Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. Nr maart 202 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 202 nr. WJZ/78486(096) tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 en de Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs 2007 in verband met wijzigingen in opleidingen, nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen 202 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Gelet op artikel 7.25, eerste, tweede en vierde lid, en artikel 7.26a, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Besluit: ARTIKEL I De Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 wordt als volgt gewijzigd: De bijlagen A tot en met D behorende bij de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 worden vervangen door de bijlagen A tot en met D behorende bij deze regeling. ARTIKEL II De Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs 2007 wordt als volgt gewijzigd: A Bijlage, paragraaf 2, Lerarenopleidingen in het hoger onderwijs, wordt als volgt gewijzigd:. B Lichamelijke oefening wordt gewijzigd in: B Lichamelijke opvoeding. 2. B Nederlandse Gebarentaal/Tolk wordt gewijzigd in: B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/Bacheloropleiding tot Tolk NGT. B Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:. In paragraaf, Opleidingen op het gebied van kunst, wordt aan B Dans de voetnootverwijzing toegevoegd:. 2. In paragraaf 2, Lerarenopleidingen op het gebied van de kunst, wordt B Drama, docent gewijzigd in: B Theater, docent. ARTIKEL III Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra. Staatscourant 202 nr maart 202

2 BIJLAGE A BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, EERSTE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot augustus 2007 werden aangeboden. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel economie en maatschappij CM: profiel cultuur en maatschappij bi: biologie bi: biologie bi2: biologie,2 du2: Duits,2 ec: economie ec2: economie,2 fa2: Frans,2 gr: Grieks la: Latijn na: natuurkunde na2: natuurkunde,2 sk: scheikunde sk: scheikunde sk2: scheikunde,2 wa2: wiskunde A,2 wb: wiskunde B wb2: wiskunde B,2 2 e mvt2: tweede moderne vreemde taal,2 Ad: Associate degree 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding Economie. B Actuariële wetenschappen * * wb wb 2. B Bedrijfseconomie ec ec * ec+ (wa2 of wb). B Bedrijfskunde ec ec * ec+ (wa2 of wb) 4. B Econometrie en Operationele research * * wb wb 5. B Economie ec ec * ec+ (wa2 of wb) 6. B Economie en Bedrijfseconomie * * * wa2 of wb 7. B Economie en Bedrijfskunde * * * wa2 of wb 8. B Economie en Informatica ec ec * ec+ (wa2 of wb) 9. B Fiscale economie ec ec * ec+ (wa2 of wb) 0. B International Business ec ec * ec+ (wa2 of wb). B International Business Administration * * * wa2 of wb Gedrag en Maatschappij Nr Opleidingen NT NG EM CM. B Algemene Sociale Wetenschappen * * * * 2. B Bestuurs- en Organisatiewetenschap * * * *. B Bestuurskunde * * * * 4. B Communicatiewetenschap * * * * 5. B Criminologie * * * * 6. B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie * * * * 7. B Europese Studies * * * * 2 Staatscourant 202 nr maart 202

3 Nr Opleidingen NT NG EM CM 8. B International Bachelor s Programme in Communication and Media * * * wa2 of wb 9. B Milieu-maatschappij-wetenschappen * * * * 0. B Onderwijskunde * * * *. B Organisatiewetenschappen * * * * 2. B Pedagogische Wetenschappen * * * *. B Personeelwetenschappen * * * * 4. B Politicologie * * * * 5. B Psychologie * * * * 6. B Sociale Geografie en Planologie * * * * 7. B Sociologie * * * * 8. B Technische Planologie * * * * 9. B Vrijetijdwetenschappen * * * * Gezondheidszorg Nr Opleidingen NT NG EM CM. B Bewegingswetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 2. B Biomedische Wetenschappen bi2 * # #. Diergeneeskunde bi2 * # # 4. B European Public Health * * * * 5. Geneeskunde bi2 * # # 6. B Geneeskunde bi2 * # # 7. B Gezondheid en Leven bi * bi +sk # 8. B Gezondheidswetenschappen * * * * 9. B Klinische technologie bi * # # 0. B Medische Informatiekunde * * na na + (wa2 of wb of wb2). B Tandheelkunde bi2 * # # Landbouw en Natuurlijke omgeving Nr Opleidingen NT NG EM CM. B Agrotechnologie * * wb+na+sk wb+na+sk 2. B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen ec ec * (wa2 of wb) + ec. B Biologie bi2 * # # 4. B Biotechnologie * * wb+na+sk wb+na+sk 5. B Bodem, Water, Atmosfeer * * wb+na+sk wb+na+sk 6. B Bos- en Natuurbeheer * * * wa2+(ak of bi2) 7. B Dierwetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 8. B Economie en Beleid ec ec * (wa2 of wb) + ec 9. B Gezondheid en Maatschappij * * * wa2 of wb 0. B Internationaal Land- en Waterbeheer * * na of sk of bi2 wa2 + (bi2 of na of sk). B Internationale Ontwikkelingsstudies * * * wa2 of wb 2. B Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning * * * wa2 + (ak of bi2). B Levensmiddelentechnologie * * wb+na+sk wb+na+sk 4. B Milieuwetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 5. B Moleculaire Levenswetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 6. B Plantenwetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 7. B Toegepaste Communicatiewetenschap * * * wa2 of wb 8. B Voeding en Gezondheid * * wb+sk wb +sk Staatscourant 202 nr maart 202

4 Natuur. B Aarde en economie * * * wa2 of wb 2. B Aardwetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk. B Beta-gamma * * wb+na+sk wb+na+sk 4. B Biofarmaceutische Wetenschappen * * wb+bi+sk wb+bi+sk 5. B Biologie bi2 * # # 6. B Business Analytics * * wb # 7. B Farmaceutische Wetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 8. B Farmacie * * wb+na+sk wb+na+sk 9. B Informatica * wb2 wb2 wb2 0. B Informatie, Multimedia en Management * * * wa2 of wb. B Informatiekunde * * * wa2 of wb 2. B Kennistechnologie * * wb2 wb2. B Kunstmatige Intelligentie * * * wa2 of wb 4. B Life Science and Technology * * wb+na+sk wb+na+sk 5. B Lifestyle Informatics * * * wa2 of wb 6. B Medische Natuurwetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 7. B Milieu-natuurwetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 8. B Moleculaire Levenswetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 9. B Molecular Science and Technology * * wb+na+sk wb+na+sk 20. B Natuur- en Sterrenkunde * wb2 wb2+na2 wb2+na2 2. B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement * * wb+na+sk wb+na+sk 22. B Natuurkunde Rijksuniversiteit Groningen Universiteit Leiden * * wb2 wb2 wb2 +na2 wb2+na 2. B Psychobiologie bi2 * # # wb2 +na2 wb2+na 24. B Scheikunde * * wb+na+sk wb+na+sk 25. B Science * * wb+sk+na wb+sk+na 26. B Science, Business & Innovation * * wb+na+sk wb+na+sk 27. B Sterrenkunde Universiteit Leiden Rijksuniversiteit Groningen * * wb2 wb2 wb2+ na2 wb2+na 28. B Wiskunde * wb2 wb2 wb2 wb2+ na2 wb2+na Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eis wb2 uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen. Recht. B Bestuurskunde * * * * 2. B European Law School * * * *. B Fiscaal recht * * * * 4. B Internationaal en Europees Recht * * * * 5. B Notarieel Recht * * * * 6. B Ondernemingsrecht * * * * 7. B Recht en Bestuur * * * * 8. B Recht en ICT * * * * 9. B Rechtsgeleerdheid * * * * Taal en Cultuur. B Afrikaanse talen en culturen * * * * 2. B Algemene Cultuurwetenschappen * * * *. B American Studies * * * * 4. B Arabische Taal en Cultuur * * * * 5. B Archeologie * * * * 6. B Archeologie en Prehistorie * * * * 7. B Chinastudies * * * * 8. B Communicatie- en Informatiewetenschappen * * * * 9. B Culturele Informatiewetenschap * * * * 4 Staatscourant 202 nr maart 202

5 0. B Cultuurwetenschappen * * * *. B Duitse Taal en Cultuur * * * * 2. B Engelse Taal en Cultuur * * * *. B Europese Studies * * * * 4. B Film- en Literatuurwetenschap * * * * 5. B Finoegrische Talen en Culturen * * * * 6. B Franse Taal en Cultuur * * * * 7. B Friese Taal en Cultuur * * * * 8. B Geschiedenis * * * * 9. B Godgeleerdheid * * * * 20. B Godsdienstwetenschap * * * * 2. B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur la of gr la of gr la of gr la of gr 22. B Hebreeuwse en Joodse Studies * * * * 2. B Hebreeuwse Taal en Cultuur * * * * 24. B Humanistiek * * * * 25. B Internationale betrekkingen en internationale * * * * organisatie 26. B Islam en Arabisch * * * * 27. B Islamitische Theologie * * * * 28. B Italiaanse Taal en Cultuur * * * * 29. B Japanstudies * * * * 0. B Keltische Talen en cultuur * * * *. B Koreastudies * * * * 2. B Kunsten, Cultuur en Media * * * *. B Kunstgeschiedenis * * * * 4. B Latijns-Amerikastudies * * * * 5. B Latijnse Taal en Cultuur * * * * 6. B Liberal Arts en Sciences * * * * 7. B Literatuurwetenschap * * * * 8. B Media en Cultuur * * * * 9. B Midden-Oostenstudies * * * * 40. B Muziekwetenschap * * * * 4. B Nederlandkunde/Dutch studies * * * * 42. B Nederlandse Taal en Cultuur * * * * 4. B Nieuwgriekse Taal en Cultuur * * * * 44. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld * * * * 45. B Oudheidkunde * * * * 46. B Portugese Taal en Cultuur * * * * 47. B Religie in Samenleving en Cultuur * * * * 48. B Religie en Levensbeschouwing * * * * 49. B Religiestudies * * * * 50. B Roemeense Taal en Cultuur * * * * 5. B Romaanse Talen en Culturen * * * * 52. B Russische Studies * * * * 5. B Scandinavische Talen en Culturen * * * * 54. B Slavische Talen en Culturen * * * * 55. B Spaanse Taal en Cultuur * * * * 56. B Taal en Cultuurstudies * * * * 57. B Talen en Culturen van het Midden Oosten * * * * 58. B Taalwetenschap * * * * 59. B Theater- Film en Televisiewetenschap * * * * 60. B Theaterwetenschap * * * * 6. B Theologie * * * * 62. B Theologie Klassiek * * * * 6. B Theologie Plus * * * * 64. B Wereldgodsdiensten * * * * 65. B Wijsbegeerte * * * * 66. B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied * * * * 5 Staatscourant 202 nr maart 202

6 67. B Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies * * * * Techniek nr Opleidingen NT NG EM CM. B Advanced Technology * wb2 wb2+na+sk wb2+na+sk 2. B Bedrijfsinformatietechnologie * wb2 wb2 wb2. B Biomedische technologie * * wb2+na wb2+na 4. B Bouwkunde * wb2 wb2+na wb2+na 5. B Civiele Techniek 2 * wb2 wb2+na2 wb2+na2 6. B Creative Technology * * * * 7. B Electrical Engineering * wb2 wb2+na2 wb2+na2 8. B Industrial Design * wb2 wb2+na2 wb2+na2 9. B Industrieel Ontwerpen * wb2 wb2+na2 wb2+na2 0. B Life Science & Technology * * wb+na+sk wb+na+sk. B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek * wb2 wb2+na2 wb2+na2 2. B Maritieme Techniek * wb2 wb2+na2 wb2+na2. B Scheikundige Technologie * wb2 wb2+na+sk wb2+na+sk 4. B Molecular Science and Technology * * wb+na+sk wb+na+sk 5. B Technische Aardwetenschappen * wb2 wb2+na2 wb2+na2 6. B Technische Bedrijfskunde * * wb+na wb+na 7. B Technische Bestuurskunde * wb2 wb2+na2 wb2+na2 8. B Technische Informatica * wb2 wb2 wb2 9. B Technische Innovatiewetenschappen * * wb+na wb+na 20. B Technische Natuurkunde * wb2 wb2+na2 wb2+na2 2. B Technische Wiskunde * wb2 wb2 wb2 22. B Werktuigbouwkunde 2 * wb2 wb2+na2 wb2+na2 Voor alle betrokken opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eis wb2 uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen. 2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen na2 en wb2 uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen. Sectoroverstijgend. B Tourism * * * wa2 6 Staatscourant 202 nr maart 202

7 BIJLAGE B BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, DERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot augustus 2007 werden aangeboden. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel economie en maatschappij CM: profiel cultuur en maatschappij bi: biologie bi: biologie bi2: biologie,2 du2: Duits,2 ec: economie ec2: economie,2 fa2: Frans,2 gr: Grieks la: Latijn na: natuurkunde na2: natuurkunde,2 sk: scheikunde sk: scheikunde sk2: scheikunde,2 wa2: wiskunde A,2 wb: wiskunde B wb2: wiskunde B,2 2 e mvt2: tweede moderne vreemde taal,2 Ad: Associate degree 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding. Instroom met HAVO diploma Economie (instroom met havo-diploma) nr Opleiding NT NG EM CM. B Accountancy ec ec * wa2 of wb 2. B Advanced Business Creation ec ec * ec. B Bedrijfseconomie ec ec * wa2 of wb 4. B Bestuurskunde/overheidsmanagement ec ec * * 5. B Business Administration in Hotel Management 2 e mvt2 2 e mvt2 2 e mvt2 * 6. B Business IT & Management * * * * 7. B Commercieel Management * * * * 8. B Commerciële Economie ec ec * * 9. B Communicatie * * * * 0. B Communicatiesystemen * * * *. B European Studies 2 e mvt2 2 e mvt2 2 e mvt2 * 2. B Facility Management ec ec * *. B Financial Services Management ec ec * wa2 of wb 4. B Fiscaal Recht en Economie ec ec * wa2 of wb 5. B Fiscale Economie ec ec * wa2 of wb 6. B Food And Business * * * * ec + 2 e mvt2 ec + 2 e mvt2 * * 7. B Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie 8. B Hbo-Rechten * * * * 9. B Hogere Juridische opleiding * * * * 20. B Hoger Hotelonderwijs, 2 e mvt2 2 e mvt2 2 e mvt2 * 2. B Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs ec+ ec * * 2 e mvt2 +2 e mvt2 22. B Informatiedienstverlening en -management * * * * 2. B Informationmanagement * * * * 7 Staatscourant 202 nr maart 202

8 nr Opleiding NT NG EM CM 24. B Information Security Management * * * * 25. B Integrale Veiligheid * * * * 26. B Integrale Veiligheidskunde ec ec * * 27. B International Business * * * * 28. B International Business and Languages ec ec * * 29. B International Business and Management Studies ec of 2 e mvt2 ec of 2 e mvt2 * * 0. B Journalistiek * * * *. B Kunst en Economie * * * * 2. B Lifestyle * * * *. B Logistiek en Economie ec ec * * 4. B Management, Economie en Recht, opleiding voor ec ec * * 5. B Media and Entertainment Management * * * * 6. B Media, Informatie en Communicatie ec ec * * 7. B Oriëntaalse Talen en Communicatie * * * * 8. B People & Business management * * * * 9. B Security Management * * * * 40. B Small Business & Retail Management ec ec * * 4. B Sport, Management en Ondernemen * * * * 42. B Toegepaste Bedrijfskunde 2 e mvt2 2 e mvt2 2 e mvt2 * 4. B Trade Management Azië ec ec * * 44. B Vastgoed en Makelaardij * * * * 45. B Vertaalacademie 5 2 e mvt2 2 e mvt2 2 e mvt2 * 46. B Vitaliteitsmanagement & Toerisme * * * * 47. B Vrijetijdsmanagement ec+ ec+ * * 2 e mvt2 2 e mvt2 48. B Windesheim Honours College * * * wa2 of wb 5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma) nr Opleiding NT NG EM CM. B Creatieve Therapie * * * * 2. B Culturele en Maatschappelijke Vorming * * * *. B Godsdienst-pastoraal werk * * * * 4. B Human Resource Management * * * * 5. B Imam/Islamitisch geestelijk werker * * * * 6. B Integrale Veiligheidskunde ec ec * * 7. B Maatschappelijk werk en dienstverlening * * * * 8. B Pedagogiek * * * * 9. B Pedagogisch Management Kinderopvang * * * * 0. B Sociaal-Juridische Dienstverlening * * * *. B Sociaal Pedagogische Hulpverlening * * * * 2. B Social work * * * *. B Sport en Bewegen * * * * 4. B Sport en Bewegingseducatie * * * * 5. B Toegepaste psychologie * * * * Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma) nr Opleiding NT NG EM CM. B Audiologie * * * * 2. B Ergotherapie, opleiding voor * * * *. B Farmakunde * * * * 4. B Fysiotherapeut, opleiding tot * * * * 8 Staatscourant 202 nr maart 202

9 nr Opleiding NT NG EM CM 5. B Huidtherapie * * * * 6. B Kunstzinnige Therapie * * * * 7. B Logopedie, opleiding voor * * * * 8. B Management in de zorg, * * * * 9. B Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische * * * * Technieken 0. B Medische Hulpverlening * * * *. B Mondzorgkunde, opleiding * * * * 2. B Oefentherapie Cesar * * * *. B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot * * * * 4. B Optometrie * * * * 5. B Orthoptie * * * * 6. B Podotherapie, opleiding * * * * 7. B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie * * * * 8. B Sport, Gezondheid en Management * * * * 9. B Toegepaste gerontologie * * * * 20. B Verloskunde bi * bi +sk bi +sk 2. B Verpleegkundige, opleiding tot * * * * 22. B Voeding en Diëtetiek * * * * Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma) nr Opleiding NT NG EM CM. B Bedrijfskunde en Agribusiness * * * wa2 of wb 2. B Biotechnologie eisen geldend tot eisen geldend vanaf * * * wb2. B Bos- en Natuurbeheer * * * wa2 of wb 4. B Dier- en Veehouderij * * sk # 5. B Diermanagement * * bi # 6. B Educatie en Kennismanagement groene sector 2, * * * * 7. B Food Commerce & Technology * * * * 8. B Food design and Innovation * * * * 9. B Greenport Business & Retail * * * wa2 of wb 0. B Kust- en Zeemanagement * * * wa2. B Land-, en Watermanagement * * sk # 2. B Landscape and Environment Management * * * ec of wa2 of wb. B Milieukunde * * sk # 4. B Plattelandsvernieuwing * * * * 5. B Toegepaste Biologie * * sk # 6. B Tropische Landbouw * * * # 7. B Tuinbouw en Akkerbouw * * sk # 8. B Tuin- en Landschapsinrichting * * * wa2 of wb 9. B Voedingsmiddelentechnologie * * sk+wb # 20. B Watermanagement * * * wb en na 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. # # # # Onderwijs (instroom met havo-diploma) nr Opleiding NT NG EM CM. B Aardrijkskunde 2 * * * * 2. B Algemene Economie 2 ec ec * *. B Basisonderwijs, opleiding tot leraar * * * * 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent * * * * 5. B Bedrijfseconomie 2, ec ec * * 6. B Biologie 2 * * bi bi 9 Staatscourant 202 nr maart 202

10 nr Opleiding NT NG EM CM 7. B Bouwkunde I en II 2, * * wb wb 8. B Bouwtechniek I en II 2, * * wb wb 9. B Consumptieve techniek I en II 2, * * * * 0. B Dans, docent * * * *. B Duits 2 du2 du2 du2 du2 2. B Economie 2 ec ec * *. B Elektrotechniek I en II 2, * * wb wb 4. B Engels 2, * * * * 5. B Frans 2 fa2 fa2 fa2 fa2 6. B Fries 2 * * * * 7. B Geschiedenis 2 * * * * 8. B Gezondheidszorg en welzijn 2, * * * * 9. B Godsdienst 2 * * * * 20. B Informatie en communicatie technologie, docent 2, * * wb wb 2. B Installatietechniek I en II 2, * * wb wb 22. B Islam-godsdienst 2 * * * * 2. B Lichamelijke opvoeding * * * * 24. B Maatschappijleer 2 * * * * 25. B Mechanische techniek I en II 2, * * wb wb 26. B Mens en maatschappij 2, * * * * 27. B Mens en Technologie 2 * * * * 28. B Motorvoertuigentechniek I en II 2, * * wb wb 29. B Muziek, docent * * * * 0. B Natuurkunde 2 * * # #. B Nederlands 2 * * * * 2. B Omgangskunde 2, * * * *. B Opleiding tot Leraar Nederlandse * * * * Gebarentaal(NGT)/Bacheloropleiding tot Tolk NGT,2, 4. B Opleidingskunde * * * * 5. B Pedagogiek 2 * * * * 6. B Scheikunde 2 * * # # 7. B Spaans 2 * * * * 8. B Techniek 2, * * # # 9. B Theater, docent * * * * 40. B Verzorging/huishoudkunde 2 * * * * 4. B Verzorging/gezondheidskunde 2 * * * * 42. B Werktuigbouwkunde I en II 2, * * wb wb 4. B Wiskunde 2 * wb2 wb2 wb2 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Taal en cultuur (instroom met havo-diploma) nr Opleiding NT NG EM CM. B Autonome beeldende kunst * * * * 2. B Circus and Performance Art * * * *. B Circus Arts * * * * 4. B Cultureel Erfgoed * * * * 5. B Dans, * * * * 6. B Film en televisie * * * * 7. B Muziek, * * * * 8. B Muziektherapie * * * * 9. B Theater * * * * 0. B Vormgeving, * * * * 0 Staatscourant 202 nr maart 202

11 Techniek (instroom met havo-diploma) nr Opleiding NT NG EM CM. B Advanced Sensor Applications * wb # # 2. B Aot-techniek * * # #. B Applied science * * # # 4. B Aquatische ecotechnologie * * # # 5. B Archeologie * * * * 6. B Autotechniek * * # # 7. B Automotive * * # # 8. B Aviation * * na # 9. B Bedrijfsmanagement MKB * * * wa2 of wb 0. B Bedrijfswiskunde * * wb wb. B Bewegingstechnologie * * * * 2. B Bio-informatica * * * wa2 of wb of na. B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek * * # # 4. B Biometrie * * wb wb 5. B Biotechnologie * wb2 # # 6. B Bouwkunde * * # # 7. B Bouwmanagement en vastgoed * * * wa2 of wb 8. B Bouwtechnische Bedrijfskunde * * * # 9. B Built Environment * * # # 20. B Business engineering * * # # 2. B Business Management * * * wa2 of wb 22. B Chemie * * # # 2. B Chemische technologie * * # # 24. B Civiele techniek * * # # 25. B Climate & Management * * * wa2 26. B Communication and multimedia design * * * * 27. B Elektrotechniek * * # # 28. B Embedded Systems Engineering * * # # 29. B Engineering, design and innovation * * na # 0. B Forensisch onderzoek * * # #. B Game architecture and design * * * * 2. B Geodesie * * * #. B Gezondheidszorgtechnologie * * * # 4. B Human technology * * * * 5. B Industrieel produkt ontwerpen * * # # 6. B Industriële automatisering * * # # 7. B Informatica * * * * 8. B International Maintenance Management * * * # 9. B Kunst en techniek * * * * 40. B Logistiek en technische vervoerskunde * * wb of wa2 (wb of wa2) + na 4. B Luchtvaarttechnologie * * # # 42. B Maritiem officier * * # # 4. B Mechatronica * * # # 44. B Mediatechnologie * * * * 45. B Milieugerichte materiaaltechnologie * * # # 46. B Milieukunde * * sk # 47. B Mobiliteit * * * wb + na 48. B Netwerk infrastructuur design * * * wb 49. B Ocean Technology * * # # 50. B Orthopedische technologie * * # # 5. B Ruimtelijke ordening en planologie * * * wb + na 52. B Scheepsbouwkunde * * # # 5. B Stedenbouwkundig Ontwerpen * * * * 54. B Technische Bedrijfskunde * * * # 55. B Technische commerciële confectiekunde * * * (wa2 of wb) + (sk of na of ec2) Staatscourant 202 nr maart 202

12 nr Opleiding NT NG EM CM 56. B Technische commerciële textielkunde * * * * 57. B Technische informatica * * wb wb 58. B Technische natuurkunde * * # # 59. B Werktuigbouwkunde * * # # Sectoroverstijgend (instroom met havo-diploma). B Delta Management * * * # 2. B HBO-ICT * * * * 2. Instroom met VWO-diploma Economie (instroom met vwo-diploma) nr Opleiding NT NG EM CM. B Accountancy ec ec * ec 2. B Advanced Business Creation ec ec * ec. B Bedrijfseconomie ec ec * ec 4. B Bestuurskunde/overheids-management ec ec * ec 5. B Business Administration in Hotel Management 2 e mvt2 2 e mvt2 2 e mvt2 * 6. B Business IT & Management * * * * 7. B Commercieel Management * * * * 8. B Commerciële economie ec ec * ec 9. B Communicatie * * * * 0. B Communicatiesystemen * * * *. B European Studies 2 e mvt2 2 e mvt2 2 e mvt2 * 2. B Facility management ec ec * ec. B Financial services management ec ec * ec 4. B Fiscaal Recht en Economie ec ec * ec 5. B Fiscale economie ec ec * ec 6. B Food and Business * * * * 7. B Functiegerichte Bachelor in toerisme en recreatie ec ec * * 8. B HBO-rechten * * * * 9. B Hogere Juridische opleiding * * * * 20. B Hoger Hotelonderwijs, 2 e mvt2 2 e mvt2 2 e mvt2 * 2. B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs ec ec * * 22. B Informatiedienstverlening en -Management * * * * 2. B Informationmanagement * * * * 24. B Information Security Management * * * * 25. B Integrale veiligheid * * * * 26. B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec 27. B International Business * * * * 28. B International Business and languages ec ec * ec 29. B International Business and managementstudies ec of 2 e mvt2 ec of 2 e mvt2 * * 0. B Journalistiek * * * *. B Kunst en economie * * * * 2. B Lifestyle * * * *. B Logistiek en economie ec ec * ec 4. B Management, economie en recht, opleiding voor ec ec * ec 5. B Media and entertainment management * * * * 6. B Media, Informatie en Communicatie ec ec * ec 7. B Oriëntaalse talen en communicatie * * * * 8. B People and Business Management * * * * 9. B Security Management * * * * 40. B Small Business & retail management ec ec * ec 4. B Sport, management en ondernemen * * * * 2 Staatscourant 202 nr maart 202

13 nr Opleiding NT NG EM CM 42. B Toegepaste Bedrijfskunde 2 e mvt2 2 e mvt2 2 e mvt2 * 4. B Trade management Azië ec ec * ec 44. B Vastgoed en makelaardij * * * ec 45. B Vertaalacademie 5 2 e mvt2 2 e mvt2 2 e mvt2 * 46. B Vitaliteitsmanagement & Toerisme * * * * 47. B Vrijetijdsmanagement ec ec * * 48. B Windesheim Honours College * * * wa2 of wb 5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma) nr Opleiding NT NG EM CM. B Creatieve therapie * * * * 2. B Culturele en maatschappelijke vorming * * * *. B Godsdienst-pastoraal werk * * * * 4. B Human Resource Management * * * * 5. B Imam/Islamitisch geestelijk werker * * * * 6. B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec 7. B Maatschappelijke werk en dienstverlening * * * * 8. B Pedagogiek * * * * 9. B Pedagogisch Management Kinderopvang * * * * 0. B Sociaal-juridische dienstverlening * * * *. B Sociaal pedagogische hulpverlening * * * * 2. B Social work * * * *. B Sport en Bewegen * * * * 4. B Sport en Bewegingseducatie * * * * 5. B Toegepaste psychologie * * * * Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma) nr Opleiding NT NG EM CM. B Audiologie * * * * 2. B Ergotherapie, opleiding voor * * * *. B Farmakunde * * * * 4. B Fysiotherapeut, opleiding tot * * * * 5. B Huidtherapie * * * * 6. B Kunstzinnige therapie * * * * 7. B Logopedie, opleiding voor * * * * 8. B Management in de zorg, * * * * 9. B Medisch Beeldvormende en radiotherapeutische * * * * technieken 0. B Medische Hulpverlening * * * *. B Mondzorgkunde, opleiding * * * * 2. B Oefentherapie Cesar * * * *. B Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot * * * * 4. B Optometrie * * * * 5. B Orthoptie * * * * 6. B Podotherapie, opleiding * * * * 7. B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie * * * * 8. B Sport, gezondheid en management * * * * 9. B Toegepaste gerontologie * * * * 20. B Verloskunde bi2 * bi2 + sk bi2 + sk 2. B Verpleegkundige, opleiding tot * * * * 22. B Voeding en diëtetiek * * * * Staatscourant 202 nr maart 202

14 Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma) nr Opleiding NT NG EM CM. B Bedrijfskunde en agribusiness * * * * 2. B Biotechnologie * * # #. B Bos- en natuurbeheer * * * * 4. B Dier- en veehouderij * * sk # 5. B Diermanagement * * bi # 6. B Educatie en kennismanagement groene sector 2, * * * * 7. B Food Commerce & Technology * * * * 8. B Food design and Innovation * * * * 9. B Greenport Business & Retail * * * wa2 of wb 0. B Kust- en zeemanagement * * * wa2. B Land- en watermanagement * * sk sk 2. B Landscape and Environment Management * * * ec of wa2 of wb. B Milieukunde * * sk # 4. B Plattelandsvernieuwing * * * * 5. B Toegepaste Biologie * * sk # 6. B Tropische landbouw * * * # 7. B Tuinbouw en akkerbouw * * sk # 8. B Tuin- en landschapsinrichting * * * * 9. B Voedingsmiddelentechnologie * * sk+wb # 20. B Watermanagement * * * wa,2 en na 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Onderwijs (instroom met vwo-diploma) nr Opleiding NT NG EM CM. B Aardrijkskunde 2 * * * * 2. B Algemene economie 2 ec ec * ec. B Basisonderwijs, opleiding tot leraar * * * * 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent * * * * 5. B Bedrijfseconomie 2, ec ec * ec 6. B Biologie 2 * * bi2 bi2 7. B Bouwkunde I en II 2, * * * wa2 8. B Bouwtechniek I en II 2, * * * wa2 9. B Consumptieve techniek I en II 2, * * * * 0. B Dans, docent * * * *. B Duits 2 * * * * 2. B Economie 2 ec ec * ec. B Elektrotechniek I en II 2, * * * wa2 4. B Engels 2, * * * * 5. B Frans 2 * * * * 6. B Fries 2 * * * * 7. B Geschiedenis 2 * * * * 8. B Gezondheidszorg en welzijn 2, * * * * 9. B Godsdienst 2 * * * * 20. Informatie en communicatietechnologie. Docent 2, * * * wa2 2. B Installatietechniek I en II 2, * * * wa2 22. B Islam-godsdienst 2 * * * * 2. B Lichamelijke opvoeding * * * * 24. B Maatschappijleer 2 * * * * 25. B Mechanische techniek I en II 2, * * * wa2 26. B Mens en maatschappij 2, * * * * 27. B Mens en Technologie 2 * * * * 28. B Motorvoertuigentechniek I en II 2, * * * wa2 4 Staatscourant 202 nr maart 202

15 nr Opleiding NT NG EM CM 29. B Muziek, docent * * * * 0. B Natuurkunde 2 * * na + sk wa2 + na + sk. B Nederlands 2 * * * * 2. B Omgangskunde 2, * * * *. B Opleiding tot Leraar Nederlandse * * * * Gebarentaal(NGT)/Bacheloropleiding tot Tolk NGT,2, 4. B Opleidingskunde * * * * 5. B Pedagogiek 2 * * * * 6. B Scheikunde 2 * * na+sk wa2 +na +sk 7. B Spaans 2 * * * * 8. B Techniek 2, * * na+sk wa2 +na +sk 9. B Theater, docent * * * * 40. B Verzorging/huishoudkunde 2 * * * * 4. B Verzorging/gezondheidskunde 2 * * * * 42. B Werktuigbouwkunde I en II 2, * * * wa2 4. B Wiskunde 2 * * wb wb 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma) nr Opleiding NT NG EM CM. B Autonome Beeldende kunst * * * * 2. B Circus and Performance Art * * * *. B Circus Arts * * * * 4. B Cultureel Erfgoed * * * * 5. B Dans, * * * * 6. B Film en televisie * * * * 7. B Muziek, * * * * 8. B Muziektherapie * * * * 9. B Theater * * * * 0. B Vormgeving, * * * * Techniek (instroom met vwo-diploma) nr Opleiding NT NG EM CM. B Advanced Sensor Applications * wb # # 2. B Aot-techniek * * na wa2+na. B Applied science * * # # 4. B Aquatische ecotechnologie * * # # 5. B Archeologie * * * * 6. B Autotechniek * * na wa2+na 7. B Automotive * * na wa2+na 8. B Aviation * * na wa2+na 9. B Bedrijfsmanagement MKB * * * wa2 0. B Bedrijfswiskunde * * wb wb. B Bewegingstechnologie * * * * 2. B Bio-informatica * * * *. B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek * * # # 4. B Biometrie * * * * 5. B Biotechnologie eisen geldend tot eisen geldend vanaf * * 6. B Bouwkunde * * na wa2+na 7. B Bouwmanagement en vastgoed * * * * * * sk # sk # 5 Staatscourant 202 nr maart 202

16 nr Opleiding NT NG EM CM 8. B Bouwtechnische Bedrijfskunde * * * wa2+na 9. B Built Environment * * na wa2 + (na of sk) 20. B Business engineering * * na wa2+ na 2. B Business Management * * * * 22. B Chemie * * # # 2. B Chemische technologie * * na wa2+na 24. B Civiele techniek * * na wa2+na 25. B Climate & Management * * * wa2 26. B Communication and multimedia design * * * * 27. B Elektrotechniek * * na wa2+na 28. B Embedded Systems Engineering * * # # 29. B Engineering, design and innovation * * na wa2+na 0. B Forensisch onderzoek * * # #. B Game Architecture and design * * * * 2. B Geodesie * * * wa2. B Gezondheidzorgtechnologie * * * wa2 4. B Human technology * * * * 5. B Industrieel product ontwerpen * * na wa2+na 6. B Industriële automatisering * * na wa2+na 7. B Informatica * * * * 8. B International Maintenance Management * * * # 9. B Kunst en techniek * * * * 40. B Logistiek en technische vervoerskunde * * * (wb of wa2) +na 4. B Luchtvaarttechnologie * * na wa2+na 42. B Maritiem officier * * na wa2+na 4. B Mechatronica * * na wa2+na 44. B Mediatechnologie * * * * 45. B Milieugerichte materiaaltechnologie * * wb+(sk of na) wb+(sk of na) 46. B Milieukunde * * sk wa2+sk 47. B Mobiliteit * * * wa2+na 48. B Netwerk infrastructuur design * * * wa2 49. B Ocean Technology * * na wa2+na 50. B Orthopedische technologie * * na wa2+na 5. B Ruimtelijke ordening en planologie * * * wa2+na 52. B Scheepsbouwkunde * * na wa2+na 5. B Stedenbouwkundig ontwerpen * * * * 54. B Technische Bedrijfskunde * * * wa2+na 55. B Technische commerciële confectiekunde * * * * 56. B Technische commerciële textielkunde * * * * 57. B Technische informatica * * * * 58. B Technische natuurkunde * * na wa2+na 59. B Werktuigbouwkunde * * na wa2+na Sectoroverstijgend (instroom met vwo-diploma). B Delta Management * * * # 2. B HBO-ICT * * * * 6 Staatscourant 202 nr maart 202

17 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf augustus 2007 worden aangeboden. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel economie en maatschappij CM: profiel cultuur en maatschappij ak: aardrijkskunde biol: biologie econ: economie grtl: Griekse taal en cultuur latl: Latijnse taal en cultuur nat: natuurkunde nlt: natuur, leven & technologie schk: scheikunde wisa: wiskunde A wisb: wiskunde B 2emvt: tweede moderne vreemde taal Ad: Associate degree 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding Economie. B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb 2. B Bedrijfseconomie * * * wisa of wisb. B Bedrijfskunde * * * wisa of wisb 4. B Econometrie en Operationele research * wisb wisb wisb 5. B Economie * * * wisa of wisb 6. B Economie en Bedrijfseconomie * * * wisa of wisb 7. B Economie en Bedrijfskunde * * * wisa of wisb 8. B Economie en Informatica * * * wisa of wisb 9. B Fiscale economie * * * wisa of wisb 0. B International Business * * * wisa of wisb. B International Business Administration * * * wisa of wisb Gedrag en Maatschappij. B Algemene sociale wetenschappen * * * * 2. B Bestuurs- en Organisatiewetenschap * * * *. B Bestuurskunde * * * * 4. B Communicatiewetenschap * * * * 5. B Criminologie * * * * 6. B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie * * * * 7. B Europese Studies * * * * 8. B International Bachelor s Programme in Communication * * * * and Media 9. B Milieu-maatschappij-wetenschappen * * * * 0. B Onderwijskunde * * * *. B Organisatiewetenschappen * * * * 2. B Pedagogische wetenschappen * * * *. B Personeelwetenschappen * * * * 4. B Politicologie * * * * 5. B Psychologie * * * * 6. B Sociale Geografie en Planologie * * * * 7. B Sociologie * * * * 7 Staatscourant 202 nr maart 202

18 8. B Technische Planologie * * * wisa of wisb 9. B Vrijetijdwetenschappen * * * * Gezondheidszorg. B Bewegingswetenschappen biol nat # # 2. B Biomedische wetenschappen biol nat # #. Diergeneeskunde biol nat # # 4. B European Public Health * * * * 5. Geneeskunde biol nat # # 6. B Geneeskunde biol nat # # 7. B Gezondheid en leven biol * biol + schk # 8. B Gezondheidswetenschappen * * * * 9. B Klinische technologie biol nat + wisb # # 0. B Medische Informatiekunde * nat nat nat + (wisa of wisb). B Tandheelkunde biol nat # # Landbouw en Natuurlijke omgeving. B Agrotechnologie * nat wisb + nat + (schk of biol) wisb + nat + (schk of biol) 2. B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen * * * wisa of wisb. B Biologie biol nat # # 4. B Biotechnologie * * 2 uit nat, schk en nat + schk + biol biol 5. B Bodem, Water, Atmosfeer * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk 6. B Bos- en natuurbeheer * * biol of ak wisa + (biol of ak) 7. B Dierwetenschappen * * schk (wisa of wisb) + schk 8. B Economie en Beleid * * * wisa of wisb 9. B Gezondheid en Maatschappij * * * wisa of wisb 0. B Internationaal Land- en Waterbeheer * nat nat (wisa of wisb) + nat. B Internationale Ontwikkelingsstudies * * * wisa of wisb 2. B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning * * * (wisa of wisb)+ (ak of biol). B Levensmiddelentechnologie * * wisb + nat + schk wisb + nat + schk 4. B Milieuwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk 5. B Moleculaire Levenswetenschappen * nat of (wisb+nlt) wisb + nat + schk wisb + nat + schk 6. B Plantenwetenschappen * * 2 uit biol, nat en schk biol + nat + schk 7. B Toegepaste Communicatiewetenschap * * * * 8. B Voeding en Gezondheid * * schk + biol schk + biol Natuur. B Aarde en economie * * * wisa of wisb 2. B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk. B Beta-gamma * wisb + nat wisb + nat + schk wisb + (nat of schk) 4. B Biofarmaceutische Wetenschappen biol * biol + nat + schk # 5. B Biologie biol nat # # 6. B Business Analytics * wisb wisb wisb 8 Staatscourant 202 nr maart 202

19 7. B Farmaceutische Wetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk 8. B Farmacie * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk 9. B Informatica * wisb wisb wisb 0. B Informatie, Multimedia en Management * * * wisa of wisb. B Informatiekunde * * * wisa of wisb 2. B Kennistechnologie * wisb wisb wisb. B Kunstmatige Intelligentie * * * wisa of wisb 4. B Life Science and Technology * wisb + nat wisb + nat + schk wisb + nat + schk 5. B Lyfestyle Informatics * * * wisa of wisb 6. B Medische Natuurwetenschappen * wisb + nat wisb + nat + schk wisb + nat + schk 7. B Milieu-natuurwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk 8. B Moleculaire Levenswetenschappen * wisb + nat wisb + nat + schk wisb + nat + schk 9. B Molecular Science and Technology * wisb + nat wisb + nat + schk wisb + nat + schk 20. B Natuur- en Sterrenkunde * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 2. B Natuurkunde * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 22. B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk 2. B Psychobiologie biol nat # # 24. B Scheikunde * wisb + nat wisb + nat + schk wisb + nat + schk 25. B Science * wisb + nat wisb + nat + schk wisb + nat + schk 26. B Science, Business & Innovation * wisb + nat wisb + nat + schk wisb + nat + schk 27. B Sterrenkunde * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 28. B Wiskunde * wisb wisb wisb Recht. B Bestuurskunde * * * * 2. B European Law School * * * *. B Fiscaal recht * * * * 4. B Internationaal en Europees Recht * * * * 5. B Notarieel Recht * * * * 6. B Ondernemingsrecht * * * * 7. B Recht en Bestuur * * * * 8. B Recht en ICT * * * * 9. B Rechtsgeleerdheid * * * * Taal en Cultuur. B Afrikaanse talen en culturen * * * * 2. B Algemene Cultuurwetenschappen * * * *. B American Studies * * * * 4. B Arabische Taal en Cultuur * * * * 5. B Archeologie * * * * 6. B Archeologie en Prehistorie * * * * 7. B Chinastudies * * * * 8. B Communicatie- en Informatiewetenschappen * * * * 9. B Culturele Informatiewetenschap * * * * 0. B Cultuurwetenschappen * * * *. B Duitse Taal en Cultuur * * * * 2. B Engelse Taal en Cultuur * * * * 9 Staatscourant 202 nr maart 202

20 . B Europese Studies * * * * 4. B Film- en Literatuurwetenschap * * * * 5. B Finoegrische Talen en Culturen * * * * 6. B Franse Taal en Cultuur * * * * 7. B Friese Taal en Cultuur * * * * 8. B Geschiedenis * * * * 9. B Godgeleerdheid * * * * 20. B Godsdienstwetenschap * * * * 2. B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur latl of grtl latl of grtl latl of grtl latl of grtl 22. B Hebreeuwse en Joodse Studies * * * * 2. B Hebreeuwse Taal en Cultuur * * * * 24. B Humanistiek * * * * 25. B Internationale betrekkingen en internationale * * * * organisatie 26. B Islam en Arabisch * * * * 27. B Islamitische theologie * * * * 28. B Italiaanse Taal en Cultuur * * * * 29. B Japanstudies * * * * 0. B Keltische Talen en cultuur * * * *. B Koreastudies * * * * 2. B Kunsten, Cultuur en Media * * * *. B Kunstgeschiedenis * * * * 4. B Latijns-Amerikastudies * * * * 5. B Latijnse Taal en Cultuur * * * * 6. B Liberal Arts en Sciences * * * * 7. B Literatuurwetenschap * * * * 8. B Media en Cultuur * * * * 9. B Midden-Oostenstudies * * * * 40. B Muziekwetenschap * * * * 4. B Nederlandkunde/Dutch studies * * * * 42. B Nederlandse Taal en Cultuur * * * * 4. B Nieuwgriekse Taal en Cultuur * * * * 44. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld * * * * 45. B Oudheidkunde * * * * 46. B Portugese Taal en Cultuur * * * * 47. B Religie in Samenleving en Cultuur * * * * 48. B Religie en levensbeschouwing * * * * 49. B Religiestudies * * * * 50. B Roemeense Taal en Cultuur * * * * 5. B Romaanse Talen en Culturen * * * * 52. B Russische Studies * * * * 5. B Scandinavische Talen en Culturen * * * * 54. B Slavische Talen en Culturen * * * * 55. B Spaanse Taal en Cultuur * * * * 56. B Taal en Cultuurstudies * * * * 57. B Talen en Culturen van het Midden Oosten * * * * 58. B Taalwetenschap * * * * 59. B Theater- Film en Televisiewetenschap * * * * 60. B Theaterwetenschap * * * * 6. B Theologie * * * * 62. B Theologie Klassiek * * * * 6. B Theologie Plus * * * * 64. B Wereldgodsdiensten * * * * 65. B Wijsbegeerte * * * * 66. B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied * * * * 67. B Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies * * * * 20 Staatscourant 202 nr maart 202

21 Techniek nr Opleidingen NT NG EM CM. B Advanced Technology * wisb + nat wisb + nat + schk wisb + nat + schk 2. B Bedrijfsinformatietechnologie * wisb wisb wisb. B Biomedische technologie * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 4. B Bouwkunde * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 5. B Civiele Techniek 2 * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 6. B Creative Technology * * * * 7. B Electrical Engineering * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 8. B Industrial Design * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 9. B Industrieel Ontwerpen * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 0. B Life Science & Technology * wisb + nat wisb + nat + schk wisb + nat + schk. B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 2. B Maritieme Techniek * wisb + nat wisb + nat wisb + nat. B Scheikundige Technologie * wisb + nat wisb + nat + schk wisb + nat + schk 4. B Molecular Science and Technology * wisb + nat wisb + nat + schk wisb + nat + schk 5. B Technische Aardwetenschappen * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 6. B Technische Bedrijfskunde * wisb wisb wisb 7. B Technische Bestuurskunde * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 8. B Technische Informatica * wisb wisb wisb 9. B Technische Innovatiewetenschappen * wisb wisb wisb 20. B Technische Natuurkunde * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 2. B Technische Wiskunde * wisb wisb wisb 22. B Werktuigbouwkunde 2 * wisb + nat wisb + nat wisb + nat Voor alle opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eisen na en wisb uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen. 2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen na en wisb uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen. Sectoroverstijgend 2. B Tourism * * * wisa of wisb 2 Staatscourant 202 nr maart 202

22 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf augustus 2007 worden aangeboden. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel economie en maatschappij CM: profiel cultuur en maatschappij biol: biologie dutl: Duitse taal en cultuur fatl: Franse taal en cultuur econ: economie m&o: management en organisatie maw: maatschappijwetenschappen nat: natuurkunde nlt: natuur, leven & technologie schk: scheikunde wisa: wiskunde A wisb: wiskunde B 2emvt: tweede moderne vreemde taal Ad: Associate degree 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding. Instroom met HAVO diploma Economie (instroom met havo-diploma). B Accountancy econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 2. B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb). B Bedrijfseconomie * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 4. B Bestuurskunde/overheidsmanagement econ econ * econ 5. B Business Administration in Hotel Management 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt econ of m&o 6. B Business IT & Management * * * * 7. B Commercieel Management * * * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 8. B Commerciële economie econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 9. B Communicatie * * * wisa of wisb 0. B Communicatiesystemen * * * wisa of wisb. B European Studies 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 2. B Facility management econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb). B Financial services management econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 4. B Fiscaal Recht en Economie econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 5. B Fiscale economie econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 6. B Food and business * * * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 7. B Functiegerichte bachelor in toerisme en recreatie * * * econ of m&o 8. B Hbo-Rechten * * * * 9. B Hogere Juridische opleiding * * * * 20. B Hoger Hotelonderwijs, 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt econ of m&o 2. B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs * * * econ of m&o 22. B Informatiedienstverlening en -management * * * * 2. B Informationmanagement * * * econ of m&o 22 Staatscourant 202 nr maart 202

23 24. B Information Security Management * * * * 25. B Integrale veiligheid * * * * 26. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 27. B International Business * * * econ of m&o of wisa 28. B International business and languages econ of m&o econ of m&o * * 29. B International business and management studies econ of m&o of 2 e mvt econ of m&o of 2 e mvt * econ of m&o 0. B Journalistiek * * * *. B Kunst en economie * * * * 2. B Lifestyle * * * *. B Logistiek en economie econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 4. B Management, economie en recht, opleiding voor econ of m&o econ of m&o * econ of maw of m&o 5. B Media and entertainment Management * * * * 6. B Media, informatie en communicatie econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 7. B Oriëntaalse talen en communicatie * * * * 8. B People and Business Management * * * * 9. B Security Management * * * * 40. B Small business & retail management econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 4. B Sport, management en ondernemen * * * wisa of wisb 42. B Toegepaste Bedrijfskunde 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 4. B Trade management Azië econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 44. B Vastgoed en makelaardij * * * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 45. B Vertaalacademie 5 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 46. B Vitaliteitsmanagement & Toerisme * * * * 47. B Vrijetijdsmanagement * * * econ of m&o 48. B Windesheim Honours College * * * wisa of wisb 5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma). B Creatieve therapie * * * * 2. B Culturele en maatschappelijke vorming * * * *. B Godsdienst-pastoraal werk * * * * 4. B Human Resource Management * * * * 5. B Imam/Islamitisch geestelijk werker * * * * 6. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 7. B Maatschappelijk werk en dienstverlening * * * * 8. B Pedagogiek * * * * 9. B Pedagogisch Management Kinderopvang * * * * 0. B Sociaal-juridische dienstverlening * * * *. B Sociaal pedagogische hulpverlening * * * * 2. B Social work * * * *. B Sport en bewegen * * * * 4. B Sport en bewegingseducatie * * * * 5. B Toegepaste psychologie * * * wisa of wisb 2 Staatscourant 202 nr maart 202

24 Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma). B Audiologie * * * * 2. B Ergotherapie, opleiding voor * * * *. B Farmakunde * * * * 4. B Fysiotherapeut, opleiding tot * * * * 5. B Huidtherapie * * * * 6. B Kunstzinnige therapie * * * * 7. B Logopedie, opleiding voor * * * * 8. B Management in de zorg, * * * * 9. B Medisch beeldvormende en radiotherapeutische * * * wisa of wisb technieken 0. B Medische Hulpverlening * * * *. B Mondzorgkunde * * * * 2. B Oefentherapie Cesar * * * *. B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot * * * * 4. B Optometrie * * * wisa of wisb 5. B Orthoptie * * * wisa of wisb 6. B Podotherapie, opleiding * * * * 7. B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie * * * * 8. B Sport, gezondheid en management * * * * 9. B Toegepaste gerontologie * * * * 20. B Verloskunde biol * biol + schk biol + schk + (wisa of wisb) 2. B Verpleegkundige, opleiding tot * * * * 22. B Voeding en diëtetiek * * * * Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma). B Bedrijfskunde en agribusiness * * * wisa of wisb 2. B Biotechnologie * * # #. B Bos- en natuurbeheer * * * wisa of wisb 4. B Dier- en veehouderij * * schk # 5. B Diermanagement * * biol # 6. B Educatie en kennismanagement groene sector 2, * * * * 7. B Food Commerce & Technology * * wisa of wisb wisa of wisb 8. B Food design and Innovation * * * wisa 9. B Greenport Business & Retail * * * wisa of wisb 0. B Kust- en zeemanagement * * * wisa. B Land- en watermanagement * * schk # 2. B Landscape and Environment Management * * * econ of wisa of wisb. B Milieukunde * * schk # 4. B Plattelandsvernieuwing * * * wisa of wisb 5. B Toegepaste Biologie * * schk # 6. B Tropische landbouw * * * # 7. B Tuinbouw en akkerbouw * * schk # 8. B Tuin- en landschapsinrichting * * * wisa of wisb 9. B Voedingsmiddelentechnologie * * wisa+schk # 20. B Watermanagement * * * # 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Onderwijs (instroom met havo-diploma). B Aardrijkskunde 2 * * * * 2. B Algemene economie 2 econ of m&o econ of m&o * econ 24 Staatscourant 202 nr maart 202

25 . B Basisonderwijs, opleiding tot leraar * * * * 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent * * * * 5. B Bedrijfseconomie 2, econ of m&o econ of m&o * econ 6. B Biologie 2 * * biol of nlt biol of nlt 7. B Bouwkunde I en II 2, * * * wisa of wisb 8. B Bouwtechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 9. B Consumptieve techniek I en II 2, * * * * 0. B Dans, docent * * * *. B Duits 2 dutl dutl dutl dutl 2. B Economie 2 econ of m&o econ of m&o * econ. B Elektrotechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 4. B Engels 2, * * * * 5. B Frans 2 fatl fatl fatl fatl 6. B Fries 2 * * * * 7. B Geschiedenis 2 * * * * 8. B Gezondheidszorg en welzijn 2, * * * * 9. B Godsdienst 2 * * * * 20. B Informatie en communicatie technologie, docent 2, * * * wisa of wisb 2. B Installatietechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 22. B Islam-godsdienst 2 * * * * 2. B Lichamelijke opvoeding * * * * 24. B Maatschappijleer 2 * * * * 25. B Mechanische techniek I en II 2, * * * wisa of wisb 26. B Mens en maatschappij 2, * * * * 27. B Mens en Technologie 2 * * * wisa of wisb 28. B Motorvoertuigentechniek I en II 2, * * * wisa of wisb 29. B Muziek, docent * * * * 0. B Natuurkunde 2 * nat of nlt # #. B Nederlands 2 * * * * 2. B Omgangskunde 2, * * * * * * * *. B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/Bacheloropleiding tot Tolk NGT,2, 4. B Opleidingskunde * * * * 5. B Pedagogiek 2 * * * * 6. B Scheikunde 2 * * # # 7. B Spaans 2 * * * * 8. B Techniek 2, * * # # 9. B Theater, docent * * * * 40. B Verzorging/huishoudkunde 2 * * * * 4. B Verzorging/gezondheidskunde 2 * * * * 42. B Werktuigbouwkunde I en II 2, * * * wisa of wisb 4. B Wiskunde 2 * wisb wisb wisb Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Taal en cultuur (instroom met havo-diploma). B Autonome beeldende kunst * * * * 2. B Circus and Performance Art * * * *. B Circus Arts * * * * 4. B Cultureel Erfgoed * * * * 5. B Dans, * * * * 6. B Film en televisie * * * * 7. B Muziek, * * * * 8. B Muziektherapie * * * * 9. B Theater * * * * 25 Staatscourant 202 nr maart 202

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 (Tekst geldend op: 27-03-2014) Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen

Nadere informatie

vwo WO doorstroomeisen

vwo WO doorstroomeisen vwo WO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

havo HBO doorstroomeisen

havo HBO doorstroomeisen havo HBO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM:

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO

Vooropleidingseisen HBO Vooropleidingseisen HBO Instroommogelijkheden met een HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Advanced Business Creation Nee Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfseconomie Ja Nee

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

BIJLAGE B NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS D Bijlage B wordt vervangen door een nieuwe bijlage B, luidende: BIJLAGE B NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Opleidingen NT NG EM CM. B Accountancy * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Bedrijfskunde econ of m&o econ of m&o * econ of maw of m&o

Opleidingen NT NG EM CM. B Accountancy * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Bedrijfskunde econ of m&o econ of m&o * econ of maw of m&o Bachelorinstroom hbo met havo-diploma geldend vanaf 21 juni 2018 Economie (instroom met havo-diploma) B Accountancy * econ of m&o * (econ of m&o) + B Bedrijfskunde econ of m&o econ of m&o * econ of maw

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs. Geldend van 29-09-207 t/m heden Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs. In deze bijlage wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

HAVO naar bachelor HBO

HAVO naar bachelor HBO HAVO naar bachelor HBO Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage D Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe vo-profielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1.In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: NG: EM: CM: ak: biol: econ: grtl: latl: : nlt: : wisa: wisb: profiel

Nadere informatie

Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van t/m heden

Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van t/m heden Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 0-09-209 t/m heden Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger roepsonderwijs. In deze bijlage wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

VWO naar bachelor HBO

VWO naar bachelor HBO VWO naar bachelor HBO Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger roepsonderwijs. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

VWO HBO doorstroomeisen

VWO HBO doorstroomeisen VWO HBO doorstroomeisen N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia Wic/ a na bi ec gs sk sk Keuzevak/ ken (aantal) 2 2 3 3 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden Bijlage B (Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo 2016-2017 Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo X X L A = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. Nr. 582 24 januari 20 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 januari 20 nr. WJZ/ 47268 (029) tot

Nadere informatie

VWO WO doorstroomeisen

VWO WO doorstroomeisen VWO WO doorstroomeisen Wil je na VWO naar HBO? Haal dan in het decanaat een lijst met doorstroomeisen van VWO naar HBO N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia wic na bi ec Gs sk sk Keuzevak/

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo qompas.nl Vooropleidingseisen Van vwo naar wo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van vwo naar wo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Welk profiel geeft toegang tot welke HBO- of universitaire studie? toelatingseisen HBO en WO

Welk profiel geeft toegang tot welke HBO- of universitaire studie? toelatingseisen HBO en WO Welk profiel geeft toegang tot welke HBO- of universitaire studie? toelatingseisen HBO en WO Handige sites om te kijken, en een test in te vullen. www.studiekeuze23.nl/van-profiel-naar-studie www.testcentrumgroei.nl/opleidingen/profielkeuze

Nadere informatie

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Nadere informatie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

Nadere informatie

Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van t/m heden

Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van t/m heden Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 01-09-2018 t/m heden Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage C, behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende dere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. HAVO - HBO Zonder meer: Academie voor LO Archeologie Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Audiologie Beeldende Kunst en Vormgeving Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Circus

Nadere informatie

2. Voor opleidingen aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs gelden voor

2. Voor opleidingen aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs gelden voor (Tekst geldend op: 27-0-204) Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/352, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs (Regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Opdracht LOB Hoofdstuk 1, opdracht 1.A

Opdracht LOB Hoofdstuk 1, opdracht 1.A Opdracht LOB Hoofdstuk 1, opdracht 1.A Opdracht door een scholier 353 woorden 13 februari 2006 3,3 9 keer beoordeeld Vak LOB Hoofdstuk1 Opdracht 1.A Welk profiel heb je gekozen of ga je waarschijnlijk

Nadere informatie

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ VWO-WO BIJLAGE 3(a) Zonder meer. Literatuurwetenschap Toegepaste Commuinicatiewetenschappen Media en Cultuur Uniformberoepen: leger, politie, e.d. Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. Nr. 442 5 maart 20 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 februari 20, nr. HO&S/BS/268450,

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste

Nadere informatie

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda Studeren aan de UNIVERSITEIT 2012 / 2013 Overzicht bacheloropleidingen Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding voltijd

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/468783, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 205 269 22 22oktober 2008 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2008, nr. HO&S/59402,

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie