Sociaal ondernemen en HRM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal ondernemen en HRM"

Transcriptie

1 Sociaal ondernemen en HRM Kansen EMK vormingsaanbod 16 oktober 2013

2 Proces HRM: back to basics Verandermanagement en HRM Werken buiten de vzw Werken met kansengroepen Vrijwilligersmanagement Opdracht

3 Realisatie Idee Kennisgerichte sessie Ervaringsgerichte sessie

4 Sociaal ondernemen maatschappelijke meerwaardecreatie door de productie van goederen en diensten Sociaal ondernemer sterke ondernemingszin t.b.v. maatschappelijke meerwaardecreatie met kennis van managementmethoden

5 Human Resources Management Beheren aansturen van het menselijk kapitaal Personeelsbeleid in enge zin (recrutering, selectie, payroll, etc.) Vraagstukken van arbeid en organisatie in de ruime zin

6 Human Resources Management Het Michigan matching-model Beloning Selectie Prestatie Beoordeling Ontwikkeling

7 Enkele marktfalingen Principal - Agent probleem Asymmetrische informatie Screening Signaling Moral Hazard

8 Impact van marktfalingen op HRM Cruciaal: welke prikkels geef je aan wie? Beloning Selectie Prestatie Beoordeling Ontwikkeling

9 Enkele marktfalingen Hold-up probleem Zorgontvanger organisatie Medewerker organisatie Organisatie medewerker

10 Impact van marktfalingen op HRM Cruciaal: welke prikkels geef je aan wie? Beloning Selectie Prestatie Beoordeling Ontwikkeling

11 Enkele marktfalingen Externe effecten Individuele kosten/baten maatschappelijke kosten/baten Negatieve externe effecten Positieve externe effecten

12 Impact van marktfalingen op HRM Cruciaal: welke prikkels geef je aan wie? Beloning Selectie Prestatie Beoordeling Ontwikkeling

13 IJsbergmodel van competenties Leerbaarheid Vakkennis en vaardigheden Breed toepasbare functievaardigheden Waarden, normen en persoonlijkheid Zelfconceptie en motieven Belang

14 Competentiemanagement Selecteren van competenties Meten van competenties Scoren van competenties Ontwikkelen van competenties Waarderende benadering (Appreciative Inquiry)

15 Veel voorkomende beoordelingseffecten Het halo-effect Het horn-effect Het contrast-effect Het eerste-indrukeffect ( primacy effect ) De mildheidstendens ( leniency ) De strengheidstendens ( severity ) Centrale tendentie Projectie (klooneffect) Stereotypering

16 Vier managementrollen voor HR Strategische focus Management van strategisch HR Management van transformatie en verandering Processen Mensen Management van bedrijfsinfrastructuur Management van medewerkers Operationele focus

17 Vier managementrollen voor HR Management van strategische HR Strategieën uitwerken Strategische partner HR- en organisatiestrategie op elkaar afstemmen (organisatieanalyse) Management van de bedrijfsinfrastructuur Een efficiënte administratie uitbouwen Administratieve expert Re-engineering van processen: gedeelde diensten

18 Vier managementrollen voor HR Management van de medewerkers Betrokkenheid en bekwaamheid verhogen Verdediger van medewerkers Luisteren naar werknemers: welke middelen hebben zij nodig? Management van transformatie en verandering Nieuwe organisatievormen uitbouwen Change agent Zorgen voor de nodige capaciteit voor verandering

19

20 Basiskeuzes bij een veranderprogramma Verbeteren versus vernieuwen Het tempo Het object (of domein) van verandering De speelruimte in een programma De mate van participatie Opleiding Het aangrijpingspunt van de verandering

21 De fasering van organisatieverandering 1. Belichten 2. Richten 3. Inrichten 4. Verrichten

22 De fasering van organisatieverandering 1. Belichten Diagnose van problemen en knelpunten Beeldvorming toekomstige richting Stuurgroep Kritieke succesfactoren Her- en erkenning van de problematiek en de ernst van de situatie bij de betrokkenen Integrale diagnose (oorzaak-gevolg) Brede oriëntatie op mogelijke richtingen Collectief delen van de analyse met de organisatie

23 De fasering van organisatieverandering 2. Richten Strategische herbezinning (missie, visie, doelen, strategie) Kloofanalyse Kritieke succesfactoren Draagvlakontwikkeling voor de verandering Visie en doelstellingen: bekend, begrepen en doorleefd Veranderprogramma met concrete stappen Voldoende veranderingsvermogen aanwezig

24 De fasering van organisatieverandering 3. Inrichten Herontwerpen van de organisatie Kritieke succesfactoren Betrokkenheid van de belanghebbenden Proceseigenaar Bestaande ineffectieve machtsstructuren doorbreken Resultaat moet zichtbaar zijn binnen afzienbare tijd

25 De fasering van organisatieverandering 4. Verrichten Invoeringsfase Kritieke succesfactoren Voldoende daadkracht Prioriteiten stellen i.f.v werkbare veranderingen Ruimte voor bijstellingen Voortgangsmetingen

26 Cultuurbeïnvloeding Strategische noodzaak Voorbeeldfunctie management Belang van opleiding en training

27

28 Sociaal ondernemen Maatschappelijke meerwaardecreatie door de productie van goederen en diensten Evolutie: werken buiten de vzw?

29 Rechtstreekse tewerkstelling = arbeidsovereenkomst Gezag: ondergeschikt verband WN: presteert arbeid onbezoldigde arbeid: vrijwilligerswerk Onrechtstreekse tewerkstelling Iemand toch onder gezag tewerkstellen Zonder arbeidsoek tussen de twee voornaamste actoren Toegelaten terbeschikkingstelling en uitzendarbeid

30 Terbeschikkingstelling Driehoeksverhouding: WG WN uitlenen aan een gebruiker Gebruiker: oefent enig deel van het werkgeversgezag uit In principe verboden (art Wet Terbeschikkingstelling)

31 Toegelaten terbeschikkingstelling 1. Naleven verplichtingen m.b.t welzijn op het werk en instructies in uitvoering van de OEK (arbeids- en rusttijden, uitvoering overeengekomen werk) Geen uiting van uitoefening WG gezag Bv. Gedetacheerde WN presteert arbeid bij klant WG

32 Toegelaten terbeschikkingstelling 2. Uitzonderlijk, voor beperkte tijd Akkoord tussen gebruiker - vakbondsafvaardiging/wn org. PC Voorafgaande toestemming Administratie Toezicht Sociale Wetten 3. Samenwerking Tussen ondernemingen van eenzelfde econ. en fin. entiteit Kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen Admin. Toezicht Sociale Wetten minstens 24u op voorhand verwittigen

33 Terbeschikkingstelling: aandachtspunten Voorwaarden + duur TBS: geschrift Ondertekend door WG, WN en gebruiker Voor het begin van de uitvoering Tenzij stilzwijgende toestemming gewoonte is in bedrijfstak ArbeidsOEK WG-WN blijft bestaan! Gebruiker: Wetgeving m.b.t bescherming van de arbeid (plaats van werk) WG + Gebruiker: samen hoofdelijk aansprakelijk Betaling verschuldigde bijdragen SZ, lonen, vergoedingen, voordelen

34 Onregelmatige terbeschikkingstelling? Nietigheid van de TBS overeenkomst WN en WG geacht rechtstreeks verbonden te zijn door een ArbeidsOEK voor onbepaalde tijd vanaf het begin van de uitvoering WN kan arbeidsoek beëindigen zonder opzeggingstermijn of vergoeding Gebruiker en WG hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen uit (nieuwe) arbeidsoek Misdrijf: strafrechtelijke vervolging en strafsancties

35 Sociaal ondernemen Maatschappelijke meerwaardecreatie met de juiste mix aan middelen Tewerkstelling kansengroepen?

36 Tendensen Hervorming sociale economie Maatwerkdecreet Exit BW / SW / Invoegbedrijven Maatwerkbedrijven Maatwerkafdelingen Lokale diensteneconomie Aanvullend dienstenaanbod Klaverbladfinanciering Rugzakprincipe Persoonlijke Ontwikkelingsplannen Doorstroom

37 Tendensen Regionalisering arbeidsmarktbeleid SINE / Activa / Doorstroomprogramma Art en art. 61 Dienstencheques PWA Impact op bestaande instrumenten op Vlaams niveau IBO, VOP, WEP, Overzicht:

38

39 Als je mensen op hun passie weet aan te spreken, zijn ze als vanzelf betrokken en hoef je nooit meer op zoek naar vrijwilligers. Willem-Jan de Gast (MOVISIE)

40 HRM voor vrijwilligers in 7 vragen 1. Welke taken en functies voeren vrijwilligers uit? 2. Hoe ze aantrekken, rekruteren en selecteren? 3. Hoe ze aansturen in de dagelijkse operationele werking? 4. Welke vorming en opleiding hebben ze nodig? 5. Hoe vrijwilligers evalueren? 6. Hoe ze motiveren en betrokken houden bij de missie? 7. Hoe vrijwilligers aansturen in de AV / RVB?

41 Ook hier Beloning Selectie Prestatie Beoordeling Ontwikkeling

42

43 Aan de slag Bereid twee voor uit Verandermanagement en HRM: kansen en knelpunten Werken buiten de vzw: kansen en knelpunten Werken met kansengroepen: kansen en knelpunten Vrijwilligersmanagement: kansen en knelpunten Aandachtspunten Sjabloon (zie mail) Te versturen naar: Deadline: 20/11 Volgende sessie: 2/12 Focus: intervisie Belangrijk: heb empathie met je lezer

44 Laperre, I. (2010), Waarderend werken met competentiemanagement. In: Handboek Management in de sociale economie. Brussel: politeia. Lievens, F. (2008), Handboek Human Resource Management. Back to Basics. Leuven: Lannoo Campus Mertens, S. (2010), La gestion des entreprises sociales. Liège: Edipro. Van Hootegem, G., van Amelsvoort, P., Van Beek, G. & Huys, R. (2008), Anders organiseren & beter werken. Handboek sociale innovatie en verandermanagement. Leuven: Acco.

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN CC SELECT V.O.F. Vliegvelddreef 9 1082 Brussel INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING... 3 1 Situering... 3 2 Toepassingsgebied... 3 3 Inhoud... 3 I. KLANTGERICHTHEID...

Nadere informatie

Voor werknemers is het belangrijk om betekenisvolle en werkbare jobs uit te oefenen.

Voor werknemers is het belangrijk om betekenisvolle en werkbare jobs uit te oefenen. Anders organiseren en beter werken Een sociaal economische cultuur waarin zoveel mogelijk productiviteit, energie en creativiteit worden geput uit mensen in de middelste leeftijdsklasse. 50 ers moeten

Nadere informatie

Competentiemanagement bij kansengroepen

Competentiemanagement bij kansengroepen Competentiemanagement bij kansengroepen Een overzicht van een aantal recent ontwikkelde methodieken en meetinstrumenten in Vlaanderen Deze publicatie werd uitgewerkt in het kader van het project Local

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: agora jg. 28 2012 nr. 4 5. Kansen en valkuilen voor de integrale jeugdhulp 1 WIM VAN OPSTAL KHLEUVEN

Sociaal ondernemen: agora jg. 28 2012 nr. 4 5. Kansen en valkuilen voor de integrale jeugdhulp 1 WIM VAN OPSTAL KHLEUVEN : Kansen en valkuilen voor de integrale jeugdhulp 1 WIM VAN OPSTAL KHLEUVEN De social profit wordt geconfronteerd met de dubbele uitdaging van toenemende maatschappelijke noden in een context van een steeds

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Secretaris

INFORMATIEBERICHT Secretaris INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad Klasse 2 Het OCMW van Niel gaat over tot de aanwerving van een (m/v) secretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie), met aanleg van een wervingsreserve

Nadere informatie

UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Mogelijkheden en bekommernissen van Vlaamse ambtenaren binnen een duurzaam personeelsbeleid van de Vlaamse overheid Gevalsstudie binnen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

CEV EVEN WERKBOEK. Maakt de zaken EVENwichtiger. Employee Volunteering European Network

CEV EVEN WERKBOEK. Maakt de zaken EVENwichtiger. Employee Volunteering European Network Een handboek dat vrijwilligersorganisaties begeleidt bij werknemersvrijwilligerswerk CEV EVEN WERKBOEK Maakt de zaken EVENwichtiger Employee Volunteering European Network Europees Netwerk Werknemersvrijwilligerswerk

Nadere informatie

DE SAXION HR- PROFESSIONAL

DE SAXION HR- PROFESSIONAL DE SAXION HR- PROFESSIONAL Beroepsvisie en Competentieprofiel Bachelor Human Resource Management Voltijd/Deeltijd Academie Mens & Arbeid Mei 2013 Kom verder. Saion. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Onze

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management CAMPUS HANDBOEK CAMPUS HANDBOEK FILIP LIEVENS ANNEMIE DILLEN EN STEFAN GÄRTNER Human Resource Management Praktische theologie VERKENNINGEN BACK TO BASICS AAN DE GRENS Download het ebook Human Resource

Nadere informatie

Leerboek Human Resource Management

Leerboek Human Resource Management Leerboek Human Resource Management Onder redactie van Frits Kluijtmans (Open Universiteit) Met medewerking van: Rolf Blankemeijer Joep Bolweg Sanne van den Bosch Gerard Evers Simone van den Hil Rien Huiskamp

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Retentiemanagement in KMO s

Retentiemanagement in KMO s whitepaperfebruari 2011 Retentiemanagement in KMO s Waarom retentiemanagement zo belangrijk is binnen KMO s Hoe bindt u werknemers aan een KMO? Belang van effectief leiderschap binnen het retentiebeleid

Nadere informatie

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie?

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? KSF 2 Draagvlak 2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid is een breed draagvlak door het betrekken van medewerkers essentieel om het te

Nadere informatie

Sturing en bekostiging van de tweedelijn

Sturing en bekostiging van de tweedelijn Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen 1

Nadere informatie

OPLEIDINGSBELEID & COMPETENTIEBEHEER: EEN ZAAK VAN DE VAKBOND? Studiedienst Vlaams ABVV mei 2003 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT?

OPLEIDINGSBELEID & COMPETENTIEBEHEER: EEN ZAAK VAN DE VAKBOND? Studiedienst Vlaams ABVV mei 2003 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT? OPLEIDINGSBELEID & COMPETENTIEBEHEER: EEN ZAAK VAN DE VAKBOND? Studiedienst Vlaams ABVV mei 2003 1 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT? Deze handleiding kwam tot stand in het kader van een project sociale dialoog

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Vlaamse overheid: beter met minder!

Vlaamse overheid: beter met minder! Vlaamse overheid: beter met minder! Een bewust personeelsbeleid als vitaal element in het traject naar een efficiënte en effectieve overheid: personeelsdynamiek in tijden van crisis, opportuniteiten en

Nadere informatie

CHANGE MANAGEMENT. HR IS DE BASIS Voor Nathalie Mazy, CEO van Mercuri Urval, start een veranderingsproject bij de aanwerving van het personeel 3TIPS

CHANGE MANAGEMENT. HR IS DE BASIS Voor Nathalie Mazy, CEO van Mercuri Urval, start een veranderingsproject bij de aanwerving van het personeel 3TIPS 3TIPS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Communicatie en interactie Nood aan een geloofwaardige leider Opvolging en analyse

Nadere informatie

Contouren HRM DLGP Paramaribo, september 2006

Contouren HRM DLGP Paramaribo, september 2006 Contouren HRM DLGP Paramaribo, september 2006 INHOUD INLEIDING... 3 DECENTRALISATIE EN PERSONEEL... 5 PERSONEELSWERK EN DE OVERHEID... 9 PERSONEELSMANAGEMENT... 11 WAT IS HRM?... 12 HRM-FILOSOFIE... 12

Nadere informatie

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR WHITEPAPER E-HRM Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR Remco van der Hoek & Rob Verberk Auteurs:

Nadere informatie

Sessie veranderingsmanagement. EMK Experimenteel modulair kader

Sessie veranderingsmanagement. EMK Experimenteel modulair kader Sessie veranderingsmanagement EMK Experimenteel modulair kader Uit de praktijk: ENKELE UITGANGSPUNTEN EN VASTSTELLINGEN Spanningsveld van verandering Project Management (lineair) Menselijke kant van verandering

Nadere informatie