Personicx Geo. 4orange, Hogehilweg CD Amsterdam Zuidoost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personicx Geo. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl"

Transcriptie

1 Personicx Geo 4orange, 2015 Hogehilweg msterdam Zuidoost

2 Inhoud Personicx onsumentensegmentatie 3 Personicx odering 4 1S01 Overtuigd & mbitieus 5 1S02 Getalenteerd & Veelbelovend 6 1S03 Pragmatisch & Tevreden 7 2S04 Pril & Opgeleid 8 2S06 Ontspannen & Ongebonden 9 2S07 Trots & Rechtgeaard 10 2S08 Urbaan & lternatief 11 2S09 Begrensd & Behendig 12 3F11 Onbekommerd & Harmonieus 13 3F12 Energiek & Onderweg 14 3F13 Locaal & Vooraanstaand 15 3F14 Zakelijk & Bourgondisch 16 3F15 Modern & Geregeld 17 3F16 Opbouwend & Eigentijds 18 3F18 Opvoedend & Gemoedelijk 19 3F26 onventioneel & Verstandig 20 4F19 grarisch & ctief 21 4F20 Integer & IJverig 22 4F21 Ruraal & Huishoudelijk 23 4F22 Verzorgend & Veerkrachtig 24 4F30 lledaags & Buitenwaarts Stijlvol & Geslaagd fgewogen & Fatsoenlijk Gearriveerd & omfortabel Grijs & Gedegen Bestendig & Goedhartig Regionaal & Traditioneel Meegaand & Risicoloos Perifeer & Bedaard 33 8E23 Beschaafd & Hedonistisch 34 8E25 oordacht & Genietend 35 8E34 Rust & Levenslust 36 9E28 Gelovig & Gedegen 37 9E31 Buurt & Budget 38 9E32 Nijver & Nuchter 39 9E35 Gemixd & Geletterd 40 10E37 Bejaard & Kritisch 41 10E38 Plichtsgetrouw & Gemoedelijk 42 10E39 Oud & Volbracht 43 10E40 fbouwend & Prijsbewust 44 10E41 Gepensioneerd & voudig 45

3 Personicx onsumentensegmentatie Personicx is de meest innovatieve consumentensegmentatie op huishoud- en postcodeniveau. Het gaat een stap verder dan traditionele socio- en geodemografische segmentatiesystemen door rekening te houden met zowel sociale, culturele, historische als situationele factoren. En door het gedrag van consumenten te relateren aan de levensfase waarin zij zich bevinden. Personicx Geo is het door 4orange ontwikkelde consumentensegmentatiesysteem op postcodeniveau. lle consumentenpostcodes in Nederland zijn binnen Personicx Geo toegewezen aan één van de 41 unieke lifestyle typen. Ieder type is geportretteerd aan de hand van een beschrijving die tot de verbeelding spreekt: een momentopname van de eigenschappen en de levensstijl. Postcodes worden geclassificeerd aan de hand van informatie uit de I Postcode atabase van 4orange, daarbij gebruik makende van gegevens uit externe bronnen als het BS. e I Postcode atabase is gebaseerd op het enquêtebestand van het entrum voor onsumenten Informatie (I) waarin de gegevens van 1,8 miljoen huishoudens zijn bijeengebracht. Van elk individueel huishouden zijn meer dan afzonderlijke kenmerken bekend. l deze kenmerken zijn gebruikt om van Personicx Geo het meest onderscheidende lifestyle segmentatiesysteem op postcodeniveau te maken. Toepassingen Personicx is niet alleen relevant voor RM gerelateerde activiteiten, maar wordt ook succesvol toegepast voor het werven van nieuwe klanten. aarnaast kunnen bestaande databases met klantgegevens met Personicx verrijkt worden. e voorspellende kracht van Personicx ten behoeve van klantwerving, -behoud en -ontwikkeling is terug te vinden in diverse toepassingen, waarvan hier enkele worden beschreven: Inzicht verkrijgen in uw klanten: In welke Personicx clusters bevinden mijn meest prospectrijke huishoudens zich, wie heeft gereageerd op mijn actie, hoe onderscheiden mijn klanten zich van de klanten van de concurrent? Uw eigen klantenbestanden verrijken: Het toevoegen van de Personicx segmentatie aan interne klantenbestanden waardoor uw eigen data een krachtige lifestyle-component krijgt. Boodschap en doelgroep op elkaar afstemmen: Personicx kan als filter op ( ) adresselecties ingezet worden, zodat de boodschap goed afgestemd kan worden op de behoeften van de gewenste doelgroep. Marktpotentieel van producten of diensten vaststellen in elk marktgebied: Wat is de omvang van uw doelgroep(en), uit welke segmenten bestaat uw doelgroep en waar bevinden deze zich? Nationale en lokale communicatiecampagnes beter plannen: In welke kranten, tijdschriften of op welke televisiestations kunt u het beste adverteren? In welke gebieden kunt u uw (outdoor) mediamix aanscherpen? Targeting van online advertenties: oor Personicx te koppelen aan website bezoekers, kunnen online advertenties beter worden gericht op hun doelgroep. Hiermee wordt de effectiviteit van online campagnes verhoogd. 3

4 Personicx odering Personicx Geo codering Ieder cluster heeft naast een typerende naam een eigen code. e 41 clusters behoren op basis van de samenstelling van de postcode tot een van de tien hoofdgroepen. e Personicx codes zijn opgebouwd uit drie onderdelen: allereerst een groepscijfer (van 1 tot 10), vervolgens een letter en tot slot het clusternummer (van 1 tot 41). Het getal waarmee de code begint, geeft de betreffende hoofdgroep weer. e letter weerspiegelt daarbij de meest bepalende levensfase van het cluster. e combinaties van de getallen en letters vormen de volgende tien hoofdgroepen: 1S - mbitieuze Klimmers 2S - Ontspannen Groeiers 3F - Moderne Opvoeders 4F - Traditionele Gezinnen 5 - omfortabele Beslissers 6 - Behouden Volgers 7 - lledaagse oeners 8E - Geslaagde Genieters 9E - Gemoedelijke onservatieven 10E - voudige Gepensioneerden Het getal achter de code van de hoofdgroep is het clusternummer. e 41 clusters zijn in vier levensfasen ingedeeld: Huishoudens zonder thuiswonende kinderen, Huishoudens met thuiswonende kinderen, Gemengde postcodes en Oudere huishoudens. eze indeling is gebaseerd op de meest kenmerkende huishoudsamenstelling en levensfase van de huishoudens binnen de postcode. Hieronder staat een overzicht van alle clusters met codes en namen. Huishoudens zonder thuiswonende kinderen 1S01 - Overtuigd & mbitieus 1S02 - Getalenteerd & Veelbelovend 2S04 - Pril & Opgeleid 2S06 - Ontspannen & Ongebonden 2S07 - Trots & Rechtgeaard 2S08 - Urbaan & lternatief Huishoudens met thuiswonende kinderen 1S03 - Pragmatisch & Tevreden 2S09 - Begrensd & Behendig 3F11 - Onbekommerd & Harmonieus 3F12 - Energiek & Onderweg 3F13 - Locaal & Vooraanstaand 3F14 - Zakelijk & Bourgondisch 3F15 - Modern & Geregeld 3F16 - Opbouwend & Eigentijds 3F18 - Opvoedend & Gemoedelijk 3F26 - onventioneel & Verstandig 4F19 - grarisch & ctief 4F20 - Integer & IJverig 4F21 - Ruraal & Huishoudelijk 4F22 - Verzorgend & Veerkrachtig 4F30 - lledaags & Buitenwaarts Gemengde postcodes Stijlvol & Geslaagd fgewogen & Fatsoenlijk Gearriveerd & omfortabel Grijs & Gedegen Bestendig & Goedhartig Regionaal & Traditioneel Meegaand & Risicoloos Perifeer & Bedaard Oudere huishoudens 8E23 - Beschaafd & Hedonistisch 8E25 - oordacht & Genietend 8E34 - Rust & Levenslust 9E28 - Gelovig & Gedegen 9E31 - Buurt & Budget 9E32 - Nijver & Nuchter 9E35 - Gemixd & Geletterd 10E37 - Bejaard & Kritisch 10E38 - Plichtsgetrouw & Gemoedelijk 10E39 - Oud & Volbracht 10E40 - fbouwend & Prijsbewust 10E41 - Gepensioneerd & voudig 4

5 1S01 Overtuigd & mbitieus t/m 34 alleenstaand geen boven modaal koop / huur stedelijk Jonge éénpersoonshuishoudens zonder kinderen, jonger dan 34 jaar. Zij zijn hoger opgeleid, afkomstig uit sociale klasse of, werken in een hogere functie of vrij beroep en hebben een inkomen van 1,5 x modaal of hoger. eze huishoudens zijn woonachtig in zeer stedelijke gebieden. Eén of meer abonnementen op dagbladen, vaak NR Handelsblad, Het Parool, of e Volkskrant. Verder lezen zij de vrouwenbladen Elle, osmopolitan, Marie laire, de woonbladen Eigen Huis & Interieur en VT Wonen, opiniebladen Elsevier, HP/e Tijd en Vrij Nederland en hebben zij als tv-gids de VPRO Gids. Zij laten een hoge maatschappelijke betrokkenheid en grote culturele belangstelling zien, en zijn actieve sporters die wat meer elitaire sporten zoals hockey, tennis en zeilen beoefenen. relatief groot deel van deze groep heeft geen auto, wanneer zij die wel hebben is dat vaker een leaseauto. rie onder één kap 5

6 1S02 Getalenteerd & Veelbelovend t/m 34 alleenstaand geen beneden modaal huur stedelijk Zeer jonge éénpersoonshuishoudens zonder kinderen, begin twintigers, die in zeer stedelijke gebieden wonen, veelal in een huurwoning. Zij hebben een hoger opleidingsniveau, sociale klasse, of, werken in loondienst, in een vrij beroep of als hogere employé, echter doordat zij helemaal aan het begin van hun carrière staan ligt het inkomen beneden of rond modaal. Gelezen worden hoofdzakelijk losse nummers van NR Handelsblad, Het Parool, e Volkskrant, de vrouwenbladen Elle, osmopolitan, Marie laire, de opiniebladen HP/e Tijd en Vrij Nederland. ls tv-gids hebben zij de VPRO Gids, en ze laten een hoge maatschappelijke betrokkenheid en grote culturele belangstelling zien. aarnaast sporten ze actief, onder meer de wat elitaire sporten als hockey, tennis en zeilen. Relatief vaak hebben zij geen auto. rie onder één kap 6

7 1S03 Pragmatisch & Tevreden samenwonend thuiswonende beneden / modaal koop / huur verstedelijkt Huishoudens met jonge kinderen, woonachtig in rijtjeshuizen in verstedelijkte gebieden. Lager of middelbaar opgeleid, geen hogere employés, werken veelal in loondienst en hebben geen hoog inkomen. Lage mediaconsumptie, zij lezen weinig kranten, week- en maandbladen, maar wel de Tros TV-krant of Veronica Magazine als tv gids. Hun interesses liggen vooral bij uitgaan, popconcerten en vd's kijken. ultuur en sportbeoefening spreken hen minder aan. Ook bezitten zij weinig huishoudelijke apparatuur, maar wel een goedkopere auto. rie onder één kap 7

8 2S04 Pril & Opgeleid t/m 29 alleenstaand geen beneden modaal huur stedelijk Zeer jonge eenpersoonshuishoudens zonder kinderen, begin twintigers. eze groep is vaak hoog opgeleid, vooral WO-ers, sociale klasse,. eels zijn dit studenten, deels hebben zij al een baan of werken in een vrij beroep. Het inkomen ligt nog beneden modaal. eze jongeren wonen vooral in huurwoningen in zeer stedelijke gebieden. Zij lezen met name losse nummers van NR Handelsblad, Het Parool en e Volkskrant, de vrouwenbladen osmopolitan, Elle, Marie laire, het opinieblad Vrij Nederland en als tv gids VPRO. Zij maken zeer veel gebruik van internet. eze groep heeft een brede interesse: wijnen, koken en dvd's kijken, sporten zoals fitness, hockey, wielrennen, skiën, squash en zeilen, een sterke culturele belangstelling en hoge maatschappelijke betrokkenheid. Vaak bezitten zij geen auto en weinig luxe in het huishouden. rie onder één kap 8

9 2S06 Ontspannen & Ongebonden t/m 34 alleenstaand geen beneden modaal huur stedelijk Jonge eenpersoonshuishoudens, twintigers en dertigers, met een MVO achtergrond en een beneden modaal inkomen. Zij wonen in een huurwoning in een de stad. Zij lezen vaak Metro en Spits, of kopen losse nummers van de dagbladen Het Parool of de Volkskrant. Verder lezen zij osmopolitan, Elle, VPRO en TV krant. In hun vrije tijd kijken zij dvd's, bezoeken popconcerten en spelen squash. Verder houden ze van stedentrips, vakanties naar Turkije en verre reizen. e groep bezit weinig huishoudelijke apparatuur en vaak geen auto. rie onder één kap 9

10 2S07 Trots & Rechtgeaard t/m 24 alleenstaand, gescheiden geen beneden modaal huur verstedelijkt Jonge alleenstaande twintigers. Zij zijn afkomstig uit lagere sociale klassen, met een opleiding in lager (beroeps) onderwijs, relatief veel werklozen. Het inkomen is dan ook laag. Zijn met name te vinden in verstedelijkte gebieden, in een gehuurd appartement. Zij lezen weinig tijdschriften, soms wel Spits, een regionaal- of christelijk dagblad. Kijken wel veel tv en dvd's, en hebben dan ook een abonnement op de TV krant of op TV Film. eze jongeren houden erg van uitgaan en popmuziek, bezoekt concerten, maar doen weinig aan sport. Naast uitgaan houden ze zich ook in huis bezig met doe-het-zelven en koken. eze groep heeft weinig huishoudelijke apparatuur, maar aangezien tv kijken belangrijk voor hen is kopen zij wel een grote plasma/l televisie. Zij bezitten geen auto of een auto uit een lage prijsklasse. rie onder één kap 10

11 2S08 Urbaan & lternatief t/m 24 alleenstaand geen beneden modaal huur stedelijk Jonge alleenstaande begin twintigers met een laag inkomen. Lagere sociale klassen, wat betreft opleiding een mix van lager (beroeps) en wetenschappelijk onderwijs, relatief veel huishoudens die (nog) niet werkzaam zijn. Zij wonen in een gehuurd appartement in een sterk stedelijke gebied. eze groep heeft geen abonnement op kranten of tijdschriften, wel lezen zij Metro, Spits en soms losse nummers van e Volkskrant of Het Parool. Interesses zijn dvd's kijken, het bezoeken van pop- en modern concert, en ballet. oen actief aan squashen en zeilen. Zij zijn wel geneigd nieuwe producten te proberen, echter als gevolg van het lage inkomen bezitten zij in veel gevallen geen auto en maar weinig huishoudelijke apparatuur. rie onder één kap 11

12 2S09 Begrensd & Behendig t/m 34 alleenstaand, gescheiden thuiswonende beneden modaal huur stedelijk lleenstaande, lagere opleiding, lagere sociale klassen, en relatief veel huishoudens die niet werkzaam zijn. Het inkomen ligt bij de meeste van deze huishoudens dan ook beneden modaal. Zij wonen in een huurwoning in de steden. Zij lezen weinig, soms alleen losse nummers van Metro, Spits, of een regionaal dagblad. Verder lezen zijn soms het tijdschrift Bingo of de bouquetreeks/beeldroman. Wel kijken zij veel naar de commerciële tv zenders. Hun verdere interesses beperken zich vooral tot entertainment in de vorm van vd's kijken en soms een attractiepark bezoeken. Hoewel zij weinig geld hebben en weinig uitgeven aan huishoudelijke apparatuur, kopen zij wel een grote tv en een (wat oudere) auto. rie onder één kap 12

13 3F11 Onbekommerd & Harmonieus gehuwd thuiswonende boven modaal koop verstedelijkt Huishoudens met meerdere kinderen in verschillende leeftijdsklassen. Zij zijn afkomstig uit sociale klasse of, hebben een hogere opleiding gevolgd en werken nu in een vrij beroep of leidinggevende functie. Het inkomen is hoog, met veel tweeverdieners. Woonachtig in verstedelijkte gebieden, in een duurdere koopwoning, vaak een twee-onder-een-kap woning. Hoge mediaconsumptie, abonnementen op e Volkskrant, NR of een regionaal dagblad. Verder lezen zij Flair, Libelle, Yes, alle woonbladen, utoweek, utovisie, en hebben als tv-gids Veronica Magazine. Zij hebben veel hobby's in-en-om-het-huis, zijn actieve sporters waaronder voetbal, tennis en wielrennen, en hebben eveneens belangstelling voor cabaret, musicals en moderne concerten. In het koopgedrag valt op dat deze huishoudens vaak kopen via internet en bij postorderaars. Zij bezitten luxe huishoudelijke apparatuur. Verder hebben zij relatief vaak een motor, naast twee auto s wat relatief vaak leaseauto s zijn. rie onder één kap 13

14 3F12 Energiek & Onderweg samenwonend thuiswonende boven modaal koop verstedelijkt Startende gezinnen in leeftijd tussen de 25 en 50 jaar, vaak al met twee of meer jonge kinderen. Zij wonen in een duurdere koopwoning in verstedelijkte gebieden. eze huishoudens hebben een hoog inkomen, veelal tweeverdieners, een Havo of HBO opleiding, zijn afkomstig uit sociale klasse of en werken als ambtenaar of in loondienst. Er worden veel week en maandbladen gelezen, maar relatief weinig dagbladen. Flair, utoweek, utovisie, Topsanté en woonbladen worden het meest gelezen, de tv-gids is Veronica Magazine. Zij hebben interesse in natuur, wijnen, doe-het-zelven, koken en mode. Uitgaan doet deze groep naar de bioscoop, cabaret of musical. aarnaast worden verschillende sporten beoefend. Zij bezitten luxe huishoudelijke apparatuur, twee auto s, waaronder vaak een leaseauto, en soms nog een motor of een boot. rie onder één kap 14

15 3F13 Locaal & Vooraanstaand gehuwd thuiswonende 2 keer modaal koop verstedelijkt Grote gezinnen met twee of meer kinderen in verschillende leeftijdsklassen, waar de ouders tussen de 35 en 50 jaar zijn. Zij wonen in een vrijstaand of ééngezins-koophuis in verstedelijkt gebied. Het inkomen ligt hoog, veelal tweeverdieners, sociale klasse en, hogere opleiding, werkzaam als zelfstandig ondernemer, ambtenaar of in loondienst. Zij lezen veel dag-, week- en maandbladen: een mix van dagbladen, waaronder regionale dagbladen. Verder de vrouwenbladen Flair en Libelle, woon-, auto- en opiniebladen, en Veronica Magazine als tv-gids. Zij doneren wel aan veel goede doelen, maar zijn minder geneigd om groene of ecologische producten te kopen. Zij kopen vaak bij postorderaars. eze groep geniet vooral van hobby's in-en-om-het-huis en beoefent verder verschillende sporten. Vaak hebben ze een hond. Verder zijn zij in bezit van verschillende huishoudelijke apparatuur, een caravan/vouwwagen, twee auto's en soms ook een motor. rie onder één kap 15

16 3F14 Zakelijk & Bourgondisch gehuwd thuiswonende boven modaal koop landelijk Huishoudens in de leeftijd jaar, met veelal twee kinderen in verschillende leeftijdsklassen. Wonen in vrijstaand of tweeonder-een-kap koophuis in landelijk gebied. Vaak een MBO opleiding, sociale klasse, werkzaam als zelfstandig ondernemer, ambtenaar of in loondienst. Veelal twee inkomens, en daarmee een hoog gezinsinkomen. Lezen weinig of geen landelijke dagbladen, maar zijn wel geïnteresseerd in regionale dagbladen. Verder lezen zij jonge vrouwenbladen als Yes, Flair, Viva, maar ook Libelle. Vaak gelezen mannenbladen zijn Nieuwe Revu en Panorama, daarnaast Grasduinen, woonbladen en Veronica Magazine als tv-gids. Hun hobby's liggen vooral in en rond huis: tuinieren, doe-het-zelven, vaak hebben ze ook een hond. Wel zijn het actieve sporters. Kopen vaak via postorder, en zijn in het bezit van allerlei huishoudelijke apparatuur, een schotelantenne, caravan/vouwwagen en meer dan één auto. rie onder één kap 16

17 3F15 Modern & Geregeld gehuwd thuiswonende boven modaal koop stedelijk Gezinnen met één of meerdere kinderen in verschillende leeftijdsklassen, waarin de ouders tussen de 35 en 49 jaar zijn. Zij werken vaak als zelfstandig ondernemer of in een hogere functie en hebben een bovenmodaal inkomen. Wonen in een koopwoning in sterk stedelijke gebieden. eze groep leest veel:, de Volkskrant, het NR, Het Parool en veel regionale dagbladen. Verder de vrouwenbladen Flair, Viva, Elle en Elegance, Vrij Nederland als opinieblad, 101 Woonideeën en VT Wonen als woonbladen. VPRO is een favoriete tv-gids. Hobby's zijn films kijken, doe-het-zelven, koken en het beoefenen van sporten als fitness, tennis, hockey en voetbal. Uitgaan doet men naar cabaret, musical of concert. Zij kopen regelmatig via internet. Zijn in bezit van verschillende huishoudelijke apparatuur, een schotelantenne, een leaseauto en caravan/vouwwagen. Ook is er vaak een kat in het huishouden. rie onder één kap 17

18 3F16 Opbouwend & Eigentijds gehuwd thuiswonende anderhalf modaal koop verstedelijkt Huishoudens in de leeftijd jaar, met één of meerdere kinderen in verschillende leeftijdsklassen. e hoofdkostwinner heeft vaak een opleiding op MBO niveau, sociale klasse tot, is werkzaam als zelfstandig ondernemer of ambtenaar en heeft een inkomen van zo'n 1,5 keer modaal. eze huishoudens wonen in een koopwoning, vaker een rijtjeshuis, in een verstedelijkt gebied. Er worden weinig kranten gelezen, soms wordt er een regionaal dagblad los gekocht. Wel worden de tijdschriften Flair, riadne, utovisie, Nieuwe Revu, 101 Woonideeën en Veronica Magazine als tv-gids gelezen. Hobby s zijn dvd s kijken, doe-het-zelven, tuinieren en mode, en uitgaan naar bioscoop of popconcert. Favoriete sporten zijn squash, joggen en paardensport. Vaak is er een hond in het huishouden. Verder bezitten zij allerlei huishoudelijke apparatuur, een caravan of vouwwagen. Hun auto is soms een lease auto, maar meestal wel afkomstig uit een lagere prijsklasse. Er wordt vaak via postorder gekocht. rie onder één kap 18

19 3F18 Opvoedend & Gemoedelijk gehuwd thuiswonende 1,5 keer modaal koop verstedelijkt Gezinnen met kinderen in verschillende leeftijdsklassen, waarbij de ouders jaar zijn. Opleiding LBO/MBO, inkomen rond anderhalf keer modaal, sociale klasse of en werkzaam als zelfstandig ondernemer, ambtenaar of in loondienst. Wonen in een koophuis in verstedelijkt gebied. Lezen Reformatorisch agblad en regionale dagbladen. Verder veel bladen over en voor kinderen, vrouwenbladen als Flair, Glossy en Nouveau, daarnaast VT Wonen, autobladen en de mannenbladen Nieuwe Revu en Panorama. TV-gids is vrobode of EO Visie. eze groep houdt zich meer bezig met religie dan met cultuur of uitgaan. Hobby's zijn postzegels verzamelen, tuinieren en doe-het-zelven, en verder het beoefenen van de sporten voetbal, volleybal en vissen. Ook is er een hond aanwezig. Zij hebben vaak een leaseauto plus een tweede auto, daarnaast een caravan of vouwwagen en soms nog een motor. Er wordt vaak bij postorderaars gekocht. rie onder één kap 19

20 3F26 onventioneel & Verstandig gehuwd thuiswonende 1,5 keer modaal koop landelijk Huishoudens, jaar, zonder kinderen, wonen zeer landelijk in boerderij. Hebben een bovenmodaal inkomen, LBO/MBO opleiding, sociale klasse, werken als zelfstandig ondernemer of in loondienst. Lezen weinig dagbladen, behalve een regionaal dagblad. aarnaast de tijdschriften Flair, Libelle, utoweek, Nieuwe Revu, Panorama, 101 Woonideeën, en Veronica Magazine als tv-gids. Hun interesses en hobby's spelen zich vooral in en om het huis af: ze gaan weinig uit, doen vooral aan voetbal, paardensport, tuinieren en doe-het-zelven. Vaak hebben ze ook een hond. Verder hebben zij best wat luxe thuis in de vorm van huishoudelijke apparatuur, soms een boot of motor, en vaak twee auto s. aarentegen hebben ze minder interesse in reizen: ze gaan weinig op vakantie, en als ze gaan vooral binnen de Benelux of naar de lpenlanden. eze huishouden kopen vaak bij postorderaars. rie onder één kap 20

21 4F19 grarisch & ctief gehuwd thuiswonende 1,5 keer modaal koop landelijk Grotere gezinnen, met kinderen in verschillende leeftijden. Woonachtig in landelijke gebieden, in een boerderijwoning. Zij werken als zelfstandig ondernemer of in een vrij beroep, hebben een LBO of MBO opleiding, inkomen rond modaal, en zijn afkomstig uit klasse. Zij lezen relatief vaak christelijke of regionale dagbladen. Plus de tijdschriften Libelle, Margriet, Nieuwe Revu, Panorama en 101 Woonideeën. TV-gids is KRO(studio), NRV of EO. oor deze huishoudens wordt er voetbal en paardensport beoefend, en houdt men van. Zij kijken niet zo veel televisie, maar hebben een schotelantenne omdat zij vaak afgelegen wonnen. Zij hebben twee of meer eigen auto s, en vaak honden en katten. rie onder één kap 21

22 4F20 Integer & IJverig gehuwd thuiswonende modaal koop landelijk Grotere gezinnen met kinderen in verschillende leeftijden. e ouders zijn jaar, hebben een LBO/MBO opleiding, inkomen rond modaal, sociale klasse of, werken als zelfstandig ondernemer of in een vrij beroep. eze huishoudens wonen in landelijke gebieden, vaak in een vrijstaande woning of een boerderij. agbladen is veel gevallen regionaal, soms het Nederlands agblad of Reformatorisch agblad. aarnaast lezen zij veel vrouwenweekbladen, Nieuwe Revu, Panorama, 101 Woonideeën en autobladen. e tv-gids is vaak van NRV of EO, maar er wordt ook veel naar Nickelodeon, SBS6 en regionale zenders gekeken. eze groep heeft weinig interesse in cultuur, hooguit in, maar hebben wel als hobby postzegels verzamelen, tuinieren en doe-het-zelven. Favoriete sporten zijn voetbal, wielrennen, vissen en paardensport. Zij kopen regelmatig via postorder en bezitten naast de basis huishoudelijke apparatuur vaak een schotelantenne, caravan/vouwwagen en 2 of meer auto s, echter wel uit een lage prijsklasse. Verder zijn er vaak hond en katten in deze huishoudens te vinden. rie onder één kap 22

23 4F21 Ruraal & Huishoudelijk samenwonend thuiswonende beneden / modaal koop landelijk Gezinnen met kinderen. Zij zijn lager opgeleid; hebben een opleiding op LBO of MBO niveau, inkomen rond modaal, sociale klasse of. Opvallend is dat een deel van deze groep niet werkzaam is. Woonachtig in landelijke gebieden, in een vrijstaande woning, twee-onder-een-kap of boerderij. ls zij een dagblad lezen is dat relatief vaak het Reformatorisch agblad, daarnaast lezen zij wel Bingo, Panorama, Yes of utoweek. Zij kijken vaak naar regionale tv-zenders en hebben de NRV gids. Hoewel het jonge mensen zijn, zijn het geen actieve sporters en beperken hobby's en interesses zich tot en misschien wat tuinieren. Zij gaan ook weinig op vakantie. Er is vaak een schotelantenne aanwezig, soms een caravan, vouwwagen of een motor, en een goedkope auto. Ook is er vaak een hond of kat aanwezig. rie onder één kap 23

24 4F22 Verzorgend & Veerkrachtig t/m 34 samenwonend thuiswonende modaal koop / huur stedelijk Jonge huishoudens met één of twee kinderen in verschillende leeftijden. e hoofdkostwinner is jonger dan 35, lager opgeleid en werkzaam in loondienst. Het huishoudinkomen ligt rond modaal en zij zijn woonachtig in sterk stedelijke gebieden, in een huur- of goedkopere koopwoning. In deze huishoudens wordt het wel gelezen, overige bladen komen vaak uit een leesmap. e groep heeft weinig hobby's, muzikale of culturele interesses. Soms wel postzegels of munten verzamelen, en favoriete sporten zijn snooker en vissen. Ze houden wel van amusement: hebben vaak abonnee/betaal TV, kijken daarnaast veel dvd's en naar commerciële tv-zenders. ten weinig huishoudelijke apparatuur, wel een spelcomputer en een goedkopere auto. rie onder één kap 24

25 4F30 lledaags & Buitenwaarts gehuwd uit- en thuiswonende modaal koop verstedelijkt Gezinnen met meerdere jonge kinderen. Wonen in verstedelijkte gebieden, in een rijtjeshuis, twee-onder-een-kap of vrijstaande woning. Inkomen ligt rond modaal, hebben een lagere opleiding en zij werken in loondienst. eze groep is vrij regionaal georiënteerd, een deel van deze groep ook christelijk. Lezen soms een regionaal dagblad of het Reformatorisch agblad, daarnaast jeugd- en roddelbladen, Margriet, Nieuwe Revu en Panorama. TV-gids is Veronica Magazine of EO visie. Weinig hobby's, gaan relatief weinig uit. en vissen zijn favoriet. Voor hun vakantie gaan zij meestal niet zo ver weg, vaak gaan ze kamperen. Weinig luxe huishoudelijke apparatuur, wel een caravan of vouwwagen en soms twee (goedkopere) auto's. Ook is er een hond aanwezig. rie onder één kap 25

26 510 Stijlvol & Geslaagd gehuwd, gescheiden thuiswonende 2,5 keer modaal koop stedelijk Huishoudens met kinderen in verschillende leeftijdsklassen, vaak tweeverdieners met een zeer hoog gezinsinkomen. Zij zijn afkomstig uit de hoogste sociale klasse, hebben een hoge opleiding en een vrij beroep of leidinggevende functie. Zijn woonachtig in een duurdere koopwoning in (sterk) stedelijke gebieden. Lezen zeer veel dag- week en maanbladen, hebben relatief veel abonnementen; naast een krant ook veel vrouwen glossy s, opiniebladen, Eigen Huis & Interieur en VT wonen. ls tv-gids wordt de VPRO Gids veel gebruikt. eze groep heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid en brede culturele belangstelling. aarnaast zijn het actieve sporters, zij beoefenen vooral ook de meer elitaire sporten als hockey, tennis, golf en zeilen. Uiteraard is er veel luxe huishoudelijke apparatuur aanwezig, een leaseauto en nog een tweede auto. rie onder één kap 26

27 517 fgewogen & Fatsoenlijk gehuwd thuiswonende boven modaal koop verstedelijkt Huishoudens in de leeftijd tussen 35 en 50 jaar, veelal met kinderen. Wonen in verstedelijkte gebieden, hebben een wat hogere opleiding en een inkomen van 1.5x modaal of hoger. e hoofdkostwinner is vaak zelfstandig ondernemer of heeft een ander vrij beroep. Zij lezen Reformatorisch agblad, de Telegraaf, Trouw of regionale dagbladen. ndere veel gelezen bladen zijn Margriet, riadne, Topsanté, autobladen, opiniebladen (behalve Vrij Nederland), Nieuwe Revu, Panorama, Grasduinen en Plus. Veel gelezen tv-gidsen zijn vrobode, NRV, KRO en EO. Favoriete hobby s van deze groep zijn antiek, postzegels verzamelen, tuinieren en wijnen. Ook houden zij van klassieke concerten en opera. Zij beoefenen weinig sporten, als zij dat wel doen is dat vooral bridge, golf of tennis. Zij bezitten weinig luxe huishoudelijke apparatuur, maar vaak wel een caravan of vouwwagen en een (lease)auto. rie onder één kap 27

28 524 Gearriveerd & omfortabel gehuwd thuiswonende 2 keer modaal koop stedelijk Oudere gezinnen, waarbij de ouders tussen de jaar zijn en twee of meer kinderen ouder dan 12 jaar hebben. Zij wonen in een duurdere koopwoning in de grotere steden, zijn tweeverdieners en hebben een hoog inkomen. eze groep heeft een middelbaar tot hogere opleiding en werkt in een vrij beroep of leidinggevende functie. Zij laten een hoge mediaconsumptie zien, met abonnementen op de Volkskrant, de Telegraaf, Trouw en NR. Zij lezen ook veel vrouwenbladen, zoals glossy s, Flair, Libelle, Yes, woonbladen, utoweek en utovisie. Tv-gidsen zijn VPRO, VRO, NRV en Tros. Hoge maatschappelijke betrokkenheid. Hobby's zijn antiek, natuur en milieu. Uitgaan doen zij vooral naar klassieke muziek, opera en musea. e beoefende sporten zijn hockey, tennis, golf, bridge, zeilen en skiën. eze groep bezit luxe huishoudelijke apparatuur, twee auto s, waaronder relatief veel leaseauto s en een caravan of vouwwagen. rie onder één kap 28

29 536 Grijs & Gedegen gehuwd uit- en thuiswonende 2 keer modaal koop landelijk Oudere huishoudens, jaar, met kinderen die echter vaak al het huis uit zijn. Woonachtig in een - vaak vrijstaande - koopwoning in landelijk gebied. Zelfstandig ondernemer of inmiddels gepensioneerd, met een hoger inkomen. Leest Reformatorisch dagblad of regionaal dagblad. Week- en maandbladen zijn Libelle, Margriet, Privé,Story,Party, Nieuwe Revu, Panorama, Grasduinen en Plus. EO, KRO (Studio) en NRV zijn meest gebruikte tv-gidsen. e groep heeft weinig hobby's, sporten of culturele belangstelling, maar doen vooral aan puzzelen en tuinieren. Wel hebben zij vaak een hond. Weinig luxe huishoudelijke apparatuur, wel een schotelantenne. Vaak twee auto's. rie onder één kap 29

30 627 Bestendig & Goedhartig 50+ samenwonend, gescheiden thuiswonende 1,5 keer modaal koop / huur stedelijk Huishoudens ouder dan 50 jaar, in sommige gevallen met thuiswonende kinderen, soms zijn die het huis al uit. Wonen in gekocht of gehuurde rijtjeswoning in een verstedelijkt gebied. Opleidingsniveau is gemiddeld, het inkomen ligt daarboven. e hoofdkostwinner is zelfstandig ondernemer of werkzaam in een hogere functie bij overheid of in bedrijfsleven. Zij lezen soms de Volkskrant, Trouw of het Nederlands agblad en uiteenlopende tijdschriften als Viva, HP/de Tijd, Vorsten en Midi. Zijn vaak gelovig; lezen religieuze boeken en hebben vaak een tv gids van een christelijke omroep. Wat betreft hun lifestyle is dit een weinig opvallende groep; hobby's, sportbeoefening en het bezit van huishoudelijke apparatuur wijkt allemaal nauwelijks af van het gemiddelde Nederlandse huishouden. Vakanties worden vaak in Nederland doorgebracht. rie onder één kap 30

31 629 Regionaal & Traditioneel 50+ gehuwd uit- en thuiswonende modaal koop verstedelijkt Huishoudens, 50 jaar en ouder, met of zonder thuiswonende kinderen. e hoofdkostwinner is laag opgeleid, lagere sociale klasse, werkzaam als zelfstandig ondernemer of in loondienst en heeft een modaal inkomen. Zij wonen in een vrijstaande of twee-onder-een-kap koopwoning in een verstedelijkt gebied. Indien zij kranten lezen zijn dat vaak, de Telegraaf, Reformatorisch agblad of een regionaal dagblad. Plus de tijdschriften Libelle, Margriet, riadne, Elegance, Nouveau, Privé, Story, Party, Nieuwe Revu en diverse woonbladen. VRO, KRO en NRV zijn de tv-gidsen. eze groep leeft vrij sober; zij hebben één goedkope auto en weinig luxe huishoudelijke apparatuur. Verder hebben zij weinig hobby's, gaan relatief weinig uit en beoefenen weinig sporten. rie onder één kap 31

32 705 Meegaand & Risicoloos t/m 34 alleenstaand, gescheiden thuiswonende modaal huur stedelijk Jonge huishoudens, vaak met kinderen. eze groep is lager opgeleid, afkomstig uit sociale klasse of, een heeft een modaal inkomen. Zij wonen in stedelijke gebieden, in een gehuurde tussenwoning. Lezen zeer weinig dag- en weekbladen, hooguit, en de tv gidsen TV krant, VR Magazine of de Veronica Gids. Zij houden wel van zeilen, het kijken naar dvd's of naar autosport of skiën, kansspelen, dvd's kijken, het bezoeken van cabaret en popconcerten. eze huishoudens bezitten vaker geen auto en weinig tot geen huishoudelijke apparatuur. Vakanties brengen deze gezinnen vaak in Nederland door. rie onder één kap 32

33 733 Perifeer & Bedaard t/m 49 gehuwd thuiswonende modaal koop / huur verstedelijkt Gezinnen, jaar met kinderen ouder dan 6 jaar. Zij zijn woonachtig in een rijtjeshuis in een verstedelijkt gebied. Het inkomen ligt rond modaal, sociale klasse of, lager opgeleid, een deel is niet werkzaam. Lezen weinig, soms het Reformatorisch dagblad. Privé, Story, Weekend, Nieuwe Revu en Panorama worden relatief vaak gelezen. TV-gids is Troskompas. eze groep is vrij behoudend en geeft weinig uit aan luxe of aan ecologische producten. Zij zijn ook niet erg geïnteresseerd in cultureel, wel in, munten verzamelen, voetbal, vissen en autosport. Verder spelen zij graag mee in een loterij of andere kansspelen. In deze huishoudens is meestal weinig luxe huishoudelijke apparatuur aanwezig, wel een auto en als huisdier een hond. rie onder één kap 33

34 8E23 Beschaafd & Hedonistisch 50+ gehuwd thuiswonende 2,5 keer modaal koop verstedelijkt Huishoudens boven de 50 jaar, waarvan de kinderen in sommige gevallen het huis verlaten hebben. Woonachtig in verstedelijkte gebieden, in een duurdere vrijstaande of 2-onder-kap koopwoning. Zij hebben een zeer hoog inkomen, zijn afkomstig uit sociale klasse, zijn hoger opgeleid, en werkzaam in een vrij beroep, leidinggevende functie of als directeur. eze groep leest veel dagbladen, met name de Telegraaf, NR of de Volkskrant, en week- en maandbladen, waaronder vrouwen (glossy) bladen, opinie- en woonbladen. Zij zijn sterk maatschappelijke betrokken. eze huishoudens hebben vele hobby's zoals antiek, tuinieren, koken en natuur en milieu. Hun culturele belangstelling uit zich in het bezoeken van klassieke concerten, opera en musea. e beoefende sporten zijn hockey, tennis, golf, bridge, zeilen en skiën. eze huishoudens bezitten veel luxe huishoudelijke apparatuur, twee auto s, waaronder relatief veel leaseauto s en een caravan of vouwwagen rie onder één kap 34

35 8E25 oordacht & Genietend 50+ gehuwd geen 2,5 keer modaal koop verstedelijkt Huishoudens, 50 jaar en ouder, waarvan de kinderen het huis inmiddels verlaten hebben, met een zeer hoog inkomen. Zij wonen in een royale koopwoning in verstedelijkt gebied. e hoofdkostwinner is hoog opgeleid, afkomstig uit sociale klasse of, en werkt als zelfstandig ondernemer of in een leidinggevende functie. Lezen Telegraaf, NR en Trouw. Lezen mix van vrouwenbladen, opinie- en woonbladen, Topsanté, National Geographic en Grasduinen, TV-gids is NRV en KRO (studio). eze groep heeft veel interesse in cultuur: zij bezoeken opera, jazz- en klassieke concerten, toneel en musea. ndere interesses zijn antiek, natuur, fietsen, koken en wijnen. Favoriete sporten zijn hockey, tennis, bridge, golf en skiën. Zij gaan regelmatig op vakantie; naar verre bestemmingen, Groot Brittannië of op wintersport. utobezit is daarentegen vrij gemiddeld. rie onder één kap 35

36 8E34 Rust & Levenslust 65+ alleenstaand, gescheiden geen 2,5 keer modaal koop stedelijk Oudere één- of tweepersoonshuishoudens. Woonachtig in een koopwoning in grote steden. eze huishoudens hebben een zeer hoog inkomen, zijn hoger opgeleid, sociale klasse, en werkzaam in een vrij beroep, leidinggevende functie of als directeur. Lezen veel dagbladen (NR, de Telegraaf, het Parool, de Volkskrant, Trouw), glossy vrouwenbladen, opinie- en woonbladen en Plus. VPRO en vro zijn favoriet tv-gidsen. Hoge maatschappelijke betrokkenheid. Hobby's zijn antiek, wijnen, natuur en milieu, ook gaan zij vaak uit naar opera, klassieke muziek, ballet en museum. e beoefende sporten zijn hockey, tennis, golf, bridge, zeilen en skiën. Zij bezitten kleine luxe huishoudelijke apparatuur als een espressoapparaat. Relatief veel leaseauto s. rie onder één kap 36

37 9E28 Gelovig & Gedegen 50+ gehuwd geen 1,5 keer modaal koop / huur verstedelijkt Huishoudens, 50 jaar en ouder, wonen in vrijstaande koopwoning in grote dorpen. eze groep is zeer laag opgeleid, is in veel gevallen al met pensioen, werkt anders als zelfstandig ondernemer. of, met een inkomen rond anderhalf keer modaal. Zij lezen het Nederlands agblad, de Telegraaf of een regionaal dagblad. aarnaast Libelle, Margriet, riadne, Privé, Story, Weekend, Nieuwe Revu, Panorama, 101 Woonideeën, kook- en computerbladen. ls tv-gids hebben zij vaak de vrobode, Televizier, Tros Kompas, EO Visie of de Mikrogids. Uit hun interesses komt hun behoudende inslag naar voren: klassieke muziek, ballet, antiek. ls zij sporten is dat veelal bridge of zeilen. Weinig uitgesproken hobby's en gaan weinig uit. Weinig luxe huishoudelijke apparatuur, soms zelfs geen mobiele telefoon, wel een schotelantenne. Er is vaak een hond aanwezig. eze ouderen gaan wel regelmatig op vakantie, meestal binnen Nederland maar soms ook wel verder weg. rie onder één kap 37

38 9E31 Buurt & Budget 55+ alleenstaand geen beneden modaal huur stedelijk Huishoudens van middelbare leeftijd. Zijn lager opgeleid en afkomstig uit sociale klasse of. In de meeste gevallen niet (meer) werkzaam, met een laag inkomen. Zij wonen in een gehuurde tussenwoning in een stad. eze groept leest weinig kranten, soms of het Parool, en de tijdschriften Privé, Story, Party, Fancy, Yes, Playboy of Nieuwe Revu. e tv-gids is Televizier. eze groep leest nauwelijks boeken en is weinig cultureel geïnteresseerd. Voornaamste hobby is dvd s kijken, waarvoor zij dan ook een plasma/l toestel hebben. Ook beoefenen zij weinig actieve sporten, favoriet is vissen. Verder spelen zij vaak mee met kansspelen, doen mee met allerlei spaar- en en letten bij aankopen sterk op de prijs. Weinig luxe huishoudelijke apparatuur en relatief vaak geen auto. rie onder één kap 38

39 9E32 Nijver & Nuchter 50+ gehuwd, alleenstaand uit- en thuiswonende beneden modaal koop landelijk persoons huishoudens waarvan kinderen in veel gevallen het huis al verlaten hebben, leeftijd ouder dan 50 jaar. Zij wonen in zeer landelijk gebied, in een ruime woning. eze huishoudens hebben een beneden modaal inkomen, sociale klasse of, zijn lager opgeleid en inmiddels gepensioneerd. Lezen weinig dagbladen, wel het Nederlands agblad of een regionaal dagblad. Libelle, Margriet, Privé, Story, Party zijn met Nieuwe Revu en Panorama de meest gelezen bladen. TV-gids is EO, NRV of VR Magazine. Zij hebben weinig hobby's, hooguit puzzelen en vissen, hebben weinig culturele belangstelling maar houden wel van. eze groep bezit weinig luxe huishoudelijke apparatuur, wel een schotelantenne. rie onder één kap 39

40 9E35 Gemixd & Geletterd 50+ alleenstaand geen boven modaal huur stedelijk Voornamelijk oudere éénpersoonshuishoudens, veelal niet meer werkzaam. Er wonen echter ook wat jonge éénpersoonshuishoudens tussen. Waarin zij overeenkomen is dat zij allemaal hoger opgeleid en afkomstig uit sociale klasse zijn. Zij zijn woonachtig in grote steden, vaker in gehuurd appartement. Het inkomen ligt boven modaal. Het hogere opleidingsnivo uit zich in het leesgedrag, er worden veel dagbladen gelezen (NR, Telegraaf, het Parool, de Volkskrant, Trouw), glossy vrouwenbladen, opiniebladen, VT-wonen en Plus. VPRO is de favoriete tv-gids. Hoge maatschappelijke betrokkenheid, veel voorkomende hobby's zijn antiek en wijnen. Zij gaan vaak uit naar bioscoop, toneel, klassieke muziek, opera, ballet of museum. e beoefende sporten zijn hockey, tennis, golf, bridge, zeilen en skiën. Zij bezitten wel luxe huishoudelijke apparatuur, maar in veel gevallen geen auto. rie onder één kap 40

41 10E37 Bejaard & Kritisch 65+ alleenstaand geen beneden / modaal huur stedelijk Oudere éénpersoonshuishoudens, 65 jaar en ouder, die woonachtig zijn in een huurwoning in een verzorgings- of bejaardenhuis in de grotere steden. eze groep heeft een beneden modaal inkomen, is laag tot middelbaar opgeleid en afkomstig uit sociale klasse. Zij lezen veel dagbladen (, de Telegraaf, NR Handelsblad, het Parool, Trouw) en verder de tijdschriften Privé, Story, Party, Elegance, Nouveau, opiniebladen, Grasduinen en Plus Magazine. Ook hebben zijn verschillende tv-gidsen. eze groep heeft weinig hobby s en beoefenen nauwelijks sporten, maar gaan wel eens uit naar ballet, klassieke muziek, opera en musea. Weinig actieve sporten, wel bridge. Weinig tot geen luxe huishoudelijke apparatuur. Relatief laag autobezit. rie onder één kap 41

42 10E38 Plichtsgetrouw & Gemoedelijk 50+ gehuwd uit- en thuiswonende beneden modaal huur verstedelijkt persoonshuishoudens, 50 jaar en ouder, waarbij in sommige gevallen de kinderen nog thuis wonen. Woonachtig in stedelijke gebieden, vaker in een huurwoning. eze groep heeft een laag inkomen, is afkomstig uit sociale klasse of, is laag tot middelbaar opgeleid en nu gepensioneerd. Zij lezen veel dagbladen, met name, de Telegraaf, NR Handelsblad, het Parool en Trouw. Verder de weekbladen Privé, Story, Party, Elegance, Nouveau, woonbladen, opiniebladen, Grasduinen en Plus. Zij beoefenen weinig sporten of andere hobby's, met uitzondering van bridge. Ook hebben zij interesse in klassieke muziek, opera, ballet en musea. Er is weinig luxe huishoudelijke apparatuur aanwezig, wel een auto uit de lagere prijsklassen. rie onder één kap 42

43 10E39 Oud & Volbracht 65+ alleenstaand, gescheiden geen beneden modaal huur verstedelijkt Eénpersoonshuishoudens bestaande uit gepensioneerden van 65 jaar of ouder. Zij wonen in een gehuurd appartement of bejaardenhuis in verstedelijkte gebieden. Het inkomen ligt beneden modaal, deze groep is vaak lager opgeleid en afkomstig uit sociale klasse. Zij lezen het Nederlands agblad, Reformatorisch agblad of een regionaal dagblad, en verder de tijdschriften Margriet, Privé, Story, Party, Marie laire, Nouveau, Knip Mode en Plus. Favoriete tv-gidsen zijn van EO, VR, KRO, VRO en NRV. eze groep heeft weinig interesses, en als hobby vooral postzegels en munten verzamelen. Vanwege hun ouderdom beoefenen zij ook geen sporten meer en gaan zij niet meer op vakantie. Wel spelen zij regelmatig mee in loterijen. Er is nauwelijks luxe in het huishouden aanwezig, ook auto s komen weinig voor. rie onder één kap 43

44 10E40 fbouwend & Prijsbewust 65+ alleenstaand geen beneden modaal huur stedelijk Hoofdzakelijk éénpersoonshuishoudens, 65-plussers. Zijn afkomstig uit sociale klasse, met een LO/MVO opleiding. Nu zijn zij gepensioneerd, met een beneden modaal inkomen. Zij wonen in een stad, in een huurappartement of bejaardentehuis. Lezen het, roddelbladen en seniorentijdschriften als Plus Magazine en Het Beste. Hobby's beperken zich vooral tot puzzelen en postzegels verzamelen. ls zij al op vakantie gaan, is het meestal met een groepsreis. eze huishoudens bezitten weinig apparatuur en in veel gevallen geen auto. Mede vanwege hun beperkte inkomen letten zij goed op hun uitgaven, maar zijn wel loyaal aan vertrouwde producten. rie 4orange onder één B.V. kap Hoekhuis Hogehilweg in rij msterdam Zuidoost Tel: +31(0)

45 10E41 Gepensioneerd & voudig 65+ alleenstaand geen beneden modaal huur stedelijk Eénpersoonshuishoudens, ouder dan 65 jaar, wonend in een huurflat of verzorgingstehuis in een stedelijk gebied. eze groep heeft een lager opleidingsniveau (LO/MVO), is afkomstig uit sociale klasse en nu gepensioneerd, met een beneden modaal inkomen. eze ouderen hebben een abonnement op Nederlands agblad, Trouw, het Parool of het, en uiteenlopende tvgidsen. aarbuiten beperkt het lezen zich tot de tijdschriften Privé, Story, Party, het Beste en Plus magazine. Zij kijken vooral naar Nederland 1 en buitenlandse televisiezenders. Hobby's en interesses van deze groep zijn vooral puzzelen, postzegels verzamelen en klassieke muziek. Wegens hun leeftijd beoefenen zij geen sporten meer, wel gaan ze van tijd tot tijd met een groepsreis mee. Zij bezitten weinig huishoudelijke apparatuur en in veel gevallen ook geen auto meer. rie onder één kap 45

46

Personicx. 4orange, 2013. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Personicx. 4orange, 2013. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Personicx 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 msterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Personicx Segmenten 3 Personicx odering 4 1Y10 V & V 5 1Y09 OV & Eetcafé 6 2Y11 Eerste huis & Flatscreen 7 2Y12 Fruitshake

Nadere informatie

Inzicht in uw klantgroep Voorbeeld van een profielanalyse

Inzicht in uw klantgroep Voorbeeld van een profielanalyse Inzicht in uw klantgroep Voorbeeld van een profielanalyse 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Samenvatting... 3 Resultaten analyse... 5 Toelichting analyse...

Nadere informatie

CCI Analyse Variabelen

CCI Analyse Variabelen CCI Analyse Variabelen 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Sociodemografie Aantal personen in het huishouden Twee Drie Vier Vijf Zes of meer Aantal volwassenen in het

Nadere informatie

CCI Postcode Variabelen

CCI Postcode Variabelen CCI Postcode Variabelen 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Sociodemografie Aantal personen in het huishouden Drie Vier Vijf Zes of meer Aantal volwassenen in het huishouden

Nadere informatie

Centrum voor Consumenten Informatie

Centrum voor Consumenten Informatie entrum voor onsumenten Informatie 020 VRAGENLIJST ENTRUM VOOR ONSUMENTEN INFORMATIE Introductie: eerst dit lezen alstublieft. De meeste vragen gaan over uw huishouden, niet over een bepaalde persoon. Wanneer

Nadere informatie

Mosaic Huishouden. Van database naar klantgesegmenteerde communicatie

Mosaic Huishouden. Van database naar klantgesegmenteerde communicatie Mosaic Huishouden Van database naar klantgesegmenteerde communicatie Mosaic Huishouden Van database naar klantgesegmenteerde communicatie De afgelopen vijfentwintig jaar heeft Experian aangetoond de meest

Nadere informatie

Via CompLead heeft u toegang tot de datablokken van Bisnode op huishoudniveau.

Via CompLead heeft u toegang tot de datablokken van Bisnode op huishoudniveau. GEOHUISHOUDEN Door een scan te doen op uw klantenbestand krijgt u inzicht in welke GeoType veel voorkomen in uw klantenbestand. CompLead kan de look-a-likes van de meest voorkomende GeoTypen vinden en

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Binnenstad Rotterdam 2012. Communicatie toolkit

Consumentenonderzoek Binnenstad Rotterdam 2012. Communicatie toolkit Consumentenonderzoek Binnenstad Rotterdam 2012 Communicatie toolkit Inhoud Inleiding Het BSR leefstijlenmodel De zeven leefstijlen Communicatie met de doelgroep Inleiding Inleiding Eind 2011 heeft SmartAgent

Nadere informatie

MOSAIC Huishouden. De nieuwe generatie consumentensegmentatie. MOSAIC Huishouden

MOSAIC Huishouden. De nieuwe generatie consumentensegmentatie. MOSAIC Huishouden MOSAIC Huishouden De nieuwe generatie consumentensegmentatie Gedurende de afgelopen 20 jaar heeft Experian bewezen de meest vooraanstaande leverancier te zijn op het gebied van consumentensegmentatie.

Nadere informatie

NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken.

NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. 1 Introductie NRC Media 2 NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. De tijd van enkel zenden is voorbij. NRC Media wil in 2014 meer dan ooit de dialoog aangaan, met respect voor elkaar. Dat doen we

Nadere informatie

Mosaic Huishouden. Groepen beschrijvingen

Mosaic Huishouden. Groepen beschrijvingen Mosaic Huishouden Groepen beschrijvingen Mosaic Schema 2012 Experian Nederland BV, Den Haag Pagina 1 38 Mosaic Hoofdkenmerken 2012 Experian Nederland BV, Den Haag Pagina 2 38 GROEP A Jonge Digitalen De

Nadere informatie

BELANGRIJK! Goed DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN LEVENSMIDDELEN

BELANGRIJK! Goed DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN LEVENSMIDDELEN 2 VRAGENLIJST CENTRUM VOOR CONSUMENTEN INFORMATIE Introductie: Eerst dit lezen alstublieft. De meeste vragen gaan over uw huishouden, niet over een bepaalde persoon. Wanneer uw huishouden uit meerdere

Nadere informatie

KRITISCHE VERDIEPINGZOEKERS gemiddeld 47 jaar oud 65% man Hoog opgeleid 9% van bevolking

KRITISCHE VERDIEPINGZOEKERS gemiddeld 47 jaar oud 65% man Hoog opgeleid 9% van bevolking Inleiding In dit document worden het nieuwe leefstijlmodel van de Publieke Omroep voorgesteld. Deze leefstijlindeling is ontwikkeld om het mediagedrag van doelgroepen te verklaren en inzicht te bieden

Nadere informatie

Onderzoek ALD Automotive onder leaserijders: Leaserijder verknocht aan de auto, maar wil meer keuzevrijheid

Onderzoek ALD Automotive onder leaserijders: Leaserijder verknocht aan de auto, maar wil meer keuzevrijheid Onderzoek ALD Automotive onder leaserijders: Leaserijder verknocht aan de auto, maar wil meer keuzevrijheid In oktober 2014 heeft ALD Automotive een onderzoek onder bijna 400 leaserijders gedaan. In dit

Nadere informatie

Mosaic Travel. Uw reisproducten optimaal afstemmen op de consument

Mosaic Travel. Uw reisproducten optimaal afstemmen op de consument Mosaic Travel Mosaic Travel Uw reisproducten optimaal afstemmen op de consument De Nederlandse consument heeft een enorme keuze uit aanbieders van vakanties en bestemmingen. De behoefte aan reizen verschilt

Nadere informatie

NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken.

NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. 1 Introductie NRC Media 2 NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. De tijd van enkel zenden is voorbij. NRC Media wil in 2014 meer dan ooit de dialoog aangaan, met respect voor elkaar. Dat doen we

Nadere informatie

Handboek voor de openbare bibliotheken in Nederland. De klant is. koningin. Koningin

Handboek voor de openbare bibliotheken in Nederland. De klant is. koningin. Koningin Handboek voor de openbare bibliotheken in Nederland De klant is koningin Koningin inhoud Studenten en Starters Stedelingen Gepensioneerde Gezelligheidszoekers 4 De klant is koningin 5 Het klantsegmentatiemodel

Nadere informatie

QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD

QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD Het motto van dit rapport: OVERDAAD SCHAADT QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD drs. C. de Vries & drs M. Bik Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2006 In opdracht van de Rotterdamse

Nadere informatie

NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken.

NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. 1 Introductie NRC Media 2 NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. De tijd van enkel zenden is voorbij. NRC Media wil in 2014 meer dan ooit de dialoog aangaan, met respect voor elkaar. Dat doen we

Nadere informatie

Mosaic Web Behaviour. Inzichten in online gedrag van Nederlanders

Mosaic Web Behaviour. Inzichten in online gedrag van Nederlanders Mosaic Web Behaviour Inzichten in online gedrag van Nederlanders Mosaic Web Behaviour Over het doel van het onderzoek, Mosaic Huishouden en over Experian. Doel van het onderzoek Mosaic Web Behaviour geeft

Nadere informatie

NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken.

NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. 1 Introductie NRC Media 2 NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. De tijd van enkel zenden is voorbij. NRC Media wil in 2014 meer dan ooit de dialoog aangaan, met respect voor elkaar. Dat doen we

Nadere informatie

Werken met klantgroepen biedt nieuwe kansen!

Werken met klantgroepen biedt nieuwe kansen! Werken met klantgroepen biedt nieuwe kansen! Steeds meer ondernemingen stellen de klant centraal om zich te wapenen tegen de toenemende concurrentie. Vraagsturing en nieuwe producten en diensten op maat

Nadere informatie

GolfMarkt. Het zakelijke speelveld van golf. Interviews. En verder Communicatie: de website Fairwaystrokes Golfers love Birdies Committed to Green

GolfMarkt. Het zakelijke speelveld van golf. Interviews. En verder Communicatie: de website Fairwaystrokes Golfers love Birdies Committed to Green #3 september 2013 GolfMarkt statistieken, trends & ontwikkelingen Het zakelijke speelveld van golf Wie ben je, wat wil je, wat kun je? Wie is de golfer? Golf Sport Business Model Financiële strategie Zakelijk

Nadere informatie

Etno marketing. Het multiculturele medialandschap

Etno marketing. Het multiculturele medialandschap + Etno marketing + Het multiculturele medialandschap Studenten: Thom Steendam en Stefan Pennings Minor: Diversity marketing Datum: vrijdag 21 oktober 2011 Hoofdstuk 15 Hoe ziet het multiculturele medialandschap

Nadere informatie

Rotterdammers in hun vrije tijd 2009/2010

Rotterdammers in hun vrije tijd 2009/2010 Rotterdammers in hun vrije tijd 2009/2010 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Oktober 2010 In opdracht van Bestuursdienst en dienst Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Insight Luxury en Lifestyle. Luxury en Lifestyle Insight - NRC Media - 2014

Insight Luxury en Lifestyle. Luxury en Lifestyle Insight - NRC Media - 2014 1 Insight Luxury en Lifestyle 20 14 Introductie NRC Media 2 NRC Media Insights: ook in 2014 mensen raken. De tijd van enkel zenden is voorbij. NRC Media wil in 2014 meer dan ooit de dialoog aangaan, met

Nadere informatie

Marktonderzoek. Digitaal lezen, informatie en privacy

Marktonderzoek. Digitaal lezen, informatie en privacy Marktonderzoek Digitaal lezen, informatie en privacy 1 1. Inleiding De huidige tijd staat in het teken van enorme veranderingen door de toenemende technologisering, de globalisering, de groeiende invloed

Nadere informatie

Let the games begin. M1A Projectgroep 2. Project begeleider: Martijn Agterberg

Let the games begin. M1A Projectgroep 2. Project begeleider: Martijn Agterberg Let the games begin M1A Projectgroep 2 Project begeleider: Martijn Agterberg Sabine Otten 2028050 Rob van Schaijk 2042026 Nick van den Dungen 2041056 Sylvana Haarman 2044060 Niek van Beelen 2041510 Steven

Nadere informatie

Inhoudsopgave Vooronderzoek, interne & externe analyse... 1 Wie zijn senioren, ouderen en bejaarden?... 1 Vijf typen ouderen...

Inhoudsopgave Vooronderzoek, interne & externe analyse... 1 Wie zijn senioren, ouderen en bejaarden?... 1 Vijf typen ouderen... Inhoudsopgave Vooronderzoek, interne & externe analyse... 1 Wie zijn senioren, ouderen en bejaarden?... 1 Vijf typen ouderen... 3 Hoe ziet het mediagebruik van senioren eruit?... 4 Organisatie... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Almere in de Peiling 2012

Almere in de Peiling 2012 Almere in de Peiling 2012 Voorwoord Het onderzoek Almere in de Peiling is in 2012 voor de 7e keer uitgevoerd onder de Almeerse inwoners van 18 jaar en ouder. De Almeerders beantwoordden bijvoorbeeld vragen

Nadere informatie