mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie"

Transcriptie

1 Bijlage D Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe vo-profielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen in HET HOGER BEROEPSONDERWIJS, voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 in het voortgezet onderwijs worden aangeboden. Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. () : uit de tussen haken vermelde vakken kan worden gekozen. Eén van de genoemde vakken is voldoende. bi: biologie ec: economie m&o: management en organisatie mw: maatschappijwetenschappen mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie sk: scheikunde wia: wiskunde A wib: wiskunde B INSTROOM MET HAVO-DIPLOMA Economie (instroom met havo-diploma) B Accountancy ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + B Bedrijfseconomie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + B Bedrijfskundige informatica * * * (ec of m&o) + B Bestuurskunde ec ec * ec /overheidsmanagement B Boekhandel en uitgeverij ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + B Commerciële economie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + B Communicatie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o of mw)+ (wia of wib) B Communicatiesystemen ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o of mw) + (wia of wib) B Facility management ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) +

2 B Financial services management ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + B Fiscale economie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + B Food and business * * * (ec of m&o) + B Functiegerichte bachelor in # # * ec of m&o toerisme en recreatie B Hbo-Rechten B Hogere Europese beroepenopleiding 2e mvt 2e mvt 2e mvt * B Hoger hotelonderwijs¹ 2e mvt 2e mvt 2e mvt ec of m&o B Hoger toeristisch en recreatief # # * ec of m&o onderwijs B Informatiedienstverlening en management B Integrale veiligheid B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec B International business and ec of m&o ec of m&o * * languages 2 B International business and ec of m&o of ec of m&o of * ec of m&o management studies 2e mvt 2e mvt 2 2 B Journalistiek B Kunst en economie B Logistiek en economie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + B Management, economie en recht, ec of m&o ec of m&o * ec of mw of opleiding voor m&o B Media and entertainment * * * ec of mw of management m&o B Media, informatie en ec ec * ec communicatie B Office management 2e mvt 2e mvt 2e mvt * B Oriëntaalse talen en communicatie B Small business & retail ec of m&o ec of m&o ec of m&o management * B Sport, management en * * * ec of m&o ondernemen B Trade management Azië ec of m&o ec of m&o * ec of m&o

3 3 3 B Vastgoed en makelaardij ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + B Vertaalacademie 2e mvt² 2e mvt² 2e mvt² * 3 B Vormgeving en management * * * ec of m&o 3 B Vrijetijdsmanagement # # * ec of m&o ² Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma) B Creatieve therapie¹ B Culturele en maatschappelijke vorming B Godsdienst-pastoraal werk B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec B Maatschappelijk werk en dienstverlening B Pedagogiek B Personeel en arbeid B Sociaal-juridische dienstverlening B Sociaal pedagogische hulpverlening B Social work 1 B Sport en bewegen¹ 1 B Sport en bewegingseducatie Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma) B Audiologie B Bewegingsagogie/ psychomotorische therapie, opleiding¹ B Ergotherapie, opleiding voor B Farmakunde B Fysiotherapeut, opleiding tot B Huidtherapie B Kunstzinnige therapie B Logopedie, opleiding voor¹

4 B Management in de zorg¹ B Medisch beeldvormende en radio- * * * wia of wib therapeutische technieken B Mondzorgkunde B Oefentherapie Cesar B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot B Optometrie * * * wia of wib B Orthoptie * * * wia of wib B Podotherapie, opleiding B Sport, gezondheid en management B Verpleegkundige, opleiding tot B Voeding en diëtetiek Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma) B Accountancy en agribusiness * * * wia of wib B Bedrijfskunde en agribusiness * * * wia of wib B Biotechnologie * * # # B Bos- en natuurbeheer * * * wia of wib B Dier- en veehouderij * * sk # B Diermanagement * * bi # B Educatie en kennismanagement groene sector² B Kust- en zeemanagement * * * wia B Laboratoriumtechniek * * # # B Land- en watermanagement * * sk # 1 B Milieukunde * * sk # 1 B Plattelandsvernieuwing * * * wia of wib of ec 1 B Tropische landbouw * * sk # 1 B Tuinbouw en akkerbouw * * sk # 1 B Tuin- en landschapsinrichting * * * wia of wib 1 B Voedingsmiddelentechnologie * * wib+sk # 2 opleiding tot leraar VO van de tweede graad

5 Onderwijs (instroom met havo-diploma) B Aardrijkskunde² B Algemene economie² ec of m&o ec of m&o * ec B Allochtone levende talen, opleiding tot leraar B Basisonderwijs, opleiding tot leraar B Beeldende kunst en vormgeving, docent¹ B Bedrijfseconomie² ec of m&o ec of m&o * ec B Biologie² * * bi of nl&t bi of nl&t B Bouwkunde² * * * wia of wib B Bouwtechniek² * * * wia of wib B Consumptieve techniek² B Dans, docent¹ B Drama, docent¹ B Duits² du du du du B Elektrotechniek² * * * wia of wib B Engels² B Frans² fa fa fa fa B Fries² B Geschiedenis² B Gezondheidszorg en welzijn² B Godsdienst² B Grafische techniek² * * * wia of wib B Informatie en communicatie technologie, docent² * * * wia of wib B Installatietechniek² * * * wia of wib B Islam-godsdienst² B Lichamelijke oefening¹ B Maatschappijleer² B Mechanische techniek² * * * wia of wib B Mens en maatschappij² B Mime, opleiding tot docentschap¹ B Motorvoertuigentechniek² * * * wia of wib B Muziek, docent¹ B Natuurkunde² * na of nl&t # # B Nederlands² B Nederlandse gebarentaal/

6 tolkenopleiding¹, ² B Omgangskunde² B Opleidingskunde B Pedagogiek² B Scheikunde² * * # # B Spaans² B Techniek² * * # # B Turks ¹,² B Verpleegkunde¹,² B Verzorging/ huishoudkunde² B Verzorging/ gezondheidskunde² B Werktuigbouwkunde² * * * wia of wib B Wiskunde² * * wib wib 2 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad in Taal en cultuur (instroom met havo-diploma) B Autonome beeldende kunst¹ B Dans¹ B Film en televisie B Museologie B Muziek¹ B Theater¹ B Vormgeving¹ Techniek (instroom met havo-diploma) B Aot-techniek * na of nl&t # # B Aquatische ecotechnologie * * # # B Autotechniek * na of nl&t # # B Aviation * na of nl&t na # B Bedrijfsmanagement mkb * * * wia of wib B Bedrijfswiskunde * * wib wib B Bewegingstechnologie * * * wia of wib B Bio-informatica * * * wia of wib of na B Biologie en medisch * * # #

7 laboratoriumonderzoek B Biometrie * * * Wia of wib B Biotechnologie * * # # B Bouwkunde * na of nl&t wib + na # B Bouwmanagement en vastgoed * * * ec + (wia of wib) B Bouwtechnische bedrijfskunde * na of nl&t wib + na # B Business engineering * na of nl&t # # B Chemie * * # # B Chemische technologie * * # # B Civiele techniek * na of nl&t # # B Commercieel ingenieur * * * ec of wia of wib B Communication and multimedia * * * wia of wib design B Elektrotechniek * na of nl&t # # B Engineering, design and * na of nl&t Na # innovation B Forensisch onderzoek * na of nl&t # # B Game architecture and design * * # # B Geodesie * na of nl&t # # B Gezondheidszorgtechnologie * * * # B Grafimediatechnologie * * * wia of wib B Human technology * * * wia of wib B Hydrografie * na of nl&t # # B Industrieel produkt ontwerpen * na of nl&t na # B Industriële automatisering * na of nl&t na # B Informatica * * * wia of wib B Kunst en techniek¹ * * * wia of wib B Logistiek en technische * * * # vervoerskunde B Luchtvaarttechnologie * na of nl&t # # B Maritiem officier¹ * na of nl&t # # B Medisch ingenieur * * # # B Milieukunde * * sk # B Netwerk infrastructuur design * * * wia of wib B Orthopedische technologie * * # # B Ruimtelijke ordening en planologie * * * # B Scheepsbouwkunde * na of nl&t # # B Technische bedrijfskunde * * * # B Technische commerciële * * * # confectiekunde B Technische commerciële textielkunde * * * #

8 B Technische informatica * * wib wib B Technische natuurkunde * na of nl&t # # B Verkeerskunde * * * # B Werktuigbouwkunde * na of nl&t # #

9 INSTROOM MET VWO-DIPLOMA Economie (instroom met vwo-diploma) B Accountancy ec of m&o ec of m&o * ec of m&o B Bedrijfseconomie ec of m&o ec of m&o * ec of m&o B Bedrijfskundige informatica B Bestuurskunde/overheidsmanagement ec ec * ec B Boekhandel en uitgeverij ec of m&o ec of m&o * ec of m&o B Commerciële economie ec of m&o ec of m&o * ec of m&o B Communicatie ec of m&o ec of m&o * ec of mw of m&o B Communicatiesystemen ec of m&o ec of m&o * ec of mw of m&o B Facility management ec of m&o ec of m&o * ec of m&o B Financial services management ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 1 B Fiscale economie ec ec * ec 1 B Food and business 1 B Functiegerichte Bachelor in toerisme ec of m&o ec of m&o * * en recreatie 1 B Hbo-rechten 1 B Hogere Europese beroepenopleiding 2e mvt 2e mvt 2e mvt * 1 B Hoger hotelonderwijs¹ 2e mvt 2e mvt 2e mvt * 1 B Hoger toeristisch en recreatief ec of m&o ec of m&o * * onderwijs 1 B Informatiedienstverlening en management 1 B Integrale veiligheid 20. B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec 2 B International business and ec of m&o ec of m&o * ec of m&o languages 2 B International business and ec of m&o of ec of m&o of * * managementstudies 2e mvt 2e mvt 2 B Journalistiek 2 B Kunst en economie 2 B Logistiek en economie ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 2 B Management, economie en recht, opleiding voor ec of m&o ec of m&o * ec of mw of m&o 2 B Media and entertainment management * * * ec of m&o 2 B Media, informatie en communicatie ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 2 B Office-management 2e mvt 2e mvt 2e mvt *

10 B Oriëntaalse talen en communicatie B Small business & retail management ec of m&o ec of m&o * ec of m&o B Sport, management en ondernemen B Trade management Azië ec of m&o ec of m&o * ec of m&o B Vastgoed en makelaardij ec of m&o ec of m&o * ec of m&o B Vertaalacademie 2e mvt² 2e mvt² 2e mvt² * B Vormgeving en management B Vrijetijdsmanagement ec of m&o ec of m&o * * ² Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma) B Creatieve therapie¹ B Culturele en maatschappelijke vorming B Godsdienst-pastoraal werk B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec 1 1 B Maatschappelijke werk en dienstverlening B Pedagogiek B Personeel en arbeid B Sociaal-juridische dienstverlening B Sociaal pedagogische hulpverlening B Social work B Sport en bewegen¹ B Sport en bewegingseducatie

11 Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma) B Audiologie B Bewegingsagogie/ psychomotorische therapie, opleiding¹ B Ergotherapie, opleiding voor B Farmakunde B Fysiotherapeut, opleiding tot B Huidtherapie B Kunstzinnige therapie B Logopedie, opleiding voor ¹ B Management in de zorg¹ B Medisch beeldvormende en radio- therapeutische technieken 1 B Mondzorgkunde 1 B Oefentherapie Cesar 1 B Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot 1 B Optometrie 1 B Orthoptie 1 B Podotherapie, opleiding 1 B Sport, gezondheid en management 1 B Verpleegkundige, opleiding tot 1 B Voeding en diëtetiek Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma) B Accountancy en agribusiness B Bedrijfskunde en agribusiness B Biotechnologie * * # # B Bos- en natuurbeheer B Dier- en veehouderij * * sk # B Diermanagement * * bi # B Educatie en kennismanagement groene sector² B Kust- en zeemanagement * * * wia of wib B Laboratoriumtechniek * * sk sk B Land- en watermanagement * * sk of nl&t sk of nl&t 1 B Milieukunde * * sk of nl&t #

12 B Plattelandsvernieuwing B Tropische landbouw * * sk of nl&t # B Tuinbouw en akkerbouw * * sk of nl&t # B Tuin- en landschapsinrichting B Voedingsmiddelentechnologie * * wib+sk # 2 opleiding tot leraar VO van de tweede graad Onderwijs (instroom met vwo-diploma) B Aardrijkskunde² B Algemene economie² ec of m&o ec of m&o * ec B Allochtone levende talen, opleiding tot leraar B Basisonderwijs, opleiding tot leraar B Beeldende kunst en vormgeving, docent ¹ B Bedrijfseconomie² ec of m&o ec of m&o * ec B Biologie² * * bi of nl&t bi of nl&t B Bouwkunde² * * * wia of wib B Bouwtechniek² * * * wia of wib B Consumptieve techniek ² B Dans, docent¹ B Drama, docent¹ B Duits² B Elektrotechniek² * * * wia of wib B Engels² B Frans² B Fries² B Geschiedenis² B Gezondheidszorg en welzijn² B Godsdienst² B Grafische techniek² * * * wia of wib B Infomatie en communicatietechnologie. Docent² * * * wia of wib B Installatietechniek² * * * wia of wib B Islam-godsdienst² B Lichamelijke oefening ¹ B Maatschappijleer² B Mechanische techniek ² * * * wia of wib B Mens en maatschappij² B Mime, opleiding tot docentschap¹ B Motorvoertuigentechniek² * * * wia of wib

13 B Muziek, docent ¹ B Natuurkunde² * na of nl&t na of nl&t # B Nederlands² B Nederlandse gebarentaal/tolkenopleiding¹ B Omgangskunde² B Opleidingskunde B Pedagogiek² B Scheikunde² * * sk of nl&t # B Spaans² B Techniek² * * na of nl&t # B Turks¹, ² B Verpleegkunde ¹, ² B Verzorging/huishoudkunde² B Verzorging/gezondheidskunde² B Werktuigbouwkunde² * * * wia of wib B Wiskunde² * * wib wib 2 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad in Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma) B Autonome beeldende kunst ¹ B Dans¹ B Film en televisie B Museologie B Muziek¹ B Theater¹ B Vormgeving¹

14 Techniek (instroom met vwo-diploma) B Aot-techniek * na of nl&t na # B Aquatische ecotechnologie * * # # B Autotechniek * na of nl&t na # B Aviation * na of nl&t na # B Bedrijfsmanagement mkb * * * wia of wib B Bedrijfswiskunde * * * wia of wib B Bewegingstechnologie B Bio-informatica * * * wia of wib B Biologie en medisch * * # # laboratoriumonderzoek B Biometrie 1 B Biotechnologie * * # # 1 B Bouwkunde * na of nl&t na # 1 B Bouwmanagement en vastgoed 1 B Bouwtechnische bedrijfskunde * na of nl&t na # 1 B Business engineering * na of nl&t na # 1 B Chemie * * # # 1 B Chemische technologie * * # # 1 B Civiele techniek * na of nl&t na # 1 B Commercieel ingenieur 20. B Communication and multimedia design 2 B Elektrotechniek * na of nl&t na # 2 B Engineering, design and * na of nl&t na # innovation 2 B Forensisch onderzoek * na of nl&t # # 2 B Game architecture and design * * # # 2 B Geodesie * na of nl&t na # 2 B Gezondheidszorgtechnologie * * * wia of wib 2 B Grafimediatechnologie 2 B Human technology 2 B Hydrografie * na of nl&t na # 30. B Industrieel product ontwerpen * * * # 3 B Industriële automatisering * * * # 3 B Informatica 3 B Kunst en techniek¹ 3 B Logistiek en technische * * * # vervoerskunde 3 B Luchtvaarttechnologie * na of nl&t na # 3 B Maritiem officier¹ * na of nl&t na #

15 B Medisch ingenieur * * # # B Milieukunde * * sk # B Netwerk infrastructuur design * * * wia of wib B Orthopedische technologie * * na of nl&t # B Ruimtelijke ordening en planologie * * * # B Scheepsbouwkunde * na of nl&t na # B Technische bedrijfskunde * * * # B Technische commerciële * * * # confectiekunde B Technische commerciële textielkunde B Technische informatica B Technische natuurkunde * na of nl&t na # B Verkeerskunde * * * # B Werktuigbouwkunde * na of nl&t na #

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO

Vooropleidingseisen HBO Vooropleidingseisen HBO Instroommogelijkheden met een HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Advanced Business Creation Nee Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfseconomie Ja Nee

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden Bijlage B (Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

VWO HBO doorstroomeisen

VWO HBO doorstroomeisen VWO HBO doorstroomeisen N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia Wic/ a na bi ec gs sk sk Keuzevak/ ken (aantal) 2 2 3 3 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. HAVO - HBO Zonder meer: Academie voor LO Archeologie Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Audiologie Beeldende Kunst en Vormgeving Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Circus

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 (Tekst geldend op: 27-03-2014) Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

vwo WO doorstroomeisen

vwo WO doorstroomeisen vwo WO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

havo HBO doorstroomeisen

havo HBO doorstroomeisen havo HBO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM:

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo 2016-2017 Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo X X L A = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd.

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd. Mededeling OCW Voorlichtingspublicatie Datum 13 september 200 Kenmerk HO/BL-2006/33802 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-323444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Informatieboekje. Tweede Fase HAVO. Maerlant. Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1

Informatieboekje. Tweede Fase HAVO. Maerlant. Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1 Informatieboekje Tweede Fase HAVO Maerlant 2015 Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1 Voorwoord Aan de leerling In de derde klas kies je een profiel voor de Tweede Fase. De Tweede Fase is de naam

Nadere informatie

Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998

Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 OCW Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595, tot wijziging van de

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 205 269 22 22oktober 2008 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2008, nr. HO&S/59402,

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.4 Afgestudeerden 3.4.1 Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2007-2008 t/m 2009-2010 in aantal jaren Economie Accountancy 36 38 39 5,00 5,63 4,44

Nadere informatie

HBO- opleidingen die mogelijk zijn na een afgeronde MBO niveau 4- opleiding

HBO- opleidingen die mogelijk zijn na een afgeronde MBO niveau 4- opleiding HBO- opleidingen die mogelijk zijn na een afgeronde MBO niveau 4- opleiding Je kunt veel opleidingen volgen op het HBO als men je daar bij de intake geschikt voor vindt. Vanaf 2017 komt er een keuzeonderdeel

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden 1 Onderwijs 14 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; totaal 140 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; algemeen 14003 Pedagogisch-didactische studies 14006 Leraar

Nadere informatie

Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College 3 HAVO 2014 2015 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Traject profielkeuze blz. 2 De Tweede Fase in het HAVO blz. 3 Examen blz. 4 Regels profielkeuze blz. 5 Overzicht profielen blz.

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

!!!! STUDIEKEUZE)) HAVO)5)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!!

!!!! STUDIEKEUZE)) HAVO)5)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!! STUDIEKEUZE)) HAVO)5)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015& Inhoudsopgave) 1 Inleiding...3 2 Studiekiezen...3 2.1 Studie2oriëntatieverlof...5 2.2 Studeren...5 2.3 Tussenjaarofbuitenland...5 2.4 Oktober/november:Tussentijdsestudiekeuzecheck...6

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2017/2018

havo Carrousel schooljaar 2017/2018 Carrousel schooljaar 2017/2018 Dit schooljaar organiseert jouw school een Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-. Tijdens twee bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer je welke opleidingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Studie & Werk Tabellen HBO

Studie & Werk Tabellen HBO Studie & Werk 2017 Tabellen HBO Amsterdam, juni 2017 In opdracht van Elsevier Weekblad Studie & Werk 2017 De arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-alumni Statistische bijlage: tabellen hbo ers Paul Bisschop

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17816 31 augustus 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met april 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO

Overzicht Lotingstudies HBO Overzicht Lotingstudies HBO Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Laatste wijziging: 16-aug-2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. Nr. 697 0 maart 202 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 202 nr. WJZ/78486(096)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. Nr. 582 24 januari 20 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 januari 20 nr. WJZ/ 47268 (029) tot

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College 3 HAVO 2015 2016 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Traject profielkeuze blz. 2 De Tweede Fase in het HAVO blz. 3 Examen blz. 4 Regels profielkeuze blz. 5 Overzicht profielen blz.

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met januari 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2016/2017

havo Carrousel schooljaar 2016/2017 havo Carrousel schooljaar 2016/2017 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening NIEUWE HBO-TITULATUUR MET INGANG VAN versie PER MAAND Maand Cluster Betreft hbo bachelor- en masteropleidingen 2015 1 sept Applied Science 1 sept Bouw & Ruimte 1 sept Creative Technologies 1 sept B Biotechnologie;

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met maart 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Bijlagen A en C bevatten de opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs; bijlagen B en D die van het hoger beroepsonderwijs.

Bijlagen A en C bevatten de opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs; bijlagen B en D die van het hoger beroepsonderwijs. TOELICHTING Algemeen Met deze regeling worden de bijlagen behorende bij de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 vervangen door vier nieuwe bijlagen. Vervanging van de bijlagen is nodig

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top- studies op Qompas StudieKeuze (januari 2017 t/m mei 2017 in vergelijking met september 2016 t/m dec 2016) Surrounded by Talent Inleiding Deze

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie