Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden. Aanvullende Regionale Punten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden. Aanvullende Regionale Punten"

Transcriptie

1 Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden Aanvullende Regionale Punten

2 Inhoudsopgave Inleiding Organisatie IW Midden Opleidingen Algemeen VCA De Topstartersdag Leer-arbeidsovereenkomst (LEER-ARBEIDSOVEREENKOMST) Algemeen Duur van de leer-arbeidsovereenkomst Persoonlijke beschermingsmiddelen De opleiding Verzuim op een schooldag Werkervaring De praktijkopleiding Machtiging tot inzage in gegevens Beroeps praktijk vormings overeenkomst (BPVo) Algemeen Belangrijkste verplichtingen per ondertekenaar Beëindiging van de BPVo Salaris en vergoedingen Algemeen Opleidingskosten Terugbetaling directe studiekosten Vorstverlet Ziek- en herstelmelding Ziek- en herstelmelding Verplichtingen bij ziekte Bedrijfs ongevallen Sancties Vakantiedagen, ADV en roostervrije dagen Vakantiedagen en ADV Verlof Werktijden en reglement praktijkschool

3 10. Theorieopleiding Adressen en telefoonnummers Wijzigingen

4 Inleiding Je hebt je aangemeld als leerling-werknemer van het Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden kortweg genoemd IWM. IWM is een samenwerkingsverband van zo n 350 installatie- en elektrobedrijven (participanten) in regio Midden. Het uitgangspunt van deze bedrijven (participanten) is dat zij zelf geen beginnende vaklieden in dienst nemen, maar deze betrekken en opleiden via IWM. Je bent één van de ca. 170 leerlingwerknemer s die via IWM een opleiding gaat volgen in de installatietechniek of in de elektrotechniek. Bij elke gewenste opleiding is er sprake van werken en leren. Hiervoor is een Beroeps Praktijk Vormingsovereenkomst (BPVO) nodig. Deze BPVo wordt afgesloten tussen de leerling-werknemer, IWM, een ROC en Kenteq. Eén BPVo geeft je een garantie voor werken en leren met IWM als werkgever met alle rechten en plichten die daarbij horen. Jouw opleiding heeft twee onderdelen, namelijk een theoriedeel en een praktijkdeel. Het theoriedeel wordt gevolgd bij een ROC. Het praktijkdeel wordt op twee plaatsen ingevuld: bij een aangesloten participant voor de nodige werkervaring en in de praktijkwerkplaats voor ondersteuning en examentraining. In deze informatiemap vind je alle gegevens die voor jou van belang kunnen zijn. Tijdens de introductieweek zal deze uitvoerig besproken worden. Mochten er daarna bij jou of je ouder(s)/verzorger(s) nog vragen zijn, kun je natuurlijk altijd bellen met: Daarnaast kun je ook terecht bij je praktijkopleider/leerlingbegeleider. Lees deze informatie aandachtig door. Je bent dan van alles goed op de hoogte en je komt niet voor verrassingen te staan. Veel succes met je opleiding. H.J. Weegenaar Directeur 4

5 1. Organisatie IW Midden Directie Herriët Weegenaar Directeur Administratie & Financiën Claudia de Rijk-Ingen Secretarieel medewerker Marjolijn Voortwist Receptionist Piet Scholte Hoofd financiën (bereikbaar na 14:00) Hoofd opleidingen & Regiomanager Robbert Lubken Hoofd opleidingen & Regio manager Acquisitie & Her, - en bijscholing Marc Werkhoven Acquisitie & her, - en bijscholing Florian Lem Acquisitie & her, - en bijscholing Leerlingbegeleider Robert Budding Leerlingbegeleider (Tiel, Utrecht) Izudin Skopic Leerlingbegeleider (Leusden) Lianne van Duinkerken Leerlingbegeleider (Utrecht, Ede, Hilversum) & KAM Praktijkopleider & Facilitair medewerker Dick Berends Instructeur W (Tiel) John Liebrand Instructeur W (Ede en Leusden) Jack Goossens Instructeur E (Utrecht en Hilversum) Thijs van Gink Instructeur E (Ede en Leusden) Henk Hazeleger Facilitair medewerker Locaties Hoofdkantoor Tennesseedreef CJ Utrecht Locatie Ede Bovenbuurtweg XA Ede Locatie Leusden Clarenburg BC Leusden Locatie Hilversum Arena NW Hilversum Locatie Tiel Teisterbantlaan 1a 4001 TJ Tiel Telefoon: Website: 5

6 2. Opleidingen 2.1 Algemeen Je hebt gekozen om vakman te worden via de weg werken en leren, ook wel Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) genoemd. IWM verzorgt, in samenwerking met ROC s, opleidingen in de installatie- en elektrotechniek op niveau 1 t/m 4. Tijdens je intakegesprek is afgesproken welke opleiding je gaat doen en op welk niveau. Voor een vervolgopleiding kun je contact opnemen met je leerlingbegeleider, die gaat dan samen met jou en het leerbedrijf kijken met welke opleiding je het beste verder kunt. 2.2 VCA Elke leerling-werknemer van IWM wordt verplicht om, binnen drie maanden na het in dienst komen, een VCA certificaat (basis veiligheid) te behalen. Let op: dit certificaat is geen identiteitsbewijs. Voor het behalen van dit certificaat is wel een aantal spelregels/afspraken opgesteld. IWM vergoedt de twee lesdagen, het lesmateriaal en het examen. Degene die zakt mag op een later tijdstip nog één herkansing maken voor het examen. Daarna zijn alle kosten voor eigen rekening. 2.3 De Topstartersdag Voor werknemers in de Technische Installatiebranche, die niet ouder zijn dan 25 jaar organiseert OTIB, het Opleidingsfonds voor de Technische Installatiebranche, ook dit schooljaar Topstartersdagen. Een Topstartersdag gaat over jouw mogelijkheden in de branche. Het is een dag vol actie, humor en verrassingen. Bezoek aan de Topstartersdag is verplicht. Na deelname ontvang je van OTIB een Topstartersbon t.w.v. 500,-. Binnen het managementteam van IWM is besloten dat het volledige bedrag vrij inzetbaar is,. Je mag dus zelf bepalen of je een externe cursus wilt volgen en/of je dat wilt inzetten voor het behalen van je rijbewijs. OTIB stelt echter wel een aantal voorwaarden, deze zijn te vinden op de website Om jouw Topstartersbon te verzilveren, hebben wij nodig; een factuur, betalingsbewijs en topstartersbon. Let op! De BTW wordt niet vergoed. Lever daarom een factuur in van 600,- om het gehele bedrag van 500,- te ontvangen. 6

7 3. Leer-arbeidsovereenkomst (LEER-ARBEIDSOVEREENKOMST) 3.1 Algemeen De leer-arbeidsovereenkomst tussen de werkgever (IW Midden) en de leerling-werknemer wordt voor bepaalde tijd aangegaan en is gekoppeld aan de BPVo. Het salaris wordt per maand overgemaakt. De leerling-werknemer bouwt ADV-uren en snipperuren (vakantiedagen) op, in verhouding tot het aantal gewerkte uren. De leer-arbeidsovereenkomst wordt aangegaan op basis van de geldende CAO voor het Technisch Installatiebedrijf. 3.2 Duur van de leer-arbeidsovereenkomst De duur van de leer-arbeidsovereenkomst wordt steeds in overleg vastgesteld. De BPVo is onlosmakelijk verbonden met de leer-arbeidsovereenkomst; wat inhoudt dat bij het verbreken van de BPVo door één van de partijen (leerling-werknemer, werkgever, ROC of Kenteq) ook de leer-arbeidsovereenkomst verbroken wordt. Binnen de proeftijd kan de leer-arbeidsovereenkomst door zowel de werkgever (IWM) als de leerling-werknemer per direct verbroken worden. 3.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen Leerling monteurs dienen de beschikking te hebben over een wettelijk vastgestelde basis set persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), alsmede een instructie over het gebruik ervan. Aanvullende PBM s worden door IWM verstrekt. Indien je vervangende PBM s nodig hebt kun je dit bestellen bij de receptie via telefoonnummer De BBL-opleiding Een opleiding via de Beroeps Begeleidende Leerweg, afgekort BBL, is een combinatie van werken en leren. Afhankelijk van een ROC kan de opleiding zijn verdeeld in deelkwalificaties, beroepstaken, thema s, certificaten die wel of niet tussentijds met een afsluitende toetsing of proeve van bekwaamheid worden afgesloten. Na het beheersen van de vereiste onderdelen krijg je een landelijk erkend diploma. 4.1 De opleiding De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De verantwoordelijkheid voor de gehele opleiding en het uiteindelijk verkrijgen van het diploma ligt bij een ROC. Zij verzorgen tevens het theoriegedeelte van de opleiding. Soms vinden deze lessen plaats op een aparte theoriedag, soms worden de theorielessen van het ROC in combinatie met de praktijkopleiding van IWM, op locatie van het IWM, verzorgd. Je bent verplicht om alle lessen, wel of niet gecombineerd, te volgen. Je krijgt deze lesdagen (tijdens je dagopleiding niveau 2, met een maximum van 2 jaar) overigens ook gewoon doorbetaalt. Omdat je nu bent gaan werken, en hiervoor salaris krijgt, heb je geen schoolvakanties meer. Als er in verband met bijvoorbeeld schoolvakanties geen lessen gegeven worden, ga je werken bij je participant. 7

8 4.2 Verzuim op een schooldag Het is niet mogelijk om een verlofdag op te nemen op de dag dat je les hebt. Als je om welke reden dan ook niet naar school kunt, moet je dit voortijdig telefonisch of schriftelijk melden (met opgave van de reden) bij het ROC én IWM. Deze melding kan niet worden gedaan door de participant. Dit moet je zelf regelen. Bij ongeoorloofd verzuim worden de verzuimde uren ingehouden op je salaris. Bij ongeoorloofd verzuim krijg je een waarschuwing. Herhaling van ongeoorloofd verzuim kan leiden tot beëindiging van je beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVo). Je leer-arbeidsovereenkomst wordt dan ook beëindigd. Bij 3 waarschuwingen wordt je leer-arbeidsovereenkomst überhaupt beëindigd 4.3 Werkervaring Voor je werkervaring ga je het grootste deel van je opleiding werken bij een bedrijf dat je samen met het IWM hebt uitgekozen. Dit bedrijf noemen we de participant. Het is belangrijk dat je het daar naar je zin hebt, maar omgekeerd verwacht dit bedrijf ook wat van jou, zoals: Alle voorkomende en in redelijkheid op te dragen werkzaamheden verrichten. Op tijd komen. De regels bij het leerbedrijf naleven. 4.4 De praktijkopleiding Naast de theorieopleiding volg je bij IWM ook een praktijkopleiding. Je ontvangt van IWM een overzicht waarop de praktijkdagen zijn aangegeven. Van je praktijkopleider krijg je extra begeleiding bij onder andere het uitvoeren van de praktijkopdrachten. Deze opdrachten beginnen eenvoudig. Als je verder in de opleiding zit ga je grotere en complexere opdrachten maken. Dit alles om je de handvaardigheden voor je vak aan te leren. Op sommige locaties worden zowel theorie- als praktijklessen gegeven. 4.5 Machtiging tot inzage in gegevens Vanwege het recht op privacy mag een ROC en/of een leerbedrijf niet zonder jouw toestemming de opleidingsresultaten aan de werkgever doorgeven. Aangezien IWM je werkgever is en alle opleidingsresultaten nodig heeft om te kunnen beoordelen, begeleiden, maar ook om de extra ondersteuning te bieden hebben we hiervoor toestemming gevraagd in je leer-arbeidsovereenkomst. 8

9 5. Beroeps praktijk vorming overeenkomst (BPVO) 5.1 Algemeen Voorwaarde voor het volgen van een BBL-opleiding is, dat naast de leer-arbeidsovereenkomst een BPVo wordt gesloten. Deze overeenkomst wordt getekend door: Het ROC (de school) IWM (de werkgever) Kenteq (het landelijk orgaan) Jij (de leerling/werknemer) Door het tekenen van de overeenkomst gaan genoemde partijen akkoord met een aantal verplichtingen die verband houden met de opleiding in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). 5.2 Belangrijkste verplichtingen per ondertekenaar ROC Zorgt voor een goed georganiseerde en verzorgde theorieopleiding. Met andere woorden: zij verzorgt de planning van de opleiding, de toetsing per onderdeel en meldt de leerling-werknemer aan voor de examens in samenwerking met IWM. Naast de BPVo sluit het ROC ook zelfstandig met jou een overeenkomst af. Deze overeenkomst wordt de onderwijsovereenkomst (OOK) genoemd. In deze overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen jou en het ROC vastgelegd. In de onderwijsovereenkomst verplicht het ROC zich ervoor te zorgen dat je goed theorieonderwijs krijgt. Werkgever (IWM) Zorgt voor een goede participant waar de opleiding binnen het bedrijf uitgevoerd kan worden. De leerling-werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om het theorieonderwijs en de praktijkscholings-dagen te volgen. Kenteq Heeft voor het Ministerie van Onderwijs een controlerende taak naar werkgever en ROC. Het is tevens een goedgekeurd examenbureau. Dat betekent dat zij ook het samenstellen van theorie- en praktijkexamens verzorgt. Leerling-werknemer De leerling-werknemer volgt de theorie- en praktijkopleiding. Volgt de planning van het ROC en maakt op de afgesproken momenten de toetsen en examens. Laat regelmatig het takenboek aftekenen. Volgt aanwijzingen van docenten, werkgever, praktijkopleider, praktijkbegeleider en participant op. Ouder(s)/verzorger(s) zullen hun zoon/dochter stimuleren om de opleiding met goed gevolg af te ronden. 9

10 5.3 Beëindiging van de BPVO De Beroepspraktijkvormingsovereenkomst wordt altijd beëindigd op het moment dat je het diploma hebt behaald of wanneer de leer-arbeidsovereenkomst met IWM wordt verbroken. In alle andere gevallen kan het ROC een BPVo verbreken als één van de partijen die de BPVo heeft getekend, zich herhaaldelijk niet aan haar verplichtingen houdt. 6. Salaris en vergoedingen 6.1 Algemeen Per maand ontvang je van IWM het salaris volgens de CAO. Indien je jarig bent, dan ontvang je voor de hele maand waarin je jarig bent een hoger salaris passend bij je leeftijd. Iedere maand krijg je je salarisspecificatie waarop alle relevante gegevens staan vermeld. Om je salaris op de juiste bank- of girorekening te kunnen storten is het belangrijk dat de salarisadministratie in het bezit is van de juiste gegevens. Als werknemer ben jezelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. 6.2 Opleidingskosten IWM neemt voor haar leerling-werknemers de volgende vergoeding voor haar rekening: Cursusgeld voor de theorieopleiding. Boeken worden door de leerling-werknemer zelf besteld. IWM zal deze in 10 termijnen vergoeden. Hiervoor dien je de rekening/factuur in te leveren bij IWM. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Kosten voor de VCA-opleiding en voor het eerste examen. Ook het tweede examen betaalt IWM. Alle bijkomende kosten, uren en verdere kosten bij weer niet slagen zijn voor rekening leerling/werknemer. 6.3 Terugbetaling directe studiekosten De leerling-werknemer is verplicht tot terugbetaling van de, voor hem, door de werkgever betaalde directe studiekosten ingeval: a. de leerling-werknemer zelf ontslag neemt gedurende de looptijd van deze individuele leerarbeidsovereenkomst en de studie nog niet met goed gevolg is afgerond; b. de studie niet met goed gevolg is afgerond en de werkgever van mening is dat dit te wijten is aan de leerling/werknemer. Onder de directe studiekosten worden verstaan het schoolgeld, de aangeschafte boeken en verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen. 10

11 6.4 Vorstverlet In de winterperiode kan het voorkomen dat het om veiligheidsredenen onverantwoord is om te werken. In dat geval kom je in het vorstverlet met behoud van salaris. Er zijn echter wel een paar voorwaarden. Als je van het leerbedrijf te horen krijgt dat je in het vorstverlet gaat dan moet je: dit direct doorgeven aan het kantoor van IWM; normaal naar het ROC gaan voor theorielessen; normaal naar de praktijklessen gaan bij IWM en eventuele vervangende werkzaamheden uitvoeren bij IWM of een tijdelijk andere werkplek. Nadere informatie volgt, indien van toepassing. 7. Ziek- en herstelmelding 7.1 Ziek- en herstelmelding Wat te doen als je ziek bent? Wie informeer je? Het detacheringsbedrijf waar je werkt vóór werktijd (± uur) Het kantoor van IWM bij de receptie tussen en 09.00uur Je leerlingbegeleider (op telefoonnummer ). Bij het ROC, indien je een theoriedag hebt, vóór aanvang van de lessen. Bij de receptie van IWM indien je een praktijkles hebt, vóór aanvang van de lessen. Bij ziekmelding na uur kost dit je een snipperdag. De 2e ziekmelding in 1 kalenderjaar is altijd een snipperdag. Wat te doen als je beter bent? De dag voordat je het werk hervat, dit voor uur doorgeven bij het detacheringsbedrijf, zodat je ingepland kunt worden. De dag voordat je het werk hervat, dit doorgeven bij de receptie van IWM zodat zij voor een betermelding kan zorgen bij de Arbodienst. 7.2 Verplichtingen bij ziekte Je bent het volgende verplicht: We verwachten van je dat je thuis bent. Je leerlingbegeleider kan eventueel langskomen voor een bezoek. Je mag alleen voor bezoek aan de bedrijfsarts, de huisarts of anderszins in de medische sector je verpleegadres verlaten. De bedrijfsarts kan je van deze plicht ontheffen. Zorg ervoor dat je bij ziekmelding het juiste verpleegadres opgeeft. Gehoor te geven aan de oproep van de bedrijfsarts voor het spreekuur. 11

12 Alle informatie te verschaffen over de ziekte aan je leerlingbegeleider. Mee te werken aan de medische onderzoeken van de bedrijfsarts. Mee te werken aan de voorgeschreven activiteiten die de genezing bevorderen. In overleg met de bedrijfsarts kun je vervangende werkzaamheden uitvoeren of extra theorie- of praktijklessen volgen. Alleen in overleg met de bedrijfsarts mag je de normale werkzaamheden hervatten. Wil je in je ziekteperiode op vakantie, heb je daar altijd vooraf de toestemming van IWM voor nodig. Haar toestemming is altijd gebaseerd op het advies van de bedrijfsarts. Bij ziekmelding vanuit het buitenland geldt dezelfde procedure als hierboven omschreven. Het is niet toegestaan je zodanig te gedragen dat de genezing belemmerd wordt. Bij het niet op komen dagen na een oproep voor het spreekuur, zullen de kosten hiervoor bij je in rekening worden gebracht. Bij volledig herstel geeft de bedrijfsarts een herstelverklaring af. Bij gezondheidsvragen of klachten heb je het recht om zelfstandig een afspraak te maken met de bedrijfsarts op het spreekuur. 7.3 Bedrijfs ongevallen Ongevallen, zowel op de werkvloer, moeten altijd bij IWM gemeld worden, bij de KAM medewerker, Lianne van Duinkerken. 7.4 Sancties Als overtredingen van bovenvermelde afspraken geconstateerd worden, zal de werkgever hierover geïnformeerd worden. Bij afwezigheid bij controle zullen de kosten bij je in rekening worden gebracht en wordt ook deze dag geen salaris uitgekeerd. Bij hervatten van het werk zonder toestemming van de bedrijfsarts zijn de eventuele negatieve gevolgen voor eigen rekening. 8. Vakantiedagen, ADV en roostervrije dagen 8.1 Vakantiedagen en ADV Het aantal vakantiedagen is volgens de CAO vastgesteld op 24 vakantiedagen per jaar. Bij een leer-arbeidsovereenkomst wordt er daadwerkelijk 40 uur gewerkt en 38 uur uitbetaald. Van de overige 2 uur bouw je ADV op. Jaarlijks bouw je dan nog 13 dagen ADV op. LET OP! Tijdens ziekte en school wordt er géén ADV opbouw gedaan. Als je dagen wilt opnemen, gaat dat in overleg met de participant en je leerlingbegeleider. Je moet dat ruim van tevoren laten weten. JE MAG NOOIT VRIJ NEMEN ZONDER OVERLEG! De opgenomen dagen meld je ook nog via de weburen aan IWM. Het opnemen van verlof op de theorie- of praktijkdag is niet toegestaan. In bijzondere situaties gaat dit in overleg met je leerlingbegeleider van IWM. 12

13 8.2 Verlof Wanneer het saldo van je verlof minder is dan -16 uur, worden de uren 2x per jaar (rond de zomervakantie en ronde de kerstvakantie) gecorrigeerd worden. Als je uit dienst gaat kan het volgende zich voordoen: Je hebt nog snipperdagen tegoed; die kun je laten uitbetalen (verrekening met je salaris of nog opnemen voor je uit dienst gaat.) Je hebt snipperdagen te kort; deze worden ingehouden op de eindafrekening van je salaris. Je hebt als leerling-werknemer van IWM recht op 13 ADV-dagen. ADV wordt alleen opgebouwd tijdens gewerkte uren, dus niet tijdens theorieschool en ziekte. Deze dagen worden ingevuld in overleg met de participant. Wanneer een participant geen of weinig werk heeft, mag het bedrijf je niet naar huis. sturen en zeggen dat je ADV moet schrijven. Meld dit altijd bij IWM. IWM zal dan contact opnemen met betreffende participant. 9. Werktijden en reglement praktijkschool Geen jassen, mutsen, petten en handschoenen dragen tijdens de lessen. Muziek alleen via de centrale installatie, dus geen oordoppen. Onbehoorlijk taalgebruik/ schelden en schreeuwen is niet toegestaan. Tijdens de lessen in de werkplaats is het dragen van werkkleding met werkschoenen verplicht. Gebruik van een laptop alleen na toestemming van de docent, maar gebruik voor privé doeleinden of dergelijke toepassingen is tijdens aanwezigheid in het gebouw niet toegestaan. Verlaten van het terrein buiten de lunchpauze om is niet toegestaan. Gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan. Geen brandbare of smeltende kleding dragen (joggingbroek/ trainingspak). Attentie: Zie ook het reglement in betreffende werkplaats. 13

14 10. Theorieopleiding De schooldag is een dag waarop je het theoretische deel van je opleiding volgt en is een wezenlijk onderdeel van je opleiding. Je bent dus verplicht om het lesprogramma de gehele dag te volgen. Aangezien je niet volledig 8 uur les volgt tijdens de theoriedag schrijf je in de weburen 7 uur theorie en 1 uur ADV. Bij ongeoorloofd verzuim worden de verzuimde uren genoteerd als onbetaald verlof en je krijgt een waarschuwing. Herhaling kan tot gevolg hebben je leer-arbeidsovereenkomst verbroken wordt. Wie om welke reden dan ook niet naar school kan, dient dit voor aanvang van de lessen te melden op school en bij IWM; altijd met opgaaf van reden. Wanneer het schoolvakantie is of er is om bepaalde reden lesuitval op het ROC dan moet in overleg met je detacheerbedrijf, indien mogelijk gaan werken of kun je verlof opnemen. IWM wordt door de school op de hoogte gehouden van alle verzuim, lesuitval en vakantiedagen. Aanmelden bij een ROC van jouw keuze moet je zelf regelen, maar vanuit IWM kun je daarvoor ondersteuning krijgen. 11. Adressen en telefoonnummers MBO Amersfoort Clarenburg BC Leusden MBO College Hilversum Arena NW Hilversum ROC A12 Bovenbuurtweg XA Ede ROC Rivor Teisterbantlaan 1a 4001 TJ Tiel Wijzigingen Wijzigingen van adres, telefoonnummer en adres dienen ook bij ons doorgegeven te worden. Stuur een adreswijziging naar het kantoor van IWM als je gaat verhuizen met: het nieuwe adres; postcode en woonplaats; telefoonnummer; datum waarop je verhuist. Als je een ander mobielnummer en/of adres hebt, dien je dit via door te geven. 14

detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL

detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL Inhoud Voorwoord 4 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 5 1.1 Contactpersonen VTL 5 1.2 Detacheren met VTL 5 1.3 Opdrachtovereenkomst

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 1.0

Leerling-werknemerboekje 1.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

Informatiebrochure BPV

Informatiebrochure BPV Informatie over de BPV in Summa College: Summa Engineering en Summa Techniek Datum: 21 juni 2013 Auteur(s): Dimph van de Loo Versie: 0.1 Status: Definitief 2013 Summa College Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5.

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5. VERZUIMPROTOCOL Inhoud 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Bereikbaarheid 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering 7. Andere arbeid tijdens ziekte 8. Herstelmelding

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste leerwerkplek

Op zoek naar de juiste leerwerkplek Inleiding Voor je ligt de leerwerkwijzer van JOB. Deze leerwerkwijzer is speciaal ontwikkeld voor mbo ers die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Dan werk je het grootste gedeelte van je opleiding,

Nadere informatie

OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS

OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS STUDIEWIJZER www.rocrivor.nl OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS Algemene informatie 2011 2012 Deel A Adressen Inhoud ROC Rivor Postbus 365 4000 AJ Tiel tel algemeen: 0344-65 62 00 informatienummer: 0900-7627486

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie