BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007"

Transcriptie

1 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf augustus 2007 worden aangeboden. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel economie en maatschappij CM: profiel cultuur en maatschappij biol: biologie dutl: Duitse taal en cultuur fatl: Franse taal en cultuur econ: economie m&o: management en organisatie maw: maatschappijwetenschappen nat: natuurkunde nlt: natuur, leven & technologie schk: scheikunde wisa: wiskunde A wisb: wiskunde B 2 e mvt: tweede moderne vreemde taal Ad: Associate degree 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding. Instroom met HAVO diploma Economie (instroom met havo-diploma). B Accountancy econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + 2. B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) +. B Bedrijfseconomie * econ of m&o * (econ of m&o) + 4. B Bestuurskunde /overheidsmanagement econ econ * econ 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt econ of m&o 5. B Business Administration in Hotel Management 6. B Business IT & Management 7. B B Commercieel Management * * * (econ of m&o) + 8. B Commerciële economie econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + 9. B Communicatie * * * wisa of wisb 0. B Communicatiesystemen * * * wisa of wisb. B European Studies 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 2. B Facility management econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) +. B Financial services management econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + 4. B Fiscaal Recht en Economie econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + 5. B Food and business * * * (econ of m&o) + 6. B Functiegerichte bachelor in toerisme en recreatie * * * econ of m&o 7. B Hbo-Rechten 8. B Hogere Juridische opleiding 9. B Hoger Hotelonderwijs, 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt econ of m&o 20. B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs * * * econ of m&o 2. B Informatiedienstverlening en -management 2 Staatscourant 20 nr januari 20

2 22. B Informationmanagement * * * econ of m&o 2. B Information Security Management 24. B Integrale veiligheid 25. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 26. B International Business * * * econ of m&o of wisa 27. B International business and languages econ of m&o econ of m&o * * 28. B International business and econ of m&o of econ of m&o of * econ of m&o management studies 2 e mvt 2 e mvt 29. B Journalistiek 0. B Kunst en economie. B Lifestyle 2. B Logistiek en economie econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + econ of m&o econ of m&o * econ of maw of. B Management, economie en recht, opleiding voor m&o 4. B Media and entertainment Management 5. B Media, informatie en communicatie econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 6. B Oriëntaalse talen en communicatie 7. B People and Business Management 8. B Security Management 9. B Small business & retail management econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 40. B Sport, management en ondernemen * * * wisa of wisb 4. B Toegepaste Bedrijfskunde 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 42. B Trade management Azië econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 4. B Vastgoed en makelaardij * * * (econ of m&o) B Vertaalacademie 5 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 45. B Vitaliteitsmanagement & Toerisme 46. B Vrijetijdsmanagement * * * econ of m&o 47. B Windesheim Honours College * * * wisa of wisb 5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma). B Creatieve therapie 2. B Culturele en maatschappelijke vorming. B Godsdienst-pastoraal werk 4. B Human Resource Management 5. B Imam/Islamitisch geestelijk werker 6. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 7. B Maatschappelijk werk en dienstverlening 8. B Pedagogiek 9. B Pedagogisch Management Kinderopvang 0. B Sociaal-juridische dienstverlening. B Sociaal pedagogische hulpverlening 2. B Social work. B Sport en bewegen 4. B Sport en bewegingseducatie 5. B Toegepaste psychologie * * * wisa of wisb 24 Staatscourant 20 nr januari 20

3 Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma). B Audiologie 2. B Ergotherapie, opleiding voor. B Farmakunde 4. B Fysiotherapeut, opleiding tot 5. B Huidtherapie 6. B Kunstzinnige therapie 7. B Logopedie, opleiding voor 8. B Management in de zorg, 9. B Medisch beeldvormende en radiotherapeutische * * * wisa of wisb technieken 0. B Medische Hulpverlening. B Mondzorgkunde 2. B Oefentherapie Cesar. B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot 4. B Optometrie * * * wisa of wisb 5. B Orthoptie * * * wisa of wisb 6. B Podotherapie, opleiding 7. B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie 8. B Sport, gezondheid en management 9. B Toegepaste gerontologie 20. B Verloskunde biol * biol + schk biol + schk + 2. B Verpleegkundige, opleiding tot 22. B Voeding en diëtetiek Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma). B Bedrijfskunde en agribusiness * * * wisa of wisb 2. B Biotechnologie * * # #. B Bos- en natuurbeheer * * * wisa of wisb 4. B Dier- en veehouderij * * schk # 5. B Diermanagement * * biol # 6. B Educatie en kennismanagement groene sector 2, 7. B Food Commerce & Technology * * wisa of wisb wisa of wisb 8. B Food design and Innovation * * * wisa 9. B Greenport Business & Retail * * * wisa of wisb 0. B Kust- en zeemanagement * * * wisa. B Land- en watermanagement * * schk # 2. B Landscape and Environment Management * * * econ of wisa of wisb. B Milieukunde * * schk # 4. B Plattelandsvernieuwing * * * wisa of wisb 5. B Toegepaste Biologie * * schk # 6. B Tropische landbouw * * * # 7. B Tuinbouw en akkerbouw * * schk # 8. B Tuin- en landschapsinrichting * * * wisa of wisb 9. B Voedingsmiddelentechnologie * * wisa+schk # 20. B Watermanagement * * * # 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Onderwijs (instroom met havo-diploma). B Aardrijkskunde 2 25 Staatscourant 20 nr januari 20

4 2. B Algemene economie 2 econ of m&o econ of m&o * econ. B Basisonderwijs, opleiding tot leraar 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent 5. B Bedrijfseconomie 2, econ of m&o econ of m&o * econ 6. B Biologie 2 * * biol of nlt biol of nlt 7. B Bouwkunde I en II 2, * * * wisa of wisb 8. B Bouwtechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 9. B Consumptieve techniek I en II 2, 0. B Dans, docent. B Duits 2 dutl dutl dutl dutl 2. B Economie 2 econ of m&o econ of m&o * econ. B Elektrotechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 4. B Engels 2, 5. B Frans 2 fatl fatl fatl fatl 6. B Fries 2 7. B Geschiedenis 2 8. B Gezondheidszorg en welzijn 2, 9. B Godsdienst B Informatie en communicatie technologie, docent 2, * * * wisa of wisb 2. B Installatietechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 22. B Islam-godsdienst 2 2. B Lichamelijke opvoeding 24. B Maatschappijleer B Mechanische techniek I en II 2, * * * wisa of wisb 26. B Mens en maatschappij 2, 27. B Mens en Technologie 2 * * * wisa of wisb 28. B Motorvoertuigentechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 29. B Muziek, docent 0. B Natuurkunde 2 * nat of nlt # #. B Nederlands 2 2. B Omgangskunde 2,. B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/ Bacheloropleiding tot Tolk NGT,2, 4. B Opleidingskunde 5. B Pedagogiek 2 6. B Scheikunde 2 * * # # 7. B Spaans 2 8. B Techniek 2, * * # # 9. B Technisch Beroepsonderwijs * * * wisa of wisb 40. B Theater, docent 4. B Verzorging/ huishoudkunde B Verzorging/ gezondheidskunde 2 4. B Werktuigbouwkunde I en II 2, * * * wisa of wisb 44. B Wiskunde 2 * wisb wisb wisb Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Taal en cultuur (instroom met havo-diploma). B Autonome beeldende kunst 2. B Circus and Performance Art. B Circus Arts 4. B Cultureel Erfgoed 5. B Dans, 6. B Film en televisie 26 Staatscourant 20 nr januari 20

5 7. B Muziek, 8. B Muziektherapie 9. B Theater 0. B Vormgeving, Techniek (instroom met havo-diploma). B Advanced Sensor Applications * wisb # # 2. B Applied science * * # #. B Aquatische ecotechnologie * * # # 4. B Archeologie 5. B Autotechniek * nat of nlt # # 6. B Automotive * nat of nlt # # 7. B Aviation * nat of nlt nat # 8. B Bedrijfsmanagement mkb * * * wisa of wisb 9. B Bedrijfswiskunde * * wisb wisb 0. B Bewegingstechnologie * * * wisa of wisb. B Bio-informatica * * * wisa of wisb of nat 2. B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek * * # #. B Biometrie * * * wisa of wisb 4. B Biotechnologie * * # # 5. B Bouwkunde * nat of nlt wisb + nat # 6. B Bouwmanagement en vastgoed * * * econ + (wisa of wisb) 7. B Bouwtechnische bedrijfskunde * * * # 8. B Built environment * nat of nlt # # 9. B Business engineering * nat of nlt # # 20. B Business Management econ of m&o econ of m&o * maw, econ of m&o 2. B Chemie * * # # 22. B Chemische technologie * * # # 2. B Civiele techniek * nat of nlt # # 24. B Climate & Management * * * wisa of wisb 25. B Communication and multimedia design * * * wisa of wisb 26. B Elektrotechniek * nat of nlt # # 27. B Embedded Systems Engineering * nat of nlt # # 28. B Energie- en Procestechnologie (AOT) * nat of nit # # 29. B Engineering, design and * nat of nlt nat # Innovation 0. B Forensisch onderzoek * nat of nlt # #. B Game architecture and design 2. B Geodesie * * * #. B Gezondheidszorgtechnologie * * * # 4. B Human technology * * * wisa of wisb 5. B Industrieel produkt ontwerpen * nat of nlt nat # 6. B Industriële automatisering * nat of nlt nat # 7. B Informatica 8. B International Maintenance Management * * * # 9. B Kunst en techniek * * * wisa of wisb 40. B Logistiek en technische vervoerskunde * * * # 4. B Luchtvaarttechnologie * nat of nlt # # 42. B Maritiem officier * nat of nlt # # 4. B Mechatronica * nat of nlt # # 44. B Mediatechnologie * * * wisa of wisb 45. B Milieugerichte materiaaltechnologie * * # # 27 Staatscourant 20 nr januari 20

6 46. B Milieukunde * * schk # 47. B Mobiliteit * * * # 48. B Netwerk infrastructuur design * * * wisa of wisb 49. B Ocean Technology * nat of nlt # # 50. B Orthopedische technologie * * # # 5. B Ruimtelijke ordening en planologie * * * # 52. B Scheepsbouwkunde * nat of nlt # # 5. B Stedenbouwkundig Ontwerpen 54. B Technische bedrijfskunde * * * # 55. B Technische commerciële confectiekunde * * * (econ of m&o) B Technische commerciële textielkunde * * * wisa of wisb 57. B Technische informatica * * wisb wisb 58. B Technische natuurkunde * nat of nlt # # 59. B Werktuigbouwkunde * nat of nlt # # Sectoroverstijgend (instroom met havo-diploma). B Delta Management * * * # 4. B HBO-ICT 2. Instroom met VWO diploma Economie (instroom met vwo-diploma). B Accountancy 2. B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o * econ of m&o. B Bedrijfseconomie 4. B Bestuurskunde/overheids-management econ econ * econ 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 5. B Business Administration in Hotel Management 6. B Business IT & Management 7. B Commercieel Management * * * econ of m&o 8. B Commerciële economie econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 9. B Communicatie 0. B Communicatiesystemen. B European Studies 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 2. B Facility management econ of m&o econ of m&o * econ of m&o. B Financial services management econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 4. B Fiscaal Recht en Economie 5. B Food and business 6. B Functiegerichte Bachelor in toerisme en recreatie * * * econ of m&o 7. B Hbo-rechten 8. B Hogere Juridische opleiding 9. B Hoger Hotelonderwijs, 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 20. B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs * * * econ of m&o 2. B Informatiedienstverlening en - Management 22. B Informationmanagement 2. B Information Security Management 24. B Integrale veiligheid 25. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 26. B International Business * * * econ of m&o of wisa 27. B International business and Languages econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 28 Staatscourant 20 nr januari 20

7 28. B International business and Managementstudies econ of m&o of 2 e mvt econ of m&o of 2 e mvt * * 29. B Journalistiek 0. B Kunst en economie. B Lifestyle 2. B Logistiek en economie econ of m&o econ of m&o * econ of m&o econ of m&o econ of m&o * econ of maw. B Management, economie en recht, opleiding voor of m&o 4. B Media and entertainment management 5. B Media, informatie en communicatie econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 6. B Toegepaste Bedrijfskunde 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 7. B Oriëntaalse talen en communicatie 8. B People and Business Management 9. B Security Management 40. B Small business & retail management econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 4. B Sport, management en ondernemen 42. B Trade management Azië econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 4. B Vastgoed en makelaardij * * * econ of m&o 44. B Vertaalacademie 5 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 45. B Vitaliteitsmanagement & Toerisme 46. B Vrijetijdsmanagement * * * econ of m&o 47. B Windesheim Honours College * * * wisa of wisb 5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma). B Creatieve therapie 2. B Culturele en maatschappelijke vorming. B Godsdienst-pastoraal werk 4. B Human Resource Management 5. B Imam/Islamitisch geestelijk werker 6. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 7. B Maatschappelijke werk en dienstverlening 8. B Pedagogiek 9. B Pedagogisch Management Kinderopvang 0. B Sociaal-juridische dienstverlening. B Sociaal pedagogische hulpverlening 2. B Social work. B Sport en bewegen 4. B Sport en bewegingseducatie 5. B Toegepaste psychologie Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma). B Audiologie 2. B Ergotherapie, opleiding voor. B Farmakunde 4. B Fysiotherapeut, opleiding tot 5. B Huidtherapie 6. B Kunstzinnige therapie 7. B Logopedie, opleiding voor 8. B Management in de zorg, 29 Staatscourant 20 nr januari 20

8 9. B Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken 0. B Medische Hulpverlening. B Mondzorgkunde 2. B Oefentherapie Cesar. B Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot 4. B Optometrie 5. B Orthoptie 6. B Podotherapie, opleiding 7. B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie 8. B Sport, gezondheid en management 9. B Toegepaste gerontologie 20. B Verloskunde biol * biol + schk biol + schk 2. B Verpleegkundige, opleiding tot 22. B Voeding en diëtetiek Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma). B Bedrijfskunde en agribusiness 2. B Biotechnologie * * # #. B Bos- en natuurbeheer 4. B Dier- en veehouderij * * schk # 5. B Diermanagement * * biol # 6. B Educatie en kennismanagement groene sector 2, 7. B Food Commerce and Technology * * wisa of wisb wisa of wisb 8. B Food design and Innovation 9. B Greenport Business & Retail * * * wisa of wisb 0. B Kust- en zeemanagement * * * wisa of wisb. B Land- en watermanagement * * schk of nlt schk of nlt 2. B Landscape and Environment Management * * * econ of wisa of wisb. B Milieukunde * * schk of nlt # 4. B Plattelandsvernieuwing 5. B Toegepaste Biologie * * schk # 6. B Tropische landbouw * * * # 7. B Tuinbouw en akkerbouw * * schk of nlt # 8. B Tuin- en landschapsinrichting 9. B Voedingsmiddelentechnologie * * wisa + schk # 20. B Watermanagement * * * # 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Onderwijs (instroom met vwo-diploma). B Aardrijkskunde 2 2. B Algemene economie 2 econ of m&o econ of m&o * econ. B Basisonderwijs, opleiding tot leraar 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent 5. B Bedrijfseconomie 2, econ of m&o econ of m&o * econ 6. B Biologie 2 * * biol of nlt biol of nlt 7. B Bouwkunde I en II 2, * * * wisa of wisb 8. B Bouwtechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 9. B Consumptieve techniek I en II 2, 0. B Dans, docent 0 Staatscourant 20 nr januari 20

9 . B Duits 2 2. B Economie 2 econ of m&o econ of m&o * econ. B Elektrotechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 4. B Engels 2, 5. B Frans 2 6. B Fries 2 7. B Geschiedenis 2 8. B Gezondheidszorg en welzijn 2, 9. B Godsdienst B Informatie en communicatietechnologie, docent 2, * * * wisa of wisb 2. B Installatietechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 22. B Islam-godsdienst 2 2. B Lichamelijke opvoeding 24. B Maatschappijleer B Mechanische techniek I en II 2, * * * wisa of wisb 26. B Mens en maatschappij 2, 27. B Mens en Technologie 2 * * * wisa of wisb 28. B Motorvoertuigentechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 29. B Muziek, docent 0. B Natuurkunde 2 * nat of nlt nat of nlt #. B Nederlands 2 2. B Omgangskunde 2,. B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/ Bacheloropleiding tot Tolk NGT,2, 4. B Opleidingskunde 5. B Pedagogiek 2 6. B Scheikunde 2 * * schk of nlt # 7. B Spaans 2 8. B Techniek 2, * * nat of nlt # 9. B Technisch Beroepsonderwijs * * * wisa of wisb 40. B Theater, docent 4. B Verzorging/huishoudkunde B Verzorging/gezondheidskunde 2 4. B Werktuigbouwkunde I en II 2, * * * wisa of wisb 44. B Wiskunde 2 * * * wisa of wisb 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma). B Autonome beeldende kunst 2. B Circus and Performance Art. B Circus Arts 4. B Cultureel Erfgoed 5. B Dans, 6. B Film en televisie 7. B Muziek, 8. B Muziektherapie 9. B Theater 0. B Vormgeving, Staatscourant 20 nr januari 20

10 Techniek (instroom met vwo-diploma). B Advanced Sensor Applications * wisb # # 2. B Applied science * * # #. B Aquatische ecotechnologie * * # # 4. B Archeologie 5. B Autotechniek * nat of nlt nat # 6. B Automotive * nat of nlt nat # 7. B Aviation * nat of nlt nat # 8. B Bedrijfsmanagement mkb * * * wisa of wisb 9. B Bedrijfswiskunde * * * wisa of wisb 0. B Bewegingstechnologie. B Bio-informatica * * * wisa of wisb 2. B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek * * # #. B Biometrie 4. B Biotechnologie * * # # 5. B Bouwkunde * nat of nlt nat # 6. B Bouwmanagement en vastgoed 7. B Bouwtechnische bedrijfskunde * * * # 8. B Built Environment * nat of nlt nat # 9. B Business engineering * nat of nlt nat # 20. B Business Management econ of m&o econ of m&o * maw, econ of m&o 2. B Chemie * * # # 22. B Chemische technologie * * # # 2. B Civiele techniek * nat of nlt nat # 24. B Climate & Management 25. B Communication and multimedia design 26. B Elektrotechniek * nat of nlt nat # 27. B Embedded Systems Engineering * nat of nlt # # 28. B Energie- en Procestechnologie (AOT) * nat of nit nat # 29. B Engineering, design and * nat of nlt nat # innovation 0. B Forensisch onderzoek * nat of nlt # #. B Game architecture and design 2. B Geodesie * * * wisa of wisb. B Gezondheidszorgtechnologie * * * wisa of wisb 4. B Human technology 5. B Industrieel product ontwerpen * * * # 6. B Industriële automatisering * * * # 7. B Informatica 8. B International Maintenance Management * * * # 9. B Kunst en techniek 40. B Logistiek en technische vervoerskunde * * * # 4. B Luchtvaarttechnologie * nat of nlt nat # 42. B Maritiem officier * nat of nlt nat # 4. B Mechatronica * nat of nlt nat # 44. B Mediatechnologie 45. B Milieugerichte materiaaltechnologie * * wib + (schk of nat) wib + (schk of nat) 46. B Milieukunde * * schk # 47. B Mobiliteit * * * # 48. B Netwerk infrastructuur design * * * wisa of wisb 49. B Ocean Technology * nat of nlt nat # 50. B Orthopedische technologie * * nat of nlt # 5. B Ruimtelijke ordening en planologie * * * # 52. B Scheepsbouwkunde * nat of nlt nat # 5. B Stedenbouwkundig Ontwerpen 54. B Technische bedrijfskunde * * * # 55. B Technische commerciële confectiekunde 2 Staatscourant 20 nr januari 20

11 56. B Technische commerciële textielkunde 57. B Technische informatica 58. B Technische natuurkunde * nat of nlt nat # 59. B Werktuigbouwkunde * nat of nlt nat # Sectoroverstijgend (instroom met vwo-diploma). B Delta Management * * * # 2. B HBO-ICT Staatscourant 20 nr januari 20

12 Bijlage Sector Naam opleiding Globale omschrijving van het toegangsrecht B en D Economie B Fiscaal Recht en Economie Dezelfde eisen gelden als B Fiscale Economie A en C Recht B Global Law Alle profielen toegangsrecht Eventuele toelichting Voor de opleidingen met de naam B Fiscale Economie gelden sinds vorige update van de regeling andere eisen. Deze eisen zouden moeten gelden voor B Fiscaal Recht en Economie Voor deze opleiding gelden dezelfde eisen als voor de opleiding Internationaal en Europees Recht. Naamswijziging van bestaande opleidingen (de naam van de opleiding is gewijzigd dan wel de opleidingsnaam stond onjuist in de regeling vermeld). Bijlage Sector Nieuwe naam opleiding Oude naam opleiding B en D Techniek B Energie- en Procestechnologie (AOT) B AOT Techniek A en C Taal en Cultuur B Midden-Oostenstudies B Talen en Culturen van het Midden- Oosten 4. Opleidingen waarvoor inschrijving voor het studiejaar niet meer mogelijk is Bijlage Sector Opleiding A en C Natuur B Economie en Informatica B en D Economie B Fiscale Economie 5. Overige wijzigingen Bijlage Sector Opleiding Aard en gevolg van de wijziging Eventuele toelichting B en D Onderwijs B Technisch Beroepsonderwijs Voetnoot wordt toegevoegd Er is een Ad aan deze opleiding verbonden. Artikel II In bijlage van Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs 2007 wordt de volgende wijziging aangebracht: de tweedegraads lerarenopleiding B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/Bacheloropleiding tot Tolk NGT wordt verwijderd uit bijlage, paragraaf 2. Hiervoor gelden voortaan geen aanvullende eisen meer, om studenten niet onnodig te belemmeren. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker. 5 Staatscourant 20 nr januari 20

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel Rapportage studies per Gender Nivo Profiel www.qompas.nl 2012-2013 Top 25 studies per Gender Nivo Profiel Surrounded by Talent Inleiding In dit overzicht laten we de top-25 meest bekeken studies zien van

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 opleidingen: Verpleegkunde - verloskunde van HZ University best bekeken opleiding 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting *

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * Bachelors FEM CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * EC afstudeerrichting Graad** Afkorting 34406 B Accountancy B Accountancy vt,du Bachelor of Economics

Nadere informatie

Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland

Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs Hoger Beroeps Onderwijs Schooljaren 2005/2006 t/m 2009/2010 1 INHOUD Inleiding...3 Primair Onderwijs in Zeeland (PO)...4 Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor!

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Kopopleiding Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Leraar worden met een kopopleiding van een jaar Een interessante kans voor hbo-bachelors en wo-bachelors: word leraar! Als werken met jongeren

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden 2013

Voorlichtingsavonden 2013 Voorlichtingsavonden 2013 Dinsdag 12 november Woensdag 13 november Dinsdag 19 november Woensdag 20 november www.leidsevoorlichtingsavonden.nl Welkom. bij de Leidse Voorlichtingsavonden, het grootste studiekeuze-evenement

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector agrarische opleidingen... 6 Sector economie... 6 Sector gedrag en maatschappij... 14 Sector gezondheidszorg... 16

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u een goed studiejaar toe, met veel doorstromers naar een passende vervolgopleiding.

Voorwoord. Ik wens u een goed studiejaar toe, met veel doorstromers naar een passende vervolgopleiding. 3 44 Voorwoord Een nieuwe studie, een nieuw begin. De keuze voor een vervolgopleiding is voor veel leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo een spannend en intensief proces. Met een hbo-opleiding

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie Woensdag 29 oktober 2014 HBO-Opleidingen Gezondheidszorg 7. Voeding en Diëtetiek De opleiding voeding en diëtetiek houdt zich bezig met de vraag wat voedsel is en welk effect bepaalde voeding op ons lichaam

Nadere informatie

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel IPMA-NL interessegroep Professie & Hoger Onderwijs versie 3 - januari 2014 drs Arjan van Bommel, arjan@van-bommel.org 1. Inleiding Jong

Nadere informatie

HBO 2015. Bedrijfskunde-MER (02) Zie Business Studies

HBO 2015. Bedrijfskunde-MER (02) Zie Business Studies HBO 2015 Accountancy (AC) (01) Dit is de eerste fase van het totale opleidingstraject tot registeraccountant. Je werk bestaat vooral uit het controleren en adviseren op het gebied van administratie, administratieve

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Naamconventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod

Naamconventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod conventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod Is het Zuyd of ZUYD? Hoe schrijven we eigennamen van opleidingen, faculteiten, diensten of lectoraten? Begint een functie met een kleine letter of

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit Studiekeuzegesprekken met schlieren Bijlage 4 Materiaal Training (2 x 3 uur) Studiekeuze werkbek vr leerlingen Centrum vr Studie en Lpbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Algemene infrmatie

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Dienst Finance and Control 08-07-2014 Versie 2014.02 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015/versie

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 23 januari 2014

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 23 januari 2014 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector... 6 Sector Gedrag en Maatschappij... 14 Sector Gezondheidszorg... 16 Sector... 18 Sector Natuur en milieu... 21

Nadere informatie