INLEIDING. dr Guido Michiels, Voorzitter. Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING. dr Guido Michiels, Voorzitter. Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen"

Transcriptie

1 Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen INLEIDING dr Guido Michiels, Voorzitter Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen

2 Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen INLEIDING Zorgen voor mensen die zorg nodig hebben is een nobele taak die van oudsher hoog aangeschreven staat. Elke toegewijde zorgverlener hetzij als verplegende, arts, kinesist(e) of apotheker verdient evenveel waardering. In een multidisciplinaire geneeskunde gebeurt het niet zelden dat zorgverleners onvoldoende op de hoogte zijn van de ziektegeschiedenis van een patiënt, waardoor ze gegevens missen die voor hen relevant zijn. Dat is te wijten aan een gebrekkige onderlinge communicatie en kan nadelig zijn voor de patiënt en teleurstellend voor de zorgverstrekker. Falende uitwisseling van informatie is niet het gevolg van laakbare slechte wil maar van onvoldoende aandacht (empathie) voor de wijze waarop anderen hun verzorgend werk moeten uitvoeren. In dit seminarie willen we in alle sereniteit onderzoeken waar de structurele knelpunten zich bevinden en hoe we ze kunnen wegwerken.

3 Programma avondseminarie 20u00-20u10: Sabine Van Houdt Het Vlaams Patiëntenplatform 20u10-20u20: Dr. F. Somville - Diensthoofd spoedgevallen & MUG (A.Z. St.-Dimpna Geel) 20u20-20u30: Stef Peeters - Secretaris Stakeholdersoverleg (A.Z. St.-Dimpna Geel) 20u30-20u40: Dr. Marnix Vandoninck - Huisarts (regio Zuiderkempen) 20u40-20u50: Apr. Chantal Foblets (regio Kempen) 20u50-21u00: Greet Ooms - Wit-Gele Kruis (regio Geel) 21u00-21u10: Annick Hillen - De VoorZorg (prov. Antwerpen) Pauze 21u30-22u30: Dialoog o.l.v. dr. Patrik Vankrunkelsven

4 Patiëntenverwachtingen rond communicatie en samenwerking Sabine Van Houdt 11 september 2014

5 Het Vlaams Patiëntenplatform Wat? Onafhankelijk platform 100 patiëntenverenigingen Patiëntenvertegenwoordigers Ontstaan Frustratie Versplintering Streven naar Toegankelijke zorg voor iedereen Actieve deelname van patiënten Via o.m. studiegroepen, denkdagen, 5

6 Het Vlaams Patiëntenplatform Gemeenschappelijke noden aankaarten Oplossingen zoeken in overleg met patiënten Belangen van de patiënt verdedigen Patiënten vertegenwoordigen op beleidsniveau Info geven over beleidsbeslissingen 6

7 Ledenbevraging Hoe informatie verzameld? Stakeholdersoverleg 7

8 Patiënteninformatie Zorgverleners moeten voldoende tijd voorzien voor communicatie met patiënt Wie geeft wanneer welke informatie aan patiënt Informatie aan patiënt over zorgproces Mondelinge en schriftelijke doorverwijzing naar patiëntenverenigingen Folders/infokaarten/webpagina/checklists/... voor patiënten met tips om ziekenhuisopname en - ontslag goed voor te bereiden 8

9 Patiënteninformatie bij ontslag Ontslagbrief specifiek voor patiënten met instructies Medicatieschema voor patiënten Informatie over welk materiaal nodig is Persoonlijk ontslaggesprek met de behandelend arts of 1 verantwoordelijke ziekenhuismedewerker Tijdige informatie over nazorg, nabehandeling Boodschap dat patiënt altijd mag bellen bij vragen of ongerustheden Contactgegevens van ziekenhuismedewerker bij vragen, problemen na ontslag 9

10 Bejegening van patiënt Communicatie mét en niet over patiënt Inspraak patiënt bij ziekenhuisontslag Heldere communicatie over tijdstip van ontslag Betrekken van patiëntenvertegenwoordiger / familie / mantelzorger bij ontslag Data vervolgafspraken afstemmen met patiënt 10

11 Ontslag Voorbereiding terugkeer naar huis: Goede samenwerking met eerstelijn Screenen of thuiszorg nodig is Tijdig thuiszorg inschakelen Respecteren keuze patiënt Terugkeer nu vaak niet geregeld Voldoende medicatie, hulpmiddelen voor eerste dagen / weken en nodige voorschriften bij ontslag meegeven aan patiënt Patiënt voelt zich klaar voor ontslag 11

12 Uitwisseling van gezondheidsgegevens Zorgverleners op de hoogte van gezondheidstoestand patiënt Tijdige uitwisseling van medische documenten Tweerichtingsverkeer Gebruik van ehealthconsent-toepassing Elektronische inzage in patiëntendossier door patiënt Tijdig indienen aanvraag voor terugbetaling van specifieke medicatie bij adviserend geneesheer 12

13 Samenwerking In ziekenhuis Goede opvolging van onderzoeken Ziekenhuisafdeling onvoldoende op de hoogte van andere aandoeningen patiënt Met andere partners Geen onnodige onderzoeken Vlotte doorverwijzing Verwijzing naar huisarts toelichten waarom Afstemmen medicatiebeleid met eerstelijn, WZC 13

14 Samenwerking Met andere ziekenhuizen Patiënt kan zelf kiezen Arts Ziekenhuis Patiënt kan door eigen arts opgevolgd blijven Informatie doorgeven Afspraken tussen ziekenhuizen rond behandelprotocollen 14

15 Dienstverlening sociale dienst Kwaliteitsvolle service Beschikbaarheid, zichtbaarheid 15

16 Tips & tricks Handleiding patientenvoorlichting voor het ziekenhuis Gratis op te vragen bij Patiëntenbrochure veilig in het ziekenhuis ginhetziekenhuis.pdf Betrekken patiënten bij ontwikkelen zorgpaden Publicatie op te vragen bij Beleid rond samenwerking met patiëntenverenigingen? 16

17 Meer informatie Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat Heverlee Tel: Fax:

18 VISIE VAN EEN ZIEKENHUIS SPECIALIST dr SOMVILLE F. URGENTIEARTS DIENSTHOOFD SPOEDGEVALLEN & MUG Spoedgevallen & MUG A.Z. St.-Dimpna - J.B. Stessensstraat 2, 2440 Geel Tel 014/ Fax 014/ )

19 ALGEMEEN Verschillende actoren: 1. Patiënt 2. Apotheker 3. Thuisverpleegkundige 4. Ziekenhuis / spoedgevallen specialist

20 Huidig systeem CORE

21

22 APOTHEKER THUIS VLPK HUISARTS SPECIALIST

23 VOLGENDE STAP Overleg tussen ziekenhuis/spoedgevallen specialist en de andere actoren Overleg met de patiënt en de andere actoren Overleg tussen alle actoren

24 APOTHEKER THUIS VLPK 3 HUISARTS 4 SPECIALIST 2 1

25 CONCLUSIE 1. Communicatietraining Individueel en persoonlijk 2. Communicatie begeleiding (supervisor) Samenwerking en co-creatie 3. Middelen evaluatie (supervisor) Management Dienstoversten van de actoren Dienstoversten Individuen binnen de groep Logistiek (e-voorschrift, HA post, ICT, print)

26 VRAGEN?

27 OP WEG NAAR PATIËNTENPARTICIPATIE IN HET A.Z. ST.-DIMPNA GEEL Samenwerken aan het welzijn van patiënten Stef Peeters Stafmedewerker accreditatie & kwaliteit 27

28 INLEIDING Pilootproject stakeholderoverleg Enquête ziekenhuisartsen Interne & externe communicatie Positieve punten & knelpunten Suggesties & oplossingen 28

29 ERVAREN KNELPUNTEN INTERN Onvoldoende (multidisciplinair) overleg Overleg = bedreiging Onduidelijke medicamenteuze behandeling Beperkte (telefonische) bereikbaarheid Onrechtstreekse informatieoverdracht Onvoldoende empathie Werken in ivoren toren Onvoldoende inlevingsvermogen Zoektocht doorheen medische voorgeschiedenis 29

30 SUGGESTIES INTERN Volledigheid consultaanvragen Uniformiteit en volledigheid medisch dossier Tussentijdse overlegmomenten (patiëntenbespreking) Rechtstreekse communicatie (problemen) Mentaliteitswijziging Respect blijven bewaren!! 30

31 ERVAREN KNELPUNTEN EXTERN Geen of inhoudelijk beperkte verwijsbrieven / telefonisch overleg Geen kopieën van tussentijdse bloednames Systematisch doorsturen van patiënten naar spoedgevallen Beperkte opkomst bij georganiseerde symposia & bijscholingen Onvoldoende overleg Onrechtstreeks uiten van klachten & problemen Drempel tot communicatie met ziekenhuisartsen 31

32 SUGGESTIES EXTERN Tussentijdse vaste overlegmomenten Gestandaardiseerde verwijsbrief Jaarlijkse verwijsbrief van huisarts (bv. zorgtrajectpatiënten) Toegang tot resultaten perifere labo s Jaarlijkse evaluatie van het ziekenhuis door externe partners Meer rechtstreeks contact (bereikbaarheid ziekenhuisartsen) 2x per jaar symposium huisartsen / ziekenhuisartsen Jaarboek ziekenhuis Contactgegevens huisartsen (GSM of ) Online elektronisch agendabeheer 32

33 BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, MET ELKAAR SAMENWERKEN IS SUCCES HENRY FORD 33

34 Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen BIJDRAGE VAN DE HUISARTSEN dr Marnix Vandoninck (regio zuiderkempen)

35 Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen

36 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen Overleg AZ St.-Dimpna Geel Zorgverleners Regio Kempen K.F.K. KEMPISCHE FARMACEUTISCHE KRING wettig er kende beroepsvereniging 36

37 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen Agenda: 1. Ervaren problemen in de apotheek? 2. Welke noden hebben andere zorgverleners? 3. Hoe beter samenwerken en communiceren? Wat hebben huisapothekers te bieden? Mogelijke oplossingen. 4. Verder overleg samenwerking? 5. Informatief: Studies en projecten 37

38 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen 1. Ervaren problematiek in de apotheek A. Medicatie gerelateerde problemen Ontbreken van duidelijk medicatieschema bij ontslag. Moet er oude medicatie gestopt worden? Onduidelijke posologie, afwijkende dosering, off-label gebruik. Onvolledige voorschriften (posologie, verpakkingsgrootte, ). Attest aangevraagd? Komt niet in aanmerking. Onduidelijkheid over indicatie/diagnose (is patiënt op de hoogte?). Medicatie buiten apotheek: (interacties met gewone medicatie? Kanker gerelateerde medicatie Infusen in het ziekenhuis. 38

39 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen B: Problemen i.v.m. de communicatie Geen ontslagformulier voor apotheker. Telefonische bereikbaarheid artsen en diensten in het ziekenhuis loopt niet altijd vlot (behandelende arts, contactpersoon op afdeling, telefooncascade, ). Verschil in voorschrijvende en behandelende arts wie te contacteren? Huisapotheker wordt weinig gecontacteerd bij medicatieproblemen (bij onduidelijkheid ivm thuismedicatie, beschikbaarheid medicatie, ). 39

40 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen 2. Welke noden hebben andere zorgverleners? 40

41 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen A. Onvolledige registratie van thuismedicatie bij opname: Tot 80% van de farmaceutische anamneses bij opname zijn onvolledig of bevatten fouten. Oorzaken: Patiënt kent eigen medicatie onvoldoende en beschouwt niet alles als medicatie (bv insuline, transdermale systemen, OTC,. ). Patiënt vergeet medicatie die niet dagelijks ingenomen wordt (wekelijks, maandelijks, 3 maandelijks, jaarlijks) Invloed van voedingssupplementen en fytofarmaca op medicatie Aard van de vragen (open doelgericht). 41

42 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen Oorzaken (vervolg): Ondervrager (verpleegkundige vs. klinisch apotheker). Patiënt onderschat vaak het belang van anamnese! Wat met alcohol- en druggebruik? Onderbenutting van informatie (medicatieschema, huisapotheker). Tijdsbesteding 42

43 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen B. Problemen bij switch ziekenhuisformularium en thuismedicatie: Bij opname van patiënt: Patiënt niet altijd vertrouwd met kleur, vorm pilletje. Inname van medicatie op eigen initiatief, zonder medeweten van ziekenhuispersoneel (het rood pilletje zit er niet bij). Ander tijdstip van inname. Bij ontslag van patiënt: 25% medicatiefouten bij ontslag. Kans op dubbelmedicatie door gebruik van originelen en generieken. Foutieve inname van medicatie of foutief gebruik (bv inhalators). Onvoldoende kennis van (nieuwe) medicatie. 43

44 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen 3. Hoe beter samenwerken en communiceren? A. Wat heeft de huisapotheker te bieden? Zeer laagdrempelige gezondheidsmedewerker: Bereikbaar zonder afspraak (onmiddellijk en gratis). Kent vaak de persoonlijke situatie van patiënt en familie. Heeft vaak een vertrouwensrelatie. Helpt patiënt overzicht te behouden in medicatieschema en gebruik. 44

45 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen Het medicatieschema Apotheker neemt het initiatief, gesteund door VAN Ondersteund door permanente vorming Communicatiemiddel naar andere zorgverleners Definitie: Het geheel van gestandaardiseerde informatie over alle actieve medicatie van een patiënt, met inbegrip van de identiteit van de geneesmiddelen, hun posologie, hun indicatie, relevante gebruiksaanwijzing en bijkomende informatie waar nodig Bevat: OTC (pijnstillers, hoeststillers, ). Voedingssupplementen (glucosamine, calcium, ). Fytofarmaca (Ginkgo Biloba, Sint-janskruid, fytooestrogenen, veenbes, ). 45

46 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen Voorbeeld medicatieschema 46

47 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen B. Voorstellen voor een betere samenwerking en communicatie 1. Onvolledige registratie van de thuismedicatie bij opname Bij (geplande) opname een duidelijk medicatieschema door de huisapotheker. Brochure voor patiënt bij pre-operatief consult met richtlijnen voor het ophalen van een medicatieschema bij de huisapotheker. Brochure in apotheek/ziekenhuis waarin patiënten duidelijk uitgelegd wordt wat het belang is van een goede informatie aangaande zijn/haar medicatiegebruik bij opname in het ziekenhuis. 47

48 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen 2. Problemen bij switch van ziekenhuisformularium naar thuismedicatie Medicatieswitch van ziekenhuisformularium naar reeds in gebruik zijnde thuismedicatie bij ontslag. voorlopig technisch moeilijk uitvoerbaar (cf ziekenhuisapotheker) 48

49 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen 3. Onduidelijkheid van thuismedicatie bij ontslag Bij ontslag een duidelijk medicatieschema door het ziekenhuis. Ontslagformulier naar huisapotheker met o.a.: nieuwe medicatie schrapping oude medicatie indicatie en diagnose afwijkende dosis en off-labelgebruik medicatie attest aangevraagd of niet, geen indicatie voor attest Duidelijke en juist opgestelde voorschriften met posologie (bij voorkeur gedrukt). Pre- en postopname richtlijnen (bv naar gebruik anticoagulantia in geval van heelkundige ingreep, postoperatieve pijnbestrijding, ). 49

50 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen 4. Moeilijke communicatie tussen apotheker en andere zorgverleners Opname van coördinaten huisapotheker in dossier. Centrale contactpersoon in ziekenhuis voor huisapotheker met vragen (ziekenhuisapotheker, klinisch apotheker,.). Recente lijst voor de apothekers met contactgegevens van de verschillende diensten en/of artsen (telefoon, ). (AZ Turnhout geeft toegang tot rechtstreekse telefoonnummers specialisten) 50

51 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen 4. Verder overleg - samenwerking? Volgens ons noodzakelijk, zowel voor arts als apotheker, maar in het bijzonder voor de patiënt! Creëren van een overlegplatform op regelmatige basis en bij voorkeur multidisciplinair: ziekenhuisartsen ziekenhuisapothekers huisapothekers huisartsen zorgtrajectpromotor/verpleegkundigen cf MFO (Medisch Farmaceutisch Overleg) in Zuidoost Limburg Opstart pilootproject? Jaarlijks symposium ziekenhuis? Toekomst: e-health, Vitalink(Eerstelijnskluis, terug in de aandacht vanaf najaar), Recipe, Globaal Farmaceutisch Dossier, elektronisch Globaal Medisch Dossier cf Itinera en KCE 51

52 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen 5. Informatief: studies projecten Studie uitgevoerd in opdracht van het Federaal kenniscentrum van de gezondheidszorg: KCE reports 131A Continuïteit van de medicamenteuze behandeling tussen ziekenhuis en thuis. Analyse van het Itinera institute: (zie bijlage) 10 actiedomeinen en 30 voorstellen voor het gezondheids(zorg)beleid van de toekomst 52

53 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen Overleg tussen andere ziekenhuizen en Apothekers van Regio Kempen (KFK): Regio Zuidoost Limburg: Doel: een systeem ontwikkelen voor het optimaliseren van de geneesmiddelenbehandeling bij ouderen continuïteit van de medicamenteuze behandeling verzekeren bij overstap van de ene zorginstelling naar de andere Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO) tussen ziekenhuis Tongeren, apothekers, artsen en zorgtrajectpromotor uit de regio resultaten mmv KUL en UHasselt verwerkt in publicaties en studies 53

54 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen Module ontslagmedicatie, algemeen (zie bijlage) NVZA = Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Medicatieverificatie bij opname en ontslag in Nederland (zie bijlage) 10 thema s Medicatieverificatie bij opname en ontslag Basispresentatie 54

55 Overleg AZ St.-Dimpna Geel - Zorgverleners Regio Kempen Hopelijk hebben wij jullie overtuigd van de voordelen die een goede samenwerking kan bieden. Wat we samen doen, doen we beter! Bedankt voor jullie tijd! K.F.K. KEMPISCHE FARMACEUTISCHE KRING wettig er kende beroepsvereniging 55

56 Communicatie in de patiëntenzorg Ervaringen in de thuisverpleging Geel 11 september 2014

57 Een kritiek moment Terug naar huis

58 Het ziekenhuisproject Patiënten in zorg Wekelijks Overleg Bezoek aan de patiënt

59 Nood aan communicatie Is gegroeid door: Complexiteit van zorg Chronische aandoeningen Vergrijzing Sneller ontslag uit het ziekenhuis

60 Informatie-uitwisseling op moment van opname of ontslag Opname Geplande opname Dringende opname: eerstelijn verwittigen Ontslag Gepland ontslag met overleg Niet gepland ontslag: tijdstip bv. vrijdagavond voor een zwaar hulpbehoevende patiënt

61 Moeilijke situaties Er is geen gerief Er is geen voorschrift Er zijn veel wijzigingen in het medicatieschema bv. generische producten Moeilijk tijdstip van ontslag waardoor huisbezoek van de huisarts moeilijk is

62 Thuisverpleging en medicatiezorg Goed medicatiebeleid geeft een verbetering van de levenskwaliteit, correcte inname Als thuisverpleegkundige hebben wij een vergoedbare akte vanuit het RIZIV om medicatie klaar te zetten, maar toezicht van mantelzorger! Er is een gevalideerd medicatieschema. Veel patiënten beheren hun medicatie zelf

63 Noden Wij ervaren meer en meer de nood aan: Informatie (-uitwisseling) aangaande diagnose, behandeling, enz. van de patiënt Multidisciplinaire aanpak Vlottere (digitale) communicatie

64 Het is niet mijn patiënt, maar onze patiënt

65 Knelpunten bij communicatie tussen zorgverstrekker Thuisverpleging De Voorzorg

66 Volgende actoren zijn hierover bevraagd Thuisverpleegkundige Sectorverantwoordelijke thuisverpleging Praktijkcoördinatoren Diabeteseducator Palliatief deskundige Zorgcoördinatoren Patiënten 66

67 knelpunten 1) onvoldoende medische info aan verpleging over behandeling 2) Onvolledigheid patiëntendossier 3) Betrokkenheid ( ervaring) patiënt en de rol van de familie 4) Complexe zorgaanbod en zijn voorwaarden. 67

68 onvoldoende medische info aan verpleging over behandeling 1)Vanuit voorschrift betreffende de verzorging 2) Vanuit ziekenhuis: verslagen medische achtergrond als anamnese. 68

69 Medische info aan verpleging over behandeling 1) Doktersattest ontbreekt of bevat onvoldoende informatie. Dit zowel bij een opstart thuisverpleging of bij een bijkomende zorg van een reeds gekende patiënt. 69

70 Indien een doktersattest niet aanwezig is, is de verpleging niet gemachtigd om de zorg op te starten. Bij afwezigheid van verlenging van voorschrift kan de zorg niet verder gezet worden. 70

71 Welke zaken dient het voorschrift te bevatten voor opstart thuisverpleging Aard, aantal en frequentie zorg Geneesmiddelen : aard en dosis Wondzorg: omschrijving, frequentie, periode, posologie toe te dienen geneesmiddelen perfusie en parenterale en enterale voeding : debiet en hoeveelheid/ 24h 71

72 Medische info aan verpleging over behandeling 2) Meestal beschikt de VK niet over een verslag vanuit ziekenhuis of van de huisarts. Het zou bij anamnese tijdens intake een meerwaarde zijn voor verpleging, referentieverpleegkundige om informatie van de arts te krijgen ipv enkel van de patiënt zelf. 72

73 Welke info is er belangrijk A) Bij een diabetes patiënt A) Bij een palliatief patiënt B) Bij een specifiek of complexe wondzorg 73

74 Welke info is er belangrijk? A) Bij een diabetespatiënt: HB1AC ( procentwaarde om de drie maanden) vetten en cholesterol Bij gekend nierfalen: eiwitten en creatinine 74

75 Diabetespatiënten Bij schommelende niet optimale glycemiewaarden dient de verpleging over een aangepast glycemieschema te beschikken zodat verpleegkundige exact weet wat er kan ingespoten worden. Wanneer de patiënt orale medicatie neemt, wordt dit niet vaak gemeld door de patiënt aan verpleegkudigen, daar de patiënt hier minder belang aan hecht dan een inspuiting. ( patiënt dat VK enkel komt voor spuitjes, nt voor de pilletjes ) 75

76 Onduidelijkheid: wie is bevoegd om de werking van de medicatie uit te leggen aan de patiënt? 76

77 Welke info is er belangrijk? B) Bij een palliatief patiënt: - Medische diagnose - Eventueel de prognose - Medicatieschema - Aanvraag palliatieve premie 77

78 Welke info is er belangrijk? C)Bij een specifieke of complexe wondzorg: Wordt deze zorg opgevolgd vanuit ziekenhuis door een referentieverpleegkundige (+gegevens van deze contactpersoon)? Gedetailleerde omschrijving van de verzorging 78

79 Samenwerking met voetkliniek Samenwerking wordt heel positief ervaren bij de thuisverpleging. Reden: goede communicatie tss eerste en tweede lijn door heen en weer document. Cave: verantwoordelijkheid ligt bij patiënt. 79

80 Volledigheid patiëntendossier Contactgegevens patiënt, huisarts, specialist + anamnese volgens patronen van Gordon. Medische diagnose Verpleegkundige diagnose Evaluatie zorg en verpleegprobleem Indien nodig ( arts dient dit aan VK te bezorgen) Verpleegplan diabetes Dementie attest Bijlage 81 Attest bipolaire stoornis of chizofrenie 80

81 Knelpunt dossier - Geen gedeeld elektronisch dossier. - Intern is het dossier gedeeltelijk elektronisch en nog gedeeltelijk schriftelijk bij de patiënt -> Reden: communicatie die gedeeld moet worden met andere zorgverleners. - Communicatieschrift: zou een meerwaarde zijn dat dit elektronisch gedeeld kon worden en er zo een automatische link is naar het verpleegdossier. 81

82 Ervaring van de zorgcoördinatoren Sociale dienst geeft vaan een ontslag door naar 1 thuiszorgdienst van De Voorzorg en gaat er dan vanuit dat alle thuiszorgdiensten in kennis zijn gesteld. 82

83 Ervaring van de patiënt Patiënt heeft nog veel vragen na de diagnosestelling. Diagnosestelling ligt vaak moeilijk: info gaat op dat moment verloren. Info nadien is vaak nodig en een meerwaarde voor de patiënt. Zowel patiënt als verpleegkundige ervaren dat continue herhaling een meerwaarde is. Belangrijk dat familie betrokken wordt in het verzorgingsproces of informatie over medische diagnose, behandeling. 83

84 Ervaring van de referentieverpleegkundige Veel projecten die naast elkaar lopen. Zorgverleners zien door de bomen het bos niet meer. Kluwen van te lopen paden zijn niet altijd logisch. maakt administratietijd > verzorgingstijd. RIZIV inkomsten zijn niet recht evenredig met de gespendeerde tijd ( bvb diabeteseducaties) 84

85 Besluit 1) onvoldoende medische info aan verpleging over behandeling 2) Onvolledigheid patiëntendossier 3) Betrokkenheid ( ervaring) patiënt en de rol van de familie 4) Complexe zorgaanbod en zijn voorwaarden. 85

86 Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen INPUT TOT HET DEBAT VANUIT DE KINESITHERAPIE

87 Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen WAT ZOUDEN WIJ WILLEN VERBETEREN AAN DE COMMUNICATIE TUSSEN DE SPECIALISTEN EN DE PERIFERE KINESITHERAPIE-PRAKTIJKEN? Opstellen van een lijst met alle zelfstandige praktijken in en rond Geel, met de specialisaties per praktijk. Zo kan er gerichter doorverwezen en gecommuniceerd worden. Meer gedetailleerde voorschriften omtrent behoeften van patiënt aan bvb. brace(s). Voorschriften verschillen erg van specialist tot specialist. Behoefte aan meer (schriftelijke) feedback na een tussentijdse controle. Operatienummer altijd noteren bij revalidatie na een operatie. Indien het een nietmobiele patiënt betreft, dient rechthebbende thuis op het voorschrift genoteerd. Meer en gedetailleerder doorgeven van onderzoeksverslagen, medische beeldvorming, Bijvoorbeeld in geval van discus problematiek: vermelden van niveau, graad, eventuele druk op neurale structuren belangrijke informatie die niet altijd wordt gegeven.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg MFO Medisch Farmaceutisch Overleg Wat is een MFO en hoe kan het in de praktijk worden gerealiseerd in RVT s? 1 Inhoudstafel WAT VIND JE IN DIT DRAAIBOEK?... 3 INLEIDING... 4 1. WAT IS MFO?... 5 2. DOEL

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

Uitrol Medicatieschema

Uitrol Medicatieschema ACTIEPLAN Uitrol Medicatieschema FASE 1: CLUSTERS iminds Maart 2015 Copyright. UITROL MEDICATIESCHEMA 1 1 INTRODUCTIE 4 1.1 Vitalink 4 1.2 Medicatieschema 4 2 DOEL 5 2.1 Situatieschets 5 2.1.1 Pilootprojecten

Nadere informatie

Keten trombosezorg niet sluitend

Keten trombosezorg niet sluitend Keten trombosezorg niet sluitend Risico s door gebruik van antistollingsmedicatie versterkt door gebrek aan samenhang in de tromboseketen Den Haag, oktober 2010 Keten trombosezorg niet sluitend oktober

Nadere informatie

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT?

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? Doel handleiding Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle zorg. 1 Het is de taak van ziekenhuizen en zorgverleners om te zorgen voor een optimale

Nadere informatie

PRIORITEIT AAN CHRONISCHE ZIEKEN! HET ACTIEPLAN VAN MINISTER

PRIORITEIT AAN CHRONISCHE ZIEKEN! HET ACTIEPLAN VAN MINISTER België/Belgique P.B. 3000 LEUVEN MAIL 2/3974 TIJDSCHRIFT Afzendadres: Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15-3001 Heverlee v.u. G. Reynders-Broos Wijnegemsteenweg 70 Bus 005 2970 s Gravenwezel

Nadere informatie

LMN Brugge-Oostende-Houtland

LMN Brugge-Oostende-Houtland Draaiboek ZT DM2 LMN BOH 20100520 - Pag 1 Rudy Faelens LMN BOH LMN Brugge-Oostende-Houtland Prof.dr.J.Sebrechtstraat 1 8000 Brugge Tel: 0488/87.94.85 e-mail : annabel@zorgtrajectboh.be www.zorgtrajectboh.be

Nadere informatie

Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management

Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management Aan Van ons kenmerk Gent, Partners SEL zorgregio Gent SEL Zorgregio Gent 10 januari Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management Beste, In het kader van de werkgroep zorg rond

Nadere informatie

Het Elektronisch Medisch Dossier: (ver)wens(ing)en

Het Elektronisch Medisch Dossier: (ver)wens(ing)en Het Elektronisch Medisch Dossier: (ver)wens(ing)en Auteur: Katleen Fabry, Katholieke Universiteit Leuven Promotor: Prof. Dr. Bert Aertgeerts, Katholieke Universiteit Leuven Copromotor: Dr. Harrie Dewitte,

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Optimalisatie van de doorverwijzing naar de spoeddiensten door een correct gebruik van het SumEHR-systeem.

Optimalisatie van de doorverwijzing naar de spoeddiensten door een correct gebruik van het SumEHR-systeem. Optimalisatie van de doorverwijzing naar de spoeddiensten door een correct gebruik van het SumEHR-systeem. VALCKE Alexander, Universiteit Gent Promotor: Dr. S. WILLEMS, Universiteit Gent Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie

Onderzoek gesubsidieerd in kader van de Limburgse innovatiepremie 2012 en met financiële ondersteuning van VPS Thuisverpleging Bree

Onderzoek gesubsidieerd in kader van de Limburgse innovatiepremie 2012 en met financiële ondersteuning van VPS Thuisverpleging Bree Complexe wondzorg in Limburg. Resultaten van de enquête bij de thuisverpleegkundigen. Balliu Kristof Kiopekzis Melissa Nuyts Erik Nelissen Roald Depoortere Anja Hasselt, Maart 2014 Onderzoek gesubsidieerd

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel FEDERALE EVALUATIECEL PALLIATIEVE ZORG EVALUATIERAPPORT

Nadere informatie

VERSLAG DENKDAG DE (IDEALE) EERSTE LIJN

VERSLAG DENKDAG DE (IDEALE) EERSTE LIJN België/Belgique P.B. 3000 LEUVEN MAIL 2/3974 TIJDSCHRIFT Afzendadres: Vlaams Patiëntenplatform vzw - Groenveldstraat 15-3001 Heverlee v.u. G. Reynders-Broos Wijnegemsteenweg 70 Bus 005 2970 s Gravenwezel

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Nulmeting in verschillende domeinen van de gezondheidszorg Dit onderzoek beschrijft het huidige farmacotherapeutische zorgproces voor

Nadere informatie

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt Registratie van buitenlandse specialisten 2 Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen KNMG-standpunt Beleid & Advies Opleiding & Registratie Medisch Contact & Artsennet Colofon Sterke medische zorg voor

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN.

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. 2014-2015 Stijn Van Driessche, universiteit Gent PROMOTOR: Prof. Dr. Dirk Avonts,

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW

Activiteitenverslag 2012 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW Activiteitenverslag 2012 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW 2012. Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 1 Inleiding 2012 is afgerond onze werking getuigde volop van dynamiek. Het

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel

JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel 1 INHOUD Voorwoord 5 Visie en missie 7 Expertisedomeinen en kernfuncties 8 Brussel en de Rand 9 DE EERSTE LIJN ONDERSTEUNEN Thuisverpleging 10 Andere initiatieven

Nadere informatie