Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing. Aedes Corporatiedag Welkomst dia bij binnenkomst.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing. Aedes Corporatiedag 2012. - Welkomst dia bij binnenkomst."

Transcriptie

1 Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing. Aedes Corporatiedag Welkomst dia bij binnenkomst. 1

2 Een eigen(wijze) kijk op financiële sturing Thom Wolters Gert Boels 2

3 Introductie Aanleiding Introductie -Voorstellen Thom en Gert -Voorstellen Woonborg, steekwoorden: woningen, gebied Groningen-Assen, transformatieopgave, relatief grote projectenportefeuille. -Interactief, d.m.v. handen opsteken polsen wie er in de zaal zitten: Woonzakers/Technici/Financials/Bestuurders/RvC Aanleiding -Jarenlang gestuurd op A-oordeel bij het CFV, erg lastig om zicht te krijgen op verwachte uitkomsten (zie volgende sheet). Steeds meer noodzaak om tot eeneigen visie te komen op wat wélen wat niet kan. -Definitie financiële continuïteit: er is sprake van financiële continuïteit als de voortgang van de organisatie niet in gevaar komt door een gebrekaan financiële middelen. 3

4 Jaarrekening 2011 (indienen voor ) Meerjarenbegroting (indienen voor ) Publicatie in voorjaar Uitleggen hoe het CFV oordeel tot stand komt en dat het door de spreiding in de tijd lastig is om er nu al op te sturen. - Normen en bronnen komen pas in 2013, maar we willen nu bij de Voorjaarsnota al een inschatting maken van het continuiteitsoordeel Maar hoe kom je tot een eigen visie op financiële continuïteit? Thuis bepaal je regelmatig hoe je er financieel voorstaat. We denken dat de situatie thuis veel aanknopingspunten biedt. 4

5 Saldo bezittingen en schulden = positief Schulden / bezittingen = / = 80% Voorbeeld: dit is de financiële situatie van een gezin A uit stad B. Centrale vraag: -Hoe staat dit gezin er voor? Geef je oordeel. Interactief, vraag stellen aan het publiek! De omvang van de totale schuld ten opzichte van de waarde van de bezittingen speelt een rol. Het is gunstig dat de schuld kleiner is dan de waarde van de woning (en daarmee ook kleiner dan de totale waarde van de bezittingen). Maar dit is niet doorslaggevend: want je moet tegelijk inzicht hebben in de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de bewoners. Je kunt echter niet definitief iets zeggen: want je weet niet over de hypotheek betaald kan worden >>> maandelijks inkomsten (en uitgaven) speelt dus een rol! 5

6 Situatie 1 Saldo inkomsten en uitgaven = positief (netto salaris levensonderhoud) / rente = ( ) / 650 = 2,7 (= ICR) - Toelichten financiële situatie van dit gezin. Naast inkomen spelen ook nog twee anderen dingen een rol: -Risico: risico dat de inkomsten wegvallen of lager worden (of kansen dat deze hoger worden) -Korte en lange termijn: mogelijkheden tot bijsturing (perspectief op een baan met betere inkomsten), op lange termijn veel meer mogelijkheden op bij te sturen (hogere inkomsten, lagere kosten voor levensonderhoud. -De ICR wordt ook wel de rentedekkingsgraad genoemd. -De som netto salaris levensonderhoud wordt ook wel de operationele kasstroom genoemd. Dit is exclusief geldstromen uit financiering (leningen) en (des)investeringen. 6

7 Situatie 2 Saldo inkomsten en uitgaven = 150 negatief (netto salaris levensonderhoud) / rente = ( ) / 650 = 0,8 (= ICR) Interactief, vragen aan de zaal: op welke van de 2 situaties lijkt de corporatiesector? Antwoord: op situatie 2. Veel vermogen (hoge marktwaarden) maar relatief lage inkomsten (door sociale huur). 7

8 Eigen visie op financiële continuïteit Primaire focus op geldstromen + aandacht voor een schuldenplafond + aandacht voor korte en lange termijn + aandacht voor risico s Randvoorwaarden: eisen Centraal Fonds Volkshuisvesting eisen Waarborgfonds Sociale Woningbouw - De aandachtspunten die we hebben vastgesteld. - Onder de randvoorwaarden van het CFV en WSW komen ook wij niet uit! 8

9 CFV Eist een minimale solvabiliteit ( schuldenplafond ), rekening houdend met risico. Maakt onderscheid tussen korte en lange termijn. Stelt primair geen eisen aan geldstromen. WSW Eist een minimale geldstroom en stelt een schuldenplafond. Houdt geen rekening met risico. - Zowel CFV als WSW dekken niet alle vier aandachtspunten. - We hebben begrepen dat het CFV vanaf volgend jaar haar systematiek zal uitbreiden. 9

10 Normen Woonborg Lange termijn: Op basis van Monte Carlosimulatievan 200 scenario s met 95% zekerheid een rentedekkingsgraad (ICR) van 1,1. Schuldenplafond op 50% van de WOZ-waarde. Korte termijn: Financiële ruimte om een jaar lang maandelijks een tegenvaller van op te vangen. Algemeen: Randvoorwaarden CFV en WSW - Toelichten wat een Monte Carlossimulatieis: repeterende doorrekening met steeds andere (exogene) parameters. Hiervoor gebruiken we Wals van Ortec Finance. - Het schuldenplafond is redelijk fictief. Want allang voordat we de 50% halen zijn onze kasstromen onvoldoende om de rentelast te kunnen betalen. Woonborg raakt bijvoorbeeld bij 30% schuldenlast al in de problemen... - We hebben de opzet tot deze visie afgestemd met Finance Ideas uit Utrecht. De uiteindelijke visie hebben we in een notitie vastgelegd en afgestemd met treasury specialist Thésor uit Zeist en onze accountant PWC. Eventueel benoemen: -het aandeel gestapelde bouw is wel van belang. Bij meer gestapelde bouw is theoretisch gezien een lager schuldenplafond nodig. Zie notitie. -de is circa 10% van de huursom: 24 miljoen / 12 maanden * 10%. - op lange termijn kijken we dus alleen naar de operationele kasstroom (risico op lange termijn = niet rendabele woningvoorraad = huur -beheer -onderhoud -rente structureel lager dan nul). Op korte termijn kijken we naar de totale kasstroom (operationeel, (des)investeringen, financiering) omdat we op al deze punten verplichtingen hebben (risico op korte termijn = plotseling liquiditeitstekort). Voor het opvangen van de moet (als vanzelfsprekend) onderscheid gemaakt worden naar harde- en zachte kasstromen. - 95%, 50%, 1,1 en zijn keuzes, gemaakt op basis van onze risk attitude. Het gaat om het principe. Afhankelijk van hoe risicomijdend men is kunnen deze naar boven (of eventueel naar beneden, ondergrens ICR = 1,0) worden bijgesteld. 10

11 Uitdagingen Overtuigen bestuurders en RvC Administratie vaak niet ingericht op presentatie van gerealiseerde kasstromen Daarnaast is het ook een andere zienswijze dan de toezichthouders. Dit geeft nog wel uitdagingen. Kasstroomprognoses maken is niet heel moeilijk. De administratieis er echter vaak niet op ingericht om de realisatie van kasstromen zichtbaar te maken.hierdoor is het lastig om de verwachtingen af te zetten tegen de werkelijkheid. Hier ligt dan nog een uitdaging. Maar omdat continuïteit een vraagstuk is over de (nabije) toekomst is dit tegelijk ook van ondergeschikt belang. 11

12 De volledige notitie financiële continuïteit is opvraagbaar via: Thom Wolters, Gert Boels, 12

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Vitaal Wonen

Treasurystatuut. Stichting Vitaal Wonen Treasurystatuut Stichting Vitaal Wonen Versie 1.0 Versie goedgekeurd in de RvT vergadering van 14 augustus 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Organisatie... 5 2.1 De organisatorische plaats van de

Nadere informatie

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel 1 Bij de koop van een woning krijgt de koopprijs veel aandacht. Natuurlijk is de prijs belangrijk. Maar de

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt Treasurystatuut Woonstichting Gendt Gendt, maart 2012 Inhoud Inleiding 1. Status van het treasurystatuut 4 1.1 Doel 1.2 Vaststelling 1.3 Distributie 2. Reglement treasurycommissie Woonstichting Gendt 5

Nadere informatie

Wat hebben we geleerd van dit seminar?

Wat hebben we geleerd van dit seminar? Verslag seminar Toezicht op Treasury in de Zorg gehouden bij LEXSIGMA Healthcare op 17 juni 2014 Op 17 juni 2014 vond bij LEXSIGMA Healthcare het seminar Toezicht op Treasury in de Zorg plaats. Een gemêleerd

Nadere informatie

DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011

DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011 DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011 Utrecht, december 2012 Voorwoord Naar aanleiding van de financiële problemen bij ROC Amarantis onderwijsgroep heeft de minister

Nadere informatie

Intern toezicht op Verkoop onder Voorwaarden

Intern toezicht op Verkoop onder Voorwaarden Intern toezicht op Verkoop onder Voorwaarden Deze publicatie behandelt de belangrijkste risicoaspecten van het opbouwen en exploiteren van een portefeuille met woningen verkocht of gefinancierd onder voorwaarden.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 13 > Jaargang 9 > Maart 2012 inhoud > Hoe staat het Pensioenfonds er financieel voor? [p.1] Toeslag AOW stopt in 2015 [p.3] Hoe ziet uw

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

Risicobewuste sturing, beheersing en verantwoording bij woningcorporaties

Risicobewuste sturing, beheersing en verantwoording bij woningcorporaties Together you make the difference Risicobewuste sturing, beheersing en verantwoording bij woningcorporaties Over het borgen van risicomanagement in de beleidscyclus Auteur Drs. Frank van Egeraat RC Accent

Nadere informatie

3. Leefbare en vitale wijken 8 3.1. Sponsoractiviteiten 8

3. Leefbare en vitale wijken 8 3.1. Sponsoractiviteiten 8 Jaarverslag 2013 Voorwoord 2 1. Onze koers 3 2. Tevreden en redzame huurders 4 2.1. Dienstverlening 4 2.2. Woningkwaliteit 5 2.3. Keuzevrijheid 6 2.4. Woonlasten 7 3. Leefbare en vitale wijken 8 3.1. Sponsoractiviteiten

Nadere informatie

Ortec Finance Artikel. Financiële planning. Een integrale benadering van inkomensplanning en vermogensplanning met inzicht in risico.

Ortec Finance Artikel. Financiële planning. Een integrale benadering van inkomensplanning en vermogensplanning met inzicht in risico. Ortec Finance Artikel Financiële planning Een integrale benadering van inkomensplanning en vermogensplanning met inzicht in risico Oktober 2014 inleiding In wet en regelgeving wordt steeds meer nadruk

Nadere informatie

HAALBAARHEID DE MOGELIJKHEDEN. www.metelkaar.com

HAALBAARHEID DE MOGELIJKHEDEN. www.metelkaar.com HAALBAARHEID DE MOGELIJKHEDEN www.metelkaar.com INLEIDING Je wil je dromen waarmaken en met elkaar willen jullie die stap zetten! Een onoverkomelijk aspect is dan natuurlijk: is het realistisch, is het

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Hemelbestorming of aardverschuiving?

Hemelbestorming of aardverschuiving? 1 Hemelbestorming of aardverschuiving? Aandachtspunten bij introductie van zonnepanelen en zonneboilers in Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd,

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Stand en verstand van sturen op rendement

Stand en verstand van sturen op rendement Stand en verstand van sturen op rendement Reasult whitepaper maart 2013 Dit whitepaper is geschreven naar aanleiding van een onderzoek onder bestuurders van woningcorporaties, uitgevoerd door Reasult en

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Waarborgfonds Sociale Woningbouw Over het WSW 'We maken optimale financiering voor corporaties mogelijk Het (WSW) is hét onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Wet studievoorschot hoger onderwijs Reactie Nibud op het wetsvoorstel

Wet studievoorschot hoger onderwijs Reactie Nibud op het wetsvoorstel Wet studievoorschot hoger onderwijs Reactie Nibud op het wetsvoorstel Dit stuk geeft de visie van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op het wetsvoorstel weer. Hierbij belichten we

Nadere informatie