Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Cursuswijzer Stage afstuderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Cursuswijzer Stage afstuderen 2015-2016"

Transcriptie

1 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Cursuscode: LGWSTG00P4 (Cohort 2012 en 2013) Cursusnaam: Stage Studiepunten: 12

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 De stage-opdracht 4 Hoofdstuk 2 Toetsing 5 Hoofdstuk 3 Planning 8 Hoofdstuk 4 Werkwijze 9 Bijlage I Stage afstuderen Eindbeoordelingsformulier 12 Bijlage II Stage afstuderen Ontwerpdeel Beoordelingsformulier docentbegeleider 13 Bijlage III Stage afstuderen Ontwerpdeel Beoordelingsformulier stagebegeleider 17 Bijlage IV Stage afstuderen Handelingsdeel Beoordelingsformulier 20 2

3 Inleiding De Stage afstuderen is laatste stageopdracht van de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en welzijn en maakt deel uit van de afstudeerfase van de opleiding. Het afstudeerprogramma van de LGW bestaat uit verschillende opdrachten; de stage afstuderen, het assessment startbekwaam en de afstudeeropdracht. Bij elke opdracht wordt een ander aspect van elke competentie getoetst. De studielast van de stage afstuderen is 12 studiepunten. Dat staat gelijk aan 336 studiebelastingsuren. Er wordt van je verwacht dat je in het derde kwartaal minimaal 1 dag per week op je stageadres aanwezig bent. Je verzorgt lessen, begeleidt leerlingen en neemt deel aan activiteiten in de organisatie zoals overleg en voorlichtingsactiviteiten. De overige studieuren van deze cursus kunnen worden besteed aan overige activiteiten behorend bij deze stageopdracht. 3

4 Hoofdstuk 1 De stageopdracht Deze laatste stageopdracht kan worden gezien als een meesterproef. Je laat daarmee zien dat je in staat bent onderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren volgens actuele onderwijskundige principes. Je laat tevens zien dat je in staat bent op een verantwoorde wijze te communiceren en samen te werken met leerlingen, collega s, ouders en anderen die bij het onderwijs betrokken zijn. Voordat met deze afsluitende stageopdracht kan worden gestart moeten alle hieraan voorafgaande stageopdrachten met een voldoende zijn beoordeeld. De opdracht bestaat uit twee delen: een ontwerpdeel en een handelingsdeel. Hierna volgt een beschrijving van deze onderdelen Het ontwerpdeel Bij dit deel van de opdracht gaat het om het ontwerpen van een lessenserie waarbij je de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan in het programma uit jaar 1, 2 en 3 van de LGW geïntegreerd toepast in een samenhangende zelfontworpen lessenserie. Je kunt de lessen helemaal zelf ontwerpen, maar je mag ook een deel van een bestaand lesprogramma als uitgangspunt nemen en dit verbeteren. Dat ligt aan de mogelijkheden op en behoeften van je stageschool. Op sommige VMBO- scholen wordt bijvoorbeeld alleen met WPS gewerkt en worden geen aparte lessen gegeven. Je kunt dan bespreken of je een deel van een bepaalde een werkveldmodule kunt aanpassen. Je beschrijft en verantwoordt je ontwerp in een verslag. Na een voldoende beoordeling van het ontwerp van de lessenserie voer je dit ontwerp uit op je stageadres Het handelingsdeel Bij dit deel van de opdracht gaat het om het in het uitvoeren en evalueren van de lessenserie en je functioneren in de schoolorganisatie. Je laat zien dat je de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan in het programma uit jaar 1, 2 en 3 van de LGW geïntegreerd toepast in de praktijk. 4

5 Hooofstuk 2 Toetsing 2.1 Toetsing van het ontwerpdeel Beoordelingscriteria Het ontwerp moet aan de volgende criteria voldoen: Algemene criteria: - Het lesontwerp bestaat uit een serie van minimaal 3 lessen van minuten - De lessen hebben een logische opbouw en onderlinge samenhang - De lessen zijn afgestemd op de behoefte van de school - De lessen hangen samen met de doorlopende leerlijn van de school - De lessen gaan inhoudelijk over één of meerdere onderwerpen uit de kennisbasis G&W - In alle lessen zijn de principes van activerende didactiek toegepast - In alle lessen is er sprake van differentiatie In het totale ontwerp zijn de volgende onderwijskundige elementen toegepast - Samenwerkend leren - Formatieve en indien mogelijk summatieve toetsing - Vaardigheidsonderwijs volgens de opbouw en principes van vaardigheids onderwijs - Digitale didactiek Specifieke criteria: Deze criteria hebben een rechtstreeks verband met de deelcompetenties op niveau 3 in het Competentieprofiel van de LGW. De cijfers tussen haken refereren aan de deelcompetenties. - Motivatiebeschrijving voor de keuze van het onderwerp en de relatie van deze keuze met de behoefte van de school (4.2a) - Beschrijving van de doel van het onderwijsontwerp als geheel en van de afzonderlijke lessen. Daarbij wordt de relatie aangegeven van deze lessen met de doorlopende leerlijn van het onderwijsprogramma aan de doelgroep (3.1b)(7.2) - Beschrijving van de doelgroep, met daarbij aandacht voor het cognitieve niveau van de leerlingen, de sociaal-culturele achtergrond, eventuele leer- en gedragsproblemen, onderlinge verhoudingen in de groep en overige aspecten die van belang kunnen zijn bij het lesontwerp (2.1a) (2.1b)(4.3) - Beschrijving en verantwoording van (3.1a)(3.2a)(3.2b)(4.2b)(4.2c) de opbouw van het ontwerp, de leerstofinhoud, de lesdoelen, de gekozen werkvormen, de gekozen groeperingsvormen, de gekozen media/hulpmiddelen, de tijdsindeling, de evaluatie - Beschrijving wat de rol en verantwoordelijkheid van de docent en van de leerling in de les is/ gehanteerde sturingsprincipes (2.4a)(2.4b)(2.4c)(3.1b)(4.4a)(4.4b) - Beschrijving van hoe de lessen zijn afgestemd op het niveau en leefwereld van de leerlingen (1.1b) - Beschrijving van hoe in de lessen is sprake van integratie van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten(1.1a) 5

6 De beoordelaars Het ontwerpdeel wordt beoordeeld door de docentbegeleider van de HR en de stagebegeleider. De stagebegeleider geeft een beoordelingsadvies, daarbij worden aspecten als samenwerking en afstemming van het ontwerp op behoeften van de school en het niveau van de leerlingen meegenomen. Beoordelingsprocedure De docentbegeleider van de HR geeft éénmaal feedback op een concept-ontwerp. Het concept-ontwerp moet worden geplaatst in het daartoe bestemde inlevermapje in Natschool. Naar aanleiding van de feedback stel je je ontwerp bij tot een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp moet worden geplaatst in het daartoe bestemde inlevermapje in Natschool. Het definitieve ontwerp wordt beoordeeld aan de hand van een beoordelingsformulier (zie bijlage). De beoordeling wordt uitgedrukt in een heel cijfer. Voorwaarde voor toetsing van het handelingsdeel is dat het ontwerp met een 6 of hoger is beoordeeld Toetsing van het handelingsdeel De uitvoering van de lessenserie wordt beoordeeld door je stagebegeleider. Tijdens één van de lessen is ook de docentbegeleider van de LGW aanwezig om de uitvoering te beoordelen. Je stagebegeleider beoordeelt ook je functioneren in de schoolorganisatie. Het gaat daabij om communicatie en samenwerking met leerlingen, collega s, ouders en anderen die bij het onderwijs betrokken zijn. De beoordelaars Het handelingsdeel wordt beoordeeld door de docentbegeleider van de HR en door de stagebegeleider. De stagebegeleider geeft een beoordelingsadvies. Beoordelingsprocedure De stagebegeleider heeft een belangrijk aandeel in de beoordeling van het handelingsdeel. Hij of zij werkt vele uren met je samen en ziet je functioneren in verschillende situaties en in verschillende rollen. De stagebegeleider kan daardoor een beoordeling geven van je functioneren in een lessituatie en in de schoolorganisatie als geheel. In het beoordelingsformulier wordt onderscheid gemaakt tussen aspecten die de alleen stagebegeleider kan beoordelen en aspecten die zowel de stagebegeleider als de docentbegeleider kan beoordelen. De stagebegeleider is aanwezig bij de uitvoering van de gehele lessenserie en beoordeelt het handelingsdeel aan de hand van het beoordelingsformulier. Je bespreekt samen met je stagebegeleider deze beoordeling. Na dit gesprek is er contact met de stagebegeleider en 6

7 de docentbegeleider over de uitkomst van deze voorlopige beoordeling. Op een van te voren vastgelegd tijdstip komt de docentbegeleider langs voor een lesbezoek van 1 lesuur. Ook de stagebegeleider is tijdens deze les aanwezig tijdens het lesbezoek voer je (bij voorkeur) de laatste les van je lessenserie uit. De beoordeling door de docentbegeleider wordt gedaan aan de hand van het beoordelingsformulier (zie bijlage). Na het lesbezoek vindt er een gesprek plaats waarin de beoordeling van de docentbegeleider en de stagebegeleider wordt besproken met de student. Je hebt dan de gelegenheid om te reageren. Daarna wordt de definitieve beoordeling vastgesteld door de docent en stagebegeleider. De stagebegeleider geeft een beoordelingsadvies, de docentbegeleider verantwoordelijk voor het geven van een eindoordeel. Het eindoordeel van het handelingsdeel wordt in een cijfer uitgedrukt. 2.3 Eindbeoordeling van de Stage afstuderen De eindbeoordeling van de stage is een cijfer. Dit cijfer komt tot stand door het gemiddelde cijfer van het ontwerp- en het handelingsdeel, afgerond vanaf.5 naar een heel getal. Voorwaarde voor deelname aan het assessment startbekwaam is dat de Stage afstuderen met een 6 of hoger is beoordeeld. 7

8 Hoofdstuk 3 Planning Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid In de Stage afstuderen toon je aan dat je in staat bent zelfstandig te functioneren als leraar. Daarbij hoort ook dat je de Stage afstuderen goed plant en organiseert. Het inititiatief en de verantwoordelijkheid voor een goede planning van je lessen en het lesbezoek ligt bij jou. Overleg en stem af De Stage afstuderen wordt uitgevoerd in kwartaal 3. Belangrijk is dat je al uiterlijk in week 3.2 met je stagebegeleider de lesmomenten hebt inpland. Je maakt ook al in het begin van kwartaal 3 een afspraak met je docentbegeleider voor het lesbezoek uiterljk in week 3.8, 3.9 of Het lesbezoek kan eventueel ook eerder plaatsvinden. Overleg dit met de stage- en docentbegeleider. Overleg met je stagebegeleider wat de meest handige planning is voor jou en de school. Overleg ook met je docentbegeleider over wanneer je feedback en de beoordeling kunt ontvangen. De docent moet hiervoor ook voldoende tijd in de agenda kunnen vrij maken. In week 3.4 tot en met 3.7 zie je dat er steeds uiterlijk staat genoemd. Je kan als jou dat beter uitkomt ook eerder je concept- en definitieve ontwerp inleveren zodat je meer tijd hebt om je lessen uit te voeren. Voorwaarde voor de uitvoering van de lessen is dat het ontwerp met een voldoende is beoordeeld. Week Stage afstuderen Datum Uiterlijk inleveren concept Maandag 7 maart 2016, 8.00 uur ontwerp 3.5 Uiterlijk feedback op concept Maandag 14 maart 2016, 8.00 uur ontwerp 3.6 Uiterlijk inleveren definitief Maandag 21 maart 2016, 8.00 uur ontwerp 3.7 Uiterlijk beoordeling definitief Maandag 29 maart 2016, 8.00 uur ontwerp 3.8 Lesbezoek en stagegesprek Eindbeoordeling Stage afstuderen Herkansing Lesbezoek Eindbeoordeling Stage afstuderen 8

9 Hoofdstuk 4 Werkwijze 4.1 Het kiezen van een onderwerp en doelen voor je lessenserie Bespreek samen met je stagebegeleider wat de mogelijkheden zijn op en behoeften zijn van je stageschool. Let daarbij op de algemene criteria waaraan het ontwerp moet voldoen. Kies een onderwerp waar je zelf affiniteit mee hebt. Stel het hoofdoel op voor de hele lessenserie en stel de subdoelen vast. Houd daarbij rekening met de criteria waaraan het formuleren van lesdoelen moeten voldoen. Vraag goedkeuring aan je stagebegeleider. 4.2 Het beschrijven van je doelgroep Beschrijf de doelgroep; het cognitieve niveau van de leerlingen, de sociaal-culturele achtergrond, leer- en gedragsproblemen, onderlinge verhoudingen in de groep en overige aspecten die van belang kunnen zijn bij het lesontwerp. Bespreek dit met je stagebegeleider en vraag om feedback. 4.3 Het bepalen van de beschikbare tijd, ruimte en (hulp)middelen Bespreek samen met je stagebegeleider wat de mogelijkheden zijn op de stageschool wat betreft beschikbare tijd, ruimte en (hulp)middelen. Als je speciale wensen hebt bespreek dit dan op tijd met je stagebegeleider zodat dit georganiseerd kan worden. Door dit te bespreken krijg zicht op de haalbaarheid, mogelijkheden en beperkingen van je ontwerp. 4.4 Het kiezen van de werkvormen en wijze van evaluatie Nu je weet wat je doelen, je doelgroep en de praktische mogelijkheden zijn kun je creatief aan de slag met het bedenken en bepalen van geschikte werkvormen en de wijze waarop je in je lessen wilt evalueren of de doelen van je les zijn bereikt. 4.5 Het ontwerpen van didactisch materiaal Aan de hand van je gekozen werk- en evaluatievormen kun je bepalen wat je aan didactisch materiaal nodig hebt en wat je daarvoor eventueel nog zelf moet ontwerpen. Denk daarbij aan schriftelijk en/of digitaal materiaal en specifieke hulpmiddelen. Zorg dat dit alles op maat is gemaakt voor de les die jij gaat geven. 4.6 Het schrijven van je ontwerpverslag Het verslag bestaat uit verschillende onderdelen. Houd bij het schrijven de volgende indeling aan. Ga voor het inleveren van het verslag na of je aan alle beoordelingscriteria hebt voldaan. Zie hiervoor het beoordelingsformulier in de bijlage. 9

10 In de bovenstaande beschrijving verwerk je hoe je onderwijskundige principes hebt toegepast en verwijs je op correcte wijze naar relevante onderwijskundige en eventueel overige literatuur. I Inleiding - Motivatie voor de keuze van het onderwerp en de relatie van de ze keuze met de behoefte van de school - Een beschrijving van de doel van het ontwerp als geheel en van de afzonderlijke lessen. Daarbij wordt de relatie aangegeven van deze lessen met de doorlopende leerlijn van het onderwijsprogramma aan de doelgroep. Er wordt beschreven hoe in de lessen sprake is van integratie en opbouw van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. - Een beschrijving van de doelgroep, met daarbij aandacht voor het cognitieve niveau van de leerlingen, de sociaal-culturele achtergrond, eventuele leer- en gedragsproblemen, onderlinge verhoudingen in de groep en overige aspecten die van belang kunnen zijn bij het lesontwerp. II Beschrijving van het ontwerp a. Schematisch ontwerp - Alle lesopopzetten zijn uitgewerkt en in een overzichtelijk schema weergegeven b Verantwoording van het ontwerp per les - Een beschrijving en verantwoording van de opbouw van het ontwerp, de leerstofinhoud, de lesdoelen de gekozen werkvormen, de gekozen groeperingsvormen, de gekozen media/hulpmiddelen, de tijdsindeling de evaluatie - Bij de verantwoording wordt beschreven wat de rol en verantwoordelijkheid van de docent en van de leerling in de les is. - Bij de verantwoording wordt beschreven hoe de lessen zijn afgestemd op het niveau en leefwereld van de leerlingen en wordt de relatie gelegd met de eerdere beschrijving van de doelgroep in de inleiding - Bij de verantwoording beschrijf je hoe je onderwijskundige principes hebt toegepast en verwijs je op correcte wijze naar relevante onderwijskundige en eventueel overige literatuur. Bijlagen Overzichten van leerstofinhoud, gedetailleerde beschrijving van werkvormen en didactische 10

11 materialen worden in de bijlagen weergegeven. Wees kritisch op de inhoud van de bijlagen. Plaats alleen datgene wat dient als bewijs of ondersteuning van je ontwerp. 11

12 Bijlage I Stage afstuderen Eindbeoordelingsformulier Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Beoordelingsformulier Stage afstuderen Naam student : Studentnummer : Naam stagebegeleider : Naam stage-instelling : Adres en plaats stage-instelling : Naam docentbegeleider : Datum : Cursuscode : Studiepunten :12 Eindbeoordeling (Alle onderdelen moeten minimaal met voldoende beoordeeld zijn.) Onderdeel Ontwerpdeel Beoordeling Handelingsdeel Eindbeoordeling 12

13 Bijlage II Stage afstuderen Ontwerpdeel Beoordelingsformulier voor de docentbegeleider Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Naam student : Studentnummer : Naam stagebegeleider : Naam stage-instelling : Adres en plaats stage-instelling : Naam docentbegeleider : Datum : Drempelcriteria Indien niet aandeze criteria wordt voldaan kan niet tot inhoudelijke beoordeling worden overgegaan. Niet voldaan Voldaan nvt Toelichting Titelpagina Titel is origineel en past bij de inhoud van het verslag Gegevens: naam, studentnummer, naam stagebegeleider, naam en adres stageinstelling, naam docentbegeleider, datum en cursuscode Inhoudsopgave Overzichtelijk en correct Hoofdstukken en paragrafen hebben relevante en korte titels De indeling is conform de richtlijnen in de cursuswijzer Literatuurlijst en Voldoet aan APA-criteria verwijzingen Alleen/ alle literatuur waarnaar is verwezen wordt in de lijst genoemd Er worden minder dan 4 fouten gemaakt Bijlagen: Relevante informatie Volledig Doorlopend genummerd Opgenomen in inhoudsopgave Lay-out Overzichtelijk Heldere opbouw in hoofdstukken en paragrafen 13

14 Bladzijden genummerd Kop- en voetteksten zijn relevant Stijl / Spelling Spelling en zinsopbouw zijn correct De tekst bevat minder dan 10 fouten op het gebied van spelling en zinsopbouw Onderdelen Ontwerpverslag: Kwaliteitscriteria Toelichting Score 1 5 punten Weging Score x weging Inleiding Beschrijving motivatie voor de keuze van het onderwerp en de relatie van de ze keuze met de behoefte van de school Beschrijving doel van het onderwijsontwerp als geheel en van de afzonderlijke lessen Beschrijving relatie van de lessen met de doorlopende leerlijn van het onderwijsprogramma aan de doelgroep Beschrijving hoe in de lessen sprake is van integratie en opbouw van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Beschrijving van de doelgroep, met daarbij aandacht voor : het cognitieve niveau, sociaal-culturele achtergrond, leer- en gedragsproblemen, onderlinge verhoudingen in de groep, overige aspecten die van belang kunnen zijn bij het lesontwerp. Algemene criteria Ontwerp lessenserie 4 4 Het lesontwerp bestaat uit een serie van 14

15 minimaal 3 lessen van minuten De lessen hebben een logische opbouw en onderlinge samenhang De lessen zijn afgestemd op de behoefte van de school De lessen hangen samen met de doorlopende leerlijn van de school De lessen gaan inhoudelijk over één of meerdere onderwerpen uit de kennisbasis G&W In alle lessen zijn de principes van activerende didactiek toegepast In alle lessen is er sprake van differentiatie In het totale ontwerp zijn de volgende onderwijskundige elementen toegepast - Samenwerkend leren - Formatieve of summatieve toetsing - Vaardigheidsonderwijs - Digitale didactiek Specifieke criteria Alle lesopopzetten zijn uitgewerkt en in een overzichtelijk schema weergegeven Beschrijving en verantwoording van de opbouw van het ontwerp, de leerstofinhoud, de lesdoelen, de gekozen werkvormen, de gekozen groeperingsvormen, de gekozen media/hulpmiddelen, de tijdsindeling, de evaluatie Beschrijving wat de rol en verantwoordlijkheid van de docent en van de leerling in de les is. Beschrijving van hoe de lessen zijn afgestemd op het niveau en leefwereld van de leerlingen Beschrijving van hoe in de lessen sprake is van integratie van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten Literatuur Er is relevante en actuele literatuur gebruikt In de beschrijving wordt duidelijk hoe de theorie uit de literatuur is toegepast

16 Bijlagen In de bijlagen worden relevante overzichten van leerstofinhoud, gedetailleerde beschrijving van werkvormen en didactische materialen ovezichtelijk weergegeven en zo nodig voorzien van een toelichting 2 Zelfstandigheid student Totaal Beoordelingsadvies stagebegeleider In het ontwerpproces heeft de student o zelfstandig gewerkt (weinig sturing nodig gehad) o volgens planning/ afspraken gewerkt o begeleidingsmomenten gebruikt en goed voorbereid o feedback van begeleiders adequaat verwerkt Max per cate go rie: Cijfer De cesuur is vastgesteld op 60%. Berekening cijfer: Aantal punten Cijfer

17 Bijlage III Stage afstuderen Ontwerpdeel Beoordelingsformulier voor de stagebegeleider Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Naam student : Studentnummer : Naam stagebegeleider : Naam stage-instelling : Adres en plaats stage-instelling : Naam docentbegeleider : Datum : Onderdelen Ontwerpverslag: Kwaliteitscriteria Toelichting O V G Inleiding Beschrijving motivatie voor de keuze van het onderwerp en de relatie van de ze keuze met de behoefte van de school Beschrijving doel van het onderwijsontwerp als geheel en van de afzonderlijke lessen Beschrijving relatie van de lessen met de doorlopende leerlijn van het onderwijsprogramma aan de doelgroep Beschrijving hoe in de lessen 17

18 Ontwerp lessenserie sprake is van integratie en opbouw van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Beschrijving van de doelgroep, met daarbij aandacht voor : het cognitieve niveau, sociaal-culturele achtergrond, leer- en gedragsproblemen, onderlinge verhoudingen in de groep, overige aspecten die van belang kunnen zijn bij het lesontwerp. Algemene criteria Het lesontwerp bestaat uit een serie van minimaal 3 lessen van minuten De lessen hebben een logische opbouw en onderlinge samenhang De lessen zijn afgestemd op de behoefte van de school De lessen hangen samen met de doorlopende leerlijn van de school De lessen gaan inhoudelijk over één of meerdere onderwerpen uit de kennisbasis G&W In alle lessen zijn de principes van activerende didactiek toegepast In alle lessen is er sprake van differentiatie In de lessen zijn de volgende onderwijskundige elementen toegepast - Samenwerkend leren - Formatieve of summatieve toetsing - Vaardigheidsonderwijs - Digitale didactiek Specifieke criteria Alle lesopopzetten zijn uitgewerkt en in een overzichtelijk schema weergegeven Beschrijving en verantwoording van de opbouw van het ontwerp, de leerstofinhoud, de lesdoelen, de gekozen werkvormen, de gekozen groeperingsvormen, de gekozen media/hulpmiddelen, de tijdsindeling, de 18

19 evaluatie Beschrijving wat de rol en verantwoordlijkheid van de docent en van de leerling in de les is. Beschrijving van hoe de lessen zijn afgestemd op het niveau en leefwereld van de leerlingen Beschrijving van hoe in de lessen sprake is van integratie van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten Bijlagen In de bijlagen worden relevante overzichten van leerstofinhoud, gedetailleerde beschrijving van werkvormen en didactische materialen ovezichtelijk weergegeven en zo nodig voorzien van een toelichting Zelfstandigheid student Beoordelingsadvies In het ontwerpproces heeft de student o zelfstandig gewerkt (weinig sturing nodig gehad) o volgens planning/ afspraken gewerkt o begeleidingsmomenten gebruikt en goed voorbereid o feedback van begeleiders adequaat verwerkt 19

20 Bijlage III Stage afstuderen Handelingsdeel Beoordelingsformulier Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Naam student : Studentnummer : Naam stagebegeleider : Naam stage-instelling : Adres en plaats stage-instelling : Naam docentbegeleider : Datum : Competentie 1 Competentie 1.1 Bewustzijn van eigen persoonlijkheid, houding en gedrag 1 Past het eigen handelen aan n.a.v. kritische opmerkingen van leerlingen /deelnemers en anderen 2 Leeft zich in de persoonlijkheid van leerlingen/deelnemers in en verdiept zich in hun karakter en geschiedenis om het gedrag beter te duiden 3 Geeft het goede voorbeeld door in het eigen gedrag waar te maken wat je van leerlingen/deelnemers vraagt Competentie 2 Competentie 2.1 De leerlingen deelnemers leren kennen 4 Benoemt de sterke en zwakke punten van de individuele leerling/deelnemer 5 Legt een relatie tussen de pedagogische relatie thuis en op school Competentie 2.2 Docent begeleider Gezien= voldaan Stagebegeleider o v g 20

21 6 Stelt samen met een groep regels vast en zorgt dat deze ook worden nageleefd Competentie 2.3 Pedagogisch handelen 7 Stimuleert leerlingen/deelnemers tot verantwoordelijkheidsgevoel voor hun eigen gedrag en spreekt hen daarop aan als het nodig is Competentie 3 Competentie 3.1 Onderwijs voorbereiden 8 Wekt interesse en motivatie op bij de leerlingen/deelnemers Competentie 3.2 Onderwijs uitvoeren 9 Stelt de les bij wanneer blijkt dat deze niet aansluit bij de leerlingen/deelnemers 10 Laat merken dat hij hoge maar realistische verwachtingen heef van de leerlingen/deelnemers Competentie 3.3 Onderwijs evalueren 11 Signaleert tijdens de les wat de leerlingen/deelnemers wel of niet begrijpen en speelt hier direct op in 12 Past de planning en werkwijze tijdens de les aan indien nodig Competentie 3.4 Onderwijs afstemmen 13 Registreert de vorderingen van de leerlingen/deelnemers en de extra zorg die sommigen nodig hebben duidelijk evt via een Leerlingvolgsysteem 14 Stelt een handelingsplan indien nodig bij in overleg met betrokken collega( s) Competentie 4 Competentie 4.1 Leeromgeving inrichten 15 Richt het lokaal en zo nodig ook de naaste omgeving in als een leeromgeving 16 Richt de leeromgeving op een fysiek doelmatig en efficiënte manier in Competentie 4.2 Planning maken 17 Overlegt met leerlingen/deelnemers over de planning, inhoud en vorm van de activiteiten en evalueert deze tussentijds met leerlingen/deelnemers Competentie 4.3 Omgaan met onverwachte situaties en afstemming op leefwereld doelgroep 18 Speelt in op initiatieven van leerlingen/ deelnemers in de groep 19 Verantwoordt waarom bepaalde aanpassingen in het programma zijn gemaakt Competentie 4.4 Organisatie afstemmen op leerlingen/deelnemers 20 Is in staat om op een effectieve manier met tijd om te gaan: leertijd voor leerlingen, als de eigen tijd voor lesgeven en andere taken 21

22 Competentie 5 Competentie 5.1 Samenwerken met collega s 21 Spreekt collega s makkelijk aan en is ook voor hen aanspreekbaar 22 Functioneert binnen collegiale consultatie 23 Voert overleg met betrokken collega s om de leerlingen/deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden 24 Werkt regelmatig met collega-docente samen om kwaliteit van het onderwijs op methodische wijze te evalueren en levert daarbij een voor anderen waardevolle bijdrage 25 Brengt zorgvragen voor extern deskundigen onder woorden (bereidt gesprekken met hen voor en voert deze uit) Competentie 5.2 Administratie en rapportage 26 Legt de voortgang van het werk vast op binnen de school gebruikelijke wijze 27 Geeft positieve en ook schriftelijke feedback aan de leerlingen deelnemers 28 Verzorgt rapportage naar de leerlingen/deelnemers en de ouders volgens de procedure van de school 29 Legt de planning en ontwikkeling van de eigen lessen en de ontwikkelingen van individuele leerlingen/deelnemers op een effectieve manier vast op een wijze die in overeenstemming is met de afspraken op de school Competentie 6 Competentie 6.1 Samenwerken met ouders 30 Kan omgaan met de cultuurverschillen die er kunnen zijn tussen de schol en thuissituatie en kan deze verschillen evt met hulp van collega s overbruggen 31 Communiceert met ouders over de verwachtingen van hun kind of van de school 32 Kan verschillende soorten gesprekken voeren met ouders: informele, informatie- en probleemgesprekken 33 Biedt de ouders de mogelijkheid om met ideeën of initiatieven te komen Competentie 6.2 samenwerken met extern betrokkenen 34 Vangt zorgleerlingen in de eigen klas op volgens gemaakte afspraken, in samenwerking met betrokken deskundigen 35 Is aanspreekbaar voor mensen en instellingen, die ook verantwoordlijkheid dragen voor een leerling in de klas 36 Kan informatie op schrift stellen die nodig is zodat externen verantwoord aanvullende hulp kunnen geven Competentie 7 Competentie Neemt deel aan activiteiten buiten klassenverband zoals team- en bouwoverleg, ouderparticipatie, samenwerkingsverbanden 22

23 Beoordeling docentbegeleider (niet voldaan/ voldaan) Advies stagebegeleider (cijfer berekend volgens cesuur) Eindcijfer handelingsdeel Beoordelingsadvies stagebegeleider Alle 37 items moeten worden beoordeeld onvoldoende (o) = laat dit niet zien voldoende (v) = laat dit regelmatig zien goed (g) = laat dit altijd zien * = niet mogelijk binnen deze onderwijsinstelling, dit onderdeel wordt dan niet meegeteld. Cesuur: - bij een of meerdere onderdelen beoordeeld met onvoldoende is het eindoordeel onvoldoende - bij alle items beoordeeld met voldoende = eindcijfer 6 - bij 5 t/m 13 items beoordeeld met goed = eindcijfer 7 - bij 14 t/m 22 items beoordeeld met goed = eindcijfer 8 - bij 23 t/m 31 items beoordeeld met goed = eindcijfer 9 - bij 32 of meer items beoordeeld met goed = eindcijfer 10 Beoordeling docentbegeleider: De docentbegeleider kan een beperkt deel van de criteria beoordelen op wel/niet gezien. Achter de criteria die niet door de docent worden beoordeeld staat een grijs gearceerd vak. Indien een of meerdere onderdelen niet worden gezien door de docentbegeleider gaat de docentbegeleider hierover in gesprek met de student en de stagebegeleider. Eindcijfer handelingsdeel De docentbegeleider bespreekt de het beoordelingsadvies van de stagebegeleider met de stagebegeleider. De docentbegeleider bepaalt het eindcijfer voor het handelingsdeel. Indien de docentbegeleider daarbij afwijkt van het beoordelingsadvies van de stagebegeleider wordt dit gemotiveerd. 23

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

KPB Activerende didactiek

KPB Activerende didactiek 2014-2015 Cursuscode Cohort 2012: LGWKAD40P2 Cohort 2013: LGWKAD01P2 Cohort 2014: LGWKAD01P2 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Werken aan competenties 3 Praktijkopdracht activerende didactiek 3 Bijlage 1: Beoordelingsformulier

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 / De kern en inhoud als uitgangspunt... 4 1.1 de kern... 4 1.2 de inhoud... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Versie 1 voor het studiejaar 2007-2008, januari 2008. Bij dit beoordelingskader hoort een drietal beoordelingsformulieren: Formulier A. Eindbeoordeling

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

LERAREN OPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN STAGEBELEID 2014-2018

LERAREN OPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN STAGEBELEID 2014-2018 1 LERAREN OPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN STAGEBELEID 2014-2018 September 2014 Lerarenopleiding G&W Instituut voor Gezondheidszorg Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Handleiding Zorgstage MHVPOR04P1 Opleiding BMH Auteur: Caroline van Asten 2 Opleiding Bachelor medische Hulpverlening Vierjarige opleiding in het Nederlands Medisch hulpverleners

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties Het werken met een protocol, zoals het protocol Vermoedens van huiselijk

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen.

Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen. Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen. In dit document lees je wat het beroepsproduct Technisch gesproken reken ik daarop inhoudt. De vakken rekenen-wiskunde,

Nadere informatie

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten 1. Interpersoonlijk competent Een interpersoonlijk competente leraar/lerares schept een vriendelijke

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Suzanne Huig Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2134154 8 Docentbegeleider: Joop leuren Praktijkbegeleider: Rob van Trier Cijfer praktijkbegeleider: Stageperiode:

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN Praktische informatie van studenten voor studenten LGW van A tot Z Lerarenopleiding G&W Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam Rochussenstraat 198

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal Gegevens Student: Naam student: Liesbeth Goderie Studentnummer: 2372762 E-mailadres: liesbeth@gastyling.nl Studiejaar+ Klas: Docent

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Saskia Geurds Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2143427 7 Docentbegeleider: Marieke van Willigen Praktijkbegeleider: Renee Brouwer Cijfer praktijkbegeleider:

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Workshophandleiding Thematisch werken BBL PW, niveau 4

Workshophandleiding Thematisch werken BBL PW, niveau 4 Workshophandleiding Thematisch werken BBL PW, niveau 4 Werkproces: 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van het kind Werkproces: 1.2: Stelt een activiteitenprogramma op. Werkproces: 2.4 Biedt de cliënt

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn. > Cas us Vmbo Morgenland heeft een afdeling Zorg & Welzijn. De school merkt dat de leerlingen van deze afdeling graag wat meer willen weten over het beroep

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Maurice Maeterlinckschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Maurice Maeterlinckschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Maurice Maeterlinckschool Plaats : Delft BRIN nummer : 02YJ OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 273822 Datum onderzoek : 18 maart 2014 Datum vaststelling : 13 mei 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

Beoordelen met de 360 feedback-methode

Beoordelen met de 360 feedback-methode Instituut voor Gezondheidszorg Beoordelen met de 360 feedback-methode Bij de 360 feedback-methode vraag je mensen uit je omgeving om je te beoordelen op verschillende aspecten. Dit gebeurt meestal door

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School Samenwerkingsovereenkomst ILO - School TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van (Post)Master-studenten met een stageplek) Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

2 Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met verschillen

2 Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met verschillen 2 Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met verschillen (vertrouwelijk) Beoordeling ten aanzien van Naam: Geboortedatum: Betreft De beoordeling

Nadere informatie

Vragenlijst voor masterstudenten

Vragenlijst voor masterstudenten Vragenlijst voor masterstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal Gegevens Student: Naam student: Leon Stoffelen Studentnummer: 245675 E-mailadres: leonstoffel@live.nl Studiejaar+ Klas: 4 e jaar

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Afdruk Voorbeeld Enquête. Enquête Groep Referentie Unit/Locatie Aantal vragen 30 WPL '13-'14 Voorbeeld Instelling (HAN Instituut voor Leraar en School) 1. In welke variant volg je je opleiding?

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Beschrijving op hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid. Instructeur. Versie 0.1

Beschrijving op hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid. Instructeur. Versie 0.1 Beschrijving op hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Instructeur Versie 0.1 Inleiding In dit document wordt een beschrijving op hoofdlijnen gegeven van de proeve van bekwaamheid Instructeur, voorheen

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

Overzicht competenties Schrijven

Overzicht competenties Schrijven Overzicht competenties Schrijven Inleiding De insteek bij alle hbo-opleidingen is om in de komende jaren een competentiegerichte aanpak te gaan hanteren. De bedoeling daarbij is om onder andere de student

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage 1 Inleiding 1.1 Opzet en doel van de vakdidactische opdrachtenstage De vakdidactische opdrachtenstage vormt een aanvulling op de instap-

Nadere informatie

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 De volgende competentie domeinen zijn beschreven: Competentie 1: Competentie 2: Competentie 3: Competentie 4: Competentie 5: Competentie

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie