BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007"

Transcriptie

1 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf augustus 2007 worden aangeboden. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel economie en maatschappij CM: profiel cultuur en maatschappij biol: biologie dutl: Duitse taal en cultuur fatl: Franse taal en cultuur econ: economie : management en organisatie maw: maatschappijwetenschappen nat: natuurkunde nlt: natuur, leven & technologie schk: scheikunde wia: wiskunde A wib: wiskunde B 2 e mvt: tweede moderne vreemde taal Ad: Associate degree 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding. Instroom met HAVO diploma Economie (instroom met havo-diploma). B Accountancy econ of econ of * (econ of ) 2. B Advanced Business Creation econ of econ of (econ of ). B Bedrijfseconomie * econ of * (econ of ) 4. B Bedrijfskundige informatica * * * * 5. B Bestuurskunde /overheidsmanagement econ econ * econ 6. B Business Administration in Hotel Management 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt econ of 7. B B Commercieel Management * * * (econ of ) 8. B Commerciële economie econ of econ of * (econ of ) 9. B Communicatie * * * wisa of wisb 0. B Communicatiesystemen * * * wisa of wisb. B European Studies 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 2. B Facility management econ of econ of * (econ of ). B Financial services management econ of econ of * (econ of ) 4. B Fiscaal Recht en Economie econ of econ of * (econ of ) 5. B Fiscale economie econ of econ of * (econ of ) 6. B Food and business * * * (econ of ) 22 Staatscourant 20 nr maart 20

2 7. B Functiegerichte bachelor in toerisme en recreatie * * * econ of 8. B Hbo-Rechten * * * * 9. B Hogere Juridische opleiding * * * * 20. B Hoger Hotelonderwijs, 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt econ of 2. B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs * * * econ of 22. B Informatiedienstverlening en -management * * * * 2. B Informationmanagement * * * econ of 24. B Information Security Management * * * * 25. B Integrale veiligheid * * * * 26. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 27. B International business and languages econ of econ of * * 28. B International business and econ of econ of * econ of management studies of 2 e mvt of 2 e mvt 29. B Journalistiek * * * * 0. B Kunst en economie * * * *. B Lifestyle * * * * 2. B Logistiek en economie econ of econ of * (econ of ). B Management, economie en recht, opleiding voor econ of econ of * econ of maw of 4. B Media and entertainment Management * * * * 5. B Media, informatie en communicatie econ of econ of * econ of 6. B Oriëntaalse talen en communicatie * * * * 7. B People and Business Management * * * * 8. B Small business & retail management econ of econ of * econ of 9. B Sport, management en ondernemen * * * wisa of wisb 40. B Toegepaste Bedrijfskunde 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 4. B Trade management Azië econ of econ of * econ of 42. B Vastgoed en makelaardij * * * (econ of ) 4. B Vertaalacademie 5 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 44. B Vitaliteitsmanagement & Toerisme * * * * 45. B Vrijetijdsmanagement * * * econ of 46. B Windesheim Honours College * * * wisa of wisb 5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma). B Creatieve therapie * * * * 2. B Culturele en maatschappelijke vorming * * * *. B Godsdienst-pastoraal werk * * * * 4. B Imam/Islamitisch geestelijk werker * * * * 5. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 6. B Maatschappelijk werk en dienstverlening * * * * 7. B Pedagogiek * * * * 8. B Pedagogisch Management Kinderopvang * * * * 9. B Personeel en arbeid * * * * 0. B Sociaal-juridische dienstverlening * * * *. B Sociaal pedagogische hulpverlening * * * * 2. B Social work * * * *. B Sport en bewegen * * * * 4. B Sport en bewegingseducatie * * * * 5. B Toegepaste psychologie * * * wisa of wisb 2 Staatscourant 20 nr maart 20

3 Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma). B Audiologie * * * * 2. B Ergotherapie, opleiding voor * * * *. B Farmakunde * * * * 4. B Fysiotherapeut, opleiding tot * * * * 5. B Huidtherapie * * * * 6. B Kunstzinnige therapie * * * * 7. B Logopedie, opleiding voor * * * * 8. B Management in de zorg, * * * * 9. B Medisch beeldvormende en radiotherapeutische * * * wisa of wisb technieken 0. B Mondzorgkunde * * * *. B Oefentherapie Cesar * * * * 2. B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot * * * *. B Optometrie * * * wisa of wisb 4. B Orthoptie * * * wisa of wisb 5. B Podotherapie, opleiding * * * * 6. B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie * * * * 7. B Sport, gezondheid en management * * * * 8. B Toegepaste gerontologie * * * * 9. B Verloskunde biol * biol + schk biol + schk + (wisa of 20. B Verpleegkundige, opleiding tot * * * * 2. B Voeding en diëtetiek * * * * Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma). B Bedrijfskunde en agribusiness * * * wisa of wisb 2. B Biotechnologie * * # #. B Bos- en natuurbeheer * * * wisa of wisb 4. B Dier- en veehouderij * * schk # 5. B Diermanagement * * biol # 6. B Educatie en kennismanagement groene sector 2, * * * * 7. B Food Commerce & Technology * * wisa of wisb wisa of wisb 8. B Food design and Innovation * * * wisa 9. B Kust- en zeemanagement * * * wisa 0. B Land- en watermanagement * * schk #. B Milieukunde * * schk # 2. B Plattelandsvernieuwing * * * wisa of wisb. B Toegepaste Biologie * * schk # 4. B Tropische landbouw * * * # 5. B Tuinbouw en akkerbouw * * schk # 6. B Tuin- en landschapsinrichting * * * wisa of wisb 7. B Voedingsmiddelentechnologie * * wisa+schk # 8. B Watermanagement * * * # 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Onderwijs (instroom met havo-diploma). B Aardrijkskunde 2 * * * * 24 Staatscourant 20 nr maart 20

4 2. B Algemene economie 2 econ of econ of * econ. B Basisonderwijs, opleiding tot leraar * * * * 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent * * * * 5. B Bedrijfseconomie 2, econ of econ of * econ 6. B Biologie 2 * * biol of nlt biol of nlt 7. B Bouwkunde I en II 2, * * * wisa of wisb 8. B Bouwtechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 9. B Consumptieve techniek I en II 2, * * * * 0. B Dans, docent * * * *. B Drama, docent * * * * 2. B Duits_ dutl dutl dutl dutl. B Economie 2 econ of econ of * econ 4. B Elektrotechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 5. B Engels 2, * * * * 6. B Frans 2 fatl fatl fatl fatl 7. B Fries 2 * * * * 8. B Geschiedenis 2 * * * * 9. B Gezondheidszorg en welzijn 2, * * * * 20. B Godsdienst 2 * * * * 2. B Grafische techniek 2 * * * wisa of wisb 22. B Informatie en communicatie technologie, docent 2, * * * wisa of wisb 2. B Installatietechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 24. B Islam-godsdienst 2 * * * * 25. B Lichamelijke oefening * * * * 26. B Maatschappijleer 2 * * * * 27. B Mechanische techniek I en II 2, * * * wisa of wisb 28. B Mens en maatschappij 2 * * * * 29. B Motorvoertuigentechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 0. B Muziek, docent * * * *. B Natuurkunde 2 * nat of nlt # # 2. B Nederlands 2 * * * * * * * *. B Nederlandse gebarentaal/ tolkenopleiding,2, 4. B Omgangskunde 2, * * * * 5. B Opleidingskunde * * * * 6. B Pedagogiek 2 * * * * 7. B Scheikunde 2 * * # # 8. B Spaans 2 * * * * 9. B Techniek 2, * * # # 40. B Verzorging/ huishoudkunde 2 * * * * 4. B Verzorging/ gezondheidskunde 2 * * * * 42. B Werktuigbouwkunde I en II 2, * * * wisa of wisb 4. B Wiskunde 2 * wisb wisb wisb Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Taal en cultuur (instroom met havo-diploma). B Autonome beeldende kunst * * * * 2. B Circus and Performance Art * * * *. B Circus Arts * * * * 4. B Cultureel Erfgoed * * * * 5. B Dans * * * * 25 Staatscourant 20 nr maart 20

5 6. B Film en televisie * * * * 7. B Muziek, * * * * 8. B Muziektherapie * * * * 9. B Theater * * * * 0. B Vormgeving, * * * * ^ Techniek (instroom met havo-diploma). B Advanced Sensor Applications * wisb # # 2. B Aot-techniek * nat of nit # #. B Applied science * * # # 4. B Aquatische ecotechnologie * * # # 5. B Autotechniek * nat of nlt # # 6. B Automotive * nat of nlt # # 7. B Aviation * nat of nlt nat # 8. B Bedrijfsmanagement mkb * * * wisa of wisb 9. B Bedrijfswiskunde * * wisb wisb 0. B Bewegingstechnologie * * * wisa of wisb. B Bio-informatica * * * wisa of wisb of nat 2. B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek * * # #. B Biometrie * * * wisa of wisb 4. B Biotechnologie * * # # 5. B Bouwkunde * nat of nlt wisb + nat # 6. B Bouwmanagement en vastgoed * * * econ + (wisa of 7. B Bouwtechnische bedrijfskunde * * * # 8. B Built environment * nat of nlt # # 9. B Business engineering * nat of nlt # # 20. B Business Management econ of econ of * maw, econ of 2. B Chemie * * # # 22. B Chemische technologie * * # # 2. B Civiele techniek * nat of nlt # # 24. B Climate & Environment * * * wisa of wisb 25. B Commercieel ingenieur * * * econ of wisa of wisb 26. B Communication and multimedia design * * * wisa of wisb 27. B Elektrotechniek * nat of nlt # # 28. B Embedded Systems Engineering * nat of nlt # # 29. B Engineering, design and * nat of nlt nat # Innovation 0. B Forensisch onderzoek * nat of nlt # #. B Game architecture and design * * * wisa of wisb 2. B Geodesie * * * #. B Gezondheidszorgtechnologie * * * # 4. B Grafimediatechnologie * * * wisa of wisb 5. B Human technology * * * wisa of wisb 6. B Industrieel produkt ontwerpen * nat of nlt nat # 7. B Industriële automatisering * nat of nlt nat # 8. B Informatica * * * * 9. B Kunst en techniek * * * wisa of wisb 40. B Logistiek en technische vervoerskunde * * * # 4. B Luchtvaarttechnologie * nat of nlt # # 42. B Maritiem officier * nat of nlt # # 4. B Milieugerichte materiaaltechnologie * * # # 44. B Milieukunde * * schk # 26 Staatscourant 20 nr maart 20

6 45. B Netwerk infrastructuur design * * * wisa of wisb 46. B Ocean Technology * nat of nlt # # 47. B Orthopedische technologie * * # # 48. B Ruimtelijke ordening en planologie * * * # 49. B Scheepsbouwkunde * nat of nlt # # 50. B Stedenbouwkundig Ontwerpen * * * * 5. B Technische bedrijfskunde * * * # 52. B Technisch commerciële confectiekunde * * * (econ of ) 5. B Technische commerciële textielkunde * * * wisa of wisb 54. B Technische informatica * * wisb wisb 55. B Technische natuurkunde * nat of nlt # # 56. B Verkeerskunde * * * # 57. B Werktuigbouwkunde * nat of nlt # # Sectoroverstijgend (instroom met havo-diploma) 2. B HBO-ICT * * * * 2. Instroom met VWO diploma Economie (instroom met vwo-diploma). B Accountancy econ of econ of * econ of 2. B Advanced Business Creation econ of econ of * econ of. B Bedrijfseconomie * econ of * econ of 4. B Bedrijfskundige informatica * * * * 5. B Bestuurskunde/overheids-management econ econ * econ 6. B Business Administration in Hotel Management 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 7. B Commercieel Management * * * econ of 8. B Commerciële economie econ of econ of * econ of 9. B Communicatie * * * * 0. B Communicatiesystemen * * * *. B European Studies 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 2. B Facility management econ of econ of * econ of. B Financial services management econ of econ of * econ of 4. B Fiscaal Recht en Economie econ econ * econ 5. B Fiscale economie econ econ * econ 6. B Food and business * * * * 7. B Functiegerichte Bachelor in toerisme en recreatie * * * econ of 8. B Hbo-rechten * * * * 9. B Hogere Juridische opleiding * * * * 20. B Hoger Hotelonderwijs, 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 2. B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs * * * econ of 22. B Informatiedienstverlening en - Management * * * * 2. B Informationmanagement * * * * 24. B Information Security Management * * * * 25. B Integrale veiligheid * * * * 26. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 27. B International business and econ of econ of * econ of Languages 28. B International business and Managementstudies * * econ of of 2 e mvt econ of of 2 e mvt 27 Staatscourant 20 nr maart 20

7 29. B Journalistiek * * * * 0. B Kunst en economie * * * *. B Lifestyle * * * * 2. B Logistiek en economie econ of econ of * econ of. B Management, economie en recht, opleiding voor econ of econ of * econ of maw of 4. B Media and entertainment management * * * * 5. B Media, informatie en communicatie econ of econ of * econ of 6. B Toegepaste Bedrijfskunde 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 7. B Oriëntaalse talen en communicatie * * * * 8. B People and Business Management * * * * 9. B Small business & retail management econ of econ of * econ of 40. B Sport, management en ondernemen * * * * 4. B Trade management Azië econ of econ of * econ of 42. B Vastgoed en makelaardij * * * econ of 4. B Vertaalacademie 5 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 44. B Vitaliteitsmanagement & Toerisme * * * * 45. B Vrijetijdsmanagement * * * econ of 46. B Windesheim Honours College * * * wisa of wisb 5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma). B Creatieve therapie^ * * * * 2. B Culturele en maatschappelijke vorming * * * *. B Godsdienst-pastoraal werk * * * * 4. B Imam/Islamitisch geestelijk werker * * * * 5. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 6. B Maatschappelijke werk en dienstverlening * * * * 7. B Pedagogiek * * * * 8. B Pedagogisch Management Kinderopvang * * * * 9. B Personeel en arbeid * * * * 0. B Sociaal-juridische dienstverlening * * * *. B Sociaal pedagogische hulpverlening * * * * 2. B Social work * * * *. B Sport en bewegen * * * * 4. B Sport en bewegingseducatie * * * * 5. B Toegepaste psychologie * * * * Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma). B Audiologie * * * * 2. B Ergotherapie, opleiding voor * * * *. B Farmakunde * * * * 4. B Fysiotherapeut, opleiding tot * * * * 5. B Huidtherapie * * * * 6. B Kunstzinnige therapie * * * * 7. B Logopedie, opleiding voor^ * * * * 8. B Management in de zorg, * * * * 9. B Medisch beeldvormende en radiotherapeutische * * * * technieken 0. B Mondzorgkunde * * * *. B Oefentherapie Cesar * * * * 28 Staatscourant 20 nr maart 20

8 2. B Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot * * * *. B Optometrie * * * * 4. B Orthoptie * * * * 5. B Podotherapie, opleiding * * * * 6. B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie * * * * 7. B Sport, gezondheid en management * * * * 8. B Toegepaste gerontologie * * * * 9. B Verloskunde biol * biol + schk biol + schk 20. B Verpleegkundige, opleiding tot * * * * 2. B Voeding en diëtetiek * * * * Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma). B Bedrijfskunde en agribusiness * * * * 2. B Biotechnologie * * # #. B Bos- en natuurbeheer * * * * 4. B Dier- en veehouderij * * schk # 5. B Diermanagement * * biol # 6. B Educatie en kennismanagement groene sector 2, * * * * 7. B Food Commerce and Technology * * wisa of wisb wisa of wisb 8. B Food design and Innovation * * * * 9. B Kust- en zeemanagement * * * wisa of wisb 0. B Land- en watermanagement * * schk of nlt schk of nlt. B Milieukunde * * schk of nlt # 2. B Plattelandsvernieuwing * * * *. B Toegepaste Biologie * * schk # 4. B Tropische landbouw * * * # 5. B Tuinbouw en akkerbouw * * schk of nlt # 6. B Tuin- en landschapsinrichting * * * * 7. B Voedingsmiddelentechnologie * * wisa + schk # 8. B Watermanagement * * * # 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Onderwijs (instroom met vwo-diploma). B Aardrijkskunde 2 * * * * 2. B Algemene economie 2 econ of econ of * econ. B Basisonderwijs, opleiding tot leraar * * * * 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent * * * * 5. B Bedrijfseconomie 2, econ of econ of * econ 6. B Biologie 2 * * biol of nlt biol of nlt 7. B Bouwkunde I en II 2, * * * wisa of wisb 8. B Bouwtechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 9. B Consumptieve techniek I en II 2, * * * * 0. B Dans, docent * * * *. B Drama, docent * * * * 2. B Duits 2 * * * *. B Economie 2 econ of econ of * econ 4. B Elektrotechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 5. B Engels 2, * * * * 6. B Frans 2 * * * * 7. B Fries 2 * * * * 8. B Geschiedenis 2 * * * * 9. B Gezondheidszorg en welzijn 2, * * * * 29 Staatscourant 20 nr maart 20

9 20. B Godsdienst 2 * * * * 2. B Grafische techniek 2 * * * wisa of wisb 22. B Informatie en communicatietechnologie, docent 2, * * * wisa of wisb 2. B Installatietechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 24. B Islam-godsdienst 2 * * * * 25. B Lichamelijke oefening * * * * 26. B Maatschappijleer 2 * * * * 27. B Mechanische techniek I en II 2, * * * wisa of wisb 28. B Mens en maatschappij 2 * * * * 29. B Motorvoertuigentechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 0. B Muziek, docent * * * *. B Natuurkunde 2 * nat of nlt nat of nlt # 2. B Nederlands 2 * * * *. B Nederlandse gebarentaal/tolkenopleiding, * * * * 4. B Omgangskunde 2, * * * * 5. B Opleidingskunde * * * * 6. B Pedagogiek 2 * * * * 7. B Scheikunde 2 * * schk of nlt # 8. B Spaans 2 * * * * 9. B Techniek 2, * * nat of nlt # 40. B Verzorging/huishoudkunde 2 * * * * 4. B Verzorging/gezondheidskunde 2 * * * * 42. B Werktuigbouwkunde I en II 2, * * * wisa of wisb 4. B Wiskunde 2 * * * wisa of wisb 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma). B Autonome beeldende kunst * * * * 2. B Circus and Performance Art * * * *. B Circus Arts * * * * 4. B Cultureel Erfgoed * * * * 5. B Dans * * * * 6. B Film en televisie * * * * 7. B Muziek, * * * * 8. B Muziektherapie * * * * 9. B Theater * * * * 0. B Vormgeving, * * * * Techniek (instroom met vwo-diploma). B Advanced Sensor Applications * wisb # # 2. B Aot-techniek * nat of nit nat #. B Applied science * * # # 4. B Aquatische ecotechnologie * * # # 5. B Autotechniek * nat of nlt nat # 6. B Automotive * nat of nlt nat # 7. B Aviation * nat of nlt nat # 8. B Bedrijfsmanagement mkb * * * wisa of wisb 9. B Bedrijfswiskunde * * * wisa of wisb 0. B Bewegingstechnologie * * * *. B Bio-informatica * * * wisa of wisb 0 Staatscourant 20 nr maart 20

10 2. B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek * * # #. B Biometrie * * * * 4. B Biotechnologie * * # # 5. B Bouwkunde * nat of nlt nat # 6. B Bouwmanagement en vastgoed * * * * 7. B Bouwtechnische bedrijfskunde * * * # 8. B Built Environment * nat of nlt nat # 9. B Business engineering * nat of nlt nat # 20. B Business Management econ of econ of * maw, econ of 2. B Chemie * * # # 22. B Chemische technologie * * # # 2. B Civiele techniek * nat of nlt nat # 24. B Climate & Environment * * * * 25. B Commercieel ingenieur * * * * 26. B Communication and multimedia design * * * * 27. B Elektrotechniek * nat of nlt nat # 28. B Embedded Systems Engineering * nat of nlt # # 29. B Engineering, design and * nat of nlt nat # innovation 0. B Forensisch onderzoek * nat of nlt # #. B Game architecture and design * * * * 2. B Geodesie * * * wisa of wisb. B Gezondheidszorgtechnologie * * * wisa of wisb 4. B Grafimediatechnologie * * * * 5. B Human technology * * * * 6. B Industrieel product ontwerpen * * * # 7. B Industriële automatisering * * * # 8. B Informatica * * * * 9. B Kunst en techniek * * * * 40. B Logistiek en technische vervoerskunde * * * # 4. B Luchtvaarttechnologie * nat of nlt nat # 42. B Maritiem officier * nat of nlt nat # 4. B Milieugerichte materiaaltechnologie * * wib + (schk of nat) 44. B Milieukunde * * schk # wib + (schk of nat) 45. B Netwerk infrastructuur design * * * wisa of wisb 46. B Ocean Technology * nat of nlt nat # 47. B Orthopedische technologie * * nat of nlt # 48. B Ruimtelijke ordening en planologie * * * # 49. B Scheepsbouwkunde * nat of nlt nat # 50. B Stedenbouwkundig Ontwerpen * * * * 5. B Technische bedrijfskunde * * * # 52. B Technisch commerciële confectiekunde * * * econ of 5. B Technische commerciële textielkunde * * * * 54. B Technische informatica * * * * 55. B Technische natuurkunde * nat of nlt nat # 56. B Verkeerskunde * * * # 57. B Werktuigbouwkunde * nat of nlt nat # Sectoroverstijgend (instroom met vwo-diploma). B HBO-ICT * * * * Staatscourant 20 nr maart 20

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Studeren aan een hogeschool

Studeren aan een hogeschool Studeren aan een hogeschool Hogescholen in Nederland bieden vele opleidingen aan: van archeologie tot verpleegkunde en van engineering tot pedagogiek. Met dit overzicht kun je in één oogopslag zien waar

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 studies: Geneeskunde best bekeken studie schooljaar 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas de prestaties (clicks

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel Rapportage studies per Gender Nivo Profiel www.qompas.nl 2012-2013 Top 25 studies per Gender Nivo Profiel Surrounded by Talent Inleiding In dit overzicht laten we de top-25 meest bekeken studies zien van

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 opleidingen: Verpleegkunde - verloskunde van HZ University best bekeken opleiding 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Van Natuur en Techniek naar Science & Technology

Van Natuur en Techniek naar Science & Technology Van Natuur en Techniek naar Science & Technology Rapport van de onafhankelijke Commissie Nulmeting Bèta en Techniek in opdracht van het Platform Bèta Techniek Amsterdam, mei 2006 Van Natuur en Techniek

Nadere informatie

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting *

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * Bachelors FEM CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * EC afstudeerrichting Graad** Afkorting 34406 B Accountancy B Accountancy vt,du Bachelor of Economics

Nadere informatie

Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland

Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs Hoger Beroeps Onderwijs Schooljaren 2005/2006 t/m 2009/2010 1 INHOUD Inleiding...3 Primair Onderwijs in Zeeland (PO)...4 Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Bestuurs- en beheersreglement van de Hogeschool van Amsterdam. uitgaande van de stichting Hogeschool van Amsterdam

Bestuurs- en beheersreglement van de Hogeschool van Amsterdam. uitgaande van de stichting Hogeschool van Amsterdam Bestuurs en beheersreglement van de Hogeschool van Amsterdam uitgaande van de stichting Hogeschool van Amsterdam 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Organen van bestuur, advies en inspraak...

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie