Wat een geluk dat we ruim voor de bezuinigingsdruk al van start zijn gegaan met de werkgeversbenadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat een geluk dat we ruim voor de bezuinigingsdruk al van start zijn gegaan met de werkgeversbenadering"

Transcriptie

1 16 Carel Plas van Werkplein Oost-Groningen en Klaas Steenhuis, wethouder Veendam Wat een geluk dat we ruim voor de bezuinigingsdruk al van start zijn gegaan met de werkgeversbenadering De werkloosheidsproblematiek in Oost-Groningen brengt voor de deelnemende partijen van Werkplein Oost-Groningen een flinke uitdaging met zich mee. Carel Plas, projectleider bij Werkplein Oost-Groningen en lid van de adviesraad van de landelijke Programmaraad werk en inkomen en Klaas Steenhuis, wethouder in de gemeente Veendam weten wat nodig is om de moed erin te houden. Je moet een idealist zijn met een pitbullkarakter en beide voeten op de grond. Een succesvolle werkgeversbenadering is in hun ervaring een optelsom van een naar buiten gerichte cultuur, ont-regelen, onderhandelingsvermogen, creativiteit en slagvaardigheid. Over de werkloosheidsproblematiek in Oost-Groningen Ooit vond de Oost-Groningse bevolking werk in de veenontginning, de strokartonindustrie en de aardappelzetmeelindustrie. Het ging daarbij vooral om laag- tot ongeschoold werk. Sinds deze sectoren zijn verdwenen, is er nauwelijks nieuw werk voor in de plaats gekomen. Al vele decennia - generaties lang - kampt Oost-Groningen met een aanzienlijk werkloosheidsprobleem. De werkloosheid schommelt rond de 10%. Het aantal SW ers (4.000) is hier gemiddeld vier keer zo hoog als in andere Nederlandse gemeenten. Meer dan 75% van de bijstandsgerechtigden (eveneens 4.000) beschikt niet over een startkwalificatie. Meer dan de helft van deze mensen is alleenstaand en meer dan de helft is ouder dan 45 jaar. Wat is nodig voor een effectieve werkgeversbenadering? Klaas Steenhuis: Wij signaleerden in een vroegtijdig stadium dat Nederland op een aantal fronten aan het doorschieten was. We dreigden te vergeten dat burgers en bedrijven ook zelf veel kunnen doen. Bureaucratisering sloeg ieder initiatief dood en de kostenefficiency van dienstverlening begon volledig zoek te raken en zelfs contraproductief te werken. Geld was er genoeg, maar duurzaam resultaat bleef uit. Wij hebben er nadrukkelijk voor gekozen om ontbureaucratisering, ont-regeling en despecialisering te faciliteren. Niet alleen om de werkgeversbenadering ruim baan te geven, maar ook op het terrein van welzijn. Die aandachtsgebieden verbinden we met elkaar binnen een samenhangend programma. Ruim voor de bezuinigingsdruk aan de orde was, hebben wij al een ideologische analyse gemaakt rond de vraag: waar willen we naartoe? De inhoud stond centraal, niet het geld. Nu bezuinigen wél aan de orde is, zijn we blij dat we daar zo vroegtijdig mee zijn begonnen. Carel Plas: De werkgever centraal stellen impliceert dat bij gemeentelijke sociale diensten sprake moet zijn van klantbesef. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vroeger was de gemeente er omdat de gemeente er nu eenmaal was. Vraaggerichtheid - basisprincipe van marketing - zat niet in de genen. Dat zit het nog steeds niet helemaal, maar we zijn op de goede weg. De gewenste cultuuromslag proberen we hier te bereiken door veel te praten met de mensen die het veld in gaan, door veel casuïstiek aan te reiken. Wat houdt de werkgeversbenadering in Oost-Groningen zoal in? Carel Plas: Een van de uitgangspunten is dat accountmanagers ten minste 80 procent van hun tijd buiten doorbrengen, bij de werkgevers. Om een werkgever ervan te kunnen overtuigen dat mensen met een achterstand of beperking ook waardevol zijn, moet eerst een goede relatie met de werkgever worden opgebouwd. De accountmanager moet zich verdiepen in de handelingen binnen een bedrijf en snappen welke vaardigheden daartoe vereist zijn. Ook is het belangrijk om te weten hoe de werkgever nog meer bediend en ontzorgd kan worden, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen of subsidies. In de handel werkt het tenslotte zo dat de ene dienst de andere waard is; het is een kwestie van gunnen. Het komt er dus op aan om zakenpartner te worden en om oog te hebben voor mogelijkheden tot cross selling. Alleen zo kan een relatie ontstaan waarbinnen je als gemeente tegen de werkgever kunt zeggen: wij helpen je met vraagstuk X, help jij ons dan met langdurig werkloze Y. Op basis van wederzijds belang is de werkgever eerder bereid om een ervaringsplek of beroepsoriëntatie te faciliteren. Kortom, één keer per jaar bij de werkgever langsgaan en plat kijken of er een match valt te maken tussen een vacature en een cv werkt niet. Daar moet veel meer voor gebeuren, te beginnen met het onvoorwaardelijke besef dat de werkgever je klant en je partner is.

2 17 Carel Plas en Klaas Steenhuis Werkplein Oost-Groningen definieert het resultaat niet uitsluitend in termen van uitstroom uit uitkeringen. Hoe wordt dit wel gedaan? Carel Plas: "Gemeenten werden altijd afgerekend op voltijds uitstroom. Maar deeltijduitstroom is in onze optiek ook resultaat. Ga maar na: wanneer het personeelsbestand in een bedrijf moet worden uitgebreid, komen mensen met een deeltijdaanstelling het eerst in aanmerking. Dankzij de deeltijdbaan zijn hun kansen dus verhoogd. Ook werkervaring die met behoud van een uitkering wordt opgedaan, beschouwen wij als resultaat. Beroepsoriëntatie en proefplaatsingen vinden namelijk vooral plaats bij werkgevers die een vervangingsvraag op zich af zien komen. De uitkering is dan weliswaar niet direct en volledig van de baan, maar er wordt wel geïnvesteerd in de toekomst; bij de betreffende of een bij andere werkgever. Ook dat is resultaat. Resultaat wordt daarnaast behaald door zo effectief mogelijk met beschikbaar instrumentarium en tijd om te gaan. Het organiseren van ervaringsplekken en beroepsoriëntatie bijvoorbeeld kost weinig en kan zelfs een kostenbesparing opleveren. Door namelijk aan de werk- Over Werkplein Oost-Groningen Vier jaar geleden lanceerden de Groninger gemeenten Veendam, Oldambt en Stadskanaal Werkplein Oost-Groningen. Voornaamste kenmerken: krachtenbundeling vanuit één loket, een flexibele, pragmatische en resultaatgerichte cultuur en primair opererend vanuit de vraag en belangen van werkgevers. Toen Werkplein Oost-Groningen werd opgericht, was van economische crisis, de Wet werken naar vermogen en de forse bezuinigingsopgaaf voor gemeenten nog geen sprake. Laat staan van de werkgeversbenadering; alle ogen waren gericht op de werkzoekende. Maar tijden zijn veranderd en Oost-Groningen manifesteert zich nu als voorloper in wat landelijk in gang wordt gezet en bepleit. Een belangrijk inzicht waar partijen in Oost-Groningen vier jaar geleden toe kwamen, was dat re-integratie tot bureaucratische moloch was verworden en daarom beter bij de werkgever kon gebeuren. Werkgevers in de regio waren het daar volledig mee eens: Voorzie ons van gemotiveerde mensen, dan doen wij de rest.

3 18 Over Verzilvering Samen met zo n 150 werkgevers in de regio heeft Werkplein Oost-Groningen inmiddels uiteenlopende succesvolle initiatieven uit de grond gestampt. Een daarvan is Verzilvering. Met Verzilvering wordt vooruit gelopen op vergrijzing en ontgroening door werkgevers en oudere werkenden/werkzoekenden met elkaar in contact te brengen. In dat kader zijn op basis van voorstellen van werkgevers vier succesvolle pilots gelanceerd. In de pilot meester-gezel zijn bij diverse bedrijven werkleertrajecten voor ouderen in gang gezet. Binnen de pilot poolvorming worden uitwisselbare arbeidspools samengesteld om de piek- en dalbelasting bij werkgevers in seizoensgebonden sectoren op te vangen. Binnen de pilot carrousel gaat het om beroepsoriëntatie: ouderen draaien een week mee bij werkgevers. Vanuit de pilot out-of-the-box ten slotte wordt een nieuwe vorm van matching geïnitieerd: niet de vacature, maar de werkzoekende staat centraal. Werkzoekenden draaien een aantal maanden boventallig en met behoud van uitkering mee om te kijken of er een duurzame match te maken valt. Tot nu toe hebben vrijwel alle proefplaatsingen tot contracten geleid. Zo n dertig ouderen en ruim dertig werkgevers uit verschillende sectoren nemen deel aan Verzilvering. Het project drijft op pragmatisme; geen eindeloze voortrajecten en gesteggel over convenanten en protocollen. De gereedschapskist bestaat uit: - Premiekorting op het aannemen van 50-plussers: tot euro per jaar gedurende maximaal 3 jaar. - Gezocht kan worden naar andere subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld ESF. - In geval van een proefplaatsing met behoud van uitkering kunnen de uitgespaarde loonkosten worden geïnvesteerd in scholing. Oost-Groningen is dus al een aantal jaren voortvarend bezig. Gooit het kabinetsbeleid roet in het eten? Klaas Steenhuis: Het is gigantisch wat er allemaal in korte tijd op gemeenten afkomt. Op alle fronten moeten zeilen worden bijgezet. Het is goed dat er een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt komt. Al die regelingen werkten stigmatisering in de hand. De in de Wet werken naar vermogen bepleite werkgeversbenadering en het principe dat de werkgever betaalt voor productiviteit biedt zeker kansen, zoals wij hier uit ervaring weten. Maar er komen teveel veranderingen ineens op gemeenten af, die bovendien in te korte tijd doorgevoerd moeten worden. Ook vind ik het kabinetsbeleid veel te rauw in de richting van de kwetsbaren. Mooie dingen worden weggegooid. Zo n inkomenstoets bijvoorbeeld gaat tot zeer schrijnende situaties leiden. Verder zijn wij op het gebied van de SW enorm de klos. Met de populatie SW ers die we in Oost-Groningen hebben, krijgen we een megagrote financiële klap te verwerken. Wij hebben altijd zwarte cijfers kunnen draaien en dat wordt nu in twee jaar tijd om zeep geholpen. Staatssecretaris De Krom lijkt ziende blind en horende doof. Als wij niet worden gecompenseerd zal Veendam 2 miljoen euro moeten bezuinigen en alle gemeenten in Oost-Groningen tezamen een kleine 18 miljoen. En ondertussen wordt de onderkant van de arbeidsmarkt hier niet kleiner; we hebben nu eenmaal te maken met een grote groep mensen met een laag opleidingsniveau en complexe sociale problematiek. Komt het dan ooit nog goed met Oost-Groningen? Carel Plas: Minister Kamp en staatssecretaris de Krom hebben meermalen gezegd dat werklozen in deze regio maar naar de Randstad moeten verhuizen. Maar daar ligt de oplossing niet. In plaats van naar het westen te kijken, heeft het meer zin om naar het oosten te kijken, over de Duitse grens. In de Duitse grensstreek ligt de werkloosheid opvallend genoeg een stuk lager dan bij ons, namelijk rond de 5%. Daarom richten wij ons op samenwerking met de Duitse UWV s binnen de Eems Dollard Regio, de EDR. In het kader van uitwisseling hebben werkzoekenden uit ons bestand bijvoorbeeld gewerkt in een lamineerproject in de windmolenindustrie in Duitsland. Wij faciliteren dat fiscaal door verschillen in regelingen vlak te strijken. De cultuur in Duitsland is anders, maar minder anders dan in de Randstad. Duitsland ligt zelfs dichter bij dan de stad Groningen. Klaas Steenhuis: Tja, we zullen moeten blijven sturen op ondernemingsgeest en op het geloof dat het glas half vol is. Ik moet toegeven dat we daar in Oost-Groningen niet goed in zijn. Het zou allemaal best wat minder bescheiden mogen. We kampen met een gebrek aan trots. Wat zou helpen, is om alle van zeven gemeenten in Oost-Groningen één grote gemeente te maken, met één werkgeversteam dat vanuit één gemeente wordt bediend. De regio heeft veel moois in huis, maar dat is onbekend bij de rest van Nederland. Door één gemeente te vormen, kunnen we ons sterker profileren en slagvaardiger te werk gaan. Tekst: Touché concept & copy Fotografie: Bert Buiring Fotografie gever te vragen hoe de kandidaat is bevallen, kun je als sociale dienst besparen op diagnostiek. Immers, de werkgever verschaft waardevolle informatie over hoe het met werkhouding, motivatie en capaciteiten van de kandidaat is gesteld.

4 19 Hans de Kimpe van Zorggroep Meander over Werkplein Oost-Groningen Werkgever en Werkplein versterken elkaar Hans de Kimpe: Vroeger kwamen UWV en gemeentelijke sociale diensten bij ons met de vraag: We hebben een werkzoekende, kan die bij jou aan de slag? In de huidige aanpak wordt gevraagd: Hoe kunnen we jou als werkgever het best benaderen, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jullie je vraag zo goed mogelijk kunnen stellen en bij ons neer kunnen leggen? Nog niet iedereen in de Werkplein-organisatie heeft zich deze werkwijze eigen gemaakt, maar het is duidelijk te merken dat nadrukkelijk wordt gekoerst op volledige gerichtheid op de werkgever. Hans de Kimpe is stafmedewerker Leren bij Zorggroep Meander, een 2200 werknemers en 3750 cliënten tellende zorgorganisatie op het gebied van zorg en diensten aan huis, woonzorgcentra, kleinschalig wonen, begeleid wonen, verpleeghuiszorg en revalidatie in Midden- en Zuidoost-Groningen. Zorggroep Meander werkt op verschillende fronten samen met Werkplein Oost- Groningen. Hans de Kimpe ervaart de slag die Werkplein Oost- Groningen de afgelopen jaren heeft gemaakt van een aanbodgerichte naar een werkgevers- c.q. vraaggerichte benadering als positief en effectief. Investeren in de relatie Waarom werkt Zorggroep Meander samen met Werkplein Oost- Groningen? Om verschillende redenen, legt Hans de Kimpe uit. Je zou kunnen zeggen dat het een combinatie is van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en eigenbelang. Wat dat laatste betreft: het zal, gezien ontgroening en vergrijzing, in de toekomst moeilijker voor ons worden om goed personeel te vinden. Hoe groot het tekort precies gaat worden en wanneer dat zal zijn, valt lastig te voorspellen. Daarin spelen allerlei factoren een rol: aan de ene kant lijken nu toch weer meer mensen voor de zorg te gaan kiezen vanuit de verwachte toenemende werkgelegenheid in deze sector; aan de andere kant komen grote bezuinigingen op de sector af. Hoe dan ook, we moeten erop voorbereid zijn dat het lastiger zal worden om personeel te vinden en daarin kunnen Werkplein Oost-Groningen en wij elkaar van dienst zijn. Door nu al op allerlei manieren met elkaar samen te werken en dingen uit te proberen, hebben we tegen de tijd dat het probleem in de zorg nijpender wordt een stevige relatie met elkaar opgebouwd. Dan weten we wat we aan elkaar hebben: hun coaches begrijpen welke kwalificaties in onze sector worden verlangd en wij op onze beurt hebben beter zicht op wat er in hun kaartenbakken zit, wat het potentieel is en wat eventueel nodig is om kandidaten beter te kwalificeren. Directe betrokkenheid werkgever levert meer op Een mooi voorbeeld van hoe al invulling is gegeven aan de samenwerking, is het inmiddels bijna op zijn eind lopende Oost-Groningse project Ik doe mee, gericht op verhoogde uitstroom uit de bijstand. Werkgevers aan uiteenlopende sectoren nemen daar aan deel. Wat het project vooral zo uniek maakte, is dat wij als werkgever vanaf de start zitting hadden in de kerngroep, waardoor onze positie gelijkwaardig was aan die van de sociale diensten en UWV. Gedurende het project merkten wij bijvoorbeeld dat wanneer mensen langdurig in de bijstand hebben gezeten, zij hun werknemersvaardigheden - als zij die al hadden opgebouwd - zijn kwijtgeraakt. Samen met onderwijsinstelling Noorderpoort en SW-bedrijf Wedeka hebben wij een voortraject

5 20 opgezet, gericht op instroom in de zorg. Dat traject houdt in dat in een activeringscentrum eerst wordt bekeken wat iemand aan scholing en begeleiding nodig heeft om de weg richting een baan in de zorg te kunnen vervolgen. Daar wordt vervolgens aan gewerkt. Als Zorggroep Meander waren we niet alleen betrokken bij het opzetten van dit traject, maar hebben we ook trainers geleverd. Wat ik hiermee wil aangeven, is dat je nog zulke mooie re-integratietrajecten kunt opzetten als UWV of sociale dienst, maar dat dergelijke trajecten pas werkelijk effectief zijn wanneer er ook écht sprake is van aansluiting bij de werkgever. Door als werkgever nauw bij het traject betrokken te zijn, is die voorwaarde beter gewaarborgd. Werkgever is medeverantwoordelijk in tegengaan van uitval Een ander belangrijk aspect van Ik doe mee is dat we niet alleen aan de voorzijde, maar ook aan de achterzijde betrokken zijn bij wat er gebeurt. Ik doel daarmee op situaties waarin kandidaten in de eerste oriëntatieperiode of gedurende het opleidingstraject dat daarop volgt uitvallen. Vaak zijn complexe privéomstandigheden daar de reden van. Als werkgever zouden we kunnen zeggen: jammer, die kandidaat zien we dus niet terug, maar we kunnen ook helpen met uitzoeken wat de reden van uitval is en meedenken over het verder moet met de kandidaat; bij ons of bij een andere werkgever. Als werkgever voelen wij ons medeverantwoordelijk in het voorkomen dat uitvallers weer op grote afstand van de arbeidsmarkt komen te staan. Daarom hebben we met Werkplein Oost-Groningen afgesproken om samen met hen na te denken over manieren om het uitvalrisico te verkleinen. Ook hier is dus weer sprake van constructief samenspel dat moet leiden tot de duurzame verbetering waar alle partijen belang bij hebben. Ruimte voor onconventionele initiatieven Zorggroep Meander participeert bovendien in de werkgroep out-ofthe-box van het project Verzilvering. Hans de Kimpe: Deze werkgroep richt zich op het in beeld brengen van werkzoekenden die niet over relevante diploma s, maar wel over relevante competenties beschikken. Mensen, die uitstekende werknemers zouden kunnen zijn op basis van meer dan wat hun cv doet vermoeden. Daartoe hebben we onder andere een speeddate voor werkgevers en werkzoekenden georganiseerd. Als vertrekpunt fungeerde een lijst van competenties die de werkzoekenden samen met een coach hadden ingevuld. Van concrete vacatures was geen sprake. Werkgevers gingen met de werkzoekenden is gesprek om te bekijken of er mensen tussen zaten die wellicht in hun bedrijf zouden passen. Aardig was ook het effect dat de speeddate op de werkzoekenden zelf had. Het was in zekere zin toch een sollicitatietraining. Mensen gaven aan er meer zelfvertrouwen door gekregen te hebben of niet eerder zo tegen zichzelf aangekeken te hebben als nu werd gedaan. Binnen twee weken daarna hadden twee deelnemers al een baan; niet bij de deelnemende werkgevers, maar de dag had ze zo n boost gegeven, dat ze daar in een sollicitatiegesprek de vruchten van hebben geplukt. Met de werkgroep out-of-the-box is afgesproken om vaker dergelijke onconventionele activiteiten op touw te zetten. Tekst: Touché concept & copy Fotografie: Meander Calibris Contract en samenwerking met EVC Dienstencentrum, in 2008 opgericht op initiatief van RBO, heeft er twee nieuwe samenwerkingspartners bij. Na ROC Friesland College, AOC TerraNext, IDée ICT Opleidingsgroep en CBS, hebben nu ook ROC Drenthe College en Calibris Contract de contractorganisatie van het kenniscentrum voor zorg, welzijn en sport getekend voor samenwerking met EVC Dienstencentrum. De overeenkomst houdt in dat de EVC-trajecten worden georganiseerd onder licentie van EVC Dienstencentrum; voor de beoordeling van de competenties maakt EVC Dienstencentrum gebruik van de vakinhoudelijke expertise van de partners. De onafhankelijke positie van EVC Dienstencentrum en de kwaliteit van de procedures hebben een belangrijke rol gespeeld bij de keuze van Calibris Contract en Drenthe College. Carla Terhell, sectormanager Educatie van Drenthe College: Drenthe College beschikte al langer over een eigen EVC-centrum voor het uitvoeren van EVC-trajecten. In de loop van 2011 is echter gebleken dat het EVC-centrum, ondanks de bewezen kwaliteit, te weinig EVCtrajecten uitvoert om rendabel te zijn. De Kwaliteitscode EVC eist bovendien dat EVC strikt gescheiden wordt aangeboden van de opleiding. Dit betekent dat wij als roc voortdurend moeten bewijzen dat onze EVC-trajecten onafhankelijk van het onderwijs worden aangeboden en uitgevoerd. Om deze redenen hebben wij het besluit genomen om de EVC-trajecten niet langer zelf uit te voeren, maar om de samenwerking te zoeken met een onafhankelijke EVC-aanbieder. De keuze voor EVC Dienstencentrum is weloverwogen tot stand gekomen, legt Carla Terhell uit: Wij vinden een goed netwerk van Noord- Nederlandse partners belangrijk. EVC Dienstencentrum is gevestigd in het Noorden en bovendien een partij die de kwaliteit van EVC voorop heeft staan. Kandidaten die interesse tonen in EVC wijzen wij nu direct door naar EVC Dienstencentrum. Voor de verzilvering van de Ervaringscertificaten in mbo-diploma s of vrijstellingen kunnen EVCkandidaten uiteraard nog steeds terecht bij Drenthe College. Ook de taal- en rekentoetsen die vereist zijn voor diplomering kunnen door ons worden afgenomen. Calibris, kenniscentrum voor zorg, welzijn en sport, heeft pas kort geleden besloten om EVC op te nemen in het aanbod van loopbaaninstrumenten. Joke Harmsen, manager van Calibris Contract: Nadat we het besluit hadden genomen om EVC aan te gaan bieden, was de volgende vraag: hoe? Al snel kwamen we tot de conclusie dat we zelf geen erkend EVC-aanbieder wilden worden, zoals veel andere kenniscentra dat wel zijn. Er komt namelijk erg veel kijken bij het aanvragen van een erkenning. Het inkopen van EVC-trajecten bij verschillende aanbieders is voor ons ook geen optie, vanwege het risico op wisselende resultaten. EVC Dienstencentrum kwam op het juiste moment op ons pad. Door te kiezen voor een vaste, betrouwbare samenwerkingspartner is de continuïteit geborgd. Bijkomend voordeel is dat EVC Dienstencentrum ook trajecten in andere richtingen dan zorg en welzijn kan uitvoeren. Wat ons echter vooral aanspreekt is de visie van RBO en EVC Dienstencentrum op het instrument EVC. Net als bij ons staat het maatschappelijk belang voorop: EVC is geen doel op zich, maar een middel om mensen beter te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. RBO heeft bovendien jarenlange ervaring op de onderwijs- en arbeidsmarkt en EVC Dienstencentrum heeft met zijn driejarige erkenning en ISO-certificering bewezen voor kwaliteit te gaan.

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Onderwerpen presentatie Definitie vraaggestuurde re-integratie Aanleiding onderzoek en onderzoeksvraag

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

Bijstand en werk in 2016 De WWB doelgroep in cijfers. Tekst Marlijn Migchels April 2016

Bijstand en werk in 2016 De WWB doelgroep in cijfers. Tekst Marlijn Migchels April 2016 Bijstand en werk in 2016 De WWB doelgroep in cijfers Tekst Marlijn Migchels April 2016 Bestandsanalyse laat zien: bijstandsgerechtigden kunnen en willen vaak werken Hoe gedegen matching bijdraagt aan duurzame

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

RIS Werken loont!

RIS Werken loont! Werken loont! Initiatiefvoorstel PVV Den Haag Raadslid Elias van Hees 17 mei 2017 Aanleiding & Analyse De arbeidsmarkt functioneert op basis van vraag en aanbod. Het is hierbij cruciaal dat werkgevers

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk Van school naar werk Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk 1 Achtergronden Rolwijziging van UWV naar gemeente VSO/PrO van oudsher leverancier Wajongers Wie zijn deze VSO/PrO/Entree leerlingen?

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Aan het werk! #1/2016-2017

Aan het werk! #1/2016-2017 Aan het werk! #1/2016-2017 De Partcipatiewet is een feit! Nu gaat het om de uitvoering. Daar hebben wij u als werkgever bij nodig. Want u hebt, samen met gemeenten en overheid, de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstenbedrijf. Verbindt! Het Dienstenbedrijf biedt u als werkgever vijf winstpunten en daarmee een goede deal. Het Dienstenbedrijf verbindt

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit

EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit A+O fonds selecteert EVC-hofleveranciers EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit De zes EVC-hofleveranciers, leden van de klankbordgroep, onderzoekster en A+O fonds Gemeenten op de ondertekeningsbijeenkomst

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg Nummer 8 19-7 - 2012 1 Inhoud Inleiding A Belasting voordelen 1. WVA BBL 4 2. WVA EVC 4 3. WVA Startkwalificatie 5 4. Premiekorting ouderen 5 B UWV regelingen

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 (Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 augustus 2012 INLEIDING Vijf ton voor scholing en werkgelegenheid In de CAO voor de houthandel over 2012/2013 hebben

Nadere informatie

Duurzaam aan het werk

Duurzaam aan het werk Visio Zicht op Werk Duurzaam aan het werk Bent u zelf slechtziend of blind en wilt u graag zo goed mogelijk (blijven) functioneren op uw werk? Heeft u een slechtziende of blinde werknemer? Begeleidt u

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Eenvoudiger van bijstand naar baan

Eenvoudiger van bijstand naar baan Informatieblad Eenvoudiger van bijstand naar baan De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Met Flextensie kunt u bijstandsgerechtigden in uw gemeente tijdelijk of deeltijdwerk bieden. Zo groeien

Nadere informatie

1431 EH Aalsmeer Lijn 340, halte Drie Kolommenplein 1 T (0297) Lijn 198, halte Drie Kolommenplein 1

1431 EH Aalsmeer Lijn 340, halte Drie Kolommenplein 1 T (0297) Lijn 198, halte Drie Kolommenplein 1 Uw contact E. Schneider T (020) 540 47 89 info@aalsmeer.nl Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Betreft Datum 27 juni 2017

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

Juni Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid. Geachte heer, mevrouw,

Juni Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid. Geachte heer, mevrouw, Juni 2017 Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid Geachte heer, mevrouw, Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken op het gebied van de aanpak jeugdwerkloosheid, zowel op het niveau

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt.

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt. EVC- en EVP-loket 2 Een Ervaringsprofiel (EVP) is nuttig voor iedereen die wil weten waar hij staat in z n loopbaan, wat hij kan en wat hij nog wil ontwikkelen. Het laat zien over welke kwaliteiten medewerkers

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Passus Advies B.V. Cliënten Audit Rapport. Norm : Keurmerk Blik op Werk

Passus Advies B.V. Cliënten Audit Rapport. Norm : Keurmerk Blik op Werk Norm : Scope: Het ondersteunen van organisaties op het gebied van managementadvies, coaching en training. Datum: 27 januari t/m 01 februari 2014 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen Maatschappelijk betrokken ondernemen Wanneer u een eigen bedrijf heeft, is het steeds een uitdaging om te zorgen dat u competente medewerk(st)ers in dienst neemt. Ook het financiële plaatje is daarbij

Nadere informatie

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 1 Inleiding In de keten van EVC zijn verschillende partijen te

Nadere informatie

Effectmeting re-integratie

Effectmeting re-integratie Effectmeting re-integratie Gemeente Noordoostpolder Mei 2014 Versie 1.3 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 1.1. Versiebeheer... 2 2. Inleiding... 3 3. Re-integratie... 4 3.1. Wat is re-integratie...

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Wat werkt voor wie in reïntegratie?

Wat werkt voor wie in reïntegratie? Wat werkt voor wie in reïntegratie? Overwegingen voor de Gemeenteraad Nijmegen Presentatie in opdracht van: Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Nijmegen, 12 oktober 2011 Lucy Kok www.seo.nl - secretariaat@seo.nl

Nadere informatie

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus 58285 1040 HG AMSTERDAM 1040 HG58285 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Sessie 8: Helpt (meer) scholing mensen aan het werk?

Sessie 8: Helpt (meer) scholing mensen aan het werk? Sessie 8: Helpt (meer) scholing mensen aan het werk? Hoe kan onderzoek beleid en praktijk in gemeenten helpen? Marloes de Graaf-Zijl CPB Bram Schout gemeente Enschede Bert Roes VNG Wat gaan we doen? Programma

Nadere informatie

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Gepubliceerd in: Maandblad Reïntegratie nr. 9, 2007, p. 6-10 KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Drs. Maikel Groenewoud 2007 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam

Nadere informatie

AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans. Artikel 43-vragen inzake WSW-ers aan de slag bij Kersten in het kader convenant: Afstand tot arbeidsmarkt

AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans. Artikel 43-vragen inzake WSW-ers aan de slag bij Kersten in het kader convenant: Afstand tot arbeidsmarkt gemeente Roermond uw nummer uw datum 21 maart 2012 ons nummer onze datum verzonden 2012/UIT/38314 2 april 2012-5 APR. 2012 AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr.

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Marktbewerkingsplan Arbeidsmarktregio Groningen (versie 18 maart 2015) Status: het marktbewerkingsplan (deel Werkbedrijf) moet nog worden vastgesteld door het bestuur van het regionaal Werkbedrijf achtergrond

Nadere informatie

dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie Vraag - Aanbod cliënt detailhandel bouwnijverheid toerisme zorg

dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie Vraag - Aanbod cliënt detailhandel bouwnijverheid toerisme zorg dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie Vraag - Aanbod bedrijf bedrijf cliënt detailhandel bouwnijverheid toerisme zorg competenties Arbeidsverklaring Arbeidsdeskundig onderzoek Onderzoek

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Coördinatiepunt Social Return. Van lokaal naar regionaal

Coördinatiepunt Social Return. Van lokaal naar regionaal Coördinatiepunt Social Return Van lokaal naar regionaal Wat is Social Return? Inkoopdoelstellingen Duurzaamheid Werkgelegenheid Innovatie Lokale economie en MKB Waarom Social Return bij WiZ? Social Return

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te geven. De menukaart

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma re-integratie gemeente Grave 2016

Uitvoeringsprogramma re-integratie gemeente Grave 2016 Uitvoeringsprogramma re-integratie gemeente Grave 2016 Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Roteb Educatiecentrum. Trajectbegeleiding/educatie

Roteb Educatiecentrum. Trajectbegeleiding/educatie Educatiecentrum Trajectbegeleiding/educatie Roteb werkt aan een schone stad als basis voor prettig wonen, werken en recreëren. We halen het vuil op, vegen de straten en legen de afvalbakken. Daarnaast

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

Anja Holwerda Wetenschapper UMCG, Sociale Geneeskunde/Arbeid en Gezondheid

Anja Holwerda Wetenschapper UMCG, Sociale Geneeskunde/Arbeid en Gezondheid 5/15/2014 Lezing Jongeren aan de Onderkant van de Arbeidsmarkt Anja Holwerda Wetenschapper UMCG, Sociale Geneeskunde/Arbeid en Gezondheid A.holwerda01@umcg.nl 050-3638274 1 ParticipatieWet Gemeenten integrale

Nadere informatie

Snel aan de slag met talent!

Snel aan de slag met talent! Bent u op zoek naar een geschikte medewerker? Naar iemand die graag aan het werk wil? Snel aan de slag met talent! Laat Roads kosteloos de juiste match voor u vinden! Individuele Plaatsing en Steun (IPS):

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Bernard ter Haar Vrijdag 1 juli 2016

Bernard ter Haar Vrijdag 1 juli 2016 Bernard ter Haar Vrijdag 1 juli 2016 Indeling Werken met een beperking Wie zijn de kwetsbare werkzoekenden? Wat is hun harde werkelijkheid? Wat doen we eraan? Uitdagingen Melkert banen 120 100 80 60 40

Nadere informatie

April 2014. Actieplan ter voorkoming én bestrijding van werkloosheid onder 50-plussers

April 2014. Actieplan ter voorkoming én bestrijding van werkloosheid onder 50-plussers April 2014 Actieplan ter voorkoming én bestrijding van werkloosheid onder 50-plussers Inleiding De arbeidsmarkt volgt altijd de economische ontwikkelingen. Dus terwijl de macroeconomische cijfers voor

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

" Gemeente \jroningen

 Gemeente \jroningen " Gemeente \jroningen Onderwerp Stand van zaken Aanpak Jeugdwerkloosheid Steller S.J. RoS De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 70 86 Bijlage(n) Datum 02-03-201

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt

Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt Zeewolde, 11 oktober 2012 Ihkv VNG Bestuurlijke ondersteuningsprogramma s Werken aan Werk & Vakmanschap Vereniging van Nederlandse Gemeenten Programma Inleiding

Nadere informatie

Baanbrekend publiek-private samenwerking

Baanbrekend publiek-private samenwerking http://www.flexnieuws.nl/2012/11/09/baanbrekend-publiek-private-samenwerking/ Baanbrekend publiek-private samenwerking Gepubliceerd op: 09-11-2012 15:23 Gelezen: 607 keer More Sharing ServicesShare Baanbrekend

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Datum 21 november 2014 Betreft Kamervragen over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk

Datum 21 november 2014 Betreft Kamervragen over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Eindrapport project Scholingsconsulenten Glastuinbouw 2010 René Scholte 7 februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Doel 3 3. Aanpak 3 Werkzoekenden Bedrijven Scholen Brancheorganisaties

Nadere informatie