Gebruikershandleiding GVOP applicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding GVOP applicatie"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding GVOP applicatie Versie: 5.1

2 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) Initiële versie Eric Wijnschenk Review Jeroen van Hemert Eric Wijnschenk Toevoegingen n.a.v. release 1.2 Eric Wijnschenk Toevoegingen n.a.v. release 1.3 Eric Wijnschenk Wijzigingen n.a.v. release 2.0 Eric Wijnschenk Wijzigingen n.a.v. release 2.1 Eric Wijnschenk Wijzigingen n.a.v. release 3.1 Mathijs Kleijnen Wijzigingen paragraaf Jérémie Laisina Wijzigingen n.a.v. release 3.3 Jérémie Laisina Wijziging n.a.v. release 4.1 Jérémie Laisina Wijziging aanpassen marker tekst Jérémie Laisina Wijziging n.a.v. release 5.0 Jérémie Laisina Aanpassing tekst kolom samenvatting van de metadata tabel Jérémie Laisina Inhoudsopgave 1. INLEIDING INLOGGEN ROLLEN GVOP APPLICATIE COMBINEREN VAN ROLLEN BESCHRIJVING ROLLEN FUNCTIONALITEITEN WERKVOORRAAD... 7 MIJN WERKVOORRAAD... 7 GROEP WERKVOORRAAD AANMAKEN NIEUWE PUBLICATIE DOCUMENT BEWERKEN IN XOPUS XML-EDITOR ACTIES OP DOCUMENT DOCUMENT DETAILS INZIEN DOCUMENT BEWERKEN METAGEGEVENS BEWERKEN INVOEREN GEOINFORMATIE VIA KAARTMODULE BIJLAGEN BEWERKEN EIGENSCHAPPEN INZIEN VOORBEELD BEKIJKEN DOCUMENT EXPORTEREN DOCUMENT VERSTUREN DOCUMENT GOEDKEUREN (ALLEEN ROL CONTROLEUR) DOCUMENT PUBLICEREN (ALLEEN ROL PUBLICIST) DOCUMENT INTREKKEN (ROL PUBLICIST) DOCUMENT VERWIJDEREN OVERIGE FUNCTIES DOCUMENTEN ZOEKEN

3 AANVULLENDE INFORMATIE...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 5. AANLEVERINSTRUCTIES TITELS BESLUITEN METADATEREN PER BESLUIT OPNEMEN PRIVACYGEVOELIGE GEGEVENS IN BESLUIT BIJLAGE 1: OVERZICHT METADATAVELDEN

4 1. Inleiding De Gemeenschappelijke Voorziening voor de Officiële Publicaties (GVOP) is een voorziening waarmee decentrale overheden hun regelgeving rechtsgeldig via internet bekend kunnen maken. Door middel van de GVOP kunnen de deelnemende overheidsorganisaties een elektronisch publicatieblad uitgeven volgens de eisen uit de Wet elektronische bekendmaking. Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de GVOP ontwikkeld. Deze gebruikershandleiding beschrijft de diverse functionaliteiten van de GVOP applicatie. De GVOP is een web applicatie en kan in principe vanaf iedere werkplek met een internetverbinding worden bereikt. 4

5 2. Inloggen De gebruiker start de applicatie door de internetbrowser te openen en vervolgens het adres in te tikken. Vervolgens logt de gebruiker in met zijn persoonlijke DigiD-OP. Na het inloggen verschijnt de onderstaande scherm. In dit scherm worden de organisaties benoemd waarvoor een publicatie gepubliceerd kan worden. Selecteer in dit scherm de organisatie waarvoor je een publicatie wilt doen. Zodra een organisatie is geselecteerd verschijnt het scherm van Mijn werkvoorraad. Rechts boven het scherm staat de link Organisatie wijzigen. Bij het klikken op deze link wordt terug genavigeerd naar het scherm om voor een andere organisatie te publiceren. NB: Een handleiding aanvragen DigiD-OP is beschikbaar op de projectwebsite 5

6 3. Rollen GVOP applicatie Gebruikers in de GVOP applicatie kunnen bepaalde acties uitvoeren. De acties die een gebruiker mag uitvoeren zijn gekoppeld aan een rol. De contactpersoon van de organisatie geeft aan welke rollen een persoon mag uitvoeren. We kennen binnen de GVOP applicatie drie rollen: invoerder, controleur en publicist. 3.1 Combineren van rollen Het is mogelijk om de rollen te scheiden per persoon. Een beleidsmedewerker kan dan invoeren, een juridisch controller een document controleren en een communicatiemedewerker het document publiceren. Het is ook mogelijk om deze rollen bij één persoon onder te brengen. Dit betekent dat één persoon zowel kan invoeren, controleren als publiceren. 3.2 Beschrijving rollen Rol Invoerder Controleur Publicist Beschrijving rechten De Invoerder kan nieuwe documenten aanmaken of importeren. De Controleur kan documenten goedkeuren De Publicist kan documenten ter publicatie aanbieden en publicaties intrekken die ter publicatie zijn aangeboden totdat de publicatiedatum is verstreken. Acties per rol: Nieuw document aanmaken Document bewerken Metagegevens bewerken Metagegevens inzien Informatieve bijlagen bewerken Invoerder x x x x x x x x x Controleur x x x x x x x x x Publicist x x x x x x Bijlagen bewerken Voorbeeld bekijken Document exporteren Document verwijderen Document goedkeuren Document publiceren Document afbreken 4. Functionaliteiten In de GVOP applicatie kunnen publicaties worden aangemaakt, gecontroleerd en vervolgens gepubliceerd. Om dit te bereiken worden een aantal schermen doorlopen. Hieronder wordt uitgelegd hoe deze stappen worden doorlopen. 6

7 De GVOP is een web applicatie, dit betekent dat alle knoppen bedient kunnen worden door eenmaal te klikken. Dubbelklikken is niet nodig. 4.1 Werkvoorraad Mijn werkvoorraad Na het inloggen opent het scherm Mijn werkvoorraad. In dit scherm vindt u de documenten die op de naam van de gebruiker staan en die is ingelogd. Een document wordt op naam gezet bij het aanmaken van een nieuw document of als de gebruiker een document in behandeling neemt. In de kolommen ziet u: Documenttitel Titel van het document. Documenttype Toont het documenttype, mogelijkheden zijn: Verordeningen, Plannen ruimtelijk, Plannen overig, Beleidsregels, Overige besluiten van algemene strekking, Beschikkingen aanvraag, Beschikkingen afhandeling, Overige overheidsinformatie. Behandelaar De persoon die het document in behandeling heeft. Een leeg veld betekent dat het document door niemand in behandeling is genomen. Activiteit GVOP kent op dit moment drie activiteiten: Voorbereiden, Beoordelen en Bekendmaken. Status Dit stoplicht geeft aan of de activiteit nog moet worden gestart (leeg), bezig is (half gevuld) of is afgerond (gevuld en aangevinkt). Naam Niet gestart In behandeling Afgerond Stoplichtje Groep werkvoorraad In de Groep werkvoorraad staan de documenten van de organisatie die nog niet in behandeling zijn genomen. Per rol is er een groepswerkvoorraad. Als de gebruiker inlogt als invoerder, dan ziet hij in 7

8 de groepsbak alleen de documenten met de activiteit Voorbereiden die niet zijn toegewezen aan een persoon. Een gebruiker die als rol zowel invoerder als controleur heeft, ziet de documenten die in de activiteiten Voorbereiden en Beoordelen staan. 4.2 Aanmaken nieuwe publicatie Een gebruiker met de rol invoerder kan nieuwe publicaties aanmaken. Om een nieuwe publicatie aan te maken wordt er op Nieuwe publicatie geklikt. Vervolgens wordt een selectie scherm geopend met een aantal keuzes. In de GVOP worden twee soorten publicaties onderscheiden: 1) Complete besluiten Deze optie kiest de gebruiker als de volledige tekst van een besluit bekend moet worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor het bekendmaken van een nieuwe verordening. 2) Zakelijke mededelingen (kennisgevingen) Deze optie kiest de gebruiker als er een mededeling wordt gedaan van een bekendmaking. Deze bestaat over het algemeen uit een eenvoudig tekstblok. Per publicatie zijn er vier opties: 1) Aanmaken leeg document Via deze optie opent de editor met een leeg blad. Er kan direct worden ingevoerd. 2) Aanmaken document op basis van een model De GVOP bevat een aantal modelbesluiten. Via deze optie kan het gewenste model geselecteerd worden, vervolgens opent de editor met het geselecteerde template. 3) Aanmaken document op basis van een eerder gepubliceerd document Selecteer een al eerder gepubliceerde publicatie. Vervolgens wordt een kopie gemaakt en geopend in de editor. 4) Een bestaand document importeren (vanuit bijvoorbeeld Word) Via deze optie kan een bestand dat bijvoorbeeld gemaakt is met Microsoft Word worden geïmporteerd. Door het bestand te selecteren wordt het document geopend in de editor. NB: Er kan op basis van MS Word bestand zelfstandig een template worden aangemaakt. Dit bestand kan gevonden worden op de projectwebsite NB: Zie Hoofdstuk 5: Aanleverinstructies voor tips bij het aanmaken van een besluit. Het is mogelijk om een Word import te doen door middel van een eigen opmaak of via de betaversie. De betaversie kan naast de bestaande importfunctie gebruikt worden en is ontworpen 8

9 om het importeren van de Word-documenten te vergemakkelijken. Om de betaversie van de importfunctie te kunnen gebruiken is het verplicht om de KOOP-templates te gebruiken. De eigen Word-documenten zullen bij het importeren worden geweigerd. Meer informatie en documentatie over de betaversie van de Word importfunctie en de templates vindt u op onze website Document bewerken in XOPUS XML-editor Na het aanmaken van een nieuwe publicatie wordt de editor geopend. De editor werkt op basis van XML. Vervolgens kan de publicatietekst worden ingevoerd. NB: Een uitgebreide instructie over de werking van de XOPUS XML-editor kan gevonden worden op de projectwebsite Bewaar na het invoeren en bewerken van de publicatietekst door op opslaan te klikken. Sluit vervolgens de editor af door op Sluiten te drukken. 9

10 4.4 Acties op document Vervolgens wordt het detailscherm van het document getoond. Dit scherm geeft altijd een preview van het document weer. De actiemenu wordt aan de rechterkant wordt de actiemenu getoond. Afhankelijk van de rol van de gebruiker en de status van het document worden de verschillende acties getoond. (zie hoofdstuk 3: Rollen GVOP applicatie) Document details inzien Het starscherm voor het document. Hier wordt de voorbeeldweergave van de inhoud van het document getoond Document bewerken Start de editor op om aanpassingen in het document uit te voeren Metagegevens bewerken Voer de metadata in voor het document. De metadata zijn kenmerken van het document, waardoor het document gevonden kan worden. Bijvoorbeeld geografische informatie, beleidsonderwerp, documenttype. 10

11 Ieder publicatieblad heeft eigen (verplichte) metadatavelden. Indien u wilt publiceren in de Staatscourant opent u het tabblad Staatscourant. Na het invoeren en/of bewerken drukt u op opslaan. NB: Zie Bijlage 1 voor een overzicht van de verplichte en niet-verplichte metadatavelden. Hier wordt ook toegelicht dat bij een aantal velden een maximale aantal waarden kan worden ingevuld Invoeren geoinformatie via kaartmodule Hiervoor moeten de volgende stappen worden doorlopen: 1) Open de kaartmodule door te klikken op Toon kaart in het metadatveld Coördinaten. 2) Zoek de gewenste locatie op door het adres in te voeren in locatie zoeken of Hectometerpaal zoeken. 3) Nadat u de gewenste locatie heeft gevonden kan het op de kaart worden gemarkeerd via Marker plaatsen. Indien de wens is om meerdere locaties te markeren kan de kaart worden verschoven naar de juiste locatie en opnieuw op Marker plaatsen worden geklikt. 11

12 4) Na het plaatsen van de marker kan het worden verplaatst door de marker in de kaart te selecteren en met de muis te verschuiven. o De locatie kan worden verwijderd door op de marker te klikken en vervolgens op Marker verwijderen te klikken 5) Na het plaatsen van een marker kan er voor verordeningen, plannen, beleidsregels, overige besluiten van algemene strekking en overige overheidsinformatie worden aangegeven dat de marker voor de hele gemeente of provincie geldt. Indien de publicatie voor meerdere gemeenten geldt, moet er per gemeente één marker worden geplaatst en aangegeven dat deze voor de hele gemeente geldt. 6) Als de invoer selectie is voltooid kan het gereed worden gemaakt door op Gereed te klikken. Vervolgens verschijnt het Metagegevens bewerken scherm. 7) Sla vervolgens de ingevoerde locaties op via de knop Opslaan in het Metagegevens bewerken scherm Bijlagen bewerken Geeft een overzicht van de bijgevoegde bijlagen. Hier kunnen de informatieve bijlagen worden toegevoegd of verwijderd. Deze informatieve bijlagen worden samen met de bekendmaking gepubliceerd. 12

13 4.4.5 Eigenschappen inzien Toont het overzicht van de eigenschappen van het document. Hier staat bijvoorbeeld wanneer het document is aangemaakt, of het document is goedgekeurd en wat het officiële publicatienummer is Voorbeeld bekijken Bekijk het voorbeeld document, gelijk aan hoe het document gepubliceerd wordt. Deze transformatie kan enkele minuten duren, afhankelijk van de drukte op het systeem. U dient eerst te kiezen in welke huisstijl u het voorbeeld wilt zien. Uw eigen elektronisch publicatieblad of de Staatscourant. NB: In oudere browsers zoals IE 7 en 8 krijgt u beveiligingsmeldingen als het document gedownload is. U kunt vervolgens het document openen door opnieuw de stappen te doorlopen om een voorbeeld te bekijken. 13

14 4.4.7 Document exporteren Exporteer het document om te bewerken in een extern systeem of om het document te gebruiken in het reguliere besluitvormingstraject. Deze transformatie kunnen enkele minuten duren, afhankelijk van de drukte op het systeem. U kunt exporteren naar de volgende formaten: pdf, odt, xml. U dient eerst te kiezen naar welke huisstijl u het bestand wilt exporteren. Uw eigen elektronisch publicatieblad of de Staatscourant. NB: In oudere browsers zoals IE 7 en 8 krijgt u een beveiligingsmeldingen als het document gedownload is. U kunt vervolgens het document openen door opnieuw de stappen om een document te exporteren te doorlopen Document versturen Verstuur het document naar de groepsbak van de invoerders, controleurs of publicisten. Afhankelijk van uw rol ziet u hier de groepsbak waar u het document naar kan doorsturen Document goedkeuren (alleen rol Controleur) Via deze optie kan een document worden goedgekeurd. Het afkeuren van een document is niet mogelijk. Indien een document moet worden aangepast kunt u via de actie Document versturen het document terugsturen naar de invoerders. Het document wordt gecontroleerd of de gehele publicatie correct is en alle benodigde informatie zoals content, geo-informatie en metadata correct is aangeleverd door de invoerder. Indien er zaken zijn die ontbreken wordt hierover een specifieke foutmelding gegeven, zodat de controleur onvolkomenheden kan herstellen. Bij een foutmelding wordt de publicatie afgekeurd en de publicatie kan niet naar de groep publicisten worden verstuurd. Als de metadata van een document niet is ingevuld, krijgt de gebruiker een functionele melding met een beknopte instructie welke metadata nog ingevuld moet worden. 14

15 Document publiceren (alleen rol Publicist) Via deze optie kunt u het document publiceren in de diverse publicatiebladen. U kunt aanvinken in welk publicatieblad u het document wilt publiceren. De diverse publicatiebladen worden alleen gepubliceerd op werkdagen. Het is dus niet mogelijk om een publicatiedatum op te geven die in het weekend of op een feestdag ligt. De minimale verwerkingstijd van een publicatie is op dit moment 2 werkdagen. Dit betekent dat als u een document woensdag wilt publiceren, het document uiterlijk maandag ter publicatie aangeboden moet zijn. LET OP: Alleen goedgekeurde documenten kunnen worden gepubliceerd Publicatie afbreken (rol Publicist) Het afbreken van een publicatie is mogelijk tot aan de publicatiedatum. Het is niet mogelijk op de publicatiedatum zelf een publicatie af te breken. Als de publicatiedatum is verstreken is deze actie ook niet mogelijk Document verwijderen Via deze optie verwijdert u het document uit de applicatie. Nadat een document is goedgekeurd kan het document niet meer worden verwijderd. 15

16 4.5 Overige functies Documenten Zoeken Via het zoekvenster linksboven in de pagina kunt u documenten zoeken. Na het invoeren van de zoekopdracht klikt u op Documenten zoeken. Er wordt dan gezocht op de titel van documenten van uw organisatie. De zoekresultaten worden vervolgens in het scherm getoond. Via Uitgebreid zoeken kunt u naast zoeken op titel, op diverse kenmerken zoeken. 16

17 17

18 5. Aanleverinstructies Om een besluit op de juiste manier te publiceren, zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten waar u aan moet denken bij het opstellen van een document. Hieronder vindt u een aantal richtlijnen. 5.1 Titels besluiten Omdat alle publicaties als losse berichten in de elektronische publicatiebladen komen is het belangrijk dat u een duidelijk onderscheidende titel opgeeft. Dit verbetert de vindbaarheid van de publicaties door burgers, bedrijven en andere geïnteresseerden. De titel zou in ieder geval de volgende informatie moeten bevatten: - De naam van het bestuursorgaan (Gemeente s-gravenhage) - Korte omschrijving van het besluit ((Brom)fietsverwijderingsbeleid 2013) - De locatie waar het besluit op betrekking heeft (omgeving Station Den Haag Holland Spoor) Dit zou bijvoorbeeld de volgende titel opleveren: Gemeente Den Haag (Brom)fietsverwijderingsbeleid gemeente 2013 omgeving Station Den Haag Holland Spoor Rubriek opnemen in de titel bij publiceren van kennisgevingen beschikkingen Daarnaast wordt op basis van de titel de rubriek voor de zoekservice lokale bekendmakingen bepaalt. In het geval dat u een omgevingsvergunning publiceert dient u het type in de titel van het document op te nemen, bijvoorbeeld: - De naam van bestuursorgaan (Gemeente Ede) - Korte omschrijving van het besluit (Kennisgeving verlening omgevingsvergunning voor het vergroten van het kerkgebouw) - De locatie waar het besluit betrekking op heeft (Leeuweriklaan 35) Dit zou bijvoorbeeld de volgende titel opleveren: Gemeente Ede - Kennisgeving verlening omgevingsvergunning voor het vergroten van het kerkgebouw Leeuweriklaan Metadateren per besluit Om er voor te zorgen dat de besluiten optimaal vindbaar zijn raden wij aan om een document aan te maken per besluit, zodat deze uniek wordt gemetadateerd. Indien u besluiten gaat bundelen in de GVOP-applicatie is het voor burgers niet meer mogelijk om geattendeerd te worden op een specifiek besluit. 5.3 Opnemen privacygevoelige gegevens in besluit Sommige besluiten kunnen persoonsgegevens bevatten. U wordt geacht om als aanleveraar zelf terughoudendheid te betrachten bij het opnemen van dergelijke gegevens in uw publicaties. U dient zich steeds af te vragen of dit een doel dient in de bekendmaking van een besluit. Eventueel kunt u zelf overgaan tot het anonimiseren van een besluit voor publicatie. 18

19 Bijlage 1: Overzicht Metadatavelden Algemeen Naam Aantal Verplicht waarden Rubriek Waarde Documenttype Ja Oneindig - Soort documenttype: Verordeningen Plannen Ruimtelijk Plannen overig Beleidsregels Overige besluiten van algemene strekking Overige overheidsinformatie Instelling gemeenschappelijke regelingen Maker Ja 1 Verordeningen Beleidsregels Overige besluiten van algemene strekking Beschikkingen aanvraag Beschikkingen afhandeling Overige overheidsinformatie Naam van overheidsorganisatie Beleidsonderwerp Ja Oneindig Verordeningen Bijvoorbeeld: Verkeer Weg Beleidsregels Overige besluiten van algemene strekking Beschikkingen aanvraag Beschikkingen afhandeling Overige overheidsinformatie Coördinaten Ja Oneindig Verordeningen Beleidsregels Overige besluiten van algemene strekking Beschikkingen aanvraag Beschikkingen afhandeling Overige overheidsinformatie Door een marker te plaatsen op de kaart worden de gegevens toegevoegd aan het document. Ruimtelijk plan identificatie nummer Ja 1 - Plannen ruimtelijk Ruimtelijk plan identificatie. Referentienummer Ja 1 Verordeningen Beleidsregels Overige besluiten van algemene strekking Samenvatting Nee Oneindig Verordeningen Beleidsregels Overige besluiten van algemene strekking Kenmerk of referentienummer binnen de eigen organisatie. De tekst in dit veld wordt in de attenderingsmail onder de titel getoond. Een lezer van de attenderingsmail kan dan in een oogopslag lezen waar de bekendmaking van toepassing is. GB/WB/PB Aantal Naam Verplicht waarden Rubriek Eindverantwoordelijke Ja 1 Verordeningen Beleidsregels Waarde Naam van overheidsorganisatie 19

20 Overige besluiten van algemene strekking Beschikkingen aanvraag Beschikkingen afhandeling Overige overheidsinformatie Publisher Ja 1 Verordeningen Beleidsregels Overige besluiten van algemene strekking Beschikkingen aanvraag Beschikkingen afhandeling Overige overheidsinformatie Informatietype Ja 1 Verordeningen Beleidsregels Overige besluiten van algemene strekking Beschikkingen aanvraag Beschikkingen afhandeling Overige overheidsinformatie Start-/Einddatum Nee 1 Verordeningen Beleidsregels Overige besluiten van algemene strekking Beschikkingen aanvraag Beschikkingen afhandeling Overige overheidsinformatie Naam van overheidsorganisatie Geef rubriek van GB/WB/PB op: Verordeningen Beleidsregels Overige besluiten van algemene strekking Beschikkingen aanvraag Beschikkingen afhandeling Overige overheidsinformatie Vul de start- en einddatum in waarop het besluit betrekking heeft Staatscourant (Bij keuze voor Zakelijke Mededelingen) Aantal Naam Verplicht waarden Rubriek Informatietype Ja 1 Alleen bij Zakelijke Mededelingen (Rubriek) van het type: Beschikkingen aanvraag Beschikkingen afhandeling Informatietype (Sub rubriek) Ja (alleen bij selectie Ruimtelijk plan) 1 Alleen bij Zakelijke Mededelingen van het type: - Plannen ruimtelijk Waarde - Aanwijzing - Andere vergunningen - Bekendmakingen aan de scheepvaart - Omgevingsvergunningen - Onteigeningen - Overig - Ruimtelijk plannen - Vergunningen Geef sub rubriek van Ruimtelijk Plannen op: - provinciale verordening - inpassingsplan - structuurvisie - exploitatieplan - bestemmingsplan - omgevingsvergunning met planafwijking - voorbereidingsbesluit - wijzigings- of uitwerkingsplan - beheers verordening 20

21 Staatscourant (Bij keuze voor Complete Besluiten) Aantal Naam Verplicht waarden Rubriek Eindverantwoordelijke Ja Instelling gemeenschappelijke regelingen Maker Ja Instelling gemeenschappelijke regelingen Beleidsonderwerp Ja Instelling gemeenschappelijke regelingen Coördinaten Ja Instelling gemeenschappelijke regelingen Waarde Naam van de verantwoordelijke overheidsorganisatie Naam van overheidsorganisatie Bijvoorbeeld: Verkeer Weg Door een marker te plaatsen op de kaart worden de gegevens toegevoegd aan het document. Samenvatting Nee Instelling gemeenschappelijke regelingen Samenvatting van de juridische tekst. Alternatieve titel Nee Instelling gemeenschappelijke regelingen Een alternatieve titel Grondslag Nee Instelling gemeenschappelijke regelingen 21

Gebruikershandleiding GVOP applicatie

Gebruikershandleiding GVOP applicatie Gebruikershandleiding GVOP applicatie Versie: 1.0 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 21-11-2012 Initiële versie Eric Wijnschenk 0.2 21-11-2012 Review Jeroen van Hemert Eric Wijnschenk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GVOP applicatie

Gebruikershandleiding GVOP applicatie Gebruikershandleiding GVOP applicatie Versie: 0.6 Wijzigingsbeheer Versie Datum 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 21-11-2012 21-11-2012 03-02-2013 11-02-2013 22-02-2013 3-6-2013 Omschrijving Auteur(s) Initiële versie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GVOP applicatie

Gebruikershandleiding GVOP applicatie Gebruikershandleiding GVOP applicatie Versie: 0.5 Wijzigingsbeheer Versie 0. 0.2 0.3 0.4 0.5 Datum 2--202 2--202 03-02-203-02-203 22-02-203 Omschrijving Initiële versie Review Jeroen van Hemert Toevoegingen

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Verkeersbesluiten applicatie

Gebruikershandleiding Verkeersbesluiten applicatie Gebruikershandleiding Verkeersbesluiten applicatie Versie: 2.0 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 21-11-2012 Initiële versie Eric Wijnschenk 0.2 28-11-2012 Tweede versie, nav opmerkingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Oproepingenapplicatie (OPA)

Gebruikershandleiding Oproepingenapplicatie (OPA) Gebruikershandleiding Oproepingenapplicatie (OPA) Versie: 1.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 1.0 10-06-2015 Definitief Jérémie Laisina 1.1 13-07-2015 Aanvulling Bijlage 1 Sander van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Decentrale Regelgevingg en Officiële Publicaties

Gebruikershandleiding Decentrale Regelgevingg en Officiële Publicaties Gebruikershandleiding Decentrale Regelgevingg en Officiële Publicaties (DROP) Versie: versie 2.0 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) Initieel 19-10-2015 Initiële versie Jérémie Laisina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Verkeersbesluiten applicatie

Gebruikershandleiding Verkeersbesluiten applicatie Gebruikershandleiding Verkeersbesluiten applicatie Versie: 7.0 Definitief Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 21-11-2012 Initiële versie Eric Wijnschenk 0.2 28-11-2012 Tweede versie,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Decentrale Regelgevingg en Officiële Publicaties

Gebruikershandleiding Decentrale Regelgevingg en Officiële Publicaties Gebruikershandleiding Decentrale Regelgevingg en Officiële Publicaties (DROP) Versie: versie 2.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) Initieel 19-10-2015 Initiële versie Jérémie Laisina

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Handleiding GVOP Wordimport 2.0

Handleiding GVOP Wordimport 2.0 Handleiding GVOP Wordimport 2.0 Inhoud Inleiding... 2 Uitgangspunten... 2 1. GVOP-Template... 2 Gebruik maken van stijlen... 3 Aanwezige stijlen... 3 OP_Titel... 4 OP_Aanhef... 4 OP_Artikel_Titel en OP_Hoofdstuk_Titel...

Nadere informatie

Handleiding GVOP Wordimport 2.0

Handleiding GVOP Wordimport 2.0 Handleiding GVOP Wordimport 2.0 Inhoud Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 1 GVOP-Template... 4 1.1 Gebruik maken van stijlen... 4 1.1.1 Aanwezige stijlen... 5 1.1.1.1 Compleet besluit stijlen... 5 1.1.1.2

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Versie: 0.2. Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor

Versie: 0.2. Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor Versie: 0.2 Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 31-12-2012 Initiële versie Eric Wijnschenk 0.2 02-01-2013 Wijzigingen nav review Jeroen van Hemert

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor

Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor Versie: 0.2 Wijzigingsbeheer Versie 0.1 0.2 Datum 31-12-2012 02-01-2013 Omschrijving Initiële versie Wijzigingen nav review Jeroen van Hemert Auteur(s) Eric Wijnschenk

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Gebaseerd op Digitaal Loket versie januari 2012 (iteratie 25)

Gebaseerd op Digitaal Loket versie januari 2012 (iteratie 25) 1 Officiële Publicaties Korte Gebruikershandleiding Deel 4: voor het aanleveren van parlementaire stukken aan het Digitaal Loket Gebaseerd op Digitaal Loket versie januari 2012 (iteratie 25) 2 INHOUD 1

Nadere informatie

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Versie 1 Januari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanmelden voor uw inschrijving... 3 1.1 Het project op Aanbestedingskalender.nl... 3 1.2 Het project zichtbaar maken

Nadere informatie

Handleiding Planmonitor wonen

Handleiding Planmonitor wonen Handleiding Planmonitor wonen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systeemeisen 3. Toelichting per onderdeel 3.1 Opstarten en inloggen 3.2 De onderdelen van het venster 3.3 Plannen zoeken 3.3.1 (eenvoudig) zoeken

Nadere informatie

Werkinstructie Voorgangsverslag maken

Werkinstructie Voorgangsverslag maken Werkinstructie Voorgangsverslag maken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie ZZP digitaal invoeren

Handleiding urenregistratie ZZP digitaal invoeren Beste ZZP er, Deze handleiding beschrijft hoe je jouw maandstaat met gewerkte uren en eventuele zakelijke kilometers digitaal kunt inleveren bij je opdrachtgever. Aangeboden uren en zakelijke kilometers

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl

Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl Versie 2.0 November 2014 Inhoud 1 Inloggen 2 Beheren 2.1. Houders 2.2. Zendende partners 2.3. Ontvangende partners 2.4. Competentiesets

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu HANDLEIDING BEHEER WEBSITE Vrouwen van Nu Versie 1.3 11 Oktober 2012 VERSIE INFO Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 25 September 2012 Rudi van Es 1.1 2 Oktober 2012 Maarten Rütten 1.2. 3 Oktober 2012

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Blog manager OTYS Recruiting Technology. Versie 2.1

Blog manager OTYS Recruiting Technology. Versie 2.1 Blog manager OTYS Recruiting Technology Versie 2.1 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 11-9-2013 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL U

Nadere informatie

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11 Handleiding Recruitmentsysteem ZorgSelect Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus 2016 1/11 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Organisatievoorkeuren... 3 2.1 Locaties... 3 2.2 Vacature en cv-voorkeuren...

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Groep aanmaken en beheren

Groep aanmaken en beheren Groep aanmaken en beheren versie December 2014 Om verhalen, foto s e.d. te kunnen toevoegen moet u eerst een groep hebben aangemaakt of van één groep de rechten hebben binnen die groep inhoud te plaatsen.

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie)

Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie) Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie) Ga naar de volgende url in uw browser Ga naar: http://mediamanager.wegener.nl/ (bij voorkeur met: Google Chrome, Firefox of Internet Explorer

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

Bijlage 2: Globale functionele beschrijving GVOP. 1. Inleiding. Context V1.2

Bijlage 2: Globale functionele beschrijving GVOP. 1. Inleiding. Context V1.2 Bijlage 2: Globale functionele beschrijving GVOP V1.2 1. Inleiding Het project Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) levert een generieke applicatie op waarmee het voor decentrale

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio OUDER

HANDLEIDING scoolfolio OUDER HANDLEIDING Inleiding Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 5 Mappen aanmaken pagina 6 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 7 Een foto bestand bekijken pagina 9 Een niet-foto bestand bekijken

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor

Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor Versie: 0.3 Wijzigingsbeheer Versi Datum e 0.1 0.2 0.3 31-12-2012 02-01-2013 06-03-2013 Omschrijving Auteur(s) Initiële versie Wijzigingen nav review Jeroen van Hemert

Nadere informatie

Handleiding Portal HHNK medewerkers

Handleiding Portal HHNK medewerkers Handleiding Portal HHNK medewerkers Heerhugowaard, mei 2014 Versie: 1.0 Auteur: T. Tromp Inleiding HHNK maakt gebruik van externe dienstverlening t.b.v. het callcenter. Het callcenter maakt gebruik van

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR) Handleiding Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1 Inleiding 2 Inloggen met eherkenning 3 Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen 3.2 Een rapportage aanleveren

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN

HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN 1. INLOGGEN 2. HOMEPAGINA 3. OTA INVULLEN 4. OTA VERSTUREN 5. OTA AANVULLEN/WIJZIGEN (voor de contactpersoon) 6. OTA GOEDKEUREN (voor de budgethouder en gemandateerde

Nadere informatie

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten RTE Handleiding Publiceren Documenten Datum: December 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Aan de slag 3 2.1. Het opstarten van de applicatie 3 2.2. WebHare Applicaties 3 2.3. De RTE applicatie 3 3.

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Handleiding Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android Auteur SIMgroep Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Inhoudsopgave HANDLEIDING... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. RAADDIGITAAL INSTALLEREN...

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.5 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Implementatie DROP

Regiobijeenkomst Implementatie DROP 1 Regiobijeenkomst Implementatie DROP UBR KOOP Den Haag Woensdag 20 januari 2 Agenda Opening en toelichting programma Introductie DROP Implementatiestappenplan Live demonstratie Vragen Lunch 3 Waarom DROP?

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Handleiding verzuimloket

Handleiding verzuimloket Handleiding verzuimloket Uitvoerende instanties Dienst Uitvoering Onderwijs Versie 6.2 24 november 2014 Inhoudsopgave 0. Versiebeheer...3 1. Inleiding...4 2. Meldingen...6 2.1 Raadplegen meldingen...7

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken

Werkinstructie Verzoeken Werkinstructie Verzoeken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met HRM-Reviews aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP:

Nadere informatie

Stap 5. Koppel vervolgens de Stages aan de AIOS op het blad AIOS Stageplaats (figuur 5). Nu kunnen de Stage specifieke afspraken aangemaakt worden.

Stap 5. Koppel vervolgens de Stages aan de AIOS op het blad AIOS Stageplaats (figuur 5). Nu kunnen de Stage specifieke afspraken aangemaakt worden. Met de Excelapplicatie Opleidingskalender kunt u afspraken in het kader van de opleiding met AIOS per Ziekenhuis/Opleiding per specialisme plannen en beheren. Introductie Deze Excelapplicatie is gemaakt

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Loket Rapportages

Handleiding Digitaal Loket Rapportages Handleiding Digitaal Loket Rapportages Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1. Inleiding 2. Inloggen met eherkenning 3. Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen

Nadere informatie

Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3

Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3 Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3 Layout HRM-Reviews Reviews heeft een compleet nieuw uiterlijk gekregen. De navigatiebalk is grijs met witte letters en heeft altijd de volgende knoppen

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk functioneel beheer Peridos Versie: 2.0 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de

Nadere informatie

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 2 / 13 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Schrijfwijze... 5 1.2 Veel gebruikte termen... 5 1.3 Afkortingen... 5 1.4 Meer informatie... 5 1.5 Doel van de handleiding... 6

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie