We merken heel wat verschillen in de invulling van de prestatieregeling van leerkrachten en paramedisch personeel in het BuBaO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We merken heel wat verschillen in de invulling van de prestatieregeling van leerkrachten en paramedisch personeel in het BuBaO."

Transcriptie

1 Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M02BA011 BRUSSEL, KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: ADM/BuO/Prestaties personeel Prestatieregeling BuBaO PRESTATIEREGELING PERSONEEL BUBAO 1 SITUERING We merken heel wat verschillen in de invulling van de prestatieregeling van leerkrachten en paramedisch personeel in het BuBaO. Het directiecomité wil een voorstel lanceren om de invulling van de prestatieregeling voor het personeel meer eenvormig en duidelijker te maken. Als voorafgaande opmerking beklemtonen we dat het niet gezond is de prestaties van het personeel op een weegschaal te leggen. We weten maar al te goed dat gemotiveerd personeel niet op het uurwerk kijkt. Vanuit talrijke onderzoeken wordt aangeraden om een duidelijk personeelsbeleid te voeren en om de taken binnen een school evenredig te verdelen. Vanuit het verleden werd binnen het onderwijs vooral gesproken over het aantal lesuren dat een leerkracht gaf. Momenteel merken we dat naast het lesgeven heel wat andere taken in een school dienen uitgevoerd te worden. Het is in die zin onjuist om de taak van een personeelslid enkel te beperken tot lesuren of kindgebonden uren. 2 OPDRACHT VAN EEN PERSONEELSLID 2.1 Regelgeving: A.S.V. en paramedisch personeel: We baseren ons hiervoor op de omzendbrieven over de prestatieregeling: BaO/prestatieregeling BaO//8 (1-6-1) en BVR 10/6/1 m.b.t. de taken die niet in de functiebeschrijving kunnen opgenomen werden. We citeren enkele belangrijke onderdelen van deze omzendbrief: Met opdracht van een personeelslid worden alle taken bedoeld die men uitvoert, ook de taken die thuis uitgevoerd worden zoals bijvoorbeeld de voorbereidingen en verbeteringen, de verslagen, enz Tel Fax

2 De schoolopdracht is het grootste deel van de opdracht: namelijk die taken die men in schoolverband uitvoert, zijnde de hoofdopdracht en andere bijkomende taken. De hoofdopdracht is het grootste deel van de schoolopdracht. Voor een leerkracht is dat in principe de lesopdracht, voor het paramedisch personeelslid is dat in principe de kindgebonden opdracht. De leden van het onderwijzende personeel en van het paramedisch personeel die voltijds werken, hebben een wekelijkse schoolopdracht van maximum 26 klokuren, te presteren binnen de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen, dus tussen 1 minuten voor de eerste les en 1 minuten na de laatste les s namiddags. Deze regel geldt niet voor oudercontacten en personeelsvergaderingen. M.a.w. oudercontacten en personeelsvergaderingen vallen buiten de 26 klokuren en kunnen georganiseerd worden buiten de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen. Hetzelfde geldt voor opdrachten bepaald na overleg of onderhandelingen in het bevoegd lokaal comité. De administratieve taken eigen aan de functie van onderwijzer of paramedisch personeel behoren tot de opdracht, maar niet tot de schoolopdracht. Medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel. Het medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel vallen niet onder deze regeling. Zij hebben een schoolopdracht van 32 klokuren per week. Net zoals voor het onderwijzend en paramedisch personeel vallen oudercontacten, personeelsvergaderingen en opdrachten bepaald na overleg of onderhandelingen met het bevoegd lokaal comité, niet binnen de schoolopdracht. Voor deze personeelsleden die voltijds werken, kan de prestatieregeling niet beperkt blijven tot de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen. De administratieve taken eigen aan hun opdracht, tellen niet mee voor de 32 klokuren. In wat volgt gaan we eerst in op de opdrachten voor de A.S.V. leerkrachten en het paramedisch personeel. In een laatste onderdeel schetsen we de opdracht voor het medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel. 2.2 Verdere concretisering van de opdracht voor de leerkracht A.S.V. en voor het paramedisch personeel : Hoofdopdracht Het is en blijft de hoofdopdracht van een personeelslid om kindgebonden te werken. Dus voor een leerkracht gaat het om een hoofdopdracht van 22 lesuren (1100 minuten). Ook uren beleidsondersteuning kunnen hierin opgenomen worden. Voor het paramedisch personeel gaat het om een hoofdopdracht tussen de 24 en 28 lesuren. Hieromtrent raden wij sterk aan de paramedici een maximale hoofdopdracht van 28 lestijden te laten presteren zoniet is er een forse reductie van de therapieondersteuning naar de leerlingen toe ADM/BuO/Prestaties personeel 2

3 HOOFDOPDRACHT 22 u.: 1100 min Lesopdracht Beleidsondersteuning 2.3 Schoolopdracht Naast de hoofdopdracht zijn er heel wat bijkomende taken binnen een school. Die taken worden best evenredig verdeeld over al de personeelsleden en horen bij de schoolopdracht. De schoolopdracht is dus gelijk aan de hoofdopdracht en de bijkomende schooltaken. De schoolopdracht omvat 26 klokuren of 160 minuten. Dit betekent dat er naast de hoofdopdracht nog 460 minuten overblijven voor een leerkracht A.S.V. voor bijkomende schooltaken. Voor het paramedisch personeel gaat het om 360 minuten als ze 24 uren hoofdopdracht hebben of 160 minuten als ze 28 uren hoofdopdracht hebben. Deze schoolopdracht willen we meer centraal stellen en als vertrekpunt nemen voor het personeelsbeleid van de school. Schoolopdracht Hoofdopdracht Toezicht Vervangingen Overleg Nascholing Klassenraad Werkgroepen Coördinatietaak Schooltaken Spelotheek. Het is de opdracht van elk schoolteam om samen te bespreken hoe de verschillende taken binnen een school worden uitgevoerd en evenredig worden verdeeld over al de personeelsleden. Dit kan variëren naargelang de visie en de context van de school. De ene school zal werken met verschillende werkgroepen. Een andere school zal extra leerlingenoverleg inbouwen. Weer een andere school zal mensen groeperen om te werken aan de implementatie van een nieuwe methode. In sommige scholen wordt het middageten opgenomen in de schoolopdracht Dit telkens na overleg of onderhandelingen met het LOC. Dus eenzelfde regeling voor al de scholen is niet mogelijk en ook niet wenselijk. Wat wel voor iedereen hetzelfde blijft, is de schoolopdracht van 26 klokuren. De discussie over de opdracht van het paramedisch personeel willen we ook in dit kader plaatsen. Iedereen presteert 26 klokuren. De ene school zal de klemtoon leggen op het geïntegreerd werken in de pedagogische eenheden, een andere school zal de klemtoon ADM/BuO/Prestaties personeel 3

4 leggen op de coördinerende taak van b.v. een logopediste in het kader van leesonderwijs, een ergotherapeut in het kader van handvaardigheid en schrijven Weer een andere school zal kiezen voor meer overleg tussen leerkrachten en paramedisch personeel enz Dus we vertrekken voor zowel de ASV leerkracht als voor het paramedisch personeel vanuit de schoolopdracht van 26 klokuren. Hoe die uren worden ingevuld, wordt besproken in het LOC. 2.4 De totale opdracht Iedereen weet dat buiten die schoolopdracht nog heel wat andere taken bij de opdracht van een personeelslid horen. We kunnen dit situeren in de totale opdracht van een personeelslid. Als het gaat om een voltijdse opdracht kunnen we het vergelijken met een voltijdse opdracht van 38 uren, waarvan 26 klokuren in de school worden gepresteerd tijdens de openstellingsuren van de school en de rest thuis of buiten de openstellingsuren van de school. OPDRACHT Schoolopdracht Hoofdopdracht Opzoekingswerk Voorbereidingen Verbeteringen Personeelsvergaderingen Schoolfeest Verslagen Rapporten Agenda Oudercontacten Vieringen 3 VERDERE CONCRETISERING Tot op heden vroegen we aan de personeelsleden enkel een uurrooster voor de hoofdopdracht. We stellen voor om een uurrooster op te maken voor de schoolopdracht van elk personeelslid. Daarin staat vermeld wanneer de hoofdopdracht wordt uitgevoerd en welke andere schooltaken er binnen de 26 klokuren nog bijkomen. ADM/BuO/Prestaties personeel 4

5 3.1 Concretisering voor een leerkracht ASV OPDRACHT: hoofdopdracht, schoolopdracht en thuiswerk HOOFDOPDRACHT ( 22 lesuren of 1100 min) Maandag Dinsdag Woensdag donderdag Vrijdag 8.0 uur Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht. 40 Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht speeltijd 10.4 uur Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht 11.3 Hoofdopdracht Hoofdopdracht 12. middag 13 Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht 13.0 Hoofdopdracht Hoofdopdracht speeltijd 14. Hoofdopdracht SCHOOLOPDRACHT ( 26 klokuren of 160 min) LET WEL: De schoolopdracht (zoals vervangingen, toezicht, middagtoezicht, busbegeleiding, ) kan ook gepresteerd worden buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen (= 1' voor voormiddag, 1' na voormiddag, 1' voor namiddag, 1' na namiddag) doch dient onderhandeld te worden in het LOC (Decreet Basisonderwijs art en BVR van 10/6/1 m.b.t. de taken die niet in de functiebeschrijving kunnen opgenomen worden). Hoofdopdracht 22 X 0 min 1100 Andere taken Toezicht 60 Overleg 0 Werkgroepen 0 Schooltaken 4 Opvang bij ziekte of nascholing 0 Aanwezigheid s morgens Nabewaking 20 Klassenraad 0 Eten met de kinderen ADM/BuO/Prestaties personeel

6 3.1.4 HOOFDOPDRACHT EN SCHOOLOPDRACHT Maandag Dinsdag Woensdag donderdag Vrijdag 8.3 Aanwezigheid Aanwezigheid TOEZICHT Aanwezigheid Aanwezigheid 8.0 uur Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht. 40 Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht speeltijd TOEZICHT TOEZICHT 10.4 uur Hoofdopdracht WERKGROEP Hoofdopdracht Hoofdopdracht OPVANG 11.3 Hoofdopdracht Hoofdopdracht SCHOOLTAAK 12. middag Eten met kdn. Eten met kdn Eten met kdn Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht Hoofdopdracht 13.0 Hoofdopdracht Hoofdopdracht SCHOOLTAAK speeltijd TOEZICHT 14. OVERLEG KLASSENRAAD Hoofdopdracht 1.4 NABEWAKING 3.2 Concretisering voor het paramedisch personeel: logopedist, kinesist, ergotherapeut, kinderverzorger, verpleger OPDRACHT: hoofdopdracht, schoolopdracht en thuiswerk HOOFDOPDRACHT ( 28 uren kindgebonden werken 28 x 0 of 1400 minuten) In de omzendbrief van staat dat de hoofdopdracht van een paramedicus die voltijds werkt minimum 24 lestijden en maximum 28 lestijden bedraagt. Dit kan verschillen naargelang de afspraken binnen de school doch om maximale therapeut. ondersteuning te realiseren, vragen we dat de therapeute 28 x 0' hoofdopdracht zouden presteren. Het is wel zo dat de uren schoolopdracht verminderen als de uren hoofdopdracht vermeerderen. In ons voorbeeld vertrekken we van 28 lestijden in de hoofdopdracht. (zie ook pt ) zoals we steeds hebben voorgehouden. Maandag dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.0 uur Voorbereiden gedif. Lezen Lezen in groep 3 Lezen in groep 4 Lezen in groep Lezen in Lezen in Lezen in groep 2 Lezen in Lezen in speeltijd 10.4 uur Groepje begrijpend lezen Lezen in groep 4 Lezen in groep 3 Groepje begrijpend lezen Lezen in groep Individueel Individueel Individueel Individueel 12. middag 13 Lezen in groep 2 Lezen in groep 3 Lezen in groep 2 ADM/BuO/Prestaties personeel 6

7 13.0 Groepje spelling Lezen in groep 4 Groepje spelling speeltijd 14. Groepje technisch lezen 1.4 Groepje technisch lezen Individueel SCHOOLOPDRACHT (160 min) Hoofdopdracht 28 X 0 min 1400 Andere taken Overleg 30 Werkgroepen 30 Schooltaken 30 Opvang bij ziekte of nascholing 2 Aanwezigheid s morgens 4 toezicht Hoofdopdracht en schoolopdracht: Maandag Dinsdag Woensdag donderdag Vrijdag AANWEZIGHEID AANWEZIGHEID AANWEZIGHEID AANWEZIGHEID AANWEZIGHEID 8.0 uur Voorbereiden gedif. Lezen Lezen in groep 3 Lezen in groep 4 SCHOOLTAAK EN OPVANG Lezen in groep Lezen in Lezen in Lezen in groep 2 Lezen in Lezen in speeltijd 10.4 uur Groepje begrijpend lezen Lezen in groep 4 Lezen in groep 3 Groepje begrijpend lezen Lezen in groep Individueel Individueel Individueel Individueel middag Lezen in groep 2 Lezen in groep 3 Lezen in groep 2 Individueel COÖRDINATIE LEZEN 13.0 Groepje spelling Lezen in groep 4 WERKGROEP Groepje spelling speeltijd 14. OVERLEG Groepje technisch lezen 1.4 Groepje technisch lezen Individueel ADM/BuO/Prestaties personeel

8 3.3 Concretisering voor het medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel OPDRACHT SCHOOLOP- DRACHT 32 klokuren Administratief werk Oudercontact Personeelsvergadering Taken bepaald na overleg of onderhandelingen in het bevoegd lokaal comité. Hun schoolopdracht telt 32 klokuren. Voor hen is er geen opsplitsing gemaakt tussen school- en hoofdopdracht. Net zoals voor het onderwijzend en paramedisch personeel, vallen oudercontacten, personeelsvergaderingen en opdrachten bepaald na overleg of onderhandelingen in het bevoegd lokaal comité, niet binnen de schoolopdracht. 4 MOGELIJKHEDEN OM DE SCHOOLOPDRACHT IN TE VULLEN Hoe de schoolopdracht ingevuld wordt, verschilt van school tot school. We geven een aantal suggesties om de schoolopdracht zo zinvol mogelijk in te vullen. Een eerste reactie zou kunnen zijn: moet dat allemaal gebeuren in een school? De invulling van de schoolopdracht moet zeker niet zo gebeuren, wel geven we een aantal kapstokken. Een andere reactie zou kunnen zijn: is de planlast van onze personeelsleden al niet groot genoeg? Die planlast is momenteel zeker groot genoeg of zelfs te groot. De bedoeling van deze nota is te komen tot een evenredige verdeling van de vele taken die sowieso in de school moeten ingevuld worden. We willen de schoolorganisatie ook verduidelijken zodat iedereen weet wat er verwacht wordt. Duidelijkheid creëren en gelijkmatig verdeelde vaste taken verlichten de psychologische werkdruk en verminderen de ballast bij planlast. 4.1 Schooltaken die verdeeld kunnen worden: Vertegenwoordiger oudercomité Personeelszaken (attenties, feesten ) Schoolkrant Eerste communie Vormsel Zangkoor Klasdoorbrekende activiteiten ( Sinterklaas, karnaval ) Jeugdtheater Leerlingenraad ADM/BuO/Prestaties personeel 8

9 Zaal en gangverantwoordelijke Maandbrief Schoolfeest Bibliotheek Brandveiligheid Tijdschriften Drank Elektrisch materiaal Koffie Nascholing Leerlingenvervoer Kalender 4.2 Mogelijke werkgroepen Denkontwikkeling Speelplaats Nieuwe leesmethode Ontwikkelingsdoelen Handelingsplanning Sociaal emotionele ontwikkeling Pastoraal Computer Bosklassen Samenwerking gewoon buitengewoon onderwijs Bibliotheek orthotheek Sport en spel Stuurgroep kernteam Auti-werking Bronnenboek 4.3 Mogelijke coördinatietaken Opvang nieuwe leerkrachten Interne begeleiding Coördinatie denktraining Coördinatie rekenen Coördinatie taal Coördinatie schrijven en handvaardigheid Coördinatie leerlingendossiers Coördinatie boekhouding Coördinatie hygiëne Coördinatie nascholing Coördinatie leerlingenvervoer ADM/BuO/Prestaties personeel

10 Bijlage: een model om de prestatieregeling van deeltijds werkend personeel te berekenen: 1. Deeltijds werkend onderwijzend personeel: 22 uren 21 uren 20 uren 1 uren 18 uren 1 uren 16 uren 1 uren 14 uren 13 uren 12 uren Hoofdopdracht Schoolopdracht 160 minuten 140 minuten 1420 minuten 130 minuten 12 minuten 120 minuten 113 minuten 1060 minuten 0 minuten 20 minuten 80 minuten Max. halve dagen van aanwezigheid ARKO art halve dagen halve dagen halve dagen halve dagen halve dagen max. halve dagen max. halve dagen max. halve dagen max. halve dagen max. halve dagen max. halve dagen 11 uren 80 minuten halve dagen 10 uren uren 8 uren uren 6 uren 10 minuten 640 minuten 0 minuten 00 minuten 42 minuten halve dagen halve dagen halve dagen halve dagen halve dagen uren 4 uren 3 uren 2 uren 1 uur 3 minuten 28 minuten 210 minuten 140 minuten 0 minuten halve dagen halve dagen halve dagen halve dagen halve dagen ADM/BuO/Prestaties personeel 10

11 2. Logopedist (max. 28 u hoofdopdracht zie ook pt ) Eenheden uit het pakket Hoofdopdracht max.28 uren x 0 28 uren 2 uren 26 uren 2 uren 24 uren 23 uren 22 uren 21 uren 20 uren 1 uren 18 uren 1 uren 16 uren 1 uren 14 uren 14 uren 13 uren 12 uren 11 uren 10 uren uren 8 uren uren 6 uren uren 4 uren 3 uren 2 uren 1 uur 1 uur Schoolopdracht 160 minuten 110 minuten 14 minuten 140 minuten 130 minuten 1300 minuten 120 minuten 1200 minuten 1140 minuten 100 minuten 1040 minuten 0 minuten 40 minuten 880 minuten 830 minuten 80 minuten 30 minuten 680 minuten 620 minuten 0 minuten 20 minuten 40 minuten 420 minuten 360 minuten 310 minuten 260 minuten 210 minuten 160 minuten 100 minuten 0 minuten Max. halve dagen van aanwezigheid ARKO art ADM/BuO/Prestaties personeel 11

12 3. Kinesitherapeut, ergotherapeut, verpleger, kinderverzorger (max. 28u hoofdopdracht) Eenheden uit het pakket 28 uren 2 uren 26 uren 2 uren 24 uren 23 uren 22 uren 21 uren 21 uren 20 uren 1 uren 18 uren 1 uren 16 uren 1 uren 14 uren 14 uren 13 uren 12 uren 11 uren 10 uren uren 8 uren uren uren 6 uren uren uren 3 uren 2 uren 1 uur 1 uur Hoofdopdracht max.28 uren x 0 Schoolopdracht 160 minuten 110 minuten 1460 minuten 1410 minuten 1320 minuten 1300 minuten 120 minuten 1220 minuten 110 minuten 1120 minuten 100 minuten 1020 minuten 80 minuten 30 minuten 880 minuten 830 minuten 80 minuten 30 minuten 680 minuten 630 minuten 0 minuten 40 minuten 40 minuten 440 minuten 30 minuten 340 minuten 20 minuten 240 minuten 200 minuten 10 minuten 100 minuten 0 minuten Max. halve dagen van aanwezigheid ARKO art 10 2 ADM/BuO/Prestaties personeel 12

13 4. Dokter, psycholoog, orthopedagoog Eenheden uit het pakket Schoolopdracht 120 minuten 180 minuten 1820 minuten 180 minuten 130 minuten 1680 minuten 1630 minuten 180 minuten 140 minuten 140 minuten 1440 minuten 130 minuten 1340 minuten 1300 minuten 120 minuten 1200 minuten 110 minuten 1100 minuten 1060 minuten 1010 minuten 60 minuten 10 minuten 860 minuten 820 minuten 0 minuten 20 minuten 60 minuten 620 minuten 80 minuten 30 minuten 480 minuten 430 minuten 380 minuten 340 minuten 20 minuten 240 minuten 10 minuten 10 minuten 100 minuten 0 minuten Max. halve dagen van aanwezigheid (ARKO art. 10 2) ADM/BuO/Prestaties personeel 13

14 . Maatschappelijk werker Eenheden uit het pakket Schoolopdracht 120 minuten 1860 minuten 1800 minuten 140 minuten 1680 minuten 1620 minuten 160 minuten 100 minuten 1440 minuten 1380 minuten 1320 minuten 1260 minuten 1200 minuten 1140 minuten 1080 minuten 1020 minuten 60 minuten 00 minuten 840 minuten 80 minuten 20 minuten 660 minuten 600 minuten 40 minuten 480 minuten 420 minuten 360 minuten 300 minuten 240 minuten 80 minuten 120 minuten 60 minuten Max. halve dagen van aanwezigheid (ARKO art. 10 2) ADM/BuO/Prestaties personeel 14

Het ondersteuningsmodel

Het ondersteuningsmodel 1 Het ondersteuningsmodel Wat houdt het in momenteel? 1. Verdeling van de middelen: De vroegere GON/ION-begeleiding verdwijnt. De middelen hiervoor worden samen met de waarborgregeling (en de middelen

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-08 30 mei 2017 30-05-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Uurroosters poetsdienst

Uurroosters poetsdienst Uurroosters poetsdienst De minuten die in de deeltijdse uurroosters teveel gepresteerd worden, worden maandelijks bijgehouden in een overurenbestand. Voltijdse arbeid: 38:00 voormiddag namiddag totaal

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden i.f.v.

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Uurroosters administratie

Uurroosters administratie Uurroosters administratie Voltijdse arbeid: 38:00 Deeltijdse arbeid aan 50%: 19:00 1 maandag 7:45 9:00 9:00 12:00 12:00 14:00 2 maandag 12:00 14:00 14:00 dinsdag 12:00 14:00 14:00 woensdag 12:00 14:00

Nadere informatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Datum: 2007-03-01 Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie 1 Functiebeschrijving 1.1 Tekst van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 november 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00899 Onderwerp: Vakantie- en prestatieregeling voor personeel ressorterend onder "Statuut Rechtspositie Personeelsleden

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 59.882/1/V van 31 augustus 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling in het secundair onderwijs in het schooljaar

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Gruuthuse

VZW Vrije Basisscholen Gruuthuse VZW Vrije Basisscholen Gruuthuse Kortrijksestraat 47g 8020 Oostkamp 13/05/2013 Geachte directie Betreft : Vacature voor de functie van mentor (m/v), halftijdse opdracht binnen de VZW Vrije Basisscholen

Nadere informatie

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-12 7 juli 2016 07-07-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Het ondersteuningsmodel

Het ondersteuningsmodel 1 Het ondersteuningsmodel 1. Het budget De vroegere GON/ION-begeleiding verdwijnt. De middelen hiervoor worden samen met de waarborgregeling en een extra 15,2 miljoen euro gebruikt voor het nieuwe ondersteuningsmodel.

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-13 13 juli 2015 13-07-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.030 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD BuBaO en BuSO VOOR: CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

Ondersteuningsmodel. Toelichting Ronde van Vlaanderen

Ondersteuningsmodel. Toelichting Ronde van Vlaanderen Ondersteuningsmodel Toelichting Ronde van Vlaanderen Inleiding In overleg van voorstel tot onderhandeld politiek akkoord Ondersteuningsnetwerken: principes Verdere traject Effecten op personeel In overleg

Nadere informatie

Lindestraat 123A 2880 Bornem tel. 03 897 98 11 admin.sgr6@g-o.be

Lindestraat 123A 2880 Bornem tel. 03 897 98 11 admin.sgr6@g-o.be Lindestraat 123A 2880 Bornem tel. 03 897 98 11 admin.sgr6@g-o.be Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemeen: resultaatsgebieden 5 1. Onderzoek en diagnose 6 2. Begeleiding en ondersteuning 6 2.1. Orthopedagogische

Nadere informatie

Huiswerkbeleid September 2015

Huiswerkbeleid September 2015 Huiswerkbeleid September 2015 Bondgenotenlaan 6 3400 Landen www.hofpepijn.be 1 1. Inhoudsopgave Inhoud 1. Inhoudsopgave 2 2. Situering 3 Noodzaak huiswerkbeleid 3 Begripsomschrijving 3 Regelgevend kader

Nadere informatie

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011 Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.028 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde

Nadere informatie

Schoolbrochure. Adres. Schillebeekstraat 20 A 9500 Geraardsbergen 054/41.25.41 054/42.22.58 bsbo.geraardsbergen@g-o.be www.de-drempel.

Schoolbrochure. Adres. Schillebeekstraat 20 A 9500 Geraardsbergen 054/41.25.41 054/42.22.58 bsbo.geraardsbergen@g-o.be www.de-drempel. Schoolbrochure Adres Telefoon Fax E-mail Website Schillebeekstraat 20 A 9500 Geraardsbergen 054/41.25.41 054/42.22.58 bsbo.geraardsbergen@g-o.be www.de-drempel.be Een verhaal... Mijn verhaal De laatste

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK 1 SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK Inleiding Vanaf 1 september 2007 is het werken met individuele functiebeschrijvingen in het

Nadere informatie

Vademecum voor leermeesters r.-k. godsdienst

Vademecum voor leermeesters r.-k. godsdienst Vademecum voor leermeesters r.-k. godsdienst A. Een hiërarchie van regelgeving A.1 De grondwet A.2 Decreten als wettelijke basis A.2.1 Decreet basisonderwijs A.2.2 Decreet rechtspositie A.2.3 Decreet inspectie

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 11 INHOUD Woord vooraf 11 1 Onderwijs in Vlaanderen 15 1. Vlaams onderwijslandschap 17 1.1. De onderwijsniveaus van jong naar oud 17 1.2. Over inrichters, financieren en subsidiëren: de netten 19 2. Vlaamse steden

Nadere informatie

Standpunt PBD Optimaal gebruik van de onderwijstijd in het kleuteronderwijs Januari 2014

Standpunt PBD Optimaal gebruik van de onderwijstijd in het kleuteronderwijs Januari 2014 Standpunt PBD Optimaal gebruik van de onderwijstijd in het kleuteronderwijs Januari 2014 GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar Inleiding Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Doel van deze mededeling

Aandachtspunten schooljaar Inleiding Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Doel van deze mededeling Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 1. Inleiding 1.1. Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Vereiste bekwaamheidsbewijzen Wie voor algemene en sociale vorming, voor (een specialiteit van) beroepsgerichte

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

Spilfiguur in dit schema is het schoolbestuur van de betrokken school.

Spilfiguur in dit schema is het schoolbestuur van de betrokken school. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M06BA050 BRUSSEL, 2006-05-29 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 09 269

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4

Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4 Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4 geen bij wijze van overgangsmaatregel de hierna vermelde alle gepresteerde arbeidsdagen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8)

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) Inhoudsopgave 1. Principes tijdsregistratie... 2 2. Beschrijving van het systeem...

Nadere informatie

Overeenkomst van alternerende opleiding

Overeenkomst van alternerende opleiding Overeenkomst van alternerende opleiding GESLOTEN MET TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 10 juni 2016 TOT REGELING VAN BEPAALDE ASPECTEN VAN ALTERNERENDE OPLEIDINGEN Tussen de onderneming:... maatschappelijke

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1. Reglementering 2. Soorten punten 3.

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Inhoud : 1. Gemeenschappelijke bepalingen 1.1. Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) 1.2. Licentiaat + GHSO of GVO wordt licentiaat + BPB 1.3. Ambten van het medisch,

Nadere informatie

Overeenkomst van alternerende opleiding

Overeenkomst van alternerende opleiding Bijlage 1. Model van een overeenkomst van alternerende opleiding als vermeld in artikel 2 Overeenkomst van alternerende opleiding GESLOTEN MET TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 10 juni 2016 TOT REGELING VAN

Nadere informatie

Werken met een richtdocument

Werken met een richtdocument Kwaliteitsvolle loopbaanbegeleiding Werken met een richtdocument Marc Van Gils april 2008 1 Een creatieve zoektocht naar mogelijkheden tot optimale afstemming van de doelen van de medewerker en die van

Nadere informatie

Stageovereenkomst alternerende opleiding

Stageovereenkomst alternerende opleiding Bijlage 2. Model van stageovereenkomst alternerende opleiding als vermeld in artikel 2 Stageovereenkomst alternerende opleiding GESLOTEN MET TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 10 juni 2016 TOT REGELING VAN

Nadere informatie

Kimberly, Murat en Kevin.

Kimberly, Murat en Kevin. Kimberly, Murat en Kevin. 1 Kimberly had het moeilijk in het 1 ste leerjaar, Kevin begreep niet altijd de taal van zijn juf. Murat kon het tempo in het 2 de leerjaar niet meer aan. Kimberly, Kevin & Murat

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER VRAGENLIJST CONTINUROOSTER Beste ouders, Via deze brief willen we u informeren over het continurooster. We willen uw mening vragen of het continurooster eventueel moet worden ingevoerd op onze school.

Nadere informatie

Commissie 3 van 20 augustus 2015 Toelichting bij de agenda

Commissie 3 van 20 augustus 2015 Toelichting bij de agenda Commissie 3 van 20 augustus 2015 Toelichting bij de agenda OPENBARE VERGADERING 1. Gemeentelijk / Organiseren van landbouwklassen en integratieproject Frans schooljaar 2015-2016 Werkingsmiddelen kunnen

Nadere informatie

Gewoon en buitengewoon basisonderwijs ARBEIDSREGLEMENT

Gewoon en buitengewoon basisonderwijs ARBEIDSREGLEMENT Gewoon en buitengewoon basisonderwijs ARBEIDSREGLEMENT Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 61, 1745 Opwijk 052/35 82 65 www.gbsdeboot.be Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be

Nadere informatie

HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE

HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE KLEUTERKLAS?... 5 OPENINGSUREN VAN DE SCHOOL... 5 OPVANG...

Nadere informatie

Psychosociale aandoeningen bij leidinggevenden Bevraging februari 2017 (VLVO/ODVB)

Psychosociale aandoeningen bij leidinggevenden Bevraging februari 2017 (VLVO/ODVB) Psychosociale aandoeningen bij leidinggevenden Bevraging februari 2017 (VLVO/ODVB) De bevraging naar de psychosociale problemen bij leidinggevenden in het onderwijs bracht zeker geen nieuwe inzichten maar

Nadere informatie

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 BS. DE PIJL Creatieve Basisschool in de CAMPUS ATHENEUM ANTWERPEN Pijlstraat 2 2060 Antwerpen TEL: 03/232 71 50 FAX: 03/232 52 98 DE.PIJL@ANTWERPEN.BE www.depijl.be

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

"' ( )& & * + "' ( %, + %& +. "' & & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4

' ( )& & * + ' ( %, + %& +. ' & & ! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 !" # $%& "' ( )& & * + "' ( %, + * "',- %& +. "' & /&.* & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 # !"#!$%& INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 VERKLARING VAN GEBRUIKTE CODES EN AFKORTINGEN... 3 AFKORTINGEN... 3 CODES

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur. We geven in dit onderdeel

Nadere informatie

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden.

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. Na de wetswijziging in 2006 hebben de scholen meer vrijheid gekregen de schooltijden zelf in te richten. Vanaf

Nadere informatie

A. Aanpassingen TSO in het huidige model

A. Aanpassingen TSO in het huidige model A. Aanpassingen TSO in het huidige model maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30-12.00 en13.15-15.15 woensdag 8.30-12.15 Kleuters vrijdagmiddag vrij. Kinderen gaan naar huis of blijven op school en

Nadere informatie

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht ASV OV3.

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht ASV OV3. Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt leerkracht ASV OV3. FUNCTIEOMSCHRIJVING Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair onderwijs die de opleidingsvorm 3 aanbiedt (= toewerken

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding wordt bepaald op 1/10/1999 wat betekent dat het salaris van oktober volgens de nieuwe formule zal worden berekend.

De datum van inwerkingtreding wordt bepaald op 1/10/1999 wat betekent dat het salaris van oktober volgens de nieuwe formule zal worden berekend. mzend brief Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Omzendbrief AZ/MIN/99/9/D en AZ/V01/99/8/~ Kreupelenstraat 2, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553

Nadere informatie

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Inhoud van de avond 19:30 20:15 uur 20:30 21:15 uur Ontwikkelingen tot nu toe Ouder enquête (WMK-PO) Successen De toekomst Zorg en begeleiding (Judith) Continu rooster

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE KODB VZW

ONTHAALBROCHURE KODB VZW ONTHAALBROCHURE KODB VZW 1. Welzijnswet 1.1 Omstandigheden - arbeidsveiligheid - bescherming gezondheid werknemer - psychosociale belasting - ergonomie - arbeidshygiëne - verfraaiing van de werkplaatsen

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2009 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2009 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 2 oktober 2008 CM 2008/2009-01/15 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Koninklijk Instituut Spermalie te Brugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Koninklijk Instituut Spermalie te Brugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Geachte ouders, Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Zoals vorige jaren heeft het team dit

Nadere informatie

Schoolbrochure. Type 3

Schoolbrochure. Type 3 . Schoolbrochure Type 3 Hoofdschool Gesubsidieerde Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs BuBaO de Triangel Molendreef 16c te 9920 Lovendegem (09)370 72 16 - bubao@dvcdetriangel.be VESTIGINGSPLAATS

Nadere informatie

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8)

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) Inhoudsopgave 1. Principes tijdsregistratie... 2 2. Beschrijving van het systeem...

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

JAARLIJKSE INLICHTINGEN - SCHOOL

JAARLIJKSE INLICHTINGEN - SCHOOL INSTELLINGSKENMERKEN INSTNR W.S. NAAM STRAAT + NR POSTNUMMER + GEMEENTE TELEFOON FAXNUMMER JAARLIJKSE INLICHTINGEN SCHOOL 1. HERVERDELING VAN LESTIJDEN (binnen de eigen school) SCHOOLJAAR Lestijden kleuteronderwijs

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

Schoolbrochure. Type 9

Schoolbrochure. Type 9 . Schoolbrochure Type 9 Hoofdschool Gesubsidieerde Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs BuBaO de Triangel Molendreef 16c te 9920 Lovendegem (09)370 72 16 - bubao@dvcdetriangel.be VESTIGINGSPLAATS

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 11 december 2007 CM 2007/2008-01/31 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

Beste ouders, kleuters, leerlingen, leerkrachten, Na twee maanden vakantie zwaait de schoolpoort weer open.

Beste ouders, kleuters, leerlingen, leerkrachten, Na twee maanden vakantie zwaait de schoolpoort weer open. Ekeren, 1 september 2015 Beste ouders, kleuters, leerlingen, leerkrachten, Na twee maanden vakantie zwaait de schoolpoort weer open. Voor vele kinderen en hun ouders is onze school geen onbekende meer.

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten stuk ingediend op 2074 (2012-2013) Nr. 1 22 mei 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten, Irina De Knop en Fientje Moerman en de heer Sas van Rouveroij betreffende

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten )

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) 1. DOSSIER (35 punten) VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) Kandidatuur wordt vooraf getoetst aan de decretale voorwaarden in verband met Mutatie,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden i.f.v.

Nadere informatie

Schoolbrochure deel III Pedagogisch en opvoedingsproject

Schoolbrochure deel III Pedagogisch en opvoedingsproject Vrije school voor Buitengewoon kleuter en lager onderwijs + Schooljaar 2016-2017 Schoolbrochure deel III Pedagogisch en opvoedingsproject Schoolbrochure De Strandloper 2016-2017 Albert I laan 56 Oostduinkerke

Nadere informatie

Vlaanise Regering [V

Vlaanise Regering [V Vlaanise Regering [V Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de middelen voor het mentorschap in het onderwijs DE VL7\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 april

Nadere informatie

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS)

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS) Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS) Zie website VDAB FUNCTIEOMSCHRIJVING Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair

Nadere informatie

Informatie avond Schooltijden

Informatie avond Schooltijden Informatie avond Schooltijden Tijdspad schooltijden Mei Juni September Oktober December 2012 30 mei: ouderavond: ouders en leerkrachten informeren over de mogelijke modellen digitale enquête ouders digitale

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-069 datum : 2003-07-15 gewijzigd : 2013-10-08 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

De verloven voor 2015 worden berekend volgens de instructies die werden vastgelegd door de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

De verloven voor 2015 worden berekend volgens de instructies die werden vastgelegd door de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. VILLE DE BRUXELLES Département Instruction publique STAD BRUSSEL Departement Openbaar Onderwijs Brussel, 21 januari 2015 CVH 2014/2015 01/16 Aan de directies van de schoolse en bijschoolse instellingen.

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap H. LOSSCHAERTSTRAAT 5A 8000 BRUGGE Tel.: 050/33.09.64 Fax: 050/34.74.80 E-mail: ms.bruggecentrum@g-o.be Geachte

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator FUNCTIEBESCHRIJVING School: GBS De Vierklaver, Baaigemstraat 26, 9890 Gavere Schoolbestuur: Gemeentebestuur Gavere, Markt 1, 9890 Gavere Instellingsnummer: 024349 Scholengemeenschap: Gavere-Merelbeke Nummer

Nadere informatie

De verloven voor 2014 worden berekend volgens de instructies die werden vastgelegd door de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

De verloven voor 2014 worden berekend volgens de instructies die werden vastgelegd door de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. VILLE DE BRUXELLES Département Instruction publique STAD BRUSSEL Departement Openbaar Onderwijs Brussel, 23 januari 2014 CVH 2013/2014 01/13 Aan de directies van de schoolse en bijschoolse instellingen.

Nadere informatie

Overzicht activiteiten schooljaar

Overzicht activiteiten schooljaar Beste ouders, Hieronder kan u de data van de activiteiten terugvinden. Naast de data voor het huidige schooljaar, kan u ook van de meeste zaken reeds de data terugvinden voor de komende schooljaren. Op

Nadere informatie

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken.

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken. Aan alle directies van het Bisdom Gent Ter informatie aan: hun administratieve medewerker(ster)s Leidraad bij het invullen van arbeidsovereenkomsten per 01.09.04 Sinds 1 september 2003 kreeg het decreet

Nadere informatie

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1...

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1... - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, - DEM/DT/BE_MFAO-FIS,... Week 6 (4 feb 2013-10 feb 2013) maandag (04/02) dinsdag (05/02) woensdag (06/02) donderdag (07/02)

Nadere informatie

Andere tijden vragen om andere schooltijden

Andere tijden vragen om andere schooltijden Andere tijden vragen om andere schooltijden Onderwerp: Invoering vijf gelijke dagenmodel Doel: Aanpak: Tijd: Waarom vijf gelijke dagenmodel? Wat betekent dit in de praktijk? Welke kansen zijn er? Presentatie

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Feestdagenregeling. Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren

Feestdagenregeling. Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren Feestdagenregeling Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren Doelstelling Duidelijk overzicht van de regeling wettelijke feestdagen Toelichting wijzigingen in de toepassing vervangende feestdagen 2

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober.

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. ONZE AGENDA : 1 oktober Medisch onderzoek L3 (op school) NM: zwemmen (L2 en L3)

Nadere informatie

Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen

Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen Het kleuterteam : Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen Juf Griet Juf Fabienne Juf Tilly Muizenklas Bijtjesklas Vlinderklas 4-jarigen

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Vragen van de MR aan CSV nav voorstel Continurooster

Vragen van de MR aan CSV nav voorstel Continurooster 1. (Snelheid van) het proces: Wat is de aanleiding om het continurooster ineens op de agenda te zetten? Hoeveel scholen van Kalisto hebben een vorm van continurooster en hoeveel hebben variant A en hoeveel

Nadere informatie

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016 Informatieavond Andere Schooltijden woensdag 20 april 2016 Aanleiding voor de informatieavond Landelijke trend : op steeds meer scholen wordt onderzoek gedaan naar andere schooltijden en /of een continurooster.

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

MEDEDELING M WIJZIGING IN DE REGLEMENTERING VANAF 1 SEPTEMBER 2011

MEDEDELING M WIJZIGING IN DE REGLEMENTERING VANAF 1 SEPTEMBER 2011 Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.036 BRUSSEL, 2011-09-08 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO/BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02

Nadere informatie

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Aanleiding voor deze avond Signalen van team en ouders (tevredenheidsonderzoek) Tendens binnen de Groeiling Veranderingen in de maatschappij Doel van deze avond Informatie

Nadere informatie