Personicx. 4orange, Hogehilweg CD Amsterdam Zuidoost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personicx. 4orange, 2013. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl"

Transcriptie

1 Personicx 4orange, 2013 Hogehilweg msterdam Zuidoost

2 2 Inhoud Personicx Segmenten 3 Personicx odering 4 1Y10 V & V 5 1Y09 OV & Eetcafé 6 2Y11 Eerste huis & Flatscreen 7 2Y12 Fruitshake & Gadgets 8 3X02 Last minute & ll in 9 3X04 Budget & 10 3X03 arrière & reditcard 11 3X01 Metro & Internet 12 4K15 Speen & Spaarvarken 13 4K14 Buurtsuper & Speelplein 14 4K18 Spelcomputer & MPV 15 4K13 Zandbak & Zee 16 4K19 Paard & Stationwagen 17 4K20 rèche & ash 18 5K07 Ouder & iscounter 19 5K06 ttractie & nimatie 20 5K08 Breedband & Breedbeeld 21 5K22 Brommer & 22 5K23 Private Banking & u Pair 23 6K28 Wijnkelder & Tienerkamer 24 6K26 Sterrencamping & Studieboek 25 6K27 Huiswerk & Moestuin 26 6K21 Beltegoed & vader 27 7X17 Empty Nest & English Garden 28 7X25 Villa & Riviera 29 7X05 Kookgerei & Musicals 30 8M36 Zeilboot & Legaat 31 8M33 Tennisbaan & Kookboek 32 8M16 oncertgebouw & Stedentrip 33 8M34 Moestuin & Vrijwilligerswerk 34 8M31 Volkstuin & Vouwwagen 35 8M32 roogmolen & Groene Vingers 36 8M30 Buur & Barbecue 37 9M24 Gouwe Ouwe & Hollandse Nieuwe 38 9M29 oupon & ryptogram 39 10R44 Kleinkinderen & Beurskoersen 40 10R43 ntiekveiling & Vakantiebeurs 41 10R42 Zondagsrust & Regio TV 42 10R45 Smartlap & Boodschappentrolly 43 10R41 Buurtbingo & Hollandse Pot 44 11R35 Opinie & Obligatie 45 11R40 Fietstocht & Goede oelen 46 11R46 Ganzenbord & Geranium 47 12R37 Jenever & Jaarkaart 48 12R39 Puzzel & Pantoffel 49 12R38 Rebus & Rijnreis 50

3 Personicx Segmenten 3 Personicx segmenten Personicx is de meest innovatieve consumentensegmentatie op huishoud- en postcodeniveau. Het gaat een stap verder dan traditionele socio- en geodemografische segmentatiesystemen door rekening te houden met zowel sociale, culturele, historische als situationele factoren. En door het gedrag van consumenten te relateren aan de levensfase waarin zij zich bevinden. e Nederlandse huishoudens zijn op basis van levensfase bepalende variabelen en hun gedragingen als consument ingedeeld in Personicx clusters. Huishoudens worden geclassificeerd aan de hand van consumenteninformatie van 4orange afkomstig uit het enquêtebestand van het entrum voor onsumenten Informatie (I) en gebruik makende van informatie uit externe bronnen als het BS. e huishoudens in ieder van de 46 Personicx clusters delen unieke eigenschappen met elkaar en vertonen vergelijkbaar gedrag als consument, typerend voor het eigen cluster en verschillend van de huishoudens in een van de andere clusters. Ieder type is geportretteerd aan de hand van een beschrijving die tot de verbeelding spreekt: een momentopname van de eigenschappen en de levensstijl. Personicx is ook beschikbaar voor de merikaanse markt en diverse andere Europese markten, waaronder Engeland, Frankrijk en uitsland. Toepassingen Personicx is niet alleen relevant voor RM gerelateerde activiteiten, maar wordt ook succesvol toegepast voor het werven van nieuwe klanten. aarnaast kunnen bestaande databases met klantgegevens met Personicx verrijkt worden. e voorspellende kracht van Personicx ten behoeve van klantwerving, -behoud en -ontwikkeling is terug te vinden in diverse toepassingen, waarvan hier enkele worden beschreven: Inzicht verkrijgen in uw klanten: In welke Personicx clusters bevinden mijn meest prospectrijke huishoudens zich, wie heeft gereageerd op mijn actie, hoe onderscheiden mijn klanten zich van de klanten van de concurrent? Uw eigen klantenbestanden verrijken: Het toevoegen van de Personicx clusters aan interne klantenbestanden van bijvoorbeeld banken, verzekeringsmaatschappijen, fondsenwervers, retailers, waardoor uw eigen data een krachtige lifestyle-component krijgt. Boodschap en doelgroep op elkaar afstemmen: Personicx kan als filter op ( ) adresselecties ingezet worden, zodat de boodschap goed afgestemd kan worden op de behoeften van de gewenste doelgroep. Marktpotentieel van producten of diensten vaststellen in elk marktgebied: Wat is de omvang van uw doelgroep(en), uit welke segmenten bestaat uw doelgroep en waar bevinden deze zich? Nationale en lokale communicatiecampagnes beter plannen: In welke kranten, tijdschriften of op welke televisiestations kunt u het beste adverteren, in welke gebieden kunt u uw mediamix aanscherpen?

4 Personicx odering 4 Personicx codering Ieder cluster heeft naast een typerende naam een eigen code. e 46 clusters behoren op basis van de gemiddelde samenstelling van het huishouden tot één van de 12 hoofdgroepen. e codes zijn opgebouwd uit drie onderdelen: allereerst een groepscijfer (van 1 tot 12), vervolgens een letter en daarna het clusternummer (van 1 tot 46). Het getal waarmee de code begint, geeft de betreffende hoofdgroep weer. it is gebaseerd op de leeftijdscategorie. Zo staat '1' voor de jongste en '12' voor de oudste huishoudens. e letter weerspiegelt de levensfase van het cluster. e combinaties van de getallen en letters vormen de volgende hoofdgroepen: 1Y Starters 2Y Jonge Paren 3X Jonge lleenstaanden 4K Jonge Gezinnen 5K Gezinnen met Schoolgaande Kinderen 6K Gezinnen met Volwassen Kinderen 7X Middelbare Huishoudens zonder Kinderen 8M Oudere Paren 9M Oudere lleenstaanden 10R Gepensioneerde Paren 11R Seniore Paren 12R lleenstaande Ouderen Het getal achter de code van de hoofdgroep is het clusternummer. e 46 clusters zijn in drie levensfasen ingedeeld: Huishoudens zonder thuiswonende kinderen, Huishoudens met thuiswonende kinderen en Oudere huishoudens. eze indeling is gebaseerd op de levensfase en de huishoudsamenstelling. e eerste groep bestaat uit de starters, de jonge paren, de jonge alleenstaanden en de middelbare huishoudens zonder kinderen. e tweede groep betreft Personicx clusters die uit huishoudens met thuiswonende kinderen bestaan: Jonge gezinnen, gezinnen met schoolgaande kinderen en gezinnen met volwassen kinderen. e laatste groep bestaat uit clusters met oudere huishoudens: Gepensioneerde paren, seniore paren en alleenstaande ouderen. Hieronder staan de drie groepen naast elkaar. Huishoudens zonder thuiswonende kinderen Huishoudens met thuiswonende kinderen Oudere huishoudens 1Y10 1Y09 2Y11 2Y12 3X02 3X04 3X03 3X01 7X17 7X25 7X05 8M36 8M33 8M16 8M34 8M31 8M32 8M30 9M24 9M29 V & V OV & Eetcafé Eerste huis & Flatscreen Fruitshake & Gadgets Last minute & ll in Budget & arrière & reditcard Metro & Internet Empty Nest & English Garden Villa & Riviera Kookgerei & Musicals Zeilboot & Legaat Tennisbaan & Kookboek oncertgebouw & Stedentrip Moestuin & Vrijwilligerswerk Volkstuin & Vouwwagen roogmolen & Groene Vingers Buur & Barbecue Gouwe Ouwe & Hollandse Nieuwe oupon & ryptogram 4K15 4K14 4K18 4K13 4K19 4K20 5K07 5K06 5K08 5K22 5K23 6K28 6K26 6K27 6K21 Speen & Spaarvarken Buurtsuper & Speelplein Spelcomputer & MPV Zandbak & Zee Paard & Stationwagen rèche & ash Ouder & iscounter ttractie & nimatie Breedband & Breedbeeld Brommer & Private Banking & u Pair Wijnkelder & Tienerkamer Sterrencamping & Studieboek Huiswerk & Moestuin Beltegoed & vader 10R44 Kleinkinderen & Beurskoersen 10R43 ntiekveiling & Vakantiebeurs 10R42 Zondagsrust & Regio TV 10R45 Smartlap & Boodschappentrolly 10R41 Buurtbingo & Hollandse Pot 11R35 Opinie & Obligatie 11R40 Fietstocht & Goede oelen 11R46 Ganzenbord & Geranium 12R37 Jenever & Jaarkaart 12R39 Puzzel & Pantoffel 12R38 Rebus & Rijnreis

5 1Y10 V & V jaar alleenstaand / samenwonend beneden modaal huurwoning stedelijk Kleine huishoudens met jonge alleenstaanden of stellen in de leeftijdscategorie tot 35 jaar. Ze zijn middelbaar tot hoger opgeleid en staan nog aan het begin van hun professionele loopbaan. e jongere huishoudens met een beneden of rond modaal inkomen hebben weinig financiële producten in bezit en doneren weinig aan goede doelen. In hun gehuurde etagewoning of appartement staat enige moderne, luxe apparatuur en in de meeste gevallen hebben ze ook nog een auto. e werkende jonge huishoudens gaan in hun vrije tijd naar de bioscoop, popconcerten, attractieparken en restaurants. Ze kijken vaak naar films op video of dvd of naar programma s op de commerciële televisiezenders. Bovendien lezen ze vaker vrouwentijdschriften, gratis dagbladen en boeken. it type gaat vaak op zonvakantie. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

6 1Y09 OV & Eetcafé jaar alleenstaand beneden modaal huurwoning stedelijk Jonge, hoogopgeleide alleenstaanden, starters op de arbeidsmarkt die in een gehuurde flat of kleine eengezinswoning in een zeer stedelijk gebied wonen. Ze hebben auto en reizen met het openbaar vervoer naar hun werk. Ze lezen dan ook voornamelijk de gratis kranten en enkele populaire dagbladen in de losse verkoop en daarnaast veel (thema)boeken, maar lezen ze nauwelijks tijdschriften. Ze zijn echte Internetgebruikers, vooral ook voor hun carrièreplanning. e jongeren investeren ondanks hun beneden modale inkomen aanzienlijk in vrijetijdsbestedingen: ze gaan veel uit, bezoeken veelvuldig het theater, concerten en bioscopen, zijn reislustig en gaan vaak uit eten. Bovendien doen ze hun boodschappen vooral bij lbert Heijn, waar ze vaker dan gemiddeld gezonde en verantwoorde producten kopen. Ze hebben weinig luxe in het huishouden, weinig financiële producten en zijn ze minder gul in het doneren aan goede doelen. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

7 2Y11 Eerste huis & Flatscreen jaar samenwonend 1,5 tot 2 keer modaal verstedelijkt / landelijk Jonge huishoudens zonder kinderen woonachtig in een matig tot weinig stedelijk gebied. e hoofdkostwinner is middelbaar opgeleid en werkt veelal in het middenkader. e tweeverdieners hebben een relatief hoog inkomen en leiden een onbezorgd en redelijk luxe leven. Naast één of twee auto s en of vaak een motor voor de deur of in de schuur hebben de jonge stellen redelijk veel moderne beeld- en geluidapparatuur in hun eengezins-. Ze lezen weinig dagbladen, veel jonge vrouwenbladen en hebben als televisiegids het Veronica Magazine en kijken voornamelijk naar commerciële televisiezenders en videofilms. Naast de sportschool en het voetbalveld bezoeken deze huishoudens regelmatig de bioscoop, het theater of een popconcert en gaan graag uit eten. e vakantie bestaat uit zon, zee en strand. e interesse gaat verder nog uit naar mode, koken en doe-het-zelven. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

8 2Y12 Fruitshake & Gadgets jaar samenwonend 2 keer modaal of hoger stedelijk Statusgerichte jonge stellen zonder kinderen die met hun jaar al veel bereikt hebben. e hoogopgeleide tweeverdieners genieten een zeer hoog inkomen. an hun hogere functie danken ze vaak (beiden) een lease auto uit de hogere prijsklasse. Ze wonen in een zeer stedelijk gebied in een. it kan zowel hoog- als laagbouw zijn. Hun huis is voorzien van de meest luxe en moderne huishoudelijk en beeld- en geluidapparatuur. e boodschappen worden voornamelijk bij de lbert Heijn gehaald. Status is belangrijk, evenals het hebben van de nieuwste gadgets op technologisch gebied. e jonge stellen leven bewust: ze sporten veel, gebruiken gezonde en verantwoorde producten en lezen veel: voornamelijk de landelijke dagbladen, opiniebladen, (thema)boeken, literatuur en daarnaast veel lifestyle- en glossyachtige tijdschriften. e hoogopgeleide stellen investeren aanzienlijk in beleggingen, en geven het nodige uit aan uitgaan, hobby s en vakanties. Ondanks hun levensstandaard doneren ze echter relatief weinig. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

9 3X02 Last minute & ll in jaar alleenstaand / gescheiden modaal landelijk lleenstaanden of stellen van jaar zonder kinderen. e middelbaar opgeleiden werken in het middenkader en hebben een modaal inkomen. e kleine huishoudens wonen in een weinig stedelijk gebied wat tot uiting komt in hun lifestyle. Ze bezitten een goedkopere auto en daarnaast in gevallen ook een motor. Ze hebben de meer doorgaande financiële producten waaronder een spaarrekening en een bedrijfsspaarregeling en een hypotheek voor de eigen woning. In hun gezinswoning is moderne beeld- en geluidapparatuur aanwezig. Wanneer ze een krant lezen is dit voornamelijk een regionaal dagblad en ze kijken op televisie naar de jonge commerciële televisiezenders. Het Internet wordt in huis gebruikt voor diverse doeleinden. Ze zijn enigszins sportief, gaan vaak uit en gaan in de zomer vooral met vliegvakantie. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

10 3X04 Budget & jaar alleenstaand / gescheiden beneden modaal huurwoning landelijk mix van soorten huishoudens, zowel jongeren als ouderen, alleenstaanden en stellen, meestal zonder kinderen. e hoofdkostwinner is middelbaar opgeleid en heeft een (beneden) modaal inkomen. e huishoudens bezitten weinig financiële producten en doneren weinig aan goede doelen. Ze halen hun boodschappen bij de goedkopere supermarkten en de prijsdrogisterijen. e kleine huishoudens wonen in een kleinere gezinswoning of flat in een weinig stedelijk gebied met de gebruikelijke huishoudelijke en beeld- en geluidapparatuur. Zij hebben een goedkopere of auto. In het huishouden wordt naast een regionaal dagblad weinig kranten of bladen gelezen, maar wordt veel naar videofilms, dvd s en de jonge commerciële televisiezenders gekeken. e leden zijn weinig sportief en gaan regelmatig uit. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

11 3X03 arrière & reditcard jaar alleenstaand / gescheiden of wel kinderen 1,5 keer modaal huurwoning stedelijk lleenstaanden of stellen van jaar met of zonder kinderen. e relatief hoger opgeleiden werken in het middenkader en genieten een modaal inkomen. Zij houden zich bewust bezig met hun loopbaan. e huishoudens hebben weinig financiële producten in bezit en doneren weinig aan goede doelen. esondanks koopt dit type meer dan gemiddeld de doorgaans duurdere gezonde en verantwoorde producten. e kleine huishoudens wonen in een sterk stedelijk gebied in een gehuurde etagewoning of flat en gaan veel de stad in naar de bioscoop of gaan uit(eten), daarnaast kijken ze veel video s of dvd s. Ze lezen voornamelijk dagbladen in de losse verkoop, de gratis opiniebladen en (thema)boeken. In geval van thuiswonende kinderen is er vaker een spelcomputer aanwezig en wordt er naast de jonge commerciële en muziekzenders TMF en MTV naar kinderzenders als Nickelodeon of Fox Kids gekeken. it type is reislustig en gaat veelvuldig op reis binnen en buiten Europa. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

12 3X01 Metro & Internet jaar alleenstaand / gescheiden 1,5 keer modaal stedelijk Welvarende alleenstaanden of stellen van jaar zonder thuiswonende kinderen. e middelbaar tot hoger opgeleiden werken in het middenkader en hebben een modaal of hoger inkomen. Ze houden zich bewust met hun loopbaan bezig. e kleine huishoudens wonen in een sterk stedelijk gebied, wat tot uiting komt in hun levensstijl. Ze bezitten of één goedkopere auto. Ze hebben de meer voorkomende financiële producten, zoals een bedrijfsspaarregeling, hypotheek en spaarrekening. it type koopt voornamelijk -merken en enkele gezonde en verantwoorde producten bij de lbert Heijn. In hun gekochte etagewoning of flat is de nodige moderne beeld- en geluidapparatuur aanwezig. Ze lezen voornamelijk de gratis kranten en opiniebladen en verscheidene (thema)boeken, en gebruiken Internet voor diverse doeleinden. e alleenstaanden of stellen gaan vaak uit, hebben stijlvolle hobby s en zijn zeer sportief. Ze zijn bovendien reislustig en gaan veelvuldig met het vliegtuig op vakantie zowel binnen als buiten Europa. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

13 4K15 Speen & Spaarvarken jaar gehuwd / samenwonend zeer jonge kinderen 1 tot 1,5 keer modaal landelijk Jonge huishoudens met een kind jonger dan 5 jaar en relatief vaak een hoofdkostwinner van 25 tot 35 jaar. e hoofdkostwinner is middelbaar opgeleid en werkt in het middenkader in loondienst. e jonge ouders hebben een redelijk inkomen, waarvan een behoorlijk deel wordt gespaard, en hebben één of meerdere auto s, soms ook nog een motor. Ze wonen al enige tijd in een eigen luxe-ingerichte eengezinswoning, vaak in een weinig stedelijke nieuwbouwwijk. In het huishouden zijn vaak huisdieren aanwezig. Er wordt prijsbewust inkopen gedaan bij de goedkopere, meer regionale supermarktketens en prijsdrogisterijen. e komst van het kind heeft een andere wending aan het leven van deze stellen gegeven: attractieparken, vakanties in de Benelux en het lezen over het opvoeden van jonge kinderen vormen een belangrijk deel van het leven. In het algemeen zijn deze jonge ouders minder actief dan hun leeftijdsgenoten. Gedoneerd wordt voornamelijk aan instanties voor kinderhulp en gezondheid. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

14 4K14 Buurtsuper & Speelplein jaar gehuwd / samenwonend zeer jonge kinderen 1 tot 1,5 keer modaal landelijk Jonge gezinnen waarvan het leven in het teken staat van de opvoeding van hun jonge kinderen. e jonge ouders vallen in de leeftijdscategorie jaar en hebben een redelijk hoog inkomen. Ze beleggen actief en hebben één of meerdere auto s, soms een motor. Ze wonen al enige tijd in een gekochte, ruime en luxe-ingerichte gezinswoning, vaak in een weinig stedelijke nieuwbouwwijk. e hoofdkostwinner is middelbaar opgeleid en werkt in het middenkader in loondienst. Er wordt prijsbewust inkopen gedaan bij de goedkopere, regionaal opererende supermarktketens en prijsdrogisterijen. e kinderen staan in het middelpunt, de interesses en vrijetijdsbestedingen bestaan uit het bezoeken van attractieparken, op vakantie in de Benelux, lezen van opvoedbladen en kopen van kinderboeken. eze jonge ouders zijn minder actief dan hun leeftijdsgenoten: ze sporten relatief weinig en hebben minder hobby s en culturele interesses. onaties worden voornamelijk gedaan aan organisaties die hen zelf of hun omgeving raken, zoals organisaties voor kinderhulp. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

15 4K18 Spelcomputer & MPV jaar gehuwd jonge kinderen 1 tot 1,5 keer modaal verstedelijkt Gezinnen met kinderen en een boven modaal inkomen. e werkende ouders vallen in de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar. e kinderen zijn jonger dan 12 jaar en vormen het middelpunt van het gezinsleven: het bezoeken van attractieparken, een spelcomputer, kinderboeken, videofilms, kindertelevisie. Er worden weinig andere bladen en boeken gelezen. e vakanties worden aan een van de Europese stranden gevierd en veelal op de camping in de eigen caravan. e welvarende gezinnen hebben veel moderne luxe apparatuur in hun ruime, rijden in één of meer auto s, hebben vaak nog een motor en geven relatief veel geld uit aan boodschappen. Ondanks het bovenmodale inkomen hebben de huishoudens uitsluitend de voor een gemiddeld gezin gebruikelijke financiële producten en vallen hun auto( s) in de gemiddelde prijsklassen. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

16 4K13 Zandbak & Zee jaar gehuwd / samenwonend jonge kinderen 2 keer modaal of hoger landelijk Jonge gezinnen met één of meerdere kinderen en een redelijk hoog inkomen. e werkende ouders vallen in de leeftijdscategorie 25 tot 50 jaar. e kinderen zijn jonger dan 12 jaar en vormen het middelpunt van het gezinsleven: attractieparken worden vaak bezocht, de vakanties worden aan een Europees strand doorgebracht, kinder- en jeugdzenders en video s of dvd s worden veel op televisie bekeken en spelcomputers en kinderboeken worden speciaal voor hen aangeschaft. Behalve door de kinderen wordt er in het gezin verder weinig bladen en boeken gelezen. e welvarende gezinnen hebben veel moderne luxe apparatuur, rijden in één of meer auto s uit de lagere prijsklassen en geven relatief veel geld uit aan boodschappen. Ze wonen relatief vaak in een gemiddelde gezinswoning en bezitten de voor een gemiddeld gezin meer voorkomende financiële producten. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

17 4K19 Paard & Stationwagen jaar gehuwd jonge kinderen 1 tot 1,5 keer modaal landelijk Gezinnen met kinderen met een boven modaal inkomen. e werkende ouders vallen in de leeftijdscategorie 35 tot 50 jaar. e kinderen zijn jonger dan 12 jaar en het gezinsleven staat in het teken van hen: dagtochten naar attractieparken, een gameconsole in de woonkamer en een hele serie animatiefilms. e vakanties worden doorgaans in de Benelux doorgebracht. e welvarende gezinnen hebben veel moderne luxe apparatuur in hun ruime of boerderij, rijden in één of meer auto s, hebben vaak een caravan en/of motor en geven relatief veel geld uit aan boodschappen. Ze zijn zeer gericht op hun eigen landelijke woonomgeving: ze lezen een regionaal dagblad, doen vaker aan paardensport en kopen boodschappen bij de lokale en goedkopere supermarkten. aarnaast hebben ze de niet meer dan de gebruikelijke en veel voorkomende financiële producten in bezit. Ze doneren veelvuldig aan doelen die dichtbij hun eigen leven staan als gezondheidsinstanties en kinderhulporganisaties. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

18 4K20 rèche & ash jaar gehuwd jonge kinderen 2 keer modaal of hoger landelijk Zeer welvarende gezinnen bestaande uit hoogopgeleide tweeverdieners en kinderen jonger dan 12 jaar. Met het hoge inkomen kunnen de gezinnen zich een ruime in een matig stedelijk gebied veroorloven, ingericht met allerlei moderne huishoudelijk en beeld- en geluidapparatuur. In het huishouden zijn vaak twee of meer auto s aanwezig. aarnaast wordt actief belegd. e gezinsleden zijn sportief, er worden meerdere en vele sporten beoefend. e vrijetijdsbesteding wordt grotendeels ingevuld naar de kinderen en (kampeer)vakanties worden in de Benelux of Frankrijk doorgebracht. Ondanks het hoge opleidingsniveau zijn de tweeverdieners maar matig maatschappelijk betrokken. Ze lezen een regionaal dagblad of e Telegraaf. aarentegen zijn de gezinnen gul in het schenken aan verscheidene goede doelen. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

19 5K07 Ouder & iscounter jaar alleenstaand / gescheiden oudere kinderen 1,5 keer modaal huurwoning stedelijk Huishoudens met alleenstaande of gescheiden 35-plussers met of zonder thuiswonende kinderen. e alleenstaanden zijn middelbaar opgeleid. e kleine huishoudens hebben een gemiddeld inkomen, wonen in een huurwoning in stedelijke gebieden en hebben één of auto. Het lees- en koopgedrag is weinig opvallend. Bovendien is de aanwezige luxe en de vrijetijdsbesteding veelal op de kinderen gericht: de bioscoop en de diverse attractieparken worden relatief vaak bezocht, kinder- en muziekzenders en video s of dvd s worden veel bekeken en een spelcomputer en dvd-speler behoren tot de beperkte aanwezige luxe. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

20 5K06 ttractie & nimatie jaar gehuwd oudere kinderen beneden modaal stedelijk Gezinnen met, vaak schoolgaande, kinderen. e leeftijd van de hoofdkostwinner ligt tussen de 25 en 65 jaar en deze kan zowel lager als hoog opgeleid zijn. Het inkomen wisselt per gezin, maar ligt vaker rond 2 keer modaal. e gezinnen wonen in een gekochte eengezinswoning in een stedelijk gebied, uitgebreid voorzien van moderne technologische en luxe apparatuur. Ze rijden in één of meerdere auto s van een gemiddelde prijsklasse en hebben hun leven ingericht naar hun beperkte vermogen en de aanwezigheid van de kinderen: er worden weinig bladen en boeken gelezen, met uitzondering van de jeugdbladen als de onald uck en kinder- en studieboeken, en ze hebben behalve het bezoeken van bioscopen en attractieparken en het bekijken van dvd s of video s en muziekzenders weinig andere hobby s. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

21 5K08 Breedband & Breedbeeld jaar gehuwd oudere kinderen 2 keer modaal of hoger huurwoning stedelijk Redelijk welvarende gezinnen met één of meerdere kinderen. e middelbaar opgeleide hoofdkostwinner is vaak ouder dan 35 jaar en verdient een redelijk hoog inkomen. e kinderen zijn van verschillende leeftijden. e gezinnen wonen in een stedelijk gebied in een eengezins-huurwoning, hebben een goedkopere auto en kopen hun boodschappen bij de goedkopere supermarkten. In het huishouden is echter veel innovatief beeld- en geluidapparatuur aanwezig, en wordt er veelvuldig van internet gebruik gemaakt voor diverse doeleinden. e gezinnen zijn weinig sportief en reislustig. Ze lezen vooral de gratis dagbladen en populaire kranten in de losse verkoop als e Telegraaf. Tevens kijken ze vooral naar kinder-, jeugd-, en commerciële televisiezenders. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

22 5K22 Brommer & jaar gehuwd oudere kinderen 1 tot 1,5 keer modaal landelijk Gezinnen met tieners en pubers. e hoofdkostwinner is 35 tot 50 jaar en is werkzaam in het middenkader. e boven modale gezinnen wonen in een in een landelijk gebied. Ze zijn redelijk regionaal georiënteerd: ze hebben een abonnement op een regionaal dagblad, doen hun boodschappen bij discounters en de meer regionaal gevestigde supermarkten en rijden vaker paard. aarentegen hebben ze veel luxe beeld- en geluidapparatuur in het huishouden en voor de kinderen zijn er een spelcomputer en mobiele telefoons. Naast het lezen van een van de jeugdbladen wordt vaak over het Internet gesurft voor tal van doeleinden en veel naar commerciële familie- en muziekzenders gekeken. Veelvuldig worden de sporten voetbal en zwemmen beoefend. e (kampeer)vakanties worden doorgebracht in de Benelux of Frankrijk. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

23 23 5K23 Private Banking & u Pair jaar gehuwd oudere kinderen 2 keer modaal of hoger verstedelijkt Gezinnen met één of meer kinderen. e hoogopgeleide hoofdkostwinner is 35 tot 65 jaar en verdient als hogere leidinggevende samen met de partner een zeer hoog inkomen. Het welvarende gezin is financieel actief, bankiert vaker bij banken voor vermogende particulieren en leeft naar haar hoge levensstandaard: een ruime in een verstedelijkt gebied met veel luxe en moderne technologische apparatuur en spullen, één of meer luxe auto s en actieve vakanties in (Zuid-)Europa. Men heeft veel culturele interesses en beoefent veel sporten zoals voetbal, hockey en tennis. Naast dat deze gezinnen veel bezitten en uitgeven zijn ze maatschappelijk betrokken en vrijgevig in het schenken aan goede doelen. Ze hebben relatief vaak een abonnement op een landelijk dagblad, lezen opiniebladen en (thema)boeken en kijken naast de publieke televisiezenders naar muziek- en kinderzenders. Bij de boodschappen zitten enigszins vaker gezonde en verantwoorde producten. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

24 6K28 Wijnkelder & Tienerkamer jaar gehuwd oudere kinderen 2,5 keer modaal of hoger verstedelijkt Zeer welvarende gezinnen met thuiswonende kinderen in de leeftijd van 13 jaar en ouder. e tweeverdieners zijn werkzaam in een hogere (leidinggevende) functie en genieten een zeer hoog inkomen. e hoogopgeleiden hebben veel financiële producten in bezit en beleggen actief. aarnaast zijn ze ruimhartig in het doen van schenkingen aan verscheidene goede doelen. Hun ruime bevindt zich in een matig stedelijk gebied en is voorzien van allerlei moderne huishoudelijk en beeld- en geluidapparatuur, met natuurlijk ook een spelcomputer voor de kinderen. e welvarende gezinnen zijn zeer sportief, lezen zowel regionale als landelijke dagbladen en kijken naar publieke, commerciële familiezenders en muziekstations. Bovendien lezen ze veelvuldig gezins-, lifestyle en opiniebladen en hebben ze veel culturele en culinaire interesses. Voor de kinderen zijn er veel studieboeken aanwezig en gaan de gezinnen op actieve of zonvakantie in het zuiden van Europa. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

25 25 6K26 Sterrencamping & Studieboek jaar gehuwd oudere kinderen 1,5 tot 2 keer modaal verstedelijkt Gezinnen met een hoofdkostwinner van jaar en kinderen ouder dan 13 jaar. e hoofdkostwinner is middelbaar tot hoger opgeleid en werkt in het middenkader of in een hogere functie. Met het gemiddelde tot hoge inkomen leidt het gezin een redelijk luxe leven dat deels gericht is op de kinderen. Ze wonen in een verstedelijkt gebied. Naast een redelijk ruime, één of meer auto s en vaak nog een caravan, beschikken de huishoudens tevens over moderne huishoudelijke en beeld- en geluidapparatuur. Bovendien hebben de gezinnen veel hobby s, waaronder recreatief fietsen, het bezoeken van een popconcert of de bioscoop, fitnessen, hardlopen, voetballen en tennis. e actieve of zonvakantie wordt in de Benelux of Frankrijk doorgebracht. Het mediagedrag is naar de samenstelling van het gezin: naast een regionaal dagblad worden populaire mannen- en vrouwenbladen regelmatig gelezen en wordt er voornamelijk naar commerciële televisiezenders gekeken. Voor de kinderen worden de nodige studieboeken aangeschaft. antal personen in huishouden rie lleenstaand, 55+ oneren aan goede doelen Kopen van -merken oe-het-zelven onder één kap aravan/vouwwagen Plasma / L TV

CCI Analyse Variabelen

CCI Analyse Variabelen CCI Analyse Variabelen 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Sociodemografie Aantal personen in het huishouden Twee Drie Vier Vijf Zes of meer Aantal volwassenen in het

Nadere informatie

Mosaic Huishouden. Van database naar klantgesegmenteerde communicatie

Mosaic Huishouden. Van database naar klantgesegmenteerde communicatie Mosaic Huishouden Van database naar klantgesegmenteerde communicatie Mosaic Huishouden Van database naar klantgesegmenteerde communicatie De afgelopen vijfentwintig jaar heeft Experian aangetoond de meest

Nadere informatie

Mosaic Huishouden. Groepen beschrijvingen

Mosaic Huishouden. Groepen beschrijvingen Mosaic Huishouden Groepen beschrijvingen Mosaic Schema 2012 Experian Nederland BV, Den Haag Pagina 1 38 Mosaic Hoofdkenmerken 2012 Experian Nederland BV, Den Haag Pagina 2 38 GROEP A Jonge Digitalen De

Nadere informatie

Via CompLead heeft u toegang tot de datablokken van Bisnode op huishoudniveau.

Via CompLead heeft u toegang tot de datablokken van Bisnode op huishoudniveau. GEOHUISHOUDEN Door een scan te doen op uw klantenbestand krijgt u inzicht in welke GeoType veel voorkomen in uw klantenbestand. CompLead kan de look-a-likes van de meest voorkomende GeoTypen vinden en

Nadere informatie

Centrum voor Consumenten Informatie

Centrum voor Consumenten Informatie entrum voor onsumenten Informatie 020 VRAGENLIJST ENTRUM VOOR ONSUMENTEN INFORMATIE Introductie: eerst dit lezen alstublieft. De meeste vragen gaan over uw huishouden, niet over een bepaalde persoon. Wanneer

Nadere informatie

Marktonderzoek. Digitaal lezen, informatie en privacy

Marktonderzoek. Digitaal lezen, informatie en privacy Marktonderzoek Digitaal lezen, informatie en privacy 1 1. Inleiding De huidige tijd staat in het teken van enorme veranderingen door de toenemende technologisering, de globalisering, de groeiende invloed

Nadere informatie

GolfMarkt. Het zakelijke speelveld van golf. Interviews. En verder Communicatie: de website Fairwaystrokes Golfers love Birdies Committed to Green

GolfMarkt. Het zakelijke speelveld van golf. Interviews. En verder Communicatie: de website Fairwaystrokes Golfers love Birdies Committed to Green #3 september 2013 GolfMarkt statistieken, trends & ontwikkelingen Het zakelijke speelveld van golf Wie ben je, wat wil je, wat kun je? Wie is de golfer? Golf Sport Business Model Financiële strategie Zakelijk

Nadere informatie

NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken.

NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. 1 Introductie NRC Media 2 NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. De tijd van enkel zenden is voorbij. NRC Media wil in 2014 meer dan ooit de dialoog aangaan, met respect voor elkaar. Dat doen we

Nadere informatie

QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD

QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD Het motto van dit rapport: OVERDAAD SCHAADT QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD drs. C. de Vries & drs M. Bik Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2006 In opdracht van de Rotterdamse

Nadere informatie

Handboek voor de openbare bibliotheken in Nederland. De klant is. koningin. Koningin

Handboek voor de openbare bibliotheken in Nederland. De klant is. koningin. Koningin Handboek voor de openbare bibliotheken in Nederland De klant is koningin Koningin inhoud Studenten en Starters Stedelingen Gepensioneerde Gezelligheidszoekers 4 De klant is koningin 5 Het klantsegmentatiemodel

Nadere informatie

Hoe een boer een recreant vangt! Handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken

Hoe een boer een recreant vangt! Handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken Handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken Handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken Colofon Kenniscentrum Recreatie, mei 2010 Auteur: Floris Jol, Suzanne

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012

TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012 T I J D B E S T E D I N G S O N D E R Z O E K 2 0 1 2 SPOT TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012 SPOT Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Concept: The Pink Ribbon 'Sexy' Water Battle

Concept: The Pink Ribbon 'Sexy' Water Battle Door Amy-Rose Clark uit MM2B Concept: The Pink Ribbon 'Sexy' Water Battle Pink Ribbon zet zich in voor onderzoek naar borstkanker. Zij moedigen mensen aan om zelf ook evenementen voor Pink Ribbon op te

Nadere informatie

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Financieel gedrag van kinderen en jongeren Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financieel gedrag van kinderen en jongeren: Prestaties 6 1.1 Financieel

Nadere informatie

Hoe bereikt u mensen met een laag opleidingsniveau?

Hoe bereikt u mensen met een laag opleidingsniveau? Hoe bereikt u mensen met een laag opleidingsniveau? Sociale marketing onderzoek naar het bereiken van mensen met een lage sociaaleconomische status op het platteland van Zuid-Holland Zuid Dit onderzoek

Nadere informatie

Reclame in kleur. Juan Carreño de Miranda, Karel II van Spanje (1661-1700), de laatste van de Spaanse Habsburgers

Reclame in kleur. Juan Carreño de Miranda, Karel II van Spanje (1661-1700), de laatste van de Spaanse Habsburgers Reclame in kleur Juan Carreño de Miranda, Karel II van Spanje (1661-1700), de laatste van de Spaanse Habsburgers Joeny Veldhuyzen van Zanten Keramiek Ulrike Möntmann Rietveld Academie 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AverroPs stichting, 2001 Paul Geense. Internet in het gezin

AverroPs stichting, 2001 Paul Geense. Internet in het gezin AverroPs stichting, 2001 Paul Geense Internet in het gezin Inhoud Inleiding...2 1. Computer- en internetgebruik...4 Inleiding...4 1.1. Achtergrondgegevens computerbezit en -gebruik in Nederlandse huishoudens...

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Sascha Hoogendoorn-Lanser Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid sascha.hoogendoorn@minienm.nl Nina Schaap Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid nina.schaap@minienm.nl

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Voorwoord. Een dankwoord is verschuldigd aan alle mensen die ons informatie hebben verstrekt. Pagina: 1 Marketing en communicatie plan Team: A

Voorwoord. Een dankwoord is verschuldigd aan alle mensen die ons informatie hebben verstrekt. Pagina: 1 Marketing en communicatie plan Team: A Voorwoord Voor u ligt het communicatieplan van DierenattractiePark Amersfoort. Dit communicatieplan is gemaakt ter ondersteuning van het vernieuwde DierenattractiePark Amersfoort. De gedachte achter het

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in

Nadere informatie

Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders

Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders Ingrid Esveldt en Andries de Jong 1 In dit artikel wordt onderzocht of starters en huurders die willen verhuizen, een woning willen

Nadere informatie

2 ALGEMEEN 12 2.1 Thema trendrapport: inspelen op de zekerheid van onzekerheden 13 2.2 Onderzoeksverantwoording 13

2 ALGEMEEN 12 2.1 Thema trendrapport: inspelen op de zekerheid van onzekerheden 13 2.2 Onderzoeksverantwoording 13 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 4 1.1 Thema 5 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen 5 1.3 De consument 6 1.4 Ondernemers in de detailhandel 8 1.5 Werknemers in onzekere tijden 10 2 ALGEMEEN 12 2.1 Thema trendrapport:

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

Met My Ruffle uit jij je creativiteit, op kwaliteit

Met My Ruffle uit jij je creativiteit, op kwaliteit Met My Ruffle uit jij je creativiteit, op kwaliteit Pieter Versluis 507783 pieter.versluis@hva.nl 2 Voorwoord Begin februari was het moment dat de afstudeerders gingen beginnen met het laatste project

Nadere informatie

Saxion Hospitality Business School

Saxion Hospitality Business School Saxion Hospitality Business School Kenniscentrum Hospitality Business Belevingsonderzoek Kop van Overijssel Monitor zomer 2009 Auteurs Saxion: Bas Jansen, Pleuni Lucassen en Michiel Flooren Studenten Saxion:

Nadere informatie

Strategisch Marketingplan 2007/2008

Strategisch Marketingplan 2007/2008 Strategisch Marketingplan 2007/2008 Strategisch Marketingplan bestemd voor: Algemeen directeur van Stayokay Door Junior Marketing managersteam CE2A6 Rens Zwiers, Jeroen van Walsem, Giovanni Scarabello,

Nadere informatie