International. Life Settlements Fund

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "International. Life Settlements Fund"

Transcriptie

1 Een nieuwe generatie alternatieve investeringen Deze brochure is slechts ter informatie opgesteld en is niet bedoeld om, en zal op generlei wijze een uitnodiging of een aanbod vormen tot, beleggen in enig beleggingsproduct, dan wel een verzoek om enige belegging te doen. ILSF beperkt zich uitsluitend tot goed geïnformeerde beleggers, zoals institutionele beleggers, professionele beleggers en andere goed geïnformeerde beleggers, zoals gespecificeerd onder Artikel 2 van de Wet van Leest u alstublieft ook de disclaimer, die in deze brochure staat.

2 Life Settlements Fund Welkom bij een nieuwe generatie ILSF vertegenwoordigt de volgende generatie van life settlementfondsen door transparantie, Luxemburgse reglementering en een conservatieve benadering van risicobeheer te bieden. Het algemene beleggingsdoel van ILSF is het bereiken van vermogenstoename en groei op lange termijn door beleggingen in Life Settlements of zgn. Traded Life Policies ( Verhandelde Levensverzekeringen ) (TLP s). ILSF belegt niet in viaticale polissen. ILSF belegt in Amerikaanse life settlements en is het binnenlandse alternatief voor vergelijkbare fondsen, die gevestigd zijn op de Britse Maagdeneilanden, Kaaimaneilanden en dergelijke. Luxemburg heeft een sterke positie op het vasteland van Europa en is mondiaal aanwezig in de fondsbranche, dankzij de sterke reglementaire infrastructuur van de CSSF en interne belastingverdragen die wereldwijd hoog aanzien genieten. De CSSF heeft ook goede verbindingen met alle wetgevers in de Europese zone. ILSF beperkt zich tot uitsluitend goed geïnformeerde beleggers zoals institutionele beleggers, professionele beleggers en alle andere goed geïnformeerde beleggers, zoals gespecificeerd in Artikel 2 van de Wet van Het Fonds zal er naar streven zijn doel te bereiken, in overeenstemming met het beleid en de richtlijnen, zoals vastgelegd door de Raad van Bestuur van de beheermaatschappij. Management Prestatie indicatoren Operationele Partners Distributiepartners Overzicht Fondsen Disclaimer Het Life Settlements Fund (ILSF) is opgezet om toegang te verschaffen tot Life Settlements, een unieke activaklasse, binnen een sterk gereglementeerd kader. ILSF is gevestigd in Luxemburg, een gereglementeerd rechtsgebied, en is goedgekeurd door de Luxemburgse financiële regelgever CSSF. Het Fonds beschikt over een ervaren team van fondsmanagers, institutionele life settlement-professionals en is onderdeel van de groep Life Settlements Fund. Het Fonds is ontwikkeld om consistente absolute rendementen te bereiken, door te beleggen in een gevarieerde portefeuille van Life settlement-polissen. Disclaimer

3 ILSF Management Het is opgezet in De partners investeerden de eerste twee jaar in organisatie, procedures en processen. De organisatie en structuur van vandaag bevindt zich in de voorste gelederen van de life settlements-branche. Het team gelooft sterk in het aanbieden van de beste life settlement-belegging die binnen de sector beschikbaar is. Wij hebben een Fonds dat gevestigd is in het hart van de Europese Fondsenbranche, Luxemburg. Onze onafhankelijke tegenpartijen en het reglementaire milieu bieden beleggers een solide en volledig transparante structuur en team met Luxemburg als basis. Binnen de kern van ons management team hebben we uitgebreide specialistische kennis verzameld om de Fonds provider in Luxemburg te zijn. Onze bestuurders hebben elk meer dan 20 jaar ervaring in financiën, fondsbeheer, levensverzekeringen en het structureren van beleggingsproducten. Hun achtergrond stelt hen in staat om voorop te lopen bij elke nieuwe ontwikkeling, terwijl ze de beste structuur en een betrouwbaar absoluut rendement voor onze beleggers bieden. Bij ILSF hebben we, in nauwe samenwerking met life settlements-specialisten, diverse fondsen en gerelateerde producten voor financiële instellingen ontwikkeld, evenals voor de goed geïnformeerde particuliere belegger. De operationele kant van IFLS wordt beheerd door bedrijfstak veteranen en specialisten in het dagelijks operationeel beheer van Fondsen. Onze Fondsen worden gedistribueerd via financiële tussenpersonen, diverse platforms, aan verzekeringen gekoppelde producten en rechtstreekse beleggingen via particuliere banken, vermogensbeheerders en anderen in het Verenigd Koninkrijk, Europa en het Verre Oosten. Sterk reglementair kader Gevestigd in Luxemburg Gereglementeerd rechtsgebied Goedgekeurd door CSSF Gediversifieerde portefeuille Stabiele langetermijnrendementen Lage correlatie Lage volatiliteit Disclaimer

4 Prestatie indicatoren De achtergrond van ons conservatieve waarderingsmodel en onze risicobeheersing, is een essentiële component in het bereiken van de beoogde resultaten van onze beleggers. ILSF past een conservatieve en zeer transparante benadering toe vanuit een risico-/rendementsperspectief, gebaseerd op diverse, vooraf vastgelegde, criteria. Aanvullende medische verzekering ILSF gebruikt een eigen analytisch instrument, in samenwerking met een onafhankelijk team van artsen en medische deskundigen, om te helpen bij de polisselectie. Naast het gebruik van minimaal twee onafhankelijke rapporten over levensverwachting, voorziet de onafhankelijke medische analyse in een diepgaand onderzoek van de medische dossiers en onafhankelijke levensverwachting- rapporten, om te bepalen of er een ondergewaardeerde gelegenheid voor het fonds is. Geen vervaldagen binnen de eerste 18 maanden Maakt gebruik van een waarderingsmethode, die de waarschijnlijkheid weergeeft dat er geen vervaldagen zullen zijn binnen de eerste 18 maanden nadat polissen worden gekocht, en geeft derhalve de waarde en het gedrag van de polissen in de portfolio nauwkeuriger weer. Twee jaar premiereserve Richt zich op een rolling tweejaarlijkse premiereserve om de premieverplichting te dekken. Portefeuillesamenstelling De samenstelling van de portefeuille is gebaseerd op een gediversifieerde porte feuille en een laag concentratierisico op diverse prestatiedrijvers. De portefeuille is gediversifieerd per levensverzekeringsdrager, man-vrouwratio, gediversifieerde samenstelling van levensverwachting, evenals diversificatie per stadium. De portefeuille heeft voornamelijk kleinere polissen en een evenwichtig segment in het bovenste deel van het spectrum. Online risicomanagementsystemen ILSF voert online risicotoezicht uit van al haar risicoposities. Dat verschaft de Raad van Bestuur de instrumenten om adequaat in te grijpen. Sterk reglementair kader Gevestigd in Luxemburg Gereglementeerd rechtsgebied Goedgekeurd door CSSF Gediversifieerde portefeuille Stabiele langetermijnrendementen Lage correlatie Lage volatiliteit Disclaimer

5 Operationele Partners ILSF heeft samenwerkingsverbanden opgezet met diverse zeer gerespecteerde fondsservice-instellingen om ILSF te ondersteunen met haar diensten in Luxemburg en de Verenigde Staten. Quintet House BV is een co-initiator die voortdurend op zoek is naar mogelijkheden om nieuwe polissen voor het fonds aan te bieden. Beheerder en subbeheerder Bankhaus Hauck & Aufhäuser Luxemburg is een Duitse private bank met een zeer lange traditie. Hauck & Aufhäuser is een specialist in bewaarder diensten. Hun perspectief van het bankwezen kan alleen gevonden worden onder private bankiers die onafhankelijk zijn van externe zakelijke druk en invloeden. Regelgever Commission de Surveillance du Secteur Financier ( Commissie van Toezicht van de Financiële Sector ), (CSSF), de Luxemburgse regelgever, gerespecteerd door de financiële bedrijfstak en goed ingevoerd in het toezicht op het grootste Europese centrum van beleggingsfondsen Servicingagent Torrey Pines Services, LLC. Een innovator op het gebied van de diensten voor levensverzekeringspolissen en het onderhoud ervan, verzorgt het beheer en de trackingbehoeften van de polishouders. Verzekeringsstatistiek Data Life, opgericht in 1964, heeft haar Sterk reglementair kader Gevestigd in Luxemburg Gereglementeerd rechtsgebied Goedgekeurd door CSSF Wilmington Trust (WT) is de subbeheerder van ILSF. WT verschaft al meer dan 100 jaar bank- en beleggingsdiensten en treedt op als zaakwaarnemer. Beheerder JTC Group is opgericht in 1987 en is een toonaangevende, onafhankelijke aanbieder van fondsenadministratie diensten. FX-hedging Bank Saxo Bank continues to be the preferred provider of online Forex trading for thousands of investors world-wide. This is a result of aggressive pricing, superior liquidity and outstanding reliability Origination Specialist Wharton Capital Advisors versterkt de hoofdkwartier in Verona, New Jersey en heeft meer dan dertig hoog gespecialiseerde en ervaren personen in dienst, die werken met vooraanstaande Amerikaanse en Europese institutionele beleggers in de life settlement-sector. Data Life is het actuariële bedrijf dat ons van maandelijkse poliswaarderingen voorziet. Gediversifieerde portefeuille Stabiele langetermijnrendementen Lage correlatie Lage volatiliteit waarde voor zijn institutionele life settle- Accountant ment-klanten door nadruk te leggen op Deloitte is met rond 1100 professionele protocollen ten behoeve van risicovermin- medewerkers, één van Luxemburgs dering, complianceprocessen, optimali- grootste en sterkste professionele dienst- satiestrategieën voor de portefeuille en verleners. waarschijnlijkheidstaxatiemodellen om een vooraanstaand adviesbedrijf te zijn voor life settlement-initiëring. Disclaimer

6 Distributie Partners ILSF streeft er altijd naar om de distributiedekking van ILSF te verbeteren. Het Fonds, AIMA lid en volledig SIPPbevoegd, is beschikbaar via financiële tussenpersonen, diverse platforms, aan verzekeringen gekoppelde producten en als rechtstreekse beleggingen via particuliere banken, vermogensbeheerders en anderen in het Verenigd Koninkrijk, Europa en het Verre Oosten.. Het Beheer van het Fonds heeft LSD (Life Settlement Distribution Ltd.) benoemd als zijn exclusieve partner bij de mondiale introductie van ILSF-fondsen. In zijn gespecialiseerde rol is LSD het contactpunt voor verkopen, promotionele en marketingdiensten naar ILSF. Darion Capital Management is een vermogensmanager die actief is sinds Gespecialiseerd in commodities en gararantie producten. Een financiële boetiek met brokerage en particuliere aandelendiensten vanuit kantoren in Amsterdam, Brussel, Luxemburg en Helsinki. Alle ILSF-distributeurs worden vergoed voor hun succesvolle inspanningen bij het promoten van het fonds in overeenstemming met de richtlijnen zoals weergegeven in de Prospectus. Het management heeft Swiss Asset House (www.swissassethouse.com) in Lugano, Zwitserland als onze partner voor Zwitserland, Italië en Griekenland benoemd. Disclaimer

7 Overzicht Fondsen Overzicht Fondsen ILSF Shareclass USD ILSF Shareclass GBP ILSF Shareclass EUR Voor meer informatie kunt u ons bezoeken op Disclaimer

8 Disclaimer Disclaimer DEZE BROCHURE IS BEDOELD VOOR PROFESSIONELE, GEKWALIFICEERDE OF INSTITUTIONELE BELEGGERS ZOALS GEDEFINIEERD OF FINANCIËLE TUSSEN- PERSONEN AAN WIE DE INFORMATIE HIERIN RECHTSGELDIG BESCHIKBAAR MAG WORDEN GESTELD OF ZICH RECHTSGELDIG DOOR DEZE INFORMATIE MOGEN LATEN LEIDEN EN IS NIET VOOR TOEGANG OF GEBRUIK DOOR ANDERE PARTICU- LIERE BELEGGERS. DEZE BROCHURE IS GEEN VERVANGING VOOR HET LEZEN VAN DE FONDSENPROSPECTUS. EEN INVESTERINGSBESLUIT DIENT TE WORDEN GEBASEERD OP DE ILSF-PROSPECTUS. Deze Disclaimer legt uit welke beperkingen voor belegging te doen. Het vormt geen beleggingsadvies. Potentiële beleggers dienen nota te nemen van het verspreiden van deze informatie in de wet zijn vastgelegd en de rechtsgebieden, waarin onze het feit dat beleggingen aanzienlijke risico s met zich producten voor verkoop zijn geautoriseerd. Deze kunnen meebrengen. Er kan geen garantie worden brochure is niet gericht op enige persoon in enig gegeven dat het beleggingsdoel van beleggingsproducten zal worden bereikt. rechtsgebied dat de publicatie of beschikbaarheid verbiedt, of waar een dergelijke publicatie of beschikbaarheid ervan het [ILSF], dan wel enige entiteit taten is geen garantie voor toekomstige resultaten. Alle informatie over in het verleden behaalde resul- aangesloten bij het fonds, zou onderwerpen aan een Een deel van de informatie hierin kan projecties willekeurige registratie of soortgelijke eis binnen een bevatten, of andere op langere termijn gerichte dergelijk rechtsgebied. verklaringen betreffende toekomstige gebeurtenissen of toekomstige financiële resultaten van landen, Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle geldende wetten en regelingen in uw rechtsgebied en deze alle in acht te nemen. U moet uw slechts voorspellingen en feitelijke gebeurtenissen activa, markten of bedrijven. Deze verklaringen zijn professionele adviseurs raadplegen over de vraag of of resultaten kunnen daar aanzienlijk van afwijken. u enige overheids- of andere toestemmingen nodig Alle geografische, politieke, economische, statistische, financiële en wisselkoersgegevens kunnen in heeft, vergunningen of registraties, of dat u mogelijk enige formaliteiten in acht moet nemen om toegang bepaalde gevallen bij benadering worden weergegeven of samengevat, dan wel in vereenvoudigde te kunnen krijgen tot de informatie. Deze brochure is slechts ter informatie opgesteld en vorm, en kunnen in de loop der tijd veranderen. is niet bedoeld om, en zal op generlei wijze een uitnodiging of een aanbod vormen tot, beleggen in enig bedrijf, financieel product of activaklasse, wordt al- Elke verwijzing op enige manier naar een specifiek beleggingsproduct, dan wel een verzoek om enige leen gebruikt voor illustratieve doeleinden en vormt geen aanbeveling hiervoor. Hoewel alle redelijke zorg is betracht bij het samenstellen van het materiaal, wordt er geen enkele garantie gegeven of verklaring gedaan en wordt er geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard voor enig verlies, dat direct of indirect zou ontstaan in verband met, of betrekking hebbend op, dan wel als gevolg van enig persoon die handelt op basis van enige informatie, mening of verklaring die is geuit in deze brochure. Potentiële beleggers moeten de relevante Prospectus zorgvuldig lezen voor meer informatie, inclusief de risicofactoren, voordat enige beleggingsbeslissing wordt genomen. Toekomstige beleggers moeten hun eigen professionele adviseurs, effectenmakelaars, advocaten, accountants, belastingadviseurs, bankmanagers of enige andere professionele adviseurs raadplegen die zij noodzakelijk achten vóór het doen van een belegging. In het Verenigd Koninkrijk wordt dit materiaal gedistribueerd door Darion Capital Management B.V., dat een vergunning heeft en onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) - FSA registratienummer zal beschikbaar zijn in april Het ( ILSF ) is geen erkend collectief beleggingsprogramma, zoals beschreven in de Financial Services and Markets Act 2000 van het Verenigd Koninkrijk (de Wet ). ISLF een niet-gereglementeerd collectief beleggingsprogramma ( UCIS ). De promotie en elke vorm van distributie van materiaal dat te maken heeft met ILSF in het Verenigd Koninkrijk, is derhalve door de wet beperkt. Dientengevolge, wordt dit materiaal alleen gericht op personen die professionele klanten zijn, dan wel in aanmerking komende tegenpartijen voor de doeleinden van het Conduct of Business Sourcebook ( Bronnenboek Zakelijke Gedragingen ) van FSA. FSMA (bevorderen van Collectieve Beleggingsprogramma s (Vrijstellingen) Klasse 2001 (SI 2001/1060 (zoals gewijzigd)) staat promotie toe gericht op de volgende (niet volledig): (i) Gecertificeerde Hoge Netto Waarde Beleggers (art 21), (ii) Gecertificeerde Geavanceerde Beleggers (art 23), (iii) Zelf- Gecertificeerde Geavanceerde Beleggers (23A). (iiii) Personen die in een van de acht categorieën vallen zoals beschreven in het FSA Bronnenboek Zakelijke Gedragingen In het Verenigd Koninkrijk is deze website uitsluitend gericht op en bedoeld om alleen te worden gebruikt door personen die professionele cliënten zijn en/of andere vrijgestelde personen onder de Financial Services and Markets Act 2000 ( Wft ). Andere personen dienen dit onder geen enkele omstandigheid te gebruiken. Disclaimer

9 Life Settlements bieden ongecorreleerde rendementen op activa van hoge kredietkwaliteit en bieden een unieke diversificatiekans voor beleggers. biedt het volgende: Echte ongecorreleerde rendementen Absolute rendementen Portfolio diversificatie voor de belegger age volatiliteit Goed gerespecteerde partners binnen de beleggingsfondsen branche European Bank & Business Centre Building B, 6 Route de Treves L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg +352 (0) Het Fonds is gevestigd in Luxemburg en opereert vanuit kantoren in Luxemburg, Amsterdam en Londen. Lees de disclaimer op de vorige pagina. Fund Partners Custodian Bankhaus Hauck & Aufhäuser (Luxembourg) Sub-Custodian Wilmington Trust Company (USA) Administrator JTC Group S.A. (Luxembourg) Servicing Agent Torrey Pines Services LLC (USA) Origination Specialists Wharton Capital Advisor (USA) and Quintet House Auditor Deloitte S.A. (Luxembourg) Regulator CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg) Actuary Data Life Inc. (USA) Disclaimer

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER

MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER 2 MIFID De richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten (MiFID Markets in Financial Instruments Directive), goedgekeurd

Nadere informatie

BIL België Samen met U, voor U.

BIL België Samen met U, voor U. NL private banking BIL België Samen met U, voor U. BELGIUM BIL België Samen met U, voor U. Als gerenommeerde en erkende speler in de zuiverste traditie van een echte Private Bank zet BIL België zich in

Nadere informatie

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ,,, 0,07%,,,,, De percentages geven de Total Expense Ratio (TER) aan. In overeenstemming met het bericht aan de aandeelhouders dd. 5 mei 2015, zal het ishares Core FTSE

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER

CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER 2 MIFID De richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten (MiFID Markets in Financial Instruments Directive), goedgekeurd op 21 april 2004,

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MULTI ASSET STRATEGIC FUND A-USD 31 JANUARI 2015

MULTI ASSET STRATEGIC FUND A-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Het fonds wordt beheerd aan de hand van een teamgerichte aanpak die ernaar streeft via spreidingsselectie waarde toe te voegen. De spreidingsselectie is een door onderzoek gedreven

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE Een unieke manier om spreiding te bereiken Het BlackRock Global Funds (BGF) Global Allocation Fund biedt een breed

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Prospectus Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G Augustus

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

multi manager mandaat

multi manager mandaat multi manager mandaat optimale spreiding 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat, kunt u ervoor kiezen het beheer in eigen hand te houden. In dat geval heeft

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN JULI 2013 Inleiding Bij securities lending lenen fondsen hun aandelen of obligaties voor korte tijd uit om het rendement voor

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Middle Europe Opportunity Fund III N.V.

Middle Europe Opportunity Fund III N.V. Middle Europe Opportunity Fund III N.V. Prospectus met betrekking tot de uitgifte van aandelen op naam tegen een prijs van 20 per aandeel met een nominale waarde van 0,10 elk, in Middle Europe Opportunity

Nadere informatie

Prospectus Add Value Fund N.V.

Prospectus Add Value Fund N.V. Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 22 juli 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Profiel... 5 Belangrijke informatie...

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie