Haalbaarheidsonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haalbaarheidsonderzoek"

Transcriptie

1 Haalbaarheidsonderzoek SAMENVATTING RAPPORTAGE

2 Haalbaarheidsonderzoek Samenvatting rapportage Bureau Verten Onderzoek uw partner in onderzoek postadres: Zijlsingel 80a, 2315 KH Leiden, tel K.v.K BTWnr B01 De afbeelding op de voorzijde is van Marc de Bruyn, kunstenaar werkzaam bij het atelier voor Outsider Art Kunst & Vliegwerk. Het betreft een grensverleggend atelier van kunstenaars met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie over het atelier, zie

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING Aanleiding haalbaarheidsonderzoek cultuurreizen Doel- en vraagstellingen van het onderzoek 1 2. Mehtode van ondezoek 2 3. Samenvatting rapport 3

4 1. Inleiding Een van de opleidingen aangeboden door de Hogeschool Holland te Diemen - nu Hogeschool INHolland - is geschiedenis. De opleiding geschiedenis bood, in de tijd van dit onderzoek, de mogelijkheid om na de propedeuse het samengestelde programma Cultuurreizen te volgen. Bureau Verten heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd ten aanzien van de nieuw gestarte opleiding Cultuurreizen. De differentiatie Cultuurreizen, met een totale studieduur van 4 jaar, leidt studenten op tot organisator en begeleider van cultuurhistorische reizen naar het buitenland, met nadruk op landen en steden in Europa en het gebied rond de Middellandse Zee. Het ontbreken van inzicht in de aansluiting van de studie Cultuurreizen op de arbeidsmarkt vormde de aanleiding tot het laten uitvoeren van dit markthaalbaarheidsonderzoek. Daarnaast had de Hogeschool de wens de studie Cultuurreizen meer bekendheid op de arbeidsmarkt te geven. 1.1 Aanleiding haalbaarheidsonderzoek Cultuurreizen De studie Cultuurreizen was opgezet vanuit een aanbodsbenadering. De studie werd door de Hogeschool omschreven als 'een verruiming van de mogelijkheden voor studenten op een baan buiten het onderwijs' en 'een mogelijkheid voor die studenten die geen leraar willen worden.' Bij het starten van de opleiding was nog weinig inzicht in de markt c.q. kennis van de arbeidsmarkt aanwezig Doel- en vraagstellingen van het onderzoek Doelstelling Het benaderen van de arbeidsmarkt voor toekomstig afgestudeerden van de studie Cultuurreizen teneinde vast te stellen of de studie Cultuurreizen aansluit bij de eisen van de arbeidsmarkt. Bureau Verten Onderzoek 1

5 Vraagstellingen 1. Marktafbakening en Vraaganalyse: Welke organisaties vormen de arbeidsmarkt voor afgestudeerden van de studie Cultuurreizen? 2. Aanbodanalyse: Welke aan Cultuurreizen verwante opleidingen bestaan er in Nederland? 3. Unique Selling Points: Wat zijn de sterke en zwakke punten van de studie Cultuurreizen, bijvoorbeeld met betrekking tot vaardigheden en kennis van afgestudeerden? 4. Produkt-marktcombinatie: wat zijn de eisen van de arbeidsmarkt, en sluit de studie Cultuurreizen aan bij de eisen van de arbeidsmarkt? 2. Methode van onderzoek Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een aantal fasen waarin achtereenvolgens de vraagstellingen beantwoord zijn. Fase 1 Marktafbakening en Vraaganalyse Marktafbakening heeft plaats gevonden door de criteria te bepalen voor de arbeidsmarkt, en daarmee de 'bandbreedte' waarbinnen organisaties vallen die deel uit kunnen maken van de arbeidsmarkt voor afgestudeerden van de studie Cultuurreizen. Nu kon worden bepaald 'Wie de afnemers van het aangeboden produkt zijn'. In overleg met de opdrachtgever is overgegaan tot een selectie van organisaties die deel uit maken van de arbeidsmarkt voor afgestudeerden van de studie Cultuurreizen. Er is geselecteerd op een aantal aspecten. Besloten is om alleen reisorganisaties te onderzoeken die culturele reizen aanbieden; dat wil zeggen geen culturele instellingen of andersoortige organisaties die gebruik maken van culturele reisleiders. Er is besloten te selecteren op grootte van de organisaties en op het prijsniveau van het aangeboden produkt. Bovendien zijn zowel organisaties geselecteerd die culturele reizen als hoofdprodukt voeren, als organisaties waarvoor de culturele reis een deelprodukt vormt. Uiteindelijk zijn 12 organisaties geselecteerd. Er zijn interviews gehouden met degenen binnen het bedrijf die verantwoordelijk waren voor de selectie en het functioneren van de reisleiding. Dit betrof meestal de productmanager of de directeur van de organisatie. Hierbij is gebruik gemaakt van een gestandariseerde vragenlijst met zowel open als gesloten vragen. Ieder interview duurde ongeveer een uur. Variabelen die aan bod kwamen zijn: - Werving en selectie van de reisleider - Dienstverband van de reisleider - Profiel en taakgebied van de reisleider - Mening naamsbekendheid van de studie Cultuurreizen - Mening programmering studie Cultuurreizen - Arbeidsmarkt afgestudeerden in de vorm van stages en functies - Ontwikkelingen binnen sector culturele groepsreisen Bureau Verten Onderzoek 2

6 Fase 2 Aanbodsanalyse Vervolgens is bepaald welke andere aanbieders zich op de markt bevinden. Uitgangspunt hierbij was de in de tijd van het onderzoek gehanteerde indeling van HBO opleidingen. De HBO Raad in Den Haag had de diverse HBO opleidingen ingedeeld in 7 categorieën, waarvan er hier 3 van toepassing zijn. Te weten Hoger Economisch Onderwijs, Hoger Pedagogisch Onderwijs en Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs. Binnen deze opleidingen zijn studies geselecteerd op de trefwoorden Cultuur, Geschiedenis en Toerisme. Opleidingen die binnen deze selectie vallen leiden studenten op die zouden kunnen solliciteren op dezelfde banen als afgestudeerden van Cultuurreizen. Hiervoor is verkennend onderzoek uitgevoerd, door het verrichten van uitgebreid desk-research en het voeren van een aantal gesprekken. Fase 3 Beschrijven Unique Selling Points Na het uitvoeren van de vraag- en de aanbodsanalyse was het mogelijk de sterke en zwakke punten van de studie Cultuurreizen in kaart te brengen en daarmee de USP's (Unique Selling Points). Ofwel naar welke elementen van het produkt (afgestudeerden van de studie Cultuurreizen) bestaat vraag de zogenaamde Unique Selling Points?. Fase 4 Beschrijven produkt-marktcombinaties Tijdens de laatste fase van het onderzoek is het produkt vergeleken met de wensen van de vraagzijde, voor zover deze tijdens dit onderzoek in kaart zijn gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie verkregen in de eerdere drie fasen. Komt het aanbod, namelijk de studie Cultuurreizen, overeen met de wensen van de vraagzijde? En zo nee, welke elementen zou het produkt moeten bevatten wil het wèl voldoen aan deze wensen? Dit heeft geleid tot het beschrijven van produkt-marktcombinaties. Ofwel welke elementen moet het product bevatten om aan de vraag van de markt tegemoet te komen?'. 3. Samenvatting rapport In de rapportage worden de vraagstellingen van het onderzoek beantwoord. Hiermee wordt aan de doelstelling van het onderzoek voldaan. Hoofdstuk 1 van de rapportage beschijft de Aanleiding, Doelstelling en Vraagstellingen van het onderzoek en de Onderzoeksopzet. Hoofdstuk 2 brengt de aanbodszijde in kaart. Middels een aanbodsanalyse worden de geselecteerde aanbieders beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de vraaganalyse. De geselecteerde reisorganisaties worden beschreven. En de studie Cultuurreizen en de markt voor afgestudeerden van deze opleiding worden geanalyseerd. Hiermee komen de Unique Selling Points aan bod. Hoofdstuk 4 tenslotte gaat in op de produkt-marktcombinaties. Het geheel wordt afgesloten met een concluderend en samenvattend overzicht en met enkele bijlagen. De onderzoeksresultaten van het markthaalbaarheidsonderzoek voor de opleiding Cultuurreizen van de Hogeschool Holland zijn gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage waarbij leesbaarheid en toepasbaarheid centraal staan. Bureau Verten Onderzoek 3

7 Bureau Verten Onderzoek 4

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo GEEF ZE DE RUIMTE! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers

Nadere informatie

Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg (IKPZ deel 1

Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg (IKPZ deel 1 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H. Hofhuis, M. Plas, E. van den Ende, Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische

Nadere informatie

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Een onderzoek naar de kennisbasis en behoefte aan bijscholing van de combinatiefunctionaris. Onderzoeksrapport Individueel afstuderen - Specialisatie Datum 15 mei

Nadere informatie

DUAAL ACADEMISCH ONDERWIJS:

DUAAL ACADEMISCH ONDERWIJS: DUAAL ACADEMISCH ONDERWIJS: de werkplek als academische leerplek? Evaluatie van de experimenten duale opleidingen WO 2001-5 INHOUDSOPGAVE 1. ACHTERGROND EN VRAAGSTELLING 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Achtergrond

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Hoeveel EVC s in de GGZ?

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Hoeveel EVC s in de GGZ? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Hoeveel EVC s in de GGZ? Een overzicht en analyse van kwantitatieve gegevens om het potentiële gebruik van

Nadere informatie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie Naar sportieve concurrentie Pagina 1/20 Een analyse van de naleving van de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid door gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties T 070 722 20

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Drs. M.P.J. van der Maat Dr. J.D. de Jong U vindt dit rapport

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

SCIENCE CLUB. Adviesrapport SCIENCE CLUB. Nadya Doudnik, KNCV communicatiestagiaire Loes Pors, KNCV beleidsmedewerker onderwijs Januari 2010

SCIENCE CLUB. Adviesrapport SCIENCE CLUB. Nadya Doudnik, KNCV communicatiestagiaire Loes Pors, KNCV beleidsmedewerker onderwijs Januari 2010 SCIENCE CLUB Adviesrapport SCIENCE CLUB Nadya Doudnik, KNCV communicatiestagiaire Loes Pors, KNCV beleidsmedewerker onderwijs Januari 2010 KNCV Bezoekadres: Loire 150 2491 AK Den Haag Postadres: Postbus

Nadere informatie

Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals

Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals Copyright 2013 by iresearch Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

[ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?]

[ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?] 2010 Gemeente De Marne Hanzehogeschool Groningen J.A. van Dijk [ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?] De invloed van bedrijvigheid op de leefbaarheid in Ulrum Ulrum leefbaar door middel van bedrijvigheid?

Nadere informatie

"#!$%&#'())*+#$,!-)%!./,#*#!0#*1%#2#*3!

#!$%&#'())*+#$,!-)%!./,#*#!0#*1%#2#*3! Oud, maar nog niet afgeschreven! Onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties bij het trainen van oudere werknemers en de invloed daarvan op het ontwikkelaanbod en de acquisities van De Boer & Ritsema

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

AFZETFINANCIERING MARKETINGINSTRUMENT VOOR KAPITAALGOEDEREN PROEFSCHRIFT

AFZETFINANCIERING MARKETINGINSTRUMENT VOOR KAPITAALGOEDEREN PROEFSCHRIFT AFZETFINANCIERING MARKETINGINSTRUMENT VOOR KAPITAALGOEDEREN PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Eindhoven, op gezag van de Rector Magnificus, prof. dr. J.H.

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN

NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN UTRECHT, augustus 2010 INHOUD Conclusies 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Manon Arens juni 2011 Onderzoeksrapport Een onderzoek naar

Nadere informatie

een verkennend onderzoek augustus 2001

een verkennend onderzoek augustus 2001 Beleidsgerichte studies Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 77 KORT-HBO een verkennend onderzoek augustus 2001 Den Haag, augustus 2001 Auteurs: P. Gransbergen (smets+hover+), K. Visser (CINOP)

Nadere informatie

Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg DEF 1

Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg DEF 1 Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg Dr. C.M.A. de Bot 1 *, Drs. J.F.M. Bruininks 1, Drs A.M.T. van Bers 2 1. HBO-Verpleegkunde Avans Hogeschool Breda

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten

PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten SCO Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam Edith van Eck Irma Heemskerk Amsterdam, april 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kees Zandvliet Met medewerking van: René Blanken Hassel Kroes Peter van Nes

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie