Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni Impuls voor Economie en Wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni 2014. Impuls voor Economie en Wonen"

Transcriptie

1 Stadsregio Amsterdam juni 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang. Impuls voor Economie en Wonen Pagina 3 Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid Interview Jan-Willem Groot Pagina 4 Raadsleden maken kennis met Stadsregio Pagina 6 In samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland is de Stadsregio onlangs gestart met een verkenning van het knooppunt Schiphol Zuid. Er wordt onderzocht hoe voor alle buslijnen een overstappunt kan worden gerealiseerd ter hoogte van Schiphol Rijk. Aan de zuidkant van Schiphol, bij het bedrijventerrein Schiphol Rijk, loopt een aantal buslijnen - de 140, 163, 181, 187 en 287- langs elkaar en is er voor reizigers geen goede overstap mogelijk tussen de lijnen onderling. Alle bussen bij elkaar rijden in de spitsuren zo n 50 keer, 30 keer heen en 20 keer terug. Daarnaast wordt het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park aangelegd en worden vanuit Aalsmeer busbanen aangelegd. Deze busbanen sluiten op elkaar aan ter hoogte van Schiphol Rijk. Voorkeurslocatie In de verkenning wordt naar een voorkeurslocatie gezocht voor een knooppunt ter hoogte van Schiphol Rijk. Van iedere mogelijke locatie worden de gevolgen in beeld gebracht voor bijvoorbeeld de ruimtelijke inpassing in de omgeving, de verkeerstechnische gevolgen voor de doorstroming van het verkeer, het draagvlak onder de betrokken partijen en wat een mogelijke locatie betekent voor kabels en leidingen. Als er een voorkeurslocatie gevonden wordt, zal de verkenningsfase naar verwachting in oktober dit jaar worden afgerond. Vervolgens wordt gestart met de planstudiefase, waarin een gedetailleerd ontwerp wordt uitgewerkt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de betrokken partijen. Wanneer het ontwerp is vastgelegd, volgt de realisatiefase. Investeringsagenda OV Het uit te werken knooppunt is opgenomen in de Investeringsagenda Openbaar Vervoer en in het Deltaplan Bereikbaarheid van de gemeente Haarlemmermeer. Daarnaast hebben Schiphol en de provincie Noord-Holland aangegeven graag mee te werken aan de uitwerking van het knooppunt. Rolverdeling De Stadsregio Amsterdam is in zowel de verkenningsfase als de planstudiefase projectleider. Wanneer er een voorkeursvariant wordt uitgewerkt waar de betrokken partijen akkoord mee gaan, wordt het project overgedragen aan de provincie Noord-Holland om over te gaan tot realisatie. Inlichtingen: Jasper Hink, tel Regiojournaal 6.14 Stadsregio Amsterdam

2 Pagina 2 Nieuwe regioraad geïnstalleerd Op 10 juni werd de nieuwe regioraad geïnstalleerd. De regioraad benoemde vervolgens de leden van het nieuwe dagelijks bestuur. Het volledige overzicht van de regioraadsleden is te zien op De nieuwe leden van het dagelijks bestuur zijn: **Vanuit de colleges van B&W in de gemeenten in Amstellanden Meerlanden is Lex Scholten voorgedragen als lid van het dagelijks bestuur. Tijdens de productie van dit Regiojournaal moest deze benoeming nog door de gemeenteraad van Diemen geformaliseerd worden. -Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam (voorzitter) -Don Bijl, burgemeester van Purmerend (vice-voorzitter) -Dennis Straat, wethouder Zaanstad -Derk Reneman, wethouder Haarlemmermeer -Maarten van Poelgeest, demissionair wethouder gemeente Amsterdam* -Lex Scholten, wethouder Diemen** *Omdat de gemeente Amsterdam op 10 juni nog geen college had gevormd, heeft de gemeenteraad Maarten van Poelgeest opnieuw aangewezen als lid van het dagelijks bestuur. Wanneer er een nieuw college is, zullen twee nieuwe Amsterdamse bestuursleden worden aangewezen. Pontje Het Schouw vaart weer Sinds enige tijd vaart het pontje bij Het Schouw weer. Het pontje kon vanwege technische problemen, na de feestelijke opening in januari, enige tijd niet door grotere voertuigen gebruikt worden. De pont werd verplaatst om de vrije busbaan langs de provinciale weg N235 te kunnen verlengen. Het verplaatsen van de pont is onderdeel van het Programma Bereikbaarheid Waterland. Het Programma Bereikbaarheid Waterland heeft als doel de bereikbaarheid te verbeteren voor het autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer in de regio Waterland op en rondom de provinciale wegen N247 en N235. Door de pont te verplaatsen kwam bij Het Schouw ruimte vrij voor de bus. De bus kan nu in een vrije beweging de hoek om. Dit levert winst op voor de busreizigers, maar ook voor de automobilisten omdat de bussen vanuit Purmerend nu niet meer hoeven in te voegen tussen het autoverkeer op dit toch al drukke knooppunt, aldus vice-voorzitter van de Stadsregio, Don Bijl. - de herinrichting van het kruispunt op de Eilandweg (N247); - het herindelen van de busbaan tussen Het Schouw en Broek in Waterland ; - de herinrichting van het kruispunt N247-Bernhardlaan bij Monnickendam; - vervanging hefbrug Broek in Waterland in combinatie met een busstrook en een extra onderdoorgang voor het langzaam verkeer; - het kruispunt A10/N247; - vervangen huidige fietstunnel in Broek in Waterland. Inlichtingen: Erik van Maaren tel Voor meer informatie zie ook: De Stadsregio werkt vanaf het begin van dit project nauw samen met de provincie en de gemeenten om de bereikbaarheid van de Waterlandse gemeenten te verbeteren. Wij financieren samen met de provincie het grootste deel van de maatregelen. En omdat de Stadsregio concessiehouder is van de bussen die gebruik maken van de nieuwe businfrastructuur, is het natuurlijk extra belangrijk dat de doorstroming goed is, aldus Bijl. De partijen onderzoeken welke maatregelen nog meer kunnen bijdragen aan de doorstroming van het verkeer in dit gebied. De stuurgroep heeft opdracht gegeven om onderstaande projecten verder uit te werken en de kosten in beeld te brengen: - het doortrekken van de spitsbusbaan (één busbaan voor beide richtingen) tussen Ilpendam en Purmerend; - de herinrichting van de kruising bij Het Schouw; Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 6.14

3 Stimuleringsimpuls voor economie en regionale woningmarkt Begin maart heeft de regioraad een bedrag van ,- beschikbaar gesteld voor de Stimuleringsimpuls Economie en Regionale Woningmarkt. Dit bedrag is bedoeld om projecten van gemeenten een financieel steuntje in de rug te geven, zodat deze ondanks beperkte budgetten toch kunnen starten. Het geld is bestemd voor projecten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt ( ,- ), de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en woningen ( ,-) en voor andere projecten op het gebied van economie en regionale woningmarkt ( ,- ), waarin de gemeenten zelf een keuze konden maken. Pagina 3 opgedaan met Energy Service Companies (ESCO s). De kern van deze innovatieve financieringsconstructies is dat met bestaande budgetten (onderhoudskosten en energielasten) voor een gebouw zowel energiebesparing als lagere exploitatielasten kunnen worden gerealiseerd. Deze aanpak sluit aan bij de onlangs gestarte pilot van het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland om met meerdere gemeenten samen ervaring op te doen met energiebesparende renovatie van vastgoed zoals scholen, gemeentehuizen, zwembaden en corporatiewoningen. Ondersteuning van verenigingen van eigenaren Aan de zestien gemeenten is gevraagd om kansrijke projecten in te dienen. In totaal hebben elf gemeenten 34 projecten ingediend, verdeeld over de genoemde onderwerpen. Alle projecten passen inhoudelijk bij de doelstellingen van de Stimuleringsimpuls. Daarom heeft het dagelijks bestuur op 15 mei besloten om voor alle ingediende projecten de aangevraagde subsidie te verlenen. De projecten moeten in 2015 zijn afgerond. Meer technisch onderwijs De projecten voor Onderwijs en Arbeidsmarkt sluiten aan bij de afspraken binnen het Techniekpact Noordvleugel. Hierin hebben regionale overheden, samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen, afspraken gemaakt over acties om het aantal mensen met een technische opleiding te vergroten. Met name nieuwe initiatieven voor het MBO verdienen hierbij aandacht. Gemeenschappelijk element in de projecten is de rol die het regionaal bedrijfsleven speelt bij het invullen en mede financieren van de onderwijsprogramma s en bij het bieden van stageplekken en begeleiding aan leerlingen. Bij het onderwerp verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en woningen zijn projecten ingediend waarmee ervaring wordt Naast projecten met ESCO s zijn er nog andere initiatieven voor de verduurzaming van woningen en maatschappelijk vastgoed. Zo hebben sommige gemeenten aanvragen ingediend voor een wijk- of complexgerichte aanpak van panden. Het gaat dan bijvoorbeeld om advies en ondersteuning aan verenigingen van eigenaren van appartementengebouwen, of om de gezamenlijke inkoop en veiling van isolatiemaatregelen zoals met het project Winst uit je woning in Amstelland-Meerlanden. Een ander actueel thema in de projecten is voorlichting en communicatie over investeringen in de levensloopbestendigheid van woningen. Overige projecten die zijn ingediend, zijn onder meer de aanpak van leegstand in winkel- en kantoorgebieden en het instellen van een prijs voor de meest duurzame MKB-ondernemer van Amsterdam. De Stadsregio zal de komende tijd met de gemeenten overleggen hoe de kennis die uit de projecten voortkomt verder gedeeld kan worden. Inlichtingen: Machiel Kouwenberg, tel , Regiojournaal 6.14 Stadsregio Amsterdam

4 Pagina 4 Afscheidsinterview Jan-Willem Groot: Onze economie wordt steeds internationaler Hoe heeft u de economie in de regio Amsterdam de afgelopen jaren zien veranderen? De economie is nog internationaler geworden, er hebben zich steeds meer buitenlandse bedrijven gevestigd. Nieuwe internationale bedrijven bieden werkgelegenheid, ook voor de lokale bedrijven die ondersteunende diensten bieden. De logistieke sector staat er in deze regio eveneens goed voor. De crisis heeft vooral de financiële sector veranderd. De woningmarkt en de bouwmarkt zien we weer licht aantrekken. Het gaat nu redelijk goed met de economie maar er blijven impulsen nodig. Er is veel concurrentie tussen Europese regio s dus we moeten blijven werken aan economische versterking. Investeren in infrastructuur blijft daarbij ook van belang, om te voorkomen dat het verkeer gaat vastlopen. Er is veel concurrentie tussen Europese regio s De afgelopen bestuursperiode was Jan-Willem Groot als wethouder in Amstelveen ook lid van het dagelijks bestuur van de Stadsregio. Zijn portefeuille was Economische Zaken. Tegenwoordig is hij gemeenteraadslid. Hoe kijkt hij terug op zijn taak bij de Stadsregio? En wat vindt hij belangrijke resultaten die zijn behaald? Hoe vond u het om lid te zijn van het dagelijks bestuur? Ik kijk daar met veel plezier op terug. Het was een collegiaal bestuur, dat de belangen van zowel de regio als van de gemeenten goed voor ogen hield. Elke partij kreeg de gelegenheid om de voordelen van regionale samenwerking te benutten en tegelijkertijd werkten we aan de versterking van de regio als geheel. Het leuke van de portefeuille Economie is dat je stimulansen kunt geven aan het bedrijfsleven. Dat levert banen op en dat is van groot belang. Uiteindelijk moet de overheid daar ook weer andere zaken van betalen, zoals de zorg. Ik vond het een voorrecht om aan de economische ontwikkeling bij te kunnen dragen. Wat vond u bijzondere momenten als bestuurder? Het besluit om het openbaar vervoer in Amsterdam te gaan inbesteden aan GVB was een groots moment en markeerde het einde van een jarenlange discussie over wel of niet aanbesteden. Door een beleidswijziging van het Rijk konden we het openbaar vervoer inbesteden aan GVB. Een belangrijk besluit, want GVB is een groot bedrijf waar veel reizigers mee te maken hebben en waar veel mensen werken. Het was bijzonder om mee te beslissen of je zo n bedrijf wel of niet naar de markt brengt. Een ander mooi moment vond ik het besluit van het dagelijks bestuur om 212,5 miljoen euro te investeren in de ombouw van de Amstelveenlijn. Een groot bedrag, waarmee we een forse investering doen in het verbeteren van de regionale vervoersstroom in dit gebied. Hiermee wordt de lijn klaar gemaakt voor de toekomst. Welke invloed heeft u als bestuurder bij de Stadsregio kunnen uitoefenen op de economie? Om de aansluiting tussen de technieksector en het onderwijs te verbeteren, hebben we met de regionale partijen, de provincie, het Rijk en het bedrijfsleven het Techniekpact gesloten. Dat was hard nodig want er is veel behoefte aan meer techniekopleidingen. Technisch onderwijs is relatief duur vanwege de speciale lokalen en instrumenten die nodig zijn. Samen met het bedrijfsleven hebben we hier geld in geïnvesteerd. Een ander resultaat waar ik blij mee ben, is de aanjaagfunctie van de Stadsregio binnen Plabeka, het platform voor bedrijventerreinen en kantoren in de regio. Plabeka moet het overschot aan leegstaande kantoren en bedrijven terugdringen en dat lukt aardig. In Haarlemmermeer en Amsterdam is al veel kantoorruimte uit de markt gehaald, door samen met de marktpartijen te komen tot sloop of transformatie van leegstaande kantoren en door bepaalde plannen te schrappen. Een belangrijk project voor het toerisme is Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. Wat verklaart het succes hiervan? Het doel van dit project is om meer bezoekers aan te trekken die langer blijven en naast Amsterdam ook de regiogemeenten bezoeken. Dat werkt goed en levert veel geld op. Het aantal bezoekers dat naast Amsterdam ook de regio bezoekt, is in de looptijd van het project gestegen van 19 tot 23%. De bestedingen van internationale bezoekers zijn gestegen met ruim 250 miljoen euro extra per jaar. Het aantal hotelovernachtingen van internationale bezoekers steeg in 2013 in Amsterdam met 4,1 % ten opzichte van het jaar ervoor en het aantal hotelovernachtingen in de regio met 8,6 %. Amsterdam werkt als een magneet maar daardoor wordt het ook steeds drukker in de stad en moet je het toerisme meer zien te spreiden. Voor de internationale promotie hebben we een aantal toeristische karakters ontwikkeld. Het Muiderslot bijvoorbeeld, krijgt een stuk meer bezoekers onder de naam Amsterdam Castle. De komende jaren zou je dergelijke marketing kunnen uitbreiden en de toeristische ondernemers in de regio nog sterker bij dit project kunnen betrekken. lees verder op pagina 5 Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 6.14

5 Pagina 5 vervolg van pagina 4 Er liggen een paar mooie investeringsimpulsen klaar Stadsregio, Metropoolregio Amsterdam, de Economic Board, Pres Er zijn nogal wat partijen betrokken bij het beleidsterrein Economische Zaken. Hoe verloopt deze samenwerking? We hebben de samenwerking steeds meer gestroomlijnd binnen de Metropoolregio Amsterdam. De Metropoolregio is een informeel samenwerkingsverband van 36 gemeenten en de provincies Noord-Holland en Flevoland, over een groot gebied, van IJmond tot Almere. De Stadsregio is daarbinnen het formele samenwerkingsverband van zestien gemeenten. Het Pres (Platform Regionale Economische Structuur, red.) is binnen de Metropoolregio de overlegvorm voor Economische Zaken. De agenda s van de Stadsregio en Metropoolregio sluiten goed op elkaar aan en daardoor voorkom je dat je met heel veel gemeenten aan tafel moet gaan zitten om te overleggen. N201 nu helemaal toegankelijk Wat zou u willen meegeven aan de nieuwe bestuursleden van de Stadsregio? Kijk goed naar de regio en geef de gemeenten de ruimte om hun inbreng te leveren. Een goede afstemming van beleid binnen de subregio s moet daarvoor de basis zijn. Verder liggen er een paar mooie investeringsimpulsen klaar: de hulpimpuls Verkeer en de hulpimpuls voor Economie en Regionale Woningmarkt. Deze programma s bieden kansen aan gemeenten om projecten te realiseren. Er is een mogelijkheid voor de regio om een MKB-innovatiefonds op te zetten met behulp van een aanzienlijke bijdrage van het ministerie van Economische Zaken. Hiermee kunnen we het innovatieve bedrijfsleven de noodzakelijke financiële impuls geven om van hun goede ideeën echte business te maken. Op donderdag 15 mei werd het Amstel Aquaduct officieel geopend. In haar toespraak complimenteerde minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu de provincie, gemeenten en de Stadsregio Amsterdam voor het mooie resultaat. Alle delen van de nieuwe N201 waren al in gebruik genomen met uitzondering van de Omlegging Amstelhoek. Het verkeer vanuit Mijdrecht, Aalsmeer en Uithoorn kan nu vlot naar de snelwegen A2, A4 en A9 rijden. Groot project voor de regio Het was een groot en lang lopend project. Groot in omvang door de vele kilometers weg en de kunstwerken en fietsbruggen die zijn aangelegd. Maar ook groot qua financiële investering, in totaal 562 miljoen euro, waarvan de Stadsregio 112,5 miljoen euro heeft bijgedragen. De afgelopen jaren heeft het verkeer in dit gebied vaak vastgestaan, waardoor verkeersveiligheid en leefklimaat onder druk stonden. De realisatie van de nieuwe N201 heeft zeven jaar geduurd, waarbij de weg in fases werd open gesteld. Sinds 16 mei is de Omlegging Amstelhoek geopend voor verkeer en zijn de op- en afritten van de N201 bij de Zijdelweg in Uithoorn opengesteld. Veiliger en betere doorstroming In deze economisch moeilijke periode is het cruciaal dat grote knelpunten in de bereikbaarheid worden opgelost. De nieuwe N201 gaat de bereikbaarheid zeker verbeteren, evenals de leefbaarheid in Aalsmeer en Uithoorn. Het verkeer kan nu goed doorstromen. Voor fietsers is het veiliger geworden door fietsvoorzieningen onder en over de nieuwe N201. De bereikbaarheid voor fietsers is hiermee eveneens vergroot. N201 en OV Het project N201 is ook belangrijk voor de ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Over het oude tracé in Aalsmeer kan straks een hoogwaardige bus rijden. Er wordt bovendien gewerkt aan hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) over de gehele as Hoofddorp- Aalsmeer en Uithoorn. Er ligt al een HOV-busbaan in Uithoorn en aan de zuidkant van Schiphol. In 2016 wordt gestart met het samenvoegen van de gescheiden delen van de kern van Aalsmeer en de inrichting van het ontbrekende HOV-traject in Aalsmeer. Inlichtingen: Chiel de Jager, tel Regiojournaal 6.14 Stadsregio Amsterdam

6 Pagina 6 Raadsleden maken kennis met de Stadsregio Welkom allemaal. We zijn hier vandaag bijeen om kennis te maken met elkaar en met de Stadsregio Amsterdam. U moet immers de komende vier jaar de regionale samenwerking verder vormgeven. Met deze woorden opende dagvoorzitter Gerrit van der Plas op 23 mei de bijeenkomst Kijk op de regio, speciaal voor nieuwe raads- en collegeleden van de zestien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam. meester van Amsterdam en voorzitter van de Stadsregio, Don Bijl, burgemeester van Purmerend en vice-voorzitter van de Stadsregio en Ed Nijpels, voormalig burgemeester, commissaris van de Koningin en minister. Daarnaast was Nijpels voorzitter van een onderzoekscommissie naar het nut en de noodzaak van regionale samenwerking. Minder geld en meer creativiteit Don Bijl schetste in zijn welkomstwoord in vogelvlucht de historie van de regionale samenwerking, die al in de jaren 60 begon en waarbij de stad Amsterdam en de regiogemeenten aanvankelijk met de rug naar elkaar toe stonden. Ondertussen zijn die onderlinge verhoudingen sterk verbeterd en kunnen ze niet meer zonder elkaar. Volgens Bijl zijn er voor succesvolle samenwerking twee dingen nodig: onderling vertrouwen en daadwerkelijke resultaten. Bijl: Maatschappelijke opgaven worden groter en complexer en moeten met minder geld en meer creativiteit worden opgelost. Daarbij richt ook de Europese Unie zich meer op grootstedelijke regio s. Van der Laan benadrukte in zijn toespraak het internationale perspectief van de regio, die onder meer bijzonder is vanwege De grote zaal van Pakhuis de Zwijger aan het IJ in Amsterdam was gevuld met ruim 150 gasten uit de zestien stadsregiogemeenten. De stadsregio Amsterdam is een regio volop in ontwikkeling, waarin samenwerking tussen de gemeenten noodzakelijk is. Het aanjagen van de woningmarkt, het versterken van de economie, het zorgen voor verkeersveiligheid, goed openbaar vervoer en bereikbaarheid via de weg; het zijn slechts enkele thema s waar gemeenten mee te maken hebben en waar raadsen collegeleden hun invloed op uit moeten kunnen oefenen. Dat gaat het beste door samen te werken. Om de nieuwe raadsleden hierin wegwijs te maken, stond Kijk op de regio volop in het teken van kennismaken, interviews en workshops over de verschillende projecten en beleidsterreinen van de Stadsregio. Ook werd de film Reis door de regio gepresenteerd, waarin de Amsterdamse regio en de rol van de Stadsregio sprankelend in beeld zijn gebracht. Tussen de activiteiten door waren er toespraken van Eberhard van der Laan, burge- de combinatie van grootstedelijkheid, mooie landschappen en een jonge, hoogopgeleide bevolking. Juist in een relatief kleine regio als deze, is het belangrijk om goed samen te werken. Van der Laan: Voor de welvaart van onze inwoners moeten we de kansen grijpen. Hij legde uit dat volgens economen de twintig sterke economische regio s in Europa de komende jaren gereduceerd worden tot vier à vijf. Daar moeten wij bij horen. En: Ik zie onze samenwerking met vertrouwen tegemoet. Gevarieerde workshops Na de lunch kon het publiek via een informatiemarkt en diverse workshops zich verdiepen in de taken en projecten van de Stadsregio. Zo was er een workshop over infrastructuur en een quiz Fiets en Veiligheid, waar beleidsmedewerkers lieten zien welke keuzes gemaakt worden bij investeringen in maatregelen voor het fietsverkeer. Waar moet een snelle fietsroute aan voldoen? Hoe wordt een fietsroute duurzaam ingericht? En wat is het kostenplaatje van fietsenstallingen bij stations? Het publiek deed enthousiast mee in het raden naar de goede antwoorden. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 6.14

7 Pagina 7 bijvoorbeeld een gemiddeld pleegzorgtraject en wat zijn de kosten ervan? De schattingen van de raadsleden zaten aardig in de buurt van het goede antwoord: vier jaar en ,- per jaar. De macht van de steden wordt groter Bij de workshop Meer OV voor minder geld werd toegelicht hoe de Stadsregio het openbaar vervoer in de verschillende concessiegebieden heeft georganiseerd. Openbaar vervoer is niet winstgevend: gemiddeld wordt 60% van alle reizen door de reiziger betaald en 40% door de Stadsregio. Dilemma s zijn daardoor onvermijdelijk: kies je bijvoorbeeld voor een extra metrorit in het woon-werkverkeer, of voor een extra busdienst op zondag naar een verzorgingstehuis? Hierover vond de nodige discussie plaats. U bent als regioraadslid kaderstellend bij alles dat we doen, gaf één van de beleidsmedewerkers aan. Hoe meer het om details gaat, hoe meer de verantwoordelijkheid bij de vervoerbedrijven ligt. Als laatste spreker betrad Ed Nijpels het podium. De Stadsregio dreigt te worden meegenomen in de uitverkoop van Den Haag en daarom is het goed dat u hier bent om over nut en noodzaak na te denken, begon hij zijn energieke betoog. Hij ging in op zijn onderzoek van 2009 naar het functioneren van Stadsregio s. Nijpels: Stadsregio s functioneren uitstekend. Bepaalde taken kunnen vanwege de schaalgrootte niet door gemeenten zelf worden gedaan en ook niet door de provincie. Stadsregio s hebben daadwerkelijke successen geboekt. Het bezwaar van te weinig democratische legitimatie van Stadsregio s zat volgens hem vooral in de hoofden bij de ministeries in Den Haag. U legt als raadslid met uw partij verantwoording af in uw gemeente. Verder had hij een paar adviezen voor de nieuwe raadsleden: U bepaalt zelf de regionale samenwerking. Communicatie is daarbij essentieel, zodat de achterban weet wat er gebeurt. Daarbij wees hij op het nut van de raadsgriffiers, die onderwerpen in de regio kunnen signaleren die voor de gemeenteraad van belang zijn. Wonen in beweging Bij de workshop Wonen in beweging konden raadsleden in een spel hun opgave voor huurwoningen proberen te realiseren. Ze zagen dan ook meteen met welke belangen van buurgemeenten je te maken krijgt. Bij de sessie over Economie werden drie actuele projecten gepresenteerd: Amsterdam bezoeken Holland zien over het stimuleren en spreiden van toerisme, Detailhandelsbeleid, over winkelgebieden in verandering en Onderwijs en Arbeidsmarkt, over het belang van meer techniekopleidingen voor de arbeidsmarkt. Een bijzondere rol was weggelegd voor de Jeugdzorg, die vanaf 1 januari 2015 gedecentraliseerd wordt naar de gemeenten. Samen met de Stadsregio bereiden de gemeenten dit proces al enkele jaren voor. In een presentatie werd de stand van zaken toegelicht en in een spel konden raadsleden hun kennis testen over de verschillende vormen van jeugdzorg. Hoe lang duurt Met een blik op de toekomst sloot hij af: In 2030 woont meer dan 60% van de wereldbevolking in steden. De macht van de steden wordt groter. Amsterdam kan niet veranderen zonder de regio. Na deze woorden wenste hij de toehoorders veel succes toe. Bij de afsluitende borrel kon iedereen nog even napraten. Er klonken veel positieve geluiden. Was de deze bijeenkomst de moeite waard geweest? Volgens mevrouw Sedee, CDA Haarlemmermeer, wel: Ik heb actief meegedaan met de discussies over toerisme en onderwijs en arbeidsmarkt. Verder vond ik de brede schets van Van der Laan boeiend, over hoe we in economische regio s moeten denken. Ook mevrouw Aslander van de Stadspartij Purmerend vond de dag geslaagd en had meteen een aandachtspunt voor de toekomst: De Stadsregio staat dichter bij de burgers dan dat ze zelf ervaren. Via de gemeenteraadsleden hebben burgers invloed. Daar kunnen raadsleden meer mee doen. Regiojournaal 6.14 Stadsregio Amsterdam

8 Pagina 8 Stadsregio in het kort Reizigers praten mee over de IJtram De IJtram is één van de best bezette lijnen in de stad. Omdat er geen alternatieven voorhanden zijn bij verstoringen, is de lijn echter relatief kwetsbaar. Om te bekijken hoe de kwaliteit van de IJtram verbeterd kan worden, voert de Stadsregio met de gemeente Amsterdam, stadsdelen Centrum en Oost en GVB een verkennende studie uit. Ook de mening van de reiziger wordt meegenomen. Via een digitale enquête konden reizigers de afgelopen maand aangeven hoe ze dachten over snelheid, comfort, betrouwbaarheid en de kwaliteit van de tram. Per dag maken vele duizenden personen gebruik van de tram om van IJburg naar CS te reizen en terug. Zij kunnen als geen ander hun ervaringen delen en verbeterpunten aankaarten. Zo kon men bijvoorbeeld aangeven wat men vond van de toegankelijkheid van de haltes, de reizigersinformatie op de haltes en het comfort van de tram. Ongeveer 300 reizigers hebben de enquête ingevuld. Hun opmerkingen worden verwerkt in een advies. Het plan om de IJtram te verbeteren, sluit aan bij de Mobiliteits Aanpak van de gemeente Amsterdam en bij de Investeringsagenda OV van de Stadsregio. De verkenning is naar verwachting na de zomer gereed. Voor meer informatie: Nico Molenaar, tel Brochure BTW en Infrastructuur De Stadsregio is betrokken bij een groot aantal infrastructuurprojecten, met verschillende fases van uitwerking en verschillende opdrachtgevers. In vrijwel elk project speelt op enig moment de vraag over hoe om te gaan met de BTW. Door op tijd over de BTW na te denken, kunnen financiële verrassingen worden voorkomen. De Stadsregio heeft daarom een brochure gemaakt die hulp biedt bij vragen over de BTW en die inzicht geeft in de werkwijze van de Stadsregio. De brochure is te downloaden op Amsterdamse regio presenteert aanbod woningbouwlocaties op vestigingslocaties.nl Marktpartijen en overheid hebben in de stadsregio Amsterdam de afgelopen jaren samengewerkt om ondanks de financiële crisis investeringen in de woningmarkt te blijven stimuleren. In het Bestuurlijk Platform Regionale Woningmarkt zijn bestuurders meerdere malen bijeengekomen om de problemen te analyseren en gezamenlijke acties te bepalen. Het afgelopen jaar is een traject gestart om beleggers meer kansen te geven in deze regio te investeren. Met de lancering op vestiginglocaties.nl komt het aanbod online van woningbouwlocaties die binnen een jaar beschikbaar zijn. Beleggers, ontwikkelaars en bouwers krijgen daarmee een transparanter beeld van de variatie aan aanbod in de regio. Verhuisbericht De Stadsregio Amsterdam is verhuisd. Sinds 10 juni is het nieuwe bezoekadres: Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam Het postadres, telefoonnummers en adressen blijven ongewijzigd. Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang vormen samen de Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam Jodenbreestraat NH Amsterdam Postbus AP Amsterdam tel , fax Eindredactie Hedy Luchtmeyer Bijdragen Machiel Kouwenberg, Nicole Lagrange, Debby Lieuw On, Hedy Luchtmeyer, Saskia Neijzing. Fotografie Jur Engelchor, Theo van Zoggel, Miranda Smit Vormgeving Dutchlabel, Amsterdam Colofon Regiojournaal is een uitgave van de Stadsregio Amsterdam. Exemplaren zijn te verkrijgen bij de afdeling communicatie. tel Drukwerk MullerVisual Communicatie Deze uitgave is geprint op papier met FSC-keurmerk. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 6.14

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014 Bereikbaarheid Waterland 11 december 2014 Agenda Inhoud Bereikbaarheid Waterland Wat is er inmiddels gerealiseerd? Welke plannen zijn er voor de regio? Kosten maatregelen Vervolgproces Doel van Bereikbaarheid

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN vragensteller ingediend op 15 september 2016 Het lid van de regioraad: G.J. Schilder namens de fractie van de VVD in de Regioraad onderwerp Voortgangs-update van de projecten

Nadere informatie

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 20 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Projecten Stimuleringsimpuls Economie en Regionale Woningmarkt

Projecten Stimuleringsimpuls Economie en Regionale Woningmarkt Projecten Stimuleringsimpuls Economie en Regionale Woningmarkt Aalsmeer Onderwijs en arbeidsmarkt: Groen Onderwijscentrum Greenport (aanvraag via Greenport Aalsmeer) Groen onderwijscentrum is de verbinding

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Vraag & Antwoord VRAAG &

Vraag & Antwoord VRAAG & & VRAAG & 2 Rollen Wie vertegenwoordigt de stuurgroep? Welke rol heeft de stuurgroep? Welke rol heeft de projectgroep? Welke rol heeft de dorpsraad van Broek in Waterland bij al deze plannen? Hoe wordt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1082468 Datum: Behandeld door: 11 juni 2013 m. hijstee Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Economie Onderwerp: Benoeming leden c.q. gemeentelijke

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Impressie nieuwe HOV halte Ruimzicht aan het Osdorpplein Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Westtangent Route en haltes STUDIO ZWAAN NOV 2016 2 Wat is de Westtangent? Volgens

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Algemene projectpresentatie. 4 november 2015

Amstelveenlijn. Algemene projectpresentatie. 4 november 2015 Amstelveenlijn Algemene projectpresentatie 4 november 2015 Inhoud Waarom vernieuwing noodzakelijk? Wat is er al besloten? Waar werken we naar toe? Bestemmingsplanprocedures Rolverdeling partijen Raakvlak

Nadere informatie

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en leerwerkplekken

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie april 2017 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1 april 2016 Nieuwsbrief bij Hasselt - nummer 1 In deze nieuwsbrief... Werk in uitvoering rond Hasselt Werk in uitvoering rond Hasselt : verbinding tussen Overijssel en Flevoland bij Hasselt Bestemmingsplan

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten

Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten Dames en heren, Mede namens het bestuur van de gemeente Goeree- Overflakkee heet ik alle inwoners, ondernemers, bezoekers,relaties, raadsleden, collegeleden en

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie 1 juni 2014 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van zijn gemeenten verplicht om een register bij

Nadere informatie

i JCANL W.- i -hm. 2::) I Gemeente ]PJormürt:r>ö ' Benoeming leden regioraad en DB stadsregio

i JCANL W.- i -hm. 2::) I Gemeente ]PJormürt:r>ö ' Benoeming leden regioraad en DB stadsregio aan Gemeente Wormerland, t.a.v. de burgemeester, de heer P.C. Tange Postbus 0 530 AA WORMER i JCANL W.- i i -hm. ::) I Gemeente ]PJormürt:r>ö ' stadsregio Amsterdam datum ons kenmerk Verpl.nr. bijlage(n)

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015

Amstelveenlijn. Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik. Maart 2015 Amstelveenlijn Inloopavond: Stand van zaken en vooruitblik Maart 2015 Welkom! Doel inloopavond: toelichten stand van zaken Amstelveenlijn en vooruitblik op definitief besluit over vernieuwing Presentatie

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten binnen de stadsregio Rotterdam De raden van de gemeenten binnen de stadsregio Rotterdam

De colleges van de gemeenten binnen de stadsregio Rotterdam De raden van de gemeenten binnen de stadsregio Rotterdam B O U W E N A A N S A M E N H A N G STADSREGIO ROTTERDAM De colleges van de gemeenten binnen de stadsregio Rotterdam De raden van de gemeenten binnen de stadsregio Rotterdam datum ons kenmerk steller telefoon

Nadere informatie

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst Stadsregio Amsterdam september 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE EXTRA THEMASESSIE RUIMTE, WONEN & ECONOMIE

VERSLAG VAN DE EXTRA THEMASESSIE RUIMTE, WONEN & ECONOMIE VERSLAG VAN DE EXTRA THEMASESSIE RUIMTE, WONEN & ECONOMIE opgesteld door : J. Betist datum vergadering : 19 mei 2015 Aanwezig Regioraadsleden en gemeenteraadsleden: mw. R. Alberts (SP, Amsterdam); Dhr.

Nadere informatie

DB-vergadering 22 november 2007

DB-vergadering 22 november 2007 Besluiten en voorstellen van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 DB-vergadering 22 november 2007 Regionale OV-Visie 2020-2030

Nadere informatie

nieuwsbrief www.hovnoordoostbrabant.nl HOV Noordoost-Brabant nieuwsbrief oktober 2013

nieuwsbrief www.hovnoordoostbrabant.nl HOV Noordoost-Brabant nieuwsbrief oktober 2013 www.hovnoordoostbrabant.nl HOV Noordoost-Brabant nieuwsbrief oktober 2013 nieuwsbrief Beter, sneller en comfortabeler Hoe is de stand van zaken? Anders kijken naar de toekomst HOV tilt OV naar een hoger

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Stedelijke Ontwikkeling gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad cc. Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Metro en Tram, GVB Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over het project HOV t Gooi in het bijzonder tussen Huizen en Blaricum / Eemnes

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over het project HOV t Gooi in het bijzonder tussen Huizen en Blaricum / Eemnes Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 13 september 2016 Vragen nr. 93 Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over het project HOV t Gooi in het bijzonder tussen Huizen

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen op shortlist Nummer Opmerking Reactie 5 (Tegengaan sluipverkeer) Sluipverkeer keihard aanpakken

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016 In deze nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken over het project Poort van Hoorn. De Poort van Hoorn omvat het stationsgebied en omgeving. Dit is een centrale plek in onze stad en hét mobiliteitsknooppunt

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

GESCAND OP 15 JULI 2013

GESCAND OP 15 JULI 2013 GESCAND OP 15 JULI 2013 Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan Gemeente Oostzaan Bezoekadres Postadres Telefoon Fax E-mail Internet Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20,

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1295915 Datum: Portefeuillehouder: 24 mei 2016 Don Bijl Afdeling / Team: DIR / CS Behandeld door: A. Heiner Onderwerp: Wijziging

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster contactpersoon

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

(AMBTELIJK CONCEPT) Investeringsopgaven Investeringsagenda Fiets, 2015-2025. Bijdrage SRA bij bestaande subsidieregels. Totale Kostenraming

(AMBTELIJK CONCEPT) Investeringsopgaven Investeringsagenda Fiets, 2015-2025. Bijdrage SRA bij bestaande subsidieregels. Totale Kostenraming Investeringsopgaven Investeringsagenda Fiets, 2015-2025 (AMBTELIJK CONCEPT) Verbeteren Netwerk Ontbrekende schakels Zwakke schakels* + verbetering verkeersveiligheid/kruispunten Verbeteren Fietsparkeren

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013 Welkom Informatiebijeenkomst Raad & Staten 3 december 2013 Koningsas Zone rond het spoor, de A28 en NW Kanaal tussen Groningen en Assen Panoramische snelweg en spoor beleving van het landschap essentieel

Nadere informatie

De gemeenteraad is er voor u!

De gemeenteraad is er voor u! A M S T E LV E E N. N L / G E M E E N T E R A A D De gemeenteraad is er voor u! Gemeentebestuur De gemeente Amstelveen wordt net als iedere gemeente in Nederland - bestuurd door een gemeenteraad en een

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

INVESTEREN IN UW REGIO

INVESTEREN IN UW REGIO INVESTEREN IN UW REGIO HEEFT DE TOEKOMST AIRPORTHOLLAND O B L I G A T I E S - O N T W I K K E L I N G - V A S T G O E D Looptijd 3 jaar Vast rendement van 8% Rente per 4 weken uitgekeerd Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vrijdag 14 april en maandag 17 april 1995 zijn alle provinciale gebouwen gesloten.

Vrijdag 14 april en maandag 17 april 1995 zijn alle provinciale gebouwen gesloten. 13 april 1995 Nummer 95-001278 Overzicht GS-besluiten Overzicht vergaderingen Vergaderdatum Commissies Soc. Zekerh.geschillen/ Overige Geschillen Hoorzittingen Verschenen persberichten Verschenen voorlichtingspublicaties

Nadere informatie

Verkenning PLAN VAN AANPAK

Verkenning PLAN VAN AANPAK Verkenning PLAN VAN AANPAK Harold Lek, Agenda 20.00 20.10 Welkom 20.10 20.30 Toelichting op het Plan van Aanpak 20.30 20.55 Vragen en discussie 20.55 21.00 Afsluiting 21.00 22.00 Borrel voor Raadsleden

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Datum: 2 maart 2012 Nummer: 8058 Provincie Utrecht blij met kabinetsbesluit over toekomst Randstad De provincie Utrecht is blij dat het kabinet, op basis van de inhoud, zijn standpunt heeft bepaald voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Bijeenkomsten. Er is een aantal themabijeenkomsten gehouden waarover we u graag berichten:

Bijeenkomsten. Er is een aantal themabijeenkomsten gehouden waarover we u graag berichten: 3 e jaargang nr 2 - juli 2017 Voor het tracé van de Uithoornlijn is de voorkeursvariant eind 2016 vastgesteld. Nu wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen. Er is inmiddels een aantal bijeenkomsten

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Klankbordgroep. Welkom! Agenda. 19.30 Opening. 19.35 Welkom door de wethouder. 19.40 Presentatie: aanleiding en doel van het project

Klankbordgroep. Welkom! Agenda. 19.30 Opening. 19.35 Welkom door de wethouder. 19.40 Presentatie: aanleiding en doel van het project Klankbordgroep Welkom! 29 november 2011 0 Agenda 19.30 Opening 19.35 Welkom door de wethouder 19.40 Presentatie: aanleiding en doel van het project 20.10 Voorstellen: wie zitten er aan tafel? 20.40 Koffiepauze

Nadere informatie

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Zaanstreek-Waterland / MRA Noord Ambitie & Potentieel Visie &

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Overdrachtsdossier regionale samenwerking

Overdrachtsdossier regionale samenwerking Overdrachtsdossier regionale samenwerking Dit document geeft een kort en bondig overzicht van de regionale samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven. Het overzicht is gesorteerd per gremium, met een

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief:

In deze nieuwsbrief: Nr. 66-5 maart 2010 In deze nieuwsbrief: Onderzoek naar glazen overkapping deel A27 Het verkeer over de A27 neemt toe en een deel van de snelweg zal in de toekomst worden verbreed. Omdat meer verkeer ook

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij!

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij! Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad Elke dag dichterbij! Inhoud Doel van de bijeenkomst Achtergrond Toelichting op OV onderzoeken Aanpak voor ontwerpproces Hooigracht-Langegracht Overige

Nadere informatie

Verkennend onderzoek HOV SOOMR

Verkennend onderzoek HOV SOOMR Verkennend onderzoek HOV SOOMR Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost Oude Meer Schiphol Rijk Jasper Hink Projectleider Infrastructuur 29 juni 2017 Inhoud Achtergrond verkenning Wijziging lijnvoering

Nadere informatie

MRA samenwerking Zaanstreek-Waterland

MRA samenwerking Zaanstreek-Waterland MRA samenwerking Zaanstreek-Waterland Regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland 21 september 2016 Vandaag Regionale samenwerking De MRA en de Ruimtelijk-economische Actieagenda 2016-2020 Het MRA-convenant

Nadere informatie

N232 Groot onderhoud Schipholweg

N232 Groot onderhoud Schipholweg Home N232 Groot onderhoud Schipholweg Waar? Schipholweg (N232) Wat? Groot onderhoud Wanneer? 7 mei t/m 18 juni 2012 Actueel (laatste wijziging 2 mei 2012) Volg het onderhoud van de N232 nu via twitter:

Nadere informatie