CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang en de consequenties van een calamiteit mogelijk worden beperkt. BESTUUR HOOFD VEILIGHEID Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave 1. Alarmnummers 1.1 Alarmtelefoonnummers politie en brandweer Alarmtelefoonnummers hulpverleningsdiensten Plattegrond (bijgevoegd) 3. Maatregelen bij brand 3.1 Alarmering omstanders en bel Brandinstructies 3.3 Ontruimen van het centrum 4. Maatregelen bij sirene alarm 4.1 Alarmering via 112 en ontvang instructies 4.2 Ontruimen van het centrum 5. Maatregelen bij explosiegevaar 5.1 Algemeen 5.2 Schuilen 5.3 Ontruimen van het centrum 6. Maatregelen bij bommeldingen Ontruimingsinstructies IN OVERLEG MET BRANDWEER 6.1 Melding 6.2 Maatregelen 6.3 Ontruimen van het centrum 7. Maatregelen, welke niet onder nrs 3 t/m 6 vallen 7.1. Bij vandalisme, zinloos geweld en ongewenst bezoek Bij extreme weersomstandigheden 7.3. Bij een ongeval 8. Ontruiminginstructies

2 1. Alarmnummers 1.1 Alarmtelefoonnummers Veiligheidsfunctionaris 1 e plaatsvervanger Buurtbeheerder Man water en elektra EHBO 1.2 Alarmtelefoonnummers hulpverleningsdiensten Algemeen alarmnummer 112 Politie Brandweer 1 e aanspreekpunt Huisartsenpost Gelders Vallei Maatregelen bij brand 3.1 Alarmering Waarschuw alle bestuursleden en zij verzamelen zich onmiddellijk voor. Bel 112 en informeer hen a) het juiste adres b) wat er brand c) zijn er slachtoffers. Waarschuw overige werkgroepleden. Waarschuw personen in de omgeving! Ga nooit roepen dat werkt niet. Je brengt mensen onnodig in verwarring of in angst Brandinstructies Veiligheidsfunctionaris stelt zich op de hoogte van de situatie en neemt de coördinatie op zich. Overige bestuursleden begeven zich ook naar de brand. Breng personen, die gevaar lopen in veiligheid. Blus, als er een blusser aanwezig is bijv. in een van de winkels. Blus op afstand. Houd kinderen uit de buurt. Is de brand te groot, zorg dan dat je zelf en andere medewerkers en kinderen zich naar een veilige plek begeven. 3.3 Ontruimen van het centrum Indien noodzakelijk voor de veiligheid van bezoekers wordt het centrum geheel of gedeeltelijk ontruimd. Opdracht hiertoe kan gegeven worden door de brandweer/bestuur. De brandweer heeft de leiding over de ontruiming en handelt volgens eigen ontruimingsinstructie. 4. Maatregelen bij sirene alarm 4.1 Algemeen Indien het waarschuwings- en alarmeringsstelsel van de regionale brandweer het vastgestelde signaal laat horen, wil dat zeggen, dat er gevaar dreigt. Meestal zal er sprake zijn van een gaswolk. 1. Iedereen dient naar binnen te gaan. 2. Ramen en deuren worden gesloten. 3. Ventilatie wordt afgezet. 4. De radio (regionale omroep) en de tv worden aangezet. Via de radio ( regionale omroep) en tv meldt de overheid zich en deelt mede wat er aan de hand is. Tevens wordt vermeld hoe er gehandeld dient te worden. Dit kan zijn: Blijf binnen en wacht op einde alarmering ( schuilen).

3 4.2. Ontruimen van het centrum Indien het centrum ontruimd dient te worden neemt de veiligheidsfunctionaris contact op met de burgemeester en/of politie en handelt volgens de ontruimingsinstructie van de overheid. Het verplaatsen van de opvangplaats naar de door de overheid aangegeven locaties via aangewezen wegen geschiedt onder leiding van de politie. 5. Maatregelen bij explosiegevaar 5.1. Algemeen Explosiegevaar kan ontstaan door een externe gaswolk of door gaslekkage. In beide gevallen dient onmiddellijk de veiligheidsfunctionaris gealarmeerd te worden. In overleg met of in opdracht van de parate hulpverleningsdiensten kan besloten worden het centrum te ontruimen of te schuilen Schuilen Indien er geschuild dient te worden komen bestuur en de veiligheidsfunctionaris onmiddellijk bij elkaar en nemen leiding over de situatie op zich. De toestand is weer veilig als dit middels de Regionale Omroep of anderszins door de verantwoordelijke brandweer- of politiefunctionarissen als zodanig is kenbaar gemaakt Ontruimen van het centrum Indien er ontruimd dient te worden neemt de veiligheidsfunctionaris contact op met de burgemeester en/of politie en/of brandweer en handelt volgens hun ontruimingsinstructies (zie 4.2). 6. Maatregelen bij bommeldingen 6.1. Melding Telefonische melding. Over het algemeen komen deze ruim voor de te noemen ontploffingstijd. Blijf rustig en probeer zoveel mogelijk te weten te komen. Noteer zoveel mogelijk. Vraag op vriendelijke ontspannen toon: Wanneer springt de bom? Heeft de bom een tijdmechanisme? Waar ligt de bom? Hoe ziet de bom eruit? Is de bom ergens in verstopt? Is het een explosieve bom? Ja/nee Is het een brandbom? Ja/nee Waarom doet u dit? Wie bent u? Van wie en hoe heeft u dit gehoord? (indien bericht uit 2e hand) Identificeer berichtgever. a. Stem: man/vrouw/kind b. Spraak: langzaam/normaal/snel Afgebeten/ernstig/lachend hakkelend/lispelend/hees-schor Nederlands/Frans/Duits/Engels/anders c. Achtergrondgeluiden: lachen/praten/ muziek/werkplaats/vliegtuigen/ verkeer/kinderen. Schriftelijke melding. Brief en/of kaart zo min mogelijk aanraken en, indien mogelijk, verpakken in een plastic hoes, zodanig dat de tekst door het plastic te lezen is. Dit dient ook te geschieden met de enveloppe. Noteren wie de brief en/of kaart hebben aangeraakt. Dit i.v.m. de vingerafdrukken Maatregelen Degene die het bovenbedoelde telefoontje en/of brief met een bommelding heeft ontvangen, moet direct de politie en de veiligheidsfunctionaris inschakelen. Verder met niemand over de melding spreken. De veiligheidsfunctionaris alarmeert het bestuur. Veiligheidsfunctionaris en politie dienen te overleggen hoe ernstig de situatie is en of er ontruimd moet worden. Indien naar aanleiding van het bovengenoemde

4 telefoontje een vreemd voorwerp/tas zonder eigenaar wordt aangetroffen: BLIJF ER DAN VAN AF Ontruimen van het centrum Indien er ontruimd dient te worden neemt de veiligheidsfunctionaris contact op met burgemeester en/of politie en/of brandweer en handelt volgens hun ontruimingsinstructie (zie 4.2). 7. Maatregelen, welke niet onder de nrs 3 t/m 6 vallen 7.1 Bij vandalisme, zinloos geweld en ongewenst bezoek Waarschuw alle bestuursleden en alle leden van de scouting en de EHBO. Ieder verantwoordelijk bestuurslid belt zijn coördinator en de coördinator belt de overige leden van de werkgroep. Zorg dat duidelijk wordt doorgegeven en waar? De veiligheidsfunctionaris beoordeelt het al dan niet inschakelen van de politie. Zorg gezamenlijk dat de situatie niet uit de hand loopt. Houd kinderen uit de buurt. Probeer panieksituaties te voorkomen, onder andere door eigen emoties niet te tonen. 7.2 Bij extreme weersomstandigheden Hieronder worden verstaan weersomstandigheden die een gevaar kunnen zijn voor bezoekers en medewerkers; meestal aangekondigd met een weeralarm. Te denken valt aan zwaar onweer of windhoos. Wordt slecht weer aangekondigd dan overweegt de voorzitter van of zijn vervanger of de geplande activiteiten door kunnen gaan. Indien mogelijk overlegt hij met bestuursleden of deskundigen. Bij stopzetting van activiteiten wordt beoordeeld welke risico s resteren. Onweer: gevaar lopen vooral plaatsen waar bliksem kan inslaan (bomen, muziekinstrumenten) Windhoos: gevaar lopen plaatsen waar iets om kan vallen of wegwaaien (tenten, tafels). Acties Voorzitter of plaatsvervanger beslist of activiteiten worden stopgezet. Voorzitter of plaatsvervanger beslist om brandweer of hulpverleners te waarschuwen. Alle medewerkers van worden verzocht zich te verzamelen bij en krijgen instructies. Breng bezoekers, deelnemers en artiesten in veiligheid via omroepinstallaties, indien aanwezig: ga naar huis of schuil in de Parkeergarages van Q-Park of een winkel. Breng voorwerpen op een plaats waar deze geen gevaar kunnen opleveren voor omgeving bv winkels of kerk. De is een goede plaats waar mensen kunnen schuilen bij zwaar weer. 7.3 Bij een ongeval Waarschuw overige bestuursleden. Laat het ongeval melden bij de EHBO post. Zorg dat duidelijk wordt doorgegeven wat er gebeurd is en waar. blijf bij het slachtoffer tot er hulp is. Houdt kinderen uit de buurt. Verplaats het slachtoffer niet, tenzij het slachtoffer zich op een gevaarlijke plek bevindt (bijv. bij een brandhaard). Zorg dat het slachtoffer voldoende ruimte heeft. Probeer het slachtoffer gerust te stellen. 8. Ontruiminginstructies De ontruiming geschiedt onder eindverantwoordelijkheid van de overheid en de leiding heeft de burgemeester en/of politie en/of brandweer. Na het verkregen hebben van de opdracht Ede-centrum ontruimen zijn de volgende personen behulpzaam voor een ordelijke ontruiming van dat hen toebedeelde gedeelte van het centrum. BLIJF KALM EN PROBEER PANIEK SITUATIES TE VERMIJDEN. Informatie bij de hand hebben:

5 Voorstel vorm van een creditcard met alle relevante info die nodig is op het moment dat er iets gebeurt. Voorbeeld card achterkant Instructies hoe te handelen bij een calamiteit 1. Denk aan je eigen veiligheid 2. Blijf rustig 3. Breng mensen in je omgeving in veiligheid, stel hen gerust 4. Waarschuw hulpverleningsdiensten 5. Waarschuw hoofd Veiligheid of plaatsvervanger 6. Volg aanwijzingen op van hulpverleners 7. Schuilplaats is. Voorbeeld card voorkant Telefoon alarmnummer 112 Veiligheidsfunctionaris 1 e plaatsvervanger EHBO Huisartsenpost Gelderse Vallei Politie Brandweer Buurtbeheerder Man water en elektra overig NB Als het telefoonnetwerk uitvalt gebruik maken van de portofoons.

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES?

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 15 oktober 2013 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 1. BRAND 2. BRAND OP EEN COLLEGAWINWERKTUIG 3. EXPLOSIEGEVAAR 4. ONGEVAL / LETSEL 5. DRENKELING 6. VERONTREINGING VAN OPPERVLAKTEWATER 7.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Beveiligingsplan Serieuzzz Live 2011

Beveiligingsplan Serieuzzz Live 2011 - 1 - Beveiligingsplan Serieuzzz Live 2011 Definitieve versie, 7 december 2011 United City Security B.V. Torenallee 20 Postbus 1423 5617 BC Eindhoven T: 040 2374194 F: 040 2376709-1 - - 2 - Eindhoven,

Nadere informatie

CALAMITEITEN Voorbereid zijn op calamiteiten, zorgt er voor dat medewerksters rustiger en doordachter met onverwachte, gevaarlijke en onveilige situaties om kunnen gaan. Ons doel is kinderen de grootst

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

Beleid. Ongevallen en Calamiteiten

Beleid. Ongevallen en Calamiteiten Beleid Ongevallen en Calamiteiten VNG007 Versie: 004 Definitief Datum: 18/03/2013 Inhoud Inleiding... 3 Ongeval met een kind... 4 Letsel... 4 Ongeval met een medewerker... 6 Gevaarlijke situaties... 7

Nadere informatie

Inhoudsopgave informatieboekje

Inhoudsopgave informatieboekje Versiedatum 05 oktober 2014 Inhoudsopgave informatieboekje 1 Bestuur Kinderdorp...5 1.1 Nieuwe bestuursleden gezocht...5 1.2 Lustrumjaar...6 2 Reglement Kinderdorp Bemmel...8 3 Terrein Kinderdorp 2014...10

Nadere informatie