6. B Muziek 1,3 7. B Muziektherapie 1 8. B Theater 1 9. B Vormgeving 1,3 Techniek (instroom met havo-diploma) Nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Aot-techniek * * # # 2. B Applied science * * # # 3. B Aquatische ecotechnologie * * # # 4. B Autotechniek * * # # 5. B Aviation * * na1 # 6. B Bedrijfsmanagement MKB * * * wia12 of wib1 7. B Bedrijfswiskunde * * wib1 wib1 8. B Bewegingstechnologie 9. B Bio-informatica * * * wia12 of wib1 of na1 10. B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 3 * * # # 11. B Biometrie * * wib1 wib1 12. B Biotechnologie * * # # 13. B Bouwkunde 3 * * # # 14. B Bouwmanagement en vastgoed * * * wia12 of wib1 15. B Bouwtechnische Bedrijfskunde 3 * * # # 10 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

11 Nr Opleiding NT NG EM CM 16. B Built Environment * * # # 17. B Business engineering * * # # 18. B Chemie * * # # 19. B Chemische technologie 3 * * # # 20. B Civiele techniek 3 * * # # 21. B Commercieel ingenieur 22. B Communication and multimedia design 23. B Elektrotechniek 3 * * # # 24. B Embedded Systems Engineering * * # # 25. B Engineering, design and innovation * * na1 # 26. B Forensisch onderzoek * * # # 27. B Game architecture and design 28. B Geodesie * * # # 29. B Gezondheidszorgtechnologie * * * # 30. B Grafimediatechnologie 31. B Human technology 32. B Hydrografie * * # # 33. B Industrieel produkt ontwerpen 3 * * # # 34. B Industriële automatisering * * # # 35. B Informatica 36. B Kunst en techniek B Logistiek en technische vervoerskunde * * wib1 of wia12 (wib1 of wia12) +na1 38. B Luchtvaarttechnologie * * # # 39. B Maritiem officier 1 * * # # 40. B Medisch ingenieur * * # # 41. B Milieugerichte materiaaltechnologie * * # # 42. B Milieukunde 3 * * sk # 43. B Milieutechnologie * * # # 44. B Netwerk infrastructuur design * * * wib1 45. B Orthopedische technologie * * # # 46. B Ruimtelijke ordening en planologie * * * wib1+na1 47. B Scheepsbouwkunde * * # # 48. B Technische Bedrijfskunde 3 * * * # 49. B Technisch commerciële confectiekunde * * * (wia12 of wib1) + (sk of na1 of ec12) 50. B Technische commerciële textielkunde 51. B Technische informatica 3 * * wib1 wib1 52. B Technische natuurkunde * * # # 53. B Verkeerskunde * * * wib1+na1 54. B Werktuigbouwkunde 3 * * # # 2. Instroom met VWO-diploma Economie (instroom met vwo-diploma) Nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy 3 ec1 ec1 * ec1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * ec1 3. B Bedrijfskundige informatica 3 4. B Bestuurskunde/overheids-management ec1 ec1 * ec1 5. B Business Administration in Hotel 2 e mvt12 2 e mvt12 2 e mvt12 * Management 1 6. B Commercieel Management 7. B Commerciële economie 3 ec1 ec1 * ec1 8. B Communicatie 3 ec1 eis is vervallen per Staatscourant 2008 nr oktober 2008

12 Nr Opleiding NT NG EM CM 9. B Communicatiesystemen 3 ec eis is vervallen per B Facility management 3 ec1 ec1 * ec1 11. B Financial services management ec1 ec1 * ec1 12. B Fiscale economie 3 ec1 ec1 * ec1 13. B Food and Business 14. B Functiegerichte Bachelor in toerisme en recreatie 3 ec1 ec1 * * 15. B HBO-rechten 16. B Hogere Europese Beroepenopleiding 2 e mvt12 2 e mvt12 2 e mvt12 * 17. B Hogere Juridische opleiding 18. B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs ec1 ec1 * * 19. B Informatiedienstverlening en -Management B Informationmanagement 21. B Information Security Management 22. B Integrale veiligheid 23. B Integrale veiligheidskunde ec1 ec1 * ec1 24. B International Business and languages ec1 ec1 * ec1 25. B International Business and managementstudies ec1 of 2 e mvt12 ec1 of 2 e mvt12 * * 26. B Journalistiek 27. B Kunst en economie 28. B Logistiek en economie ec1 ec1 * ec1 29. B Management, economie en recht, ec1 ec1 * ec1 opleiding voor B Media and entertainment management 31. B Media, Informatie en Communicatie ec1 ec1 * ec1 32. B Office-management 2 e mvt12 2 e mvt12 2 e mvt12 * 33. B Oriëntaalse talen en communicatie 34. B People and Business Management 35. B Small Business & retail management 3 ec1 ec1 * ec1 36. B Sport, management en ondernemen B Trade management Azië ec1 ec1 * ec1 38. B Vastgoed en makelaardij ec1 ec1 * ec1 39. B Vertaalacademie 2 e mvt1 2 2 e mvt1 2 2 e mvt1 2 * 40. B Vrijetijdsmanagement 3 ec1 ec1 * * 2 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. 4 Voor deze opleiding is regelgeving in voorbereiding op grond waarvan per aanvullende eisen ex artikel 7.26 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zullen kunnen gelden. Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma) Nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Creatieve therapie 1 2. B Culturele en maatschappelijke vorming 3. B Godsdienst-pastoraal werk 4. B Imam / Islamitisch geestelijk werker 5. B Integrale veiligheidskunde ec1 ec1 * ec1 6. B Maatschappelijke werk en dienstverlening 7. B Pedagogiek 8. B Personeel en arbeid 3 9. B Sociaal-juridische dienstverlening 10. B Sociaal pedagogische hulpverlening 11. B Social work 12. B Sport en Bewegen B Sport en Bewegingseducatie 14. B Toegepaste psychologie 12 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

13 Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma) Nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Audiologie 2. B Bewegingsagogie/psychomotorische therapie, opleiding 1 3. B Ergotherapie, opleiding voor 4. B Farmakunde 5. B Fysiotherapeut, opleiding tot 6. B Huidtherapie 7. B Kunstzinnige therapie 8. B Logopedie, opleiding voor 1 9. B Management in de zorg 1,3 10. B Medisch Beeldvormende en radiotherapeutische technieken 11. B Mondzorgkunde, opleiding 12. B Oefentherapie Cesar 13. B Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot 14. B Optometrie 15. B Orthoptie 16. B Podotherapie, opleiding 17. B Sport, gezondheid en management B Verloskunde bi12 * bi12 + sk1 bi12 + sk1 19. B Verpleegkundige, opleiding tot B Verpleegkundige in de maatschappelijke gezondheidszorg 1, opleiding tot 21. B Voeding en diëtetiek Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma) Nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy en agribusiness 3 2. B Bedrijfskunde en agribusiness 3. B Biotechnologie * * # # 4. B Bos- en natuurbeheer 5. B Dier- en veehouderij 3 * * sk1 # 6. B Diermanagement * * bi1 # 7. B Educatie en kennismanagement groene sector 2,3 8. B Food design and Innovation 9. B Kust- en zeemanagement * * * wia B Laboratoriumtechniek * * sk1 sk1 11. B Land- en watermanagement * * sk1 sk1 12. B Milieukunde 3 * * sk1 # 13. B Plattelandsvernieuwing 14. B Tropische landbouw * * sk1 # 15. B Tuinbouw en akkerbouw 3 * * sk1 # 16. B Tuin- en landschapsinrichting 17. B Voedingsmiddelentechnologie * * sk1+wib1 # 2 Opleiding tot leraar VO van de tweede graad. Onderwijs (instroom met vwo-diploma) Nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Aardrijkskunde 2 2. B Algemene economie 2 ec1 ec1 * ec1 3. B Basisonderwijs, opleiding tot leraar 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent 1 5. B Bedrijfseconomie 2 ec1 ec1 * ec1 6. B Biologie 2 * * bi12 bi12 7. B Bouwkunde 2 * * * wia12 13 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

14 Nr Opleiding NT NG EM CM 8. B Bouwtechniek 2 * * * wia12 9. B Consumptieve techniek B Dans, docent B Drama, docent B Duits B Elektrotechniek 2 * * * wia B Engels B Frans B Fries B Geschiedenis B Gezondheidszorg en welzijn B Godsdienst B Grafische techniek Infomatie en communicatietechnologie. Docent 2 * * * wia B Installatietechniek 2 * * * wia B Islam-godsdienst B Lichamelijke oefening B Maatschappijleer B Mechanische techniek 2 * * * wia B Mens en maatschappij B Mime, opleiding tot docentschap B Motorvoertuigentechniek 2 * * * wia B Muziek, docent B Natuurkunde 2 * * na1+sk1 wia12 +na1 +sk1 32. B Nederlands B Nederlandse gebarentaal/tolkenopleiding 1,3 34. B Omgangskunde B Opleidingskunde 36. B Pedagogiek B Scheikunde 2 * * na1+sk1 wia12 +na1 +sk1 38. B Spaans B Techniek 2 * * na1+sk1 wia12 +na1 +sk1 40. B Turks 1,2 41. B Verpleegkunde 1,2 42. B Verzorging/huishoudkunde B Verzorging/gezondheidskunde B Werktuigbouwkunde 2 * * * wia B Wiskunde 2 * * wib1 wib1 2 Opleiding tot leraar (VO en/of BVE) van de tweede graad. Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma) Nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Autonome Beeldende kunst 1 2. B Circus Arts 1 3. B Dans 1 4. B Film en televisie 5. B Museologie 6. B Muziek 1,3 7. B Muziektherapie 1 8. B Theater 1 9. B Vormgeving 1,3 14 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

15 Techniek (instroom met vwo-diploma) Nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Aot-techniek * * na1 wia12+na1 2. B Applied science * * # # 3. B Aquatische ecotechnologie * * # # 4. B Autotechniek * * na1 wia12+na1 5. B Aviation * * na1 wia12+na1 6. B Bedrijfsmanagement MKB * * * wia12 7. B Bedrijfswiskunde * * wib1 wib1 8. B Bewegingstechnologie 9. B Bio-informatica 10. B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 3 * * # # 11. B Biometrie 12. B Biotechnologie * * sk1 sk1 13. B Bouwkunde 3 * * na1 wia12+na1 14. B Bouwmanagement en vastgoed 15. B Bouwtechnische Bedrijfskunde 3 * * na1 wia12+na1 16. B Built Environment * * na1 wia12 + (na1 of sk1) 17. B Business engineering * * na1 wia12+ na1 18. B Chemie * * # # 19. B Chemische technologie 3 * * na1 wia12+na1 20. B Civiele techniek 3 * * na1 wia12+na1 21. B Commercieel ingenieur 22. B Communication and multimedia design 23. B Elektrotechniek 3 * * na1 wia12+na1 24. B Embedded Systems Engineering * * # # 25. B Engineering, design and innovation * * na1 wia12+na1 26. B Forensisch onderzoek * * # # 27. B Game Architecture and design 28. B Geodesie * * na1 wia12+na1 29. B Gezondheidzorgtechnologie * * * wia B Grafimediatechnologie 31. B Human technology 32. B Hydrografie * * na1 wia12+na1 33. B Industrieel product ontwerpen 3 * * na1 wia12+na1 34. B Industriële automatisering * * na1 wia12+na1 35. B Informatica 36. B Kunst en techniek B Logistiek en technische vervoerskunde * * * (wib1 of wia12) +na1 38. B Luchtvaarttechnologie * * na1 wia12+na1 39. B Maritiem officier 1 * * na1 wia12+na1 40. B Medisch ingenieur * * # # 41. B Milieugerichte materiaaltechnologie * * wib1+(sk1 of na1) wib1+(sk1 of na1) 42. B Milieukunde 3 * * sk1 wia12+sk1 43. B Milieutechnologie * * wib1+sk1 wib1+sk1 44. B Netwerk infrastructuur design * * * wia B Orthopedische technologie * * na1 wia12+na1 46. B Ruimtelijke ordening en planologie * * * wia12+na1 47. B Scheepsbouwkunde * * na1 wia12+na1 48. B Technische Bedrijfskunde 3 * * * wia12+na1 49. B Technische commerciële confectiekunde * * * wia12 + (sk1 of na1 of ec1) 50. B Technisch commerciële textielkunde 51. B Technische informatica B Technische natuurkunde * * na1 wia12+na1 53. B Verkeerskunde * * * wia12+na1 54. B Werktuigbouwkunde 3 * * na1 wia12+na1 15 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

16 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel economie en maatschappij CM: profiel cultuur en maatschappij bi: biologie ec: economie gr: Grieks la: Latijn nl&t: natuur, leven & technologie sk: scheikunde wia: wiskunde A wib: wiskunde B 2 e mvt: tweede moderne vreemde taal Ad: Associate degree 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding Economie 1. B Accountancy en Controlling * * * wia of wib 2. B Actuariële wetenschappen * wib wib wib 3. B Algemene economie * * * wia of wib 4. B Bedrijfseconomie * * * wia of wib 5. B Bedrijfskunde * * * wia of wib 6. B Bedrijfswetenschappen * * * wia of wib 7. B Business administration/ Bedrijfskunde * * * wia of wib 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Research * wib wib wib 11. B Econometrie en Besliskunde * wib wib wib 12 B Econometrie en Operationele research * wib wib wib 13. B Economics * * * wia of wib 14. B Economie * * * wia of wib 15. B Economie en Bedrijfseconomie * * * wia of wib 16. B Economie en Bedrijfskunde * * * wia of wib 17. B Economie en Informatica * * * wia of wib 18. B Economie en management * * * wia of wib 19. B Fiscale economie * * * wia of wib 20. B International Business * * * wia of wib 21. B International Business Administration * * * wia of wib 22. B International Economics and Business * * * wia of wib 23. B International Economics and Finance * * * wia of wib 24. B Technologie management * * * wia of wib Gedrag en Maatschappij 1. B Algemene sociale wetenschappen 2. B Bachelor University College Maastricht 16 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

17 3. B Bestuur en organisatie 4. B Bestuurskunde 5. B Communicatiewetenschap 6. B Criminologie 7. B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie 8. B Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies 9. B Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen 10. B European Studies 11. B Gedrag en samenleving 12. B Milieu-maatschappij-wetenschappen 13. B Onderwijskunde 14. B Organisatiewetenschappen 15. B Pedagogische wetenschappen 16. B Personeelwetenschappen 17. B Planologie 18. B Politicologie 19. B Psychologie 20. B Sociaal-Culturele Wetenschappen 21. B Sociale Geografie 22. B Sociale Geografie en Planologie 23. B Sociologie 24. B Technische Planologie * * * wia of wib 25. B Vrijetijdwetenschappen Gezondheidszorg 1. B Algemene gezondheidswetenschappen 2. B Bewegingswetenschappen bi na # # 3. B Biomedische wetenschappen bi na # # 4. Diergeneeskunde bi na # # 5. B European Public Health 6. Geneeskunde bi na # # 7. B Geneeskunde bi na # # 8. B Gezondheid en leven bi * bi + sk # 9. B Gezondheidswetenschappen 10. B Klinische technologie bi na # # 11. B Medische Informatiekunde bi na wib + na wib + na 12. B Tandheelkunde bi na # # Landbouw en Natuurlijke omgeving 1. B Agrotechnologie * na wib + na + (sk of bi) wib + na + (sk of bi) 2. B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen * * * wia of wib 3. B Biologie bi na # # 4. B Biotechnologie * * 2 uit na,sk en bi na + sk + bi 5. B Bodem, Water en Atmosfeer * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 6. B Bos- en natuurbeheer * * bi of ak wia + (bi of ak) 7. B Dierwetenschappen * * sk (wia of wib) + sk 8. B Economie en Beleid * * * wia of wib 9. B Gezondheid en Maatschappij * * * wia of wib 10. B Internationaal Land- en Waterbeheer * wib + na wib + na wib + na 11. B Internationale Ontwikkelingsstudies * * * wia of wib 17 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

18 12. B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke * * * (wia of wib)+ (ak of bi) planning 13. B Levensmiddelentechnologie * * wib + na + sk wib + na + sk 14. B Milieukunde * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 15. B Moleculaire Levenswetenschappen * na of (wib+nl&t) wib + na + sk wib + na + sk 16. B Plantenwetenschappen * * 2 uit bi, na en sk bi + na + sk 17. B Toegepaste Communicatiewetenschap 18. B Voeding en Gezondheid * * sk + bi sk + bi Natuur 1. B Aarde en economie * * * wia of wib 2. B Aardwetenschappen * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 3. B Algemene natuurwetenschappen * wib + na wib + (na of sk) wib + na + sk 4. B Bedrijfswiskunde en Informatica * wib wib wib 5. B Beta-gamma * wib + na wib + na + sk wib + (na of sk) 6. B Bio-exact bi wib + na # # 7. B Biofarmaceutische wetenschappen bi * bi+na+sk # 8. B Biologie bi na # # 9. B Farmaceutische wetenschappen * na na + sk (wia of wib) + na + sk 10. B Farmacie * na na + sk (wia of wib) + na + sk 11. B Informatica * wib wib wib 12. B Informatica/Kennistechnologie/ICT * wib wib wib 13. B Informatiekunde * * * wia of wib 14. B Kunstmatige Intelligentie * * * wia of wib 15. B Life Science and Technology * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 16. B Medische Natuurwetenschappen * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 17. B Milieu-natuurwetenschappen * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 18. B Moleculaire Levenswetenschappen * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 19. B Molecular Science and Technology * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 20. B Natuur- en Sterrenkunde * wib + na wib + na wib + na 21. B Natuurkunde * wib + na wib + na wib + na 22. B Natuurwetenschappen * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 23. B Psychobiologie bi * # # 24. B Scheikunde * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 25. B Sterrenkunde * wib + na wib + na wib + na 26. B Wiskunde * wib wib wib Recht 1. B Bestuurskunde 2. B European Law School 3. B Fiscaal recht 4. B Internationaal en Europees Recht 5. B Law in Europe 6. B Nederlands Recht 7. B Notarieel Recht 8. B Recht en Bestuur 9. B Recht en ICT 10. B Recht en Management 11. B Rechtsgeleerdheid Taal en Cultuur 1. B Algemene Cultuurwetenschappen 18 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

19 2. B American Studies 3. B Arabische Taal en Cultuur 4. B Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 5. B Archeologie 6. B Archeologie en Prehistorie 7. B Communicatie- en Informatiewetenschappen 8. B Cultuurwetenschappen 9. B Documentaire Informatiewetenschap 10. B Duitse Taal en Cultuur 11. B Egyptische Taal en Cultuur 12. B Engelse Taal en Cultuur 13. B Europese Studies 14. B Finoegrische Talen en Culturen 15. B Franse Taal en Cultuur 16. B Friese Taal en Cultuur 17. B Geschiedenis 18. B Godgeleerdheid 19. B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur la of gr la of gr la of gr la of gr 20. B Hebreeuwse en Aramese Talen en Culturen 21. B Hebreeuwse Taal en Cultuur 22. B Internationale betrekkingen en internationale organisatie 23. B Islamitische theologie 24. B Italiaanse Taal en Cultuur 25. B Keltische Talen en cultuur 26. B Kunsten, Cultuur en Media 27. B Kunstgeschiedenis 28. B Latijnse Taal en Cultuur 29. B Liberal Arts en Sciences 30. B Literatuurwetenschap 31. B Media en Cultuur 32. B Muziekwetenschap 33. B Nederlandkunde/ Dutch studies 34. B Nederlandse Taal en Cultuur 35. B Nieuwgriekse Taal en Cultuur 36. B Oudheidkunde 37. B Portugese Taal en Cultuur 38. B Religie en levensbeschouwing 39. B Religiestudies 40. B Roemeense Taal en Cultuur 41 B Romaanse Talen en Culturen 42 B Ruslandkunde 43. B Scandinavische Talen en Culturen 44. B Slavische Talen en Culturen 45. B Spaanse Taal en Cultuur 46. B Taal en Cultuurstudies 47. B Talen en Culturen van Afrika 48. B Talen en Culturen van China 49. B Talen en Culturen van het Midden Oosten 50. B Talen en Culturen van India en Tibet 51. B Talen en Culturen van Japan 52. B Talen en Culturen van Korea 53. B Talen en Culturen van Latijns Amerika/Spaans 54. B Talen en Culturen van Mesopotamië en Anatolië 55. B Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië 56. B Taalwetenschap 57. B Theater- Film en Televisiewetenschap 58. B Theaterwetenschap 59. B Theologie 60. B Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap 19 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

20 61. B Wereldgodsdiensten 62. B Wijsbegeerte 63. B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Techniek Nr Opleidingen NT NG 1 EM CM 1. B Advanced Technology * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 2. B Bedrijfsinformatietechnologie * wib wib wib 3. B Biomedische technologie * wib + na wib + na wib + na 4. B Bouwkunde * wib + na wib + na wib + na 5. B Civiele Techniek 2 * wib+na wib+na wib+na 6. B Elektrotechniek * wib + na wib + na wib + na 7. B Industrial design * wib+na wib+na wib+na 8. B Industrieel Ontwerpen * wib + na wib + na wib + na 9. B Life Science & Technology * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 10. B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek * wib + na wib + na wib + na 11. B Maritieme Techniek * wib + na wib + na wib + na 12. B Scheikundige Technologie * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 13. B Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 14. B Sustainable Molecular Science and Technology * wib + na wib + na + sk wib + na + sk 15. B Technische Aardwetenschappen * wib + na wib + na wib + na 16. B Technische Bedrijfskunde * wib wib wib 17. B Technische Bestuurskunde * wib + na wib + na wib + na 18. B Technische Informatica * wib wib wib 19. B Technische Innovatiewetenschappen * wib wib wib 20. B Technische Natuurkunde * wib + na wib + na wib + na 21. B Technische Wiskunde * wib wib wib 22. B Telematica * wib wib wib 23. B Werktuigbouwkunde 2 * wib+na wib+na wib+na 1 Voor alle opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eisen na en wib uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen. 2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen na en wib uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen. 20 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

21 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel economie en maatschappij CM: profiel cultuur en maatschappij bi: biologie du: Duits fa: Frans m&o: management en organisatie na: natuurkunde nl&t: natuur, leven & technologie sk: scheikunde sp: Spaans wia: wiskunde A wib: wiskunde B 2 e mvt: tweede moderne vreemde taal Ad: Associate degree 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding 1. Instroom met HAVO diploma Economie (instroom met havo-diploma) 1. B Accountancy 3 ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) 2. B Bedrijfseconomie * ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) 3. B Bedrijfskundige informatica 3 * * * (ec of m&o) + (wia of wib) 4. B Bestuurskunde/overheidsmanagement ec ec * ec 5. B Business Administration in Hotel 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt ec of m&o Management 1 6. B Commercieel Management * * * (ec of m&o) + (wia of wib) 7. B Commerciële economie 3 ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) 8. B Communicatie 3 * * * wia of wib 9. B Communicatiesystemen * * * wia of wib 10. B Facility management 3 ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) 11. B Financial services management ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) 12. B Fiscale economie 3 ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) 13. B Food and business * * * (ec of m&o) + (wia of wib) 14. B Functiegerichte bachelor in toerisme en recreatie 3 * * * ec of m&o 15. B Hbo-Rechten 16. B Hogere Europese beroepenopleiding 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 17. B Hogere Juridische opleiding 18. B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs * * * ec of m&o 19. B Informatiedienstverlening en -management B Informationmanagement * * * ec of m&o 21. B Information Security Management 22. B Integrale veiligheid 23. B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec 24. B International business and languages ec of m&o ec of m&o * * 21 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

22 25. B International business and management studies ec of m&o of 2 e mvt ec of m&o of 2 e mvt * ecofm&o 26. B Journalistiek 27. B Kunst en economie 28. B Logistiek en economie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) 29. B Management, economie en recht, ec of m&o ec of m&o * ec of mw of m&o opleiding voor B Media and entertainment Management 31. B Media, informatie en communicatie ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 32. B Office management 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 33. B Oriëntaalse talen en communicatie 34. B People and Business Management 35. B Small business & retail management 3 ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 36. B Sport, management en ondernemen 4 * * * wia of wib 37. B Trade management Azië ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 38. B Vastgoed en makelaardij ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) 39. B Vertaalacademie 2 e mvt 2 2 e mvt 2 2 e mvt 2 * 40. B Vrijetijdsmanagement 3 * * * ec of m&o 2 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. 4 Voor deze opleiding is regelgeving in voorbereiding waarmee per aanvullende eisen ex artikel 7.26 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zullen kunnen gelden. Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma) 1. B Creatieve therapie 1 2. B Culturele en maatschappelijke vorming 3. B Godsdienst-pastoraal werk 4. B Imam/Islamitisch geestelijk werker 5. B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec 6. B Maatschappelijk werk en dienstverlening 7. B Pedagogiek 8. B Personeel en arbeid 3 9. B Sociaal-juridische dienstverlening 10. B Sociaal pedagogische hulpverlening 11. B Social work 12. B Sport en bewegen B Sport en bewegingseducatie 14. B Toegepaste psychologie * * * wia of wib Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma) 1. B Audiologie 2. B Bewegingsagogie/ psychomotorische therapie, opleiding 1 3. B Ergotherapie, opleiding voor 4. B Farmakunde 5. B Fysiotherapeut, opleiding tot 6. B Huidtherapie 7. B Kunstzinnige therapie 8. B Logopedie, opleiding voor 1 9. B Management in de zorg 1,3 10. B Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken * * * wia of wib 11. B Mondzorgkunde 12. B Oefentherapie Cesar 22 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

23 13. B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot 14. B Optometrie * * * wia of wib 15. B Orthoptie * * * wia of wib 16. B Podotherapie, opleiding 17. B Sport, gezondheid en management B Verloskunde bi * bi + sk bi + sk + (wia of wib) 19. B Verpleegkundige, opleiding tot B Voeding en diëtetiek Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma) 1. B Accountancy en agribusiness * * * wia of wib 2. B Bedrijfskunde en agribusiness 3 * * * wia of wib 3. B Biotechnologie * * # # 4. B Bos- en natuurbeheer * * * wia of wib 5. B Dier- en veehouderij 3 * * sk # 6. B Diermanagement * * bi # 7. B Educatie en kennismanagement groene sector 2,3 8. B Food design and Innovation * * * wia 9. B Kust- en zeemanagement * * * wia 10. B Laboratoriumtechniek * * # # 11. B Land- en watermanagement * * sk # 12. B Milieukunde 3 * * sk # 13. B Plattelandsvernieuwing * * * wia of wib 14. B Tropische landbouw * * sk # 15. B Tuinbouw en akkerbouw 3 * * sk # 16. B Tuin- en landschapsinrichting * * * wia of wib 17. B Voedingsmiddelentechnologie * * wia+sk # 2 Opleiding tot leraar VO van de tweede graad. Onderwijs (instroom met havo-diploma) 1. B Aardrijkskunde 2 2. B Algemene economie 2 ec of m&o ec of m&o * ec 3. B Basisonderwijs, opleiding tot leraar 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent 1 5. B Bedrijfseconomie 2 ec of m&o ec of m&o * ec 6. B Biologie 2 * * bi of nl&t bi of nl&t 7. B Bouwkunde 2 * * * wia of wib 8. B Bouwtechniek 2 * * * wia of wib 9. B Consumptieve techniek B Dans, docent B Drama, docent B Duits 2 du du du du 13. B Elektrotechniek 2 * * * wia of wib 14. B Engels B Frans 2 fa fa fa fa 16. B Fries B Geschiedenis B Gezondheidszorg en welzijn B Godsdienst B Grafische techniek 2 * * * wia of wib 21. B Informatie en communicatie technologie, docent 2 * * * wia of wib 22. B Installatietechniek 2 * * * wia of wib 23 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

24 23. B Islam-godsdienst B Lichamelijke oefening B Maatschappijleer B Mechanische techniek 2 * * * wia of wib 27. B Mens en maatschappij B Mime, opleiding tot docentschap B Motorvoertuigentechniek 2 * * * wia of wib 30. B Muziek, docent B Natuurkunde 2 * na of nl&t # # 32. B Nederlands B Nederlandse gebarentaal/ tolkenopleiding 1,2,3 34. B Omgangskunde B Opleidingskunde 36. B Pedagogiek B Scheikunde 2 * * # # 38. B Spaans B Techniek 2 * * # # 40. B Turks 1,2 41. B Verpleegkunde 1,2 42. B Verzorging/huishoudkunde B Verzorging/gezondheidskunde B Werktuigbouwkunde 2 * * * wia of wib 45. B Wiskunde 2 * wib wib wib 1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Taal en cultuur (instroom met havo-diploma) 1. B Autonome beeldende kunst 1 2. B Circus Arts 1 3. B Dans 1 4. B Film en televisie 5. B Museologie 6. B Muziek 1,3 7. B Muziektherapie 1 8. B Theater 1 9. B Vormgeving 1,3 Techniek (instroom met havo-diploma) 1. B Aot-techniek * na of nl&t # # 2. B Applied science * * # # 3. B Aquatische ecotechnologie * * # # 4. B Autotechniek * na of nl&t # # 5. B Aviation * na of nl&t na # 6. B Bedrijfsmanagement mkb * * * wia of wib 7. B Bedrijfswiskunde * * wib wib 8. B Bewegingstechnologie * * * wia of wib 9. B Bio-informatica * * * wia of wib of na 10. B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 3 * * # # 11. B Biometrie * * * wia of wib 12. B Biotechnologie * * # # 13. B Bouwkunde 3 * na of nl&t wib + na # 14. B Bouwmanagement en vastgoed * * * ec + (wia of wib) 15. B Bouwtechnische bedrijfskunde 3 * na of nl&t wib + na # 24 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

25 16. B Built environment * na of nl&t # # 17. B Business engineering * na of nl&t # # 18. B Chemie * * # # 19. B Chemische technologie 3 * * # # 20. B Civiele techniek 3 * na of nl&t # # 21. B Commercieel ingenieur * * * ec of wia of wib 22. B Communication and multimedia design * * * wia of wib 23. B Elektrotechniek 3 * na of nl&t # # 24. B Embedded Systems Engineering * na of nl&t # # 25. B Engineering, design and Innovation * na of nl&t na # 26. B Forensisch onderzoek * na of nl&t # # 27. B Game architecture and design * * * wia of wib 28. B Geodesie * na of nl&t # # 29. B Gezondheidszorgtechnologie * * * # 30. B Grafimediatechnologie * * * wia of wib 31. B Human technology * * * wia of wib 32. B Hydrografie * na of nl&t # # 33. B Industrieel produkt ontwerpen 3 * na of nl&t na # 34. B Industriële automatisering * na of nl&t na # 35. B Informatica * * * wia of wib 36. B Kunst en techniek 1 * * * wia of wib 37. B Logistiek en technische vervoerskunde * * * # 38. B Luchtvaarttechnologie * na of nl&t # # 39. B Maritiem officier 1 * na of nl&t # # 40. B Medisch ingenieur * * # # 41. B Milieukunde 3 * * sk # 42. B Netwerk infrastructuur design * * * wia of wib 43. B Orthopedische technologie * * # # 44. B Ruimtelijke ordening en planologie * * * # 45. B Scheepsbouwkunde * na of nl&t # # 46. B Technische bedrijfskunde 3 * * * # 47. B Technisch commerciële confectiekunde * * * (ec of m&o) + (wia of wib) 48. B Technische commerciële textielkunde * * * wia of wib 49. B Technische informatica 3 * * wib wib 50. B Technische natuurkunde * na of nl&t # # 51. B Verkeerskunde * * * # 52. B Werktuigbouwkunde 3 * na of nl&t # # 2. Instroom met VWO diploma Economie (instroom met vwo-diploma) 1. B Accountancy 3 ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 2. B Bedrijfseconomie * ec of m&o * ec of m&o 3. B Bedrijfskundige informatica 3 4. B Bestuurskunde/overheidsmanagement ec ec * ec 5. B Business Administration in Hotel Management 1 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 6. B Commercieel Management * * * ec of m&o 7. B Commerciële economie 3 ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 8. B Communicatie 3 9. B Communicatiesystemen 10. B Facility management 3 ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 11. B Financial services management ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 12. B Fiscale economie 3 ec ec * ec 13. B Food and business 25 Staatscourant 2008 nr oktober 2008

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage D Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe vo-profielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage C, behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende dere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/468783, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden Bijlage B (Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger

Nadere informatie

VWO WO doorstroomeisen

VWO WO doorstroomeisen VWO WO doorstroomeisen Wil je na VWO naar HBO? Haal dan in het decanaat een lijst met doorstroomeisen van VWO naar HBO N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia wic na bi ec Gs sk sk Keuzevak/

Nadere informatie

Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ VWO-WO BIJLAGE 3(a) Zonder meer. Literatuurwetenschap Toegepaste Commuinicatiewetenschappen Media en Cultuur Uniformberoepen: leger, politie, e.d. Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

VWO HBO doorstroomeisen

VWO HBO doorstroomeisen VWO HBO doorstroomeisen N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia Wic/ a na bi ec gs sk sk Keuzevak/ ken (aantal) 2 2 3 3 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO

Vooropleidingseisen HBO Vooropleidingseisen HBO Instroommogelijkheden met een HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Advanced Business Creation Nee Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfseconomie Ja Nee

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Opdracht LOB Hoofdstuk 1, opdracht 1.A

Opdracht LOB Hoofdstuk 1, opdracht 1.A Opdracht LOB Hoofdstuk 1, opdracht 1.A Opdracht door een scholier 353 woorden 13 februari 2006 3,3 9 keer beoordeeld Vak LOB Hoofdstuk1 Opdracht 1.A Welk profiel heb je gekozen of ga je waarschijnlijk

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. HAVO - HBO Zonder meer: Academie voor LO Archeologie Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Audiologie Beeldende Kunst en Vormgeving Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Circus

Nadere informatie

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 (Tekst geldend op: 27-03-2014) Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

vwo WO doorstroomeisen

vwo WO doorstroomeisen vwo WO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd.

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd. Mededeling OCW Voorlichtingspublicatie Datum 13 september 200 Kenmerk HO/BL-2006/33802 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-323444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

havo HBO doorstroomeisen

havo HBO doorstroomeisen havo HBO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM:

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

BIJLAGE B NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS D Bijlage B wordt vervangen door een nieuwe bijlage B, luidende: BIJLAGE B NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Opleidingen NT NG EM CM. B Accountancy * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Bedrijfskunde econ of m&o econ of m&o * econ of maw of m&o

Opleidingen NT NG EM CM. B Accountancy * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Bedrijfskunde econ of m&o econ of m&o * econ of maw of m&o Bachelorinstroom hbo met havo-diploma geldend vanaf 21 juni 2018 Economie (instroom met havo-diploma) B Accountancy * econ of m&o * (econ of m&o) + B Bedrijfskunde econ of m&o econ of m&o * econ of maw

Nadere informatie

Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998

Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 OCW Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595, tot wijziging van de

Nadere informatie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1.In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: NG: EM: CM: ak: biol: econ: grtl: latl: : nlt: : wisa: wisb: profiel

Nadere informatie

Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs. Geldend van 29-09-207 t/m heden Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs. In deze bijlage wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

HAVO naar bachelor HBO

HAVO naar bachelor HBO HAVO naar bachelor HBO Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo qompas.nl Vooropleidingseisen Van vwo naar wo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van vwo naar wo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

VWO naar bachelor HBO

VWO naar bachelor HBO VWO naar bachelor HBO Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger roepsonderwijs. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo 2016-2017 Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo X X L A = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 60 60 27 27maart 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 februari 2009, nr. HO&S/BS/104932,

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11494 31 juli 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2009, nr. HO&S/BS/135599,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17816 31 augustus 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. Nr. 697 0 maart 202 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 202 nr. WJZ/78486(096)

Nadere informatie