ontwikkel strategie Overhoeks Maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ontwikkel strategie Overhoeks Maart 2013"

Transcriptie

1 ontwikkel Maart 2013

2 ontwikkel Inhoudsopgave Inleiding Strategie De Strip Voorbeeld verkaveling Parkeren Openbare Ruimte Bestemmingsplan Tot Slot p.5 p.9 p.14 p.18 p.23 p.25 p.28 p.31 Shell Laboratorium, 1963

3 inleiding Once Unfashionable, Noord District of Amsterdam Gains Cachet From blue-collar industrial area to red-hot art neighborhood New York Times de Strip In dit document wordt een vernieuwde visie gepresenteerd op de ontwikkeling van de Strip, onderdeel van, het voormalige terrein van Royal Dutch Shell op de noordelijke IJ-oever. De visie is opgesteld door een hiertoe ingestelde werkgroep, in opdracht van projectbureau Noordwaarts. In 2003 heeft de gemeente Amsterdam het 20 hectare grote terrein aangekocht waar Shell haar research afdeling gevestigd had. Shell heeft ten westen van het terrein een nieuw laboratoriumcomplex laten verrijzen. Voor het vrijgekomen terrein zijn vanaf dat moment plannen gemaakt met een hoogstedelijk karakter. In het westelijk deel is reeds een deel van de Campus gebouwd, ook wel Residentieel Kwartier genoemd. In het oostelijke deel zal achter de markante Toren de Strip worden ontwikkeld. Een lange strook van 290 meter lang en 73 meter breed waarvan het in de bedoeling ligt dat die intensief zal worden bebouwd, onder meer in de vorm van torens. De nog bestaande gebouwen uit de Shell periode krijgen hier een nieuwe bestemming. De twee deelgebieden de Campus en de Strip worden gescheiden door een groene scheg. In de Campus zijn de eerste appartementengebouwen inmiddels opgeleverd. Vanwege de veranderende tijd en voortschrijdend inzicht zullen de nog overgebleven bouwvelden in de Campus door Ymere worden herontwikkeld. De ontwikkeling van de Strip bevindt zich nog in de beginfase. ING Real Estate heeft zich om financieel-economische redenen als ontwikkelaar teruggetrokken uit dit deelgebied. Vanaf augustus 2011 beschikt de gemeente Amsterdam weer over vrijheid van handelen voor de gehele Strip en Scheg. Dit was aanleiding voor projectbureau Noordwaarts om zich opnieuw te bezinnen op de toekomst van de Strip, qua invulling, vorm en ontwikkel. Dit document is een eerste resultaat hiervan. Tussen economische kracht en - crisis Dit document is ontstaan in een even roerig als markant tijdsgewricht. We zien dat steden wereldwijd een steeds belangrijker rol spelen in de economie. De demografische druk is enorm op tal van steden, niet in de laatste plaats op Amsterdam. Tegelijkertijd gaat de westerse wereld gebukt onder een complexe economische crisis, eentje die niet louter conjunctureel van aard is, maar ook verschillende structurele kenmerken in zich heeft. De crisis doet zich ook gelden op de internationale markten van het commerciële vastgoed èn op de woningmarkt, die in Nederland nagenoeg op slot zit. De regio Amsterdam ontkomt evenmin aan de misère: veel kantoorgebouwen staan leeg; plannen voor kantoorontwikkeling worden teruggetrokken; er worden fors minder woningen gebouwd en verkocht. De stad als motor van de economie èn de economische crisis: beide hebben hun directe invloed op de ontwikkeling van de Strip in maar - naar het schijnt - in een steeds wisselende krachtsverhouding. Structuurvisie Amsterdam 2040 In december 2012 heeft de gemeente Amsterdam het inwonertal van personen overschreden. Het markeert het voorlopige hoogtepunt van een bevolkingstoename die halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw is ingezet. Het is de weerslag van de groeiende betekenis van Amsterdam in een steeds kennisintensiever wordende economie. De stad is een brandpunt van kennis- en ideeënuitwisseling, face-to-face, bìnnen en tussen tal van economische sectoren. De trek naar de stad heeft een aantal robuuste ruimtelijke ontwikkelingen en vestigingspatronen op gang gebracht. Deze worden in Structuurvisie Amsterdam 2040 beschreven als de grote ruimtelijke bewegingen. Ten eerste groeit langzaam maar zeker de hoogstedelijke kern van Amsterdam ( uitrol centrummilieu ) zo is het centrumgebied van de stad inmiddels het IJ overgestoken. Ten tweede heeft de Amsterdammer het waterfront herondekt : men ziet de oevers van het IJ steeds meer als aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te recreëren. ligt in het hart van de zône waar deze bewegingen elkaar overlappen. Daarmee heeft het een meer dan evenredige ontwikkelingspotentie. Deze doet zich al geruime tijd gelden. Aan de noordelijke IJ-oever en in Oud-Noord is onwillekeurig een gemengd stuk stad aan het ontstaan, met een veelheid aan woningcategorieën, kennisgerelateerde en creatieve ondernemingen, aansprekende horeca, bedrijfjes aan huis, tijdelijke initiatieven, vestiging van studenten, musea en instituten. De Strip ligt midden in deze omgeving die zich nadrukkelijk aan het bewijzen is op grillige wijze, met horten en stoten, zoals dat nu eenmaal gaat in een dynamische stad. De bewijslast is niet gering: (relatief) stijgende woningprijzen, hogere buurtwaarderingen, en de vestiging van bedrijven en instellingen als De Goudfazant, Universal, Geenstijl.nl, M-Lab, Eye, Paradiso en MTV. p.4 p.5

4 De krachtige ontwikkeling van de omgeving geeft steeds meer richting en duiding aan wat er op de Strip zèlf mogelijk is, wat het gebied werkelijk betekent voor de Van der Pek buurt, de stad en de metropool Amsterdam. Maar allemaal volgens het principe: eerst zien, dan geloven. En het mooie is: steeds meer mensen beleven daadwerkelijk het wonen in, het terras van Eye en de directe nabijheid van de historische binnenstad en het Centraal Station. Het is dan ook niet voor niets dat in de Structuurvisie het label Metropolitane plek heeft opgeplakt gekregen. Bovendien wordt in de visie de hoogbouwambitie voor het gebied bestendigd. Een belangrijk wapenfeit dateert uit oktober 2012: een groep Amsterdamse ondernemers heeft Toren gekocht van de Gemeente Amsterdam om er in 2015 Twenty4Amsterdam te openen; een nieuwe hotspot voor dance, clubbing en muziekproductie. Veranderende stadsontwikkeling: nieuwe kansen voor de Strip Het klinkt voor de hand liggend, maar in praktijk blijkt het allerminst eenvoudig om een ontwikkeling tot stand te brengen die volledig recht doet aan de uniciteit en potentie van een plek als de Strip. Die begrippen uniciteit en potentie zijn nadrukkelijk van toepassing op de Strip. Het is zo n gebied dat elke dag sowieso een stukje belangrijker wordt, ook al ontwikkel je er niets, ook al laat je het links liggen. De ontwikkeling van de plannen voor kent tot dusver een duidelijke en beproefde rolverdeling. Het gaat om integrale gebiedsontwikkeling met de gemeente als uitgever van de grond, en als hoofdontwerper van het stedenbouwkundig plan, dat wordt vervaardigd in nauwe samenwerking met één of enkele grote marktpartijen. De marktpartijen dragen zorg voor het realiseren van het vastgoed. Hiervoor is al opgemerkt dat de economische crisis niet louter conjunctureel van aard is. Dit gegeven heeft ons ook tot het inzicht gebracht dat de stedelijke ontwikkeling op een structureel andere wijze moet plaatsvinden. De vraag naar vastgoed wordt steeds diffuser en steeds specifieker naar vorm en functie. Aan de aanbodkant zijn de veranderingen eveneens substantieel: projecten worden kleinschaliger, risico s worden over meer partijen gespreid en er wordt veel meer flexibiliteit ingebouwd, zowel naar planinhoud als naar fasering. Voor, en voor de Strip in het bijzonder, biedt dit tal van welkome kansen. Het Stedenbouwkundig Plan voor het Shellterrein (2004) is ambitieus-stedelijk van aard, zeker voor wat de Strip betreft. Daarmee is een ontwikkelingsniveau ingezet dat recht doet aan de bijzondere potentie van de locatie. Met die ambitie kunnen we vandaag de dag nog steeds uit de voeten, sterker nog: de feitelijke ontwikkeling van de noordelijke IJ-oever laat zien dat men het destijds op dit punt bij het rechte eind had. Ook het basisidee voor de Strip staat nog steeds als een huis: het via hoge torens accentueren van deze centraalstedelijke landtong in het IJ, en het realiseren van een gemengd-stedelijk programma aan de voet van deze torens. Dat neemt niet weg dat de functionele invulling van het plan moet worden aangepast aan de vraag van nu en aan de mogelijke vraag van de toekomst. Van project naar stuk-stad-in-wording Het is onwaarschijnlijk dat het gebied zich nog in één of enkele grote fasen laat ontwikkelen, volgens iets wat lijkt op een blauwdruk. Dat is ook helemaal niet nodig. Het gebied is uitermate geschikt om in kleinere kavels te worden uitgegeven, kleiner dan oorspronkelijk gedacht, en gevarieerd in grootte en vorm. Een no nonsense-stratenplan blijft de stedenbouwkundige structuur bepalen. Voor de goede orde: de torens en het Groot Lab blijven de basis vormen van de Strip. This Side Up! De opgave is om op de kavels ertussen meer recht te laten doen aan een steeds gefragmenteerder, veelkleuriger hoogstedelijke vraag een vraag bovendien, waarin wordt voorzien in een gefragmenteerder wordende groep aanbieders. Ongemerkt ben je dan al lang niet meer bezig met een project of een plan, maar heb je te maken met een stukstad-in-wording, waarbij de gemeente op een eigentijdse manier haar rol als regisseur vervult. Natuurlijk: voor grootschalige eenheden als de torens blijven grote marktpartijen nodig, maar ook dit worden steeds meer afzonderlijke initiatieven binnen een duidelijke stedelijke ambitie en structuur. De Strip heeft ongeveer de lengte en breedte van de Haarlemmerstraat met haar zijstraten. Ter inspiratie is het misschien goed om te zien hoe onwaarschijnlijk rijk en fijnmazig aan functies een stuk stad van gelijke omvang kan zijn. Natuurlijk: de Strip wordt geheel anders qua schaal en beleving; bovendien heeft de Haarlemmerbuurt er eeuwen over kunnen doen om te worden wat het thans is - En toch huist er een belangrijke boodschap voor de Strip. Een stuk stad als de Haarlemmerbuurt hangt van toevalligheden aan elkaar. En toch heeft het een duidelijke structuur en grote esthetische kwaliteiten. Het ongewisse, de toevalligheden zouden wel eens een eigentijdse meerwaarde kunnen gaan geven bij de ontwikkeling van de Strip zolang structuur en ambitie maar overeind blijven. Het ongewisse betreft dan niet alleen de uiterlijke vorm van het gebouwde, maar zeker ook de programmatische invulling. Het integraal denken in metrages aan winkels, woningen, kantoorvloer, bedrijven enzovoorts loopt steeds meer uit de pas met hoe de stad daadwerkelijk functioneert. Achter de feiten aanlopen is zinloos. Bij de ontwikkeling van de Strip willen wij weer voorop lopen. Haarlemmerstraat p.6 p.7

5 ONTWIKKELSTRATEGIE Gevraagd: een ontwikkel die kansen biedt in deze tijd. Dat een fantastische plek is en blijft, daar zijn wij het allemaal wel over eens. Maar misschien is er ruimte voor meer variatie in programma en opdrachtgeverschap. Juist omdat wij met een frisse blik opnieuw naar de plek en de opgave kijken, zou de Strip een nog betere plek kunnen worden dan tot dusver is gedacht. Bijvoorbeeld door een kleinere verkaveling voor te stellen. Think Big, Act Small. Stel je een invulling voor die meer recht doet aan de diversiteit van de stad. Wensen en ambities uit de samenleving faciliteren. Van eenling tot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Van vrijgevochten apps- en gaming developers tot juristen in de plooi en opnieuw samengestelde gezinnen. Van Student Hotel tot sportschool, van kaasboer tot fysiotherapeut. Misschien wil Marqt hier een winkel vestigen. Het onderscheid tussen wonen, werken en recreëren laten vervagen. Dat is het idee. Hier kan diversiteit nieuwe lading krijgen. In grootte, in functies, in doelgroepen. De massa zal voortaan uit de breedte komen. Hoe meer diversiteit in programma en opdrachtgeverschap, des te beter het is. First things first Een ontwikkel dus. Het belang van een goede boven het zoveelste ontwerp van de zoveelste toren en het zoveelste gebouw. Laten wij heel sec beginnen met het minimale aantal vierkante meters. Het oude Stedenbouwkundig Plan uit 2004 ging uit van m 2. ING Real Estate dacht in 2010 nog m 2 te kunnen realiseren maar elke ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Alleen al het aantal vierkante meters kantoorruimte en een grote parkeergarage voor 1800 parkeerplaatsen bleken niet te nemen hordes. Dus is de vraag wat er vanaf vandaag en morgen wél mogelijk is? De ontwikkel die nu voor u ligt gaat uit van een bandbreedte tussen de en m 2 waarvan het programma en het opdrachtgeverschap het liefst zo divers en zo flexibel mogelijk kan worden ingevuld. In de praktijk zal het iets meer en iets minder kunnen zijn. De Tender voor Toren heeft aangetoond dat er ook in deze tijd veel interesse is voor deze plek. Nieuwe opdrachtgevers en nieuwe bestemmingen komen in beeld. Natuurlijk alleen al vanwege de prominente ligging aan de IJ. Zo dichtbij de binnenstad en het Centraal Station en toch zoveel lucht, ruimte en vrijheid. Ook voor het daarachter gelegen Groot Lab is nu al veel belangstelling. Codum zal hier de komende jaren werkruimten voor creatieve ondernemers verhuren. Misschien vindt de Goudfazant of andere ondernemer hier onderdak met een nieuw hotelconcept en zal Hyperion hier in de toekomst haar gymnasium openen. De Strip wordt in deze ontwikkel los geknipt. Het gebied tussen het Groot Lab en de Van der Pekbrug wordt in 7 kavels verdeeld. Kavels die los van elkaar én gefaseerd kunnen worden ontwikkeld door verschillende opdrachtgevers met verschillende wensen. De vijf torens zijn gebleven, precies op de plekken waar het bestemmingsplan dit toelaat. Het is aan de markt om de precieze omvang van de torens te bepalen. Kleinere en dunnere torens zijn toegestaan. Wij geven daarom een bandbreedte aan met een minimaal en een maximaal aantal vierkante meters. Door alleen de torens te fixeren, ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven en nieuwe opdrachtgevers die wij nu nog niet kennen. De spelregels zijn helder. Er moet in de rooilijn worden gebouwd. De minimale en maximale bouwhoogte ligt vast. Parkeren wordt op eigen erf opgelost. De begane grond is minimaal 4,5 meter hoog en transparant. Toren en Filmmuseum Eye gezien vanaf het Centraal Station p.9

6 Verder mag iedereen het zelf weten en laten wij ons graag verrassen. De onzekerheid omarmen. Daar hoort bij dat vooraf niet een strikte scheiding wordt aangebracht tussen functies en opbrengst per vierkante meter. Zoveel vierkante meter van dit en zoveel van dat voor die en die prijs en dan ook alleen op die en die plek. Is het mogelijk nu uit te gaan van een gemiddelde vierkante meter prijs, ongeacht welk programma er straks zal worden gerealiseerd? Laten wij per kavel een tender organiseren die uitnodigt en prikkelt, niet alleen vanwege de plek, maar The Noord District s Hip Rebirth How One Amsterdam Neighbourhood Became Trendy, Drawing Artists, Musicians and eateries The longstanding appeal of Noord, though, is that it links city to countryside. The Wall Street Journal ook omdat wij zoveel mogelijk vrijheid faciliteren. Het moet hier gaan vonken. Deze ontwikkel zou als doel moeten hebben om een rijkdom aan energie, programma en mensen aan deze plek te binden. Het doel is een uitgifte- en ontwikkel die gefaseerd en ook bijgesteld kan worden in de tijd. Revisited dus. Met als doel de plek stap voor stap nieuwe lading te geven, in beweging te krijgen en in beweging te houden. Slow Cooking, Slow Building. p.10

7 Strip Bandbreedte Kavel Bandbreedte b.v.o. oppervlak m 2 maximaal m 2 minimaal m 2 functie Torenkavel wonen middeldure huur Torenkavel hotel/wonen Torenkavel wonen/werken Tussenkavel wonen/werken Torenkavel wonen/werken/commercieel Tussenkavel wonen/werken/commercieel Torenkavel wonen/werken/commercieel Totaal kavels Toren commercieel Groot Lab niet commerciele voorzieningen Woon Lab wonen Totaal Strip Voorbeeld torenkavel Bij het tekenen en rekenen aan een mogelijk programma in de Strip is uitgegaan van een minimaal en maximaal aantal vierkante meters. Voor de torenkavels is uitgegaan van een minimale footprint van 25 x 25 meter en een maximale footprint van 33 x 33 meter. Voor de tussenkavels is uitgegaan van een footprint van 33 x 15 meter, minimaal 5 lagen en maximaal 10 lagen. De maximale bouwhoogte van alles wat geen toren is bedraagt aan het kanaal 24 meter en aan het park 35 meter. In de berekening van het aantal vierkante meters is uitgegaan van een gemiddelde bruto verdiepingshoogte van 3,5 meter. Op de begane grond geldt overal een verdiepingshoogte van 4,5 meter. De voorbeelduitwerking van 7 kavels laat zien dat bij een programma van circa m 2 een mooie mix is te realiseren van kleine en grote gebouwen met nog voldoende licht en lucht voor een goede hoog stedelijke woonkwaliteit. Het is daarom aan te bevelen om zo dicht mogelijk bij de m 2 te blijven. Bowery, New York Voorbeeld tussenkavel p.12 p.13

8 Boerentoren, Antwerpen de strip De Strip heeft een lengte van 290 meter en de breedte 73 meter. Zoals eerder al is opgemerkt wordt bij deze nieuwe ontwikkel vastgehouden aan het basisidee van een centraal stedelijke landtong in het IJ, die met hoge torens wordt geaccentueerd. Aan de voet van de torens ontwikkelt zich een gemengd stedelijk programma. De nieuwe ontwikkel gaat uit van hoge dichtheden en een hoge functiemix, maar nu met kleinere ontwikkeleenheden, grotere flexibiliteit in de fasering en variëteit in aanbod van gebouw typologieën. Wisselde bouwhoogtes en wisselde breedtes moeten tot de mogelijkheden behoren. Het moet mogelijk zijn om naast bijvoorbeeld een hoteltoren een herenhuis en een woonwerkgebouw te realiseren, als ook studenten woningen, beneden bovenwoningen en een winkel. De 7 kavels ten noorden van veld Groot Lab lopen van het Buiksloterkanaal tot het Schegpark, een diepte van 73 meter. De breedte van de kavel is minimaal 33 meter. Iedere kavel heeft een front aan het Buiksloterkanaal en aan het Schegpark. De kavels kunnen onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld. Een kavelbreedte van minimaal 33 meter maakt het mogelijk om op de kavel een toren te plaatsen maar ook om een parkeerkelder te maken die al dan niet deels onder de straat loopt, met 2 maal de stramienmaat voor haaks parkeren aan weerzijden van een rijbaan. Er kunnen ook bovengrondse parkeeroplossingen worden gezocht, zolang deze zich minimaal tien meter achter de rooilijn bevinden of boven de plint die minimaal 4,5 meter hoog is. Alleen de posities en hoogtes van de torens uit het Stedenbouwkundig Plan en het Bestemmingsplan zijn in deze nieuwe overgenomen. Het is aan marktpartijen om de vorm en grootte van de torens te bepalen, als ook hoe zij de parkeervraag willen oplossen. De 7 kavels zijn onderverdeeld in torenkavels (daar waar de torens zijn gepositioneerd) en de kavels daar tussen zijn de zogenaamde tussenkavels. Kavels: Veld Groot Lab Kavel 1 (toren 1) Kavel 2 Torenkavel; over deze kavel loopt een openbare langzaamverkeersroute tussen scheg en kanaal. Kavel 3 Torenkavel Kavel 4 Tussenkavel Kavel 5 Torenkavel Kavel 6 Tussenkavel Kavel 7 Torenkavel aan het Scharnier Torenkavels: Voor de torenkavels zijn de volgende algemene uitgangspunten benoemd: De positie en hoogte van de toren staat vast. De torenkavel wordt in de lengte geknipt in twee delen van 36.5 meter, waarvan één deel het torendeel. De toren mag ranker zijn dan de kavel breed is. Het overige geveldeel dient dan wel bebouwd te worden, minimaal in 5 bouwlagen. Het grondvlak van het andere kaveldeel mag voor 50% worden bebouwd in minimaal 5 bouwlagen. De gevelwand van een en dezelfde kavel kan bestaan uit meerdere gebouwen. Over kavel 2 loopt een openbare langzaam verkeersroute tussen Buiksloterkanaal en Schegpark. Onder deze route ligt mogelijk de parkeerkelder van kavel 2. De wens is om de route te overbouwen, waar de fietser onderdoor kan. Hierdoor blijft kavel 2 visueel verbonden met het overige deel van de Strip. Tussenkavel Het grondvlak van de tussenkavels kan voor twee derde bebouwd worden. De straatwanden zijn over de volle breedte bebouwd, 33 meter, mogelijk onderverdeeld in verschillende gebouwen. De bouwhoogte is minimaal 5 bouwlagen. Ook hier ligt de maximale bouwhoogte vast; 35 meter aan het Schegpark en 24 meter aan het Buiksloterkanaal. De tussenkavel kan in minimaal in twee en maximaal in acht percelen worden uitgegeven. Het parkeren wordt per kavel opgelost, bijvoorbeeld op maaiveld achter de plint. Op de binnenterreinen is mogelijk ruimte voor ateliers en studio s. p.14 Upper East Side New York

9 Hafencity Hamburg Hafencity Hamburg Meatpack District, New York The Summit, San Francisco p.16 p.17

10 VOORBEELD VERKAVELING Een ontwikkel is iets anders dan een stedenbouwkundig plan. Toch moet je eerst tekenen en rekenen om uit te proberen hoe stedelijke dichtheid en ruimtelijke kwaliteiten zich hier mogelijk tot elkaar verhouden. Verschillende bouwhoogtes, groot versus klein. Torenkavel versus tussenkavel. Flexiblilteit, fasering, zo min mogelijk spelregels. Dit alles hebben wij vertaald in een voorbeeldverkaveling en mogelijke gevelaanzichten. Zwart geeft de footprint aan kleur van de torens, grijs is alles behalve een toren. Dit kunnen drie herenhuizen naast elkaar zijn of een appartementengebouw. Het kan ook het lager gelegen tweede volume zijn van Toren 1 dat aansluiting zoekt bij de gevelwand aan het Schegpark. In de praktijk zal Toren 1 er natuurlijk toch weer anders uit komen te zien. Groter of kleiner. Maar in ieder geval wel 75 meter hoog. Alleen de hoogte van de torens is gefixeerd. Verder zal de hoogte van de bebouwing variëren. Het Woon Lab: wonen boven Het Groot Lab Wat vaststaat is dat de randen van zowel het Schegpark als het Buiksloterkanaal in de rooilijn zullen worden bebouwd. Hoe precies en in welke verdeling, is niet aan ons. Wel zouden wij het mogelijk willen maken dat een levendige, gevarieerde plint ontstaat. Daarom wordt overal op de begane grond een minimale hoogte van 4,5 meter voorgeschreven. Bijna iedere functie is hier in principe denkbaar, zolang er maar een relatie wordt gelegd met de straat. Gesloten gevelwanden zijn ondenkbaar. In de binnenterreinen mogen eventueel ateliers en studio s worden gebouwd. Boven het Groot Lab tot slot is ruimte bedacht voor een gebouw van staal en glas waarin vrij indeelbare lofts kunnen worden ondergebracht. Het Woon Lab zou een volume kunnen zijn dat de potentie van de plek ten volle benut en op een vanzelfsprekende manier een relatie aangaat met Toren en het Eye! Het gebouw kan als een tafel over het bestaande volume heen worden gezet. Het Woon Lab kan volgens het onderzoek van een constructeur circa tien meter boven het Grootlab zweven. De fundering zou kunnen worden gerealiseerd in de oksel en de binnenhoven van het bestaande Groot Lab. Het is aan marktpartijen de potentie van deze mogelijkheid op waarde te schatten en al dan niet nader in te vullen. p.18 Boven gevelaanzicht vanuit het Schegpark Onder gevelaanzicht vanuit Tolhuistuin

11 Voorbeeldverdeling plattegronden Toren 1 (bij middensegment huur) m 2 50 m 2 64 m 2 64 m m 2 62 m 2 64 m 2 64 m 2 50 m m 2 Verdieping m 2 64 m 2 Tweeledige Toren 1 bij Grootlab Voorbeeldverdeling plattegronden Toren 1 (grotere appartementen) m 2 89 m m 2 89 m 2 p.20 p.21 Verdieping 8-25 Alternatieve indeling

12 Parkeergarage van Herzorg de Meuron, Lincoln Road in Miami PARKEREN Het programma voor parkeren is met een dergelijke stedelijke dichtheid een hele uitdaging. Waar het Stedenbouwkundig Plan nog uitging van een meerlaagse parkeergarage onder het Schegpark, denken we nu aan gefaseerde oplossing die gepaard gaat met gronduitgifte per kavel. De parkeergarage onder het park vergde een voorinvestering. Dat kon ook, omdat er slechts één ontwikkelcombinatie over het gebied ging. De situatie anno nu is anders. De gaat uit van een kleinere (uitgifte-)korrel. Doel is om bij uitgifte de parkeerbehoefte zoveel als mogelijk op eigen kavel op te lossen. Grofweg gezegd delen we de Strip op in twee onderdelen; de kop van de Strip en de rest van de Strip. De kop bestaat uit een aantal bestaande gebouwen (EYE, Toren en Grootlab) waaronder geen parkeervoorzieningen mogelijk zijn. Mede op verzoek vande nieuwe eigenaren van Toren zal onder het plein tussen Toren en het Grootlab een (semi) publieke parkeervoorziening worden gerealiseerd die al dan niet kan worden uitgebreid. Voor de rest van de Strip wordt gedacht aan parkeren op eigen erf. Om dit mogelijk te maken wordt in deze ontwikkel uit gegaan van een andere parkeernorm. Vanwege de nabije ligging van het Centraal Station wordt gedacht aan een parkeernorm die minstens zo ambitieus is als die voor het gebied Overamstel (of Amstelkwartier). Het uitgangspunt is als volgt: - 1 parkeerplaats per koopwoning (125 m 2 ) - in de huursector 0,5 of 0,75 pp per woning - 1 parkeerplaats per 125m 2 voor overige functies Bezoekersparkeren met een norm van 0,125 pp per woning kan in de openbare ruimte worden gezocht. p.22 p.23

13 OPENBARE RUIMTE De Strip wordt omringd door verschillende openbare ruimtes. In het zuid-westen is dat het plein tussen Filmmuseum en Grootlab, in het noord-westen het Schegpark, in het noord-oosten het entreeplein met de brug naar het Van der Pekplein en in het zuidoosten het Buiksloterkanaal. De vloer rondom de Strip wordt met 1 materiaal bestraat, grijs graniet, dat aansluit bij de voorruimte van het Filmmuseum. Het stedenbouwkundig plan ging uit van een verhoogd Schegpark op 3.20 meter, aflopend richting het Filmmuseum. Onder dit park was een grote parkeergarage in 2 lagen gepland, waarvan 1 verdieping uitgegraven en de tweede laag op maaiveld, met daarop een parklaag. In deze situatie was geen volle grond, waarin grote bomen kunnen groeien. Het park zou een open grote ruimte zijn. Nu in deze nieuwe ontwikkel wordt uit gegaan van zoveel mogelijk parkeren op de eigen kavel met een lagere parkeernorm, is een grote parkeergarage onder het hele park niet meer nodig. Onder een klein oppervlak van het park, grenzend aan het Filmmuseum, komt mogelijk een parkeergarage verdiept in 1 laag. Dit betekent dat de aanleg van het park niet hoeft te wachten tot de ontwikkeling van een grote parkeergarage. Morgen kan als het ware worden begonnen met het ontwerp en de aanleg van het Schegpark. Het eerder realiseren van het park is voor de buurt aantrekkelijker. Het nieuwe park komt op het zelfde niveau te liggen als het Grootlab en de overige bebouwing in de Strip. Ook ligt het grootste deel van het park nu in volle grond en zijn grote bomen wel mogelijk. Fotomontage toekomstig park en een vloer van graniet. p.24 p.25

14 De plek waar De Campus, het Schegpark en de Strip samenkomen en met een brug de verbinding maakt met de Van der Pekbuurt noemen wij het Scharnier. Het ligt tegenover het Van der Pekplein. Nu al zie je op het Van der Pekpleinnieuwe stedelijke functies neerstrijken zoals Café Modern en traiteur Il Pecorino. Ruimtelijk is het Vvan de Pekplein van een andere schaal dan De Strip en de Campus. Dit maakt het Scharnier tot een bijzondere ontwerpopgave. De Van der Pekbrug vormt de belangrijkste entree vanuit Amsterdam Noord tot voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Daarom is het belangrijk dat de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van zich op deze plek optimaal presenteren. Het scharnier - Van der Pekbuurt moet in de toekomst een vanzelfsprekende verbinding vormen tussen twee zeer verschillende gebieden. Omdat het entreeplein een plek is waar verschillende belangrijke routes op uitkomen en goed in het zicht ligt, lenen de plinten van de gebouwen aan het entreeplein zich voor commercieel programma. Hoewel dit plein vanwege het windklimaat misschien niet de meest optimale plek is voor grote terrassen, is het wel een plek waar mensen elkaar ontmoeten bij de winkels, in het café en onderweg op de brug. Uiteindelijk ontstaat hier een plek met een mooie brug, een verhoogd plein en bijzondere gebouwen. Studie naar het Scharnier gezien vanaf het Van der Pek Plein. Links de kop van de Strip. Rechts het Residentieel Kwartier p.26 Maquette de Strip, gezien vanaf het van der Pekplein p.27

15 Afwijkingen van bestemmingsplan BESTEMMINGSPLAN Vigerende bestemmingsplan Er is een vigerend bestemmingplan voor de Strip. Hierin zijn de volgende bouwregels opgenomen: Bebouwing Voor de bebouwing aan het Buiksloterkanaal is een maximum bouwhoogte van 24 meter opgenomen en voor bebouwing aan het Scheg een maximum hoogte van 35 meter. In de Strip zijn 5 torens opgenomen. De positie en de hoogtes van de torens staan vast. Deze zijn in de plankaart aangegeven. Voor de plint in de hele strip geldt een minimale hoogte van 4,5 meter. Parkeren Maximaal 800 pp in bestemmingsvlakken de Strip Maximaal 2200 pp in Strip en parkeergarage gezamenlijk Maximaal 300 pp in de openbare ruimte in de Strip en in de Campus gezamenlijk Maximale parkeernorm alleen ten aanzien van kantoorfunctie: 1 pp / 125 m 2 bvo Programma Kantoor en bedrijvigheid: maximaal m2 bvo in de Strip en in Campus gezamenlijk Wonen: maximaal m2 bvo in de Strip en in Campus gezamenlijk Detailhandel: maximaal m2 vvo in de Strip en in Campus gezamenlijk Horeca: maximaal m2 bvo in de Strip, in Campus en in het EYE gezamenlijk Hotel: maximaal m2 bvo in de Strip en in Campus gezamenlijk Maatschappelijk: maximaal m 2 bvo in de Strip en in Campus gezamenlijk De nieuwe Ontwikkel Bebouwing In de nieuwe ontwikkel zitten afwijkingen ten opzichte van het vigerende bestemmingplan, maar wat ongewijzigd blijft is de positie en de hoogte van de 5 torens. Voor de bouwhoogte van de overige bebouwing wordt in het vigerend bestemmingsplan een onderscheid gemaakt tussen 24 meter aan de kanaalzijde en 35 meter aan de parkzijde. Dit blijft in de nieuwe ongewijzigd. Voor het mogelijk maken van het Woonlab bij het Grootlab moet worden afgeweken van het vigerende bestemmingsplan. Ter plaatse wordt een bouwhoogte van 45 meter voorgesteld in plaats van 24 meter. Parkeren: Het voorstel is om in plaats van een maximaal aantal parkeerplaatsen te werken met een maximale parkeernorm. Dit past beter bij een geparceleerde ontwikkeling van de Strip. Het bestaande plan ging uit van één ontwikkelaar. De Ontwikkel gaat uit van meerde ontwikkelaars. Parkeren in een kelder tussen twenty4 en Groot Lab zit niet in het vigerende bestemmingsplan Programma de Strip Het bestemmingsplan geeft de mogelijkheid om het toekomstige programma van de Strip zeer flexibel in te vullen. Procedure voor afwijking Als de mate van afwijking bekend is, kan het beste een bepaalde procedure gekozen worden. De volgende opties zijn mogelijk. 1. Per omgevingsvergunning voor het bouwen de afwijking toestaan. Proceduretijd: circa een half jaar. De ontwikkelaar zelf is in dat geval verantwoordelijk voor het aanvragen van de omgevingsvergunning en voor het leveren van de benodigde gegevens (zie hieronder). Ontwikkelaar moet in dat geval ook hogere leges betalen dan voor een gewone bouwvergunning. Slechts de betreffende regels / plankaart herzien. Proceduretijd: circa één jaar. Deze procedure kan gekoppeld worden aan een herziening ten behoeve van de Campus (als bij dat project voor een herziening wordt gekozen), maar vanwege de complexiteit van dat project kan deze herziening vertraagd worden. 2. Een nieuw (integraal) bestemmingsplan maken (al dan niet gezamenlijk met Ymere voor Campus). Proceduretijd: dezelfde procedure als bij 2, maar vanwege de complexiteit is een doorlooptijd van 1,5 á 2 jaar meer reëel. Vanwege de uitgebreide onderzoeksplicht (zie hieronder) heeft deze optie ook een langere voorbereidingstijd. Onderzoeksplicht/onderbouwing Welke onderzoeken nodig zijn, kan pas besloten worden nadat de afwijkingen en de te kiezen procedure bekend zijn. De volgende uitgangspunten staan in ieder geval vast. Bij optie 1 hoef je in principe alleen de gevolgen van de afwijkingen te verantwoorden. Bij optie 2 heb je een compleet setje van onderzoeken nodig (verkeer, geluid etc.) waarvoor je circa een jaar aan voorbereiding moet uittrekken. Woningbouw per 100 m 2 trekt minder verkeer aan dan kantoren. Het verminderen van het totaal programma en het inwisselen van kantoor m 2 naar woning m 2 heeft aldus een positief effect op de verkeersintensiteiten. De wijzigingen zoals met de nieuwe ontwikkel worden voorgesteld passen binnen de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Deze ontwikkel levert de ruimtelijke onderbouwing voor de wijzigingen. Een ontwikkelende partij kan een omgevingsvergunning voor de wijziging kan aanvragen. p.28 p.29

16 TOT SLOT Deze ontwikkel geeft een nieuwe richting aan voor de ontwikkeling van de Strip. Kavels kunnen los van elkaar én gefaseerd in de tijd worden ontwikkeld. Hiermee zijn wij er natuurlijk nog niet. Tal van financieel economische en ruimtelijk-technische zaken zoals fasering en bouwlogistiek moeten nog verder worden uitgezocht. Niettemin kunnen er nu al heel duidelijk keuzen worden gemaakt. Spelregels voor de Strip ten aanzien van gronduitgifte zijn: de eerste uitgifte moet geen nadelen hebben voor de tweede (en de tweede voor de volgende) uitgifte. Dit betekent: de verkaveling van uitgifte 2 wordt meegenomen bij de verkaveling van uitgifte 1. Dit om te voorkomen dat er ramen, expeditieroutes, onbebouwde terreindelen etc worden ontwikkeld die belemmerend zijn voor de naastgelegen kavel(s); er zijn basis-ontsluitingsroutes voor bouwverkeer en gebruikersverkeer; bij kleinere verkaveling (meerdere uitgiften) vormt bouwfasering een belangrijk aspect; Het programma met een bandbreedte tussen en m 2 bvo aan diverse bestemmingen is bewust niet uitgedetailleerd omdat dit de flexibiliteit niet ten goede komt. Echter, het is verstandig om te onderzoeken of sommige kavels zich beter of slechter lenen voor bepaalde functies; het parkeren mag geen belemmering zijn voor kavelgewijze gronduitgifte. De kracht van deze zit in de flexibiliteit en de betrekkelijke onafhankelijkheid van de verschillende kavels. Dit betekent dat morgen gestart kan worden met de uitgifte van Toren 1. Als vervolgontwikkelingen nog op zich laten wachten is dat: a) niet perse nadelig voor Toren 1 en b) geen onoverkomelijke belemmering voor de rest van de Strip. Maquette de Strip, gezien vanaf het pontje. Rechtonder Tolhuistuin. p.30 p.31

17 ontwikkel colofon Werkgroep Strip/Scheg: Opdrachtgever: Projectbureau Noordwaarts/gemeente Amsterdam Werkgroep Strip/Scheg Projectleider: Edwin Oostmeijer DRO: Esther Reith Marcel Bloemendal Koos van Zanen Joyce van den Berg Gert-Jan Bakker Pim Monsma Projectbureau Noordwaarts: Elske van Caspel Bram van Melis Aiko van der Lem OGA: Peter Kroon Constructie en Ontwerp Bovenbouw/Toren 1: Powerhouse Company Breed Integrated Design Ontwerp: Jacqueline Heijmerink, Deventer Druk: Proudly Printed (by robstolk), Amsterdam Maart 2013 p.32 p.33

18

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16.

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Veld 5 Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Waar is de locatie van Veld 5? Bouwplan veld 5 is een deelplan van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft, in het centrum van Delft. Het

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Studentenwoningen, Zwolle

Studentenwoningen, Zwolle Studentenwoningen, Zwolle Programma Ontwikkeling studentenhuisvesting van 5 studentenwoningen inclusief gemeenschappelijke ruimtes, parkeervoorzieningen en.00 m² verhuurbare ruimte tbv zorgfuncties. Opdrachtgever

Nadere informatie

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011 Herijking Masterplan, Fase II concept 2 augustus 2011 Inleiding Het masterplan Schieveste zoals het tot nu toe is uitgewerkt, is minder geschikt voor het huisvesten van kleinere volumes. Het starten van

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Wijndaelerstrip, Den Haag studie atelier PRO januari 2012

Wijndaelerstrip, Den Haag studie atelier PRO januari 2012 Wijndaelerstrip, Den Haag studie atelier PRO januari 2012 locatie op de overgang tussen bos en duin ligging in Den Haag Wijndaelerweg ISH Marathon Sporthal Ockenburgh Wijndaelerweg Wijndaelerduin Ockenburghstraat

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

GEURST& SCHULZE Plandeel A, grondgebonden woningen met klein appartementenblok

GEURST& SCHULZE Plandeel A, grondgebonden woningen met klein appartementenblok Plandeel A, grondgebonden woningen met klein appartementenblok In deze variant voor plandeel A wordt een programma van 21 eengezinswoningen en een appartementenblok voorgesteld. De bebouwing wordt gekenmerkt

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ NAUTISCH NDSM Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 N A U T NDSM Amsterdam Uitdagend Tijdspad Nieuw Nautische bedrijven I S C H Inspirerende Schetsen Commerciële

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

2. Mogelijkheden Op onderstaande afbeelding zijn een aantal mogelijke locaties weergegeven.

2. Mogelijkheden Op onderstaande afbeelding zijn een aantal mogelijke locaties weergegeven. Parkeren Stertil BV op het bedrijventerrein te Kootstertille. 1. Aanleiding Het bedrijf Stertil BV te Kootstertille, gevestigd aan Westkern 3 te Kootstertille, heeft aangegeven dat er te weinig ruimte

Nadere informatie

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.)

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Beoordelingskader Bij de beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijk eisen van welstand als bedoeld in art

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Schuytgraaf Made in [Arnhem]

Schuytgraaf Made in [Arnhem] Schuytgraaf Made in [Arnhem] Een nieuwe BASISGREX voor Schuytgraaf 02-04-2012 DIENST STADSONTWIKKELING 1 1. Inleiding In het onderhandelingstraject over de toekomst van de constructie rond de GEM Schuytgraaf,

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

KADERS PROJECT HOFDIJK

KADERS PROJECT HOFDIJK KADERS PROJECT HOFDIJK 15-9-2012 v 1.1 Aanleiding De gemeente is al enige tijd samen met de scouting aan het zoeken naar een andere locatie voor hun activiteiten. Momenteel is de scouting gevestigd op

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Notitie / Memo Aan: PartnersRO Van: Jan van den Bedem Datum: 16 september 2016 Kopie: Lars Smelter Ons kenmerk: T&PBE2422N001F05 Classificatie: Vertrouwelijk HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Nadere informatie

DO STEDENBOUWKUNDIG PLAN LAAK 3

DO STEDENBOUWKUNDIG PLAN LAAK 3 DO STEDENBOUWKUNDIG PLAN LAAK 3 Oktober 2015 OBV West 8 urban design & landscape architecture b.v. 2 DO Stedenbouwkundig plan Laak 3 Inhoudsopgave Laak 3 in zijn context Stedenbouwkundige opzet Plankaart

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep MODEL GROENE POORT/BUURT-AS OPMERKINGEN VERKEER Advies: ook overgang Hogeweg-Stadsring aanpakkenvoor veiligheid. Dit valt buiten ons projectgebied maar

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2016.428 RIS 294507 NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - Kleinschalig Opdrachtgeverschap één van de door de gemeente

Nadere informatie

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Initiatief Driestar BV is sinds 2011 eigenaar van het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijbehorende gebouwen. Een deel van de gebouwen is rijksmonument. Het plan

Nadere informatie

Kantoor- en bedrijfsunits Kantoorruimte vanaf ca. 35 m2 tot ca. 200 m2 Kantoor-/bedrijfsruimte vanaf ca 100 m2 tot 400 m2

Kantoor- en bedrijfsunits Kantoorruimte vanaf ca. 35 m2 tot ca. 200 m2 Kantoor-/bedrijfsruimte vanaf ca 100 m2 tot 400 m2 Kantoor- en bedrijfsunits Kantoorruimte vanaf ca. 35 m2 tot ca. 200 m2 Kantoor-/bedrijfsruimte vanaf ca 100 m2 tot 400 m2 TE HUUR Johan van Hasseltweg 2-32 Amsterdam Kuijs Reinder Kakes, (020) 44 000 44

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

rhenen schets-museumkwartier deel 1

rhenen schets-museumkwartier deel 1 rhenen schets-museumkwartier deel 1 Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Stedenbouwkundig ontwerp: Aad Trompert, Amersfoort Architectuur: Van Leeuwen Architecten, Veenendaal 2 mei 2011 rhenen museumkwartier

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord Welkom Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Visie Onderwerpen Woningbehoefte Locatie Moerboom III Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit plan Duurzaamheid

Nadere informatie

Herziening projectdocument

Herziening projectdocument Herziening projectdocument Eurocinema-locatie 21 juni 2016 Gemeente Den Haag Postbus 12655 T 14070 Spui 70 2500 DP Den Haag www.denhaag.nl Den Haag 1. Inleiding Het pand van de voormalige bioscoop Eurocinema,

Nadere informatie

Analyse parkeerbehoefte ten behoeve van bestemmingsplan

Analyse parkeerbehoefte ten behoeve van bestemmingsplan Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 56 DC Eindhoven T +31 (0)0 666 222 F +31 (0)0 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus 161

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

Fantastisch met glas. Europakwartier Almere Poort

Fantastisch met glas. Europakwartier Almere Poort Fantastisch met glas Europakwartier Almere Poort 13 nieuwe kavels maart 2014 OID NEDERLANDSTRAAT Het KlokHUIS 360 OID appartementen incl. parkeren 12m 348 3m 7m 349 7m 3m Archeologische vindplaats appartementen

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Noord/Zuidlijn. verbindt mensen, buurten en. Noord/Zuidlijn. identiteiten. Juli 2012

Noord/Zuidlijn. verbindt mensen, buurten en. Noord/Zuidlijn. identiteiten. Juli 2012 Noord/Zuidlijn verbindt mensen, buurten en Noord/Zuidlijn identiteiten Juli 2012 In opdracht van: Dienst Noord/Zuidlijn, gemeente Amsterdam door: Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam Aanleiding

Nadere informatie

10 DECEMBER 2014 www.noorderhavenzutphen.nl

10 DECEMBER 2014 www.noorderhavenzutphen.nl Verslag workshop NOORDERHAVEN VELD 10 10 DECEMBER 2014 www.noorderhavenzutphen.nl Op woensdagavond 10 december is de eerste bijeenkomst voor Veld 10, aan de haven geweest. Op deze avond zijn zo n 140 geïnteresseerden

Nadere informatie

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Karel Doormanlaan Rijswijk

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Karel Doormanlaan Rijswijk Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Karel Doormanlaan 155-157 Rijswijk Openbare executoriale verkoop De verkoop betreft een openbare executoriale verkoop

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Geweststrook en Bensdorp

Geweststrook en Bensdorp Geweststrook en Bensdorp Commissie Ruimte 14 januari 2015 inhoud Waar staan we nu? Kaders herontwikkeling Procedure en planning Toelichting planvorming Vragen Waar staan we nu? Overeenstemming Gemeente

Nadere informatie

Bouw mee aan Kaap West

Bouw mee aan Kaap West Bouw mee aan Kaap West in de Houthaven, Amsterdam Kaap West is een uniek woonproject in de Houthavens in Amsterdam, waarin u zelf bepaalt hoe uw droomwoning er uit ziet. Het project wordt gerealiseerd

Nadere informatie

Ongewoon Strijp-S SAS-3 Levendig straatbeeld Sedum Parkeerkelder

Ongewoon Strijp-S SAS-3 Levendig straatbeeld Sedum Parkeerkelder SAS-3 Woonbedrijf bouwt op SAS-3 tussen de Torenallee en de Kastanjelaan. SAS-3 staat voor Stads Architectuur Strijp-S. Dat is niet voor niets: de 20 stadswoningen, 47 koopappartementen en 131 huurappartementen

Nadere informatie

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen?

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen? Conclusie Tot 2020 wordt een behoefte naar bedrijventerrein in de gemeente Zijpe geraamd van circa 5 hectare. Dit is ook de oppervlakte die in de planningsopgave in de provinciale structuurvisie is opgenomen.

Nadere informatie

Stedenbouwkundig ontwerpen

Stedenbouwkundig ontwerpen Stedenbouwkundig ontwerpen Klik 2010 om het opmaakprofiel van de modelondertitel te bewerken Evelien Brandes De opgave nieuwe wijk of nieuw stedelijk gebied in Nederland staan anno 2010 de grootste uitbreidingen

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein 1. Ruimtelijke kaders algemeen Pagina 2 2. Richtlijnen beeldkwaliteit Pagina 4 3a. Kaderstelling model 1 Pagina 6 3b. Kaderstelling

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Documentnummer 2015.0.071.050. Zaaknummer 2015-08-00856. Voorstel

Aan de gemeenteraad. Documentnummer 2015.0.071.050. Zaaknummer 2015-08-00856. Voorstel Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.071.050 Zaaknummer 2015-08-00856 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplannen "Schuytgraaf 2011, gedeeltelijke herzieningen 2015-01 en 2015-02 en de 5e herziening

Nadere informatie

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee? HetGroenZicht WWW.HETGROENZICHT.NL Enschede 'BEDRIJVENTERREIN VAN NU' Werkt u het liefst in het groen? Ve rk o o p b r o c hu r e Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

Nadere informatie

TE KOOP. Beekstraat 26, 7311 LG Apeldoorn. Vraagprijs ,- kosten koper

TE KOOP. Beekstraat 26, 7311 LG Apeldoorn. Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP Beekstraat 26, 7311 LG Vraagprijs 120.000,- kosten koper Omschrijving In het kernwinkelgebied gelegen winkelruimte met verhuurde bovenwoning, nader te splitsen erf en ondergrond. Gunstig gelegen

Nadere informatie

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Van Gijnstraat 8-10 Rijswijk

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Van Gijnstraat 8-10 Rijswijk Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Van Gijnstraat 8-10 Rijswijk Openbare executoriale verkoop De verkoop betreft een openbare executoriale verkoop (ex artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Frijdastraat 6-12 Rijswijk

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Frijdastraat 6-12 Rijswijk Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Frijdastraat 6-12 Rijswijk Openbare executoriale verkoop De verkoop betreft een openbare executoriale verkoop (ex artikel

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Treubstraat 19-23, Frijdastraat 7-9 Rijswijk

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Treubstraat 19-23, Frijdastraat 7-9 Rijswijk Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Treubstraat 19-23, Frijdastraat 7-9 Rijswijk Openbare executoriale verkoop De verkoop betreft een openbare executoriale

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt 1 Locatie en omgeving De Componistenbuurt is een jaren 70 wijk gelegen in het noordoosten van Berkel. De westzijde van de Componistenbuurt wordt

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

VEEMARKTKWARTIER 3.0

VEEMARKTKWARTIER 3.0 VEEMARKTKWARTIER 3.0 1 VEEMARKTKWARTIER 3.0 2 Plantoelichting Toelichting op het nieuwe plan voor VMK. Het nieuwe plan is een, in verband met het huidige tijdsbeeld, bijgestelde gebiedsvisie, maar binnen

Nadere informatie

Zienswijzenverslag bestemmingsplan Het Bleekveld.

Zienswijzenverslag bestemmingsplan Het Bleekveld. Zienswijzenverslag bestemmingsplan Het Bleekveld. Gemeente Enschede Afdeling Bestemmingsplannen Juni 2014 Het ligt in de bedoeling om op een reeds langdurig braakliggende locatie aan de Haaksbergerstraat,

Nadere informatie

Lammenschans. Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg

Lammenschans. Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg Lammenschans Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg Leiden - 7 januari 2015 Hoogbouwvisie Leiden Locatie Lammenschans 2 bestaand bestemmingsplan Luchtfoto Lammenschansweg Luchtfoto bron: Google-earth 3 T

Nadere informatie

Ontwerpstudie Licht Verdicht BNA Onderzoek

Ontwerpstudie Licht Verdicht BNA Onderzoek Ontwerpstudie Licht Verdicht BNA Onderzoek BNA Onderzoek brengt architecten, onderzoekers, marktpartijen en overheden samen om na te denken over maatschappelijke vraagstukken. Door samen aan beeldende

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Bergschot 69 te Breda 120 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorpand op Bergschot 69 te Breda 120 per vierkante meter per jaar Huur kantoorpand op 120 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl Omschrijving - Zichtlocatie

Nadere informatie

Boek op t Zand. Plan van Aanpak

Boek op t Zand. Plan van Aanpak Boek op t Zand Plan van Aanpak Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Historie... 4 Nut en noodzaak voor het toerisme... 5 Beleidskeuzes... 6 Voorstel... 7 Strategie/planning... 8 2 Aanleiding Al geruime tijd wordt

Nadere informatie

SHM Dewaco-Werkerswelzijn wil een voorbeeldproject. De herinrichting van de nieuwe openbare ruimte. Bij de vernieuwing zal de mix aan verschillende

SHM Dewaco-Werkerswelzijn wil een voorbeeldproject. De herinrichting van de nieuwe openbare ruimte. Bij de vernieuwing zal de mix aan verschillende De bestaande woningen in den Tir zullen plaats maken voor 93 nieuwe sociale huur- en koopwoningen. Ons plan voorziet in een hedendaags breed woningaanbod, en een herstructurering van het hele gebied. Concrete

Nadere informatie

Jamboni at work. 34 OfficeLofts + P in Amsterdam. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Economische Zaken Amsterdam

Jamboni at work. 34 OfficeLofts + P in Amsterdam. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Economische Zaken Amsterdam Jamboni at work 34 OfficeLofts + in Amsterdam Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Economische Zaken Amsterdam 2410 Multifunctionele units Werkplaatsen 3 5 Functionaliteit In Amsterdam-West

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

Rapport. Kantoorgebouw. voorbeeld quickscan herbestemming

Rapport. Kantoorgebouw. voorbeeld quickscan herbestemming Rapport Kantoorgebouw voorbeeld quickscan herbestemming 1 INHOUDSOPGAVE 3 Basisgegevens 2 4 Bestemmingsplan 6 Aanvullend beleid 8 Verbouwmogelijkheden 11 Overzichtstabel procedures BASISGEGEVENS 3 Verkoopinformatie:

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Delftse Poort Weena 505 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam Object Op de beste locatie direct naast het Centraal Station in het Rotterdam Central District, vind u Delftse Poort,

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL Algemeen De gemeente Albrandswaard verkoopt een kavel voor een vrijstaand kantoor met uitstraling, gelegen op een unieke zichtlocatie aan

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg?

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? 1 Inhoud 3 Waarom bouwen op Sprokkelenburg? 4 Ligging van Sprokkelenburg 6 Het plan Sprokkelenburg 8 Kies uw kavel 8 Zelf bouwen op Sprokkelenburg 9 Stappenplan 11 Kavelpaspoort

Nadere informatie

1.6 SNELHEID MAKEN MET GLOBALE EINDPLANNEN

1.6 SNELHEID MAKEN MET GLOBALE EINDPLANNEN 1.6 SNELHEID MAKEN MET GLOBALE EINDPLANNEN Mariël Gerritsen, planoloog / Commercieel directeur SAB Arnhem Tjakko Smit, directeur projecten Bouwfonds Ontwikkeling Bert Breedveld, manager grondgebiedzaken

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Prisma Bedrijvenpark 20 maart Enno Zuidema Stedebouw

Stedenbouwkundig Plan Prisma Bedrijvenpark 20 maart Enno Zuidema Stedebouw Stedenbouwkundig Plan Prisma Bedrijvenpark 20 maart 2008 Enno Zuidema Stedebouw Colofon Het stedenbouwkundig Plan Prisma Bedrijvenpark is in opdracht van: Bedrijvenschap Hoefweg Fortis Vastgoed Ontwikkeling

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Mediahaven. Amsterdam

Mediahaven. Amsterdam Spring Real Estate Laan der Hesperiden 112 1076 DX Amsterdam Telefoon +31(0)20 658 95 98 www.springrealestate.nl info@springrealestate.nl Mediahaven Amsterdam Gelegen in de voormalige Houthavens, een historisch

Nadere informatie

Belcanto. ontspannen stedelijkheid

Belcanto. ontspannen stedelijkheid Belcanto ontspannen stedelijkheid Stedenbouwkundige Uitgangspunten Fase 1 29 augustus 2012 Belcanto stedenbouwkundige uitgangspunten Rijnboutt 2 Ten behoeve van de ontwikkeling van fase 1 van Belcanto

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Generaal Vetterstraat De Verffabriek te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Generaal Vetterstraat De Verffabriek te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Generaal Vetterstraat De Verffabriek te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Generaal Vetterstraat, gebouw De Verffabriek In een industriële setting

Nadere informatie

UITSNEDE STRUCTUURKAART

UITSNEDE STRUCTUURKAART UITSNEDE STRUCTUURKAART 2 layers 3 layers 40 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING CENTRUMPLEINEN EN MIDDENBAAN STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Een reeks van drie centrumpleinen vormt de verbinding tussen de verschillende

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Kavelpaspoort kavel 4 Afmeting 100 meter bij 63,75 meter Oppervlak 6375 m2

Kavelpaspoort kavel 4 Afmeting 100 meter bij 63,75 meter Oppervlak 6375 m2 paspoort kavel 4 Afmeting 100 meter bij 63,75 meter Oppervlak 6375 m2 4 5 Bebouwing Maximaal totaal bruto vloeroppervlak 4.000 m2 volgens NEN 2580. Ondergrondse ruimten worden niet meegerekend bij de bepaling

Nadere informatie

Locatie: OPG - Merwedekanaalzone

Locatie: OPG - Merwedekanaalzone Meer middeldure huurwoningen op maat in Utrecht Locatie: OPG - Merwedekanaalzone 26 augustus 2015 Eric Rossen Kwartiermaker Merwedekanaalzone 5 Gemeente Utrecht Stedelijke context van de Merwedekanaalzone

Nadere informatie

Villa s Kleine Rieteiland. van den Oever, Zaaijer & Partners architecten, Amsterdam IJBURG

Villa s Kleine Rieteiland. van den Oever, Zaaijer & Partners architecten, Amsterdam IJBURG Villa s Kleine Rieteiland van den Oever, Zaaijer & Partners architecten, Amsterdam IJBURG Inleiding Zo rond de kerst van 1999 las ik in de NRC dat er een nieuw eiland in de maak was. Het heette het Kleine

Nadere informatie

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V Herontwikkeling DEN BIEST Van kantoren naar wonen Gemzelaar Vastgoed C.V 01. Nieuwe oplossingen voor leegstand Deze brochure illustreert de plannen rondom de herontwikkeling van complex Den Biest in Eindhoven.

Nadere informatie

Te Huur. Westerdoksdijk 411/421 te Amsterdam. Kantoorruimte tegenover het Paleis van Justitie

Te Huur. Westerdoksdijk 411/421 te Amsterdam. Kantoorruimte tegenover het Paleis van Justitie Te Huur Westerdoksdijk 411/421 te Amsterdam Kantoorruimte tegenover het Paleis van Justitie Object: De commerciële ruimte welke beschikt over 14 eigen parkeerplaatsen en 5 motorparkeerplaatsen, onderdeel

Nadere informatie

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit ONTWERP VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Wonen midden in het Groene Hart!

Wonen midden in het Groene Hart! De Koning makelaars presenteren: Vrijstaand woonhuis op een mooie kavel grond aan de Henegouwerweg 119 B te Waddinxveen Knapt u deze woning helemaal op of bouwt u hier voor u zelf een nieuwe woning? De

Nadere informatie

SCHEEPMAKERS KWARTIER HAARLEM Fase 2 04 09 2015

SCHEEPMAKERS KWARTIER HAARLEM Fase 2 04 09 2015 SCHEEPMAKERS KWARTIER HAARLEM Fase 2 04 09 2015 1 Locatie 2 Eerdere ontwikkelingen 3 Ontwerp Fase 2A 4 Woningen Locatie LOCATIE LIGGING IN DE STAD LOCATIE BESTAANDE TOESTAND LOCATIE BESTAANDE TOESTAND

Nadere informatie

TE KOOP: Project 'Noordersluis' circa 32 Bedrijfsunits met 158 parkeerplaatsen.

TE KOOP: Project 'Noordersluis' circa 32 Bedrijfsunits met 158 parkeerplaatsen. TE KOOP: Project 'Noordersluis' circa 32 Bedrijfsunits met 158 parkeerplaatsen. Units zijn te koop v.a. 125 m2 v.a. prijs 155.000 V.O.N. Wij zoeken investeerders welke willen deelnemen om dit unieke project

Nadere informatie

Leidraad Bouwplanontwikkeling. BAANSTEE Noord. versie geactualiseerd: juli 2011

Leidraad Bouwplanontwikkeling. BAANSTEE Noord. versie geactualiseerd: juli 2011 Leidraad Bouwplanontwikkeling BAANSTEE Noord versie geactualiseerd: juli 2011 Uitgave beeldkwaliteitplan juli 2011 zie voor meer informatie over bedrijventerre in Baanstee Noord ook www.baansteenoord.nl

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

TE HUUR. Brinklaan 150, 7311 JD Apeldoorn. Vraagprijs 100,- per m² per jaar

TE HUUR. Brinklaan 150, 7311 JD Apeldoorn. Vraagprijs 100,- per m² per jaar TE HUUR Brinklaan 150, 7311 JD Vraagprijs 100,- per m² per jaar Omschrijving Kantoorruimte/winkelruimte gelegen in het centrum van op de begane grond van het complex "De Brinkhof", nabij voetgangersdomein

Nadere informatie