Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Cursuswijzer Assessment Startbekwaam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Cursuswijzer Assessment Startbekwaam"

Transcriptie

1 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Cursuswijzer Assessment Startbekwaam Cohort 2012 Cursuscode: LGWSLC40S4 Cursusnaam: Assessment startbekwaam Studiepunten: 3

2 1. Inleiding Dit is de handleiding voor het assessment startbekwaam. In dit eindassessment worden alle beroepscompetenties met betrekking tot de rol van leraar getoetst op afstudeerfase-niveau. In dit assessment worden d.m.v. een portfolio-dossier en een criteriumgericht interview de beroepscompetenties integraal beoordeeld met behulp van de beoordelingsindicatoren. Deze indicatoren omschrijven het gewenste niveau. De beoordelingsindicatoren zijn te vinden in onder aanvullend materiaal of op de externe site. De beroepscompetenties met bijbehorende prestatie-indicatoren staan omschreven in het competentieprofiel. De Dublin Descriptoren die voor elke HBO-student gelden, zijn hierin verwerkt. In de afstudeerfase worden de beroepscompetenties getoetst op ontwerp en handelingsniveau in de stageopdracht afstuderen. Een positieve afsluiting hiervan is voorwaarde om het assessment startbekwaam af te kunnen nemen. In het onderzoeksverslag wordt het praktijkgericht onderzoek en bijbehorend beroepsproduct getoetst. Dit is geen onderdeel van het assessment startbekwaam. In het assessment startbekwaam wordt het professioneel denken getoetst. Het assessment startbekwaam wordt ingezet om: jouw beroepscompetentieniveau in kaart te brengen, het vermogen van transfer inzichtelijk te maken, Kan jij de theorie toepassen in verschillende situaties in de praktijk? het vermogen tot generaliseren te beoordelen, Kan jij de competenties in een andere onderwijssituatie benoemen? Door middel van het assessment toon je aan dat je een startbekwame professional bent. Er wordt van jou verwacht dat je competent gedrag vertoont in complexe beroepssituaties. De volgende factoren zijn van invloed op het niveau van een beoordelingsindicator: a. Omvang en complexiteit van de taak; waarbij complex omschreven wordt als: student kan handelen in ongestructureerde situatie, verbetert methoden en past normen aan de situatie aan, b. Complexiteit van de professionele situatie; waarbij complex omschreven wordt als de student kan in onbekende of onverwachte situatie op juiste wijze handelen en kan multidisciplinair samenwerken in de praktijk, c. Zelfstandigheid en verantwoordelijk handelen; waarbij de student zijn keuzes kan beargumenteren (Kooij & Schipperus, 2011). 2. Doelen In het assessment startbekwaam heb je: inzichtelijk gemaakt dat je alle beroepscompetenties beheerst op het voorgeschreven niveau; laten zien dat je theorie en praktijk met elkaar kunt verbinden; aangetoond dat je beroepscompetenties in een nieuwe leer- of werksituatie kunt benoemen; 2

3 Het assessment startbekwaam bestaat uit twee delen, te weten: Je portfolioassessmentdossier en een criteriumgericht interview. Er wordt van je verwacht dat je een eindassessmentdossier samen stelt; een verzameling van bewijzen van je prestaties- zowel op school als in de praktijk- waarmee je startbekwaamheid laat zien op de beroeps competenties. In je dossier is opgenomen een beginsituatie, maximaal twee kenmerkende beroepspraktijksituaties, een visiedocument en een reflectie. Hoe het portfolioassessmentdossier wordt samengesteld wordt uiteengezet in onderstaand stappenplan Beginsituatie Je beschrijft je beginsituatie. Je beschrijft waar je staat ten aanzien van je competentieontwikkeling en welke activiteiten (PAP) je onderneemt om naar het startbekwaam assessment toe te werken. Waarbij je gebruik kunt maken van je 360 graden feedback en de competentiemeter van eind leerjaar 3 Kenmerkende beroepspraktijksituaties In maximaal 2 kenmerkende beroepspraktijksituaties toon je competent gedrag aan. Je beschrijft een casus of beroepssituatie die je hebt meegemaakt in jouw beroepspraktijk en waar je trots op bent (succeservaring of goodpractice). Vanuit de kenmerkende beroepspraktijksituatie komt naar voren dat je het vereiste competentieniveau beheerst. Een situatie is kenmerkend/ kritisch als een (aspirant) beroepsbeoefenaar daarin adequaat professioneel handelen moet laten zien. Denk aan de analogie met skiën: als er geen bergen zijn en/of als er geen sneeuw is, dan kun je niet laten zien dat je kunt skiën. Als er alleen maar flauwe hellingen zijn, dan kunnen bepaalde bochtentechnieken niet goed worden getoond (die op een zwaardere piste onontbeerlijk zijn!). Als een matige skiër geen vlotte bochten kan maken gaat hij op een moeilijke piste onherroepelijk een keer onderuit. Met andere woorden, een kritische situatie maakt onderscheid tussen meer en minder beheersing van een bekwaamheid. Wat kritisch is hangt af van de specifieke bekwaamheid en ook van het niveau waarop de (aspirant) beroepsbeoefenaar zich bevindt ( De kenmerkende beroepspraktijksituatie beschrijf je volgens methode STARRT (Situatie, taak, activiteit, resultaat, reflectie en transfer). Het gaat om een feitelijke beschrijving van een door jou gekozen situatie. In figuur 1 staat aangeven waar de accenten liggen. De volgende vragen kan je stellen ter controle voor het kiezen en beschrijven van je kritische beroepssituatie Kun je met behulp van de gekozen situatie iets zinvols zeggen over de competenties die centraal staan? Zijn de beoordelingsindicatoren voldoende in je situatie beschreven en voldoe je aan het gestelde niveau? Heb je alle belangrijke onderdelen van de gedragsindicator beschreven? Komt de door jou gekozen situatie overeen met de beoogde competenties en bijbehorende gedragsindicator(en)? 3

4 Methodiek (Kritische) beroepspraktijksituatie Assessmentgesprek (=Criteriumgericht interview) S Situatie Kun je een situatie (context) beschrijven waarin op de beroepscompetenties een beroep werd gedaan? T Taken Wat was jouw specifieke taak c.q. rol in deze situatie? Wat was de situatie? Wat waren jouw taken? A Activiteiten Welke acties heb je ondernomen? Hoe heb je dat aangepakt? R Resultaten Wat was het resultaat van je handelen? Wat was het resultaat? Wat leverde het op? R Reflectie Hoe kijk je terug op je handelen? Puntsgewijs onder beschreven situatie noteren Kan je verband leggen tussen theorie en praktijk? T Transfer Puntsgewijs benoemen onder reflectie Kan je aangeven waar nog meer de besproken onderwerpen/kennis van toepassing is? Figuur 1 STARRT methodiek ten behoeve van de kritische beroepssituatie en assessmentgesprek Visiedocument Je bent in staat om je didactische, pedagogische en persoonlijke uitgangspunten, opvattingen, overtuigingen en handelswijze te integreren in een visie op het beroep van leraar gezondheidszorg en welzijn. Je geeft weer welke bronnen je hiervoor gebruikt en waarom. Zelfreflectie Je sluit je dossier af met een zelfreflectie, waarbij je reflecteert op je professionele ontwikkeling, aan de hand van de volgende vragen: Hoe ben je begonnen? Wat heb je gedaan? Waar ben je uitgekomen (startbekwaam) en wat neem je mee? 3. Toetsing Je maakt een portfolio-assessmentdossier aan als basis voor het assessmentgesprek. Het gesprek heeft de vorm van een criteriumgericht interview volgens STARRT op basis van jouw portfolio-assessmentdossier. Het betreft een beoordelend assessment. Alle beoordelingsindicatoren moeten minimaal met een voldoende beoordeeld worden. Je beschrijft in maximaal 2 kenmerkende beroepspraktijksituaties 1 hoe je hebt gewerkt aan de competenties op het gevraagde niveau. De nadruk ligt op: wat heb ik gedaan, hoe heb ik het gedaan en wat levert het op? 1 criteria: niet meer dan 2A4 per kenmerkende beroepssituatie; regelafstand 1, Arial 11 in maximaal 1000 woorden. 4

5 Je beschrijft je visiedocument 2. Je maakt zichtbaar wie je bent, waar je voor staat, welke keuzes je maakt en waarom. Je mag met illustraties (bewijsstukken) (maximaal 2) laten zien op welke wijze je dit doet (beoordelingsindicator 3). Je voert voor de andere beoordelingsindicatoren maximaal 2 bewijsstukken op. Geef in deze bewijsstukken door middel van arceren aan op welke pagina expliciet staat wat je als bewijs opvoert voor betreffende beoordelingsindicator. Je levert het portfolio-assessmentdossier in volgens de richtlijnen via de inleveropdracht op natschool (zie bijlage 2 voor tijdsplanning). Wanneer je dossier niet volgens de genoemde afspraken is gevuld en ingeleverd krijg je een NO GO voor het assessmentgesprek! Voorwaarden voor deelname: Je hebt (minimaal) een voldoende beoordeling van de stage Afstuderen. NB dit betekent ook dat je alle studiepunten in de pedagogisch didactische leerlijn tot dan hebt behaald (m.u.v je scriptie en het eindassessment). 2 criteria: niet meer dan 2A4 5

6 Assessmentgesprek Het assessmentgesprek (criteriumgericht interview) wordt afgenomen door (zo mogelijk) twee onafhankelijke assessoren. In het criteriumgerichte interview zullen de assessoren je volgens de STARRT systematiek bevragen (figuur 1) om duidelijkheid te krijgen waar op basis van het ingeleverde portfolioassessmentdossier nog onduidelijkheid bestaat. Het assessment duurt in totaal 50 minuten, een tijdsindicatie vind je in onderstaande tabel. Je wordt een kwartier voor aanvang verwacht. Je bent niet aanwezig bij de beoordeling zelf. Criteriumgericht interview 3 Rol assessor Tijd De kritische situaties worden besproken a.d.h.v. de STARR(T) methode Assessor leidt het gesprek. 30 minuten Beoordeling Assessoren stellen beoordeling vast 10 minuten Afsluiting Assessoren spreken beoordeling uit 10 minuten Toe te kennen cijfers: Je assessor geeft per beoordelingsindicator de waardering aan en telt deze waarderingen op voor het toe te kennen cijfer. NV= de student is niet op de afspraak verschenen of No Go op basis van aangeleverd dossier 5 = Onvoldoende: niet alle beoordelingsindicatoren zijn gezien, dan wel voldoende bevonden 6 = alle beoordelingsindicatoren zijn gezien en voldoende bevonden 7 = alle beoordelingsindicatoren zijn gezien en voldoende bevonden en 1 beoordelingsindicator is minimaal als goed beoordeeld. 8 = alle beoordelingsindicatoren zijn gezien en minimaal voldoende bevonden en 2 beoordelingsindicatoren zijn minimaal als goed beoordeeld. 9= alle beoordelingsindicatoren zijn gezien en minimaal voldoende bevonden en 3 beoordelingsindicatoren zijn minimaal als goed beoordeeld. 10= alle beoordelingsindicatoren zijn gezien en met goed beoordeeld Bij een score van 6 of hoger worden de studiepunten toegekend onder de volgende code: LGWSLC40S4 Herkansing vindt plaats in overleg met assessoren en zal zo spoedig mogelijk zijn Let op: je kunt slechts aan twee kansen deelnemen per studiejaar. 3 Het criteriumgericht interview en uitspreken beoordeling wordt opgenomen 6

7 4. Werkvormen Bij de cursus SLC word je voorbereid op het assessment 5. Organisatie Het assessmentgesprek vindt plaats op de Hogeschool Rotterdam. Het lokaal en de tijd zijn een week van te voren bekend via HR-mail. De beoordeling zoals besproken met de student wordt op schrift gesteld. 6. Weekplanning Het eindassessment vindt plaats in kwartaal 4 als je aan de voorwaarden voldoet. Bij de cursus SLC word je voorbereid op het assessmentgesprek. Meer informatie over deze voorbereiding vind je in de cursushandleiding SLC op 7. Samenstellen portfolio-assessmentdossier Het portfolio-assessmentdossier wordt samengesteld volgens onderstaand stappenplan: Maak volgens format een dossier aan. Noem deze assessmentdossier 4 en voeg de volgende hyperlinks naar kenmerkende situatie en bewijzen in de tabel in: Bewijsstukken Per gedragsindicator wordt minimaal één bewijs opgevoerd (maximaal 2). Per ondersteunend bewijs maak je een hyperlink aan. Geef in het gekozen bewijs door b.v arceren aan om welke pagina(s) het specifiek gaat. competentie 1 Beoordelingsindicator 1.1 (Voor omschrijving beoordelingsindicator: zie natschool) Competentie 2 Gedragsindicator 2.1 Bewijslast (via hyperlink) Stageopdracht (KPB) 10 (p arceren) bewijslast Stageopdracht (KPB) 5 (p. 19, arceren) Elk ondersteunend bewijs dient nieuwe informatie toe te voegen. Denk eraan dat bewijzen recent, authentiek en relevant zijn. Authentiek wil zeggen dat het een direct bewijs is van jouw kennis en vaardigheden in de door jou beschreven kenmerkende situatie. Denk hierbij aan: o Beeld of geluidsopname (b.v. presentatie of les) o Een product dat je b.v zelf hebt geschreven als een lesopzet, training b.v. o Een reflectie (volgens korthagen) op behaalde leerdoelen o Een schoolopdracht met bijbehorende beoordeling en feedback o Een literatuurlijst waarin je, je hebt verdiept naast voorgeschreven literatuur o Deelnamebewijs van workshop, scholing, training 7

8 Overige eisen: Je hebt het assessmentdossier volgens de richtlijnen opgesteld en volgens afspraak ingeleverd via de inleveropdracht op natschool in lesweek 4 van kwartaal 4. Format dossier assessment startbekwaam Naam student Studentennummer Leerjaar Naam studieloopbaancoach Cursuscode Herkansing Stageopdracht afstuderen Ja/ nee (doorhalen wat niet van toepassing is) Hyperlink naar de beoordeling Competentie 1,2,3 & 4 Beoordelingsindicator : De student. draagt zorg voor de (individuele) leerling en verantwoord zijn keuze op basis van theorie en draagt zorg voor een veilige werkomgeving waarbij keuzes worden verantwoord (PDCA) Hyperlink naar kenmerkende situatie waar je competentie laat zien Bewijsstuk: hyperlink naar. Competentie 6 Beoordelingsindicator : De student. 1.bewaakt in (onverwachte of kritische) klassensituatie dat een werkbare samenwerking bestaat tussen leerlingen en docent en verantwoord zijn keuze met theorie Hyperlink naar kenmerkende situatie waar je competentie laat zien. Bewijsstuk: hyperlink naar. 2.toont respect voor cultuurverschillen en handelt zodanig dat een werkbare situatie bestaat tussen leerling, docent en thuissituatie Hyperlink naar kenmerkende situatie waar je competentie laat zien. 8

9 Bewijsstuk: hyperlink naar. Competentie 5 & 7 Gedragsindicator : De student. Verwoord zijn eigen visie en op welke wijze hij zorg heeft gedragen voor constructieve afstemming met collega s bij onderlinge verschillen op pedagogisch en didactisch klimaat waarbij hij kritisch reflecteert op de ontwikkeling die daarin is doorgemaakt. Hyperlink naar visiedocument. Bewijsstuk: hyperlink naar. 9

10 Bijlage 1: beoordelingsformulier Beoordeling Assessment Startbekwaam Opleiding tot Leraar gezondheidszorg en welzijn Toetscode LGWSLC40S4 Student Docent-assessor Praktijk-assessor Coach Naam Naam Naam Naam Studentnummer Datum Doel: Het portfolio-assessment is een toets om te beoordelen of je in staat bent representatieve beroepstaken naar behoren uit te voeren, dit op basis van de competenties die voor het laatste studiejaar staan gepland. In het portfolio-assessment laat je zien wat je hebt gedaan aan je eigen ontwikkeling tot leraar gezondheidszorg en welzijn. Voorwaarden: De stageopdracht afstuderen is minimaal voldoende Toe te kennen cijfers: Geef per beoordelingsindicator in de rechter kolom hieronder de waardering aan en tel deze waarderingen voor het toe te kennen cijfer. Geef het behaalde cijfer aan door deze te arceren of vetgedrukt te maken. NV = de student is niet op de afspraak verschenen of No Go op basis van aangeleverd dossier 5 = Onvoldoende: niet alle competenties zijn gezien, dan wel voldoende bevonden 6 = alle beoordelingsindicatoren zijn gezien en voldoende bevonden en KPB startbekwaam is voldoende 7 = alle beoordelingsindicatoren zijn gezien en voldoende bevonden en 1 gedragsindicator is minimaal als goed beoordeeld en KPB startbekwaam is voldoende. 8 = alle beoordelingsindicatoren zijn gezien en minimaal voldoende bevonden en 1 gedragsindicator is minimaal als goed beoordeeld en KPB startbekwaam is goed. 9= alle beoordelingsindicatoren zijn gezien en minimaal voldoende bevonden en 2 beoordelingsindicatoren zijn minimaal als goed beoordeeld en KPB startbekwaam is goed. 10= alle beoordelingsindicatoren zijn gezien en met goed beoordeeld en de KPB startbekwaam is goed. Beoordelingsindicator Toelichting beoordelaar Onvoldoen de / Voldoende / Goed Competentie 1, 2,3 & 4 De student.. draagt zorg voor de (individuele) leerling en verantwoord zijn keuze op basis van theorie en draagt zorg voor een veilige werkomgeving waarbij keuzes worden verantwoord (PDCA) Competentie 6 De student 1.bewaakt in (onverwachte of kritische) klassensituatie dat een werkbare samenwerking bestaat tussen leerlingen en docent en verantwoord zijn keuze met theorie 2.toont respect voor cultuurverschillen en handelt zodanig dat een werkbare situatie bestaat tussen leerling, docent en thuissituatie 10

11 Competentie 5 & 7 De student Verwoord zijn eigen visie en op welke wijze hij zorg heeft gedragen voor constructieve afstemming met collega s bij onderlinge verschillen op pedagogisch en didactisch klimaat waarbij hij kritisch reflecteert op de ontwikkeling die daarin is doorgemaakt. NB: wanneer EEN van de onderdelen met onvoldoende wordt beoordeeld, is het cijfer maximaal een 5 Cijfer (bepaling: zie bovenaan formulier) Algemene Feedback Inrichten portfolio: Portfolio assessmentgesprek: In geval van onvoldoende beoordeling afspraken noteren over herkansing (denk aan: onderdelen, periode en/ of portfolio) Checklist voor beoordelaar Rapportageverslag gemaakt (binnen twee werkdagen) Opslaan als PDF met de volgende naamgeving: Studentnummer_toetscode_gelegenheid_blok_collegejaar b.v _LGWSLC40S4_1_OP4_2014 Rapportageverslag in PDF-versie naar student gestuurd. (gescand of geconverteerd vanuit word) Rapportageverslag in PDF-versie naar coach gestuurd Beoordelingsverslag g d naar IVG-toetsen door assessor. In onderwerpregel vermelden: portfolio-assessment lerarenopleiding gezondheidszorg en welzijn (LGW) leerjaar 4 Rapportageverslag uploaden bij inleveropdracht van betreffende student Cijfer geregistreerd in Osiris door assessor OK 11

12 Bijlage 2 Tijdsplanning Assessment Startbekwaam groene vlakken: activiteit student rode vlakken: uiterste datum beoordelingsactiviteit docent(en) Week Assessment Dag en datum Begeleidingsbijeenkomst assessmentdossier Dinsdag 10 maart Begeleidingsbijeenkomst assessmentdossier Dinsdag 24 maart Uiterlijk Inleveren assessmentdossier Dinsdag 28 april 4.2 Uiterlijk Beoordeling assessmentdossier Dinsdag 12 mei Assessmentgesprek Dinsdagmiddag 26 mei of 4.5 Assessmentgesprek Beoordeling assessment Maandagmiddag 1 juni of dinsdagmiddag 2 juni Uiterlijk vrijdag 5 juni Herkansing assessmentgesprek Dinsdagmiddag 16 juni Beoordeling assessment

13 13

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

KPB Observeren en differentiëren

KPB Observeren en differentiëren 2014-2015 Cursuscode: Cohort 2012: LGWKOD40P2 Cohort 2013: LGWKOD40P2 Cohort 2014: LGWKOD40P2 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Werken aan competenties 3 Praktijkopdracht observeren en differentiëren 3 Bijlage

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Cursuswijzer Stage afstuderen 2015-2016

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Cursuswijzer Stage afstuderen 2015-2016 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Cursuscode: LGWSTG00P4 (Cohort 2012 en 2013) Cursusnaam: Stage Studiepunten: 12 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 De stage-opdracht 4 Hoofdstuk 2 Toetsing

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

KPB Activerende didactiek

KPB Activerende didactiek 2014-2015 Cursuscode Cohort 2012: LGWKAD40P2 Cohort 2013: LGWKAD01P2 Cohort 2014: LGWKAD01P2 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Werken aan competenties 3 Praktijkopdracht activerende didactiek 3 Bijlage 1: Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2015-2016 Stageopdracht Effectief leren 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties... 3 Praktijkopdracht Effectief leren... 3 Bijlage 1: Beoordelingsformulier...

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Een toetsprogramma om van te leren. Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra

Een toetsprogramma om van te leren. Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra Een toetsprogramma om van te leren Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra Even voorstellen.. Wendy Peeters Nienke Zijlstra Uitgangspunten en doel sessie Uitgangspunten:

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Datum: Naam Student: Studentnummer: Klas: Werkperiode: Instellingsdocent

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 015-016 Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn - Stageopdracht leerjaar 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties...

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Erkenning Verworven Competenties

Erkenning Verworven Competenties Erkenning Verworven Competenties workshop Hoe bak ik een specialist? 9-10-2009 Workshop EVC B.J. Starink 1 Recept Men lene...... uit een andere opleiding een halfgare specialist neem deze de maat voeg

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Verantwoording... 4 Verantwoording Afstudeerfase in schema: Matrix competenties/dublin

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design STAGEPLAN 2013-2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN STAGEPLAN 2013-2014 Je stageplan bestaat uit drie opbouwende delen en twee formulieren voor de bedrijfsfeedback (voortgangsgesprek en eindadvies).

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Dit document is bedoeld om de opleidings- en werkveldexaminatoren te informeren over de achtergronden van het Startbekwaamheidsgesprek.

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1

Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1 Bijlage: Individueel tijdspad portfolio 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: Voltijd/Deeltijd SLC coach: Code kwartaal 2 : OVKSTH01P1 studiepunten:

Nadere informatie

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Naam student: Studentnummer: Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Bram Boonen Ellen Koop Datum 25 april 2013 Aanbieding Productcriteria Vormvereisten 1e aanbieding Assessmentdossier Het

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om competenties aan te tonen? Hoe kom ik tot een intersubjectief

Nadere informatie

Handleiding Coaching/stagereflectie

Handleiding Coaching/stagereflectie Fontys Hogeschool Pedagogiek Coaching/Intervisie Minor Forensische Orthopedagogiek 2013-2014 Studiejaar 3 Handleiding Coaching/stagereflectie Voor studenten voltijd Minor Forensische Orthopedagogiek Studiejaar

Nadere informatie

Beoordelingsprocedure Eindassessment 2014-2015

Beoordelingsprocedure Eindassessment 2014-2015 Beoordelingsprocedure Eindassessment Dagopleiding (DAG) Dag-/avondopleiding (DAV) Verkorte opleiding (VO) 2014-2015 Voor assessoren HU PABO - Instituut Theo Thijssen 1 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Toelating Master Design!

Toelating Master Design! Toelating Master Design Minimale toelatingseisen voor professionals met een beroepspraktijk (minimaal drie jaar werkzaam in de praktijk) minimaal een HBO diploma (BSc, BDes, BFA, BEng) in een ontwerp of

Nadere informatie

Leren van een assessment. Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012

Leren van een assessment. Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012 Leren van een assessment Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012 Doelstelling Hoe kun je de kwaliteit van jouw beoordeling en feedback verbeteren bij een

Nadere informatie

LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN Praktische informatie van studenten voor studenten LGW van A tot Z Lerarenopleiding G&W Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam Rochussenstraat 198

Nadere informatie

Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal)

Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal) Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal) Inleiding Gedurende de studie zijn er een aantal momenten waarin je moet aantonen in hoeverre je de competenties voor het beroep van leraar beheerst.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Animal events. Inleiding

Animal events. Inleiding Animal events Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENT GETOETST TOETSEN & EXAMINEREN IN HET HBO ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 4 OKTOBER 2016 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om

Nadere informatie

PRAKTIJKOPDRACHT 3 DE VRAAG SIGNALEREN

PRAKTIJKOPDRACHT 3 DE VRAAG SIGNALEREN PRAKTIJKOPDRACHT 3 DE VRAAG SIGNALEREN SOCIAAL WERK Opdracht 3: DE VRAAG SIGNALEREN Sociaal werk Student: Studentennummer: Klas: Stagebegeleider: SLB er: KD Sociaal Werk Crebo 23185 Afname periode leerjaar

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

Traineeship jeugdzorgwerker

Traineeship jeugdzorgwerker Bijlagen 1 proeve van bekwaamheid Traineeship jeugdzorgwerker Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

PRAKTIJKOPDRACHT 1 DOelgroepanalyse

PRAKTIJKOPDRACHT 1 DOelgroepanalyse PRAKTIJKOPDRACHT 1 DOelgroepanalyse SOCIAAL WERK Sociaal werk Student: Studentennummer: Klas: Stagebegeleider: SLB er: KD Sociaal Werk Crebo 23185 Afname periode leerjaar 1 periode 2 WERKPROCES P2-K1-W1:

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR IJkmomentnummer: 2,4,6,8 ontwikkelingsgericht door SLB IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Informatie aanpassing toetsing stage

Informatie aanpassing toetsing stage Informatie aanpassing toetsing stage Informatie over de vervanging van de toets Fasedoelen door de toets Beroepssituaties Let op: de toets Professioneel Gedrag Stage blijft ongewijzigd Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Instituut ISO/Hogeschool Rotterdam Code ISOGDY Module-beheerder: Claudine van Boxtel Studiejaar: 2014-2015 Kwartaal: 1 Opleiding:

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure

Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure Versiebeheer Versie Datum Auteurs Status Wijzigingen 1 9-1-2013 WvD Concept 2 15-1-2013 WvD Concept Opmaak / criteria

Nadere informatie

Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten t/m

Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten t/m Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten 2008-2009 t/m 2011-2012 Inleiding Deze Algemene toetstechnische eisen De groene standaard behoren bij de examenstandaarden

Nadere informatie

LERAREN OPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN STAGEBELEID 2014-2018

LERAREN OPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN STAGEBELEID 2014-2018 1 LERAREN OPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN STAGEBELEID 2014-2018 September 2014 Lerarenopleiding G&W Instituut voor Gezondheidszorg Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding

Nadere informatie

Gebruikersdag Marelle Pronk Projectleider Log in met gb1 als inlognaam en wachtwoord op

Gebruikersdag Marelle Pronk Projectleider Log in met gb1 als inlognaam en wachtwoord op Gebruikersdag 2008 Marelle Pronk Projectleider N@Tschool Studieroute over portfolio Log in met gb1 als inlognaam en wachtwoord op http://natschool.rocleiden.nl Modules in N@Tschool Informatiecentrum en

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Programma Startassessment. Kort overzicht met Kerncompetenties. Herregistratie Wet BIG

Programma Startassessment. Kort overzicht met Kerncompetenties. Herregistratie Wet BIG Programma Startassessment Kort overzicht met Kerncompetenties Herregistratie Wet BIG Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kerncompetenties en beoordelingscriteria... 3 2.1. Kerncompetentie

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments 1 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek Afdeling Techniek: Informatica 2012-2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Studieloopbaanbegeleiding...

Nadere informatie

Portfoliohandleiding Tweedegraads lerarenopleidingen

Portfoliohandleiding Tweedegraads lerarenopleidingen Portfoliohandleiding Tweedegraads lerarenopleidingen 2017-2018 Jacqueline Kösters, Klaas van der Laan augustus 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 2 De inhoud en opbouw van het portfolio...3 2.1 De profielpagina...3

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

t Voorbeelden uit de praktijk

t Voorbeelden uit de praktijk De digitale it VMBO intersectoraal t Voorbeelden uit de praktijk VMBO Intra Groen Uitwerking op het Leerlingenportaal Uitwerkingen in studieroutes Materialen afkomstig van Het ontwikkelcentrum Beschikbaar

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Machinevaardigheid. Inleiding

Machinevaardigheid. Inleiding Machinevaardigheid Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Handleiding Zorgstage MHVPOR04P1 Opleiding BMH Auteur: Caroline van Asten 2 Opleiding Bachelor medische Hulpverlening Vierjarige opleiding in het Nederlands Medisch hulpverleners

Nadere informatie

VERKORTE STUDENTEN VERSIE

VERKORTE STUDENTEN VERSIE VERKORTE STUDENTEN VERSIE Examen Keuzedeel Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) (K0072) Naam van het examen: Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Examencode: Examenvorm: Criterium

Nadere informatie

De onderbouwing in het ervaringscertificaat

De onderbouwing in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een onderbouwing Operator A I Inleiding Onderbouwing In deze toelichting wordt nader ingegaan op de onderbouwing in een ervaringscertificaat. We gebruiken hier de onderbouwing

Nadere informatie

De slag om het imago

De slag om het imago Blok D Hire me De slag om het imago Opbouw van het blok JCM-OREP.1V-13 Onze reputatie (5,0) P Onze reputatie - opdracht weging 100 JCM-ORG.1V-13 Organisaties (5,0) P Adviesgesprek weging 100 JCM-HIREM.1V-13

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Verslag Vakprofilering Geschiedenis Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5

Beoordelingsformulier Verslag Vakprofilering Geschiedenis Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5 Beoordelingsformulier 3.1.2 Verslag Vakprofilering Geschiedenis 2015-2016 Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5 Studentnaam: Klas: Beoordelaar Studentnummer: Datum: KERN- EN DEELTAKEN DIE HOREN BIJ DEZE TOETS: 2.1,

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie