Ontruimingsplan complex Bouwkunde. Datum: Pagina: 1 van 26 ONTRUIMINGSPLAN. Complex. - Faculteit Bouwkunde Julianalaan 134 GEBOUW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan complex Bouwkunde. Datum: 1-7-2014 Pagina: 1 van 26 ONTRUIMINGSPLAN. Complex. - Faculteit Bouwkunde Julianalaan 134 GEBOUW 08 - 1 -"

Transcriptie

1 Pagina: 1 van 26 ONTRUIMINGSPLAN Complex - Faculteit Bouwkunde Julianalaan 134 GEBOUW

2 Pagina: 2 van 26 Inhoudsopgave Inleiding 3 Situatie tekening 5 Gegevens gebouw (zie ook BHV plan) 6 Gegevens functionarissen (zie ook BHV plan) 7 Schematische weergave BHV inzet bij calamiteit 10 Processchema brandmelding 11 Procedure ontruiming 12 Bijlagen OP1 Instructie ploegleider 16 OP2 Instructie beveiliger 17 OP3 Instructie BHVer 18 OP4 Instructie Medewerker Servicepunt 10 OP6 Instructie Medewerker NL + ENG 20 OP7 Instructie docent NL + ENG 22 OP8 Instructie student NL + ENG 23 OP9 Instructie medewerker Logistiek Punt 24 OP10 Instructie Calamiteiten NL + ENG

3 Pagina: 3 van 26 INLEIDING Deze procedure legt de opzet, achtergronden en het toepassingsgebied van ontruimingsplannen bij de TU Delft vast. Het geeft inzicht in de organisatie en wijze van ontruiming. Een ontruimingsplan is een verzameling van procedures, werkinstructies, formulieren en dergelijke. Deze verzameling wordt het Handboek ontruimingsplan genoemd. Bij calamiteiten zoals brand, een wolk met toxische stoffen of bommelding kan het noodzakelijk zijn dat (een deel van) een gebouw ontruimd dient te worden. Reden is de veiligheid en gezondheid van alle in het gebouw aanwezige personen. TOEPASSINGSGEBIED Dit ontruimingsplan heeft betrekking op het gebouw Julianalaan 134 behorend bij de Technische Universiteit Delft met de openstellingtijd van uur tot uur tijdens werkdagen. Incidenteel overwerk op avonden en in weekenden. Het is het dagelijks werkgebied van de in actie komende BHVers. ONTRUIMINGSPLAN In dit ontruimingsplan is informatie opgenomen over: - de organisatie rond ontruimingen - de oefening van en instructie over ontruiming - het nemen van de beslissing over ontruiming - het ontruimen van gebouwen bij het optreden van een calamiteit - andere zaken betreffende de ontruimingen. Niet alle informatie is van even groot belang. Belangrijke informatie is opgenomen in procedures, meer gedetailleerde informatie in werkinstructies, en met formulieren kunnen zaken worden vastgelegd en meldingen uitgevoerd. Daarnaast ontstaan er registraties die het resultaat zijn van een in een procedure of werkinstructie voorgeschreven vastlegging. Het Handboek ontruimingsplan wordt gebruikt bij oefening en instructie. Het is niet de bedoeling het handboek uitgebreid te raadplegen tijdens een ontruiming. De kennis en kunde moet tijdens de oefeningen en instructies zijn / worden opgedaan VERSPREIDING Alle betrokkenen beschikken over of hebben toegang tot een exemplaar van het handboek en de voor hun relevante werkinstructies en formulieren. De coördinator BHV zorgt voor de verspreiding. Het ontruimingsplan is te vinden op het TU Delft Bouwkunde internet

4 Pagina: 4 van 26 BEOORDELING Regelmatig wordt getoetst of het systeem nog aan de verwachtingen voldoet. Op vier niveaus wordt het systeem beoordeeld: 1. Beoordelingen worden uitgevoerd wanneer de ploegleider daar, al dan niet na overleg met de complexbeheerder, aanleiding toe ziet. Bijvoorbeeld op grond van klachten. 2. BHV-ers werken met de procedures, werkinstructies en formulieren en beoordelen ze dus regelmatig. Zij hebben te allen tijde de mogelijkheid verbeteringen aan te dragen. 3. Door oefeningen wordt niet alleen de vaardigheid van de betrokkenen op peil gehouden, maar wordt ook nagegaan of het systeem nog adequaat is. 4. Tenminste jaarlijks wordt het functioneren van het systeem op doelmatigheid en doeltreffendheid beoordeeld tijdens de zogenaamde interne audit, gevolgd door het management review. (Dit punt is nog niet verder uitgewerkt en niet operationeel) Het ontruimingsplan staat op de BHV website van de TU Delft faculteit Bouwkunde. Hiermee kunnen alle medewerkers en studenten op de hoogte stellen van het ontruimingsplan van de faculteit Bouwkunde. Iedere gebruiker of bezoeker van het pand wordt geacht kennis te nemen van het ontruimingsplan. BHV-ers krijgen in eerste instantie het ontruimingsplan toegestuurd. Up to date versies kunnen zij vinden op de BHV website

5 Pagina: 5 van 26 SITUATIETEKENING - 5 -

6 Pagina: 6 van 26 GEGEVENS GEBOUW Doel In deze procedure zijn de gegevens van het gebouw en de relevante functionarissen opgenomen. Gebouw Het ontruimingsplan heeft betrekking op het Gebouw Julianalaan 134, Gebouw 08, 2628 BL Delft behorende bij de faculteit Bouwkunde. Het ontruimingsplan is ook van toepassing op de nevengebouwen van de Faculteit Bouwkunde waaronder de Tempel en het Ketelhuis (restaurant). Gebruiker : Faculteit Bouwkunde Adres: : Julianalaan 134 Aantal verdiepingen : 3 verdiepingen + 2 tussenvloeren + kelder + zolder Aantal aanwezige personen tijdens openingstijden : 2500 Openingstijden Dag : uur Avond : uur Weekend : Geen (incidenteel) Ventlatiesysteem Sprinklerinstallatie Handbrandmelders Brandmeldinstallatie Type : Ascom Autrosafe Ruimtelijke opdeling : Vluchtweg Handmelder (Bij elke brandhaspel is een handbrandmelder aangebracht) Alle onderwijsruimtes en verkeersruimtes zijn voorzien van rookmelders Geluidsinstallatie Geluidssignalen : Slow-Whoop, afgewisseld met tekst (tweetalig Nederlands en Engels) Omroepinstallatie : G + M Dekkingsgebied : Hele gebouw (7 verdiepingen: kelder, BG, BG+, 1 e etage, 1 e etage+, 2 e etage en de zolder en de Tempel, de serres en het Ketelhuis) Oproepsysteem BHV : Ascom pagers Verzamelplaats : Park tussen het Science center en hoofdingang BK (De Vries van Heijstplantsoen) Inzetpost BHV : Servicepunt - 6 -

7 Pagina: 7 van 26 Liften Aantal : 5 Plaats en capaciteit : 1 x plateaulift voor transport zijde Michiel de Ruyterweg (Van BG naar kelder) 2x personenlift ca. 15 m2. voor 750 kg of 10 personen nabij de centrale trappenhuizen. 1 x personenlift bij de bibliotheek (van BG naar 1 e en 1+) 1 x plateaulift voor transport zijde Zuidplantsoen (van BG naar kelder) Brandweerlift : Geen. Liften kunnen tijdens een ontruimingssituatie wel bediend worden met een liftsleutel. Evac-chairs : 2x evac chairs op de eerste verdieping bij de centrale Trappenhuizen. Calamiteiten : BHv-ers nemen igv een calamiteit contact op met de storingsdienst. Te bereiken op of De medewerker van gebouwbeheer is 24/7 bereikbaar. Sleutelkluis : De sleutelkluis voor de brandweer bevindt zich rechtsboven bij de entree aan de Julianalaan. Aantal personen in het pand : Er zijn gemiddeld 2500 personen aanwezig in het gebouw. Dagelijks beheer : Het dagelijks beheer, dit is de complexbeheerder de decaan. Voor contact gegevens zie pagina 6. BHV na uur : Na uur is de beveiligingsfirma verantwoordelijk voor de BHV. Naast 2 beveiligingsmedewerkers is er ook minimaal 1 medewerker van FMVG aanwezig, die tevens is opgeleid tot ploegleider. Bij een calamiteit gaan we tevens uit van hulp van de campusbeveiliging (zgn bikers) BHV na uur : Vanaf uur tot 6.30 uur is het gebouw gesloten er is dan geen BHV aanwezig. BHV tijdens grote evenementen : indien er evenementen worden georganiseerd waardoor er meer personen in de Faculteit aanwezig zijn dan de gemiddelde werkdag wordt het aantal werkzame BHV-ers opgeschaald Communicatie : Melding calamiteit verloopt via pager. BHV communiceert onderling met portofoon op 1 kanaal (kanaal 1)

8 Pagina: 8 van 26 DOEL GEGEVENS FUNCTIONARISSEN In deze procedure zijn de gegevens van de relevante functionarissen opgenomen. LIJST TE WAARSCHUWEN PERSONEN Naast onderstaande lijsten beschikt de TU Alarmcentrale over call out lijsten voor alarmering buiten openstellingtijden. BEDRIJFSHULPVERLENINGSORGANISATIE Naast onderstaande lijsten beschikt de TU Alarmcentrale over call out lijsten voor alarmering buiten openstellingtijden. BEDRIJFSHULPVERLENINGSORGANISATIE Naam / vervanger Functie Tel. / pager Tel. extern Karin Laglas Complexbeheerder/Decaan Dennis Cruyen Hoofd BHV Linda de Vos Coordinator BHV Maarten de Lange Ploegleider BHV Plaatsvervangend HBHV Linda de Vos Ploegleider BHV Danielle Hoevers Ploegleider BHV Sabeth van Wijnbergen Ploegleider BHV Ruud Nieuwmans Ploegleider BHV Erik Ootes Ploegleider BHV Joey Kouwenhoven Ploegleider BHV Youri Sandifort Ploegleider BHV Shane van der Kooij Ploegleider BHV Gebouwbeheerders cluster met ploegleidersdiploma Ploegleider BHV

9 Pagina: 9 van 26 Frans Staakman Hugo Kraal Ploegleider BHV ONDERSTEUNING COORDINATOR INZETPOST/Servicepunt Naam Functie / taak Tel. / pager Tel. extern Merel Cornel Mw. Servicepunt Karin de Groot Mw. Servicepunt Nathalie Bout Mw. Servicepunt TE WAARSCHUWEN PERSONEN Naam Functie Tel. / pager Tel. extern Inge Pit Manager M&C Karen Collet Persvoorlichter

10 Pagina: 10 van 26 SCHEMATISCHE WEERGAVE BHV INZET BIJ CALAMITEIT Operationele hulpdiensten, ploegleider, complexbeheerder, facilitair manager en adviseur VGWM hebben een rol in de afwikkeling Treft voorbereidingen en ondersteunt Coörd. inzetpost / medewerker Ploegleider Overlegt met, en draagt over aan Overlegt en informeert Brandweer Politie Complex beheerder Hoofd BHV Facilitair Adviseur VGWM (ARBO) Geeft leiding aan BHV er BHV er BHV er BHV er BHV er BHV er BHV er BHV er BHV er BHV er BHV er BHV er

11 Pagina: 11 van

12 Pagina: 12 van 26 TOELICHTING BIJ PROCESSCHEMA Externe alarmering (met alarmdiensten) - bij indrukken handbrandmelder wordt de brandweer automatisch gealarmeerd - bij signalering van de rookmelder wordt de brandweer automatisch gealarmeerd - Door 112 (met vaste telefoon) (met mobiele telefoon) te bellen. RID alarmeert de hulpdiensten Interne alarmering (zonder alarmdiensten) - Alarmering BHV diensten d.m.v. een bericht op de pagers - D.m.v. omroepinstallatie worden alle aanwezigen in het pand geïnformeerd. Overheidsalarm - Ga naar binnen - Sluit deuren en ramen - Stem de radio af op de lokale zender - Schakel het ventilatiesysteem uit - BHVers voorkomen uittocht uit het gebouw ORGANOGRAM BHV Complexbeheerder / Decaan Hoofd BHV (Dennis Cruyen) Arbo & Milieuadviseur Dick van Drimmelen Plv. Hoofd BHV (Maarten de Lange) BHV coördinator FMVG Jozien Sap BHV coördinator (Linda de Vos) BHV-ploeg

13 Pagina: 13 van 26 PROCEDURE ONTRUIMING DOEL In deze procedure wordt uitgelegd hoe de beslissing tot ontruiming wordt genomen en op welke wijze de ontruiming plaats vindt. FUNCTIONARISSEN De volgende functionarissen worden onderscheiden: - Complexbeheerder - Facility manager - De AMA (Arbo & Milieuadviseur) - Ploegleider - Coördinator inzetpost - Bedrijfshulpverlener - Assistentie BHV - Medewerker loge - Medewerkers - Coördinator BHV - Operationele alarmdiensten (brandweer, politie, ambulance) - Centrale BHV- en brandveiligheidsdeskundige (AMD) - College van Bestuur WERKWIJZE Brand, gasontsnapping en bomalarm zijn calamiteiten die kunnen leiden tot een gehele of gedeeltelijke ontruiming van een gebouw. Op verschillende manieren kan alarmering geschieden, deze worden beschreven. Daarna komt de BHV-organisatie in actie. Achtereenvolgens worden de in het kader van ontruiming de alarmering, de acties van de BHV-organisatie, de wijze van ontruiming en de acties door te ontruimen personen beschreven

14 Pagina: 14 van 26 Alarmering 1. Voor een ieder geldt (een ieder is personeel, studenten, bezoekers en BHVer) dat alarmeren in geval van calamiteit noodzakelijk is. Dit kan door: het indrukken van een handmelder, een automatische detector, een mondelinge (aanzegging van BHVers) of telefonische melding (112 vast toestel of mobiel ) bij de TU-alarmcentrale deze start de alarmering. Elke melding komt binnen bij de TU-alarmcentrale. 2. Binnen openstellingtijden wordt een alarmering automatisch (behalve bij telefonische melding) via de pagers doorgegeven aan de BHVers. Buiten openstellingtijden meldt de alarmcentralist de betrokken functionarissen de aard en plaats van de calamiteit. Hij initieert de call out lijst van de betreffende beheerseenheid. 3. Bij brand en gasontsnapping wordt de regionale alarmcentrale automatisch of bij telefonische melding door de centralist gewaarschuwd. 4. Bij een handmelding wordt het ontruimings- / aandachtssignaal automatisch in werking gesteld. Actie BHV-organisatie na alarmering 1. BHV-ers melden zich bij de centraalpost of via de portofoon nabij hun werkplek, zij wachten op instructie van de ploegleider. Alle BHV-ers trekken een hesje aan. 2. De ploegleider deelt de ploegen in. 3. De ploegleider stuurt de ploegen op verkenning. 4. De coördinator BHV gaat naar het servicepunt en meldt zich bij de ploegleider, neemt een portofoon, stemt af en start zijn werkzaamheden 5. De ploegleider informeert met hulp van ondersteuners servicepunt de operationele hulpdiensten en de complexbeheerder. - aan alarmdiensten wordt doorgegeven: wie, waar, soort/ernst calamiteit, slachtoffers - voorbeeld: Piet Jansen, Julianalaan 134, Bouwkunde gebouw, flinke brand op X verdieping, we zijn aan het blussen vooralsnog geen slachtoffers. 6. De ploegleider schat op basis van ontvangen informatie de ernst van de situatie in, beslist over de ontruiming en slaat of laat een handmelder inslaan. HBHV of Plv BHV informeert de complexbeheerder. 7. De ploegleider laat nagaan of de verzamelplaatsen veilig zijn en zorgt ervoor dat 2 BHV-ers met voldoende registratieformulieren de ontruimden opvangen op de verzamelplaatsen. 8. Registratie van externe partijen wordt op de verzamelplaats gecontroleerd door aangewezen BHV-er. 9. De ploegleider meldt de situatie en de eventuele beslissing tot ontruiming aan de operationele hulpdiensten. 10. De BHV-ers zorgen voor een soepel verlopen van de ontruiming onder begeleiding van de ploegleider. (Dit wordt regelmatig geoefend). 11. De ploegleider regelt personen die de toegangen bewaken, zodat niemand onbevoegd het gebouw kan betreden. Wijze van ontruiming

15 Pagina: 15 van De verdieping of vleugel met de calamiteit wordt als eerste en geheel ontruimd. 2. Hierna de hogere verdiepingen 3. Hierna de lagere verdiepingen 4. Indien noodzakelijk worden andere gebouwen op het zelfde perceel ook ontruimd. 5. De aanwezige personen worden naar de met borden aangegeven verzamelplaatsen gedirigeerd. 6. Collega s helpen gehandicapten bij het verlaten van het gebouw. (Vooraf worden hier afspraken binnen de afdeling over gemaakt). Dit kan m.b.v. de evac chairs welke zijn geplaatst op de 1 e etage bij de centrale trappenhuizen. Actie te ontruimen personen 1. De aanwezigen verlaten het gebouw volgens de op de vluchtplattegronden aangegeven route of op aanwijzing van de BHVers. Het gebruik van lift(en) is niet toegestaan. 2. De aanwezigen verzamelen zich op de met borden aangegeven verzamelplaats. 3. De aanwezigen melden zich bij de BHV-er op de verzamelplaats. 4. De lijst met bezoekers/aanwezige werklui wordt gecheckt door de BHVer op de verzamelplaats. 5. De aanwezigen wachten op de verzamelplaats op nadere instructies. Ga niet weg want er zal onnodig naar u gezocht worden. ONTRUIMINGSSIGNAAL EN BOODSCHAP Het ontruimingssignaal is slow-whoop De boodschap tijdens de ontruiming is als volgt : Dames en heren, in verband met uw eigen veiligheid wordt u verzocht het gebouw zo snel mogelijk te verlaten. Engels: Lady s and gentleman, for your safety please leave the building as soon as possible. Of eventuele andere informatie opgegeven door de ploegleider

16 Pagina: 16 van 26 BIJLAGE 1 INSTRUCTIE PLOEGLEIDER Er zijn drie mogelijkheden van de alarmering van de ploegleider: - Geluidssignaal na indrukken handmelder of automatische detector - Oproep via pager - Mondeling Algemeen De ploegleider stelt groepjes van 2 BHV-ers samen. De ploegleider die met de ploeg naar de calamiteit gaat krijgt de moedersleutel mee, ieder groepje heeft ook een portofoon bij zich. Activiteiten bij inzet en ontruiming: 1. Begeef u met uw uitrusting en portofoons naar het servicepunt (verzamelplaats BHV). 2. Stel u op de hoogte van de situatie. 3. Geef eerst instructies aan de BHV-ers en de medewerkers van het Servicepunt. 4. Laat de medewerkers van het Servicepunt alle meldingen en berichten noteren, inclusief tijdstippen en controleren of TU-alarmcentrale is gebeld. Vast of mobiel Controleer de bezetting van de BHV-ploeg(en), wie heb je en waar stuur je hen heen? 6. Controleer de uitrusting van de ploegleider die je meestuurt met de ploeg (moedersleutel en portofoon). 7. Laat een eerste verkenning uitvoeren (Bij brand kubusgedachte en denk aan eigen veiligheid). 8. Rapporteer eerste bevindingen aan Hoofd BHV en/of complexbeheerder. 9. Bepaal verdere inzet BHV. 10. Beslis over geheel of gedeeltelijke ontruiming. 11. Geef opdracht zo nodig gebouwventilatie, gasvoorziening en elektriciteit af te sluiten of juist aan te zetten. 12. Laat nagaan of de verzamelplaatsen veilig zijn en zorg ervoor dat er twee BHV ers per verzamelplaats klaar staan om de ontruimden op te vangen en laat hen gegevens van vermisten noteren. 13. Laat de operationele hulpdiensten opvangen door een BHV-er. 14. Instrueer BHV-ploegen over ontruiming (aanpassen aan situatie). Verdieping met de calamiteit eerst ontruimen. Hoger gelegen verdieping ontruimen. Vervolgens bij lage verdiepingen. Eventueel andere gebouwen op het complex. 15. Draag leiding over aan operationele hulpdiensten. 16. Overleg met de leidinggevende van de professionele hulpdiensten en complexbeheerder (of diens plaatsvervanger) over het verdere verloop

17 Pagina: 17 van 26 BIJLAGE 2 INSTRUCTIE BEVEILIGER De beveiliger kan op verschillende manieren gealarmeerd worden: - Oproep via portofoon - Via het ontruimingsalarm (slow whoop) - Oproep via pager - Mondeling Algemeen De beveiliger volgt altijd opdrachten van de ploegleider. Activiteiten bij inzet en ontruiming tussen 8.00 en uur 1. Zie instructie Bedrijfshulpverlener Activiteiten bij inzet en ontruiming voor 8.00 uur en na uur 2. 1 beveiliger neemt plaats bij het Servicepunt, deze beveiliger verstrekt informatie aan collega beveiligers en de hulpdiensten en schrijft mee met de bevindingen van de ploegleider. 3. Er blijft te allen tijde iemand bij het Servicepunt aanwezig. 4. in duo s kunnen BHV-ers naar plaats van calamiteit gestuurd worden door de ploegleider. Let op! Nooit alleen. 5. Zie ook instructie ploegleider (bijlage 2)

18 Pagina: 18 van 26 BIJLAGE 3 INSTRUCTIE BEDRIJFSHULPVERLENER Er zijn drie mogelijkheden van de alarmering van de bedrijfshulpverlener: - Geluidssignaal na indrukken handmelder of automatische detector (slow whoop) - Oproep via pager - Mondeling Activiteiten 1. Trek uw hesje aan. 2. Meldt u via de portofoon of fysiek bij het Servicepunt. 3. Meldt u via de portofoon bij ploegleider als u opgeroepen wordt via de portofoon. 4. Voer door ploegleider opgedragen taken uit (let op eigen veiligheid). 5. Stelt u op de hoogte van de situatie. 6. Indien de locatie bekend is, en u bent dichtbij, kunt u direct naar de calamiteit gaan, mits u uw eigen veiligheid in acht neemt. Meld dit wel bij de ploegleider. Activiteiten bij ontruiming 1. Sluit ramen en deuren (niet op slot). 2. Ga naar het centrale trappenhuis. 3. Start met het ontruimen van het gedeelte waar u opdracht voor heeft gekregen. (werk systematisch naar het aangewezen trappenhuis toe.) NIEMAND BLIJFT ACHTER. 4. Controleer elke ruimte, ook toiletten. 5. Wijs mensen op de vluchtroute en zorg ervoor dat ze deze volgen. 6. Aangekomen bij het trappenhuis locked u de afdeling. Er mag niemand meer in. 7. Zodra uw collega van de hoger gelegen verdieping zich bij u voegt gaat u samen naar beneden. (Staat uw collega niet bij de trap wacht er dan op). U locked alle boven gelegen verdiepingen. 8. Meld bevindingen bij de ploegleider en meld u beschikbaar. 9. Wacht op nadere instructie van de ploegleider. Bij gedeeltelijke ontruiming worden de gedeelten van de trappenhuizen van de ontruimde verdiepingen bewaakt

19 Pagina: 19 van 26 BIJLAGE 4 INSTRUCTIE MEDEWERKER SERVICEPUNT Er zijn vier mogelijkheden van de alarmering van de medewerker servicepunt: - Geluidssignaal na indrukken handmelder of automatische detector - Oproep via Pager - Telefonische brand- of bommelding - Mondeling Algemeen: De medewerker servicepunt werkt bij inzet of ontruiming nauw samen met de ploegleider. Activiteiten bij een bommelding 1. Hoor bij bommelding de melder zoveel mogelijk uit (zie formulier). 2. Meld telefonische bommelding aan de RID Alarmcentrale (112 vast toestel of mobiel ). 3. Waarschuw HBHV of diens plaatsvervanger. 4. Zet op hun verzoek het ontruimingssignaal in werking. 5. Draag over aan de ploegleider. 6. Ondersteun de activiteiten van de ploegleider. Activiteiten bij een mondelinge of telefonische brandmelding 1. Noteer de naam van de melder. 2. Noteer de locatie en aard van de calamiteit. 3. Noteer datum en tijdstip van de melding. 4. Geef bij een melding vanuit het complex de melder opdracht om de dichtstbijzijnde handbrandmelder in te slaan. 5. Druk bij een melding van buiten het complex zelf de handbrandmelder in het Servicepunt in. 6. Geef telefonisch of mondelinge meldingen door aan de RID Alarmcentrale (112 vast toestel of via mobiel ) Activiteiten bij inzet en ontruiming 1. Stuur iedereen die geen taak heeft, het Servicepunt uit. 2. Blokkeer alle inkomend telefoonverkeer (Wees selectief!) 3. Noteer alle berichten en mededelingen, inclusief tijdstippen, ter ondersteuning van de ploegleider. 4. Verifieer of bij de RID Alarmcentrale het bericht is binnengekomen (821226) 5. Ondersteun de activiteiten van de ploegleider

20 Pagina: 20 van 26 BIJLAGE 5 INSTRUCTIE MEDEWERKER Er zijn twee mogelijkheden van de alarmering van de medewerker: Geluidssignaal na indrukken handmelder of automatische detector (slow whoop) Aanzegging door leidinggevende of BHV-er Vooraf Kijk waar de vluchtwegen zijn Kijk waar de verzamelplaats is Bekijk de vluchtwegplattegronden en lees de instructie "hoe te handelen in geval van een calamiteit" Doe mee aan ontruimingsoefeningen Ontruiming na geluidssignaal of na aanzegging door BHV Stop onmiddellijk met uw werkzaamheden. Sluit ramen en deuren. Deuren niet op slot. Neem uw verantwoordelijkheid voor uw bezoekers. Neem persoonlijke spullen zoals jas en tas mee. Waarschuw uw collega's, studenten en derden. Ga snel maar zonder paniek via de aangegeven vluchtroute naar de met borden aangegeven verzamelplaats(en) Meld aan de inzetpost (receptie of portiersloge) de eventuele aanwezigheid van gehandicapten, help ze indien aanwezig met het verlaten van het gebouw en begeleid ze naar de verzamelplaats Volg de aanwijzingen van de BHV-ers op Gebruik de buitenkant van de trappen (binnenkant is voor tegemoetkomende hulpverleners) Meldt u op de verzamelplaats bij uw leidinggevende en geef de namen van de vermisten door Blijf tot nader order op de verzamelplaats Bij ontdekken van een calamiteit Blijf kalm Meld de calamiteit, bel 112 met de vaste lijn of met mobiele telefoon Probeer uitbreiding te voorkomen Verlaat het pand zo snel mogelijk, maak geen gebruik van de liften

21 Pagina: 21 van 26 BIJLAGE 6 INSTRUCTIE DOCENT/PRACTICUMBEGELEIDER Er zijn twee mogelijkheden van de alarmering van de docent/practicumbegeleider: Geluidssignaal na indrukken handmelder of automatische detector (slow whoop) Aanzegging door een BHV-er Vooraf Wijs de studenten op de vluchtwegen en de verzamelplaats. Spreek een werkwijze ontruiming gehandicapten af. Ontruiming na geluidssignaal of na aanzegging door BHV Waarschuw uw studenten. Stuur de studenten via de aangegeven vluchtroute naar de met borden aangegeven verzamelplaats. Volg de aanwijzingen van de BHV-ers op. Gebruik de buitenkant van de trappen (binnenkant is voor tegemoetkomende hulpverleners). Geef de namen van de vermisten door aan de BHV-er op de verzamelplaats. Noteer op de verzamelplaats de namen van de aanwezigen. Blijf tot nader order op de verzamelplaats

22 Pagina: 22 van 26 BIJLAGE 7 - ENG SUPERVISORS OPERATIONAL INSTRUCTIONS FOR LECTURERS/PRACTICAL Lecturers/practical supervisors can be alerted in two ways: Sound signal after pressing the manual alarm or automatic detector (slow whoop) Notification by a member of the company emergency response team Beforehand Alert the students to the escape routes and assembly point. Arrange a plan for evacuating disabled people. Evacuation after a sound signal or notification by company emergency response team Alert your students. Send the students to the designated assembly point via the prescribed escape route. Follow instructions given by the company emergency response team. Use the outside of the stairs (the inside is for emergency workers coming the other way). Inform the emergency response employee at the assembly point of the names of any missing persons. Record the names of those present at the assembly point. Stay at the assembly point and await further instructions

23 Pagina: 23 van 26 BIJLAGE 8 INSTRUCTIE STUDENT Er zijn twee mogelijkheden van de alarmering van de student: 1. Geluidssignaal na indrukken handmelder of automatische detector (slow whoop) 2. Aanzegging door docent, leidinggevende of door BHV-er Vooraf 1. Overleg met docenten en collega s over ontruiming. Weet waar de vluchtwegen zijn en loop ze een keer. 2. Organiseer en oefen werkwijze ontruiming gehandicapten (collega s en derden) Vraag hulp bij het oefenen bij de coördinator BHV of haar plaatsvervanger 3. Oefen regelmatig Ontruiming na geluidssignaal of na aanzegging door BHV 1. Sluit ramen en deuren. Deuren niet op slot 2. Neem persoonlijke spullen zoals jas en tas mee. 3. Waarschuw en verzamel medewerkers, studenten en derden 4. Ga met uw groep via de aangegeven vluchtroute naar de met borden aangegeven verzamelplaats(en) 5. Volg de aanwijzingen van de Docenten en BHV-ers op 6. Gebruik de buitenkant van de trappen (binnenkant is voor tegemoetkomende hulpverleners) 7. Meldt u bij uw docent en geef vermisten aan hem of haar door 8. Blijf tot nader order op de verzamelplaats

24 Pagina: 24 van 26 BIJLAGE 9 INSTRUCTIE MEDEWERKER LOGISTIEK PUNT Er zijn vier mogelijkheden van de larmering van de medewerker logistiek punt: - Geluidssignaal na indrukken handmaelder of automatische detector - Oproep via Pager - Telefonische brand- of bommelding - Mondeling Algemeen: De medewerker logistiekpunt werkt bij inzet of ontruiming nauw samen met de ploegleider. Activiteiten bij een bommelding - Hoor bij bommelding de melder zoveel mogelijk uit (zie formulier) - Meld telefonische bommelding aan de RID Alarmcentrale (112 vast toestel of mobiel ). - Draag over aan de ploegleider. - Ondersteun de activiteiten van de ploegleider. Activiteiten bij een brandmelding - Noteer de naam van de melder. - Noteer de locatie en aard van de calamiteit. - Noteer datum en tijdstip van de melding. - Geef bij een melding vanuit het complex de melder opdracht om de dichtstbijzijnde handbrandmelder in te slaan. - Druk bij een melding van buiten het complex zelf de dichtstbijzijnde handbrandmelder in. - Geef telefonisch de melding door aan de RID Alarmcentrale (112 vast toestel of via mobiel ) Activiteiten bij inzet en ontruiming - Ga met de inschrijflijst aannemers/werklui naar de centraalpost. - Hierna volgen verdere opdrachten Activiteiten bij een ongeval - Meld je via de portofoon bij het Servicepunt, de ploegleider geeft je opdrachten. - Zorg ervoor dat je beschikbaar bent om de lift voor de ambulance te bedienen (bij ongeval in de kelder handig voor een brancard)

25 Pagina: 25 van 26 BIJLAGE 10 INSTRUCTIE CALAMITEITEN Algemeen Maak u vertrouwd en bekend met: de plattegrond van het gebouw; oriënteer u op de dichtstbijzijnde (nood)uitgang(en); stel u op de hoogte van de plaats van de blusmiddelen en de handbrandmelders; rook niet op plaatsen waar dit niet is toegestaan; houd de vluchtwegen en (nood)uitgangen vrij; het ontruimingssignaal ("Slow-whoop") alarm); neem kennis van de wijze van handelen bij: ONGEVAL, BRAND en ONTRUIMING; volg aanwijzingen op van de HULPVERLENERS (BHV). Ongeval Ongevallen en gevallen waarbij direct medische assistentie gewenst is, direct melden via interne nummer: 112. Deel het volgende mede: uw naam; plaats van het ongeval (welk gebouw, welke etage, ruimte, enz.); aard van het ongeval; wel of geen ambulance noodzakelijk (eigen inschatting); wel of geen inzet collega BHV noodzakelijk stel verder slachtoffer(s) gerust, verplaats deze niet onnodig; informeer de hulpverleners van de BHV en volg hun aanwijzingen op. Brand blijf kalm, paniek is vaak erger dan brand; eerst denken, dan doen; druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in; meld via het interne nummer: 112. Deel het volgende mee: o uw naam; o plaats van de brand (gebouw, etage, ruimte, enz.); o Wat er brand (meubilair, opslag, materiaal, gevaarlijke stoffen); indien mogelijk, blus een evt. brand met de beschikbare kleine blusmiddelen; als blussen niet (meer) mogelijk is, of u bent hier niet voor getraind, sluit ramen, verlaat de ruimte onmiddellijk en sluit deuren achter u. Waarschuw ook anderen. Ontruiming Indien u het ontruimingssignaal hoort ("Slow-whoop"), handel dan als volgt: volg de instructies van hulpverleners (BHV) direct op; sluit ramen en deuren; zorg dat de werkplek zo snel mogelijk verlaten wordt, neem jas en tas mee; gebruik nooit de lift(en); verlaat het gebouw via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang; ga naar de verzamelplaats en wacht nadere instructies af

26 Pagina: 26 van 26 SUPPL OP 10 EMERGENCY INSTRUCTIONS General Rules Become familair with: The map of the building; Know the nearest (emergency) exit(s); know where fire extinguishers and firealarm buttons are located; Don t smoke where not allowed; Keep escape routes and (emercency) exits free; Keep acces to fire extinguishers free; The sound of the evacuation alarm ("SLOW-WHOOP"); Note how to act in case of: ACCIDENT, FIRE and EVACUATION; Follow the instructions of the emergency responders. Accident Immediately call number 112, in case of an accident or when medical assistance is needed and report as follows: your name; give exact location of the accident (building, floor, room); report the nature of the accident, also report if an ambulance is requested (your indication); reassure the vicim(s); never move an injured person unnecessarily; inform emergency responders and follow their instructions. Fire Stay calm, panic is often worse than the fire itself; Think first, than act; Activate the nearest fire alarm (break the glass); Call number 112 and report: your name; give the exact location (building, floor, room, etc.); report what is on fire (furniture, hazardous materials, etc.); if possible and trained, extinguish the fire with the nearby extinguisher(s); if extinguishing is no longer possible or safe, stop whatever you were doing, close windows, immediately Leave the room and close doors behind you; Warn others nearby on your way out. Evacuation When you hear the evacuation alarm, ("SLOW-WHOOP") act as follows : ffllow the instructions of the emergency responders strictly; Close windows and doors; Leave the workarea immediately and take your coat and bags with you; Never use elevator(s); Ggo to the assembly point and wait for further instructions

Wat te doen bij een ongeval

Wat te doen bij een ongeval Wat te doen bij... Wat te doen bij een ongeval IEDER: Onmiddellijk 2525 bellen (Intern alarmnummer) Meld kort en duidelijk: Uw naam en werkadres Uw telefoonnummer Wat is er gebeurd Waar is het gebeurd

Nadere informatie

BHV plan complex Bouwkunde. Datum: 29-07-2014 BHV PLAN. Complex. - Faculteit Bouwkunde Julianalaan 134 GEBOUW 08 FMVG

BHV plan complex Bouwkunde. Datum: 29-07-2014 BHV PLAN. Complex. - Faculteit Bouwkunde Julianalaan 134 GEBOUW 08 FMVG BHV PLAN Complex - Faculteit Bouwkunde Julianalaan 134 GEBOUW 08 FMVG 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Situatietekening (ligging van het bouwwerk) 3 Distributielijst 4 Gegevens gebouw 5 Organogram operationele

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan NEN 8112 Versie: Versie 2.0 Datum: Mei 2017 Opgesteld door: W.P. van der Zwan Saval brandbeveiliging 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding en

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Kluyverweg 1-3 en Leeghwaterstraat 42. Gebouw 61-64 en 45

Ontruimingsplan. Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Kluyverweg 1-3 en Leeghwaterstraat 42. Gebouw 61-64 en 45 Ontruimingsplan Faculteit Luchtvaart- en Kluyverweg 1-3 en Leeghwaterstraat 42 Gebouw 61-64 en 45 Goedkeuring decaan/complexbeheerder:... Handtekening, naam, datum Goedkeuring Brandweer Haaglanden Handtekening,

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan (met BHV richtlijnen rampenplan)

Ontruimingsplan (met BHV richtlijnen rampenplan) Ru i m te va a rttech n i el< Technlsche Universiteit Delft Datum: 26-03-2015 TUDelft Technische Universiteit Delft Ontruimingsplan (met BHV richtlijnen rampenplan) Faculteit Luchtvaart- en Kluyverweg

Nadere informatie

TUDelft. Technische Universiteit Delft Faculteit 3mE en Faculteit 10. Ontruimingsplan. Gemeente Delft, sectie @ nummer @@ Brai.

TUDelft. Technische Universiteit Delft Faculteit 3mE en Faculteit 10. Ontruimingsplan. Gemeente Delft, sectie @ nummer @@ Brai. TUDelft Technische Universiteit Delft Faculteit 3mE en Faculteit 10 Ontruimingsplan Complex-IO, Gebouw 032 Lang bergstraat 15 2628 CE Delft Gemeente Delft, sectie @ nummer @@ Goedkeuring Decaan/Complexbeheerder:

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

Informatie Bedrijfshulpverlening

Informatie Bedrijfshulpverlening Informatie Bedrijfshulpverlening Pagina 2 van 8 Collega s Op grond van de ARBO-wet moeten ook scholen beschikken over een BHVorganisatie (bedrijfshulpverlening). Deze organisatie is binnen de school verantwoordelijk

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Ontruimingsplan Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr. Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.nl internet: http://www.gsr.nl Brin nr. 00TU Rotterdam, maart 2011 Inhoud

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V.

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V. 1 Calamiteitenplan Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Voorwoord Een noodsituatie (calamiteit) kan zich overal en te allen tijde voordoen. Een calamiteit is ook altijd onverwacht! Om een onverwachte

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

Ontruimingsplan volgens NEN 8112

Ontruimingsplan volgens NEN 8112 volgens NEN 8112 Park Strijp Beheer Gebouw Videolab Torenallee 20 5617 CB Eindhoven Opgesteld door: Office - S Torenallee 20 5617 BC Eindhoven Goedkeuringsstempel brandweer Datum: 01-07-2013 Contactpersoon:

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen.

Nadere informatie

Bedrijfsnoodplan GEBOUW L ONTRUIMINGSPLAN. College - Gebouw. Datum: School Adres. Elde College Gebouw L Kapittelpad 10 5481 CR Schijndel 073-5433533

Bedrijfsnoodplan GEBOUW L ONTRUIMINGSPLAN. College - Gebouw. Datum: School Adres. Elde College Gebouw L Kapittelpad 10 5481 CR Schijndel 073-5433533 GEBOUW L Bedrijfsnoodplan ONTRUIMINGSPLAN Gemeentehuis Terschelling Elde College - Gebouw L School Adres : : Telefoon : Elde College Gebouw L Kapittelpad 10 5481 CR Schijndel 073-5433533 Goedgekeurd door

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE S9 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR zoetermeer HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Registratie Als bezoeker

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER S6 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Registratie Als bezoeker

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie