Personicx. 4orange, Hogehilweg CD Amsterdam Zuidoost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personicx. 4orange, 2013. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl"

Transcriptie

1 Personicx 4orange, 2013 Hogehilweg msterdam Zuidoost

2 2 Inhoud Personicx Segmenten 3 Personicx odering 4 1Y10 V & V 5 1Y09 OV & Eetcafé 6 2Y11 Eerste huis & Flatscreen 7 2Y12 Fruitshake & Gadgets 8 3X02 Last minute & ll in 9 3X04 Budget & 10 3X03 arrière & reditcard 11 3X01 Metro & Internet 12 4K15 Speen & Spaarvarken 13 4K14 Buurtsuper & Speelplein 14 4K18 Spelcomputer & MPV 15 4K13 Zandbak & Zee 16 4K19 Paard & Stationwagen 17 4K20 rèche & ash 18 5K07 Ouder & iscounter 19 5K06 ttractie & nimatie 20 5K08 Breedband & Breedbeeld 21 5K22 Brommer & 22 5K23 Private Banking & u Pair 23 6K28 Wijnkelder & Tienerkamer 24 6K26 Sterrencamping & Studieboek 25 6K27 Huiswerk & Moestuin 26 6K21 Beltegoed & vader 27 7X17 Empty Nest & English Garden 28 7X25 Villa & Riviera 29 7X05 Kookgerei & Musicals 30 8M36 Zeilboot & Legaat 31 8M33 Tennisbaan & Kookboek 32 8M16 oncertgebouw & Stedentrip 33 8M34 Moestuin & Vrijwilligerswerk 34 8M31 Volkstuin & Vouwwagen 35 8M32 roogmolen & Groene Vingers 36 8M30 Buur & Barbecue 37 9M24 Gouwe Ouwe & Hollandse Nieuwe 38 9M29 oupon & ryptogram 39 10R44 Kleinkinderen & Beurskoersen 40 10R43 ntiekveiling & Vakantiebeurs 41 10R42 Zondagsrust & Regio TV 42 10R45 Smartlap & Boodschappentrolly 43 10R41 Buurtbingo & Hollandse Pot 44 11R35 Opinie & Obligatie 45 11R40 Fietstocht & Goede oelen 46 11R46 Ganzenbord & Geranium 47 12R37 Jenever & Jaarkaart 48 12R39 Puzzel & Pantoffel 49 12R38 Rebus & Rijnreis 50

3 Personicx Segmenten 3 Personicx segmenten Personicx is de meest innovatieve consumentensegmentatie op huishoud- en postcodeniveau. Het gaat een stap verder dan traditionele socio- en geodemografische segmentatiesystemen door rekening te houden met zowel sociale, culturele, historische als situationele factoren. En door het gedrag van consumenten te relateren aan de levensfase waarin zij zich bevinden. e Nederlandse huishoudens zijn op basis van levensfase bepalende variabelen en hun gedragingen als consument ingedeeld in Personicx clusters. Huishoudens worden geclassificeerd aan de hand van consumenteninformatie van 4orange afkomstig uit het enquêtebestand van het entrum voor onsumenten Informatie (I) en gebruik makende van informatie uit externe bronnen als het BS. e huishoudens in ieder van de 46 Personicx clusters delen unieke eigenschappen met elkaar en vertonen vergelijkbaar gedrag als consument, typerend voor het eigen cluster en verschillend van de huishoudens in een van de andere clusters. Ieder type is geportretteerd aan de hand van een beschrijving die tot de verbeelding spreekt: een momentopname van de eigenschappen en de levensstijl. Personicx is ook beschikbaar voor de merikaanse markt en diverse andere Europese markten, waaronder Engeland, Frankrijk en uitsland. Toepassingen Personicx is niet alleen relevant voor RM gerelateerde activiteiten, maar wordt ook succesvol toegepast voor het werven van nieuwe klanten. aarnaast kunnen bestaande databases met klantgegevens met Personicx verrijkt worden. e voorspellende kracht van Personicx ten behoeve van klantwerving, -behoud en -ontwikkeling is terug te vinden in diverse toepassingen, waarvan hier enkele worden beschreven: Inzicht verkrijgen in uw klanten: In welke Personicx clusters bevinden mijn meest prospectrijke huishoudens zich, wie heeft gereageerd op mijn actie, hoe onderscheiden mijn klanten zich van de klanten van de concurrent? Uw eigen klantenbestanden verrijken: Het toevoegen van de Personicx clusters aan interne klantenbestanden van bijvoorbeeld banken, verzekeringsmaatschappijen, fondsenwervers, retailers, waardoor uw eigen data een krachtige lifestyle-component krijgt. Boodschap en doelgroep op elkaar afstemmen: Personicx kan als filter op ( ) adresselecties ingezet worden, zodat de boodschap goed afgestemd kan worden op de behoeften van de gewenste doelgroep. Marktpotentieel van producten of diensten vaststellen in elk marktgebied: Wat is de omvang van uw doelgroep(en), uit welke segmenten bestaat uw doelgroep en waar bevinden deze zich? Nationale en lokale communicatiecampagnes beter plannen: In welke kranten, tijdschriften of op welke televisiestations kunt u het beste adverteren, in welke gebieden kunt u uw mediamix aanscherpen?

4 Personicx odering 4 Personicx codering Ieder cluster heeft naast een typerende naam een eigen code. e 46 clusters behoren op basis van de gemiddelde samenstelling van het huishouden tot één van de 12 hoofdgroepen. e codes zijn opgebouwd uit drie onderdelen: allereerst een groepscijfer (van 1 tot 12), vervolgens een letter en daarna het clusternummer (van 1 tot 46). Het getal waarmee de code begint, geeft de betreffende hoofdgroep weer. it is gebaseerd op de leeftijdscategorie. Zo staat '1' voor de jongste en '12' voor de oudste huishoudens. e letter weerspiegelt de levensfase van het cluster. e combinaties van de getallen en letters vormen de volgende hoofdgroepen: 1Y Starters 2Y Jonge Paren 3X Jonge lleenstaanden 4K Jonge Gezinnen 5K Gezinnen met Schoolgaande Kinderen 6K Gezinnen met Volwassen Kinderen 7X Middelbare Huishoudens zonder Kinderen 8M Oudere Paren 9M Oudere lleenstaanden 10R Gepensioneerde Paren 11R Seniore Paren 12R lleenstaande Ouderen Het getal achter de code van de hoofdgroep is het clusternummer. e 46 clusters zijn in drie levensfasen ingedeeld: Huishoudens zonder thuiswonende kinderen, Huishoudens met thuiswonende kinderen en Oudere huishoudens. eze indeling is gebaseerd op de levensfase en de huishoudsamenstelling. e eerste groep bestaat uit de starters, de jonge paren, de jonge alleenstaanden en de middelbare huishoudens zonder kinderen. e tweede groep betreft Personicx clusters die uit huishoudens met thuiswonende kinderen bestaan: Jonge gezinnen, gezinnen met schoolgaande kinderen en gezinnen met volwassen kinderen. e laatste groep bestaat uit clusters met oudere huishoudens: Gepensioneerde paren, seniore paren en alleenstaande ouderen. Hieronder staan de drie groepen naast elkaar. Huishoudens zonder thuiswonende kinderen Huishoudens met thuiswonende kinderen Oudere huishoudens 1Y10 1Y09 2Y11 2Y12 3X02 3X04 3X03 3X01 7X17 7X25 7X05 8M36 8M33 8M16 8M34 8M31 8M32 8M30 9M24 9M29 V & V OV & Eetcafé Eerste huis & Flatscreen Fruitshake & Gadgets Last minute & ll in Budget & arrière & reditcard Metro & Internet Empty Nest & English Garden Villa & Riviera Kookgerei & Musicals Zeilboot & Legaat Tennisbaan & Kookboek oncertgebouw & Stedentrip Moestuin & Vrijwilligerswerk Volkstuin & Vouwwagen roogmolen & Groene Vingers Buur & Barbecue Gouwe Ouwe & Hollandse Nieuwe oupon & ryptogram 4K15 4K14 4K18 4K13 4K19 4K20 5K07 5K06 5K08 5K22 5K23 6K28 6K26 6K27 6K21 Speen & Spaarvarken Buurtsuper & Speelplein Spelcomputer & MPV Zandbak & Zee Paard & Stationwagen rèche & ash Ouder & iscounter ttractie & nimatie Breedband & Breedbeeld Brommer & Private Banking & u Pair Wijnkelder & Tienerkamer Sterrencamping & Studieboek Huiswerk & Moestuin Beltegoed & vader 10R44 Kleinkinderen & Beurskoersen 10R43 ntiekveiling & Vakantiebeurs 10R42 Zondagsrust & Regio TV 10R45 Smartlap & Boodschappentrolly 10R41 Buurtbingo & Hollandse Pot 11R35 Opinie & Obligatie 11R40 Fietstocht & Goede oelen 11R46 Ganzenbord & Geranium 12R37 Jenever & Jaarkaart 12R39 Puzzel & Pantoffel 12R38 Rebus & Rijnreis

5 1Y10 V & V jaar alleenstaand / samenwonend beneden modaal huurwoning stedelijk Kleine huishoudens met jonge alleenstaanden of stellen in de leeftijdscategorie tot 35 jaar. Ze zijn middelbaar tot hoger opgeleid en staan nog aan het begin van hun professionele loopbaan. e jongere huishoudens met een beneden of rond modaal inkomen hebben weinig financiële producten in bezit en doneren weinig aan goede doelen. In hun gehuurde etagewoning of appartement staat enige moderne, luxe apparatuur en in de meeste gevallen hebben ze ook nog een auto. e werkende jonge huishoudens gaan in hun vrije tijd naar de bioscoop, popconcerten, attractieparken en restaurants. Ze kijken vaak naar films op video of dvd of naar programma s op de commerciële televisiezenders. Bovendien lezen ze vaker vrouwentijdschriften, gratis dagbladen en boeken. it type gaat vaak op zonvakantie. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

6 1Y09 OV & Eetcafé jaar alleenstaand beneden modaal huurwoning stedelijk Jonge, hoogopgeleide alleenstaanden, starters op de arbeidsmarkt die in een gehuurde flat of kleine eengezinswoning in een zeer stedelijk gebied wonen. Ze hebben auto en reizen met het openbaar vervoer naar hun werk. Ze lezen dan ook voornamelijk de gratis kranten en enkele populaire dagbladen in de losse verkoop en daarnaast veel (thema)boeken, maar lezen ze nauwelijks tijdschriften. Ze zijn echte Internetgebruikers, vooral ook voor hun carrièreplanning. e jongeren investeren ondanks hun beneden modale inkomen aanzienlijk in vrijetijdsbestedingen: ze gaan veel uit, bezoeken veelvuldig het theater, concerten en bioscopen, zijn reislustig en gaan vaak uit eten. Bovendien doen ze hun boodschappen vooral bij lbert Heijn, waar ze vaker dan gemiddeld gezonde en verantwoorde producten kopen. Ze hebben weinig luxe in het huishouden, weinig financiële producten en zijn ze minder gul in het doneren aan goede doelen. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

7 2Y11 Eerste huis & Flatscreen jaar samenwonend 1,5 tot 2 keer modaal verstedelijkt / landelijk Jonge huishoudens zonder kinderen woonachtig in een matig tot weinig stedelijk gebied. e hoofdkostwinner is middelbaar opgeleid en werkt veelal in het middenkader. e tweeverdieners hebben een relatief hoog inkomen en leiden een onbezorgd en redelijk luxe leven. Naast één of twee auto s en of vaak een motor voor de deur of in de schuur hebben de jonge stellen redelijk veel moderne beeld- en geluidapparatuur in hun eengezins-. Ze lezen weinig dagbladen, veel jonge vrouwenbladen en hebben als televisiegids het Veronica Magazine en kijken voornamelijk naar commerciële televisiezenders en videofilms. Naast de sportschool en het voetbalveld bezoeken deze huishoudens regelmatig de bioscoop, het theater of een popconcert en gaan graag uit eten. e vakantie bestaat uit zon, zee en strand. e interesse gaat verder nog uit naar mode, koken en doe-het-zelven. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

8 2Y12 Fruitshake & Gadgets jaar samenwonend 2 keer modaal of hoger stedelijk Statusgerichte jonge stellen zonder kinderen die met hun jaar al veel bereikt hebben. e hoogopgeleide tweeverdieners genieten een zeer hoog inkomen. an hun hogere functie danken ze vaak (beiden) een lease auto uit de hogere prijsklasse. Ze wonen in een zeer stedelijk gebied in een. it kan zowel hoog- als laagbouw zijn. Hun huis is voorzien van de meest luxe en moderne huishoudelijk en beeld- en geluidapparatuur. e boodschappen worden voornamelijk bij de lbert Heijn gehaald. Status is belangrijk, evenals het hebben van de nieuwste gadgets op technologisch gebied. e jonge stellen leven bewust: ze sporten veel, gebruiken gezonde en verantwoorde producten en lezen veel: voornamelijk de landelijke dagbladen, opiniebladen, (thema)boeken, literatuur en daarnaast veel lifestyle- en glossyachtige tijdschriften. e hoogopgeleide stellen investeren aanzienlijk in beleggingen, en geven het nodige uit aan uitgaan, hobby s en vakanties. Ondanks hun levensstandaard doneren ze echter relatief weinig. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

9 3X02 Last minute & ll in jaar alleenstaand / gescheiden modaal landelijk lleenstaanden of stellen van jaar zonder kinderen. e middelbaar opgeleiden werken in het middenkader en hebben een modaal inkomen. e kleine huishoudens wonen in een weinig stedelijk gebied wat tot uiting komt in hun lifestyle. Ze bezitten een goedkopere auto en daarnaast in gevallen ook een motor. Ze hebben de meer doorgaande financiële producten waaronder een spaarrekening en een bedrijfsspaarregeling en een hypotheek voor de eigen woning. In hun gezinswoning is moderne beeld- en geluidapparatuur aanwezig. Wanneer ze een krant lezen is dit voornamelijk een regionaal dagblad en ze kijken op televisie naar de jonge commerciële televisiezenders. Het Internet wordt in huis gebruikt voor diverse doeleinden. Ze zijn enigszins sportief, gaan vaak uit en gaan in de zomer vooral met vliegvakantie. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

10 3X04 Budget & jaar alleenstaand / gescheiden beneden modaal huurwoning landelijk mix van soorten huishoudens, zowel jongeren als ouderen, alleenstaanden en stellen, meestal zonder kinderen. e hoofdkostwinner is middelbaar opgeleid en heeft een (beneden) modaal inkomen. e huishoudens bezitten weinig financiële producten en doneren weinig aan goede doelen. Ze halen hun boodschappen bij de goedkopere supermarkten en de prijsdrogisterijen. e kleine huishoudens wonen in een kleinere gezinswoning of flat in een weinig stedelijk gebied met de gebruikelijke huishoudelijke en beeld- en geluidapparatuur. Zij hebben een goedkopere of auto. In het huishouden wordt naast een regionaal dagblad weinig kranten of bladen gelezen, maar wordt veel naar videofilms, dvd s en de jonge commerciële televisiezenders gekeken. e leden zijn weinig sportief en gaan regelmatig uit. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

11 3X03 arrière & reditcard jaar alleenstaand / gescheiden of wel kinderen 1,5 keer modaal huurwoning stedelijk lleenstaanden of stellen van jaar met of zonder kinderen. e relatief hoger opgeleiden werken in het middenkader en genieten een modaal inkomen. Zij houden zich bewust bezig met hun loopbaan. e huishoudens hebben weinig financiële producten in bezit en doneren weinig aan goede doelen. esondanks koopt dit type meer dan gemiddeld de doorgaans duurdere gezonde en verantwoorde producten. e kleine huishoudens wonen in een sterk stedelijk gebied in een gehuurde etagewoning of flat en gaan veel de stad in naar de bioscoop of gaan uit(eten), daarnaast kijken ze veel video s of dvd s. Ze lezen voornamelijk dagbladen in de losse verkoop, de gratis opiniebladen en (thema)boeken. In geval van thuiswonende kinderen is er vaker een spelcomputer aanwezig en wordt er naast de jonge commerciële en muziekzenders TMF en MTV naar kinderzenders als Nickelodeon of Fox Kids gekeken. it type is reislustig en gaat veelvuldig op reis binnen en buiten Europa. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

12 3X01 Metro & Internet jaar alleenstaand / gescheiden 1,5 keer modaal stedelijk Welvarende alleenstaanden of stellen van jaar zonder thuiswonende kinderen. e middelbaar tot hoger opgeleiden werken in het middenkader en hebben een modaal of hoger inkomen. Ze houden zich bewust met hun loopbaan bezig. e kleine huishoudens wonen in een sterk stedelijk gebied, wat tot uiting komt in hun levensstijl. Ze bezitten of één goedkopere auto. Ze hebben de meer voorkomende financiële producten, zoals een bedrijfsspaarregeling, hypotheek en spaarrekening. it type koopt voornamelijk -merken en enkele gezonde en verantwoorde producten bij de lbert Heijn. In hun gekochte etagewoning of flat is de nodige moderne beeld- en geluidapparatuur aanwezig. Ze lezen voornamelijk de gratis kranten en opiniebladen en verscheidene (thema)boeken, en gebruiken Internet voor diverse doeleinden. e alleenstaanden of stellen gaan vaak uit, hebben stijlvolle hobby s en zijn zeer sportief. Ze zijn bovendien reislustig en gaan veelvuldig met het vliegtuig op vakantie zowel binnen als buiten Europa. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

13 4K15 Speen & Spaarvarken jaar gehuwd / samenwonend zeer jonge kinderen 1 tot 1,5 keer modaal landelijk Jonge huishoudens met een kind jonger dan 5 jaar en relatief vaak een hoofdkostwinner van 25 tot 35 jaar. e hoofdkostwinner is middelbaar opgeleid en werkt in het middenkader in loondienst. e jonge ouders hebben een redelijk inkomen, waarvan een behoorlijk deel wordt gespaard, en hebben één of meerdere auto s, soms ook nog een motor. Ze wonen al enige tijd in een eigen luxe-ingerichte eengezinswoning, vaak in een weinig stedelijke nieuwbouwwijk. In het huishouden zijn vaak huisdieren aanwezig. Er wordt prijsbewust inkopen gedaan bij de goedkopere, meer regionale supermarktketens en prijsdrogisterijen. e komst van het kind heeft een andere wending aan het leven van deze stellen gegeven: attractieparken, vakanties in de Benelux en het lezen over het opvoeden van jonge kinderen vormen een belangrijk deel van het leven. In het algemeen zijn deze jonge ouders minder actief dan hun leeftijdsgenoten. Gedoneerd wordt voornamelijk aan instanties voor kinderhulp en gezondheid. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

14 4K14 Buurtsuper & Speelplein jaar gehuwd / samenwonend zeer jonge kinderen 1 tot 1,5 keer modaal landelijk Jonge gezinnen waarvan het leven in het teken staat van de opvoeding van hun jonge kinderen. e jonge ouders vallen in de leeftijdscategorie jaar en hebben een redelijk hoog inkomen. Ze beleggen actief en hebben één of meerdere auto s, soms een motor. Ze wonen al enige tijd in een gekochte, ruime en luxe-ingerichte gezinswoning, vaak in een weinig stedelijke nieuwbouwwijk. e hoofdkostwinner is middelbaar opgeleid en werkt in het middenkader in loondienst. Er wordt prijsbewust inkopen gedaan bij de goedkopere, regionaal opererende supermarktketens en prijsdrogisterijen. e kinderen staan in het middelpunt, de interesses en vrijetijdsbestedingen bestaan uit het bezoeken van attractieparken, op vakantie in de Benelux, lezen van opvoedbladen en kopen van kinderboeken. eze jonge ouders zijn minder actief dan hun leeftijdsgenoten: ze sporten relatief weinig en hebben minder hobby s en culturele interesses. onaties worden voornamelijk gedaan aan organisaties die hen zelf of hun omgeving raken, zoals organisaties voor kinderhulp. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

15 4K18 Spelcomputer & MPV jaar gehuwd jonge kinderen 1 tot 1,5 keer modaal verstedelijkt Gezinnen met kinderen en een boven modaal inkomen. e werkende ouders vallen in de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar. e kinderen zijn jonger dan 12 jaar en vormen het middelpunt van het gezinsleven: het bezoeken van attractieparken, een spelcomputer, kinderboeken, videofilms, kindertelevisie. Er worden weinig andere bladen en boeken gelezen. e vakanties worden aan een van de Europese stranden gevierd en veelal op de camping in de eigen caravan. e welvarende gezinnen hebben veel moderne luxe apparatuur in hun ruime, rijden in één of meer auto s, hebben vaak nog een motor en geven relatief veel geld uit aan boodschappen. Ondanks het bovenmodale inkomen hebben de huishoudens uitsluitend de voor een gemiddeld gezin gebruikelijke financiële producten en vallen hun auto( s) in de gemiddelde prijsklassen. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

16 4K13 Zandbak & Zee jaar gehuwd / samenwonend jonge kinderen 2 keer modaal of hoger landelijk Jonge gezinnen met één of meerdere kinderen en een redelijk hoog inkomen. e werkende ouders vallen in de leeftijdscategorie 25 tot 50 jaar. e kinderen zijn jonger dan 12 jaar en vormen het middelpunt van het gezinsleven: attractieparken worden vaak bezocht, de vakanties worden aan een Europees strand doorgebracht, kinder- en jeugdzenders en video s of dvd s worden veel op televisie bekeken en spelcomputers en kinderboeken worden speciaal voor hen aangeschaft. Behalve door de kinderen wordt er in het gezin verder weinig bladen en boeken gelezen. e welvarende gezinnen hebben veel moderne luxe apparatuur, rijden in één of meer auto s uit de lagere prijsklassen en geven relatief veel geld uit aan boodschappen. Ze wonen relatief vaak in een gemiddelde gezinswoning en bezitten de voor een gemiddeld gezin meer voorkomende financiële producten. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

17 4K19 Paard & Stationwagen jaar gehuwd jonge kinderen 1 tot 1,5 keer modaal landelijk Gezinnen met kinderen met een boven modaal inkomen. e werkende ouders vallen in de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar. e kinderen zijn jonger dan 12 jaar en het gezinsleven staat in het teken van hen: dagtochten naar attractieparken, een gameconsole in de woonkamer en een hele serie animatiefilms. e vakanties worden doorgaans in de Benelux doorgebracht. e welvarende gezinnen hebben veel moderne luxe apparatuur in hun ruime of boerderij, rijden in één of meer auto s, hebben vaak een caravan en/of motor en geven relatief veel geld uit aan boodschappen. Ze zijn zeer gericht op hun eigen landelijke woonomgeving: ze lezen een regionaal dagblad, doen vaker aan paardensport en kopen boodschappen bij de lokale en goedkopere supermarkten. aarnaast hebben ze de niet meer dan de gebruikelijke en veel voorkomende financiële producten in bezit. Ze doneren veelvuldig aan doelen die dichtbij hun eigen leven staan als gezondheidsinstanties en kinderhulporganisaties. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

18 4K20 rèche & ash jaar gehuwd jonge kinderen 2 keer modaal of hoger landelijk Zeer welvarende gezinnen bestaande uit hoogopgeleide tweeverdieners en kinderen jonger dan 12 jaar. Met het hoge inkomen kunnen de gezinnen zich een ruime in een matig stedelijk gebied veroorloven, ingericht met allerlei moderne huishoudelijk en beeld- en geluidapparatuur. In het huishouden zijn vaak twee of meer auto s aanwezig. aarnaast wordt actief belegd. e gezinsleden zijn sportief, er worden meerdere en vele sporten beoefend. e vrijetijdsbesteding wordt grotendeels ingevuld naar de kinderen en (kampeer)vakanties worden in de Benelux of Frankrijk doorgebracht. Ondanks het hoge opleidingsniveau zijn de tweeverdieners maar matig maatschappelijk betrokken. Ze lezen een regionaal dagblad of e Telegraaf. aarentegen zijn de gezinnen gul in het schenken aan verscheidene goede doelen. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

19 5K07 Ouder & iscounter jaar alleenstaand / gescheiden oudere kinderen 1,5 keer modaal huurwoning stedelijk Huishoudens met alleenstaande of gescheiden 35-plussers met of zonder thuiswonende kinderen. e alleenstaanden zijn middelbaar opgeleid. e kleine huishoudens hebben een gemiddeld inkomen, wonen in een huurwoning in stedelijke gebieden en hebben één of auto. Het lees- en koopgedrag is weinig opvallend. Bovendien is de aanwezige luxe en de vrijetijdsbesteding veelal op de kinderen gericht: de bioscoop en de diverse attractieparken worden relatief vaak bezocht, kinder- en muziekzenders en video s of dvd s worden veel bekeken en een spelcomputer en dvd-speler behoren tot de beperkte aanwezige luxe. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

20 5K06 ttractie & nimatie jaar gehuwd oudere kinderen beneden modaal stedelijk Gezinnen met, vaak schoolgaande, kinderen. e leeftijd van de hoofdkostwinner ligt tussen de 25 en 65 jaar en deze kan zowel lager als hoog opgeleid zijn. Het inkomen wisselt per gezin, maar ligt vaker rond 2 keer modaal. e gezinnen wonen in een gekochte eengezinswoning in een stedelijk gebied, uitgebreid voorzien van moderne technologische en luxe apparatuur. Ze rijden in één of meerdere auto s van een gemiddelde prijsklasse en hebben hun leven ingericht naar hun beperkte vermogen en de aanwezigheid van de kinderen: er worden weinig bladen en boeken gelezen, met uitzondering van de jeugdbladen als de onald uck en kinder- en studieboeken, en ze hebben behalve het bezoeken van bioscopen en attractieparken en het bekijken van dvd s of video s en muziekzenders weinig andere hobby s. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

21 5K08 Breedband & Breedbeeld jaar gehuwd oudere kinderen 2 keer modaal of hoger huurwoning stedelijk Redelijk welvarende gezinnen met één of meerdere kinderen. e middelbaar opgeleide hoofdkostwinner is vaak ouder dan 35 jaar en verdient een redelijk hoog inkomen. e kinderen zijn van verschillende leeftijden. e gezinnen wonen in een stedelijk gebied in een eengezins-huurwoning, hebben een goedkopere auto en kopen hun boodschappen bij de goedkopere supermarkten. In het huishouden is echter veel innovatief beeld- en geluidapparatuur aanwezig, en wordt er veelvuldig van internet gebruik gemaakt voor diverse doeleinden. e gezinnen zijn weinig sportief en reislustig. Ze lezen vooral de gratis dagbladen en populaire kranten in de losse verkoop als e Telegraaf. Tevens kijken ze vooral naar kinder-, jeugd-, en commerciële televisiezenders. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

22 5K22 Brommer & jaar gehuwd oudere kinderen 1 tot 1,5 keer modaal landelijk Gezinnen met tieners en pubers. e hoofdkostwinner is 35 tot 50 jaar en is werkzaam in het middenkader. e boven modale gezinnen wonen in een in een landelijk gebied. Ze zijn redelijk regionaal georiënteerd: ze hebben een abonnement op een regionaal dagblad, doen hun boodschappen bij discounters en de meer regionaal gevestigde supermarkten en rijden vaker paard. aarentegen hebben ze veel luxe beeld- en geluidapparatuur in het huishouden en voor de kinderen zijn er een spelcomputer en mobiele telefoons. Naast het lezen van een van de jeugdbladen wordt vaak over het Internet gesurft voor tal van doeleinden en veel naar commerciële familie- en muziekzenders gekeken. Veelvuldig worden de sporten voetbal en zwemmen beoefend. e (kampeer)vakanties worden doorgebracht in de Benelux of Frankrijk. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

23 23 5K23 Private Banking & u Pair jaar gehuwd oudere kinderen 2 keer modaal of hoger verstedelijkt Gezinnen met één of meer kinderen. e hoogopgeleide hoofdkostwinner is 35 tot 65 jaar en verdient als hogere leidinggevende samen met de partner een zeer hoog inkomen. Het welvarende gezin is financieel actief, bankiert vaker bij banken voor vermogende particulieren en leeft naar haar hoge levensstandaard: een ruime in een verstedelijkt gebied met veel luxe en moderne technologische apparatuur en spullen, één of meer luxe auto s en actieve vakanties in (Zuid-)Europa. Men heeft veel culturele interesses en beoefent veel sporten zoals voetbal, hockey en tennis. Naast dat deze gezinnen veel bezitten en uitgeven zijn ze maatschappelijk betrokken en vrijgevig in het schenken aan goede doelen. Ze hebben relatief vaak een abonnement op een landelijk dagblad, lezen opiniebladen en (thema)boeken en kijken naast de publieke televisiezenders naar muziek- en kinderzenders. Bij de boodschappen zitten enigszins vaker gezonde en verantwoorde producten. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

24 6K28 Wijnkelder & Tienerkamer jaar gehuwd oudere kinderen 2,5 keer modaal of hoger verstedelijkt Zeer welvarende gezinnen met thuiswonende kinderen in de leeftijd van 13 jaar en ouder. e tweeverdieners zijn werkzaam in een hogere (leidinggevende) functie en genieten een zeer hoog inkomen. e hoogopgeleiden hebben veel financiële producten in bezit en beleggen actief. aarnaast zijn ze ruimhartig in het doen van schenkingen aan verscheidene goede doelen. Hun ruime bevindt zich in een matig stedelijk gebied en is voorzien van allerlei moderne huishoudelijk en beeld- en geluidapparatuur, met natuurlijk ook een spelcomputer voor de kinderen. e welvarende gezinnen zijn zeer sportief, lezen zowel regionale als landelijke dagbladen en kijken naar publieke, commerciële familiezenders en muziekstations. Bovendien lezen ze veelvuldig gezins-, lifestyle en opiniebladen en hebben ze veel culturele en culinaire interesses. Voor de kinderen zijn er veel studieboeken aanwezig en gaan de gezinnen op actieve of zonvakantie in het zuiden van Europa. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

25 25 6K26 Sterrencamping & Studieboek jaar gehuwd oudere kinderen 1,5 tot 2 keer modaal verstedelijkt Gezinnen met een hoofdkostwinner van jaar en kinderen ouder dan 13 jaar. e hoofdkostwinner is middelbaar tot hoger opgeleid en werkt in het middenkader of in een hogere functie. Met het gemiddelde tot hoge inkomen leidt het gezin een redelijk luxe leven dat deels gericht is op de kinderen. Ze wonen in een verstedelijkt gebied. Naast een redelijk ruime, één of meer auto s en vaak nog een caravan, beschikken de huishoudens tevens over moderne huishoudelijke en beeld- en geluidapparatuur. Bovendien hebben de gezinnen veel hobby s, waaronder recreatief fietsen, het bezoeken van een popconcert of de bioscoop, fitnessen, hardlopen, voetballen en tennis. e actieve of zonvakantie wordt in de Benelux of Frankrijk doorgebracht. Het mediagedrag is naar de samenstelling van het gezin: naast een regionaal dagblad worden populaire mannen- en vrouwenbladen regelmatig gelezen en wordt er voornamelijk naar commerciële televisiezenders gekeken. Voor de kinderen worden de nodige studieboeken aangeschaft. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

Personicx Huishoudboek Voorbeeld clusters

Personicx Huishoudboek Voorbeeld clusters Personicx Huishoudboek Voorbeeld clusters 4orange, 2016 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Personicx segmenten Personicx is de meest innovatieve consumentensegmentatie op huishoud-

Nadere informatie

Personicx. 4orange, 2016. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Personicx. 4orange, 2016. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Personicx 4orange, 2016 Hogehilweg 24 1101 msterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Personicx Segmenten 3 Personicx odering 4 1Y10 V & V 5 1Y09 OV & Eetcafé 6 2Y11 Eerste huis & Flatscreen 7 2Y12 Fruitshake

Nadere informatie

InfoBase Variabelen 2015

InfoBase Variabelen 2015 InfoBase Variabelen 2015 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Sociodemografie Aantal volwassenen in huishouden Een Twee Burgerlijke staat Gehuwd Samenwonend Gescheiden

Nadere informatie

Personicx Huishoudboek

Personicx Huishoudboek Personicx Huishoudboek 4orange, 2016 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Personicx Segmenten 4 Personicx Codering 5 1Y10 CV & Commerciële TV 7 1Y09 OV & Eetcafé 9 2Y11 Eerste

Nadere informatie

KOM ALLES OVER JOUW EVENT TE WETEN

KOM ALLES OVER JOUW EVENT TE WETEN ANALYTICS PAKKET: GOUD Alle items uit Pakket Brons & Pakket Zilver Personicx Leeftijd Opleiding Werkgebied Burgelijke stand Kinderen Krant Website Tijdschriften Krant KOM ALLES OVER JOUW EVENT TE WETEN

Nadere informatie

Inzicht in uw klantgroep Voorbeeld van een profielanalyse

Inzicht in uw klantgroep Voorbeeld van een profielanalyse Inzicht in uw klantgroep Voorbeeld van een profielanalyse 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Samenvatting... 3 Resultaten analyse... 5 Toelichting analyse...

Nadere informatie

Personicx GEO. Acxiom Hullenbergweg 93 1101 CL Amsterdam Zuidoost Tel: +31(0)20 750 44 00 personicx@acxiom.nl

Personicx GEO. Acxiom Hullenbergweg 93 1101 CL Amsterdam Zuidoost Tel: +31(0)20 750 44 00 personicx@acxiom.nl Personicx GEO 2006 cxiom Hullenbergweg 93 1101 L msterdam Zuidoost Tel: +31(0)20 750 44 00 personicx@acxiom.nl Personicx onsumentensegmentatie Personicx consumentensegmentatie Personicx is de meest innovatieve

Nadere informatie

Personicx Geo. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Personicx Geo. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Personicx Geo 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 msterdam Zuidoost www.4orange.nl Inhoud Personicx onsumentensegmentatie 3 Personicx odering 4 1S01 Overtuigd & mbitieus 5 1S02 Getalenteerd & Veelbelovend

Nadere informatie

Contrast score. Alleenstaand, werkt 23.9% 18.6% Alleenstaand, niet werkzaam < 65 jaar. Paar, hoofd niet werkzaam < 65 jaar

Contrast score. Alleenstaand, werkt 23.9% 18.6% Alleenstaand, niet werkzaam < 65 jaar. Paar, hoofd niet werkzaam < 65 jaar Sociodemografie Index Z Contrast Index Z Contrast Aantal personen in het huishouden Een 36.9% 34.1% 92-22.8 94 Circa 2 x modaal Circa 2,5 x modaal en meer 8.5% 9.2% 109 10.3 103 6.2% 6.7% 108 8.2 102 Twee

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

Rendement Event. 3-2-2011 WD Marketing

Rendement Event. 3-2-2011 WD Marketing Rendement Event 1 Rendement Event 2 Focus op de doelgroep èn verruim je blik. 3 DOELGROEP? BEDRIJF KLANTEN 4 DOELGROEP? W & S bureau wil verschil weten tussen goede èn slechte kandidaten BEDRIJF KLANTEN

Nadere informatie

1. Hieronder worden enkele onderwerpen genoemd. Kunt u voor elk van deze onderwerpen aangeven in hoeverre u hierin geïnteresseerd bent?

1. Hieronder worden enkele onderwerpen genoemd. Kunt u voor elk van deze onderwerpen aangeven in hoeverre u hierin geïnteresseerd bent? VRAGENLIJST INTERESSES De radiozenders in het luisteronderzoek zijn ook geïnteresseerd in uw interesses en bijvoorbeeld muziekvoorkeur. Met het invullen van deze vragenlijst helpt u de radioprogramma s

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksresultaten - 18-10-2011 Onderzoeksnaam Onderzoek Kunst & Cultuur juristen Selectie alle vragen Selectiedatum 22/09/11-17/10/11 1. Welke van de onderstaande activiteiten hebt u de afgelopen 12

Nadere informatie

TRENDS VOORSPELLEN MET BEHULP VAN DEMOGRAFISCHE VERSCHUIVINGEN

TRENDS VOORSPELLEN MET BEHULP VAN DEMOGRAFISCHE VERSCHUIVINGEN TRENDS VOORSPELLEN MET BEHULP VAN DEMOGRAFISCHE VERSCHUIVINGEN 1 TRENDS VOORSPELLEN Vier delen: Hoe werkt het? Een voorspelling voor 1998-2008 Wat kwam ervan terecht? Een voorspelling voor 2012-2022 2

Nadere informatie

N.A.W.plus Direct Marketing Diensten 0342-424404 0342-424407 06-53540544 info@nawplus.nl www.nawplus.nl www.rejoice.nl

N.A.W.plus Direct Marketing Diensten 0342-424404 0342-424407 06-53540544 info@nawplus.nl www.nawplus.nl www.rejoice.nl Een online dienst van: N.A.W.plus Direct Marketing Diensten 0342-424404 0342-424407 06-53540544 info@nawplus.nl www.nawplus.nl www.rejoice.nl 1 De doelgroep Onder de naam Rejoice felicitatiedienst richt

Nadere informatie

De Hogeweyk Wonen en leven als thuis voor dementerende ouderen

De Hogeweyk Wonen en leven als thuis voor dementerende ouderen De Hogeweyk Wonen en leven als thuis voor dementerende ouderen Van Hal Adviespraktijk i.s.m. de Vivium zorggroep Hogewey Ir. E.L. (Eloy) van Hal www.vanhaladviespraktijk.nl evanhal@vanhaladviespraktijk.nl

Nadere informatie

KRITISCHE VERDIEPINGZOEKERS gemiddeld 47 jaar oud 65% man Hoog opgeleid 9% van bevolking

KRITISCHE VERDIEPINGZOEKERS gemiddeld 47 jaar oud 65% man Hoog opgeleid 9% van bevolking Inleiding In dit document worden het nieuwe leefstijlmodel van de Publieke Omroep voorgesteld. Deze leefstijlindeling is ontwikkeld om het mediagedrag van doelgroepen te verklaren en inzicht te bieden

Nadere informatie

Informatica. Verdieping. Hardlopen. Humor. Popmuziek. Wetenschapsjournalistiek. Risiconemend. Musea. Dit is Freek. Filosofisch

Informatica. Verdieping. Hardlopen. Humor. Popmuziek. Wetenschapsjournalistiek. Risiconemend. Musea. Dit is Freek. Filosofisch Dit is Freek. Hij leest NWT om up-to-date te blijven. Wetenschapsjournalistiek Filosofisch Informatica Humor Risiconemend Hardlopen Concerten Popmuziek Verdieping Musea Hét toonaangevende maandblad in

Nadere informatie

Via CompLead heeft u toegang tot de datablokken van Bisnode op huishoudniveau.

Via CompLead heeft u toegang tot de datablokken van Bisnode op huishoudniveau. GEOHUISHOUDEN Door een scan te doen op uw klantenbestand krijgt u inzicht in welke GeoType veel voorkomen in uw klantenbestand. CompLead kan de look-a-likes van de meest voorkomende GeoTypen vinden en

Nadere informatie

Zorgen: Laatste mode en trends, ouders, vriend/in, vrienden/vriendinnen, huiswerk, school, etc.

Zorgen: Laatste mode en trends, ouders, vriend/in, vrienden/vriendinnen, huiswerk, school, etc. HAVO / VWO Vanaf 14 t/m 18 Bus, tram, metro, fiets, trein Uitgaan, werken, internetten, huiswerk maken, MSN, Diploma halen Laatste mode en trends, ouders, vriend/in, vrienden/vriendinnen, huiswerk, school,

Nadere informatie

Vragenlijst lifestyle def, 27 juli 2006 proj.nr. 1.3615

Vragenlijst lifestyle def, 27 juli 2006 proj.nr. 1.3615 1. In hoeverre bent u geïnteresseerd in onderstaande onderwerpen? Sterk Tamelijk Niet zo geïnteresseerd geïnteresseerd geïnteresseerd 1. Techniek en/of wetenschappelijke ontdekkingen... 1 2 3 2. Andere

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Opdracht 1. Lifestyle omschrijving. Persoon Geslacht: Leeftijd: Heb je een relatie? Geen: Soms: Vaste:

Opdracht 1. Lifestyle omschrijving. Persoon Geslacht: Leeftijd: Heb je een relatie? Geen: Soms: Vaste: Opdracht 1 Lifestyle omschrijving Persoon Geslacht: Leeftijd: Heb je een relatie? Geen: Soms: Vaste: Leefsituatie Woon je samen met je ouders? Woon je samen met broer(s) en/of zus(sen) bij ouders? Woon

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Onderzoek in opdracht van Linden & Barbosa Datum: mei 2013 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Informatie over de onderzoeksopzet Aan het onderzoek namen

Nadere informatie

Een product van: N.A.W.plus Direct Marketing Diensten. Postbus 248. 3770 AE Barneveld

Een product van: N.A.W.plus Direct Marketing Diensten. Postbus 248. 3770 AE Barneveld Een product van: N.A.W.plus Direct Marketing Diensten Postbus 248 3770 AE Barneveld 0342-424404 0342-424407 06-53540544 info@nawplus.nl www.nawplus.nl www.rejoice.nl 1 De doelgroep Onder de naam Rejoice

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Nice to meet you! Eerst even voorstellen NPO LEEFSTIJLGROEPEN

Nice to meet you! Eerst even voorstellen NPO LEEFSTIJLGROEPEN Nice to meet you! DRUKKE FORENZEN KRITISCHE VERDIEPINGZOEKERS PRAKTISCHE FAMILIEMENSEN ZORGZAME DUIZENDPOTEN BETROKKEN GELOVIGEN JONGE CONNECTORS ONBEZORGDE TRENDBEWUSTEN TRADITIONELE STREEKBEWONERS NEDERLANDSE

Nadere informatie

1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden mogelijk) 46%

1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden mogelijk) 46% Relaxmomenten Een moment voor jezelf inplannen schiet er wel eens bij in. 50% 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 0% Toelichting: 17% 1. Dagje naar de spa 1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden

Nadere informatie

De slag om de vrije tijd

De slag om de vrije tijd De slag om de vrije tijd cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding Henk Vinken en Teunis IJdens Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief

Nadere informatie

RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31

RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31 RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31 64 COMFORTABEL EN LUXE BLAUW 10,4% Verzorgd en verwend worden Tijd voor mezelf Exclusiviteit, luxe omgeving Autovakantie/Cruisevakantie

Nadere informatie

Opera. Verzamelaar Ontdekken Theater. Kunstenaar. Reizen. Ruimdenkend Welgesteld. Dit is Anna. Goed geïnformeerd. Honger naar meer.

Opera. Verzamelaar Ontdekken Theater. Kunstenaar. Reizen. Ruimdenkend Welgesteld. Dit is Anna. Goed geïnformeerd. Honger naar meer. Dit is Anna. Zij leest Kunstbeeld als kunstfreak. Goed geïnformeerd Verzamelaar Ontdekken Theater Opera Tentoonstellingen Ruimdenkend Welgesteld Reizen Extravert Kunstenaar Creatieve hobby s Honger naar

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2007

TV IN NEDERLAND 2007 TV IN NEDERLAND 2007 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen, 31 januari 2008 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Boekenbranche. Kwalitatief onderzoek naar lees- en aankoopgedrag van boeken. Juli 2008 Stefan Peters Ewout Witte (15658)

Boekenbranche. Kwalitatief onderzoek naar lees- en aankoopgedrag van boeken. Juli 2008 Stefan Peters Ewout Witte (15658) Boekenbranche Kwalitatief onderzoek naar lees- en aankoopgedrag van boeken Juli 2008 Stefan Peters Ewout Witte (15658) Inhoudsopgave 1 Inleiding en onderzoeksverantwoording 2 Onderzoeksopzet 3 Conclusies

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

RIC Leefstijlmethode

RIC Leefstijlmethode RIC Leefstijlmethode Optimaliseringsinstrument voor marketing en productontwikkeling 1 INTRODUCTIE Ernst Ossewaarde Jan Jaap Thijs Tinco Lycklama Suzanne van Laar 2 1 Selectie projecten Publiek > o.a.

Nadere informatie

Invulschema aanpassen activiteit

Invulschema aanpassen activiteit Invulschema aanpassen activiteit Een goede voorbereiding voorkomt teleurstellingen. Als je een prettige bezigheid hebt uitgekozen, bedenk dan van te voren hoe u deze het beste kan uitvoeren. Het onderstaande

Nadere informatie

IP72 Brabants Dagblad. Analyse

IP72 Brabants Dagblad. Analyse IP72 Brabants Dagblad Analyse 01 Organisatie Bij Brabants Dagblad BV werken ongeveer 400 personen, waarvan bijna de helft bij de redactie, 100 bij advertentie-exploitatie, 70 bij oplage en 30 bij overige

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Vakantiegedrag zomer 2006 Juni 2006

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Vakantiegedrag zomer 2006 Juni 2006 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Vakantiegedrag zomer 2006 Juni 2006 Respons Van 29 mei tot en met 15 juni 2006 is aan 1.220 Brabantpanelleden een vragenlijst voorgelegd over hun vakantieplannen voor

Nadere informatie

Publiek in zicht inzicht in publiek

Publiek in zicht inzicht in publiek VAN DATA NAAR INZICHT NAAR ACTIE Publiek in zicht inzicht in publiek Kansrijke doelgroepen voor popconcerten, popfestivals en dance-events VNPF-congres 2015 Bibelot Dordrecht Onderwerpen 2 Data als basis

Nadere informatie

Live klassieke concerten

Live klassieke concerten Beschrijving Doelgroepsegmenten Live klassieke concerten Achterliggende onderzoeken In het kader van de Klassieke Muziekweek heeft Elsbeth Meijjer Cultuuronderzoeken, in opdracht van Bureau Promotie Podiumkunsten,

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij

Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij In april 2014 is Zorggroep Ter Weel in Goes en Reimerswaal gestart met het project Zorg Dichtbij. Dit project heeft als doel een structurele samenwerking met andere

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomde leefstijlkleur weergegev. De andere leefstijlkleur zijn in de meeste gevall ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegwoordigd.

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

NPM 2014-I/2014-II: GEMIDDELD BEREIK 13+ JAAR

NPM 2014-I/2014-II: GEMIDDELD BEREIK 13+ JAAR NPM 2014-I/2014-II: GEMIDDELD BEREIK 13+ JAAR Gemiddeld bereik: Dagbladcombinaties Totaal Dagbladen incl. gratis dagbladen Totaal Dagbladen excl. gratis dagbladen 000 7.532 % 53,2 000 6.978 % 49,3 Landelijke

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland

Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

BIG DATA INSIGHTS VOOR ONLINE RETAILERS. Hoe om te gaan met de online consument?

BIG DATA INSIGHTS VOOR ONLINE RETAILERS. Hoe om te gaan met de online consument? BIG DATA INSIGHTS VOOR ONLINE RETAILERS Hoe om te gaan met de online consument? An Experian Marketing Services White Paper December 2014 INHOUD Wie doet online aankopen?...3 Wanneer worden de meeste online

Nadere informatie

50-plusmarketing is een must!

50-plusmarketing is een must! 50-plusmarketing is een must! Presentatie: Bindinc. Kenniscentrum Stephanie Verwijs Bindinc. Adverteren/Sanoma Ria Lodder Welkom Welkom Onderdeel van Bindinc. Vanaf 2005 10 publicaties uitgebracht over:

Nadere informatie

Wie stemt wat: de atlas van de kiezers

Wie stemt wat: de atlas van de kiezers Wie stemt wat: de atlas van de kiezers Het kiezerslandschap in beeld Politieke Barometer Extra / week 22, dinsdag 2010 Kiezers zijn er in alle soorten en maten. Er zijn gezellige kiezers, kiezers die van

Nadere informatie

Ruim 7 miljoen huishoudens (adressen) 100% Dekking van Nederland Demografische, psychologische en lifestyle kenmerken

Ruim 7 miljoen huishoudens (adressen) 100% Dekking van Nederland Demografische, psychologische en lifestyle kenmerken MOSAIC PROFIELEN FINERGY Door gebruik van verschillende registratiedata en marketingonderzoek zijn de Nederlandse huishoudens gesegmenteerd in 14 verschillende Mosaic groepen en onderverdeeld in 50 verschillende

Nadere informatie

Type J35: Rijke Rijtjes

Type J35: Rijke Rijtjes Overzicht Kenmerk Hoog inkomen Hoge opleiding 45 tot 65 jaar Rijtjeshuis Koopwoning Beleggingen Interesse personal finance Lease auto Landelijke dagbladen Goede doelen Ranglijst Leeftijd hoofd huishouden

Nadere informatie

Manager. Vader. Fervent belegger. Koken Fotograferen. Schaatsen & Hardlopen Heeft eigen mening maar verkondigd deze niet snel. Dit is Jeroen.

Manager. Vader. Fervent belegger. Koken Fotograferen. Schaatsen & Hardlopen Heeft eigen mening maar verkondigd deze niet snel. Dit is Jeroen. Dit is Jeroen. Hij leest De Ingenieur voor zijn plezier. Manager Fervent belegger Vader Ingenieur Koken Fotograferen Schaatsen & Hardlopen Heeft eigen mening maar verkondigd deze niet snel Onderzoekend

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

19 t/m 23 september Uitnodiging tot succesvol zaken doen in de seniorenmarkt. 25e Jubileum-editie. Jaarbeurs Utrecht

19 t/m 23 september Uitnodiging tot succesvol zaken doen in de seniorenmarkt. 25e Jubileum-editie. Jaarbeurs Utrecht 19 t/m 23 september 2017 FOCUS LOONT Uitnodiging tot succesvol zaken doen in de seniorenmarkt 25e Jubileum-editie Jaarbeurs Utrecht S WERELDS GROOTSTE EVENEMENT VOOR ACTIEVE PLUSSERS Thema s Mode & Beauty

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. De leefstijlkaart

Gemeente Utrecht. De leefstijlkaart De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort. De leefstijlkaart

Gemeente Amersfoort. De leefstijlkaart De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Zes segmenten in donateurs van goede doelen

Zes segmenten in donateurs van goede doelen Zes segmenten in donateurs van goede doelen September 2012 Voor u ligt de whitepaper Zes segmenten in donateurs van goede doelen. Het gehele rapport is alleen op aanvraag in te zien. Het onderzoek is een

Nadere informatie

Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen. 4 November 2014 Tinco Lycklama

Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen. 4 November 2014 Tinco Lycklama Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen 4 November 2014 Tinco Lycklama Waarom zijn we bij elkaar? Aanleiding: meer bezoekers, meer bestedingen, sterkere en onderscheidende positionering; Door:

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

Hoe wil de consument gegidst worden?

Hoe wil de consument gegidst worden? Hoe wil de consument gegidst worden? Juni 2014 Voor u ligt de whitepaper Hoe wil de consument gegidst worden. Voor meer informatie of nog meer resultaten, neem contact op met Corry Siegers (zie contactdetails

Nadere informatie

Publiek in zicht inzicht in publiek

Publiek in zicht inzicht in publiek VAN DATA NAAR INZICHT NAAR ACTIE Publiek in zicht inzicht in publiek Kansrijke doelgroepen voor popconcerten en dance-events bij jou in de buurt VNPF-congres 2014 Hedon Zwolle Onderwerpen 2 Gebruiken data

Nadere informatie

Sedentair gedrag bij ouderen STA OP VOOR GEZONDHEID!

Sedentair gedrag bij ouderen STA OP VOOR GEZONDHEID! Sedentair gedrag bij ouderen STA OP VOOR GEZONDHEID! Zittende en liggende activiteiten als percentage van de totale dagelijkse sedentaire tijd THEATER-/ KERK-/ BIOSCOOP- BEZOEK 4,2% Wat is sedentair gedrag?

Nadere informatie

Rapport. bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 14 juli 2010. Synovate

Rapport. bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 14 juli 2010. Synovate Rapport bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 14 juli 2010 Synovate Inhoud Samenvatting 2 Belangrijkste resultaten 4 Onderzoeksopzet en responsverantwoording 11 Synovate BV. Alle rechten

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Gemeente Zeist. De leefstijlkaart

Gemeente Zeist. De leefstijlkaart De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Gemeente Houten. De leefstijlkaart

Gemeente Houten. De leefstijlkaart De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Gemeente Woerden. De leefstijlkaart

Gemeente Woerden. De leefstijlkaart De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Het profiel van de ondernemer in Nederland

Het profiel van de ondernemer in Nederland Het profiel van de ondernemer in Nederland (bedrijven 2-50 werknemers) Swantje Brennecke Directeur Stichting DMS Korte uitleg onderzoek: Decision Makers Survey Representatief voor zakelijke beslissers

Nadere informatie

Type F22: Randstedelijke Pubergezinnen

Type F22: Randstedelijke Pubergezinnen Overzicht Kenmerk 40 tot 55 jaar 2+ oudere kinderen Randstad Rijtjeshuis Koopwoning Full-time baan Goede doelen Lease auto Veel verzekeringen Tablet Ranglijst Leeftijd hoofd huishouden 19/50 Kinderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2006

TV IN NEDERLAND 2006 TV IN NEDERLAND 2006 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Bas de Vos Mariana Irazoqui André van der Wal Intomart GFK Amstelveen, 28 februari 2007 Auteursrecht voorbehouden. Niets

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 7: sportbeleving Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 7: sportbeleving oktober 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging deze keer

Nadere informatie

Omroep MAX. Factsheet MAX Magazine

Omroep MAX. Factsheet MAX Magazine Omroep MAX Factsheet MAX Magazine ANWB Media en MAX Magazine Senioren worden steeds vitaler. Blijven langer zelfstandig. Staan midden in het leven. Omroep Max, de omroep voor 50-plussers, begrijpt dat

Nadere informatie

AMSTERDAMS. Tarieven. Herdruk 2012 >>

AMSTERDAMS. Tarieven. Herdruk 2012 >> Duidelijk AMSTERDAMS Tarieven Herdruk 2012 >> 2012 Uw doelgroep in de regio Amsterdam Over de krant Het Parool is een sterke en groeiende titel met een duidelijke positionering in en rond Amsterdam. Voor

Nadere informatie

Eerste, tweede, derde en vierde kwartaal 2013

Eerste, tweede, derde en vierde kwartaal 2013 Eerste, tweede, derde en vierde kwartaal 2013 Bioscoopbezoekers bekeken Bereik, bezoekfrequentie en marktaandeel per leeftijdscategorie Bereik, bezoekfrequentie en marktaandeel per stedelijkheid v/d woongemeente

Nadere informatie

NOM HAH-BLADEN MONITOR 2014

NOM HAH-BLADEN MONITOR 2014 NOM HAH-BLADEN MONITOR 2014 HAH-bladen zijn een massamedium % gebruikt mediumtype Televisie 97% Huis-aan-huisblad 91% Dagblad (op papier) 87% Radio 84% 0% 25% 50% 75% 100% Ruime ervaring in media-onderzoek

Nadere informatie

Zes segmenten in donateurs van goede doelen

Zes segmenten in donateurs van goede doelen Zes segmenten in donateurs van goede doelen Een onderzoek van het Familie Kenniscentrum - September 2012-1 Hilversum, juli 2012 Geachte lezer, Voor u ligt de rapportage van een landelijk segmentatieonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding

Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding Inleiding MEE IJsseloevers heeft onderzoek gedaan naar de vrije tijdsbesteding van mensen met een beperking of chronische aandoening en de behoeften die zij

Nadere informatie

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013 Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMSTEN... 4 3 MINIMALE UITGAVEN... 8 3.1 Minimum-voorbeeldbegrotingen... 8 3.2 Persoonlijk onvermijdbare uitgaven...

Nadere informatie

HelpingHands. Doelgroepanalyse

HelpingHands. Doelgroepanalyse HelpingHands Pieter van Est Harmen van Balen Joëlla Vissenberg Erik Smulders Mitchel van Gool Doelgroepanalyse Doelgroep analyse Deze doelgroep is een doelgroep met mensen met enorm veel vrije tijd. De

Nadere informatie

Type D12: Binnenstedelijke Singles

Type D12: Binnenstedelijke Singles Overzicht Kenmerk Amsterdam Appartement/rijtjeshuis Hoge opleiding Jonger dan 40 Openbaar vervoer of op de fiets NEE/NEE sticker Hoge mobiele telefoonkosten Club/café Lening Uit eten Ranglijst Leeftijd

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEVENSLOOP

VRAGENLIJST LEVENSLOOP VRAGENLIJST LEVENSLOOP VERTROUWELIJK Vragenlijst voor de familieleden van de bewoners van de afdeling psychogeriatrie. Onderwerp: voorgeschiedenis van de (toekomstige) bewoner Naam: Datum:. Gegevens verkregen

Nadere informatie

Hoe haal je als adverteerder voordeel uit NOM Doelgroep Monitor?

Hoe haal je als adverteerder voordeel uit NOM Doelgroep Monitor? Hoe haal je als adverteerder voordeel uit NOM Doelgroep Monitor? Voor adverteerders en mediaplanners is het interessant om inzicht te hebben in het profiel van de luisteraars op basis van meer dan alleen

Nadere informatie

De Nederlandse ipad gebruiker. Oktober 2010

De Nederlandse ipad gebruiker. Oktober 2010 De Nederlandse ipad gebruiker Achtergrond N = 5.719 (N.B. Dat is bijna een tiende van alle ipad bezitters in Nederland per sep. 2010 = ± 60.000). Sanoma Digital heeft via de NU.nl ipad app een enquête

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

2014 FC-Sprint² Leerbedrijf Bronnen

2014 FC-Sprint² Leerbedrijf Bronnen 1 Les 1: Hobby Thema 7: Vrije tijd 1 Heeft u een hobby? Ja, ik heb een hobby Welke hobby heeft u? Mijn hobby is kleren naaien Wat doet u graag? Ik kijk graag naar de tv. Waar houdt u van? Ik houd van mooie

Nadere informatie

Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video

Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video 9 van de 10 Nederlanders tussen 14 en 65 jaar die online video kijken doet dit tijdens primetime, zowel doordeweeks als in het weekend. Ouderen

Nadere informatie