Ontruimingsplan complex Bouwkunde. Datum: Pagina: 1 van 26 ONTRUIMINGSPLAN. Complex. - Faculteit Bouwkunde Julianalaan 134 GEBOUW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan complex Bouwkunde. Datum: 1-7-2014 Pagina: 1 van 26 ONTRUIMINGSPLAN. Complex. - Faculteit Bouwkunde Julianalaan 134 GEBOUW 08 - 1 -"

Transcriptie

1 Pagina: 1 van 26 ONTRUIMINGSPLAN Complex - Faculteit Bouwkunde Julianalaan 134 GEBOUW

2 Pagina: 2 van 26 Inhoudsopgave Inleiding 3 Situatie tekening 5 Gegevens gebouw (zie ook BHV plan) 6 Gegevens functionarissen (zie ook BHV plan) 7 Schematische weergave BHV inzet bij calamiteit 10 Processchema brandmelding 11 Procedure ontruiming 12 Bijlagen OP1 Instructie ploegleider 16 OP2 Instructie beveiliger 17 OP3 Instructie BHVer 18 OP4 Instructie Medewerker Servicepunt 10 OP6 Instructie Medewerker NL + ENG 20 OP7 Instructie docent NL + ENG 22 OP8 Instructie student NL + ENG 23 OP9 Instructie medewerker Logistiek Punt 24 OP10 Instructie Calamiteiten NL + ENG

3 Pagina: 3 van 26 INLEIDING Deze procedure legt de opzet, achtergronden en het toepassingsgebied van ontruimingsplannen bij de TU Delft vast. Het geeft inzicht in de organisatie en wijze van ontruiming. Een ontruimingsplan is een verzameling van procedures, werkinstructies, formulieren en dergelijke. Deze verzameling wordt het Handboek ontruimingsplan genoemd. Bij calamiteiten zoals brand, een wolk met toxische stoffen of bommelding kan het noodzakelijk zijn dat (een deel van) een gebouw ontruimd dient te worden. Reden is de veiligheid en gezondheid van alle in het gebouw aanwezige personen. TOEPASSINGSGEBIED Dit ontruimingsplan heeft betrekking op het gebouw Julianalaan 134 behorend bij de Technische Universiteit Delft met de openstellingtijd van uur tot uur tijdens werkdagen. Incidenteel overwerk op avonden en in weekenden. Het is het dagelijks werkgebied van de in actie komende BHVers. ONTRUIMINGSPLAN In dit ontruimingsplan is informatie opgenomen over: - de organisatie rond ontruimingen - de oefening van en instructie over ontruiming - het nemen van de beslissing over ontruiming - het ontruimen van gebouwen bij het optreden van een calamiteit - andere zaken betreffende de ontruimingen. Niet alle informatie is van even groot belang. Belangrijke informatie is opgenomen in procedures, meer gedetailleerde informatie in werkinstructies, en met formulieren kunnen zaken worden vastgelegd en meldingen uitgevoerd. Daarnaast ontstaan er registraties die het resultaat zijn van een in een procedure of werkinstructie voorgeschreven vastlegging. Het Handboek ontruimingsplan wordt gebruikt bij oefening en instructie. Het is niet de bedoeling het handboek uitgebreid te raadplegen tijdens een ontruiming. De kennis en kunde moet tijdens de oefeningen en instructies zijn / worden opgedaan VERSPREIDING Alle betrokkenen beschikken over of hebben toegang tot een exemplaar van het handboek en de voor hun relevante werkinstructies en formulieren. De coördinator BHV zorgt voor de verspreiding. Het ontruimingsplan is te vinden op het TU Delft Bouwkunde internet

4 Pagina: 4 van 26 BEOORDELING Regelmatig wordt getoetst of het systeem nog aan de verwachtingen voldoet. Op vier niveaus wordt het systeem beoordeeld: 1. Beoordelingen worden uitgevoerd wanneer de ploegleider daar, al dan niet na overleg met de complexbeheerder, aanleiding toe ziet. Bijvoorbeeld op grond van klachten. 2. BHV-ers werken met de procedures, werkinstructies en formulieren en beoordelen ze dus regelmatig. Zij hebben te allen tijde de mogelijkheid verbeteringen aan te dragen. 3. Door oefeningen wordt niet alleen de vaardigheid van de betrokkenen op peil gehouden, maar wordt ook nagegaan of het systeem nog adequaat is. 4. Tenminste jaarlijks wordt het functioneren van het systeem op doelmatigheid en doeltreffendheid beoordeeld tijdens de zogenaamde interne audit, gevolgd door het management review. (Dit punt is nog niet verder uitgewerkt en niet operationeel) Het ontruimingsplan staat op de BHV website van de TU Delft faculteit Bouwkunde. Hiermee kunnen alle medewerkers en studenten op de hoogte stellen van het ontruimingsplan van de faculteit Bouwkunde. Iedere gebruiker of bezoeker van het pand wordt geacht kennis te nemen van het ontruimingsplan. BHV-ers krijgen in eerste instantie het ontruimingsplan toegestuurd. Up to date versies kunnen zij vinden op de BHV website

5 Pagina: 5 van 26 SITUATIETEKENING - 5 -

6 Pagina: 6 van 26 GEGEVENS GEBOUW Doel In deze procedure zijn de gegevens van het gebouw en de relevante functionarissen opgenomen. Gebouw Het ontruimingsplan heeft betrekking op het Gebouw Julianalaan 134, Gebouw 08, 2628 BL Delft behorende bij de faculteit Bouwkunde. Het ontruimingsplan is ook van toepassing op de nevengebouwen van de Faculteit Bouwkunde waaronder de Tempel en het Ketelhuis (restaurant). Gebruiker : Faculteit Bouwkunde Adres: : Julianalaan 134 Aantal verdiepingen : 3 verdiepingen + 2 tussenvloeren + kelder + zolder Aantal aanwezige personen tijdens openingstijden : 2500 Openingstijden Dag : uur Avond : uur Weekend : Geen (incidenteel) Ventlatiesysteem Sprinklerinstallatie Handbrandmelders Brandmeldinstallatie Type : Ascom Autrosafe Ruimtelijke opdeling : Vluchtweg Handmelder (Bij elke brandhaspel is een handbrandmelder aangebracht) Alle onderwijsruimtes en verkeersruimtes zijn voorzien van rookmelders Geluidsinstallatie Geluidssignalen : Slow-Whoop, afgewisseld met tekst (tweetalig Nederlands en Engels) Omroepinstallatie : G + M Dekkingsgebied : Hele gebouw (7 verdiepingen: kelder, BG, BG+, 1 e etage, 1 e etage+, 2 e etage en de zolder en de Tempel, de serres en het Ketelhuis) Oproepsysteem BHV : Ascom pagers Verzamelplaats : Park tussen het Science center en hoofdingang BK (De Vries van Heijstplantsoen) Inzetpost BHV : Servicepunt - 6 -

7 Pagina: 7 van 26 Liften Aantal : 5 Plaats en capaciteit : 1 x plateaulift voor transport zijde Michiel de Ruyterweg (Van BG naar kelder) 2x personenlift ca. 15 m2. voor 750 kg of 10 personen nabij de centrale trappenhuizen. 1 x personenlift bij de bibliotheek (van BG naar 1 e en 1+) 1 x plateaulift voor transport zijde Zuidplantsoen (van BG naar kelder) Brandweerlift : Geen. Liften kunnen tijdens een ontruimingssituatie wel bediend worden met een liftsleutel. Evac-chairs : 2x evac chairs op de eerste verdieping bij de centrale Trappenhuizen. Calamiteiten : BHv-ers nemen igv een calamiteit contact op met de storingsdienst. Te bereiken op of De medewerker van gebouwbeheer is 24/7 bereikbaar. Sleutelkluis : De sleutelkluis voor de brandweer bevindt zich rechtsboven bij de entree aan de Julianalaan. Aantal personen in het pand : Er zijn gemiddeld 2500 personen aanwezig in het gebouw. Dagelijks beheer : Het dagelijks beheer, dit is de complexbeheerder de decaan. Voor contact gegevens zie pagina 6. BHV na uur : Na uur is de beveiligingsfirma verantwoordelijk voor de BHV. Naast 2 beveiligingsmedewerkers is er ook minimaal 1 medewerker van FMVG aanwezig, die tevens is opgeleid tot ploegleider. Bij een calamiteit gaan we tevens uit van hulp van de campusbeveiliging (zgn bikers) BHV na uur : Vanaf uur tot 6.30 uur is het gebouw gesloten er is dan geen BHV aanwezig. BHV tijdens grote evenementen : indien er evenementen worden georganiseerd waardoor er meer personen in de Faculteit aanwezig zijn dan de gemiddelde werkdag wordt het aantal werkzame BHV-ers opgeschaald Communicatie : Melding calamiteit verloopt via pager. BHV communiceert onderling met portofoon op 1 kanaal (kanaal 1)

8 Pagina: 8 van 26 DOEL GEGEVENS FUNCTIONARISSEN In deze procedure zijn de gegevens van de relevante functionarissen opgenomen. LIJST TE WAARSCHUWEN PERSONEN Naast onderstaande lijsten beschikt de TU Alarmcentrale over call out lijsten voor alarmering buiten openstellingtijden. BEDRIJFSHULPVERLENINGSORGANISATIE Naast onderstaande lijsten beschikt de TU Alarmcentrale over call out lijsten voor alarmering buiten openstellingtijden. BEDRIJFSHULPVERLENINGSORGANISATIE Naam / vervanger Functie Tel. / pager Tel. extern Karin Laglas Complexbeheerder/Decaan Dennis Cruyen Hoofd BHV Linda de Vos Coordinator BHV Maarten de Lange Ploegleider BHV Plaatsvervangend HBHV Linda de Vos Ploegleider BHV Danielle Hoevers Ploegleider BHV Sabeth van Wijnbergen Ploegleider BHV Ruud Nieuwmans Ploegleider BHV Erik Ootes Ploegleider BHV Joey Kouwenhoven Ploegleider BHV Youri Sandifort Ploegleider BHV Shane van der Kooij Ploegleider BHV Gebouwbeheerders cluster met ploegleidersdiploma Ploegleider BHV

9 Pagina: 9 van 26 Frans Staakman Hugo Kraal Ploegleider BHV ONDERSTEUNING COORDINATOR INZETPOST/Servicepunt Naam Functie / taak Tel. / pager Tel. extern Merel Cornel Mw. Servicepunt Karin de Groot Mw. Servicepunt Nathalie Bout Mw. Servicepunt TE WAARSCHUWEN PERSONEN Naam Functie Tel. / pager Tel. extern Inge Pit Manager M&C Karen Collet Persvoorlichter

10 Pagina: 10 van 26 SCHEMATISCHE WEERGAVE BHV INZET BIJ CALAMITEIT Operationele hulpdiensten, ploegleider, complexbeheerder, facilitair manager en adviseur VGWM hebben een rol in de afwikkeling Treft voorbereidingen en ondersteunt Coörd. inzetpost / medewerker Ploegleider Overlegt met, en draagt over aan Overlegt en informeert Brandweer Politie Complex beheerder Hoofd BHV Facilitair Adviseur VGWM (ARBO) Geeft leiding aan BHV er BHV er BHV er BHV er BHV er BHV er BHV er BHV er BHV er BHV er BHV er BHV er

11 Pagina: 11 van

12 Pagina: 12 van 26 TOELICHTING BIJ PROCESSCHEMA Externe alarmering (met alarmdiensten) - bij indrukken handbrandmelder wordt de brandweer automatisch gealarmeerd - bij signalering van de rookmelder wordt de brandweer automatisch gealarmeerd - Door 112 (met vaste telefoon) (met mobiele telefoon) te bellen. RID alarmeert de hulpdiensten Interne alarmering (zonder alarmdiensten) - Alarmering BHV diensten d.m.v. een bericht op de pagers - D.m.v. omroepinstallatie worden alle aanwezigen in het pand geïnformeerd. Overheidsalarm - Ga naar binnen - Sluit deuren en ramen - Stem de radio af op de lokale zender - Schakel het ventilatiesysteem uit - BHVers voorkomen uittocht uit het gebouw ORGANOGRAM BHV Complexbeheerder / Decaan Hoofd BHV (Dennis Cruyen) Arbo & Milieuadviseur Dick van Drimmelen Plv. Hoofd BHV (Maarten de Lange) BHV coördinator FMVG Jozien Sap BHV coördinator (Linda de Vos) BHV-ploeg

13 Pagina: 13 van 26 PROCEDURE ONTRUIMING DOEL In deze procedure wordt uitgelegd hoe de beslissing tot ontruiming wordt genomen en op welke wijze de ontruiming plaats vindt. FUNCTIONARISSEN De volgende functionarissen worden onderscheiden: - Complexbeheerder - Facility manager - De AMA (Arbo & Milieuadviseur) - Ploegleider - Coördinator inzetpost - Bedrijfshulpverlener - Assistentie BHV - Medewerker loge - Medewerkers - Coördinator BHV - Operationele alarmdiensten (brandweer, politie, ambulance) - Centrale BHV- en brandveiligheidsdeskundige (AMD) - College van Bestuur WERKWIJZE Brand, gasontsnapping en bomalarm zijn calamiteiten die kunnen leiden tot een gehele of gedeeltelijke ontruiming van een gebouw. Op verschillende manieren kan alarmering geschieden, deze worden beschreven. Daarna komt de BHV-organisatie in actie. Achtereenvolgens worden de in het kader van ontruiming de alarmering, de acties van de BHV-organisatie, de wijze van ontruiming en de acties door te ontruimen personen beschreven

14 Pagina: 14 van 26 Alarmering 1. Voor een ieder geldt (een ieder is personeel, studenten, bezoekers en BHVer) dat alarmeren in geval van calamiteit noodzakelijk is. Dit kan door: het indrukken van een handmelder, een automatische detector, een mondelinge (aanzegging van BHVers) of telefonische melding (112 vast toestel of mobiel ) bij de TU-alarmcentrale deze start de alarmering. Elke melding komt binnen bij de TU-alarmcentrale. 2. Binnen openstellingtijden wordt een alarmering automatisch (behalve bij telefonische melding) via de pagers doorgegeven aan de BHVers. Buiten openstellingtijden meldt de alarmcentralist de betrokken functionarissen de aard en plaats van de calamiteit. Hij initieert de call out lijst van de betreffende beheerseenheid. 3. Bij brand en gasontsnapping wordt de regionale alarmcentrale automatisch of bij telefonische melding door de centralist gewaarschuwd. 4. Bij een handmelding wordt het ontruimings- / aandachtssignaal automatisch in werking gesteld. Actie BHV-organisatie na alarmering 1. BHV-ers melden zich bij de centraalpost of via de portofoon nabij hun werkplek, zij wachten op instructie van de ploegleider. Alle BHV-ers trekken een hesje aan. 2. De ploegleider deelt de ploegen in. 3. De ploegleider stuurt de ploegen op verkenning. 4. De coördinator BHV gaat naar het servicepunt en meldt zich bij de ploegleider, neemt een portofoon, stemt af en start zijn werkzaamheden 5. De ploegleider informeert met hulp van ondersteuners servicepunt de operationele hulpdiensten en de complexbeheerder. - aan alarmdiensten wordt doorgegeven: wie, waar, soort/ernst calamiteit, slachtoffers - voorbeeld: Piet Jansen, Julianalaan 134, Bouwkunde gebouw, flinke brand op X verdieping, we zijn aan het blussen vooralsnog geen slachtoffers. 6. De ploegleider schat op basis van ontvangen informatie de ernst van de situatie in, beslist over de ontruiming en slaat of laat een handmelder inslaan. HBHV of Plv BHV informeert de complexbeheerder. 7. De ploegleider laat nagaan of de verzamelplaatsen veilig zijn en zorgt ervoor dat 2 BHV-ers met voldoende registratieformulieren de ontruimden opvangen op de verzamelplaatsen. 8. Registratie van externe partijen wordt op de verzamelplaats gecontroleerd door aangewezen BHV-er. 9. De ploegleider meldt de situatie en de eventuele beslissing tot ontruiming aan de operationele hulpdiensten. 10. De BHV-ers zorgen voor een soepel verlopen van de ontruiming onder begeleiding van de ploegleider. (Dit wordt regelmatig geoefend). 11. De ploegleider regelt personen die de toegangen bewaken, zodat niemand onbevoegd het gebouw kan betreden. Wijze van ontruiming

15 Pagina: 15 van De verdieping of vleugel met de calamiteit wordt als eerste en geheel ontruimd. 2. Hierna de hogere verdiepingen 3. Hierna de lagere verdiepingen 4. Indien noodzakelijk worden andere gebouwen op het zelfde perceel ook ontruimd. 5. De aanwezige personen worden naar de met borden aangegeven verzamelplaatsen gedirigeerd. 6. Collega s helpen gehandicapten bij het verlaten van het gebouw. (Vooraf worden hier afspraken binnen de afdeling over gemaakt). Dit kan m.b.v. de evac chairs welke zijn geplaatst op de 1 e etage bij de centrale trappenhuizen. Actie te ontruimen personen 1. De aanwezigen verlaten het gebouw volgens de op de vluchtplattegronden aangegeven route of op aanwijzing van de BHVers. Het gebruik van lift(en) is niet toegestaan. 2. De aanwezigen verzamelen zich op de met borden aangegeven verzamelplaats. 3. De aanwezigen melden zich bij de BHV-er op de verzamelplaats. 4. De lijst met bezoekers/aanwezige werklui wordt gecheckt door de BHVer op de verzamelplaats. 5. De aanwezigen wachten op de verzamelplaats op nadere instructies. Ga niet weg want er zal onnodig naar u gezocht worden. ONTRUIMINGSSIGNAAL EN BOODSCHAP Het ontruimingssignaal is slow-whoop De boodschap tijdens de ontruiming is als volgt : Dames en heren, in verband met uw eigen veiligheid wordt u verzocht het gebouw zo snel mogelijk te verlaten. Engels: Lady s and gentleman, for your safety please leave the building as soon as possible. Of eventuele andere informatie opgegeven door de ploegleider

16 Pagina: 16 van 26 BIJLAGE 1 INSTRUCTIE PLOEGLEIDER Er zijn drie mogelijkheden van de alarmering van de ploegleider: - Geluidssignaal na indrukken handmelder of automatische detector - Oproep via pager - Mondeling Algemeen De ploegleider stelt groepjes van 2 BHV-ers samen. De ploegleider die met de ploeg naar de calamiteit gaat krijgt de moedersleutel mee, ieder groepje heeft ook een portofoon bij zich. Activiteiten bij inzet en ontruiming: 1. Begeef u met uw uitrusting en portofoons naar het servicepunt (verzamelplaats BHV). 2. Stel u op de hoogte van de situatie. 3. Geef eerst instructies aan de BHV-ers en de medewerkers van het Servicepunt. 4. Laat de medewerkers van het Servicepunt alle meldingen en berichten noteren, inclusief tijdstippen en controleren of TU-alarmcentrale is gebeld. Vast of mobiel Controleer de bezetting van de BHV-ploeg(en), wie heb je en waar stuur je hen heen? 6. Controleer de uitrusting van de ploegleider die je meestuurt met de ploeg (moedersleutel en portofoon). 7. Laat een eerste verkenning uitvoeren (Bij brand kubusgedachte en denk aan eigen veiligheid). 8. Rapporteer eerste bevindingen aan Hoofd BHV en/of complexbeheerder. 9. Bepaal verdere inzet BHV. 10. Beslis over geheel of gedeeltelijke ontruiming. 11. Geef opdracht zo nodig gebouwventilatie, gasvoorziening en elektriciteit af te sluiten of juist aan te zetten. 12. Laat nagaan of de verzamelplaatsen veilig zijn en zorg ervoor dat er twee BHV ers per verzamelplaats klaar staan om de ontruimden op te vangen en laat hen gegevens van vermisten noteren. 13. Laat de operationele hulpdiensten opvangen door een BHV-er. 14. Instrueer BHV-ploegen over ontruiming (aanpassen aan situatie). Verdieping met de calamiteit eerst ontruimen. Hoger gelegen verdieping ontruimen. Vervolgens bij lage verdiepingen. Eventueel andere gebouwen op het complex. 15. Draag leiding over aan operationele hulpdiensten. 16. Overleg met de leidinggevende van de professionele hulpdiensten en complexbeheerder (of diens plaatsvervanger) over het verdere verloop

17 Pagina: 17 van 26 BIJLAGE 2 INSTRUCTIE BEVEILIGER De beveiliger kan op verschillende manieren gealarmeerd worden: - Oproep via portofoon - Via het ontruimingsalarm (slow whoop) - Oproep via pager - Mondeling Algemeen De beveiliger volgt altijd opdrachten van de ploegleider. Activiteiten bij inzet en ontruiming tussen 8.00 en uur 1. Zie instructie Bedrijfshulpverlener Activiteiten bij inzet en ontruiming voor 8.00 uur en na uur 2. 1 beveiliger neemt plaats bij het Servicepunt, deze beveiliger verstrekt informatie aan collega beveiligers en de hulpdiensten en schrijft mee met de bevindingen van de ploegleider. 3. Er blijft te allen tijde iemand bij het Servicepunt aanwezig. 4. in duo s kunnen BHV-ers naar plaats van calamiteit gestuurd worden door de ploegleider. Let op! Nooit alleen. 5. Zie ook instructie ploegleider (bijlage 2)

18 Pagina: 18 van 26 BIJLAGE 3 INSTRUCTIE BEDRIJFSHULPVERLENER Er zijn drie mogelijkheden van de alarmering van de bedrijfshulpverlener: - Geluidssignaal na indrukken handmelder of automatische detector (slow whoop) - Oproep via pager - Mondeling Activiteiten 1. Trek uw hesje aan. 2. Meldt u via de portofoon of fysiek bij het Servicepunt. 3. Meldt u via de portofoon bij ploegleider als u opgeroepen wordt via de portofoon. 4. Voer door ploegleider opgedragen taken uit (let op eigen veiligheid). 5. Stelt u op de hoogte van de situatie. 6. Indien de locatie bekend is, en u bent dichtbij, kunt u direct naar de calamiteit gaan, mits u uw eigen veiligheid in acht neemt. Meld dit wel bij de ploegleider. Activiteiten bij ontruiming 1. Sluit ramen en deuren (niet op slot). 2. Ga naar het centrale trappenhuis. 3. Start met het ontruimen van het gedeelte waar u opdracht voor heeft gekregen. (werk systematisch naar het aangewezen trappenhuis toe.) NIEMAND BLIJFT ACHTER. 4. Controleer elke ruimte, ook toiletten. 5. Wijs mensen op de vluchtroute en zorg ervoor dat ze deze volgen. 6. Aangekomen bij het trappenhuis locked u de afdeling. Er mag niemand meer in. 7. Zodra uw collega van de hoger gelegen verdieping zich bij u voegt gaat u samen naar beneden. (Staat uw collega niet bij de trap wacht er dan op). U locked alle boven gelegen verdiepingen. 8. Meld bevindingen bij de ploegleider en meld u beschikbaar. 9. Wacht op nadere instructie van de ploegleider. Bij gedeeltelijke ontruiming worden de gedeelten van de trappenhuizen van de ontruimde verdiepingen bewaakt

19 Pagina: 19 van 26 BIJLAGE 4 INSTRUCTIE MEDEWERKER SERVICEPUNT Er zijn vier mogelijkheden van de alarmering van de medewerker servicepunt: - Geluidssignaal na indrukken handmelder of automatische detector - Oproep via Pager - Telefonische brand- of bommelding - Mondeling Algemeen: De medewerker servicepunt werkt bij inzet of ontruiming nauw samen met de ploegleider. Activiteiten bij een bommelding 1. Hoor bij bommelding de melder zoveel mogelijk uit (zie formulier). 2. Meld telefonische bommelding aan de RID Alarmcentrale (112 vast toestel of mobiel ). 3. Waarschuw HBHV of diens plaatsvervanger. 4. Zet op hun verzoek het ontruimingssignaal in werking. 5. Draag over aan de ploegleider. 6. Ondersteun de activiteiten van de ploegleider. Activiteiten bij een mondelinge of telefonische brandmelding 1. Noteer de naam van de melder. 2. Noteer de locatie en aard van de calamiteit. 3. Noteer datum en tijdstip van de melding. 4. Geef bij een melding vanuit het complex de melder opdracht om de dichtstbijzijnde handbrandmelder in te slaan. 5. Druk bij een melding van buiten het complex zelf de handbrandmelder in het Servicepunt in. 6. Geef telefonisch of mondelinge meldingen door aan de RID Alarmcentrale (112 vast toestel of via mobiel ) Activiteiten bij inzet en ontruiming 1. Stuur iedereen die geen taak heeft, het Servicepunt uit. 2. Blokkeer alle inkomend telefoonverkeer (Wees selectief!) 3. Noteer alle berichten en mededelingen, inclusief tijdstippen, ter ondersteuning van de ploegleider. 4. Verifieer of bij de RID Alarmcentrale het bericht is binnengekomen (821226) 5. Ondersteun de activiteiten van de ploegleider

20 Pagina: 20 van 26 BIJLAGE 5 INSTRUCTIE MEDEWERKER Er zijn twee mogelijkheden van de alarmering van de medewerker: Geluidssignaal na indrukken handmelder of automatische detector (slow whoop) Aanzegging door leidinggevende of BHV-er Vooraf Kijk waar de vluchtwegen zijn Kijk waar de verzamelplaats is Bekijk de vluchtwegplattegronden en lees de instructie "hoe te handelen in geval van een calamiteit" Doe mee aan ontruimingsoefeningen Ontruiming na geluidssignaal of na aanzegging door BHV Stop onmiddellijk met uw werkzaamheden. Sluit ramen en deuren. Deuren niet op slot. Neem uw verantwoordelijkheid voor uw bezoekers. Neem persoonlijke spullen zoals jas en tas mee. Waarschuw uw collega's, studenten en derden. Ga snel maar zonder paniek via de aangegeven vluchtroute naar de met borden aangegeven verzamelplaats(en) Meld aan de inzetpost (receptie of portiersloge) de eventuele aanwezigheid van gehandicapten, help ze indien aanwezig met het verlaten van het gebouw en begeleid ze naar de verzamelplaats Volg de aanwijzingen van de BHV-ers op Gebruik de buitenkant van de trappen (binnenkant is voor tegemoetkomende hulpverleners) Meldt u op de verzamelplaats bij uw leidinggevende en geef de namen van de vermisten door Blijf tot nader order op de verzamelplaats Bij ontdekken van een calamiteit Blijf kalm Meld de calamiteit, bel 112 met de vaste lijn of met mobiele telefoon Probeer uitbreiding te voorkomen Verlaat het pand zo snel mogelijk, maak geen gebruik van de liften

21 Pagina: 21 van 26 BIJLAGE 6 INSTRUCTIE DOCENT/PRACTICUMBEGELEIDER Er zijn twee mogelijkheden van de alarmering van de docent/practicumbegeleider: Geluidssignaal na indrukken handmelder of automatische detector (slow whoop) Aanzegging door een BHV-er Vooraf Wijs de studenten op de vluchtwegen en de verzamelplaats. Spreek een werkwijze ontruiming gehandicapten af. Ontruiming na geluidssignaal of na aanzegging door BHV Waarschuw uw studenten. Stuur de studenten via de aangegeven vluchtroute naar de met borden aangegeven verzamelplaats. Volg de aanwijzingen van de BHV-ers op. Gebruik de buitenkant van de trappen (binnenkant is voor tegemoetkomende hulpverleners). Geef de namen van de vermisten door aan de BHV-er op de verzamelplaats. Noteer op de verzamelplaats de namen van de aanwezigen. Blijf tot nader order op de verzamelplaats

22 Pagina: 22 van 26 BIJLAGE 7 - ENG SUPERVISORS OPERATIONAL INSTRUCTIONS FOR LECTURERS/PRACTICAL Lecturers/practical supervisors can be alerted in two ways: Sound signal after pressing the manual alarm or automatic detector (slow whoop) Notification by a member of the company emergency response team Beforehand Alert the students to the escape routes and assembly point. Arrange a plan for evacuating disabled people. Evacuation after a sound signal or notification by company emergency response team Alert your students. Send the students to the designated assembly point via the prescribed escape route. Follow instructions given by the company emergency response team. Use the outside of the stairs (the inside is for emergency workers coming the other way). Inform the emergency response employee at the assembly point of the names of any missing persons. Record the names of those present at the assembly point. Stay at the assembly point and await further instructions

23 Pagina: 23 van 26 BIJLAGE 8 INSTRUCTIE STUDENT Er zijn twee mogelijkheden van de alarmering van de student: 1. Geluidssignaal na indrukken handmelder of automatische detector (slow whoop) 2. Aanzegging door docent, leidinggevende of door BHV-er Vooraf 1. Overleg met docenten en collega s over ontruiming. Weet waar de vluchtwegen zijn en loop ze een keer. 2. Organiseer en oefen werkwijze ontruiming gehandicapten (collega s en derden) Vraag hulp bij het oefenen bij de coördinator BHV of haar plaatsvervanger 3. Oefen regelmatig Ontruiming na geluidssignaal of na aanzegging door BHV 1. Sluit ramen en deuren. Deuren niet op slot 2. Neem persoonlijke spullen zoals jas en tas mee. 3. Waarschuw en verzamel medewerkers, studenten en derden 4. Ga met uw groep via de aangegeven vluchtroute naar de met borden aangegeven verzamelplaats(en) 5. Volg de aanwijzingen van de Docenten en BHV-ers op 6. Gebruik de buitenkant van de trappen (binnenkant is voor tegemoetkomende hulpverleners) 7. Meldt u bij uw docent en geef vermisten aan hem of haar door 8. Blijf tot nader order op de verzamelplaats

24 Pagina: 24 van 26 BIJLAGE 9 INSTRUCTIE MEDEWERKER LOGISTIEK PUNT Er zijn vier mogelijkheden van de larmering van de medewerker logistiek punt: - Geluidssignaal na indrukken handmaelder of automatische detector - Oproep via Pager - Telefonische brand- of bommelding - Mondeling Algemeen: De medewerker logistiekpunt werkt bij inzet of ontruiming nauw samen met de ploegleider. Activiteiten bij een bommelding - Hoor bij bommelding de melder zoveel mogelijk uit (zie formulier) - Meld telefonische bommelding aan de RID Alarmcentrale (112 vast toestel of mobiel ). - Draag over aan de ploegleider. - Ondersteun de activiteiten van de ploegleider. Activiteiten bij een brandmelding - Noteer de naam van de melder. - Noteer de locatie en aard van de calamiteit. - Noteer datum en tijdstip van de melding. - Geef bij een melding vanuit het complex de melder opdracht om de dichtstbijzijnde handbrandmelder in te slaan. - Druk bij een melding van buiten het complex zelf de dichtstbijzijnde handbrandmelder in. - Geef telefonisch de melding door aan de RID Alarmcentrale (112 vast toestel of via mobiel ) Activiteiten bij inzet en ontruiming - Ga met de inschrijflijst aannemers/werklui naar de centraalpost. - Hierna volgen verdere opdrachten Activiteiten bij een ongeval - Meld je via de portofoon bij het Servicepunt, de ploegleider geeft je opdrachten. - Zorg ervoor dat je beschikbaar bent om de lift voor de ambulance te bedienen (bij ongeval in de kelder handig voor een brancard)

25 Pagina: 25 van 26 BIJLAGE 10 INSTRUCTIE CALAMITEITEN Algemeen Maak u vertrouwd en bekend met: de plattegrond van het gebouw; oriënteer u op de dichtstbijzijnde (nood)uitgang(en); stel u op de hoogte van de plaats van de blusmiddelen en de handbrandmelders; rook niet op plaatsen waar dit niet is toegestaan; houd de vluchtwegen en (nood)uitgangen vrij; het ontruimingssignaal ("Slow-whoop") alarm); neem kennis van de wijze van handelen bij: ONGEVAL, BRAND en ONTRUIMING; volg aanwijzingen op van de HULPVERLENERS (BHV). Ongeval Ongevallen en gevallen waarbij direct medische assistentie gewenst is, direct melden via interne nummer: 112. Deel het volgende mede: uw naam; plaats van het ongeval (welk gebouw, welke etage, ruimte, enz.); aard van het ongeval; wel of geen ambulance noodzakelijk (eigen inschatting); wel of geen inzet collega BHV noodzakelijk stel verder slachtoffer(s) gerust, verplaats deze niet onnodig; informeer de hulpverleners van de BHV en volg hun aanwijzingen op. Brand blijf kalm, paniek is vaak erger dan brand; eerst denken, dan doen; druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in; meld via het interne nummer: 112. Deel het volgende mee: o uw naam; o plaats van de brand (gebouw, etage, ruimte, enz.); o Wat er brand (meubilair, opslag, materiaal, gevaarlijke stoffen); indien mogelijk, blus een evt. brand met de beschikbare kleine blusmiddelen; als blussen niet (meer) mogelijk is, of u bent hier niet voor getraind, sluit ramen, verlaat de ruimte onmiddellijk en sluit deuren achter u. Waarschuw ook anderen. Ontruiming Indien u het ontruimingssignaal hoort ("Slow-whoop"), handel dan als volgt: volg de instructies van hulpverleners (BHV) direct op; sluit ramen en deuren; zorg dat de werkplek zo snel mogelijk verlaten wordt, neem jas en tas mee; gebruik nooit de lift(en); verlaat het gebouw via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang; ga naar de verzamelplaats en wacht nadere instructies af

26 Pagina: 26 van 26 SUPPL OP 10 EMERGENCY INSTRUCTIONS General Rules Become familair with: The map of the building; Know the nearest (emergency) exit(s); know where fire extinguishers and firealarm buttons are located; Don t smoke where not allowed; Keep escape routes and (emercency) exits free; Keep acces to fire extinguishers free; The sound of the evacuation alarm ("SLOW-WHOOP"); Note how to act in case of: ACCIDENT, FIRE and EVACUATION; Follow the instructions of the emergency responders. Accident Immediately call number 112, in case of an accident or when medical assistance is needed and report as follows: your name; give exact location of the accident (building, floor, room); report the nature of the accident, also report if an ambulance is requested (your indication); reassure the vicim(s); never move an injured person unnecessarily; inform emergency responders and follow their instructions. Fire Stay calm, panic is often worse than the fire itself; Think first, than act; Activate the nearest fire alarm (break the glass); Call number 112 and report: your name; give the exact location (building, floor, room, etc.); report what is on fire (furniture, hazardous materials, etc.); if possible and trained, extinguish the fire with the nearby extinguisher(s); if extinguishing is no longer possible or safe, stop whatever you were doing, close windows, immediately Leave the room and close doors behind you; Warn others nearby on your way out. Evacuation When you hear the evacuation alarm, ("SLOW-WHOOP") act as follows : ffllow the instructions of the emergency responders strictly; Close windows and doors; Leave the workarea immediately and take your coat and bags with you; Never use elevator(s); Ggo to the assembly point and wait for further instructions

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie