BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007"

Transcriptie

1 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden NT: NG: EM: CM: biol: dutl: fatl: econ: : maw: nat: : schk: wia: wib: 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: profiel natuur en techniek profiel natuur en gezondheid profiel economie en maatschappij profiel cultuur en maatschappij biologie Duitse taal en cultuur Franse taal en cultuur economie management en organisatie maatschappijwetenschappen natuurkunde natuur, leven & technologie scheikunde wiskunde A wiskunde B 2 e mvt: tweede moderne vreemde taal Ad: Associate degree 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: : dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding 2. Instroom met VWO diploma Economie (instroom met vwo-diploma)

2 Economie (instroom met vwo-diploma) 1. B Accountancy 3 2. B Advanced Business Creation 3. B Bedrijfseconomie 3 4. B Bedrijfskundige informatica 3 5. B Bestuurskunde/overheidsmanagement econ econ econ 6. B Business Administration in Hotel Management 1 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt 7. B Commercieel Management 8. B Commerciële economie 3 9. B Communicatie B Communicatiesystemen 11. B European Studies 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt 12. B Facility management B Financial services management 14. B Fiscaal Recht en Economie econ econ econ 15. B Fiscale economie econ econ econ 16. B Food and business 17. B Functiegerichte Bachelor in toerisme en recreatie B Hbo-rechten 19. B Hogere Juridische opleiding 20. B Hoger Hotelonderwijs 1,3 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt 21. B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs 3 B Informatiedienstverlening en Management B Informationmanagement 24. B Information Security Management

3 Economie (instroom met vwo-diploma) 25. B Integrale veiligheid 26. B Integrale veiligheidskunde econ econ econ B International business and 27. Languages B International business and of of 28. Managementstudies 2 e mvt 2 e mvt 29. B Journalistiek 30. B Kunst en economie 31. B Lifestyle 32. B Logistiek en economie B Management, economie en recht, opleiding voor 3 B Media and entertainment management B Media, informatie en communicatie 36. B Toegepaste Bedrijfskunde 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt 37. B Oriëntaalse talen en communicatie 38. B People and Business Management B Small business & retail management 3 B Sport, management en ondernemen B Trade management Azië 42. B Vastgoed en makelaardij 43. B Vertaalacademie 5 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt maw of 44. B Vitaliteitsmanagement & Toerisme B Vrijetijdsmanagement B Windesheim Honours College

4 Economie (instroom met vwo-diploma) 1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma) 1. B Creatieve therapie ¹ 2. B Culturele en maatschappelijke vorming 3. B Godsdienst-pastoraal werk 4. B Imam/Islamitisch geestelijk werker 5. B Integrale veiligheidskunde econ econ econ 6. B Maatschappelijke werk en dienstverlening 7. B Pedagogiek 3 8. B Pedagogisch Management Kinderopvang 9. B Personeel en arbeid B Sociaal-juridische dienstverlening 11. B Sociaal pedagogische hulpverlening 12. B Social work 13. B Sport en bewegen B Sport en bewegingseducatie 15. B Toegepaste psychologie 1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

5 Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma) 1. B Audiologie 2. B Ergotherapie, opleiding voor 3. B Farmakunde 4. B Fysiotherapeut, opleiding tot 5. B Huidtherapie 6. B Kunstzinnige therapie 7. B Logopedie, opleiding voor ¹ 8. B Management in de zorg 1,3 9. B Medisch beeldvormende en radio- therapeutische technieken 10. B Mondzorgkunde 11. B Oefentherapie Cesar 12. B Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot 13. B Optometrie 14. B Orthoptie 15. B Podotherapie, opleiding 16. B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie B Sport, gezondheid en management B Toegepaste gerontologie 19. B Verloskunde 1 biol biol + schk 20. B Verpleegkundige, opleiding tot B Voeding en diëtetiek biol + schk 1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma) 1. B Bedrijfskunde en agribusiness 3

6 Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma) 2. B Biotechnologie # # 3. B Bos- en natuurbeheer 4. B Dier- en veehouderij 3 schk # 5. B Diermanagement biol # 6. B Educatie en kennismanagement groene sector 2,3 7. B Food Commerce and Technology 8. B Food design and Innovation 9. B Kust- en zeemanagement 10. B Land- en watermanagement schk of schk of 11. B Milieukunde 3 schk of # 12. B Plattelandsvernieuwing 13. B Toegepaste Biologie schk # 14. B Tropische landbouw # 15. B Tuinbouw en akkerbouw 3 schk of # 16. B Tuin- en landschapsinrichting B Voedingsmiddelentechnologie wisa + schk 18. B Watermanagement # # 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Onderwijs (instroom met vwo-diploma) 1. B Aardrijkskunde 2 2. B Algemene economie 2 econ 3. B Basisonderwijs, opleiding tot leraar

7 Onderwijs (instroom met vwo-diploma) 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent 1 5. B Bedrijfseconomie 2,3 6. B Biologie 2 7. B Bouwkunde I en II 2,3 8. B Bouwtechniek I en II 2,3 econ biol of 9. B Consumptieve techniek I en II 2,3 10. B Dans, docent B Drama, docent B Duits B Economie 2 biol of econ 14. B Elektrotechniek I en II 2,3 15. B Engels 2,3 16. B Frans B Fries B Geschiedenis B Gezondheidszorg en welzijn 2,3 20. B Godsdienst B Grafische techniek B Informatie en communicatietechnologie, docent 2,3 23. B Installatietechniek I en II 2,3 24. B Islam-godsdienst B Lichamelijke oefening B Maatschappijleer B Mechanische techniek I en II 2,3 28. B Mens en maatschappij B Motorvoertuigentechniek I en II 2,3

8 Onderwijs (instroom met vwo-diploma) 30. B Muziek, docent B Natuurkunde B Nederlands B Nederlandse gebarentaal/tolkenopleiding 1,3 34. B Omgangskunde 2,3 35. B Opleidingskunde 36. B Pedagogiek B Scheikunde 2 schk of # 38. B Spaans B Techniek 2,3 # 40. B Verzorging/huishoudkunde B Verzorging/gezondheidskunde B Werktuigbouwkunde I en II 2,3 43. B Wiskunde 2 # 1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma) 1. B Autonome beeldende kunst 1 2. B Circus and Performance Art 1 3. B Circus Arts 1 4. B Cultureel Erfgoed 5. B Dans 1

9 Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma) 6. B Film en televisie 1 7. B Muziek 1,3 8. B Muziektherapie 1 9. B Theater B Vormgeving 1,3 1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Techniek (instroom met vwo-diploma) 1. B Advanced Sensor Applications # # 2. B Aot-techniek nit 3. B Applied science # # 4. B Aquatische ecotechnologie # # 5. B Autotechniek 3 6. B Automotive 7. B Aviation 8. B Bedrijfsmanagement mkb 9. B Bedrijfswiskunde 10. B Bewegingstechnologie 11. B Bio-informatica 12. B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 3 # # 13. B Biometrie 14. B Biotechnologie # #

10 Techniek (instroom met vwo-diploma) 15. B Bouwkunde B Bouwmanagement en vastgoed 17. B Bouwtechnische bedrijfskunde 3 # 18. B Built Environment 19. B Business engineering 20. B Business Management 21. B Chemie # # 22. B Chemische technologie 3 # # 23. B Civiele techniek B Climate & Environment 25. B Commercieel ingenieur 26. B Communication and multimedia design 27. B Elektrotechniek B Embedded Systems Engineering # # 29. B Engineering, design and innovation maw, econ of 30. B Forensisch onderzoek # # 31. B Game architecture and design 32. B Geodesie 33. B Gezondheidszorgtechnologie 34. B Grafimediatechnologie 35. B Human technology 36. B Industrieel product ontwerpen 3 # 37. B Industriële automatisering # 38. B Informatica 3

11 Techniek (instroom met vwo-diploma) 39. B Kunst en techniek B Logistiek en technische vervoerskunde 41. B Luchtvaarttechnologie 42. B Maritiem officier B Milieugerichte materiaaltechnologie # wib + (schk of nat) wib + (schk of nat) 44. B Milieukunde 3 schk # 45. B Netwerk infrastructuur design 46. B Ocean Technology 47. B Orthopedische technologie # 48. B Ruimtelijke ordening en planologie # 49. B Scheepsbouwkunde B Stedenbouwkundig Ontwerpen 51. B Technische bedrijfskunde 3 # B Technisch commerciële confectiekunde B Technische commerciële textielkunde 54. B Technische informatica B Technische natuurkunde 56. B Verkeerskunde # 57. B Werktuigbouwkunde 3 1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

12 Sectoroverstijgend (instroom met vwo-diploma) 1. B HBO-ICT

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel Rapportage studies per Gender Nivo Profiel www.qompas.nl 2012-2013 Top 25 studies per Gender Nivo Profiel Surrounded by Talent Inleiding In dit overzicht laten we de top-25 meest bekeken studies zien van

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 opleidingen: Verpleegkunde - verloskunde van HZ University best bekeken opleiding 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting *

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * Bachelors FEM CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * EC afstudeerrichting Graad** Afkorting 34406 B Accountancy B Accountancy vt,du Bachelor of Economics

Nadere informatie

Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland

Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs Hoger Beroeps Onderwijs Schooljaren 2005/2006 t/m 2009/2010 1 INHOUD Inleiding...3 Primair Onderwijs in Zeeland (PO)...4 Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor!

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Kopopleiding Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Leraar worden met een kopopleiding van een jaar Een interessante kans voor hbo-bachelors en wo-bachelors: word leraar! Als werken met jongeren

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector agrarische opleidingen... 6 Sector economie... 6 Sector gedrag en maatschappij... 14 Sector gezondheidszorg... 16

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden 2013

Voorlichtingsavonden 2013 Voorlichtingsavonden 2013 Dinsdag 12 november Woensdag 13 november Dinsdag 19 november Woensdag 20 november www.leidsevoorlichtingsavonden.nl Welkom. bij de Leidse Voorlichtingsavonden, het grootste studiekeuze-evenement

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit Studiekeuzegesprekken met schlieren Bijlage 4 Materiaal Training (2 x 3 uur) Studiekeuze werkbek vr leerlingen Centrum vr Studie en Lpbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Algemene infrmatie

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie Woensdag 29 oktober 2014 HBO-Opleidingen Gezondheidszorg 7. Voeding en Diëtetiek De opleiding voeding en diëtetiek houdt zich bezig met de vraag wat voedsel is en welk effect bepaalde voeding op ons lichaam

Nadere informatie

HBO 2015. Bedrijfskunde-MER (02) Zie Business Studies

HBO 2015. Bedrijfskunde-MER (02) Zie Business Studies HBO 2015 Accountancy (AC) (01) Dit is de eerste fase van het totale opleidingstraject tot registeraccountant. Je werk bestaat vooral uit het controleren en adviseren op het gebied van administratie, administratieve

Nadere informatie

Naamconventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod

Naamconventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod conventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod Is het Zuyd of ZUYD? Hoe schrijven we eigennamen van opleidingen, faculteiten, diensten of lectoraten? Begint een functie met een kleine letter of

Nadere informatie

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel IPMA-NL interessegroep Professie & Hoger Onderwijs versie 3 - januari 2014 drs Arjan van Bommel, arjan@van-bommel.org 1. Inleiding Jong

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u een goed studiejaar toe, met veel doorstromers naar een passende vervolgopleiding.

Voorwoord. Ik wens u een goed studiejaar toe, met veel doorstromers naar een passende vervolgopleiding. 3 44 Voorwoord Een nieuwe studie, een nieuw begin. De keuze voor een vervolgopleiding is voor veel leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo een spannend en intensief proces. Met een hbo-opleiding

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 23 januari 2014

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 23 januari 2014 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector... 6 Sector Gedrag en Maatschappij... 14 Sector Gezondheidszorg... 16 Sector... 18 Sector Natuur en milieu... 21

Nadere informatie

Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten. Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject?

Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten. Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject? Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten Voor welke mbo opleidingen (niveau 4) Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject? -mail contactpersoon Alle mbo opleidingen

Nadere informatie