Algemene informatie voor de leerling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie voor de leerling"

Transcriptie

1 Leerlingen INFO > Algemene informatie voor de leerling ewerk Opleidingsbedrijf Installati nen leidt jouw talent in goede ba

2 Inhoud 2 1 Inleiding 3 2 Beroepsgericht opleiden 4 3 Wat is precies een BOL-opleiding? Theorieopleiding 3.2 BOL Praktijkopleiding 3.3 BOL stage 3.4 Begeleiding 3.5 Vergoedingen 4 Wat is precies een BBL-opleiding? Theorieopleiding 4.2 Praktijkopleiding 4.3 Werkervaring 4.4 Leerlingbegeleiding 5 Arbeidsvoorwaarden Arbeidsovereenkomst 5.2 Salaris 5.3 Reiskosten 5.4 Vakantiegeld 5.5 Arbeidsongeschiktheid 5.6 Pensioen 5.7 Zorgverzekering 5.8 Studiefinanciering en kinderbijslag 5.9 Loonbelastingverklaring 5.10 Urenverantwoording 5.11 Vorstverlet 5.12 Beëindiging dienstverband 6 Vakantie en verlof Vakantiedagen 6.2 ADV-dagen 6.3 Feestdagen/schoolvakanties 6.4 Bijzonder verlof 6.5 Onbetaald verlof 6.6 Ziekteverzuim 6.7 Arbo- en verzuimbeleidsverklaring 7 Veiligheid Verantwoordelijkheid Opleidingsbedrijf en leerbedrijf 7.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen 7.3 Rechten en plichten 7.4 Arbeidsbesluit Jeugdigen 8 Begrippenlijst 14

3 Informatie voor de leerling Inleiding 1. Inleiding Nu je hebt gekozen voor een beroepsopleiding zal je een deel van je opleiding aan beroepshandelingen besteden. Het is belangrijk dat je tijdens het werken en leren door je werkgever wordt begeleid bij zowel de theorie- als de praktijkopdrachten. In de praktijk hebben veel bedrijven het te druk met hun eigen werk of hebben ze onvoldoende werkplaats faciliteiten om jonge mensen op te leiden. Omdat er een grote vraag is naar goed opgeleid personeel, hebben veel bedrijven zich aangesloten bij één van de Opleidings bedrijven InstallatieWerk. Je kunt zo n Opleidingsbedrijf zien als een samenwerkingsverband van installatie- en elektrotechnische bedrijven dat de opleiding van jeugdige werknemers in haar eigen regio verzorgt. Het Opleidingsbedrijf heeft immers wél voldoende tijd en werkplaatsfaciliteiten om jouw opleiding in goede banen te leiden. De Opleidingsbedrijven zijn aangesloten bij een landelijk overkoepelende organisatie. In deze folder is de algemene informatie omschreven. De specifieke regels (zoals salarissen, stage vergoedingen, reiskosten vergoedingen, adressen e.d.) van het Opleidingsbedrijf waar jij gaat werken en/of leren worden apart verstrekt. Er bestaan in het Middelbaar Beroepsonderwijs twee soorten leerwegen namelijk de beroeps begeleidende leerweg (BBL) en de beroeps opleidende leerweg (BOL). In beide gevallen wil InstallatieWerk jou begeleiden naar een landelijk erkend vakdiploma met optimale kansen op de arbeidsmarkt. Daarom hebben we in deze informatiefolder alle belangrijke zaken omschreven die je moet weten op het moment dat je via InstallatieWerk een BBL of een BOL-opleiding volgt. Indien je na het lezen nog vragen hebt, kun je deze uiteraard altijd aan ons stellen. Lees de informatie goed door en zorg dat je deze folder altijd binnen handbereik hebt. Wij wensen je veel succes met je opleiding bij ons bedrijf. 3

4 Informatie voor de leerling Beroepsgericht opleiden 2. Beroepsgericht opleiden 4 Van de moderne vakman wordt tegenwoordig verwacht dat hij meer in huis heeft dan alleen specifieke vakkennis. Omdat werken verandert, en bedrijven en instellingen mensen nodig hebben die breed inzetbaar zijn in een dynamische arbeidsmarkt, verandert het onderwijs ook mee. Scholen leiden mensen op die flexibel zijn en die weten hoe ze zich iets nieuws eigen kunnen maken. Kortom: wij leiden je op tot een moderne vakman, die zowel nu als in de toekomst waardevol is. Wij willen jou als toekomstige werknemer goed voorbereiden. Daarom werken onderwijs en bedrijfsleven samen aan het ontwikkelen en invoeren van een nieuwe onderwijsvorm. Hierbij spelen een nieuwe kwalificatiestructuur, kennisoverdracht, kerntaken en werkprocessen een grote rol. De omschreven competenties worden met behulp van prestatieindicatoren (meetbare afspraken) vastgesteld en beoordeeld. De leerdoelen zijn vastgelegd in kennis en vaardigheden. Het nieuwe leren maakt hiermee het beroepsonderwijs dynamisch en uitnodigend voor jou als student. Hierdoor haakt de opleiding passend in op jouw mogelijkheden en motivatie door een geïntegreerd aanbod van kennis en vaardigheden. Deze vakoverstijgende aanpak sluit beter aan op de toekomstige beroepspraktijk. Door huidige beroepsbeoefenaren intensiever in contact te brengen met toekomstige beroepsbeoefenaren profiteren beide partijen: jij als student krijgt een realistisch beeld van de beroepspraktijk en de professional wordt aangezet tot reflectie. Je krijgt als student tijdens jouw opleiding een kerntaak en een aantal werkprocessen aangeboden. De aandacht die de daarvoor benodigde competenties bij het leerproces krijgen, kan echter per student verschillen. De ene student gaat bijvoorbeeld extra aandacht besteden aan de vaktermen, terwijl voor een ander leren samenwerken een essentieel aandachtspunt kan zijn. Dit is afhankelijk van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de student. In het POP staat welke beroepstaken uitgevoerd gaan worden en welke competenties vereist zijn voor het zelfstandig uitvoeren van een beroepstaak. Het POP wordt in overleg tussen student, school en leerbedrijf opgesteld. Samen bepalen zij welke beroepstaken de student in het leerbedrijf uitvoert en welke op school, of in een gesimuleerde situatie.

5 Informatie voor de leerling Wat is precies een BOL-opleiding? 3. Wat is precies een BOL-opleiding? Voor een BOL-opleiding moet je ingeschreven staan bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). De BOLopleiding kun je zien als de school zware variant en de BBL als de werk zware variant met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever. Voor jongeren die geen leerwerkplek bij een werkgever kunnen vinden, is de BOL-opleiding een uitstekend alternatief. De beroeps opleidende leerweg (BOL) is een dagopleiding, waarbij je voltijds naar school gaat. Tijdens deze opleiding volg je in verhouding meer theorie dan bij de BBL-opleiding. Voor de praktijkopleiding kom je periodiek naar de opleidingswerkplaats van InstallatieWerk en in overleg met het ROC doe je praktijkervaring op, wanneer je op stage gaat bij een erkend leerbedrijf. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Er bestaat een regeling dat tenminste 20% van de BOL-opleiding uit stage moet bestaan en maximaal 59% Theorieopleiding Het ROC is volledig verantwoordelijk voor jouw opleiding en uiteindelijk ontvang je daar ook het vakdiploma. Als je nog niet staat ingeschreven, zullen we in overleg met jou bepalen welk ROC in jouw geval het meest geschikt is en de aanmelding voor je verzorgen. Na jouw inschrijving ontvang je van het ROC bericht wanneer en op welk moment je met de theorie kunt gaan starten. Het ROC zal ook een overeenkomst met je afsluiten voor de duur van je opleiding en uitgebreide informatie verstrekken over het lesmateriaal. Omdat het theoretische gedeelte een belangrijk onderdeel is van de opleiding, ben je verplicht de lesprogramma s te volgen. Als je de BOL-opleiding volgt, dan heb je recht op schoolvakanties net zoals je dat ook tijdens je vooropleiding hebt gehad. Indien je door bepaalde omstandigheden op je theoriedag niet aanwezig kunt zijn, geef je dit op tijd aan het ROC door. Op de theorieopleiding wordt er van je verwacht dat je jezelf netjes gedraagt en natuurlijk gemotiveerd en leergierig bent. Uiteindelijk doe je deze opleiding voor jezelf: om een goede toekomst op te bouwen. Voor de theorieopleiding op het ROC wordt cursusgeld in rekening gebracht. In het aanvullende regelement van InstallatieWerk staat of je dit zelf moet betalen of dat het Opleidingsbedrijf dit voor jou betaalt. 3.2 BOL Praktijkopleiding Naast de theorie moet je voor je opleiding verschillende praktijkopdrachten maken. Aangezien InstallatieWerk over professioneel ingerichte werkplaatsen en ervaren instructeurs beschikt, verzorgen we in een aantal gevallen in opdracht van het ROC jouw praktijkinstructie. Hiervoor kom je, tenzij anders afgesproken, volgens de planning naar de opleidingswerkplaats. Hier krijg je van een praktijkopleider gespecialiseerde begeleiding bij het uitvoeren van de opdrachten. Deze opdrachten beginnen eenvoudig. Naarmate je verder in de opleiding zit, ga je grotere opdrachten maken die we simulatieopdrachten noemen. In de werkplaats gelden afspraken. Er wordt van je verwacht dat je zorg draagt voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen en werkkleding. Deze middelen krijg je van het Opleidingsbedrijf en je bent verplicht om deze te dragen. Verder wordt er van je verwacht dat je je aan de veiligheidsvoorschriften houdt en dat je de gereedschappen op een fatsoenlijke manier gebruikt.

6 Informatie voor de leerling Wat is precies een BBL-opleiding? 3.3 BOL stage 6 Voor het opdoen van werkervaring ga je stage lopen bij een bedrijf dat je zelf, samen met het ROC of met InstallatieWerk hebt uitgekozen. Dit bedrijf noemen we het leerbedrijf. Bij dit bedrijf kun je door InstallatieWerk gedetacheerd worden tijdens je stage. Natuurlijk is het belangrijk dat je het daar naar je zin hebt, maar omgekeerd verwacht dit bedrijf ook wat van jou. Daarom moet je rekening houden met: op tijd komen de geldende regels bij het leerbedrijf de veiligheidsvoorschriften het verrichten van alle voorkomende en in redelijkheid op te dragen werkzaamheden het iedere week invullen van een urenverantwoording 3.4 Begeleiding Om je functioneren bij het leerbedrijf en op school nauwgezet te volgen, is regelmatig contact met jou belangrijk. Bij het ROC en bij InstallatieWerk zijn een aantal leerlingbegeleiders actief, die je bij vragen of problemen kunt bellen en waar je eventueel een afspraak mee kunt maken. Weet je niet wie je begeleider is, vraag dit dan na op het ROC of bij InstallatieWerk. De leerlingbegeleiders van InstallatieWerk zijn regelmatig op de opleidingswerkplaats aanwezig, zodat je ze daar ook kunt aanspreken. Daarnaast is er regelmatig contact met het ROC waar je je theorielessen volgt. De bedoeling is dat we jou zodanig begeleiden dat je weet je waar je aandacht aan moet besteden. Je kunt bij de begeleiders ook altijd terecht met je persoonlijke problemen. 3.5 Vergoedingen Als je een BOL-opleiding volgt heb je geen recht op salaris, maar afhankelijk van jouw situatie kun je misschien wel in aanmerking komen voor een stagevergoeding. In de specifieke regels die je van InstallatieWerk krijgt, kun je zien of je hiervoor in aanmerking komt. Als je 16 of 17 jaar bent, dan behouden je ouders/ verzorgers het recht op de kinderbijslag. Als je 18 jaar of ouder bent, kun je studiefinanciering aanvragen. Let wel even op wat je precies gaat aanvragen. Je krijgt studiefinanciering van de Nederlandse overheid. Daarmee kun je je studiekosten, (een deel van) je levensonderhoud, de premie voor je ziektekostenverzekering en je lesgeld betalen. Je krijgt je studiefinanciering niet automatisch. Die moet je aanvragen bij DUO. Je krijgt studiefinanciering als je aan alle voorwaarden voldoet. Doe je een opleiding op niveau 3 of 4? Dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Met andere woorden als je een opleiding op niveau 3 of 4 volgt en geen diploma haalt, moet je de ontvangen studiefinanciering terugbetalen. 4. Wat is precies een BBL-opleiding? Een opleiding via de Beroeps Begeleidende Leerweg is een combinatie van theorielessen, praktijkvaardigheden en werkervaring opdoen. Deze onderwijsvorm bestaat ongeveer voor 80% uit praktijk en voor 20% uit theorie. Het Opleidingsbedrijf kan het lesmateriaal voor jouw opleiding verzorgen. 4.1 Theorieopleiding Voor de theorieopleiding moet je ingeschreven zijn bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Via het ROC ontvang je uiteindelijk ook jouw diploma. Als je nog niet staat ingeschreven, zullen we in overleg met jou bepalen welk ROC in jouw geval het meest geschikt is en de aanmelding voor je verzorgen. Na jouw inschrijving ontvang je van het ROC bericht wanneer en op welke dag/avond je met de theorie kunt gaan starten. Het ROC zal ook een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPV) met je afsluiten voor de duur van je opleiding en uitgebreide informatie verstrekken over het lesmateriaal. Omdat het theoretische gedeelte een belangrijk onderdeel is van de opleiding en je de theoriedag gewoon doorbetaald krijgt, ben je verplicht de lesprogramma s te volgen. Ook heb je, nu je bent gaan werken en hier salaris en verlofdagen voor krijgt, geen schoolvakanties meer. Op de dagen dat je in verband met schoolvakanties geen theorieles hebt, wordt je verwacht te gaan werken bij het leerbedrijf. Indien je door bepaalde omstandigheden op je theoriedag niet aanwezig kunt zijn, geef je dit op tijd aan het Opleidingsbedrijf door. In principe is het niet mogelijk om een verlofdag te nemen op de dag dat je theorie hebt. Alleen als het echt niet anders kan, vraag je bij het Opleidingsbedrijf toestemming en meld je dit aan het ROC. Vervolgens kost je dit een ADV- of verlofdag. Op de theorieopleiding wordt er van je verwacht dat je jezelf netjes gedraagt en natuurlijk gemotiveerd en leergierig bent. Uiteindelijk doe je deze opleiding voor jezelf: om een goede toekomst op te bouwen.

7 Informatie voor de leerling Wat is precies een BBL-opleiding? Voor de theorieopleiding op het ROC wordt cursusgeld in rekening gebracht. Dit wordt door het Opleidingsbedrijf voor jou betaald. Als de rekening per abuis naar jouw adres wordt gestuurd, kun je deze bij het Opleidingsbedrijf afgeven. Wij zorgen dan voor de betaling. Als je op eigen verzoek voortijdig met de opleiding wilt stoppen, heeft het Opleidingsbedrijf het recht om het cursusgeld met je te verrekenen. 4.2 Praktijkopleiding 7 Naast de theorie moet je voor jouw opleiding verschillende beroepshandelingen eigen maken en aan kunnen tonen. Hiervoor kom je, tenzij anders afgesproken, volgens de planning naar de opleidingswerkplaats. Hier krijg je van een praktijkopleider gespecialiseerde begeleiding bij het uitvoeren van de opdrachten. Deze opdrachten beginnen eenvoudig. Naarmate je verder in de opleiding zit, ga je grotere opdrachten maken die we simulatieopdrachten noemen. In de werkplaats gelden afspraken. Er wordt van je verwacht dat je zorg draagt voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen en werkkleding. Deze middelen krijg je van het leerbedrijf of het Opleidingsbedrijf en je bent verplicht om deze te dragen. Verder wordt er van je verwacht dat je je aan de veiligheidsvoorschriften houdt en dat je de gereedschappen op een fatsoenlijke manier gebruikt. In principe is het niet mogelijk om een snipperdag te nemen op de dag dat je praktijkles hebt. Alleen als het echt niet anders kan, vraag je bij het Opleidingsbedrijf toestemming. 4.3 Werkervaring Voor het opdoen van werkervaring ga je het grootste deel van je opleiding werken bij een bedrijf dat je zelf of samen met het Opleidingsbedrijf hebt uitgekozen. Dit bedrijf noemen we het leerbedrijf. Bij dit bedrijf ben je door het Opleidingsbedrijf gedetacheerd tijdens je opleidingstijd. Natuurlijk is het belangrijk dat je het daar naar je zin hebt, maar omgekeerd verwacht dit bedrijf ook wat van jou. 4.4 Leerlingbegeleiding Om je functioneren bij het leerbedrijf en op school nauwgezet te volgen, is regelmatig contact met jou belangrijk. Bij het Opleidingsbedrijf zijn een aantal leerlingbegeleiders actief, die je bij vragen of problemen kunt bellen en waar je eventueel een afspraak mee kunt maken. Weet je niet wie je begeleider is, vraag dit dan na op de administratie. De leerlingbegeleiders zijn regelmatig op de opleidingswerkplaats aanwezig, zodat je ze daar ook kunt aanspreken. Daarnaast is er regelmatig contact met het ROC waar je je theorielessen volgt. De leerlingbegeleider heeft minimaal tweemaal per jaar contact met jou als leerling op de werkvloer. Van deze gesprekken worden schriftelijke rapportages gemaakt. De beoordeling heeft betrekking op jouw functioneren binnen het leerbedrijf, zowel op technisch gebied als op het sociale vlak. De bedoeling is dat hij jouw persoonlijke ontwikkeling met je doorneemt. Zodoende weet je ook waar je aandacht aan moet besteden. Ook zal de leerlingbegeleider je regelmatig zien en aanspreken in de opleidingswerkplaats. Je kunt bij hem ook altijd terecht met je persoonlijke problemen. Daarom moet je rekening houden met: op tijd komen de geldende regels bij het leerbedrijf de veiligheidsvoorschriften het verrichten van alle voorkomende en in redelijkheid op te dragen werkzaamheden het iedere week invullen van een urenverantwoording.

8 Informatie voor de leerling Arbeidsvoorwaarden 5. Arbeidsvoorwaarden 5.1 Arbeidsovereenkomst 8 Het Opleidingsbedrijf houdt zich voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden aan de geldende CAO voor het Technisch Installatiebedrijf. In deze CAO zijn alle afspraken vastgelegd die werkgevers en de vakbonden met elkaar hebben gemaakt. De arbeidsovereenkomst is gekoppeld aan de BPV en wordt, afhankelijk van de regio, aangegaan voor de duur van drie of zes maanden. De eerste twee maanden zijn voor zowel de leerlingwerknemer als de werkgever bedoeld als proeftijd. In deze periode kan de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn worden beëindigd. Als de proefperiode naar wederzijdse tevredenheid verlopen is, zal deze overeenkomst automatisch overgaan in een arbeidsovereenkomst voor de resterende duur van de overeengekomen opleiding. 5.2 Salaris De salarissen die worden uitbetaald zijn conform de geldende CAO voor het Technisch Installatiebedrijf. De salarissen die worden vermeld zijn altijd bruto bedragen en afhankelijk van jouw leeftijd en opleiding. Het salaris wordt aan het eind van elke maand (of aan het eind van een periode van vier weken) op jouw rekening overgemaakt. Je salarisstrook wordt rechtstreeks naar jouw huisadres gestuurd of kun je downloaden via internet en uitprinten voor je eigen administratie. Op de strook staan alle gegevens gespecificeerd, zoals je salaris, de reiskosten en overuren. 5.3 Reiskosten Voor de vergoeding van je reiskosten worden er per Opleidingsbedrijf aparte afspraken gemaakt. Bij indiensttreding wordt dit met je besproken. Mocht je hier toch nog vragen over hebben, dan mag je deze gerust aan ons stellen. 5.4 Vakantiegeld en het Vakantiefonds Er zijn twee verschillende regelingen voor vakantiegeld. Werkgevers kunnen er voor kiezen om zich aan te sluiten bij het Vakantiefonds of de opbouw van het vakantiegeld zelf te verzorgen. In je arbeidsovereenkomst staat aangegeven onder welke regeling je valt. Regeling 1: 8% vakantiegeld: bij deze regeling ontvang je de gebruikelijke 8% vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt berekend over de periode dat je bij het opleidingsbedrijf hebt gewerkt en loopt van 1 juli van het lopende jaar tot en met 30 juni van het volgende jaar. Als je een gedeelte van die periode hebt gewerkt, ontvang je vakantiegeld naar evenredigheid van de gewerkte periode. Het vakantiegeld wordt in de maand mei of juni aan je uitbetaald. Tijdens je vakantie krijg je jouw salaris doorbetaald. Regeling 2: Vakantiefonds: bij deze regeling wordt het vakantiegeld opgebouwd via het Vakantiefonds voor de Metaalnijverheid (VFM). Iedere maand spaart het Opleidingsbedrijf 13,7% over je bruto salaris bij het Vakantiefonds. Dit percentage bestaat uit 8% vakantiegeld en 5,7% reservering voor 15 dagen vakantie. Je moet er wel rekening mee houden dat je het salaris van de bouwvak al vroeg op je rekening krijgt. Pas dus op dat je dit niet allemaal meteen opmaakt! De opbouw van het vakantiegeld loopt bij het Vakantiefonds van 1 juli van het lopende jaar tot en met 30 juni van het volgende jaar. Elk kwartaal krijg je van het Vakantiefonds een overzicht waarop je kunt zien hoeveel vakantiegeld het Opleidingsbedrijf voor jou heeft opgebouwd. In de maand mei of juni wordt het vakantiegeld (inclusief de 15 dagen salaris rechtstreeks door het Vakantiefonds op je rekening overgemaakt). Dus over de drie weken bouwvak ontvang je geen salaris van het Opleidingsbedrijf.

9 Informatie voor de leerling Arbeidsvoorwaarden 5.5 Arbeidsongeschiktheid Iedereen die ziek wordt, valt onder de Wet Verbetering Poortwachter. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid word je beoordeeld door de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), die per 1 januari 2006 in werking is getreden. De nadruk ligt niet meer op wat je als zieke leerling-werknemer niet meer kan, maar op wat je nog wél kan. Tijdens de ziekteperiode stelt je werkgever samen met jou een plan van aanpak op. Doel is om je zo snel mogelijk weer aan het werk te hebben. Wanneer je na twee jaar ziekte nog niet volledig beter bent, komt er een WIA-beoordeling en wordt er gekeken in hoeverre je nog kunt werken bij je huidige werkgever. Dit wordt beoordeeld door het UWV. Wanneer je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, ontvang je voor het gedeelte dat je nog kunt werken gewoon loon. Daarnaast krijg je van UWV een uitkering die het loonverlies grotendeels compenseert. Kijk voor actuele informatie over arbeidsongeschiktheid op 5.7 Zorgverzekering Sinds 1 januari 2006 is er één verplichte ziektekostenverzekering in Nederland ingevoerd, de basisverzekering. Wanneer je jonger bent dan 18 jaar, hoef je hier geen premie voor te betalen. Dat verzorgt de overheid. Vanaf je 18e verjaardag moet je echter een eigen ziektekostenverzekering hebben en daar ook zelf premie voor betalen. Ongeacht of je een inkomen hebt of niet. Ben je alleen staand en heb je een toetsingsinkomen tot een bepaald bruto jaarsalaris? Dan heb je recht op zorgtoeslag. Voor een alleenstaande is dit gemaximaliseerd. Kijk voor het toetsingsinkomen en het bedrag aan zorgtoeslag op Wat te doen als je 18 jaar wordt? Als je 18 jaar wordt, heb je vanaf de eerstvolgende maand recht op een zorg toeslag. Je moet namelijk vanaf die maand de nominale premie voor de zorgverzekering betalen. Als je bijvoor beeld in augustus 18 wordt, kun je vanaf september zorgtoeslag krijgen. Toeslag aanvragen of wijzigen: je kunt direct een elektronische aanvraag zorgtoeslag doen en verzenden naar de Belastingdienst Pensioen Vanaf je 18e jaar bouw je pensioen op. De CAO voor het Technisch Installatiebedrijf kent een verplichte pensioendeelname. Dus als je 18 jaar of ouder bent wordt er op je bruto salaris pensioenpremie ingehouden. Voorwaarde voor het betalen van pensioenpremie, is dat je bruto jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag, hoger is dan (peil 2011) per jaar. Dit jaarsalaris kan jaarlijks wijzigen. De pensioenregeling van het Opleidingsbedrijf wordt uitgevoerd door het Pensioenfonds Metaal en Techniek. Van deze organisatie krijg je papieren waarin de gegevens over je pensioen staan vermeld. Zij zullen je ook de mogelijkheid bieden om je extra te verzekeren, bijvoorbeeld voor een nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is alleen van belang indien je een partner en eventueel kinderen hebt. Heb je bij je overlijden geen partner of kinderen, dan wordt dit pensioen NIET uitgekeerd (terwijl je er misschien wél jaren premie voor hebt betaald). Je ondertekent je aanvraag over het huidige jaar met je DigiD-inlogcode (http://www.digid.nl) of je elektronische handtekening. 5.8 Studiefinanciering en kinderbijslag Ontvang je studiefinanciering op het moment dat je bij het Opleidingsbedrijf in dienst komt? Omdat je nu een salaris gaat verdienen, komt dit te vervallen. Het Opleidingsbedrijf vergoedt namelijk al je opleidingskosten. Let op: dit moet je zelf melden bij de Informatie Beheer Groep, de organisatie die de studiefinanciering uitbetaalt. Het salaris dat je gaat verdienen heeft ook invloed op het bedrag aan kinderbijslag dat je ouders voor jou ontvangen. Je ouders moeten dit zelf doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank. Kijk voor actuele informatie over pensioenopbouw op Kijk voor actuele informatie over studiefinanciering op

10 Informatie voor de leerling Arbeidsvoorwaarden Model opgaaf gegevens voor de loonheffing Als werkgever moet het Opleidingsbedrijf loonbelasting en premie volksverzekeringen inhouden op je salaris. Om te bepalen hoeveel er moet worden ingehouden, is het daarom verplicht dat jij het formulier model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (de voormalige loonbelastingverklaring) invult. Op dit formulier kun je aangeven of de heffingskorting moet worden toegepast. Als je er voor kiest om de heffingskorting WEL toe te passen, hoef je over een deel van je salaris geen belasting te betalen. Dit is de meest voorkomende situatie, heffingskorting kun je beste laten toepassen door de werkgever bij wie je het meeste salaris ontvangt. In bijzondere situaties kun je er voor kiezen om de heffingskorting NIET te laten toepassen. Dit kan het geval zijn als: je naast het salaris van het Opleidingsbedrijf een uitkering hebt waar de heffingskorting al wordt toegepast je een tweede werkgever hebt die de heffingskorting al toepast Kijk voor actuele informatie over loonheffing op www. belastingdienst.nl 5.10 Urenverantwoording Om je salaris op tijd en zonder problemen te kunnen overmaken, hebben wij jouw hulp nodig. Je moet hiervoor iedere week je uren verantwoorden. Het is belangrijk dat je de urenverantwoording goed invult en elke week inlevert, zodat het salaris op tijd kan worden overgemaakt. Zonder urenverantwoording kan er namelijk geen salaris worden betaald. Volgens artikel 22 lid 4 van de CAO kan de werkgever de werknemer verplichten om weekrapporten bij te houden en deze in te leveren op een door de werkgever te bepalen tijdstip. Bij het Opleidingsbedrijf is dit ook het geval. Je krijgt daarom de beschikking over weekrapporten of instructie om dit via internet te doen. Op je urenverantwoording vul je per werkdag in wat je die week hebt gedaan. Aan het einde van de week laat je het weekrapport bij het leerbedrijf aftekenen of dien je de urenverantwoording digitaal in. De ingevulde en correct ondertekende weekrapporten of digitale urenverantwoording moeten op tijd binnen zijn. Als je regelmatig je urenverantwoording onvolledig of te laat inlevert, kan de betaling van je salaris worden geblokkeerd. Wees dus altijd op tijd en zorgvuldig met het inleveren van de urenverantwoording: het is in de eerste plaats in je eigen belang! 5.11 Vorstverlet In de winterperiode kan het voorkomen dat het om veiligheidsredenen onverantwoord is om te werken. In dat geval kom je in het vorstverlet met behoud van salaris. Er zijn echter wel een paar voorwaarden. Als je van het leerbedrijf te horen krijgt dat je in het vorstverlet gaat, dan moet je: dit direct doorgeven aan het Opleidingsbedrijf normaal naar het ROC gaan voor de theorie normaal naar de praktijkdagen gaan van het Opleidingsbedrijf de instructies vorstverlet die je van het opleidingsbedrijf krijgt goed opvolgen Beëindiging dienstverband Als je in dienst kunt komen, kun je natuurlijk ook uit dienst treden. Dit kan op eigen verzoek maar ook op verzoek van het Opleidingsbedrijf. Bij indiensttreding wordt er een arbeidsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst kan in verschillende situaties worden beëindigd: tijdens de proeftijd van twee maanden kan dit zonder opzegtermijn bij slecht of matig functioneren op de afloopdatum van de arbeidsovereenkomst, indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na het verstrijken van de duur of bij tussentijdse beëindiging van de beroepspraktijkvormings overeenkomst die je met het ROC hebt afgesloten. Als je tussentijds wilt stoppen met de opleiding, dien je een opzegtermijn van één maand aan te houden. In de praktijk houdt dat vaak in dat er een datum gezocht wordt waar beide partijen zich in kunnen vinden. De arbeidsovereenkomst eindigt bij salarisbetaling per maand tegen het einde van de maand, en bij salaris betaling per vier weken tegen het einde van de vierweken-periode. Als werkgever moet het Opleidingsbedrijf zich ook aan bepaalde regels houden. Als wij het dienstverband voortijdig willen beëindigen moeten we hier een goede reden voor hebben en een opzegtermijn van één maand aanhouden. Redenen om het dienstverband onmiddellijk te beëindigen zijn: weigering van werk of opdrachten onreglementair verzuim wangedrag of onvoldoende inzet en motivatie onregelmatig schoolbezoek regelmatig niet tijdig inleveren van de weekrapporten bedrog en/of fraude gebruik van alcohol en verdovende middelen tijdens werk of school.

11 Informatie voor de leerling Vakantie en verlof 6. Vakantie en verlof 6.1 Vakantiedagen Volgens de CAO heeft iedere werknemer bij een 38-urige werkweek verdeeld over 5 dagen (inclusief de opleidingsdagen) recht op 24 vakantiedagen per kalenderjaar. Deze vakantiedagen bestaan uit: 15 werkdagen aaneengesloten vakantie (de bouwvak) 9 verlofdagen. 11 Bij een dienstverband van minder dan 38 uur per week wordt de vakantie naar evenredigheid toegekend. Bij een dienstverband van een gedeelte van het kalenderjaar wordt de vakantie eveneens naar evenredigheid toegekend. Als je vakantie- of snipperdagen wilt opnemen, moet je dit ruim van tevoren regelen in overleg met je leerbedrijf. Als er bij je leerbedrijf een rooster geldt met verplichte verlofdagen en een verplichte vakantieperiode, dan zijn deze dagen ook op jou van toepassing. Indien je eerder uit dienst gaat, worden de te veel of niet opgenomen vakantiedagen verrekend. 6.2 ADV-dagen (Arbeids Duur Verkortingdagen) Indien je 40 uur per week werkt, wat ook het geval is bij het Opleidingsbedrijf, dan werk je 2 uur per week te veel. Deze uren noemen we ADV-uren en ze worden opgespaard als verlof. Deze ADV-dagen worden door de werkgever vastgesteld en kun je in overleg met je leerbedrijf opnemen. Voor het opbouwen en opnemen van ADV gelden de volgende regels: per jaar kun je bij een 40-urige werkweek 13 ADV-dagen opbouwen als je arbeidsongeschikt bent op een verplichte ADV-dag wordt deze ingehouden niet opgenomen ADV dagen komen te vervallen na het verlopen van het kalenderjaar 6.3 Feestdagen/schoolvakanties Op nationale feestdagen heb je recht op verlof met doorbetaling van salaris. Deze dagen worden niet ingehouden op je verlofdagen. Nationale feestdagen zijn: 1 januari (nieuwjaarsdag) 2 e paasdag 30 april (Koninginnedag) Hemelvaartsdag 2 e pinksterdag 25 en 26 december (1 e en 2 e kerstdag). Je hebt geen schoolvakanties meer. Gedurende de vakanties van de ROC s worden er geen theorielessen gegeven, wat betekent dat je gewoon aan het werk gaat bij je leerbedrijf. 6.4 Bijzonder verlof Naast de vakantie- en ADV-dagen kennen we ook bijzonder verlof. Bijzonder verlof wordt in een aantal gevallen toegekend met doorbetaling van het salaris en gaat niet van je ADV- of snipperdagen af. Bijzonder verlof mag je niet zomaar op je weekrapport invullen maar moet je vooraf bij het Opleidingsbedrijf aanvragen. Bijzonder verlof staat vermeld in de CAO. 6.5 Onbetaald verlof Het opnemen van onbetaald verlof kan alleen wanneer de werkgever hier toestemming voor geeft. Indien je - in dienst bij het Opleidingsbedrijf - tijdens de collectieve bedrijfssluiting van je leerbedrijf niet voldoende vakantiedagen hebt, ben je verplicht om de resterende dagen als onbetaald verlof op te nemen. Het opnemen van onbetaald verlof leidt tot een terugval in je inkomen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het huishoudbudget, maar ook voor de bijdragen en subsidies die afkomstig zijn uit de zogeheten inkomensafhankelijke regelingen, zoals: huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Onbetaald verlof kan ook gevolgen hebben voor de sociale verzekeringen en het pensioen. Wees hier op bedacht. De afdeling personeelszaken kan je hierover nader informeren Bijverdienen tijdens onbetaald verlof: indien je tijdens het onbetaald verlof bijverdient, kan dit consequenties hebben voor de uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, indien dit niet gemeld en goedgekeurd is door het Opleidingsbedrijf.

12 Informatie voor de leerling Vakantie en verlof Ziekteverzuim Nu je gaat werken, wordt er iedere dag op je aanwezigheid gerekend. Er wordt dan ook volwassenheid en verantwoordelijkheid van jou verwacht. Dit houdt onder andere in, dat wanneer je ziek bent, je dat op tijd moet melden aan zowel het leerbedrijf als aan het Opleidingsbedrijf. Hetzelfde geldt voor het beter melden. Wanneer je een ziekmelding doorgeeft, hebben wij de volgende gegevens van je nodig: oorzaak van het verzuim personeelsnummer/naam vermoedelijke duur verpleegadres Je ziekmelding wordt door het Opleidingsbedrijf centraal geregistreerd. Het Opleidingsbedrijf heeft interne afspraken over het omgaan met ziekte en bezoek. Het Opleidingsbedrijf kan bij jou thuis komen controleren of je werkelijk ziek bent of je uitnodigen op het spreekuur van de Arbo-arts. Als je om bepaalde redenen niet op het spreekuur kunt komen, ben je verplicht dit te melden. Ook moet je de weekrapporten tijdens je ziekte gewoon invullen en naar het Opleidingsbedrijf sturen. Let op: Als je vergeet om je ziekmelding aan ons door te geven, kunnen wij deze dag(en) inhouden op je verlofdagen. Als je je vergeet beter te melden, kunnen de kosten van een eventueel controlebezoek bij jou in rekening worden gebracht. 6.7 Arbo- en verzuimbeleidsverklaring Het belangrijkste doel van het Arbozorgsysteem van het Opleidingsbedrijf is: het creëren van helderheid en duidelijkheid naar de directie, eigen medewerkers en toeleveranciers/ derden veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) wordt een vast onderdeel van de gedachtegang en werkwijze van de directie, eigen medewerkers en toeleveranciers/derden. Daardoor streeft men binnen het Opleidingsbedrijf het volgende na: het creëren van een gezond klimaat op het werk. Het verzuimpercentage dient op jaarbasis beneden de 5,0% te liggen het voorkomen van persoonlijk letsel en de zorg voor veiligheid van derden. Het streven is dat er geen ongevallen plaatsvinden het voorkomen van materiële en milieuschade het vastleggen van prioriteiten van veiligheid in de bedrijfsvoering. Jaarlijks worden de prioriteiten indien noodzakelijk herzien in het plan van aanpak het continu streven naar verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu voorwaarden scheppen waarbij continu aandacht geschonken wordt aan veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu Een en ander gebeurt aan de hand van een risicoinventarisatie en evaluatie van de in het Opleidingsbedrijf voorkomende gevaren met inachtneming van wetten en normen. De directie is nauw betrokken bij de bescherming van haar werknemers en eigendommen tegen letsel en schade. Bij het ten uitvoer brengen van deze betrokkenheid wordt een veilige en gezonde werkomgeving onderhouden, die van toepassing is in de bedrijfstak en die in overeenstemming is met de wettelijke vereisten. Als leerling-werknemer ben je gehouden aan eisen voortvloeiend uit de wet- en regelgeving. Tevens zul je je werkzaamheden op de juiste wijze dienen uit te voeren, in overeenstemming met vastgestelde procedures en de daarbij behorende bedrijfsfilosofie.

13 Informatie voor de leerling Veiligheid 7. Veiligheid Als Opleidingsbedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van alle leerling-werknemers die opdrachten van het Opleidingsbedrijf uitvoeren. Dit geldt voor de werkzaamheden die je in de opleidingswerkplaats uitvoert, maar ook bij het leerbedrijf. Hoe er veilig gewerkt moet worden, staat omschreven in de Arbowet. Tijdens je dienstverband krijg je de gelegenheid om een veiligheidscursus te volgen op kosten van het Opleidingsbedrijf. Het VCA diploma is namelijk verplicht voor iedere leerlingwerknemer die bij ons in dienst komt. Deze cursus staat bekend als Basisveiligheid VCA en behandelt de voornaamste punten van de Arbowet. Omdat het belangrijk is dat je zo goed mogelijk bent geïnformeerd, wordt er tijdens je introductie al aandacht aan de veiligheid besteed (zie ook de door het Opleidingsbedrijf opgestelde VGM instructie). De belangrijkste verplichtingen van het Opleidingsbedrijf en van jou als leerling-werknemer hebben we op een rijtje gezet: Verantwoordelijkheid opleidingsbedrijf en leerbedrijf Het Opleidingsbedrijf en het leerbedrijf zullen zorgen voor: een goede bedrijfsvoering de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers voorlichting en instructie (zie ook de door het Opleidingsbedrijf opgestelde VGM instructie) speciale aandacht aan jongeren ongevallen- en verzuimmelding en -registratie verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen. 7.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen Het leerbedrijf of het Opleidingsbedrijf verstrekt standaard werkkleding (werkbroek) en veiligheidsschoenen. Het dragen van deze persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht. Bij werkzaamheden met mogelijke risico s kunnen deze persoonlijke beschermingsmiddelen aangevuld worden met gehoorbescherming, een veiligheidsbril, een helm, adembescherming, etc. 7.3 Rechten en plichten Als werknemer heb je recht op veilig en gezond werk, maar je hebt ook een aantal plichten: het op een juiste manier gebruiken van machines, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen het intact laten van beveiligingen het verlenen van medewerking aan voorlichting en onderwijs over veiligheid het melden van gevaren het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol en/ of drugs op het werk te verschijnen en/of deze middelen tijdens werktijd te gebruiken. 7.4 Arbeidsbesluit Jeugdigen Voor werknemers jonger dan 18 jaar gelden extra veiligheidsregels. Ze mogen geen werkzaamheden uitvoeren waarbij: de kans bestaat dat ze in contact komen met giftige stoffen het geluidsniveau onaanvaardbaar hoog is voortdurend een slechte werkhouding noodzakelijk is er sprake is van langdurig dezelfde arbeid gebruik moet worden gemaakt van onveilig materieel of materiaal De VGM instructie als ook de instructiekaart voor jeugdigen zijn te vinden op

14 Informatie voor de leerling Begrippenlijst 8. Begrippenlijst 14 ADV BBL BOL BPVO CAO Leerbedrijf Opleidingsbedrijf Praktijkopleiding ROC Theorieopleiding Arbeids Duur Verkorting. Beroeps Begeleidende Leerweg: een vorm waarin een opleiding gevolgd wordt (ongeveer 80% praktijk en 20% theorie). Beroeps Opleidende Leerweg, een vorm waarin een opleiding gevolgd wordt (ongeveer 80% theorie en 20% praktijk, met name in de vorm van stage). Beroepspraktijkvormingsovereenkomst: de (leer)overeenkomst tussen ROC, leerling en het Opleidingsbedrijf. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Technisch Installatiebedrijf. Bedrijf waar de leerling door/vanuit het Opleidingsbedrijf gedetacheerd is. De formele werkgever. De opleiding die de leerling volgt in de praktijkwerkplaats van het Opleidingsbedrijf. Regionaal Opleidings Centrum. De opleiding die de leerling volgt op een ROC.

15 Informatie voor de leerling Aantekeningen Aantekeningen 15

16 Nederland Over InstallatieWerk Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Nederland kortweg InstallatieWerk is een landelijk opererende organisatie zonder winstoogmerk die technisch talent opleidt voor de installatie- en elektrotechniek. Met 3500 leerlingen en 2000 aangesloten bedrijven zijn wij de grootste opleider voor de installatiebranche. Daarnaast bieden wij opleidingen en cursussen voor technici die zich willen specialiseren en voor zij-instromers. Met ruim 50 opleidingscentra door heel Nederland is er altijd een IW bij jou in de buurt. Opleidingsbedrijf InstallatieWerk versie uitgave Juli 2013

HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.B.V. PARTICIPANTEN. Gewijzigd op Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2003

HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.B.V. PARTICIPANTEN. Gewijzigd op Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2003 T.B.V. PARTICIPANTEN Gewijzigd op Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2003 Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om te voorzien in een aantal zaken welke niet statutair zijn geregeld en waarbij wel

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden. Aanvullende Regionale Punten

Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden. Aanvullende Regionale Punten Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden Aanvullende Regionale Punten Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Organisatie IW Midden... 5 2. Opleidingen... 6 2.1 Algemeen... 6 2.2 VCA... 6 2.3 De Topstartersdag...

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Afspraken, rechten en plichten voor leerling-werknemers die bij het IWO&F in dienst zijn

Afspraken, rechten en plichten voor leerling-werknemers die bij het IWO&F in dienst zijn code R 003.1 R 003.1 Afspraken, rechten en plichten voor leerling-werknemers die bij het IWO&F in dienst zijn Artikel 1 Arbeidsovereenkomst IWO&F gaat met de leerling een arbeidsovereenkomst aan voor de

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

MAANDAGOCHTEND HET BOS VOOR JEZELF

MAANDAGOCHTEND HET BOS VOOR JEZELF MAANDAGOCHTEND HET BOS VOOR JEZELF Pak je kans! Generatiepact Metaal & Techniek Ruimte voor nieuwe energie. Informatie voor werknemers Het Generatiepact Metaal & Techniek Het Generatiepact is een regeling

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie

leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken

leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken @ leerlingen@indehoreca.nl 036-5275270 Een toelichting op de cao-afspraken 2 Collectieve arbeidsovereenkomst, bedrijfstak, salaris, vakantie, werkuren? 3 Waarom dit boekje? Volg jij een BBL-opleiding in

Nadere informatie

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7 Werkwijzer! 1/7 Inhoudsopgave Voordat je aan het werk gaat 3 Aanvang van het werk 4 Registratie van de werkervaring 4 Uitleen kleding 4 Legitimatie op de werkvloer 4 Autogebruik Het werkbriefje 4 Tijden

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde en je begint goed als jij je inschrijft voor een vakantiebaan

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

Aan de slag bij Tempo-Team Payrolling WERK ENZO. uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Aan de slag bij Tempo-Team Payrolling WERK ENZO. uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Aan de slag bij Tempo-Team Payrolling WERK ENZO uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing INHOUD Belangrijk om te weten 4 Arbeidsovereenkomst, financiële regelingen,

Nadere informatie

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 DEZE WERKWIJZER IS BEDOELD VOOR MEDEWERKERS VAN DJOPZZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de ABU CAO voor Uitzendkrachten

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Colofon Redactie: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Vormgeving: Vormplan Design bno, Amsterdam 1e druk januari 2008 Deze brochure is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Gedetachee Gedetacheerden

Gedetachee Gedetacheerden Gedetachee Gedetacheerden Informatie voor gedetacheerden Welkom bij PP personeelsdiensten We willen je graag goed informeren over hoe we werken bij PP personeelsdiensten. In deze brochure hebben we een

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Ken je cao!

Ken je cao! www.stichtingvoorlichtingleerlingen.nl info@stichtingvoorlichtingleerlingen.nl Ken je cao! Waarom dit boekje? Volg jij een BBL-opleiding in de horeca? Dan zijn er voor jou en je leerbedrijf bepaalde rechten

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden plaatsing leerling/werknemer Inhoud Artikel 1: algemeen Pagina: 2 Artikel 2: definities en afkortingen Pagina:

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave Voorwaarden WIA Bodem werkgever In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA bodem. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Uitzendkrac Uitzendkrachten

Uitzendkrac Uitzendkrachten Uitzendkrac Uitzendkrachten Informatie voor uitzendkrachten Welkom bij PP personeelsdiensten We willen je graag goed informeren over hoe we werken bij PP personeelsdiensten. In deze brochure hebben we

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN 1 van 6 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden...

Nadere informatie

Informatiefolder MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Informatiefolder MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Informatiefolder MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl 1 Beste uitzendkracht, Langs deze weg heten we je van harte welkom als uitzendkracht

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, augustus 2016 Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 juli 2016 2 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...4

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 31-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Inhoud Je nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 5 Waardeoverdracht naar StiPP 7 Je nieuwe baan

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Informatie en Arbeidsvoorwaarden

Informatie en Arbeidsvoorwaarden Informatie en Arbeidsvoorwaarden Van harte welkom bij BV Topselect detacheringen. Wij hopen dat u het bij ons en op uw toekomstige werkplek naar uw zin zult hebben. Het is belangrijk dat u de inhoud van

Nadere informatie

REGELING CAO A LA CARTE SW

REGELING CAO A LA CARTE SW Oktober 2011 REGELING CAO A LA CARTE SW 2011 I. Inleiding Drechtwerk heeft na overleg met de OR een keuzemodel arbeidsvoorwaarden tot stand gebracht. In dit informatiebulletin wordt uiteen gezet wat de

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer?

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Het bedrijf waar je werkt of gaat werken maakt gebruik van de payrolldiensten van Connexie. Je staat op het punt om een dienstverband aan

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden IKB Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden Wat is het IKB? Vanaf 1 januari 2017 krijg je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Handleiding Baanbreed

Handleiding Baanbreed Welkom bij Baanbreed. Om je wegwijs te maken in je werk hebben we de praktische aspecten van een uitzendbaan in deze handleiding voor je opgesteld. Bijvoorbeeld wat heb je allemaal nodig bij een inschrijving,

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is deze verzekering?...3 4.

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Handboek leerling-werknemers 2015-2016. InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland

Handboek leerling-werknemers 2015-2016. InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland Handboek leerling-werknemers 2015-2016 InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland Inhoud 1 Inleiding... 5 2 InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland... 6 2.1 Organigram... 6 2.2 Locaties van praktijkopleiders

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is de verzekering?...3 4. Wanneer

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie