1. Instroom met HAVO diploma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Instroom met HAVO diploma"

Transcriptie

1 Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden In deze lijst wordt per opleiding aangegeven welke eisen worden gesteld aan de inschrijving Betekenis van gebruikte symbolen en afkortingen in de bijlagen: * : toegangsrecht tot de opleiding met bijbehorend profiel, zonder nadere vooropleidingseis # : geen toegangsrecht met bijbehorend profiel tot deze opleiding Eén of meer vakaanduidingen betekenen dat er met bijbehorend profiel toegangsrecht is tot de opleiding indien aan de vakeis(en) is voldaan ( ): uit de tussen haken vermelde vakken kan worden gekozen Eén van de genoemde vakken is voldoende bi: biologie du: Duits fa: Frans m&o: management en organisatie na: natuurkunde nl&t: natuur, leven & technologie sk: scheikunde sp: Spaans wia: wiskunde A wib: wiskunde B 2 e mvt: tweede moderne vreemde taal B = Bachelor, Ad = Assosiated degree 1 Instroom met HAVO diploma Economie (instroom met havodiploma) 1 B Accountancy 3 ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) 2 B Bedrijfseconomie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) 3 B Bedrijfskundige informatica 3 * * * (ec of m&o) + (wia of wib) 4 B Bestuurskunde /overheidsmanagement ec ec * ec 5 B Boekhandel en uitgeverij ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) 6 B Commercieel Management * * * (ec of m&o) + (wia of wib) 7 B Commerciële economie 3 ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) 8 B Communicatie 3 ec of m&o ec of m&o * 9 B Communicatiesystemen ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o of mw)+ (wia of wib) (ec of m&o of mw) + (wia of wib) 10 B Facility management 3 ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) 11 B Financial services management ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) 12 B Fiscale economie 3 ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) 13 B Food and business * * * (ec of m&o) + (wia of wib) 14 B Functiegerichte bachelor in 3 * * * ec of m&o toerisme en recreatie 15 B Hbo Rechten

2 16 B Hogere Europese beroepenopleiding 2e mvt 2e mvt 2e mvt * 17 B Hogere Juridische opleiding 18 B Hoger hotelonderwijs¹ 2e mvt 2e mvt 2e mvt ec of m&o B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs * * * ec of m&o B Informatiedienstverlening en management 3 21 B Informationmanagement * * * ec of m&o 22 B Integrale veiligheid 23 B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec B International business and languages B International business and management studies ec of m&o ec of m&o * * ec of m&o of 2e mvt ec of m&o of 2e mvt * ec of m&o 26 B Journalistiek 27 B Kunst en economie 28 B Logistiek en economie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) B Management, economie en 3 recht, opleiding voor ec of m&o ec of m&o * ec of mw of m&o B Media and entertainment management * * * ec of mw of m&o B Media, informatie en communicatie ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 32 B Office management 2e mvt 2e mvt 2e mvt * B Oriëntaalse talen en communicatie B People and Business Management B Small business & retail management 3 ec of m&o ec of m&o * ec of m&o B Sport, management en ondernemen 37 B Trade management Azië ec of m&o ec of m&o * ec of m&o 38 B Vastgoed en makelaardij ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib) 39 B Vertaalacademie 2e mvt² 2e mvt² 2e mvt² * 40 B Vormgeving en management * * * ec of m&o 41 B Vrijetijdsmanagement 3 * * * ec of m&o 2 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen Gedrag en maatschappij (instroom met havodiploma) 1 B Creatieve therapie¹ 2 B Culturele en maatschappelijke vorming 3 B Godsdienstpastoraal werk

3 4 B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec 5 B Maatschappelijk werk en dienstverlening 6 B Pedagogiek 7 B Personeel en arbeid 3 8 B Sociaaljuridische dienstverlening 9 B Sociaal pedagogische hulpverlening 10 B Social work 11 B Sport en bewegen¹ 12 B Sport en bewegingseducatie 13 B Toegepaste psychologie Gezondheidszorg (instroom met havodiploma) 1 B Audiologie 2 B Bewegingsagogie/ psychomotorische therapie, opleiding¹ 3 B Ergotherapie, opleiding voor 4 B Farmakunde 5 B Fysiotherapeut, opleiding tot 6 B Huidtherapie 7 B Kunstzinnige therapie 8 B Logopedie, opleiding voor¹ 9 B Management in de zorg 1,3 10 B Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken 11 B Mondzorgkunde 12 B Oefentherapie Cesar 13 B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot 14 B Optometrie 15 B Orthoptie 16 B Podotherapie, opleiding 17 B Sport, gezondheid en management 3 18 B Verpleegkundige, opleiding tot 3 19 B Voeding en diëtetiek

4 Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havodiploma) 1 B Accountancy en agribusiness 2 B Bedrijfskunde en agribusiness 3 3 B Biotechnologie * * # # 4 B Bosen natuurbeheer 5 B Dieren veehouderij 3 * * sk # 6 B Diermanagement * * bi # 7 B Educatie en kennismanagement groene sector 2,3 8 B Food design and Innovation 9 B Kust- en zeemanagement * * * wia B Laboratoriumtechniek * * # # B Land- en watermanagement * * sk # B Milieukunde 3 * * sk # B Plattelandsvernieuwing * * * B Tropische landbouw * * sk # B Tuinbouw en akkerbouw 3 * * sk # wia of wib of ec B Tuin- en landschapsinrichting B Voedingsmiddelentechnologie * * wia+sk # 2 opleiding tot leraar VO van de tweede graad Onderwijs (instroom met havodiploma) 1 B Aardrijkskunde² 2 B Algemene economie² ec of m&o ec of m&o * ec B Allochtone levende talen, opleiding tot leraar B Basisonderwijs, opleiding tot leraar B Beeldende kunst en vormgeving, docent¹ 6 B Bedrijfseconomie² ec of m&o ec of m&o * ec 7 B Biologie² * * bi of nl&t bi of nl&t 8 B Bouwkunde² 9 B Bouwtechniek² 10 B Consumptieve techniek² 11 B Dans, docent¹ 12 B Drama, docent¹ 13 B Duits² du du du du

5 14 B Elektrotechniek² 15 B Engels² 16 B Frans² fa fa fa fa 17 B Fries² 18 B Geschiedenis² 19 B Gezondheidszorg en welzijn² 20 B Godsdienst² 21 B Grafische techniek² 22 B Informatie en communicatie technologie, docent² 23 B Installatietechniek² 24 B Islamgodsdienst² 25 B Lichamelijke oefening¹ 26 B Maatschappijleer² 27 B Mechanische techniek² 28 B Mens en maatschappij² 29 B Mime, opleiding tot docentschap¹ 30 B Motorvoertuigentechniek² 31 B Muziek, docent¹ 32 B Natuurkunde² * na of nl&t # # 33 B Nederlands² 34 B Nederlandse gebarentaal/ tolkenopleiding 1,2,3 35 B Omgangskunde² 36 B Opleidingskunde 37 B Pedagogiek² 38 B Scheikunde² * * # # 39 B Spaans² 40 B Techniek² * * # # 41 B Turks ¹,² 42 B Verpleegkunde¹,² 43 B Verzorging/ huishoudkunde² 44 B Verzorging/ gezondheidskunde² 45 B Werktuigbouwkunde² 46 B Wiskunde² * wib wib wib 2 opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad in

6 Taal en cultuur (instroom met havodiploma) 1 B Autonome beeldende kunst¹ 2 B Circus Arts 1 3 B Dans¹ 4 B Film en televisie 5 B Museologie 6 B Muziek 1,3 7 B Muziektherapie 1 8 B Theater¹ 9 B Vormgeving 1,3 Techniek (instroom met havodiploma) 1 B Aottechniek * na of nl&t # # 2 B Aquatische ecotechnologie * * # # 3 B Autotechniek * na of nl&t # # 4 B Aviation * na of nl&t na # 5 B Bedrijfsmanagement mkb 6 B Bedrijfswiskunde * * wib wib 7 B Bewegingstechnologie 8 B Bioinformatica of na 9 B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 3 * * # # 10 B Biometrie 11 B Biotechnologie * * # # 12 B Bouwkunde 3 * na of nl&t wib + na # 13 B Bouwmanagement en vastgoed * * * ec + (wia of wib) 14 B Bouwtechnische bedrijfskunde 3 * na of nl&t wib + na # 15 B Business engineering * na of nl&t # # 16 B Chemie * * # # 17 B Chemische technologie 3 * * # # 18 B Civiele techniek 3 * na of nl&t # # 19 B Commercieel ingenieur * * * ec of wia of wib 20 B Communication and multimedia design 21 B Elektrotechniek 3 * na of nl&t # # 22 B Engineering, design and innovation * na of nl&t na #

7 23 B Forensisch onderzoek * na of nl&t # # 24 B Game architecture and design 25 B Geodesie * na of nl&t # # 26 B Gezondheidszorgtechnologie * * * # 27 B Grafimediatechnologie 28 B Human technology 29 B Hydrografie * na of nl&t # # 30 B Industrieel produkt ontwerpen 3 * na of nl&t na # 31 B Industriële automatisering * na of nl&t na # 32 B Informatica 33 B Kunst en techniek¹ 34 B Logistiek en technische vervoerskunde * * * # 35 B Luchtvaarttechnologie * na of nl&t # # 36 B Maritiem officier¹ * na of nl&t # # 37 B Medisch ingenieur * * # # 38 B Milieukunde 3 * * sk # 39 B Netwerk infrastructuur design 40 B Orthopedische technologie * * # # 41 B Ruimtelijke ordening en planologie * * * # 42 B Scheepsbouwkunde * na of nl&t # # 43 B Technische bedrijfskunde 3 * * * # B Technisch commerciële confectiekunde B Technische commerciële textielkunde * * * 46 B Technische informatica 3 * * wib wib 47 B Technische natuurkunde * na of nl&t # # 48 B Verkeerskunde * * * # 49 B Werktuigbouwkunde 3 * na of nl&t # # (ec of m&o) + (wia of wib)

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Studeren aan een hogeschool

Studeren aan een hogeschool Studeren aan een hogeschool Hogescholen in Nederland bieden vele opleidingen aan: van archeologie tot verpleegkunde en van engineering tot pedagogiek. Met dit overzicht kun je in één oogopslag zien waar

Nadere informatie

INSTROOMNOTA 2014-2015. De Fontein & Goois Lyceum

INSTROOMNOTA 2014-2015. De Fontein & Goois Lyceum INSTROOMNOTA 2014-2015 De Fontein & Goois Lyceum INSTROOMNOTA vmbot 4havo Deze nota is bedoeld voor leerlingen die in mei 2015 examen vmbot doen en daarna hun havodiploma willen halen. INHOUD pagina Inleiding

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 studies: Geneeskunde best bekeken studie schooljaar 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas de prestaties (clicks

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11514 24 april 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014, nr. 540459 inzake

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Februari 2014 - maart 2014 - april 2014 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Profielkeuze C10 1 8/30/2014

Profielkeuze C10 1 8/30/2014 Profielkeuze C10 1 8/30/2014 PROFIELKEUZE C10 HBO/WO ORIENTATIE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Monique Janssen Profielkeuze C10 2 8/30/2014 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Monique Janssen School/instelling

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 opleidingen: Verpleegkunde - verloskunde van HZ University best bekeken opleiding 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie