INLEIDING. dr Guido Michiels, Voorzitter. Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING. dr Guido Michiels, Voorzitter. Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen"

Transcriptie

1 Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen INLEIDING dr Guido Michiels, Voorzitter Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen

2 Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen INLEIDING Zorgen voor mensen die zorg nodig hebben is een nobele taak die van oudsher hoog aangeschreven staat. Elke toegewijde zorgverlener hetzij als verplegende, arts, kinesist(e) of apotheker verdient evenveel waardering. In een multidisciplinaire geneeskunde gebeurt het niet zelden dat zorgverleners onvoldoende op de hoogte zijn van de ziektegeschiedenis van een patiënt, waardoor ze gegevens missen die voor hen relevant zijn. Dat is te wijten aan een gebrekkige onderlinge communicatie en kan nadelig zijn voor de patiënt en teleurstellend voor de zorgverstrekker. Falende uitwisseling van informatie is niet het gevolg van laakbare slechte wil maar van onvoldoende aandacht (empathie) voor de wijze waarop anderen hun verzorgend werk moeten uitvoeren. In dit seminarie willen we in alle sereniteit onderzoeken waar de structurele knelpunten zich bevinden en hoe we ze kunnen wegwerken.

3 Programma avondseminarie 20u00-20u10: Sabine Van Houdt Het Vlaams Patiëntenplatform 20u10-20u20: Dr. F. Somville - Diensthoofd spoedgevallen & MUG (A.Z. St.-Dimpna Geel) 20u20-20u30: Stef Peeters - Secretaris Stakeholdersoverleg (A.Z. St.-Dimpna Geel) 20u30-20u40: Dr. Marnix Vandoninck - Huisarts (regio Zuiderkempen) 20u40-20u50: Apr. Chantal Foblets (regio Kempen) 20u50-21u00: Greet Ooms - Wit-Gele Kruis (regio Geel) 21u00-21u10: Annick Hillen - De VoorZorg (prov. Antwerpen) Pauze 21u30-22u30: Dialoog o.l.v. dr. Patrik Vankrunkelsven

4 Patiëntenverwachtingen rond communicatie en samenwerking Sabine Van Houdt 11 september 2014

5 Het Vlaams Patiëntenplatform Wat? Onafhankelijk platform 100 patiëntenverenigingen Patiëntenvertegenwoordigers Ontstaan Frustratie Versplintering Streven naar Toegankelijke zorg voor iedereen Actieve deelname van patiënten Via o.m. studiegroepen, denkdagen, 5

6 Het Vlaams Patiëntenplatform Gemeenschappelijke noden aankaarten Oplossingen zoeken in overleg met patiënten Belangen van de patiënt verdedigen Patiënten vertegenwoordigen op beleidsniveau Info geven over beleidsbeslissingen 6

7 Ledenbevraging Hoe informatie verzameld? Stakeholdersoverleg 7

8 Patiënteninformatie Zorgverleners moeten voldoende tijd voorzien voor communicatie met patiënt Wie geeft wanneer welke informatie aan patiënt Informatie aan patiënt over zorgproces Mondelinge en schriftelijke doorverwijzing naar patiëntenverenigingen Folders/infokaarten/webpagina/checklists/... voor patiënten met tips om ziekenhuisopname en - ontslag goed voor te bereiden 8

9 Patiënteninformatie bij ontslag Ontslagbrief specifiek voor patiënten met instructies Medicatieschema voor patiënten Informatie over welk materiaal nodig is Persoonlijk ontslaggesprek met de behandelend arts of 1 verantwoordelijke ziekenhuismedewerker Tijdige informatie over nazorg, nabehandeling Boodschap dat patiënt altijd mag bellen bij vragen of ongerustheden Contactgegevens van ziekenhuismedewerker bij vragen, problemen na ontslag 9

10 Bejegening van patiënt Communicatie mét en niet over patiënt Inspraak patiënt bij ziekenhuisontslag Heldere communicatie over tijdstip van ontslag Betrekken van patiëntenvertegenwoordiger / familie / mantelzorger bij ontslag Data vervolgafspraken afstemmen met patiënt 10

11 Ontslag Voorbereiding terugkeer naar huis: Goede samenwerking met eerstelijn Screenen of thuiszorg nodig is Tijdig thuiszorg inschakelen Respecteren keuze patiënt Terugkeer nu vaak niet geregeld Voldoende medicatie, hulpmiddelen voor eerste dagen / weken en nodige voorschriften bij ontslag meegeven aan patiënt Patiënt voelt zich klaar voor ontslag 11

12 Uitwisseling van gezondheidsgegevens Zorgverleners op de hoogte van gezondheidstoestand patiënt Tijdige uitwisseling van medische documenten Tweerichtingsverkeer Gebruik van ehealthconsent-toepassing Elektronische inzage in patiëntendossier door patiënt Tijdig indienen aanvraag voor terugbetaling van specifieke medicatie bij adviserend geneesheer 12

13 Samenwerking In ziekenhuis Goede opvolging van onderzoeken Ziekenhuisafdeling onvoldoende op de hoogte van andere aandoeningen patiënt Met andere partners Geen onnodige onderzoeken Vlotte doorverwijzing Verwijzing naar huisarts toelichten waarom Afstemmen medicatiebeleid met eerstelijn, WZC 13

14 Samenwerking Met andere ziekenhuizen Patiënt kan zelf kiezen Arts Ziekenhuis Patiënt kan door eigen arts opgevolgd blijven Informatie doorgeven Afspraken tussen ziekenhuizen rond behandelprotocollen 14

15 Dienstverlening sociale dienst Kwaliteitsvolle service Beschikbaarheid, zichtbaarheid 15

16 Tips & tricks Handleiding patientenvoorlichting voor het ziekenhuis Gratis op te vragen bij Patiëntenbrochure veilig in het ziekenhuis ginhetziekenhuis.pdf Betrekken patiënten bij ontwikkelen zorgpaden Publicatie op te vragen bij Beleid rond samenwerking met patiëntenverenigingen? 16

17 Meer informatie Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat Heverlee Tel: Fax:

18 VISIE VAN EEN ZIEKENHUIS SPECIALIST dr SOMVILLE F. URGENTIEARTS DIENSTHOOFD SPOEDGEVALLEN & MUG Spoedgevallen & MUG A.Z. St.-Dimpna - J.B. Stessensstraat 2, 2440 Geel Tel 014/ Fax 014/ )

19 ALGEMEEN Verschillende actoren: 1. Patiënt 2. Apotheker 3. Thuisverpleegkundige 4. Ziekenhuis / spoedgevallen specialist

20 Huidig systeem CORE

21

22 APOTHEKER THUIS VLPK HUISARTS SPECIALIST

23 VOLGENDE STAP Overleg tussen ziekenhuis/spoedgevallen specialist en de andere actoren Overleg met de patiënt en de andere actoren Overleg tussen alle actoren

24 APOTHEKER THUIS VLPK 3 HUISARTS 4 SPECIALIST 2 1

25 CONCLUSIE 1. Communicatietraining Individueel en persoonlijk 2. Communicatie begeleiding (supervisor) Samenwerking en co-creatie 3. Middelen evaluatie (supervisor) Management Dienstoversten van de actoren Dienstoversten Individuen binnen de groep Logistiek (e-voorschrift, HA post, ICT, print)

26 VRAGEN?

27 OP WEG NAAR PATIËNTENPARTICIPATIE IN HET A.Z. ST.-DIMPNA GEEL Samenwerken aan het welzijn van patiënten Stef Peeters Stafmedewerker accreditatie & kwaliteit 27

28 INLEIDING Pilootproject stakeholderoverleg Enquête ziekenhuisartsen Interne & externe communicatie Positieve punten & knelpunten Suggesties & oplossingen 28

29 ERVAREN KNELPUNTEN INTERN Onvoldoende (multidisciplinair) overleg Overleg = bedreiging Onduidelijke medicamenteuze behandeling Beperkte (telefonische) bereikbaarheid Onrechtstreekse informatieoverdracht Onvoldoende empathie Werken in ivoren toren Onvoldoende inlevingsvermogen Zoektocht doorheen medische voorgeschiedenis 29

30 SUGGESTIES INTERN Volledigheid consultaanvragen Uniformiteit en volledigheid medisch dossier Tussentijdse overlegmomenten (patiëntenbespreking) Rechtstreekse communicatie (problemen) Mentaliteitswijziging Respect blijven bewaren!! 30

31 ERVAREN KNELPUNTEN EXTERN Geen of inhoudelijk beperkte verwijsbrieven / telefonisch overleg Geen kopieën van tussentijdse bloednames Systematisch doorsturen van patiënten naar spoedgevallen Beperkte opkomst bij georganiseerde symposia & bijscholingen Onvoldoende overleg Onrechtstreeks uiten van klachten & problemen Drempel tot communicatie met ziekenhuisartsen 31

32 SUGGESTIES EXTERN Tussentijdse vaste overlegmomenten Gestandaardiseerde verwijsbrief Jaarlijkse verwijsbrief van huisarts (bv. zorgtrajectpatiënten) Toegang tot resultaten perifere labo s Jaarlijkse evaluatie van het ziekenhuis door externe partners Meer rechtstreeks contact (bereikbaarheid ziekenhuisartsen) 2x per jaar symposium huisartsen / ziekenhuisartsen Jaarboek ziekenhuis Contactgegevens huisartsen (GSM of ) Online elektronisch agendabeheer 32

33 BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, MET ELKAAR SAMENWERKEN IS SUCCES HENRY FORD 33

34 Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen BIJDRAGE VAN DE HUISARTSEN dr Marnix Vandoninck (regio zuiderkempen)

35 Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen

36 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen Overleg AZ St.-Dimpna Geel Zorgverleners Regio Kempen K.F.K. KEMPISCHE FARMACEUTISCHE KRING wettig er kende beroepsvereniging 36

37 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen Agenda: 1. Ervaren problemen in de apotheek? 2. Welke noden hebben andere zorgverleners? 3. Hoe beter samenwerken en communiceren? Wat hebben huisapothekers te bieden? Mogelijke oplossingen. 4. Verder overleg samenwerking? 5. Informatief: Studies en projecten 37

38 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen 1. Ervaren problematiek in de apotheek A. Medicatie gerelateerde problemen Ontbreken van duidelijk medicatieschema bij ontslag. Moet er oude medicatie gestopt worden? Onduidelijke posologie, afwijkende dosering, off-label gebruik. Onvolledige voorschriften (posologie, verpakkingsgrootte, ). Attest aangevraagd? Komt niet in aanmerking. Onduidelijkheid over indicatie/diagnose (is patiënt op de hoogte?). Medicatie buiten apotheek: (interacties met gewone medicatie? Kanker gerelateerde medicatie Infusen in het ziekenhuis. 38

39 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen B: Problemen i.v.m. de communicatie Geen ontslagformulier voor apotheker. Telefonische bereikbaarheid artsen en diensten in het ziekenhuis loopt niet altijd vlot (behandelende arts, contactpersoon op afdeling, telefooncascade, ). Verschil in voorschrijvende en behandelende arts wie te contacteren? Huisapotheker wordt weinig gecontacteerd bij medicatieproblemen (bij onduidelijkheid ivm thuismedicatie, beschikbaarheid medicatie, ). 39

40 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen 2. Welke noden hebben andere zorgverleners? 40

41 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen A. Onvolledige registratie van thuismedicatie bij opname: Tot 80% van de farmaceutische anamneses bij opname zijn onvolledig of bevatten fouten. Oorzaken: Patiënt kent eigen medicatie onvoldoende en beschouwt niet alles als medicatie (bv insuline, transdermale systemen, OTC,. ). Patiënt vergeet medicatie die niet dagelijks ingenomen wordt (wekelijks, maandelijks, 3 maandelijks, jaarlijks) Invloed van voedingssupplementen en fytofarmaca op medicatie Aard van de vragen (open doelgericht). 41

42 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen Oorzaken (vervolg): Ondervrager (verpleegkundige vs. klinisch apotheker). Patiënt onderschat vaak het belang van anamnese! Wat met alcohol- en druggebruik? Onderbenutting van informatie (medicatieschema, huisapotheker). Tijdsbesteding 42

43 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen B. Problemen bij switch ziekenhuisformularium en thuismedicatie: Bij opname van patiënt: Patiënt niet altijd vertrouwd met kleur, vorm pilletje. Inname van medicatie op eigen initiatief, zonder medeweten van ziekenhuispersoneel (het rood pilletje zit er niet bij). Ander tijdstip van inname. Bij ontslag van patiënt: 25% medicatiefouten bij ontslag. Kans op dubbelmedicatie door gebruik van originelen en generieken. Foutieve inname van medicatie of foutief gebruik (bv inhalators). Onvoldoende kennis van (nieuwe) medicatie. 43

44 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen 3. Hoe beter samenwerken en communiceren? A. Wat heeft de huisapotheker te bieden? Zeer laagdrempelige gezondheidsmedewerker: Bereikbaar zonder afspraak (onmiddellijk en gratis). Kent vaak de persoonlijke situatie van patiënt en familie. Heeft vaak een vertrouwensrelatie. Helpt patiënt overzicht te behouden in medicatieschema en gebruik. 44

45 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen Het medicatieschema Apotheker neemt het initiatief, gesteund door VAN Ondersteund door permanente vorming Communicatiemiddel naar andere zorgverleners Definitie: Het geheel van gestandaardiseerde informatie over alle actieve medicatie van een patiënt, met inbegrip van de identiteit van de geneesmiddelen, hun posologie, hun indicatie, relevante gebruiksaanwijzing en bijkomende informatie waar nodig Bevat: OTC (pijnstillers, hoeststillers, ). Voedingssupplementen (glucosamine, calcium, ). Fytofarmaca (Ginkgo Biloba, Sint-janskruid, fytooestrogenen, veenbes, ). 45

46 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen Voorbeeld medicatieschema 46

47 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen B. Voorstellen voor een betere samenwerking en communicatie 1. Onvolledige registratie van de thuismedicatie bij opname Bij (geplande) opname een duidelijk medicatieschema door de huisapotheker. Brochure voor patiënt bij pre-operatief consult met richtlijnen voor het ophalen van een medicatieschema bij de huisapotheker. Brochure in apotheek/ziekenhuis waarin patiënten duidelijk uitgelegd wordt wat het belang is van een goede informatie aangaande zijn/haar medicatiegebruik bij opname in het ziekenhuis. 47

48 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen 2. Problemen bij switch van ziekenhuisformularium naar thuismedicatie Medicatieswitch van ziekenhuisformularium naar reeds in gebruik zijnde thuismedicatie bij ontslag. voorlopig technisch moeilijk uitvoerbaar (cf ziekenhuisapotheker) 48

49 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen 3. Onduidelijkheid van thuismedicatie bij ontslag Bij ontslag een duidelijk medicatieschema door het ziekenhuis. Ontslagformulier naar huisapotheker met o.a.: nieuwe medicatie schrapping oude medicatie indicatie en diagnose afwijkende dosis en off-labelgebruik medicatie attest aangevraagd of niet, geen indicatie voor attest Duidelijke en juist opgestelde voorschriften met posologie (bij voorkeur gedrukt). Pre- en postopname richtlijnen (bv naar gebruik anticoagulantia in geval van heelkundige ingreep, postoperatieve pijnbestrijding, ). 49

50 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen 4. Moeilijke communicatie tussen apotheker en andere zorgverleners Opname van coördinaten huisapotheker in dossier. Centrale contactpersoon in ziekenhuis voor huisapotheker met vragen (ziekenhuisapotheker, klinisch apotheker,.). Recente lijst voor de apothekers met contactgegevens van de verschillende diensten en/of artsen (telefoon, ). (AZ Turnhout geeft toegang tot rechtstreekse telefoonnummers specialisten) 50

51 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen 4. Verder overleg - samenwerking? Volgens ons noodzakelijk, zowel voor arts als apotheker, maar in het bijzonder voor de patiënt! Creëren van een overlegplatform op regelmatige basis en bij voorkeur multidisciplinair: ziekenhuisartsen ziekenhuisapothekers huisapothekers huisartsen zorgtrajectpromotor/verpleegkundigen cf MFO (Medisch Farmaceutisch Overleg) in Zuidoost Limburg Opstart pilootproject? Jaarlijks symposium ziekenhuis? Toekomst: e-health, Vitalink(Eerstelijnskluis, terug in de aandacht vanaf najaar), Recipe, Globaal Farmaceutisch Dossier, elektronisch Globaal Medisch Dossier cf Itinera en KCE 51

52 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen 5. Informatief: studies projecten Studie uitgevoerd in opdracht van het Federaal kenniscentrum van de gezondheidszorg: KCE reports 131A Continuïteit van de medicamenteuze behandeling tussen ziekenhuis en thuis. Analyse van het Itinera institute: (zie bijlage) 10 actiedomeinen en 30 voorstellen voor het gezondheids(zorg)beleid van de toekomst 52

53 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen Overleg tussen andere ziekenhuizen en Apothekers van Regio Kempen (KFK): Regio Zuidoost Limburg: Doel: een systeem ontwikkelen voor het optimaliseren van de geneesmiddelenbehandeling bij ouderen continuïteit van de medicamenteuze behandeling verzekeren bij overstap van de ene zorginstelling naar de andere Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO) tussen ziekenhuis Tongeren, apothekers, artsen en zorgtrajectpromotor uit de regio resultaten mmv KUL en UHasselt verwerkt in publicaties en studies 53

54 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen Module ontslagmedicatie, algemeen (zie bijlage) NVZA = Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Medicatieverificatie bij opname en ontslag in Nederland (zie bijlage) 10 thema s Medicatieverificatie bij opname en ontslag Basispresentatie 54

55 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen Hopelijk hebben wij jullie overtuigd van de voordelen die een goede samenwerking kan bieden. Wat we samen doen, doen we beter! Bedankt voor jullie tijd! K.F.K. KEMPISCHE FARMACEUTISCHE KRING wettig er kende beroepsvereniging 55

56 Communicatie in de patiëntenzorg Ervaringen in de thuisverpleging Geel 11 september 2014

57 Een kritiek moment Terug naar huis

58 Het ziekenhuisproject Patiënten in zorg Wekelijks Overleg Bezoek aan de patiënt

59 Nood aan communicatie Is gegroeid door: Complexiteit van zorg Chronische aandoeningen Vergrijzing Sneller ontslag uit het ziekenhuis

60 Informatie-uitwisseling op moment van opname of ontslag Opname Geplande opname Dringende opname: eerstelijn verwittigen Ontslag Gepland ontslag met overleg Niet gepland ontslag: tijdstip bv. vrijdagavond voor een zwaar hulpbehoevende patiënt

61 Moeilijke situaties Er is geen gerief Er is geen voorschrift Er zijn veel wijzigingen in het medicatieschema bv. generische producten Moeilijk tijdstip van ontslag waardoor huisbezoek van de huisarts moeilijk is

62 Thuisverpleging en medicatiezorg Goed medicatiebeleid geeft een verbetering van de levenskwaliteit, correcte inname Als thuisverpleegkundige hebben wij een vergoedbare akte vanuit het RIZIV om medicatie klaar te zetten, maar toezicht van mantelzorger! Er is een gevalideerd medicatieschema. Veel patiënten beheren hun medicatie zelf

63 Noden Wij ervaren meer en meer de nood aan: Informatie (-uitwisseling) aangaande diagnose, behandeling, enz. van de patiënt Multidisciplinaire aanpak Vlottere (digitale) communicatie

64 Het is niet mijn patiënt, maar onze patiënt

65 Knelpunten bij communicatie tussen zorgverstrekker Thuisverpleging De Voorzorg

66 Volgende actoren zijn hierover bevraagd Thuisverpleegkundige Sectorverantwoordelijke thuisverpleging Praktijkcoördinatoren Diabeteseducator Palliatief deskundige Zorgcoördinatoren Patiënten 66

67 knelpunten 1) onvoldoende medische info aan verpleging over behandeling 2) Onvolledigheid patiëntendossier 3) Betrokkenheid ( ervaring) patiënt en de rol van de familie 4) Complexe zorgaanbod en zijn voorwaarden. 67

68 onvoldoende medische info aan verpleging over behandeling 1)Vanuit voorschrift betreffende de verzorging 2) Vanuit ziekenhuis: verslagen medische achtergrond als anamnese. 68

69 Medische info aan verpleging over behandeling 1) Doktersattest ontbreekt of bevat onvoldoende informatie. Dit zowel bij een opstart thuisverpleging of bij een bijkomende zorg van een reeds gekende patiënt. 69

70 Indien een doktersattest niet aanwezig is, is de verpleging niet gemachtigd om de zorg op te starten. Bij afwezigheid van verlenging van voorschrift kan de zorg niet verder gezet worden. 70

71 Welke zaken dient het voorschrift te bevatten voor opstart thuisverpleging Aard, aantal en frequentie zorg Geneesmiddelen : aard en dosis Wondzorg: omschrijving, frequentie, periode, posologie toe te dienen geneesmiddelen perfusie en parenterale en enterale voeding : debiet en hoeveelheid/ 24h 71

72 Medische info aan verpleging over behandeling 2) Meestal beschikt de VK niet over een verslag vanuit ziekenhuis of van de huisarts. Het zou bij anamnese tijdens intake een meerwaarde zijn voor verpleging, referentieverpleegkundige om informatie van de arts te krijgen ipv enkel van de patiënt zelf. 72

73 Welke info is er belangrijk A) Bij een diabetes patiënt A) Bij een palliatief patiënt B) Bij een specifiek of complexe wondzorg 73

74 Welke info is er belangrijk? A) Bij een diabetespatiënt: HB1AC ( procentwaarde om de drie maanden) vetten en cholesterol Bij gekend nierfalen: eiwitten en creatinine 74

75 Diabetespatiënten Bij schommelende niet optimale glycemiewaarden dient de verpleging over een aangepast glycemieschema te beschikken zodat verpleegkundige exact weet wat er kan ingespoten worden. Wanneer de patiënt orale medicatie neemt, wordt dit niet vaak gemeld door de patiënt aan verpleegkudigen, daar de patiënt hier minder belang aan hecht dan een inspuiting. ( patiënt dat VK enkel komt voor spuitjes, nt voor de pilletjes ) 75

76 Onduidelijkheid: wie is bevoegd om de werking van de medicatie uit te leggen aan de patiënt? 76

77 Welke info is er belangrijk? B) Bij een palliatief patiënt: - Medische diagnose - Eventueel de prognose - Medicatieschema - Aanvraag palliatieve premie 77

78 Welke info is er belangrijk? C)Bij een specifieke of complexe wondzorg: Wordt deze zorg opgevolgd vanuit ziekenhuis door een referentieverpleegkundige (+gegevens van deze contactpersoon)? Gedetailleerde omschrijving van de verzorging 78

79 Samenwerking met voetkliniek Samenwerking wordt heel positief ervaren bij de thuisverpleging. Reden: goede communicatie tss eerste en tweede lijn door heen en weer document. Cave: verantwoordelijkheid ligt bij patiënt. 79

80 Volledigheid patiëntendossier Contactgegevens patiënt, huisarts, specialist + anamnese volgens patronen van Gordon. Medische diagnose Verpleegkundige diagnose Evaluatie zorg en verpleegprobleem Indien nodig ( arts dient dit aan VK te bezorgen) Verpleegplan diabetes Dementie attest Bijlage 81 Attest bipolaire stoornis of chizofrenie 80

81 Knelpunt dossier - Geen gedeeld elektronisch dossier. - Intern is het dossier gedeeltelijk elektronisch en nog gedeeltelijk schriftelijk bij de patiënt -> Reden: communicatie die gedeeld moet worden met andere zorgverleners. - Communicatieschrift: zou een meerwaarde zijn dat dit elektronisch gedeeld kon worden en er zo een automatische link is naar het verpleegdossier. 81

82 Ervaring van de zorgcoördinatoren Sociale dienst geeft vaan een ontslag door naar 1 thuiszorgdienst van De Voorzorg en gaat er dan vanuit dat alle thuiszorgdiensten in kennis zijn gesteld. 82

83 Ervaring van de patiënt Patiënt heeft nog veel vragen na de diagnosestelling. Diagnosestelling ligt vaak moeilijk: info gaat op dat moment verloren. Info nadien is vaak nodig en een meerwaarde voor de patiënt. Zowel patiënt als verpleegkundige ervaren dat continue herhaling een meerwaarde is. Belangrijk dat familie betrokken wordt in het verzorgingsproces of informatie over medische diagnose, behandeling. 83

84 Ervaring van de referentieverpleegkundige Veel projecten die naast elkaar lopen. Zorgverleners zien door de bomen het bos niet meer. Kluwen van te lopen paden zijn niet altijd logisch. maakt administratietijd > verzorgingstijd. RIZIV inkomsten zijn niet recht evenredig met de gespendeerde tijd ( bvb diabeteseducaties) 84

85 Besluit 1) onvoldoende medische info aan verpleging over behandeling 2) Onvolledigheid patiëntendossier 3) Betrokkenheid ( ervaring) patiënt en de rol van de familie 4) Complexe zorgaanbod en zijn voorwaarden. 85

86 Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen INPUT TOT HET DEBAT VANUIT DE KINESITHERAPIE

87 Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen WAT ZOUDEN WIJ WILLEN VERBETEREN AAN DE COMMUNICATIE TUSSEN DE SPECIALISTEN EN DE PERIFERE KINESITHERAPIE-PRAKTIJKEN? Opstellen van een lijst met alle zelfstandige praktijken in en rond Geel, met de specialisaties per praktijk. Zo kan er gerichter doorverwezen en gecommuniceerd worden. Meer gedetailleerde voorschriften omtrent behoeften van patiënt aan bvb. brace(s). Voorschriften verschillen erg van specialist tot specialist. Behoefte aan meer (schriftelijke) feedback na een tussentijdse controle. Operatienummer altijd noteren bij revalidatie na een operatie. Indien het een nietmobiele patiënt betreft, dient rechthebbende thuis op het voorschrift genoteerd. Meer en gedetailleerder doorgeven van onderzoeksverslagen, medische beeldvorming, Bijvoorbeeld in geval van discus problematiek: vermelden van niveau, graad, eventuele druk op neurale structuren belangrijke informatie die niet altijd wordt gegeven.

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012 Je rechten als patiënt Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups en downs 12 februari 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar vaststellingen 3. Wet op de patiëntenrechten en verpleegkundigen

Nadere informatie

Transmurale zorg: Dr Daphne Andries Anesthesie A.Z. Klina

Transmurale zorg: Dr Daphne Andries Anesthesie A.Z. Klina Transmurale zorg: mirakel of miserie? Dr Daphne Andries p Anesthesie A.Z. Klina Transmurale zorg Inleiding Implementatie Miserie Mirakel Klinkt alsmuziek ki in de oren Maar Besluit Inleiding 2011: start

Nadere informatie

Medicatieschema: voor de patiënt voor de apotheker

Medicatieschema: voor de patiënt voor de apotheker Medicatieschema: voor de patiënt voor de apotheker Aprs. Marleen Haems Marie Vande Putte Lieven Zwaenepoel Jan Herman Geert Heungens Jan Berghmans Etienne Poppe ehealth MyCareNet Enkele begrippen ehealth?

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT

DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT Els Meerbergen Vlaams Patiëntenplatform vzw 21 maart 2013 5 de NACHTCONGRES NVKVV Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Welke patiëntenrechten zijn er?

Nadere informatie

Complexe zorg in de eerstelijn. Wijkverpleegkundige Mr. C Marijke Geukens

Complexe zorg in de eerstelijn. Wijkverpleegkundige Mr. C Marijke Geukens Complexe zorg in de eerstelijn Wijkverpleegkundige Mr. C Marijke Geukens Wit-Gele Kruis Limburg Cijfers: 13.000 pat. per maand 10.000 bezoeken per dag 1600 medewerkers 1270 Verpleegkundigen 650 verpleegkundige

Nadere informatie

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Patiëntenparticipatie als meerwaarde voor... Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Ilse Weeghmans,VPP vzw Symposium

Nadere informatie

Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan?

Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan? Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan? Ilse Weeghmans Directeur Vlaams Patiëntenplatform vzw Science meets psychiatric practice 21 juni 2013 - Duffel Overzicht Het Vlaams Patiëntenplatform vzw Eén stem

Nadere informatie

Verslag MFO 22/9/2016 huisartsen -apothekers-az Groeninge Kortrijk

Verslag MFO 22/9/2016 huisartsen -apothekers-az Groeninge Kortrijk Verslag MFO 22/9/2016 huisartsen -apothekers-az Groeninge Kortrijk Reacties en feedback op de casussen aangebracht door de apothekers 1- CASUS 1 ste lijn: Roger komt zaterdagvoormiddag naar de apotheek.

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst medicatie en de rol van de apotheker

Resultaten vragenlijst medicatie en de rol van de apotheker Resultaten vragenlijst medicatie en de rol van de Bedankt aan alle verenigingen die onze vragenlijst medicatie en de rol van de verspreid hebben onder hun leden en aan iedereen die deze vragenlijst ingevuld

Nadere informatie

INBRENG VAN PATIËNTEN IN KWALITEITSINITIATIEVEN. dr. Sabine Van Houdt dr. Else Tambuyzer dir. Ilse Weeghmans

INBRENG VAN PATIËNTEN IN KWALITEITSINITIATIEVEN. dr. Sabine Van Houdt dr. Else Tambuyzer dir. Ilse Weeghmans INBRENG VAN PATIËNTEN IN KWALITEITSINITIATIEVEN dr. Sabine Van Houdt dr. Else Tambuyzer dir. Ilse Weeghmans INHOUD > Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? > Waarom zijn kwaliteit van zorg en transparantie

Nadere informatie

Preventie en vergoeding: perspectief van de patiënt

Preventie en vergoeding: perspectief van de patiënt Preventie en vergoeding: perspectief van de patiënt 24 februari 2015 Patiëntveiligheid en medische aansprakelijkheid (Uhasselt) Roel Heijlen, projectverantwoordelijke patiëntveiligheid VPP Inhoud 1) Een

Nadere informatie

Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC. Dirk BROECKX Project Manager éénlijn.be 14 oktober Blue Point Antwerpen

Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC. Dirk BROECKX Project Manager éénlijn.be 14 oktober Blue Point Antwerpen Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC Dirk BROECKX Project Manager 14 oktober Blue Point Antwerpen = een consortium = een netwerk + software leveranciers + egezondheid Diensten Wat

Nadere informatie

Welkom op de dienst Geriatrie (A2) Patiënteninformatie

Welkom op de dienst Geriatrie (A2) Patiënteninformatie Welkom op de dienst Geriatrie (A2) Patiënteninformatie Heilig Hart Ziekenhuis Leuven Brochure Geriatrie (A2) 2 Inhoudstafel 1. Welkom op de afdeling geriatrie (A2)... 4 2. Praktische info over onze afdeling...

Nadere informatie

Referentieverpleegkundige in de stoma- en (in)continentiezorg. Ria Swerts

Referentieverpleegkundige in de stoma- en (in)continentiezorg. Ria Swerts Referentieverpleegkundige in de stoma- en (in)continentiezorg Ria Swerts 27 10 2011 Het belang van de referentieverpleegkundige in de stoma- en (in)continentiezorg in de thuiszorg Manier van werken in

Nadere informatie

Medicatiebeleid in WZC

Medicatiebeleid in WZC Medicatiebeleid in WZC Keynote speaker: Dr. Lore De Raeve Competentiepool Ouderenzorg Algemene Pharmaceutische Bond (APB) Deskundige Gezondheidsbeleid en Ouderenzorg Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond

Nadere informatie

Stappenplan voor het zorgtraject diabetes

Stappenplan voor het zorgtraject diabetes Stappenplan voor het zorgtraject diabetes Informatie voor patiënten Februari 2011 In samenwerking met zorgtrajectpromotoren Uw gegevens Naam: Adres:. Telefoon/GSM: E-mailadres:. Geboortedatum:. Kleefbriefje

Nadere informatie

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw Els Meerbergen Projectverantwoordelijke patiëntenrechten en eerstelijnsgezondheidzorg VPP Studiedag Decreet rechtspositie

Nadere informatie

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Werkgroepen thuiszorg,wzc, az groeninge Hilde Segaert, Ludo Meersdom INHOUD 1 Inleiding 1) Probleemstelling/doelgroep

Nadere informatie

Diabetes. jouw thuisverpleging. onze expertise.

Diabetes. jouw thuisverpleging. onze expertise. Diabetes jouw thuisverpleging. onze expertise. Diabetes... en nu? Diabetes is een chronische aandoening die hoe langer hoe meer Belgen treft. Een gezonde levensstijl is de beste preventie tegen uitbreiding

Nadere informatie

Y:\HZW\2017\LMN\Stuurgroep zorgtrajecten 1

Y:\HZW\2017\LMN\Stuurgroep zorgtrajecten 1 Y:\HZW\2017\LMN\Stuurgroep zorgtrajecten 1 ACTIEPLAN 2017 1. Algemeen De stuurgroep van het LMN ZWV komt om de 6 weken samen op een donderdagmiddag De stuurgroep LMN gaat door op de laatste vrijdag van

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Stappenplan voor het zorgtraject diabetes

Stappenplan voor het zorgtraject diabetes Stappenplan voor het zorgtraject diabetes Informatie voor patiënten November 2010 In samenwerking met zorgtrajectpromotoren Beste, U hebt beslist om in het zorgtraject diabetes te stappen. Wij willen

Nadere informatie

De patiënt als partner in zorg: ook in medicatie!

De patiënt als partner in zorg: ook in medicatie! De patiënt als partner in zorg: ook in medicatie! 13 november 1015 Studiedag MFC Ilse Weeghmans Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) (Fr tegenhanger LUSS) Platform van 100 patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Brugge op schema! Oostkamp op schema! Dr Lut Depoorter huisarts

Brugge op schema! Oostkamp op schema! Dr Lut Depoorter huisarts Brugge op schema! Oostkamp op schema! Dr Lut Depoorter huisarts Vitalink medicatieschema Deze 2 pilootprojecten worden opgestart met als doel het opstellen en het verder optimaliseren van een eenvormig,

Nadere informatie

Verwijscode anno 2013

Verwijscode anno 2013 Arts/verwijzer Psychiater Niet-verwijzende huisarts Verwijscode anno 2013 Dit is de verwijscode van 1997, aangevuld met de recente ontwikkelingen via de SWOT-analyse en de werking rond artikel 107. Deze

Nadere informatie

PILLEN IN HET WZC ROL VAN DE APOTHEKER

PILLEN IN HET WZC ROL VAN DE APOTHEKER PILLEN IN HET WZC ROL VAN DE APOTHEKER Inhoud Geschiedenis: rol van de apotheker (niewe) Rol van de apotheker Come On project Eigen Ervaringen Mini Come On project Apotheek Antverpia Hoofdstuk IV (attesten)

Nadere informatie

Stappenplan ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2

Stappenplan ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2 Stappenplan ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2 Uw gegevens Naam: Adres:... Telefoon/GSM: Emailadres: Samenvatting belangrijke gegevens in mijn zorgtraject: ZORGTRAJECT loopt van (startdatum) tot TYPE GLUCOSEMETER

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

Uw patiëntendossier en privacy

Uw patiëntendossier en privacy Uw patiëntendossier en privacy UZ Leuven werkt met één centraal dossier per patiënt, over alle specialisaties heen. Dit dossier is volledig elektronisch en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en

Nadere informatie

Welkom op de dienst Heelkunde - Orthopedie. Patiënteninformatie

Welkom op de dienst Heelkunde - Orthopedie. Patiënteninformatie Welkom op de dienst Heelkunde - Orthopedie Patiënteninformatie Inhoudstafel 1. Welkom op de afdeling Heelkunde Orthopedie (A6) 3 2. Praktische info over onze afdeling 4 3. Ons team 5 4. Dagschema op de

Nadere informatie

WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID

WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID UZ Leuven vindt het belangrijk om de verwachtingen van u als patiënt of familie te kennen. Zo kunnen we werken aan voortdurende verbetering van onze patiëntenzorg. Sinds eind

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Nieuwe orale anticoagulantia Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana

Patiënteninformatie. Nieuwe orale anticoagulantia Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana Patiënteninformatie Nieuwe orale anticoagulantia Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana 2 Inhoud Inleiding... 4 Werking nieuwe orale anticoagulantia... 4 Hoe wordt het geneesmiddel ingenomen?... 4 Wanneer

Nadere informatie

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4.

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4. Klankbordgroep eerste lijn Gent 18 januari 2011 i.s.m. PLAZZO 1 Programma 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

Stephanie LALEEUW. Marlies EGGERMONT. 22 september 2008

Stephanie LALEEUW. Marlies EGGERMONT. 22 september 2008 Stephanie LALEEUW Marlies EGGERMONT 22 september 2008 CONTROLE VAN HET RIZIV WAT NU? PROCEDURE VOOR 15 mei 2007 Controle: Geneesheren-inspecteurs Verpleegkundigen-controleurs Wat: zijn uw verstrekkingen

Nadere informatie

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011 Vitalink Concept en stand van zaken 19/11/2011 Agenda Concept Vitalink Vitalink in de praktijk Medicatieschema als eerste module Medicatieschema: pilootproject Vragen en suggesties CONCEPT VITALINK Concept

Nadere informatie

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Huisarts, Go for IT Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Gezondheidszorg in 2020 Kwaliteit Betaalbaarheid Toegankelijkheid Continuïteit Accent op chronische zorg Integrale (horizontale) zorg Mobiliteit

Nadere informatie

Hallo, overlopen wij eens uw medicatieschema?

Hallo, overlopen wij eens uw medicatieschema? Hallo, overlopen wij eens uw medicatieschema? Medicatieanamnese door apotheekassistenten Mevr. Lily Thienpont Mevr. Stefanie Vangampelaere Prof. dr. Peter De Paepe 21 mei 2015 2015 Universitair Ziekenhuis

Nadere informatie

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Gedeeld Farmaceutisch Dossier Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Lokaal Farmaceutisch dossier Wettelijke : apotheker moet voorgeschreven geneesmiddelen registreren Tenzij de patiënt bezwaar maakt mogen

Nadere informatie

Welkom op de verpleegeenheid neurologie (O3) Patiënteninformatie

Welkom op de verpleegeenheid neurologie (O3) Patiënteninformatie Welkom op de verpleegeenheid neurologie (O3) Patiënteninformatie Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Praktische info over onze afdeling... 4 3. Ons team... 5 4. Dagschema op de afdeling... 6 5. Enkele weetjes

Nadere informatie

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011 Algologische functie in de praktijk Annemie Van Aken verpleegkundige Inhoud Taak van de algologische functie (AF) FOD begeleidingscomité - universitair onderzoeksequipe Samenstelling van de AF Project

Nadere informatie

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Inhoudsopgave: Wat is CoZo en ehealth? 1 Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent ) 2 Hoe uw Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent

Nadere informatie

Agenda LOK 11/02/2010

Agenda LOK 11/02/2010 4-9-200 Huisartsen Apothekers Huisartsen en apothekers Een gedeelde zorg voor de patiënt Agenda LOK /02/200 20.45u: Welkom + voorstellen aanwezigen 2.00u: Wettelijke aspecten van het 2.0u: Voorschrijven

Nadere informatie

Hieronder vindt u een kort overzicht van de nieuwe producten en/of de promoties die we momenteel aanbieden in de apotheek.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de nieuwe producten en/of de promoties die we momenteel aanbieden in de apotheek. Beste klant, Hieronder vindt u een kort overzicht van de nieuwe producten en/of de promoties die we momenteel aanbieden in de apotheek. Voor vragen kan u ons gerust contacteren op het telefoonnummer 052/30.94.14

Nadere informatie

MINIMALE DATASET transfer van eerstelijn naar ziekenhuis

MINIMALE DATASET transfer van eerstelijn naar ziekenhuis MINIMALE DATASET transfer van eerstelijn naar ziekenhuis a. algemene gegevens o Identificatie patiënt (naam, voornaam en geboortedatum) + sociale context (gehuwd, weduwe, ) o Identiteitskaart o Contactpersonen

Nadere informatie

)3= SULMV,PSOHPHQWHUHQ YDQ PHGLFDWLRQ UHFRQFLOLDWLRQ 6W /XFDV $QGUHDV =LHNHQKXLV

)3= SULMV,PSOHPHQWHUHQ YDQ PHGLFDWLRQ UHFRQFLOLDWLRQ 6W /XFDV $QGUHDV =LHNHQKXLV o o Bij opname: allergieën en contactpersoon achterhalen (verpleging en farmaceutisch consulent) De verpleging vult bij opname een formulier in. De farmaceutisch consulent voert de allergie (na verificatie

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Orale anticoagulantia Vitamine K-antagonisten Marcoumar, Marevan, Sintrom

Patiënteninformatie. Orale anticoagulantia Vitamine K-antagonisten Marcoumar, Marevan, Sintrom Patiënteninformatie Orale anticoagulantia Vitamine K-antagonisten Marcoumar, Marevan, Sintrom 2 Inhoud Inleiding... 4 Werking vitamine K-antagonisten... 4 Hoe wordt het geneesmiddel ingenomen?... 4 Wanneer

Nadere informatie

Het etcs project Gestructureerde samenwerking van WoonZorgCentra met Huisartsen en Ziekenhuizen

Het etcs project Gestructureerde samenwerking van WoonZorgCentra met Huisartsen en Ziekenhuizen Het informatiseringstraject van de Vlaamse Woonzorgcentra (ewzc-programma) Het etcs project Gestructureerde samenwerking van WoonZorgCentra met Huisartsen en Ziekenhuizen Woonzorgnet Dijleland WZC Sint-Bernardus

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op het geriatrisch dagziekenhuis

Patiënteninformatie. Welkom op het geriatrisch dagziekenhuis Patiënteninformatie Welkom op het geriatrisch dagziekenhuis Inhoud Welkom op onze dienst... 3 Wie zijn we en wat doen we?... 3 Voorstelling van het multidisciplinair team... 3 Afspraak en openingsuren...

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN Om na te gaan in welke mate de huisartsen en apothekers uit dezelfde wijk contact hebben en met elkaar overleggen, verstuurden de Apothekers van Brussel

Nadere informatie

Starten met het Vitalink medicatieschema

Starten met het Vitalink medicatieschema Starten met het Vitalink medicatieschema ICT-ondersteuner 14 oktober 2015 - Halle 1 Agenda Kennismaking Wat is Vitalink en hoever staan we? Opzet van dit Vitalink Clusters project (met ondersteuning van

Nadere informatie

Geneeskunde 1. informatiebrochure voor patiënten en familie. Imeldaziekenhuis

Geneeskunde 1. informatiebrochure voor patiënten en familie. Imeldaziekenhuis Geneeskunde 1 informatiebrochure voor patiënten en familie Imeldaziekenhuis imelda omringt u met zorg Inhoud Welkom 3 Multidisciplinair team 4 Patiëntenbegeleiding 5 Andere medewerkers 6 Dagindeling 7

Nadere informatie

16/02/2013. Op weg naar een betere transmurale zorg

16/02/2013. Op weg naar een betere transmurale zorg Op weg naar een betere transmurale zorg Balliu Kristof Wondzorgconsulent Brandwondencentrum Neder Over Heembeek Wondzorgcoördinator wondz.org Situering van een wondzorgspecialist in de thuiszorg. Als wondverpleegkundige

Nadere informatie

Veilig en correct medicatiegebruik

Veilig en correct medicatiegebruik Veilig en correct medicatiegebruik Als je ziek bent of ouder wordt moet je vaak verschillende geneesmiddelen innemen. Door deze op een goede manier te gebruikt, kunnen ze de kwaliteit van je leven verbeteren.

Nadere informatie

Diabetes type 2. Stappenplan voor uw zorgtraject

Diabetes type 2. Stappenplan voor uw zorgtraject Diabetes type 2 Stappenplan voor uw zorgtraject Beste, U hebt beslist om in het zorgtraject diabetes te stappen. Het zorgtraject heeft tot doel uw diabetes zo goed mogelijk te behandelen. Dit is geen uitgebreide

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg Noot vooraf: Deze leidraad werd geschreven voor thuiszorgorganisaties die deelnemen aan het BelRAI- project van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen

Nadere informatie

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw De e-huisarts : Inleiding Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw 2 3 Het ehealth-platform Federale openbare instelling met de missie - om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

Voedingsbeleid in de thuiszorg. Noortje Segers, diëtiste VlaDiO, Wit-Gele Kruis van Antwerpen 7 november 2013

Voedingsbeleid in de thuiszorg. Noortje Segers, diëtiste VlaDiO, Wit-Gele Kruis van Antwerpen 7 november 2013 Voedingsbeleid in de thuiszorg Noortje Segers, diëtiste VlaDiO, Wit-Gele Kruis van Antwerpen 7 november 2013 OVERZICHT Inleiding Evolutie Voedings- en dieetdienst WGKA Wie doet wat Knelpunten Besluit 1.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts J.B. Dekeyserstraat 70 3090 Overijse Erk.nr. ROB ce 1397 RVT vzb 395 Tel: 02/686.05.60 Fax: 02/686.06.96 Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts Art. 1. Dit reglement regelt de praktische werkafspraken

Nadere informatie

TraM: hoe een transmuraal

TraM: hoe een transmuraal TraM: hoe een transmuraal netwerk het medicatiebeleid bij opname en ontslag verbetert Apr. Marleen Haems Directeur Beroepsmanagement KOVAG T 09 235 76 28 M marleen.haems@kovag.be Hoe het begon 2013: SEL

Nadere informatie

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming 1/10/2015: Verplichte DBR voor huisarts 15/10/2016 475075 101076 Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming Welke prestaties? Consultaties + technische prestaties tijdens consultatie

Nadere informatie

Intern medisch reglement Specialisme CARDIOLOGIE

Intern medisch reglement Specialisme CARDIOLOGIE Specialisme CARDIOLOGIE Versie juni 2015 Regionaal Ziekenhuis H. Hart vzw Naamsestraat 105 3000 Leuven T 016 20 92 11 F 016 20 92 69 www.hhleuven.be Inhoudsopgave 1.Procedureblad medische permanentie 7d

Nadere informatie

Het belang van patiëntenportalen. Vlaams Patiëntenplatform Susanne Op De Beeck Marleen Van Eygen Projectverantwoordelijken ehealth

Het belang van patiëntenportalen. Vlaams Patiëntenplatform Susanne Op De Beeck Marleen Van Eygen Projectverantwoordelijken ehealth Het belang van patiëntenportalen Vlaams Patiëntenplatform Susanne Op De Beeck Marleen Van Eygen Projectverantwoordelijken ehealth Het belang van een patiëntenportaal Wie zijn wij? Hoe ervaren patiënten

Nadere informatie

Opbouw van presentatie. Waarheden Complexe zorg Welk antwoord heeft ZOROO op deze waarheden Andere antwoorden

Opbouw van presentatie. Waarheden Complexe zorg Welk antwoord heeft ZOROO op deze waarheden Andere antwoorden ZORRO of ZOROO In naam van: SEL WGK Gent Familiezorg Familiehulp Solidariteit voor het gezin CM Huisartsen Gent Thuiskine Thuis apothekers UZ Gent AZ St Lucas Gent AZ Palfijn Gent AZ Maria Middelares Gent

Nadere informatie

Overleg als opstap naar betere multidisciplinaire samenwerking. Apr. Carolien Bogaerts Manager Farmaceutische Zorg, KOVAG

Overleg als opstap naar betere multidisciplinaire samenwerking. Apr. Carolien Bogaerts Manager Farmaceutische Zorg, KOVAG Overleg als opstap naar betere multidisciplinaire samenwerking Apr. Carolien Bogaerts Manager Farmaceutische Zorg, KOVAG Agenda 1. Kwaliteitsbevorderend programma Valpreventie: het verband tussen psychofarmaca

Nadere informatie

Beter voorbereid met ontslag. Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek

Beter voorbereid met ontslag. Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek Beter voorbereid met ontslag Effectief communiceren tijdens het ontslaggesprek Programma Inleiding ontslaggesprek relevantie moeder - evaluatieproject Beter voorbereid met ontslag : resultaten voormeting

Nadere informatie

In actie met patiëntenrechten!

In actie met patiëntenrechten! In actie met patiëntenrechten! In 2012 bestaat de Wet op de Patiëntenrechten 10 jaar. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ervaart dat deze wet nog steeds niet gekend is. De meeste patiënten en zorgverleners

Nadere informatie

Welkom op de dienst Geriatrie

Welkom op de dienst Geriatrie Welkom op de dienst Geriatrie 2 Welkom op de dienst Geriatrie In deze brochure vindt u allerlei informatie over het verloop van uw opname en over de werking van onze dienst. Het team zorgt er graag voor

Nadere informatie

Informatiebrochure. Navelbreukherstel

Informatiebrochure. Navelbreukherstel Informatiebrochure Navelbreukherstel Informatiebrochure Navelbreukherstel Beste patiënt, U bent opgenomen op de afdeling abdominale chirurgie voor een operatie vanwege een navelbreuk. We geven u met deze

Nadere informatie

Analyse van de percepties van diabeteseducatoren t.a.v. het zorgtraject Diabetes. (regio Destelbergen-Gent-Melle-Merelbeke)

Analyse van de percepties van diabeteseducatoren t.a.v. het zorgtraject Diabetes. (regio Destelbergen-Gent-Melle-Merelbeke) Analyse van de percepties van diabeteseducatoren t.a.v. het zorgtraject Diabetes. (regio Destelbergen-Gent-Melle-Merelbeke) November 202 Stuurgroep LMN Samen in Zorg (L. Alleman, E. Beddeleem, dr. C. Besard,

Nadere informatie

Deel 1: Overzicht van het zorgpad dementie

Deel 1: Overzicht van het zorgpad dementie Deel 1: Overzicht van het zorgpad dementie 1. Korte omschrijving Het Zorgpad Dementie staat voor een gestructureerde, multidisciplinaire, transmurale samenwerking voor betere afstemming van vraaggestuurde

Nadere informatie

Ontslag uit het Erasmus MC

Ontslag uit het Erasmus MC Ontslag uit het Erasmus MC Wanneer u in het Erasmus MC bent of wordt opgenomen, komt er een moment waarop u weer naar huis mag of wordt overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Voordat u het ziekenhuis

Nadere informatie

De zorgrelatie: ervaringen van de patiënt

De zorgrelatie: ervaringen van de patiënt De zorgrelatie: ervaringen van de patiënt 18 oktober 2013 Icuro: relaties zin zorg: zorg in relatie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Relatie

Nadere informatie

verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie

verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie Geachte patiënt U (of een familielid/naaste) wordt opgenomen op de verpleegafdeling oncologie/fysiotherapie. Dit omdat uw gezondheidstoestand een tijdelijk

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom in het MDCCP

Patiënteninformatie. Welkom in het MDCCP Patiënteninformatie Welkom in het MDCCP Inhoud Inhoud... 2 Welkom in het multidisciplinair centrum voor de behandeling van chronische pijn... 3 Het multidisciplinair centrum (MDCCP)... 4 Informatieve sessies...

Nadere informatie

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT (22 augustus 2002, B.S. 26 september 2002) Bijgaande samenvatting verwoordt de beperkte folder uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van

Nadere informatie

Diabetes en ziekenhuisopname

Diabetes en ziekenhuisopname Diabetes en ziekenhuisopname 1. Wat bij een hospitalisatie? Voor een diabetespatiënt kan een hospitalisatie behoorlijk vervelend zijn, zeker wanneer je gewoon bent om je behandeling zelf te regelen. Plots

Nadere informatie

DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM

DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM DOP DIGITAAL ONCO PLATFORM Samenwerking tussen Universitair Ziekenhuis Gent VZW CoZo Vlaanderen Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde Doelstellingen Educatie op maat aanbieden Een tijdige

Nadere informatie

! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 )

!  # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 . ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 ) ! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $././ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + 3-4 % - 5-4 3 6-4 - + & 7 89 : ;

Nadere informatie

Wit-Gele Kruis gaat voor actieve gegevensdeling in ICT-gedreven zorg

Wit-Gele Kruis gaat voor actieve gegevensdeling in ICT-gedreven zorg Wit-Gele Kruis gaat voor actieve gegevensdeling in ICT-gedreven zorg Stefaan Sarens, Algemeen Directeur, Wit-Gele Kruis Antwerpen Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 IT als ruggengraat van de organisatie In

Nadere informatie

Zorgpad stomazorg Wit-Gele Kruis van Antwerpen: samen op weg naar een kwaliteitsvolle stomazorg

Zorgpad stomazorg Wit-Gele Kruis van Antwerpen: samen op weg naar een kwaliteitsvolle stomazorg Zorgpad stomazorg Wit-Gele Kruis van Antwerpen: samen op weg naar een kwaliteitsvolle stomazorg Hilde Claessen donderdag 21 november 2013 VLAS-congres Inleiding Samen een warme kwaliteitsvolle zorg kunnen

Nadere informatie

Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname

Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten

Nadere informatie

EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING

EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING Samenvatting Deze nota beschrijft hoe je als patiënt je toestemming kan geven of weigeren voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens. EHealthConsent

Nadere informatie

een kort stukje Spoor 1... Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid

een kort stukje Spoor 1... Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid ICT- ondersteuning voor zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg een kort stukje Spoor 1... Doelstellingen ü ü ü ü Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren

Nadere informatie

jouw thuisverpleging. onze expertise.

jouw thuisverpleging. onze expertise. jouw thuisverpleging. onze expertise. 7 dagen op 7 24 uur op 24 uur www.wgkovl.be aangepaste thuisverpleging voor iedereen Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen staat open voor elke zorgaanvraag, en verzorgt

Nadere informatie

Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN. Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015

Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN. Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015 Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015 Apr. Lieven Zwaenepoel Brabants Apothekers Forum Vlaams Apothekers Netwerk ICT Ondersteuning voor de 1 ste lijn Wat

Nadere informatie

Hoe gaat het zorgtraject diabetes type 2 er in de toekomst uitzien? Stand van zaken na de evaluatie

Hoe gaat het zorgtraject diabetes type 2 er in de toekomst uitzien? Stand van zaken na de evaluatie Hoe gaat het zorgtraject diabetes type 2 er in de toekomst uitzien? Stand van zaken na de evaluatie NVKVV Oostende 27 april 2015 1 Inleiding 2 1 Wat is een zorgtraject? Nieuwe aanpak van een chronische

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Patiënten als partners:

Patiënten als partners: Patiënten als partners: Pleidooi voor verandering Alain Grijseels KPMG Advisory 12 oktober 2013 Inhoud 1. Landschap zorgverstrekking 2. Geldstromen 3. Kosten gezondheidszorg 4. Patiëntenparticipatie 5.

Nadere informatie

Weer naar huis, wat wil ik nog weten?

Weer naar huis, wat wil ik nog weten? Weer naar huis, wat wil ik nog weten? Informatie voor patiënten die na opname het ziekenhuis verlaten. Algemeen Binnenkort mag u het ziekenhuis weer verlaten. Voordat u het ziekenhuis verlaat, is het belangrijk

Nadere informatie

Welkom op de dienst Inwendige geneeskunde. Patiënteninformatie

Welkom op de dienst Inwendige geneeskunde. Patiënteninformatie Welkom op de dienst Inwendige geneeskunde Patiënteninformatie Heilig Hart Ziekenhuis Leuven Brochure verpleegeenheid Inwendige geneeskunde 2 Inhoudstafel 1. Welkom op de afdeling inwendige geneeskunde

Nadere informatie

NOAC: Globaal overzicht van de oplossingen per faalwijze

NOAC: Globaal overzicht van de oplossingen per faalwijze NOAC: Globaal overzicht van de oplossingen per faalwijze RPN = ernst X voorkomen X zichtbaarheid Moeite om de oplossing (vebetering) te realiseren = moeite³ 1.Eerste medicatievoorschrift F1a Geen NOAC

Nadere informatie

SAMENWERKINGSPROTOCOL:

SAMENWERKINGSPROTOCOL: 1 SAMENWERKINGSPROTOCOL AZ VESALIUS THUISZORG Inleiding Om tot een goede samenwerking te komen tussen AZ Vesalius en thuiszorg, daar waar het gaat om een zwaar zorgbehoevende patiënt die in de thuiszorg

Nadere informatie

7. Zorgtrajecten. Inleiding. suggestievragen

7. Zorgtrajecten. Inleiding. suggestievragen 7. Zorgtrajecten Inleiding Een zorgtraject beoogt een multidisciplinaire benadering van de chronisch zieke patiënt. De toepassing van een zorgtraject gaat echter gepaard met een aantal administratieve

Nadere informatie

Geneeskunde 2. Informatiebrochure

Geneeskunde 2. Informatiebrochure Geneeskunde 2 Informatiebrochure imelda omringt u met zorg Inhoud 2 Voorwoord 3 De opname 4 Multidisciplinair team 5 Patiëntenbegeleiding 7 Andere medewerkers 8 Dagindeling 9 Ontslag uit het ziekenhuis

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management

Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management Aan Van ons kenmerk Gent, Partners SEL zorgregio Gent SEL Zorgregio Gent 10 januari Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management Beste, In het kader van de werkgroep zorg rond

Nadere informatie