Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007"

Transcriptie

1 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402) Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel economie en maatschappij CM: profiel cultuur en maatschappij bi: biologie du: Duits fa: Frans : management en organisatie na: natuurkunde nl&t: natuur, leven & technologie sk: scheikunde sp: Spaans wia: wiskunde A : wiskunde B 2 e mvt: tweede moderne vreemde taal Ad: Associate degree 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding 1. Instroom met HAVO diploma Economie (instroom met havo-diploma) 1. B Accountancy 3 ec of ec of * (ec of ) + 2. B Bedrijfseconomie * ec of * (ec of ) + 3. B Bedrijfskundige informatica 3 * * * (ec of ) + 4. B Bestuurskunde ec ec * ec /overheidsmanagement 5. B Business Administration in 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt ec of Hotel Management¹ 6. BB Commercieel Management * * * (ec of ) + 7. B Commerciële economie 3 ec of ec of * (ec of ) + 8. B Communicatie 3 * * * wia of 9. B Communicatiesystemen * * * wia of 10. B Facility management 3 ec of ec of * (ec of ) +

2 11. B Financial services management ec of ec of * (ec of ) B Fiscale economie 3 ec of ec of * (ec of ) B Food and business * * * (ec of ) B Functiegerichte bachelor in * * * ec of toerisme en recreatie B Hbo-Rechten 16. B Hogere Europese 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * beroepenopleiding 17. B Hogere Juridische opleiding 18. B Hoger toeristisch en * * * ec of recreatief onderwijs 19. B Informatiedienstverlening en management B Informationmanagement * * * ec of 21. B Information Security Management 22. B Integrale veiligheid 23. B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec 24. B International business and ec of ec of * * languages 25. B International business and ec of of ec of * ec of management studies 2 e mvt of 2 e mvt 26. B Journalistiek 27. B Kunst en economie 28. B Logistiek en economie ec of ec of * (ec of ) B Management, economie en recht, opleiding voor 3 ec of ec of * ec of mw of 30. B Media and entertainment Management 31. B Media, informatie en ec of ec of * ec of communicatie 32. B Office management 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 33. B Oriëntaalse talen en communicatie 34. B People and Business Management 35. B Small business & retail ec of ec of ec of management 3 * 36. B Sport, management en * * * wia of ondernemen B Trade management Azië ec of ec of * ec of 38. B Vastgoed en makelaardij ec of ec of * (ec of ) B Vertaalacademie 2 e mvt² 2 e mvt² 2 e mvt² * 40. B Vrijetijdsmanagement 3 * * * ec of

3 ² Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. 4 Voor deze opleiding is regelgeving in voorbereiding waarmee per aanvullende eisen ex artikel 7.26 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zullen kunnen gelden. Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma) 1. B Creatieve therapie¹ 2. B Culturele en maatschappelijke vorming 3. B Godsdienst-pastoraal werk 4. B Imam/Islamitisch geestelijk werker 5. B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec 6. B Maatschappelijk werk en dienstverlening 7. B Pedagogiek 8. B Personeel en arbeid 3 9. B Sociaal-juridische dienstverlening 10. B Sociaal pedagogische hulpverlening 11. B Social work 12. B Sport en bewegen¹ 13. B Sport en bewegingseducatie 14. B Toegepaste psychologie * * * wia of Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma) 1. B Audiologie 2. B Bewegingsagogie/ psychomotorische therapie, opleiding¹ 3. B Ergotherapie, opleiding voor 4. B Farmakunde 5. B Fysiotherapeut, opleiding tot 6. B Huidtherapie 7. B Kunstzinnige therapie 8. B Logopedie, opleiding voor¹ 9. B Management in de zorg 1,3 10. B Medisch beeldvormende en radio- * * * wia of therapeutische technieken 11. B Mondzorgkunde 12. B Oefentherapie Cesar

4 13. B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot 14. B Optometrie * * * wia of 15. B Orthoptie * * * wia of 16. B Podotherapie, opleiding 17. B Sport, gezondheid en management B Verloskunde bi * bi + sk bi + sk B Verpleegkundige, opleiding tot B Voeding en diëtetiek Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma) 1. B Accountancy en agribusiness * * * wia of 2. B Bedrijfskunde en agribusiness 3 * * * wia of 3. B Biotechnologie * * # # 4. B Bos- en natuurbeheer * * * wia of 5. B Dier- en veehouderij 3 * * sk # 6. B Diermanagement * * bi # 7. B Educatie en kennismanagement groene sector 2,3 8. B Food design and Innovation * * * wia 9. B Kust- en zeemanagement * * * wia 10. B Laboratoriumtechniek * * # # 11. B Land- en watermanagement * * sk # 12. B Milieukunde 3 * * sk # 13. B Plattelandsvernieuwing * * * wia of 14. B Tropische landbouw * * sk # 15. B Tuinbouw en akkerbouw 3 * * sk # 16. B Tuin- en landschapsinrichting * * * wia of 17. B Voedingsmiddelentechnologie * * wia+sk # 2 Opleiding tot leraar VO van de tweede graad. Onderwijs (instroom met havo-diploma) 1. B Aardrijkskunde² 2. B Algemene economie² ec of ec of * ec 3. B Basisonderwijs, opleiding tot leraar 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent¹ 5. B Bedrijfseconomie² ec of ec of * ec 6. B Biologie² * * bi of nl&t bi of nl&t 7. B Bouwkunde² * * * wia of

5 8. B Bouwtechniek² * * * wia of 9. B Consumptieve techniek² 10. B Dans, docent¹ 11. B Drama, docent¹ 12. B Duits² du du du du 13. B Elektrotechniek² * * * wia of 14. B Engels² 15. B Frans² fa fa fa fa 16. B Fries² 17. B Geschiedenis² 18. B Gezondheidszorg en welzijn² 19. B Godsdienst² 20. B Grafische techniek² * * * wia of 21. B Informatie en communicatie * * * wia of technologie, docent² 22. B Installatietechniek² * * * wia of 23. B Islam-godsdienst² 24. B Lichamelijke oefening¹ 25. B Maatschappijleer² 26. B Mechanische techniek² * * * wia of 27. B Mens en maatschappij² 28. B Mime, opleiding tot docentschap¹ 29. B Motorvoertuigentechniek² * * * wia of 30. B Muziek, docent¹ 31. B Natuurkunde² * na of nl&t # # 32. B Nederlands² 33. B Nederlandse gebarentaal/ tolkenopleiding 1,2,3 34. B Omgangskunde² 35. B Opleidingskunde 36. B Pedagogiek² 37. B Scheikunde² * * # # 38. B Spaans² 39. B Techniek² * * # # 40. B Turks ¹,² 41. B Verpleegkunde¹,² 42. B Verzorging/ huishoudkunde² 43. B Verzorging/ gezondheidskunde² 44. B Werktuigbouwkunde² * * * wia of 45. B Wiskunde² * ¹ Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. Taal en cultuur (instroom met havo-diploma) 1. B Autonome beeldende kunst¹ 2. B Circus Arts 1

6 3. B Dans¹ 4. B Film en televisie 5. B Museologie 6. B Muziek 1,3 7. B Muziektherapie 1 8. B Theater¹ 9. B Vormgeving 1,3 Techniek (instroom met havo-diploma) 1. B Aot-techniek * na of nl&t # # 2. B Applied science * * # # 3. B Aquatische ecotechnologie * * # # 4. B Autotechniek * na of nl&t # # 5. B Aviation * na of nl&t na # 6. B Bedrijfsmanagement mkb * * * wia of 7. B Bedrijfswiskunde * * 8. B Bewegingstechnologie * * * wia of 9. B Bio-informatica * * * wia of of na 10. B Biologie en medisch * * # # laboratoriumonderzoek B Biometrie * * * wia of 12. B Biotechnologie * * # # 13. B Bouwkunde 3 * na of nl&t + na # 14. B Bouwmanagement en vastgoed * * * ec + (wia of ) 15. B Bouwtechnische * na of nl&t + na # bedrijfskunde B Built environment * na of nl&t # # 17. B Business engineering * na of nl&t # # 18. B Chemie * * # # 19. B Chemische technologie 3 * * # # 20. B Civiele techniek 3 * na of nl&t # # 21. B Commercieel ingenieur * * * ec of wia of 22. B Communication and * * * wia of multimedia design 23. B Elektrotechniek 3 * na of nl&t # # 24. B Embedded Systems * na of nl&t # # Engineering 25. B Engineering, design and * na of nl&t na # Innovation 26. B Forensisch onderzoek * na of nl&t # # 27. B Game architecture and design * * * wia of 28. B Geodesie * na of nl&t # # 29. B Gezondheidszorgtechnologie * * * #

7 30. B Grafimediatechnologie * * * wia of 31. B Human technology * * * wia of 32. B Hydrografie * na of nl&t # # 33. B Industrieel produkt * na of nl&t na # ontwerpen B Industriële automatisering * na of nl&t na # 35. B Informatica * * * wia of 36. B Kunst en techniek¹ * * * wia of 37. B Logistiek en technische * * * # vervoerskunde 38. B Luchtvaarttechnologie * na of nl&t # # 39. B Maritiem officier¹ * na of nl&t # # 40. B Medisch ingenieur * * # # 41. B Milieukunde 3 * * sk # 42. B Netwerk infrastructuur design * * * wia of 43. B Orthopedische technologie * * # # 44. B Ruimtelijke ordening en * * * # planologie 45. B Scheepsbouwkunde * na of nl&t # # 46. B Technische bedrijfskunde 3 * * * # 47. B Technisch commerciële confectiekunde * * * (ec of ) + (wia of ) 48. B Technische commerciële * * * wia of textielkunde 49. B Technische informatica 3 * * 50. B Technische natuurkunde * na of nl&t # # 51. B Verkeerskunde * * * # 52. B Werktuigbouwkunde 3 * na of nl&t # # 2. Instroom met VWO diploma Economie (instroom met vwo-diploma) 1. B Accountancy 3 ec of ec of * ec of 2. B Bedrijfseconomie * ec of * ec of 3. B Bedrijfskundige informatica 3 4. B Bestuurskunde/overheidsmanagement ec ec * ec 5. B Business Administration in 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * Hotel Management¹ 6. B Commercieel Management * * * ec of 7. B Commerciële economie 3 ec of ec of * ec of 8. B Communicatie 3

8 9. B Communicatiesystemen 10. B Facility management 3 ec of ec of * ec of 11. B Financial services management ec of ec of * ec of 12. B Fiscale economie 3 ec ec * ec 13. B Food and business 14. B Functiegerichte Bachelor in toerisme en recreatie 3 * * * ec of 15. B Hbo-rechten 16. B Hogere Europese 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * beroepenopleiding 17. B Hogere Juridische opleiding 18. B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs * * * ec of 19. B Informatiedienstverlening en Management B Informationmanagement 21. B Information Security Management 22. B Integrale veiligheid 23. B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec 24. B International business and ec of ec of * ec of Languages 25. B International business and Managementstudies ec of of 2 e mvt ec of of 2 e mvt * * 26. B Journalistiek 27. B Kunst en economie 28. B Logistiek en economie ec of ec of * ec of 29. B Management, economie en recht, opleiding voor 3 ec of ec of * ec of mw of 30. B Media and entertainment management 31. B Media, informatie en communicatie ec of ec of * ec of 32. B Office-management 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 33. B Oriëntaalse talen en communicatie 34. B People and Business Management 35. B Small business & retail management 3 ec of ec of * ec of 36. B Sport, management en ondernemen B Trade management Azië ec of ec of * ec of 38. B Vastgoed en makelaardij ec of ec of * ec of 39. B Vertaalacademie 2 e mvt² 2 e mvt² 2 e mvt² * 40. B Vrijetijdsmanagement 3 * * * ec of

9 ² Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. 4 Voor deze opleiding is regelgeving in voorbereiding waarmee per aanvullende eisen ex artikel 7.26 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zullen kunnen gelden. Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma) 1. B Creatieve therapie¹ 2. B Culturele en maatschappelijke vorming 3. B Godsdienst-pastoraal werk 4. B Imam/Islamitisch geestelijk werker 5. B Integrale veiligheidskunde ec ec * ec 6. B Maatschappelijke werk en dienstverlening 7. B Pedagogiek 8. B Personeel en arbeid 3 9. B Sociaal-juridische dienstverlening 10. B Sociaal pedagogische hulpverlening 11. B Social work 12. B Sport en bewegen¹ 13. B Sport en bewegingseducatie 14. B Toegepaste psychologie Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma) 1. B Audiologie 2. B Bewegingsagogie/ psychomotorische therapie, opleiding¹ 3. B Ergotherapie, opleiding voor 4. B Farmakunde 5. B Fysiotherapeut, opleiding tot 6. B Huidtherapie 7. B Kunstzinnige therapie 8. B Logopedie, opleiding voor ¹ 9. B Management in de zorg 1,3 10. B Medisch beeldvormende en radio- therapeutische technieken 11. B Mondzorgkunde 12. B Oefentherapie Cesar 13. B Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot

10 14. B Optometrie 15. B Orthoptie 16. B Podotherapie, opleiding 17. B Sport, gezondheid en management B Verloskunde bi * bi + sk bi + sk 19. B Verpleegkundige, opleiding tot B Voeding en diëtetiek ¹ Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma) 1. B Accountancy en agribusiness 2. B Bedrijfskunde en agribusiness 3 3. B Biotechnologie * * # # 4. B Bos- en natuurbeheer 5. B Dier- en veehouderij 3 * * sk # 6. B Diermanagement * * bi # 7. B Educatie en kennismanagement groene sector 2,3 8. B Food design and Innovation 9. B Kust- en zeemanagement * * * wia of 10. B Laboratoriumtechniek * * sk sk 11. B Land- en watermanagement * * sk of nl&t sk of nl&t 12. B Milieukunde 3 * * sk of nl&t # 13. B Plattelandsvernieuwing 14. B Tropische landbouw * * sk of nl&t # 15. B Tuinbouw en akkerbouw 3 * * sk of nl&t # 16. B Tuin- en landschapsinrichting 17. B Voedingsmiddelentechnologie * * wia+sk # 2 Opleiding tot leraar VO van de tweede graad. Onderwijs (instroom met vwo-diploma) 1. B Aardrijkskunde² 2. B Algemene economie² ec of ec of * ec 3. B Basisonderwijs, opleiding tot leraar 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent ¹ 5. B Bedrijfseconomie² ec of ec of * ec 6. B Biologie² * * bi of nl&t bi of nl&t

11 7. B Bouwkunde² * * * wia of 8. B Bouwtechniek² * * * wia of 9. B Consumptieve techniek ² 10. B Dans, docent¹ 11. B Drama, docent¹ 12. B Duits² 13. B Elektrotechniek² * * * wia of 14. B Engels² 15. B Frans² 16. B Fries² 17. B Geschiedenis² 18. B Gezondheidszorg en welzijn² 19. B Godsdienst² 20. B Grafische techniek² * * * wia of 21. B Infomatie en * * * wia of communicatietechnologie. Docent² 22. B Installatietechniek² * * * wia of 23. B Islam-godsdienst² 24. B Lichamelijke oefening ¹ 25. B Maatschappijleer² 26. B Mechanische techniek ² * * * wia of 27. B Mens en maatschappij² 28. B Mime, opleiding tot docentschap¹ 29. B Motorvoertuigentechniek² * * * wia of 30. B Muziek, docent ¹ 31. B Natuurkunde² * na of na of # nl&t nl&t 32. B Nederlands² 33. B Nederlandse gebarentaal/tolkenopleiding 1,3 34. B Omgangskunde² 35. B Opleidingskunde 36. B Pedagogiek² 37. B Scheikunde² * * sk of # nl&t 38. B Spaans² 39. B Techniek² * * na of # nl&t 40. B Turks¹, ² 41. B Verpleegkunde ¹, ² 42. B Verzorging/huishoudkunde² 43. B Verzorging/gezondheidskunde² 44. B Werktuigbouwkunde² * * * wia of 45. B Wiskunde² * * * wia of 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad.

12 Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma) 1. B Autonome beeldende kunst ¹ 2. B Circus Arts 1 3. B Dans¹ 4. B Film en televisie 5. B Museologie 6. B Muziek 1,3 7. B Muziektherapie 1 8. B Theater¹ 9. B Vormgeving 1,3 Techniek (instroom met vwo-diploma) 1. B Aot-techniek * na of nl&t na # 2. B Applied science * * # # 3. B Aquatische ecotechnologie * * # # 4. B Autotechniek * na of nl&t na # 5. B Aviation * na of nl&t na # 6. B Bedrijfsmanagement mkb * * * wia of 7. B Bedrijfswiskunde * * * wia of 8. B Bewegingstechnologie 9. B Bio-informatica * * * wia of 10. B Biologie en medisch * * # # laboratoriumonderzoek B Biometrie 12. B Biotechnologie * * # # 13. B Bouwkunde 3 * na of nl&t na # 14. B Bouwmanagement en vastgoed 15. B Bouwtechnische * na of nl&t na # bedrijfskunde B Built Environment * na of nl&t na # 17. B Business engineering * na of nl&t na # 18. B Chemie * * # # 19. B Chemische technologie 3 * * # # 20. B Civiele techniek 3 * na of nl&t na # 21. B Commercieel ingenieur 22. B Communication and multimedia design 23. B Elektrotechniek 3 * na of nl&t na # 24. B Embedded Systems * na of nl&t # # Engineering 25. B Engineering, design and * na of nl&t na # innovation 26. B Forensisch onderzoek * na of nl&t # #

13 27. B Game architecture and design 28. B Geodesie * na of nl&t na # 29. B Gezondheidszorgtechnologie * * * wia of 30. B Grafimediatechnologie 31. B Human technology 32. B Hydrografie * na of nl&t na # 33. B Industrieel product * * * # ontwerpen B Industriële automatisering * * * # 35. B Informatica 36. B Kunst en techniek¹ 37. B Logistiek en technische * * * # vervoerskunde 38. B Luchtvaarttechnologie * na of nl&t na # 39. B Maritiem officier¹ * na of nl&t na # 40. B Medisch ingenieur * * # # 41. B Milieukunde 3 * * sk # 42. B Netwerk infrastructuur design * * * wia of 43. B Orthopedische technologie * * na of nl&t # 44. B Ruimtelijke ordening en * * * # planologie 45. B Scheepsbouwkunde * na of nl&t na # 46. B Technische bedrijfskunde 3 * * * # 47. B Technisch commerciële confectiekunde * * * ec of 48. B Technische commerciële textielkunde 49. B Technische informatica B Technische natuurkunde * na of nl&t na # 51. B Verkeerskunde * * * # 52. B Werktuigbouwkunde 3 * na of nl&t na #

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel Rapportage studies per Gender Nivo Profiel www.qompas.nl 2012-2013 Top 25 studies per Gender Nivo Profiel Surrounded by Talent Inleiding In dit overzicht laten we de top-25 meest bekeken studies zien van

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 opleidingen: Verpleegkunde - verloskunde van HZ University best bekeken opleiding 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting *

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * Bachelors FEM CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * EC afstudeerrichting Graad** Afkorting 34406 B Accountancy B Accountancy vt,du Bachelor of Economics

Nadere informatie

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor!

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Kopopleiding Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Leraar worden met een kopopleiding van een jaar Een interessante kans voor hbo-bachelors en wo-bachelors: word leraar! Als werken met jongeren

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland

Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs Hoger Beroeps Onderwijs Schooljaren 2005/2006 t/m 2009/2010 1 INHOUD Inleiding...3 Primair Onderwijs in Zeeland (PO)...4 Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden 2013

Voorlichtingsavonden 2013 Voorlichtingsavonden 2013 Dinsdag 12 november Woensdag 13 november Dinsdag 19 november Woensdag 20 november www.leidsevoorlichtingsavonden.nl Welkom. bij de Leidse Voorlichtingsavonden, het grootste studiekeuze-evenement

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector agrarische opleidingen... 6 Sector economie... 6 Sector gedrag en maatschappij... 14 Sector gezondheidszorg... 16

Nadere informatie

Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen?

Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen? PROFIELKEUZE 2015 Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen? Profielen: Letterkunde IBM Chirurg Piloot C&M E&M N&G Cultureel Talig Organisatie management Nauwkeurig Geduldig Sociaal Uitstekende

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit Studiekeuzegesprekken met schlieren Bijlage 4 Materiaal Training (2 x 3 uur) Studiekeuze werkbek vr leerlingen Centrum vr Studie en Lpbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Algemene infrmatie

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie Woensdag 29 oktober 2014 HBO-Opleidingen Gezondheidszorg 7. Voeding en Diëtetiek De opleiding voeding en diëtetiek houdt zich bezig met de vraag wat voedsel is en welk effect bepaalde voeding op ons lichaam

Nadere informatie

HBO 2015. Bedrijfskunde-MER (02) Zie Business Studies

HBO 2015. Bedrijfskunde-MER (02) Zie Business Studies HBO 2015 Accountancy (AC) (01) Dit is de eerste fase van het totale opleidingstraject tot registeraccountant. Je werk bestaat vooral uit het controleren en adviseren op het gebied van administratie, administratieve

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel IPMA-NL interessegroep Professie & Hoger Onderwijs versie 3 - januari 2014 drs Arjan van Bommel, arjan@van-bommel.org 1. Inleiding Jong

Nadere informatie

Naamconventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod

Naamconventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod conventie en schrijfwijze Zuyd - onderdelen en - aanbod Is het Zuyd of ZUYD? Hoe schrijven we eigennamen van opleidingen, faculteiten, diensten of lectoraten? Begint een functie met een kleine letter of

Nadere informatie

Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten. Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject?

Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten. Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject? Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten Voor welke mbo opleidingen (niveau 4) Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject? -mail contactpersoon Alle mbo opleidingen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Driestaravond 3 februari 2010

Driestaravond 3 februari 2010 01 t/m 04 05 t/m 06 07 t/m 58 59 t/m 84 85 t/m 86 87 t/m 91 Driestaravond 3 februari 2010 GEORGANISEERD DOOR DE DECANENKRING GOUDA E.O. korte omschrijving van de voorlichtingen Uniformberoepen Mbo-opleidingen

Nadere informatie