Algemene informatie voor de leerling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie voor de leerling"

Transcriptie

1 Leerlingen INFO > Algemene informatie voor de leerling ewerk Opleidingsbedrijf Installati nen leidt jouw talent in goede ba

2 Inhoud 2 1 Inleiding 3 2 Beroepsgericht opleiden 4 3 Wat is precies een BOL-opleiding? Theorieopleiding 3.2 BOL Praktijkopleiding 3.3 BOL stage 3.4 Begeleiding 3.5 Vergoedingen 4 Wat is precies een BBL-opleiding? Theorieopleiding 4.2 Praktijkopleiding 4.3 Werkervaring 4.4 Leerlingbegeleiding 5 Arbeidsvoorwaarden Arbeidsovereenkomst 5.2 Salaris 5.3 Reiskosten 5.4 Vakantiegeld 5.5 Arbeidsongeschiktheid 5.6 Pensioen 5.7 Zorgverzekering 5.8 Studiefinanciering en kinderbijslag 5.9 Loonbelastingverklaring 5.10 Urenverantwoording 5.11 Vorstverlet 5.12 Beëindiging dienstverband 6 Vakantie en verlof Vakantiedagen 6.2 ADV-dagen 6.3 Feestdagen/schoolvakanties 6.4 Bijzonder verlof 6.5 Onbetaald verlof 6.6 Ziekteverzuim 6.7 Arbo- en verzuimbeleidsverklaring 7 Veiligheid Verantwoordelijkheid Opleidingsbedrijf en leerbedrijf 7.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen 7.3 Rechten en plichten 7.4 Arbeidsbesluit Jeugdigen 8 Begrippenlijst 14

3 Informatie voor de leerling Inleiding 1. Inleiding Nu je hebt gekozen voor een beroepsopleiding zal je een deel van je opleiding aan beroepshandelingen besteden. Het is belangrijk dat je tijdens het werken en leren door je werkgever wordt begeleid bij zowel de theorie- als de praktijkopdrachten. In de praktijk hebben veel bedrijven het te druk met hun eigen werk of hebben ze onvoldoende werkplaats faciliteiten om jonge mensen op te leiden. Omdat er een grote vraag is naar goed opgeleid personeel, hebben veel bedrijven zich aangesloten bij één van de Opleidings bedrijven InstallatieWerk. Je kunt zo n Opleidingsbedrijf zien als een samenwerkingsverband van installatie- en elektrotechnische bedrijven dat de opleiding van jeugdige werknemers in haar eigen regio verzorgt. Het Opleidingsbedrijf heeft immers wél voldoende tijd en werkplaatsfaciliteiten om jouw opleiding in goede banen te leiden. De Opleidingsbedrijven zijn aangesloten bij een landelijk overkoepelende organisatie. In deze folder is de algemene informatie omschreven. De specifieke regels (zoals salarissen, stage vergoedingen, reiskosten vergoedingen, adressen e.d.) van het Opleidingsbedrijf waar jij gaat werken en/of leren worden apart verstrekt. Er bestaan in het Middelbaar Beroepsonderwijs twee soorten leerwegen namelijk de beroeps begeleidende leerweg (BBL) en de beroeps opleidende leerweg (BOL). In beide gevallen wil InstallatieWerk jou begeleiden naar een landelijk erkend vakdiploma met optimale kansen op de arbeidsmarkt. Daarom hebben we in deze informatiefolder alle belangrijke zaken omschreven die je moet weten op het moment dat je via InstallatieWerk een BBL of een BOL-opleiding volgt. Indien je na het lezen nog vragen hebt, kun je deze uiteraard altijd aan ons stellen. Lees de informatie goed door en zorg dat je deze folder altijd binnen handbereik hebt. Wij wensen je veel succes met je opleiding bij ons bedrijf. 3

4 Informatie voor de leerling Beroepsgericht opleiden 2. Beroepsgericht opleiden 4 Van de moderne vakman wordt tegenwoordig verwacht dat hij meer in huis heeft dan alleen specifieke vakkennis. Omdat werken verandert, en bedrijven en instellingen mensen nodig hebben die breed inzetbaar zijn in een dynamische arbeidsmarkt, verandert het onderwijs ook mee. Scholen leiden mensen op die flexibel zijn en die weten hoe ze zich iets nieuws eigen kunnen maken. Kortom: wij leiden je op tot een moderne vakman, die zowel nu als in de toekomst waardevol is. Wij willen jou als toekomstige werknemer goed voorbereiden. Daarom werken onderwijs en bedrijfsleven samen aan het ontwikkelen en invoeren van een nieuwe onderwijsvorm. Hierbij spelen een nieuwe kwalificatiestructuur, kennisoverdracht, kerntaken en werkprocessen een grote rol. De omschreven competenties worden met behulp van prestatieindicatoren (meetbare afspraken) vastgesteld en beoordeeld. De leerdoelen zijn vastgelegd in kennis en vaardigheden. Het nieuwe leren maakt hiermee het beroepsonderwijs dynamisch en uitnodigend voor jou als student. Hierdoor haakt de opleiding passend in op jouw mogelijkheden en motivatie door een geïntegreerd aanbod van kennis en vaardigheden. Deze vakoverstijgende aanpak sluit beter aan op de toekomstige beroepspraktijk. Door huidige beroepsbeoefenaren intensiever in contact te brengen met toekomstige beroepsbeoefenaren profiteren beide partijen: jij als student krijgt een realistisch beeld van de beroepspraktijk en de professional wordt aangezet tot reflectie. Je krijgt als student tijdens jouw opleiding een kerntaak en een aantal werkprocessen aangeboden. De aandacht die de daarvoor benodigde competenties bij het leerproces krijgen, kan echter per student verschillen. De ene student gaat bijvoorbeeld extra aandacht besteden aan de vaktermen, terwijl voor een ander leren samenwerken een essentieel aandachtspunt kan zijn. Dit is afhankelijk van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de student. In het POP staat welke beroepstaken uitgevoerd gaan worden en welke competenties vereist zijn voor het zelfstandig uitvoeren van een beroepstaak. Het POP wordt in overleg tussen student, school en leerbedrijf opgesteld. Samen bepalen zij welke beroepstaken de student in het leerbedrijf uitvoert en welke op school, of in een gesimuleerde situatie.

5 Informatie voor de leerling Wat is precies een BOL-opleiding? 3. Wat is precies een BOL-opleiding? Voor een BOL-opleiding moet je ingeschreven staan bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). De BOLopleiding kun je zien als de school zware variant en de BBL als de werk zware variant met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever. Voor jongeren die geen leerwerkplek bij een werkgever kunnen vinden, is de BOL-opleiding een uitstekend alternatief. De beroeps opleidende leerweg (BOL) is een dagopleiding, waarbij je voltijds naar school gaat. Tijdens deze opleiding volg je in verhouding meer theorie dan bij de BBL-opleiding. Voor de praktijkopleiding kom je periodiek naar de opleidingswerkplaats van InstallatieWerk en in overleg met het ROC doe je praktijkervaring op, wanneer je op stage gaat bij een erkend leerbedrijf. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Er bestaat een regeling dat tenminste 20% van de BOL-opleiding uit stage moet bestaan en maximaal 59% Theorieopleiding Het ROC is volledig verantwoordelijk voor jouw opleiding en uiteindelijk ontvang je daar ook het vakdiploma. Als je nog niet staat ingeschreven, zullen we in overleg met jou bepalen welk ROC in jouw geval het meest geschikt is en de aanmelding voor je verzorgen. Na jouw inschrijving ontvang je van het ROC bericht wanneer en op welk moment je met de theorie kunt gaan starten. Het ROC zal ook een overeenkomst met je afsluiten voor de duur van je opleiding en uitgebreide informatie verstrekken over het lesmateriaal. Omdat het theoretische gedeelte een belangrijk onderdeel is van de opleiding, ben je verplicht de lesprogramma s te volgen. Als je de BOL-opleiding volgt, dan heb je recht op schoolvakanties net zoals je dat ook tijdens je vooropleiding hebt gehad. Indien je door bepaalde omstandigheden op je theoriedag niet aanwezig kunt zijn, geef je dit op tijd aan het ROC door. Op de theorieopleiding wordt er van je verwacht dat je jezelf netjes gedraagt en natuurlijk gemotiveerd en leergierig bent. Uiteindelijk doe je deze opleiding voor jezelf: om een goede toekomst op te bouwen. Voor de theorieopleiding op het ROC wordt cursusgeld in rekening gebracht. In het aanvullende regelement van InstallatieWerk staat of je dit zelf moet betalen of dat het Opleidingsbedrijf dit voor jou betaalt. 3.2 BOL Praktijkopleiding Naast de theorie moet je voor je opleiding verschillende praktijkopdrachten maken. Aangezien InstallatieWerk over professioneel ingerichte werkplaatsen en ervaren instructeurs beschikt, verzorgen we in een aantal gevallen in opdracht van het ROC jouw praktijkinstructie. Hiervoor kom je, tenzij anders afgesproken, volgens de planning naar de opleidingswerkplaats. Hier krijg je van een praktijkopleider gespecialiseerde begeleiding bij het uitvoeren van de opdrachten. Deze opdrachten beginnen eenvoudig. Naarmate je verder in de opleiding zit, ga je grotere opdrachten maken die we simulatieopdrachten noemen. In de werkplaats gelden afspraken. Er wordt van je verwacht dat je zorg draagt voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen en werkkleding. Deze middelen krijg je van het Opleidingsbedrijf en je bent verplicht om deze te dragen. Verder wordt er van je verwacht dat je je aan de veiligheidsvoorschriften houdt en dat je de gereedschappen op een fatsoenlijke manier gebruikt.

6 Informatie voor de leerling Wat is precies een BBL-opleiding? 3.3 BOL stage 6 Voor het opdoen van werkervaring ga je stage lopen bij een bedrijf dat je zelf, samen met het ROC of met InstallatieWerk hebt uitgekozen. Dit bedrijf noemen we het leerbedrijf. Bij dit bedrijf kun je door InstallatieWerk gedetacheerd worden tijdens je stage. Natuurlijk is het belangrijk dat je het daar naar je zin hebt, maar omgekeerd verwacht dit bedrijf ook wat van jou. Daarom moet je rekening houden met: op tijd komen de geldende regels bij het leerbedrijf de veiligheidsvoorschriften het verrichten van alle voorkomende en in redelijkheid op te dragen werkzaamheden het iedere week invullen van een urenverantwoording 3.4 Begeleiding Om je functioneren bij het leerbedrijf en op school nauwgezet te volgen, is regelmatig contact met jou belangrijk. Bij het ROC en bij InstallatieWerk zijn een aantal leerlingbegeleiders actief, die je bij vragen of problemen kunt bellen en waar je eventueel een afspraak mee kunt maken. Weet je niet wie je begeleider is, vraag dit dan na op het ROC of bij InstallatieWerk. De leerlingbegeleiders van InstallatieWerk zijn regelmatig op de opleidingswerkplaats aanwezig, zodat je ze daar ook kunt aanspreken. Daarnaast is er regelmatig contact met het ROC waar je je theorielessen volgt. De bedoeling is dat we jou zodanig begeleiden dat je weet je waar je aandacht aan moet besteden. Je kunt bij de begeleiders ook altijd terecht met je persoonlijke problemen. 3.5 Vergoedingen Als je een BOL-opleiding volgt heb je geen recht op salaris, maar afhankelijk van jouw situatie kun je misschien wel in aanmerking komen voor een stagevergoeding. In de specifieke regels die je van InstallatieWerk krijgt, kun je zien of je hiervoor in aanmerking komt. Als je 16 of 17 jaar bent, dan behouden je ouders/ verzorgers het recht op de kinderbijslag. Als je 18 jaar of ouder bent, kun je studiefinanciering aanvragen. Let wel even op wat je precies gaat aanvragen. Je krijgt studiefinanciering van de Nederlandse overheid. Daarmee kun je je studiekosten, (een deel van) je levensonderhoud, de premie voor je ziektekostenverzekering en je lesgeld betalen. Je krijgt je studiefinanciering niet automatisch. Die moet je aanvragen bij DUO. Je krijgt studiefinanciering als je aan alle voorwaarden voldoet. Doe je een opleiding op niveau 3 of 4? Dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Met andere woorden als je een opleiding op niveau 3 of 4 volgt en geen diploma haalt, moet je de ontvangen studiefinanciering terugbetalen. 4. Wat is precies een BBL-opleiding? Een opleiding via de Beroeps Begeleidende Leerweg is een combinatie van theorielessen, praktijkvaardigheden en werkervaring opdoen. Deze onderwijsvorm bestaat ongeveer voor 80% uit praktijk en voor 20% uit theorie. Het Opleidingsbedrijf kan het lesmateriaal voor jouw opleiding verzorgen. 4.1 Theorieopleiding Voor de theorieopleiding moet je ingeschreven zijn bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Via het ROC ontvang je uiteindelijk ook jouw diploma. Als je nog niet staat ingeschreven, zullen we in overleg met jou bepalen welk ROC in jouw geval het meest geschikt is en de aanmelding voor je verzorgen. Na jouw inschrijving ontvang je van het ROC bericht wanneer en op welke dag/avond je met de theorie kunt gaan starten. Het ROC zal ook een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPV) met je afsluiten voor de duur van je opleiding en uitgebreide informatie verstrekken over het lesmateriaal. Omdat het theoretische gedeelte een belangrijk onderdeel is van de opleiding en je de theoriedag gewoon doorbetaald krijgt, ben je verplicht de lesprogramma s te volgen. Ook heb je, nu je bent gaan werken en hier salaris en verlofdagen voor krijgt, geen schoolvakanties meer. Op de dagen dat je in verband met schoolvakanties geen theorieles hebt, wordt je verwacht te gaan werken bij het leerbedrijf. Indien je door bepaalde omstandigheden op je theoriedag niet aanwezig kunt zijn, geef je dit op tijd aan het Opleidingsbedrijf door. In principe is het niet mogelijk om een verlofdag te nemen op de dag dat je theorie hebt. Alleen als het echt niet anders kan, vraag je bij het Opleidingsbedrijf toestemming en meld je dit aan het ROC. Vervolgens kost je dit een ADV- of verlofdag. Op de theorieopleiding wordt er van je verwacht dat je jezelf netjes gedraagt en natuurlijk gemotiveerd en leergierig bent. Uiteindelijk doe je deze opleiding voor jezelf: om een goede toekomst op te bouwen.

7 Informatie voor de leerling Wat is precies een BBL-opleiding? Voor de theorieopleiding op het ROC wordt cursusgeld in rekening gebracht. Dit wordt door het Opleidingsbedrijf voor jou betaald. Als de rekening per abuis naar jouw adres wordt gestuurd, kun je deze bij het Opleidingsbedrijf afgeven. Wij zorgen dan voor de betaling. Als je op eigen verzoek voortijdig met de opleiding wilt stoppen, heeft het Opleidingsbedrijf het recht om het cursusgeld met je te verrekenen. 4.2 Praktijkopleiding 7 Naast de theorie moet je voor jouw opleiding verschillende beroepshandelingen eigen maken en aan kunnen tonen. Hiervoor kom je, tenzij anders afgesproken, volgens de planning naar de opleidingswerkplaats. Hier krijg je van een praktijkopleider gespecialiseerde begeleiding bij het uitvoeren van de opdrachten. Deze opdrachten beginnen eenvoudig. Naarmate je verder in de opleiding zit, ga je grotere opdrachten maken die we simulatieopdrachten noemen. In de werkplaats gelden afspraken. Er wordt van je verwacht dat je zorg draagt voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen en werkkleding. Deze middelen krijg je van het leerbedrijf of het Opleidingsbedrijf en je bent verplicht om deze te dragen. Verder wordt er van je verwacht dat je je aan de veiligheidsvoorschriften houdt en dat je de gereedschappen op een fatsoenlijke manier gebruikt. In principe is het niet mogelijk om een snipperdag te nemen op de dag dat je praktijkles hebt. Alleen als het echt niet anders kan, vraag je bij het Opleidingsbedrijf toestemming. 4.3 Werkervaring Voor het opdoen van werkervaring ga je het grootste deel van je opleiding werken bij een bedrijf dat je zelf of samen met het Opleidingsbedrijf hebt uitgekozen. Dit bedrijf noemen we het leerbedrijf. Bij dit bedrijf ben je door het Opleidingsbedrijf gedetacheerd tijdens je opleidingstijd. Natuurlijk is het belangrijk dat je het daar naar je zin hebt, maar omgekeerd verwacht dit bedrijf ook wat van jou. 4.4 Leerlingbegeleiding Om je functioneren bij het leerbedrijf en op school nauwgezet te volgen, is regelmatig contact met jou belangrijk. Bij het Opleidingsbedrijf zijn een aantal leerlingbegeleiders actief, die je bij vragen of problemen kunt bellen en waar je eventueel een afspraak mee kunt maken. Weet je niet wie je begeleider is, vraag dit dan na op de administratie. De leerlingbegeleiders zijn regelmatig op de opleidingswerkplaats aanwezig, zodat je ze daar ook kunt aanspreken. Daarnaast is er regelmatig contact met het ROC waar je je theorielessen volgt. De leerlingbegeleider heeft minimaal tweemaal per jaar contact met jou als leerling op de werkvloer. Van deze gesprekken worden schriftelijke rapportages gemaakt. De beoordeling heeft betrekking op jouw functioneren binnen het leerbedrijf, zowel op technisch gebied als op het sociale vlak. De bedoeling is dat hij jouw persoonlijke ontwikkeling met je doorneemt. Zodoende weet je ook waar je aandacht aan moet besteden. Ook zal de leerlingbegeleider je regelmatig zien en aanspreken in de opleidingswerkplaats. Je kunt bij hem ook altijd terecht met je persoonlijke problemen. Daarom moet je rekening houden met: op tijd komen de geldende regels bij het leerbedrijf de veiligheidsvoorschriften het verrichten van alle voorkomende en in redelijkheid op te dragen werkzaamheden het iedere week invullen van een urenverantwoording.

8 Informatie voor de leerling Arbeidsvoorwaarden 5. Arbeidsvoorwaarden 5.1 Arbeidsovereenkomst 8 Het Opleidingsbedrijf houdt zich voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden aan de geldende CAO voor het Technisch Installatiebedrijf. In deze CAO zijn alle afspraken vastgelegd die werkgevers en de vakbonden met elkaar hebben gemaakt. De arbeidsovereenkomst is gekoppeld aan de BPV en wordt, afhankelijk van de regio, aangegaan voor de duur van drie of zes maanden. De eerste twee maanden zijn voor zowel de leerlingwerknemer als de werkgever bedoeld als proeftijd. In deze periode kan de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn worden beëindigd. Als de proefperiode naar wederzijdse tevredenheid verlopen is, zal deze overeenkomst automatisch overgaan in een arbeidsovereenkomst voor de resterende duur van de overeengekomen opleiding. 5.2 Salaris De salarissen die worden uitbetaald zijn conform de geldende CAO voor het Technisch Installatiebedrijf. De salarissen die worden vermeld zijn altijd bruto bedragen en afhankelijk van jouw leeftijd en opleiding. Het salaris wordt aan het eind van elke maand (of aan het eind van een periode van vier weken) op jouw rekening overgemaakt. Je salarisstrook wordt rechtstreeks naar jouw huisadres gestuurd of kun je downloaden via internet en uitprinten voor je eigen administratie. Op de strook staan alle gegevens gespecificeerd, zoals je salaris, de reiskosten en overuren. 5.3 Reiskosten Voor de vergoeding van je reiskosten worden er per Opleidingsbedrijf aparte afspraken gemaakt. Bij indiensttreding wordt dit met je besproken. Mocht je hier toch nog vragen over hebben, dan mag je deze gerust aan ons stellen. 5.4 Vakantiegeld en het Vakantiefonds Er zijn twee verschillende regelingen voor vakantiegeld. Werkgevers kunnen er voor kiezen om zich aan te sluiten bij het Vakantiefonds of de opbouw van het vakantiegeld zelf te verzorgen. In je arbeidsovereenkomst staat aangegeven onder welke regeling je valt. Regeling 1: 8% vakantiegeld: bij deze regeling ontvang je de gebruikelijke 8% vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt berekend over de periode dat je bij het opleidingsbedrijf hebt gewerkt en loopt van 1 juli van het lopende jaar tot en met 30 juni van het volgende jaar. Als je een gedeelte van die periode hebt gewerkt, ontvang je vakantiegeld naar evenredigheid van de gewerkte periode. Het vakantiegeld wordt in de maand mei of juni aan je uitbetaald. Tijdens je vakantie krijg je jouw salaris doorbetaald. Regeling 2: Vakantiefonds: bij deze regeling wordt het vakantiegeld opgebouwd via het Vakantiefonds voor de Metaalnijverheid (VFM). Iedere maand spaart het Opleidingsbedrijf 13,7% over je bruto salaris bij het Vakantiefonds. Dit percentage bestaat uit 8% vakantiegeld en 5,7% reservering voor 15 dagen vakantie. Je moet er wel rekening mee houden dat je het salaris van de bouwvak al vroeg op je rekening krijgt. Pas dus op dat je dit niet allemaal meteen opmaakt! De opbouw van het vakantiegeld loopt bij het Vakantiefonds van 1 juli van het lopende jaar tot en met 30 juni van het volgende jaar. Elk kwartaal krijg je van het Vakantiefonds een overzicht waarop je kunt zien hoeveel vakantiegeld het Opleidingsbedrijf voor jou heeft opgebouwd. In de maand mei of juni wordt het vakantiegeld (inclusief de 15 dagen salaris rechtstreeks door het Vakantiefonds op je rekening overgemaakt). Dus over de drie weken bouwvak ontvang je geen salaris van het Opleidingsbedrijf.

9 Informatie voor de leerling Arbeidsvoorwaarden 5.5 Arbeidsongeschiktheid Iedereen die ziek wordt, valt onder de Wet Verbetering Poortwachter. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid word je beoordeeld door de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), die per 1 januari 2006 in werking is getreden. De nadruk ligt niet meer op wat je als zieke leerling-werknemer niet meer kan, maar op wat je nog wél kan. Tijdens de ziekteperiode stelt je werkgever samen met jou een plan van aanpak op. Doel is om je zo snel mogelijk weer aan het werk te hebben. Wanneer je na twee jaar ziekte nog niet volledig beter bent, komt er een WIA-beoordeling en wordt er gekeken in hoeverre je nog kunt werken bij je huidige werkgever. Dit wordt beoordeeld door het UWV. Wanneer je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, ontvang je voor het gedeelte dat je nog kunt werken gewoon loon. Daarnaast krijg je van UWV een uitkering die het loonverlies grotendeels compenseert. Kijk voor actuele informatie over arbeidsongeschiktheid op 5.7 Zorgverzekering Sinds 1 januari 2006 is er één verplichte ziektekostenverzekering in Nederland ingevoerd, de basisverzekering. Wanneer je jonger bent dan 18 jaar, hoef je hier geen premie voor te betalen. Dat verzorgt de overheid. Vanaf je 18e verjaardag moet je echter een eigen ziektekostenverzekering hebben en daar ook zelf premie voor betalen. Ongeacht of je een inkomen hebt of niet. Ben je alleen staand en heb je een toetsingsinkomen tot een bepaald bruto jaarsalaris? Dan heb je recht op zorgtoeslag. Voor een alleenstaande is dit gemaximaliseerd. Kijk voor het toetsingsinkomen en het bedrag aan zorgtoeslag op Wat te doen als je 18 jaar wordt? Als je 18 jaar wordt, heb je vanaf de eerstvolgende maand recht op een zorg toeslag. Je moet namelijk vanaf die maand de nominale premie voor de zorgverzekering betalen. Als je bijvoor beeld in augustus 18 wordt, kun je vanaf september zorgtoeslag krijgen. Toeslag aanvragen of wijzigen: je kunt direct een elektronische aanvraag zorgtoeslag doen en verzenden naar de Belastingdienst Pensioen Vanaf je 18e jaar bouw je pensioen op. De CAO voor het Technisch Installatiebedrijf kent een verplichte pensioendeelname. Dus als je 18 jaar of ouder bent wordt er op je bruto salaris pensioenpremie ingehouden. Voorwaarde voor het betalen van pensioenpremie, is dat je bruto jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag, hoger is dan (peil 2011) per jaar. Dit jaarsalaris kan jaarlijks wijzigen. De pensioenregeling van het Opleidingsbedrijf wordt uitgevoerd door het Pensioenfonds Metaal en Techniek. Van deze organisatie krijg je papieren waarin de gegevens over je pensioen staan vermeld. Zij zullen je ook de mogelijkheid bieden om je extra te verzekeren, bijvoorbeeld voor een nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is alleen van belang indien je een partner en eventueel kinderen hebt. Heb je bij je overlijden geen partner of kinderen, dan wordt dit pensioen NIET uitgekeerd (terwijl je er misschien wél jaren premie voor hebt betaald). Je ondertekent je aanvraag over het huidige jaar met je DigiD-inlogcode (http://www.digid.nl) of je elektronische handtekening. 5.8 Studiefinanciering en kinderbijslag Ontvang je studiefinanciering op het moment dat je bij het Opleidingsbedrijf in dienst komt? Omdat je nu een salaris gaat verdienen, komt dit te vervallen. Het Opleidingsbedrijf vergoedt namelijk al je opleidingskosten. Let op: dit moet je zelf melden bij de Informatie Beheer Groep, de organisatie die de studiefinanciering uitbetaalt. Het salaris dat je gaat verdienen heeft ook invloed op het bedrag aan kinderbijslag dat je ouders voor jou ontvangen. Je ouders moeten dit zelf doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank. Kijk voor actuele informatie over pensioenopbouw op Kijk voor actuele informatie over studiefinanciering op

10 Informatie voor de leerling Arbeidsvoorwaarden Model opgaaf gegevens voor de loonheffing Als werkgever moet het Opleidingsbedrijf loonbelasting en premie volksverzekeringen inhouden op je salaris. Om te bepalen hoeveel er moet worden ingehouden, is het daarom verplicht dat jij het formulier model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (de voormalige loonbelastingverklaring) invult. Op dit formulier kun je aangeven of de heffingskorting moet worden toegepast. Als je er voor kiest om de heffingskorting WEL toe te passen, hoef je over een deel van je salaris geen belasting te betalen. Dit is de meest voorkomende situatie, heffingskorting kun je beste laten toepassen door de werkgever bij wie je het meeste salaris ontvangt. In bijzondere situaties kun je er voor kiezen om de heffingskorting NIET te laten toepassen. Dit kan het geval zijn als: je naast het salaris van het Opleidingsbedrijf een uitkering hebt waar de heffingskorting al wordt toegepast je een tweede werkgever hebt die de heffingskorting al toepast Kijk voor actuele informatie over loonheffing op www. belastingdienst.nl 5.10 Urenverantwoording Om je salaris op tijd en zonder problemen te kunnen overmaken, hebben wij jouw hulp nodig. Je moet hiervoor iedere week je uren verantwoorden. Het is belangrijk dat je de urenverantwoording goed invult en elke week inlevert, zodat het salaris op tijd kan worden overgemaakt. Zonder urenverantwoording kan er namelijk geen salaris worden betaald. Volgens artikel 22 lid 4 van de CAO kan de werkgever de werknemer verplichten om weekrapporten bij te houden en deze in te leveren op een door de werkgever te bepalen tijdstip. Bij het Opleidingsbedrijf is dit ook het geval. Je krijgt daarom de beschikking over weekrapporten of instructie om dit via internet te doen. Op je urenverantwoording vul je per werkdag in wat je die week hebt gedaan. Aan het einde van de week laat je het weekrapport bij het leerbedrijf aftekenen of dien je de urenverantwoording digitaal in. De ingevulde en correct ondertekende weekrapporten of digitale urenverantwoording moeten op tijd binnen zijn. Als je regelmatig je urenverantwoording onvolledig of te laat inlevert, kan de betaling van je salaris worden geblokkeerd. Wees dus altijd op tijd en zorgvuldig met het inleveren van de urenverantwoording: het is in de eerste plaats in je eigen belang! 5.11 Vorstverlet In de winterperiode kan het voorkomen dat het om veiligheidsredenen onverantwoord is om te werken. In dat geval kom je in het vorstverlet met behoud van salaris. Er zijn echter wel een paar voorwaarden. Als je van het leerbedrijf te horen krijgt dat je in het vorstverlet gaat, dan moet je: dit direct doorgeven aan het Opleidingsbedrijf normaal naar het ROC gaan voor de theorie normaal naar de praktijkdagen gaan van het Opleidingsbedrijf de instructies vorstverlet die je van het opleidingsbedrijf krijgt goed opvolgen Beëindiging dienstverband Als je in dienst kunt komen, kun je natuurlijk ook uit dienst treden. Dit kan op eigen verzoek maar ook op verzoek van het Opleidingsbedrijf. Bij indiensttreding wordt er een arbeidsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst kan in verschillende situaties worden beëindigd: tijdens de proeftijd van twee maanden kan dit zonder opzegtermijn bij slecht of matig functioneren op de afloopdatum van de arbeidsovereenkomst, indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na het verstrijken van de duur of bij tussentijdse beëindiging van de beroepspraktijkvormings overeenkomst die je met het ROC hebt afgesloten. Als je tussentijds wilt stoppen met de opleiding, dien je een opzegtermijn van één maand aan te houden. In de praktijk houdt dat vaak in dat er een datum gezocht wordt waar beide partijen zich in kunnen vinden. De arbeidsovereenkomst eindigt bij salarisbetaling per maand tegen het einde van de maand, en bij salaris betaling per vier weken tegen het einde van de vierweken-periode. Als werkgever moet het Opleidingsbedrijf zich ook aan bepaalde regels houden. Als wij het dienstverband voortijdig willen beëindigen moeten we hier een goede reden voor hebben en een opzegtermijn van één maand aanhouden. Redenen om het dienstverband onmiddellijk te beëindigen zijn: weigering van werk of opdrachten onreglementair verzuim wangedrag of onvoldoende inzet en motivatie onregelmatig schoolbezoek regelmatig niet tijdig inleveren van de weekrapporten bedrog en/of fraude gebruik van alcohol en verdovende middelen tijdens werk of school.

11 Informatie voor de leerling Vakantie en verlof 6. Vakantie en verlof 6.1 Vakantiedagen Volgens de CAO heeft iedere werknemer bij een 38-urige werkweek verdeeld over 5 dagen (inclusief de opleidingsdagen) recht op 24 vakantiedagen per kalenderjaar. Deze vakantiedagen bestaan uit: 15 werkdagen aaneengesloten vakantie (de bouwvak) 9 verlofdagen. 11 Bij een dienstverband van minder dan 38 uur per week wordt de vakantie naar evenredigheid toegekend. Bij een dienstverband van een gedeelte van het kalenderjaar wordt de vakantie eveneens naar evenredigheid toegekend. Als je vakantie- of snipperdagen wilt opnemen, moet je dit ruim van tevoren regelen in overleg met je leerbedrijf. Als er bij je leerbedrijf een rooster geldt met verplichte verlofdagen en een verplichte vakantieperiode, dan zijn deze dagen ook op jou van toepassing. Indien je eerder uit dienst gaat, worden de te veel of niet opgenomen vakantiedagen verrekend. 6.2 ADV-dagen (Arbeids Duur Verkortingdagen) Indien je 40 uur per week werkt, wat ook het geval is bij het Opleidingsbedrijf, dan werk je 2 uur per week te veel. Deze uren noemen we ADV-uren en ze worden opgespaard als verlof. Deze ADV-dagen worden door de werkgever vastgesteld en kun je in overleg met je leerbedrijf opnemen. Voor het opbouwen en opnemen van ADV gelden de volgende regels: per jaar kun je bij een 40-urige werkweek 13 ADV-dagen opbouwen als je arbeidsongeschikt bent op een verplichte ADV-dag wordt deze ingehouden niet opgenomen ADV dagen komen te vervallen na het verlopen van het kalenderjaar 6.3 Feestdagen/schoolvakanties Op nationale feestdagen heb je recht op verlof met doorbetaling van salaris. Deze dagen worden niet ingehouden op je verlofdagen. Nationale feestdagen zijn: 1 januari (nieuwjaarsdag) 2 e paasdag 30 april (Koninginnedag) Hemelvaartsdag 2 e pinksterdag 25 en 26 december (1 e en 2 e kerstdag). Je hebt geen schoolvakanties meer. Gedurende de vakanties van de ROC s worden er geen theorielessen gegeven, wat betekent dat je gewoon aan het werk gaat bij je leerbedrijf. 6.4 Bijzonder verlof Naast de vakantie- en ADV-dagen kennen we ook bijzonder verlof. Bijzonder verlof wordt in een aantal gevallen toegekend met doorbetaling van het salaris en gaat niet van je ADV- of snipperdagen af. Bijzonder verlof mag je niet zomaar op je weekrapport invullen maar moet je vooraf bij het Opleidingsbedrijf aanvragen. Bijzonder verlof staat vermeld in de CAO. 6.5 Onbetaald verlof Het opnemen van onbetaald verlof kan alleen wanneer de werkgever hier toestemming voor geeft. Indien je - in dienst bij het Opleidingsbedrijf - tijdens de collectieve bedrijfssluiting van je leerbedrijf niet voldoende vakantiedagen hebt, ben je verplicht om de resterende dagen als onbetaald verlof op te nemen. Het opnemen van onbetaald verlof leidt tot een terugval in je inkomen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het huishoudbudget, maar ook voor de bijdragen en subsidies die afkomstig zijn uit de zogeheten inkomensafhankelijke regelingen, zoals: huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Onbetaald verlof kan ook gevolgen hebben voor de sociale verzekeringen en het pensioen. Wees hier op bedacht. De afdeling personeelszaken kan je hierover nader informeren Bijverdienen tijdens onbetaald verlof: indien je tijdens het onbetaald verlof bijverdient, kan dit consequenties hebben voor de uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, indien dit niet gemeld en goedgekeurd is door het Opleidingsbedrijf.

12 Informatie voor de leerling Vakantie en verlof Ziekteverzuim Nu je gaat werken, wordt er iedere dag op je aanwezigheid gerekend. Er wordt dan ook volwassenheid en verantwoordelijkheid van jou verwacht. Dit houdt onder andere in, dat wanneer je ziek bent, je dat op tijd moet melden aan zowel het leerbedrijf als aan het Opleidingsbedrijf. Hetzelfde geldt voor het beter melden. Wanneer je een ziekmelding doorgeeft, hebben wij de volgende gegevens van je nodig: oorzaak van het verzuim personeelsnummer/naam vermoedelijke duur verpleegadres Je ziekmelding wordt door het Opleidingsbedrijf centraal geregistreerd. Het Opleidingsbedrijf heeft interne afspraken over het omgaan met ziekte en bezoek. Het Opleidingsbedrijf kan bij jou thuis komen controleren of je werkelijk ziek bent of je uitnodigen op het spreekuur van de Arbo-arts. Als je om bepaalde redenen niet op het spreekuur kunt komen, ben je verplicht dit te melden. Ook moet je de weekrapporten tijdens je ziekte gewoon invullen en naar het Opleidingsbedrijf sturen. Let op: Als je vergeet om je ziekmelding aan ons door te geven, kunnen wij deze dag(en) inhouden op je verlofdagen. Als je je vergeet beter te melden, kunnen de kosten van een eventueel controlebezoek bij jou in rekening worden gebracht. 6.7 Arbo- en verzuimbeleidsverklaring Het belangrijkste doel van het Arbozorgsysteem van het Opleidingsbedrijf is: het creëren van helderheid en duidelijkheid naar de directie, eigen medewerkers en toeleveranciers/ derden veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) wordt een vast onderdeel van de gedachtegang en werkwijze van de directie, eigen medewerkers en toeleveranciers/derden. Daardoor streeft men binnen het Opleidingsbedrijf het volgende na: het creëren van een gezond klimaat op het werk. Het verzuimpercentage dient op jaarbasis beneden de 5,0% te liggen het voorkomen van persoonlijk letsel en de zorg voor veiligheid van derden. Het streven is dat er geen ongevallen plaatsvinden het voorkomen van materiële en milieuschade het vastleggen van prioriteiten van veiligheid in de bedrijfsvoering. Jaarlijks worden de prioriteiten indien noodzakelijk herzien in het plan van aanpak het continu streven naar verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu voorwaarden scheppen waarbij continu aandacht geschonken wordt aan veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu Een en ander gebeurt aan de hand van een risicoinventarisatie en evaluatie van de in het Opleidingsbedrijf voorkomende gevaren met inachtneming van wetten en normen. De directie is nauw betrokken bij de bescherming van haar werknemers en eigendommen tegen letsel en schade. Bij het ten uitvoer brengen van deze betrokkenheid wordt een veilige en gezonde werkomgeving onderhouden, die van toepassing is in de bedrijfstak en die in overeenstemming is met de wettelijke vereisten. Als leerling-werknemer ben je gehouden aan eisen voortvloeiend uit de wet- en regelgeving. Tevens zul je je werkzaamheden op de juiste wijze dienen uit te voeren, in overeenstemming met vastgestelde procedures en de daarbij behorende bedrijfsfilosofie.

13 Informatie voor de leerling Veiligheid 7. Veiligheid Als Opleidingsbedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van alle leerling-werknemers die opdrachten van het Opleidingsbedrijf uitvoeren. Dit geldt voor de werkzaamheden die je in de opleidingswerkplaats uitvoert, maar ook bij het leerbedrijf. Hoe er veilig gewerkt moet worden, staat omschreven in de Arbowet. Tijdens je dienstverband krijg je de gelegenheid om een veiligheidscursus te volgen op kosten van het Opleidingsbedrijf. Het VCA diploma is namelijk verplicht voor iedere leerlingwerknemer die bij ons in dienst komt. Deze cursus staat bekend als Basisveiligheid VCA en behandelt de voornaamste punten van de Arbowet. Omdat het belangrijk is dat je zo goed mogelijk bent geïnformeerd, wordt er tijdens je introductie al aandacht aan de veiligheid besteed (zie ook de door het Opleidingsbedrijf opgestelde VGM instructie). De belangrijkste verplichtingen van het Opleidingsbedrijf en van jou als leerling-werknemer hebben we op een rijtje gezet: Verantwoordelijkheid opleidingsbedrijf en leerbedrijf Het Opleidingsbedrijf en het leerbedrijf zullen zorgen voor: een goede bedrijfsvoering de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers voorlichting en instructie (zie ook de door het Opleidingsbedrijf opgestelde VGM instructie) speciale aandacht aan jongeren ongevallen- en verzuimmelding en -registratie verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen. 7.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen Het leerbedrijf of het Opleidingsbedrijf verstrekt standaard werkkleding (werkbroek) en veiligheidsschoenen. Het dragen van deze persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht. Bij werkzaamheden met mogelijke risico s kunnen deze persoonlijke beschermingsmiddelen aangevuld worden met gehoorbescherming, een veiligheidsbril, een helm, adembescherming, etc. 7.3 Rechten en plichten Als werknemer heb je recht op veilig en gezond werk, maar je hebt ook een aantal plichten: het op een juiste manier gebruiken van machines, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen het intact laten van beveiligingen het verlenen van medewerking aan voorlichting en onderwijs over veiligheid het melden van gevaren het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol en/ of drugs op het werk te verschijnen en/of deze middelen tijdens werktijd te gebruiken. 7.4 Arbeidsbesluit Jeugdigen Voor werknemers jonger dan 18 jaar gelden extra veiligheidsregels. Ze mogen geen werkzaamheden uitvoeren waarbij: de kans bestaat dat ze in contact komen met giftige stoffen het geluidsniveau onaanvaardbaar hoog is voortdurend een slechte werkhouding noodzakelijk is er sprake is van langdurig dezelfde arbeid gebruik moet worden gemaakt van onveilig materieel of materiaal De VGM instructie als ook de instructiekaart voor jeugdigen zijn te vinden op

14 Informatie voor de leerling Begrippenlijst 8. Begrippenlijst 14 ADV BBL BOL BPVO CAO Leerbedrijf Opleidingsbedrijf Praktijkopleiding ROC Theorieopleiding Arbeids Duur Verkorting. Beroeps Begeleidende Leerweg: een vorm waarin een opleiding gevolgd wordt (ongeveer 80% praktijk en 20% theorie). Beroeps Opleidende Leerweg, een vorm waarin een opleiding gevolgd wordt (ongeveer 80% theorie en 20% praktijk, met name in de vorm van stage). Beroepspraktijkvormingsovereenkomst: de (leer)overeenkomst tussen ROC, leerling en het Opleidingsbedrijf. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Technisch Installatiebedrijf. Bedrijf waar de leerling door/vanuit het Opleidingsbedrijf gedetacheerd is. De formele werkgever. De opleiding die de leerling volgt in de praktijkwerkplaats van het Opleidingsbedrijf. Regionaal Opleidings Centrum. De opleiding die de leerling volgt op een ROC.

15 Informatie voor de leerling Aantekeningen Aantekeningen 15

16 Nederland Over InstallatieWerk Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Nederland kortweg InstallatieWerk is een landelijk opererende organisatie zonder winstoogmerk die technisch talent opleidt voor de installatie- en elektrotechniek. Met 3500 leerlingen en 2000 aangesloten bedrijven zijn wij de grootste opleider voor de installatiebranche. Daarnaast bieden wij opleidingen en cursussen voor technici die zich willen specialiseren en voor zij-instromers. Met ruim 50 opleidingscentra door heel Nederland is er altijd een IW bij jou in de buurt. Opleidingsbedrijf InstallatieWerk versie uitgave Juli 2013

Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden. Aanvullende Regionale Punten

Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden. Aanvullende Regionale Punten Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden Aanvullende Regionale Punten Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Organisatie IW Midden... 5 2. Opleidingen... 6 2.1 Algemeen... 6 2.2 VCA... 6 2.3 De Topstartersdag...

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 1.0

Leerling-werknemerboekje 1.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

Informatiebrochure BPV

Informatiebrochure BPV Informatie over de BPV in Summa College: Summa Engineering en Summa Techniek Datum: 21 juni 2013 Auteur(s): Dimph van de Loo Versie: 0.1 Status: Definitief 2013 Summa College Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL

detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL Inhoud Voorwoord 4 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 5 1.1 Contactpersonen VTL 5 1.2 Detacheren met VTL 5 1.3 Opdrachtovereenkomst

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste leerwerkplek

Op zoek naar de juiste leerwerkplek Inleiding Voor je ligt de leerwerkwijzer van JOB. Deze leerwerkwijzer is speciaal ontwikkeld voor mbo ers die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Dan werk je het grootste gedeelte van je opleiding,

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Deel 1: Snel wegwijs bij 1. Wie is Repay Payroll N.V.? 3 2. Hoe gaat dat in zijn werk? 3 3. Arbeidsovereenkomsten 4 3.1 NBBU cao voor (uitzend)krachten 4 3.2 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Stage handboek voor studenten

Stage handboek voor studenten Stage handboek voor studenten Voor meer informatie: Naam: Rogier Kind Tel: 0800 4455660 Fax: 020 422 20 22 Gsm: 06 499 11 251 Email: rogier@stageplaza.nl 1 Inhoud 1: Opleidingen en stagelopen - VMBO -

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

WERKWIJZER. heldere communicatie. Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT

WERKWIJZER. heldere communicatie. Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT WERKWIJZER heldere communicatie Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT Inhoudsopgave Voordat u aan het werk gaat: arbo-checklist................................ 3 Legitimatie

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMING. Leeuwarden

BEROEPSPRAKTIJKVORMING. Leeuwarden BEROEPSPRAKTIJKVORMING Leeuwarden ALGEMENE STAGE-INFORMATIE MBO NIVEAU 3 en 4 Herkenbare Melkveehouderij Loonwerk / Plantenteelt 2014 2015 versie 2 Algemene Stage-informatie MBO 3-4 Leeuwarden opleidingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Deel A - Algemene informatie... 4 Deel B - Informatie voor de stagiair...14 Deel C - Informatie voor de stageopleider...

Inhoudsopgave Deel A - Algemene informatie... 4 Deel B - Informatie voor de stagiair...14 Deel C - Informatie voor de stageopleider... Stagegids BOL 1 Inhoudsopgave Deel A - Algemene informatie... 4 1. Competentiegericht onderwijs en stage... 5 2. Soorten stage... 6 2.1 Dagstage... 6 2.2 Blokstage... 6 3. Opleidingen en stage... 6 3.2

Nadere informatie

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014 Mijn CAO 1 januari 2012 31 december 2014 De ondergetekenden: ING Bank Personeel B.V. Westland Utrecht Personeel B.V. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. hierna te noemen: ING Bank partij aan de ene kant en

Nadere informatie

Secretarieel Financieel Informatie Dienstverlening ICT Juridisch Versnelde opleidingen. Beroepspraktijkvorming

Secretarieel Financieel Informatie Dienstverlening ICT Juridisch Versnelde opleidingen. Beroepspraktijkvorming BPV-gids Secretarieel Financieel Informatie Dienstverlening ICT Juridisch Versnelde opleidingen Beroepspraktijkvorming MBO College voor Management & Organisatie Voorwoord Kom maar op met die stagiaires!

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

KHN. Arbeidsvoorwaardenreglement. KHN maakt zich sterk voor de horeca

KHN. Arbeidsvoorwaardenreglement. KHN maakt zich sterk voor de horeca KHN Arbeidsvoorwaardenreglement KHN maakt zich sterk voor de horeca Let op: Dit reglement kan worden toegepast door ondernemingen waarin het horeca- en aanverwante bedrijf wordt gevoerd, voor zover er

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Uitgave november 2012 Inhoudsopgave 1 Rechtspositie 1.1 Fase A 2 1.1.1 Uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A 3 1.1.2 Uitzendovereenkomst

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie